Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

of 12 /12
Ing. Cristina Marinescu Dr.ing. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas INFLPR – Bucharest, Romania FENOMENUL “KEYHOLE” ŞI APLICABILITATEA LUI LA SUDAREA CU LASER A SEGMENŢILOR DIAMANTAŢI

Embed Size (px)

description

FENOMENUL “KEYHOLE” ŞI APLICABILITATEA LUI LA SUDAREA CU LASER A SEGMENŢILOR DIAMANTAŢI. Ing. Cristina Marinescu Dr.ing. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas INFLPR – Bucharest, Romania. Introducere. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

Page 1: Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

Ing. Cristina MarinescuDr.ing. Paul Beca

INCDMF- Bucharest, Romania

Dr. Ing. Ioan FarcasINFLPR – Bucharest, Romania

FENOMENUL “KEYHOLE” ŞI APLICABILITATEA LUI LA SUDAREA

CU LASER A SEGMENŢILOR DIAMANTAŢI

Page 2: Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

IntroducereLucrarea prezinta fenomenul “keyhole” aplicat la

sudura cu laser de mare putere a segmenţilor diamantaţi pe corpul discurilor

O dată cu apariţia laserilor de mare intensitate, s-au realizat studii asupra fenomenului „keyhole” - sudura laser adâncă, caracterizată printr-o zonă de fuziune îngustă şi adâncă, limitată de suprafeţe paralele.

Page 3: Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

SUDURA CU LASER

Page 4: Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

SUDURA CU LASERAbsorbtia radiatiilor electromagneticeStudiul dependentei de nivelul de polarizare in cazul incidentei

oblice si al unghiului de incidenta

Absorption variation with the incidence angle

Page 5: Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

SUDURA CU LASERCând fasciculul laser atinge suprafata piesei de lucru, o parte din acesta se reflectă iar o alta este absorbită. Puterea absorbită este transformată în caldură astfel: fotonii din fasciculul laser excită electronii din straturile superficiale ale metalului pe nivele superioare de energie. Acest fenomen se produce intr-un interval de cca. 10-12 secunde, adica aproape instantaneu. Absorbtia fascicolului in material se face conform legii lui Beer I(z) = I0 e-αz, unde α este factorul de absorbtie.Lungimea de absorbţie în material se defineşte ca fiind distanţa după care intensitatea se reduce cu un factor de 1/e. Lungimea de absorbţie este foarte mică şi că fasciculul laser este absorbit şi transformat în căldură într-un strat foarte subţire de la suprafaţa tintei.

Page 6: Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

SUDURA CU LASERRaportul între puterea absorbită şi puterea incidentă

se numeşte factor de cuplaj şi se exprimă în procente. El depinde de parametii fizici ca: permitivitatea

complexă, rezistivitatea electrică şi indicele de refracţie precum şi de alţi parametrii cu valoare practică , cum ar fi: natura materialului piesei şi gradul de finisare al suprafeţei; lungimea de undă a fasciculului laser; temperatura piesei care este dependentă de puterea fasciculului şi intensitatea sa.

În procesele de sudură cu laser nu toată intensitatea incidenta I va fi cuplata în interiorul piesei de prelucrat ci numai fractia I0 = AI.

Page 7: Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

CARACTERISTICI ALE SUDURII CU LASER Densitate mare de energie- sudura keyhole Viteza mare de procesare Comutare rapida start / stop Sudeaza la presiunea atmosferică Nu se generează raze X Fără material de adaos Sudură ingustă Zona influentata termic redusa Sunt posibile suduri foarte precise Profil bun al margelei de sudura Fasciculul nu se deplaseaza în câmp magnetic Contaminare mică sau lipsa Pierdere mica de componente volatile Uneori se pot suda materiale “nesudabile” Relativ usor de automatizat

Page 8: Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

ExperimenteCu ajutorul laserului ROFIN SINAR RS 2000

ROFIN SINAR RS 2000 au fost executate experimentări în vederea sudării segmenţilor diamantaţi pe discuri din oţel de constructii. been made tests for welding the diamonded parts on disks made by steel for constructions

În urma acestor experimentări au fost necesare reglaje, modificări constructive şi funcţionale ale subansamblelor ce intră în componenţa Centrului MACROLASER:

Page 9: Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

Experimente Sistemul de furnizare a fasciculului laser , care are rolul de a emite un fascicul

(spot) laser de foarte bună calitate a fost prereglat la următorii parametrii: Puterea absorbită P – 1760W Debitul de argon - 6l/min Turaţia discului 4,17rot/min - pentru parametri menţionaţi s-a obţinut până în prezent cordonul de sudura

potrivit cerinţelor; SISTEMUL DE TRANSPORT FASCICUL LASER – care realizează dirijarea

fasciculului laser de la ieşirea din sursa laser, a suferit îmbunătăţirii în ceea ce priveşte:

TUBULATURA DE TRANPORT a fost realizată din ţeavă de aluminiu, montată telescopic, care realizează transportul orizontal şi vertical al fasciculului laser,

componente pentru deflexia fasciculului laser - schimbă direcţiei fasciculului laser cu ajutorul deflectoarelor

cadru de susţinere

Page 10: Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

ExperimenteSISTEMUL ACTIV PENTRU PROCESARE – realizează acţionarea

fasciculului laser asupra materialelor procesateCAP DE FOCALIZARE FASCICUL - orientează fasciculul în zona activă

şi trecerea acestuia prin oglinzile de concentrare a fasciculului.MODUL DE REGLARE FASCICUL - focalizează energia fasciculului prin

plasarea diametrului fasciculului de intensitate maximă în zona activă MODUL PENTRU GAZE DE PROTECŢIE - direcţionează gazul de

protecţie în zona de lucruSISTEMUL DE POZIŢIONARE ŞI FIXARE - orientează segmentul

diamantat şi discul metalic în dreptul fasciculului laserUNITATEA PENTRU COMANDĂ ŞI CONTROL - comandă deplasările şi

rotaţiile modulului port-componente (segmenţi/disc) prin PROGRAM SOFTWARE specific. Echipamentului apelează la o „Interfaţa de utilizare” aleasă din mai multe opţiuni ale programului LabVIEW VI Exppress, care realizează aplicaţii şi măsurarea parametrilor specifici aplicaţiei .

Page 11: Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

CAPUL DE FOCALIZARE FASCICUL Caracteristici principale: poziţionează corect cele două componente supuse procesării prin: plasează segmenţii diamantaţi între două ştifturi de poziţionare şi între două ferestre din placa suport necesare pentru trecerea spotului;asigură strângerea (presarea) segmenţilor pe corpul de oţel al discului ;deplasează subansamblul port-componente spre capul de focalizare;indexează subansamblul pe poziţia ,, gata de sudare”;asigură viteza de rotaţie a discului corepunzătoare regimului de sudură

ales.

Page 12: Ing. Cristina Marinescu Drg. Paul Beca INCDMF- Bucharest, Romania Dr. Ing. Ioan Farcas

RezultateDupa teste, s-a observat necesitatea de a se efectua o

serie de modificari constructive ale duzelor de evacuare, pentru reorientarea jetului de aer comprimat in asa fel incat sa stopeze depozitele rezultate ca urmare a penetrarii efectuate de catre scanteia reflectata de prisma Glass.

În cadrul proiectului CEEX 1 - „Facilitatea naţională de cercetare cu fascicul laser”, în INCDMF Bucureşti a fost definitivată amplasarea, montarea şi punerea în funcţiune a Centrului MACROLASER de mare putere - 2200W, care funcţionează cu gaz: CO2 şi lungime de undă: 10,6µm.