LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) privind ... · Forma actualizata valabila la...

of 233 /233
LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2011 Forma actualizata valabila la data de : 8 ianuarie 2018 Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 ianuarie 2018 pana la 8 ianuarie 2018 ────────── *) Notă CTCE: *) Forma consolidată a LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010 , publicate în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, la data de 8 ianuarie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 ; LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010 ; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011 ; DECIZIA nr. 297 din 27 martie 2012 ; DECIZIA nr. 680 din 26 iunie 2012 ; DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 956 din 13 noiembrie 2012 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 ; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 ; LEGEA nr. 6 din 21 februarie 2013 ; LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013 ; LEGEA nr. 340 din 10 decembrie 2013 ; LEGEA nr. 380 din 24 decembrie 2013 ; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 ; DECIZIA nr. 463 din 17 septembrie 2014 ; LEGEA nr. 187 din 29 decembrie 2014 ; LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015 ; LEGEA nr. 192 din 7 iulie 2015 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 ; LEGEA nr. 325 din 16 decembrie 2015 ; LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 decembrie 2015 ; LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016 ; LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 ; LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016 ; LEGEA nr. 222 din 17 noiembrie 2016 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 ; LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017 ; LEGEA nr. 7 din 16 februarie 2017 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 ; LEGEA nr. 144 din 26 iunie 2017 ; LEGEA nr. 160 din 30 iunie 2017 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017 ; LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017 ; LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 28 decembrie 2017 . Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor. ────────── ────────── *) Notă CTCE: Conform alin. (1) al art. 193 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. În consecinţă, LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010 intră în vigoare la data

Embed Size (px)

Transcript of LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) privind ... · Forma actualizata valabila la...

 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 (*actualizată*)

  privind sistemul unitar de pensii publice

  EMITENT: PARLAMENTUL

  PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010

  Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2011

  Forma actualizata valabila la data de : 8 ianuarie 2018

  Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 ianuarie 2018 pana la 8

  ianuarie 2018

  ──────────

  *) Notă CTCE:

  *) Forma consolidată a LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicate

  în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, la data de 8 ianuarie

  2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor

  aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287

  din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; DECIZIA nr. 297

  din 27 martie 2012; DECIZIA nr. 680 din 26 iunie 2012; DECIZIA CURŢII

  CONSTITUŢIONALE nr. 956 din 13 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1

  din 22 ianuarie 2013; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 6 din 21

  februarie 2013; LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013; LEGEA nr. 340 din 10 decembrie

  2013; LEGEA nr. 380 din 24 decembrie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie

  2012; DECIZIA nr. 463 din 17 septembrie 2014; LEGEA nr. 187 din 29 decembrie

  2014; LEGEA nr. 155 din 18 iunie 2015; LEGEA nr. 192 din 7 iulie 2015;

  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015; LEGEA nr. 325 din 16

  decembrie 2015; LEGEA nr. 340 din 18 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ

  nr. 65 din 30 decembrie 2015; LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016; LEGEA nr.

  155 din 15 iulie 2016; LEGEA nr. 172 din 7 octombrie 2016; LEGEA nr. 222

  din 17 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016;

  LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017; LEGEA nr. 7 din 16 februarie 2017; ORDONANŢA

  DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017; LEGEA nr. 144 din 26 iunie 2017; LEGEA

  nr. 160 din 30 iunie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017;

  LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 2017; LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2017;

  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ

  nr. 116 din 28 decembrie 2017.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de

  Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter

  oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  ──────────

  ──────────

  *) Notă CTCE:

  Conform alin. (1) al art. 193 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010, prezenta lege

  intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 70 alin. (1),

  art. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării

  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  În consecinţă, LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în

  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010 intră în vigoare la data

 • de 1 ianuarie 2011, cu tot cu modificările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ

  nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din

  30 decembrie 2010.

  ──────────

  ──────────

  *) Notă CTCE:

  Prin HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL

  OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013 s-a dispus organizarea şi funcţionarea

  Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor

  Vârstnice. HOTĂRÂREA nr. 10 din 9 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL

  OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013 a fost abrogată de art. 32 din HOTĂRÂREA

  nr. 344 din 30 aprilie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

  Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată

  în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014.

  Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96

  din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22

  decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea

  Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea

  Ministerul Afacerilor Interne.

  Conform lit. a) a art. 24, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din

  4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017,

  în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme

  se înlocuiesc după cum urmează:

  a) "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor

  Vârstnice" cu "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale";

  Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul

  formei consolidate.

  ──────────

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  CAP. I

  Dispoziţii generale

  ART. 1

  Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în

  condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi

  de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.

  ART. 2

  Sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează având ca

  principii de bază:

  a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi

  garantează sistemul public de pensii bazat pe aceleaşi norme de drept,

  pentru toţi participanţii la sistem;

  b) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi

  juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public de

  pensii, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu

  îndeplinirea obligaţiilor;

  c) principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări

  sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice

  şi juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de

  asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări

  sociale plătite;

  d) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor

 • la sistemul public de pensii, contribuabili şi beneficiari, un tratament

  nediscriminatoriu, între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în

  ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;

  e) principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile de asigurări

  sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului

  public de pensii, conform legii;

  f) principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la

  sistemul public de pensii îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de

  drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor asigurate

  prevăzute de lege;

  g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a

  sistemului public de pensii, conform legii;

  h) principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie

  nu se prescrie;

  i) principiul incesibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu

  poate fi cedat, total sau parţial.

  ART. 3

  (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au

  următoarele semnificaţii:

  a) asigurat - persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să

  reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale, precum şi persoana

  fizică ce achită, în nume propriu, contribuţia de asigurări sociale, conform

  prezentei legi;

  (la 01-01-2018 Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a

  fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103

  din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20

  decembrie 2017)

  (la 01-01-2018 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I

  a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103

  din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20

  decembrie 2017)

  c) contract de asigurare socială - contractul încheiat, voluntar, între

  persoane fizice şi casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în

  sistemul public de pensii în vederea obţinerii pensiei pentru limită de

  vârstă sau în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul

  acestei categorii de pensie;

  (la 01-01-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a

  fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103

  din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20

  decembrie 2017)

  d) contribuabil - persoana fizică sau juridică ce plăteşte contribuţii

  de asigurări sociale sistemului public de pensii, conform prezentei legi;

  e) declaraţie individuală de asigurare - declaraţia fiscală pe baza

  căreia se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de

  calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care

  realizează venituri din activităţi independente şi care constituie, pentru

  aceste persoane, documentul pe baza căruia se stabileşte, în sistemul public

 • de pensii, stagiul de cotizare şi punctajul lunar, anual şi mediu anual;

