Mfe newsletter-octombrie-2013

of 15 /15

Embed Size (px)

description

Newsletterul oficial al Ministerului Fondurilor Europene

Transcript of Mfe newsletter-octombrie-2013

  • 1. Ministerul Fondurilor Europene a publicat, mari, 1 octombriea.c.,primaversiuneaAcorduluideParteneriat 20142020pepaginadeweb,www.fonduriue.ro. Astfel,MinisterulFondurilorEuropenesupuneconsultrii publice acest document care stabilete modalitatea n carevorficoncentrateinvestiiiledinFondurileEuropene Structurale i de Investiii pentru a promova competitivitatea, convergena i cooperarea, n vederea ncurajrii obinerii unei dezvoltri inteligente, bazate pe cretereeconomiciincluziunesocial. Documentul a fost transmis membrilor Comitetului InterinstituionalpentruAcorduldeParteneriat(CIAP)n data de 27 septembrie a.c., urmnd ca sptmna viitoaresaibloconoureuniuneaComitetului.Dup consultarea partenerilor de dialog n cadrul reuniunii CIAP, Ministerul Fondurilor Europene urmeaz s transmit serviciilor Comisiei Europene, informal, prima versiune a Acordului de Parteneriat 20142020. Documentul va fi transmis informal deoarece, la nivelul UniuniiEuropene,nuaufostadoptatencregulamentele care vor stabili modul n care vor fi implementate fonduriloreuropenenviitoareaperioaddeprogramare. Prima versiune a Acordului de Parteneriat detaliaz cadrul instituional Autoritile de Management i Organismele Intermediare, respectiv prezint principiile implementrii efective a fondurilor n conformitate cu prevederilepachetuluilegislativalUniuniiEuropene. n acest sens, implementarea Fondurilor Europene StructuraleideInvestiii20142020,sevarealizantrun sistemmultmaibinecoordonat,fiindstabiliteatribuiide autoritatedemanagementnumailanivelulatreiministere: MinisterulFondurilorEuropenepentrumanagementula patru programe operaionale: Infrastructura mare (transport,mediuienergie)Competitivitate(cercetare dezvoltare, Agenda Digital) Capital Uman i Asisten Tehnic;MinisterulDezvoltriiRegionaleiAdministraieiPublice pentru managementul programelor de dezvoltare regional, a programelor dedicate cooperrii teritoriale europeneiaprogramuluiCapacitateAdministrativ Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale pentru managementul programelor dedicate agriculturii, dezvoltriiruraleipescuituluiiacvaculturii. Coordonarea va ine seama pe de o parte, de leciile nvate n perioada 20072013, i va urmri eficientizarea procesului de implementare i reducerea poveriiadministrative,iarpedealtparte,concentrarea tematic a fondurilor va asigura obinerea unui impact semnificativ al investiiilor, respectiv continuitatea interveniilor sustenabile din actuala perioad de programare. Ministerul Fondurilor Europene, n spiritul principiului parteneriatului i al transparenei instituionale, ncurajeaz partenerii de dialog s contribuie cu propuneri i observaii asupra acestui prim proiect al acordului de parteneriat, astfel nct documentul s reflecteopiniilenaionale,darisrspundexigenelor tehnice ale CE, n scopul utilizrii eficiente a Fondurilor EuropeneStructuraleideInvestiii. Prima versiune a Acordului de Parteneriat 20142020 a fostelaboratnurmaunuiampluprocesdeconsultarea partenerilor de dialog. Sub coordonarea Ministerului FondurilorEuropeneaufostorganizatepatrureuniuniale CIAP i 21 focusgrupuri la nivel local sau regional. n acelaitimp,lanivelulministerelordeliniecoordonatoare ale comitetelor consultative subsecvente CIAP au fost organizategrupuridelucrudedicateaspectelorsectoriale.1octombrie2013

