AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin...

17
Sistem integrat de măsurare, monitorizare şi control pentru eficientizarea instalaţiilor de aer comprimat industriale AirOpTek

Transcript of AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin...

Page 1: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Sistem integrat de măsurare, monitorizare şi control pentru eficientizarea instalaţiilor de aer comprimat industriale

AirOpTek

Page 2: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Aerul comprimat în context industrial

Este cel mai utilizat agent de transfer energetic, în zona industrială

Costurile energetice sunt determinante în operarea sistemelor de aer comprimat

Cheia optimizării operaţionale o reprezintă reglarea parametrilor de lucru şi monitorizarea permanenta a sistemului

Structura de costuri pentru operarea industriala a aerului comprimat

Pentru eficientizare trebuie monitorizaţi, în timp real, parametrii cheie şi indicatorii de performanţă (KWH/m3, KWH/ora sistem)

Menţinerea eficienţei impune măsurarea presiunii şi debitelor în întreaga reţea de distribuţie şi consum şi detectarea rapidă a pierderilor şi a defectelor.

Page 3: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Componentele funcţionale ale sistemului de aer comprimat

Componenta tehnică

•urmărirea parametrilor tehnici de generare, distribuţie şi consum

•evidenţierea parametrilor calitativi ai distribuţiei si mentenanţei

•detectarea rapidă a pierderilor în sistem

•urmărirea operaţiilor de mentenanţa şi planificarea lor

•fundamentarea cerinţelor tehnice ale punctelor de consum

•determinarea setărilor optime ale parametrilor de funcţionare

•controlul optimal pentru reducerea costurilor asociate aerului comprimat

Componenta comercială

•evidenţierea costurilor asociate aerului comprimat

•defalcarea costurilor pe centre de cost, linii tehnologice, loturi de produse, intervale de operare

•bugetarea şi urmărirea încadrării în costurile alocate

Componenta managerială

•calcularea indicatorilor cheie de performanţă ai sistemului de aer comprimat, în anumite intervale sau pe anumite zone

•fundamentarea tehnică şi economică pentru măsuri de creştere a eficienţei şi măsurarea efectelor produse

• întărirea disciplinei tehnologice de utilizare a aerului comprimat

•eficientizarea mentenanţei sistemului

Page 4: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Structura generică a sistemului de aer comprimat industrial

Parametrii de lucru si controlul compresoarelor Recuperare caldura de la racire aer Urmarirea consumurilor

energetice de generare si calcul indicatori de performanta

Mentinerea echipamentelor in conditie optima prin monitorizarea parametrilor

Controlul umiditatii aerului comprimat

Dimensionarea optima a rezervoarelor tampon pe baza cerintelor

Eliminarea condensului fara pierderi de volum sau presiune

Retea de distributie cu pierderi minime de presiune si monitorizare cerinte si consum

Optimizarea consumului prin eficientizarea insatalatiilor (ex. amplificatoare si lame de aer) si masurarea exacta a cererii (volum si presiune)

Componentele urmărite sunt: Generarea Distribuţia Consumul Mentenanţa sistemului Asocierea parametrilor

măsuraţi cu efectele operaţionale

Page 5: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Structura funcţională

Rapoarte Integrare Export

Comunicaţie de date

Sistem de management şi

eficientizare

Sistemul integrat SCADA AirOpTek © răspunde în totalitate şi în mod flexibil cerinţelor de sistem pentru eficientizarea operării aerului comprimat.

Page 6: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Componentele AirOpTek în sistemul de aer comprimat

Masurarea parametrilor de distributie si consum pe partea de utilizare si cea de distributie

Detectia pierderilor si monitorizarea mentenantei

Comunicatie de date

Aplicatie software tip SCADA pentru consolidare, analiza date si interfata operator

Marimi masurate si inregistrate

Masurarea parametrilor de generare si a

consumului energetic

Page 7: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

AirOpTek - Soluţia completă şi eficientă

Componenţă AirOpTek©

1. echipamente de masură a parametrilor fizici (debite, energie electrică, presiune, umiditate şi temperatura)

2. sistem de comunicaţii digital (reţea RS485 C, TCP-IP, wireless sau GPRS)

3. echipamente programabile de comandă şi control 4. aplicatia software de tip SCADA

AirOpTek© urmăreşte: evaluarea eficienţei energetice a instalaţiei de aer

comprimat în zona de generare, în cea de distribuţie şi în cea de consum

optimizarea structurii şi a tehnologiilor utilizate evaluarea indicatorilor de performanţă energetică monitorizarea ciclurilor de lucru încadrarea în disciplina tehnologică

