Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

35
Ghidul utilizatorului

Transcript of Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Page 1: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Ghidul utilizatorului

Page 2: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

i

Cuprins

Funcţii noi

1 Citiţi înainte de utilizare

1 Deblocarea cu ajutorul amprentei

3 Seiful

3 Mod focalizare totală

4 Fotografierea din ecranul albumului cronologic

5 Scanarea unui cod QR

6 Protejarea confidenţialităţii

Să începem

7 Funcţiile de bază ale ecranului

10 Personalizarea telefonului

11 Operaţiuni de bază

12 Apelare, contacte şi mesagerie

14 E-mail-ul

15 Conectarea la Internet

15 Browserul

Divertisment

16 Camera foto

18 Galerie

19 Muzică

20 Redarea unui videoclip

Transferul datelor

21 Bluetooth

21 Wi-Fi Direct

22 Afişarea multi-ecran

22 Huawei Beam

23 Conectarea telefonului la un computer

23 Conectarea telefonului la un dispozitiv de stocare USB

Gestionarea telefonului

24 Gestionarea aplicaţiilor

25 Manager de fişiere

27 Gestionarea telefonului

28 Efectuarea copiei de rezervă, restabilirea şi actualizarea

Instrumente

30 Meteo

30 Alarme

Page 3: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Cuprins

ii

31 Oglindă

Page 4: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Funcţii noi

Citiţi înainte de utilizare

Acest ghid este valabil pentru telefoanele care rulează EMUI 3.0.

Funcţiile din acest ghid sunt doar pentru referinţă. Este posibil ca unele funcţii

să nu fie suportate de toate telefoanele.

Deblocarea cu ajutorul amprentei

Înregistrarea amprentei

Puteţi debloca ecranul sau accesa datele criptat cu amprenta dvs. Pentru a vă

proteja confidenţialitatea, această funcţie este disponibilă numai atunci când

metoda de blocare a ecranului este PIN sau Parolă.

1. Deschideţi Setări.

2. Atingeţi ID amprentă.

3. Alegeţi PIN sau Parolă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta o

parolă.

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă înregistra amprenta.

Deblocarea ecranului cu amprenta dvs.

1. Deschideţi Setări.

2. Atingeţi ID amprentă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce

parola dvs.

3. Atingeţi Deblocare ecran.

Aşezaţi apoi degetul pe scannerul pentru amprentă de pe spatele telefonului

dvs. pentru a debloca ecranul.

1

Page 5: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Funcţii noi

Deblocarea Seifului cu amprenta dvs.

După activarea Seif în Fişiere şi setarea parolei dvs., vi se va cere să activaţi

deblocarea amprentei. Atingeţi Asociere pentru a accesa Seiful şi a asocia

amprenta dvs. Dacă omiteţi acest pas, puteţi activa această funcţie în modul

următor:

1. Deschideţi Setări.

2. Atingeţi ID amprentă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce

parola dvs.

3. Atingeţi Accesare securitate.

Apoi, deschideţi Fişiere, atingeţi Seif şi puneţi degetul pe senzorul pentru

amprentă de pe spatele telefonului pentru a accesa Seiful.

Accesarea funcţiei de blocare a aplicaţiei cu amprenta

După activarea Aplicaţie blocată în Manager telefon şi setarea parolei dvs., vi

se va cere să activaţi deblocarea amprentei. Atingeţi Asociere pentru a accesa

deblocarea aplicaţiei şi a asocia amprenta dvs. Dacă omiteţi acest pas, puteţi

activa această funcţie în modul următor:

1. Deschideţi Setări.

2. Atingeţi ID amprentă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce

parola dvs.

3. Atingeţi Acces. bloc.aplic. şi bloc./debloc.aplic..

Apoi, deschideţi Manager telefon, atingeţi Aplicaţie blocată şi puneţi degetul

pe senzorul pentru amprentă de pe spatele telefonului pentru a accesa

blocarea aplicaţiei.

2

Page 6: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Funcţii noi

Seiful

Criptaţi fişiere importante şi private pentru a nu permite altora să le vadă.

Activarea Seifului

1. Deschideţi Fişiere.

2. Atingeţi Seif.

3. Dacă telefonul dvs. suportă şi are introdus un card microSD, puteţi alege să

creaţi Seiful pe Card SD sau Internă.

4. Activaţi Seif şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta o parolă şi

răspunsul la întrebarea de securitate.

Adăugarea fişierelor în Seif

1. Deschideţi Fişiere.

2. Atingeţi Seif şi introduceţi parola.

3. Atingeţi . Adăugaţi apoi câteva fişiere în Seif.

Apoi, puteţi vizualiza fişierele criptate în Seif.

Mod focalizare totală

Modul focalizare totală vă permite să modificaţi punctul de focalizare pe o

fotografie după ce a fost realizată.

