Fisa de Lucru Toamna

5
© Orizont Didactic revista educationala Page 1 FIŞĂ DE LUCRU (a, m, u, n, i) Scrie literele iniţiale ale cuvintelor care denumesc obiectele din imagini: ______ _______ _______ _______ ______ Compune cuvinte cu ajutorul silabelor de pe frunze: nai mi na ______________ am ni ______________ ______________ ______________ ______________ i ma ______________ Ordonează cuvintele apoi rescrie propoziţiile: un , Ana an ? au Nana ____________________________________________________ au un Nu . an _____________________________________________________ Scrie cuvintele care corespund imaginilor de mai jos şi desparte-le în silabe: ____________ ____________ ____________ ____________

description

fise

Transcript of Fisa de Lucru Toamna

Page 1: Fisa de Lucru Toamna

© Orizont Didactic – revista educationala Page 1

FIŞĂ DE LUCRU (a, m, u, n, i)

Scrie literele iniţiale ale cuvintelor care denumesc obiectele din imagini:

______ _______ _______ _______ ______

Compune cuvinte cu ajutorul silabelor de pe frunze:

nai mi na

______________ am

ni ______________

______________

______________

______________ i

ma ______________

Ordonează cuvintele apoi rescrie propoziţiile:

un , Ana an ? au Nana

____________________________________________________

au un Nu . an

_____________________________________________________

Scrie cuvintele care corespund imaginilor de mai jos şi desparte-le în silabe:

____________ ____________

____________ ____________

Page 2: Fisa de Lucru Toamna

© Orizont Didactic – revista educationala Page 2

FIŞĂ DE LUCRU (a, m, u, n, i, e, r)

Scrie cât mai multe cuvinte folosind silabele din frunze:

mi me nu

iar ______________________

______________________

______________________

ne ______________________ re na

______________________

______________________

Eu scriu una, tu scrii mai multe:

mare - ______________ minune - _______________

nai - ________________ marinar - _______________

inima - ______________ an - ___________________

mire - _______________ marama - _______________

Pune cuvintele în ordine pentru a forma o propoziţie:

nu Eu am miere mure , am .

______________________________________________________________

Desparte în silabe următoarele cuvinte şi alcătuieşte cu ele câte o propoziţie:

inima - ____________ ___________________________________________________

miere - ____________ ___________________________________________________

mai - _____________ ___________________________________________________

Mariana - _______________ _____________________________________________

iarna - ____________ ___________________________________________________

nuia - ____________ ___________________________________________________

Page 3: Fisa de Lucru Toamna

© Orizont Didactic – revista educationala Page 3

FIŞĂ DE LUCRU (a, m, u, n, i, e, r)

Alcătuieşte 10 cuvinte cu literele învăţate:

____________________ _______________________

____________________ a _______________________

___________________ i _______________________

___________________ m r _______________________

_________________ n e _______________________

u

Adaugă o silabă pentru a obţine un cuvânt şi rescrie cuvântul:

iu____e - ______________ ma___nar - ______________

___nune - _________________ a___ - __________________

iar___ - _______________ mi___ - _________________

Pune cuvintele în ordine pentru a forma propoziţii:

are Miruna aurii ? mere numai

____________________________________________________________

mare Nuiaua . Marianei a era

_____________________________________________________________

Eu scriu multe, tu scrii una:

mure - _______________ arii - ________________

minuni - _____________ arini - _______________

miere - ______________ naiuri - ______________

Page 4: Fisa de Lucru Toamna

© Orizont Didactic – revista educationala Page 4

FIŞĂ DE LUCRU (a, m, u, n, i, e, r, c)

Fă corespondenţa între obiecte şi cuvintele care conţin următoarele litere:

Completează cu cuvintele lipsă şi transcrie propoziţiile:

Eu arunc . ________________________________________________________

Un e mai mare ca un . ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

Carmen are amare . ________________________________________________

Carameaua e cu ? _____________________________________________________

Desparte cuvintele în silabe şi scrie în căsuţă numărul silabelor:

mecanic - __________________ canar - _______________________

caramea - __________________ macara - ______________________

mure - ____________________ iarna - ________________________

nor - _____________________ nai - _________________________

Pune cuvintele în ordine pentru a forma propoziţii:

ia cu Carmen ? crema miere

_______________________________________________________

nu Marcu . era marinar miner , era

_______________________________________________________

min_ _ _run_ _ c_ _ac me_ c mur_ um_re__

Page 5: Fisa de Lucru Toamna

© Orizont Didactic – revista educationala Page 5

FIŞĂ DE LUCRU (a, m, u, n, i, e, r, c)

Scrie cuvintele care corespund imaginilor, apoi desparte-le în silabe

___________________ __________________________

___________________ __________________________

___________________ __________________________

Separă cuvintele şi transcrie propoziţiile:

Crinaiacanacumure. _________________________________________

CameramareeaAnei? _________________________________________

Alege, de pe frunze, cuvintele potrivite pentru a completa propoziţiile:

Cana Alinei e ________________ . Cureaua mea e _________________ .

Nenea Marin e _______________ . canar Carmen nu are _________________.

Iancu are un ____________ mare. Aurica are un __________________ .

mare marinar aurie cucui miere

Adaugă o silabă pentru a obţine un cuvânt şi scrie în căsuţă numărul silabelor.

Transcrie cuvântul:

ma___ma minu___ ___nima ma___nar ___maia ___

__________ ___________ ___________ ___________ ___________ __________