Page 8: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Structura AirOpTek

1 •Sunt măsurate mărimile fizice ce caracterizează static si operaţional instalaţia industrială de aer comprimat: presiune, debit (în m3 normaţi la o temperatură de referinţă de 0 sau 20o C), temperatură, umiditate şi energie electrică

2 •Mărimile fizice sunt transformate în mărimi electrice intermediare (curent unificat pentru majoritatea) şi digitizate de interfeţe specializate, prevăzute cu port de conectare digital serial

3

•Informaţia digitală este consolidată pe un calculator local prin intermediul reţelei de comunicaţie. Se poate utiliza un număr nelimitat de tehnologii de comunicaţii digitale. Nativ sistemul utilizează standardul RS485C pe cablu, dar se pot utiliza tehnologii LAN TCP-IP (mediu UTP sau fibră optică), radio (canale în banda 800 MHz. sau 2,4 GHz.), wireless (de tip Bluetooth sau 802.11) sau mobile (GSM-GPRS).

4

•Datele sunt integrate de aplicaţia software de tip SCADA (System Control And Data Aquisition) care realizează:

•înregistrarea mărimilor măsurate

•generarea alarmelor la ieşirea acestora din limitele programate

•prezentarea informaţiilor sub formă de diagrame sinoptice, grafice de evoluţie, indicatoare valorice, tabele de date, rapoarte

•preia comenzile operatorului pe care le poate transmite (prin reţeaua de date) dispozitivelor de execuţie (contacte releu, electro-valve, programatoare-timere, blocuri setare parametri de lucru pentru utilaje)

5 •Se realizează componenta de Interfată Om Maşină: alarmele pot fi activate ca semnalizari ecran, mesaje e-mail sau de tip SMS.

6 •Sunt calculaţi indicatorii de performanţă consolidaţi (energie per m3 de aer generat, energie per interval de lucru, presiunea minimă în sistem, etc)

7 •Se exportă informaţii în diverse formate standard (pdf, excel, word) sau în format bază de date pentru a fi accesibile altor aplicaţii software.

Opţional AirOpTek© permite introducerea informaţiilor de mentenanţă a instalaţiei de aer comprimat, cu avertizare la termenele de efectuare a operaţiilor (operaţii planificate şi de tip intervenţie la incident). AirOpTek© asigură accesul securizat pe bază de nume si parolă.

Page 9: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Funcţiunile AirOpTek

• Instrument tehnic performant. Măsoară calitatea generării, distribuţiei, consumului şi mentenanţei sistemului de aer comprimat. Ajută la planificarea operaţiilor de mentenanţă.

1

• Instrument comercial operaţional. Determină costuri şi alocă bugete pentru centre de cost, linii sau loturi de fabricaţie. Determină toate costurile asociate sistemului de aer comprimat.

2

• Instrument Managerial de suport şi evaluare decizii şi de implementare măsuri de eficienţă energetică. Monitorizează disciplina tehnologică şi efectele măsurilor organizaţionale sau de investiţii.

3

Obiectivele sunt: eficientizarea operaţională şi reducerea consumului energetic al instalaţiei de aer comprimat controlul costurilor şi bugetelor asociate centrelor de cost sau operaţiilor tehnologice întărirea disciplinei tehnologice de utilizare a aerului comprimat.

Page 10: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Componenta tehnică 1

Minimizarea costurilor operaţionale prin monitorizarea parametrilor fizici de generare şi de distribuţie a aerului comprimat (presiunea şi debitele)

Urmărirea încadrării în bugetele energetice alocate

Monitorizarea profilelor de pierderi de presiune (generare alarme pentru evitarea pierderilor şi fundamentarea îmbunătaţirilor topologiei de distribuţie)

Urmărirea disciplinei de consum a aerului comprimat în diversele zone

Planificarea optimă a mentenanţei componentelor instalaţiei de aer comprimat în corelaţie cu intervalele de lucru şi parametrii tehnici măsuraţi

Câştig de timp semnificativ – economie de energie prin detecţia timpurie a pierderilor de aer, corelată cu utilizarea detectorului ultrason

Informarea rapidă de ieşirea sistemului din limitele programate prin sistemul de alarmare (ecran, e-mail, SMS)

Dimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune, umiditate) şi evaluarea impactului modificărilor introduse

Corelarea parametrilor tehnici de operare (intervale lucru orare şi presiuni pentru compresoare) cu necesarul liniei de producţie ce permite optimizarea consumului energetic şi reducerea semnificativă (10-20%) a acestuia

