Făt Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

download Făt Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

of 31

Embed Size (px)

Transcript of Făt Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  1/31

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  2/31

  MIgAII EUINDSCU

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  3/31

  avea o lelaratasi tldrl ti zinbitoare ca mizul tuminos al zileiCincizeci de ani de clnd imliratul purta rezboi c'un veir al lui.Murte veciNl 9i hsa* de mo*enne liiloi li nepolild $a * fajbade sif,se. Cif,cizeci de ani,9i tuEai lmParatd tdid sin$r, ca n leulmbnhi{it, shbit de lqte li slferinte imperat, ce_n viala lui tu.i** niciodatn, care @ zinbea nici 1a cintecul nevinovat al coPilulti,nici la surbul pli de aoor al sotiei lui tircre, nici la povettile bnhhe

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  4/31

  ri slumete ale o$atiloi lndlbiii h b{tIlie ti levoi S sinlea sl'b, sesintta "iu'i"a ti n avea si sa lase Eo:terirea urii lui. Trist & dltdb patul lmpAdte, de thge lopid@ tldia- .t alrit, lns6pustiu 9i rcbinmvlnat -hi* meraeR to &bi d inioa nelabrto-;i6 ti iopdlt@. dld stoSi, Plirya cu l.ctiEi de veduviesilg{d;at ei. P tui ei el FlEa [email protected] el dai froEos cndea pe stoiiei ;lbi :i [email protected] - ti dit @tii ei albaitri ti mari cugu tiioaie dedrSeribie a ry ts o fati Mi alE tqhtd criNlui hngi ceat-dle vineb s trageail lmprejdl etilor, li vile albastt * trn$aupe lata i .lbe ca o mrmrre vie

  Scub6 din patul ei, ea * armcn pe trcptele de Piatin 'le uneiblte h zid, ln cate veshea, deasulra ufti candele tum8lnde, [email protected] aimbrlcatn iD argint a hicii dlrerilo.. lnduplcatA de ftgiciunile lmpl-dtesei lngeNachiate, lleoaPele is.rci tci se trnezti li o lacrin{cu6e dh ;hiul el negru al mmei lsi Dtrmeze . lmPeratels se iidicnln toati mareaJa ei sbtdrn, atim d bua ei *dc lacrima cea reeti o sup* ln adln ul sufletultri snu. Di f,odenhl acela ea lutls

  T.e.n d ltrni. trsre dotre. heud noun, $i impndtasa fn( trnficior alb spu@ laptelui, cu parul bnlai ca razeL luei. lmperatulsudse, wrele suri* ti el ln idfocab lui ldpadiie, chiar sbtu pe ld,lncit tri zile tr-a lost noapte, ci Nmai *nh ti vslie - vinul cuqeadh butii slarte ti chiotele despicau bolta eroltri5i i pbe ndru nun"le: FAr'Frunos diD lacrinr'5i.rsu ti t fad matc ca brrzii "odtilo( Cteftea lntro Iun:cit altii intr u an.Cind era destul de ture, puse se-i Iacn un buzdtrgatr de fier' il as.cnln sus de despici bolta ceruhi, i1 prinse pe degetol cel mic $i buzdugatrol se rupse-n dod. Atutrci Pus si-i laca altul mi get ll aiuaciln sus rlroaF de palatul de lori al lunei; cizid din noti, tr s ru?sde degertrl voinicului,Attrdci Fnt Fr m6 iri lun ziua bud de la Plriili, ca s * duc6,s6 s b.t el sirFr cu o*ile i4lnrattrlui ce I d$drca e hta-s{-P@ e rrupul snu [email protected]&s hiine de *tor, .dm$6 de borangic,t.sus ir lacrinile mnei sale, mlddrd lnlnrie c flori, cu cotdele ticu dr$le rolte de la sltutile letelor d6n 6rali, ili P$e'n bdul verde

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  5/31

  @ fluier de doiae ti altul de hore, ti, cind soarele rt de doue sulitepe &, . plecat h lumea ldsi qin toiul lui de voiaic.?e &un tora ti doiDe., i.r buzdrgadl til arunca sn spinteeDourii, de cadea dqa4e bt cale deo zi. vdile ti aufltii se [email protected] cltrtecele, apele-ai iidicau valurile mi ss ca gl aslte,Lvoarele lti tuiburau adhcul, ca sd{i azvnl dfarA utrdele lor, letrttum fiecare din unde sti aud , fiecar din ele sa loatd cirta ca dlculclqd vor iopti vnilor ri florilor.Riu.ile se cioraiau nai ln j6 de brliele nelarcolicelor stinci, invitau& 1. pastorol impdrat doira iubtitor, iar wlturii e stad amllili ecrqteble si ti sure ale stlncilor lnalte, lDvnFu de la el lipetul el

  Sdhau to.te uimit e cind trecea prstoratul imlirat, doinind tihorbd: ochii cei negti ai leteld se impleatr de lacrimi de dor: tirpieptulile pastorilor tine.i, rnzioati cun cot deo stlncn ti c-o mlDepe bltd, i(oltea ur dor @ai adlnc, aai lntures, Mi ear. dorul?o4te stdteau h 1oc, numai Fit- {mos oeigea b6o urmerird cuchtecul doiul inimii hi, ti cu ochii buzduFdl ce $lipea prin aolri lip.in aer, ca ud rultur de otel, c o s@ lnzdrevana.Cld era 6pG sora zilei a tieia, buzdu&nd cnzhd, s izbi de opoarte de aiad, ti fas un vuiet puternic ti lung, Poarta era sinrlMttti voidicul intd. Lum risiii* dintre munli ti se oslinda lnh-{ lacer ti [email protected], ca 3ednul cetului. ln lundul lui se veder sclipind,de linpede ce era, trtr nhi de aur: iat ln [email protected] lui, pe o i6utd desnaraDd, honjurat de u criq de arboii vezi ti *dqi, se ridica unmindr palat de o oarmur ca laptele, lucie ti.lbe-atit de ltrcie,inclt h zidti rbfriqea ca-ntr o oglia& de arginf: dunbravd 9i luncn,lac ti tdrnuri. O lurtr auriti veahea pe undete limpezi ale lacuhi llngnpoada: fin.erul cel curat.l serii tremuau dir paldt chtece mhdre9i senirc. [email protected] s sui n luDtre *

