INDICATORI CLADIRI DURABILE

81
O INCERCARE DE APRECIERE A CLADIRII DURABILE IN FUNCTIE DE INDICATORI

Transcript of INDICATORI CLADIRI DURABILE

Page 1: INDICATORI CLADIRI DURABILE

O INCERCARE DE APRECIERE A CLADIRII DURABILE

IN FUNCTIE DE INDICATORI

Page 2: INDICATORI CLADIRI DURABILE

ALEGEREA AMPLASAMENTULUI max. 15 puncte

Page 3: INDICATORI CLADIRI DURABILE

SPECIFICUL AMPLASAMENTULUI / ALEGEREA UNUI AMPLASAMENT

(2 puncte)

Indicatori de performanţă

• La apariţia unei noi funcţiuni pe un amplasament trebuie păstrat specificul amplasamentului. Alegerea amplasamentului trebuie să se facă pe bază criterială.

Page 4: INDICATORI CLADIRI DURABILE

• 2 puncte: în cazul în care clădirea este construită pe un amplasament care prezintă cel puţin unul dintre următoarele caracteristici:

• zonă preponderent antropizată: structură urbană istoric constituită (centrul oraşului) / zone antropizate în care se pot evidenţia aspecte şi criterii ecologice ale dezvoltării urbane locale (ţesut urban nou constituit sau în curs de structurare – suburbii),

• zone antropizate care dovedesc o optimă echilibrare din punct de

vedere biologic, ecologic, geografic şi tehnologic - aşezări rurale;

• există o reglementare la nivelul indicatorului CUT (densitatea de ocupare a terenului).

Page 5: INDICATORI CLADIRI DURABILE

se adaugă 3 puncte: în cazul în care amplasamentul a fost astfel selectat încât să se evite:

• ocuparea terenului agricol;• terenurile inundabile;• terenuri care prezintă eroziuni sau care pot suferi

alunecări de teren;• terenuri care pot deveni viitoare rezervaţii;• terenuri mlăştinoase şi• terenuri aflate pe fostele gropi de gunoi.

Page 6: INDICATORI CLADIRI DURABILE

MENŢINEREA ŞI IMBOGĂŢIREA BIODIVERSITĂŢII ŞI A

CARACTERISTICILOR ECOLOGICE ALE AMPLASAMENTULUI

(max. 3 puncte)

Indicator de performanţă

• Impactul asupra resurselor naturale să fie minim, în timp ce este sporit confortul şi se intensifică relaţiile comunitare.

Page 7: INDICATORI CLADIRI DURABILE
Page 8: INDICATORI CLADIRI DURABILE

3 puncte: în cazul în care s-a realizat consolidarea caracteristicilor naturale ale amplasamentului şi s-au refăcut conexiunilor cu amplasamentele învecinate:

• se constată că amprenta la sol a clădirii nu a alterat (sau a alterat minim) şi

nu a anulat caracterul ecologic al acestuia;

• se constată că prin proiectul de amenajare peisageră s-au refăcut legăturile cu fragmentele de teren neatacate redând continuitatea sistemului natural din interiorul amplasamentului şi către vecinătăţi;

• se constată că au fost evitate alterările majore aduse topografiei locului,

vegetaţiei şi habitatului sălbatic şi acestea sunt prezervate;• s-au limitat suprafeţele din amplasament ocupate de clădire, de parcaje şi de

drumurile de acces;

• se constată că proiectul dovedeşte şi alte preocupări asemănătoare.

Page 9: INDICATORI CLADIRI DURABILE

sau

• 2 puncte: in cazul in care se constată că datorită amprentei intervenţiei de dezvoltare, excluzând clădirea (clădirile) s-a prezervat 75% din biodiversitate (se poate determina spaţial prin raportarea la suprafaţa rasă acondiţiilor existente şi prin comparaţie cu contextul din zonele învecinate);

Page 10: INDICATORI CLADIRI DURABILE

• sau

• 1 punct: in cazul in care se constată că datorită amprentei intervenţiei de dezvoltare, excluzând clădirea (clădirile) s-a prezervat 50% din biodiversitate (se poate determina spaţial prin raportarea la suprafaţa rasă acondiţiilor existente şi prin comparaţie cu contextul din zonele învecinate);

Page 11: INDICATORI CLADIRI DURABILE

UTILIZAREA MICROCLIMATULUI ŞI A PRINCIPIILOR DE PROIECTARE

ECOLOGICE

(3 puncte)

Indicator de performanţă

• Proiectul de amenajare peisageră şi proiectul clădirii sunt un răspuns la microclimatul local şi la problemele de mediu specifice.

