I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016,...

of 24 /24
1 APROBAT, Asociat Unic Hotărârea nr.__/_________ STRATEGIA DE DEZVOLTARE ONCO-LIFE CENTER SRL PENTRU PERIOADA 2014 2018 REVIZUITA SI COMPLETATA IN 2016 I. INTRODUCERE Strategia de dezvoltare a ONCO-LIFE CENTER SRL constituie documentul intern principal de planificare strategică pe termen scurt, mediu şi lung, care cuprinde obiectivele de dezvoltare a spitalului pâna in anul 2018 şi stabileşte măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective. Strategia de dezvoltare are drept obiectiv principal satisfacerea nevoilor comunităţii deservite respectiv pacientii cu afectiuni oncologice, oncohematologice si medicale. Se considera ca si nevoi ale populatiei deservite furnizarea unor servicii de calitate rezultat al: respectarii procedurilor, protocoalelor ooooooooo si ghidurilor de buna practica, personal specializat, infrastructura adecvata, conditii de mediu satisfacatoare, echipamente de cea mai buna calitate. Strategia serveşte drep instrument unic de integrare a cadrului STRATEGIC existent, de racordare a procesului de planificare a resurselor cu cadrul de politici de dezvoltare ale Romaniei în domeniul sanitar. Obiectivul fundamental al Strategiei ONCO-LIFE CENTER SRL este creşterea continuă a calităţii actului medical acordat, cu scopul final de a asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor. Elaborarea prezentei strategii de dezvoltare a ONCO-LIFE CENTER SRL in domeniul dezvoltării pe termen scurt, mediu şi lung s-a realizat în conformitate cu planul strategic naţional în domeniul sanitar şi a legislaţiei: - Legea nr.95/2006. privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare şi Legea spitalelor, nr 270/2003. cu modificările şi completările ulterioare. - Ordinul MSP nr.914/2006. pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare; - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor - Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului şi normele de aplicare ONCO-LIFE CENTER SRL

Embed Size (px)

Transcript of I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016,...

Page 1: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

1

APROBAT,

Asociat Unic

Hotărârea nr.__/_________

STRATEGIA DE DEZVOLTARE

ONCO-LIFE CENTER SRL

PENTRU PERIOADA 2014 – 2018

REVIZUITA SI COMPLETATA IN 2016

I. INTRODUCERE

Strategia de dezvoltare a ONCO-LIFE CENTER SRL constituie documentul intern principal de

planificare strategică pe termen scurt, mediu şi lung, care cuprinde obiectivele de dezvoltare a spitalului

pâna in anul 2018 şi stabileşte măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective.

Strategia de dezvoltare are drept obiectiv principal satisfacerea nevoilor comunităţii deservite

respectiv pacientii cu afectiuni oncologice, oncohematologice si medicale. Se considera ca si nevoi ale

populatiei deservite furnizarea unor servicii de calitate rezultat al: respectarii procedurilor, protocoalelor

ooooooooo si ghidurilor de buna practica, personal specializat, infrastructura adecvata, conditii de mediu

satisfacatoare, echipamente de cea mai buna calitate.

Strategia serveşte drep instrument unic de integrare a cadrului STRATEGIC existent, de racordare a

procesului de planificare a resurselor cu cadrul de politici de dezvoltare ale Romaniei în domeniul sanitar.

Obiectivul fundamental al Strategiei ONCO-LIFE CENTER SRL este creşterea continuă a

calităţii actului medical acordat, cu scopul final de a asigura îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor.

Elaborarea prezentei strategii de dezvoltare a ONCO-LIFE CENTER SRL in domeniul dezvoltării

pe termen scurt, mediu şi lung s-a realizat în conformitate cu planul strategic naţional în domeniul sanitar şi a

legislaţiei:

- Legea nr.95/2006. privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare şi

Legea spitalelor, nr 270/2003. cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul MSP nr.914/2006. pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le

îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;

- Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare

si acreditare a spitalelor

- Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului şi normele de aplicare

ONCO-LIFE CENTER SRL

Page 2: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

2

II. MISIUNE VIZIUNE VALORI

MISIUNE

ONCO-LIFE CENTER SRL are ca misiune principală oferirea de servicii de asistentă medicală

oncologică pentru pacienţii din judeţul Dolj şi judeţele limitrofe.

Misiunea ONCO-LIFE CENTER SRL este de a identifica şi a soluţiona nevoile pacienţilor prin

furnizarea unor servicii medicale de calitate, compatibile cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeana ,

bazate pe competenţă, transparenţă, echitate, eficienţă şi eficacitate si puse permanent in slujba cetăţeanului.

VIZIUNE

Viziunea managerială a echipei de conducere a ONCO-LIFE CENTER SRL este să devină cel mai

bun furnizor de asistentă medicală pentru pacienţii oncologici din întreaga regiune, etalon al

profesionalismului şi calitaţii.

În centrul atenţiei noastre este ,,determinarea unei atitudini şi a unei mentalităţi concentrate pe

calitate, prin identificarea oportună a neconformităţilor şi deficienţelor în activitate, care constituie o piedică

în faţa atingerii obiectivelor strategice ale spitalului”.

VALORI

- orientarea către pacient prin identificarea nevoilor si aşteptărilor acestora

- legalitatea tuturor acţiunilor întreprinse

- respectarea dreptului populatiei de a beneficia de servicii medicale de bună calitate

- garantarea calităţii şi a siguranţei actului medical

- accesul facil la serviciile medicale oferite

- competenta profesională a personalului şi încurajarea dezvoltării acestuia

- transparenta decizionala

- accesul pacienţilor la informaţia cu caracter medical

Pentru atingerea acestor deziderate preocuparile managementului sunt urmatoarele:

adaptarea serviciilor medicale şi de îngrijire la standardele europene şi internaţionale în domeniu;

creşterea calităţii actului managerial;

dezvoltarea serviciilor medicale oferite;

centrarea serviciilor pe pacient, furnizate intr-o manieră profesionistă, bazată pe dovezi ştiinţifice,

accesibile, echitabile, eficiente;

acordarea serviciilor în condiţii de siguranţa, ţinând cont de aşteptările şi percepţia pacientului;

perfecţionarea continuă a personalului;

Page 3: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

3

obtinerea unui nivel maxim de satisfacţie al pacientilor;

efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru pregătirea spitalului în vederea acreditării.

