ă alternativă a lumii...interstiţială de tăcere productivă, meditativă, un al doilea spaţiu...

3
Publicitate (/pagina/publicitate) Redacţia (/pagina/redactia) Contact (/pagina/contact) "Sint vechi, domnule!" (I.L. Caragiale) (/) (https://www.facebook.com/dilemaveche/?fref=ts) (https://plus.google.com/112188163978441757178/about) Mona Vatamanu si Florin Tudor (/tag/mona-vatamanu-si-orin-tudor) „Prăpădenia pămîntului”, o sintaxă alternativă a lumii Daria GHIU (/autor/daria-ghiu) (https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click? xai=AKAOjsvmYL0QB6twj1suR_Po33bdI_th8O4cCkcFvMSkx3dilx5zi- yJ_Ogk3zrUGilaY_GINseO- 1- 2sJjhSjyRxqPV6Lrthpxz8_wkngEDRJmCrtlC5oVb&sig=Cg0ArKJSzHKVOlkV0700&url de- vanzare- bucuresti/%3Fsource%3DInviteMedia)

Transcript of ă alternativă a lumii...interstiţială de tăcere productivă, meditativă, un al doilea spaţiu...

Page 1: ă alternativă a lumii...interstiţială de tăcere productivă, meditativă, un al doilea spaţiu de lucru, unul imaginar. Nu regăseşti în arta lor ironia şi sarcasmul ieftine,

Publicitate (paginapublicitate) Redacţia (paginaredactia) Contact (paginacontact)

Sint vechi domnule (IL Caragiale)

()

(httpswwwfacebookcomdilemavechefref=ts)

(httpsplusgooglecom112188163978441757178about)

Mona Vatamanu si Florin Tudor (tagmona-vatamanu-si-orin-tudor)

bdquoPrăpădenia pămicircntuluirdquo o sintaxă alternativă a lumiiDaria GHIU (autordaria-ghiu)

(httpsadclickgdoubleclicknetpcsclickxai=AKAOjsvmYL0QB6twj1suR_Po33bdI_th8O4cCkcFvMSkx3dilx5zi-yJ_Ogk3zrUGilaY_GINseO-1-2sJjhSjyRxqPV6Lrthpxz8_wkngEDRJmCrtlC5oVbampsig=Cg0ArKJSzHKVOlkV0700ampurlx=1ampadurl=httpsofertecosmopolisroapartamente-de-vanzare-bucuresti3Fsource3DInviteMedia)

Distribuie cu

(httpwwwfacebookcomsharerphpu=httpdilemavecherosectiunedileme-on-linearticolprapadenia-pamintului-o-sintaxa-alternativa-a-lumii)

(httptwittercomhomestatus=httpdilemavecherosectiunedileme-on-linearticolprapadenia-pamintului-o-sintaxa-alternativa-a-lumii)

(httpplusgooglecomshareurl=httpdilemavecherosectiunedileme-on-linearticolprapadenia-pamintului-o-sintaxa-alternativa-a-lumii)

(httpwwwlinkedincomshareArticlemini=trueampurl=httpdilemavecherosectiunedileme-on-linearticolprapadenia-pamintului-o-sintaxa-alternativa-a-lumii)

Publicat la 3 December 2016

O imensă tăcere te cuprinde icircn spaţiile cu lucrări semnate de artiştii Mona Vătămanu şi Florin Tudor Lucrările lor aşezate icircntre patru pereţi produc o zonăinterstiţială de tăcere productivă meditativă un al doilea spaţiu de lucru unul imaginar Nu regăseşti icircn arta lor ironia şi sarcasmul ieftine nici măruntele glumevizuale (iar cicirct de plină de asemenea glume bricolate e lumea artei contemporane) nici aşezarea unei noi lumi perfecte peste o lume deja existentă cei doi nucaută şi nici nu găsesc soluţii instant nu icircşi arată nicio secundă superioritatea nu sicircnt nici oglinda nedeformată a unei lumi prezente ei pare că icircncearcă să icircţidemonstreze că arta poate deveni o instanţă capabilă să repare icircn jurul ei prin aplicarea unei alte sintaxe care leagă altfel lucrurile date Arta lor stă suspendatăicircntr-un spaţiu temporar icircncărcat un soi de no manrsquos land situat icircntre trecutul recent şi viitorul plin de promisiuni un prezent greu de denit Arta lor e terenalunecos bdquode trecererdquo icircntre două lumi O nouă expoziţie solo a artiştilor Mona Vătămanu şi Florin Tudor aticirct cu lucrări noi cicirct şi cu lucrări mai vechi este deschisăpicircnă pe 18 decembrie la Salonul de Proiecte din Bucureşti