  (la 01-01-2018 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a

  fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103

  din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20

  decembrie 2017)

  f) declaraţie nominală de asigurare - declaraţia fiscală pe baza căreia

  se realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul

  al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează

  venituri din salarii şi asimilate salariilor care constituie, pentru aceste

  persoane, documentul pe baza căruia se stabileşte stagiul de cotizare şi

  punctajul lunar, anual şi mediu anual;

  (la 01-01-2018 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a

  fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103

  din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20

  decembrie 2017)

  g) locuri de muncă în condiţii deosebite - locurile de muncă unde gradul

  de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor

  categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă,

  poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente

  riscante în activitate, cu consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în

  muncă a asiguraţilor;

  h) locuri de muncă în condiţii speciale - locurile de muncă unde gradul

  de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor

  categorii de servicii publice, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal

  de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la

  comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra

  securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor;

  (la 01-01-2018 Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I

  a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103

  din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20

  decembrie 2017)

  j) perioade asimilate - perioadele pentru care nu s-au datorat sau

  plătit contribuţii de asigurări sociale şi care sunt asimilate stagiului

  de cotizare în sistemul public de pensii;

  k) prestaţii de asigurări sociale - veniturile de înlocuire acordate

  la intervenirea riscurilor asigurate sub formă de pensii, ajutoare sau alte

  tipuri de prestaţii prevăzute de prezenta lege, pentru pierderea totală ori

  parţială a veniturilor asigurate;

  l) punctaj lunar - numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună,

  calculat prin raportarea câştigului salarial brut lunar sau, după caz, a

  venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei

  de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă,

  comunicat de Institutul Naţional de Statistică;

  (la 01-01-2018 Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a

  fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103

  din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20

  decembrie 2017)

  m) punctaj anual - numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul

 • unui an calendaristic, obţinut prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor

  lunare;

  n) punctaj mediu anual - numărul de puncte realizat de asigurat,

  calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga

  perioadă de activitate la numărul anilor corespunzători stagiului complet

  de cotizare prevăzut de lege la data pensionării;

  o) riscuri asigurate - evenimentele care, la producerea efectelor lor,

  obligă instituţiile sistemului public de pensii să acorde asiguraţilor

  prestaţiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi

  (invaliditate, bătrâneţe şi deces);

  p) stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-au datorat

  contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi

  cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau

  contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări

  sociale la sistemul public de pensii;

  (la 01-01-2018 Litera q) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I

  a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103

  din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20

  decembrie 2017)

  r) stagiu complet de cotizare - perioada de timp prevăzută de prezenta

  lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea

  beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie

  anticipată parţială;

  s) abrogată;

  ----------

  Lit. s) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din

  LEGEA nr. 37 din 8 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 131 din

  12 martie 2013.

  t) stagiu minim de cotizare - perioada minimă de timp prevăzută de

  prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a

  putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei standard de pensionare;

  u) stagiu potenţial - perioada de timp prevăzută de prezenta lege,

  considerată stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de

  invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza

  afecţiunilor invalidante;

  v) vârstă standard de pensionare - vârsta stabilită de prezenta lege,

  pentru bărbaţi şi femei, la care aceştia pot obţine pensie pentru limită

  de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care se operează

  reducerile prevăzute de lege.

  w) câştig salarial brut/salariu lunar brut - veniturile din salarii sau

  asimilate salariilor care au constituit/constituie baza de calcul al

  contribuţiei de asigurări sociale, conform legislaţiei în vigoare pentru

  perioadele ulterioare datei de 31 martie 2001;

  (la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost

  completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din

  14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  x) nevăzător - persoana care prezintă deficienţă vizuală gravă, din

 • cauza căreia este încadrată în grad de handicap grav;

  (la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost

  completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din

  14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  y) venituri din activităţi dependente - venituri din salarii şi venituri

  asimilate salariilor.

  (la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost

  completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din

  14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  (la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost

  abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14

  decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  ART. 4

  (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională de

  Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale devine Casa Naţională de Pensii

  Publice, denumită în continuare CNPP, instituţie care păstrează modul de

  organizare şi funcţionare, preia personalul, precum şi drepturile şi

  obligaţiile acesteia.

  (2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP,

  care funcţionează şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de prezenta lege.

  (la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul I a fost

  modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din

  14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  (3) În subordinea CNPP funcţionează case judeţene de pensii, în fiecare

  municipiu-reşedinţă de judeţ, precum şi Casa de Pensii a Municipiului

  Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii.

  (4) CNPP poate înfiinţa case locale de pensii, în funcţie de numărul

  şi structura asiguraţilor, care funcţionează sub conducerea şi controlul

  casei judeţene de pensii, respectiv ale Casei de Pensii a Municipiului

  Bucureşti.

  ART. 5

  (1) Asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români,

  cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii,

  domiciliul sau reşedinţa în România.

  (2) Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii şi cetăţenii români,

  cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în

  România, în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter

  internaţional la care România este parte.

  (3) Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări

 • sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale,

  conform prezentei legi.

  ART. 6

  (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin

  efectul legii:

  I. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract

  individual de muncă;

  (la 01-01-2018 Litera a), punctul I. din Alineatul (1) , Articolul 6 ,

  Capitolul I a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDONANŢA DE

  URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

  1010 din 20 decembrie 2017)

  b) funcţionarii publici;

  (la 01-01-2018 Litera c), punctul I din Alineatul (1) , Articolul 6 ,

  Capitolul I a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din ORDONANŢA DE

  URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

  1010 din 20 decembrie 2017)

  d) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru

  care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor

  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările

  ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

  (la 01-01-2018 Litera d), punctul I din Alineatul (1) , Articolul 6 ,

  Capitolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDONANŢA DE

  URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.

  1010 din 20 decembrie 2017)

  II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau

  care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori

  judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o

  organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii

  sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor

  prevăzute la pct. I;

  III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se

  asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii,

  denumite în continuare şomeri;

  IV. persoanele care realizează venituri din activităţi independente,

  pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, conform

  prevederilor Codului fiscal.

  (la 01-01-2018 Punctul IV. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul I

  a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.

  103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20

  decembrie 2017)

  (la 01-01-2018 Punctul V. din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul

  I a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.

