LP BFK Leo Pertea

45
TERMOMETRIZAREA PACIENTULUI TERMOMETRIZAREA PACIENTULUI Măsurarea temperaturii: Măsurarea temperaturii: Ne indică date valoroase pentru stabilirea diagnosticului, Ne indică date valoroase pentru stabilirea diagnosticului, precizări precizări asupra evoluţiei bolii şi eficacităţii tratamentului aplicat asupra evoluţiei bolii şi eficacităţii tratamentului aplicat Se face cu termometrul medical (MAXIMAL - cel mai frecvent Se face cu termometrul medical (MAXIMAL - cel mai frecvent utilizat), gradat după scara Celsius. Gradele sunt divizate utilizat), gradat după scara Celsius. Gradele sunt divizate în zeci de în zeci de grade; prezintă scală redusă, de la 34,5 grade; prezintă scală redusă, de la 34,5 º º C C la 42 la 42º C C Uzual, se practică de 2 ori pe zi, dimineaţa între orele 7 Uzual, se practică de 2 ori pe zi, dimineaţa între orele 7 – 8 şi – 8 şi seara între orele 18-19; la nevoie pacientul poate fi seara între orele 18-19; la nevoie pacientul poate fi termometrizat la termometrizat la 30-60 minute 30-60 minute Cu termometrul maximal, măsurarea se face în cavităţi Cu termometrul maximal, măsurarea se face în cavităţi închise / închise / semiînchise semiînchise

description

Pediatrie

Transcript of LP BFK Leo Pertea

Page 1: LP BFK Leo Pertea

TERMOMETRIZAREA PACIENTULUITERMOMETRIZAREA PACIENTULUI

Măsurarea temperaturii:Măsurarea temperaturii:

Ne indică date valoroase pentru stabilirea diagnosticului, precizări Ne indică date valoroase pentru stabilirea diagnosticului, precizări asupra evoluţiei bolii şi eficacităţii tratamentului aplicatasupra evoluţiei bolii şi eficacităţii tratamentului aplicat Se face cu termometrul medical (MAXIMAL - cel mai frecvent Se face cu termometrul medical (MAXIMAL - cel mai frecvent utilizat), gradat după scara Celsius. Gradele sunt divizate în zeci de utilizat), gradat după scara Celsius. Gradele sunt divizate în zeci de grade; prezintă scală redusă, de la 34,5grade; prezintă scală redusă, de la 34,5ºº C C la 42 la 42ºº C C Uzual, se practică de 2 ori pe zi, dimineaţa între orele 7 – 8 şi Uzual, se practică de 2 ori pe zi, dimineaţa între orele 7 – 8 şi seara între orele 18-19; la nevoie pacientul poate fi termometrizat laseara între orele 18-19; la nevoie pacientul poate fi termometrizat la30-60 minute30-60 minute Cu termometrul maximal, măsurarea se face în cavităţi închise /Cu termometrul maximal, măsurarea se face în cavităţi închise /semiînchisesemiînchise

Page 2: LP BFK Leo Pertea

Termometrele:Termometrele:

Sunt păstrate în recipiente (fiecare termometru – recipient propriu)Sunt păstrate în recipiente (fiecare termometru – recipient propriu)cu soluţii dezinfectante, de obicei pe bază de clor, valabile 24 h (se cu soluţii dezinfectante, de obicei pe bază de clor, valabile 24 h (se notează pe recipient substanţa, concentraţia, data schimbării soluţiei)notează pe recipient substanţa, concentraţia, data schimbării soluţiei) Vor fi ţinute vertical (soluţia va cuprinde Vor fi ţinute vertical (soluţia va cuprinde ~~ ½ din termometru ) ½ din termometru ) Înainte şi după utilizare, se clătesc sub jet de apăÎnainte şi după utilizare, se clătesc sub jet de apă Vor fi verificate înainte de utilizareVor fi verificate înainte de utilizare Tipuri de termometre:Tipuri de termometre:

- cu mercur- cu mercur- electronic => în cazul monitorizării permanente a temperaturii- electronic => în cazul monitorizării permanente a temperaturii

se utilizează calea rectalăse utilizează calea rectală- de unică folosinţă- de unică folosinţă

Page 3: LP BFK Leo Pertea

Interpretarea valorilor:Interpretarea valorilor:

Temperatură normală: 36-37Temperatură normală: 36-37ºº C C Temperatură > 37Temperatură > 37ºº C = C = hipertermie hipertermie Temperatură < 36Temperatură < 36ºº C = C = hipotermie hipotermie Subfebrilitate: 37-38Subfebrilitate: 37-38ºº C C Febră moderată: 38-39Febră moderată: 38-39ºº C C Febră ridicată 39-40Febră ridicată 39-40ºº C C Hiperpirexie T > 41-42Hiperpirexie T > 41-42ºº C C

Reprezentarea în FO:Reprezentarea în FO:

Pe foaia de temperatură, prin puncte (D+S); 1 linie verticală = Pe foaia de temperatură, prin puncte (D+S); 1 linie verticală = 2 diviziuni de grad; prin unirea punctelor => CURBA TERMICĂ2 diviziuni de grad; prin unirea punctelor => CURBA TERMICĂ

Page 4: LP BFK Leo Pertea

Măsurarea temperaturii în axilă:Măsurarea temperaturii în axilă:

Indică o temperatură perifericăIndică o temperatură periferică Temperatura în axilă este < cu 0,5Temperatura în axilă este < cu 0,5ºº C C decât temperatura centrală decât temperatura centralăTehnica:Tehnica: Asistenta se spală pe mâiniAsistenta se spală pe mâini Se coboară coloana de mercur a termometrului prin scuturare Se coboară coloana de mercur a termometrului prin scuturare (sub 34(sub 34ºº C C)) Se ridică braţul pacientului, se şterge tegumentul axileiSe ridică braţul pacientului, se şterge tegumentul axilei Rezervorul termometrului (partea metalică) se plasează în unghiul Rezervorul termometrului (partea metalică) se plasează în unghiul superior al fosei axilaresuperior al fosei axilare Se apropie braţul bolnavului de trunchi, iar braţul flectat se Se apropie braţul bolnavului de trunchi, iar braţul flectat se plasează pe suprafaţa anterioară a toraceluiplasează pe suprafaţa anterioară a toracelui Se menţine 10 minuteSe menţine 10 minute Se citeşte temperatura şi se notează în F.O.Se citeşte temperatura şi se notează în F.O.

