Microeconomie Bun

download Microeconomie Bun

of 14

Transcript of Microeconomie Bun

Acordarea de imprumuturi solicitantilor care intrunesc conditiile de bonitate financiara este principala functie activa a bancilor. Actiunea efectului de substitutie este concordanta cu cea a efectului de venit in cazul tuturor bunurilor pentru care se verifica legea generala a cererii. Atunci cand curba productivitatii medii se afla deasupra curbei productivitatii marginale, productia totala scade. Bancile comerciale contribuie la crearea masei monetare. Banii indeplinesc functia de mijloc de schimb atunci cand marfurile se achita in momentul livrarii lor. Bunurile economice au un caracter nelimitat. Bunurile private pure au doua trasaturi caracteristice: nonrivalitatea si nonexcluziunea. Capitalul circulant include masinile si utilajele. Cel mai adesea functia de productie este o relatie de tipul Q = f(K,L). Cererea de munca este egala cu nevoia de munca existenta in economie. Cererea de munca este influentata de costul marginal al muncii. Cmg-CV1-CV0/Q1-Q0 unde: Cmg = cost marginal CV = cost variabil Q = productia CMT = CMF + CMV CMV-CF/Q unde: CMV = cost mediu variabil CF = cost fix Q = productia CMV-CV/Q unde: CMV = cost mediu variabil CV = cost variabil Q = productia Coeficientul marginal al capitalului se determina prin formula: unde: k - coeficientul marginal al capitalului K capitalul Q - volumul productiei Comportamentul unei firme oligopoliste este unul strategic, fiecare competitor fiind nevoit sa tina seama de deciziile celorlalti. Costul de oportunitate al unei productii mai mari datorate progresului tehnologic este mai mare decat cel initial, al productiei inferioare. Costul de oportunitate reprezinta costul unei alternative la care se renunta in favoarea alteia. Costul economic este un concept mai larg decat costul contabil. Costul explicit este insusi costul contabil. Costul fix reprezinta cheltuiala care se face chiar daca nu se produce nimic. Costul implicit este insusi costul contabil. Cresterea profitului unitar se afla in relatie direct proportionala cu pretul unitar. CT = CTM x Q unde: CT = cost total CTM = cost total mediu Q = productia CT = CVM x Q unde: CT = cost total CVM = cost variabil mediu Q = productia Curba care ilustreaza problema raritatii si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de curba productiei. Daca pentru realizarea unui buni este necesara utilizarea mai multor factori de productie dintre care, pentru unul se adauga progresiv o cantitate constanta, in timp ce cantitatile celorlalti factori nu se modifica, produsul marginal al factorului variabil creste pana la un punct, apoi descreste. Daca productia unei firme este egala cu zero, atunci costul fix mediu si costul variabil mediu sunt egale.

A F F A A F F F A F A A A F A F A A F A A A F A A F F

A F

Daca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi egal cu zero. Diversitatea produselor este o trasatura a pietei cu concurenta perfecta. Economia Politica este o stiinta economica functionala. Efectul de venit nul in cazul bunurilor de lux, foarte scumpe nu constituie o situatie de cerere atipica. Elasticitatea ofertei in raport de pret reprezinta sensibilitatea ofertei la modificarile pretului bunului. Existenta concurentei este motivul pentru care agentii economici cauta sa fie cat mai eficienti si competitivi pe piata. Extinderea si contractia ofertei se manifesta sub influenta altor cauze decat cele legate de evolutia pretului. Firmele produc numai bunuri materiale. Fluxurile de bunuri de consum de la firme la menaje constituie un exemplu de flux economic real. Fluxurilor de munca de la populatie la intreprinderi le corespund din directive opusa fluxurile monetare de plati reprezentand salariile pentru munca depusa. In cazul bunurilor inferioare exista o relatie inversa intre modificarea pretului si modificarea cantitatii cerute din aceste bunuri. In conditiile unei anumite marje de profit, marimea costului exercita presiune asupra pretului. In functie de nivelul dezvoltarii economice, nevoile locuitorilor din tarile dezvoltate sunt mai multe si mai mari decat ale cetatenilor din tarile subdezvoltate. Intre beneficiul social si beneficiul privat exista o relatie ca de la intreg la parte. Intre cererea de munca si nevoia de munca exista o relatie de la parte la intreg. Intre marimea duratei muncii si cea a timpului liber este o relatie inversa. Intreprinderile de stat pot sa emita bonuri de tezaur. Izocuantele sunt convexe si se pot intersecta. La punctul de optim al consumatorului raportul preturilor este egal cu raportul invers al utilitatilor marginale. Majoritatea tranzactiilor bilaterale de piata sunt formate din doua fluxuri economice: un flux real, si un flux monetar. Marimea costului este diferita de la un produs la altul, in functie de specificul fiecaruia si de consumul de factori pe care il solicita. Microeconomia reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale. Mobilitatea perfecta este o trasatura a ofertei de munca. Nevoia de calculator si nevoia de imprimanta sunt considerate nevoi complementare. Nivelul salariului si cererea de munca se afla in raport invers proportional. O crestere a ratei dobanzii va duce la scaderea pretului terenurilor. O tara oarecare poate sa fie, concomitent, si debitor si creditor. Oferta de munca se exprima prin numarul locurilor de munca. Oferta este o functie crescatoare fata de pret. Operatiunile valutare la vedere sunt operatiunile in care valuta se transfera efectiv intr-un interval de timp ce nu depaseste 24 de ore lucratoare, socotite de la incheierea contractului.

