EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale...

216

Transcript of EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale...

Page 1: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu
Page 2: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 2 din 216

15 01.040.91 EN 1504-9:2008 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 9: Principii generale pentru utilizarea produselor şi sistemelor

Trim. I INS

16 01.040.91 EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 500 kW. Terminologie, cerinţe, încercare şi marcare Trim. I Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu puterea utilă mai mică sau egală cu 300 kW. Terminologie, cerinţe, încercare şi marcare

17 01.040.91 EN 14190:2014 Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare Trim. I INS

SM SR EN 14190:2010 Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

18 01.040.97 CEN/TR 15349:2006 Accesorii pentru mobilier. Termeni referitoare la elemente de alunecare și componentele acestora Trim. I INS

19 01.040.97 CEN/TR 15588:2007 Accesorii pentru mobilier. Termeni referitoare la balamale și componentele acestora Trim. I INS

20 01.040.97 CEN/TR 16015:2010 Accesorii pentru mobilier. Termeni referitoare la mecanismele de blocare Trim. I INS

21 01.080.01 EN 61355-1:2008 Clasificare şi identificare documente pentru instalaţii industriale, sisteme şi echipamente. Partea 1: Reguli şi tabele de clasificare

Trim. I INS

22 01.080.20 EN 27286:1991 Simboluri grafice pentru echipamente pentru sudare electrică prin presiune Trim. I INS

23 01.080.20 EN ISO 3826-2:2008 Pungi de plastic flexibile pentru sînge uman şi componente de singe. Partea 2: Simboluri grafice de utilizat pe etichete şi instrucţiuni de utilizare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 3826-2:2010

Pungi de plastic flexibile pentru sînge uman şi componente de singe. Partea 2: Simboluri grafice de utilizat pe etichete şi instrucţiuni de utilizare

24 01.080.29 EN ISO 3952-1:1994/A1:2004

Scheme cinematice. Simboluri grafice. Partea 1: Amendament 1 Trim. I INS

25 01.080.30 EN ISO 3952-1:1994 Scheme cinematice. Simboluri grafice. Partea 1

Trim. I INS

GOST 2.770-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Элементы кинематики

26 01.080.30 EN ISO 3952-2:1994 Scheme cinematice. Simboluri grafice. Partea 2 Trim. I INS

27 01.080.30 EN ISO 3952-3:1994 Scheme cinematice. Simboluri grafice. Partea 3 Trim. I INS

Page 3: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 3 din 216

28 01.100.01 EN ISO 128-20:2001 Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea 20: Convenţii de bază pentru linii Trim. I INS

29 01.100.01 EN ISO 128-21:2001 Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea 21: Proiectarea liniilor în sistemele CAD Trim. I INS

30 01.100.01 EN ISO 3098-2:2000 Documentaţie tehnică de produs. Scriere. Partea 2: Alfabetul latin, cifre şi semne Trim. I INS

31 01.100.01 EN ISO 3098-4:2000 Documentaţie tehnică de produs. Scriere. Partea 4: Semne diacritice şi semne particulare în alfabetul latin

Trim. I INS

32 01.100.01 EN ISO 5456-1:1999 Desene tehnice. Metode de proiecţie. Partea 1: Rezumat Trim. I INS

33 01.100.01 EN ISO 5456-2:1999 Desene tehnice. Metode de proiecţie. Partea 2: Reprezentări ortogonale Trim. I INS

34 01.100.01 EN ISO 5456-3:1999 Desene tehnice. Metode de proiecţie. Partea 3: Reprezentări axonometrice Trim. I INS

35 01.100.01 EN ISO 5456-4:2001 Desene tehnice. Metode de proiecţie. Partea 4: Proiecţie centrală Trim. I INS

36 01.100.01 EN ISO 5455:1994 Desene tehnice. Scări Trim. I INS37 01.100.01 EN ISO 5457:1999 Documentaţie tehnică de produs. Formate şi

prezentarea elementelor grafice ale planşelor de desen

Trim. I INS

38 01.100.01 EN ISO 5457:1999/A1:2010

Documentaţie tehnică de produs. Formate şi prezentarea elementelor grafice ale planşelor de desen. Amendament 1

Trim. I INS

39 01.100.01 EN ISO 7083:1994 Desene tehnice. Simboluri pentru tolerare geometrică. Proporţii şi dimensiuni Trim. I INS

40 01.100.01 EN ISO 7518:1999 Desene tehnice. Desene de construcţii. Reprezentarea simplificată a demolărilor şi a reconstrucţiilor

Trim. I INS

41 01.100.01 EN ISO 8560:1999 Desene tehnice. Desene de construcţii. Reprezentarea dimensiunilor, liniilor şi caroiajelor Trim. I INS

