INCADRARE IN TERITORIU UTR E UTR 42 U.T.R. 6 6.pdf · drumuri nationale artere carosabile existente...

of 1 /1
DATA SEF PROIECT BENEFICIAR: SCARA SEMNATURA J12/2961/2005 CUI 17866037 ARH.VALENTINA TURCU ARH.VALENTINA TURCU INTOCMIT NUMELE DESENAT COLABORATORI aug 2009 Faza PUG ARH.V.TURCU 1: DESENAT ING. MIRCEA MURESAN 5000 ST.ARH.IOANA MARIA POP TITLU PROIECT: P.U.G. MUNICIPIUL DEJ, JUD.CLUJ MODIFICARE SI REACTUALIZARE Pr.Nr. 12689/ 2006 PRIMARIA MUNICIPIULUI DEJ G & T CREATOR s.r.l. 10 58 60 71 80 14 99 103 10 58 60 71 80 14 99 103 L.1.a.1. V.2. L.1.a.1. M.2.a. L.1.a.1. M.2.a. V.3.b. M.2.a. L.1.a.1. L.1.a.1. M.3.b. L.1.a.1. L.1.a.1. M.3.b. C.P.1.a. C.P.2 M.2.a. V.3.b. V.3.b. M.2.a. M.2.a. M.2.a. M.2.a. M.1.a.5. M.1.a.5. M.1.a.5. M.1.a.5. M.1.a.5. C.A.2. C.A.2. C.A.2. C.A.2. C.A.2. M.1.a.5. M.1.a.5. C.P.1.a. M.1.a.5. M.1.a.5. M.1.a.5. ZONE PROPUSE PENTRU DEZVOLTAREA ULTERIOARA, IN CARE SE RECOMANDA INTOCMIRE P.U.Z./P.U.D. ZONA MIXTA CONSTRUITA IN LUNGUL UNOR STRAZI CU CAROSABIL, CU CAPACITATE MARE DE PRELUARE A TRAFICULUI, MIXITATEA FUNCTIONALA SI DENSITATILE RIDICATE SUNT INCURAJATE ZONA MIXTA CONSTRUITA, CUPRINZAND TESUT URBAN DIFUZ, SITUATA IN TERITORIUL DE INFLUENTA A ZONEI CENTRALE, CU STRAZI CU CAPACITATE REDUSA DE PRELUARE A UNUI TRAFIC AGLOMERAT, IN CARE DENSITATILE SUNT PONDERATE, FIIND INCURAJATA MENTINEREA FUNCTIUNII DE LOCUIRE, ALATURI DE DOTARI SI SERVICII ZONA MIXTA DESTRUCTURATA SAU IN CURS DE CONSTRUIRE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE MICI, CU MAXIM P+2 NIVELURI, IN TERITORII CU PARCELARI TRADITIONALE ZONA VERDE DE PROTECTI ZONA VERDE-SPORT, AGREMET ZONE CU PLANURI URBANISTICE IN VIGOARE SI ALE CAROR PREVEDERI AU FOST PRELUATE ALTE FUNCTIUNI ZONA MIXTA ZONA DE LOCUIT ZONA PENTRU SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT DRUMURI NATIONALE ARTERE CAROSABILE EXISTENTE ARTERE CAROSABILE EXISTENTE, PROPUSE PENTRU LARGIRE SI MODERNIZARE ZONA PROTEJATA CU VALOARE ISTORICA, ARHITECTURALA SI PEISAGISTICA ZONA PROTECTIE MONUMENTE ISTORICE, SITUATE IN AFARA ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ZONA PROTECTIE M.A.N. CIRCULATII REGLEMENTARI ZONA PROTECTIE DRUMURI NATIONALE DRUMURI ZONA CENTRALA CONSTRUITA IN LUNGUL UNOR STRAZI SI CENTRE DE INTERES URBAN IN CARE SUNT INCURAJATE DENSITATI CRESCUTE SI AMPLASAREA UNOR FUNCTIUNI REPREZENTATIVE ZONA ACTIVITATILOR LEGATE DE CULTE LIMITA