INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

of 30 /30
Page 1

Embed Size (px)

description

INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA. Analiza comparativa a indicatorilor de asistenta sociala. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 1: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 1

Page 2: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 2

Analiza comparativa Analiza comparativa a indicatorilor de asistenta a indicatorilor de asistenta

sociala sociala

Page 3: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 3

Activitatea Agentiei Judeteane pentru Plati si Inspectie Sociala Galati vizează in principal acordarea de beneficii sociale catre populatie si monitorizarea si controlul modalitatii de acordare a beneficiilor sociale, precum si a serviciilor sociale de catre furnizorii de servicii sociale publici si privati

BENEFICIILE SOCIALE – forma de suplimentare a veniturilor individuale/familiale in vederea asigurarii unui nivel de trai minimal

SERVICIILE SOCIALE – activitatea sau ansamblul de activitati realizate pentru a raspunde nevoilor sociale in vederea depasirii situatiilor de dificultate

Page 4: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 4

BENEFICII SOCIALE BENEFICII SOCIALE

Page 5: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 5

Pentru perioada analizata, se constata o scadere cu 2% a numarului de beneficiari si cu 3% a sumelor platite .

ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII CONFORM LEGII ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII CONFORM LEGII 63/199363/1993

106.346

104.194

103.000

103.500

104.000

104.500

105.000

105.500

106.000

106.500

2012 2013

nr.beneficiari

73.950.474

71.686.510

70.500.000

71.000.000

71.500.000

72.000.000

72.500.000

73.000.000

73.500.000

74.000.000

2012 2013

sume platite

Page 6: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 6

Se observa o scădere cu Se observa o scădere cu 88% a numărului de beneficiari si o crestere a % a numărului de beneficiari si o crestere a sumelor platite urmare majorarilor de cuantum stabilite incepand cu sumelor platite urmare majorarilor de cuantum stabilite incepand cu 01.01.2013 ,cu un procent de 5%.01.01.2013 ,cu un procent de 5%.

ALOCATIA DE SUSTINERE A FAMILIEI – Legea ALOCATIA DE SUSTINERE A FAMILIEI – Legea 277/2010 277/2010

10.320

9.467

9000

9200

9400

9600

9800

10000

10200

10400

2012 2013

numar beneficiari

6.995.132

7.365.453

6800000

6900000

7000000

7100000

7200000

7300000

7400000

2012 2013

sume platite

Page 7: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 7

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI, AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINTEI, ACORDATE CONFORM O.U.G. NR. 70/2011ACORDATE CONFORM O.U.G. NR. 70/2011

10.320

24.888

5971

9.467

23.069

5512

0

5000

10000

15000

20000

25000

2012 2013

numar beneficiari sistem centralizat numar beneficiari lemne numar beneficiari gaze naturale

Se observa o scadere a numarului de beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei Se observa o scadere a numarului de beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale cu un procent de 8%, datorate in special modificarii conditiilor de cu gaze naturale cu un procent de 8%, datorate in special modificarii conditiilor de acordare a acestui beneficiu ( venit pe membru de familie in cuantum de pana la 615 acordare a acestui beneficiu ( venit pe membru de familie in cuantum de pana la 615 lei),o scadere a numarului de beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne lei),o scadere a numarului de beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne si combustibil petrolier cu un procent de 7% si o scadere a numarului de beneficiari si combustibil petrolier cu un procent de 7% si o scadere a numarului de beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei in sistem centralizat cu un procent de 8% de ajutor pentru incalzirea locuintei in sistem centralizat cu un procent de 8% ..

Page 8: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 8

De asemeni, se observa o scadere si a sumelor platite pentru beneficiari de ajutor De asemeni, se observa o scadere si a sumelor platite pentru beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale cu un procent de 4%, a sumelor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale cu un procent de 4%, a sumelor platite beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea locuintei in sistem centralizat platite beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea locuintei in sistem centralizat cu un procent de 5% , dar si o crestere a sumelor platite pentru beneficiarii de cu un procent de 5% , dar si o crestere a sumelor platite pentru beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne si combustibili petrolieri cu un ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne si combustibili petrolieri cu un procent de 55% aceasta datorandu-se in special modalitatii de plata ( in anul procent de 55% aceasta datorandu-se in special modalitatii de plata ( in anul 2012 s-au platit lunile ianuarie, februarie, martie , noiembrie si decembrie , iar in 2012 s-au platit lunile ianuarie, februarie, martie , noiembrie si decembrie , iar in anul 2013 sumele platite au fost doar pentru lunile noiembrie si decembrie), anul 2013 sumele platite au fost doar pentru lunile noiembrie si decembrie), tendinda fiind de crestere a sumelor platite , comparativ cu anul 2012.tendinda fiind de crestere a sumelor platite , comparativ cu anul 2012.