42 01.100.01 EN ISO 9431:1999 Desene de construcţii. Spaţii rezervate pentru desen, text şi indicator pe planşele de desen Trim. I INS

43 01.100.01 EN ISO 1660:1995 Desene tehnice. Cotarea şi tolerarea profilelor Trim. I INS44 01.100.01 EN ISO 3098-3:2000 Documentaţie tehnică de produs. Scriere. Partea 3:

Alfabetul grec Trim. I INS

45 01.100.01 EN ISO 3098-6:2000 Documentaţie tehnică de produs. Scriere. Partea 6: Alfabetul chirilic Trim. I INS

46 01.100.20 EN 2851:1992 Serie aerospaţială. Marcarea pieselor şi ansamblurilor, altele decât motoare. Indicaţii pe desene

Trim. I INS

Page 4: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 4 din 216

47 01.100.20 EN ISO 2162-1:1996 Documentaţie tehnică de produs. Arcuri. Partea 1: Reprezentare simplificată Trim. I INS

48 01.100.20 EN ISO 2162-2:1996 Documentaţie tehnică de produs. Arcuri. Partea 2: Prezentarea datelor tehnice ale arcurilor cilindrice de compresiune

Trim. I INS

49 01.100.20 EN ISO 2203:1997 Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a angrenajelor Trim. I INS

50 01.100.20 EN ISO 3040:2012 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Cotare şi tolerare. Conuri Trim. I INS

51 01.100.20 EN ISO 3952-4:1997 Scheme cinematice. Simboluri grafice. Partea 4 Trim. I INS

52 01.100.20 EN ISO 6410-1:1996 Desene tehnice. Filete şi piese filetate. Partea 1: Convenţii generale Trim. I INS

53 01.100.20 EN ISO 6410-2:1996 Desene tehnice. Filete şi piese filetate. Partea 2: Inserţii filetate Trim. I INS

54 01.100.20 EN ISO 6410-3:1996 Desene tehnice. Filete şi piese filetate. Partea 3: Reprezentarea simplificată Trim. I INS

55 01.100.20 EN ISO 9222-1:1995 Desene tehnice. Manşete de etanşare pentru aplicaţii dinamice. Partea 1: Reprezentare simplificată generală

Trim. I INS

56 01.100.20 EN ISO 9222-2:1994 Desene tehnice. Manşete de etanşare pentru aplicaţii dinamice. Partea 2: Reprezentare simplificată particulară

Trim. I INS

57 01.100.20 EN ISO 6411:1997 Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a găurilor de centrare Trim. I INS

58 01.100.20 EN ISO 6413:1994 Desene tehnice. Reprezentarea canelurilor cu flancuri în evolventă, paralele şi neparalele Trim. I INS

59 01.100.20 EN ISO 6414:1994 Desene tehnice pentru sticlărie Trim. I INS60 01.100.20 EN ISO 8826-1:1995 Desene tehnice. Rulmenţi. Partea 1: Reprezentarea

simplificată generală Trim. I INS

61 01.100.20 EN ISO 8826-2:1997 Desene tehnice. Rulmenţi. Partea 2: Reprezentarea simplificată detaliată Trim. I INS

62 01.100.20 EN ISO 15785:2002 Desene tehnice. Reprezentarea simbolică şi notarea asamblărilor lipite, fălţuite şi presate Trim. I INS

63 01.100.30 EN ISO 3766:2003 Desene de construcţii. Reprezentarea simplificată a armăturilor pentru beton Trim. I INS

64 01.100.30 EN ISO 3766:2003/AC:2004

Desene de construcţii. Reprezentarea simplificată a armăturilor pentru beton Trim. I INS

65 01.100.30 EN ISO 4157-1:1998 Desene de construcţii. Sisteme de notare. Partea 1: Clădiri şi părţi de clădiri Trim. I INS

66 01.100.30 EN ISO 4157-2:1998 Desene de construcţii. Sisteme de notare. Partea 2: Denumiri şi numere de încăperi Trim. I INS

67 01.100.30 EN ISO 4157-3:1998 Desene de construcţii. Sisteme de notare. Partea 3: Identificatori pentru încăperi Trim. I INS

Page 5: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 5 din 216

68 01.100.30 EN ISO 4172:1996 Desene tehnice. Desene de construcţii. Desene de ansamblu pentru structuri prefabricate Trim. I INS

69 01.100.30 EN ISO 5261:1999 Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a barelor şi profilelor Trim. I INS

70 01.100.30 EN ISO 6284:1999 Desene de construcţii. Indicarea abaterilor limită Trim. I INS

71 01.100.30 EN ISO 7437:1996 Desene tehnice. Desene de construcţii. Reguli generale pentru întocmirea desenelor de execuţie pentru elementele structurilor prefabricate Trim. I INS