INTRAVILANULUI ZONA CENTRALA ZONIFICAREA FUNCTIONALA LIMITE ZONA INVATAMANT, SANATATE, ECHIPAMENTE PUBLICE ZONE CU INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE, PANA LA INTOCMIREA STUDIULUI GEOTEHNIC ZONE PROPUSE PENTRU REFACERE PEISAGISTICA SI REABILITARE URBANA ZONE PENTRU REABILITARE URBANA h/l= 297 / 420 (0.12mp) Allplan 2008 U.T.R. 6 INCADRARE IN TERITORIU UTR 7 UTR 12 spre Centru spre Centru UTR 1 UTR 2 DN 1C spre Baia Mare UTR 42 DN 1C spre Gara CFR U.T.R. 6 UTR E REGLEMENTARI IN INTERIORUL ZONEI DE PROTECTIE A VAII SALCA (2m DE LA MAL, PE PORTIUNEA REGULARIZATA, 5m DE LA MAL PE PORTIUNEA NEREGULARIZATA ) SE VA ASIGURA ACCES LA CURSUL DE APA SI SE VOR ASIGURA SPATII VERZI PENTRU PROTECTIA CURSURILOR DE APA SI A ZONELOR UMEDE. IN INTERIORUL ZONEI PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA SI ARHITECTURAL URBANISTICA CAT SI IN INTERIORUL RAZEI DE PROTECTIE DE 100m DE LA MONUMENTE SAU ANSAMBLURI PROTEJATE, ORICE INTERVENTIE SE POATE AUTORIZA NUMAI CU AVIZUL COMISIEI NATIONALE A MONUMENTELOR, ANSAMBLURILOR SI SITURILOR ISTORICE. DISTANTA DE SIGURANTA IN JURUL SECTORULUI TEHNIC AL U.M. 01265 DEJ, STABILITA IN FUNCTIE DE VALOAREA SUPRAPRESIUNII IN FRONTUL UNDEI DE SOC ESTE DE 2250m, DISTANTA PANA LA CARE AU LOC VATAMARI CORPORALE LA OAMENI, IAR LA CONSTRUCTII AU LOC AVARII. IN INTERIORUL ZONEI DE PROTECTIE, EXECUTAREA DE CONSTRUCTII ESTE POSIBILA NUMAI CU AVIZUL M.A.N. TOATE CONSTRUCTIILE CARE VOR FI EXECUTATE IN VECINATATEA OBIECTIVELOR MILITARE SITUATE IN INTRAVILAN, PE PARCELE LIMITROFE, PRECUM SI A CELOR SITUATE DE CEALALTA PARTE A STRAZILOR INVECINATE CU INCINTA ACESTORA, IN CONDITIILE PREVEDERILOR LEGALE IN VIGOARE, SE VOR FACE CU AVIZ M.A.N. ZONA DE PROTECTIE A DRUMURILOR NATIONALE ESTE DE 22m DIN AXUL DRUMULUI, IN INTERIORUL CAREIA ESTE INTERZISA ORICE ACTIVITATE CARE PRODUCE PREJUDICII CALITATII DRUMULUI SAU DERULARII IN SIGURANTA A TRAFICULUI. ZONA DE PROTECTIE PE BAZA NORMELOR SANITARE, ESTE DE 50m IN JURUL CIMITIRELOR. C.A.2. -SUBZONA CENTRALA SITUATA IN AFARA ZONEI PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA, ARHITECTURALA SI PEISAGISTICA, CUPRINZAND ZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DISPERSATE LA NIVEL DE CARTIER SI COMPLEX REZIDENTIAL; C.P.2. -SUBZONA CENTRALA SITUATA IN INTERIORUL ZONEI PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA, ARHITECTURALA SI