„Flori de Mai”-Tabara de creatie

download „Flori de Mai”-Tabara de creatie

of 4

 • date post

  06-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of „Flori de Mai”-Tabara de creatie

 • INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEJULUI VASLUIPRIMARIA 1 CONSILIUL LOCAL SOLETICASA CORPULUf DIDACTIC VASLUI

  PALATUL COPHLOR VASLUICENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA 1 PROMOVAREA CULTURII

  TRADIJIONALE VASLUIASOCIAJIA CULTURAL EDUCATIVA ,,LA IZVORUL TRADIJHLOR VASLUI

  COALA GIMNAZIALA ,,ELENA CUZAM SOLE^TI

  PROIECT JUDETEAN,,FLORIDEMAI"

  TABARA DE CREATIE

  Editia a IV-a

  Mai ,2014

  Direct^^AMa:\Nistd|4schi* 1$. -i*: . ;\ I o i

  n Vasluiriela Placinta

  Casa CoDirectoi

  Primaria i Consiliul Local Soleti

  Bujor

  Centrul Judetean pentru Conservarea i PromovareaCulturii Traditionale Vaslui ,

  Director, Onciu oician Valei

  Asociatia Cultural EducativS ,,La izvorul

  Vaslui

  Pre$edinte, Costel Adam

 • REGULAMENTDE ORGAMZARE $1 DESFASURARE

  Tabara de create ,,Flori de mai "sc va desfasurape urmatoarele sectiuni:l)pictura , lucrarile vor fi realizatc in tehnica la alegere (tempera, acuarcla pastel )

  panza. lemn, sticla , coli de desen - format A4 si A3.2)cusaturi populate3) masti populare4)impletituri din sfoara si materiale veeetale5) sculpturaLucrarile realizate de prescolari si elevi vor trebui sa respecte tema propusa

  Traditii si obiceiuri ogiindite in arta plastica si decoratha 'Tabara se va deslasura sub forma unui atelier de lucru in incinta centrului sau in aer liber

  ,care va avea loc in luna mai 2014.La aceasta sectiune se pot inscrie maxim 3 elevi pe coala care vor fi insotjti de cadrul

  didactic indrumator.Materialele necesare vor fi aduse de tieeare participant.

  Inscrierea participanfilor: se va face pana la data de 10 Mai 2014 prin completareaFisei de inscriere anexate si expedierea ei impreuna cu Protocolul de colaborare prine-mail adamdaniela4Q:'a),vahoo.com .si telefon 0728163773 sau adam_costel(;\ahoo.com

  Taxa de participare pentru fiecare cadru didactic participant la Tabara de crealie estcde 40 RON sevaachita coordonatorului proiectului sau unuia dintre membrii proiectului.Aceasta include cheltuielile de organizare , cheltuielile de cazare si masa, realizarcadiplomelor pentru toti panicipantii.

  Conditii asigurate dc organizator

  Spatiul necesar desiasurarii Taberei de Create.

  Programul taberei

  Dupa sosirea la faja locului si cazare. panicipantii vor avea o prima intalnire dc grup pentrustabilirea coordonatelor de lucru si cunoasterea reciproca.

  Prima zi-17.mai 2014Programul de create va cuprinde sesiuni de lucru, in aer liber sau in interiorul centrului ,

  timp de 3 ore in cursul zilei, si sesiuni de 2 ore pentru redarea detaliilor si a materialitaplor, ce vortl suspnutc dupa-amiezile. Sesiunile in aer liber vor urmari modul de lucru cu privire la realizareacusaturilor pe panza, a mastilor traditionale ,a tmpletiturilor din sfoara , picturi pe sticia .pan/a,coli de desen si lemn.

  De asemenea . sunt obser\ate toate obiectele de ana populara (si elementcle decorativeale acestora) ce fac parte din zestrea centrului ( stergare. vase, covorase, icoant\ obiecte deimbracaminte etc.

  Ziua a doua- 18 mai 2014(jurizarca lucrarilor ^i inmanarea diplomelor)Se vor purta discu^ii despre obiceiurilc ?i trad'tiile locale.

  Vor fi vizionate prezentari power-point in care s-au desiasurat activitati cultural -artistice pe teme de traditii si obiceiuri precum si imagini de la activitatile Taberei dc Creatiederulate in editiile anterioare.

  Se va organiza un moment artistic cu elevij Scolii Gimnaziale Solesti si ansamblulfolcloric ,,Solestenii,,

 • Programul va oferi s.i Iinis.tea si timpul nccesar explorarii zonei in voic.Se va pregati sala pentru expozijie. Vor fi amplasate panourile. Se expun lucrariie.Se tehnoredacteaza diplomele. pliante pentru vernisajul expozipei, invitatiile pentru

  membrii juriului, pentru parteneri.

  Evaluarea lucrariior

  Jurizarea va fi realizata de catre specialist! ai institutiiior partenere i organizatori.Se vor acorda premiile I, II, III si mentiuni pentru rlecare nivel de grupa sau clasa.Se vor puncta: respectarea temei, originalitatea. tehnica de lucru s.i impactul mesajului.Se vor prezenta realizarile ob^inute. in cadrul unei mese rotunde.Se acorda diploma de participare i cadrelor didactice indrumatoare

  Orgabizatorii Ts.i rezerva dreptul de a intra in posesia lucrariior care vor face obiectul uneiexpozipi in cadrul Centrului de rezidenta

  Diseminare

  Se vor reali/a urmatoarele activitati de diseminare:expozitie cu lucrariie elevilortiparire si raspandire de materiale informative (afise, foi volante);prezentarea portofoliului i a Raportului final in cadrul Cercurilor pedagogicc judctene. lacursurile de formare continua;mediatizarea proieclului pe site-uri specializale;informari in presa locala;

 • FIA DE INSCRIERE

  ,,FLORl DE MAI"

  TABARA DE CREAJIE

  EDITIA a IV a, SOLE$T1 mat 2014

  NUMELE PRENUMELE.

  SPECIALITATEA

  TELEFON

  FIX/MOBIL

  E-MAIL

  UNITATE

  gCOLARA

  LOCALITATEA

  JUDEJLL

  Elevi participant

  Nr

  crt.

  Nume i prenume : Clasa/ Sec^iunea

  elev ! Grupa

  Data. Semnatura cadrului didactic