grile obligatii

28
1 . In cazul stipulatiei pentru altul, daca promitentul nu-si executa obligatiile: A . stipulantul poate obliga pe promitent sa-si execute obligatiile fata de el. B . stipulantul poate obliga pe promitent sa-si execute obligatiile fata de terta persoana beneficiara. C . stipulantul poate cere daune-interese, daca probeaza producerea in patrimoniul tertului a unui prejudiciu datorat neexecutarii obligatiilor catre tert. 2 . Dreptul nascut din contractul in folosul unei terte persoane: A . apartine stipulantului. B . apartine tertului beneficiar. C . se naste direct si mijlocit in patrimoniul tertului beneficiar. 3 . In cazul stipulatiei pentru altul tertul beneficiar dobandeste dreptul din momentul: A . incheierii contractului intre stipulant si promitent. B . in care tertul a acceptat dreptul stipulat in folosul sau. C . in care promitentul executa obligatia fata de tert. 4 . In cazul stipulatiei pentru altul: A . tertul beneficiar intra in concurs cu creditorii stipulantului pentru satisfacerea dreptului stipulat in folosul sau; B . tertul beneficiar are actiune directa impotriva promitentului pentru satisfacerea dreptului sau; C . daca tertul beneficiar a decedat inainte de a accepta dreptul, acesta, cat si actiunile insotitoare, se transmit mostenitorilor tertului. 5 Constituie forme ale

description

drept

Transcript of grile obligatii

Page 1: grile obligatii

1.  In cazul stipulatiei pentru altul, daca promitentul nu-si executa obligatiile:

A.

stipulantul poate obliga pe promitent sa-si execute obligatiile fata de el.

B. stipulantul poate obliga pe promitent sa-si execute obligatiile fata de terta persoana beneficiara.

C. stipulantul poate cere daune-interese, daca probeaza producerea in patrimoniul tertului a unui prejudiciu datorat neexecutarii obligatiilor catre tert.

2.  Dreptul nascut din contractul in folosul unei terte persoane:

A.

apartine stipulantului.

B. apartine tertului beneficiar. C.

se naste direct si mijlocit in patrimoniul tertului beneficiar.

3.  In cazul stipulatiei pentru altul tertul beneficiar dobandeste dreptul din momentul:

A.

incheierii contractului intre stipulant si promitent.

B. in care tertul a acceptat dreptul stipulat in folosul sau. C.

in care promitentul executa obligatia fata de tert.

4.  In cazul stipulatiei pentru altul:

A. tertul beneficiar intra in concurs cu creditorii stipulantului pentru satisfacerea dreptului stipulat in folosul sau;

B. tertul beneficiar are actiune directa impotriva promitentului pentru satisfacerea dreptului sau;

C. daca tertul beneficiar a decedat inainte de a accepta dreptul, acesta, cat si actiunile insotitoare, se transmit mostenitorilor tertului.

5.  Constituie forme ale simulatiei:

A.

contractull fictiv;

B. conventia porte-fort; C.

contractul prin interpunere de persoane..

6. 

In cazul stipulatiei pentru altul, daca tertul beneficiar renunta la drept, in lipsa unor prevederi contractuale, dupa imprejurari:

A. dreptul poate profita numai stipulantului; B. dreptul poate profita promitentului; C. dreptul poate fi executat in folosul altui tert.

7.  Stipulatia pentru altul creeaza raporturi:

A.

intre stipulant si promitent.

B. intre stipulant si tert. C intre promitent si tert.

Page 2: grile obligatii

.

8.  Constituie exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului:

A. invocarea contractului de catre un tert, in cadrul unei actiuni directe; B. simulatia; C. stipulatia pentru altul.

9.  Terti, in materia simulatiei sunt:

A.

succesorii universali si titlu universal;

B. creditorii chirografari; C. succesorii cu titlu particular.

10.  Pentru a se putea invoca exceptia de neexecutare a contractului trebuie indeplinite si conditiile:

A. obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract B. neexecutarea sa nu se datoreze unei fapte savarsite de partea care invoca neexecutarea; C.

punerea in intarziere.

11.  Constituie pact comisoriu de gradul III urmatoarea clauza inserata intr-un contract:

A.

pe data neexecutarii culpabile, contractul este rezolvit de drept;

B. in caz de neexecutare, contractul se desfiinteaza fara punerea in intarziere a debitorului si fara alte formalitati;

C. in caz de neexecutare, contractantul este indreptatit sa considere contractul ca fiind desfiintat.

12.  Constituie pact comisoriu de gradul II urmatoarea clauza inserata intr-un contract:

A.

pe data neexecutarii culpabile, contractul este rezolvit de drept;

B. in caz de neexecutare, contractul se desfiinteaza fara punerea in intarziere a debitorului si fara alte formalitati;

C. in caz de neexecutare, contractantul este indreptatit sa considere contractul ca fiind desfiintat.

13.  In cazul contractelor translative de proprietate, riscul este suportat de:

A.

debitorul obligatiei imposibil de executat;

B. dobanditorul bunului ce are calitatea de proprietar;

C. transmitatorul lucrului, daca proprietatea se transmisese si el fusese pus in intarziere cu privire la executarea obligatiei de predare.