A F F

A A F F A A A A F A A A F F F A A F F A A A A F A F

Pamantul este factor de productie neregenerabil Pamantul este un factor de productie originar. Paradoxul ofertei poate fi exemplificat prin produsele perisabile. Pe masura ce se renunta din ce in ce mai mult la producerea unui bun este posibil sa se produca mai mult dintr-un alt bun. Pe termen lung, cresterea productivitatii muncii actioneaza in sensul opus tendintei generale de evolutie a salariului nominal. Perceperea de impozite si alocarea banilor publici de catre stat este indispensabila in conditiile economiei de piata. Perioada cuprinsa intre momentul primirii creditului si inceperea restituirii lui se numeste perioada de gratie. Piata muncii este o piata derivata. Piata muncii este o piata omogena. Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. Procesul consumarii capitalului fix se manifest prin fenomenul uzurii. Productia totala este maxima pentru acea cantitate din factorul de productie variabil care corespunde egalitatii dintre productivitatea marginala si productivitatea medie. Productivitatea marginala a capitalului se calculeaza cu formula: unde: W - productivitatea marginala a capitalului k - coeficientul marginal al capitalului Productivitatea medie a capitalului se determina cu formula de calcul : unde: W productivitatea medie a capitalului Q- productia K capitalul Productivitatea medie este minima atunci cand este egala cu productivitatea marginala. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin fenomenele interne scarii: economii si dezeconomii. Rata de activitate a populatiei se calculeaza cu formula: unde: R - rata de activitate a populatiei P - populatia active P - populatia totala Rata marginala de substitutie a bunului Y prin bunul X este egala cu raportul invers al utilitatilor marginale inregistrate prin consumul unor unitati suplimentare din cele doua bunuri. Resursele economice sunt factori de productie. Serviciile sunt incluse in sectorul secundar al activitatii economice. Trasarea frontierei posibilitatilor de productie se intemeiaza pe conceptele de raritate, alegere si cost de oportunitate. Un agent economic va face angajari numai dac costul marginal al muncii este mai mare sau egal cu venitul marginal al muncii. Valorile costului variabil mediu si costului total mediu sunt minime atunci cand sunt egale cu valoarea costului marginal. Actionarii sunt: parti din capitalul societatii care a emis actiunile; a. proprietari ai unei

F A A A F A A A F A A F A A F A A A F F A F A

Activitatea economica in economiile moderne este reglata prin: c. existenta unui sistem concurential Afirmatiile mentionate mai jos referitoare la pamant (sol) nu sunt corecte: b. factor de productie neregenerabil Analiza comportamentului economic al entitatilor individuale se realizeaza la nivel: c. microeconomic Atomicitatea pietei se caracterizeaza prin faptul ca c. pe piata exista numerosi agenti ai cererii si ofertei, fiecare avand o forta economica redusa; Atunci cnd costul variabil total ramane constant iar cantitatea produsa creste, costul variabil mediu: b. se reduce Avantajul economic comparativ (relativ) are in vedere: b. costul de oportunitate al alegerii specializarii economice Bunurile de stricta necesitate pentru consumatori au, de regula, o cerere in functie de pret: b. inelastica; Cand cererea creste, pretul si cantitatea de echilibru: a. cresc Cand cererea scade, pretul si cantitatea de echilibru: b. scad Cand oferta creste, pretul si cantitatea de echilibru: d. pretul scade, cantitatea creste Cand oferta scade, pretul si cantitatea de echilibru: c. pretul creste, cantitatea scade Cand pretul unei marfi este la un moment dat de 100 u.m. si ajunge la 230 u.m., inseamna ca: c. a crescut cu 130% Cand productivitatea medie a muncii este egala cu cea marginala, atunci productivitatea medie este: b. maxima Cand salariul real scade cu 20%, iar preturile scad cu 5%, salariul nominal se reduce cu: d. 24% Capitalul - factor de productie se refera la: b. bunuri destinate producerii altor bunuri sau servicii; Care din caracteristicile de mai jos nu pot fi atribuite muncii ca factor de productie: c. factor derivat; Care din definitiile de mai jos nu definesc stiinta economica si rolul ei? c. accelereaza schimbul de marfuri Care din urmatoarele mijloace de circulatie si de plata nu sunt incluse in al doilea agregat monetar (M2): d. devizele. Care dintre urmatoarele categorii economice nu influenteaza nivelul costului total mediu: a. costul marginal Care dintre urmatoarele variante nu constituie o cauza a esecului pietelor? b. interventia autoritatilor statului prin diverse mijloce specifice;