Este posibil ca această funcţie să nu fie suportată de toate modelele.

1. Deschideţi Cameră foto.

2. Atingeţi > Focalizarea totală pentru a comuta la modul focalizarea

totală.

3. Atingeţi pentru a face o fotografie.

4. Atingeţi pentru a găsi o fotografie pe care tocmai aţi făcut-o şi

atingeţi pentru a regla punctul de focalizare.

3

Page 7: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Funcţii noi

Fotografierea din ecranul albumului

cronologic

Puteţi face fotografii direct din Galerie.

1. Deschideţi Galerie.

2. Atingeţi butonul vizualizare comutare din partea de jos a ecranului pentru

a comuta modul de vizualizare a albumului cronologic.

3. Pe ecranul albumului cronologic, glisaţi în jos într-o zonă goală pentru a

lansa camera foto în modul jumătate de ecran. Atingeţi pentru a face

fotografii.

4

Page 8: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Funcţii noi

4. Glisaţi vizorul în jos pentru a intra în modul de captură ecran complet.

Când aţi terminat, atingeţi Revenire pentru a reveni la ecranul albumului

cronologic.

Scanarea unui cod QR

Scanarea unui cod QR utilizând Galeria

1. Deschideţi Galerie.

2. Alegeţi o fotografie cod QR. Galerie va scana automat codul QR.

3. Atingeţi Afişaţi detaliile pentru a vizualiza detaliile codului QR.

Scanarea unui cod QR utilizând Camera foto

1. Deschideţi Cameră foto.

2. Încadraţi codul QR cu camera foto. Cameră foto va scana automat codul

QR.

3. Atingeţi Afişaţi detaliile pentru a vizualiza detaliile codului QR.

5

Page 9: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Funcţii noi

Protejarea confidenţialităţii

Ce înseamnă protejarea confidenţialităţii?

Dacă aveţi în telefon conţinut pe care doriţi să îl păstraţi confidenţial, puteţi

seta două parole de deblocare diferite, una pentru dvs. şi alta pentru

vizitatori. Dacă telefonul este deblocat cu ajutorul parolei pentru vizitator, tot

conţinutul dvs. confidenţial va fi ascuns.

Toate contactele, albumele şi aplicaţiile dvs. pot fi setate ca private.

Setarea unei parole pentru protejarea confidenţialităţii

1. Deschideţi Setări.

2. Atingeţi Securitate > Protecţie confidenţialitate > Să începem.

3. Alegeţi un stil de parolă şi setaţi parola dvs. de proprietar şi parola pentru

vizitator.

Dacă aţi setat o parolă de deblocare a ecranului, aceasta va fi utilizată

implicit ca parola proprietarului.

Setarea informaţiilor private

1. Deschideţi Setări.

2. Atingeţi Securitate > Protecţie confidenţialitate.

3. Introduceţi parola proprietarului pentru a accesa ecranul Protecţie

confidenţialitate.

4. Selectaţi contactele, albumele şi aplicaţiile pe care doriţi să le setaţi ca

private.

6

Page 10: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Să începem

Funcţiile de bază ale ecranului

Deblocarea ecranului revistă

Treceţi rapid degetul din partea de jos a ecranului pentru a afişa panoul de

control pentru deblocarea revistei.

Este posibil ca această funcţie să nu fie suportată de toate modelele.

Zona de control a revistei: opriţi răsfoirea coperţilor revistei,

mergeţi la pagina următoare, adăugaţi coperta actuală la

favorite şi multe altele.

Butoane comenzi rapide: accesare instrumente uzuale, cum ar fi

Calendarul, Calculatorul şi Lanterna.

1

2

7

Page 11: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Să începem

Gestionarea ecranului principal

Adăugarea unui widget

1. Atingeţi lung o zonă liberă din ecranul principal.

2. Atingeţi Obiecte widget.

3. Alegeţi un widget şi glisaţi-l pe ecranul principal.

Crearea unui folder

Pe ecranul principal, glisaţi o aplicaţie peste alta pentru a crea un folder care

să le conţină pe amândouă.

Adăugarea sau ştergerea unui ecran principal

Uniţi trei degete pe ecranul principal pentru a afişa miniaturile ecranului

pincipal. Atingeţi pentru a adăuga un ecran principal sau atingeţi în

colţul din dreapta sus al unui ecran principal gol pentru a-l şterge.

Panoul de notificări

Treceţi rapid degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de

notificări. Treceţi rapid degetul în stânga sau în dreapta pentru a comuta între

filele Notificări şi Comenzi rapide.

Vizualizaţi informaţii detaliate despre notificările push. Treceţi

rapid degetul spre stânga sau spre dreapta peste o notificare

pentru a o dezactiva.