14.  Daca transmiterea proprietatii este afectata de o conditie suspensiva, riscul contractului este suportat de:

A. proprietarul sub conditie suspensiva, cu privire la starea bunului si la reducerea proportionala din pret, daca bunul a pierit fortuit, dar numai in parte, inainte de indeplinirea conditiei;

B. proprietarul sub conditie rezolutorie, cu privire la reducerea proportionala din pret, daca bunul s-a deteriorat, in parte, din culpa sa, iar cumparatorul nu a solicitat desfiintarea contractului;

Page 3: grile obligatii

C. cumparatorul, in cazul in care bunul a pierit, in intregul sau, fara o culpa a vanzatorului.

15.  In cazul contractului incheiat prin telefon, locul incheierii contractului este acela:

A.

unde se afla ofertantul;

B. unde se afla acceptantul; C. locul unde are sediul principal operatorul de telefonie.

16.  In sistemul de drept romanesc, in materia contractelor:

A. prioritara este vointa interna a partilor; B. prioritara este vointa externa, exteriorizata, a partilor; C. clauzele obisnuite trebuie expres stipulate, altfel raman fara eficienta juridica.*

17.  Intr-un contract clauzele indoielnice se pot interpreta:

A.

in sensul care reiese din natura contractului;

B. in intelesul in care ele pot produce un efect; C. in defavoarea celui care s-a obligat.

18.  Intr-un contract:

A. oricat de generali ar fi termenii intrebuintati de parti, obiectul contractului se reduce numai la lucrurile la care se pare ca partile si-au propus a contracta;

B. cand partile au apelat la un exemplu, pentru a explica intelesul unor clauze, nu trebuie sa se reduca intinderea obligatiei la cuprinsul exemplului dat;

C. partea interesata poate dovedi ca vointa reala este alta decat cea exteriorizata prin cuvinte, dar aceasta proba se poate face numai cu elemente intrinseci contractului.

19.  Este permisa denuntarea unilaterala a contractului in cazul:

A.

contractului de inchiriere fara termen;

B. contractului de mandat ori de depozit

C. contractului de donatie, cand s-a prevazut expres in contract posibilitatea denuntarii unilaterale.

20.  Daca o terta persoana incalca dreptul unei parti, derivand dintr-un contract, raspunderea ei va fi:

A. contractuala; B. extracontractuala C.

penala.

21.  Creditorii chirografari:

A. pot exercita toate drepturile si actiunile debitorului lor, in nume propriu, afara de acelea care sunt exclusiv personale debitorului;

B. pot, in numele lor personal, sa atace actele viclene, facute de debitor in prejudiciul drepturilor lor;

C. pot introduce actiuune in dovedirea simulatiei unui act incheiat de debitorul lor.

22.  Actiunea in declararea simulatiei:

Page 4: grile obligatii

A. este imprescriptibila

B. poate fi invocata de parti, ele putand dovedi simulatia cu orice mijloc de proba indiferent de valoarea actului;

C. poate fi invocata de tertii interesati, ei putand dovedi existenta contractului secret prin orice mijoc de proba.

23.  Rezolutiunea;

A.

produce efecte ex nunc

B. produce efecte ex tunc C. priveste contractele unilaterale cu executare uno ictu.

24.  In cazul rezolutiunii judiciare:

A.

punerea in intarziere a debitorului nu este obligatorie in toate cazurile

B. instanta are posibilitatea sa acorde debitorului un termen de gratie pentru ca acesta sa-si execute obligatia

C.

neexecutarea obligatiilor de catre una dintre partile contractului poate sa fie fortuita.

25.  Existenta unor pacte comisorii intr-un contract sinalagmatic cu executare uno ictu:

A. nu mai determina necesitatea interventiei instantei judecatoresti, cu exceptia pactului comisoriu de grad I

B. poate fi invocata de debitorul care nu si-a executat obligatia, daca pactul comisoriu este de ultimul grad

C. inlatura posibilitatea creditorului care si-a executat sau se declara gata sa-si execute obligatiile, de a cere executarea silita

26.  In cazul pactului comisoriu de gradul al II-lea:

A.

instanta nu poate acorda termen de gratie.

B. instanta are posibilitatea sa aprecieze asupra oportunitatii pronuntarii rezolutiunii C. instanta poate sa constate ca rezolutiunea nu a avut loc.

27.  Rolul instantei judecatoresti este redus doar la constatarea punerii in intarziere a debitorului si drept urmare, rezolutiunea contractului, cand in contract este inserat un pact comisoriu de gradul:

A. I sau II B. III C.

IV

28.  Constituie conditii pentru admisibilitatea rezolutiunii judiciare:

A.

una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile ce-i revin;

B. neexecutarea sa se fi datorat unui caz fortuit;

C. debtorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere, in conditiile prevazute de lege.

29.  Instanta nu pronunta rezolutiunea unui contract:

Page 5: grile obligatii

A. cand debitorul isi executa obligatia in recurs;

B. cand debitorul isi executa obligatia in termen de 10 zile de la ramanerea irevocabila a hotararii prin care se constata indeplinite conditiile rezolutiunii;

C.

cand neexecutarea obligatiilor de catre debitor nu este imputabila acestuia.