Calcularea indicatorilor tehnici de performanţă (KWh/m3 generat, KWh/oră de lucru, etc.) pentru evaluarea rapidă a gradului de eficienţă energetică a instalaţiei de aer comprimat

O fisură de 0,5 mm, în ţeava de distribuţie, poate produce pierderi de aproape 10 milioane litri/an, dacă nu este detectată. Scurgerile de aer pot reprezenta până la 19% din totalul volumului de aer comprimat produs. Este necesară monitorizarea, în timp real, a parametrilor de distribuţie, alarmarea la ieşirea din zona operaţională şi mentenanţa preventivă.

Reducerea presiunii de lucru, în instalaţia de aer comprimat cu 0,13 bari aduce o economie directă de energie de 1% fără costuri. Trebuie determinat operaţional pragul minim funcţional şi monitorizarea acestuia în punctele critice.

Prin controlul intervalelor de funcţionare a compresoarelor se poate obţine o economie de energie de 18%/an în aceleaşi condiţii de utilizare. Este necesară monitorizarea parametrilor de lucru şi comanda automată sau manuală a intervalului de funcţionare.

FAPTE

Page 11: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Componenta Comercială 2

Calculul intensităţii energetice pe puncte de lucru, zone sau pe intervale de timp

Alocarea costurilor pe centre de profit, pe baza debitelor consumate

Calcul exact al costurilor operaţionale legate de aerul comprimat

Evaluarea impactului comercial al introducerii unor echipamente şi proceduri noi în sistemul de aer comprimat

Fundamentarea termenelor de recuperare a investiţiilor, în instalaţia şi utilajele cu aer comprimat, pe baza efectelor de reducere a consumului energetic măsurate direct

Previzionarea consumurilor energetice şi a costurilor legate de operarea aerului comprimat

Determinarea ponderii energetice a aerului comprimat în costul de producţie al produsului

Identificarea proceselor consumatoare ce nu sunt legate de producţia efectivă

Selecţia optimă a măsurilor de eficientizare operaţională pe baza datelor de consum

Previzionarea precisă a consumurilor si monitorizarea încadrării în bugetele alocate zonelor de consum

Bugetarea energetică şi de consum (volum şi presiune) a centrelor de cost şi a activităţilor

Reducerea costurilor şi a consumurilor energetice legate de operarea sistemului de aer comprimat

Monitorizarea indicatorilor cheie de performanţă energetică

Evaluarea eficienţei acţiunilor de reducere a consumurilor de aer şi de energie electrică

Ridicarea disciplinei de utilizare a resurselor şi constientizare a eforturilor de mediu

Componenta Managerială 3

Page 12: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Avantajele utilizării AirOpTek

•Alocarea şi urmărirea cotelor bugetate pentru diverse centre de cost

• Încadrarea consumurilor energetice în valorile contractate

•Generarea precisă a previzionatelor de consum

Reducerea costurilor prin:

•Urmărirea consumurilor specifice pe locaţii şi zone, responsabilizarea locala şi monitorizarea centrală

•Implementaea unor măsuri rezultate din analize şi rapoarte

•Eliminarea consumurilor parazite şi întărirea disciplinei de utilizare

Reducerea consumurilor prin:

•Calculul exact al costului şi intensităţii energetice/locaţie

•Eficientizarea utilizării resurselor de energie

Creşterea competitivităţii prin:

•Analiza calităţii distribuţiei şi consumului aerului comprimat

•Monitorizarea parametrilor fizici şi mentenanţă preventivă pentru prevenirea pierderilor şi a defectelor majore la utilaje

Creşterea fiabilităţii şi reducerea costurilor de mentenanţă prin:

Page 13: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Efectele implementării

AirOpTek (termene de recuperare a investiţiei)

Eliminarea consumurilor parazite care nu sunt legate de producţia efectivă

Diminuarea facturii de energie electrică cu 20-50% prin previzionarea consumurilor şi încadrarea în cotele şi parametrii alocaţi prin monitorizarea şi alarmarea în timp real

Reducerea consumului energetic cu 15-25% prin eficientizarea parametrilor de operare şi a intervalelor de lucru

Detecţia timpurie a pierderilor de aer şi identificarea rapidă a sursei de pierderi

Introducerea unui instrument de măsurare performant pe baza căruia să fie posibilă optimizarea sistemului

Monitorizarea în timp real a parametrilor tehnici de generare şi distribuţie şi corelarea cu consumurile energetice

Întărirea disciplinei tehnologice şi a responsabilizării în gestionarea resurselor

Selecţia tipului optim de contract, a furnizorului şi a generării previzionatelor – cumpărarea energiei în cele mai avantajoase condiţii

Selecţia tehnologiilor de reducere a costurilor energetice asociate operării instalaţiei de aer comprimat, de reducere a amprentei CO2

Termene de recuperare de 6 luni până la 1 an pentru sistemul AirOpTek©

Page 14: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

De ce Quartz Matrix ?

