infoprotectia_muncii

2
SCOALA ………… PROF . ……………. CLASA a V -a Fisa colectiva de instructaj Laboratorul de informatică Mă oblig să : -- respect normele de lucru din laborator: Anunț starea sistemului la inceputul orei păstrez locul atribuit de profesor și respect tematica orei răspund de buna funcționare a calculatorului pe parcursul orei și predau calculatorul in stare de funcționare normală nu modific sistemul de calcul din punct de vedere soft sau hard eventuale daune și modificări produse vor fi remediate și suportate conform tabelului de repartiție in laborator să evit orice contact cu instalațiile electrice pentru a evita pericolul accidentelor prin electrocutare sau deteriorarea echipamentelor din laborator. să nu deteriorez prin lovire echipamentele sau mobilierul din laborator. Să nu fac insemne pe carcasele echipamentelor de lucru sau pe mobilier. Se interzic: --trasnsferul de fișiere in rețea; lucrul pe server; lucrul in alte aplicații decât cele folosite la ora respectivă; manevrarea cablurilor de retea; ștergerea informațiilor fără acordul indrumătorilor. consumul de alimente in laborator. aducerea din afară a unităților de memorie folosite. Nr. Crt. Nume si prenume Statia Semantura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Transcript of infoprotectia_muncii

Page 1: infoprotectia_muncii

SCOALA …………PROF . ……………. CLASA a V -a

Fisa colectiva de instructaj Laboratorul de informaticăMă oblig să : -- respect normele de lucru din laborator: Anunț starea sistemului la inceputul orei păstrez locul atribuit de profesor și să respect tematica orei răspund de buna funcționare a calculatorului pe parcursul orei și predau calculatorul in stare de funcționare normală nu modific sistemul de calcul din punct de vedere soft sau hard eventuale daune și modificări produse vor fi remediate și suportate conform tabelului de repartiție in laborator să evit orice contact cu instalațiile electrice pentru a evita pericolul accidentelor prin electrocutare sau deteriorarea

echipamentelor din laborator. să nu deteriorez prin lovire echipamentele sau mobilierul din laborator. Să nu fac insemne pe carcasele echipamentelor de lucru sau pe mobilier.

Se interzic: --trasnsferul de fișiere in rețea; lucrul pe server; lucrul in alte aplicații decât cele folosite la ora respectivă; manevrarea cablurilor de retea; ștergerea informațiilor fără acordul indrumătorilor. consumul de alimente in laborator. aducerea din afară a unităților de memorie folosite.

Nr. Crt.

Nume si prenume Statia Semantura

123456789101112131415161718192021222324