  yhlid, ajuce plni la $erile& [email protected] ale palatului. Pitrlls acolo, el vAz{ ln bolble driloi@ dehb.e cu sute de brle, titr fiecaie brat ardea clte o $ea de fc.Pitruse ir sala, Sala eta laltd, susthub de stilpi ti de arori, toate deaur, iar ln bijldul ei sbtea o Dlf,dii masn, aotsrit cu a1b, talaerele toategpate di clte-un sinsr drgiribr n6iej id boierii ce sedeau la nae

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  6/31

  b haile aurie, F $6ue de titoa rqb, eEu lromoli ca zilele tirer4ii ii voiqi ca horele. Dar mi .16 uul diu ei, s fnut-rtr-m crcde aur bntut d diadante $ q hairele straluite, e fruo6 e [email protected] nopti de va 6. D& tui ntu s Fnt-FnmG.- BirFai vdit, F{t-Fflmcl - zisDpaBhl; a4 [email protected] de tbe,dd d vht {r teaD tut.

  - Bire b-ad ensit, lmplEh, dsi d bE cd ru b'oi kr d bine,penh ct ad venit g a luptea gs, cn dshl .i eiclsit asnpm tatn-- Ba n-am viclait ffipn tatnlni teu, ci b6eauG m-sm lupbtb luptA d eap6. Dar o tide u E{i b6te. Ci @i bile{i ryle Ud-tarilot st zicA ti dpadlot sd lEple sts].6 vi , tioD lqa fr4ie &

  croce pe clt oa fi tioo tdi.

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  7/31

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  8/31

  h @ri kte ts spate, e clnd o cununa de mnrgatigrele n aFz4ttF ftunk. ei netdn. lumiMtn de luel lurci, ea pnre Euia bh-utaer de rui. Degtele ei ca dia car albi torceat dinti-o lurct de a$ti diak-rD fuioi de o 1tu6 ca argintd, torcea ua lir de o dt.se dlbt$biir, stdltrcitd, ce sioara mai mult a o vie @n d. lm[ e cuheieaarul, declt a fir de tort.La zFdotul trFr at lalilor lui Ftt_rdm6, Iata-d ridice ochiidb.*ri ca undele lacului

  - Bine-ai vnit. iat-Frtrmos - zbe et s ochii littszi 9i pe jud-tate hchini -.it e d. mull de cld te-am viet- Pe cld degtele lelebreau m fii, glntuiile 6ele toreau trn vis, un vis frumos, ttr careeu mn iubeam d tinej tet'Fdnos, di luior de argjtrt toream F eramsnti tes o haid urz,u b dsitrtece, balut;q f"ricre so po4i cae i"Uti ." ^i*. Dio btul neu li 4 face o hsida ditr zilelemel" o

  vi4. ;lid de deznierei.A;fel,6n privea umilite h el, tusul li sctlt din Eha ti furca.dz alitui de ea. & * sslt - $i, c. Ninatn de ele ce zi*se, ntoileei [email protected] ln jos c. la un @ il viDovat i chii ei ei r.ri * ple-care. El* apropie dedlns., co mirnli culriBe nijlocul, iat cue6alalE li dezmirdn lnet lruntea ii ail1, ni i tslti:-Ce fruhoast eqti t , ce diagt-hi eqti A di e*i tu fata mea?A ilaoei PAdffilor t& trN ea suspilird; -d vei iubi ttr.ana, cind stii a di sht?Ea lncunjure cu anindo{a braiele ei soale PMzul lui, li * uittlulg la el, ln ociii lui.-G-oi pasa a ctri eiti zise el deshl cn te iubesc-Daci d irle$i, s lugim atuncea - zise ea liPitrdu s mi tarede liQtul lui-dace tear gdsi mama, ea te_.r 6mori ti dacai flurits, eu a9 rcbutri, ori al ndri li etrN-aibi lricn - zise el zinlind 9i dednclndtrae din bratele ei- De ilnd a venit, se zbucitrd ir pi@ to care-ai hcuiat_o tu, [email protected] d coltii la lanlurile c'o lnctid- &-mi pasn - zise e1 rapezindu-se si vadn u de_i.-I6t Frtrmos - zi$ f.ta, ti doDn lacrimi Mri strnhcni h ochiiei nu te duce lnct. Sn te lnvdt eu ce s faceE ca sn ltrvilgi tu pe

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  9/31

  naM. vzi t butiile astea doue? Una-i cu ard, tltt cu 14t t . Sa lem{um uDa 4 locul alteia. itana, cld se lulte cu vrajaqii ei, shBchd obose*e: ,,Stii, sn mai bem.ite_oleacd de aptl Aloi a be. putere,la vrede e ddtdElul ei dnai apt. De acda noi l mtrtdm di 1oc,ea du va tti si va bea nrtui dP; ln LreEer luPFi (u iin"Prectrm t zis, ald au li ftcut El * relezi dnpa caSCe laci, babd? striS: el.Aaba de vedr * sEulse o datE din piud-tr ss ti talse 1atrttrdlelulginduae dabE ti dre Pine t nori- A bine cn ni ai venit,Fnt Fromosi zne ea, fAclndu_se iar wrE -.I. a6m, 5i la lupt6, acu vom vedea cire i mai tare.- ki zise Fdt-Fiubos-