Titlul expoziţiei este Prăpădenia pămicircntului ndash acesta este şi titlul uneia dintre lucrări o intervenţie operată pe locul fostei fabrici de armament şi pulberărie DudeştiO operaţie ritualică de redenire a unui spaţiu amorf prin gesturi aparent stranii de conştientizare a acestuia şi de vindecare simbolică Prăpădenia pămicircntului sauprăpădenia lui Dumnezeu sau prăpădenia de pe lume pagubă distrugere Da icircntr-un an dominat de Cuminţenii ale pămicircntului toate versiuni ale unei Cuminţeniiunice aceea reală de care am ajuns să uităm cu toţii pierduţi icircntr-o sumedenie de scenarii iată o reecţie asupra unei lumi icircntre lumi (şi) cu ajutorul unei locuţiunisubstantivale icircnvechite care are greutatea unui blestem

43 de persoane apreciază asta Fii primul dintre prietenii tăiIcircmi place

Film obiect instalaţie pictură ndash lucrările duo-ului artistic icircşi propun să ofere diferite tipuri de icircncetiniri ale timpului şi moduri de recunoaştere a unor dislocăripetrecute fără ca noi să m bdquope fazărdquo Artiştii parcă vor să ne comunice că am ratat lumea icircn ultimii 27 de ani iar gesturile lor lente subtile perfect calculateaproape invizibile efectuate (uneori literal) bdquola rul ierbiirdquo ori mai mult decicirct aticirct la nivelul celor mai ne particule ale lumii (Praful lm 2006) au menirea să netrezească iată lumea ta hai să facem ceva să o recongurăm prin mişcările noastre să o re-cartograem (icircn expoziţie lumea e cusută atent bucată cu bucată icircnhărţi compuse din liste de datorii ori grace reprezenticircnd cheltuielile militare ale naţiunilor icircntre 2013 şi 2045) să re-naştem universul din făină şi apă (O cosmologiebdquosăracărdquo 2016 care aminteşte şi de celebrul Le Voyage dans la Lune) Să contemplăm dincolo de linia orizontului nemişcaţi plasaţi unul alături de celălalt pe ruineleaceleiaşi foste fabrici de armament şi pulberărie de la Dudeşti lucrarea video Lumea nouă (2016) e icircnscenarea unui tablou celebru de Tiepolo Il Mondo NuovoGrupul statuar (viu) priveşte icircn zare iar această nemişcare este lmată pe durata de aproape patru minute Un post-post-romantism urban

Iată-ne apoi icircn faţa unui obiect ciudat o machetă turnată icircn beton la bază avicircnd apoi mai multe bdquoetajerdquo uşoare din lemn şi cutii de medicamente decupate Să e eacăsuţa de păpuşi a unei fetiţe sărace făcută din bdquofarmaciardquo domestică a bunicilor pe care o priveşti de sus ca un Gulliver ori ca o Alice Dar ce-i cu betonulLegenda lucrării dezvăluie titlul ndash O situaţie imposibil de miraculoasă ndash şi explicaţia o propunere de reconversie a Catedralei Micircntuirii Neamului icircntr-un viitor spitalAată sub semnul bdquomiraculosuluirdquo şi al lui bdquoimposibil derdquo lucrarea icircncetineşte şi ea timpul şi icircşi imaginează o reordonare supranaturală a lumii acolo unde ordineaicircn viaţa reală e dată de o altă instanţă la fel de (i)materială Biserica

