Bibliografie_Selectiva

5
Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Catedra de Filosofie, psihologie şi sociologie. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Adler, Alfred. ( 1996). Cunoaşterea omului. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Allport, Gordon W. (1981). Structura dezvoltării personalităţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Barnes, J. A. (1998). Sociologia minciunii . Bucureşti: Institutul European. Baron, R.A. (1989). Personality an Organizational Conflict: The Type a Behavior Pattern and Self-Monitoring. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 44, pp. 281-297. Beaud, Michel. (2001). Istoria capitalismului. Bucureşti: Editura Cartier. Becker, Gary. (1994). Comportamentul uman. O abordare economică. Bucureşti: Editura ALL. Becker, Gary. (1997). Capitalul uman. Bucureşti: Editura ALL. Berger, Peter şi Luckmann, Thomas. (1999). Construcţia socială a realităţii. Bucureşti: Editura Univers. Boudon, Raymond. (1997). (coord.). Tratat de sociologie. Bucureşti: Editura Humanitas. Boudon, Raymond. 1998). Efecte perverse şi ordinea socială. Eurosong & Book. Bourdieau, Pierre. (1999). Raţiuni practice. Bucureşti: Editura Meridiane. Carduso, Fernando, H.; Faleto, Enzo. (2000). Dependenţă şi dezvoltare în America Latină. Bucureşti: Editura Univers. Cassirer, Ernst. (1994). Eseu despre om. Bucureşti: Editura Humanitas. Chelcea, Septimiu; Ilut, Petru. (2003). Enciclopedie de psihosociologie. Bucureşti: Editura Economică. Chelcea, Septimiu. (2004). Iniţiere în cercetarea sociologică. Bucureşti: Editura Comunicare. ro. Chelcea Septimiu. (coord.).(2004). Comportamentul nonverbal. Bucureşti: Editura Tritonic. Chelcea Septimiu.(2006). Opinia publică. Strategii de persuasiune şi manipulare. Bucureşti: Editura Economică. Chirot, Daniel. (2002). Schimbare socială într-o societate periferică. Bucureşti: Editura Corint. Constantinescu, Maria. (2004). Competenta socială şi competenţa profesională. Bucureşti: Editura Economică. 1