Page 5: LP BFK Leo Pertea

Măsurarea temperaturii în rect:Măsurarea temperaturii în rect:

Tehnica:Tehnica: Asistenta se spală pe mâiniAsistenta se spală pe mâini Manevra se efectuează cu mănuşi de protecţieManevra se efectuează cu mănuşi de protecţie Se coboară coloana de Hg prin scuturareSe coboară coloana de Hg prin scuturare Pacientul - decubit lateral cu membrele inferioare în semiflexiePacientul - decubit lateral cu membrele inferioare în semiflexie Rezervorul termometrului semiuscat se cufundă în ulei sau se Rezervorul termometrului semiuscat se cufundă în ulei sau se lubrefiază cu gel, vaselină şi se introduce blând în rect, cu toată lubrefiază cu gel, vaselină şi se introduce blând în rect, cu toată partea metalicăpartea metalică Se menţine 5 minute, apoi se citeşte temperaturaSe menţine 5 minute, apoi se citeşte temperatura Se utilizează la copiii sub 3 aniSe utilizează la copiii sub 3 ani

Page 6: LP BFK Leo Pertea

Măsurarea temperaturii în cavitatea bucală:Măsurarea temperaturii în cavitatea bucală:

Termometre specialeTermometre speciale Factori care influienţează măsurătoarea: fumatul (eroare de Factori care influienţează măsurătoarea: fumatul (eroare de ±± 0,20,2ºº C dacă pacientul a fumat), ingestia de alimente sau lichide C dacă pacientul a fumat), ingestia de alimente sau lichide reci / fierbinţi => determinarea se face după 30 minute de repausreci / fierbinţi => determinarea se face după 30 minute de repausTehnica:Tehnica: Asistenta se spală pe mâiniAsistenta se spală pe mâini Se spală bine termometrul cu apă, se şterge şi se introduce oblic Se spală bine termometrul cu apă, se şterge şi se introduce oblic în cavitatea bucală, sublingual sau pe latura externă a arcadei dentareîn cavitatea bucală, sublingual sau pe latura externă a arcadei dentare Pacientul respiră pe nasPacientul respiră pe nas Se menţine 3-5 minute, apoi se citeşte temperaturaSe menţine 3-5 minute, apoi se citeşte temperatura

Page 7: LP BFK Leo Pertea

Măsurarea temperaturii în plica inghinală:Măsurarea temperaturii în plica inghinală:

Se practică la pacienţii caşectici şi la copiii miciSe practică la pacienţii caşectici şi la copiii mici La adult, pacientul stă în decubit lateral; termometrul se La adult, pacientul stă în decubit lateral; termometrul se

aşează aşează

în plica inghinală şi se flectează coapsa pe bazinîn plica inghinală şi se flectează coapsa pe bazin La copii => decubit dorsalLa copii => decubit dorsal

Page 8: LP BFK Leo Pertea

MIJLOACE FIZICE DE SCĂDERE A MIJLOACE FIZICE DE SCĂDERE A FEBREIFEBREI

Hipertermia de etiologie: - infecţioasăHipertermia de etiologie: - infecţioasă - de efort- de efort - din insolaţii- din insolaţii - prin deshidratare- prin deshidratare - din boli ale SN- din boli ale SN

Se combate prin împachetări şi băi cu apă călduţăSe combate prin împachetări şi băi cu apă călduţă

Hipertermia din traumatisme:Hipertermia din traumatisme: Dezbrăcarea pacientului; spaţiu răcorosDezbrăcarea pacientului; spaţiu răcoros Comprese umede (NU imersie)Comprese umede (NU imersie) Lichide reciLichide reci O2, PIV cu soluţie RingerO2, PIV cu soluţie Ringer

Page 9: LP BFK Leo Pertea

Hipertermia malignăHipertermia malignă – indusă de unele anestezice: – indusă de unele anestezice:

Pungă cu gheaţă - cap, precordial, abdomenPungă cu gheaţă - cap, precordial, abdomen- se îndepărtează câteva minute, din oră în oră, se - se îndepărtează câteva minute, din oră în oră, se

schimbă conţinutul când se topeşte gheaţaschimbă conţinutul când se topeşte gheaţa- gheaţa se amestecă cu sare- gheaţa se amestecă cu sare

Împachetări reci: comprese aplicate pe trunchi, axilă, inghinalÎmpachetări reci: comprese aplicate pe trunchi, axilă, inghinal Băi reci: cu răcirea apei progresiv, pornind de la o temperatură Băi reci: cu răcirea apei progresiv, pornind de la o temperatură cu 2 grade mai scăzută decât cea corporală a pacientului – se cu 2 grade mai scăzută decât cea corporală a pacientului – se

adaugă adaugă progresiv apă rece, după ce pacientul a fost introdus în cadă =>progresiv apă rece, după ce pacientul a fost introdus în cadă =>2626ºº C, timp de 10 minute C, timp de 10 minute