Page 12: INDICATORI CLADIRI DURABILE

3 puncte în cazul în care se constată că:

• amplasarea arborilor şi a vegetaţiei joase s-a făcut astfel încât să contribuie la controlul pasiv al clădirii (umbrire, insolare, reflectare, coridoare de ventilare naturală etc.);

• s-a ales strategia proiectării solare pasive atât pentru amenajarea peisageră cât şi pentru clădire;

• atât prin proiectul de amenajare peisageră cât şi prin proiectul clădirii s-au propus măsuri de combatere a eroziunii solului, s-au asigurat drenajele, toate amenajările peisagere pot fi utilizate în siguranţă;

• umbrirea s-a realizat pe cel puţin 30% din suprafeţele amenajate pentru parcaje, pietonale, locuri de odihnă, au fost utilizate materialele şi culorile reflectante (cel puţin pe o suprafaţă de 30%);

• a fost întocmit proiectul de iluminat exterior pe timp de noapte – se recomandă pentru amenajarea peisageră utilizarea lămpilor cu baterii solare, iar pentru casă controlul cu senzor.

• alte preocuări asemănătoare.

Page 13: INDICATORI CLADIRI DURABILE

UTILIZAREA VEGETAŢIEI NATIVE

(2,5 puncte)

Indicator de performanţă

Utilizarea vegetaţiei native care are ca avantaje directe: conservarea apei, reducerea cantităţii de pesticide, reducerea mortalităţii plantelor şi cost de întreţinere redus.

Page 14: INDICATORI CLADIRI DURABILE

• 1,5 puncte: în cazul în care min. 75% din speciile de plante sunt native şi min. 75% din copaci şi tufişuri sunt vegetaţie nativă;

se adaugă • 1 punct: în cazul în care a fost adoptat un

management integrat de sistem al dăunătorilor în scopul de a reduce cantitatea de chimicale şi astfel s-a contribuit la reducerea toxicităţii solului.

Page 15: INDICATORI CLADIRI DURABILE

EFICIENŢA MODULUI DE ACCES PE AMPLASAMENT

(1,5 puncte)

Indicator de performanţă

• Se va opta pentru alternative care să reducă dependenţa faţă de automobil şi să reducă suprafaţa pavajului pentru drumuri şi parcaje.

Page 16: INDICATORI CLADIRI DURABILE

• 0,5 puncte: în cazul în care staţia de autobuz, staţia de metrou şi serviciile publice se află în proximitate;

se adaugă • 0,5 puncte: în cazul în care există amenajări ale

staţiilor de autobuz (legături şi locuri de aşteptare acoperite) şi pentru parcare:;

se adaugă • 0,5 puncte: în cazul în care se constată incurajarea

altor forme alternative de transport în locul automobilului.

Page 17: INDICATORI CLADIRI DURABILE

MANAGEMENTUL APEI

(max. 10 puncte)

Page 18: INDICATORI CLADIRI DURABILE

MANAGEMENTUL APEI ÎN INTERIORUL AMPLASAMENTULUI

(4 puncte)

Indicator de performanţă• Managementul apelor

provenite din precipitaţii

Page 19: INDICATORI CLADIRI DURABILE

3 puncte în cazul în care se constată că există managementul apelor provenite din precipitaţii:

• la alegerea amplasamentului s-a ţinut cont de nivelul apei freatice;

• prin proiectul clădirii s-a evitat dislocarea pânzei de apă freatică; • atât prin proiectul de amenajare peisageră cât şi prin cel al clădirii s-au

prevăzut instalaţii, echipamente şi dotări cu ajutorul cărora să se poată realiza managementul apei provenită din precipitaţii: acoperişuri plantate, suprafeţe de apă controlate, piscină, tancuri de stocaj, drenuri, filtre;

• s-au prevăzut drenaje pentru a îndepărta apa de fundaţia clădirii;

• au fost utilizate pavajele şi alte suprafeţe permeabile;

• s-au realizat: captarea, filtrarea, stocarea şi utilizarea apei provenite din precipitaţii;

• se constată şi alte preocupări asemănătoare.