Care dintre urmatorii economisti sunt considerati reprezentanti ai scolii clasice engleze: b. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill; Carui tip de piata ii este caracteristica vanzarea de produse diferentiate de catre un numar mare de producatori: c. pietei cu concurenta monopolistica Casele de schimb valutar efectueaza numai operatiuni: b. la vedere; Ce modificari apar in componentele unei mase monetare de 500 mld. u.m., din care 30% reprezinta numerar, in cazul in care se creaza un depozit bancar de 10 mld. u.m.: b. numerarul va fi de 140 mld. u.m. iar moneda scripturala de 360 mld. u.m. Ce tip de piata se caracterizeaz prin atomicitatea cererii si ofertei, prin lipsa de omogenitate a produselor si posibilitatea unei satisfaceri bune a cererii: a. piata cu concurenta monopolistica Combinarea factorilor de productie se reprezinta grafic prin: b. Curba isocuantei (isoproductiei) Conditia esentiala ca nevoia de munca sa fie considerata cerere de munca este considerata: a. plata prin salariu; Consumul de capital fix se include in costul de productie: d. prin amortizare Costul mediu nu depinde de: d. veniturile consumatorilor. Costul mediu scade atunci cand: c. creste rata marginala de substituire a muncii cu capitalul; Curba care ilustreaza problema raritatii resurselor si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de: c. curba posibilitatilor de productie; Daca productia creste iar costul marginal este crescator si superior costului variabil mediu: d. costul variabil mediu creste. Daca salariul nominal scade si salariul real creste inseamna ca preturile de consum: b. au scazut mai mult decat a scazut salariul nominal Daca utilitatea marginala a ultimei unitati din bunul X este de doua ori mai mare fata de cea a ultimei unitati din bunul Y, atunci un consumator rational isi asigura starea de echilibru doar daca: a. pretul unitar a lui X este dublu fata de pretul unitar a lui Y De regula pretul bunurilor economice, in conditii de libertate economica, se formeaza: a. prin negociere Delimitarea tipurilor de economie de piata se face, printre altele, si in raport de: d. gradul de interventie a statului Dupa scaderea impozitului pe profit si a altor taxe din profitul brut, ramane: d. profitul net Economia politica este o stiinta economica: a. fundamentala; Ecuatia dreptei bugetului este: a. B = Xpx + Ypy; Existenta tensiunii nevoi-resurse il determina pe individ: d. sa aleaga in conditiile constrangerilor existente. Expresia baneasca a uzurii capitalului fix este: c. amortizarea

Functia de productie exprima legatura obiectiva existenta intre: b. factorii de productie folositi si rezultatele obtinute; In capitalul fix al unei firme industriale nu intra: d. materiale si semifabricate In cazul in care pretul unicului substituent al bunului X a scazut, in mod normal: b. va scadea cererea pentru bunul X In cazul unei operatiuni bursiere la termen, in urma cresterii cursului actiunilor castiga: b. cumparatorul actiunilor; In conditii perfect concurentiale: d. cererea pietei are panta negativa. In costurile variabile nu sunt incluse cheltuielile cu: d. salariile personalului administrativ In general, pe masura ce se cumpara o cantitate tot mai mare dintr-un bun sau serviciu: b. utilitatea marginala descreste si utilitatea totala creste In general, relatia dintre nevoi (N) si resurse (R) este de urmatoarea forma: b. N > R In populatia ocupata sunt inclusi: d. intreprinzatorii In punctul de saturatie (satietate): a. utilitatea totala este maxima; In raport cu evolutia nevoilor umane, resursele sporesc si se diversifica: a. mai lent In raport cu populatia activa disponibila, populatia ocupata este: b. mai mica In situatia in care pretul unui bun creste de la 1000 u.m. la 1200 u.m. iar oferta creste de la 100 bucati la 130 bucati, oferta este: a. elastica; In situatia monopsonului: c. exista un singur cumparator n functie de caracterul tridimensional al fiintei umane, nevoile pot fi clasificate: b. nevoi fiziologice, sociale, rationale; n principiu, este mai riscanta: . emisiunea de obligatiuni; La baza combinarii factorilor de productie nu sta: a. amortizarea La baza diviziunii muncii se afla: a. dorinta oamenilor de a-si satisface mai bine trebuintele; Maximizarea utilitatii desemneaza situatia in care: c. indivizii aleg combinatia de consum care le poate permite obtinerea satisfactiei maxime, in raport cu constrangerea bugetara Modelul economiei de piata directionata spre consum se caracterizeaza prin: a. acorda un rol major pietelor si un rol minim statului: Modelul economiei sociale de piata, caracterizata prin atentia deosebita acordata protectiei mediului, dezvoltarii adecvate a educatiei, ocrotirii sanatatii, asigurarii locurilor de munca si infaptuirii unor programe guvernamentale de protectie sociala, este caracteristic pentru: c. Germania si tarile nordice; O activitate economica eficienta inseamna: c. a satisface nevoi mai multe cu aceleasi resurse sau cu resurse mai putine