- supravegherea pacientului – facies, FC, FR- supravegherea pacientului – facies, FC, FR- se întrerupe baia la apariţia: frisonului, cianozei, tahicardiei,- se întrerupe baia la apariţia: frisonului, cianozei, tahicardiei,

bradipneeibradipneei

Page 10: LP BFK Leo Pertea

DEZOBSTRUCŢIA CĂILOR DEZOBSTRUCŢIA CĂILOR RESPIRATORII SUPERIOARERESPIRATORII SUPERIOARE

Umidifierea aerului din încăpereUmidifierea aerului din încăpere Nebulizare – aerosoliNebulizare – aerosoli Hidratare corespunzătoare p.o./i.v.Hidratare corespunzătoare p.o./i.v. Aspirarea secreţiilor din cavitatea bucală şi fosele nazaleAspirarea secreţiilor din cavitatea bucală şi fosele nazale Manevre de asigurare a libertăţii CASManevre de asigurare a libertăţii CAS - protruzia mandibulei, cu / fără hiperextensia capului- protruzia mandibulei, cu / fără hiperextensia capului - instituirea pipei - Guedel- instituirea pipei - Guedel - nazo-faringiene- nazo-faringiene Intubaţia - oro-traheală (IOT)Intubaţia - oro-traheală (IOT) - nazo-traheală (INT)- nazo-traheală (INT) - pe canula de traheostomie- pe canula de traheostomie Aspirarea secreţiilor traheo-bronşice pe sonda de intubaţieAspirarea secreţiilor traheo-bronşice pe sonda de intubaţie Ventilaţie mecanică asistată, la nevoieVentilaţie mecanică asistată, la nevoie

Page 11: LP BFK Leo Pertea

Asigurarea integrităţii mucoasei CAS:Asigurarea integrităţii mucoasei CAS:

Umidifierea aerului din încăpereUmidifierea aerului din încăpere Administrarea medicaţiei în aerosoliAdministrarea medicaţiei în aerosoli Recomandarea repausului vocal în caz de disfonie =>Recomandarea repausului vocal în caz de disfonie =>favorizarea modalităţii de comunicare non-verbală (de ex. în favorizarea modalităţii de comunicare non-verbală (de ex. în afecţiuni laringiene)afecţiuni laringiene) În caz de dificultăţi la înghiţire => alimentaţie semilichidă, În caz de dificultăţi la înghiţire => alimentaţie semilichidă, ingestie de lichide caldeingestie de lichide calde Hidratare corespunzătoareHidratare corespunzătoare Efectuarea toaletei cavităţii bucale, gargară cu soluţii antisepticeEfectuarea toaletei cavităţii bucale, gargară cu soluţii antiseptice

Page 12: LP BFK Leo Pertea

Oprirea epistaxisului anterior:Oprirea epistaxisului anterior:

Pacientul aşezat pe scaun => scade returul venosPacientul aşezat pe scaun => scade returul venos Extremitatea cefalică în poziţie intermediară, NU în hiperextensie, Extremitatea cefalică în poziţie intermediară, NU în hiperextensie, pentru a evita aspirarea de sânge/înghiţirea lui (este emetizant)pentru a evita aspirarea de sânge/înghiţirea lui (este emetizant) Compresiunea narinei 4-10 sec (eventual după aplicarea de soluţie Compresiunea narinei 4-10 sec (eventual după aplicarea de soluţie cu Efedrină – efect vasoconstrictorcu Efedrină – efect vasoconstrictor Comprese reci, pacientul evită să strănute, să sufle nasul inclusivComprese reci, pacientul evită să strănute, să sufle nasul inclusivdupă remiterea epistaxisuluidupă remiterea epistaxisului Aplicarea locală de hemostatice – pulbere fibrinăAplicarea locală de hemostatice – pulbere fibrină În caz de eşec – tamponament anterior/posterior; ulterior ligatură În caz de eşec – tamponament anterior/posterior; ulterior ligatură arterială (artera maxilară internă, etmoidală, sfenopalatină, carotidă arterială (artera maxilară internă, etmoidală, sfenopalatină, carotidă externă) sau embolizarea superselectivă a arterei maxilare interneexternă) sau embolizarea superselectivă a arterei maxilare interne

Page 13: LP BFK Leo Pertea

Asigurarea ventilaţiei optime pulmonare:Asigurarea ventilaţiei optime pulmonare:

Umidifierea aeruluiUmidifierea aerului Hidratare corespunzătoareHidratare corespunzătoare Nebulizări (administrarea medicamentelor prin pulverizări:Nebulizări (administrarea medicamentelor prin pulverizări:

MDI, aerosoli)MDI, aerosoli) Educarea pacientului în vederea folosirii corecte a medicaţiei Educarea pacientului în vederea folosirii corecte a medicaţiei

cu administrare topicăcu administrare topică Asigurarea unei poziţii corecte a pacientuluiAsigurarea unei poziţii corecte a pacientului

Page 14: LP BFK Leo Pertea

Poziţia pacientului:Poziţia pacientului:

