Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

18

description

Oare cine a pus lacrima ? !. Dumnezeu plamadea mamicile în a şasea zi a creaţiei, când un înger i-a apărut şi i-a spus: – O să cam ai de lucru la aceasta creaţie... Şi Dumnezeu i-a răspuns: – Ai citit punctele acestei cereri?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

Page 1: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .
Page 2: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

Dumnezeu plamadea mamicile în a şasea zi a Dumnezeu plamadea mamicile în a şasea zi a creaţiei, când un înger i-a apărut şi i-a spus: creaţiei, când un înger i-a apărut şi i-a spus: –– O să cam ai de lucru la aceasta creaţie... O să cam ai de lucru la aceasta creaţie...Şi Dumnezeu i-a răspuns: Şi Dumnezeu i-a răspuns: –– Ai citit punctele acestei cereri? Ai citit punctele acestei cereri?

Page 3: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

Trebuie să se poată spăla, dar să nu fie din Trebuie să se poată spăla, dar să nu fie din plastic;plastic;Să aibă 180 de părţi mobile... Să aibă 180 de părţi mobile... carecare să poată fi să poată fi înlocuite;înlocuite;

Page 4: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

Să alerge după cafea neagră;Să alerge după cafea neagră;Să aibă poale care să dispară atunci când stă în Să aibă poale care să dispară atunci când stă în picioare;picioare;

Page 5: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

Un sărut care să poată vindeca orice, de la un picior rupt şi până la o legătura de dragoste terminată prost;

Page 6: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

Să aibă şase perechi de mâini;Să aibă şase perechi de mâini;Îngerul şi-a scuturat capul încet şi a răspuns: Îngerul şi-a scuturat capul încet şi a răspuns: –– Şase perechi de mâini... în nici un caz. Şase perechi de mâini... în nici un caz.

Page 7: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

–– Dar nu mâinile sunt cele care îmi fac mie Dar nu mâinile sunt cele care îmi fac mie probleme, a spus Dumnezeu. Ci cele trei perechi probleme, a spus Dumnezeu. Ci cele trei perechi de ochi de ochi pe care mamele trebuie să le aibă.pe care mamele trebuie să le aibă.–– Aşa este modelul standard? a întrebat îngerul. Aşa este modelul standard? a întrebat îngerul.

Page 8: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

Dumnezeu a dezaprobat:Dumnezeu a dezaprobat:-- O pereche ca să vadă prin uşa închisă atunci când O pereche ca să vadă prin uşa închisă atunci când întreabă: „Copii, ce faceţi acolo?”; o altă pereche în întreabă: „Copii, ce faceţi acolo?”; o altă pereche în spatele capului pentru a vedea ceea ce nu ar trebui şi spatele capului pentru a vedea ceea ce nu ar trebui şi bineînţeles ultima în frunte pentru a se putea uita la bineînţeles ultima în frunte pentru a se putea uita la copil când acesta greşeşte şi trebuie să-i spună: „Te copil când acesta greşeşte şi trebuie să-i spună: „Te înţeleg şi te iubesc”.înţeleg şi te iubesc”.

Page 9: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

- - Doamne, spuse îngerul, mai bine lasă pe mâine...Doamne, spuse îngerul, mai bine lasă pe mâine...- Nu pot, i-a răspuns Dumnezeu. Sunt aşa de aproape - Nu pot, i-a răspuns Dumnezeu. Sunt aşa de aproape de a crea ceva atât de apropiat mie! Deja am creat de a crea ceva atât de apropiat mie! Deja am creat mama care se face singură bine atunci când este mama care se face singură bine atunci când este bolnavă... care poate hrăni o familie de şase persoane bolnavă... care poate hrăni o familie de şase persoane cu un singur hamburger...cu un singur hamburger...

Page 10: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

Îngerul a verificat modelul şi a spus:Îngerul a verificat modelul şi a spus:- Este prea firavă.- Este prea firavă.- Dar este rezistentă! a răspuns Dumnezeu. Nu - Dar este rezistentă! a răspuns Dumnezeu. Nu poţi să-ţi imaginezi câte poate îndura această poţi să-ţi imaginezi câte poate îndura această mamă!mamă!

Page 11: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

- Poate să gândeasca?- Nu numai că poate să gândească, dar poate raţiona şi face compromisuri.

Page 12: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

În final, îngerul s-a aplecat şi şi-a trecut degetele În final, îngerul s-a aplecat şi şi-a trecut degetele pe obrajii mamei.pe obrajii mamei.- Există o crăpătură, s-a pronunţat el. - Există o crăpătură, s-a pronunţat el. Ţi-am spus că te străduieşti prea mult cu acest Ţi-am spus că te străduieşti prea mult cu acest model.model.

Page 13: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

-Nu este o crăpătură, a răspuns Domnul. Nu este o crăpătură, a răspuns Domnul. -Este o lacrimă.Este o lacrimă.

Page 14: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

- La ce - La ce foloseşte? a foloseşte? a

întrebat mirat întrebat mirat îngerul.îngerul.

- Este pentru - Este pentru fericire, pentru fericire, pentru tristeţe, pentru tristeţe, pentru

dezamăgiri, dezamăgiri, pentru durere, pentru durere,

pentru pentru singurătate şi singurătate şi

pentru pentru mândrie.mândrie.

Page 15: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

- Eşti un geniu! a exclamat îngerul.- Eşti un geniu! a exclamat îngerul.

Page 16: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

Domnul s-a uitat trist şi a spus:Domnul s-a uitat trist şi a spus:

Page 17: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .

- Dar nu am pus-o eu acolo!...- Dar nu am pus-o eu acolo!...

Page 18: Oare cine a pus lacrima ? ! . . .