30.  Reprezinta contract juridic unilateral:

A. actul juridic civil care reprezinta manifestarea de vointa a unei singure persoane.

B. actul juridic civil care reprezinta vointa concordanta a doua persoane dintre care una se obliga;

C. purga.

31.  Persoanele fizice A si B se obliga catre persoanele fizice C si D sa le efectueze o lucrare fara ca acesta din urma, adica C si D, sa se oblige in vreun fel fata de A si B, au valoare de adevar afirmatiile:

A.

intre parti s-a incheiat un contract sinalagmatic

B. intre parti s-a incheiat un contract unilateral C.

obligatia pe care si-a asumato A si B este o obligatie de a da.

32.  Este legala conventia prin care:

A. o parte s-a obligat sa efectueze un lucru imposibil de realizat de catre ea chiar daca alte persoane pot realiza acel lucru;

B. o parte s-a obligat sa efectueze un lucru imposibil de realizat de catre oricine;

C. o parte se obliga sa depuna toata diligenta pentru a convinge o alta persoana sa incheie un act juridic.

33.  Principiul consensualismului:

A. este consacrat expres cu caracter general de catre codul civil; B. este consacrat expres in materia vanzarii-cumpararii; C.

este consacrat expres cu caracter general de catre constitutie.

34.  In caz de plata nedatorata:

A. accipiensul de rea-credinta datoreaza dobanzi din ziua introducerii actiunii in restituire;

B. accipiensul de rea-credinta datoreaza dobanzi din ziua platii;

C. accipiensul de buna-credinta datoreaza dobanzi de la data intentarii actiunii in restituire.

35.  In caz de plata nedatorata:

A. Accipiensul de rea-credinta datoreaza dobanzi din ziua introducerii actiunii in restituire;

B. Accipiensul de rea-credinta datoreaza dobanzi din ziua platii

C. Accipiensul de buna-credinta datoreaza dobanzi de la data intentarii actiunii in restituire

36.  Cheltuielile facute de o persoana cu privire la un bun pe care il crede al sau:

A se restituie de la adevaratul proprietar in temeiul gestiunii de afaceri

Page 6: grile obligatii

. B. se restituie de la adevaratul proprietar in temeiul platii lucrului nedatorat C. se restituie de la adevaratul proprietar in temeiul imbogatirii fara justa cauza.

37.  Constituie conditii ale gestiunii de afaceri:

A.

gerantul sa actioneze exclusiv in interesul altei persoane

B. gerantul trebuie sa actioneze cu intentia de a gera interesele altuia C.

gestiunea sa aiba ca obiect exclusiv acte materiale

38.  Gestiunea de afaceri este utila geratului:

A. daca prin operatiunile savarsite de gerant sa evitat o pierdere patrimoniala in dauna geratului, chiar daca ulterior bunul gestionat a pierit din caz de forta majora

B. daca prin operatiunile savarsite de gerant sa evitat o pierdere patrimoniala in dauna geratului, dar numai daca bunul nu a pierit ulterior din caz fortuit sau forta majora.

C. in raport de momentul in care operatiunea a fost savarsita.

39.  Poate avea calitatea de gerat:

A. minorul sub 14 ani B. persoana decedata C.

minorul cu varsta intre 14 si 18 ani

40.  Constituie conditii ale gestiunii de afaceri:

A. actele de gestiune sa fie efectuate cu intentia da al obliga pe gerat la restituirea cheltuielilor ocazionate de indeplinirea lor

B. geratul sa fie complet strain de operatia pe care gerantul o savarseste in interesul sau C.

geratul sa isi fi dat acordul tacit cu privire la operatiunile gestiunii.

41.  Gerantul:

A. poate abandona efectuarea actelor de gestiune oricand si neconditionat

B. poate abandona efectuarea actelor de gestiune, daca continuarea gestiunii ar fii prejudiciabila pentru el

C. poate abandoa efectuarea actelor de gestiune, daca gerantul a murit, mostenitorii sai nu sunt in masura sa preia gestiunea, iar aceasta nu este prejudiciabila pentru gerat.

42.  Gerantul raspunde pentru obligatiile asumate fata de terti:

A. numai daca gestiunea a fost utila geratului. B. chiar daca gestiunea nu a fost utila geratului. C. numai daca gerantul lea adus la cunostinta tertilor calitatea in care actioneaza

43.  Gerantul raspunde pentru prejudiciile cauzate geratului

A. cu intentie atunci cand fara interventia sa prejudiciul sar fi produs B. din culpa atunci cand fara interventia sa prejudiciul nu sar fii produs C din culpa atunci cand fara interventia sa prejudiciul sar fi produs

Page 7: grile obligatii

.