PEISAGISTICA, FORMATA DIN INSERTII DE CLADIRI REALIZATE IN ULTIMELE DECENII ; ; M.1.a.1. -SUBZONA MIXTA CONSTRUITA IN LUNGUL UNOR STRAZI CU CAPACITATE DE PRELUARE A UNUI TRAFIC AGLOMERAT, MIXITATEA FUNCTIONALA SI DENSITATILE RIDICATE SUNT INCURAJATE, CUPRINZAND SUBZONAMIXTA CU CLADIRI AVAND REGIM DE CONTRUCTIE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI INALTIMEA MAXIMA P+3 NIVELURI, SITUATE IN INTERIORUL ZONEI PROTEJATE; M.1.a.5. -ZONA MIXTA CONSTRUITA IN LUNGUL UNOR STRAZI CU CAPACITATE DE PRELUARE A UNUI TRAFICAGLOMERAT, MIXITATEA FUNCTIONALA SI DENSITATILE RIDICATE SUNT INCURAJATE, CUPRINZAND SUBZONA MIXTA FORMATA PRIN INSERTIA DE FUNCTIUNI MIXTE SI CONVERSII ALE LOCUINTELOR IN ALTE FUNCTIUNI, IN FRONTURILE EXISTENTE CONSTITUITE DIN CLADIRI CU INALTIMEA MAXIMA P+2 M.2.a. -ZONA MIXTA CONSTRUITA, CUPRINZAND TESUT URBAN DIFUZ, SITUATA IN TERITORIUL DE INFLUENTA A ZONEI CENTRALE, CU STRAZI CU CAPACITATE REDUSA DE PRELUARE A UNUI TRAFIC AGLOMERAT IN CARE DENSITATILE SUNT PONDERATE, FIIND INCURAJATA MENTINEREA CU FUNCTIUNII DE LOCUIRE ALATURI DE DOTARI SI SERVICII, CUPRINZAND CLADIRI SITUATE IN AFARA LIMITEI ZONEI PROTEJATE, AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI INALTIMEA MAXIMA P+4 NIVELURI; M.3.b. -SUBZONA MIXTA DESTRUCTURATA SAU IN CURS DE CONSTRUIRE, IN CARE ESTE INCURAJATA REPROFILAREA FUNCTIONALA A UNITATILOR PRODUCTIVE IN FUNCTIUNI DE SERVICII, DOTARI SI LOCUIRE; L.1.a.1. -SUBZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE MICI, CU MAXIM P+2 NIVELURI, IN TERITORII CU PARCELARI TRADITIONALE, CUPRINZAND LOCUINTE EXISTENTE RETRASE DE PE ALINIAMENT CU REGIM DE CONSTRUIRE DISCONTINUU,SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE; V.2.a. -ZONA PENTRU SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT,CUPRINZAND COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE; V.3.b. -ZONA SPATII VERZI ,PADURI SI PLANTATII FORESTIERE DE PROTECTIE A VERSANTILOR ; UTR 9 POLICLINICA MUNICIPIULUI DEJ 58 SANATATE SPITALUL MUNICIPIULUI DEJ 60 BISERICA ORTODOXA 71 BISERICA PENTICOSTALA Str HOREA 80 LACASE DE CULT INSTITUTII PUBLICE spre Cart. Dl. Florilor 14 CJ-II-m-B-07596 -1088- BISERICA DE LEMN "Sf ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL", Str 1MAI, CURTE SPITAL MONUMENTE SI SITURI ARHITECTONICE ATESTATE 10 CJ-IV-m-B07860 -1376- CASA IN CARE S-A INTALNIT AVRAM IANCU CU GAVRIL MANU LEGENDA