Dispnee => torace la 45Dispnee => torace la 45ºº-90-90ºº Pacientul imobilizat la pat va fi ridicat de câteva ori pe ziPacientul imobilizat la pat va fi ridicat de câteva ori pe zi - pe scaun – schimbă poziţia la 1-2 ore- pe scaun – schimbă poziţia la 1-2 ore Pacientul comatos – se schimbă poziţia la 1-2 orePacientul comatos – se schimbă poziţia la 1-2 ore Tapotament toracicTapotament toracic Încurajarea respiraţiilor profunde, exerciţii de respiratÎncurajarea respiraţiilor profunde, exerciţii de respirat Exerciţii de respiraţie diafragmaticăExerciţii de respiraţie diafragmatică Exerciţii controlate de tuseExerciţii controlate de tuse La nevoie – drenaj posturalLa nevoie – drenaj postural După caz – supravegherea drenajului pleuralDupă caz – supravegherea drenajului pleural Creşterea graduală a activităţii pacientuluiCreşterea graduală a activităţii pacientului Evaluarea la 8 h şi eventual modificarea planului de îngrijire în Evaluarea la 8 h şi eventual modificarea planului de îngrijire în funcţie de rezultatefuncţie de rezultate Educaţia în privinţa renunţării la obiceiurile nociveEducaţia în privinţa renunţării la obiceiurile nocive

Page 15: LP BFK Leo Pertea

Intervenţii care vizează normalizarea frecvenţei şi Intervenţii care vizează normalizarea frecvenţei şi

ritmului respiraţiei:ritmului respiraţiei:

Asistarea dirijată verbal a ritmului şi profunzimii respiraţieiAsistarea dirijată verbal a ritmului şi profunzimii respiraţiei Folosirea medicaţiei antalgiceFolosirea medicaţiei antalgice Reducerea anxietăţiiReducerea anxietăţii

Page 16: LP BFK Leo Pertea

ASPIRAŢIA CASASPIRAŢIA CAS

INDICAŢII:INDICAŢII:

Asigurarea libertăţii CAS (dezobstrucţia CAS) în cazul prezenţei Asigurarea libertăţii CAS (dezobstrucţia CAS) în cazul prezenţei de secreţii, sânge / altor lichide (apă, lichid de vărsătură) la acestde secreţii, sânge / altor lichide (apă, lichid de vărsătură) la acestnivel, la anumite categorii de pacienţi:nivel, la anumite categorii de pacienţi: - sugari şi copii mici- sugari şi copii mici - pacienţi comatoşi / sedaţi / în stop cardio-respirator- pacienţi comatoşi / sedaţi / în stop cardio-respirator - pacienţi cu convulsii / status post-convulsiv- pacienţi cu convulsii / status post-convulsiv - pacienţi cu oligofrenie, encefalopatie- pacienţi cu oligofrenie, encefalopatie

Page 17: LP BFK Leo Pertea

CONTRAINDICAŢII:CONTRAINDICAŢII:

Epistaxis în evoluţie sau oprit recentEpistaxis în evoluţie sau oprit recent Tamponament nazalTamponament nazal Pacient comatos cu intoxicaţie cu stricnină (stimularea poate Pacient comatos cu intoxicaţie cu stricnină (stimularea poate

declanşa un episod convulsiv)declanşa un episod convulsiv)

Page 18: LP BFK Leo Pertea

MATERIALE ŞI METODĂ:MATERIALE ŞI METODĂ:

MănuşiMănuşi Sondă de aspiraţie sterilă, de unică folosinţăSondă de aspiraţie sterilă, de unică folosinţă AspiratorAspirator Vas cu apă distilatăVas cu apă distilată Aspiraţia se face mai întâi la nivelul cavităţii bucale, la nivelul Aspiraţia se face mai întâi la nivelul cavităţii bucale, la nivelul vestibulului bucal, până la ultimul molar (obturând intermitent cu vestibulului bucal, până la ultimul molar (obturând intermitent cu policele orificiul lateral al racordului sondei)policele orificiul lateral al racordului sondei) Se curăţă sonda de aspiraţie, aspirând apă distilatăSe curăţă sonda de aspiraţie, aspirând apă distilată Se trece la aspiraţia la nivelul foselor nazale pe peretele septal, Se trece la aspiraţia la nivelul foselor nazale pe peretele septal, până la nivelul nazofaringeluipână la nivelul nazofaringelui

Page 19: LP BFK Leo Pertea

ACCIDENTE ŞI INCIDENTE:ACCIDENTE ŞI INCIDENTE:

Lezarea mucoasei prin aspirarea brutală sau obturareaLezarea mucoasei prin aspirarea brutală sau obturarea

permanentă a orificiului racordului sondei => stomatoragiepermanentă a orificiului racordului sondei => stomatoragie

=> epistaxis=> epistaxis Colmatarea sondei de aspiraţieColmatarea sondei de aspiraţie Vărsături la aspirarea incorectă a cavităţii bucale cu stimularea Vărsături la aspirarea incorectă a cavităţii bucale cu stimularea

orofaringeluiorofaringelui

Page 20: LP BFK Leo Pertea

PIPA GUEDELPIPA GUEDEL

INDICAŢII:INDICAŢII:

Menţinerea deschisă a CAS în cazul pacienţilor cu risc:Menţinerea deschisă a CAS în cazul pacienţilor cu risc: - pacientul aflat în stop cardio-respirator (tubul Safar pentru - pacientul aflat în stop cardio-respirator (tubul Safar pentru respiraţia gură la gură sau pipa Guedel în cazul ventilării cu mască respiraţia gură la gură sau pipa Guedel în cazul ventilării cu mască şi balon)şi balon) - pacientul comatos, chiar dacă s-a aplicat IOT (previne muşcarea- pacientul comatos, chiar dacă s-a aplicat IOT (previne muşcareasondei)sondei) - pacientul sedat- pacientul sedat În loc de piesă bucală, cu scopul de a preveni muşcarea:În loc de piesă bucală, cu scopul de a preveni muşcarea: - endoscopului, în cazul EDS- endoscopului, în cazul EDS - cablului traductorului, în cazul echografiei transesofagiene- cablului traductorului, în cazul echografiei transesofagiene - sondei de spălătură gastrică în cazul pacienţilor agitaţi- sondei de spălătură gastrică în cazul pacienţilor agitaţi