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  10/31

  rabal apuca de nijloc, se lungi repzindu-s { el pld'n &ri,atoi i1 izbi de labltrt ti 1 bist ln terinn Plne_n 8lezne.Fdt-Filmos o izbi Pe ea ti o bnga n penbt pinn ln genundi'- St6i, st Mi beh apa - zi* Mama Pdduriloi osteni6.Stitud ti e rnsuflari. Baba bitr apt, Fet-Frumos bnu putete, t-uiel de Im n;*ic li streirn cu iioli de racoaie toti nulchii ti toatewinle lui cele sbbite.C-o putere indoita, cu brale de {ier o sNnci e bib' de Eijle 9iobeg -d p;6lnt linn'n sit Aloi o izbi cu [email protected] h cap tii rnsipic;erii. Cerul incnrunii de nouri, vintul lncepu . Sme rece li a ssturacasa cea mice itr toate incheieturile ceprjorilor ei. $eryi rotii rupeatresDind poab neqd a murilor,alele pAreau.A latrn numai tuntul

  clnb adi;c ca u prooroc al lierzirii Ptin acel intun'iic des ti nepA-ttus, Fet FffmG vedea albind o unbra de argint, cu pat de aui d6_pletit, dt6ci d, cu mhile tidiab 9i palida El se apropie de ea lio cu-;dN cu bnld. lui. k c6tu ca [email protected] de sroad pe liePtul lui, 9i blnile;i reci s asurre n dnul tui.Ca s6 * t.ezeas , el ii sirutn ochii Nouliise rupeau bucnti pe cer - luna rolie ca ldcul s ivea pritr spntutile 1orrisipite; i.' pi sinul l{i Fat-trumos vdea 4E ldloreau dou' stelealb&stre, limpezi ti uimite, ochii dirsi lui El o tua brale ti bcepusi rtrsn cu ea plin furtuna tu-9i slcase caput ln shtr1 1ui 9i p[rea cAadornbe. Aju$ linse gr5dina imPnratuhi, el o ps_n ltrhe dlciad'oca ltrtt un leagen Peste lac, snube iaibi, Iln cu mii6 9i flori din 8ridid iii cl6di un pat in caie-o aieze ca-ntr-utr cuibSoarele iesind ditr reserit, erivea la ei cu dras. &inete ei uoedede ploaie se lipce de mealrle dulci ti rotude, fata ei d_o paloare"-.aa ". "".t "". alb6, Einile nici ti ulite ts liept, pdrul despltit9i rn.firat pe sitr, ochii @ri, inchiti li adinciti lD ftunte .sfel e eialromodn, da. pnrea moarte. Pe.cea lilnte fttedi ti albt, FAI-Frumosprenrn clhva flori albastre, .poi fzu althri 6 fi ncepu d doitriincet- Arul lidpede - o dar., soarele - o fate de loc ierburile impr6pntate, Dircll cel umd al llorilor lDviotate o Gcesu S doad m 1tai li , isotiti id calea vburilor ei de 916 l el pli$ al ftuierului Clndera earele n aniazi Inea tdcea, li Fnt-Fnmos a*ulta Iitittita i dsu_flare, calde ti uoee. lDcet s phcn h obr&ll ei 9io sdru6.

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  11/31

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  12/31

  atunci ea de$hise ochii inca Plin; de visuri, lintiMindt se $ftno-rd, 2i* lncet ti zimbitrd :- Tu aici e*i?- Ba ntr sirt oici. ru vezi ca ru sint aici - zi* el mii l6didtldde fe.iciie. Cum rda el th8 ea, @-9i lntis* un brat ti i cupiiN

  - sai scorh, zk el dzdierdlnd_o - e zila'n amiaza lffie' h **u.. ii "*",i n.-r U" pe tdnle i_l dere p Pate El li cupriae niji"*r ' -"" i n".t''u c'irddzul :i acrlel trAura printre rroturile de(lori ri iilrrdta i ' dlaiul de Drdrmute rl lEpdrarului''- ii.i.* " imfanrul I roar:raspuindu i"'j-imircae ltri lmPi-

  ratul zimbi, apoi li lun de nlni e Fat trm6, ca li cltrd ar Ii vrutsi i s,ue ceva in iaida, ti I I's+ la o retersrri turr' Pe csie vedea lacul..t ii,r^. c' n.'-i s;*" trinica ci btrd3i e uir: uimir Pe luciuii-.,'u 'i "*li i * ld;lur{ de lacrioi o leb;dr iii iDalta" aripil-car ""iJti;; o nrsinr ti "u ePol ciluDdat in apa d\ia hla senid

  Plirei. irnDe'at? zi* Fii Flluos dc 'e?' ."-F,r." zi* impd'rtul - binele ce Di I ai tAot die Duti-t p.ipiati nici cu lunir;dhilor, oricit de *un a nlar li' ti cu;oate a*d vin d ti cer ii mai nult- Ce, imlnrate?-Vzi t; leba& ed lndrisit de nde? Tldt fiitd' 4 hebuis5 liu i';rasit de vi4e Vi c{ to;k asba de cite ori am vrut s-mii--r.ui io*" o t.ta iro-oose ( ehii slnditori' dulce ca vi*le

  -i.ii a. e*-l"i oE dlndru li slbatic ce'?i pebN ial"m"a ",t *a,ti l*,t" O ctr e de a'Pru el cit e de fiudoa$ falai'i,'o'i* ri.""-" de o riPi I rost desdd incea'@+e tul

  Ar fi stat F t-Frumos locului, &r smdpe i ea fralia de cfle cao.ic*ui".;"t,

  dai scumPn dcit zilele Eai ssmPd delt @ireasa'-: i--,," "'e" ru"'tate, diD ci{e noroae ai avut unul a iotr-ri -","i*r roaie arla ta rel Ftumos lie trale de cruce uai cid duc etr r: raF$ F fata ftnaruldil''_ .si'l ua -i ]"-i,'..i s suflet de vinl Faf Frumo' ?i era 35 Plecel-"1, -r** t,i - tte,n. o cbeDa - li zL" locPt la urde' siru'