  103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20

  decembrie 2017)

 • VI. abrogat;

  ----------

  Pct. VI al alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. XVIII

  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în

  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

  (2) Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în

  baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru

  limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat

  utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

  (la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost

  modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din

  14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  ──────────

  *) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1

  al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.

  ──────────

  ┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . NORMA (A) 20/03/2011

  ART. 22

  În categoria "persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi

  economice", prevăzută la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. c) din lege, se

  încadrează persoanele care exercită profesiuni libere, şi anume:

  a) expert contabil;

  b) contabil autorizat;

  c) consultant de plasament în valori mobiliare;

  d) medic;

  e) farmacist;

  f) medic veterinar;

  g) psiholog cu drept de liberă practică;

  h) notar public;

  i) auditor financiar;

  j) practician în reorganizare şi lichidare;

  k) persoane autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de

  specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei;

  l) expert tehnic;

  m) urbanist;

  n) restaurator;

  o) persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului

  medical;

  p) consilier în proprietate industrială;

  q) expert criminalist;

  r) executor judecătoresc;

  s) arhitect;

  t) traducător autorizat;

 • u) consultant fiscal;

  v) broker;

  w) oricare profesii/meserii reglementate, desfăşurate în mod

  independent, în condiţiile legii.

  ART. 24

  În cazul persoanelor asigurate în sistemul public de pensii în baza

  declaraţiei de asigurare la data de 31 decembrie 2010 şi care, începând cu

  data de 1 ianuarie 2011, nu se mai află într-una dintre situaţiile prevăzute

  la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, dar au achitat contribuţia de asigurări

  sociale prevăzută de lege, aceasta nu se restituie, iar perioada respectivă

  constituie stagiu de cotizare, în condiţiile legii.

  └──────────────────────────────────────

  ART. 7

  (1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea

  asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, denumite în continuare

  angajatori, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de

  şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate

  să întocmească şi să depună, la organul fiscal central, declaraţia nominală

  de asigurare.

  (la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul I a fost

  modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din

  14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  (2) În situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor

  prevăzute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, şi/sau

  modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare şi

  punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice

  prevăzute la alin. (1) sunt obligate să întocmească şi să depună o declaraţie

  nominală de asigurare rectificativă.

  (3) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor prevăzute

  la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în Codul fiscal.

  (la 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul I a fost

  modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din

  14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  ----------

  Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. XVIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ

  nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din

  30 decembrie 2010.

  ──────────

  *) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1

  al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 septembrie 2015.

  ──────────

 • ┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . NORMA (A) 20/03/2011

  ART. 1

  Asigurarea evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată

  către bugetul asigurărilor sociale de stat se realizează pe baza declaraţiei

  nominale de asigurare, potrivit modelului aprobat prin Hotărârea Guvernului

  nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de

  gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor

  sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor

  asigurate".

  ART. 2

  Declaraţia nominală de asigurare se completează şi se depune de

  persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi

  asimilate angajatorului, prevăzute la art. 296^3 din Legea nr. 571/2003

  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cărora

  le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţii de plată privind

  impozitul pe venitul din salarii, precum şi cele privind bugetul

  asigurărilor sociale de stat.

  ART. 3

  Declaraţia nominală de asigurare se depune lunar, până la data de 25

  inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile,

  la organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 296^19 din Legea

  nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  ART. 4

  (1) Obligaţia de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat constă

  în plata contribuţiei de asigurări sociale.

  (2) Cotele contribuţiei individuale de asigurări sociale, a celei

  datorate de angajator, baza de calcul a acestora, termenele de plată şi

  celelalte aspecte privind contribuţiile de asigurări sociale sunt

  reglementate în titlul IX^2 "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr.

  571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  ART. 5

  Declaraţia nominală de asigurare constituie documentul pe baza căruia

  casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale

  competente stabilesc stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi

  determină punctajul lunar al asiguratului, utilizate la stabilirea

  drepturilor de pensie.

  ART. 6

  (1) În situaţiile în care, pentru anumite perioade de după data de 31

  martie 2001, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv

  veniturile asigurate pe baza cărora se determină punctajul lunar, nu pot

  fi dovedite prin declaraţia nominală de asigurare, persoana în cauză poate

  prezenta casei teritoriale/sectoriale de pensii competente alte documente

  doveditoare, întocmite în condiţiile legii.

  (2) Documentele doveditoare pot fi:

  a) carnetul de muncă, cu înregistrările efectuate potrivit normelor

 • legale, în original;

  b) certificate cu informaţii extrase din registrele generale de

  evidenţă a salariaţilor depuse de angajatori potrivit art. 7 din Hotărârea

  Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului

  general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările

  ulterioare;

  c) certificate/adeverinţe eliberate în condiţiile legii de Arhivele

  Naţionale sau de către deţinătorii legali ai arhivelor foştilor angajatori;

  d) hotărâri judecătoreşti prin care se reconstituie elementele necesare

  stabilirii drepturilor de pensie.

  (3) Documentele prevăzute în alin. (2) se prezintă în copie certificată

  sau în original, după caz.

  (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică numai în situaţiile în care

  se dovedeşte că angajatorul se află în imposibilitatea de a întocmi şi de

  a depune declaraţia nominală de asigurare.

  ART. 7

  (1) În sistemul public de pensii se pot asigura, pe bază de contract

  de asigurare socială, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din

  cadrul cultelor recunoscute prin lege, cu sisteme proprii de asigurări

  sociale şi pensii, neintegrate în sistemul public, precum şi orice altă

  persoană care doreşte să se asigure în sistemul public de pensii.

  (2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract

  de asigurare socială, şi persoanele care, asigurate fiind în temeiul art.

  6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,

  denumită în continuare lege, doresc să îşi completeze venitul asigurat până

  la plafonul prevăzut de lege.

  ART. 8

  (1) Contractul de asigurare socială se încheie între persoana

  interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia

  desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă,

  denumită, în continuare, asigurător, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa

  persoanei interesate ori, după caz, a tutorelui, curatorului sau

  mandatarului.

  (2) Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi

  produce efecte de la data înregistrării la asigurător.

  ART. 9

  (1) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială, la care

  se datorează contribuţia de asigurări sociale, este stabilit de persoana

  interesată, cu respectarea prevederilor legale.

  (2) Venitul asigurat poate fi modificat din iniţiativa asiguratului,

  în condiţiile legii, prin încheierea unui act adiţional la contractul de

  asigurare socială.