Page 21: LP BFK Leo Pertea

CONTRAINDICAŢII:CONTRAINDICAŢII:

Pacientul conştientPacientul conştient Coma superficialăComa superficială

MATERIALE:MATERIALE:

MănuşiMănuşi Sondă de aspiraţie, aspirator, vas cu apă distilatăSondă de aspiraţie, aspirator, vas cu apă distilată Pipa Guedel de dimensiune corespunzătoare ( L= distanţa de Pipa Guedel de dimensiune corespunzătoare ( L= distanţa de

lalacomisura bucală la unghiul mandibulei)comisura bucală la unghiul mandibulei)

Page 22: LP BFK Leo Pertea

METODĂ:METODĂ:

Aspiraţia CASAspiraţia CAS Plasarea pipei – se introduce pipa în cavitatea bucală cu Plasarea pipei – se introduce pipa în cavitatea bucală cu concavitatea în sus până la jumătatea lungimii ei; se roteşte pipa concavitatea în sus până la jumătatea lungimii ei; se roteşte pipa cu 180cu 180ºº până ajunge cu concavitatea în jos, după care se până ajunge cu concavitatea în jos, după care se

introduceintroduceşi restul în cavitatea bucalăşi restul în cavitatea bucală Verificarea poziţiei corecte a pipei: respiraţie eficientă, Verificarea poziţiei corecte a pipei: respiraţie eficientă, nezgomotoasă (pacient care respiră spontan/ventilare eficientă)nezgomotoasă (pacient care respiră spontan/ventilare eficientă)

Page 23: LP BFK Leo Pertea

ACCIDENTE ŞI INCIDENTE:ACCIDENTE ŞI INCIDENTE:

Pipa prea lungă => reflexe de vărsătură prin stimulare Pipa prea lungă => reflexe de vărsătură prin stimulare

orofaringianăorofaringiană Pipa prea scurtă => ineficienţa manevreiPipa prea scurtă => ineficienţa manevrei Leziuni endobucale la amplasarea brutală a pipei, mai ales înLeziuni endobucale la amplasarea brutală a pipei, mai ales în

cazul pacientului cu trismus /agitaţie psihomotoriecazul pacientului cu trismus /agitaţie psihomotorie

Page 24: LP BFK Leo Pertea

PIPA NAZO-FARINGIANĂPIPA NAZO-FARINGIANĂ

INDICAŢII:INDICAŢII:

Menţinerea deschisă a CAS în cazul pacienţilor cu risc (sedaţi, Menţinerea deschisă a CAS în cazul pacienţilor cu risc (sedaţi, comatoşi, aflaţi în stop cardio-respirator), la care nu se poate plasa comatoşi, aflaţi în stop cardio-respirator), la care nu se poate plasa pipa Guedel din motive precum:pipa Guedel din motive precum: - trismus- trismus - imobilizarea focarelor de fractură mandibulare- imobilizarea focarelor de fractură mandibulare - fracturi de masiv facial- fracturi de masiv facial - malformaţii ale masivului facial: micrognatism, retrognatism- malformaţii ale masivului facial: micrognatism, retrognatism

Page 25: LP BFK Leo Pertea

CONTRAINDICAŢII:CONTRAINDICAŢII:

Fractură de bază de craniuFractură de bază de craniu

MATERIALE:MATERIALE:

MănuşiMănuşi Sondă de aspiraţie, aspirator, vas cu apă distilatăSondă de aspiraţie, aspirator, vas cu apă distilată Pipa nazo-faringiană de dimensiuni corespunzătoare (L= distanţa Pipa nazo-faringiană de dimensiuni corespunzătoare (L= distanţa de la fosele nazale la unghiul mandibuleide la fosele nazale la unghiul mandibulei Efedrină pentru instilaţii nazaleEfedrină pentru instilaţii nazale

Page 26: LP BFK Leo Pertea

METODĂ:METODĂ:

Examinarea pacientului în vederea decelării unei eventuale Examinarea pacientului în vederea decelării unei eventuale

deviaţii de septdeviaţii de sept Aspirarea CASAspirarea CAS Eventual instilaţii cu Efedrină la nivelul foselor nazaleEventual instilaţii cu Efedrină la nivelul foselor nazale Introducerea sondei pe la nivelul fosei nazale alese în urmaIntroducerea sondei pe la nivelul fosei nazale alese în urma

examenului localexamenului local

Page 27: LP BFK Leo Pertea

ACCIDENTE ŞI INCIDENTE:ACCIDENTE ŞI INCIDENTE:

Utilizarea unei pipe prea lungi poateUtilizarea unei pipe prea lungi poate conduce la conduce la introducerea acesteia la nivelul esofagului, cu împiedicarea introducerea acesteia la nivelul esofagului, cu împiedicarea ventilării pacientuluiventilării pacientului Utilizarea unei pipe prea scurtă => ineficienţa manevreiUtilizarea unei pipe prea scurtă => ineficienţa manevrei Lezarea mucoasei în caz de manevră brutalăLezarea mucoasei în caz de manevră brutală

Page 28: LP BFK Leo Pertea

CLISMACLISMA

Definiţie = formă specială de tubaj, prin care se introduc Definiţie = formă specială de tubaj, prin care se introduc

diferite lichide în intestinul gros prin anusdiferite lichide în intestinul gros prin anus Scop - evacuator => Forme: - simplăScop - evacuator => Forme: - simplă