Oamenii saraci calatoresc mai mult cu autobuzul, dar oamenii bogati calatoresc de obicei cu avionul, deoarece: c. autobuzul este un mijloc de transport foarte scump pentru oamenii cu un cost de oportunitate ridicat al timpului; Obiectivul principal al producatorului este: c. maximizarea profitului Optimul consumatorului se realizeaza la o combinare de bunuri si servicii in consum care, la nivelul bugetului de care dispune si al preturilor existente, ii asigura: c. maximum de satisfactie (utilitate); Pe masura ce se inregistreaza cresterea cantitatii consumate din bunul economic X, se observa ca: c. utilitatea totala creste, in timp ce utilitatea individuala descreste Pe masura ce un individ decide sa consume tot mai mult dint-un bun sau serviciu: c. utilitatea totala creste Pretul are rolul de: b. informare; Printre factorii principali care influenteaza oferta de munca pe termen scurt nu se numara: d. programele de investitii. Printre instrumentele politicii monetare nu se numara: b. taxa pe valoare adaugata; Printre particularitatile pietei muncii nu se numara: c. este mai putin reglementata decat celelalte piete; Productia a 4000 de bunuri necesita 80 de salariati. Angajarea a inca 40 de salariati determina un spor de productie de 1640 de bunuri. Cat este productivitatea marginala a muncii? c. 41 Profitul anual si viteza de rotatie a capitalului (exprimata prin numarul de rotatii) sunt in relatie: b. directa Profitul reprezinta: d. motivatia obiectiva a posesorilor capitalurilor pentru a le pune in functiune. Rata marginala de substitutie a bunului y cu bunul x, reprezinta cantitatea din bunul x care este necesara pentru a inlocui o unitate din bunul y, astfel incat: d. utilitatea totala sa fie constanta. Rata retragerilor studentilor din invatamantul superior scade in timpul unei recesiuni deoarece: a. costul de oportunitate al continuarii facultatii este redus; Renta este o consecinta a: d. deficitului de oferta in raport cu cererea unor factori de productie . Renta este un venit pentru: c. proprietarul funciar Roland Coase sustine ca internalizarea externalitatilor: c. poate fi realizata, in unele cazuri, fara implicarea autoritatilor statului, daca drepturile de proprietate sunt definite cu claritate; Rolul concurentei este: a. satisfacerea mai buna a trebuintelor consumatorului, fara sacrificarea intereselor producatorului;

