Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu...

12
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!” SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1.Organizatorul campaniei promoţionale Gãtește cu pasiune în ritm de flamenco(numită în cele ce urmează Campania”) este CARREFOUR ROMÂNIA S.A., persoană juridică română, cu sediul în str. Gara Herãstrãu, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, Etajele 4-7, sector 2, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7766/2007, având Cod Unic de Inregistrare RO 11588780. 1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Prezentul regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã, atât la Departamentul Relaţii cu Clienţii din cadrul magazinelor participante la Campanie, cât şi ȋn format electronic, prin accesarea secţiunii http://www.carrefour.ro/regulamente-tombole.html a site-ului www.carrefour.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a acesteia. Orice modificãri/completãri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate cãtre public prin publicarea pe site-ul www.carrefour.ro. SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI 2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare. 2.2. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 8 februarie 2 mai 2018, inclusiv, după cum urmează: 1) în perioada 8 februarie 11 aprilie 2018 (inclusiv), vor avea loc următoarele activități: (i) distribuirea de abţibilduri cu puncte de reducere aferente prezentei Campanii (denumite ȋn continuare “puncte de reducere”) şi taloane speciale pentru acumularea punctelor de reducere, (ii) achiziţionarea de produse participante la Campanie, aşa cum acestea sunt identificate la art.5.1 de mai jos (denumite în continuare “Produse Delimano Stone Legend Flamenco incluse în Campanie”), ȋn conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 2) în perioada 12 aprilie 2 mai 2018 (inclusiv), va avea loc exclusiv activitatea de achiziţionare de Produse Delimano Stone Legend Flamenco incluse în Campanie, ȋn conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pentru claritate, Produsele Delimano Stone Legend Flamenco vor putea fi achiziționate pe întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei (8 februarie 2 mai 2018), cu respectarea tuturor termenilor și condițiilor Regulamentului. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei. 2.3. Campania este organizată şi se desfăşoară: - în hipermarketurile Carrefour, deschise pe teritoriul României, conform listei din Anexa prezentului Regulament (denumite în continuare «Hipermarketurile Participante»), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărui client al hipermarketurilor Carrefour, persoană fizică, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament;

Transcript of Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu...

Page 1: Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!” SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1.Organizatorul

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”

SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI

1.1.Organizatorul campaniei promoţionale “Gãtește cu pasiune în ritm de flamenco” (numită în cele ce urmează

“Campania”) este CARREFOUR ROMÂNIA S.A., persoană juridică română, cu sediul în str. Gara Herãstrãu, nr. 4C,

Green Court Bucharest, Clădirea B, Etajele 4-7, sector 2, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub

nr. J40/7766/2007, având Cod Unic de Inregistrare RO 11588780.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare

“Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Prezentul regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã, atât la Departamentul Relaţii cu Clienţii din

cadrul magazinelor participante la Campanie, cât şi ȋn format electronic, prin accesarea secţiunii

http://www.carrefour.ro/regulamente-tombole.html a site-ului www.carrefour.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau

înceta, şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a participanţilor cu privire la orice

modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a acesteia.Orice

modificãri/completãri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate cãtre

public prin publicarea pe site-ul www.carrefour.ro.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind

comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.

2.2. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 8 februarie – 2 mai 2018, inclusiv, după cum urmează:

1) în perioada 8 februarie – 11 aprilie 2018 (inclusiv), vor avea loc următoarele activități:

(i) distribuirea de abţibilduri cu puncte de reducere aferente prezentei Campanii (denumite ȋn continuare “puncte de

reducere”) şi taloane speciale pentru acumularea punctelor de reducere,

(ii) achiziţionarea de produse participante la Campanie, aşa cum acestea sunt identificate la art.5.1 de mai jos (denumite

în continuare “Produse Delimano Stone Legend Flamenco incluse în Campanie”), ȋn conformitate cu prevederile

prezentului Regulament.

2) în perioada 12 aprilie – 2 mai 2018 (inclusiv), va avea loc exclusiv activitatea de achiziţionare de Produse

Delimano Stone Legend Flamenco incluse în Campanie, ȋn conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Pentru claritate, Produsele Delimano Stone Legend Flamenco vor putea fi achiziționate pe întreaga perioadă de

desfășurare a Campaniei (8 februarie – 2 mai 2018), cu respectarea tuturor termenilor și condițiilor Regulamentului.

După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în

legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei.

2.3. Campania este organizată şi se desfăşoară:

- în hipermarketurile Carrefour, deschise pe teritoriul României, conform listei din Anexa prezentului Regulament

(denumite în continuare «Hipermarketurile Participante»), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi

este accesibilă oricărui client al hipermarketurilor Carrefour, persoană fizică, care acceptă termenii şi condiţiile

prezentului Regulament;

Page 2: Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!” SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1.Organizatorul

- în magazinele Market, deschise pe teritoriul României (magazine operate de o terţã societate parte a Grupului

Carrefour), conform listei din Anexa prezentului Regulament (denumite în continuare «Marketurile Participante»), în

conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărui client al magazinelor Market, persoană

fizică, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament,

denumite în comun «Magazinele Participante»

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică (denumită în continuare “Participant”) care

ȋndeplineşte, cumulativ, urmãtoarele condiţii:

(i) a împlinit vârsta de 18 ani,

(ii) are domiciliul stabil/reşedinţa pe teritoriul României,

(iii) face cumpărături de minim 10 lei pe un singur bon de casă, în perioada 8 februarie – 11 aprilie 2018, în oricare din

Hipermarketurile Participante și Magazinele Market Participante identificate în Anexa prezentului Regulament, conform

condiţiilor menţionate la punctul 4 de mai jos.

La aceastã Campanie nu participã produsele din categoriile: ţigări/ţigarete şi produse din tutun (vândute per pachet sau

per cartuş).

3.2. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integral, ȋn mod expres şi neechivoc, a

prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

I. Desfãşurarea Campaniei – PUNCTE FIZICE:

Clienţii care fac cumpărături de minim 10 lei pe acelaşi bon de casă, în perioada 08.02-11.04.2018 , ȋn oricare dintre

Hipermarketurile Participante și Magazinele Market Participante pot participa la prezenta Campanie prin acumularea

de abţibilduri cu puncte de reducere („puncte de reducere”) pe taloanele speciale puse la dispoziție în cadrul

Campaniei. Fiecare abţibild reprezintã un singur punct de reducere.