Baza succesului Spitalului nostru o reprezintă calitatea şi eficienţa serviciilor prestate pacienţilor, şi, drept

urmare, prima grijă şi responsabilitate a fiecărui angajat al spitalului, începând cu conducerea acestuia, este

calitatea actului medical şi a proceselor conexe acestuia.

Considerăm că pentru o eficientă şi eficacitate maxime, pe lângă o infrastructură aflată la standarde

europene, ONCO-LIFE CENTER SRL are nevoie şi de o bună organizare internă, un management al

calităţii funcţional, care să opereze cu prioritate în beneficiul pacienţilor noştri, dar şi a angajaţilor unităţii

noastre sanitare.

III. ANALIZA DE SITUAŢIE A SPITALULUI

3.1 ANALIZA NEVOILOR DE INGRIJIRI DE SANATATE.

DINAMICA PIETEI DE SERVICII DE SANATATE ONCOLOGICE

A. Nevoia de servicii medicale în specialitatea oncologie medicală a crescut considerabil în ultimii

ani datorită numărului mare de solicitări în condiţiile unei infrastructuri insuficiente.

Astfel, în judeţul Dolj numărul bolnavilor cu afecţiuni oncologice aflaţi în evidenă în anul 2012 este

de: 20.096, incidenţa afecţiunilor oncologice în ultimii 10 ani fiind în creştere.

Conform datelor statistice, indicele de evidenţa în anul 2002 a fost 1,83 % iar în anul 2012 -2,99%

,anual fiind luaţi în evidenţă peste 1500 cazuri noi de pacienţi cu afecţiuni maligne.

Tabel nr.1. Indicele de evidenţa pentru afecţiuni maligne judeţ Dolj

An 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indice

de

evidenta

%

1.83 1.92 2.40 2.17 2.28 2.40 2.53 2.65 2.74 2.87 2.99

Sursa: Serviciul statistică DSP DOLJ

Page 4: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

4

Evolutia indicelui de evidenta pentru afectiuni maligne

in judetul Dolj in perioada 2002-2012

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

Deşi este o zonă cu patologie oncologică foarte frecventă, zona Olteniei nu beneficiază de

infrastructura necesară şi suficientă astfel incât să poată asigura accesul egal pentru toţi pacienţii la

investigaţiile şi terapiile de ultimă generaţie.

Singurele facilităţi de tratament oncologic din judeţ sunt :

- 2 secţii de oncologie medicală în sistem public, cu un număr insuficient de paturi - 90 paturi, care au o

serie de probleme (clădiri vechi cu saloane supraaglomerate pentru întreţinerea cărora spitalele nu au

fonduri suficiente, secţii pavilionare, număr insuficient de medici şi asistente – 7 medici specialisti oncologi,

frecvente situaţii în care pacienţii sunt amânaţi din lipsa de locuri sau de medicamente, acces greoi la

investigaţii)

- o unitate sanitara cu spitalizare de zi în sistem privat cu 12 paturi , deservita de 2 medici specialisti

oncologi .

Impactul asupra sănătătii publice al afectiunilor oncologice poate fi judecat după: frecvenţă,

severitate, consecinţe, disponibilitatea intervenţiilor şi preocuparea publică.

O boala oncologica prezentă la o anumita persoană reprezintă o sursa de alterare a echilibrului

microgrupului social (familial, profesional).

B. Nevoia de servicii medicale în specialitatea medicină internă aduce un beneficiu real

pacienţilor oncologici din evidenţa unităţii, în sensul rezolvării prompte a patologiei asociate, în condiţii de

confort fizic şi psihic pentru acesta.

Evaluarea interna a activităţii medicale a unităţii, precum si studiul indicilor de evidenta a unor boli

considerate probleme de sanatate , conform tabelului de mai jos, releva următoarele :

- Pacienţii cu boli neoplazice prezintă o incidenţă crescută a afecţiunilor medicale respiratorii,

cardio-vasculare, digestive, renale, etc. Acestea sunt fie preexistente patologiei oncologice, fie apar în timpul

Page 5: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

5

sau post-radiochimioterapie. Prin urmare, se impune o dublă monitorizare a pacientului, atât din punct de

vedere oncologic cât şi al specialităţii de medicină internă.

- Afecţiunile medicale devin frecvent clinic manifeste în timpul terapiilor oncologice.

Tabel nr.2. Indici de evidenţă pentru unele boli considerate probleme de sănătate- judet Dolj

Nr.

crt.

Boala

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

% % % % % % % % % % %

1 Anemii 0,28 0,30 0.29 0,31 0,32 0,33 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31

2 B.C.V. 1,00 1,08 1.17 1,25 1,33 1,45 1.55 1.65 1.72 1.57 1.45

3 B.P.C.O. 0,95 1,02 1.12 1,21 1,29 1,38 1.48 1.56 1.65 1.66 1.71

4 Ulcer 1,19 1,28 1.38 1,47 1,53 1,60 1.65 1.65 1.66 1.67 1.65

5 Ciroza si alte hepatite

cronice 0,21 0,23 1.29 1,42 0,26 0,29 1.88 2 2.09 2.09 2.13

6 Calculoză 0,48 0,54 0.58 0,60 0,64 0,68 0.73 0.75 0.76 0.75 0.74

Sursa: Serviciul statistică DSP DOLJ

3.2 CARACTERISTICILE RELEVANTE ALE POPULATIEI DESERVITE

În ONCO-LIFE CENTER SRL sunt tratati in principal bolnavi cu afectiuni oncologice dar si

hematologice si medicale.

ONCO-LIFE CENTER SRL deserveste un numar mare de pacienţi, având o adresabilitate crescuta.