2. MinistrulFondurilorEuropene,Eugen Teodorovici:Romniaancasatpeste doumiliardedeeurodelaComisia EuropeannacestanComisiaEuropeanarambursatRomnieipestedoumiliardede euro n perioada 1 ianuarie 2 octombrie 2013, suma total returnat n actuala perioad de programare fiind de peste 4,2 miliardedeeuro.Romniaancasatpestedoumiliardedeeurodela Comisia European n acest an, valoarea total a rambursrilorajungndnprezentlaunnivelaproape dublu fa de sfritul anului 2012. Cu alte cuvinte, suma ncasat n 2013 este aproape egal cu cea returnatdeComisienntreagaperioad20072012, faptcaredemonstreazeficienamsurilorimplementate de Guvernul Romniei n acest an, a declaratministrulFondurilorEuropene,EugenTeodorovici.Ceamaimaresumafostrambursatn cadrulProgramuluiOperaionalRegional peste572milioanedeeuro.Peloculal doilea din punct de vedere al fondurilor rambursate se situeaz Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, n cadrul cruia au fostreturnatefondurinvaloaredepeste 571 milioane de euro. Prin Programul Operaional Sectorial Mediu au fost rambursate fonduri de peste 441 milioane de euro, iar prin Programul Operaional Sectorial Transport a fost returnatosumdepeste429milioane deeuro. La data de 2 octombrie a.c., suma solicitatComisieipentruafirambursat Romnieieradepeste4,56miliardede euro,ratadeabsorbiecurentajungnd astfellaaproape24%. 4octombrie2013 3. MinisterulFondurilor Europeneaorganizat acinceareuniunea Comitetului Interinstituional pentruAcordulde Parteneriat20142020 Ministerul Fondurilor Europene a organizat luni, 7 octombrie a.c., a cincea reuniune a Comitetului InterinstituionalpentruAcorduldeParteneriat(CIAP), n cadrul creia a fost discutat prima versiune a Acordului de Parteneriat 20142020. Documentul a fost publicat pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene,www.fonduriue.ro,ndatade1octombrie 2013. Dup consultarea partenerilor de dialog n cadrul reuniunii CIAP, Ministerul Fondurilor Europene urmeaz s transmit serviciilor Comisiei Europene, informal, prima versiune a Acordului de Parteneriat 20142020. Documentul va fi transmis informal deoarece, la nivelul Uniunii Europene, nu au fost adoptatencregulamentelecarevorstabilimoduln care vor fi implementate fondurilor europene n viitoareaperioaddeprogramare. PrimaversiuneaAcorduluideParteneriat20142020 stabilete modalitatea n care vor fi concentrate interveniiledinFondurileEuropeneStructuraleide Investiii pentru a promova competitivitatea, convergena i cooperarea, n vederea ncurajriiobinerii unei dezvoltri inteligente, bazate pe cretereeconomiciincluziunesocial. MinisterulFondurilorEuropeneateaptpropunerile i observaiile partenerilor de dialog la adresa de [email protected], 9octombrie2013. Comitetul Interinstituional pentru Acordul de Parteneriatesteformatdin64deentiti,dintrecare 70%reprezintinstituiipublicecentraleilocale,iar 30% sunt organizaii reprezentative ale mediului economic i social, ale sindicatelor, mediului academic, organizaii neguvernamentale i ali reprezentaniaisocietiicivile.7octombrie2013 4. Comisia European a decis, marti, 8 obligaia noastr este s atragem octombrie a.c., deblocarea Programului sumectmaimarintruntimpct Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE), mai scurt, a declarat ministrul ca urmare a msurilor implementate de FondurilorEuropene,EugenTeodorovici. GuvernulRomniei. Guvernul Romniei a luat o serie de msuri pentru a ndeplini recomandrile Decizia Comisiei Europene de a ComisieiEuropene,unexemplunacest reluaplileprinPOSCCEesteun sensfiindncepereanlunaaugusta.c.a succes al Guvernului Romniei, evalurii a circa 4.000 de cereri de care a luat toate msurile finanare,depusencepndcuanul2011. necesare pentru a