  (3) Actul adiţional la contractul de asigurare socială produce efecte

  pentru viitor cel mai devreme de la data înregistrării acestuia la

  asigurător şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare

  socială.

  ART. 10

 • La încheierea contractului de asigurare socială se prezintă

  asigurătorului următoarele documente:

  a) actul de identitate, certificarea pentru conformitate a copiei

  făcându-se de către asigurător;

  b) actul de identitate al reprezentantului, precum şi actul care atestă

  calitatea acestuia, după caz.

  ART. 11

  În situaţia nerespectării termenului de plată a contribuţiei, prevăzut

  la art. 27, în cursul derulării contractului de asigurare socială, se

  calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente.

  ART. 12

  Constatarea rezilierii contractului de asigurare socială se face prin

  decizie a asigurătorului.

  ART. 13

  În sistemul public de pensii sunt obligate să depună declaraţie

  individuală de asigurare persoanele care realizează, în mod exclusiv, un

  venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul

  salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor

  sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.

  6 alin. (1) pct. IV din lege.

  ART. 14

  (1) Persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii în

  condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional

  la care România este parte, având angajator nerezident în România, îşi pot

  asuma obligaţiile respectivului angajator, în numele acestuia, în ceea ce

  priveşte plata contribuţiilor, fiind asimilate, în acest sens, asiguraţilor

  prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din lege.

  (2) Persoanele care nu au domiciliul sau reşedinţa în România şi care

  în temeiul instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care

  România este parte au obligaţia de a se asigura în sistemul public de pensii,

  nefiind într-o relaţie dependentă cu un angajator rezident în România, depun

  declaraţie individuală de asigurare.

  ART. 15

  (1) Declaraţia individuală de asigurare se depune personal la casa

  teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa

  persoanei.

  (2) Nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare constituie,

  potrivit prevederilor art. 144 lit. b) din lege, contravenţie şi se

  sancţionează conform legii.

  (3) Declaraţia individuală de asigurare prevăzută la art. 14 alin. (2)

  se depune la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de locul de

  desfăşurare a activităţii.

  ART. 16

  La depunerea declaraţiei individuale de asigurare persoana obligată să

  se asigure prezintă asigurătorului, după caz, următoarele documente:

 • a) actul de identitate, în original şi în copie, certificarea pentru

  conformitate a copiei făcându-se de către asigurător;

  b) copie a contractului de administrare ori de management, în cazul

  administratorilor sau managerilor care au încheiat contract de administrare

  ori de management;

  c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului,

  copii ale declaraţiilor fiscale depuse în cazul membrilor întreprinderii

  individuale şi ai întreprinderii familiale;

  d) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului,

  copii ale declaraţiilor fiscale depuse în cazul persoanelor fizice

  autorizate să desfăşoare activităţi economice;

  e) copie a contractului individual de muncă sau a altui document din

  care rezultă desfăşurarea activităţii, încheiat cu societatea angajatoare,

  în cazul persoanelor angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt

  asiguraţii acestora;

  f) copie a contractului, a acordului sau a altui document din care

  rezultă desfăşurarea activităţii, încheiat cu societatea angajatoare, în

  cazul altor persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

  ART. 17

  (1) În situaţia în care pe parcursul derulării asigurării în baza

  declaraţiei individuale de asigurare se face dovada că într-un an

  calendaristic nu se realizează venituri la nivelul prevăzut de lege,

  declaraţia se suspendă la cererea asiguratului sau din iniţiativa casei

  teritoriale de pensii.

  (2) În situaţia în care declaraţia individuală de asigurare se suspendă

  din iniţiativa casei teritoriale de pensii, aceasta va notifica asiguratul,

  cu indicarea perioadei pentru care s-a produs suspendarea.

  (3) Constatarea nerealizării veniturilor se face pe baza documentelor

  fiscale prevăzute de legislaţia în materie, a adeverinţelor eliberate de

  organele fiscale competente sau, după caz, pe baza datelor furnizate caselor

  teritoriale de pensii de către organele fiscale.

  (4) În perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu se datorează

  contribuţia de asigurări sociale şi perioada respectivă nu constituie

  stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

  (5) În situaţia în care în perioada de suspendare s-au achitat

  contribuţii de asigurări sociale, acestea nu se restituie, fiind luate în

  calcul la determinarea stagiului de cotizare şi a punctajului lunar pentru

  stabilirea drepturilor de pensie.

  ART. 18

  Declaraţia individuală de asigurare este suspendată de drept, în

  condiţiile legii, pe perioada în care asiguratul a beneficiat de concedii

  medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate şi/sau de concedii

  pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de un an, 2 ani,

  respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

  ART. 19

  Asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru

  care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV din lege,

  au obligaţia să depună la casele teritoriale de pensii, în termen de 30 zile

 • de la modificarea situaţiei, formularul-tip de încetare a declaraţiei

  individuale de asigurare în sistemul public de pensii, aprobat prin ordin

  al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

  ART. 20

  (1) În situaţia în care casa teritorială de pensii deţine informaţii

  certe cu privire la faptul că asiguraţii pe bază de declaraţie individuală

  de asigurare nu se mai regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art.

  6 alin. (1) pct. IV din lege, pentru a fi asiguraţi obligatoriu în sistemul

  public, poate proceda, după notificarea prealabilă a asiguratului, la

  încetarea, din oficiu, a declaraţiei individuale de asigurare.

  (2) Prevederile alin. (1) se pot aplica şi persoanelor aflate în una

  dintre situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (4) din lege.

  (3) Încetarea declaraţiei individuale de asigurare se efectuează pe

  bază de proces-verbal în care se consemnează motivele încetării, precum şi

  informaţiile/documentele care au fost avute în vedere.

  (4) Încetarea operează cu data de întâi a lunii următoare celei în care

  asiguratul nu se mai regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art.

  6 alin. (1) pct. IV din lege.

  (5) Asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare, care fac dovada

  că se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (4) din lege, pot

  depune formularul-tip de încetare a declaraţiei individuale de asigurare

  în sistemul public de pensii. În acest caz, încetarea operează începând cu

  data depunerii cererii.

  ART. 21

  Ori de câte ori intervin modificări ale elementelor care au stat la baza

  declaraţiei individuale de asigurare, asiguratul are obligaţia de a depune

  la casa teritorială de pensii o comunicare de modificare a declaraţiei.