72 01.100.30 EN ISO 7519:1996 Desene tehnice. Desene de construcţii. Principii generale de prezentare pentru desene de ansamblu şi de montaj

Trim. I INS

73 01.110 EN 15380-1:2006 Aplicaţii feroviare. Sistem de identificare pentru vehicule feroviare. Partea 1: Principii generale Trim. I INS

74 01.110 EN 15380-2:2006 Aplicaţii feroviare. Sistem de identificare pentru vehiculele feroviare. Partea 2: Grupe de produs Trim. I INS

75 01.110 EN 15380-3:2006 Aplicaţii feroviare. Sistem de identificare pentru vehicule feroviare. Partea 3: Identificarea poziţiilor de instalare şi a amplasamentelor

Trim. I INS

76 01.110 EN 82079-1:2012 Elaborarea instrucţiunilor de utilizare. Structură, conţinut şi prezentare. Partea 1: Prescripţii generale şi prescripţii detaliate

Trim. I INS

77 01.110 EN ISO 11442:2006 Documentaţie tehnică de produs. Gestionarea documentelor Trim. I INS

78 01.110 EN 10168:2004 Produse de oţel. Documente de inspecţie. Listă şi descrierea informaţiilor Trim. I INS

79 01.110 EN ISO 6433:2012 Documentaţie tehnică de produs. Numere de poziţie Trim. I INS

80 01.110 EN ISO 7200:2004 Documentaţie tehnică de produs. Câmpuri de date din indicator şi antetele documentelor Trim. I INS

81 01.110 EN 1041:2008+A1:2013

Informaţii furnizate de producătorul de dispozitive medicale Trim. I INS

SM SR EN 1041:2013 Informaţii furnizate de producătorul de dispozitive medicale

82 01.140.10 EN ISO 3098-0:1997 Documentaţie tehnică de produs. Scriere. Partea 0: Cerinţe generale Trim. I INS

83 01.140.20 ISO 2789:2013 Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă Trim. I CT 1

SM ISO 2789:2014(E) Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă

84 01.140.20 ISO 639-2:1998 Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi. Partea 2: Cod alfa-3 Trim. I MTIC

SMV ISO 639-2:2010 Cod pentru reprezentarea denumirilor de limbi. Partea 2: Cod alfa-3

85 01.140.20 ISO 13008:2012 Information and documentation -- Digital records conversion and migration process Trim. I MTIC

Page 6: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 6 din 216

86 03.120.10 EN 16224:2012+A1:2014

Îngrijire de sănătate furnizată de chiropracticieniTrim. I INS

87 03.120.10 EN 12408:2004 Cerinţe de securitate pentru instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane. Asigurarea calităţii Trim. I INS

88 03.120.10 EN 16247-3:2014 Audituri energetice. Partea 3: Procese Trim. I INS89 03.120.10 EN 16247-4:2014 Audituri energetice. Partea 4: Transport Trim. I INS90 03.120.20 CEN/TR 16332:2012 Examinări nedistructive. Interpretarea EN ISO/CEI

17024 în vederea aplicării la certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END) Trim. I INS

91 03.140 ISO 12931:2012 Performance criteria for authentication solutions used to combat counterfeiting of material goods Trim. I MTIC

92 03.160 CWA 14170:2004 Cerinţe de securitate pentru aplicaţiile de creare a semnăturilor electronice Trim. I INS

93 03.220.01 CEN/TR 14383-7:2009 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities

Trim. I INS

94 03.240 EN 14508:2003+A1:2007

Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de circulaţie cap-cap, pentru trimiterea poştală individuală din serviciul prioritar/prima clasă Trim. I INS

95 03.240 EN 14534:2003+A1:2007

Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de circulaţie pentru serviciile cap-cap pentru corespondenţa în serie Trim. I INS

96 03.240 EN 13724:2013 Servicii poştale. Ferestre de introducere ale cutiilor de scrisori şi ale intrărilor de corespondenţă private. Prescripţii şi metode de încercare Trim. I INS

97 07.080 EN 1619:1996 Biotehnologie. Procese şi producţie la scară industrială. Cerinţe generale pentru managementul şi organizarea procedurilor de conservare a tulpinilor microbiene

Trim. I INS

98 07.080 EN 1620:1996 Biotehnologie. Procese şi producţie la scară industrială. Instalaţia industrială în funcţie de gradul de pericol

Trim. I INS

99 07.080 EN 12075:1997 Biotehnologie. Procese şi producţie la scară industrială. Proceduri pentru procedeele de fermentare şi de tratament în aval

Trim. I INS

Page 7: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 7 din 216

100 07.080 EN 12306:1997 Biotehnologie. Ghid pentru controlul calităţii truselor de diagnostic folosite în agricultură, combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor şi animalelor şi contaminarea mediului