Icircn centrul expoziţiei se aă o instalaţie icircnaltă intitulată Nicăieri un gard fragil din lemn şi foaie de calc cu sicircrmă ghimpată deasupra şi coji de mandarină dedesubtIcircntre sicircrma ghimpată care blochează orice cale de acces şi cojile aşezate pe podea e o icircntreagă istorie de ziduri sărite fără succes cu preţul morţii Obiectul ebdquoapărut icircn visrdquo aşa cum aăm e obiectul din subconştient şi transpus icircn realitatea expoziţiei obiectul unui timp şi spaţiu bdquoicircntrerdquo venit din acel spaţiu adicircnc al unuibdquonicăierirdquo şi bdquonicicicircndrdquo al fricilor şi frustrărilor personale Pe un perete aproape de fereastră Icircnticirclnire cu istoria (2007-2016) ndash ce titlu voit didactic simplu sec ndashreprezintă o serie de 20 de picturi care ilustrează momente ale istoriei recente icircncepicircnd cu bdquo22 decembrie 1989 Timişoarardquo şi terminicircnd cu bdquoSiriardquo Istoria se icircnvicircrteicircn cerc iar pictura funcţionează ca mediu de imortalizare a acesteia pur ilustrativ fără adaosuri refuzicircnd alegoria metaforele şi citatele un realism frust nimicpreţios dar refuzicircnd şi falsa obiectivitate a camerei de fotograat (căci trăim icircntr-o lume a violenţei imaginilor de război răspicircndite icircn mediul virtual deopotrivămobilizatoare şi manipulatoare) Pictura organizată la zid ca o icircnşiruire de planşe de şcoală de dinaintea fotograei

Ploaia de lumicircnări prinse de tavan pe hol la intrarea icircn expoziţie dar şi icircntr-unul dintre colţurile expoziţiei (acest colţ amintind de acela pe care Malevich icirclbdquoicircntineazărdquo icircn 1915 cu Pătratul său negru acolo unde stăteau picircnă atunci doar icoanele) lucrare intitulată Morţii sicircnt tăcuţi are alături un citat din Theodor Lessingcitat care ar putea gicircndit şi el ca o cheie a icircntregii expoziţii dacă nu am vrea ca vizitator să fugim tocmai de asemenea chei căuticircnd (şi găsind) sensul icircn chiarstructura ecărei lucrări omul e cel care transformă cauzalitatea icircntr-o normă luicircnd drept anormal tocmai ruptura icircn această ordine ceea ce ţine de miracol haoscoincidenţă ndash spune rezumicircnd brutal cuvintele lui Lessing o victimă controversată a istoriei recente Lumicircnările care vin de sus icircn jos amintesc şi ele de un teritoriual magiei şi al păgicircnului al bdquolumicircnărilor icircntoarserdquo

Acolo unde realitatea dă zilnic dovadă de gesturi contradictorii inconştiente lipsite de responsabilitate socială gesturi care ne sicircnt servite cu nonşalanţă dreptnormalitate Mona Vătămanu şi Florin Tudor apelează la o reconsiderare a lumii săpicircnd icircn adicircncurile minţii recurgicircnd la arhaic intricircnd icircn cotloane ascunse icircn carete icircnticirclneşti cu marii vizionari ai lumii (şi despre aceasta am putea scrie un text icircn sine) Artiştii lucrează icircn mic la refacerea lumii icircşi propun icircnticirclnirea cu linia nă aorizontului şi cu spectrele puterii vor să vindece lumea prin intermediul unor gesturi care ţin de o altă dimensiune o transgresare critică a graniţelor dintreconştient şi teritoriile icircntunecate ale minţii

bdquoPrăpădenia pămicircntuluildquo

Mona Vătămanu şi Florin Tudor

11 noiembrie ndash 18 decembrie 2016

Salonul de Proiecte (Tipograa Universul Corpul B etaj 1 Ion Brezoianu 23-25 București)

Foto Ştefan Sava

Page 2: ă alternativă a lumii...interstiţială de tăcere productivă, meditativă, un al doilea spaţiu de lucru, unul imaginar. Nu regăseşti în arta lor ironia şi sarcasmul ieftine,

