Leonardo da vinci- geniul universal - WordPress.com · 2020. 12. 20. · ca ucenic în atelierul...

17
Prof. Ramona Popescu Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” Ploiești / ISJ Prahova LEONARDO DA VINCI- GENIUL UNIVERSAL

Transcript of Leonardo da vinci- geniul universal - WordPress.com · 2020. 12. 20. · ca ucenic în atelierul...

  • • Prof. Ramona Popescu

    • Colegiul Național Pedagogic ”Regina

    Maria” Ploiești / ISJ Prahova

    LEONARDO DA VINCI-GENIUL UNIVERSAL

  • • Leonardo Di Ser Piero Da Vinci s-a născut pe 15 aprilie 1452

    în Vinci, localitate din regiunea Florența; părinții săi au fost

    Messer Piero Fruosino di Antonio da Vinci și Caterina;

    • Nașterea sa în afara căsătoriei i-a adus avantaje (a fost botezat

    cu fast, nu a urmat școlile latinești, ca restul tinerilor, și nu a

    fost nevoit să devină notar, ca tatăl său) și dezavantaje (nu a

    fost niciodată recunoscut ca urmaș al familiei);

    • Primii 5 ani de viață a locuit cu mama sa în cătunul Anchiano,

    apoi a fost luat de tată să locuiască împreună, în Vinci;

    • La 14 ani a plecat cu tatăl său la Florența, unde a fost acceptat

    ca ucenic în atelierul artistului Andrea Del Verrocchio, alături

    de alți viitori artiști (Perugino, Botticelli), și unde va sta cam

    11 ani, în prima perioadă florentină.

    DATE BIOGRAFICE

    Casa din Anchiano- în care a

    copilărit Leonardo

  • DATE BIOGRAFICE

    • La 14 ani a plecat cu tatăl său la Florența,

    unde a fost acceptat ca ucenic în atelierul

    artistului Andrea Del Verrocchio, alături

    de alți viitori artiști (Perugino, Botticelli),

    și unde va sta 10ani, în prima sa perioadă

    florentină.

    • A colaborat cu Verrocchio la realizarea

    Botezului lui Cristos.

    Verrocchio- Botezul lui Cristos

  • LUCRĂRI DIN PRIMA PERIOADĂ FLORENTINĂ

    • Schițe în creion și peniță, precum și desene

    tehnice, care demonstrează preocupările și

    cunoștințele tehnice pe care deja le deținea

    (pompe, arme de război, dispozitive mecanice);

    • Tablouri proprii: Buna Vestire, 2 picturi

    reprezentând Fecioara cu Pruncul și portretul

    Ginevrei de Benci

  • • În 1478 Leonardo primește prima sa comandă ca

    artist independent, aceea a unei bucăți din

    altarul Capelei Sf. Bernard din Pallazzo

    Vecchio, iar în 1481 pe cea de a doua, pentru

    călugării de la San Donato a Scopeto, Adorația

    magilor, niciuna dintre comenzi nefiind

    finalizată.

    • Anul 1480 îl găsește pe Leonardo locuind în

    palatul familei Medici și lucrând în grădina

    pieței San Marco, care găzduia o academie de

    artiști, poeți și filozofi finanțată de aceeași

    familie.

    DATE BIOGRAFICE-PERIOADA VENEȚIANĂ

    Studiu pentru peisaj toscan

  • • În 1482, Leonardo pleacă la Milano, cu o

    scrisoare adresată ducelui Lodovico Sforza,

    în care își descria foarte detaliat

    competențele, pentru a intra în slujba

    acestuia și pentru a-și dezvolta într-o

    atmosferă academică proiectele mai

    apropiate de gândirea sa empirică decât cele

    sofisticate de la Florența familiei Medici,

    care caracterizau acea perioadă.

    PERIOADA MILANEZĂ

    Scrisoarea de autorecomandare

  • • În cei 17 ani petrecuți la Milano, până în

    1499, la prăbușirea guvernării lui Sforza,

    Leonardo Da Vinci a îndeplinit numeroase

    funcții. Pictorul și inginerul ducelui, așa cum

    era menționat în documente, Da Vinci picta,

    sculpta, organiza baluri, era consilier în

    domeniul arhitecturii, problemelor militare,

    fortificațiilor, era inginer pe probleme de

    hidraulică și mecanică. Avea un vast atelier la

    Milano, în care a format numeroși ucenici și

    studenți.

    PERIOADA MILANEZĂ

  • • În prima perioadă milaneză, Leonardo a realizat multe dintre

    capaodoperele sale, atât picturi, sculpturi, cât și militare.

    • Între 1483 și 1486 a lucrat la Fecioara dintre stânci, în două

    variante (1);

    • între 1495 și 1498 a realizat impunătoarea pictură pe perete

    Cina cea de taină în refectoriul mănăstirii Santa Maria delle

    Grazie (2);

    • timp de 12 ani a lucrat la monumentala statuie ecvestră

    ridicată în cinstea ducelui Sforza (3);

    • A realizat o impresionantă pictură pe tavan pentru Sala delle

    Asse a castelului Sforzesco din Milano (4)

    • A realizat schița primului elicopter (5), a inventat tancul cu

    rotație completă (6).

