HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

of 23 /23
HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ - model

description

harta psihopedagogica a elevului

Transcript of HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Page 1: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ - model

Page 2: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Şcoala (Instituţia de învăţământ) Clasa Numele şi prenumele elevului

Page 3: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

…………................................. ………….. ……………………………………

1. Invătătura9

Elev bunElev slab

Page 4: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Nu se interesează de

învăţătură

învaţă cu interes

Page 5: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Are interese şcolare legate de orientarea către profesia viitoareNu are interese şcolare

Citeşte mult Citeşte puţin

Page 6: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Încăpăţânat

Disciplinat Indisciplinat

2. Conduita

Docil

Absenţa conflictelor cu elevi

Conflicte frecvente cu elevii

Page 7: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

3. Activism social

Potolit în mişcăriNeastâmpărat

Se supune uşor Nu se supune uşor

Conduită liniştită

Conduită necorespunzătoare

Activism social ridicat

Activism social scăzut

Page 8: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Slabe

capacităţi de

organizare

Bun organizator

Page 9: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Spirit de iniţiativă înalt (ridicat)

Spirit de iniţiativă scăzut

Page 10: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

De obicei îi urmează pe alţiiPoziţie de

lider

Page 11: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Autoritate înaltă (stimă din partea colegilor) Autoritate

scăzută

Page 12: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Îndeplineşte sarcinile sociale

Se sustrage de la sarcinile sociale

Page 13: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

4. Comunicarea în şcoală

Page 14: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Se bucură de popularitate (are mulţi prieteni)

Nepopular

Page 15: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Cerc restrâns de

prieteniCaută noi prieteni

Page 16: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Expansiv(se manifestă în faţa celorlalţi)

Timid,

sfios

Page 17: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Compătimitor (sensibil la problemele celorlalţi)

Necompătimitor (insensibil la

problemele celorlalţi)

Page 18: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Deschis(în comunicarea cu colegii)

Reţinut (ascuns) în comunicarea

cu colegiiInfluenţează pozitiv colegii

Influenţează negativ colegii

Page 19: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

5. Particularităţi specifice ale personalităţii

Page 20: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

6. Climatul familial (atmosfera în familie)

Liniştit, încrezător în sine

Alarmant, neliniştit

neîncrezătorÎşi

subestimează (subapreciază)

posibilităţile

Îşi supraestimează(supraapreciază)posibilităţile

Ambiţios Trece neobservat

Este simpatizat Nu este simpatizat

Atmosferă caldă, prietenoasă

Atmosferă ostilă,

conflictuală

Page 21: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Relaţii bazate pe neîncredere (suspiciune)

Relaţii bazate pe încredere

Page 22: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Control sever, rigid al conduitei copilului Control slab asupra conduitei copilului

Limitarea independenţei Libertate prost înţeleasă

Page 23: HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ.docfffffffffffffff

Colaborare eficientă familie - şcoală

Lipsa colaborării familiei cu şcoala