Centru deserveşte o populaţie de peste 750.000 de locuitori din judeţ dar şi din judeţele limitrofe, atât

din mediul rural cât şi din mediul urban

3.3 ISTORIC, TIPUL SI PROFILUL SPITALULUI

ONCO-LIFE CENTER SRL, înfiinţat în noiembrie 2012, este un centru medical privat de spitalizare

de zi situat la km 0 al municipiului Craiova, cu o capacitate de 17 paturi, furnizând servicii medicale

spitaliceşti şi ambulatorii în specialitătile: oncologie medicală, hematologie, medicină internă .

Se întinde pe o suprafaţă de 446 mp. desfăşurandu-si activitatea într-un spaţiu pe 3 niveluri

(demisol, parter şi etaj), accesul din exterior fiind la nivelul parterului.

3.4 ORGANIZARE

Organizat cu avizul Ministerului Sănătatii nr. XI/A/22632/CV/1356/18.06.2012, modificat cu avizul

Ministerului Sanatatii nr. XI/A/57039/NB/8869/20.10.2014 ONCO-LIFE CENTER S.R.L.are următoarea

structură :

Page 6: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

6

spitalizare de zi – 17 paturi oncologie medicala , hematologie si medicina interna;

cabinete medicale in specialitatile:

oncologie medicala

hematologie

medicina interna

cardiologie

sala de tratamente;

punct de recoltare probe biologice;

farmacie cu circuit inchis.

Aparat Functional:

- Compartiment Financiar-contabilitate

- Compartiment Resurse umane

- Compartiment Achizitii publice, aprovizionare-administrativ

- Structura de management al calitatii serviciilor medicale

- Compartiment supraveghere, prevenire si limitare a I.A.A.M.

- Compartiment secretariar, registratura, statistica medicala.

Unitatea este situata la adresa: Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr. 6, jud. Dolj .

Spitalul dispune de toate utilitatile necesare desfasurarii în conditii bune a actului medical.

3.5 SERVICII FURNIZATE

ONCO-LIFE CENTER SRL asigură :

- acordarea serviciilor medicale asiguraţilor în mod nediscriminatoriu;

- efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor;

- informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropriate asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în scopul

asigurării eficienţei tratamentului aplicat;

- depozitarea, prepararea şi difuzarea medicamentelor precum şi distribuirea instrumentarului şi altor

produse tehnico-medicale potrivit normelor în vigoare, controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor în

vederea ridicării eficienţei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse, informarea

şi documentarea în domeniul medicamentelor;

- păstrarea de către personalul medical a confidenţialităţii faţă de terţi (alţii decât familia şi reprezentanţii

legali), asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate pacientilor;

- respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în

consulturi interdisciplinare;

- neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură;

- pregătire profesională continuă a personalului medical; promovarea acţiunilor privind educaţia sanitară a

populaţiei

- stabilirea factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă, a influenţei acestora asupra stării de sănătate a

populaţiei şi controlul aplicării normelor de igienă;

- crearea unei ambianţe placute;

- realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenire a infecţiilor asociate asistentei

medicale;

- protecţia muncii şi paza împotriva incendiilor, conform normelor în vigoare;

Page 7: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

7

- bolnavii internaţi beneficiază pe langa tratamentul medicamentos si de consiliere psihologica

Spitalul deruleaza Programul national de oncologie – Subprogramul de tratament al bolnavilor cu

afectiuni oncologice

3.6 RESURSE UMANE

Personalul necesar desfăşurarii activităţilor ONCO-LIFE CENTER SRL este angajat prin contract

individual de muncă, incheiat in conformitate cu Legea 53/ 2003 - Codul Muncii şi a celorlalte prevederi

legale in vigoare, în baza normativelor de personal emise de Ministerul Sănătaţii, precum şi prin contracte de

prestări servicii.

În prezent, structura personalului pe categorii profesionale este următoarea:

Tabel nr.3. Structura personalului ONCO-LIFE CENTER SRL

PERSONAL PROCENT POSTURI OCUPATE

2013 2014 2015

Medici 67% 67% 83,3%

Farmacist 100% 100% 100%

Asistenti medicali 87,5% 87,5% 100%

Registrator medical 100% 100% 75%

Ingrijitoare curatenie 100% 100% 100%

TESA 83,3% 100% 100%

Administrator 100% 100% 100%

TOTAL 80% 84% 91,48%

Sursa: Compartiment Resurse Umane ONCO-LIFE CENTER

Avem deficit de medici in specialitatea oncologie, lipsă medic hematolog pe activitatea de spitalizare

şi lipsă medic cardiolog în cabinetul din ambulatoriu.

3.7. INDICATORI DE PEFORMANTĂ

Activitatea spitalului este reprezentată de „indicatorii de performantă”.

Dinamica indicatorilor de performantă este evidenţiată în tabelul de mai jos:

Page 8: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

8

Tabel nr.4. Evoluţia indicatorilor de performanţă

CATEGORIA

DE INDICATORI DENUMIREA INDICATORULUI 2013 2014 2015

A.

Indicatori de

management ai

resurselor umane

Proporţia medicilor din totalul personalului

angajat 16,67% 17,95% 20,00%

Proporţia personalului medical din totalul

personalului angajat 72,22% 74,36% 73,33%

Proporţia personalului medical cu studii

superioare din totalul personalului medical 30,77% 31,03% 33.33%

Numărul mediu de bolnavi consultaţi de un

medic in ambulatoriu 3225 2187 1936

Numărul mediu de bolnavi externaţi pe un

medic 612 1185 1085

B.

Indicatori de

utilizare a

seviciilor

Numărul de bolnavi externaţi pe spital 1224 2370 3256

Numărul consultaţiilor acordate în

ambulatoriu 6150 8747 7746

Numărul de servicii spitaliceşti furnizate 2380 4740 6512

C.

Indicatori

economico-

financiari

Procentul cheltuielilor de personal din

totalul cheltuielilor spitalului 13,77% 19,19% 24,32%

Procentul cheltuielilor cu medicamente din

totalul cheltuielilor spitalului 79,18% 71,69% 61,08%

Procentul veniturilor proprii din totalul

veniturilor spitalului 0,73% 3,70% 2,90%

Procentul veniturilor din contractul cu CAS

DJ 99,27% 96,30% 97,10%

D.

