Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

of 12 /12
Hai s Hai s ă ă fim copii ai P fim copii ai P ă ă m m â â ntului ntului pentru o zi! pentru o zi! (gânduri “tăiate” ...dintr-o foaie de ziar... (gânduri “tăiate” ...dintr-o foaie de ziar... -Revista -Revista Eco Eco a clasei a VII-a E) a clasei a VII-a E)

Embed Size (px)

Transcript of Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

Page 1: Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

Hai sHai săă fim copii ai P fim copii ai Păămmâântului ntului pentru o zi!pentru o zi!

(gânduri “tăiate” ...dintr-o foaie de ziar...(gânduri “tăiate” ...dintr-o foaie de ziar...-Revista -Revista EcoEco a clasei a VII-a E) a clasei a VII-a E)

Page 2: Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

InvitaInvitaţţie la reflecie la reflecţţieie

• De ce să reciclDe ce să reciclăm...ăm...??• ÎÎntr-un an, o familie aruncă, în medie, 1 tonă de ntr-un an, o familie aruncă, în medie, 1 tonă de

gunoi. Din 30 de elevi, numai 48% reciclează si gunoi. Din 30 de elevi, numai 48% reciclează si economisesc energia şi apa.economisesc energia şi apa.

• -De ce ar trebui să facem noi ceva?!-De ce ar trebui să facem noi ceva?!• -Poate pentru că... aşa trebuie?!-Poate pentru că... aşa trebuie?!

EchipaEchipa GREEN POINTGREEN POINT  

Page 3: Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

Ştiai că...Ştiai că...

În În 3 SECUNDE :3 SECUNDE :• locuitorii planetei taie 799 de copaci?locuitorii planetei taie 799 de copaci?• populaţia lumii creşte cu 9%?populaţia lumii creşte cu 9%?• se aruncă 3.000 de conserve de băutura?se aruncă 3.000 de conserve de băutura?• 4 masini noi ies din fabrică gata să polueze 4 masini noi ies din fabrică gata să polueze

aerul? aerul?

Page 4: Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

Ştiai că...Ştiai că...

În În 3 MINUTE :3 MINUTE :• pe planetă se mănâncă 13.000 de porţii de pe planetă se mănâncă 13.000 de porţii de

mâncare de la fast-food, şi 4 vaci şi jumătate în mâncare de la fast-food, şi 4 vaci şi jumătate în formă de hamburgers?formă de hamburgers?

• se cumpără 176 de telefoane mobile?se cumpără 176 de telefoane mobile?• şi se consumă 5 camioane de aspirină?şi se consumă 5 camioane de aspirină?

Page 5: Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

Ştiai că...Ştiai că...

În În 3 ORE : 3 ORE : • 17 specii de animale sau păsări dispar din pădurile 17 specii de animale sau păsări dispar din pădurile

tropicale?tropicale?• 3.000 de animale mor în Europa3.000 de animale mor în Europa• pisicile şi cainii mănâncă 12.000.000 de conserve de pisicile şi cainii mănâncă 12.000.000 de conserve de

mâncare?mâncare?• doar americanii folosesc hârtie fabricată din doar americanii folosesc hârtie fabricată din

375.000 de copaci?375.000 de copaci?• europenii cumpără peste 1.000.000 de CD-uri?europenii cumpără peste 1.000.000 de CD-uri?

Page 6: Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

Ştiai că...Ştiai că...

• Plasticul reprezintă 11% din totalul deşeurilor Plasticul reprezintă 11% din totalul deşeurilor domestice?domestice?

• Sticlele de plastic nu dispar niciodată? Ele se Sticlele de plastic nu dispar niciodată? Ele se transformă în particule mici care provoacă moartea transformă în particule mici care provoacă moartea animalelor care le inghit!animalelor care le inghit!

• O cutie de aluminiu dispare natural in 100 de ani?O cutie de aluminiu dispare natural in 100 de ani?•   Chiar şi în STAND-BY, televizorul foloseşte 80% Chiar şi în STAND-BY, televizorul foloseşte 80%

din energia pe care o consumă când este pornit?din energia pe care o consumă când este pornit?•   Pentru spălarea automată cu apă a unei maşini, se Pentru spălarea automată cu apă a unei maşini, se

folosesc între 90 si 350 de litri de apă?folosesc între 90 si 350 de litri de apă?•   

Page 7: Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

Gânduri Gânduri verzi...verzi...

• Probabil că eşti mai plictisit decât alţi oameni plictisiţi. Probabil că eşti mai plictisit decât alţi oameni plictisiţi. Este normal. Stai calm! Nu te enerva şi nu arunca foaia pe Este normal. Stai calm! Nu te enerva şi nu arunca foaia pe jos. ! Iar dacă totuşi o arunci, jos. ! Iar dacă totuşi o arunci, ia-o mai apoi şi recicleaz-oia-o mai apoi şi recicleaz-o! ! Cu fiecare tonă de hartie reciclată, poluarea atmosferică Cu fiecare tonă de hartie reciclată, poluarea atmosferică este redusă substanţial ( rezultă tot din studiile este redusă substanţial ( rezultă tot din studiile specialiştilor).specialiştilor).

• Dar dacă tu şi eu reciclăm, atunci DE CE planeta se Dar dacă tu şi eu reciclăm, atunci DE CE planeta se distruge?distruge?