1

8

Page 12: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Să începem

Rotirea automată a ecranului

Deschideţi panoul de notificare, mergeţi la fila Comenzi rapide şi atingeţi

pentru a activa sau dezactiva funcţia de rotire automată.

Realizarea unei capturi de ecran

Apăsaţi simultan butoanele de pornire şi de reducere a volumului pentru a

realiza o captură de ecran. Pentru a vizualiza capturile de ecran, deschideţi

Galerie, comutaţi la modul de vizualizare listă şi atingeţi Capturi de ecran.

Butonul pentru comenzi rapide

Deschideţi Setări. În Asistenţă inteligentă, atingeţi Mai multe > Buton

comenzi rapide pentru a activa Buton comenzi rapide. Atunci când această

funcţie este activată, butonul pentru comenzi rapide va fi afişat pe

majoritatea ecranelor. Îl puteţi muta glisându-l.

Atingeţi butonul pentru comenzi rapide pentru a extinde meniul butonului

pentru comenzi rapide pentru următoarele acţiuni:

Ştergeţi toate notificările push.

Extindeţi sau strângeţi comutatoarele comenzilor rapide. (Este

posibil ca această funcţie să nu fi suportată de toate modelele.)

Reglaţi luminozitatea ecranului.

Activaţi sau dezactivaţi funcţiile uzuale. Atingeţi pentru a

personaliza lista comutatorului comenzii rapide.

2

3

4

5

9

Page 13: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Să începem

• Atingeţi pentru a reveni la ecranul anterior.

• Atingeţi pentru a merge la ecranul principal.

• Atingeţi pentru a vizualiza lista aplicaţiilor utilizate recent.

• Atingeţi pentru a bloca ecranul.

• Atingeţi pentru a optimiza sistemul.

Personalizarea telefonului

Schimbarea imaginii de fundal

1. Atingeţi lung o zonă liberă din ecranul principal.

2. Atingeţi Imagini de fundal.

3. Setaţi imaginile de fundal afişate pe ecranul de blocare al telefonului şi pe

ecranul principal. Puteţi alege, de asemenea, dacă doriţi ca imaginea de

fundal să se schimbe aleatoriu la anumite intervale de timp.

Utilizarea ecranului principal simplu

1. Deschideţi Setări.

2. Atingeţi Stil ecran de pornire.

3. Selectaţi Simplu.

Pentru a comuta înapoi la ecranul principal standard, atingeţi Setări > Stil

ecran de pornire > Standard pe ecranul principal simplu.

Schimbarea temei

Atingeţi Teme pentru a naviga printre teme şi a aplica diferite teme. De

asemenea, puteţi personaliza temele.

Setarea tonurilor notificărilor

1. Deschideţi panoul de notificare şi mergeţi la fila Comenzi rapide.

10

Page 14: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Să începem

2. Atingeţi lung din comutatoarele comenzii rapide pentru a intra în

ecranul de setări a tonului.

3. Setaţi tonurile pentru notificări, cum ar fi tonul de apel.

Modificarea dimensiunii fontului

1. Deschideţi Setări.

2. Atingeţi Afișare.

3. Atingeţi Dimensiune font pentru a selecta o dimensiune a fontului.

Operaţiuni de bază

Afişarea sau ascunderea tastaturii pe ecran

• Atingeţi o casetă de text pentru a afişa tastatura de pe ecran.

• Pentru a ascunde tastatura de pe ecran, atingeţi .

Selectarea unei metode de introducere

Deschideţi panoul de notificare, comutaţi la fila Notificări şi atingeţi Alegeţi

metoda de introducere pentru a selecta o metodă de introducere.

Editarea textului

• Atingeţi lung textul pentru a afişa . Apoi, glisaţi şi pentru a

selecta mai mult sau mai puţin text.

11

Page 15: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Să începem

• Atingeţi locul în care doriţi să introduceţi textul şi glisaţi pentru a muta

punctul de inserţie. Apoi puteţi lipi textul copiat sau decupat.

Apelare, contacte şi mesagerie

Efectuarea unui apel

Efectuarea unui apel

Deschideţi Prg. apelare.

• Introduceţi iniţialele sau primele câteva litere ale numelui unui contact sau

o parte a numărului de telefon al unui contact. Apoi, selectaţi contactul pe

care doriţi să îl apelaţi din rezultatele căutării.

• Atingeţi Agendă şi selectaţi contactul pe care doriţi să îl apelaţi din lista de

contacte.

• Atingeţi contactul pe care doriţi să îl apelaţi din jurnalul de apeluri.

Preluarea unui apel

12

Page 16: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Să începem

• Glisaţi la dreapta pentru a prelua apelul.

• Glisaţi la stânga pentru a respinge apelul.

• Glisaţi în sus pentru a respinge apelul şi a trimite apelantului un mesaj.

Pentru a edita mesajul care va fi trimis, atingeţi > Setări apel >

Respingere apeluri cu SMS.

