INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ E-mail: … ISJ 015 din 15.01.2018_0.pdf · -Olimpiada...

of 3 /3
INSPECTORATUL JUDETEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 E-mail: [email protected] Web: www.isjdolj.ro - Nr. I.fr' din 15.01.2018 NOTA Catre toate unitatile din municipiul Craiova judetul Dolj in atentia profesorilor de matematica, Va informam cape 17.02.2017 se va etapa locala a Olimpiadei Nationale de Matematica, pentru clasele V- XII, la Liceul Telmologic Transporturi Ciii Ferate §i Scoala Gimnazialii "Mihai Viteazul" Craiova. Listele cu elevii califica\i la faza locala a Olimpiadei de Matematica - nu mai mult de 5 elevi pe plus "n" ( numarul de premii ob\inute la etapa jude\eana In 2017) vor fi transmise pana pe 02.02.2018 la adresele: [email protected] (clasele V-VI), [email protected] (clasele VII-XII) §i [email protected] ( clasele V-XII ), respectand urmatorul format: Nr. Numele §i Clas a Unitatea de Profesorul Punctajul Propuneri crt. prenumele invatamant indrumator obtinut la profesori elevului etapa pe evaluatori Total elevi: Director, Responsabil comisie metodica, Va reamintim ca: - Olimpiada Nationalii de Matematica, etapa pe §Coalii, se va in luna ianuarie (20 sau 27 ianuarie 2018) in fiecare iar tabelele cu elevii vor fi transmise organizatoare. - Un elev se poate califica la etapa imediat superioara a olimpiadei na\ionale de matematica numai daca a ob\inut la etapa curenta eel pu\in jumatate din punctajul maxim posibil care se poate acorda lucrarii, conform art. 12 din Regulament specific privind organizarea §i desfa§urarea Olimpiadei Nationale de Matematica, nr. 25397/15.01.2014. Accesul in salile de concurs se va face in intervalul orar 8 30 - 9 15 pe baza documentelor de identitate (C.I. sau carnetul de note). La fiecare 5 elevi trebuie precizat un profesor evaluator. Daca un tabel are mai pu\in de 5 elevi, atunci trebuie trecut un singur profesor evaluator. Va transmitem in anexa §colile care beneficiaza de Iocuri suplimentare (Anexa), iar pe site-ul www.mateinfodolj.eu se regase§te PROGRAMA DE OLIMPIADA SCOLARA LA MATEMATICA. 1 Inspector pentru matematica, Prof.CryA

Embed Size (px)

Transcript of INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ E-mail: … ISJ 015 din 15.01.2018_0.pdf · -Olimpiada...

Page 1: INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ E-mail: … ISJ 015 din 15.01.2018_0.pdf · -Olimpiada Nationalii de Matematica, etapa pe §Coalii, se va desfii~ura in luna ianuarie (20 sau 27

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;

0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 E-mail: [email protected] Web: www.isjdolj.ro -Nr. I.fr' din 15.01.2018

NOTA

Catre toate unitatile ~colare din municipiul Craiova ~i judetul Dolj in atentia profesorilor de matematica, Va informam cape 17.02.2017 se va desfii~ura etapa locala a Olimpiadei Nationale de

Matematica, pentru clasele V- XII, la Liceul Telmologic Transporturi Ciii Ferate §i Scoala Gimnazialii "Mihai Viteazul" Craiova.

Listele cu elevii califica\i la faza locala a Olimpiadei de Matematica - nu mai mult de 5 elevi pe serie/~coala, plus "n" ( numarul de premii ob\inute la etapa jude\eana In 2017) vor fi transmise pana pe 02.02.2018 la adresele: [email protected] ( clasele V-VI), [email protected] (clasele VII-XII) §i moanta.[email protected] ( clasele V-XII ), respectand urmatorul format:

Nr. Numele §i Clas a Unitatea de Profesorul Punctajul Propuneri crt. prenumele invatamant indrumator obtinut la profesori

elevului etapa pe evaluatori ~coala

Total elevi:

Director, Responsabil comisie metodica,

Va reamintim ca: - Olimpiada Nationalii de Matematica, etapa pe §Coalii, se va desfii~ura in luna ianuarie (20

sau 27 ianuarie 2018) in fiecare ~coala, iar tabelele cu elevii admi~i vor fi transmise ~colilor organizatoare.

