Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

download Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

of 13

Transcript of Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

 • 8/18/2019 Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

  1/13

 • 8/18/2019 Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

  2/13

  Structura cartiiStructura cartii

  Capitolul % & 'arile anevre ale opiuCapitolul % & 'arile anevre ale opiuului cotidianului cotidian

  Capitolul al %% lea & %deologie si publicitateCapitolul al %% lea & %deologie si publicitateCapitolul al %%% lea & Caile nor alizariiCapitolul al %%% lea & Caile nor alizarii%n loc de concluzii%n loc de concluzii

  Co ple ente (co entarii aplicate si studiiCo ple ente (co entarii aplicate si studiide caz)de caz)

 • 8/18/2019 Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

  3/13

  Capitolul %. 'odalitati de reducere a o uluiCapitolul %. 'odalitati de reducere a o uluila statutul de consu atorla statutul de consu ator

  Pentru a vinde, publicitatea se *oloseste de strategiaPentru a vinde, publicitatea se *oloseste de strategiareducerii *iintei u ane la niste si ple necesitati pe carereducerii *iintei u ane la niste si ple necesitati pe carele poate acoperi prin ac+izionarea unui obiect (o tarta cule poate acoperi prin ac+izionarea unui obiect (o tarta cuoua, blugi ee Cooper, un ziar) ori prin deprinderea unuioua, blugi ee Cooper, un ziar) ori prin deprinderea unui

  obicei (*recventarea unui anu e restaurant, obisnuintaobicei (*recventarea unui anu e restaurant, obisnuintade a citi ziarul e 'onde).de a citi ziarul e 'onde).-e pilda, sloganul pentru aperitivele servite la un anu e-e pilda, sloganul pentru aperitivele servite la un anu erestaurant (“Cine va gusta va crede”) e e pli*icarestaurant (“Cine va gusta va crede”) e e pli*icareducerea oralei evang+elice, a ansa blului de valorireducerea oralei evang+elice, a ansa blului de valorisocio orale la o si pla potolire a senzatiei de *oa e,socio orale la o si pla potolire a senzatiei de *oa e,i aginea co ple a a o ului *iind diluata la o *unctiei aginea co ple a a o ului *iind diluata la o *unctieanato ica.anato ica.

 • 8/18/2019 Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

  4/13

  Capitolul %. Strategia *rustrariiCapitolul %. Strategia *rustrarii

  Produsele vec+i, care au traditie ori care suntProdusele vec+i, care au traditie ori care suntrecunoscute ca accesibile nu ai unei categorii socialerecunoscute ca accesibile nu ai unei categorii socialeori unei perioade istorice sunt prezentate intai cu o auraori unei perioade istorice sunt prezentate intai cu o aurade obiect intangibil, apoi sunt readuse in peisa/ulde obiect intangibil, apoi sunt readuse in peisa/ulconcret, cotidian, publicitatea utilizand senti entul deconcret, cotidian, publicitatea utilizand senti entul de*rustrare pentru a castiga noi si stabili consu atori0 ceea*rustrare pentru a castiga noi si stabili consu atori0 ceeace nu credeai ca poti avea devine la inde ana1ce nu credeai ca poti avea devine la inde ana1(e e pli*icarile se *ac pe diverse sorti ente de(e e pli*icarile se *ac pe diverse sorti ente de

  branzeturi, din Franta, care sunt scu pe, cu un procesbranzeturi, din Franta, care sunt scu pe, cu un procesde *abricatie co plicat, indelungat, dar a/ung pe asade *abricatie co plicat, indelungat, dar a/ung pe asaconsu atorului prin variante ai putin ra*inate)consu atorului prin variante ai putin ra*inate)

 • 8/18/2019 Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

  5/13

  Capitolul %. Strategia erotizariiCapitolul %. Strategia erotizarii

  Produsele sunt prezentate erotizat, ca instru ente deProdusele sunt prezentate erotizat, ca instru ente deseductie, prin care se satis*ac placeri, visuri, dorinte,seductie, prin care se satis*ac placeri, visuri, dorinte,ceea ce accentueaza ideea ca publicitatea trans*or aceea ce accentueaza ideea ca publicitatea trans*or ao ul si senti entele sale in obiecte de consuo ul si senti entele sale in obiecte de consu(e e plele sunt alese din categoria produselor(e e plele sunt alese din categoria produselorcos etice, de i braca inte ori de inca2ta inte si acos etice, de i braca inte ori de inca2ta inte si a

  asinilor, puncte de atractie a i a pentru *e ei siasinilor, puncte de atractie a i a pentru *e ei sibarbati).barbati).