Distribuie cu

(httpwwwfacebookcomsharerphpu=httpdilemavecherosectiunedileme-on-linearticolprapadenia-pamintului-o-sintaxa-alternativa-a-lumii)

(httptwittercomhomestatus=httpdilemavecherosectiunedileme-on-linearticolprapadenia-pamintului-o-sintaxa-alternativa-a-lumii)

(httpplusgooglecomshareurl=httpdilemavecherosectiunedileme-on-linearticolprapadenia-pamintului-o-sintaxa-alternativa-a-lumii)

(httpwwwlinkedincomshareArticlemini=trueampurl=httpdilemavecherosectiunedileme-on-linearticolprapadenia-pamintului-o-sintaxa-alternativa-a-lumii)

Publicat la 3 December 2016

O imensă tăcere te cuprinde icircn spaţiile cu lucrări semnate de artiştii Mona Vătămanu şi Florin Tudor Lucrările lor aşezate icircntre patru pereţi produc o zonăinterstiţială de tăcere productivă meditativă un al doilea spaţiu de lucru unul imaginar Nu regăseşti icircn arta lor ironia şi sarcasmul ieftine nici măruntele glumevizuale (iar cicirct de plină de asemenea glume bricolate e lumea artei contemporane) nici aşezarea unei noi lumi perfecte peste o lume deja existentă cei doi nucaută şi nici nu găsesc soluţii instant nu icircşi arată nicio secundă superioritatea nu sicircnt nici oglinda nedeformată a unei lumi prezente ei pare că icircncearcă să icircţidemonstreze că arta poate deveni o instanţă capabilă să repare icircn jurul ei prin aplicarea unei alte sintaxe care leagă altfel lucrurile date Arta lor stă suspendatăicircntr-un spaţiu temporar icircncărcat un soi de no manrsquos land situat icircntre trecutul recent şi viitorul plin de promisiuni un prezent greu de denit Arta lor e terenalunecos bdquode trecererdquo icircntre două lumi O nouă expoziţie solo a artiştilor Mona Vătămanu şi Florin Tudor aticirct cu lucrări noi cicirct şi cu lucrări mai vechi este deschisăpicircnă pe 18 decembrie la Salonul de Proiecte din Bucureşti

Titlul expoziţiei este Prăpădenia pămicircntului ndash acesta este şi titlul uneia dintre lucrări o intervenţie operată pe locul fostei fabrici de armament şi pulberărie DudeştiO operaţie ritualică de redenire a unui spaţiu amorf prin gesturi aparent stranii de conştientizare a acestuia şi de vindecare simbolică Prăpădenia pămicircntului sauprăpădenia lui Dumnezeu sau prăpădenia de pe lume pagubă distrugere Da icircntr-un an dominat de Cuminţenii ale pămicircntului toate versiuni ale unei Cuminţeniiunice aceea reală de care am ajuns să uităm cu toţii pierduţi icircntr-o sumedenie de scenarii iată o reecţie asupra unei lumi icircntre lumi (şi) cu ajutorul unei locuţiunisubstantivale icircnvechite care are greutatea unui blestem

43 de persoane apreciază asta Fii primul dintre prietenii tăiIcircmi place

Film obiect instalaţie pictură ndash lucrările duo-ului artistic icircşi propun să ofere diferite tipuri de icircncetiniri ale timpului şi moduri de recunoaştere a unor dislocăripetrecute fără ca noi să m bdquope fazărdquo Artiştii parcă vor să ne comunice că am ratat lumea icircn ultimii 27 de ani iar gesturile lor lente subtile perfect calculateaproape invizibile efectuate (uneori literal) bdquola rul ierbiirdquo ori mai mult decicirct aticirct la nivelul celor mai ne particule ale lumii (Praful lm 2006) au menirea să netrezească iată lumea ta hai să facem ceva să o recongurăm prin mişcările noastre să o re-cartograem (icircn expoziţie lumea e cusută atent bucată cu bucată icircnhărţi compuse din liste de datorii ori grace reprezenticircnd cheltuielile militare ale naţiunilor icircntre 2013 şi 2045) să re-naştem universul din făină şi apă (O cosmologiebdquosăracărdquo 2016 care aminteşte şi de celebrul Le Voyage dans la Lune) Să contemplăm dincolo de linia orizontului nemişcaţi plasaţi unul alături de celălalt pe ruineleaceleiaşi foste fabrici de armament şi pulberărie de la Dudeşti lucrarea video Lumea nouă (2016) e icircnscenarea unui tablou celebru de Tiepolo Il Mondo NuovoGrupul statuar (viu) priveşte icircn zare iar această nemişcare este lmată pe durata de aproape patru minute Un post-post-romantism urban

