ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale

of 11 /11
ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale (judeţele Alba şi Suceava) Mioara BOCĂNICI CEFIDEC Vatra Dornei

Embed Size (px)

description

ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale (judeţele Alba şi Suceava). Mioara BOCĂNICI CEFIDEC Vatra Dornei. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale

Page 1: ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale

ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale

(judeţele Alba şi Suceava)

Mioara BOCĂNICICEFIDEC Vatra Dornei

Page 2: ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale

Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi - CEFIDEC Vatra Dornei, instituţie publică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a participat la proiectul ESPON TEDI - Territorial Diversity in Europe.

Proiectul a fost derulat în cadrul unui parteneriat format din cercetători din 5 instituţii partenere care provin din Suedia, Grecia, România, Malta şi Elveţia.

Page 3: ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale

Agenda Teritorială, precum şi Strategiile de la Lisabona şi Goteborg au arătat că trebuie identificată şi mobilizată diversitatea potenţialului teritorial al regiunilor de a contribui la dezvoltarea durabilă, creşterea economică şi crearea locurilor de muncă în UE.

Obiectivul acestui proiect a fost acela de a furniza informaţii care să ajute la o mai bună înţelegere a proceselor de dezvoltare în teritoriile din afara Pentagonului care fac parte din următoarele categorii: zone insulare, zone montane, zone slab populate sau periferice. Analiza şi-a propus în special să sublinieze modul în care aceste teritorii pot contribui la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona şi a celei de la Goteborg.

Page 4: ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale

Activitatea CEFIDEC Vatra Dornei în cadrul proiectului a constat în efectuarea unei analize concentrate - respectiv studii de caz în judeţele Alba şi Suceava.

Page 5: ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale
Page 6: ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale
Page 7: ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale
Page 8: ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale

Analiza pe care am efectuat-o a necesitat desfăşurarea următorilor paşi:

• Caracterizarea handicapurilor şi provocărilor teritorialeScopul acestui pachet de lucru a fost acela de a oferi o argumentare care să lege handicapurile teritoriale, oportunităţile de dezvoltare economică şi provocările care să poată acoperi tipurile diferite de teritorii studiate în cadrul proiectului.

• Studiul avantajelor comparative regionaleAcest pachet de lucru a avut drept scop dezvoltarea unei abordări micro a analizei proceselor de dezvoltare regională din cadrul acestor teritorii. În acest scop s-au analizat: inter-relaţiile dintre actorii publici şi privaţi în domeniul dezvoltării, accesul la anumite structuri de servicii, gradul de acces la resurse naturale sau capital uman. Indicatorii vizaţi vor fi cei care ţin de: demografie, agricultură, economie şi infrastructură.

• Poziţionarea teritoriilor în contextul politicilor europeneAceastă sarcină a avut drept scop dezvoltarea unei abordări macro a chestiunilor legate de procesele de dezvoltare regională.

Page 9: ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale

In cadrul proiectului, prin analiza efectuată, s-a incercat să se raspundă la următoarele intrebări:

• Care ar fi principalele provocări structurale ale judeţului Suceava /Alba?

• Care ar fi principalele puncte forte si oportunităţi de dezvoltare ale judeţului Suceava / Alba?

• Ce provocări pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Suceava / Alba ar exista?

Page 10: ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale

PROBLEME IDENTIFICATE ÎN IMPLEMENTARE:

•Culegerea datelor;

•Estimarea unor indicatori;

•Obţinerea de puncte de vedere de la persoane abilitate (conlucrarea);

•Controlul de prim nivel – un exerciţiu foarte ANEVOIOS şi BIROCRATIC!

Page 11: ESPON – Territorial Diversity- contribuţia naţională la studiul diversităţii teritoriale

SFATURI PENTRU POTENŢIALII BENEFICIARI:

•Faceţi strategia de implementare a proiectului cu stakeholder-ul naţional, regional, etc. şi făceţi-l să înţeleagă, că lucraţi în folosul lui şi de aceea trebuie să lucraţi bine!

•Comunicaţi în permanenţă, dar mai ales când sunteţi în impas şi căutaţi împreună soluţii pentru a depăşi situaţiile care presupun blocaje!

•Asiguraţi-vă că activităţile care ţin de partea financiar-administrativă a proiectului, indiferent de bugetul alocat sunt în sarcina unei persoane abilitate şi cu experienţă!