Atunci când primiţi un apel, puteţi apăsa butonul pentru volum pentru a

opri sonorul tonului de apel.

Activarea modului Buzunar

1. Deschideţi Prg. apelare.

2. Atingeţi > Setări apel.

3. Activaţi Mod buzunar.

Crearea unui contact

1. Deschideţi Agendă.

2. Atingeţi .

3. Alegeţi locaţia de salvare a contactului.

4. Introduceţi numele contactului, numărul de telefon şi alte detalii. Apoi,

salvaţi contactul.

Importarea sau exportarea contactelor

1. Deschideţi Agendă.

2. În lista de contacte, atingeţi > Import/export. Apoi, puteţi să:

•alegeţi o metodă de introducere a contactelor;

•exportaţi contactele pe un dispozitiv de stocare sau pe o cartelă SIM;

•partajaţi contactele.

13

Page 17: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Să începem

Mesageria

1. Deschideţi Mesagerie.

2. Pe ecranul pentru mesagerie, atingeţi .

3. Atingeţi pentru a alege un contact.

4. Scrieţi un mesaj, atingeţi pentru a adăuga ataşamente şi trimiteţi

mesajul.

E-mail-ul

Adăugarea unui cont de e-mail POP3 sau IMAP

1. Deschideţi E-mail.

2. Alegeţi tipul contului de e-mail.

3. Introduceţi adresa dvs. de e-mail şi parola şi atingeţi Înainte.

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura contul de e-mail.

Trimiterea unui e-mail

1. Deschideţi E-mail.

2. Pe ecranul mesaje primite, atingeţi pentru a crea un e-mail.

•Atingeţi De la: pentru a alege un cont de e-mail.

• Introduceţi destinatarul şi subiectul şi apoi compuneţi e-mail-ul.

•Atingeţi pentru a încărca ataşamente.

3. Când aţi terminat, atingeţi pentru a trimite e-mail-ul.

14

Page 18: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Să începem

Conectarea la Internet

Activarea reţelei mobile

Pentru a activa sau dezactiva rapid reţeaua dvs. mobilă, deschideţi panoul de

notificare, mergeţi la fila Comenzi rapide şi atingeţi .

Atunci când nu aveţi nevoie de accesul la internet, dezactivaţi reţeaua

mobilă pentru a economisi bateria şi pentru a reduce utilizarea datelor

mobile.

Conectarea la o reţea Wi-Fi

1. Deschideţi panoul de notificare şi mergeţi la fila Comenzi rapide.

2. Atingeţi lung din comutatoarele comenzii rapide pentru a intra în

ecranul de setări al Wi-Fi.

3. Activaţi Wi-Fi. Telefonul dvs. va începe scanarea reţelelor Wi-Fi disponibile

şi le va afişa.

4. Atingeţi o reţea Wi-Fi pentru a vă conecta la aceasta.

•Dacă reţeaua este deschisă, vă puteţi conecta direct la aceasta.

•Dacă reţeaua este criptată, introduceţi parola când vi se cere.

Browserul

Cu Browser, puteţi să:

• navigaţi paginile web: introduceţi o adresă web în caseta pentru adresă.

• adăugaţi un marcaj: atingeţi > Marcaje şi istoric pentru a vizualiza sau

adăuga marcajele.

• ştergeţi istoricul navigării: atingeţi > Setări > Confidenţialitate și

securitate > Ștergeţi istoricul.

15

Page 19: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Divertisment

Camera foto

Ecranul de captură

Porniţi bliţul.

Trageţi uşor cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a

comuta între modurile obişnuite de captură.

Vizualizaţi fotografiile şi videoclipurile din Galerie.

Faceţi o fotografie sau înregistraţi un videoclip.

Aplicaţi un efect special.

1

2

3

4

5

16

Page 20: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Divertisment

Realizarea unei fotografii

1. Deschideţi Cameră foto.

2. Încadraţi scena pe care doriţi să o capturaţi. Lăsaţi camera foto să

focalizeze automat sau atingeţi ecranul pentru a focaliza camera foto.

3. Atingeţi pentru a efectua o singură fotografie sau atingeţi lung

pentru a face câteva fotografii într-o succesiune rapidă.

Modul de captură

• Frumuseţe: Telefonul dvs. vă înfrumuseţează automat pielea şi oferă

portretelor dvs. o tuşă mai profesionistă. Pentru unele modele de

dispozitive, puteţi trece uşor cu degetul la stânga sau la dreapta pe ecranul

de captură pentru a comuta în modul înfrumuseţare.

• Panoramă: Telefonul dvs. face câteva fotografii atunci când panoramaţi şi

le combină într-o singură fotografie extraordinară.

• HDR: Fotografierea cu gamă dinamică mare (HDR) ajută la îmbunătăţirea

calităţii fotografiei atunci când lumina ambientală nu este echilibrată.