Embed Size (px)

Transcript of INCADRARE IN TERITORIU UTR E UTR 42 U.T.R. 6 6.pdf · drumuri nationale artere carosabile existente...

Page 1: INCADRARE IN TERITORIU UTR E UTR 42 U.T.R. 6 6.pdf · drumuri nationale artere carosabile existente artere carosabile existente, propuse pentru largire si modernizare zona protejata

DATA

SEF PROIECT

BENEFICIAR:

SCARASEMNATURA

J12/2961/2005CUI 17866037

ARH.VALENTINA TURCUARH.VALENTINA TURCU

INTOCMIT

NUMELE

DESENAT

COLABORATORI

aug 2009

FazaPUG

ARH.V.TURCU

1:

DESENATING. MIRCEA MURESAN

5000

ST.ARH.IOANA MARIA POP

TITLU PROIECT:

P.U.G. MUNICIPIUL DEJ, JUD.CLUJMODIFICARE SI REACTUALIZARE Pr.Nr.

12689/2006

PRIMARIA MUNICIPIULUI DEJ

G & T CREATOR s.r.l.

UTR 3PINTIC

UTR 2PINTIC

UTR 1PINTIC

UTR 52

UTR 49

UTR 48

UTR 47

UTR 42

UTR 41

UTR 43

UTR 44

UTR 46

UTR 14

UTR 1SOMCUTU MIC

UTR 3SOMCUTU MIC

UTR 45

UTR A

UTR B

UTR D

UTR C

UTR 3PINTIC

UTR 2PINTIC

UTR 1PINTIC

UTR 2SOMCUTU MIC

UTR E

UTR F

UTR G

UTR I

UTR K

UTR L

UTR M

UTR O

UTR P

UTR S

UTR N

UTR H

UTR J

UTR 32

UTR 33

UTR 26

UTR 27UTR 28

UTR 1SOMCUTU MIC

UTR 3SOMCUTU MIC UTR 36

UTR 31

UTR 30

UTR 29UTR 43

UTR 44

UTR 46

UTR 47

UTR 48

UTR 49

UTR 23

UTR 24

UTR 21

UTR 20

UTR 25

UTR 38

UTR 37

UTR 10

UTR 11

UTR 41

UTR 42

UTR 2

UTR 3

UTR 15

UTR 19

UTR 17

UTR 4SOMCUTU MIC

UTR 45

UTR 4

UTR 34

UTR 39

UTR 40

UTR 22

UTR 50

UTR 13

UTR 12

UTR 8

UTR 9

UTR 7

UTR 6

UTR 5

UTR 1

UTR 16

UTR 18

UTR 35

UTR R

10

58

60

71

80

14

99

103

10

58

60

71

80

14

99

103

L.1.a.1.

V.2.

L.1.a.1.

M.2.a.

L.1.a.1.

M.2.a.

V.3.b.M.2.a.

L.1.a.1.

L.1.a.1.M.3.b.

L.1.a.1.

L.1.a.1.

M.3.b.

C.P.1.a.

C.P.2

M.2.a.

V.3.b.

V.3.b.

M.2.a.

M.2.a.

M.2.a.M.2.a.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

C.A.2.

C.A.2.

C.A.2.

C.A.2.

C.A.2.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

C.P.1.a.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

L.1.a.1.

V.2.

L.1.a.1.

M.2.a.

L.1.a.1.

M.2.a.

V.3.b.M.2.a.

L.1.a.1.

L.1.a.1.M.3.b.

L.1.a.1.

L.1.a.1.

M.3.b.

C.P.1.a.

C.P.2

M.2.a.

V.3.b.

V.3.b.

M.2.a.

M.2.a.

M.2.a.M.2.a.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

C.A.2.

C.A.2.

C.A.2.

C.A.2.

C.A.2.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

C.P.1.a.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

M.1.a.5.

ZONE PROPUSE PENTRU DEZVOLTAREA ULTERIOARA, IN CARE SE RECOMANDA INTOCMIRE P.U.Z./P.U.D.

ZONA MIXTA CONSTRUITA IN LUNGUL UNOR STRAZI CU CAROSABIL, CU CAPACITATE MARE DE PRELUARE A TRAFICULUI, MIXITATEA FUNCTIONALA SI DENSITATILE RIDICATE SUNT INCURAJATE ZONA MIXTA CONSTRUITA, CUPRINZAND TESUT URBAN DIFUZ, SITUATA IN TERITORIUL DE INFLUENTA A ZONEI CENTRALE, CU STRAZI CU CAPACITATE REDUSA DE PRELUARE A UNUI TRAFIC AGLOMERAT, IN CARE DENSITATILE SUNT PONDERATE, FIIND INCURAJATA MENTINEREA FUNCTIUNII DE LOCUIRE, ALATURI DE DOTARI SI SERVICII ZONA MIXTA DESTRUCTURATA SAU IN CURS DE CONSTRUIRE

ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE MICI, CU MAXIM P+2 NIVELURI, IN TERITORII CU PARCELARI TRADITIONALE

ZONA VERDE DE PROTECTIZONA VERDE-SPORT, AGREMET

ZONE CU PLANURI URBANISTICE IN VIGOARE SI ALE CAROR PREVEDERI AU FOST PRELUATE

ALTE FUNCTIUNI

ZONA MIXTA

ZONA DE LOCUIT

ZONA PENTRU SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELEDE PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT

DRUMURI NATIONALE

ARTERE CAROSABILE EXISTENTEARTERE CAROSABILE EXISTENTE, PROPUSE PENTRU LARGIRE SI MODERNIZARE

ZONA PROTEJATA CU VALOARE ISTORICA, ARHITECTURALA SI PEISAGISTICAZONA PROTECTIE MONUMENTE ISTORICE, SITUATE IN AFARA ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATEZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITAREZONA PROTECTIE M.A.N.

