Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative utilizare aplicatia de validare.pdf · -...

of 17 /17
Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative Intergraph Computer Services (România) Pag. 1 din 17 Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro Aplicaţia de validare a arterelor si numerelor administrative Manual de utilizare

Embed Size (px)

Transcript of Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative utilizare aplicatia de validare.pdf · -...

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 1 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  Aplicaţia de validare a arterelor si numerelor administrative

  Manual de utilizare

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 2 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  Cuprins

  1.  INTRODUCERE ..................................................................................................................................... 3 1.1  Scopul documentului .................................................................................................. 3 

  1.2  Descrierea aplicaţiei .................................................................................................. 3 

  2.  UTILIZAREA APLICAŢIEI ..................................................................................................................... 3 2.1  Lansarea aplicaţiei ..................................................................................................... 3 

  2.2  Fluxul de validare a nomenclatorului de artere ................................................... 6 

  1.1.1.  Validarea denumirii şi tipului arterelor ........................................................... 7 

  1.1.2.  Validarea geometriei arterei ............................................................................. 8 

  2.3  Validarea adreselor administrative ....................................................................... 12 

  1.1.3.  Validarea numerelor administrative .............................................................. 12 

  1.1.4.  Finalizarea validării arterei şi adreselor asociate ....................................... 16 

  1.1.5.  Opţional:Editarea arterelor si numerelor administrative validate .......... 17 

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 3 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  1. INTRODUCERE

  1.1 Scopul documentului Documentul descriere fluxurile de lucru necesar a fi parcurse pentru validarea nomenclatoarelor de artere si adrese/numere poştale (denumite in aplicaţie numere administrative/postale).

  1.2 Descrierea aplicaţiei Aplicaţia de validare a nomenclatoarelor de artere şi numere administrative/poştale este o aplicaţie web care se lansează din browser-ul Internet Explorer prin apelarea adresei http://195.138.192.242/rplmap2/Editor.aspx.

  Aplicaţia de validare (RPLMap) permite accesul utilizatorilor, pe bază de autentificare prin user şi parola, la următoarele tipuri de informaţii:

  - imagini rastru de tip ortofotoplan

  - vector - numai la setul de artere şi numere administrative din UAT-ul în care utilizatorul are competenţele necesare validării informaţiei.

  2. Utilizarea aplicaţiei Fluxurile de lucru care vor fi tratate in aplicaţie şi care vor fi descrise în continuare sunt: - - fluxul de validare a arterelor - fluxul de validare a numerelor administrative/poştale Şi în cadrul fiecărui flux vor fi descrise etapele şi cazurile de utilizare.

  2.1 Lansarea aplicaţiei Pentru lansarea aplicaţiei, utilizatorul va parcurge paşii:

  1. Se deschide browser-ul web – Internet Explorer sau Mozilla 2. In zona Address se scrie adresa web a aplicaţiei :

  http://195.138.192.242/rplmap2/Editor.aspx. 3. Se deschide fereastra de autentificare in care, se va scrie numele

  utilizatorului si parola.

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 4 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  Notă: Pentru utilizatorii finali ai aplicaţiei, combinaţia nume/parolă va fi formată din SIRUTA UAT-ului in care aceștia au competenţă şi parola generată de sistem. Nota2: Pentru testare, s-a va utilizat combinaţia admin/admin. La momentul tranziţiei în producţie a aplicaţiei, acest utilizator nu va mai fi disponibil.

  4. Se deschide aplicaţia de validare care va afişa numai informaţiile din UAT-ul care are codul SIRUTA identic cu parametrii săi de acces (nume utilizator/parolă), iar in partea de sus a ferestrei, in zona Selectează UAT: va fi afişat numele comunei. In acest moment in zona de hartă nu va fi afişată nici o informaţie. Se va trece la pasul următor.

  5. Pentru vizualizarea arterelor si adreselor din UAT-ul afişat, din lista derulantă Selectează Localitatea: se va selecta una din localităţile componente ale acestuia.