Transcript of Bibliografie_Selectiva

Page 1: Bibliografie_Selectiva

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Catedra de Filosofie, psihologie şi sociologie.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Adler, Alfred. ( 1996). Cunoaşterea omului. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.Allport, Gordon W. (1981). Structura dezvoltării personalităţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.Barnes, J. A. (1998). Sociologia minciunii. Bucureşti: Institutul European.Baron, R.A. (1989). Personality an Organizational Conflict: The Type a Behavior Pattern and Self-Monitoring. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 44, pp. 281-297.Beaud, Michel. (2001). Istoria capitalismului. Bucureşti: Editura Cartier.Becker, Gary. (1994). Comportamentul uman. O abordare economică. Bucureşti: Editura ALL.Becker, Gary. (1997). Capitalul uman. Bucureşti: Editura ALL.Berger, Peter şi Luckmann, Thomas. (1999). Construcţia socială a realităţii. Bucureşti: Editura Univers.Boudon, Raymond. (1997). (coord.). Tratat de sociologie. Bucureşti: Editura Humanitas.Boudon, Raymond. 1998). Efecte perverse şi ordinea socială. Eurosong & Book.Bourdieau, Pierre. (1999). Raţiuni practice. Bucureşti: Editura Meridiane.Carduso, Fernando, H.; Faleto, Enzo. (2000). Dependenţă şi dezvoltare în America Latină. Bucureşti: Editura Univers.Cassirer, Ernst. (1994). Eseu despre om. Bucureşti: Editura Humanitas.Chelcea, Septimiu; Ilut, Petru. (2003). Enciclopedie de psihosociologie. Bucureşti: Editura Economică.Chelcea, Septimiu. (2004). Iniţiere în cercetarea sociologică. Bucureşti: Editura Comunicare. ro.Chelcea Septimiu. (coord.).(2004). Comportamentul nonverbal. Bucureşti: Editura Tritonic.Chelcea Septimiu.(2006). Opinia publică. Strategii de persuasiune şi manipulare. Bucureşti: Editura Economică.Chirot, Daniel. (2002). Schimbare socială într-o societate periferică. Bucureşti: Editura Corint.Constantinescu, Maria. (2004). Competenta socială şi competenţa profesională. Bucureşti: Editura Economică.Cornelius, Helena; Faire, Shoshona. (1996). Ştiinţa rezolvării conflictelor. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Tehnică.Dahrendorf, Ralf. (1996). Conflictul social modern. Bucureşti: Editura Humanitas.Drucker, Peter. (1993). Inovaţia şi spiritul antreprenorial. Bucureşti: Editura Enciclopedică.Durkheim, Emile. (1974). Regulile metodei sociologice. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.Durkheim, Emile. (1993). Despre sinucidere. Iaşi: Institutul European.Durkheim, Emile. (1995). Formele elementare ale vieţii religioase. Iaşi: Editura Polirom.Duvignaud, Jean. (1995). Sociologia artei. Bucureşti: Editura Meridiane.Elias, Norbert. (2002). Procesul civilizării (2 vol.). Iaşi: Editura Polirom.Etzioni, Amitai. (1964). Modern Organizations. Englewood Cliffs: Prentice Hall.Filipescu, Iancu. Max Weber şi construirea tipului ideal de oraş-comună. În Revista Română de Sociologie, nr. 5-6. Bucureşti: Editura Academiei, pp.415-432).Filipescu, Iancu. ( 2005).Monografia sociologică în Bădescu, Ilie (coord.) Dicţionar de sociologie rurală. Bucureşti: Editura Mica Valahie.Filipescu, Iancu. (2006).Psihosociologia organizaţiilor şi managementului. Texte alese. www.sociolo-gie-casm.cabanova.roFoucault, Michel (1998). Naşterea clinicii. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.Friederichs, Günter; Schaff, Adam. ( 1985). Microelectronica şi societatea. Bucureşti: Editura Politică.Gennep, Arnold. (1996). Riturile de trecere. Iaşi: Editura Polirom.

