Mihaela Singer

11

description

14.03.2014. Utilizarea tehnologiilor digitale pentru a potența preg ă tirea profesorilor în cadrul masteratului didactic. Mihaela Singer. Masterprof – Un curriculum pentru profesorul-expert. Pregătirea cadrelor didactice printr-un program de masterat adecvat societăţii cunoaşterii. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Mihaela Singer

Page 1: Mihaela Singer
Page 2: Mihaela Singer

Utilizarea tehnologiilor digitale pentru a potența pregătirea profesorilor

în cadrul masteratului didactic

Mihaela Singer

14.03.2014

Page 3: Mihaela Singer

MasterprofMasterprof – Un curriculum – Un curriculum pentru profesorul-expertpentru profesorul-expert

Pregătirea cadrelor didactice printr-un program de masterat adecvat

societăţii cunoaşterii

Page 4: Mihaela Singer

Cadrul generator al configurării disciplinelor Cadrul generator al configurării disciplinelor în structurarea planului de învăţământ în structurarea planului de învăţământ

Ariile curriculare de specialitate

45% – 60% Ariile curriculare

de cultură funcţională

40% – 55%

Page 5: Mihaela Singer

Planul de învăţăPlanul de învăţământmântArie Domenii Discipline

Specialitate Didactici ale domeniului de

licenţă

Didactici de specialitate Didactica ariei curriculareProiectare didactică Resurse didactice Evaluare I, II

Psihologia învăţării Teorii moderne ale învăţării Cogniţie şi învăţare

Cultură funcţională

Comunicare TICScrierea proiectelorComunicare educaţională

Antreprenoriat Management de proiect Management educaţional Tutoriale de cercetareTutorial pregătire pentru disertaţie

Managementul valorilor

Management personalConsiliere şi orientare şcolară

Page 6: Mihaela Singer

Teachers for the Knowledge Society, Sinaia, March 17-19, 2011

Categorii operaţionale Categorii în predare operaţionale ale domeniului

Proiectare

Derulare

Evaluare

Reflecţie

Identificare

Procesare

Transfer

Dezvoltarea atitudinală

Competențele profesorului expert

Page 7: Mihaela Singer

Punerea Punerea în practicăîn practicăBlended learning

Stiri, evenimente

FORUM

RESURSE

CALENDAR

Page 8: Mihaela Singer

Teachers for the Knowledge Society, Sinaia, March 17-19, 2011

COMUNITĂȚI DE

ÎNVĂȚARE

Page 9: Mihaela Singer

Oferta Masterprof către şcolile de aplicaţieOferta Masterprof către şcolile de aplicaţie

Parteneriate de cercetare

Spaţiu de comunicare cu alte şcoli şi profesori pe platforma de e-learning

Reţele de discuţii

Perfecţionarea şcolii prin programe de cercetare

Şcoala care învaţă

Page 10: Mihaela Singer

Activităţi didacticeActivităţi didactice

Directe

Platforma de educaţie la distanţă

disponibilitatea permanentă a materialelor

comunicarea – bidirecţională cadre didactice – cursanţi – multidirecţională studenţi – studenţi

Page 11: Mihaela Singer

Mulţumesc!

Cât mai multe interacţiuni profitabile!