44.  Geratul trebuie sal despagubeasca pe gerant pentru:

A. cheltuielile utile B. cheltuielile voluptarii C. cheltuielile necesare, chiar daca nu au fost utile pentru gerat

45.  Geratul este obligat:

A. fata de terti, pentru obligatiile incheiate in numele sau de gerant

B. fata de terti, pentru obligatiile incheiate in nume personal de gerant, dar in interesul gestiunii

C. fata de terti, pentru obligatiile incheiate de gerant in nume personal, chiar daca nu au fost utila gestiunii, dar geratul a ratificat ulterior gestiunea

46.  Imbogatirea fara justa cauza poate lua nastere prin:

A.

caz fortuit

B. contract C.

vointa unilaterala a unei persoane

47.  Temeiul gestiunii de afaceri il poate constitui:

A.

vointa unilaterala a unei persoane

B. cazul-fortuit C. acordul de vointa a doua persoane

48.  Poate cere restituirea prestatiei in temeiul platii lucrului nedatorat:

A.

cel care plateste in temeiul unui contract nul

B. cel care plateste in temeiul unui contract rezolvit C. cel care plateste in temeiul unei obligatii civile imperfecte.

49.  Solvensul poate cere restituirea platii facute accipiensului:

A. numai daca sa aflat in eroare cand a facut plata. B. chiar daca cu buna-stiinta, a platit stiind ca obligatia era lovita de nulitate

C. chiar daca, neaflandu-se in eroare, a platit stiind ca obligatia era lovita de nulitate relativa.

50.  In cazul in care s-a facut o plata nedatorata:

A. accipiensul este obligat sa restituie intotdeauna bunul primit sau contravaloarea acestuia chiar daca bunul a pierit in mod fortuit

B. solvensul este obligat sa restituie accipiensului cheltuielile utile si necesare facute cu bunul dat ca plata, indiferent de buna sau reaua credinta a accipiensului

C. creditorii chirografari ai solvensului pot exercita actiunea in restituirea platii nedatorate, pe calea unei actiuni oblice

51.  Accipiensul care a primit o plata nedatorata:

A. este obligat sa restituie lucrul si fructele produse de acesta indiferent daca a fost de

Page 8: grile obligatii

buna sau rea-credinta.

B. nu este obligat sa restituie valoarea lucrului din momentul cererii de restituire, daca buunul a pierit fortuit si daca a fost de buna-credinta

C. este obligat sa restituie valoarea bunului din momentul efectuarii platii, daca a instrainat bunu si daca a fost de rea-credinta.

52.  Accipiensul care a primit o plata nedatorata:

A. daca a fost de buna-credinta si bunul a pierit fortuit, va fi exonerat de obligatia de restituire a fructelor, dar nu si de restituire a bunului

B. daca a fost de buna-credinta si a instrainat bunul va fi obligat sa restituie numai pretul primit si nu valoarea lui

C. daca a fost de buna-credinta este liberat de obligatia de restituire, daca bunul a pierit in mod fortuit

53.  Termenul de prescriptie al actiunii in restituirea platii nedatorate:

A.

curge de la momentul efectuarii platii

B. curge de la momentul cand solvensul trebuia sa cunoasca imprejurarea ca plata a fost nedatorata

C.

este de 6 luni

54.  Nu exista obligatia de restituire pe temeiul platii nedatorate:

A. cand plata sa efectuat in temeiul unui contract nul pentru cauza imorala, cunoscuta de titularul cererii de restituire

B. cand plata a fost efectuata in temeiul unui contract anulabil pentru cauza de incapacitate a partii

C.

cand plata sa efectuat din eroare si fara intentia de a plati datoria altuia

55.  Are drept la actio de in rem verso:

A. o parte contractanta impotriva celeilalte parti pentru a o determina sasi execute obligatiile contractuale

B. proprietarul unui bun individual determinat impotriva celui care se afla bunul

C. cel care nu are alt mijloc juridic pentru recuperarea pierderii suferite prin micsorarea patrimoniului sau

56.  Are drept la actio de in rem verso:

A. o parte contractanta impotriva celeilalte parti pentru a o determina sasi execute obligatiile contractuale

B. proprietarul unui bun individual determinat impotriva celui care se afla bunul

C. cel care nu are alt mijloc juridic pentru recuperarea pierderii suferite prin micsorarea patrimoniului sau

57.  Au valoare de adevar afirmatiile:

A. actiunea izvorata din contract exclude actio de in rem verso B. actio de in rem verso exclude actiunea in revendicare

C. reclamantul poate sa aleaga intre a introduce actio de in rem verso si actiunea derivand din raspunderea civila delictuala

Page 9: grile obligatii

58.  Cel care si-a marit patrimoniul fara vreun temei legitim, micsorandu-se astfel patrimoniul unei alte persoane:

A. este obligat sa restituie bunul sau valoarea cu care s-a micsorat patrimoniul celeilalte persoane, la momentul intentarii actiunii

B. este obligat sa restituie bunul sau valoarea cu care s-a marit patrimoniul, iar aceasta marire trebuie apreciata la momentul in care a avut loc cresterea valorii patrimoniului

C. nu este obligat sa restituie bunul cu care s-a marit patrimoniul daca acest bun a pierit fortuit pana in momentul intentarii actiunii

59.  Raportul juridic la care da nastere imbogatirea fara justa cauza poate avea izvorul:

A. intr-un fapt juridic, in sensul larg B. intr-un fapt juridic ilicit, stricto sensu C. intr-un fapt juridic licit, stricto sensu