    PRIMA PERIOADĂ MILANEZĂ

    1

    2

    3

    4

    5

    6

  • • În 1492 desenează Omul Vitruvian, numit și ”Proporțiile

    corpului uman conform lui Vitruvius”, care reprezintă un

    bărbat gol desenat într-un pătrat și într-un cerc, cu patru

    mâini și patru picioare, rezultând astfel 16 poziții/posturi

    simultan. Pe două coloane, scrise invers, sunt redactate

    proporțiile ideale ale corpului omenesc, conform lui

    Vitruvius (patru degete sunt egale cu o palmă, patru palme

    sunt egale cu un picior, șase palme fac un cot, patru coți fac

    înălțimea unui om, 24 de palme sunt egale cu un om), iar în

    a doua coloană, artistul descrie proporțiile, corpul

    modelului ca fracții (de exemplu, din creștetul capului până

    la bărbie este o zecime din înălțimea unui bărbat). Această

    lucrare, realizată în stilou, cerneală și metalpoint pe hârtie

    este una dintre lucrările reprezentative ale lui Leonardo.

    OMUL VITRUVIAN

  • • În decembrie 1499/ianuarie 1500, după intrareavictorioasă a francezilor în Milano, Leonardo părăseșteorașul și se mută la Veneția, unde a fost consiliat

    consiliul de guvernare în privința declanșării uneiinundații pentru a preveni o incursiune a turcilor înFriuli, după care se întoarce la Florența.

    • În 1502 intră în slujba temutului Cesare Borgia,fiul Papei Alexandru al VI-lea și comandantul armateipapale și, timp de 10 luni străbate ținuturile

    condotierilor și pune bazele cartografiei moderne, prinschițarea planurilor orașelor și a hărților topografice. La

    curtea lui Borgia îl întâlnește pe Niccolo Machiavelli,observator politic trimis de Florența.

    A DOUA PERIOADĂ FLORENTINĂ

  • • Între 1503 și 1506 pictează Mona Lisa, alături

    de alte picturi și planuri rămase neterminate sau

    nepuse în aplicare ( planul canalului ce urma să

    ocolească zona nenavigabilă a râului Arno pentru a

    lega Florența de mare, Bătălia de la Anghiari- lăsată

    neterminată pentru a se reîntoarce la Milano, la

    solicitarea guvernatorului francez al orașului, Carol

    d'Amboise). În această perioadă realizează și tratatul

    de anatomie, în care include toate studiile privitoare

    la anatomie comparată și fiziologie; de asemenea,

    manuscrisele sale abundă în studii de botanică,

    optică, geometrie, mecanică, geologie.

    A DOUA PERIOADĂ FLORENTINĂ

  • • Timp de peste 40 de ani, Leonardo a studiat zborul păsărilor și

    a proiectat mașini care să permită oamenilor să zboare. A

    realizat peste 500 de desene și a scris 35000 de cuvinte,

    răspândite în peste o duzină de caiete, colecție numită Codex

    Atlanticus, denumire datorată atât mărimii foilor pe care au fost

    redactate schițele (ca pentru atlase), cât și numărului acestora

    (1119 pagini). Acest codex a fost strâns de ucenicul lui

    Leonardo, Giovani Francesco Melzi și transmis sculptorului

    Pompeo Leoni, care a reunit toate notițele și le-a legat, chiar

    dacă a distrus unele dintre scrieri în timpul acestui proces. În

    plus, Leonardo a mai cules notițele sale în Codex Arundel,

    Codexurile Foster, Codex Leicester, Codexul referitor la zborul

    păsărilor, Codex Trivulzianus, Tratatul despre pictură, precum

    și manuscrisele pariziene, păstrate la Luvru.

    CODEXURILE

    Codex Atlanticus

  • • Codex Atlanticus, care se găsește la Biblioteca

    Ambrosiană din Milano, acum într-o cutie, a fost

    digitalizată de compania The Visual Agency, astfel încât

    această lucrare, ce acoperă întreaga carieră a lui

    Leonardo poate fi studiată accesând link-ul

    http://www.codex-atlanticus.it/#/. Prima secțiune, numită

    ”Fortărețe, bastioane și tunuri” conține schițe complexe

    despre cele mai bune metode de atac și apărare, despre

    traiectoria proiectilelor, desene care au stat la baza

    industriei militare vreme de cinci secole. În plus, în acest

    codex, se regăsesc schițe din toate domeniile studiate de

    Leonardo (științele naturii, anatomie, fizică, armament,

    optică, geografie, mecanică, biologie, artă.

    CODEXURILE

    Codex Atlanticus- http://www.codex-atlanticus.it/#/

    http://www.codex-atlanticus.it/#/http://www.codex-atlanticus.it/#/

  • • Între 1478 și 1518, Leonardo a strâns o colecție de

    note privitoare la matematică, fizică, optică și arhitectură

    sub titulatura de Codexul Arundel (1), care astăzi se găsește

    în British Museum din Londra. În acest codex se regăsește

    nota privitoare la moartea tatălui său, precum și schița

    măștii de scafandru.