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  13/31

  dnduf d duler ,,Nu uib, Fit-Ftum6, ca pe clt vei 'i t{ depade' doi tot PllDgeR e di6 o dili la ea o EtDgne-ur apoi deJictndi* det-.ii-i.r "r, * tvind F Pua calului ti Pleci lb luEe'-"ill* ".i" -i,r t*tii. prin Eudli cu iiutrF lica ti citrd ras'r@"'".".i:;i;.;; il;. e'. paria c' rali unei rere Eoar*' stutrciiJ* it-"i.i i' .ta cte o zireula uriqa atitnatd de er' ce rdcutr-i',i'"' n*iJ "i "tn'' wruili dute - o [email protected] dhtic'ta' un keurir ruta. un e*d [email protected] Piete ti ziduri spatre"' iii.i * r'.ti * ,r*: FaFFrudos vede ca ei'ur duntibr dr.htroI]le verde 9i tntid. e trtielte ln mii de valuri::"':,:; ;;; ma.ii rdet si merdi* Pini unde dhiur * pierde i;il;:il.ii; 't-;;'".der; Ei'ii l c;Patur tirdui de muDli

  drePt;;;;;ii;Jr';;ln tuodur ei o marara rrn'A de sratrit di-J *.*. * u; cuib alb o cekt' rrudoasn care de albe e c'a'il:";;;;;;;i; t,; zidurire ar'ate dsereru ter*trc srraru'iki.' ai,i.." ru*"."ra de*his * zarea Printre @le de flori utr cap de;a;;;;i ;;;,.; "" o trdPre de vara Eia ra* &trarurui'-nin.-ri venit. Fat_Frum6 zM ea catiud de la f'rea$r6 tiAeUUtip'tle marelului catel unde ea lduia sitrSurn ca u Fnrui;*i-""-'*iul 6t: 'o;pte di $ Perea c{ vo'bd (-o {s ti $eaua-i.-.r,i" * vii din pnea ldPiratului ce m' iubste-'_f"'*r"-*" ."*'" .*t"r"iui io cenry etrei veshea un dota* **#," ** l* uila dintFun ep.s{Ltra 'ale d'o zi iar chd{da ditr cite tepte s aud cale de fpre zile"""il;";i,;ft;'-;$rbatier; 'are vrnetori * deprrrde caredeo ziFitFrmG lui faEd br'te 9r' putrmco Pe et .zblBu sEbdoiprio pUiut tureutui na'ii cs doui abia letute lncbegert 3le vazdutrurtrr''- ix. errur' om ult ti Putertric' 've' ub cal dazdrav'n d dosh#h;;'ii'il;;-nieu* diau* cap' ia' carul &nailruilded d vocea lui de brcnz--- e-"1 - rt htrebe &@ru1 Pe calul nnzddvaa - ti s-a uit"' " - ii" .r .-" udt nie cu binele' ci de tin*i du Fnt l(mos tia

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  14/31

  - tebuie se ne sabim nult, .a sl i ajmged?-S ne slebin 9i nu prea, lentru ce_i lutem ajange&narul incikn si zburn ca spaima cea betrlnn in trrm iugitilor'h dritrd li ii ajtrnse. Se se batd el m Fnt Fr fros nu Putea Pentu cAft"*ul era crerii" li puterea lui ntr era in dnrnrile l"hlnendhi ci-Fir-irnnos zi* Gnatul-mult eiti lrtrmos li mle mild detine. De astn date n i lac ninlica, dar de altddat rine nintel $ilulndu-ii lata abttrii cu el, piei lnrint, ca 5i chd d @i fuseseDat FatFruoos era voinic li*ia druhdl inaloi. El se .etotoar9i aasi e iataiar sinsia, hsd mai

  palidi ii 'nai llinsai ea Pa.ea lituai inmoass. Gnarul era d$iat lavinatoare .al. de doln zile fat_Frumos lu: alti .di din cliar gaj-

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  15/31

  Astddatd pleare noaltea. Ej tugeat cun 14 razclc Iunei Fsteadbcile valui ale tirii, fugeatr prin loapt pustie ii rece ca doudvb{ri dragi; ti prin ltrga lor auz.au miautele lungi ti indoite ale mota_fllui din vaka.astelului. A .i li se pnru ca rtr nai lot ner8e, asebenea celor ce rcr sd luga in tis ii .u toate aceste ntr pot. APoi unno d olb ii .lprinse, ceci Genarul venea in fuBa calutli dc rillea

  Fata lui era lnfricogats, lrivirta.rlnti Fari dea zi.e o rorbn, eldpuci pe Fttlttrmos 9i 1 azwirli ln nourii cei neg.i ti Pliri de lurtlniai cerului. Aloi dispitu cu lati cu totFet-F.umos ars de lulgere, nu cnzr din el decit o mlni de cen$b nisiptrl el ficrlinte ii sec al Pustiutui Dar din cilla lui sc ldcuu izvor limFde cc curgea e un nisi de diamtrtj e lingd el arbdriua\i. verz'. Juf^.i r.rpiDdcdu o u br. r.corird I rai'v'iLu'" Ddcicineva "r fi pilep ( glrsul izvorului, rr fi in\"1 ' "d | 'lcd itrlr'o lunS'doi e Iledna, lmptreteasa cea balaie a lui ret_Frumos Dar cile snlnleleagi glanil izlorultri intr utr Pusritr mde llni aturci nu cllcak