- înaltă- înaltă

- prin sifonaj- prin sifonaj

- uleioasă- uleioasă

- purgativă- purgativă

- explorator- explorator

- terapeutic- terapeutic

Page 29: LP BFK Leo Pertea

CLISMA EVACUATORIECLISMA EVACUATORIE

Indicaţii:Indicaţii: - constipaţie- constipaţie

- pregătire preoperatorie - pregătire preoperatorie - pregătirea pacientului pentru explorări specifice - pregătirea pacientului pentru explorări specifice - cu o oră înaintea clismei medicamentoase sau alimentare- cu o oră înaintea clismei medicamentoase sau alimentare

Clisma simplă – tehnică:Clisma simplă – tehnică: Spălare pe mâini (de tip medical)Spălare pe mâini (de tip medical) Fixarea canulei la tubul irigatorului, închiderea robinetului,Fixarea canulei la tubul irigatorului, închiderea robinetului,verificarea temperaturii apeiverificarea temperaturii apei

Page 30: LP BFK Leo Pertea

Umplerea irigatoruluiUmplerea irigatorului Evacuarea aerului şi a primei coloane de apăEvacuarea aerului şi a primei coloane de apă Fixarea irigatorului pe un stativFixarea irigatorului pe un stativ Introducerea canulei prin anus în rect aproximativ 10 cmIntroducerea canulei prin anus în rect aproximativ 10 cm Deschiderea robinetului, ridicarea irigatorului la 50 cm deasupra Deschiderea robinetului, ridicarea irigatorului la 50 cm deasupra pacientului pacientului Închiderea robinetului înainte ca nivelul apei să ajungă la nivelul Închiderea robinetului înainte ca nivelul apei să ajungă la nivelul tubului de scurgeretubului de scurgere Îndepărtarea canulei, aşezarea în tăviţa renalăÎndepărtarea canulei, aşezarea în tăviţa renală Pacientul aşezat în decubit lateral, apoi dorsal pentru ca apa să Pacientul aşezat în decubit lateral, apoi dorsal pentru ca apa să pătrundă la o adâncime mai marepătrundă la o adâncime mai mare Captarea scaunului la pat sau la toaletăCaptarea scaunului la pat sau la toaletă

Page 31: LP BFK Leo Pertea

Clisma înaltă:Clisma înaltă:

Se foloseşte o canulă flexibilă, care se introduce prin anus înSe foloseşte o canulă flexibilă, care se introduce prin anus în

colon şi se ridică la 0,5 m pentru o presiune mai marecolon şi se ridică la 0,5 m pentru o presiune mai mare Temperatura apei: 35Temperatura apei: 35ºº C C

Page 32: LP BFK Leo Pertea

Clisma prin sifonaj:Clisma prin sifonaj: Pentru îndepărtarea mucozităţilorPentru îndepărtarea mucozităţilor Sonde de 35-40 cmSonde de 35-40 cm Pâlnia se umple cu apă caldăPâlnia se umple cu apă caldă Sonda este introdusă până în colonul sigmoidSonda este introdusă până în colonul sigmoid Ridicarea pâlniei la 1 m, se dă drumul apei, apoi se coboară pâlnia Ridicarea pâlniei la 1 m, se dă drumul apei, apoi se coboară pâlnia pentru ca apa să revinăpentru ca apa să revină Se goleşte pâlnia într-un recipientSe goleşte pâlnia într-un recipient Se repetă procedura de 5-6 oriSe repetă procedura de 5-6 ori

Page 33: LP BFK Leo Pertea

Clisma uleioasă:Clisma uleioasă: Cu ulei vegetal de floarea soarelui sau măsline, încălzit la Cu ulei vegetal de floarea soarelui sau măsline, încălzit la

3737ººC, în baia de aburC, în baia de abur Se introduc în rect, cu ajutorul unei seringi, la presiune joasă, Se introduc în rect, cu ajutorul unei seringi, la presiune joasă,

~~ 200 ml ulei, în 15-20 min 200 ml ulei, în 15-20 min Se menţine în rect 12h => modifică consistenţa scaunuluiSe menţine în rect 12h => modifică consistenţa scaunului Indicaţii: constipaţie cronică, fecalomIndicaţii: constipaţie cronică, fecalom

Page 34: LP BFK Leo Pertea

Clisma purgativă:Clisma purgativă:

21 g MgSO4 în 250 ml apă, care acţionează prin mecanism 21 g MgSO4 în 250 ml apă, care acţionează prin mecanism

osmotic producând o transsudaţie de lichid prin pereţii intestinali, osmotic producând o transsudaţie de lichid prin pereţii intestinali,

în lumen, formând un scaun de lichid abundentîn lumen, formând un scaun de lichid abundent

Page 35: LP BFK Leo Pertea

CLISMA TERAPEUTICĂCLISMA TERAPEUTICĂ

Se recurge la această cale de administrare în cazul Se recurge la această cale de administrare în cazul medicamentelor medicamentelor

iritante ale mucoasei gastrice sau când calea orală nu poate fi iritante ale mucoasei gastrice sau când calea orală nu poate fi utilizatăutilizată

datorită lezării mucoasei buco-faringiene, esofagiene sau tulburărilor datorită lezării mucoasei buco-faringiene, esofagiene sau tulburărilor de deglutiţiede deglutiţie În cazul medicamentelor cu acţiune localăÎn cazul medicamentelor cu acţiune locală Medicamente: digitale, CaCl2, tinctură de opiu, chinină, diazepamMedicamente: digitale, CaCl2, tinctură de opiu, chinină, diazepam Administrarea:Administrarea:

- Microclismă – substanţa se dizolvă în 10 ml apă sau soluţie - Microclismă – substanţa se dizolvă în 10 ml apă sau soluţie izotonă de glucoză şi se introduce cu ajutorul unei seringi adaptate laizotonă de glucoză şi se introduce cu ajutorul unei seringi adaptate lasonda rectalăsonda rectală