Page 20: INDICATORI CLADIRI DURABILE

se adaugă0,5 puncte pentru utilizarea eficientă a sistemului de irigare. • se constată funcţionarea sistemul de irigaţii prevăzut prin

proiect şi se constată că a fost respectat tipul vegetaţiei prevăzut prin proiectul peisager în scopul reducerii consumului de apă;

• se constată utilizarea eficientă a sistemului de irigaţii (senzor,

datele despre vreme);

• se constată utilizarea corectă a pieselor auxiliare sistemului;

• se constată recircularea şi utilizarea apei recirculate în fântâni decorative sau alte tipuri de amenajări şi a apei gri.

Page 21: INDICATORI CLADIRI DURABILE

se adaugă

0,5 puncte pentru: controlul eroziunii solului

• s-a întocmit proiect pentru prevenirea eroziunii

solului înainte, în timpul şi după construirea clădirii şi s-au luat măsuri de stabilizarea pantelor şi întreţinerea vegetaţiei, şi funcţionează sisteme de control a apelor provenite din precipitaţii şi de prevenire a eroziunii provocate de vânt.

Page 22: INDICATORI CLADIRI DURABILE

UTILIZAREA APEI GRI (2 puncte)

Indicator de performanţă• Utilizarea apei provenite din precipitaţii şi

a apei gri în irigaţii, la WC-uri, pentru spălarea maşinilor etc. Tehnologiile sunt diverse şi ele include mlaştini construie, bazine, cisterne, filtrare mecanică prin nisip pentru recirculare, sisteme de canalizare etc.

Page 23: INDICATORI CLADIRI DURABILE
Page 24: INDICATORI CLADIRI DURABILE

UTILIZAREA SISTEMELOR DE TRATARE BIOLOGICĂ A DEŞEURILOR

(2 puncte)

Indicator de performanţă• Sistemul de tratare biologică a deşeurilor –

reducerea volumului de apă neagră care intră în sistemul municipal se realizează prin WC-urile ecologice, sistemele acvatice solare, sisteme de tratare aerobică, mlaştini construite etc.

Page 25: INDICATORI CLADIRI DURABILE
Page 26: INDICATORI CLADIRI DURABILE

CONTROLUL CONSUMULUI DE APĂ ÎN CLĂDIRI (2 puncte)

Indicator de performanţăStrategii de proiectare şi sisteme utilizate în controlul consumului de apă în clădiri:

• sunt utilizaţi senzori;• sunt prevăzute rezervoare de WC cu flux

controlat;• sunt montate robinete cu economizor la

lavoare, duşuri şi chiuvetele de bucătărie.

Page 27: INDICATORI CLADIRI DURABILE

EFICIENŢĂ ENERGETICĂ (30 puncte)

Page 28: INDICATORI CLADIRI DURABILE

OPTIMIZAREA AMPLASĂRII ŞI A CONFIGURĂRII SPAŢIAL – VOLUMETRICE ŞI

FUNCŢIONALE PENTRU PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII

(4 puncte)

Indicator de performanţă• Clădirea trebuie să fie amplasată şi configurată

volumetric astfel încât să fie utilizate toate oportunităţile solar pasive pentru încălzirea, răcirea şi luminare naturală a spaţiilor

Page 29: INDICATORI CLADIRI DURABILE

4 puncte în cazul în care se constată că orientarea faţă de punctele cardinale a spaţiilor interioare funcţionale şi spaţiilor deschise exterioare s-a realizat astfel încât:

• se asigură optima luminare naturală a încăperilor şi câştigul de

căldură necesar; • se beneficiază de un câştig maxim de energie solară captată în

sistem pasiv şi poate fi controlată însorirea nedorită (şi datorită vegetaţiei, a formele de relief sau a vecinătăţilor construite);

• s-au redus pierderile de căldură datorate infiltraţiilor de aer

(controlul direcţiei vântului); • s-a asigurat ventilarea naturală;

Page 30: INDICATORI CLADIRI DURABILE

OPTIMIZAREA ANVELOPEI CLĂDIRII PENTRU PERFORMANŢĂ TERMICĂ

(4 puncte)

Indicator de performanţă• Anvelopa clădirii trebuie proiectată pentru a fi

performantă termic.