remedia Evalurile sunt realizate de experi independeni, cooptai de Ministerul deficieneledintrecut,dinperioada FondurilorEuropene,ncadrulAcordului 20092011. POS CCE este unul cadru de prestri servicii pentru dintre cele mai importante asigurarea unor experi care s vin n programe prin care Romnia sprijinul autoritilor de management beneficiaz de fonduri europene pentruinstrumentelestructurale.care susin mediul privat. Acum, n aceast toamn au fost cnd toate programele semnate deja peste 500 de operaionale sunt deblocate,contractecubeneficiaridinmediul privat, cu o valoare cumulat de peste 100 milioane de euro. n perioada imediat urmtoare vor fi semnate, tot cu beneficiari din mediul privat, contracte de finanare n valoare de 200 milioanedeeuro,adeclaratministrul FondurilorEuropene,EugenTeodorovici. Fondurile europene alocate Romniei prin intermediul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economiceseridiclapeste2,5miliarde deeuro.9octombrie2013 5. GuvernulRomnieiaaprobatnedinademiercuri,9octombriea.c.,unnoumprumutdelaTrezoreriaStatuluipentruapunela dispoziiaAutoritilordeManagementaleprogrameloroperaionalesumelenecesarepentruachitareacererilorderambursarei cererilordeplatdepusedebeneficiari. Guvernul Romniei a aprobat un nou mprumut cu o valoare de 820 de milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene.Astfel,valoareacumulatamprumuturilordinTrezoreriealocatenacestanpentruefectuareadeplictrebeneficiari seridiclaaproximativ7miliardedelei.Acum,cndavemtoateprogrameleoperaionaledeblocate,trebuiesintensificmplile ctrebeneficiari,scontinumsimplificareasistemuluiisatragemsumectmaimaridinfondurileeuropenealocatepentru Romnia,adeclaratministrulFondurilorEuropene,EugenTeodorovici. mprumutul aprobat n edina de Guvern din data de 9 octombrie a.c. va fi folosit pentru efectuareadeplictrebeneficiariidefonduricontractateprinintermediulapatruprograme: Programul Operaional Regional, Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,ProgramulOperaionalSectorialMediu,respectivProgramulOperaionalDezvoltarea CapacitiiAdministrative. PentruefectuareadeplictrebeneficiariiProgramuluiOperaionalRegionalafostalocato sum de aproape 290 milioane de lei. n acelai timp, pentru achitarea sumelor eligibile datorate beneficiarilor Programului Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au fostalocatefonduricuovaloaredecirca250milioanedelei,iarpentrupentruefectuareade pli ctre beneficiarii Programului Operaional Sectorial Mediu a fost aprobat o sum de aproximativ248milioanedelei. Reamintim c, mari, 8 octombrie a.c., Comisia European a decis reluarea plilor ctre Romniaprinultimulprogramcaremaierapresuspendat:ProgramulOperaionalSectorial CretereaCompetitivitiiEconomice. 9octombrie2013 6. Ministerul Fondurilor Europenea transmis ComisieiEuropeneprima versiuneaAcorduluide Parteneriat20142020 Ministerul Fondurilor Europene a transmis vineri, 11 octombrie a.c., serviciilor Comisiei Europene prima versiune a Acordului de Parteneriat 20142020. Documentul a fost transmis informal deoarece, la nivelul UniuniiEuropene,nuaufostadoptatencregulamentelecarevorstabili modulncarevorfiimplementatefondurileeuropenenviitoareaperioad deprogramare. PrimaversiuneaAcorduluideParteneriatafostpublicatpepaginaweb aMinisteruluiFondurilorEuropeneladatade1octombriea.c.Documentul a fost discutat n cadrul celei de a cincea reuniuni a Comitetului Interinstituional pentru Acordul de Parteneriat, organizat n data de 7 octombrie a.c. Suplimentar, acesta a fost realizat pe baza contribuiilor ministerelor de linie i a partenerilor de dialog