- Picătură cu picătură – ritm 36 pic/min, în 24 h, 1-2 l soluţie- Picătură cu picătură – ritm 36 pic/min, în 24 h, 1-2 l soluţie

Page 36: LP BFK Leo Pertea

CLISMA BARITATĂCLISMA BARITATĂ

Indicaţie: examenul radiologic al rectului şi colonuluiIndicaţie: examenul radiologic al rectului şi colonului Pregătirea pacientului – clismă evacuatorie seara şi dimineaţa;Pregătirea pacientului – clismă evacuatorie seara şi dimineaţa;seara se administrează şi 2 linguri ulei de ricinseara se administrează şi 2 linguri ulei de ricin Copiii sunt pregătiti doar prin regim alimentar (12 ore nu Copiii sunt pregătiti doar prin regim alimentar (12 ore nu mănâncă, nu beau)mănâncă, nu beau) La cel puţin 2 ore de la clisma de dimineaţă, în serviciul de La cel puţin 2 ore de la clisma de dimineaţă, în serviciul de radiologie, pe masa radiologică, în decubit dorsal, se efectuează radiologie, pe masa radiologică, în decubit dorsal, se efectuează clisma cu suspensie de BaSO4 în apă călduţăclisma cu suspensie de BaSO4 în apă călduţă

- adult 1-1,5 l- adult 1-1,5 l- adolescent 500 ml- adolescent 500 ml- sugar, copil mic – 50-100-150 ml- sugar, copil mic – 50-100-150 ml

Page 37: LP BFK Leo Pertea

Tehnica:Tehnica:

Introducerea sondei în rect + injectarea de bariuIntroducerea sondei în rect + injectarea de bariu Observarea pe ecran, progresiv, a înaintării bariuluiObservarea pe ecran, progresiv, a înaintării bariului Realizarea de clişeeRealizarea de clişee Eliminarea bariului la toaletăEliminarea bariului la toaletă Pentru obţinerea unor imagini mai clare, clisma baritată se Pentru obţinerea unor imagini mai clare, clisma baritată se completează cu insuflarea de aer completează cu insuflarea de aer ~~ 100 ml ; se obturează prin 100 ml ; se obturează prin umflarea balonului sondei Straussumflarea balonului sondei Strauss Când se completează cu aer => metoda dublului contrast FisherCând se completează cu aer => metoda dublului contrast Fisher BaSO4 constipă => prevenirea prin mobilizare + clismă BaSO4 constipă => prevenirea prin mobilizare + clismă evacuatorieevacuatorie

Page 38: LP BFK Leo Pertea

GAVAJULGAVAJUL Alimentatie pe cale digestiva. Alimentatie pe cale digestiva.

Alimentatia, sau nutritia, enterala este utila bolnavilor la care Alimentatia, sau nutritia, enterala este utila bolnavilor la care aporturile alimentare sunt imposibile, insuficiente sau ineficace aporturile alimentare sunt imposibile, insuficiente sau ineficace pe cale orala, dar al caror intestin ramane functional.pe cale orala, dar al caror intestin ramane functional.

Alimentatia enterala este realizata cu ajutorul unei sonde, in Alimentatia enterala este realizata cu ajutorul unei sonde, in general nazogastrica (introdusa prin nas pana in stomac), dar general nazogastrica (introdusa prin nas pana in stomac), dar care poate fi introdusa si prin gastrostomie sau jejunostomie care poate fi introdusa si prin gastrostomie sau jejunostomie (printr-o deschidere practicata in faringe, stomac sau jejun). (printr-o deschidere practicata in faringe, stomac sau jejun). Administrarea de nutrimente, continua sau discontinua, este Administrarea de nutrimente, continua sau discontinua, este controlata printr-o pompa cu debit reglabil, fixa sau portativa, controlata printr-o pompa cu debit reglabil, fixa sau portativa, eventual dotata cu un dispozitiv de agitare si de racire eventual dotata cu un dispozitiv de agitare si de racire (nutripompa). (nutripompa).

Page 39: LP BFK Leo Pertea

GAVAJULGAVAJUL Modalitati de gavaj : continua ( gastrocliza)Modalitati de gavaj : continua ( gastrocliza) intermitentaintermitenta - gastrocliza- gastrocliza = la nou-n= la nou-născuţii cu grad mare de prematuritate,ăscuţii cu grad mare de prematuritate, = administrarea cu ajutorul unei pompe a = administrarea cu ajutorul unei pompe a întregii întregii cantităţi de lapte pentru 24h distribuită în 4-8 seringi,cantităţi de lapte pentru 24h distribuită în 4-8 seringi,

= indica= indicaţii -ţii - intoleran intoleranţă la gavaj intermitentţă la gavaj intermitent - SDR sever - SDR sever - reflux gastroesofagian- reflux gastroesofagian - reziduu gastric persistent- reziduu gastric persistent = reziduu gastric se verific= reziduu gastric se verifică la 3-4 hă la 3-4 h

Page 40: LP BFK Leo Pertea

Gavaj intermitentGavaj intermitent

Mod de administrare : Mod de administrare : - - ccădere liberă,cea mai indicată metodă – seringa cu lapte se adaptează la sonda gastrică şi se pozitionează mai susădere liberă,cea mai indicată metodă – seringa cu lapte se adaptează la sonda gastrică şi se pozitionează mai sus decăt nivelul nou – născutuluidecăt nivelul nou – născutului - împingerea cantităţii de lapte cu pistonul- împingerea cantităţii de lapte cu pistonul