  ART. 23

  (1) Persoanele asigurate la data de 31 decembrie 2010, pe bază de

  declaraţie/contract de asigurare socială, în condiţiile Legii nr. 19/2000

  privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,

  cu modificările şi completările ulterioare, care se regăsesc în situaţiile

  de asiguraţi obligatoriu/facultativ prevăzute de lege, îşi păstrează

  calitatea de persoane asigurate în sistemul public de pensii începând cu

  data de 1 ianuarie 2011.

  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia

  depunerii/încheierii unor noi documente de asigurare potrivit prevederilor

  legii.

  (3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), venitul asigurat înscris

  în documentele de asigurare se va încadra obligatoriu în limitele prevăzute

  la art. 36 din lege.

  (4) Persoanelor prevăzute la alin. (1) le revin în continuare

  obligaţiile şi beneficiază de drepturile stabilite de lege.

  └──────────────────────────────────────

  ART. 8

  Abrogat

 • (la 01-01-2018 Articolul 8 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul

  17, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  ART. 9

  Abrogat

  (la 01-01-2018 Articolul 9 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul

  18, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  ART. 10

  (1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001, informaţiile preluate

  din declaraţia nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2),

  precum şi din declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a

  obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută

  de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de

  asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, constituie

  elementele pe baza cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul

  public de pensii şi punctajul anual pentru asiguraţii sistemului public de

  pensii.

  (2) În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (1),

  derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin

  declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de

  cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate şi alte acte

  doveditoare, întocmite în condiţiile legii.

  (3) Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (2)

  revine persoanei în cauză.

  (la 01-01-2018 Articolul 10 din Capitolul I a fost modificat de Punctul

  19, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  ART. 11

  (1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt asigurate

  în sistemul public de pensii pe baza declaraţiei individuale de asigurare,

  înregistrate la organul fiscal competent.

  (2) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor prevăzute

  la alin. (1) sunt prevăzute în Codul fiscal.

  (la 01-01-2018 Articolul 11 din Capitolul I a fost modificat de Punctul

  20, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  ART. 12

  (1) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) se

  încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori

  mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de

  pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

  (2) Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi

  produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de

  pensii.

  (3) Contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei

  teritoriale de pensii, în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale

 • pentru o perioadă de 6 luni consecutive.

  (la 01-01-2018 Articolul 12 din Capitolul I a fost completat de Punctul

  21, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  ART. 13

  (1) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate

  fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act

  adiţional la contractul de asigurare socială.

  (2) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială în

  baza căruia se calculează contribuţia de asigurări sociale se modifică, din

  iniţiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin

  notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai

  mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

  (la 01-01-2018 Articolul 13 din Capitolul I a fost modificat de Punctul

  22, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  ART. 14

  Abrogat

  (la 01-01-2018 Articolul 14 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul

  23, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  ART. 15

  (1) În sistemul public de pensii, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor

  de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal al

  asiguratului.

  (2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii

  români, cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului

  Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene şi pentru străinii care au

  înregistrată rezidenţa/şederea în România, precum şi ale persoanelor pentru

  care CNPP întocmeşte documentaţii de plată şi/sau efectuează plata unor

  prestaţii sociale sunt furnizate acesteia gratuit de către Ministerul

  Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi

  Administrarea Bazelor de Date, după caz.

  (la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul I a fost

  modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din

  14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  (3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea

  CNPP, şi de oricare altă autoritate, instituţie publică sau altă instituţie

  care deţine astfel de informaţii.

  (la 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 15 , Capitolul I a fost

  modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din

  14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

 • (3^1) În vederea realizării atribuţiilor privind evidenţa drepturilor

  şi obligaţiilor de asigurări sociale, CNPP şi casele teritoriale de pensii

  pot efectua, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe bază de

  protocoale, schimburi de informaţii cu alte instituţii publice şi

  autorităţi.

  (la 01-01-2018 Articolul 15 din Capitolul I a fost completat de Punctul

  25, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  (4) Conţinutul, modalităţile şi termenele de transmitere a

  informaţiilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a

  Guvernului.

  ART. 16

  Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:

  a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la

  data de 1 aprilie 2001;

  (la 01-01-2018 Litera b) din Articolul 16 , Capitolul I a fost abrogată

  de Punctul 26, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie

  2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  c) perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare

  a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr.

  19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări

  sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

  (la 01-01-2018 Litera d) din Articolul 16 , Capitolul I a fost abrogată

  de Punctul 26, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie

  2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  ┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . NORMA (A) 20/03/2011

  ART. 31

  (1) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II,

  III şi V din lege, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii

  perioadele pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale.

  (2) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi

  alin. (2) din lege, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de

  pensii perioadele pentru care s-au datorat şi plătit contribuţii de

  asigurări sociale.

  (3) În situaţia persoanelor care beneficiază de plăţi compensatorii,

  suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru care contribuţia de

  asigurări sociale se datorează la nivelul cotei contribuţiei individuale,

  stagiul de cotizare se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare

  a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale

  şi cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de

  muncă în condiţii normale.

  ART. 32

 • Perioadele necontributive prevăzute la art. 49 din lege reprezintă

  perioade asimilate stagiului de cotizare.

  ART. 33

  Perioada pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale în

  sistemul public de pensii se înregistrează în zile lucrate dintre cele

  lucrătoare, corespunzătoare condiţiilor de muncă în care asiguratul îşi

  desfăşoară activitatea, sau, după caz, în zile lucrătoare din numărul

  zilelor calendaristice, în cazul perioadelor de concedii medicale.

  ART. 34

  (1) Stagiul de cotizare se determină şi se exprimă în zile

  calendaristice.

  (2) Modalitatea tehnică de transformare a zilelor lucrătoare în zile

  calendaristice, în vederea determinării stagiului de cotizare realizat, se

  face potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Casei

  Naţionale de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP.

  ART. 35

  (1) Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor, din oficiu, o dată

  la 2 ani, de către CNPP şi casele de pensii sectoriale.

  (2) Certificarea prevăzută la alin. (1) se face prin emiterea şi

  comunicarea către asiguraţi a Certificatului privind stagiul de cotizare

  în sistemul public de pensii.

  ART. 124

  (1) În situaţia prezentării şi a altor acte de vechime în muncă prevăzute

  de lege, pentru perioadele menţionate la art. 16 lit. a) din lege, acestea

  vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

  a) denumirea angajatorului;

  b) datele de identificare a persoanei;

  c) perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de

  încetare a raportului de muncă;

  d) menţionarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;

  e) funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;

  f) salariul tarifar de încadrare;

  g) denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma

  acordată;

  h) perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a

  acordat.