Acordarea punctelor de reducere se va realiza astfel :

Pentru fiecare 10 (zece) lei cheltuiţi, aferenţi unui singur bon fiscal, clientul are dreptul de a primi 1 (unu) punct

de reducere.

Se va lua în considerare partea întreagă de 10 (zece) lei din valoarea cumpărăturilor, după modelul:

a. Dacã valoarea bonului fiscal este mai micã de 10 de lei, nu se acordă niciun punct de reducere.

b. Dacã valoarea bonului fiscal este cuprinsã ȋntre 10.00 lei şi 19.99 lei, se va acorda 1 (unu) punct de reducere.

c. Dacã valoarea bonului fiscal este cuprinsã ȋntre 20.00 lei şi 29.99 lei, se vor acorda 2 (douã) puncte de reducere.

d. Dacã valoarea bonului fiscal este cuprinsã ȋntre 30.00 lei şi 39.99 lei, se vor acorda 3 (trei) puncte de reducere.

e. Dacã valoarea bonului fiscal este cuprinsã ȋntre 40.00 lei şi 49.99 lei, se vor acorda 4 (patru) puncte de reducere,

ş.a.m.d.

Pentru fiecare 10 (zece) lei lei cheltuiţi, aferenţi unui singur bon fiscal, posesorii de Card Plus au dreptul de a

primi cãte 2 (douã) puncte de reducere.

Cardul Plus este utilizabil doar in magazinele Market.

Se va lua în considerare partea întreagă de 10 (zece) lei din valoarea cumpărăturilor, după modelul:

Page 3: Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!” SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1.Organizatorul

a. Dacã valoarea bonului fiscal este mai micã de 10 de lei, nu se acordă niciun punct de reducere.

b. Dacã valoarea bonului fiscal este cuprinsã ȋntre 10.00 lei şi 19.99 lei, se vor acorda 2 (douã) puncte de reducere.

c. Dacã valoarea bonului fiscal este cuprinsã ȋntre 20.00 lei şi 29.99 lei, se vor acorda 4 (patru) puncte de reducere.

d. Dacã valoarea bonului fiscal este cuprinsã ȋntre 30.00 lei şi 39.99 lei, se vor acorda 6 (şase) puncte de reducere.

e. Dacã valoarea bonului fiscal este cuprinsã ȋntre 40.00 lei şi 49.99 lei, se vor acorda 8 (opt) puncte de reducere,

ş.a.m.d.

Punctele de reducere se vor acorda pe loc la casa de marcat, după achitarea valorii cumpărăturilor. Orice solicitare

ulterioară a Clientului nu va fi luată în considerare de către Organizator. Organizatorul ia la cunoştinţă de refuzul

Clientului de a primi punctele de reducere prin intermediul casierei. În acest caz, Organizatorul nu va lua în considerare

solicitările ulterioare ale Clientului.

Casa de marcat va tipări automat un bon nefiscal în care se va menţiona numărul de puncte de reducere ce va fi acordat

Clientului (numãr care va fi calculat potrivit mecanismului indicat mai sus).

Clientul va primi exact numărul de puncte de reducere înscris pe bonul nefiscal, aferent contravalorii cumpărăturilor

efectuate în Magazinele Participante.

Punctele de reducere pot fi colectate ȋn perioada 08.02-11.04.2018 şi pot fi utilizate ȋn perioada 08.02- 02.05.2018.

Taloanele speciale pentru acumularea punctelor de reducere colectate de către Clienţi sunt disponibile gratuit la

casele de marcat din cadrul Magazinelor Participante.

Taloanele speciale pentru acumularea de puncte de reducere se vor acorda numai în limita stocului disponibil,

Organizatorul depunând toate diligenţele pentru asigurarea distribuirii acestora în mod continuu în cadrul Magazinelor

Participante, pe toată perioada desfăşurării Campaniei, conform prezentului Regulament.

II. Desfãşurarea Campaniei – PUNCTE VIRTUALE:

Clienţii care au instalatã aplicaţia Carrefour Pay (aplicaţie disponibilã pe Google Play şi / sau App Store) şi care fac

cumpărături de minim 10 lei pe acelaşi bon de casă, în perioada 08.02-11.04.2018 , ȋn oricare dintre Hipermarketurile

Participante și Magazinele Market Participante pot participa la prezenta Campanie prin acumularea de puncte de

reducere VIRTUALE („puncte de reducere”) în cadrul Campaniei.

Acordarea punctelor de reducere se va realiza astfel :

Pentru fiecare 10 (zece) lei cheltuiţi, aferenţi unui singur bon fiscal, clientul are dreptul de a primi 1 (unu) punct

VIRTUAL de reducere.

Se va lua în considerare partea întreagă de 10 (zece) lei din valoarea cumpărăturilor, după modelul:

a. Dacã valoarea bonului fiscal este mai micã de 10 de lei, nu se acordă niciun punct VIRTUAL de reducere.

b. Dacã valoarea bonului fiscal este cuprinsã ȋntre 10.00 lei şi 19.99 lei, se va acorda 1 (unu) punct VIRTUAL de

reducere.

c. Dacã valoarea bonului fiscal este cuprinsã ȋntre 20.00 lei şi 29.99 lei, se vor acorda 2 (douã) puncte VIRTUALE

de reducere.

d. Dacã valoarea bonului fiscal este cuprinsã ȋntre 30.00 lei şi 39.99 lei, se vor acorda 3 (trei) puncte VIRTUALE

de reducere.

e. Dacã valoarea bonului fiscal este cuprinsã ȋntre 40.00 lei şi 49.99 lei, se vor acorda 4 (patru) puncte

VIRTUALE de reducere, ş.a.m.d.

Page 4: Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!” SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1.Organizatorul

Casa de marcat va tipări automat un bon nefiscal în care se va menţiona numărul de puncte VIRTUALE de reducere ce

va fi acordat Clientului (numãr care va fi calculat potrivit mecanismului indicat mai sus).