    • Codexurile Foster (2) sunt 3 manuscrise cu însemnări

    de buzunar;

    • Codexul Trivulzianus (3) este un manuscris de 55 de

    pagini rămase din 62 care conțin liste de cuvinte de origine

    latină, caricaturi, precum și studii de arhitectură militară și

    religioasă, și care se găsește la castelul Sforza din Milano.

    CODEXURILE

    1 3

    2

  • Codexul Leicester, scris între 1506 și 1510, cuprinde scrieri

    referitoare la apă, curenți, vârtejuri, astronomie (prin abordarea

    iluminării Soarelui, Lunii și Pământului), în a doua perioadă

    florentină; se numește așa după Thomas Coke, conte de Leicester,

    care l-a cumpărat de la Armand Hammer (care i-a dat numele

    anterior). Acum, codul Leicester se găsește în posesia lui Bill Gates,

    care l-a cumpărat cu 3,8 milioane de dolari, ceea ce face din Codex

    Leicester ”cea mai scumpă carte din lume”.

    Codexul despre zborul păsărilor este un codice de 18 foi de 21x15

    cm care începe cu examinarea comportamentului în zbor al păsărilor

    și propune niște mecanisme pentru mașini de zbor. A și construit

    astfel de mecanisme, pe care le-a testat pe un deal de lângă Florența,

    toate încercările fiind destinate eșecului, Leonardo remarcând,

    pentru prima dată în istorie, că centrul de greutate al păsărilor în

    zbor nu coincide cu centrul de presiune.

    CODEXURILE

    Codex LeicesterCodex despre

    zborul păsărilor

  • • Spirit inovator, mereu în căutare de idei noi, de

    studii noi, Leonardo era un pachet de contraste. Era

    dislexic, scria cu o mână și desena cu cealaltă în sensuri

    diferite și în același timp, scria cu stânga și de la dreapta

    la stânga, fără a avea nevoie de oglindă pentru asta,

    majoritatea lucrărilor, studiilor, adnotărilor sale fiind

    astfel scrise; deși vegetarian convins, cumpăra adesea

    carne pentru slujbașii lui; deși pacifist convins, a

    proiectat numeroase mașini de război; deși iubea

    bărbații, picta femeile cu o mare intuiție psihologică,

    prinzând esența; deși a fost contemporan cu alt mare

    artist, Michelangelo, nu s-au înțeles niciodată.

    LEONARDO- OMUL CONTRASTELOR

  • VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

    BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

    https://www.descopera.ro/istorie/16026070-masinile-lui-leonardo-

    da-vinci-marile-inventii-ale-italianului-care-au-ajuns-sa-devina-realitate-abia-dupa-aproape-400-de-ani

    https://www.scientia.ro/biografii/101-biografii-psihologie/809-leonardo-da-vinci-biografie-viata-si-opera-1.html

    https://www.ziarulmetropolis.ro/25-de-aspecte-din-biografia-unui-geniu-leonardo-da-vinci/

    https://www.ziarulmetropolis.ro/o-mare-expozitie-despre-leonardo-da-vinci-geniul-stiintific-prezentata-la-roma/

    https://www.ziarulmetropolis.ro/leonardo-da-vinci-curiozitati-despre-viata-si-opera-sa/

    http://www.leonardodavincisinventions.com/wp-content/uploads/2012/02/leonardo-da-vincis-crossbow.jpg

    http://www.leonardodavincisinventions.com/wp-content/uploads/2012/02/leonardo-da-vinci-helicopter.jpg

    http://www.leonardodavincisinventions.com/wp-content/uploads/2012/02/leonardo-da-vincis-tank-invention1.jpg

    https://www.descopera.ro/istorie/16026070-masinile-lui-leonardo-da-vinci-marile-inventii-ale-italianului-care-au-ajuns-sa-devina-realitate-abia-dupa-aproape-400-de-anihttps://www.scientia.ro/biografii/101-biografii-psihologie/809-leonardo-da-vinci-biografie-viata-si-opera-1.htmlhttps://www.ziarulmetropolis.ro/25-de-aspecte-din-biografia-unui-geniu-leonardo-da-vinci/https://www.ziarulmetropolis.ro/o-mare-expozitie-despre-leonardo-da-vinci-geniul-stiintific-prezentata-la-roma/https://www.ziarulmetropolis.ro/leonardo-da-vinci-curiozitati-despre-viata-si-opera-sa/http://www.leonardodavincisinventions.com/wp-content/uploads/2012/02/leonardo-da-vincis-crossbow.jpghttp://www.leonardodavincisinventions.com/wp-content/uploads/2012/02/leonardo-da-vinci-helicopter.jpghttp://www.leonardodavincisinventions.com/wp-content/uploads/2012/02/leonardo-da-vincis-tank-invention1.jpg