Indicatori de

Calitate

Rata mortalităţii intraspitaliceşti 0 0 0

Rata infecţiilor nosocomiale 0 0 0

Procentul bolnavilor transferaţi către alte

spitale din totalul bolnavilor internaţi 0 0 0

Numarul de reclamaţii înregistrate 0 0 0

Sursa: Compartiment secretariat, registratura,statistică medicala ONCO-LIFE CENTER

Page 9: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

9

3.8. DOTAREA CU APARATURĂ MEDICALĂ

Pentru serviciile medicale pe care le furnizăm, aparatura medicală din dotare ne permite desfăşurarea

actului medical în bune condiţii, făcâd faţa şi situaţiilor de urgenţă medicală :

ELECTROCARDIOGRAF

ECOGRAF

SPIROMETRU

MONITOR FUNCŢII VITALE

DEFIBRILATOR

TRUSĂ DE RESUSCITARE

CONCENTRATOR DE OXIGEN

3.9.SITUAŢIA FINANCIARĂ

Veniturile spitalului se compun din veniturile realizate prin decontarea serviciilor medicale

spitaliceşti, prin programul naţional de sănătate pentru bolnavii oncologici, prin decontarea serviciilor

medicale ambulatorii de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Dolj şi din venituri proprii.

Tabel nr.5. VENITURILE SPITALULUI PE SURSE DE FINANŢARE

VENITURI 2013 2014 2015

Venituri din contractele cu CAS –

total din care:

4.481.399 3.444.251 3.269.240

- servicii medicale spitaliceşti 844.986 691.746 1.147.849

- program naţional de oncologie 3.395.889 2.552.805 1.928.999

- servicii medicale ambulatorii 240.524 199.700 192.392

Venituri proprii 33.294 34.302 39.715

Venituri totale 4.514.693 3.478.553 3.308.955

Sursa: Compartiment Financiar contabilitate ONCO-LIFE CENTER

Tabel nr.6. CHELTUIELILE SPITALULUI

CHELTUIELI 2013 2014 2015

Cheltuieli de personal 596.503 691.344 782.133

Cheltuieli materiale – total din care

cu medicamente

3.503.936

3.430.110

2.653.054

2.593.234 2.056.389

1.964.385

Cheltuieli cu servicii furnizate de

terţi

72.002 133.806 304.597

Alte cheltuieli 189.562 125.325 73.359

Total cheltuieli 4.362.003 3.603.529 3.216.478

Sursa: Compartiment Financiar contabilitate ONCO-LIFE CENTER

Page 10: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

10

Observaţii : Procentul mare de cheltuieli cu medicamente se datoreaza faptului ca sunt incluse si

medicamentele din Programul national de oncologie pe care il derulam

IV. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT este un instrument de analiză strategica, folosit pentru a identifica cele mai potrivite

direcţii de acţiune în vederea dezvoltării unităţii sanitare. Scopul acestui tip de analiză este de a furniza

informaţii cât mai reale, astfel încât proiectul de management să aibă o bază cât mai solidă, luând în

considerare următorii factori:

punctele tari (“Strenghts”), punctele slabe (“Weaknesses”), oportunităţile (“Opportunities”), şi posibilele

ameninţări (“Threats”) care ar afecta dezvoltarea unităţii sanitare.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- utilizarea eficientă a dotărilor disponibile pentru

acordarea unei asistenţe medicale calitativ superioare

- spaţiul suficient pentru desfaşurarea activităţii

prezente şi pentru dezvoltare

- pregătirea profesională continuă a personalului

medical şi nemedical ;

- existenţa unei echipe de lucru formată din personal

profesionist şi dedicat

- spitalul deţine autorizaţie sanitară de funcţionare, în

conformitate cu standardele în vigoare.

- situaţia financiară echilibrata (nu avem arierate; pe

anul 2013 a fost excedent financiar)

- unitate sanitară neacreditata

- lipsa unui sistem informatic integrat

performant

- deficit de personal medical superior pentru

specialităţile din structură

- lipsa certificării ISO 9001/2008

- venituri proprii insuficiente pentru dezvoltare

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- spital bine poziţionat pentru o accesibilitate crescută

;

- adresabilitate crescută a unei comunitati bine

conturate

- existenţa unei relaţii contractuale între unitatea

sanitară şi casa de asigurări (serviciile sunt decontate

de catre CAS DOLJ în totalitate)

- posibilitatea încheirii de contracte cu case private de

asigurări

- buna colaborare cu autoritătile judetene, de sanatate

publică, naţionale, administraţie publică.

- posibilitatea accesării de fonduri europene, programe

gurvernametale.

- colaborarea cu firme de îngrijire a bolnavilor la

domiciliu ce au contract cu CAS Dolj.

- atragerea unor surse externe de finanţare ( firme

private, oameni de afaceri)

- existenţa contractelor de colaborare ale spitalului cu

laboratoratoare de analize medicale, laborator de

radiologie si imagistică medicală.

- nivelul scazut de trai datorită ratei mari de

şomaj

- tendinţa migrării corpului medical către ţarile

UE

-creşterea costurilor asistenţei medicale

- presiunea socială prin lipsa posibilităţilor

proprii ale pacienţilor de tratament sau ingrijire

la domiciliu

Page 11: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

11

In vederea indeplinirii obiectivului fundamental al Strategiei SC ONCO-LIFE CENTER SRL

respectiv creşterea continuă a calităţii actului medical acordat, cu scopul final de a asigura îmbunătăţirea

calităţii vieţii pacienţilor, s-au stabilit urmatoarele obiective strategice:

V. OBIECTIVE STRATEGICE

OBIECTIV GENERAL: Oferirea unor servicii medicale si nemedicale de calitate, in conditii de siguranta

pentru pacienti.