implicai n procesul de programare.ndatade8octombriea.c.,primaversiuneaAcorduluide ParteneriatafostprezentatmembrilorCamereiDeputailordepremierul VictorPontaiministrulFondurilorEuropene,EugenTeodorovici.Prima versiune a Acordului de Parteneriat detaliaz cadrul instituional Autoritile de Management i Organismele Intermediare, respectiv prezint principiile implementrii efective a fondurilor n conformitate cu prevederile pachetului legislativ al Uniunii Europene. n acest sens, implementarea Fondurilor Europene Structurale i de Investiii 20142020, se va realiza ntrun sistem mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuii deautoritatedemanagementnumaila nivelulatreiministere: Ministerul Fondurilor Europene pentru managementul a patru programe operaionale: Infrastructura mare (transport, mediu i energie) Competitivitate(cercetaredezvoltare, Agenda Digital) Capital Uman i AsistenTehnic Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice pentru managementul programelor de dezvoltare regional, a programelor dedicate cooperrii teritoriale europeneiaprogramuluiCapacitate Administrativ; Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale pentru managementul programelor dedicate agriculturii, dezvoltrii rurale i pescuitului i acvaculturii. Coordonarea va ine seama pe de o parte, de leciile nvate n perioada 20072013,ivaurmrieficientizarea procesului de implementare i reducereapoveriiadministrative,iarpe dealtparte,concentrareatematica fondurilor va asigura obinerea unui impact semnificativ al investiiilor, respectiv continuitatea interveniilor sustenabile din actuala perioad de programare.n documentul transmis serviciilor Comisiei Europene i republicat pe paginawebaMinisteruluiFondurilorEuropeneaufostinclusepropuneri primitenultimeleziledelaparteneriidedialogsocial.11octombrie2013 7. Procedur de achiziii simplificat pentru beneficiarii de fonduri europenedinmediulprivat Beneficiarii din mediul privat vor derula o procedur simplificat n cazul achiziiilordebunuridepeste30.000deeuro,alcelordeserviciicuovaloare cuprinsnintervalul30.000200.000deeuro,respectivalachiziiilordelucrri cuovaloarecuprinsnintervalul100.0005.000.000deeuro,caurmarea abrogriiOrdinuluideministrunr.1.050/2012.Actulnormativafostabrogatprin emiterea unui Ordin semnat de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, care va intra n vigoare la data publicrii acestuia n Monitorul Oficial.NoulOrdinreglementeazprocedurasimplificatpecareovorrespecta beneficiariidefondurieuropenedinsectorulprivat.Potrivit noii proceduri, beneficiarii din mediul privat vor publica anunurile de achiziii ntro seciune a paginii web a MinisteruluiFondurilorEuropene,www.fonduriue.ro,frasuportaniciuncost. Apoi,dintoateoferteleprimiteovoralegepeceapecareoconsiderceamaibun,argumentndopiuneafcutprin ntocmireauneinotejustificative.nacestmodvafirespectatprincipiultranspareneiimpusdecerineleComisieiEuropene. BeneficiariicarenuvorpublicaanunuriledeachiziiipepaginawebaMinisteruluiFondurilorEuropenevorfisancionaiprin aplicareauneicoreciide25%.nacelaitimp,ceicareulteriornuvorpublicapesiteulmenionatnumelectigtorilor selectai,vorsuportacoreciide5%.OaltmbuntiresemnificativadusdenoulOrdinesteeliminareaobligativitii reluriiproceduriideachiziiedacnusuntprimitecelpuintreioferteconforme. Introducerea acestor reglementri flexibile a fost agreat de serviciile Comisiei Europene. Simplificarea substanial a regulilorpecaretrebuieslerespectebeneficiariidinmediulprivatvapermiteimplementareaproiectelorntrunritmalert, cu efecte pozitive pentru contractorii din cadrul proiectelor i pentru