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  16/31

  &r F ftma aea [email protected] mla tu ts p6nht. Inh-o ti svedeau doi @neri dlatoriod prin pustiu. kioele ti f4. snub *A-lueiu c. alb ludi a sarelui; el6tatt, @i uEilit, tru pA@ deftlEh elui 1Mimt. Eao DoErul li Slhtul ?etrea Picio.ftle lorffkbhtee d nbirl pdiului, cllcad .tuci ln rasrcle ti limFdel.pliu c ur din izvot. Prb cffil Pei, d 8t@ ele ror sl4i6u Blu-rib pd l. udritul lot irvor. Aslo [email protected] bru dir aPI, giti rylhf4. s s dtotl ti heiutl ti Ehile sk fedt@ de miNni.AFI pd aabdoi h uobt , &dul 48dbd l. t.El su dir s,ri Slhtul les .mltbd ts dFt. doie izvoslui plbgatot Chd esbra, ryc s nd$ mi dePade, zhe Slbtut Pdrea:- hle, E c. 6c6t izvor d fie es fo* n.i tuinE-Adnl zb &a d ridicM Eha s ea 5fi tt, dup caa aFi* &phad tqft @t., frd E b.i privi lmFi.& piin farne pie.i horo1 ti .op.cii, li [email protected] [email protected] ca di t-ustu lula * ui6 lmp.eju. Atdrci e&u chiPsl el ludbt l &@dui,e ogge4 F t.lurile dii, oa se Plecau iMirte. hi, [email protected] e ts*sti ti F Sflrtsl Petrea, cd meiglld i u@ lui $ bvis de lircalui c. [email protected]'d, * uita haph sa tii ftu lui Fat-tum$ di @P.FIt-FroDG fi udii s ehii pid e chipul hi Sfhtd P&a * teiPila dqlture, ti nu s vede. declt diPll 3hnhdt 4l hn'ului drcbdo duq6 de hbid F hciul .pei, ast{el hclt dad @tele -a. fi feth ebi6re, ai ii cezut cn wtele sPunel El lnFl* billlt@ bvidiiele ti hgemnchie ispte sPusul aelui soare dutneeieDar api lli adu* aeinb, cI ggadui* a rtpi pe fab &larului,ti ea e fnglduiqte voinicul, anevoie o ks nefncitADei se poti ti lEpre sarn .jmse la delul &erolai, e std-tuce. ln iaturi4l seiii @ o ariaF umbr6. El irkn ltr c.s... fats tu-rdui plinsea. Dd cind 11 vizu, ftta ei *[email protected]{, sn $_l:si n ou& de o r&{. El ii povesti sn l vi@; ahtci es-i z&: ,,De rEpitu d pti repi plnl ce u-i tve. u l a$nene cu ael. cef ar. btnlos, penh c-dcel. 5te dola ilimi; dar eu au sef lDheb ln a* edde unde-ei are calul @ s poti 9i td sn capeli ulul ce acela. Plla athcild, perh ca st nu te dle bE-tue , eu k voi Prcf@ lntt{ fload'.El *zu pe uE st , iat ea ppti o vrajA dule, ti sE ll tus ts

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  17/31

  rdtrq el * prelecu i h-o [email protected] rqie inct&6 ca vbie [email protected]. ErtPlse ltrtre florile din feraske ti ctDb de v*tie, de itou@ estelulAtuci inhe ii Gnarul.-Veli, fat. rea?... 9i de e etti vset6? itrhbA el,-Pltru cd tu @i este lft-F{mos q s mr rfuead_d3_Se lred a cinn.- Tate - lDtrbn fah - de alde ai qltrt dtrmitale o Gft inhti- h ceji treluie so irii? - zk l tncrutind sprtnenete.ttii prea biue - r6spunse iata - d N reaa q s{ ,tiu dctrnaqai ia ata ca sd *itr, nrrtr c-ac nu @i e i*-F{hos s n lnpede.

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  18/31

  - $rii tu ca ru en lhtstrivesc lie ni.io&tt - zi* &mill: De-pade de aid. llryn nat, Fd o babn care are Fpte ie e. & 9ine oahenic.rc * i le Fzea*a un a (cu toak ca anul ei ntr'e declt de tri zile)ti &cn cineva i le pizetk bine, eaf ptrne s{ti aleasd drept rasplatiun miu, iar d nu, il [email protected] ti i pu@ @ ul lnh un par. Chiar insda.eldattecirevobine iQele, totuti ea I vicleregte pe om, cici sateininile din clii toti i le lune intr-mtrl sins$, incir cel ce-a {zit [email protected] lntotde.um m cal fire inid, care-i mai tttr decit utrl de tltrd,,.E*i nultamite, fata mea?- Mqtimtd rt+nnse ea zlnbind.Aotdatn lnsd Genarll li artrncd ln fate o lEtbtA rotie, [email protected]. fuld re ulr nun itr ochii ratdlui sru,detle.tili ditrtr utr vis dh \are bu-ri poak aduF aninre. & ulrce kr

  ce i sptrs tati-siu- lnsi lloarea din fereastd vegha prinhe frunzeleei c. o ska roie lritrtre incr4ruir and nor.3 doua zi &mrul phd iariti d6 de{inineate la vinetoare.Fata dfltt mrrmtrrind floarea rqie li Fnt Frum6 anscu ca din

  - Ei rtii ceva? o lnttebd el.- Nu gtiu nnnica zise ea tristi ii Nnnrd do3nl hirii e fruntea-l$i eu.n auit tot zise el, kmii ctr bin, lafa heaj [email protected] ne votu vedea iar,El lncnl(5 pe trn c.l ti disldru nr $ri&i.ir asi cea doso.itoare a ziloi vnz arroaF de pidffe u tintalzvircolnrdu-k h risiptrl cel lierbinte, "Fdt Flnmos - zik llnlarul -ia-mi de nd dtr inn{ lndrre ci li oi prnrde 9i eo line, Sint inlaratul fntarilol. FAtFrnnos ll duse pinn in led$ea prin car era sntreacd. Ietind dh rednte, tr.tr iar pin sti , dea lugtrl rFrii, tivaztr uD rac.tit d ars de soare, r.lt tru bai ay.a njcj luterc sa rnai intoarcn npi... ,,FitFrunos zhe el--arunctnEn mare cnlioi Drinde $ u bine. Sint nnDnr.tul r.cilorl . Fitnfunros il arun.nin nare tiii lrnt .ala.Cind. lnqt"- .ar,i rjiln,c h iln L,,'J, i u'il ti a.olrrir cu sunoi de."1. ln,preru Hard nn eld,.i "L'ndi ili)t. l" 'ii lJi,ric "wlil(, d'i ,r,e9a* aveau lj{are-n vnl cite trn cat, iar al geptelea fnra, sn ctntiMFere in vint $i zice.: capl.apl .apl