- Un elev se poate califica la etapa imediat superioara a olimpiadei na\ionale de matematica numai daca a ob\inut la etapa curenta eel pu\in jumatate din punctajul maxim posibil care se poate acorda lucrarii, conform art. 12 din Regulament specific privind organizarea §i desfa§urarea Olimpiadei Nationale de Matematica, nr. 25397/15.01.2014.

Accesul in salile de concurs se va face in intervalul orar 830 - 915 pe baza documentelor de

identitate (C.I. sau carnetul de note). La fiecare 5 elevi inscri~i trebuie precizat un profesor evaluator. Daca un tabel are mai pu\in de

5 elevi, atunci trebuie trecut un singur profesor evaluator. Va transmitem in anexa §colile care beneficiaza de Iocuri suplimentare (Anexa), iar pe

site-ul www.mateinfodolj.eu se regase§te PROGRAMA DE OLIMPIADA SCOLARA LA MATEMATICA.

1

Inspector ~colar pentru matematica,

Prof.CryA

Page 2: INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ E-mail: … ISJ 015 din 15.01.2018_0.pdf · -Olimpiada Nationalii de Matematica, etapa pe §Coalii, se va desfii~ura in luna ianuarie (20 sau 27

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;

0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 E-mail: isjdolj@isjdo!Lro Web: www.isjdolj.ro

Anexa

~COLI GIMNAZIALE

Nr. crt. 1;koala Gimnaziala Clas a Clas a Clas a

a V-a a VI-a a VII-a

I. Colegiul National 4 4 3 11 Fratii Buze~ti 1 ' Craiova

2. Colegiul Na\ional 4 5 I

"Carol I" Craiova 3. Colegiul National

"$tefan Velovan" I - I Craiova

4. Colegiul National I

'1Elena Cuza11 Craiova - -

5. $coala Gimnaziala 5 2 4 11 Mircea Eliade11

6. $coala Gimnaziala 4 3 4 "Traian 11

7. $coala Gimnaziala. "Gheorghe Titeica" 3 2 2

Craiova 8. $coala Gimnaziala

1 "Sf. Dumitru" Craiova - -

9. $coala Gimnaziala ,,Sf. I 1 Gheorghe" Craiova . -

.. .

10. $coala Gimnaziala 1

,,Decebal 11 Craiova - -

11. $coala Gimnaziala "Mihai Viteazul" - 1 -

Craiova. 12. $coala Gimnaziala.

1 "Elena Farago" Craiova - -

13. Scoala Gimnaziala ,,M E1ninescu11 - - -

14. $coala Gimnaziala. "Petre Ivanovici" I - I

Bailesti 15. Liceul Teoretic"George

I Marincu" Poiana Mare - -

Nota:

(*) = elevi calificati la nationala in anul ~colar 2016-2017.

2

-

Clas a Total

a VIII-a

3 14

2 12+2(*)=14

- 2

- 1

2 13+3(*)=16

2 13+2(*)=15

2 9+1(*)=10

1 2

- 2

- 1

- 1

- 1

I 1

- 2+1(*)=3

- 1

Page 3: INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ E-mail: … ISJ 015 din 15.01.2018_0.pdf · -Olimpiada Nationalii de Matematica, etapa pe §Coalii, se va desfii~ura in luna ianuarie (20 sau 27

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ Str. Jon Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;

0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 E-mail: [email protected] Web: www.isjdolj.ro

Liceu

Nr. crt. ~koala Clas a Clas a Clas a Gimnazialii

a IX-a aX-a a XI-a

1. Colegiul National "Fratii Buze~ti" 6 4 5

Craiova 2. Colegiul National

4 2 1 "Carol 1'1 Craiova

3. Colegiul National 11 ~tefan Velovan" 1 1 -

Craiova 4. Colegiul National

'Elena 1 - -Cuza"Craiova

5. Liceul Teoretic ,,Independen(a" 1 I -

Calafat 6. Liceul Teoretic

,,Mihai Viteazul" - 1 1 Baile~ti

Notii:

(*) = elevi calificati la nationalii in anul ~colar 2016-2017.

3

-Clas a Total

a XII-a

3 18+7(*)=25

1 8

1 3

1 2

- 2

- 2