Trim. I INS

101 07.080 EN 12307:1997 Biotehnologie. Proces pe scară largă şi producţie. Ghid pentru o bună practică, proceduri, pregătire profesională şi control al personalului Trim. I INS

102 07.080 EN 12460:1998 Biotehnologie. Procese şi producţie la scară industrială. Ghid pentru selectarea şi instalarea echipamentului în funcţie de riscul biologic Trim. I INS

103 07.080 EN 12469:2000 Biotehnologie. Criterii de performanţă pentru cabinete de siguranţă microbiologică Trim. I INS

104 07.080 EN 12682:1998 Biotehnologie. Organisme modificate diseminate în mediu. Ghid pentru caracterizarea organismului modificat genetic prin analiza expresiei funcţionale a modificării genomice

Trim. I INS

105 07.080 EN 12687:1998 Biotehnologie. Organisme modificate diseminate în mediu. Ghid pentru caracterizarea organismului modificat genetic prin analiza modificării genomice Trim. I INS

106 07.080 EN 12689:1998 Biotehnologie. Ghid pentru evaluarea purităţii, a activităţii biologice şi a stabilităţii produselor pe bază de microorganisme

Trim. I INS

107 07.080 EN 13092:1999 Biotehnologie. Echipamente. Ghid de proceduri pentru eşantionare şi inoculare Trim. I INS

108 07.100.01 EN ISO 846:1997 Materiale plastice. Evaluarea acţiunii microorganismelor Trim. I INS

109 07.100.20 EN ISO 8199:2007 Calitatea apei. Linii directoare pentru numărarea microorganismelor în mediul de cultură

Trim. I INS

SMV ISO 8199:2011 Calitatea apei. Ghid general pentru numărarea microorganismelor în mediul de cultură

110 07.100.20 EN ISO 9308-1:2014 Calitatea apei. Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme. Partea 1: Metoda filtrării prin membrană Trim. I INS

SM SR EN ISO 9308-1:2012

Calitatea apei. Detecţia şi numărarea Escherichia coli şi a bacteriilor coliforme. Partea 1: Metoda filtrării prin membrană

111 07.100.20 EN ISO 9308-2:2014 Calitatea apei. Numărarea de Escherichia coli şi de bacterii coliforme. Partea 2: Metoda numărului cel mai probabil

Trim. I Ministerul Sanatatii

112 07.100.20 ISO 14189:2013 Water quality -- Enumeration of Clostridium perfringens -- Method using membrane filtration Trim. I Ministerul

Sanatatii

Page 8: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 8 din 216

113 07.100.30 EN ISO 20838:2006 Microbiology of food and animal feeding stuffs. Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens. Requirements for amplification and detection for qualitative methods

Trim. I INS

114 07.100.30 ISO/TS 10272-2:2006 Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Metodă orizontală pentru detecţia şi enumerarea Campylobacter spp. Partea 2: Tehnica de enumerare a coloniilor

Trim. I INS

115 07.100.30 EN 14131:2003 Produse alimentare. Determinarea microbiologică a folaţilor Trim. I INS

116 07.100.30 EN ISO 22174:2005 Microbiologia alimentelor. Reacţia polimerizării în lanţ (PCR) pentru detectarea microorganismelor patogene în alimente. Cerinţe generale şi definiţii

Trim. I INS

SMV EN ISO 22174:2009 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Reacţia în lanţ a polimerazei (PCR) pentru detectarea microorganismelor patogene din produsele alimentare. Cerinţe generale şi definiţii

117 07.100.30 EN ISO 21567:2004 Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor Metoda orizontală pentru detecţia Shigella spp. Trim. I INS

118 07.100.30 EN ISO 20837:2006 Microbiologia alimentelor şi furajelor. Reacţia în lanţ a polimerazei (PCR) pentru detecţia microorganismelor patogene din alimente. Cerinţe referitoare la pregătirea probei pentru detecţie calitativă

Trim. I INS

119 07.100.30 EN ISO 11133:2014 Microbiologia alimentelor, hranei pentru animale şi a apei. Preparare, producere, depozitare şi încercări de performanţă ale mediilor de cultură

Trim. I INS

SM SR CEN ISO/TS 11133-1:2014 SM CEN ISO/TS 11133-2:2013

Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Ghid de preparare şi obţinere a mediilor de cultură. Partea 1: Ghid general de asigurarea calităţii pentru pregătirea mediilor de cultură în laborator Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Ghid pentru prepararea şi producerea mediilor de cultură. Partea 2: Ghid practic pentru încercarea performanţelor mediilor de cultură

120 07.100.30 EN 15634-1:2009 Produse alimentare. Detecţia alergenilor alimentari prin metode de analiză de biologie moleculară. Partea 1: Consideraţii generale Trim. I INS