Clientul va primi exact numărul de puncte VIRTUALE de reducere înscris pe bonul nefiscal, aferent contravalorii

cumpărăturilor efectuate în magazinul participant.

Clientul care are instalatã aplicaţia Carrefour Pay, acceseazã butonul PUNCTE VIRTUALE, scaneazã codul de bare de

pe bonul fiscal emis de casa de marcat dupã achitarea cumpãrãturilor şi aflã câte puncte VIRTUALE a primit.

Când are strâns numãrul de puncte VIRTUALE necesar pentru achiziţionarea produselor Delimano Stone Legend

Flamenco în Campanie, clientul genereazã din aplicaţia Carrefour Pay codul de reducere pe care îl prezintã la casa de

marcat împreunã cu produsul Delimano Stone Legend Flamenco dorit.

Punctele VIRTUALE de reducere pot fi colectate ȋn perioada 08.02-11.04.2018 şi pot fi utilizate ȋn perioada 08.02-

02.05.2018.

III. Mecanismul Campaniei constă în:

Acordarea de reduceri de 50% din preţul de vânzare afişat la raft pentru achiziţionarea Produselor Delimano Stone

Legend Flamenco incluse în Campanie, aşa cum acestea sunt identificate la art. 5.1. de mai jos.

Reducerile mai sus menţionate se acordã tuturor Clienţilor care prezintă la casele de marcat talonul special completat cu

abțibilduri reprezentând 5 (cinci) puncte de reducere în vederea achiziţionării unui singur produs Delimano Stone

Legend Flamenco inclus în Campanie, dintre cele identificate la art. 5 de mai jos; sau Clienţilor care prezintã la casele

de marcat codul de reducere generat în urma acumulãrii de puncte VIRTUALE de reducere în aplicaţia Carrefour Pay,

reprezentând 5 (cinci) puncte de reducere în vederea achiziţionării unui singur produs Delimano Stone Legend

Flamenco inclus în Campanie.

Pentru achiziţionarea produsului Delimano Tempo Piu PRESSURE COOKER 5,5 l inclus în Campanie cu reducere

de 50% din preţul de vânzare afişat la raft, clientul trebuie sã fi colectat 1 PUNCT fizic sau virtual.

Avand in vedere prevederile sectiunii 5, punctul I si II, Clientii nu vor putea combina punctele FIZICE cu punctele

VIRTUALE, in sensul ca in functie de optiune vor cumula fie puncte FIZICE, fie puncte VIRTUALE, neputand

completa punctele fizice cu cele virtuale sau invers.

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE ÎN CAMPANIE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE A

REDUCERII

5.1. Produsele Delimano Stone Legend Flamenco incluse în Campanie sunt următoarele:

Nr.

crt.

Denumire produs Delimano

Stone Legend Flamenco inclus în

Campanie

Preţ de vânzare

la raft (fãrã

reducerea oferitã

potrivit prezentei

Campanii)

Preţ de vânzare

redus, cu x puncte

de reducere

Procent de

reducere

faţã de

preţul de

vânzare la

raft

1. Tigaie 24 cm 119.80 lei 59.90 lei – cu 5

puncte de reducere 50%

2. Cratiţã cu capac de sticlã 20 cm 159.80 lei 79.90 lei – cu 5

puncte de reducere 50%

3. Cratiţã 26 cm 129.80 lei 64.90 lei – cu 5

puncte de reducere 50%

4. Cratiţã cu capac de sticlã 24 cm 179.80 lei 89.90 lei – cu 5

puncte de reducere 50%

5. Cratiţã pentru sos 16 cm 79.80 lei 39.90 lei – cu 5

puncte de reducere 50%

Page 5: Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!” SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1.Organizatorul

Nr.

crt.

Denumire produs Delimano

Stone Legend Flamenco inclus în

Campanie

Preţ de vânzare

la raft (fãrã

reducerea oferitã

potrivit prezentei

Campanii)

Preţ de vânzare

redus, cu x puncte

de reducere

Procent de

reducere

faţã de

preţul de

vânzare la

raft

6. Tavã 40x25 cm 159.80 lei 79.90 lei – cu 5

puncte de reducere 50%

7. Tigaie 28 cm 139.80 lei 69.90 lei – cu 5

puncte de reducere 50%

8. Grill 27x27 cm 179.80 lei 89.90 lei – cu 5

puncte de reducere 50%

9. Tigaie WOK 28 cm 159.80 lei 79.90 lei – cu 15

puncte de reducere 50%

10. Tigaie clãtite 24 cm 99.80 lei 49.90 lei – cu 5

puncte de reducere 50%

11. Tavã 35x21cm 139.90 lei 69.90 lei – cu 5

puncte de reducere 50%

11. Oală Delimano Tempo Piu

Pressure Cooker 5,5 l 599.80 lei

299.90 lei – cu 1

punct de reducere 50%

Preţurile sunt exprimate în lei şi conţin TVA.

5.2. Produsele Delimano Stone Legend Flamenco incluse în Campanie vor putea fi achiziționate în cadrul

Hipermarketurilor si Magazinelor Market şi vor fi disponibile la vânzare la preţ întreg (preţul de raft), pentru clienţii

neparticipanţi la Campanie şi la preţ redus, valabil numai în cadrul şi pe durata promoţiei, aplicat în baza punctelor de

reducere acumulate de către Clienți pe taloanele speciale sau virtual, până la epuizarea stocurilor disponibile în fiecarea

Magazin Participant..

5.3. Fiecare 1 (unu) și/sau 5 (puncte) puncte de reducere îi oferă posibilitatea Clientului de a achiziţiona la preţ redus, ȋn

termenele şi condiţiile stipulate ȋn prezentul Regulament, 1 (unu) produs Delimano Stone Legend Flamenco inclus în

Campanie, din cele menţionate la art. 5.1.

