Fragment Manual Coafura

12
7/25/2019 Fragment Manual Coafura http://slidepdf.com/reader/full/fragment-manual-coafura 1/12  FRAGMENT CURS DE COAFURĂ Formator: Petronela Sorina Vîrban

Transcript of Fragment Manual Coafura

Page 1: Fragment Manual Coafura

7/25/2019 Fragment Manual Coafura

http://slidepdf.com/reader/full/fragment-manual-coafura 1/12

  FRAGMENT

CURS DECOAFURĂ

Formator: Petronela Sorina Vîrban

Page 2: Fragment Manual Coafura

7/25/2019 Fragment Manual Coafura

http://slidepdf.com/reader/full/fragment-manual-coafura 2/12

CUPRINS

I. Introducere: pag. 4

1.Coafura

2. Igiena

3.Comportamentul

II. Firul de par : pag. 6

1. Anatomia si fiziologia firului de par;

2.Tipuri de par;

3.Tratamente pentru intretinerea parului;

4. Ingrdiente de refaere;

5.Caderea parului;

6.!oli ale parului " salpului;

7.#atrata;

8.Protetia ontra soarelui.

III. Spalatul parului si coafatul cu feonul: pag.$%

1.Produse si ustensile neesare;

2.Spalatul parului;

3.#asa&ul apilar;

4.Te'nia oafatului u peria si feonul;

5.Pieptanatul parului (tapatul).

IV. Ondulatia parului: pag.**

1.Produse si ustensile neesare;

2.#elii;

3.!igudiurile;

4.Te'nia e+eutarii onduleurilor frantuzesti.

V. Coafuri de dama: pag.*6

1. Armonia fetei si ,olumul oafurii;

2.-efete ale apului oretarea lor.

VI. Tunsori de dama:   pag.*/

$.Ustensile neesare;*.Te'nii lasie de tuns;0.Tunsori lasie de dama;4.Te'nii moderne de tuns.

Page 3: Fragment Manual Coafura

7/25/2019 Fragment Manual Coafura

http://slidepdf.com/reader/full/fragment-manual-coafura 3/12

VII. Ondulatia chimica (produse, definitie, tipuri):   pag.06

VIII. Decolorarea parului (definitie, produse +definitie):   pag.40

*

Page 4: Fragment Manual Coafura

7/25/2019 Fragment Manual Coafura

http://slidepdf.com/reader/full/fragment-manual-coafura 4/12

I. Decapatul: pag.4%

. Vopsirea parului: pag.4%

1.1opsirea parului (definitie2 tipuri2 ustensile);

2.Repigmentarea;

3.#odul de o3tinere a diferitelor ulori;

4.Tipul de uloare in funtie de anotimp;

5.Culorile de par natural (grupa oleston si grupa 5onda)

I.Coafura ca afacere: pag.0

Page 5: Fragment Manual Coafura

7/25/2019 Fragment Manual Coafura

http://slidepdf.com/reader/full/fragment-manual-coafura 5/12

Page 6: Fragment Manual Coafura

7/25/2019 Fragment Manual Coafura

http://slidepdf.com/reader/full/fragment-manual-coafura 6/12

0.............................................

IV.Ondulaţia păruluiUn bun coafor trebuie să cunoască toate procedeeletehnice încât să poată realiza coafuri din ondulee simple,coafuri din bucle vaporoase, coafuri de zi practice, purtabile şicoafuri elegante de seară. Ondulaţia părului se obţine prinmai multe procedee. La ondulaţia permanentă intervin şisubstanţele chimice specice care modică structura rului depăr, ducând la încreţirea sa. !pre deosebire de celelalteprocedee, ondualţia chimică e mai rezistentă, având o duratămai lungă.

Ondulaţia cu apă " pentru obţinerea onduleelor seface de fapt un  mula# al părului care permite ca dupăuscarea sa să se realizeze o coafură. $a se practică pe părsuplu şi în stare udă. O coafură pe bază de ondulee sepoate realiza cu sau fără cărare. %n primul rând se piaptănătot părul spre spate. $&ecuţia onduleelor se începe dinpartea mare de la cărare sau în direcţia pe care o indicăimplantaţia părului în cazul în care nu se face cărare. 'rinpieptănare şi reţinerea părului cu degetele mâini stângi(degetul mare, arătător şi mi#lociu), se va pieptăna părul îndirecţia opusă formându*se ondula. 'rin mişcări spredreapta şi spre stânga se formează onduleele următoare.

!e usucă părul şi se piaptănă. +oafura pieptănată înondulee directe se poate obţine cu a#utorul clipsurilor şi dinmelci. şezarea părului în bucle se e&ecută în două faze-.buclatul " rularea pe bigudiuri a părului prin

rularea şuviţelor de păr în stare udă.