SMV EN 15634-1:2010 Produse alimentare. Detecţia alergenilor alimentari prin metode de analiză de biologie moleculară. Partea 1: Principii generale

Page 9: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 9 din 216

121 07.100.30 EN 14569:2004 Produse alimentare. Investigare microbiologică pentru alimente iradiate folosind proceduri LAL/GNB Trim. I INS

122 07.100.99 EN ISO 11721-1:2001 Materiale textile. Determinarea rezistenţei la microorganisme a materialelor textile cu conţinut de celuloză. Încercarea de îngropare în sol. Partea 1: Evaluarea unui tratament de imputrescibilitate

Trim. I INS

123 07.100.99 EN ISO 11721-2:2003 Materiale textile. Determinarea rezistenţei la microorganisme a materialelor textile cu conţinut de celuloză. Încercarea la îngropare în sol. Partea 2: Identificarea rezistenţei pe termen lung a unui tratament de imputrescibilitate

Trim. I INS

124 07.100.99 EN 12225:2000 Geotextile şi produse înrudite. Metoda de determinare a rezistenţei microbiologice prin încercarea de îngropare în sol

Trim. I INS

125 11.040 EN 62304:2006 Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viaţă ale software-ulu Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 62304:2010 Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viaţă ale software-ulu

126 11.040 EN 62304:2006/AC:2008

Software pentru dispozitive medicale. Procesele ciclului de viaţă ale software-ulu Trim. I DirectivA

93/42/EEC

127 11.040 EN 60601-2-46:2011 Aparate electromedicale. Partea 2-46: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale ale meselor de operaţie Trim. I INS

SM SR EN 60601-2-46:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-46: Cerinţe particulare de securitate pentru mesele de operaţie

128 11.040.01 EN ISO 14971:2012 Dispozitive medicale. Aplicarea managementului de risc la dispozitive medicale Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SM SR EN ISO 14971:2012

Dispozitive medicale. Aplicarea managementului de risc la dispozitive medicale

129 11.040.01 EN 13718-1:2014 Vehicule medicale şi echipamentul acestora. Ambulanţe aeriene. Partea 1: Cerinţe referitoare la dispozitive medicale utilizate în ambulanţele aeriene

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN 13718-1:2010 Vehicule medicale şi echipamentul acestora. Ambulanţe aeriene. Partea 1: Cerinţe referitoare la dispozitive medicale utilizate în ambulanţele aeriene

130 11.040.01 EN 60601-2-22:2013 Aparate electromedicale. Partea 2-22: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu laser utilizate pentru chirurgie, cosmetică/estetică, terapie şi diagnostic medical

Trim. I INS

SM SR EN 60601-2-22:2010

Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de diagnostic şi de tratament cu laser

Page 10: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 10 din 216

131 11.040.01 EN 60601-1-8:2007/A1:2013/AC:2014

Aparate electromedicale. Partea 1-8: Prescripţii generale pentru securitatea de bază şi performanţele esenţiale. Standard colateral: Prescripţii generale, încercări şi ghid pentru sistemele de alarmă ale aparatelelor electromedicale şi sistemelor electromedicale

Trim. I INS

132 11.040.10 EN ISO 81060-2:2014 Tensiometre neinvazive. Partea 2: Validare clinică pentru tipuri cu măsurare automată Trim. I DirectivA

93/42/EEC 133 11.040.10 EN 1282-

2:2005+A1:2009Tuburi de traheotomie. Partea 2: Tuburi pediatrice Trim. I DirectivA

93/42/EEC 134 11.040.10 EN ISO 80601-2-

13:2012Echipament medical electric. Partea 2-13: Cerinţe specifice referitoare la siguranţa de bază şi la performanţele esenţiale ale sistemelor pentru anestezie

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN 60601-2-13:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-13: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru sisteme de anestezie

135 11.040.10 EN ISO 5366-1:2009 Echipament de anestezie şi respiraţie. Tuburi de traheostomie. Partea 1: Tuburi şi conectoare pentru adulţi Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 5366-1:2010

Echipament de anestezie şi respiraţie. Tuburi de traheostomie. Partea 1: Tuburi şi conectoare pentru adulţi

136 11.040.10 EN ISO 8185:2009 Umidificatoare respiratorii medicale. Cerinţe particulare pentru sisteme de umidificare respiratorii

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN ISO 8185:2010 Umidificatoare respiratorii medicale. Cerinţe particulare pentru sisteme de umidificare respiratorii

137 11.040.10 EN ISO 9360-1:2009 Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie. Schimbătoare de căldură şi umiditate (HMEs) pentru umidificarea gazelor respirate de fiinţe umane. Partea 1: HMEs pentru utilizare cu volume de aer pentru respirat de minimum 250 ml Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 9360-1:2010

Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie. Schimbătoare de căldură şi umiditate (HMEs) pentru umidificarea gazelor respirate de fiinţe umane. Partea 1: HMEs pentru utilizare cu volume de aer pentru respirat de minimum 250 ml

138 11.040.10 EN ISO 9360-2:2009 Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie. Schimbătoare de căldură şi umiditate (HMEs) pentru umidificarea gazelor respirate de fiinţe umane. Partea 2: HMEs pentru utilizare cu volume de aer pentru respirat de mi-nimum 250 ml pentru pacienţii cu traheostomie Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 9360-2:2010

Echipament de anestezie şi de reanimare respiratorie. Schimbătoare de căldură şi umiditate (HMEs) pentru umidificarea gazelor respirate de fiinţe umane. Partea 2: HMEs pentru utilizare cu volume de aer pentru respirat de mi-nimum 250 ml pentru pacienţii cu traheostomie

139 11.040.10 EN ISO 10079-1:2009 Aspiratoare medicale. Partea 1: Aspiratoare medicale acţionate electric. Cerinţe de securitate Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10079-1:2010

Aspiratoare medicale. Partea 1: Aspiratoare medicale acţionate electric. Cerinţe de securitate

Page 11: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 11 din 216

140 11.040.10 EN ISO 10079-2:2014 Aspiratoare medicale. Partea 2: Aspiratoare medicale acţionate manual Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10079-2:2010

Aspiratoare medicale. Partea 2: Aspiratoare medicale acţionate manual

141 11.040.10 EN ISO 10079-3:2014 Aspiratoare medicale. Partea 3: Aspiratoare medicale acţionate printr-o sursă de vacuum sau de presiune Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10079-3:2010

Aspiratoare medicale. Partea 3: Aspiratoare medicale acţionate printr-o sursă de vacuum sau de presiune

142 11.040.10 EN ISO 10524-1:2006 Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 1: Regulatoare de presiune şi regulatoare de presiune cu debitmetre Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10524-1:2010

Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 1: Regulatoare de presiune şi regulatoare de presiune cu debitmetre

143 11.040.10 EN ISO 10524-2:2006 Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 2: Regulatoare de presiune pentru distribuitoare şi reţea Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10524-2:2010

Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 2: Regulatoare de presiune pentru distribuitoare şi reţea

144 11.040.10 EN ISO 10524-4:2008 Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 4: Regulatoare de joasă presiune Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10524-4:2010

Regulatoare de presiune pentru gaze medicale. Partea 4: Regulatoare de joasă presiune

145 11.040.10 EN ISO 10651-2:2009 Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţe esenţiale. Partea 2: Ventilatoare pentru îngrijire la domiciliu pentru pacienţi dependenţi de ventilator

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN ISO 10651-2:2010

Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţe esenţiale. Partea 2: Ventilatoare pentru îngrijire la domiciliu pentru pacienţi dependenţi de ventilator

146 11.040.10 EN ISO 10651-4:2009 Ventilatoare pulmonare. Partea 4: Cerinţe particulare pentru resuscitori acţionaţi manual Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10651-4:2010

Ventilatoare pulmonare. Partea 4: Cerinţe particulare pentru resuscitori acţionaţi manual

147 11.040.10 EN ISO 10651-6:2009 Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţe esenţiale. Partea 6: Dispozitive de asistenţă respiratorie la domiciliu Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10651-6:2010

Ventilatoare pulmonare pentru uz medical. Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţe esenţiale. Partea 6: Dispozitive de asistenţă respiratorie la domiciliu

148 11.040.10 EN ISO 5367:2014 Anaesthetic and respiratory equipment - Breathing sets and connectors Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 12342+A1:2010 Tuburi de respiraţie destinate a fi utilizate cu aparatura de anestezie şi ventilatoare

149 11.040.10 EN 13544-1:2007+A1:2009

Echipament de terapie respiratorie. Partea 1: Sisteme de nebulizatoare şi componentele lor

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN 13544-1+A1:2010

Echipament de terapie respiratorie. Partea 1: Sisteme de nebulizatoare şi componentele lor

Page 12: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 12 din 216

150 11.040.10 EN 13544-3:2001+A1:2009

Echipament pentru terapie respiratorie. Partea 3: Dispozitive de antrenare a aerului

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN 13544-3+A1:2010

Echipament pentru terapie respiratorie. Partea 3: Dispozitive de antrenare a aerului

151 11.040.10 EN ISO 14408:2009 Tuburi traheale pentru chirurgie laser. Cerinţe pentru marcaj şi informaţii însoţitoare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 14408:2010 Tuburi traheale pentru chirurgie laser. Cerinţe pentru marcaj şi informaţii însoţitoare