6.995.132

2.654.664

5.142.906

7.365.453

2.540.882

7.951.179

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2012 2013

sistem centralizat gaze naturale lemne

Page 9: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 9

ALOCATIA DE PLASAMENT FAMILIAL acordată conform Legii nr. ALOCATIA DE PLASAMENT FAMILIAL acordată conform Legii nr. 272/2004: 272/2004:

1286

1207

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

1300

2012 2013

numar beneficiari

1.729.353

1.563.572

1450000

1500000

1550000

1600000

1650000

1700000

1750000

2012 2013

sume platite

SSe observa o scădere cu e observa o scădere cu 66 % a numărului de beneficiari si cu 1 % a numărului de beneficiari si cu 100% a sumelor plătite % a sumelor plătite datorita numarului de tineri peste 18 ani aflati in plasament familial care nu mai datorita numarului de tineri peste 18 ani aflati in plasament familial care nu mai urmeaza o forma de invatamant , precum si a numarului mai redus de masuri luate urmeaza o forma de invatamant , precum si a numarului mai redus de masuri luate de Comisia pentru Protectia Copilului Galati.de Comisia pentru Protectia Copilului Galati.

Page 10: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 10

SSe e constata constata o creştere cu o creştere cu 44 44 % a% a numărului de beneficiari si cunumărului de beneficiari si cu 42 42% a sumelor % a sumelor plătite in anul 2013.plătite in anul 2013.

1802

2596

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2012 2013

numar beneficiari

18.302.984

26.077.990

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

2012 2013

sume platite

Sunt si beneficii pentru care se inregistrează o tendinSunt si beneficii pentru care se inregistrează o tendinttă de crestere a ă de crestere a numărului de beneficiari si anume :numărului de beneficiari si anume :

INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL conform O.u.G. nr.111/2010 :INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL conform O.u.G. nr.111/2010 :

Page 11: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 11

STIMULENT DE INSERTIE STIMULENT DE INSERTIE

Se observa o creştere cu 56% a numărului de beneficiari si cu 53% Se observa o creştere cu 56% a numărului de beneficiari si cu 53% a sumelor plătite in anul 2013a sumelor plătite in anul 2013..

324

732

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013

numar benefciari

2.155.295

4.592.148

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

2012 2013

sume platite

Page 12: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 12

Se observa o creştere cu Se observa o creştere cu 2222% a numărului de beneficiari si cu % a numărului de beneficiari si cu 4242% a % a sumelor plătite in anul 2013sumelor plătite in anul 2013..

7916

9682

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2012 2013

numar beneficiari

17.467.514

24.739.296

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2012 2013

sume platite

AJUTOR SOCIAL AJUTOR SOCIAL acordat conform Legii nr.416/2001 acordat conform Legii nr.416/2001

Page 13: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 13

Centralizarea la nivel de judeţ a rapoartelor statisticeCentralizarea la nivel de judeţ a rapoartelor statistice înaintate de înaintate de către consiliile locale din judeţ, conform Legii nr.416/2001către consiliile locale din judeţ, conform Legii nr.416/2001

28

62

8.855

18

94

10.276

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2012 2013

ajutoare inmormantare ajutoare urgenta ajutor lemne ( Legea 416/2001)

Se constata o scadere a numarului de ajutoare de inmormantare acordate cu un Se constata o scadere a numarului de ajutoare de inmormantare acordate cu un procent de 36%, o crestere a numarului de ajutoare de urgenta cu un procent de procent de 36%, o crestere a numarului de ajutoare de urgenta cu un procent de 52% si o crestere a numarului de beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei cu 52% si o crestere a numarului de beneficiari de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne si combustibili petriolieri , beneficiari ai Legii 416/2001, cu un procent de 16%.lemne si combustibili petriolieri , beneficiari ai Legii 416/2001, cu un procent de 16%.