OBIECTIVE STRATEGICE PE TERMEN SCURT (ANUL 2014)

I. CRESTERA CALITATII ACTULUI MEDICAL SI A SERVICIILOR MEDICALE

OFERITE PACIENTILOR

ACTIVITATI:

1. Implementarea ghidului de practica medicala pentru specialitatea de oncologie medicala aprobat prin

OMS nr. 1221/2010, ghid prevazut in Anexa: „Recomandările Societăţii Europene de Oncologie

Medicală (ESMO) pentru diagnosticul, tratamentul şi urmărirea post terapeutică, în afecţiunile

oncologice.”

RESPONSABILI: Medicii specialisti oncologi

2. Aplicarea protocoalelor terapeutice conform legislatiei CNAS si MS (Ordin MS/CNAS nr. 1301/500/2008,

cu modificarile si completarile ulterioare).

RESPONSABILI: Medicii specialisti oncologi

3. Asigurarea serviciilor paraclinice de laborator si imagistica de inalta performanta prin incheierea si /sau

prelungirea contractelor de prestari servicii cu unitati autorizate.

RESPONSABILI: Administrator, medicii specialisti oncologi

4. Achizitionarea unui ecograf performant de ultima generatie.

RESPONSABIL: Administrator

5. Extinderea gamei de servicii medicale pe spitalizare de zi prin introducerea de noi specialitati.

RESPONSABIL: Administrator

6. Prelungirea contractului de prestari servicii cu CRTS pentru livrarea de sange si produse de sange pentru

pacientii care necesita transfuzii

RESPONSABIL: Administrator

Indicatori de monitorizare :

- numarul procedurilor de lucru elaborate / an in spital.

- numarul protocoalelor terapeutice aplicate / an in spital

- numar contracte / an

- echipamente achizitionate

Page 12: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

12

- numar specialitati nou introduse

II. INFORMATIZAREA TUTUROR SERVICIILOR MEDICALE

ACTIVITATI:

1. Achizitia si implementarea unui sistem informatic integrat performant.

RESPONSABIL: Administrator

2. Achizitionarea de echipamente informatice noi, performante.

RESPONSABIL: Administrator si furnizorul de program informatic

Indicatori de monitorizare :

-achizitia softului

- achizitia echipamentelor informatice

- nr. personal care a dobândit abilităţile de a lucra în noul program informatic /nr. personal instruit.

III. PROMOVAREA CENTRULUI MEDICAL IN VEDEREA CRESTERII

ADRESABILITATII PACIENTILOR

ACTIVITATI:

1. Elaborare si difuzare materiale de promovare

RESPONSABIL: Administrator

Indicatori de monitorizare :

- cresterea numarului de pacienti cu 10% fata de anul anterior

IV. OBIECTIV SPECIFIC DE IMBUNATATIRE A CALITATII SI DEZVOLTARE A

RESURSELOR UMANE

ACTIVITATI:

1. Cresterea numarului de competente profesionale ale personalului

2. Acoperirea cu personal de specialitate a posturilor vacante.

RESPONSABIL: Compartiment Resurse Umane

Indicatori de monitorizare :

- numar de competente noi

- numar personal nou angajat

OBIECTIVE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU (2ani - 2015/2016)

I CRESTERA CALITATII ACTULUI MEDICAL SI A SERVICIILOR MEDICALE

OFERITE PACIENTILOR

ACTIVITATI:

Page 13: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

13

1.Dezvoltarea gamei de servicii medicale de spitalizare de zi, avand in vedere profilul pacientului oncologic

cu multiple comorbiditati, precum si in functie de adresabilitatea pacientilor

Indicatori de monitorizare :

-Numar medici angajati / necesar medici

TERMEN DE REALIZARE: 2016

RESPONSABILI: Administrator

2. Achizitionarea de echipamente medicale noi si performante care sa acopere gama de servicii necesare

desfasurarii activitatii medicale

Indicatori de monitorizare :

-Numar echipamente achizitionate / numar echipamente programate

TERMEN DE REALIZARE: 2015

RESPONSABILI: Administrator

3. Asigurarea consulturilor interdisciplinare pentru pacienti in specialitati medico-chirurgicale, prin

incheierea unor contracte de colaborare cu spitalele din Craiova.

Indicatori de monitorizare :

-Numar solicitari rezolvate / Numar solicitari

TERMEN DE REALIZARE: 2015

RESPONSABILI: Administrator

4. Asigurarea transferului interclinic al pacientului critic prin incheierea unui protocol cu spitalele clinice din

Craiova

Indicatori de monitorizare :

-Numar protocoale incheiate / Numar contracte programate

-Numar solicitari rezolvate / Numar solicitari

TERMEN DE REALIZARE: 2015

RESPONSABILI: Administrator

5. Aplicarea tuturor protocoalelor terapeutice conform legislatiei CAS si MS (Ordin MS/CAS nr.

1301/500/2008, cu modificarile si completarile ulterioare).

Indicatori de monitorizare :

-„O” deficiente la controlul foilor de observatie efectuat de CAS pe PN Oncologie/ an

TERMEN DE REALIZARE: 2015 - 2016

RESPONSABILI: Medicii specialisti .

6. Asigurarea serviciilor paraclinice (analize medicale, imagistica de inalta performanta) prin prelungirea /

incheierea contractelor de prestari servicii cu unitati autorizate.

Indicatori de monitorizare :

-Numar contracte efectuate / Numar contracte programte

-Numar solicitari pe fiecare serviciu/an

Page 14: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

14

TERMEN DE REALIZARE: 2015

RESPONSABILI: Administrator

7. Prelungirea contractului de prestari servicii cu CRTS pentru livrarea de sange si produse de sange pentru

pacientii care necesita transfuzii

8. Asigurarea continuitatii ingrijirilor acordate si a integrarii sociale a pacientilor prin implementarea unui

sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii, servicii sociale, medico-sociale si de ingrijire la domiciliu .

Indicatori de monitorizare :

-Numar de parteneriate incheiate/an;

-Numar pacienti beneficiari de serviciile unitatilor partenere/an.