Sa se determine costul fix mediu stiind ca productia obtinuta (Q) este de 100 de bucati iar costul fix global (CF) este de 10 000 u.m.: a. 100 u.m. Sa se determine costul variabil mediu stiind ca productia obtinut (Q) este de 200 de bucati iar costul variabil global (CV) este de 20 000 u.m.: a. 100 u.m. Se afla in raport invers proportional: d. rata dobanzii si cererea de credite. Substituirea factorului munca in anumite proportii cu factorul capital va genera, pe termen scurt: a. o reducere a cererii de munca; Un producator detine un avantaj comparativ ( relativ ) intr-o activitate, daca realizeaza bunul: b. cu cel mai mic cost de oportunitate in raport cu ceilalti producatori; Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun creste de la 100 la 150 u.m. iar cantitatea ceruta din acel bun scade de la 400 la 300 buc. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun scade cu 10%, iar cantitatea ceruta din acel bun creste cu 20%. Cantitatea ceruta si pretul pentru bunul X evolueaza astfel: Saptamana Cantitate ceruta (buc.) Pret unitar (u.m.) T0 50 12 T1 80 10 Determinati coeficientul de elasticitate a cererii n functie de pret. Cate u.m. (unitati monetare) este costul fix, daca costul total la nivelul productiei zero este 70 u.m.? Coeficientul elasticitatii incrucisate a doua produse substituibile (berea si vinul) este 2. Precizati cu cate procente se modifica cantitatea de bere ceruta daca pretul vinului creste cu 25%. Costurile fixe ale unei firme sunt CF=150 u.m., iar cele variabile medii sunt CVM=30 u.m. Stiind ca firma vinde o unitate de produs cu pretul de 45 u.m. care este nivelul productiei de la care firma incepe sa obtina profit? Cu cate procente ar fi necesar sa creasca pretul pentru o crestere a ofertei cu 30%, in situatia in care coeficientul elasticitatii ofertei in raport de pret este egal cu 1. Cu cate procente creste productivitatea medie a muncii daca productia creste cu 200% iar numarul salariatilor cu 150%? Cuponul unei obligatiuni este de 8000 u.m. (unitati monetare), iar rata anuala a dobanzii este 20%. Determinati cate u.m. reprezinta cursul obligatiunii. Daca o firma realizeaza o productivitate medie a muncii de 1500 produse/salariat, sa se detremine productivitatea marginala a muncii, in cazul sporirii cu 80% a productiei si cu 40% a numarului de salariati. Daca profitul creste cu 20% iar costurile scad cu 20%, cu cate procente creste rata profitului raportata la cost? Dependenta cererii si ofertei pentru bunul A in raport cu pretul unitar al acestuia (PA) se exprima prin functiile: CA = 50 - 2PA si OA = 20 +PA. Sa se determine pretul de echilibru pentru acest bun. Fie datele din tabelul urmator: (unde Qx = cantitatea consmata din bunul X, Utx = utilitatea totala si Umx = utilitatea marginala) Qx 1 2 Utx 30 ? Umx 30 20 Cu ce valoare a Utx completati tabelul?

0.5 2

3.6 70 50

10 30 20 4000

3000 50

10

50

Fie urmatoarea situatie a fortei de munca in Romania intr-un anumit an: Populatia totala Populatia in varsta de munca (15- 65 ani) Populatia active Populatia ocupata Populatia ocupata civila Someri inregistrati (la sfarsitul anului) TOTAL 21000000 16500000 10000000 9000000 8000000 550000 Care este gradul de ocupare (in procente)? 90 In cazul in care coeficientul de elasticitate a ofertei in raport de pret este 2, iar pretul bunului scade de la 200 la 150 u.m., cu cat va scadea cantitatea oferite din acel bun stiind ca initial a fost de 500 buc.? 250 In perioada T0 salariul nominal era de 25000 u.m. (unitati monetare). Cu cate u.m. trebuie marit salariul nominal pentru ca salariul real sa creasca cu 30%, in conditiile sporirii preturilor cu 40%? 20500 In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Calculati deficitul de oferta la nivelul pretului de 6 mii de lei. Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.) 5 20 12 6 18 14 7 17 15 8 16 16 9 14 18 10 12 21 4 In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Calculati excedentul de oferta la nivelul pretului de 10 mii de lei. Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.) 5 20 12 6 18 14 7 17 15 8 16 16 9 14 18 10 12 21 9 In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este cantitatea de echilibru? Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.) 5 20 12 6 18 14 7 17 15 8 16 16 9 14 18 10 12 21 In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este pretul de echilibru? Pret unitar (mii lei) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.) 5 20 12 6 18 14 7 17 15 8 16 16 9 14 18 10 12 21 La o firma pretul de vanzare al produselor este de 5.000 lei/bucata, costul fix global este de 20.000 lei si costul variabil mediu este 4000 lei. Care este nivelul productiei la pragul de rentabilitate ? O banca acorda un credit de 1000 u.m. (unitati monetare) cu o rata a dobanzii de 10% pe termen de 3 luni.Cate u.m. reprezinta dobanda incasata de banca? O firma are 150 de salariati si realizeaza 3000 de produse. Cati salariati ar fi nevoie sa mai angajeze firma pentru a-si dubla productia in conditiile cresterii productivitatii medii a muncii cu 25%? Productivitatea medie a capitalului la momentul T a fost de 2000 de bucati. In perioada T -T productia totala a crescut cu 30%, iar volumul capitalului cu 20%. Sa se determine productivitatea marginala a capitalului. Proprietarul unei suprafete de teren agricol decide sa vanda. Ce pret pretinde el, daca arenda anuala este de 500 u.m., iar rata dobanzii este de 25%? Referitor la activitatea unei intreprinderi se dau urmatoarele date: Productie (buc.) 0 7 10 Cost Total (u.m.) 200 1100 1500 In cazul productiei de 10 buc., determinati costul variabil mediu. Stiind ca functia cererii in raport de pret este: C(px) = 40 - 2px, iar functia ofertei in raport de pret este O(px) = 10 + px, sa se calculeze pretul de echilibru.