8807

41.800

897.379

6600

41.570

1.103.325

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2012 2013

ajutor inmormantare ajutor urgenta ajutor lemne

Page 14: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 14

. . Indemnizaţia lunară de hrană pentru persoanele Indemnizaţia lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sauinfectate cu HIV sau

bbolnave de SIDA acordată conform H.G. nr.1177/2003:olnave de SIDA acordată conform H.G. nr.1177/2003:

307

1.441.933

302

1.424.119

0

500000

1000000

1500000

nr.benef sume platite

2012

2013

Se constata o usoara crestere a numarului de beneficiari si a sumelor platite (1%).Se constata o usoara crestere a numarului de beneficiari si a sumelor platite (1%).

Page 15: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 15

Valoarea ridicata a debitelor constituite si recuperate, s-a datorat preocuparii Valoarea ridicata a debitelor constituite si recuperate, s-a datorat preocuparii Serviciului de Inspectie Sociala din cadrul AJPIS, astfel au fost realizate verificari Serviciului de Inspectie Sociala din cadrul AJPIS, astfel au fost realizate verificari privind veniturile si bunurile detinute de beneficiarii de prestatii sociale prin privind veniturile si bunurile detinute de beneficiarii de prestatii sociale prin efectuarea de intersectii ale bazelor de date proprii cu bazele de date ale altor efectuarea de intersectii ale bazelor de date proprii cu bazele de date ale altor institutii : DGFP Galati, APIA Galati, CJP Galati, AJOFM. Galati, Serviciul Judetean institutii : DGFP Galati, APIA Galati, CJP Galati, AJOFM. Galati, Serviciul Judetean de Evidenta a Populatiei, etc. Recuperarea sumelor incasate necuvenit s-a efectuat de Evidenta a Populatiei, etc. Recuperarea sumelor incasate necuvenit s-a efectuat prin retinerea la sursa din sumele curente, prin casieria institutiei sau prin prin retinerea la sursa din sumele curente, prin casieria institutiei sau prin intermediul DGFP Galati.Se constata o crestere a constituirii sumelor incasate intermediul DGFP Galati.Se constata o crestere a constituirii sumelor incasate necuvenit cu 11% si 15% a sumelor incasate necuvenit recuperate.necuvenit cu 11% si 15% a sumelor incasate necuvenit recuperate.

332.094

1.373.355

298.840

1.193.406

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2012 2013

debite constituite debite recuperate

Page 16: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 16

SERVICII SOCIALE SERVICII SOCIALE

Page 17: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 17

SUBVENTII LEGEA 34/1998SUBVENTII LEGEA 34/1998

In anul 2013, s-a inregistrat o crestere a numarului de furnizori care au In anul 2013, s-a inregistrat o crestere a numarului de furnizori care au beneficiat de subventie de la bugetul de stat in conformitate cu Legea beneficiat de subventie de la bugetul de stat in conformitate cu Legea 34/1998, in procent de 80%, sumele alocate fiind in cuantum de 82.175 lei, 34/1998, in procent de 80%, sumele alocate fiind in cuantum de 82.175 lei, inregistrandu-se o crestere procentuala de 69%.inregistrandu-se o crestere procentuala de 69%.

25

45

0

10

20

30

40

50

2012 2013

furnizori

48.884

82.715

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

2012 2013

sume platite

Page 18: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 18

In anul 2013, MMFPSPV a acordat subventii la 3 furnizori de servicii sociale din In anul 2013, MMFPSPV a acordat subventii la 3 furnizori de servicii sociale din judetul Galati in suma de 86.515 lei .Comparativ cu anul 2012 , au crescut numarul judetul Galati in suma de 86.515 lei .Comparativ cu anul 2012 , au crescut numarul de furnizori care au obtinut subventie de la 2 la 3 si sumelor alocate dupa cum de furnizori care au obtinut subventie de la 2 la 3 si sumelor alocate dupa cum urmeaza : Fundatia Familia de la 28650 lei la 30000 lei ( 5%), Fundatia Inima de urmeaza : Fundatia Familia de la 28650 lei la 30000 lei ( 5%), Fundatia Inima de Copil de la 23400 lei la 31315 lei ( 34%). Fundatia de Sprijin a Varstnicilor a Copil de la 23400 lei la 31315 lei ( 34%). Fundatia de Sprijin a Varstnicilor a beneficiat de subventie doar in anul 2013 in cuantum de 25200 lei.beneficiat de subventie doar in anul 2013 in cuantum de 25200 lei.