• Notă audio: Telefonul dvs. înregistrează un clip audio scurt după ce faceţi o

fotografie.

• Cea mai bună fotografie: Telefonul dvs. face câteva fotografii în succesiune

rapidă şi o alege automat pe cea mai bună.

• Inscripţionare: Adăugaţi ora, locaţia, vremea şi alte informaţii pe o

fotografie ca watermark-uri.

Comutaţi între camera foto posterioară şi cea frontală.

Alegeţi un mod de captură şi setaţi parametrii camerei.

6

7

17

Page 21: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Divertisment

Înregistrarea unui videoclip

1. Deschideţi Cameră foto.

2. Treceţi rapid degetul la stânga sau la dreapta pentru a comuta la modul

video.

3. Încadraţi scena pe care doriţi să o înregistraţi.

4. Atingeţi pentru a începe înregistrarea.

Setarea locaţiei preferate pentru fotografii şi videoclipuri

Această secţiune este valabilă numai pentru telefoanele care suportă

carduri microSD.

După ce aţi introdus corect un card microSD în telefon, puteţi schimba locaţia

preferată pentru salvarea fotografiilor şi videoclipurilor.

1. Deschideţi Cameră foto.

2. Atingeţi > Setări > Locul preferat de salvare.

3. Setaţi locaţia preferată pentru fotografiile şi videoclipurile dvs.

Galerie

Redarea unei prezentări de diapozitive

1. Deschideţi Galerie.

2. Pe ecranul albumului cronologic, atingeţi > Prezentare pentru a reda o

prezentare de diapozitive a fotografiilor din album.

3. Atingeţi ecranul pentru a opri prezentarea de diapozitive.

Aplicarea unui efect special

1. Deschideţi Galerie.

2. Atingeţi fotografia pe care doriţi să o editaţi şi atingeţi .

18

Page 22: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Divertisment

3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a aplica modul înfrumuseţare,

pentru a decupa o fotografie, a roti fotografia sau a efectua alte

operaţiuni.

Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip

1. Deschideţi Galerie.

2. Atingeţi fotografia sau videoclipul pe care doriţi să îl partajaţi.

3. Treceţi rapid cu degetul în sus pe fotografie sau videoclip şi atingeţi START

pentru a porni Transfer. Telefonul dvs. activează atunci automat

Bluetooth-ul şi caută dispozitivele Bluetooth din apropiere.

Asiguraţi-vă că Bluetooth-ul este activat pe dispozitivul receptor şi

dispozitivul este setat pentru a putea fi descoperit.

4. În rezultatele căutării, atingeţi numele dispozitivului receptor.

După cuplarea pentru prima dată a celor două dispozitive, treceţi rapid

degetul pe o fotografie sau pe un videoclip pentru a-l partaja rapid.

Muzică

Cearea unei liste de redare

1. Deschideţi Muzică.

2. Atingeţi Liste de redare > Listă redare nouă.

3. Denumiţi şi salvaţi lista de redare.

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a adăuga melodii în lista de

redare.

Redarea unei liste de redare

1. Deschideţi Muzică.

2. Atingeţi Liste de redare.

3. Atingeţi lista de redare pe care doriţi să o redaţi.

19

Page 23: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Divertisment

Redarea unui videoclip

1. Deschideţi Videoclipuri.

2. Atingeţi videoclipul pe care doriţi să îl redaţi.

3. Atingeţi butoanele de control de pe ecran pentru a derula rapid înainte,

înapoi, pentru a opri sau a efectua alte operaţiuni.

20

Page 24: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Transferul datelor

Bluetooth

Activarea Bluetooth-ului

1. Deschideţi panoul de notificare şi mergeţi la fila Comenzi rapide.

2. Apăsaţi lung pentru a intra în ecranul de setări Bluetooth.

3. Atingeţi Activaţi funcţia Bluetooth.

4. În rezultatele căutării, alegeţi un dispozitiv Bluetooth şi urmaţi

instrucţiunile de pe ecran pentru a conecta telefonul dvs. cu acesta.

Pentru a deconecta cele două dispozitive, atingeţi lângă celălalt dispozitiv

şi atingeţi Anulaţi asocierea.

Dacă nu puteţi configura o conexiune Bluetooth cu un alt dispozitiv,

dispozitivul ar putea fi incompatibil cu telefonul dvs.

Partajarea unui fişier utilizând Bluetooth

Pentru a schimba date cu un alt dispozitiv Bluetooth, activaţi Bluetooth pe

ambele dispozitive şi asiguraţi-vă cî ambele pot fi descoperite.

Atingeţi lung fişierul pe care doriţi să-l trimiteţi şi atingeţi Partajare >

Bluetooth.