16

8

20 25

90

3000 2000 130 10

Un consumator cu un buget disponibil de 2 milioane de lei poate cumpara 2 bunuri X sau 4 bunuri Y. n cazul in care se decide sa cumpere bunul X, determinati cate bunuri Y reprezinta costul de oportunitate al unei unitati din bunul X. Un teren genereaza o renta anuala in valoare de 100 u.m. (unitati monetare), iar nivelul ratei dobanzii bancare este de 10%. Cate u.m. este pretul acestui teren? Valoarea ramasa de amortizat a unui echipament de productie, dupa 4 ani de utilizare, este de 20 mil u.m. Care a fost valoarea initiala a produsului (exprimata in mil. u.m.) in situatia in care a mai ramas doar un an de plata pentru amortizare. Activitatea din ramura constructiilor se incadreaza in sectorul SECUNDAR . Activitatea din ramurile piscicultura si apicultura se incadreaza in sectorul PRIMAR . Activitatea din servicii se incadreaza in sectorul TERTIAR . Activitatea economica este o componenta fundamentala a actiunii umane, in cadrul careia, prin alocarea si folosirea resurselor economice, au loc procese de productie, circulatie, distributie si CONSUM de bunuri materiale si servicii, in vederea satisfacerii trebuintelor. Activitatile legate de informatica se incadreaza in sectorul CUATERNAR . ADAPTABILITATEA reprezinta posibilitatea de asociere a unei fractiuni dintr-un factor cu o cantitate din alt factor. Autorul lucrarii de referinta din anul 1936: Teoria generala a folosirii mainii de lucru, a dobanzii si a banilor a fost JOHN MAYNARD KEYNES. BURSA DE VALORI este o institutie infiintata pe baza de lege si supravegheata de stat, ce are ca scop incheierea de tranzactii cu titluri de valoare anterior emise, dar poate mijloci si tranzactii cu valute si metale pretioase. Cand cantitatea oferita scade, presupunand cererea constanta, curba ofertei se deplaseaza spre stanga si pretul de echilibru CRESTE. Capitalul CIRCULANT reprezinta acea parte a capitalului care se consuma integral intr-un singur ciclu de fabricatie si se inlocuieste dupa fiecare ciclu de productie. CAPITALUL este factorul de productie derivat. Capitalul FIX reprezinta acea parte a capitalului care participa la mai multe cicluri de productie, consumandu-se treptat si inlocuindu-se la intervale mai mari de timp. Cererea AGREGATA exprima ansamblul cererii din partea tuturor cumparatorilor la toate bunurile si serviciile existente. Cererea are drept suport puterea de CUMPARARE a oamenilor. Cererea ATIPICA exprima exceptiile de la legea cererii, adica situatiile in care cererea de marfuri evolueaza in acelasi sens cu pretul. Cererea se afla in raport INVERS proportional fata de pret: cand pretul creste, cantitatea ceruta scade, deoarece la un venit dat posibilitatea de cumparare se micsoreaza, si invers, cand pretul scade, cantitatea ceruta creste. Combinarea factorilor de productie se analizeaza pe termen scurt si pe termen LUNG. COMPLEMENTARITATEA reprezinta procesul prin care se stabilesc raporturile cantitative ale factorilor de productie ce participa la producerea unui anumit bun economic.