60.  Daca victima unei fapte ilicite, pentru care s-a angajat raspunderea civila delictuala, este beneficiara a unei asigurari de persoane, atunci pentru repararea prejudiciului suferit de victima

A. se poate cumula suma primita de victima de la asigurator cu despagubirea datorata de autorul prejudiciului

B. autorul prejudiciului poate fi obligat numai la acoperirea diferentei dintre indemnizatia de asigurare si prejudiciu

C. autorul faptei ilicite nu mai poate fi obligat la vreo despagubire, cand si el are calitatea de asigurat

61.  In cazul raspunderii civile delictuale, se acopera

A.

numai prejudiciul previzibil

B. si prejudiciul imprevizibil C.

atat paguba efectiva cat si castigul nerealizat numai daca acestea au fost previzibile

62.  Autorul unei fapte ilicite poate raspunde in baza art 998 999 c civ daca a savarsit fapta

A.

numai cu intentie directa sau indirecta

B. din imprudenta C. din neglijenta

63.  Raspund civil pentru faptele ilicite savarsite:

A. persoanele puse sub interdictie judecatoreasca, in acest caz reclamantul fiind obligat sa probeze separat, prin alte mijloace de proba decat prezumtia, ca acestia auu avut discernamant

B. minorii peste 14 ani C.

numai minorii peste 16 ani

64.  Raspunderea prevazuta de art 1000 alin 2 c civ se aplica

A.

parintilor, indiferent daca filiatia este din casatorie sau afara acesteia

Page 10: grile obligatii

B. adoptatorilor C. tutorilor

65.  Pentru a fi declansata raspunderea parintilor pentru fapta copiilor lor minori trebuie indeplinite si conditiile:

A. copilul sa fie minor B. sa existe raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciul C.

copilul sa fi avut discernamant in raport cu fapta savarsita la data savarsirii ei

66.  Cand sunt indeplinite toate conditiile generale si speciale de raspundere a parintilor pentru fapta ilicita a copilului lor minor, iar copilul a avut discernamant in momentul savarsirii faptei, victima are urmatoarele optiuni pentru acoperirea prejudiciului:

A. sa pretinda despagubiri direct de la minor in temeiul art 998 - 999 c civ

B. sa pretinda despagubiri de la ambii parinti care raspund proportional cu culpa lor in temeiul art 1000 anin 2 c civ

C. sa cheme in judecata pentru despagubiri in solidar pe ambii parinti impreuna cu minorul in temeiul art 1000 alin 2 c civ coroborat cu art 1003 c civ

67.  Daca mai multi prepusi ai unor comitenti diferiti au savarsit impreuna o fapta ilicita prejudiciabila:

A. victima poate cere oricaruia dintre prepusi sa acopere prejudiciul in totalitate

B. victima poate chema pe comitentii prepusilor sa acopere prejudiciul comitentii raspunzand ub acest caz in solidar

C. fiecare comitent raspunde ca garant fata de victima proportional cu contributiutia prepusului sau

68.  In baza art 1001 c civ se poate angaja raspunderea paznicului juridic pentru prejudiciile cauzate de:

A. animalele salbatice in stare de libertate, daca victima dovedeste ca paguba sa prods din cauza ca gestionarul nu sia indeplinit obligatiile cei reveneau in gestionarea vanatului

B. animalele salbatice din rezervatii si din parccuri de vanatoare inchise, dar numai cand pagubele sunt produse in interiorul acestor parcuri sau rezervatii

C.

animalele domestice

69.  Detine paza juridica a lucrului si raspunde in temeiul art 1000 c civ

A.

posesorul de buna sau rea-credinta

B. hotul

C. elevul care ia lectii de conducere; utilizand in acest scop, autoturismul proprietate a scolii de soferi

70.  Lucrurile prevazute la art. 1000 alin 1 c civ ce pot cauza prejudicii unei persoane pot fii

A. bunuri aflate in stationare sau in miscare B. numai bunuri avand un dinamism propriu C. numai bunuri periculoase

71.  Atrage aplicarea regulilor raspunderii civile delictuale:

A. cand una dintre partile unui contract, nemultumita ca cealalta parte contractanta nusi indeplineste obligatiile asumate prin contract, o loveste pe aceasta cauzandu-i o

Page 11: grile obligatii

vatamare corporala B. revocarea ofertei inainte de termenul pana la care ofertantul sa obligat sa o mentina C. reglementarea raporturilor juridice obligationale nascute in temeiul unui contract

72.  In temeiul art 1000 alin 2 c civ, poate fi obligat la repararea prejudiciului cauzat:

A.

adoptatorul, pentru faptele savarsite de adoptatul minor

B. tutorele pentru faptele savarsite de minorul pe care il are in tutela C.

parintele pentru faptele copilului sau dar numai daca filiatia este din casatorie

73.  Plata poate fi facuta:

A. de orice persoana interesata: B. de codebitor sau fidejusor

C. de orice persoana neinteresata, in numele ei propriu, care se subroga in drepturile creditorului, chiar fara consimtamantul debitorului

74.  Plata poate fi facuta:

A.