  O ul traieste nu ai pentru se , ceea ce insea naO ul traieste nu ai pentru se , ceea ce insea naconsu din punct de vedere publicitar, iar partenerulconsu din punct de vedere publicitar, iar parteneruleste un produs.este un produs.

 • 8/18/2019 Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

  6/13

  Capitolul %. Strategia alienarii si a recuperariiCapitolul %. Strategia alienarii si a recuperarii

  Produsele sunt prezentate ca obiecte straine de lu eaProdusele sunt prezentate ca obiecte straine de lu eapa anteasca. Par a *i venite din cos os ori alte do eniipa anteasca. Par a *i venite din cos os ori alte do eniistraine, dar, in *apt, strategia e ploateaza singuratateastraine, dar, in *apt, strategia e ploateaza singuratateau ana si incapacitatea de a socializa (strategie se aplicau ana si incapacitatea de a socializa (strategie se aplica

  cu succes arcilor de ceasuri, tele*oane obile, gadgetcu succes arcilor de ceasuri, tele*oane obile, gadgeturi cat ai diverse).uri cat ai diverse).Strategie recuperarii discrediteaza un do eniu pentru aStrategie recuperarii discrediteaza un do eniu pentru adeveni apoi solidara cu asa consu atorilor si a ldeveni apoi solidara cu asa consu atorilor si a lparodia ori critica i preuna. Se aplica unor produseparodia ori critica i preuna. Se aplica unor produsediverse si cel ai des se discrediteaza esa/ul electoraldiverse si cel ai des se discrediteaza esa/ul electoralsi clasa politica (“3otati blugii Boss care isi tin toatesi clasa politica (“3otati blugii Boss care isi tin toatepro isiunile1”).pro isiunile1”).

 • 8/18/2019 Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

  7/13

  Capitolul %. Strategia conditionarii si aCapitolul %. Strategia conditionarii si ain*antilizariiin*antilizarii

  Conditionarea insea na, practic, prezentarea unorConditionarea insea na, practic, prezentarea unorproduse ca indispensabile, dar, intr un od subtil, incatproduse ca indispensabile, dar, intr un od subtil, incatpotentialul cu parator sa nu isi dea sea a. 4ecla epotentialul cu parator sa nu isi dea sea a. 4ecla eaparent inocente odeleaza inconstientulaparent inocente odeleaza inconstientul

  consu atorilor (e 0 recla e pt len/erie inti a).consu atorilor (e 0 recla e pt len/erie inti a).Consu atorul este *ortat sa se priveasca ca un copilConsu atorul este *ortat sa se priveasca ca un copilpo*ticios, neasta parat si alintat care viseaza per anentpo*ticios, neasta parat si alintat care viseaza per anentsi este sclavul i aginatiei. 'itul copilariei este e ageratsi este sclavul i aginatiei. 'itul copilariei este e ageratsi adultul este tinut prizonier al varstei ici (e 0 “Fiti 5i66isi adultul este tinut prizonier al varstei ici (e 0 “Fiti 5i66i

  auda1” & slogan pt /ucarie prin care un copil esteauda1” & slogan pt /ucarie prin care un copil esteinde nat sa se identi*ice cu un adult, respectiv cuinde nat sa se identi*ice cu un adult, respectiv cucelebrul pilot de *or ula %)celebrul pilot de *or ula %)

 • 8/18/2019 Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

  8/13

  Capitolul al %% lea. %deologia publicitaraCapitolul al %% lea. %deologia publicitara

  Obligatia de a consu a placeri *ictive pentru un individObligatia de a consu a placeri *ictive pentru un individanoni (e 0 “Pretindeti tot i ediat1” & Ford Fiesta)2anoni (e 0 “Pretindeti tot i ediat1” & Ford Fiesta)2Carpe die & !raieste clipa & individul nu ai are trecutCarpe die & !raieste clipa & individul nu ai are trecutsi viitor, ci doar prezentul placerii de a consu a.si viitor, ci doar prezentul placerii de a consu a.7edonis ul do ina lu ea publicitara care sustine o7edonis ul do ina lu ea publicitara care sustine o*ericire arti*iciala si panica de a pierde o entul.*ericire arti*iciala si panica de a pierde o entul.Publicitatea induce ideea de co petitie per anentaPublicitatea induce ideea de co petitie per anenta(*iecare cauta ceva care sa *ie ai curat, ai sanatos,(*iecare cauta ceva care sa *ie ai curat, ai sanatos,

  ai alb, ai +idratat, ai *ericit etc.). Se incura/eazaai alb, ai +idratat, ai *ericit etc.). Se incura/eazasupraconsu ul.supraconsu ul.