5.4. Pentru a beneficia de reducerea aplicată la Produsele Delimano Stone Legend Flamenco incluse în Campanie,

Clientul trebuie să prezinte la casa de marcat talonul colector cu 1 (unu) și/sau 5 (puncte), puncte de reducere

acumulate, respectiv, codul de reducere generat din aplicaţia Carrefour Pay cu puncte VIRTUALE de reducere. Clientul

îşi va alege de la raft Produsul Delimano Stone Legend Flamenco inclus în Campanie dorit şi se va prezenta cu acesta la

casa de marcat împreună cu talonul colector pe care sunt lipite 1 (unu) și/sau 5 (cinci) puncte de reducere acumulate,

sau codul de reducere generat din aplicaţia Carrefour Pay cu puncte VIRTUALE de reducere.

- în schimbul punctelor de reducere acumulate, Clientul va primi reducerea de preţ la achiziţionarea unui singur Produs

Delimano Stone Legend Flamenco inclus în Campanie, ales de către Client. Casiera va marca cu pixul pe talonul

colector prezentat de Client punctele de reducere folosite.

- reducerea va fi marcată pe bonul fiscal, după SUBTOTAL, printr-o linie distinctă numită «Reducere Delimano Stone

Legend Flamenco de 50%»; pe bonul fiscal va fi marcată atât reducerea în procent, cât şi reducerea în valoare,

exprimatã ȋn lei, aplicată la preţul de la raft;

- reducerea nu se cumulează, respectiv se pot folosi exclusiv 1 (unu) și /sau 5 (cinci) puncte de reducere acumulate

pentru achiziţia fiecãrui Produs Delimano Stone Legend Flamenco inclus în Campanie.

Page 6: Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!” SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1.Organizatorul

5.5. Reducerea de preţ la achiziţionarea Produselor Delimano Stone Legend Flamenco incluse în Campanie (aşa cum

acestea sunt identificate la art.5.1 de mai sus) se poate acorda până la data de 02.05.2018 (inclusiv). După această dată,

punctele de reducere devin invalide.

5.6. Produsele Delimano Stone Legend Flamenco incluse în Campanie (menţionate la art.5.1. de mai sus) se vor regăsi

în toate Hipermarketurile si Magazinele Market Participante, în limita stocului disponibil.

Campania este valabilă numai în limita stocului disponibil.

În cazul în care un Produs Delimano Stone Legend Flamenco inclus în Campanie, solicitat de către Client, nu este

disponibil în acel moment într-unul din Hipermarketurile sau Magazinele Market, organizatorul îl va îndruma pe Client

către unul din Hipermarketurile, Magazinele Market Participante, în cadrul căruia Produsul Delimano Stone Legend

Flamenco inclus în Campanie, solicitat de către Client, se află pe stoc. În situaţia în care stocul Produselor Delimano

Stone Legend Flamenco incluse în Campanie s-a epuizat, Clientul nu va putea utiliza punctele de reducere acumulate.

Organizatorul va depune toate diligenţele pentru ca Produsele Delimano Stone Legend Flamenco incluse în Campanie

să fie disponibile în magazine pe ȋntreaga perioadã de desfășurare a Campaniei.

5.7. Nu se acordă contravaloarea în bani pentru punctele de reducere acumulate/colectate de Clienţi.

5.8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu primi taloane colectoare modificate, lipite, deformate, fotocopiate,

deteriorate, care nu au puncte de reducere corespunzătoare sau cu privire la care are suspiciuni ca ar fi contrafăcute.

SECŢIUNEA 6. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Imposibilitatea Clientului de a intra în posesia produselor participante la Campanie din motive independente de

voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

6.2. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către Client şi/sau de către

persoanele care îi reprezintă legal în legătură cu produsele achiziţonate.

SECŢIUNEA 7. FORŢA MAJORĂ

7.1. Dacă o situaţie de forţă majoră – definitã conform legii - împiedică sau întârzie total sau parţial executarea privind

îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.

1082 şi 1083 Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie

existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

7.2. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevãzute în cazul producerii unui eveniment ce costituie

forţã majorã, inclusiv în cazul imposibilitãţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura

desfãşurarea în bune condiţii a Campaniei.

7.3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendatã oricând în baza liberei

decizii a Organizatorului, cu condiţia ca acesta sã comunice în prealabil o astfel de situaţie şi cu respectarea Art. 1.2 de

mai sus.

SECŢIUNEA 8. LITIGII ŞI RECLAMAŢII

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale

amiabilă.

8.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: Carrefour

România S.A., Str. Gara Herãstrãu, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, Etajele 4-7, Sector 2, Bucureşti, sau la

adresa de e-mail: [email protected], în atenţia Departamentului de Marketing, în termen de maxim 2

(două) zile de la producerea incidentului. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare

nicio contestaţie / reclamaţIe în legătură cu derularea Campaniei.

Page 7: Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!” SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1.Organizatorul

8.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile pe care le considerã necesare în caz de tentativă de fraudă a

acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

CARREFOUR ROMÂNIA S.A.