Iată-ne apoi icircn faţa unui obiect ciudat o machetă turnată icircn beton la bază avicircnd apoi mai multe bdquoetajerdquo uşoare din lemn şi cutii de medicamente decupate Să e eacăsuţa de păpuşi a unei fetiţe sărace făcută din bdquofarmaciardquo domestică a bunicilor pe care o priveşti de sus ca un Gulliver ori ca o Alice Dar ce-i cu betonulLegenda lucrării dezvăluie titlul ndash O situaţie imposibil de miraculoasă ndash şi explicaţia o propunere de reconversie a Catedralei Micircntuirii Neamului icircntr-un viitor spitalAată sub semnul bdquomiraculosuluirdquo şi al lui bdquoimposibil derdquo lucrarea icircncetineşte şi ea timpul şi icircşi imaginează o reordonare supranaturală a lumii acolo unde ordineaicircn viaţa reală e dată de o altă instanţă la fel de (i)materială Biserica

Icircn centrul expoziţiei se aă o instalaţie icircnaltă intitulată Nicăieri un gard fragil din lemn şi foaie de calc cu sicircrmă ghimpată deasupra şi coji de mandarină dedesubtIcircntre sicircrma ghimpată care blochează orice cale de acces şi cojile aşezate pe podea e o icircntreagă istorie de ziduri sărite fără succes cu preţul morţii Obiectul ebdquoapărut icircn visrdquo aşa cum aăm e obiectul din subconştient şi transpus icircn realitatea expoziţiei obiectul unui timp şi spaţiu bdquoicircntrerdquo venit din acel spaţiu adicircnc al unuibdquonicăierirdquo şi bdquonicicicircndrdquo al fricilor şi frustrărilor personale Pe un perete aproape de fereastră Icircnticirclnire cu istoria (2007-2016) ndash ce titlu voit didactic simplu sec ndashreprezintă o serie de 20 de picturi care ilustrează momente ale istoriei recente icircncepicircnd cu bdquo22 decembrie 1989 Timişoarardquo şi terminicircnd cu bdquoSiriardquo Istoria se icircnvicircrteicircn cerc iar pictura funcţionează ca mediu de imortalizare a acesteia pur ilustrativ fără adaosuri refuzicircnd alegoria metaforele şi citatele un realism frust nimicpreţios dar refuzicircnd şi falsa obiectivitate a camerei de fotograat (căci trăim icircntr-o lume a violenţei imaginilor de război răspicircndite icircn mediul virtual deopotrivămobilizatoare şi manipulatoare) Pictura organizată la zid ca o icircnşiruire de planşe de şcoală de dinaintea fotograei

Ploaia de lumicircnări prinse de tavan pe hol la intrarea icircn expoziţie dar şi icircntr-unul dintre colţurile expoziţiei (acest colţ amintind de acela pe care Malevich icirclbdquoicircntineazărdquo icircn 1915 cu Pătratul său negru acolo unde stăteau picircnă atunci doar icoanele) lucrare intitulată Morţii sicircnt tăcuţi are alături un citat din Theodor Lessingcitat care ar putea gicircndit şi el ca o cheie a icircntregii expoziţii dacă nu am vrea ca vizitator să fugim tocmai de asemenea chei căuticircnd (şi găsind) sensul icircn chiarstructura ecărei lucrări omul e cel care transformă cauzalitatea icircntr-o normă luicircnd drept anormal tocmai ruptura icircn această ordine ceea ce ţine de miracol haoscoincidenţă ndash spune rezumicircnd brutal cuvintele lui Lessing o victimă controversată a istoriei recente Lumicircnările care vin de sus icircn jos amintesc şi ele de un teritoriual magiei şi al păgicircnului al bdquolumicircnărilor icircntoarserdquo