152 11.040.10 EN ISO 15002:2008 Dispozitive cu debitmetre pentru prizele de perete ale sistemelor de distribuţie de gaze medicale Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 15002:2010 Dispozitive cu debitmetre pentru prizele de perete ale sistemelor de distribuţie de gaze medicale

153 11.040.10 EN ISO 17510-1:2009 Terapia respiratorie pentru apneea din timpul somnului. Partea 1: Dispozitive de terapie respiratorie pentru apneea din timpul somnului Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 17510-1:2010

Terapia respiratorie pentru apneea din timpul somnului. Partea 1: Dispozitive de terapie respiratorie pentru apneea din timpul somnului

154 11.040.10 EN ISO 17510-2:2009 Terapia respiratorie pentru apneea din timpul somnului. Partea 2: Măşti şi accesorii terapeutice

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN ISO 17510-2:2010

Terapia respiratorie pentru apneea din timpul somnului. Partea 2: Măşti şi accesorii terapeutice

155 11.040.10 EN ISO 18778:2009 Echipamente respiratorii. Monitoare pentru copii. Cerinţe particulare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 18778:2010 Echipamente respiratorii. Monitoare pentru copii. Cerinţe particulare

156 11.040.10 EN ISO 18779:2005 Dispozitive medicale pentru conservarea oxigenului şi amestecului de oxigen. Cerinţe particulare

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN ISO 18779:2010 Dispozitive medicale pentru conservarea oxigenului şi amestecului de oxigen. Cerinţe particulare

157 11.040.10 EN ISO 23328-1:2008 Filtre pentru sisteme respiratorii utilizate în anestezie şi respiraţie. Partea 1: Metoda de încercare cu soluţie salină pentru evaluarea performanţelor filtrării

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN ISO 23328-1:2010

Filtre pentru sisteme respiratorii utilizate în anestezie şi respiraţie. Partea 1: Metoda de încercare cu soluţie salină pentru evaluarea performanţelor filtrării

158 11.040.10 EN ISO 23328-2:2009 Filtre pentru sisteme respiratorii utilizate în anestezie şi respiraţie. Partea 2: Aspecte altele decît filtrarea

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN ISO 23328-2:2010

Filtre pentru sisteme respiratorii utilizate în anestezie şi respiraţie. Partea 2: Aspecte altele decît filtrarea

159 11.040.10 EN ISO 23747:2009 Echipament de anestezie şi respiraţie. Spirometru pentru măsurarea debitelor maxime expiratorii pentru evaluarea funcţiei pulmonare a respiraţiei umane spontane Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 23747:2010 Echipament de anestezie şi respiraţie. Spirometru pentru măsurarea debitelor maxime expiratorii pentru evaluarea funcţiei pulmonare a respiraţiei umane spontane

Page 13: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 13 din 216

160 11.040.10 EN 60601-2-12:2006 Aparate electromedicale. Partea 2-12: Cerinţe particulare de securitate pentru ventilatoare pulmonare. Ventilatoare pentru utilizare în terapia intensivă

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN 60601-2-12:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-12: Cerinţe particulare de securitate pentru ventilatoare pulmonare. Ventilatoare pentru utilizare în terapia intensivă

161 11.040.10 EN ISO 11990-1:2014 Lasere şi echipamente cu lasere. Determinarea rezistenţei la radiaţia laser a trunchiurilor tuburilor traheice. Partea 1: Axa tuburilor traheice Trim. I INS

SM EN ISO 11990-1:2013

Lasere şi echipamente cu lasere. Determinarea rezistenţei la radiaţia laser a trunchiurilor tuburilor traheice. Partea 1: Axa tuburilor traheice

162 11.040.10 EN ISO 11990-2:2014 Lasere şi echipamente cu lasere. Determinarea rezistenţei la radiaţia laser a trunchiurilor tuburilor traheice. Partea 2: Garniturile tuburilor traheice Trim. I INS

SM EN ISO 11990-2:2013

Lasere şi echipamente cu lasere. Determinarea rezistenţei la radiaţia laser a trunchiurilor tuburilor traheice. Partea 2: Garniturile tuburilor traheice

163 11.040.10 EN ISO 5361:2012/AC:2012

Echipament pentru anestezie şi reanimare respiratorie. Tuburi traheale şi racorduri Trim. I INS

164 11.040.10 EN ISO 80601-2-69:2014

Medical electrical equipment. Part 2-69: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment Trim. I INS

SM SR EN ISO 8359:2011

Concentratoare de oxigen pentru uz medical. Cerinţe de securitate

165 11.040.20 EN ISO 21649:2009 Injectoare fără ac pentru utilizare medicală. Cerinţe şi metode de încercare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 21649:2010 Injectoare fără ac pentru utilizare medicală. Cerinţe şi metode de încercare