CIRCULATII

REGLEMENTARI

ZONA PROTECTIE DRUMURI NATIONALE

DRUMURI

ZONA CENTRALA CONSTRUITA IN LUNGUL UNOR STRAZI SI CENTRE DE INTERES URBAN IN CARE SUNT INCURAJATE DENSITATI CRESCUTE SI AMPLASAREA UNOR FUNCTIUNI REPREZENTATIVE ZONA ACTIVITATILOR LEGATE DE CULTE

LIMITA INTRAVILANULUI

ZONA CENTRALAZONIFICAREA FUNCTIONALA

LIMITE

ZONA INVATAMANT, SANATATE, ECHIPAMENTE PUBLICE

ZONE CU INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE, PANA LA INTOCMIREA STUDIULUI GEOTEHNIC

ZONE PROPUSE PENTRU REFACERE PEISAGISTICA SI REABILITARE URBANAZONE PENTRU REABILITARE URBANA

h/l= 297 / 420 (0.12mp) Allplan 2008

U.T.R. 6

INCADRARE IN TERITORIU

UTR 7

UTR 1

2

spre Centru

spre Centru

UTR 1

UTR 2

DN 1C spre Baia Mare UTR 4

2

DN 1C spre Gara CFR

U.T.R. 6UTR E

REGLEMENTARI

IN INTERIORUL ZONEI DE PROTECTIE A VAII SALCA (2m DE LA MAL, PE PORTIUNEA REGULARIZATA, 5m DE LA MAL PE PORTIUNEA NEREGULARIZATA ) SE VA ASIGURA ACCES LA CURSUL DE APA SI SE VOR ASIGURA SPATII VERZI PENTRU PROTECTIA CURSURILOR DE APA SI A ZONELOR UMEDE. IN INTERIORUL ZONEI PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA SI ARHITECTURAL URBANISTICA CAT SI IN INTERIORUL RAZEI DE PROTECTIE DE 100m DE LA MONUMENTE SAU ANSAMBLURI PROTEJATE, ORICE INTERVENTIE SE POATE AUTORIZA NUMAI CU AVIZUL COMISIEI NATIONALE A MONUMENTELOR, ANSAMBLURILOR SI SITURILOR ISTORICE. DISTANTA DE SIGURANTA IN JURUL SECTORULUI TEHNIC AL U.M. 01265 DEJ, STABILITA IN FUNCTIE DE VALOAREA SUPRAPRESIUNII IN FRONTUL UNDEI DE SOC ESTE DE 2250m, DISTANTA PANA LA CARE AU LOC VATAMARI CORPORALE LA OAMENI, IAR LA CONSTRUCTII AU LOC AVARII. IN INTERIORUL ZONEI DE PROTECTIE, EXECUTAREA DE CONSTRUCTII ESTE POSIBILA NUMAI CU AVIZUL M.A.N. TOATE CONSTRUCTIILE CARE VOR FI EXECUTATE IN VECINATATEA OBIECTIVELOR MILITARESITUATE IN INTRAVILAN, PE PARCELE LIMITROFE, PRECUM SI A CELOR SITUATE DE CEALALTA PARTE A STRAZILOR INVECINATE CU INCINTA ACESTORA, IN CONDITIILE PREVEDERILOR LEGALE IN VIGOARE, SE VOR FACE CU AVIZ M.A.N. ZONA DE PROTECTIE A DRUMURILOR NATIONALE ESTE DE 22m DIN AXUL DRUMULUI, IN INTERIORUL CAREIA ESTE INTERZISA ORICE ACTIVITATE CARE PRODUCE PREJUDICII CALITATII DRUMULUI SAU DERULARII IN SIGURANTA A TRAFICULUI. ZONA DE PROTECTIE PE BAZA NORMELOR SANITARE, ESTE DE 50m IN JURUL CIMITIRELOR.