Page 31: INDICATORI CLADIRI DURABILE

4 puncte în cazul în care se constată că performanţa termică a anvelopei a fost una dintre strategiile proiectului şi s-a realizat prin:

• controlul mărimii golurilor, selectarea tipurilor de geamuri, utilizarea sistemelor de umbrire (interior şi exterior), optimizarea luminării naturale şi controlul strălucirii, reducerea pierderilor de căldură şi a câştigului de căldură;

• optimizarea izolării termice în vederea reducerii consumului de energie necesar pentru incălzirea sau răcirea spaţiilor interioare clădirii (pierderi sau câştig de căldură prin anvelopa clădirii);

• utilizarea calităţii de masă termică a anvelopei clădirii; • asigurarea integrităţii anvelopei clădirii astfel încât să se asigure confortul

termic şi să se prevină condensul (utilizarea corectă a barierei de vapori şi evitarea punţilor termice).

Page 32: INDICATORI CLADIRI DURABILE

OPTIMIZAREA LUMINĂRII NATURALE A SPAŢIILOR INTERIOARE / INTEGRAREA CU

CONTROLUL ILUMINĂRII ELECTRICE

(4 puncte)

Indicator de performanţă

• Optimizarea luminării naturală a spaţiilor interioare.

Page 33: INDICATORI CLADIRI DURABILE
Page 34: INDICATORI CLADIRI DURABILE

4 puncte în cazul în care se constată că optimizarea luminării naturale a spaţiilor interioare se datorează:

• configurării spaţial – volumetrice şi strategiilor de proiectare care trebuie să se bazeze pe controlul luminii care pătrunde în interiorul spaţiilor (luminatoare, geometria ferestrelor, sisteme de redirecţionare a luminii, diferite tipuri de atrium, curţi interioare);

• utilizării dispozitivelor de umbrire cum sunt copertinele amplasate pe faţada orientată spre Sud,

utilizării lamele verticale reglabile spre Est şi Vest şi / sau utilizării vegetaţiei care permite luminii naturale să pătrundă în interiorul spaţiilor având şi efect în reducerea strălucirii şi a supraîncălzirii;

• utilizarii sistemelor de deflectarea luminii integrate tâmplăriei sau montate pe tavanul încăperii /

tavane reflectorizante – în scopul de a permite luminii naturale să pătrundă în adâncimea spaţiului încăperii (însoţită de studiul strălucirii sau pentru evitarea contrastului excesiv);

• selectării geamurilor în funcţie de factorul de transmisie luminoasă (în lungimea de undă a luminii

vizibile cuprinsă între 380 şi 780 nm care corespunde sensibilităţii la lumină a ochiului[1]);

• utilizării senzorilor pentru controlul iluminatului electric în funcţie de starea vremii, deci în funcţie de cantitatea de lumină care pătrunde, în interiorul spaţiilor, în timpul zilei;

• altor strategii şi tehnologii utilizate în sporirea luminării naturale a spaţiilor interioare. •

[1] Klaus Daniels, The technology of Ecological Building. Basic Principles and Measures. Examples and Ideas

Page 35: INDICATORI CLADIRI DURABILE

PROMOVAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ELECTRIC EFICIENTE

(3 puncte)

Indicator de performanţă• Utilizarea sistemelor de iluminat electric şi a

componentelor proiectate pentru a fi eficiente din punct de vedere al consumului de energie, fără a afecta confortul vizual specific unei anumite activităţi.

Page 36: INDICATORI CLADIRI DURABILE
Page 37: INDICATORI CLADIRI DURABILE

• se constata ca în proiect s-au prevazut corpuri de iluminat de înaltă eficienţă şi sisteme de control (senzori, celule foto etc.)

• se constata ca s-a utilizat lumina ambientală (scafe, aplice etc.) asociată corpurilor de iluminat locale (utilizate numai în momentul desfăşurării activităţilor).