  6. După selectarea localităţii, in interfaţa utilizator se vor afişa informaţiile:

  a. In partea stângă, în zona destinată afişării informaţiilor atribut, lista de artere, preîncărcată cu toate arterele din localitatea selectată, aranjate alfabetic după câmpul denumire

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 5 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  b. In partea dreaptă, în zona destinată hărţii, se va afişa localitatea selectată, încadrat pe limita de intravilan a localităţii

  7. In zona destinată informaţiilor atribut, deasupra listei de artere, sunt afişate

  câmpurile (opţiunile) după care se poate realiza căutarea; Denumire – căutarea unei artere după denumire Tip artera – căutarea după tip Stare validare căutarea după stadiul validării arterelor sau adreselor

  8. Pentru a căuta o arteră după unul din criteriile de căutare, se va scrie sau se va selecta valoarea dorită şi se va apăsa unul din butoanele Tab sau Enter.

  Spre exemplu, pentru a căuta o stradă după denumire, în câmpul denumire se va scrie o parte din denumirea arterei (Ex Mun. pentru artera Muncii).

  9. Pentru vizualizarea arterei identificate anterior in hartă, se selectează artera, din lista de artere (click pe numele ei) şi se apasă butonul Arata in hartă . Artera selectată va fi centrată în fereastra hartă.

  10. In zona hartă, utilizatorul are disponibile funcţionalităţile:

  - butoanele de lucru cu harta: - reîmprospătare conţinut hartă

  Marire Micşorare

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 6 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  Marire cu o suprafata Deplasare

  - zona de afişare a scării de reprezentare a informaţiei Zona de informaţii cu privire la artera selectată şi starea geometriei acesteia

  11. Pentru mărirea în hartă, a unei zone se va selecta unul din butoanele de

  mărire disponibile in fereastra hartă (Zoom in sau Zoom by area).

  Nota 1: Lista de artere este afişată în pagini de cate 15 înregistrări/pagină. Pentru navigarea dintr-o pagină în alta, în partea de jos a listei de artere, se apasă săgeţile spre stânga sau dreapta.

  Nota 2: Lista de artere este afişată în pagini de cate 15 înregistrări/pagină. Pentru navigarea dintr-o pagină în alta, în partea de jos a listei de artere, se apasă săgeţile spre stânga sau dreapta. Nota 3: Butoanele Adaugă o artera noua si Reincarca lista permit:

  1. crearea unei noi artere (sau, in cazul adreselor a unui nou număr administrativ/poştal)

  2. reafişarea tuturor arterelor din localitatea selectată, în cazul in care această listă nu s-a actualizat.

  2.2 Fluxul de validare a nomenclatorului de artere Aplicaţia de validare a nomenclatoarelor de artere şi numere administrative/poştale, permite:

  1. vizualizarea listei de artere şi validarea denumiri şi tipului arterei 2. vizualizarea in hartă a arterei şi validarea geometriei acesteia, 3. actualizarea atributelor asociate arterei (denumirea sau tipului arterei), 4. actualizarea geometriei arterei, 5. crearea unei artere noi.

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 7 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  1.1.1. Validarea denumirii şi tipului arterelor

  Cu aplicaţia lansată în etapa anterioară, se va parcurge lista de artere şi se va verifica modul în care sunt scrise denumirea şi tipul acesteia.

  Paşi:

  1. Se identifică artera care se va valida prin parcurgerea listei de artere sau prin căutarea arterei după denumire

  2. Cu artera selectată, se apasă câmpul Editeaza. In lista de artere se deschide fereastra de editare a străzii, in care sunt menţionaţi paşii care vor fi parcurşi pentru validare.

  3. Pasul 1: Validarea numelui arterei, se verifica corectitudinea valorilor:

  a. Tip artera: b. Nume artera:

  4. Dacă valorile nu sunt corecte, utilizatorul poate modifica: a. Tipul prin selectarea valorii corecte din lista derulantă şi b. Denumirea prin scrierea numelui corect al arterei selectate.

  5. Se finalizează validarea numelui străzii prin bifarea opţiunii Numele si tipul arterei sunt corecte

  6. Se salvează modificările prin apăsarea butonului Salvează modificările.

  Notă: După salvarea modificărilor, zona de validare Pasul 1: Validarea numelui arterei va fi mai fi disponibilă pentru editare.

  Notă: Pentru a modifica o denumirea validată anterior, utilizatorul poare reveni

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 8 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  in etapa de editare a denumirii prin apelarea butonului Revenire… şi parcurgerea paşilor descrişi anterior.

