Erdelyi Mici

3
Vegyél részt a Tudomány képekben 2015-ös európai pályázatán! rdélyi i"i A W ikipédiából, a szabad enciklopédiából Erdélyi Mici Erdélyi Mici és Pálóczy László a Tokaji aszú cím !"#!$es ma%yar &ilmben 'a &énykép !"#($ben kész)l*+ #letra$zi adatok %z&letett !"!( szep*ember !! Tesc-en, .sz*rák/Ma%yar Monarc-ia l'unyt !""# júli0s '12 é3esen+ 4an*a Monica, 5ali&ornia, Amerikai E%yes)l* 6llamok (ázastársa !"2(  / !"27 8áday 9mre )álya*utása +kt, éek !"2! /  !"#2 rdélyi i"i az ./b-n A Wikim édia :ommons *ar*almaz  Erdélyi Mici  *émájú médiaállományoka*

Transcript of Erdelyi Mici

Page 1: Erdelyi Mici

8/19/2019 Erdelyi Mici

http://slidepdf.com/reader/full/erdelyi-mici 1/3

Vegyél részt aTudomány képekben 2015-ös európai pályázatán!

rdélyi i"i

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiábólErdélyi Mici

Erdélyi Mici és Pálóczy László a Tokaji aszú cím !"#!$es ma%yar &ilmben 'a &énykép !"#($ben kész)l*+#letra$zi adatok

%z&letett !"!( szep*ember !!Tesc-en, .sz*rák/Ma%yar Monarc-ia

l'unyt !""# júli0s'12 é3esen+4an*a Monica, 5ali&ornia, Amerikai E%yes)l* 6llamok

(ázastársa !"2( / !"27 8áday 9mre

)álya*utása+kt, é ek !"2! / !"#2

rdélyi i"i az . /b-n

AWikimédia :ommons *ar*almaz Erdélyi Mici *émájú médiaállományoka*

Page 2: Erdelyi Mici

8/19/2019 Erdelyi Mici

http://slidepdf.com/reader/full/erdelyi-mici 2/3

rdélyi i"i , 'Tesc-en, !"!( szep*ember !! ;!< / 4an*a Monica, 5ali&ornia, !""# júli0s;=<+&ilmszínész, komik0s

Tartalom$egyzék • ! >le*e

• = ?ilmszerepei

• 2 @e%yze*ek

• # ?orrások

#lete

!"= $*ól cirk0szi ar*is*akén* dol%ozo** 4zínészi pályája !"=1$ban kezdBdC**, amikor a L*es*3érekkel k)l&CldCn 3endé%szerepel* !"="$ben Derlinben él* és *Cbb néme* &ilmben i!"2( és !"27 kCzC**8áday 9mre színész &elesé%e 3ol* 4zínpadon &Ble% kabarékban,3í%já*ékokban és opere**ek sz0bre** szerepekben 3ol* lá*-a*ó Pályája !"##$ben derékba *C-áború 0*án *Cbbé nem lép-e*e** színpadra !" 7$ben az Amerikai E%yes)l* 6llamokba disszidál* 5ali&orniában -al* me% !""#$ben

ilmszerepei• yppoli*, a lakáj '!"2!+ / Mimi

• Pardon, *é3ed*em '!"22+ / Tini

• Dúza3irá% '!"2#+ / 5a*ó

• elye* az Cre%eknek '!"2#+ / Lilike, *áncosnB

• Emmy '!"2#+ / Tapsika, sz0bre**

• Ende sc-lec-*, alles %0* '!"2#+ / Lilly

• Az okos mama '!"2F+ / Gizi

• 5CszCnCm, -o%y el%ázol* '!"2F+ / Terka

• >des mos*o-a '!"2F+ / Della

• Pók-áló '!"2 + / 4imon Manci

Page 3: Erdelyi Mici

8/19/2019 Erdelyi Mici

http://slidepdf.com/reader/full/erdelyi-mici 3/3

• Hászú* &éláron '!"2 + / L0jza

• I0napar*i rande3ú '!"2 +

• 8ád bízom a &elesé%em '!"27+ / Mária

• >des a bosszú '!"27+ / 43elin

• 4zerelembBl nBs)l*em '!"27+ / Lili

• Pillana*nyi pénzza3ar '!"21+ / Jer%ely Anni

• A pap0cs-Bs '!"21+ / Helly

• Pén*ek 8ézi '!"21+ / Leleményi Piri, *áncosnB

• Tizen-árom kislány mosolyo% az é%re '!"21+ /Karjas 8ia

• Má*yás rende* csinál '!"2"+ / Mary

• A minisz*er bará*ja '!"2"+ / L0l0 m 3észnB

• >rik a búzakalász '!"2"+

• Tokaji aszú '!"#!+ / ámory Dabszi

• 4zeress)k e%ymás* '!"#(+

• 5a*yi '!"#=+ / Mária

• 4ziámi macska '!"#2+ / édi

• 6lomkerin%B '!"#2+ / M)ller menyasszonya

• @ómadár '!"#2+ / Tó*- Esz*er, primadonna

• A @á3or '!"17+