Page 38: INDICATORI CLADIRI DURABILE

CREŞTEREA PERFORMANŢEI SISTEMELOR MECANICE

(3 puncte)

Indicator de performanţă• Utilizarea sistemelor mecanice proiectate în

scopul optimizării performanţei energetice

Page 39: INDICATORI CLADIRI DURABILE

• se constata ca in proiect s-au prevazut sisteme de cogenerare (districtuale sau la scara clădirii) în scopul reducerii impactului asupra mediului prin acţiune asupra energiei utilizate de întreaga clădire;

• se constata ca s-au prevazut în proiectul de instalaţii

echipamente de înaltă eficienţă (boiler, chilleri etc.); • se constata ca s-au utilizat sistemele de recuperare a căldurii,

stocajul termic etc.; • se constata ca s-au utilizat sistemele IVAC cu zero CFC

(conversie).

Page 40: INDICATORI CLADIRI DURABILE

ECHIPAMENTE ŞI APARATURĂ EFICIENTE

(3 puncte)

Indicator de performanţă• In cazul in care se constata utilizarea

aparaturii şi echipamentelor eficiente.

Page 41: INDICATORI CLADIRI DURABILE

• se constata ca s-au utilizat motoarele de înaltă eficienţă; • se constata ca s-au înlocuit echipamentele şi aparatura

învechite, care nu corespund noilor norme de eficienţă energetică;

• se constata ca s-au utilizat echipamentele eficiente pentru încălzirea apei sau pentru aprovizionarea cu apă caldă a clădirii; se constata ca s-au utilizat motoarele de înaltă eficienţă;

• se constata ca s-au înlocuit echipamentele şi aparatura învechite, care nu corespund noilor norme de eficienţă energetică;

• se constata ca s-au utilizat echipamentele eficiente pentru încălzirea apei sau pentru aprovizionarea cu apă caldă a clădirii;

Page 42: INDICATORI CLADIRI DURABILE

SURSE DE ENERGIE REGENERABILĂ SAU ALTERNATIVE

(4 puncte)

Indicator de performanţă

• Să se utilizeze în proporţie tot mai mare energie provenită din surse regenerabile.

Page 43: INDICATORI CLADIRI DURABILE

• 2 puncte: în cazul în care 30% din energia necesară funcţionării clădirii este obţinută din surse regenerabile prin sisteme integrate clădirii sau alte sisteme cu impact redus asupra mediului;

• 1 punct: în cazul în care 20% din energia necesară

funcţionării clădirii este obţinută din surse regenerabile prin sisteme integrate clădirii sau alte sisteme cu impact redus asupra mediului;

• 0,5 puncte: în cazul în care 10% din energia necesară funcţionării clădirii este obţinută din surse regenerabile prin sisteme integrate clădirii sau alte sisteme cu impact redus asupra mediului;

Page 44: INDICATORI CLADIRI DURABILE

INTEGRAREA TUTUROR SISTEMELOR COMPUTERIZATE ŞI REDUCEREA ENERGIEI

TOTALE UTILIZATE

(5 puncte)

Indicator de performanţă• Analiza clădirii din punct de vedere al eficienţei

energetice (epertiza energetică şi certificatul energetic) şi evaluarea (auditul energetic) eficienţei energetice a clădirii rezultate în urma pachetelor de soluţii propuse pentru optimizarea consumului de energie.

Page 45: INDICATORI CLADIRI DURABILE

CALITATEA MEDIULUI INTERIOR

(20 puncte)

Page 46: INDICATORI CLADIRI DURABILE

MEDIU CURAT ŞI SĂNĂTOS

(2,5 puncte)

Indicator de performanţă

• Promovarea unui mediu curat şi sănătos.

Page 47: INDICATORI CLADIRI DURABILE

CONTROLUL STĂRII DE UMEZEALĂ PENTRU A PREVENI CONTAMINAREA CAUZATĂ DE

PREZENŢA MICROBILOR (2,5 puncte)

Indicator de performanţăEfectuarea controlului, evaluarea şi respectarea normativelor.