Wi-Fi Direct

Conectarea a două dispozitive prin Wi-Fi Direct

1. Deschideţi panoul de notificare şi mergeţi la fila Comenzi rapide.

2. Atingeţi lung din comutatoarele comenzii rapide pentru a intra în

ecranul de setări al Wi-Fi.

3. Activaţi Wi-Fi.

21

Page 25: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Transferul datelor

4. Atingeţi Wi-Fi direct pentru a scana după dispozitive disponibile.

5. Alegeţi un dispozitiv.

Trimiterea unui fişier prin Wi-Fi Direct

1. Deschideţi Fişiere.

2. Atingeţi lung fişierul pe care doriţi să-l trimiteţi şi atingeţi Partajare > Wi-Fi

direct.

Afişarea multi-ecran

Conectaţi telefonul dvs. la alte telefoane şi tablete, echipamente electronice

casnice inteligente şi dispozitive în-maşină pentru a le controla de la distanţă

şi a partaja conţinut prin conexiunea wireless sau accesoriu.

Deschideţi panoul de notificare, mergeţi la fila Comenzi rapide şi activaţi

Multi-ecran atingând . Apoi, puteţi trimite fotografii şi videoclipuri de pe

telefonul dvs. pe un ecran mare, cum ar fi un TV sau un proiector. Pentru acest

lucru, este necesar ca TV-ul dvs. să suporte DLNA. În caz contrar, puteţi

achiziţiona o casetă TV Android sau un dispozitiv de transmisie wireless

similar.

Huawei Beam

Este posibil ca această funcţie să nu fie suportată de toate modelele.

Huawei Beam vă permite să partajaţi rapid date între două telefoane având

funcţia NFC (Near Field Communication) activată. Pentru a transmite o pagină

web sau un contact către alt telefon, aşezaţi spate în spate cele două

telefoane şi atingeţi conţinutul.

1. Deschideţi Setări.

2. La Fără fir şi reţele, atingeţi Mai multe.

3. Atingeţi NFC şi activaţi NFC şi Huawei Beam.

22

Page 26: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Transferul datelor

Conectarea telefonului la un computer

Modul MTP

Modul MTP vă permite să transferaţi fişiere multimedia (fotografii, melodii,

videoclipuri) între telefon şi un computer. Este necesară aplicaţia Windows

Media Player 11 sau o versiune mai recentă.

Modul HiSuite

HiSuite este o aplicaţie pentru transfer de fişier realizată de Huawei. Aceasta

vă permite să efectuaţi o copie de rezervă, să sincronizaţi şi să transferaţi date

între telefonul şi calculatorul dvs.

Modul Unitate flash USB

Această secţiune este valabilă numai pentru telefoanele care suportă

carduri microSD.

Dacă un card microSD este introdus corespunzător în telefonul dvs., puteţi

utiliza telefonul ca unitate flash USB şi puteţi transfera date între telefonul

dvs. şi un calculator.

Conectarea telefonului la un dispozitiv de

stocare USB

Este posibil ca această funcţie să nu fie suportată de toate modelele.

Puteţi conecta direct telefonul la un dispozitiv de stocare USB folosind un

cablu USB OTG pentru a transfera datele. Printre dispozitivele de stocare USB

compatibile se află memoriile flash USB, cititoarele de carduri şi telefoanele

care funcţionează ca unitate de stocare USB.

23

Page 27: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Gestionarea telefonului

Gestionarea aplicaţiilor

Vizualizarea aplicaţiilor utilizate recent

Atingeţi Recent pentru a vizualiza lista aplicaţiilor utilizate recent. (Dacă

telefonul dvs. are un buton fizic pentru meniu, apăsaţi lung Meniu). Apoi,

puteţi să:

• atingeţi o aplicaţie pentru a o porni;

• treceţi rapid cu degetul în sus pentru a o închide.

• Glisaţi în jos o aplicaţie până când este afişat pentru a bloca aplicaţia.

Glisaţi aplicaţia în jos din nou pentru a o debloca.

• Glisaţi în sus din partea de jos a ecranului până când este afişat pentru

a închide toate aplicaţiile. Aplicaţiile blocate nu vor fi închise.

Descărcarea aplicaţiilor

• Descărcaţi aplicaţii din centrele pentru aplicaţii.

• Descărcaţi aplicaţii de pe paginile web utilizând browserul telefonului dvs.

• Descărcaţi aplicaţii utilizând un calculator şi să copiaţi aplicaţiile pe

telefonul dvs.

• Conectaţi telefonul la un computer şi descărcaţi aplicaţii utilizând HiSuite

sau alte aplicaţii de la terţe-părţi.

Instalarea unei aplicaţii

1. Deschideţi Fişiere.

2. La Categorii, atingeţi Aplicaţii.

3. În lista de aplicaţii, atingeţi aplicaţia pe care doriţi să o instalaţi şi urmaţi

instrucţiunile afişate pentru a o instala.