FAMILIAINIMA DE

COPIL FSV

30000 3131525200

2865023400

00

50000

2012

2013

SUBVENTII MMFPSPVSUBVENTII MMFPSPV

Page 19: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 19

Se observa o scadere a sumelor acordate asociatiilor si fundatiilor cu titlu de Se observa o scadere a sumelor acordate asociatiilor si fundatiilor cu titlu de subventie conform Legii 34/1998.subventie conform Legii 34/1998.Sumele acordate Asociatiei Filantropice Sf.Vasile cel Mare au scazut cu 17% Sumele acordate Asociatiei Filantropice Sf.Vasile cel Mare au scazut cu 17% pentru Centrul rezidential de fete si pentru Centrul de zi Speranta.pentru Centrul rezidential de fete si pentru Centrul de zi Speranta.Sumele acordate Fundatiei Familia au scazut cu 20 % pentru Centrul de zi pentru Sumele acordate Fundatiei Familia au scazut cu 20 % pentru Centrul de zi pentru copii si pentru Centrul rezidential pentru victime ale violentei in familie .copii si pentru Centrul rezidential pentru victime ale violentei in familie .Sumele acordate Fundatiei Inima de Copil au scazut cu 36 % pentru Centrul de zi Sumele acordate Fundatiei Inima de Copil au scazut cu 36 % pentru Centrul de zi pentru copiipentru copiiSumele acordate Fundatiei Cuvantul Intrupat au scazut cu 19%, Sumele acordate Fundatiei Cuvantul Intrupat au scazut cu 19%, Sumele acordate Asociatiei Persoanelor cu Handicap au scazut cu 24%,Sumele acordate Asociatiei Persoanelor cu Handicap au scazut cu 24%,Sumele acordate Centrului Social au scazut cu 88% Sumele acordate Centrului Social au scazut cu 88% Sumele acordate Fundatiei de Sprijin a Varstnicilor au scazut cu 17%Sumele acordate Fundatiei de Sprijin a Varstnicilor au scazut cu 17%

SUBVENTII PRIMARIA GALATI – LEGEA 34/1998SUBVENTII PRIMARIA GALATI – LEGEA 34/1998

Page 20: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 20

Se observa o crestere a numarului de beneficiari pentru urmatorii furnizori de servicii sociale Se observa o crestere a numarului de beneficiari pentru urmatorii furnizori de servicii sociale Fundatia de Sprijin a Varstnicilor (5%), Fundatia Impreuna ( 41%), Fundatia Cuvantul Fundatia de Sprijin a Varstnicilor (5%), Fundatia Impreuna ( 41%), Fundatia Cuvantul Intrupat( 29%),Asociatia Persoanelor cu Handicap Sporting Club ( 10%), Asociatia Sf.Antonie Intrupat( 29%),Asociatia Persoanelor cu Handicap Sporting Club ( 10%), Asociatia Sf.Antonie cel Mare cel Mare ( 26%) Asociatia Surzilor (4%) si Alianta Romilor -80%.( 26%) Asociatia Surzilor (4%) si Alianta Romilor -80%.Numarul de beneficiari se mentine pentru furnizorii :Tanner Romania Mision, Asociatia Bunul Numarul de beneficiari se mentine pentru furnizorii :Tanner Romania Mision, Asociatia Bunul Samaritean , Fundatia Familia, Parohia Pogorarea Sf.Duh.Samaritean , Fundatia Familia, Parohia Pogorarea Sf.Duh.Iar pentru furnizorii Parohia Sf.Spiridon si Asociatia Sf.Vasile cel Mare , numarul de Iar pentru furnizorii Parohia Sf.Spiridon si Asociatia Sf.Vasile cel Mare , numarul de beneficiari este in scadere cu 2% si respectiv 5%, tendinta generala fiind accea de mentinere si beneficiari este in scadere cu 2% si respectiv 5%, tendinta generala fiind accea de mentinere si chair crestere a numarului de beneficiari .chair crestere a numarului de beneficiari .