Experienţa de peste 17 ani în domeniul tehnologiei informaţiei

Echipa de consultanţi şi specialişti certificaţi

Locul ocupat în Topul 5000 al celor mai sigure companii din România

Posibilitatea personalizării unor soluţii pe specificul businessului clienţilor noştri: Departamentul de Cercetare-Dezvoltare

Sistemele de management ale companiei (managementul calităţii ISO 9001:2001, managementul impactului de mediului ISO 14001:2005, managementul sănătăţii şi securităţii în muncă ISO 18001:2008 si managementul securităţii informatice ISO 27001:2005)

Autorizare ANRE pentru elaborarea bilanţului energetic complex

Înscrierea în Registrul National al Potenţialilor Contractori pentru Activităţi de Cercetare şi Dezvoltare

Parteneriate cu branduri internaţionale: Eaton, Schneider, Siemens, Axiomtek, Microsoft, IBM, Cisco, Intel, VMware

Orientarea pe 5 direcţii de business prin diviziile: Quartz Matrix - Soluţii IT&C, NetDeTek - Soluţii de Securitate şi Comunicaţii, NextClass - Soluţii Educaţionale, CounTek - Soluţii pentru HoReCa si Retail şi Senys - Soluţii Industriale

Page 15: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Quartz Matrix – Soluţii integrate

Audit al situaţiei actuale existente în compania solicitantă

Consultanţă în alegerea soluţiei potrivite nevoilor şi specificului afacerii clientului

Proiectarea soluţiei specifice

Implementarea conform standardelor, realizată de specialişti atestaţi

Mentenanţă şi service autorizat

Page 16: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Implementări de succes

Delphi Diesel - Iaşi • Sistem de monitorizare energie electrică E-Net® în 250 puncte de măsură

Romaero SA - Bucureşti • Sistem de monitorizare energie electrică E-Net® în 70 puncte de măsură

Timken România SA - Ploieşti • Sistem de monitorizare energie electrică E-Net® în 40 puncte de măsură–determinare costuri pe centre de

cost , termică în două puncte şi gaz metan în 2 puncte; monitorizare monoxid de carbon, temperatură şi umiditate în secţia de tratamente termice în 8 puncte de măsură

Turnătoria Centrală Orion - Câmpina • Sistem de monitorizare energie electrică E-Net® în 31 puncte de măsură–determinare costuri pe centre de

cost şi încadrare în curba de sarcini

Neptun SA - Câmpina • Sistem de monitorizare energie electrică E-Net® în 20 puncte de măsură–determinare costuri pe centre de

profit

Ulerom SA - Vaslui • Sistem de monitorizare energie electrică E-Net® în 12 puncte de măsură şi abur tehnologic

în 7 puncte de măsură–determinare costuri pe centre de profit

Page 17: AirOpTek - conectAppsDimensionarea optimă a componentelor şi a reţelei de distribuţie prin analiza parametrilor de distribuţie şi consum, stabilirea parametrilor de operare (presiune,

Iasitex SA - Iaşi • Sistem de monitorizare energie electrică E-Net® în 12 puncte de măsură–determinare consumuri pe centre de

cost şi încadrare în curba de sarcini

SWEDWOOD SA - Siret • Sistem de telegestiune energie electrică în 2 puncte de măsură–determinare costuri uzinale; monitorizare şi

telecomandă în 12 puncte

RULMENŢI KOMBASAN - Bârlad • Sistem complex de monitorizare consumuri energie electrică E-Net® şi sistem SCADA pentru distribuţie

internă energie externă şi cogenerare echipamente Schneider SEPAM

SOCERAM SA - Doiceşti Dâmboviţa • Sistem de monitorizare energie electrică E-Net® în 10 puncte de măsură–determinare costuri pe centre de

profit

MEFIN SA - Sinaia Prahova • Sistem de monitorizare energie electrică E-Net® în 50 puncte de măsură–determinare costuri pe centre de

profit

Implementări de succes