Acolo unde realitatea dă zilnic dovadă de gesturi contradictorii inconştiente lipsite de responsabilitate socială gesturi care ne sicircnt servite cu nonşalanţă dreptnormalitate Mona Vătămanu şi Florin Tudor apelează la o reconsiderare a lumii săpicircnd icircn adicircncurile minţii recurgicircnd la arhaic intricircnd icircn cotloane ascunse icircn carete icircnticirclneşti cu marii vizionari ai lumii (şi despre aceasta am putea scrie un text icircn sine) Artiştii lucrează icircn mic la refacerea lumii icircşi propun icircnticirclnirea cu linia nă aorizontului şi cu spectrele puterii vor să vindece lumea prin intermediul unor gesturi care ţin de o altă dimensiune o transgresare critică a graniţelor dintreconştient şi teritoriile icircntunecate ale minţii

bdquoPrăpădenia pămicircntuluildquo

Mona Vătămanu şi Florin Tudor

11 noiembrie ndash 18 decembrie 2016

Salonul de Proiecte (Tipograa Universul Corpul B etaj 1 Ion Brezoianu 23-25 București)

Foto Ştefan Sava

Page 3: ă alternativă a lumii...interstiţială de tăcere productivă, meditativă, un al doilea spaţiu de lucru, unul imaginar. Nu regăseşti în arta lor ironia şi sarcasmul ieftine,

Film obiect instalaţie pictură ndash lucrările duo-ului artistic icircşi propun să ofere diferite tipuri de icircncetiniri ale timpului şi moduri de recunoaştere a unor dislocăripetrecute fără ca noi să m bdquope fazărdquo Artiştii parcă vor să ne comunice că am ratat lumea icircn ultimii 27 de ani iar gesturile lor lente subtile perfect calculateaproape invizibile efectuate (uneori literal) bdquola rul ierbiirdquo ori mai mult decicirct aticirct la nivelul celor mai ne particule ale lumii (Praful lm 2006) au menirea să netrezească iată lumea ta hai să facem ceva să o recongurăm prin mişcările noastre să o re-cartograem (icircn expoziţie lumea e cusută atent bucată cu bucată icircnhărţi compuse din liste de datorii ori grace reprezenticircnd cheltuielile militare ale naţiunilor icircntre 2013 şi 2045) să re-naştem universul din făină şi apă (O cosmologiebdquosăracărdquo 2016 care aminteşte şi de celebrul Le Voyage dans la Lune) Să contemplăm dincolo de linia orizontului nemişcaţi plasaţi unul alături de celălalt pe ruineleaceleiaşi foste fabrici de armament şi pulberărie de la Dudeşti lucrarea video Lumea nouă (2016) e icircnscenarea unui tablou celebru de Tiepolo Il Mondo NuovoGrupul statuar (viu) priveşte icircn zare iar această nemişcare este lmată pe durata de aproape patru minute Un post-post-romantism urban

Iată-ne apoi icircn faţa unui obiect ciudat o machetă turnată icircn beton la bază avicircnd apoi mai multe bdquoetajerdquo uşoare din lemn şi cutii de medicamente decupate Să e eacăsuţa de păpuşi a unei fetiţe sărace făcută din bdquofarmaciardquo domestică a bunicilor pe care o priveşti de sus ca un Gulliver ori ca o Alice Dar ce-i cu betonulLegenda lucrării dezvăluie titlul ndash O situaţie imposibil de miraculoasă ndash şi explicaţia o propunere de reconversie a Catedralei Micircntuirii Neamului icircntr-un viitor spitalAată sub semnul bdquomiraculosuluirdquo şi al lui bdquoimposibil derdquo lucrarea icircncetineşte şi ea timpul şi icircşi imaginează o reordonare supranaturală a lumii acolo unde ordineaicircn viaţa reală e dată de o altă instanţă la fel de (i)materială Biserica