  (2) Actele vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii

  emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei

  delegate în acest sens de conducerea unităţii.

  ART. 125

  Angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct

  răspunzători, în condiţiile legii, de legalitatea, exactitatea şi

  corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le înscriu,

  în baza documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează în

  vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie.

 • ART. 126

  (1) Adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade,

  anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat activitatea

  în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc

  potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, numai pe baza documentelor,

  verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor

  legali de arhive.

  (2) Angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi

  să elibereze aceste adeverinţe, în termen de 30 de zile de la data

  solicitării, fără a percepe taxe sau comisioane.

  (3) Prin deţinători legali de arhivă se înţelege creatorii şi

  deţinătorii de documente, în sensul art. 4 din Legea Arhivelor Naţionale

  nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

  (4) Adeverinţele nevalorificate la stabilirea şi/sau recalcularea

  pensiilor, întocmite şi eliberate anterior intrării în vigoare a Ordinului

  ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008 pentru

  aprobarea Procedurii privind modul de întocmire şi eliberare a

  adeverinţelor prin care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de muncă

  încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei

  anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificării

  drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000

  privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,

  cu modificările şi completările ulterioare, prin care se atestă activitatea

  desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă,

  potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează la

  stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc

  condiţiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul

  prevăzut la alin. (1).

  (5) Adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului

  ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, până la

  intrarea în vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea şi/sau

  recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi

  formă prevăzute de acesta.

  (6) Pentru a putea fi valorificată, adeverinţa menţionată la alin. (1)

  se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute.

  ANEXA 14

  la norme

  UNITATEA ..................................

  C.U.I. ............ /Cod fiscal ...........

  Adresa .........., telefon ................

  Nr. .........../data ......................

  ADEVERINŢĂ

  Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ............,

  născut/născută la data de ......... în localitatea ............., judeţul

  ........, sectorul ...., având codul numeric personal ..........., a fost

  angajat/angajată cu contract individual de muncă la societatea*)

  ............, în perioada de la .......... până la ......... .

  În perioada de la .......... până la ............, având

  meseria/funcţia de ..........., a fost încadrat/încadrată în grupa**)

 • ............. de muncă, în procent de ......%, conform nominalizării

  efectuate prin .........***)

  Temeiul juridic al încadrării în grupa**) ............ de muncă îl

  reprezintă .........****)

  OBSERVAŢII: .......................................................

  Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor,

  verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscându-se atât prevederile

  Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi

  prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public,

  potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru

  valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la

  stabilirea drepturilor de pensie.

  Conducătorul unităţii,

  .........................

  (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  Direcţia/Serviciul cu atribuţii salarizare personal

  ..................................................

  (numele, prenumele şi semnătura)

  Întocmit

  .........................................

  (numele, prenumele şi semnătura)

  ------------

  Notă *) Se completează denumirea societăţii sau, după caz, eventualele

  denumiri anterioare.

  Notă **) Se completează I sau II.

  Notă ***) Se completează actul administrativ emis de unitate, conform

  prevederilor Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al

  ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru

  Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă,

  activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se

  încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării

  (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administraţie şi

  a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe

  superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor

  în subteran etc.).

  Notă ****) Se completează actul normativ (nr., dată, poziţie, anexă

  etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru

  încadrarea în grupă superioară de muncă:

  – pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969, încadrarea în

  grupa I sau II de muncă s-a făcut cu respectarea Instrucţiunilor

  Ministerului Muncii nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile şi funcţiile

  prevăzute în grupele I şi II de muncă;

  – pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de

  1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform

  Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului

  sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii

  nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit ordinele Ministerului Muncii şi

  Ministerului Sănătăţii nr. 59/1969, nr. 105/1976 şi nr. 210/1977;

  – pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de

  1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I şi II de muncă s-a făcut conform

  Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului

 • sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii

  pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor

  profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II

  de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990;

  – alte acte normative în vigoare la data respectivă.

  OBSERVAŢII: Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în

  situaţia persoanelor care au lucrat în aceleaşi condiţii cu muncitorii.

  Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.

  └──────────────────────────────────────

  ART. 17

  (1) Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea

  în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza

  legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele

  realizate în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă;

  (la 01-01-2018 Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul I a fost

  modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din

  14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  (2) Constituie stagiu de cotizare şi perioadele de până la data de 1

  aprilie 2001 în care o persoană:

  a) s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 49;

  b) are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în baza prevederilor

  Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor

  persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la

  6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în

  prizonieri, republicat.

  (3) Constituie stagiu de cotizare şi timpul util la pensie realizat de

  agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi

  alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de

  1 aprilie 2001.

  ┌───────── Norma de aplicare ──────────

  . NORMA (A) 20/03/2011

  ART. 121

  (1) Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevăzut la art.

  17 alin. (3) din lege, se înţelege perioada în care foştii membri cooperatori

  au realizat un volum de muncă în fostele unităţi agricole, potrivit

  prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări

  sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, calculat

  potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind

  pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor,

  republicată, cu modificările ulterioare.

  (2) Timpul util la pensie realizat de agricultori se calculează în ani

  şi se determină prin raportarea volumului total de muncă, exprimat în

  numărul de norme realizate în întreaga perioadă în care asiguratul a lucrat

  în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai mic număr de norme

  planificat a se realiza anual, din perioada respectivă, stabilit de adunarea

 • generală a cooperatorilor. Fracţiunile de an se neglijează.

  (3) Timpul util la pensie, determinat potrivit prevederilor alin. (2),

  nu poate depăşi numărul anilor calendaristici în care asiguratul a prestat

  muncă în fosta unitate agricolă cooperatistă.

  (4) Timpul util la pensie se determină pe baza datelor, elementelor şi

  informaţiilor conţinute în carnetul de pensii şi asigurări sociale şi/sau

  în actele doveditoare eliberate de primăria care deţine arhiva fostelor

  unităţi agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor

  legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.

  ART. 122

  În situaţia persoanelor asigurate potrivit Legii nr. 5/1977 privind

  pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale ţăranilor cu gospodărie

  individuală din zonele necooperativizate, timpul util la pensie se

  determină pe baza carnetului de pensii şi asigurări sociale şi reprezintă

  numărul anilor calendaristici în care s-a achitat contribuţia minimă lunară

  de 40 lei.