Anexa 1 Regulament

NR

CRT HIPERMARKET CARREFOUR

ADRESA

1 Bucuresti Baneasa Soseara Bucuresti-Ploiesti, nr. 44A, Sector 1, Bucuresti

2 Bucuresti Berceni Bd. Metalurgiei nr.12-18, Sector 4, Bucuresti

3 Bucuresti Colentina Soseaua Colentina, nr. 426-426A, Sector 2, Bucuresti

4 Bucuresti Colosseum Sos. Chitilei, nr. 284, Bucuresti

5 Bucuresti Militari Autostrada Bucuresti-Pitesti, km 11,4 Comuna Chiajna, Jud. ILFOV

6 Bucuresti Orhi Splaiul Independentei, nr. 210-210B (Grozavesti), Sector 6, Bucuresti

7 Bucuresti Unirii Bdul Corneliu Coposu, nr. 2, Sector 3, Bucuresti

8 Bucuresti Vulcan Sos. Mihail Sebastian, nr. 88, sector 5, Bucuresti

9 Bucuresti Mega Mall Bd-ul Pierre de Coubertin, Nr. 3-5, Sector 2, Bucuresti

10 Bucuresti Park Lake Str. Liviu Rebreanu, Nr 4, Sector 3

11 Bucuresti Obor Str.Ziduri Moși nr 23 , sector 2 (campania va debuta in 27.10.2016)

12 Botosani Bd. Mihai Eminescu, nr.2, Botosani, Jud. Botosani

13 Braila DN 21, Sat Varsatura, Comuna Chiscani, Jud. BRAILA

14 Brasov Calea Bucuresti, nr. 107, Brasov, Jud. BRASOV

15 Buzau Bdul Unirii, nr. 232, Buzau, Jud. BUZAU

16 Cluj DN1, Avram Iancu, nr.492-500, Floresti, Jud. CLUJ

17 Constanta Bdul Tomis, nr.391, Constanta, Jud. CONSTANTA

18 Drobeta Bdul Alunis, zona Aeroport, Jud. MEHEDINTI

19 Focsani Calea Moldovei, nr. 32, Focsani, Jud. VRANCEA

20 Galati Bdul George Cosbuc, nr. 251, Galati, jud. Galati

21 Iasi Era 1 Calea Pacurari, nr. 121, Iasi, Jud. IASI

22 Iasi Felicia 2 Baza 3, Str. Bucium, nr. 36, Iasi, Jud. IASI

23 Oradea Era Calea Aradului, nr. 62, Jud. BIHOR

24 Oradea Lotus Str. Nufarului, nr. 30, Oradea, Jud. BIHOR

25 Pitesti Intersectia DN 65B cu A1, Comuna Bradu, Jud. ARGES

26 Ploiesti DN 1B, km 6, Comuna Blejoi, Jud. PRAHOVA

27 Sibiu Soseaua Sibiului, nr.5, DN1, km 306, Comuna Selimbar, Jud. SIBIU

28 Suceava Calea Unirii, nr.27, Suceava, Jud. SUCEAVA

Page 8: Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!” SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1.Organizatorul

29 Targu Jiu Str. Termocentralei, nr. 10, Targu Jiu, Jud. Gorj

30 Timisoara Calea Sagului, Nr. 100, Timisoara, Jud. Timis

31 Piatra Neamt Bulevardul Decebal, nr.79, Piatra Neamt, judet Neamt

32 Ramnicu Valcea Bulevardul Ferdinand nr 38, Ramnicu Valcea, judet Valcea

NR

CRT MARKET ADRESA

1 Iasi (Piata Voievozilor) Iasi, Piata Voievozilor, nr. 1, bl. A8- A9, jud Iasi

2 New Town Bucuresti, Str. Dristorului nr. 91-95, Bloc A, Parter, sector 3

3 Oradea Oradea, Bld.Stefan cel Mare, nr.79, bl.C29, jud.Bihor

4 Sibiu Sibiu, str. Papiu Ilarian, nr. 2, judetul Sibiu

5 Sibiu Sibiu, str. Avram Iancu, nr. 1-3, judetul Sibiu

6 Piatra Neamt 2 Piatra -Neamt, Bd.Decebal, nr.3, jud.Neamt

7 Iasi Moldova Mall Iasi, Str.Palat, nr.1, jud.Iasi, Moldova Mall

8 Galati Galati, Str. Domneasca, nr. 24, jud. Galati .

9 Minis Bucuresti, Aleea Barajul Dunarii, nr.12A, sector 3

10 Falticeni Falticeni, str. Revolutiei, nr. 1, jud Suceava

11 Piatra Neamt Piatra Neamt, str. Stefan Cel mare, nr. 1, jud. Neamt

12 Bacau Bacau, str. Republicii, nr.76, judetul Bacau

13 Brasov Brasov, Str. Uranus, nr.1, jud. Brasov

14 Brasov Brasov, str. Zorilor nr. 4, jud. Brasov

15 Tg. Mures Str. Moldovei, nr. 18, Tg. Mures

16 City Mall Parcarea City MALL, Bucuresti, Sos Oltenitei, nr. 4 A, sector 4

17 Arad Arad, Bd Revolutiei, nr 39 - 41, jud ARAD

18 Focsani Bd Dimitrie Cantemir, nr 3

19 Ferdinand Bucuresti, B-dul Ferdinand I nr 118, sector 2.

20 Galati Galati, str Macedona, nr. 5, jud Galati

21 Arad Arad, str. Sefan cel Mare, nr. 54, jud Arad

22 Tulcea Coral Plaza Mall, Tulcea, str. Babadag, nr. 159, judetul Tulcea

23 Sebes Str. Decebal, nr. 1 Sebes, Jud. Alba

24 Cluj (str. Pasteur) Cluj-Napoca, Str.Pasteur, nr.75,ap.3, jud.Cluj

25 Cluj Central Cluj - Napoca, Str. Regele Ferdinand, nr.22-26,jud.Cluj

26 Constanta 3 Constanta, Str.Rascoala 1907, nr.8, jud.Constanta

27 Piata Unu Bucuresti, str. Traian Popovici, nr. 87 A, Sector 3

28 Bistrita Bistrita, str. Garii, nr. 48, judetul Bistrita Nasaud

29 Pitesti Pietonal Centrul Comercial Trivale, Pitesti, Str. Victoriei, nr. 12, jud. Arges,

30 Constanta 2 Constanta, Bd Tomis, nr 235, jud Constanta

31 Timisoara Sagului Timisoara, str. Ranetti, nr. 28, jud. Timis,

32 Resita Resita, B-dul Republicii, nr. 5-7, Jud. Caras Severin

33 Cernavoda Cernavoda, Str. Cazarmii nr. 1, jud. Constanta

34 Sinaia Centrul Comercial Carpati, Sinaia, Bld. Carol, nr. 41, jud. Prahova

35 Campulung municipiul Campulung, str. I.C.Bratianu , nr. 8, judetul Arges

36 Rm. Valcea Rm Valcea , str. Calea Lui Traian, nr. 121, jud Valcea (Mall)

37 Mangalia Mangalia, str Portuilui, nr 44A, jud Constanta

38 Oradea Oradea, Piata Cetatii, nr. 1, judetul Bihor (Mall)

39 Targu Mures Tg.Mures, Bd. 1848, nr.46A, jud.Mures

40 Onesti Onesti, str. Marasesti, nr. 15, judetul Bacau

41 Brasov Spicului Brasov, str. Spicului FN, Judetul Brasov,

42 Petrosani Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 135, Jud. Hunedoara

43 Cluj (Dorobantilor) Cluj Napoca, str Dorobantilor, nr 84,

44 Pipera Bdul Pipera, nr. 55 bis , Voluntari, jud Ilfov

45 Slatina 2 Slatina, Aleea Muncii, nr 2, jud OLT

46 Brasov Star Brasov, str. N. Balcescu, nr 62, jud Brasov

47 Dorobanti Bucuresti, Cal.Dorobantilor, nr.31-33, sector 1

Page 9: Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!” SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1.Organizatorul