/.pieptănarea părului după uscarea sa pentru realizareacoafurilor. 0uclatul este o operaţie care consta în rulareaşuviţelor de păr pe

bigudiuri, mai mult sau mai puţin subţiri, după felul coafuriiurmărite (mai

//

Page 7: Fragment Manual Coafura

7/25/2019 Fragment Manual Coafura

http://slidepdf.com/reader/full/fragment-manual-coafura 7/12

creţă sau mai le#eră). !e trece întâi la împărţirea corectă apărului şi în acest scop se ţine seama de-

*cantitatea de păr necesară coafurii în partea

superioră capului (pentru volum)*cantitatea de păr necesară coafurii în părţile laterale*cantitatea de păr necesară coafurii pentru parteadin spate *porţiunea de păr necesară terminaţieicoafurii la ceafăLa rularea părului pe bigudiuri se vor respectaurmătoarele-*se vor alege bigudiuri în funcţie de şuviţa de păr ce urmează a

rulată*nu este admis ca şuviţa de păr aleasă să e mai lungă decât

lungimea bigudiului sau mai lată decât diametrul acestuia*şuviţa de păr aleasă va bine pieptănată şi apoiridicată în sus, aplecată puţin în direcţia opusă sensului derulare a bigudiului, pentru ca după rulare şuviţa de păraleasă să e amplasă e&act pe rădăcina şuviţei de părrulată pe bigudiu (indiferent de direcţia dată părului sau delocul de unde este aleasă şuviţa)

IV.1.Prdu!" #i u!$"n!il" n"c"!ar"'rodusele şi ustensilele necesare- !pumă de păr,

&ativ, bigudiuri, clipsuri, plus manta, şi guler. 'entrunisare se mai poate utiliza pe lângă &ativ şi lacul de păr

sau ceara.IV.%.M"lcii$&ecutarea melcilor " are de asemenea un rol foarte

important pentru realizarea unei coafuri frumoase şireuşite. 'entru acasta se vor respecta următoarele-

*porţiunea de păr pe care se va e&ecuta melci va mai întâi pieptănată în direcţia în care se e&ecută melcii

*primii melci e&ecutaţi vor plasaţi puţin mai în faţarădăcinii şuviţei alese, urmând ca următorii melci să eplasaţi pe rădăcina melcului anterior e&ecutat

*în porţiunea părului de la spate, respectiv ceafa, mai ales la unpăr tuns scurt, se va ţine cont de felul creşterii părului (vârte#uri,goluri)*părul se piaptănă în aşa fel încât să benecieze de

avanta#ele unei direcţii deosebite de creştere a părului (vârte#de păr) 7

7 Se ,a e+emplifia la urs.

/1

Page 8: Fragment Manual Coafura

7/25/2019 Fragment Manual Coafura

http://slidepdf.com/reader/full/fragment-manual-coafura 8/12

'aralel cu folosirea de bigudiuri mai groase sau mai subţirise e&ecută şi melci de diferite forme-

&"lci plaţi " se folosesc în părţile laterale, în spate

şi la ceafă.  2mportant este ca şuviţa de păr aleasă să epieptănată în direcţia dorită a liniei de pieptănătură&"lci !"&iplaţi " se e&ecută în obţinerea unei linii de

coafură cu un volum mai pronunţat. 3uviţa care porneşte dela rădăcină trebuie să e aplatizată, iar terminaţia melcului săe ridicată

&"lcii 'n r"li"( " şuviţa de păr este rulată ca şi cumar pusă pe  bigudiuri. !e piaptănă şuviţa în sus, îndirecţia opusă sensului rulării. !e răsuceşte până revinela rădăcina părului şi se prinde cu clips. 4orma acestuimelc trebuie să e identică cu şuviţa de păr care ar fostpusă pe bigudiu&"lcii d" l")ă$ură " se folosesc în faţă la breton, spretâmple şi ca o  legătură de la montarea părului la spate pebigudiuri la melcii plaţi. !e piaptănă părul în direcţia opusărulării şuviţei de păr. !e răsuceşte şuviţa până revine larădăcină, se prinde cu un clips. 'entru a obţine o stabilitate seintroduce în interiorul melcului de legătură puţină vată. 5elculde legătură seamănă cu melcul în relief, dar este ceva maimare.

&"lcii cu rădăcină pr"lun)i$ă " seamănă cumelcii plaţi, dar rotocolul este aşezat mult mai departede rădăcina şuviţei din care s*a e&ecutat melcul.