  1.1.2. Validarea geometriei arterei

  In cazul in care denumirea arterei este corectă dar, după verificarea în hartă a geometriei arterei se constată că aceasta este diferită faţă de realitatea din teren (artera este mai scurtă, sau mai lungă, sau este poziţionată în altă zonă), utilizatorul va corecta geometria prin parcurgerea paşilor: 1. Cu lista de străzi deschisă şi denumirea arterei validată conform paşilor descrişi

  anterior, în fişa de validare a arterei va fi disponibilă secţiunea Pasul 2: Validarea geometriei arterei

  2. Pentru a fi disponibile uneltele de editare a geometriei, se apasă butonul

  Editează grafica asociată. Se va deschide lista de opţiuni de editare a geometriei, cu următoarele scenarii de actualizare a geometriei:

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 9 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  Scenariul 1: In cazul in care in hartă există tronsoane de arteră (segmente de arteră definite intre două intersecţii) care nu au denumire, se vor selecta tronsoanele existente în hartă şi se vor asocia denumirii corecte, prin paşii:

  1. Cu fisa de editare deschisă, conform paşilor descrişi mai sus, se selectează opţiunea „Asociati arterei segmentele deja existente in harta”

  2. După selectarea acestei opţiuni, se vor selecta tronsoanele de artera, prin

  click stânga mouse în hartă. Tronsoanele selectate vor fi afişate cu culoarea roşie.

  Notă: paşii necesari a fi parcurşi, vor fi afişaţi sub opţiunea selectată in culoare albastră.

  3. Se finalizează crearea geometriei prin apelarea butonului Salveaza modificarile. Geometria arterei a fost creată.

  4. Ne întoarcem în fişa arterei, unde vom marca faptul că artera este corectă atât din punct de vedere al denumirii cât şi al geometriei prin apelarea butonului „Inapoi la fisa de editare”.

  Artera a fost validată.

  Scenariul 2: In cazul in care pentru o arteră au fost asociate tronsoane greşite tronsoanele se vor dezasocia prin parcurgerea paşilor:

  1. Cu fisa de editare deschisă, conform paşilor descrişi mai sus, se selectează opţiunea „Dezasociati de artera segmente care figureaza in harta ca fiind deja asociate”.

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 10 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  2. În fereastra hartă, prin click stânga mouse se selectează tronsonul care se

  doreşte a fi exclus. 3. Se finalizează noua geometriei prin apelarea butonului Salveaza modificarile.

  Geometria arterei a fost creată. 4. Ne întoarcem în fişa arterei, unde vom marca faptul că artera este corectă

  atât din punct de vedere al denumirii cât şi al geometriei prin apelarea butonului „Inapoi la fisa de editare”.

  Artera a fost validată.

  Scenariul 3: In cazul in care in artera nu are geometrie sau, artera este mai lungă în realitate. Se vectorizează geometria arterei prin parcurgerea paşilor:

  1. Cu fisa de editare deschisă, conform paşilor descrişi mai sus, se selectează opţiunea „desenati in harta segmente noi si sa le asociati arterei”

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 11 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  2. În fereastra hartă, se desenează geometria prin click-uri (click stânga mouse) succesive.

  3. Se finalizează vectorizarea prin dublu click buton stânga mouse. Noua arteră a fost vectorizată şi va fi marcată în hartă prin culoarea roşu.

  4. Ne întoarcem în fişa arterei, unde vom marca faptul că artera este corectă atât din punct de vedere al denumirii cât şi al geometriei prin apelarea butonului „Inapoi la fisa de editare”.

  Artera a fost creată şi validată.

  Scenariul 4: In cazul in care se doreşte scurtarea arterei prin ştergerea unui tronson din aceasta, se vor urmării paşii:

  1. Cu fisa de editare deschisă, conform paşilor descrişi mai sus, se selectează opţiunea „stergeti un segment de artera atasat la artera curenta”

  2. În fereastra hartă, prin click stânga mouse se selectează tronsonul care se

  doreşte a fi exclus. 3. Se finalizează noua geometriei prin apelarea butonului Salveaza modificarile.

  Geometria arterei a fost creată. 4. Ne întoarcem în fişa arterei, unde vom marca faptul că artera este corectă

  atât din punct de vedere al denumirii cât şi al geometriei prin apelarea butonului „Inapoi la fisa de editare”.

  Artera a fost validată.

  Opţional:Scenariul 5: Scenariul este aplicabil dacă se doreşte preluarea geometriei arterei din alte aplicaţii ca fişier .glm.