96 101 85 14750 31 62 21 87 104 38

545

328

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

FSV

IMPREUNA

PAROH.S

D.SPIR

IDON

AS.SF.V

ASILE C

EL M

ARE

FAMIL

IA

CUVANTUL INTRUPAT

BUNUL SAM

ARITEAN

FUNDATIA T

ANER RO

MANIA

MIS

SION

APH SPO

RTING C

LUB

POGO

RAREA SF.D

UH

AS.ANTO

NIE C

EL M

ARE

ASOCIA

TIA S

URZILOR

ALIANTA R

OMIL

OR

2012

2013

Page 21: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 21

Se observa o crestere a sumelor cheltuite pentru urmatorii furnizori de servicii Se observa o crestere a sumelor cheltuite pentru urmatorii furnizori de servicii sociale :Fundatia de Sprijin a Varstnicilor (21%), Fundatia Impreuna – Centrul de zi sociale :Fundatia de Sprijin a Varstnicilor (21%), Fundatia Impreuna – Centrul de zi pentru copii ( 23%), Fundatia Cuvantul Intrupat( 12%), Asociatia Persoanelor cu pentru copii ( 23%), Fundatia Cuvantul Intrupat( 12%), Asociatia Persoanelor cu Handicap Sporting Club (14%), Asociatia Surzilor (4%), Fundatia Familia Handicap Sporting Club (14%), Asociatia Surzilor (4%), Fundatia Familia ( 3%)Sumele cheltuite se mentin aceleasi ca in anul 2012 pentru furnizorii :Tanner ( 3%)Sumele cheltuite se mentin aceleasi ca in anul 2012 pentru furnizorii :Tanner Romania Mision( 627.000 lei) si Asociatia Bunul Samaritean ( 1.076.400 lei) Parohia Romania Mision( 627.000 lei) si Asociatia Bunul Samaritean ( 1.076.400 lei) Parohia Sf.Spiridon( 237.734 lei ) Iar pentru furnizorii Fundatia Impreuna –Clubul Seniorilor , Sf.Spiridon( 237.734 lei ) Iar pentru furnizorii Fundatia Impreuna –Clubul Seniorilor , Asociatia Sf.Vasile cel Mare si Asociatia Sf.Antonie cel Mare , sumele cheltuite este Asociatia Sf.Vasile cel Mare si Asociatia Sf.Antonie cel Mare , sumele cheltuite este in scadere cu 19%,17% si respectiv 26%, tendinta generala fiind accea de mentinere in scadere cu 19%,17% si respectiv 26%, tendinta generala fiind accea de mentinere si chiar crestere a numarului de beneficiari .si chiar crestere a numarului de beneficiari .

Page 22: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 22

FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE PUBLICI – DIRECTIA GENERALA DE PUBLICI – DIRECTIA GENERALA DE ASSITENTA SOCIALA SI PROTECTIA ASSITENTA SOCIALA SI PROTECTIA

DREPTURILOR COPILULUI DREPTURILOR COPILULUI

Page 23: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 23

ASISTENTI MATERNALI ASISTENTI MATERNALI

Se observa o usoara scadere a numarului de asistenti maternali atestati ( de la 389 Se observa o usoara scadere a numarului de asistenti maternali atestati ( de la 389 in 2012 la 387 in 2013) si a numarului de copii aflati in plasament la un asistent in 2012 la 387 in 2013) si a numarului de copii aflati in plasament la un asistent maternal (de la 687 la 681), deoarece au fost inregistrate mai multe incetari ale maternal (de la 687 la 681), deoarece au fost inregistrate mai multe incetari ale masurilor de protectie speciala prin reintegrari familiale, prin instituirea tutelei sau masurilor de protectie speciala prin reintegrari familiale, prin instituirea tutelei sau prin incetari datorate implinirii varstei de 18 ani .prin incetari datorate implinirii varstei de 18 ani .