ntreaga economie, a declarat ministrul Fondurilor Europene,EugenTeodorovici.PrinOrdinuldeministru1.050/2012aufostimpusebeneficiarilorprivaiprocedurideachiziiesimilarecucelecaretrebuie respectatedebeneficiariidinsectorulpublic,chiardaclegislaiaeuropeannuconineastfeldeprevederi. Beneficiariidinmediulprivatcofinaneazproiectelepecareleimplementeazdinresursepropriii,dinacestmotiv,sunt motivaisutilizezeeficientresurselepecareleauladispoziie,aexplicatministrulFondurilorEuropene,EugenTeodorovici. BeneficiariicareladataintrriinvigoareanouluiOrdinderuleazachiziiiconformvechilorreglementrinaionalepotopta pentru anularea procedurilor de achiziii si reluarea acestora conform noii proceduri. Autoritile de Management ale programeloroperaionaleauobligaiacantermendecincizilelucrtoaredeladataintrriinvigoareanouluiOrdin,s modificeprocedurileioricealtereglementripentrucaacesteasfieconformecuprevederileOrdinului.16octombrie2013 8. Romniaancasatnacest anaproximativ2,4miliarde de euro de la Comisia European,maimultdectn ntreagaperioad20072012 ValoareafondurilorstructuraleidecoeziunereturnateRomnieinacestanden cursul acestui an, Comisia a reluat plilectreComisiaEuropeanaajunslaaproximativ2,4miliardedeeuroladatadectreRomniaiprinintermediulProgramului22octombrie2013.OperaionalSectorialDezvoltareaResurselor Umane, Programului Operaional Regional, respectiv Programului operaional Sectorial Transport.Romnia a ncasat n acest an aproximativ 2,4 miliarde de euro de la Comisia European, mai mult dect n ntreaga perioad 20072012, cnd ara noastr a primit doar 2,2Valoarea fondurilor structurale i de coeziune returnate Romniei de la nceputulacesteiperioadedeprogramaremiliardedeeurodinfinanrilealocate.Acestrealizareestei pn la data de 22 octombrie a.c. seefectul msurilor implementate, care au asigurat reluarearidicla4,58miliardedeeuro,echivalentulplilordectreComisiepentrupatruprogrameoperaionalea aproximativ 24% din totalul fondurilorn cursul acestui an, efectuarea de pli ctre beneficiariistructuraleidecoeziunealocate.proiectelor,respectivsimplificareaieficientizareasistemului.Totladatade22octombriea.c.,valoareaReamintesccRomniaseclaseazpeprimullocnrndulsumelor solicitate Comisiei Europenetuturor statelor membre ca urmare a creterii sumelorpentruafirambursateRomnieiseridicarambursatedeComisienprimelenoulunialeacestuianculaaproximativ4,8miliardedeeuro,iarrata75% fa de nivelul nregistrat n perioada 20082012, adeabsorbiecurenteradeaproape25%.declaratministrulFondurilorEuropene,EugenTeodorovici.Recent, Comisia European a rambursat suma de 196 milioane de euro, ca urmare a ridicrii presuspendrii Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE). Comisia European a decis deblocarea POSCCElanceputulluniioctombriea.c.24octombrie2013 9. Ministerul Fondurilor Europene va organiza o seriedereuniuniadresate mediuluideafaceride afaceri vor primi toate informaiile despre accesarea fondurilor europene alocate Romniei n perioada de programare 2014 2020.Organizareaacestuitipdereuniunieste nc o aciune prin care Ministerul Fondurilor Europene intensific interaciunea cu mediul privat,adeclaratministrulFondurilorEuropene,Eugen Teodorovici.Ministerul Fondurilor Europene va organiza n perioada urmtoare o serie de reuniuni focus grup adresate reprezentanilor mediului de afaceri care doresc si exprimeopiniilepemargineaprimeiversiuniaAcorduluide Parteneriat 20142020 sau care sunt interesai de oportunitile de finanare n viitoarea perioad de programare.ReamintimcMinisterulFondurilorEuropene aorganizatunastfeldeevenimentadresatreprezentanilor