  1. Cu fisa de editare deschisă, conform paşilor descrişi mai sus, se selectează opţiunea „actualizaţi/completaţi grafica arterei dintr-un fişier local în format GML”

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 12 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  2. Se selectează butonul Preia fişier GML. Se deschide caseta de transfer a

  fişierului in care, în zona Transferati fisierul artera.gml pentru importarea partii grafice, se apasă butonul Selectează pentru a identifica fişierul gml

  3. Se apasă butonul Verifica fisier GML pentru a verifica daca datele sunt corecte (geometria arterei)

  4. Se ataşează geometria generată prin apelarea butonului Ataseaza segmente GML.

  5. Ne întoarcem în fişa arterei, unde vom marca faptul că artera este corectă atât din punct de vedere al denumirii cât şi al geometriei prin apelarea butonului „Inapoi la fisa de editare”.

  Artera a fost validată.

  2.3 Validarea adreselor administrative Aplicaţia de validare a nomenclatoarelor permite vizualizarea listei de adrese administrative grupate pe fiecare stradă, validarea numărului sau asociere străzii de care aparţine şi acolo unde este cazul, actualizarea adresei.

  1.1.3. Validarea numerelor administrative

  Lista de numere administrative asociate la o arteră se poate afişa folosind butonul

  de de la: “Pasul 3: Validarea numerelor administrative” din interfaţa de validare artere.

  Această funcţie este accesibilă numai după finalizarea pasului 2 de la validarea străzii, este bifată “Grafica asociată este corectă” şi modificările au fost salvate..

  1. În fişa de editare a arterei, se apasă butonul

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 13 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  2. Se deschide lista de numere administrative (numere poştale) ataşate arterei,

  iar harta va fi mărită şi centrată pe aceste numere. Pentru a distinge mai uşor numere alocate arterei pentru care se realizează validarea, în hartă s-a utilizat codul de culori:

  - Numele arterei se regăseşte deasupra hărţii - Bulinele albastre reprezintă numere asociate arterei care se validează - Bulinele galbene reprezintă numere asociate altor artere decât cea

  curentă - Bulinele negre reprezintă numere care nu sunt asociate nici unei artere

  3. Pentru validarea adreselor, se parcurge lista si se verifică corectitudinea

  valorilor înscrise în câmpurile Număr poştal şi Nume bloc şi poziţia geografică a numărului administrativ. Pentru vizualizarea in hartă a unei adrese, in lista de adrese se apasă butonul Arată în hartă , aflat în partea dreaptă a numărului.

  Scenariul 1: În cazul în care un număr administrativ nu este corect definit, se vor actualiza valorile prin parcurgerea paşilor:

  1. Se editează numărul prin apelarea butonului Editează, existent în rândul numărului administrativ ales pentru editare. Numărul selectat va fi marcat în hartă prin culoarea albastru închis.

  2. Se deschide fisa de editare in care se pot actualiza valorile: a. Numar postal – se editează numărul administrativ b. Nume Bloc – se completează numai pentru construcţiile care nu au

  alocată o adresa 3. Daca numărul nu este plasat corect în hartă, se va modifica poziţia acestuia

  prin apelarea butonului Pozitioneaza adresa in harta şi click stânga mouse în poziţia corectă.

  4. Se finalizează actualizarea datelor despre număr poştal şi se salvează noile

  valori prin apelarea butonului Salvează modificările .

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 14 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  5. Se închide fisa prin apelarea butonului Inchide fisa de editare. 6. Se continuă validarea adreselor până la finalizarea listei de adrese.

  Scenariul 2: În cazul in care un număr administrativ lipseşte din listă şi din hartă, se va genera noul număr urmărind paşii:

  1. Se apasă butonul . Fişa de editare a adreselor trebuie să fie închisă înainte de a acţiona butonul.

  2. Se va deschide fereastra de editare în care se completează datele alfanumerice; Număr poştal şi Nume bloc.

  3. Se salvează numărul administrativ/poştal prin apelarea butonului

  .

  4. Se plasează numărul în hartă prin apelarea butonului şi click stânga mouse în hartă pe bulina neagră.

  Notă: dacă in hartă există numărul administrativ dar nu aparţine nici unei artere este marcat ca bulină neagră

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 15 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  Înainte de poziţionarea numărului în hartă se recomandă mărirea hărţii la o scară care permite identificarea cât mai precisă a locaţiei (butoanele

  ). 5. Editarea se finalizează prin click stânga mouse pe butonul

  urmată de click stânga mouse pe butonul

  .