• Poate pentru că.... pentru că unora nu le pasă! Pentru că Poate pentru că.... pentru că unora nu le pasă! Pentru că unora le este lene să arunce resturile la un coş de gunoi! unora le este lene să arunce resturile la un coş de gunoi! Pentru că unii se distrează aruncînd toate deşeurile la Pentru că unii se distrează aruncînd toate deşeurile la întâmplare! întâmplare! Este oare corect faţă de ceilalţi oameni, faţă de Este oare corect faţă de ceilalţi oameni, faţă de animalele şi plantele nevinovate care mor din cauza poluării animalele şi plantele nevinovate care mor din cauza poluării pe care noi o provocăm? Nu.pe care noi o provocăm? Nu.

Page 8: Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

Gânduri şi Gânduri şi maimai verzi...verzi...

• Dar atunci, ce poţi face tu, cel care nu poluezi? Dar atunci, ce poţi face tu, cel care nu poluezi? Mai nimic... Pentru că, dacă tu eşti sigur că nu Mai nimic... Pentru că, dacă tu eşti sigur că nu omori planeta, înseamnă că ceilalţi sunt de vină. omori planeta, înseamnă că ceilalţi sunt de vină. Întrebă-i ce poţi face pentru a-i determina să-şi Întrebă-i ce poţi face pentru a-i determina să-şi schimbe atitudinea. Aceasta este o întrebare cu schimbe atitudinea. Aceasta este o întrebare cu răspuns cunoscut, dar răspuns cunoscut, dar câţi oameni respectă acest dar câţi oameni respectă acest dar extraordinar care este viaţaextraordinar care este viaţa? ? Câţi oameni au voinţa de a Câţi oameni au voinţa de a ajuta mediul înconjurător?ajuta mediul înconjurător?

Page 9: Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

Îndemnuri ale copiilor pentru cei Îndemnuri ale copiilor pentru cei care uită că au fost care uită că au fost copii...copii...

• Ce putem face până la urmă? Trebuie să le Ce putem face până la urmă? Trebuie să le arătăm celor fără voinţă tot ce pierd ei şi arătăm celor fără voinţă tot ce pierd ei şi odată cu ei şi noi, ceilalţi, din cauza poluării: odată cu ei şi noi, ceilalţi, din cauza poluării: aerul proaspăt pe care am putea să-l aerul proaspăt pe care am putea să-l respirăm, apa curată pe care am putea s-o respirăm, apa curată pe care am putea s-o bem, umbra răcoroasă a pomilor, parfumul bem, umbra răcoroasă a pomilor, parfumul plăcut al plantelor, prietenia şi compania plăcut al plantelor, prietenia şi compania animalelor. In orice caz, trebuie să animalelor. In orice caz, trebuie să recuperăm ce am pierdut deja!recuperăm ce am pierdut deja!

Page 10: Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

În loc de concluzii...În loc de concluzii...

• Poate că într-o zi , dacă o Poate că într-o zi , dacă o ţinem tot aşa cu ţinem tot aşa cu nepăsarea, vom trăi ca nepăsarea, vom trăi ca nişte lilieci sub pământ nişte lilieci sub pământ pentru că stratul de ozon pentru că stratul de ozon va fi atât de degradat va fi atât de degradat încât va trebui să ieşim la încât va trebui să ieşim la suprafaţă doar noapteasuprafaţă doar noaptea, , pentru ca să nu ne ardă pentru ca să nu ne ardă razele ultraviolete . razele ultraviolete .

Page 11: Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

O metodă la îndemâna oricui de a O metodă la îndemâna oricui de a trăi trăi verdeverde

ReciclareaReciclarea este una din cele mai sigure este una din cele mai sigure metode de a proteja planeta de poluare. metode de a proteja planeta de poluare. Principiul e simplu: Principiul e simplu:

• refoloseşti hârtia până te plictiseşti şi nu mai refoloseşti hârtia până te plictiseşti şi nu mai tai alţi copacitai alţi copaci;;

• ai grijă ce faci cu materialele din plasticai grijă ce faci cu materialele din plastic;;• obiectele care nu iti mai trebuie le donezi obiectele care nu iti mai trebuie le donezi

sau le găseşti o nouă întrebuinţaresau le găseşti o nouă întrebuinţare• foloseşte foloseşte materiale pe care pământul le materiale pe care pământul le

poate absorbi natural si reintegrapoate absorbi natural si reintegra

Page 12: Hai Să Fim Copii Ai PăMâNtului!

Sfaturi de la mine pentru tine!Sfaturi de la mine pentru tine!

Şi chiar dacă nu respecţi cei Şi chiar dacă nu respecţi cei 3 R ( Recupereză, Reciclează, 3 R ( Recupereză, Reciclează, Repară )Repară ), , clasicele sfaturi îţi pot prinde totuşi bine. clasicele sfaturi îţi pot prinde totuşi bine. Respectă-le măcar din motive economice: Respectă-le măcar din motive economice:

• Închide apa când te speli pe dinţi!Închide apa când te speli pe dinţi!• Închide apa cînd te speli cu săpun!Închide apa cînd te speli cu săpun!• Pune gunoaiele pe categorii!Pune gunoaiele pe categorii!• Încearcă să nu faci baie, ci doar un duş scurt!Încearcă să nu faci baie, ci doar un duş scurt!• Închide lumina când ieşi dintr-o cameră!Închide lumina când ieşi dintr-o cameră!• Nu lăsa computerul sau televizorul aprins când nu le Nu lăsa computerul sau televizorul aprins când nu le

foloseşti!foloseşti!• Nu arunca gunoie pe jos, mai ales pe acelea despre care ştii Nu arunca gunoie pe jos, mai ales pe acelea despre care ştii

că nu sunt biodegradabile!că nu sunt biodegradabile!• Foloseşte becuri economice!Foloseşte becuri economice!