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  19/31

  Pe prispa o baba b6trln{ ti zbircitn, dlcata pe un cojoc vehi,sta cu capul i sui ca eNF itr poalele unei rcabe tirere ti frumoe- Bile v-am gesit, - zbe Fnt Frumos.Bin ai venir, llecnule - zi* baba sculhduse. G-ai venit? Gcauli? Vri g-ni patti iepele poate-

  -Ietele mele pasc lumai noapta... Uite did de-ad poti snpom.gti c ele la prscut,.. FaH bnil ia da tu fl{c{ului deelncatulei-.r fecut e ti porne*el-Aldturi s bordeiul ee ilb pemint o livdF. E1 hba ln e.,tiacob vaztr Flte ile ngre, shilucite-

  flte nopti care de clnd eraunu zerise incn lunina [email protected]. Ele nechezeau 9i lateau din [email protected] toatd ziua, 1 cira ce-i drd $ b., iapoi lncnleird peuna din iepe, hld pe elehlte ln aeill ltrtutrecos ri racoros al lopfii.Dar, incet lncet, simti cum se streoare un soen de pluob prin toatevinele lui, ochii i se pairjinid, ti el cnzu ca nod ltr iarba pajittei.El se tizi pe cltrd nijea de zid. Clnd elo - iepele nidni. E1 lri cre-dea capul pus ia teapn, cind vede ietitrd dintr-o pidrre, ir depttar,ele lqte ile alungate de un roi nenAinit de 9lntari ti un sld sublneli zise: ,,ili i {e.ur u bine, ti l-am licut ti ed.

  Clnd se inroae cu caii, baba lncepu sn turh, sd r#@rDe scu {$-tr jos ri r. bala fara. c.re bu era de vibe.- Ce ai. @na? intrebi Fit-Fnhos.-Nimi.o-zi* ea; miru vdit * nie toane. hpra ta a'a6nimica... sint fo.rte mulami6. [email protected] inkind ia sajd, incepu si batac.ii, tipind: ,,Ascmdetivn nni bine, baE-v-ar nan. lui hntezeu,e sa nu vi mai gAseascd, ucigil croceo ti senlncel moadea '4 d6ua zi porni ctr caii, dar iar cizu jc ai dotui l* ce hijea deziue. Desperat, era s ieie lurea- caP, clld deodatd vede rtsiriDd dh

  lundul ma'ii cei rpe cai, nsati de o mdtime de raci.,,Miai lacutdn biae-zbe tra slas ti Lan ficut 9i d. Er. lnpAhtut aciloi.El mhn caiinspre cas li vede iar o pdvelilte ca-r ziua Eectrta.ld ln cuEul rilei roaba babei eaprolie de el 9ii zk inet, srln-ghdu I de mlns: ,,Eu *iu ca ttr e*i Fdt-Frum6. $ u hai hnnlDcidin hcltele ce ti tiert baba pentr cd s ficlte cu saMotoasd. Tioifa.e eu altfl de brtat'

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  20/31

  Fata intrrscr.\ li licr mrri.nr, i nspit s.*i, chd ora sn ptececn caii, iii snrli c. frir rtrinun. c. 1 lrQz. Stre nrnht roplii sc ntoarsea.rsa, ltnra.ri nr grai.l, ii nr.nn, ii n*ii h odaie. le larra. lto,nrhi, ir r.ruti. nli li.arerr rilivr ciilftri Brba sra intinsn pe laili?i:rr,.- i,, I'r,'..F:li I t1,.r,c,trtrntLirlti n sc mis.r d. lo.. E] tfuzi fatx c. dornea te.uptor.Ultr' zin .l i a dtiit hb..all asta \a nr).ril .islnnse .a sustinnilj Alcvnrat cn acrmr ca ii N,arti. A

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  21/31

  mor ori Fsti.$e snflctnl c.lor nero.ro.ili. Da, bndi.n, Dn,e li s. rrpliresle.nnl, i nri ti pe nnre ( drmncata ci 1i oi ii de nEie tolos. Tirte voi s.r a dnr irnilte rrinejdii, lc.re li lc sntcite laL..Iia scoas dnr i,ndtrl unei lizihirblit. ti vcchi o cut, o terie 9iA dota zi dimineata i s. inplinise lui IfitFfthos. IraLa kehir

  se'

  dea uu din cai, s api sillaso sn llece c Drr,rc,.u. te .nnllrinzeatr, bah iesi pnln h grajd,s..asc iDimile din clttgiS0rtc eii,spre a le Nne l)e toate hlr un trrtin

  A,8:

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  22/31

  slab, certria-i lriveai rrnr coaste.Iet-Ffumos se sculAde la malidupa indemnarea babei se dr* sn ti aleag calul ce heblia s6 tit ieie.Caii ei frrn iniri rau de tn neFu sheltrcit, treti trl cel cu himilesta dlcat lnh-un o$ pe-o movili de Shoi.