2 1000

100

Componenta esentiala a activitatii economice o reprezinta PRODUCTIA. Conditia matematica a optimului unui consumator care are de ales intre doua bunuri este ca raportul utilitatilor marginale sa fie egal cu raportul PRETURILOR celor doua bunuri. Conform teoriei utilitatii cardinale, fiecarei unitati consumate dintr-un bun i se poate atasa un NUMAR ca masura a utilitatii. CONSTRANGEREA bugetara arata care este ansambul combinatiilor bunurilor pe care un consumator poate sa-si permita sa le consume, in limita venitului de care dispune si in raport cu preturile practicate pe piata, la un moment dat. Costul de productie exprima, in forma baneasca, totalitatea cheltuielilor efectuate si suportate de agentii economici pentru producerea si DESFACEREA de bunuri materiale si servicii. Costul explicit este insusi costul CONTABIL. Costul mediu este minim atunci cand este egal cu costul MARGINALDiferenta intre venitul total si costul de productie reprezinta MASA profitului. DOBANDA reprezinta suma de bani platita pentru dreptul de folosinta temporara a unei sume de bani imprumutata. Echilibrul pietei reflecta situatia in care cantitatile oferite si cele cerute sunt EGALE, la pretul pietei. Economia de piata se caracterizeaza prin mai multe trasaturi printre care si aceea ca CONCURENTA este regulatorul principal. Efectul de SUBSTITUTIE consta in reducerea timpului liber si cresterea corespunzatoare a timpului destinat muncii. Efectul de VENIT consta in micsorarea timpului destinat muncii si sporirea, corespunzatoare a timpului liber. Efectul Giffen este o situatie de cerere ATIPICA. Functia de productie exprima relatia dintre factorii de productie si REZULTATE. In cazul externalitatilor pozitive, beneficiile private sunt mai MICI decat beneficiile sociale. La preturi situate peste pretul de echilibru se manifesta EXCEDENTUL de oferta si o presiune de reducere asupra pretului. Legea formulata de Gossen arata ca atunci cand cantitatea consumata dintr-un bun creste, utilitatea MARGINALA a bunului respectiv tinde sa se diminueze, pana in punctual de saturatie cand devine nula. MACROECONOMIA reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale. Masa MONETARA este constituita din totalitatea instrumentelor necesare circuitului bunurilor economice si platilor la un moment dat. MEZOECONOMIA reprezinta activitatea economica la nivel de ramura economica si zona economica. MICROECONOMIA reprezinta activitatea economica la nivelul intreprinderii. MONDOECONOMIA reprezinta ansamblul economiilor nationale in interdependenta lor. Nevoile oamenilor constientizate, devenite mobiluri ale acestora, reprezinta INTERESE economice.

Nevoile umane reprezinta CERINTE materiale si spirituale, de bunuri si servicii, de mediu ecologic etc, ale vietii si activitatii oamenilor. Notiunea de utilitate are caracter eminamente SUBIECTIV. Obligatiunile IPOTECARE sunt titluri de valoare, emise de banci, cu scopul acordarii de imprumuturi agentilor economici, care le garanteaza cu terenuri sau imobile. Oferta reprezinta cantitatea de bunuri si servicii destinata vanzarii, pe PIATA, la un moment dat. Paradoxul ofertei exprima o exceptie de la LEGEA OFERTEI, cand oferta creste chiar si in cazul scaderii pretului de vanzare. Piata de tip MONOPSON este piata caracterizata prin existenta unui singur cumparator si a numerosi vanzatori. Piata exprima relatiile economice dintre oameni, dintre agentii economici, ce se desfasoara intrun anumit spatiu, in cadrul carora se confrunta cererea cu oferta de marfuri, se formeaza PRETURILE, au loc negocieri si acte de vanzare - cumparare, in conditii de concurenta. Piata PRIMARA a capitalului cuprinde totalitatea tranzactiilor al caror obiect il reprezinta titlurile de valoare nou emise. Piata SECUNDARA a capitalului include totalitatea tranzactiilor efectuate cu titlurile de valoare emise si plasate anterior. Populatia disponibila ACTIVA este reprezentata de populatia ocupata si de cei care cauta un loc de munca. Pretul este expresia BANEASCA a valorii unei marfi. PRODUCTIVITATEA muncii exprima eficienta cu care este consumat factorul munca. Productivitatea exprima EFICIENTA combinarii factorilor de productie cu scopul obtinerii maximului de efecte utile cu minimum de eforturi. Profitul NET reprezinta partea din profitul brut care ramane dupa ce au fost deduse dobanda la capitalul propriu, salariul ca recompensa pentru activitatea depusa, arenda si chiria pentru terenul si cladirea care ii apartin intreprinzatorului, impozitele si taxele suportate direct din profit. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin ECONOMII si pierderi interne ale scarii. Ratele anuale scadente ale imprumutului extern si dobanda anuala reprezinta SERVICIUL datoriei externe. Renta reprezinta plata pentru folosirea unei resurse economice nesubstituibile, a carei oferta este INSUFICIENTA in raport cu cererea, constituind un venit pentru posesorul acesteia. Salariul este un venit pentru angajat si un cost pentru ANGAJATOR. Specific operatiunilor bursiere la termen este caracterul lor SPECULATIV. SUBSTITUIBILITATEA reprezinta posibilitatea de a inlocui o cantitate dintr-un factor de productie printr-o cantitate determinata dintr-un alt factor in conditiile mentinerii aceluiasi nivel al productiei. Teoria utilitatii ORDINALE considera ca nu este necesara masurarea precisa a utilitatii si ca este suficienta doar o ordonare a utilitatilor. Teoria utilitatii CARDINALE presupune atasarea unor valori numerice care descriu utilitatea.

Totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunuri materiale si servicii destinate satisfacerii nevoilor reprezinta RESURSELE economice. Totalitatea fluxurilor economice reale si monetare formeaza CIRCUITUL economic. Tranzactiile UNILATERALE sunt miscari sau transferuri univoce de bunuri, fara a se primi in schimb contraprestatii. Utilitatea economica reprezinta SATISFACTIA pe care o resimte o persoana ca urmare a consumului unei cantitati determinate dintr-un bun, in anumite conditii de timp si spatiu. Utilitatea MARGINALA reprezinta sporul utilitatii totale resimtite de o persoana ca urmare a consumarii unei unitati suplimentare dintr-un bun oarecare, ceilalti factori fiind considerati constanti. Utilitatea marginala scontata a se obtine prin consumul unor unitati suplimentare din orice bun este DESCRESCATOAREUzura FIZICA reprezinta deprecierea treptata a masinilor, echipamentelor, instalatiilor ca urmare a folosirii lor in activitatea economica sau a actiunii factorilor naturali. Valutele ce se pot preschimba liber cu alte valute, fara restrictii vizand sumele solicitate, scopul pentru care sunt solicitate si persoanele care doresc sa efectueze schimbul se numesc valute CONVERTIBILE. Alegeti definitia corespunzatoare tipului de piata mentionat: a. numar relativ mic de producatori si multi consumatori; b. un singur producator si multi cumparatori; c. doi producatori si multi cumparatori; d. numerosi producatori si un singur cumparator; e. multi producatori si cativa cumparatori. 17. piata monopolista 18. piata duopolista 19. piata oligopolista 20. piata de tip oligopson 21. piata de tip monopson Alegeti definitia pentru tipul de salariu mentionat: a. remuneratia primita de salariat, corespunzatoare salariului net si sumele pentru concediul legal, eventual si al 13 -lea salariu. b. cantitatea de bunuri si servicii care poate fi cumparata cu salariul nominal, la un anumit nivel al preturilor; c. salariul din care s-au scazut impozitul si alte retineri prevazute de lege; d. salariul fixat prin lege, in urma negocierilor sindicate-guvern; e. acele venituri care completeaza salariul nominal si care provin de la bugetul de stat sus forma alocatiei pentru copii sau a altor ajutoare sociale; f. salariul atribuit tuturor angajatilor unei firme cand rezultatele economice ale acesteia sunt deosebit de bune; 22. salariul direct 23. salariul net 24. salariul real 25. salariul minim garantat 26. salariul colectiv 27. salariul social Alegeti tipul de oferta corespunzator definitiei urmatoare: a. individuala; b. totala; c. agregata. 6. oferta dintr-un bun din partea unui producator; 7. toate bunurile si serviciile, din tara respectiva, destinate pietei, exprimate in bani; 8. intreaga cantitate dintr-un bun pe care producatorii o ofera spre vanzare. Alegeti tipul de utilitatea potrivit cu urmatoarea definitie: a. individuala; b. totala; c. marginala. 14. reprezinta satisfactia pe care o resimte o persoana in urma consumarii unei unitati dintr-un bun; 15. reprezinta sporul utilitatii totale resimtite de o persoana ca urmare a consumarii unei cantitati suplimentare dintr-un bun; 16. reprezinta utilitatea pe care o resimte o persoana in urma consumarii unor cantitati succesive dintr-un bun intr-o perioada data.17 b, 18 c, 19 a, 20 e, 21 d

22 a, 23 c, 24 b, 25 d, 26 f, 27 e

6 a, 7 c, 8b

14 a, 15 c, 16 b

Alegeti tipul ofertei potrivit definitiei urmatoare: a. elastica; b. cu elasticitate unitara; c. inelastica; d. perfect elastica; e. perfect inelastica. 9. modificarea ofertei este mai mica decat modificarea pretului; 10. variatia ofertei este mai mare decat variatia pretului; 11. la orice variatie a pretului oferta nu se modifica; 12. variatia ofertei este egala cu variatia pretului; 13. la un nivel dat al pretului cantitatea oferita creste continuu, tinzand spre infinit. Corelati tipul cererii cu valoarea coeficientului de elasticitate a cererii in raport de pret (Ecp ): a.Ecp < 1; b. Ecp = 0 ; c. Ecp = 1 ; d. Ecp > 1; e. Ecp . 1. cerere elastic 2. cerere perfect elastic 3. cerere inelastica 4. cerere perfect inelastica 5. cerere cu elasticitate unitara Corelati urmatoarele relatii cu urmatoarele tipuri de externalitati: a. beneficiul social = beneficiul privat + beneficiul extern b. costul social = costul privat + costul extern 28. externalitati positive 29. externalitati negative

9 c, 10 a, 11 e, 12 b, 13 d 1 d, 2 e, 3 a, 4 b, 5c 28 a, 29 b