IV.*.+i)udiuril"0igudiurile se &ează în aşa fel încât părul să nu estrivit. ceasta se întâmplă când se folosesc bigudiuri cuelastic sau cu cleme de presare. 6iscul este mai mic atuncicând se &ează cu agrafe din plastic. grafele trebuie

 înpte întotdeauna contrar direcţiei de înfăşurare, capătulagrafei trebuie să prindă penultimul strat al bigudiului.%nfăşurţi întotdeauna din faţă spre spate. La un păr lungseparaţi şuviţe nu prea groase, altfel uscarea durează multtimp. 'ărul n (subţire) se umezeşte înainte de înfăşurarecu &ativ pentru a coafura mai stabilă. Obţinereabuclelor sau valurilor este determinată de bigudiuri. 'entrubuclele care trebuie să dureze mai mult timp sunt necesare

bigudiuri mai subţiri. +u bigudiuri de mărime mi#locie şi părde lungime medie se obţin valuri mari, iar părul lung, tunsdrept, cu aceleaşi bigudiuri se obţin valuri mai elastice. Lapărul scurt aceste bigudiuri conferă părului un aspectvoluminos şi pufos. 0igudiurile mici, elastice, aşa*zisepapiote " dau părului o tensiune mare şi realizează bucle şivaluri deosebit de pufoase. 'ărul uscat la cască trebuierăcit înainte de a/7

Page 9: Fragment Manual Coafura

7/25/2019 Fragment Manual Coafura

http://slidepdf.com/reader/full/fragment-manual-coafura 9/12

scoate bigudiurile, astfel încât 8eratina înmuiată din cauzacăldurii să devină din nou dură şi capabilă să susţinutăforma nouă a părului. 9acă părul a fost înfăşurat pebigudiuri subţiri, pentru a realiza bucle aspre, este bine săse întrebuinţeze un pieptăne cu dinţi mari. 9acă se

foloseşte pieptenele n sau peria, se obţine o coafură cuaspect pufos.IV.,.T"-nica ""cu$ării ndul"urilr (ranţu/"#$iOnduleurile franţuzeşti se realizează manual. $le se

realizează ca şi ondulările normale manuale. $le seformează pe părul umed cu pieptănul şi degetele, formândcanturi ondulate în unghi drept cu linia de pieptănare. 'rincant al ondulaţiei înţelegem zona ridicată prin care unonduleu trece în alt onduleu alăturat.+eea ce trebuie avut

 în vedere este faptul că spre deosebire de onduleurilenormale manuale, onduleurile franţuzeşti au o perspectivăorizontală. +a instrumente se pot utiliza clipsurile sau acede &are, pieptăn curbat pentru onduleuri umedesaupieptăn de frizerie, o sticlă de pulverizator de apă, iarprodusele utilizate sunt spuma de păr şi &ativul. 'entru unaspect de ocazie se poate adăuga şi lacul de păr.

/:

Page 10: Fragment Manual Coafura

7/25/2019 Fragment Manual Coafura

http://slidepdf.com/reader/full/fragment-manual-coafura 10/12

V.Ca(uri d" da&ăV.1.Ar&nia ("ţ"i #i 0lu&ul ca(urii%ntotdeauna când dorim să alegem o coafură, trebuie să

luăm în considerare mai mulţi factori- tipul de păr, zionomiaclientei (forma gurii ei- rotundă, în formă de pară, pătrată,triunghiulară, dreptunghiulară, în formă de diamant sau deinimă " vezi imaginile), culoarea părului şi dorinţa clientei. 9easemenea, coafeza trebuie să depisteze în prealabil defectelecapului clientei pentru a le masca. %n general, aceastămascare a imperfecţiunilor se realizează în mod special prinvolumul coafurii.

/;

Page 11: Fragment Manual Coafura

7/25/2019 Fragment Manual Coafura

http://slidepdf.com/reader/full/fragment-manual-coafura 11/12

Faţă r$undă Faţăpă$ra$ă

Faţă 'n (r&ă d" p"rlă Faţăalun)i$ă

*%

Page 12: Fragment Manual Coafura

7/25/2019 Fragment Manual Coafura

http://slidepdf.com/reader/full/fragment-manual-coafura 12/12

Faţă 'n (r&ă d" dia&an$ Faţă 'n (r&ă d"

ini&ă

V.%.D"("c$" al" capului cr"c$ar"a lr <ipuri de disproporţii ale capului%n viaţa de zi cu zi întâlnim persoane cu diferite defecte-

· sprâncene înalte· ochi rotunzi şi mari· distanţa prea mare dintre sprâncene· sprâncene drepte sau căzute pe ochi·

frunte lată· obra#i proeminenţi· ma&ilar mare· păr foarte aspru (spongios)· păr puţin· cap turtit· perciuni foarte alungiţi· vârte#uri· goluri de păr· comedoane de grăsime

· chelie· păr abundent· gât gros şi scurt· gât lung şi subţire· urechi mari.........................../=