Page 48: INDICATORI CLADIRI DURABILE

0,5 puncte: în cazul în care s-a făcut controlul umidităţii pe amplasament;  -se adaugă- 1 punct: în cazul în care s-a constatat prin control că umezeala se datorează anvelopei clădirii;  -se adaugă- 1 punct: în cazul în care s-a făcut controlul umidităţii în interiorul clădirii;

Page 49: INDICATORI CLADIRI DURABILE

STRATEGII ÎN ABORDAREA PROIECTULUI DE VENTILARE A CLĂDIRII ÎN SCOPUL

CONTROLULUI ŞI EVITĂRII POLUĂRII ŞI PENTRU REALIZAREA CONFORTULUI

TERMIC

(4 puncte)

Indicator de performanţă• Strategiile ale proiectului de ventilare şi

confort termic.

Page 50: INDICATORI CLADIRI DURABILE

 1 punct: în cazul în care proiectul sistemului de ventilare răspunde normativelor

acceptate pentru calitatea aerului interior;  

-se adaugă- 

1 punct: pentru utilizarea detectorilor de CO2

 -se adaugă-

 1 punct: în cazul în care prin amplasarea clădirii este păstrată distanţa minimă faţă de sursa poluatoare (studiu integrat de temperatură cu viteza vântului);

 -se adaugă-

 1 punct: în cazul în care retururile sunt utilizate în interiorul clădirii / se elimină

izolarea conductelor

Page 51: INDICATORI CLADIRI DURABILE

CONFORTUL TERMIC

(4 puncte)

Indicator de performanţă• Proiectarea să ţină cont de condţiile de

mediu şi cele sezoniere şi de activităţile care se desfăşoară în interiorul clădirii, de necesarul de căldură, umiditatea relativă şi modul de în care sunt îmbrăcaţi utilizatorii clădirii.

Page 52: INDICATORI CLADIRI DURABILE

CONFORTUL VIZUAL

(4 puncte)

Indicator de performanţă

• Prin proiect să fie asigurate nivelurile de iluminare conform diferitelor tipuri de activitate şi prin strategiile de proiectare să se optimizeze legăturile vizuale ale utilizatorilor clădirii atât în interiorul clădirii cât şi spre exterior.

Page 53: INDICATORI CLADIRI DURABILE

CONFORTUL ACUSTIC

(3 puncte)

Indicator de performanţă

• Intocmirea proiectului pentru realizarea confortului acustic în condiţiile specifice ale amplasamentului şi programului arhitectural pentru care a fost construită clădirea.

Page 54: INDICATORI CLADIRI DURABILE

MATERIALE DE CONSTRUCŢII (10 puncte)

Page 55: INDICATORI CLADIRI DURABILE

UTILIZAREA MATERIALELOR CU IMPACT REDUS ASUPRA MEDIULUI PE PARCURSULÎNTREGULUI

LOR CICLU DE VIAŢĂ

(1 punct)

Indicator de performanţă• Materialele de construcţie şi de finisaj sunt

apreciate în funcţie de cilcul de viaţă, de cât de mult sunt folosite / cantitatea şi dacă prezintă impact semnificativ negativ asupra mediului.

Page 56: INDICATORI CLADIRI DURABILE

UTILIZAREA MATERIALELOR RECUPERATE ŞI FABRICATE DIN DEŞEURI

(2 puncte)

Indicator de performanţă• Utilizate datorită faptului că se conservă

energia înglobată şi se reduce consumul de resurse naturale.

Page 57: INDICATORI CLADIRI DURABILE

UTILIZAREA PRODUSELOR ŞI MATERIALELOR RECICLABILE

(1 punct)

Indicator de performanţă

• 50% din materialele şi produsele din care a fost făcută clădire trebuie să fie reciclabile şi o proporţie de 10 % să fie materiale şi produse reciclate.

Page 58: INDICATORI CLADIRI DURABILE

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR(15 puncte)

Page 59: INDICATORI CLADIRI DURABILE

REUTILIZAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE

(4 puncte)

Indicator de performanţă

• Reutilizarea clădirilor în loc să fie demolate

Page 60: INDICATORI CLADIRI DURABILE

PROIECTAREA UNOR CLĂDIRI DE DIMENSIUNI REDUSE / ELIMINAREA CONSUMULUI DE

MATERIALE ÎN EXCES (2 puncte)

Indicator de performanţă• Strategiile de proiectare să fie îndreptate spre

controlul dimensiunii clădirii şi să se elimine materialele care nu sunt absolut necesare, mai ales cele de finisaj; utilizarea modulelor şi dimensiunilor standard şi sa fie promovate strategii de micşorare a cantităţii de deşeuri rezultate în timpul construirii.