48 Oltenita Oltenita, str. Cuza Voda, nr. 131, jud. Calarasi

49 Turda Turda, str. Republicii, nr. 13 -14. judetul Cluj

50 Rasnov Rasnov, Calea Brasovului, nr. 1, jud. Brasov

51 Sibiu Sibiu 3, Bd Victoriei, nr. 42, jud Sibiu

52 Deva Deva, Calea Zarandului FN

53 Rm. Valcea Rimnicu Valcea, B-dul Tudor Vladimirescu, Jud. Vilcea

54 Hateg Hateg, str. Piata Unirii, nr. 2, judetul Hunedoara

55 Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe, Str. Lunca Oltului FN, cod postal 520036

56 Promenada Mall Promenada Shopping Center, Bucuresti, Calea Floreasca, 246 B, Sector 1

57 Arad Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 10-12, jud Arad

58 Medias Medias, Sos Sibiului, nr. 38 - 40, jud Sibiu

59 Constanta Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74

60 Baia Mare Baia Mare, str. Aleea Marasti, nr. 4, cod 430352, jud. Maramures

61 Slatina Slatina, str. Cornisei, nr. 11 C, judetul Olt

62 Reghin Reghin, str. Apelor, nr. 4 A, judetul Mures

63 Bacau Bacau, str. Mioritei, nr. 27, judetul Bacau

64 Medias Medias, str. Carpati, nr. 1, 3, 5, 5A si 7, judetul Sibiu

65 Giurgiu Giurgiu, str. Ctin Brincoveanu, nr. 88, judetul Giurgiu

66 Baia Mare Baia Mare, str. G. Cosbuc, nr. 18, cod 430245, jud. Maramures

67 Satu Mare Str. C.S. Anderco nr. 1, Jud. Satu Mare, cod postal 440228

68 Orsova ORSOVA, Bdl. 1 Decembrie 1918, FN, jud. Mehedinti

69 Cluj Floresti Cluj - Napoca, Calea Floresti nr. 56

70 Liberty Mall Bucuresti, Liberty Center, Sos. Progresului, nr. 151-171, Sector 5

71 Timisoara Timisoara II, Str. Circumvalatiunii nr.35

72 Iasi 1 Iasi, Str. Arcu nr. 29

73 Arad (Micalaca) Arad, Bdul. N. Titulescu zona III

74 Ploiesti Ploiesti, Bdul. Libertatii nr. 4 - zona Gara de Vest

75 Titan Bucuresti , Str. Postavarului nr. 24 - 52, Sector 3

76 Braila Str. Transilvaniei nr. 1-5, Jud. Braila, cod postal 810249

77 Bacau Bacau, str. Stefan cel Mare, nr. 28 A

78 Timisoara Timisoara I, Str.Iosif Bulbuca, nr. 12

79 Dr. Taberei Bucuresti, Str. Brasov nr. 23A, Sector 6

80 Barbu Vacarescu Bucuresti, Str. B. Vacarescu nr. 154 - 158, Sector 2

81 BRASOV2 Strada Cris, Nr 18, Cartier Racadau, Brasov

82 SUPER ORADEA Strada Corneliu Coposu, Nr 10, Oradea, Judet Bihor

83 SUPER RESITA1 Strada Fagarasului, Nr 15, Resita, Judet Caras-Severin

84 SUPER PETROSANI Strada Horia, Nr 7, Petrosani, Judet Hunedoara

85 SUPER TIMISOARA Strada Carol Telbisz, Nr 3, Timisoara, Judet Timis

86 SUPER CLUJ5 Strada Eroilor, Nr 13, Floresti, Judet Cluj

87 SUPER DEVA Strada 22 Decembrie, Nr 37, Complexul Comercial Ulpia, Deva, Judet Hunedoara

88 SUPER RESITA_NERA

Piata 1 Decembrie 1918, Nr 1, Complexul Comercial Nera, Resita, Judet Caras-Severin

89 SUPER GORJULUI Bulevardul Iuliu Maniu, Nr 140, Sector 6, Bucuresti

90 SUPER SIGHET Piata 1 Decembrie 1918, Nr 23 A, Sighetu Marmatiei, Judet Maramures

91 SUPER PLOIESTI2 Bulevardul Republicii, Nr 17 - 25, Ploiesti

92 SUPER ALBA IULIA Bulevardul Tudor Vladimirescu, Nr 50 A, Alba Iulia

93 SUPER ZALAU Strada Iuliu Maniu, Nr 25, Complexul Comercial Silvania, Zalau, Judet Salaj

94 SUPER IASI4 Strada Anastasie Panu, Nr 46, Centrul Comercial Hala Centrala, Iasi

95 SUPER SEVERIN Strada Horia, Nr 12,, Complexul Comercial Decebal, Drobeta Turnu Severin, Judet Mehedinti

96 SUPER CLUJ2 Strada Bucegi, Nr 19, Centrul Comercial Winmarkt Somes, Cluj Napoca, Judet Cluj

97 SUPER VALCEA Strada Doctor Hacman, Nr.29 A, Zona Nord, Ramnicu Valcea

98 SUPER DELFINULUI Soseaua Pantelimon, Nr 249, Bloc 48, Etaj Parter, Sector 2, Bucuresti

99 SUPER LUGOJ Strada Nicolae Balcescu, Nr 5, Lugoj, Judet Timis

100 SUPER SIMERIA B-dul Avram Iancu, Simeria, Judet Hunedoara

101 SUPER TARGOVISTE Strada Garii Nr.6, Targoviste, Judet Dambovita

102 SUPER MINIS Aleea Barajul Dunarii, Nr.3, Sector 3, Bucuresti

Page 10: Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!” SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1.Organizatorul