TERMEN DE REALIZARE: 2016

RESPONSABILI: Administrator

9. Autorizarea centrului privind efectuarea de studii clinice in domeniul medicamentului

Indicatori de monitorizare :

-Obtinerea autorizatiei la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: 2015

RESPONSABILI: Administrator

II.OBIECTIVE PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR

ACTIVITATI:

1. Elaborarea si implementarea Procedurilor operationale privind activitatea in spital in vederea obtinerii

acreditarii centrului de catre CONAS

Indicatori de monitorizare :

-Numar proceduri operationale implementate / Numar proceduri elaborate

TERMEN DE REALIZARE: 2015

RESPONSABILI: Medic sef

2. Organizarea activitatii compartimentului de management a calitatii serviciilor medicale, conform O.M.S.

nr. 975/2012

TERMEN DE REALIZARE: trim I 2016

RESPONSABIL: Administrator

3. Monitorizarea si evaluarea satisfactiei pacientilor

Indicatori de monitorizare :

- Numar de sesizari / reclamatii de la pacienti si apartinatori /an

- Nivelul satisfactiei pacientilor

TERMEN DE REALIZARE: 2015 - 2016

RESPONSABIL: Administrator

Page 15: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

15

III.OBIECTIV PRIVIND SERVICIILE INFORMATICE:

ACTIVITATI:

1. Protejarea datelor informatice prin achizitionarea unui sistem de back-up a datelor informatice

Indicatori de monitorizare :

-Achizitionare sistem back-up

Termen de realizare: 2016

RESPONSABILI: Administrator

2. Imbunatatirea securitatii datelor informatice prin achizitionarea de programe specifice, cu licenta.

Indicatori de monitorizare :

-Achizitionare programe cu licenta

Termen de realizare: 2016

RESPONSABILI: Administrator, Comp. Achizitii publice, aprovizionare, administrativ

3.Îmbunătățirea sistemului informațional prin implementarea unui sistem informatic de tip intranet

Indicatori de monitorizare :

-Implementare intranet

Termen de realizare: 2016

RESPONSABILI: Administrator IT

IV.PROMOVAREA SPITALULUI IN VEDEREA CRESTERII ACCESIBILITATII

PACIENTILOR / SPECIALISTILOR LA SERVICIILE MEDICALE OFERITE DE SPITAL.

ACTIVITATI:

1. Actualizarea si imbunatatirea site-ului de prezentare a Spitalului;

Indicatori de monitorizare :

-Nr. accesari ale SITE;

TERMEN DE REALIZARE: 2016

RESPONSABILI: Administrator

V.OBIECTIV PRIVIND IMBUNATATIREA CALITĂŢII SERVICIILOR HOTELIERE

PENTRU PACIENTI prin crearea unui mediu adecvat si confortabil in spatiile de spitalizare si anexele

spitalului.

ACTIVITATI:

1. Achizitionare de lenjerie noua - 2015

2. Dotarea oficiului alimentar cu frigider.

Indicatori de monitorizare :

-achizitii efectuate la termenul programat

TERMEN DE REALIZARE: 2015

RESPONSABILI: Administrator

VI. OBIECTIVE SPECIFICE COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

Page 16: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

16

Activitati:

1. Achizitionarea unui program de contabilitate si salarizare.

Indicatori de monitorizare:

-program de contabilitate si salarizare instalat

TERMEN DE REALIZARE: 2015

RESPONSABILI: Economist financiar-contabil

2. Revizuirea tarifelor pentru serviciile efectuate cu plata.

Indicatori de monitorizare :

- procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

TERMEN DE REALIZARE: trimestrul II 2016

RESPONSABILI: Economist financiar-contabil, Administrator

VII.OBIECTIVE IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

ACTIVITATI:

1. 1.Acoperirea cu personal de specialitate a posturilor vacante – medici hematolog, cardiolog, oncolog.

Indicatori de monitorizare :

-Numar posturi vacante ocupate prin anagajari/an.

TERMEN DE REALIZARE: 2015-2016

RESPONSABILI: Administrator

2. Stimularea si recompensarea prin Acordarea de tichete de masa personalului angajat, lunar, precum si

tichete cadou cu ocazia sarbatorilor religioase.

Indicatori de monitorizare :

-Nivelul satisfactiei personalului pe categorii profesinale.

TERMEN DE REALIZARE: 2015-2016

RESPONSABILI: Administrator

3.Instruirea personalului medical superior si mediu privind resuscitarea cardio respiratorie.

Indicatori de monitorizare :

- Numar personal instruiti/ Numar total personal.

TERMEN DE REALIZARE: asistenti medicali – 2015

medici - 2016

RESPONSABILI: Administrator, responsabil resurse umane

VIII. OBIECTIVE SPECIFICE PRIVIND CONTROLUL INFECȚIILOR NOSOCOMIALE

ACTIVITATI:

1.Supravegerea conditiilor igienico – sanitare si de mediu, conform Planului de autocontrol;

Indicatori de monitorizare :

-Numar probe autocontrol conforme / numar total de probe recoltate / an.

TERMEN DE REALIZARE: 2015-2016

Page 17: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

17

RESPONSABILI: Medic responsabil de prevenirea si controlul Infectiilor Nosocomiale.

IX. OBIECTIV IN DOMENIUL ADMINISTRATIV:

ACTIVITATI:

1. Imbunatatirea infrastructurii si dotarilor prin:

1. Lucrari de igienizare si reabilitare acolo unde este necesar (interior, exterior, alei)

2. Reamenajarea spatiilor anexe (materiale de cuartenie, depozitare deseuri) -2016

3. Asigurarea accesului controlat in spatiile administrative

4. Securizarea spatiului de arhivare

5. Achizitionarea de mobilier pentru pastrarea documentelor in siguranta

6. Achizitionare de paravane pentru asigurarea intimitatii pacientilor

7. Monitorizarea video a spitalului

Indicatori de monitorizare :

- realizarea activitatilor la termenele stabilite

TERMEN DE REALIZARE: 2016

RESPONSABILI: Compartiemnt aprovizionare / administrativ

OBIECTIVE STRATEGICE PE TERMEN LUNG (2017 - 2018) I.CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE DE SPECIALITATE SI

DEZVOLTAREA ACESTORA , IN STRUCTURA DE SPITALIZARE DE ZI

ACTIVITATI:

1. Achizitionarea de echipamente medicale performante, de ultima generatie, prin accesarea de fonduri

nerambursabile:

Termen de realizare: 2018

RESPONSABILI: Administrator

2. Asigurarea consulturilor si investigatiilor interdisciplinare si paraclinice pentru pacienti in specialitati

medico-chirurgicale, conform contractelor de colaborare.