  Scenariul 3: În cazul in care un număr administrativ nu există şi trebuie şters din listă, se vor urmării paşii:

  1. Din fisa de editare a numerelor administrative/poştale, se selectează numărul

  care trebuie şters şi se apelează butonul Şterge. 2. Salvarea se realizează automat iar numărul va fi şters din baza de date şi din

  hartă.

  Notă:În listă:

  - Butonul permite deschiderea interfeţei de adăugare număr administrativ nou.

  - Butonul permite reîmprospătarea listei cu datele salvate în baza de date pe parcursul operaţiunii de validare adrese

  - Coloana Numar postal permite filtrarea listei de adrese prin valoarea numărului introdus în acest câmp. Filtrarea se face cu condiţia numărul din baza de date conţine textul înscris în câmpul filtru. După completarea câmpului se dă click stânga mouse pe o zonă din afara zonei de editare a câmpului. Ştergerea filtrului se realizează prin ştergerea conţinutului din câmp şi click stânga mouse pe o zonă din afara zonei de editare a câmpului.

  - Coloana Nume bloc este filtrabil prin textul introdus în câmpul de sub capul de tabel. Filtrarea se face cu condiţia numărul din baza de date conţine textul înscris în câmpul filtru. După completarea câmpului se dă click stânga mouse pe o zonă din afara zonei de editare a câmpului. Ştergerea filtrului se realizează prin ştergerea conţinutului din câmp şi click stânga mouse pe o zonă din afara zonei de editare a câmpului.

  - Butonul Editează permite deschiderea fişei de editare a adresei - butonul Şterge permite ştergerea unui număr din listă şi din hartă - Butonul Afiseaza in harta permite centrarea hărţii pe locaţia geografică a

  numărului analizat. Dacă butonul nu este afişat, numărul respectiv nu a fost poziţionat în hartă.

  - Bara de pagini permite setarea numărului de înregistrări afişate în pagină şi navigarea printre pagini. Bara dispare în cazul în care numărul de numere asociate arterei este sub numărul selectat pentru o pagină.

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 16 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  1.1.4. Finalizarea validării arterei şi adreselor asociate

  Paşi:

  1. După finalizarea validării numerelor administrative (lista este completă şi corectă), se revene la lista de artere prin apelarea butonului Înapoi la fisa arterei

  2. Se marchează starea de validare prin bifarea Adresele sunt corecte.

  3. Se salvează modificarea stării arterei prin apelarea butonului

  .

  4. Se închide fişa arterei prin apelarea butonului .

  S-a finalizat validarea arterei si adreselor (artera şi adresele sunt corecte). In lista de artere in câmpul stare, va apărea valoarea Numere validate, iar artera va fi colorata in listă in culoarea verde.

 • Aplicaţia de validare artere şi adrese administrative

  Intergraph Computer Services (România) Pag. 17 din 17

  Str. Putul lui Zamfir , nr. 22-24, sector 1, Bucureşti, 011683, România Tel: +40-21-223 63 63; Fax: +40-21-223 63 64; e-mail: [email protected]; http://www.ingr.ro

  1.1.5. Opţional:Editarea arterelor si numerelor administrative validate

  In cazul in care, pentru o arteră validată, denumirea arterei sau un număr administrativ s-a modificat, informaţiile se pot actualiza prin parcurgerea paşilor:

  1. Din lista de artere, se selectează artera pentru care se vor actualiza şi se apasă butonul Editeaza. Se deschide fisa de editare a arterei in care paşii de validare nu sunt disponibili pentru editare

  2. In funcţie de tipul de atribute care se vor actualiza, - actualizarea numelui si/sau tipului - actualizarea geometriei - actualizarea numărului administrativ sa introducerea unui număr nou

  se apasă butonul Revenire din dreptul opţiunii de validare. Apare mesajul de avertizare, care vă solicită confirmarea faptului că doriţi să actualizaţi informaţia. Se apasă buton Ok pentru a continua editarea.

  3. in funcţie de tipul de atribut care se va actualiza, se vor parcurge paşii descrişi

  anterior. 4. Se finalizează actualizarea arterelor si numerelor administrative prin salvarea

  modificărilor şi închiderea fişei arterei.