  - Pe acestal aleg eu - zise Fit-Frum, arntbd la cahl el s ab.- Da crm, Doamne iail6-mn, sa sldtti tu degeoba? 2i* baba ceavicleani; cuh sd nuti iei tu dreptul d ? Alq-ti traul din caii ittiIrunrori... oricare ai fi, til datr.- Nu, pe aestal voi - zise Int F{dos, tiind la vorba luiBaba scdFi dia dinti ca apu.ate, dar apoi ili *rhse hotra @hitbuite de sre, ca s ad i6n priD ea veninul ei reoba iti6a-Eai, h-til - zk-n sttit.El * urcn pe cal s budqtNl dea unere. Pirea ct ltta ?sti{hi* ia duln 1lmele lui ti zblra ca u glnd, c. o yijelie, ptintre volbu'rele de nasip ce se .idieu to trd.i.lrtr-o pndlre 11 ai&pta fab fqis. El o lrci pe cal dup dlsulNorltea iauda* pnnlntul ctr .eru1 ei cel neg ti ricoare.- Mi arde-n spate - zi* lata. Fet Frumos * oitn lnaPoi. Diitr-ovolburi ml6, verde, se vdeau nenifati doi di de jtntec, ale cnrott.ze rotii [email protected] .rs pdtrondeatr h rdrurchii letei- Aflnci peria I - zise fata.FefFilmd o a*ultn. Si deod46'n flrmife vnzud cl se ridice o6dure ftaed, deasd, mr, llfioraE de uD tung fteatet de tuile lide utr utlet flnmlnd de ltrPi- Inaintel *risi F#I{mos calului, care zbura a*neaea unuideeon urhirit de un bustem prin negura noPlii. Llna palidi treceaprintre lolrii suri ca o fala lnled pritr [email protected] unor vk turburi

  ti seci.Fdt-Frum6 zbura... zbura &coatenit.- M arde-n spate - zi* lae c u, geoet apisat, li clnd satli silit mult c6 s nu spue lnc6.Fnt'Frum6 se uita ti vdzu o bdDili hare ti s ri, dh care nu *r -Itrcau deit @hii rorii, ca dod fuleere lantuite de us noui- Arurc oteal - zi* fata.

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  23/31

  FdlFtumos oatutr,ce. $i ds&te se ridic,din lenht rncol sar,&epqrccljntit, u 6iatlmpitrit c. spaim.,ctr cdpul atingind deFit-Frohc vljliaprin aer aF de i{te,lncit j $ parea cA n

  fuAe, ci c.de dininaltllcerului lntqh adtoc

  - & ardel zi*B.brgiurisstircalnfr-un loc ti trece.lrine. prelacuta ltrtr-o

  funie d fuo, al cdricaPnt diMinte ardea ca

  - Armcd nefra-FAt FrL(osoasltn. $i deodati vl2finitr urnele un hciu in-tins, limlde, adhc,in a cirui oglindr br-laie se *aldau tn tudhm de argint ti *e

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  24/31

  Fil Frooc .nzi o vraje luqA lrin .er ti * tritn Prin nolri Calede tui (suri - pierdutn ln mltdl cerllui - Plutea lncet, inet Finalbdrol tiriei, Miadaoaptea bdhind cu atilele de aradCind baba loota smintiti e la junihtea l.cului alb, Fit-Frumosarund [email protected] nori 9i lovi Pe Miazero.lt@ ia aripi Et dzu callumbul U pemlnr ri cro(lni jahic de doua+r'Fr "riLuna s asnse lnh_un nor ti bba, culritrs de sonnll eide fier.* dundd in.dlrcul cet vdjit 5i aecunl,@t al lacului. Iar in nijtdllui * ridid o brbd lffsa d nea$i. Eh slflettr1 el odtrdit al bakiAm *eptt - zise lab-An *epat -zise elul Fl cu FPle idimi$eplne adnngi calnl -

  tu ai izbit Miaznnoaptee dea cdzut lananint cu doua eGUi [email protected] de vrme li eu sibi "ub Piioarde nele'.uotloau * *tlFt. $helt ln6omblalP de volburele dsipuluiarzttor al lustiilor a q s sle, sP.e s s sui to lunn, la berchetele1or. E prirejdiG s mbli 66@ Aerul cel inveninat li ftce alsurletelor 1or mo.rte v-ar ptrh omotl Ci mi bine voi cDlcttivn, lieu linn atunea m-oi lnb (e la m rn, ca sn nDi slg inc_odatn laptlecel de vnpaie alba al tllelor ei, lenttu .a se nn fac iar inilnos li std -lucit.Fit-Frun6 ll ascultn. $ dete jos de Pe cal lili a*erntr mantaua

  oa*le ri indiettrrilevlne6, nlna srea .aF ndsipul incd fierbinte.Dar ciudat.., ochii fehi Gduddale ln Lfeli li ietis afa6, lielita dir oacteF se Ins*plumbul 9i r@ ca un sloi de elearn.

  -G tii? intrebi Fat-Fruo6-Nimicd, nu mi i trinica - zise ea u 8llsul stins, li * dtci innasip,hemurind ca apftab. FntFroDs &dtr drunul calului, aloi seculcl pe mntaua ce li o qternu*El adormi; cu toate ace*d-i pirea cd nu adonnise- Pielirele de Pe

  llmina ochiuhi i se ioii* s foctrl ti ptin ele parea ce vede cmt ltrnas. cobE inet, drindu-* sPre pdmint, pini e Pnta ca o cbte sfirt9i aryintie, slinzftad din cer, ce heouta strelftitn cu Palab nalte,abe..- c mii de lerstre tran&fiiii; ti din hnA se sobm h panintun drum implrets [email protected] cu p{nd de argint ti bntut cu pulbere

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  25/31

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  26/31

  Iaia din [email protected] p$tii * rMleau ditr *ip sleleb lnalte... cucapte seci de oase... lnvalik ln lungi &lntale alb, tsute rar, ditr firede arsinl, incit prin nantale se zereau oasele albite d se.aciune. Pelrulile lor purtau coroan ldcute din fire de iaze ti din sliri affili tilungi... ti itrcelcali pe scheleie de cai, nergatr inmt-hcet.., ln lutr8itiruri... dtrngi ni$itoare de umbre argintii... ti arcau d{nul luni lise lierdeau in lalatele inmnrnutite ale etetii din lund, plin a ciroiaIercJ' r auka o muzicd lunakcA... o nuic; de vb.