24

Page 28: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Gestionarea telefonului

În timpul instalării ar putea fi afişat mesajul Instalare blocată. Citiţi cu

atenţie mesajul. Dacă doriţi să continuaţi instalarea, urmaţi instrucţiunile

de pe ecran pentru a permite instalarea aplicaţiilor terţe-părţi.

Dezinstalarea unei aplicaţii

Pe ecranul principal, atingeţi lung aplicaţia pe care doriţi să o dezinstalaţi

până când este afişat în partea de sus a ecranului. Glisaţi aplicaţia în

şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a o dezinstala.

Unele aplicaţii preinstalate nu pot fi dezinstalate.

Manager de fişiere

Crearea unui folder

1. Deschideţi Fişiere.

2. Atingeţi fila Local.

3. În Internă sau Card SD (dacă este disponibil), comutaţi în modul de

vizualizare listă şi atingeţi > Fişier nou.

4. Denumiţi şi salvaţi folderul.

Căutarea unui fişier

1. Deschideţi Fişiere.

2. Atingeţi fila Local.

3. În Internă sau Card SD (dacă este disponibil), comutaţi în modul de

vizualizare listă şi atingeţi > Căutare.

4. Introduceţi, parţial sau în întregime, numele fişierului. Pe măsură ce scrieţi

se vor afişa rezultatele căutării.

25

Page 29: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Gestionarea telefonului

Copierea, decuparea şi lipirea unui fişier

1. Deschideţi Fişiere.

2. Atingeţi fila Local.

3. În Internă sau Card SD (dacă este disponibil), comutaţi în modul de

vizualizare listă şi atingeţi sau .

4. Alegeţi un fişier, atingeţi COPIAŢI sau DECUPAŢI şi alegeţi unde doriţi să

lipiţi fişierul.

Comprimarea sau decomprimarea unui fişier

1. Deschideţi Fişiere.

2. Atingeţi fila Local.

3. În Internă sau Card SD (dacă este disponibil), comutaţi la modul de

vizualizare listă, atingeţi lung fişierul pe care doriţi să îl comprimaţi şi

atingeţi Comprimare.

4. Alegeţi calea de salvare a fişierului comprimat şi denumiţi fişierul.

Pentru a decomprima un fişier, atingeţi-l lung şi atingeţi Extragere.

Crearea unei comenzi rapide pentru un fişier sau folder

1. Deschideţi Fişiere.

2. Atingeţi fila Local.

3. În Internă sau Card SD (dacă este disponibil), comutaţi la modul de

vizualizare listă, atingeţi lung fişierul sau folderul pentru care doriţi să

creaţi o comandă rapidă şi atingeţi Comenzi rapide desktop.

26

Page 30: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Gestionarea telefonului

Gestionarea telefonului

Optimizarea sistemului

Cu Manager telefon, puteţi optimiza sistemul telefonului dvs. utilizând

următoarele funcţii:

• Scanaţi: verificaţi rapid starea de funcţionare a telefonului dvs., ştergeţi

fişierele din coşul de gunoi şi multe altele.

• Accelerator telefon: scanaţi şi ştergeţi cache-ul, fişierele din coşul de gunoi,

aplicaţiile care nu vă mai trebuiesc şi pachetele de instalare a aplicaţiilor.

Economisirea energiei

Deschideţi Manager telefon şi utilizaţi Econ. energie pentru a verifica

consumul de energie a telefonului dvs. şi pentru a maximiza timpul de

standby. Puteţi comuta la moduri diferite de economisire a energiei, după

necesităţi.

Filtrul anti-hărţuire

Deschideţi Manager telefon şi utilizaţi următoarele funcţii pentru a bloca

mesajele, apelurile şi notificările:

• Filtru anti-hărţuire: setaţi o listă neagră pentru a bloca mesajele şi apelurile

nedorite.

• Manager notificări: blocaţi notificările push nedorite.

• Nu deranjaţi: în modul Nu deranjaţi, telefonul dvs. va suna numai dacă

primiţi apeluri din partea contactelor menţionate. Celelalte apeluri vor fi

respinse iar tonul mesajului şi tonurile altor notificări vor fi oprite.

Protejarea confidenţialităţii

Deschideţi Manager telefon. Vă puteţi proteja datele private utilizând

următoarele funcţii:

27

Page 31: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Gestionarea telefonului

• Aplicaţie blocată: când această funcţie este activată, trebuie să introduceţi

parola pentru a accesa aplicaţiile blocate.

Efectuarea copiei de rezervă, restabilirea şi

actualizarea

Efectuarea copiei de rezervă a datelor

1. Deschideţi Copie de rezervă.

2. Alegeţi unde doriţi să efectuaţi copia de rezervă a datelor. Implicit, copia

de rezervă a datelor este efectuată în memoria internă. Dacă telefonul dvs.

suportă memoria Cloud sau efectuarea copiei de rezervă a datelor OTG,

atingeţi pentru a efectua copia de rezervă a datele în memoria Cloud

sau de pe un dispozitiv de stocare USB.