Icircn centrul expoziţiei se aă o instalaţie icircnaltă intitulată Nicăieri un gard fragil din lemn şi foaie de calc cu sicircrmă ghimpată deasupra şi coji de mandarină dedesubtIcircntre sicircrma ghimpată care blochează orice cale de acces şi cojile aşezate pe podea e o icircntreagă istorie de ziduri sărite fără succes cu preţul morţii Obiectul ebdquoapărut icircn visrdquo aşa cum aăm e obiectul din subconştient şi transpus icircn realitatea expoziţiei obiectul unui timp şi spaţiu bdquoicircntrerdquo venit din acel spaţiu adicircnc al unuibdquonicăierirdquo şi bdquonicicicircndrdquo al fricilor şi frustrărilor personale Pe un perete aproape de fereastră Icircnticirclnire cu istoria (2007-2016) ndash ce titlu voit didactic simplu sec ndashreprezintă o serie de 20 de picturi care ilustrează momente ale istoriei recente icircncepicircnd cu bdquo22 decembrie 1989 Timişoarardquo şi terminicircnd cu bdquoSiriardquo Istoria se icircnvicircrteicircn cerc iar pictura funcţionează ca mediu de imortalizare a acesteia pur ilustrativ fără adaosuri refuzicircnd alegoria metaforele şi citatele un realism frust nimicpreţios dar refuzicircnd şi falsa obiectivitate a camerei de fotograat (căci trăim icircntr-o lume a violenţei imaginilor de război răspicircndite icircn mediul virtual deopotrivămobilizatoare şi manipulatoare) Pictura organizată la zid ca o icircnşiruire de planşe de şcoală de dinaintea fotograei

Ploaia de lumicircnări prinse de tavan pe hol la intrarea icircn expoziţie dar şi icircntr-unul dintre colţurile expoziţiei (acest colţ amintind de acela pe care Malevich icirclbdquoicircntineazărdquo icircn 1915 cu Pătratul său negru acolo unde stăteau picircnă atunci doar icoanele) lucrare intitulată Morţii sicircnt tăcuţi are alături un citat din Theodor Lessingcitat care ar putea gicircndit şi el ca o cheie a icircntregii expoziţii dacă nu am vrea ca vizitator să fugim tocmai de asemenea chei căuticircnd (şi găsind) sensul icircn chiarstructura ecărei lucrări omul e cel care transformă cauzalitatea icircntr-o normă luicircnd drept anormal tocmai ruptura icircn această ordine ceea ce ţine de miracol haoscoincidenţă ndash spune rezumicircnd brutal cuvintele lui Lessing o victimă controversată a istoriei recente Lumicircnările care vin de sus icircn jos amintesc şi ele de un teritoriual magiei şi al păgicircnului al bdquolumicircnărilor icircntoarserdquo

Acolo unde realitatea dă zilnic dovadă de gesturi contradictorii inconştiente lipsite de responsabilitate socială gesturi care ne sicircnt servite cu nonşalanţă dreptnormalitate Mona Vătămanu şi Florin Tudor apelează la o reconsiderare a lumii săpicircnd icircn adicircncurile minţii recurgicircnd la arhaic intricircnd icircn cotloane ascunse icircn carete icircnticirclneşti cu marii vizionari ai lumii (şi despre aceasta am putea scrie un text icircn sine) Artiştii lucrează icircn mic la refacerea lumii icircşi propun icircnticirclnirea cu linia nă aorizontului şi cu spectrele puterii vor să vindece lumea prin intermediul unor gesturi care ţin de o altă dimensiune o transgresare critică a graniţelor dintreconştient şi teritoriile icircntunecate ale minţii

bdquoPrăpădenia pămicircntuluildquo

Mona Vătămanu şi Florin Tudor

11 noiembrie ndash 18 decembrie 2016

Salonul de Proiecte (Tipograa Universul Corpul B etaj 1 Ion Brezoianu 23-25 București)

Foto Ştefan Sava