Indicatori de monitorizare:

-Numar solicitari rezolvate / Numar total solicitari /Trimestru

TERMEN DE REALIZARE: 2017-2018

RESPONSABIL: Medicii specialisti

3. Aplicarea protocoalelor terapeutice conform legislatiei CNAS si MS (Ordin MS/CNAS nr.

1301/500/2008, cu modificarile si completarile ulterioare).

Indicatori de monitorizare:

- Numar deficiente la controlul foilor de observatie efectuat de CAS pe PN Oncologie/ Trimestru

TERMEN DE REALIZARE: Permanent

Page 18: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

18

RESPONSABIL: Medicii specialisti

4. Dezvoltarea gamei de servicii medicale de spitalizare de zi prin contractare de servicii de spitalizare de zi

in specialitatea hematologie

Indicatori de monitorizare:

-Existenta contract cu C.A.S. Dolj la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: 2017

RESPONSABILI: Administrator

II.CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE OFERITE PACIENTILOR DUPA

EXTERNARE

ACTIVITATI:

1. Asigurarea continuitatii ingrijirilor acordate, conform parteneriatelor cu servicii medico-sociale, de

paleatie, de ingrijire la domiciliu, de transport sanitar neasistat si de urgenta

Indicatori de monitorizare:

-Numar pacienti beneficiari de serviciile unitatilor partenere / Trimestru

TERMEN DE REALIZARE: Permanent

RESPONSABIL: Medicii specialisti

III. CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE OFERITE PACIENTILOR IN

AMBULATORIU

ACTIVITATI:

1.Reducerea timpului de asteptare prin planificarea si respectarea planificarilor

Indicatori de monitorizare:

- maxim 15 minute de asteptare de la ora programata la ora consultatiei

TERMEN DE REALIZARE: Permanent

RESPONSABILI: Medicii specialisti

IV. CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR DE INGRIJIRE

Activitati:

1.Elaborarea, implementarea si monitorizarea procedurilor de ingrijiri pacienti de catre asistentii medicali

Indicatori de monitorizare:

-Numar proceduri de ingrijiri implementate /Numar proceduri elaborate

TERMEN DE REALIZARE: Permanent

RESPONSABILI: Asistentul sef, Asistentii medicali

V.CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR PRIN STANDARDIZAREA PROCESELOR

DIN SPITAL

Page 19: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

19

ACTIVITATI:

1. Elaborarea si implementarea procedurilor si protocoalelor din standardele de acreditare

Indicatori de monitorizare:

-Numar proceduri operationale implementate / Numar proceduri elaborate

TERMEN DE REALIZARE: Permanent

RESPONSABILI: Structura de management al calitatii serviciilor medicale (SMCSM)

2. Acreditarea spitalului de catre ANMCS, conform programarii din Planul National de acreditare

Indicatori de monitorizare:

-Obtinerea acreditarii

TERMEN DE REALIZARE: Trimestrul II 2017

RESPONSABILI : Structura de management al calitatii serviciilor medicale (SMCSM)

3.Obtinerea certificarii privind implementarea sistemului de management al calitatii, conform cerintelor SR

EN ISO 9001:2008

Indicatori de monitorizare:

-Obtinerea certificarii ISO

TERMEN DE REALIZARE: trimestrul IV 2017

RESPONSABILI: Structura de management al calitatii serviciilor medicale (SMCSM)

4. Identificarea si monitorizare a riscurilor pentru pacienti si personal

Indicatori de monitorizare:

Elaborarea registrului riscurilor / unitate la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: Trimestrul I 2017

RESPONSABILI: Structura de management al calitatii serviciilor medicale (SMCSM)

VI. CRESTEREA CALITATII SISTEMULUI INFORMATIONAL

ACTIVITATI:

1. Prelungirea contractului de prestari servicii cu furnizorul de soft informatic si cu furnizorul care asigura

mentenanta echipamentelor informatice.

Indicatori de monitorizare:

-Contracte existente / an

TERMEN DE REALIZARE: 2017

RESPONSABILI: Administrator

2. Instruirea personalului spitalului pentru lucrul cu sistemul si softul informatic

Indicatori de monitorizare:

-Numar personal instruit IT /Total persona/ Trimestru;

Page 20: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

20

TERMEN DE REALIZARE: permanent

RESPONSABILI: Furnizori soft si mentenanta

3. Imbunatatirea securitatii datelor informatice prin reinnoirea licentelor programelor specifice.

Indicatori de monitorizare:

-achizitionare, de licente, la termenul programat

TERMEN DE REALIZARE: 2017

RESPONSABILI: Administrator

4. Actualizarea SITE-ului spitalului cu afisarea tuturor informatiilor pentru pacienti

Indicatori de monitorizare:

- actualizarea SITE la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: 2017

RESPONSABIL: Administrator SITE

5. Asigurarea accesului la internet pentru pacienti pe toata perioada sederii in spital (WI FI)

Indicatori de monitorizare:

-WI FI functional la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: 2017

RESPONSABIL: Furnizor mentenanta IT

6. Afisarea informatiilor pentru pacienti printr-un sistem de TV integrat

Indicatori de monitorizare:

-implementarea sistemului TV la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: 2017

RESPONSABILI: Administrator.