1

Page 2: Bibliografie_Selectiva

Giddens, Anthony. (2000). Sociologie. Bucureşti: Editura ALL.Giddens, Anthony. (2000). Consecinţele modernităţii. Bucureşti: Editura Univers.Gimpel, Jean. (1983). Revoluţia industrială din Evul Mediu. Bucureşti: Editura Meridiane.Goffman, Erving. (2003) Viaţa cotidiană ca spectacol. Bucureşti: Editura Comunicare. Ro.Goffman, Erving. (2004). Aziluri. Iaşi: Editura Polirom.Goodman, Norman. (1998). Introducere în sociologie. Bucureşti: Editura Lider.Granet, Marcel (2000). Civilizaţia chineză. Bucureşti: Editura Nemira.Gusti, Dimitrie; Herseni, Traian. (coord.). (2002).Îndrumări pentru monografiile sociologice. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.Herseni, Traian. (1974). Sociologie industrială. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.Hoffman, Oscar. (1999). Management. Fundamente socio-umane. Bucureşti: Editura Victor.Hoffman, Oscar. (1999). Sociologia muncii. Bucureşti: Editura Victor.Hofstede, Geerd. (1996). Managementul structurilor multiculturale. Bucureşti: Editura Economică.Huntington, Samuel, P. (1996). Ciocnirea civilizaţiilor. Bucureşti: Editura Antet.Inalcik, Halil.(1996). Imperiul Otoman. Epoca clasică. Bucureşti: Editura Enciclopedică.Howe, David. (2001). Introducere în teoria asistenţei sociale. Bucureşti: UNICEF.Johns, Gary. (1998). Comportamentul organizaţional. Bucureşti: Editura Economică.Kapferer, Noel. (1993). Zvonurile. Bucureşti: Editura Humanitas.Lafaye, Claudette. (1998). Sociologia organizaţiilor. Iaşi: Editura Polirom.Lallement, Michel. 1998). Istoria ideilor sociologice. (2 vol.). Bucureşti: Editura ANTETLinton, Ralph. (1968). Fundamentul cultural al personalităţii. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.Locke, E.A.; Latham, G. P. (1990). A Theory of Goal Setting and Task Performance. Englewood Cliffs: Prentice Hall.Lorenz, Konrad. (1998). Aşa-zisul rău. Despre istoria naturală a agresiunii. Bucureşti: Editura Humanitas.Mamali, Cătălin. (1981). Balanţa motivaţională şi coevoluţie. Bucureşti Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Marshal, Gordon (editor). [1994] (2003). Oxford. Dicţionar de sociologie. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic.Mesarovic, Mihailo; Pestel, Eduard. (1975). Omenirea la răspântie. Bucureşti: Editura Politică.Milca, Mihai. (2001). Geneza teoriei elitelor. Bucureşti: Editura Economică. Mills, Wright., C. (1975). Imaginaţia sociologică. Bucureşti: Editura Politică.Moscovici, Serge. (1997). Psihologie socială sau maşina de fabricat zei. Iaşi: Editura Polirom.Neculau, Adrian (coord.) (2003). Manual de psihologie socială. Iaşi: Editura Polirom.Orford, Jim. (1998). Psihologia comunităţii. Teorie şi practică. Bucureşti: Oscar Print. Ortega y Gasset, Juan. (1994). Revolta maselor. Bucureşti: Edit. HumanitasPerez, Antonio; Boncu, Ştefan. (edit.). (1996). Influenţa socială. Texte alese. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru I. Cuza”.Pugh, D.S.; Hickson, D.J. (1994). Managementul organizaţiilor. Bucureşti: Editura CODEX.Ritzer, George. (2003). Mcdonaldizarea societăţii. Bucureşti: Editura Comunicare.ro.Rusu, Valentin. (2003). Migraţia forţei de muncă în Europa. Bucureşti: Arvin Press.Rückle, Horst. (1999). Limbajul corporal pentru manageri. Bucureşti: Editura Tehnică. Schein, E.H. (1998). Organizational Psychology. Englewood Cliffs: Prentice Hall.Scott, Richard, W. (2004). Instituţii şi organizaţii. Iaşi: Editura PoliromStănciulescu, Elisabeta. (1996). Teorii sociologice ale educaţiei. Iaşi: Editura Polirom.Tellier, Yvan; Frumuşani-Roventa, Daniela. (editori). (1999). Resurse umane şi dezvoltare organizaţională. Bucureşti: Editura Cavallioti.Visscher, Pierre; Neculau, Adrian. (2001). Dinamica grupurilor. Iaşi: Editura Polirom.Vlăsceanu, Mihaela.(2004). Psihosociologia organizaţiilor şi managementului. Iaşi: Editura Polirom.Wach, Joachim. (1997). Sociologia religiei. Iaşi: Editura Polirom.Wallerstein, Immanuel. (1993). Sistemul mondial modern ( 3 vol.). Bucureşti: Editura Meridiane.Weber, Max. (1992). Politica, ca vocaţie şi profesie. Bucureşti: Editura Anima.Weber, Max. (1995). Etica protestantă şi spiritul capitalismului. Bucureşti: Editura Humanitas.

2

Page 3: Bibliografie_Selectiva

Weber, Max. (1998). Sociologia religiei. Bucureşti. Editura Teora.Weber, Max. ( 2001). Teorie şi metodă în ştiinţele culturii. Iaşi: Editura Politrom.Weber, Max. (2001). Introducere în sociologia religiilor. Iaşi: Institutul European.Wosinska, Wilhelmina. (2005). Psihologia vieţii cotidiene. Bucureşti: Editura Renaissance.Zlate, Mielu. (2004). Tratat de psihologie organizaţional-managerială (vol. 1). Iaşi: Editura Polirom.Zamfir, Cătălin; Filipescu, Iancu, (1982). Sociologie industrială. Curs şi exerciţii pentru seminar. Bucureşti: Editura IPB.Zamfir, Cătălin. (1978). Un sociolog despre muncă şi satisfacţie. Bucureşti: Editura Politică.Zamfir, Cătălin. (1990). Incertitudinea. O perspectivă psiho-sociologică. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Bucureşti, 30. 10. 2006 Conf. dr. Iancu Filipescu

3