  ART. 123

  (1) Se asimilează stagiilor de cotizare în condiţii speciale perioadele

  anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care asiguraţii au desfăşurat

  activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la lege, pe durata

  programului normal de lucru din fiecare lună, numai în locurile de muncă

  avizate în condiţii speciale din cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr.

  3 la lege, activităţi încadrate, potrivit legislaţiei anterioare acestei

  date, în grupa I de muncă.

  (2) Dovedirea acestor stagii de cotizare se face cu carnetul de muncă,

  completat potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de

  muncă, şi/sau cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, de angajatorul la

  care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de instituţia care a preluat

  arhivele acestuia. Modelul adeverinţei este prezentat în anexa nr. 12.

  (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi asiguraţilor care îndeplinesc

  cumulativ următoarele condiţii:

  a) au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 2 la lege;

  b) au desfăşurat activităţi numai în locuri de muncă din cadrul unor

  unităţi care, în urma reorganizării, inclusiv prin preluarea parţială a

  patrimoniului, se regăsesc la una dintre unităţile prevăzute în anexa nr.

  3 la lege;

  c) anterior reorganizării, au încetat raporturile de muncă cu unitatea

  care a fost reorganizată.

  (4) Dovedirea condiţiilor prevăzute la alin. (3) se face cu carnetul

  de muncă, completat potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976, şi cu

  adeverinţe eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat

  persoana respectivă sau, după caz, de instituţia care a preluat arhivele

  acestuia. Modelul adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 13.

  (5) Adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului

  ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 572/2006 pentru

  aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006

  privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, până la

  intrarea în vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea şi

  recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi

 • formă prevăzute de acesta.

  ANEXA 12

  la norme

  Date de identificare a unităţii

  ...............................

  Nr. .........../...............

  ADEVERINŢĂ

  Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ..........,

  născut/născută la data de ........ în localitatea ........., judeţul

  ........, având codul numeric personal ........., a fost angajat/angajată

  cu contract individual de muncă la societatea*1) ............, în

  meseria/funcţia ........, în perioada ......... .

  Pe perioada ........ se încadrează în grupa I de muncă, în procent de

  ...., în baza prevederilor*2) ........., activitate care se regăseşte la

  poziţia ......... din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul

  unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  Societatea se regăseşte la poziţia ......... din anexa nr. 3 la Legea

  nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

  Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor,

  verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscându-se atât prevederile

  Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi

  prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public,

  potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru

  valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la

  stabilirea drepturilor de pensie.

  Conducătorul unităţii,

  ...........................

  (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  --------------

  *1) Se completează cu denumirea societăţii sau, după caz, cu eventualele

  denumiri anterioare.

  *2) Se precizează actul normativ (număr, dată, poziţie, anexă) în baza

  căruia a fost încadrat în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001.

  ANEXA 13

  la norme

  Date de identificare a unităţii

  ...............................

  Nr. ......./.......

  ADEVERINŢĂ

  Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ............,

  născut/născută la data de ........ în localitatea ........, judeţul

  ........, având codul numeric personal .........., a fost angajat/angajată

  cu contract individual de muncă la societatea*1) .........., în

  meseria/funcţia ........., în perioada ........ .

  Pe perioada*2) ......... se încadrează în grupa I de muncă, în procent

  de ....., în baza prevederilor*3) ......., activitate care se regăseşte la

  poziţia .... din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar

 • de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  Locul de muncă unde se desfăşoară activitatea prevăzută în anexa nr.

  2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a fost

  preluat de societatea ..............................., care se regăseşte

  la poziţia ....... din anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările

  şi completările ulterioare.

  Preluarea locului de muncă s-a făcut în baza*4) ........., începând cu

  data de ........ .

  Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor,

  verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscându-se atât prevederile

  Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi

  prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public,

  potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru

  valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la

  stabilirea drepturilor de pensie.

  Conducătorul unităţii,

  ...........................

  (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

  ------------

  *1) Se completează cu denumirea societăţii sau, după caz, cu eventualele

  denumiri anterioare.

  *2) Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001.

  *3) Se precizează actul normativ (număr, dată, poziţie, anexă) în baza

  căruia a fost încadrat în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001.

  *4) Se înscriu actele normative sau alte documente care au reglementat

  această preluare.

  └──────────────────────────────────────

  ART. 18

  Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă,

  conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în

  condiţii speciale se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care

  constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:

  a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;

  b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă.

  (la 01-01-2018 Articolul 18 din Capitolul I a fost modificat de Punctul

  28, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  ART. 19

  (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care

  asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în

  sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile

  stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România

  este parte.

  (2) La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare

  stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România,

  precum şi perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte

 • ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter

  internaţional la care România este parte şi/sau regulamente comunitare.

  (3) În sistemul public de pensii, obligaţiile şi prestaţiile de

  asigurări sociale se achită în monedă naţională.

  (4) În cazul drepturilor salariale sau veniturilor asigurate, stabilite

  în moneda altor ţări pe teritoriul României, contribuţiile se plătesc în

  lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României din

  data stabilită pentru plata acestor drepturi.

  CAP. II

  Bugetul asigurărilor sociale de stat

  ART. 20

  (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde veniturile şi

  cheltuielile sistemului public de pensii.

  (2) CNPP înaintează anual Ministerului Muncii si Justitiei Sociale

  propunerile pentru elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor

  sociale de stat pentru partea de cheltuieli.

  (la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul II a fost

  modificat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din

  14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  (la 01-01-2018 Alineatul (3) din Articolul 20 , Capitolul II a fost

  abrogat de Punctul 30, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14

  decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  (3^1) CNPP are calitatea de creditor bugetar numai pentru veniturile

  bugetare pe care le administrează, reprezentând contribuţii sociale

  datorate de persoanele fizice asigurate pe bază de contract de asigurare

  socială, precum şi alte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat,

  conform legii.

  (la 01-01-2018 Articolul 20 din Capitolul II a fost completat de

  Punctul 31, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie

  2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  (3^2) CNPP şi unităţile din subordinea acesteia efectuează cheltuieli

  în limita aprobată prin buget şi a creditelor bugetare deschise, în

  condiţiile legii.

  (la 01-01-2018 Articolul 20 din Capitolul II a fost completat de

  Punctul 31, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie

  2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  (4) În situaţia în care legea bugetului asigurărilor sociale de stat

  nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului

  bugetar, se aplică în continuare prevederile bugetului asigurărilor sociale

  de stat pe anul precedent, până la adoptarea noului buget.