Page 61: INDICATORI CLADIRI DURABILE

PROIECTAREA CLĂDIRILOR PENTRU A FI ADAPTABILE

(2 puncte)

Indicator de performanţă• Alegerea soluţiilor structurale şi de instalaţii

care să permită adaptabilitatea spaţiilor.

Page 62: INDICATORI CLADIRI DURABILE

DEMOLAREA CLĂDIRII

(2 puncte)

Indicator de performanţă

• Existenţa unui proiect pentru o clădire care se asamblează si poate fi dez-asamblată

Page 63: INDICATORI CLADIRI DURABILE

RECUPERAREA SI RECICLAREA DESEURILOR REZULTATE DIN DEMOLARI

(1 punct)

Indicator de performanţă

• 80% din deseurilor rezultate din demolari

sa provina din resurse naturale locale si sa fie recuperate / reciclate sau reutilizatei.

Page 64: INDICATORI CLADIRI DURABILE

RECICLAREA DESEURILOR REZULTATE DIN DEMOLARI

(1 punct)

Indicator de performanţă

• 75% din deseurilor rezultate din demolari

sa provina din resurse naturale locale si sa fie reciclate sau reutilizatei.

Page 65: INDICATORI CLADIRI DURABILE

REDUCEREA CANTITATII DE AMBALAJE SAU RECICLAREA LOR

(1 punct)

Indicator de performanta

• 50% din ambalaj (din greutatea lui) sa fie reutilizat sau returnat vanzatorului sau fabricantului

Page 66: INDICATORI CLADIRI DURABILE

REDUCEREA SI RECICLAREA DESEURILOR PROVENITE IN TIMPUL UTILIZARII CLADIRII

(1 punct)

Indicator de performanţă

• Inca din proiect sa fie prevazute posibilitati pentru depozitarea deseurilor pe categorii de deseuri: metal, sticla, plastic, hartie, carton.

Page 67: INDICATORI CLADIRI DURABILE

ALTE CATEGORII DE DESURI CARE POT APARE IN TIMPUL UTILIZARII CLADIRII

(1 punct)

Indicator de performanţă

• Trierea si posibilitati de depozitare in locuri special amenajate a deseurilor rezultate din santierul de constructie sau de renovare sau reabilitare termica etc.

Page 68: INDICATORI CLADIRI DURABILE

CENTRALIZATOR

Page 69: INDICATORI CLADIRI DURABILE

CENTRALIZATOR

 

Anteproiect Proiect Final

Puncte posibile

Puncte propuse

Schiţa Elab. Doc. detalii

Term. constr

STRATEGIE            

1.1 Dezvoltare în zone adecvatd.p.d.v.  al mediului

5          

1.2 Menţinerea si stimularea biodiversităţii si a calităţii ecologice a amplasamentului

3          

1.3 Strategii prietenoase fata de mediu şi microclimatul zonei

3          

1.4 Păstrarea copacilor, arbuştilor şi plantelor existente

2,5          

1.5 Utilizarea unor moduri de transport eficiente ca resurse

1,5          

TOTAL STRATEGII AMPLASAMENT  max. 15 puncte

Page 70: INDICATORI CLADIRI DURABILE

APA            

2.1 Managementul resurselor de apă 4          

2.2 Sisteme de utilizare a apei / reciclate 2          

2.3 Sisteme de epurare biologică 2          

2.4 Conservarea consumului de apă 2          

TOTAL MANAGEMENT RESURSE DE APĂ  max. 10 puncte

Page 71: INDICATORI CLADIRI DURABILE

ENERGIE            

REDUCEREA SARCINILOR            

3.11.1

Optimizarea amplasamentului şi configuraţia construcţiei pentru performanţe energetice

4          

3.2

Optimizarea performanţei termice a anvelopei

4          

3.3

Integrarea controlată a iluminatului natural cu cel electric

4          

Page 72: INDICATORI CLADIRI DURABILE

PROIECTAREA UNOR SISTEME EFICIENTE

         