mediuluideafacerijoi,24octombriea.c.Pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduriue.ro,estedisponibildocumentulinformativ Oportuniti de finanare n perioada 20142020 n scopul asigurrii unui mediu de afaceri mai bun. Organizarea reuniunilor focus grup va fi anunat pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene, iar cei care vor dori s participe vor completa, online, un formulardenscriere.Vom continua organizarea de evenimente similare,ncadrulcrorareprezentaniimediului24octombrie2013Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, sa ntlnit, vineri, 25 octombrie a.c., la Bruxelles, cu reprezentanii statelor donatoare de granturiSEEinorvegiene.Ministrulfonduriloreuropene, EugenTeodorovici,santlnit cu reprezentanii statelor donatoaredegranturiSEEin cadrul ntrevederii sa discutat realocareasumeide55milioanedeeuro ctre domenii precum combaterea srciei i aspecte legate de populaia roma, sntate (proiecte legate de problematica cancerului, TBC, registre populaie afectat de boli cronice), societate civil, energie regenerabil,copiiitineriaflainsituaiiderisc,capacitate instituionaliinovareverdenindustrie.Sumamenionat, de 55 milioane de euro, este inclus n valoarea total, de aproximativ 306 milioane de euro, a granturilor SEE i norvegienealocatRomnieipentruperioada20092014. Pn n prezent au fost semnate 15 programe prin care Romnia beneficiaz de granturile SEE i norvegiene. Reamintimcacestefinanrivorsusineimplementareade proiectendomeniiprecumjustiieiafaceriinterne,protecia mediului, cercetare, sntate, cultur, societate civil i mbuntireacondiiilorsocialepentrupopulaiaroma.PrinAcordulpentruSpaiulEconomicEuropean(SEE),trei dintre rile AELS Norvegia, Islanda i Liechtenstein, fac partedinpiaainterneuropeanicontribuieladezvoltarea social i economic prin intermediul granturilor SEE i norvegiene,decarebeneficiaz15statemembredinestul, centrulisudulUniuniiEuropene.Norvegiaesteprincipalul stat donator, contribuind cu 97% din totalul finanrilor. Obiectivele majore ale granturilor SEE i norvegiene sunt reducerea disparitilor sociale i economice n Spaiul Economic European, respectiv ntrirea relaiilor dintre stateledonatoareicelebeneficiare.25octombrie2013 10. Conferina de lansare a granturilor SEE & norvegienenRomnia 29octombrie2013ConferinadelansareagranturilorSEE&norvegienenRomniaaavut loc, mari, 29 octombrie a.c. Evenimentul a fost deschis de ambasadorul Norvegiei n Romnia, Tove Bruvik Westberg, i de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. La conferin au participat invitai din Romnia i statele donatoare, reprezentani ai companiilor publice i private, instituiilor publice centrale i locale, organizaiilor neguvernamentaleipartenerilordedialogsocial. Prin intermediul granturilor SEE & norvegiene, Romnia va beneficia de finanarenerambursabilnvaloaretotaldeaproximativ306milioanede euro.Fondurile sunt distribuite prin 22 de programe n cadrul crora vor fi dezvoltate proiecte n urmtoarele domenii: protecia mediului, societate civil i mbuntirea condiiilor sociale pentru populaia roma, justiie i afaceri interne, sntate, cercetare, cultur. Recent, reprezentanii Ministerului Fondurilor Europene i cei ai statelor donatoare au convenit realocarea sumei de 55 milioane de euro ctre domenii precum combaterea srciei i aspecte legate de populaia roma, sntate (proiecte legate de problematica cancerului, TBC, finanarea registrelor care in evidena populaiei afectate de boli cronice), societate civil, energie regenerabil, copii i tineri aflai n situaii de risc, capacitate instituionaliinovareverdenindustrie. n cadrul