103 SUPER CAMPINA Strada Republicii, Nr 16 - 18, Campina

104 SUPER VETERANILOR Bulevardul Iuliu Maniu, Nr 78, 78 - 80, 92D, Sector 6, Bucuresti

105 SUPER CLUJ4 Strada Ploiesti, Nr 6 - 8, Cluj - Napoca, Judet Cluj

106 SUPER ARAD Strada Tunarilor, Nr 1A, Faleza Sud, Arad

107 SUPER RAZOARE Soseaua Panduri, Nr 71, Sector 5, Bucuresti

108 SUPER DEJ Strada Unirii, Nr 2, Dej

109 SUPER VALCEA2 Strada Calea lui Traian, Nr 127, Ramnicu Valcea

110 SUPER FOCSANI Piata Moldovei, Nr 1, Focsani, Judet Vrancea

111 SUPER CARAMFIL Strada Nicolae Caramfil, Nr 71 - 73, Sector 2, Bucuresti

112 SUPER TIMISOARA5 Strada Uranus, Nr 9 colt cu Strada Cristalului 9, 11, 13, Timisoara, Judet Timis

113 SUPER GALATI2 Complex Comercial Micro 19, Unitatea Nr 19, Galati

114 SUPER CULTURAL Bulevardul Alexandru Obregia, Nr 31, Bloc 15, Sector 4, Bucuresti

115 SUPER IULIUS MALL Bulevardul Tudor Vladimirescu, FN, Iasi, Complex Tudor Vladimirescu, Centrul Comercial Iulius Mall, Iasi

116 SUPER TIMISOARA7 Bulevardul Cetatii, Nr 1A, Timisoara

117 SUPER BUZAU Strada Piata Daciei, Nr.1, Buzau, Complex Comercial Dacia, Buzau

118 SUPER TIMISOARA2 Piata Dacia, Strada Burebista, Nr 11, Timisoara, Judet Timis

119 SUPER BRASOV4 Bulevardul Grivitei, Nr 77, 79, 81, 83 si Strada 13 Decembrie Nr 15, Bloc 1, Brasov

120 SUPER BRASOV7 Strada Traian, Nr 4, Brasov

121 SUPER TARGU MURES Piata Victoriei, Nr 14, Centrul Comercial Mures Mall, Targu Mures, Judet Mures

122 SUPER PLOIESTI3 Strada 1 Decembrie 1918, Nr.4, Ploiesti, Judet Prahova

123 SUPER BUZAU3 Strada Lt Constantin Godeanu, Nr 5, Piata Centrala, Buzau

124 SUPER TARGOVISTE2 Strada Tricolorului Nr.2, Targoviste, Judet Dambovita

125 SUPER BRASOV6 Strada Alexandru Vlahuta, Nr 10, Brasov

126 SUPER TARGU JIU2 Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr 19, Targu Jiu, Judet Gorj

127 SUPER TARGU JIU 3 Strada Unirii, Nr 2C, Targu Jiu

128 SUPER CLUJ3 Calea Dorobantilor FN, Cluj - Napoca, Judet Cluj

129 SUPER TIMISOARA3 Bulevardul Dambovita, Nr 49A, Timisoara, Judet Timis

130 SUPER PREDEAL Strada Mihail Saulescu, Nr 111, Predeal

131 SUPER SANNICOLAU Strada Republicii, Nr 17, Sannicolau, Judet Timis

132 SUPER DROBETA3 Bulevardul Revolutiei, Nr 16 - 22, Bulevardul Decembrie 1989, Nr 19, Drobeta Turnu Severin, Judet Mehedinti

133 SUPER PLOIESTI4 Ploiesti, Bdul. Libertatii nr. 4 - zona Gara de Vest

134 SUPER TARGU MURES2 Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr 217, Targu Mures, Judet Mures

135 SUPER ALEXANDRIA Strada Libertatii, Nr 242, Alexandria, Judet Teleorman

136 SUPER SIR DADO #N/A

137 SUPER GALATI3 Strada 1 Decembrie 1918, Nr 7 S1, Bloc S4, Galati

138 SUPER MIOVENI Bulevardul Dacia, Nr 269 + Strada Postei, Bloc D1, Etaj Parter, Mioveni, Judet Arges

139 SUPER CRANGASI Calea Crangasi, Nr 87, Sector 6, Bucuresti

140 SUPER TARGU MURES3 Bulevardul 1848, Nr 59 - 63, Targu Mures, Judet Mures

141 SUPER PLOIESTI6 Strada Inelului, Nr 3, Ploiesti, Judet Prahova

142 SUPER TARGU JIU1 Calea Eroilor, Nr 6, Targu Jiu, Judet Gorj

143 SUPER BUZAU4 Bulevardul Unirii Bl P0 - P1

144 SUPER COMARNIC Strada Republicii, Nr 4, Comarnic, Judet Prahova

145 SUPER BRASOV3 Calea Bucuresti, Nr 71, Brasov

146 SUPER GALATI Strada Brailei, Nr 17, Cartier Mazepa 1, Complex Comercial Potcoava de Aur, Galati

147 SUPER BRAILA4 Strada Mihai Eminescu, Nr 90, Complex Comercial Dunarea, Braila

148 SUPER CRAIOVA2 Bulevardul 1 Mai, Nr 78 (Piata 1 Mai), Craiova

149 SUPER ORADEA3 Strada Cazaban, Nr 51, Oradea, Judet Bihor

150 SUPER BACAU5 Strada Marasesti, Nr 114, Bacau, Judet Bacau

151 SUPER HUEDIN Strada Huedin, Nr.19, Sector 4, Bucuresti

152 SUPER SIBIU2 Strada Rahovei, Nr 45, Sibiu

153 SUPER Strada Mihai Viteazu, Nr 18, Caransebes, Judet Caras-Severin

Page 11: Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!” SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1.Organizatorul

