mail. BENEFICIAR Prim¤’ria Municipiului Slatina str. M. Kog¤’lniceanu nr....

download mail. BENEFICIAR Prim¤’ria Municipiului Slatina str. M. Kog¤’lniceanu nr. Slatina, Olt, cod 230080 CONSULTANT

of 339

 • date post

  19-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of mail. BENEFICIAR Prim¤’ria Municipiului Slatina str. M. Kog¤’lniceanu nr....

 • BENEFICIAR

  Primăria Municipiului Slatina

  str. M. Kogălniceanu nr. 1

  Slatina, Olt, cod 230080

  CONSULTANT

  SC GEA Strategy & Consulting SA

  str. Belgrad nr. 10, etaj 2,

  Bucureşti, cod 011805

  ECHIPA DE PROIECT

  Coordonator proiect:

  urb. Ioana Ivanov

  Echipa de proiect:

  urb. Miruna Drăghia

  urb. Daiana Ghintuială

  urb. Irina Ignat

  urb. Andreea Maier

  urb. Reinhold Lehel Stadler

  urb. Laura Tucan

 • 4

  CuprinsCuprins Lista de figuri ......................................................................................................................................... 6

  Lista de tabele ....................................................................................................................................... 9

  I. Contextul elaborării strategiei integrate de dezvoltare urbană .................................................................. 11

  I.1. Contextul elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru

  perioada 2014 – 2020 ............................................................................................................................ 12

  I.1.1. Contextul teritorial naţional, regional şi judeţean ............................................................................. 12

  I.1.2. Accepţiunea europeană asupra dezvoltării urbane durabile și transpunerea acesteia la nivel naţional

  ................................................................................................................................................................. 15

  I.1.3. Corelarea cu alte strategii şi planuri relevante ................................................................................. 20

  I.1.4. Dezvoltarea urbană integrată în municipiul Slatina ..........................................................................25

  II. Nevoi și oportunităţi de dezvoltare - analiza diagnostic ............................................................................ 30

  II.1. Profil socio – demografic ................................................................................................................ 31

  II.1.1. Demografie și migraţie .................................................................................................................... 31

  II.1.2. Educaţie, cultură și sănătate .......................................................................................................... 40

  II.1.3. Incluziune socială ............................................................................................................................ 55

  II.2. Profil economic ............................................................................................................................. 65

  II.2.1. Economia și forţa de muncă ........................................................................................................... 65

  II.2.2. Dinamica investiţiilor ..................................................................................................................... 82

  II.2.3. Turism ............................................................................................................................................ 90

  II.3. Dezvoltare urbană ......................................................................................................................... 95

  II.3.1. Profilul spaţial și funcţional ............................................................................................................ 95

  II.3.2. Infrastructura tehnico - edilitară .................................................................................................... 106

  II.3.3. Conectivitate și mobilitate urbană ................................................................................................. 117

  II.3.4. Spaţiul public ................................................................................................................................ 145

  II.3.5. Locuirea ........................................................................................................................................ 171

  II.3.6. Mediul natural ............................................................................................................................... 182

  II.3.7. Eficienţa energetică și reducerea efectelor schimbărilor climatice ................................................ 191

  II.4. Analiza SWOT .............................................................................................................................. 197

  II.5.Provocări, nevoi şi soluţii ............................................................................................................... 207

  III. CONCEPT DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2014 – 2020 ............................................................ 214

  III.1. Rezultatele procesului participativ .............................................................................................. 215

  III.2. Viziunea de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020 ...................................................................... 221

  file:///D:/Dropbox/SIDU%20Slatina/modif%20iulie%202017/Final%20Iulie/SIDU_Slatina_draft_corectat%2031.07.2017.docx%23_Toc489270118 file:///D:/Dropbox/SIDU%20Slatina/modif%20iulie%202017/Final%20Iulie/SIDU_Slatina_draft_corectat%2031.07.2017.docx%23_Toc489270098 file:///D:/Dropbox/SIDU%20Slatina/modif%20iulie%202017/Final%20Iulie/SIDU_Slatina_draft_corectat%2031.07.2017.docx%23_Toc489270092

 • S tr

  at e

  g ia

  In te

  g ra

  tă d

  e D

  ez vo

  lt ar

  e U

  rb an

  ă a

  M u

  n ic

  ip iu

  lu i S

  la ti

  n a

  p en

  tr u

  p e

  ri o

  ad a

  2 0

  14 -

  2 0

  2 0

  5

  III.3 Obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană .............................................................. 224

  IV. PORTOFOLIU DE PROIECTE ............................................................................................................... 229

  IV.1 Portofoliu de programe și proiecte .................................................................................................. 230

  IV.2 Concept spaţial de intervenţie și caracterul integrat al proiectelor .................................................. 255

  V. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE ......................................................... 261

  V.1. Managementul implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană .................................. 262

  V.1.1. Contextul instituţional pentru implementarea SIDU .................................................................... 262

  V.1.2. Structura pentru implementarea și monitorizarea SIDU și PMUD................................................ 268

  V.1.3. Planul de acţiune pentru implementarea SIDU ............................................................................. 272

  V.1.4. Prioritizarea portofoliului de proiecte SIDU .................................................................................. 274

  V.1.5. Monitorizarea şi evaluarea implementării SIDU ........................................................................... 282

  V.1.6. Riscuri și măsuri de atenuare ........................................................................................................ 283

  V.1.7. Indicatori de monitorizare ............................................................................................................. 285

  V.1.8. Cadrul partenerial pentru elaborarea și implementarea SIDU ...................................................... 289

  ANEXE ............................................................................................................................................... 290

  file:///D:/Dropbox/SIDU%20Slatina/modif%20iulie%202017/Final%20Iulie/SIDU_Slatina_draft_corectat%2031.07.2017.docx%23_Toc489270125 file:///D:/Dropbox/SIDU%20Slatina/modif%20iulie%202017/Final%20Iulie/SIDU_Slatina_draft_corectat%2031.07.2017.docx%23_Toc489270122

 • 6

  Lista de figuri

  Figură 1 – Caracteristici distinctive ale municipiului Slatina .......................................................................... 13

  Figură 2 – Încadrarea ȋn teritoriul naţional, regional şi judeţean a municipiului Slatina ................................. 14

  Figură 3 – Evoluţia populaţiei municipiului Slatina la recensăminte .............................................................. 31

  Figură 4 – Evoluţia populaţiei municipiului Slatina la recensăminte .............................................................. 32

  Figură 5 – Creșterea procentuală a populaţiei între recensăminte ................................................................ 32

  Figură 6 – Distribuţia populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă la nivelul Municipiului Slatina, la 1 ianuarie 2014 33

  Figură 7 – Distribuţia populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă la nivelul judeţului Olt, la 1 ianuarie 2014 .......