VII. ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE ŞI UTILIZAREA EFICIENTĂ A

ACESTORA

ACTIVITATI:

1. Intocmirea planului de achizitii si a calendarului de achizitii

Indicatori de monitorizare:

-existenta planului de achizitii / an

TERMEN DE REALIZARE: 2017 - 2018

RESPONSABILI: Coordonator compartiment achizitii publice, aprovizionare, administrativ

2. Intocmirea BVC

Indicatori de monitorizare: realizarea la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: trimestrul I 2017

RESPONSABILI: Compartiment financiar contabilitate

Page 21: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

21

3. Evaluarea cantitativa si calitativa a stocurilor

Indicatori de monitorizare:

- realizarea la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: trimestrul IV 2017

RESPONSABILI: Administrator, Compartiment financiar contabilitate

4. Afisarea pe SITE-ul spitalului a datelor financiare de interes public

Indicatori de monitorizare:

- realizarea la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: lunar 2017 - 2018

RESPONSABILI: Compartiment financiar contabilitate

VIII. ASIGURAREA UNUI PERSONAL CALIFICAT SI INSTRUIT IN VEDEREA

IMBUNATATIRII CALITATII SERVICIILOR OFERITE PACIENTILOR

ACTIVITATI:

1.Acoperirea cu personal de specialitate a posturilor vacante (medici in specialitatile: hematologie,

cardiologie, medicina interna)

Indicatori de monitorizare:

- realizarea la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: 2017-2018

RESPONSABILI: Administrator

2. Elaborarea planului anual de formare profesionala, adaptat pentru fiecare categorie profesionala

Indicatori de monitorizare:

- realizarea la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: 2017-2018

RESPONSABILI: Responsabil resurse umane

4. Stimularea si recompensarea personalului prin acordarea de tichete de masa personalului angajat, lunar,

precum si tichete cadou cu ocazia sarbatorilor religioase.

Indicatori de monitorizare:

- Nivelul satisfactiei personalului pe categorii profesionale.

TERMEN DE REALIZARE: 2017-2018

RESPONSABILI: Responsabil financiar contabilitate

IX. OBIECTIV PRIVIND CONTROLUL INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI

MEDICALE

ACTIVITATI:

1.Elaborarea planului anual de supraveghere si control al infectiilor asociate asistentei medicale

Page 22: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

22

Indicatori de monitorizare:

Elaborarea planurilor / an

TERMEN DE REALIZARE: 2017 -2018

RESPONSABIL: medic responsabil CSPLIAAM

2. Supravegerea conditiilor igienico – sanitare si de mediu, conform Planului de autocontrol

Indicatori de monitorizare:

-Numar probe neconforme/ Numar total de probe recoltate

TERMEN DE REALIZARE: 2017 -2018

RESPONSABILI: Medic epidemiolog

X. OBIECTIVE PRIVIND CRESTEREA SIGURANTEI PACIENTILOR

ACTIVITATI:

1.Montare sisteme individuale de alarmare la patul pacientului si la grupurile sanitare

Indicatori de monitorizare:

-realizarea activitatii la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: 2017

RESPONSABILI: Administrator

2.Implementarea unui sistem de dubla identificare prin aplicare bratari

Indicatori de monitorizare:

- realizarea activitatii la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: 2017

RESPONSABILI: Administrator

3. Monitorizarea efectelor adverse, near miss si santinela in scopul evitarii aparitiei acestora

Indicatori de monitorizare:

- realizarea activitatii la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: 2017

RESPONSABILI: SMCSM

4. Respectarea cerintelor privind situatiile de urgenta, prin contractarea serviciilor cu o unitate specializata

Indicatori de monitorizare:

- realizarea activitatii la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: Permanent

RESPONSABILI: Serviciul externalizat, administrator

Page 23: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

23

XI. OBIECTIV SPECIFIC PENTRU FARMACIA CU CIRCUIT INCHIS:

STANDARDIZAREA INTREGII ACTIVITATI DIN FARMACIA CU CIRCUIT INCHIS

ACTIVITATI:

1. Elaborarea si implementarea unui set de proceduri operationale specifice

Indicatori de monitorizare:

-Numar proceduri implementate / Numar proceduri elaborate

TERMEN DE REALIZARE: 2017

RESPONSABILi: Farmacist sef

XII. OBIECTIV IN DOMENIUL ADMINISTRATIV:

ACTIVITATI:

1.Achizitionarea si montarea unui generator electric pentru asigurarea continuitatii activitatii

2.Achizitionarea unui sistem de climatizare integrat

3.Izolatie termica exterioara si hidroizolatie acoperis

4.Reabilitarea tamplariei

5.Extinderea suprafetei centrului pentru remodelarea circuitelor functionale

6. Dotarea cu sistem de detectare si alarmare la incendii

7. Achizitionarea unei hote de siguranta in manipularea citostaticelor

Indicatori de monitorizare:

-realizarea activitatilor la termenul stabilit

TERMEN DE REALIZARE: 2017 - 2018

RESPONSABIL: Administrator

CONCLUZII

EVALUAREA PLANULUI STRATEGIC

Prezentul plan va fi evaluat anual si ori de cate ori este necesar de catre echipa responsabila cu evaluarile

periodice, prin analiza tuturor indicatorilor stabiliti pe fiecare obiectiv in parte si intocmirea unui raport de

evaluare care va fi prezentat asociatului unic.

REVIZUIREA PLANULUI STRATEGIC

Se face in urma analizei rapoartelor de etapa cand echipa responsabila cu evaluarile periodice planului

strategic propune modificarea sa.

Strategia de dezvoltare a echipei manageriale va tine cont de :

- modificarile legislative din domeniul sanitar.

- priorităţile spitalului pentru următorii 2 ani, în concordanţă cu serviciile regionale .

- modificările mediului extern la nivel local, regional şi naţional;

Page 24: I. INTRODUCERE - onco-life.ro STATEGIC ONCO-LIFE CENTER 2017(1).pdf · - Ordinul MSP nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare si acreditare

24

BIBLIOGRAFIE

1. DSP Dolj: Raportul starii de sanatate a comunitatii din judetul Dolj- 2012

2. Comp.Resurse Umane Onco-Life Center

3. Comp. Statistică Onco-Life Center

4. Comp. Financiar-contabilitate Onco-Life Center

5. OMS 972/2010 privind aprobarea standardelor de acreditare a spitalelor.

Intocmit,

Dr. ELENA SELEA

Administrator

ONCO-LIFE CENTER SRL