 • 8/18/2019 Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

  9/13

 • 8/18/2019 Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

  10/13

  Capitolul al %% lea. %deologia publicitaraCapitolul al %% lea. %deologia publicitara

  Publicitatea o agiaza te+nica, te+nologia siPublicitatea o agiaza te+nica, te+nologia si*unctionalitatea (e 0 recla e pt aparate de ras, asini de*unctionalitatea (e 0 recla e pt aparate de ras, asini despalat, auto obile etc.).spalat, auto obile etc.).Publicitatea reia si subliniaza strati*icarea sociala,Publicitatea reia si subliniaza strati*icarea sociala,ierar+iile si pledeaza pentru autoritatea te+nocratului. %nierar+iile si pledeaza pentru autoritatea te+nocratului. %nacaesta lu e *ictiva, poti urca pe scara sociala in cazulacaesta lu e *ictiva, poti urca pe scara sociala in cazulin care cu peri2 iti depasesti trecutul si sustii progresulin care cu peri2 iti depasesti trecutul si sustii progresulprin consu 1prin consu 1-e *apt, publicitatea propune un elitis de asa2 orice-e *apt, publicitatea propune un elitis de asa2 oriceprodus ac+izitionat uneste toate categoriile sociale.produs ac+izitionat uneste toate categoriile sociale.

 • 8/18/2019 Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

  11/13

  Capitolul al %% lea. %deologia publicitaraCapitolul al %% lea. %deologia publicitara

  Publicitatea recolonizeaza planeta indreptandPublicitatea recolonizeaza planeta indreptandconsu atorul spre tari e otice, dar nedezvoltateconsu atorul spre tari e otice, dar nedezvoltatesi despre care nu se spune niciodata adevarul.si despre care nu se spune niciodata adevarul.

  “Occidentalul se consoleaza pentru *oa ea din“Occidentalul se consoleaza pentru *oa ea dinlu ea a treia ancand painea pe care le o ia delu ea a treia ancand painea pe care le o ia dela gura locuitorilor ei.” (p. 8#9)la gura locuitorilor ei.” (p. 8#9)

 • 8/18/2019 Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

  12/13

  Capitolul al %%% lea. 5or alulCapitolul al %%% lea. 5or alul

  %deea de nor alitate a consu ului propagata de%deea de nor alitate a consu ului propagata depublicitate se trans ite cu a/utorul *igurilor de stil carepublicitate se trans ite cu a/utorul *igurilor de stil caresunt enu erate si e e pli*icate in acest capitol. 0sunt enu erate si e e pli*icate in acest capitol. 0

  eta*ora (*e eia este reprezentata printr o insula)2eta*ora (*e eia este reprezentata printr o insula)2+iperbola ( otorul e un tigru2 detergentul este o tornada2+iperbola ( otorul e un tigru2 detergentul este o tornada2-u nezeu este instalat intr o *ar*urie cu pateu de *icat)2-u nezeu este instalat intr o *ar*urie cu pateu de *icat)2antiteza (“Prospeti ea iernii in iezul verii.”).antiteza (“Prospeti ea iernii in iezul verii.”).Publicitatea *oloseste si suspansul ca in ro anelePublicitatea *oloseste si suspansul ca in ro anelepolitiste ori iraculosul din bas e.politiste ori iraculosul din bas e.Fondul sonor si “vocea” care se adreseazaFondul sonor si “vocea” care se adreseazaconsu atorului se supun acelorasi deziderate publicitareconsu atorului se supun acelorasi deziderate publicitare

 • 8/18/2019 Francois Brune - Fericirea Ca Obligatie - prezentare

  13/13

  ConcluzieConcluzie

  Publicitatea este una dintre activitatilePublicitatea este una dintre activitatilecare deter ina standardizarea u anului,care deter ina standardizarea u anului,+ipnotizarea constientei u ane care nu+ipnotizarea constientei u ane care nurealizeaza ca intreprinde actiuni pe carerealizeaza ca intreprinde actiuni pe carenu le doreste si care nu ii sunt utile.nu le doreste si care nu ii sunt utile.Publicitatea este tiranica, do inanta si ilPublicitatea este tiranica, do inanta si il

  *ace pe o ai singur si ai vulnerabil.*ace pe o ai singur si ai vulnerabil.