- prănzul va dura 30-45 minute( căt un supt normal )prănzul va dura 30-45 minute( căt un supt normal )

Materiale necesare Materiale necesare : sonde din polyurethane sau silicon de: sonde din polyurethane sau silicon de diferite mdiferite mărimi Ch 4-6ărimi Ch 4-6 mănuşi de protecţiemănuşi de protecţie apă sterilă pentru lubrefiereapă sterilă pentru lubrefiere benzi adezive pentru fixarebenzi adezive pentru fixare seringi seringi markermarker

Page 41: LP BFK Leo Pertea

Tehnica gTehnica gavajavajului ului

– – poziţie proclivă şi decubit lateral dreptpoziţie proclivă şi decubit lateral drept - măsurarea şi marcarea distanţei ureche – nas – baza - măsurarea şi marcarea distanţei ureche – nas – baza sternului sternului + 1 cm+ 1 cm - lubrefierea sondei- lubrefierea sondei - flexia lejer- flexia lejeră a capului şi introducerea sondei uşor fără ă a capului şi introducerea sondei uşor fără forţareforţare - controlarea poziţiei corecte a sondei prin prezenţa de - controlarea poziţiei corecte a sondei prin prezenţa de lichid gastric la aspiraţie sau introducerea a 1-2 ml aer lichid gastric la aspiraţie sau introducerea a 1-2 ml aer cu seringa în stomac şi ascultarea cu stetoscopul a cu seringa în stomac şi ascultarea cu stetoscopul a epigastruluiepigastrului - fixarea sondei la nivelul nasului (gurii) respectănd - fixarea sondei la nivelul nasului (gurii) respectănd anatomiaanatomia - măsurarea lungimii externe a sondei şi notarea acestei - măsurarea lungimii externe a sondei şi notarea acestei măsuri în foaia de alimentaţie măsuri în foaia de alimentaţie

Page 42: LP BFK Leo Pertea

SPĂLĂTURA GASTRICĂSPĂLĂTURA GASTRICĂ

Trusa pentru spTrusa pentru spăălaturlaturăă gastric gastricăă con conţţine:ine: - can- canăă - p- păălnielnie - t- tăăviviţăţă renal renalăă din plastic din plastic - sor- sorţţ - sond- sondăă gastric gastricăă ( ( tub Faucher ) tub Faucher ) aambalat mbalat îîntr-o pungntr-o pungăă

Page 43: LP BFK Leo Pertea

SPĂLĂTURA GASTRICĂSPĂLĂTURA GASTRICĂ

CurCurăţiăţirea stomacului rea stomacului SpSpăălatura gastriclatura gastricăă este indicata pentru: este indicata pentru: - evacuarea toxicelor necaustice (medicamente)- evacuarea toxicelor necaustice (medicamente) - î- înainte de a practica o endoscopienainte de a practica o endoscopie î înaltnaltăă

SpSpăăllăătura gastrictura gastricăă se practic se practicăă introduc introducâând nd îîn stomac o sondn stomac o sondăă de calibru mare, care permite de calibru mare, care permite îîntr-un prim timp sntr-un prim timp săă se verse se verse îîn acest organ mai muln acest organ mai mulţţi litri de api litri de apăă c căăldulduţăţă, pentru a evacua , pentru a evacua tot contot conţţinutul sinutul săău.u.

- nu este dureroasa, ci mai ales neplacutnu este dureroasa, ci mai ales neplacutăă- nu necesitnu necesită ă spitalizare spitalizare

Page 44: LP BFK Leo Pertea

SPĂLĂTURA GASTRICĂSPĂLĂTURA GASTRICĂ

Tub Faucher - nr.8 sub 2 aniTub Faucher - nr.8 sub 2 ani

- nr.12 peste 2 ani- nr.12 peste 2 ani

- s- se me măsoară pe tub distanţa dintre baza piramideiăsoară pe tub distanţa dintre baza piramidei

nazale şi vărful apendicelui xifoid şi se marcheazănazale şi vărful apendicelui xifoid şi se marchează

pe tub.pe tub.- se umidifică tubul cu apă caldăse umidifică tubul cu apă caldă- bolnavul se aşază în decubit lateral stăng,cu capulbolnavul se aşază în decubit lateral stăng,cu capul

mai jos decăt picioarele şi cu faţa în josmai jos decăt picioarele şi cu faţa în jos - tubul se introduce blănd pănă la marcajtubul se introduce blănd pănă la marcaj- se ataşează seringa şi se aspiră conţinutul gastric se trimite la se ataşează seringa şi se aspiră conţinutul gastric se trimite la

ex.toxicologic.ex.toxicologic.

Page 45: LP BFK Leo Pertea

SPĂLĂTURA GASTRICĂSPĂLĂTURA GASTRICĂ

spălătura se face cu SF. diluat ½spălătura se face cu SF. diluat ½ cu ap cu apă-150-ă-150-200ml,se aspiră şi se repetă de 10 ori,pănă lichidul200ml,se aspiră şi se repetă de 10 ori,pănă lichidul

aspirat e clar şi limpede ( 2-4 l )aspirat e clar şi limpede ( 2-4 l )

- la sfărşit se introduce sol. de cărbune activat,care - la sfărşit se introduce sol. de cărbune activat,care se lasă în stomac.se lasă în stomac.

Contraindicaţii Contraindicaţii :: - -intoxicaintoxicaţii cu subst. Causticeţii cu subst. Caustice

- intoxicaţii cu stricnină- intoxicaţii cu stricnină

- intoxicaţii cu hidrocarburi volatile- intoxicaţii cu hidrocarburi volatile

- la comatoşi numai după IOT- la comatoşi numai după IOT