3.4 Sisteme eficiente de iluminat electric şi de control

3          

3.5 Maximizarea performanţelor sistemului mecanic

3          

3.6 Utilizarea unor echipamente şi componente eficiente

3          

Page 73: INDICATORI CLADIRI DURABILE

PROIECTAREA UNOR SISTEME EFICIENTE          

3.4 Sisteme eficiente de iluminat electric şi de control

3          

3.5 Maximizarea performanţelor sistemului mecanic

3          

3.6 Utilizarea unor echipamente şi componente eficiente

3          

3.7 Utilizarea unor resurse de energie regenerabile sau alte resurse alternative

4          

SIMULAREA ENERGIEI TOTALE A CLĂDIRII          

3.8 Integrarea tuturor sistemelor şi reducerea consumului total de energie

5          

TOTAL STRATEGII PRIVIND ENERGIA max. 30 puncte 

Page 74: INDICATORI CLADIRI DURABILE

CALITATEA MEDIULUI INTERIOR            

CALITATEA AERULUI            

4.1 Asigurarea confortului igienic 2,5          

4.2 Controlul umezelii pt. a preveni contaminarea microbiană

2,5          

4.3 Asigurarea unei ventilări puternice pentru controlul poluării şi confortul termic

4          

FACTORII UMANI          

4.4 Asigurarea confortului termic 4          

4.5 Asigurarea confortului acustic 4          

4.6 Asigurarea confortului vizual 2,5          

4.7 Asigurarea relaţiei/contactului cu mediul natural

1,5          

TOTAL CALITATEA MEDIULUI INTERIOR max. 20 puncte

Page 75: INDICATORI CLADIRI DURABILE

MATERIILE PRIME            

TIP            

5.1 materiale cu impact redus pe timpul ciclului de viaţă al cladirii

2          

PRODUCŢIE          

5.2 Materiale recuperate şi reutilizate 1          

5.3 Materiale şi produse reciclate 1          

5.4 Materiale din surse regenerabile 2          

Page 76: INDICATORI CLADIRI DURABILE

DISTRIBUTIE (APROVIZIONARE)          

5.5 Materiale din producţia locală 1          

EXECUŢIE          

5.6 Materiale cu emisii reduse de compuşi organici volatili (VOC)

1          

UTILIZARE          

5.7 Materiale durabile 1          

POST-UTILIZARE          

5.8 Materiale reutilizabile, reciclabile sau biodegradabile

1          

TOTAL STRATEGII MATERII PRIME max. 10 puncte 

Page 77: INDICATORI CLADIRI DURABILE

MANAGEMENTUL RESURSELOR            

CONSERVAREA RESURSELOR            

6.1 Reutilizarea clădirilor existente 4          

6.2 Proiectarea unui consum mai redus de materiale

2          

6.3 Asigurarea adaptabilităţii clădirii din stadiul de proiect

3          

6.4 Asigurarea de-construcţiei clădirii 1          

Page 78: INDICATORI CLADIRI DURABILE

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR          

6.5 Recuperarea si reutilizarea deşeurilor din demolare

1          

6.6 Reducerea si reciclarea deşeurilor din construcţii

1          

6.7 Reducerea şi reciclarea deşeurilor de ambalare

1          

6.8 Reducerea şi reciclarea deşeurilor în timpul utilizării construcţiei

1          

6.9 Reducerea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor periculoase

1          

TOTAL MANEGEMENT RESURSE  max. 15 puncte

SCOR TOTAL  100 puncte

Page 79: INDICATORI CLADIRI DURABILE

• Invăţământul, cercetarea, educarea şi variatele metode ale formării continue vor contribui la o atitudine responsabilă faţă de mediu a specialiştilor şi a populaţiei.

• In ţările dezvoltate există deja manuale care

oferă pas cu pas info privind proiectarea clădirii eficiente energetic şi din punct de vedere al resurselor în toate fazele de realizare şi apoi de utilizare a unei clădiri.

Page 80: INDICATORI CLADIRI DURABILE

OBIECTIVE DE CERCETARE:

Metode de evaluare a performantelor cladirilor durabile;

Evaluarea impactului asupra mediului;Revizuirea modelului metodologic (feed-back)

Page 81: INDICATORI CLADIRI DURABILE

spre ce tindem

STABILIREA CADRULUI DE APLICARE A METODOLOGIEI DE APRECIERE A DURABILITATII CLADIRILOR PRIN INDICATORI