389

90

288

104

687

387

89

284

97

681

0

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013

AS.MATERNALI ATESTATI

CU 1 COPIL IN PLASAMENT

CU 2 COPII IN PLASAMENT

CU 3 COPII IN PLASAMENT

CU HANDICAP

COPII AFLATI IN PLASAMENT

Page 24: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 24

ADOPTIE ADOPTIE

Se constata o scadere a numarului de adoptii finalizate, o crestere Se constata o scadere a numarului de adoptii finalizate, o crestere semnificativa a numarului deschiderilor procedurii adoptiei interne , semnificativa a numarului deschiderilor procedurii adoptiei interne , precum si o crestere a incredintarilor in vederea adoptiei.precum si o crestere a incredintarilor in vederea adoptiei.Scaderea numarului de adoptii finalizate se datoreaza in general Scaderea numarului de adoptii finalizate se datoreaza in general procedurii adoptiei care presupune potrivirea dintre parinte si copil si procedurii adoptiei care presupune potrivirea dintre parinte si copil si pleaca de la nevoile copilului adoptia urmarind identificarea celei mai pleaca de la nevoile copilului adoptia urmarind identificarea celei mai potrivite familii pentru copil si nu gasirea copilului care sa constituie potrivite familii pentru copil si nu gasirea copilului care sa constituie raspuns la nevoile familiei.raspuns la nevoile familiei.

15

33

20

55

32

13 15

33

20

68

55

32

13

52

0

10

20

30

40

50

60

70

2012 2013 2012 2013

copii adoptabili

familii care au depus cererepentu a deveni adoptatori

copii adoptati

familii monitorizate post-adoptie

Page 25: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 25

COPII AFLATI IN CENTRE REZIDENTIALE COPII AFLATI IN CENTRE REZIDENTIALE

Se observa in perioada 2012-2013 o mentinere a numarului de Se observa in perioada 2012-2013 o mentinere a numarului de copii aflati in centrele de plasament ( aproximativ 400 copii ) si o copii aflati in centrele de plasament ( aproximativ 400 copii ) si o crestere a numarului de personal angajat ( de la 318 la 340 ) ceea crestere a numarului de personal angajat ( de la 318 la 340 ) ceea ce reprezinta un procent de 7%, desi efectele crizei economice au ce reprezinta un procent de 7%, desi efectele crizei economice au fost caracterizate printr-o rata mai mare a abandonului de copii .fost caracterizate printr-o rata mai mare a abandonului de copii .

400

318

398

310

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2012 2013

copii in centrede plasament

personal angajat

Page 26: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 26

PERSOANE CU HANDICAP ( COPII SI ADULTI)PERSOANE CU HANDICAP ( COPII SI ADULTI)

Se constata o crestere a numarului copiilor cu handicap cu un procent de Se constata o crestere a numarului copiilor cu handicap cu un procent de

3% si o usoara scadere a numarului de adulti cu handicap de la 11264 la 3% si o usoara scadere a numarului de adulti cu handicap de la 11264 la 11240 .11240 .

1231

11.264

1274

11.240

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2012 2013

COPII CU HANDICAP

ADULTI CU HANDICAP

Page 27: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 27

CAUZELE CARE AU INFLUENTAT EVOLUTIA INDICATORILOR:CAUZELE CARE AU INFLUENTAT EVOLUTIA INDICATORILOR:

Tendința generală de scădere a numărului de beneficiari și a Tendința generală de scădere a numărului de beneficiari și a sumelor plătite pentrusumelor plătite pentru prestatiile sociale se datoreazaprestatiile sociale se datoreaza::

– Infiintarii Serviciului de Inspectie Sociala in anul 2013 , care a fost Infiintarii Serviciului de Inspectie Sociala in anul 2013 , care a fost implicat in verificarea veniturilor si bunurilor detinute de implicat in verificarea veniturilor si bunurilor detinute de beneficiarii de prestatii sociale prin efectuarea de intersectii ale beneficiarii de prestatii sociale prin efectuarea de intersectii ale bazelor de date proprii cu bazele de date ale altor institutii DGFP bazelor de date proprii cu bazele de date ale altor institutii DGFP Galati, APIA Galati, CJP Galati, AJOFM. Galati, APIA Galati, CJP Galati, AJOFM. Galati, Serviciul Judetean Galati, Serviciul Judetean de de EEvidenta a Populatiei, etc.videnta a Populatiei, etc.