de orice persoana, chiar in cazul obligatiilor de a face intuitu personae

B. de o persoana neinteresata, in numele ei propriu, fara a se subroga in drepturile creditorului

C. de o alta persoana, chiar daca partile au convenit ca plata sa nu fie facuta de altcineva decat debitorul

75.  Plata poate fi facuta

A. Creditorului sau imputernicitului sau B. aceluia care este autorizat de justitie sau de lege a primi pentru creditor

C. celui ce nu are imputernicire pentru creditor iar creditorul nu ratifica plata si nu profita de ea

76.  Plata este valabila atunci cand:

A. este facuta unei persoane ce nu are imputernicire de a primi pentru creditor, daca acesta din urma ratifica sau profita de dansa

B. a fost facuta cu buna credinta aceluia ce are creanta in posesia sa, numai daca posesorul nu este evins

C. este facuta unui creditor necapabil de a primi, daca debitorul probeaza ca lucrul platit a profitat creditorului

77.  Obligatia se stinge prin plata:

A.

cand plata consta in executarea intocmai a obligatiei asumate

B. cand creditorul primeste un alt lucru decat acela care i se datoreaza, daca valoarea acestuia este mai mare

C. in cazul in care creditorul accepta o alta prestatie decat cea datorata

78.  Principiul indivizibilitatii platii sufera exceptii in cazul:

A. decesul debitorului care lasa mai multi mostenitori, chiar cand obligatia este indivizibila

Page 12: grile obligatii

B. stingerii obligatiei prin compensare partiala C. platii facute de fidejusorii care au invocat beneficiul de diviziune

79.  Cand obiectul platii este un lucru cert si determinat si partile nu au stabilit locul la care ea trebuie efectuata plataa se va face:

A. la domiciliul debitorului B. la domiciliul creditorului C.

in locul in care se gasea obiectul obligatiei la momentul incheierii contracutlui

80.  Plata este portabila cand se face

A. la domiciliul debitorului B. la domiciliul creditorului C. la locul in care se gasea obiectul obligatiei la momentul incheierii contractului

81.  Cand nu s-a aratat prin conventie si nu este vorba de un lucru cert si determinat, plata se face:

A. la domiciliul debitorului B. la domiciliul creditorului C. la locul in care se gasea obiectul obligatiei la momentul incheierii contractului

82.  Cheltuielile pentru efectuarea platii sunt in sarcina:

A.

intotdeauna a debitorului

B. creditorului C. creditorului cand s-a stipulat astfel prin contract

83.  Daunele cominatorii nu se aplica:

A.

in cazul obligatiilor de a da

B. in cazul obligatiilor de a face sau a nu face, cand executarea lor in natura nu mai este posibila

C. in cazul obligatiilor de a face sau a nu face, cand nu este posibila executarea obligatiilor in natura, pe cale silita sau de catre creditor in contul debitorului

84.  Punerea in intarziere a debitorului se poate face:

A. prin notificare, prin intermediul executorilor judecatoresti B. prin scrisoare recomandata, cu confirmarea de primire C.

prin crererea de chemare in judecata a debitorului pentru executarea obligatiilor

85.  Debitorul este de drept in intarziere:

A. in cazul incalcarii obligatiilor de a nu face B. in cazul incalcarii obligatiilor de a face

C. cand obligatia, prin natura sa, nu putea fi indeplinita decat intr-un termen determinat, pe care debitorul l-a lasat sa expire fara a executa

86.  Debitorul este de drept in intarziere:

A.

in cazul obligatiilor de a da

Page 13: grile obligatii

B. cand sa stipulat expres ca debitorul va fi in intarziere la indeplinirea termenului, fara a fi necesara notificarea

C. in cazurile anume determinate de lege

87.  Punerea in intarziere a debitorului este necesara:

A.

numai pentru neexecutarea unor obligatii contractuale

B. in cazul obligatiilor de a nu face C.

si in materie extracontractuala

88.  Constituie efecte ale punerii in intarziere:

A. la momentul punerii in intarziere titlul de creanta al creanta al creditorului devine executoriu, nemaifiind necesara sesizarea instantei

B. de la data punerii in intarziere creditorul va fi indreptatit sa pretinda daune compensatorii pentru neexecutarea obligatiilor

C. stramutarea riscurilor asupra debitorului in cazul obligatiilor de a da un bun individual determinat

89.  Creditorii chirografari sunt acei creditori care:

A. au o garantie reala pentru creanta lor B. au numai un drept de gaj general asupra bunurilor debitorilor lor C. nu pot intenta actiunea revocatorie sau pauliana

90.  In sensul codului civil, notiunea de plata, in materia obligatiilor, semnifica:

A. remiterea unei sume de bani exclusiv B. executarea voluntara a obligatiei de catre debitorul ei C. executarea silita a obligatiei de catre debitorul ei

91.  In cazul obligatiilor de a da:

A. cand obiectul platii nu consta intro suma de bani sau in bunuri consumptibile transmiterea sau constituirea unui drept real asupra unui bun se poate face numai de proprietarul capabil de a instraina lucrul dat in plata