CARANSEBES

154 SUPER CONSTANTA7 Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr 10, Constanta

155 SUPER REBREANU Strada Liviu Rebreanu, Nr.1, Sector 3, Bucuresti

156 SUPER GALATI4 Bulevardul Brailei, Nr 220, Galati

157 SUPER BACAU4 Strada Republicii, Nr 74, Bacau

158 SUPER MOINESTI Strada Tudor Vladimirescu, Bloc 5, Scara A, Moinesti, Judet Bacau

159 SUPER PITESTI Strada Victoriei Nr.85, Pitesti

160 SUPER CRAIOVA5 Bulevardul Oltenia, Nr 1E, Craiova, Judet Dolj

161 SUPER DRUMUL TABEREI Bulevardul Drumul Taberei, Nr 124, Sector 6, Bucuresti

162 SUPER PIATRA NEAMT Bulevardul Traian, Nr 82 (fost 130), Judet Neamt

163 SUPER DROBETA2 Bulevardul Tudor Vladimirescu, Nr 265, respectiv Strada Petre Sergescu, Nr 2, Scara 6, Drobeta-Turnu Severin, Judet Mehedinti

164 SUPER BRASOV5 Bulevardul Victoriei, Nr.4, Brasov

165 SUPER VASLUI Strada Stefan Cel Mare, Nr 82, Vaslui, Judet Vaslui

166 SUPER GREEN COURT Strada Gara Herastrau, Nr 4 C, Bucuresti, Sector 2

167 SUPER VITAN Soseaua Branduselor, Nr.2 - 4, Business Center, Sector 3, Bucuresti

168 SUPER CONSTANTA5 Strada Cismelei, Nr 8, Constanta

169 SUPER CONSTANTA4 Bulevardul Alexandru Lapusneanu, Nr 62, Constanta

170 SUPER CONSTANTA6 Strada Cismelei, Nr 16, Constanta (Tomis 4)

171 SUPER CONSTANTA3 Aleea Albatros, Nr 4, Bloc AaV 23, RDC (piata CET), Constanta

172 SUPER BACAU2 Strada Dumbravei, Nr 4, Bl 4, Sc A, Etaj Parter, Bacau

173 SUPER SINCAI Bulevardul Sincai, Nr 1 - 1A, Sector 4, Bucuresti

174 SUPER CONSTANTA2 Strada Stefan cel Mare, Nr 72, Constanta, Judet Constanta

175 SUPER CHILIA VECHE Strada Chilia Veche, Nr 2, Sector 6, Bucuresti

176 SUPER CLUJ6 Strada Observatorului, Nr 109 A, Cluj-Napoca

177 SUPER CRAIOVA4 Strada Calea Bucuresti, Nr 40-42-44, Bloc P3, P4, P5, Craiova, Judet Dolj

178 SUPER CRAIOVA7 Strada Calea Bucuresti, Nr 51B, Craiova, Judet Dolj

179 SUPER FILIASI Strada Racoteanu, Nr 170, Bloc 15 - 16, Filiasi, Judet Dolj

180 SUPER TIMISOARA8 Strada 1 Decembrie, Bulevardul Eroilor de la Tisa, Nr 22, Timisoara, Judet Timis

181 SUPER CLUJ9 Strada Bucegi, Nr 7, Cluj Napoca, Judet Cluj

182 SUPER CLUJ8 Strada Lacramioarelor, Nr.2, Cluj Napoca, Judet Cluj

183 SUPER STEFANESTI stefanestii de argees str coasta campului

184 SUPER LUGOJ2 Strada Bucegi ,Nr 1-3,Lugoj,Judet Timis

185 SUPER NAVODARI1 Str Albinelor nr 13 , Navodari

186 SUPER CRAIOVA6 Strada Eugeniu Carada, Nr 2, Craiova, Judet Dolj

187 SUPER BOTOSANI3 Bld Mihai Eminescu Nr 48

188 SUPER GIROC Srada Trandafirilor, Giroc, Judetul Timis

189 SUPER NAVODARI2 Str Albinelor nr 9, Navodari

190 SUPER BOLDESTI Str Stadionului, nr 60, Jud. Prahova

191 SUPER BAICOI Str. Republicii nr. 107, Baicoi, jud. Prahova

192 SUPER BUZAU5 Buzau Unirii P0-P1 Minerva

193 SUPER FAGARAS Piata Agro

194 SUPER CLUJ11 Cluj Napoca Aurel Vlaicu

195 SUPER IASI6 Iasi Mercury Mary

196 SUPER TARGU FRUMOS Str. Stefan cel Mare, nr. 2 Targu Frumos, Iasi

197 SUPER MILITARI RESIDENCE Militari Residence Rezervelor 57

198 SUPER CALAN Calan Standalone

199 SUPER VASLUI2 Vaslui Piata Traian

200 SUPER STEFANESTI DE ARGES stefanestii de arges str coasta campului

201 SUPER TIMISOARA9 #N/A

202 SUPER SLATINA3 Slatina, Aleea Muncii, nr 2, jud OLT

Page 12: Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!”...REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Gătește cu pasiune în ritm de flamenco!” SECŢIUNEA 1. ORAGANIZATORUL PROMOŢIEI 1.1.Organizatorul

203 SUPER VALEA CALUGAREASCA Valea Călugărească, nr.217 B

204 SUPER CLUJ13 #N/A

205 SUPER CHISINEU Arad, Chisineu-Cris, STR. INFRATIRII NR 58

206 SUPER ARAD3 #N/A

207 SUPER SLATINA2 Slatina, str. Cornisei, nr. 11 C, judetul Olt

208 SUPER IASI 9 CIURCHI CIURCHI; Iasi, str. Ciurchi nr. 146-150, parter, judetul Iasi.

209 SUPER FUNDENI Bucuresti, sos. Fundeni, nr. 159, sector 2

210 SUPER BERCENI2 Berceni Standalone;Berceni, tarla 7, parcela 22/3/4, jud. Ilfov

211 SUPER MARGHITA MARGHITA, Str. 1 DECEMBRIE, 1918 / JEAN CALVIN

212 SUPER SIRIA Strada Regimentul 85 Infanterie nr 185-186

213 SUPER GALATI5 - NAVELOR Galati, str. Navelor, nr. 5, bloc Siret 1, sc. 1-2, parter

214 SUPER Timisoara p-ta Traian Timisoara, Piata Traian nr. 7, etaj parter, jud. Timis

215 COSMOPOLIS Sat Stefanestii de Jos, Comuna Stefanestii de Jos, Str. Europa, nr. 9 BIS, Complex Rezidential Cosmopolis, Cosmopolis Shopping Center