– SSchimbarchimbariiii accentului de pe asistenţa acordată individului pe accentului de pe asistenţa acordată individului pe construirea măsurilor de protecţie socială în jurul protecţiei construirea măsurilor de protecţie socială în jurul protecţiei familiei, prin creşterea gradului de securitate socială dar și al familiei, prin creşterea gradului de securitate socială dar și al responsabilităţii individuale printr-o politică socială centrată pe responsabilităţii individuale printr-o politică socială centrată pe copil şi familie, care să încurajeze o îmbătrânire demnă şi bazată copil şi familie, care să încurajeze o îmbătrânire demnă şi bazată pe un sistem integrat de servicii şi prestaţii sociale pentru pe un sistem integrat de servicii şi prestaţii sociale pentru grupurile vulnerabile grupurile vulnerabile

Page 28: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 28

• RRevizuirevizuiriiii concepţiei programelor de asistenţă socială prin orientarea concepţiei programelor de asistenţă socială prin orientarea acestoracestora a în funcţie de nivelul veniturilor realizate pe familie şi în funcţie de nivelul veniturilor realizate pe familie şi restructurarea prestaţiirestructurarea prestaţiilorlor sociale existente atât la nivel naţional, cât şi sociale existente atât la nivel naţional, cât şi local, astfel încât acestea să reprezinte o formă complementară de local, astfel încât acestea să reprezinte o formă complementară de protecţie socială şi nu să constituie unica sursă de venit pentru cei care protecţie socială şi nu să constituie unica sursă de venit pentru cei care au capacitate de muncăau capacitate de muncă,,

• OObligativitatea frecventării cursurilor școlare de către copiii de vârstă bligativitatea frecventării cursurilor școlare de către copiii de vârstă școlarășcolară. P. Prin introducerea acestui criteriu se urmărește reducerea rin introducerea acestui criteriu se urmărește reducerea absenteismului și abandonului școlar, în acest sens colaborându-se cu absenteismului și abandonului școlar, în acest sens colaborându-se cu Inspectoratul Școlar al Judetului Galati prin preluarea si prelucrarea Inspectoratul Școlar al Judetului Galati prin preluarea si prelucrarea bazelor de date primite de la această institutie. bazelor de date primite de la această institutie.

• Evolutia indicatorilor pentru celelalte tipuri de prestatii, cum sunt Evolutia indicatorilor pentru celelalte tipuri de prestatii, cum sunt alocatia de stat, alocatia de plasament, prestatiile pentru persoane cu alocatia de stat, alocatia de plasament, prestatiile pentru persoane cu handicap și HIV/SIDA este influentată de numărul de nașteri, numărul de handicap și HIV/SIDA este influentată de numărul de nașteri, numărul de măsuri de protecție instituite, numărul de persoane ce se încadrează în măsuri de protecție instituite, numărul de persoane ce se încadrează în grad de handicap sau numărul de persoane infectate grad de handicap sau numărul de persoane infectate HIHIV/SIDA ,numar V/SIDA ,numar de tineri care frecventeaza cursurile scolare peste varsta de 18 ani .de tineri care frecventeaza cursurile scolare peste varsta de 18 ani .

Page 29: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 29

• In domeniul serviciilor sociale, tendinta generala este de scadere a In domeniul serviciilor sociale, tendinta generala este de scadere a sumelor alocate si o crestere a numarului de beneficiari, cauzele fiind sumelor alocate si o crestere a numarului de beneficiari, cauzele fiind scaderea sumelor acordate ca si subventie de la bugetul de stat, scaderea sumelor acordate ca si subventie de la bugetul de stat, neidentificarea altor surse de finantare de catre furnizoriii de servicii neidentificarea altor surse de finantare de catre furnizoriii de servicii sociale, cresterea gradulului de saracie, lipsa locurilor de munca din sociale, cresterea gradulului de saracie, lipsa locurilor de munca din judetul Galati.judetul Galati.

• Se poate concluziona astfel că activitatea în domeniul asistenţei Se poate concluziona astfel că activitatea în domeniul asistenţei sociale în perioada analizată a fost complexă şi a avut în vedere sociale în perioada analizată a fost complexă şi a avut în vedere asigurarea oportunităţilor şi resurselor necesare cetăţenilor pentru a asigurarea oportunităţilor şi resurselor necesare cetăţenilor pentru a participa la viaţa economică şi socială, precum şi susţinerea participa la viaţa economică şi socială, precum şi susţinerea persoanelor aflate în situaţie de dificultate până la depăşirea acesteia persoanelor aflate în situaţie de dificultate până la depăşirea acesteia şi reintegrarea socială. şi reintegrarea socială.

Page 30: INDICATORI INCLUZIUNE SOCIALA – DIRECTIA DE ACTIUNE nr.1 - ASISTENTA SOCIALA

Page 30

VA MULTUMESC!VA MULTUMESC!