  Atunci i se ptru ca ti iah de lilgn el * ridica lnet,,. ci tspulei se 6ipea ln aer, de nu rdhlftau delt oasele, c , inund.tn de o mntrtrgintie, apuca ti a caL5 ltrmilod e ducea in lunn. Se ducea in tur-bffea impdialie a $nbrlo , d ftde venik pe linint, momiti de vre-Apoi pielita Ghilor ld se inve zi... * idngi-9i nu mi vezuClnd delGe etii, $arele era s6 de tot. lata lilsea ti aievea.Dar ln ptr*ili arid necbeaa calul frunos, strnlucit, lnbebt de hmin.arrit a earehi, e car l aN o vdea Fnrru intiia dati-Int Frun6 se avinta pe el ti, ln rlstinpul cltorva gin&ri fericik,ajtrn* la castelul lncoltit al Genarului.De asta data, &narul vlna depade cale de F?te zilEl o lue F lalt pe cal, dinaiitea hi. Ea-i ctrpriR gltul cu bratele ei, riii a*ulre capul ld sinul lui, p clnd poable lungi ale hairciei alhe atingeau din zbr dsipul pustii. Mer8eau aF de iutc, lncit i seplrea cl pctiul Si valurile mtrii tua, iar ei stau ?e loc. 9i Nnai inetse auzea motaftl miemind din clte gepte caperele.Pierdut ln piduii, ftnarol $i .ude caltl n

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  27/31

  la ninc, ci I oi lrdni . mn:, de rtrci ii I oi adlra (n tapte drt.e,Calul Cenanilui ii n.chczn lrntine -i:u ceca .c i spusese I dar lrat.riu i o s $e hl flt Frur$ ,,zi tlJnri tntr zise lit Fnr.ros .a,utuisn si ii rrnnc. stipinr n nouri, )i I oi hrnri c lerat.c )i toi adila

  Calul lui I.irFrtrnDs o ne.nez. .sta lriti.c snu, ii a.esta .zrttire GenanL pili n, nouri \olfii.ernhi nnnnmlrjri rsi se l.crri Dalal

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  28/31

  su ti fiunos - iar din doud gene de nou.i se vedeau doi ochi llba*iica erul, ce tApezeatr fllsere ltrlsi- -Eratr oclii GeDaruhi, eilat lbFnt-Frumos donoli lasul calului, li afza pe fata pe aela al dtlneStr. O zi lnci 9i ajursera in mindra cetate a lmlletului.Lumeai crezuse nod le IAt Frtrnos, 9i de aeea, cird se imPrnttiefaina letrhii hi, ,imji muie aerul itr lunini d. snrbltoare, ti oameniiaSteptatr murmurird la l.ina venlii lui, sm vtrie$e ua latr de grlula suflare. utrui vlnt.Dar ce facse oare i vremea aea, IIeEna impalateasa?k, cum plecase FeFilmos, s-a itchis irh-o grndinn cu nalteriduri de lier si acolea, culchdtr* r piehe r

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  29/31

  sn irdreltt asllri i ehii sai stinli 9i orbi, cu @re 2r ri wilt s I earbnin strilettrl ei, Apoi .a il 1d de minn ti i arete baia de lacriniLha limpede it'lorea .a o iala de aur pe selilul cl adinc al cru_lui. In a.nl no 9ii Fnl'Fnlmos i$i spnle iala i bai. de lacrimi, a oi'inrAlind * in martana, ce io tesusc din raze de luDA, se c L5 se doainnin patnl d flori. inlnrnteasa se ctlcn ti a lin8t l 9i visi it vis, ci'naica

  Donntrhi dslrinse* dir cer dod vinete stele ale dnnirefii 9i iA dola 2i, detteptat6, ea vedeaA eeia zi se cutrlni inpnrattrl cu lata Getulului.A path zi era sn lie tunfa lui Fit-FrumosUn roi de raze venind din cei, a s s liufarilor sh hoiesc ingeiiiclnd * slintegte u sfint - ti roiuri de unde rnsniind din inima eni -

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  30/31

  tului, le a spus ctrm cilte ulsitorile .lnd urasc binele oamenilor. Astlelldutarii mniestrira hoie nalte ii lrnri adlnci.arudaittrl ccl inf{xat, crioii de argint, lndihioarele sur ca mdi-gdritaitrl, mironosiiele vior.le ii lloiile toate ead 'ari voiind licareln nirosul ei, 9i tinlre slat lung, clh st lie hhinile hainei de mirasnjapoi incrediniarn hina lor n i c(rtenitor iluhi a]lasku st'opit cuaur. Ac6ta se d$e ti flutlri h.ercrri nulte asqra lelei nnes.i, clnde. dormoa, sio in.u sn vadn tntrln vis ltciu c. oglinda, cun trbuias fie imbrdcate. tu zlnli. cind se vGa arit de lrumoasd.Mirelegi $e ctnaid de torc de raze de lunn, briu de drcdritare,4anta alb: ca ninsoarea9i se lectr nunte nbdrl ti frumoasn, ctrm n-a lost alta e lala

  I-a hdit apoi in pace Si liniite ani ntrlli ti ieriiti, iar dac-ar Iiadvnrat ce zice hnea: cn pentru FetiiFrtrnoti trenea ntr vrnnietr,apoi poat cor li treild ii asttzi.

 • 8/13/2019 Ft Frumos din Lacrima de Mihai Eminescu

  31/31