B. cand plata are ca obiect o suma de bani daca ea este facuta de o persoana ce nu avea calitatea de proprietar, acesta poate cere restituirea indiferent de buna sau reaua-credinta a creditorului

C. cand plata are ca obiect bunuri consumptibile, proprietarul incapabil de a face plata poate cere restituirea, dar numai de la creditorul de rea-credinta, chiar daca acesta ar fi consumat acele

92.  Debitorul:

A. il poate sili pe creditor sa primeasca o parte din datorie dar numai in cazul datoriei divizibile (ex: o suma de bani)

B. nu il poate sili pe creditor sa primeasca o parte din datorie C.

poate cere restituirea platii atunci cand, din eroare, sia indeplinit o obligatie naturala

93.  Obligatia este lichida cand:

A. poate fi indeplinita prin executare silita

Page 14: grile obligatii

B. este determinata C. are o existenta reala

94.  Daca datoria este un lucru determinat numai prin specia sa:

A. debitorul se poate libera dand bunuri de cea mai rea specie B. debitorul nu se poate libera dand bunuri de cea mai rea specie C.

debitorul se poate libera numai dand bunuri de cea mai buna specie

95.  In cazul in care debitorul nu si-a achitat plata:

A.

instanta poate acorda debitorului termen de gratie

B. instanta poate dispune esalonarea platii inauntrul unui termen de gratie: C. instanta este obligata sa acorde termen de gratie daca debitorul cere aceasta

96.  Imputatia platii poate fi facuta:

A. numai prin acordul platilor B. numai de debitor C. de creditor

97.  Debitorul care face o plata:

A. cand are o obligatie exigibila si una neexigibila poate imputa plata asupra obligatiei

B. cand are o creanta producatoare de dobanzi si datoreaza si suma imprumutata si dobanzi poate face imputatia asupra capitalului daca creditorul consimte la aceasta

C. cand are o creanta producatoare de dobanzi si datoreaza suma imprumutata si dobanzi face imputatia cu prioritate asupra dobanzilor in mod obligatoriu chiar daca ar exista conventie contrara

98.  Imputatia platii facuta de creditor:

A.

nu poate avea ca rezultat stingerea unei datorii mai noi a debitorului

B. nu este posibila

C. poate fi contestata de catre debitor daca creditorul la surprins sau la indus in eroare prin manoperele pe care lea facut

99.  Cand nici una dintre parti nu a facut imputatia, plata sa imputa astfel:

A. daca o datorie este scadenta si alta nescadenta, plata se imputa asupra celei pe care debitorul are mai mare interes sa o stinga

B. daca toate datoriile au ajuns la scadenta si au aceeasi vechime, dar nu sunt deopotriva de oneroase imputatia se face proportional asupra fiecareia dintre ele

C. daca toate datoriile sunt scadente si deopotriva oneroase imputatia se va face asupra celei mai vechi dintre ele

100.  Debitorul se prezuma absolut liberat de plata:

A. cand creditorul remite debitorului titlul constatator al creantei care este un inscris sub semnatura privata

B. cand creditorul remite debitorului titlul constatator al creantei care este un inscris autentic

Page 15: grile obligatii

C. cand creditorul remite debitorului titlul constatator al creantei care este o hotarare judecatoreasca investita cu formula executorie

101.  Oferta reala de plata urmata de consemnatiune:

A. libereaza pe debitor de plata datoriei B. stramuta riscurile in privinta obiectului platii in sarcina creditorului C. trebuie in mod obligatoriu sa fie autorizata de instanta

102.  Oferta de plata poate fi facuta:

A. la locul ce s-a hotarat pentru plata B. numai la domiciliul creditorului C. la domiciliul creditorului ales pentru executarea conventiei

103.  Oferta de plata poate fi facuta:

A. prin fax trimis direct catre debitor creditorului

B. numai de o persoana capabila de a plati C. reprezentantului creditorului

104.  Cheltuielile determinate de ofertele reale de plata si ale consemnatiunii sunt in sarcina:

A.

debitorului

B. creditorului C. statului

105.  Daca consemnatiunea platii nu a fost constatata printro hotarare judecatoreasca si nu a fost primita de creditor:

A. debitorul poate lua inapoi suma depusa B. codebitorii sau fidejusorii sunt liberati daca debitorul ia inapoi suma depusa C.

codebitorii sau fidejusorii nu sunt liberati daca debitorul ia inapoi suma depusa

106.  Daca debitorul a obtinut o hotarare judecatoreasca definitiva prin care ofertele sau consemnatiunile s-au declarat valabile:

A. debitorul nu mai poate sasi retraga suma depusa nici chiar cu consimtamantul creditorului

B. creditorul care a consimtit ca debitorul sasi retraga consemnatiunea dupa ce acesta sa declarat valabila printro hotarare definitiva pierde dreptul de privilegii sau ipoteci ce avea plata creantei sale

C. codebitorii sau fidejusorii sunt liberati daca debitorul isi retrage suma consemnata chiar cu consimtamantul creditorulu

107.  Executarea in natura a obligatiei poate fi cumulata intotdeauna cu:

A. daunele interese moratorii B. daunele interese compensatorii C.

daunele interese cominatorii

108.  Debitorul va fi obligat la plata despagubirilor pentru neexecutarea obligatiilor:

A. numai daca este de rea credinta B. chiar daca este de buna credinta C cat timp nu justifica existenta unei cauze straine neimputabile

Page 16: grile obligatii

.