C.A.2. -SUBZONA CENTRALA SITUATA IN AFARA ZONEI PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA, ARHITECTURALA SI PEISAGISTICA, CUPRINZAND ZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DISPERSATE LA NIVEL DE CARTIER SI COMPLEX REZIDENTIAL;C.P.2. -SUBZONA CENTRALA SITUATA IN INTERIORUL ZONEI PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA, ARHITECTURALA SI PEISAGISTICA, FORMATA DIN INSERTII DE CLADIRI REALIZATE IN ULTIMELE DECENII ; ;M.1.a.1. -SUBZONA MIXTA CONSTRUITA IN LUNGUL UNOR STRAZI CU CAPACITATE DE PRELUARE A UNUI TRAFIC AGLOMERAT, MIXITATEA FUNCTIONALA SI DENSITATILE RIDICATE SUNT INCURAJATE, CUPRINZAND SUBZONAMIXTA CU CLADIRI AVAND REGIM DE CONTRUCTIE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI INALTIMEA MAXIMA P+3 NIVELURI, SITUATE IN INTERIORUL ZONEI PROTEJATE;M.1.a.5. -ZONA MIXTA CONSTRUITA IN LUNGUL UNOR STRAZI CU CAPACITATE DE PRELUARE A UNUI TRAFICAGLOMERAT, MIXITATEA FUNCTIONALA SI DENSITATILE RIDICATE SUNT INCURAJATE, CUPRINZAND SUBZONA MIXTA FORMATA PRIN INSERTIA DE FUNCTIUNI MIXTE SI CONVERSII ALE LOCUINTELOR IN ALTE FUNCTIUNI, IN FRONTURILE EXISTENTE CONSTITUITE DIN CLADIRI CU INALTIMEA MAXIMA P+2M.2.a. -ZONA MIXTA CONSTRUITA, CUPRINZAND TESUT URBAN DIFUZ, SITUATA IN TERITORIUL DE INFLUENTA A ZONEI CENTRALE, CU STRAZI CU CAPACITATE REDUSA DE PRELUARE A UNUI TRAFIC AGLOMERAT IN CARE DENSITATILE SUNT PONDERATE, FIIND INCURAJATA MENTINEREA CU FUNCTIUNII DE LOCUIRE ALATURI DE DOTARI SI SERVICII, CUPRINZAND CLADIRI SITUATE IN AFARA LIMITEI ZONEI PROTEJATE, AVAND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI INALTIMEA MAXIMA P+4 NIVELURI;M.3.b. -SUBZONA MIXTA DESTRUCTURATA SAU IN CURS DE CONSTRUIRE, IN CARE ESTE INCURAJATA REPROFILAREA FUNCTIONALA A UNITATILOR PRODUCTIVE IN FUNCTIUNI DE SERVICII, DOTARI SI LOCUIRE;L.1.a.1. -SUBZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE MICI, CU MAXIM P+2 NIVELURI, IN TERITORII CU PARCELARI TRADITIONALE, CUPRINZAND LOCUINTE EXISTENTE RETRASE DE PE ALINIAMENT CU REGIM DE CONSTRUIRE DISCONTINUU,SITUATE IN AFARA ZONEI PROTEJATE;V.2.a. -ZONA PENTRU SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT,CUPRINZAND COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE;V.3.b. -ZONA SPATII VERZI ,PADURI SI PLANTATII FORESTIERE DE PROTECTIE A VERSANTILOR ;

UTR 9

POLICLINICA MUNICIPIULUI DEJ58SANATATE

SPITALUL MUNICIPIULUI DEJ60

BISERICA ORTODOXA71BISERICA PENTICOSTALA Str HOREA80

LACASE DE CULT

INSTITUTII PUBLICE

spre

Cart. Dl. Florilor

14 CJ-II-m-B-07596-1088- BISERICA DE LEMN "Sf ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL", Str 1MAI, CURTE SPITAL

MONUMENTE SI SITURI ARHITECTONICE ATESTATE

10 CJ-IV-m-B07860-1376- CASA IN CARE S-A INTALNIT AVRAM IANCU CU GAVRIL MANU

LEGENDA