conferinei, reprezentanii operatorilor de program au prezentat programeleiobiectivelecaretrebuiendeplinitencadrulacestora.Context: n baza Acordului pentru Spaiul Economic European (SEE), trei dintre rileAELSNorvegia,IslandaiLiechtensteinfacpartedinpiaaintern european i contribuie la dezvoltarea social i economic prin intermediul granturilor SEE i norvegiene, de care beneficiaz 15 state membre din estul, centrul i sudul UE. Norvegia este principalul stat donator,contribuindcu97%dintotalulfinanrilor. Obiectivele majore ale granturilor SEE i norvegiene sunt reducerea disparitilor sociale i economice n Spaiul Economic European i ntrirearelaiilorbilateraledintrestateledonatoareicelebeneficiare. Informaiirelevanteprivindacestefondurisuntdisponibilepepaginilede internet:www.eeagrants.org,www.eeagrants.roiwww.norvegia.no. 11. Rata de absorbie curent a fondurilor europene a depit nivelul de 25%, suma solicitat Comisiei Europene pentru a fi rambursat Romniei n actuala perioaddeprogramareajungndlapeste4,9miliarde de euro. n acest an Romnia a solicitat Comisiei Europenerambursareaapeste2miliardedeeuro,fapt care a fost posibil datorit msurilor luate pentru asigurareasumelornecesarepentruplatabeneficiarilor i deblocrii tuturor programelor operaionale. n perioada imediat urmtoare trebuie accelerat ritmul n caresolicitmnoirambursridesumeComisiei,ceeace vafiposibildoardacbeneficiariiimplementeazctmai repede proiectele, iar instituiile statului din sistem proceseaz n cel mai scut timp documentele necesare, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. nperioada1ianuarie28octombriea.c.,prinProgramulOperaionalRegionalaufostsolicitatesprerambursareComisiei Europene fonduri n valoare de aproximativ 700 de milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare sum solicitat prin intermediulunuiprogram.Pelocurileurmtoaredinpunctdevederealvaloriifondurilorsolicitatesprerambursarenacest an se claseaz Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, n cadrul cruia sa cerut returnarea a peste 484 milioane de euro, respectiv Programul Operaional Sectorial Mediul pentru care au fost transmise documente pentrurambursareaapeste456milioanedeeuro.nacelaitimp,declaraiiledecheltuielitransmisenacestanpentru ProgramulOperaionalSectorialTransportnsumaucirca373milioanedeeuroladatade28octombriea.c. 12. GuvernulRomnieiaaprobatnedinademiercuri,30Pentru achitarea sumelor datorate beneficiarilor POSoctombriea.c.,unnoumprumutdelaTrezoreriaStatuluiCCEafostalocatosumde400demilioanedelei.npentru asigurarea resurselor necesare pentru plataacelaitimp,pentruefectuareadeplictrebeneficiariibeneficiarilorPOS DRU au fost alocate fonduri n valoare de 250ProgramuluiOperaionalSectorialDezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) i ai ProgramuluiOperaionalSectorialmilioanedelei.CretereaCompetitivitiiEconomice(POSCCE).Reamintimc,lanceputulluniioctombriea.c.,datorit msurilorimplementatedeautoritileromne,ComisiaGuvernulRomnieiaalocatfondurinvaloareEuropean a decis reluarea plilor ctre Romniade 650 de milioane de lei pentru platapentruultimulprogramcaremaierapresuspendat:POSbeneficiarilor POS CCE i POS DRU. Astfel,CCE. Anterior, n prima parte a acestui an, Comisia a reluat plile pentru alte trei programe: POS DRU,sumaasiguratdinresurseinternepentruplataProgramulbeneficiarilorajungela7,6miliardedelei,nivelOperaionalSectorialTransport.OperaionalRegionaliProgramulcaredemonstreazangajamentuldeasusine implementarea proiectelor i accelerarea absorbiei fondurilor europene, a declarat ministrulFondurilorEuropene,EugenTeodorovici.30octombrie2013