109.  De la data consemnarii bunului sau unei sume de bani la dispozitia creditorului, in cazul procedurii ofertei reale urmata de consemnatiune:

A. pentru debitor inceteaza obligatia de a mai plati daune moratorii B. riscul pieirii fortuite a bunului trece la creditor

C. pentru debitor inceteaza cu efect retroactiv obligatia de a plati daune interese compensatorii si moratorii pentru neexecutarea obligatiei la termen

110.  Sunt permise in sistemul de drept romanesc:

A. conventiile de neraspundere a debitorului pentru neexecutarea obligatiilor atunci cand aceasta neexecutare se datoreaza intentiei debitorului

B. conventiile de limitare a raspunderii debitorului pentru neexecutarea obligatiilor atunci cand aceasta neexecutare este datorata neglijentei sau imprudentei debitorului

C. conventiile prin care debitorul isi asuma obligatia de a raspunde pentru neexecutarea obligatiei atunci cand aceasta neexecutare se datoreaza cazului fortuit sau cazului de forta majora

111.  Debitorul unei obligatii contractuale:

A. trebuie sa acopere castigul, previzibil la momentul incheierii contractului pe care creditorul nu la putut realiza datorita neexecutarii culpabile a obligatiilor contractuale

B. trebuie sa acopere castigul imprevizibil la momentul incheierii contractului pe care creditorul nu la putut realiza datorita neexecutarii din culpa a obligatiilor contractuale

C. trebuie sa acopere pierderea efectiv suferita de creditor chiar daca aceasta a fost imprevizibila la momentul incheierii contractului datorata neexecutarii culpabile a obligatiilor

112.  Cand debitorul unei obligatii contractuale nusi indeplineste obligatiile si este obligat la daune interese:

A. el trebuie sa acopere atat damnum emergenscat si lucrum cessans cand prejudiciul a fost previzibil la momentul incheierii contractului

B. el trebuie sa acopere atat prejudiciul previzibil, cat si pe cel imprevizibil, indiferent de forma de vinovatie cu care nu isi executa obligatiile

C. el trebuie sa acopere paguba efectiv suferita si previzibila sau imprevizibila cand neexecutarea nu ii este impubila dar prin contract isi asumase aceasta obligatie de raspundere

113.  In cazul existentei intrun contract a unei clauze penale in favoarea creditorului:

A. instanta de judecata are dreptul sa-i reduca cuantumu atunci cand cuantumul prejudiciului suferit de creditor este mai mic decat cuantumul clauzei penale

B. creditorul in caz de neexecutare este obligat dupa ce obligatia a devenit exigibila sa ceara intai executarea in natura a obligatiei si apoi daca aceasta nu este posibila, sa ceara indeplinirea clauzei penale

C. creditorul poate cere indeplinirea clauzei penale sau a obligatiei principale dupa ce aceasta a devenit exigibila

114.  In cazul obligatiei asumata cu clauza penala:

A. daca aceasta clauza penala a fost prevazuta pentru intarzierea la executare, creditorul va putea cere atat executarea in natura , cat si clauza penala

B. in caz de executare partiala a obligatiei cuantumul clauzei penale nu poate fi micsorat

Page 17: grile obligatii

nici chiar de instanta

C. cand clauza penala a fost prevazuta pentru neexecutare clauza penala poate fi cumulata cu executarea in natura

115.  In executarea unei obligatii debitorul trebuie sa se comporte:

A. la fel cum se comporta cu oricare lucru ori afacerea a sa B. ca un bun proprietar C. ca un bonus pater familias, numai daca se prevede expres in lege

116.  Creditorul:

A. poate cere autorizarea instantei de a distruge ce sa facut incalcanduse obligatia de a nu face, neputand cere si daune interese

B. poate cere autorizarea instantei de a aduce el la indeplinire pe cheltuiala debitorului obligatia de a face neindeplinita de catre debitor

C. poate cere autorizarea instantei sa se distruga ceea ce sa facut incalcanduse obligatia de a nu face putanduse acorda si daune interese

117.  Oricare dintre creditorii chirografari ai unui debitor:

A.

poate sa ceara luarea unor masuri conservatorii aspupra patrimoniului debitorului

B. nu poate sa ceara executarea silita asupra bunurilor debitorului C.

poate sa intenteze actiunea oblica sau actiunea pauliana in cazurile si conditiile legii

118.  459. Creditorul:

A. poate intenta actiune in declararea simulatiei unor acte incheiate de debitor lor numai daca debitorul este insolvabil sau este pe cale sa devina insolvabil

B. poate face o cerere de efectuare a inregistrarii in cartea funciara a dreptului real dobandit de debitorul sau, cand acesta neglijeaza efectuarea acestei inscrieri

C. poate interveni in procesele debitorului lor cu privire la bunuri din patrimoniul sau si in procesele de imparteala ale debitorului "ca nu cumva imparteala sa se faca cu viclenie in vatamarea drepturilor lor"