3. Alegeţi dacă doriţi să criptaţi copia de rezervă a datelor şi atingeţi Copie de

rezervă nouă.

4. Selectaţi datele pentru care doriţi să efectuaţi o copie de rezervă şi urmaţi

instrucţiunile de pe ecran pentru efectuarea copiei de rezervă.

Restabilirea datelor

1. Deschideţi Copie de rezervă.

2. Alegeţi o sursă de date. Sursa de date implicită este memoria internă. Dacă

telefonul dvs. suportă memoria Cloud sau restabilirea de date OTG,

atingeţi pentru a selecta datele din memoria Cloud sau de pe un

dispozitiv de stocare USB.

3. Selectaţi fişierul copie de rezervă pe care doriţi să îl restabiliţi. Dacă fişierul

copie de rezervă a fost criptat, introduceţi parola când vi se solicită.

4. Selectaţi datele pentru care doriţi să le restabiliţi şi urmaţi instrucţiunile de

pe ecran pentru a le restabili.

28

Page 32: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Gestionarea telefonului

Restabilirea setărilor din fabrică

Restabilirea telefonului dvs. la setările din fabrică şterge toate datele

dvs.personale din memoria telefonului. Efectuaţi o copie de rezervă a

datelor importante înainte de a restabili setările din fabrică.

1. Deschideţi Setări.

2. Atingeţi Copie de rezervă și resetare > Resetare la configurarea din fabrică.

3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a restabili telefonul dvs. la setările

sale din fabrică.

Actualizarea online

•Utilizarea unui software de la terţi pentru actualizarea telefonului

poate deteriora telefonul sau vă poate periclita informaţiile

personale. Este recomandat să actualizaţi telefonul utilizând funcţia

de actualizare online a telefonului sau cu ajutorul pachetelor ce

conţin software-ul oficial de actualizare ale Huawei.

•Este posibil ca toate datele dvs. să fie şterse în timpul unei actualizări

de sistem. Este recomandat să efectuaţi o copie de rezervă a datelor

importante înainte de a actualiza telefonul.

Atingeţi Actualizator, atingeţi Căutare actualizări şi urmaţi instrucţiunile

de pe ecran pentru a actualiza telefonul dvs.

29

Page 33: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Instrumente

Meteo

Cu Meteo, puteţi să:

• verificaţi informaţiile meteo: Atingeţi pentru a verifica calitatea

aerului, umiditatea, puterea vântului şi multe altele.

• adăugaţi un oraş: Atingeţi > , introduceţi numele unui oraş şi

atingeţi oraşul pe care doriţi să îl adăugaţi.

• actualizaţi informaţiile meteo: Glisaţi în jos pe ecranul meteo pentru a

actualiza informaţiile meteo sau atingeţi > , porniţi Actualizare

automată şi setaţi intervalul de actualizare.

Alarme

Deschideţi Ceas. În Alarmă, puteţi să:

• adăugaţi o alarmă: Atingeţi şi setaţi ora alarmei, tonul, frecvenţa

repetării şi multe altele. Apoi atingeţi .

• Activaţi sau dezactivaţi o alarmă: Atingeţi comutatorul din dreapta unei

alarme pentru a o activa sau dezactiva.

• Configuraţi setările alarmei: Atingeţi şi setaţi durata de amânare, dacă

alarma sună în modul silenţios şi efectul butoanelor de volum.

• ştergeţi o alarmă: Atingeţi lung lista alarmei şi atingeţi de lângă o

alarmă pentru a o şterge.

30

Page 34: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Instrumente

Oglindă

În ecranul Oglindă, puteţi să:

• reglaţi luminozitatea: Atingeţi sau din partea superioară a

ecranului.

• măriţi sau să micşoraţi: Glisaţi de-a lungul butonului ecranului. Atingeţi

lung o zonă de pe ecran pentru a o mări şi eliberaţi degetul pentru a o

micşora şi a restabili imaginea.

• îngheţaţi ecranul: Atingeţi ecranul pentru a-l îngheţa şi atingeţi pentru

a salva imaginea. Atingeţi din nou ecranul pentru a-l dezgheţa.

31

Page 35: Ghidul utilizatorului - download-c.huawei.com

Acest ghid serveşte doar ca referinţă. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoare, dimensiune şi dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunţurile, informaţiile şi recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanţie de niciun fel, expresă sau implicită.

Vizitaţi http://consumer.huawei.com/en/support/hotline pentru a afla adresa de e-mail şi numărul pentru asistenţă actualizate pentru ţara sau regiunea dvs.

Model: HUAWEI MT7-L09

V100R001_01