  ART. 21

  Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din:

 • a) contribuţii de asigurări sociale, dobânzi şi penalităţi de

  întârziere, precum şi din alte venituri, potrivit legii;

  b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului

  asigurărilor sociale de stat, care se aprobă prin legile bugetare anuale.

  ART. 22

  (1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă

  contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public de

  pensii, cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public

  de pensii, finanţarea unor investiţii proprii, alte cheltuieli prevăzute

  de lege.

  (2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă

  anual până la 3% pentru constituirea unui fond de rezervă.

  (3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăşi nivelul cheltuielilor

  prevăzute pentru anul bugetar respectiv.

  (4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de

  asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale

  sistemului public de pensii, aprobate prin legea bugetului asigurărilor

  sociale de stat.

  (5) Fondul de rezervă nu se poate utiliza în primii 3 ani de la începerea

  constituirii acestuia.

  (6) Fondul de rezervă se constituie în anii în care bugetul asigurărilor

  sociale de stat este excedentar, nu primeşte sume pentru echilibrare,

  potrivit art. 21 lit. b), şi numai după acoperirea deficitelor din anii

  precedenţi ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

  ART. 23

  (1) Pentru asiguraţii sistemului public de pensii, cu excepţia acelora

  care au încheiat contracte de asigurare socială, Agenţia Naţională de

  Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, are obligaţia de a

  transmite CNPP informaţiile necesare stabilirii, în sistemul public de

  pensii, a stagiului de cotizare realizat şi a punctajului lunar, în vederea

  acordării prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege.

  Informaţiile necesare, precum şi procedura de transmitere a acestora se

  stabileşte prin protocol încheiat între ANAF şi CNPP.

  (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) îşi acordă reciproc şi gratuit

  accesul la informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiilor

  de asigurări sociale din bazele de date pe care le au în administrare.

  (3) Anual, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF transmite CNPP

  veniturile realizate de persoanele fizice, altele decât cele care

  realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor.

  (la 01-01-2018 Articolul 23 din Capitolul II a fost modificat de Punctul

  32, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  ART. 24

  (1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot

  fi utilizate în anul următor, potrivit destinaţiilor aprobate prin lege,

  după regularizarea cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de acesta,

  potrivit prevederilor art. 21 lit. b).

 • (2) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat

  se acoperă din fondul de rezervă.

  (3) Deficitul din anii precedenţi şi din anul curent al bugetului

  asigurărilor sociale de stat rămas după utilizarea fondului de rezervă se

  finanţează din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei

  Statului.

  ART. 25

  Disponibilităţile băneşti ale asigurărilor sociale de stat sunt

  purtătoare de dobânzi, nivelul dobânzilor stabilindu-se prin convenţii

  încheiate de CNPP cu Trezoreria Statului.

  ART. 26

  În mod excepţional, în situaţii motivate, pentru acoperirea deficitului

  bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă,

  veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu sume

  care se alocă de la bugetul de stat.

  CAP. III

  Contribuţia de asigurări sociale

  ART. 27

  (1) Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datorează

  contribuţii de asigurări sociale şi sunt prevăzuţi, în mod expres, de Codul

  fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate

  salariilor, precum şi cele care realizează venituri ca urmare a desfăşurării

  unor activităţi independente;

  b) persoanele juridice şi fizice care au calitatea de angajatori, precum

  şi entităţile asimilate angajatorilor.

  (2) Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii şi persoanele

  fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului

  de asigurare socială.

  (3) Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt prevăzute în Codul

  fiscal.

  (la 01-01-2018 Articolul 27 din Capitolul III a fost modificat de Punctul

  33, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017,

  publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie 2017)

  ART. 28

  (1) Condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea asiguraţilor

  din sistemul public de pensii pot fi normale, deosebite şi speciale.

  (la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul III a fost

  abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14

  decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  ART. 29

  (1) Sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite

 • în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la

  data încadrării acestora.

  (1^1) Locurile de muncă pot fi menţinute în condiţii deosebite, prin

  reînnoirea avizelor de încadrare pe baza metodologiei stabilite prin

  hotărâre a Guvernului, pentru o perioadă de maximum 3 ani, începând cu data

  de 1 ianuarie 2016, termen până la care angajatorii au obligaţia de a

  normaliza condiţiile de muncă.

  ----------

  Alin. (1^1) al art. 29 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE

  URGENŢĂ nr. 65 din 30 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 986

  din 31 decembrie 2015.

  (1^2) Perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2015 şi data

  reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

  constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care

  angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de

  asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de

  către aceştia.

  ----------

  Alin. (1^2) al art. 29 a fost introdus de art. unic din ORDONANŢA DE

  URGENŢĂ nr. 65 din 30 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 986

  din 31 decembrie 2015.

  (la 01-01-2018 Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul III a fost

  abrogat de Punctul 35, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 14

  decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din 20 decembrie

  2017)

  ART. 30

  (1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale

  sunt cele din:

  a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea

  în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

  b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a

  materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;

  (la 01-01-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 30 , Capitolul

  III a fost abrogată de Punctul 36, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ

  nr. 103 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1010 din

  20 decembrie 2017)

  d) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;

  e) activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;

  f) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa

  nr. 4.

  (2) Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiţii speciale

  de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare

  a încadrării în condiţii speciale, stabilită prin hotărâre a Guvernului.

  ----------

  Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 325 din

  16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie

 • 2015.

  ──────────

  *) Notă CTCE:

  Potrivit art. II din LEGEA nr. 325 din 16 decembrie 2015, publicată în

  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015, începând cu data intrării

  în vigoare a prezentei legi, angajatorii care, în urma procedurii de

  reevaluare, nu au mai obţinut avizul de încadrare în condiţii speciale de

  muncă datorează contribuţia de asigurări sociale în cota prevăzută de lege

  pentru condiţii normale de muncă, aceştia nemaiavând temei legal pentru

  încadrarea persoanelor în condiţii speciale de muncă.

  ──────────

  (3) Procedura de reevaluare prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin

  hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării

  în vigoare a prezentei legi.

  (4) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă,

  prevăzut la alin. (1) lit. b), perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001,

  în care salariaţii au desfăşurat activităţi de cercetare, explorare,

  exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, în locurile de

  muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupele I şi II de muncă

  şi care, potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu

  modificările şi completările ulterioare, sunt încadrate în condiţii

  speciale de muncă.

  (5) Constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă

  şi perioadele în care un asigurat care îşi de