166 11.040.20 EN 60601-2-24:1998 Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru pompe de perfuzie şi dispozitive de reglare a perfuziei Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-24:2010

Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru pompe de perfuzie şi dispozitive de reglare a perfuziei

167 11.040.40 EN ISO 10328:2006 Protezare. Încercări ale structurii protezelor pentru membre inferioare. Cerinţe şi metode de încercare

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN ISO 10328:2010 Protezare. Încercări ale structurii protezelor pentru membre inferioare. Cerinţe şi metode de încercare

168 11.040.40 EN ISO 14607:2009 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi mamare. Cerinţe particulare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 14607:2010 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi mamare. Cerinţe particulare

169 11.040.40 EN ISO 16061:2009 Instrumentar utilizat în asociere cu implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 16061:2010 Instrumentar utilizat în asociere cu implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale

170 11.040.40 EN ISO 21534:2009 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe particulare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 21534:2010 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe particulare

Page 14: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 14 din 216

171 11.040.40 EN ISO 21535:2009 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe specifice pentru implanturi de articulaţie de şold Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 21535:2010 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe specifice pentru implanturi de articulaţie de şold

172 11.040.40 EN ISO 22675:2006 Protezare. Încercarea dispozitivelor gleznă-labă de picior şi subansamblelor labă de picior. Cerinţe şi metode de încercare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 22675:2010 Protezare. Încercarea dispozitivelor gleznă-labă de picior şi subansamblelor labă de picior. Cerinţe şi metode de încercare

173 11.040.40 EN ISO 25539-1:2009 Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 1: Proteze endovasculare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 25539-1:2010

Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 1: Proteze endovasculare

174 11.040.40 EN ISO 25539-1:2009/AC:2011

Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 1: Proteze endovasculare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

175 11.040.40 EN 45502-2-1:2004 Dispozitive medicale implantabile active. Partea 2-1: Cerinţe particulare pentru dispozitivele medicale implantabile active pentru tratarea bradiaritmiei (stimulatoare cardiace) Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 45502-2-1:2010 Dispozitive medicale implantabile active. Partea 2-1: Cerinţe particulare pentru dispozitivele medicale implantabile active pentru tratarea bradiaritmiei (stimulatoare cardiace)

176 11.040.50 EN 60522:1999 Determinarea filtrării permanente a ansamblurilor de tub cupolă Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60522:2010 Determinarea filtrării permanente a ansamblurilor de tub cupolă

177 11.040.50 EN 60580:2000 Aparate electromedicale. Aparate de măsurare a produsului debit de doză-suprafaţă

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN 60580:2010 Aparate electromedicale. Aparate de măsurare a produsului debit de doză-suprafaţă

178 11.040.50 EN 60601-2-8:1997 Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente de terapie cu radiaţii X care funcţionează în domeniul de la 10 kV pînă la 1 MV Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-8:2010 Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente de terapie cu radiaţii X care funcţionează în domeniul de la 10 kV pînă la 1 MV

179 11.040.50 EN 60601-2-8:1997/A1:1997

Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente de terapie cu radiaţii X care funcţionează în domeniul de la 10 kV pînă la 1 MV

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

180 11.040.50 EN 60601-2-11:1997 Aparate electromedicale. Partea 2-11: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu radiaţii gama Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-11:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-11: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu radiaţii gama

Page 15: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 15 din 216

181 11.040.50 EN 60601-2-11:1997/A1:2004

Aparate electromedicale. Partea 2-11: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu radiaţii gama

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

182 11.040.50 EN 60601-2-18:1996 Aparate electromedicale. Partea 2-18: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente de endoscopie Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-18:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-18: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente de endoscopie

183 11.040.50 EN 60601-2-18:1996/A1:2000

Aparate electromedicale. Partea 2-18: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente de endoscopie

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

184 11.040.50 EN 60601-2-40:1998 Aparate electromedicale. Partea 2-40: Cerinţe particulare de securitate pentru electromiografe şi aparate pe bază de potenţiale evocate Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-40:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-40: Cerinţe particulare de securitate pentru electromiografe şi aparate pe bază de potenţiale evocate

185 11.040.50 EN 60601-2-45:2011 Aparate electromedicale. Partea 2-45: Cerinţe particulare pentru securitatea de bază şi performanţele principale ale aparatelor radiologice pentru mamografie şi ale dispozitivelor stereotactice pentru mamografie

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN 60601-2-45:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-45: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate radiologice pentru mamografie şi dispozitive stereotactice pentru mamografie

186 11.040.50 EN 60627:2001 Aparate de diagnostic prin imagistică cu radiaţii X. Caracteristici ale grilelor antidifuzante pentru uz general şi pentru mamografie Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60627:2010 Aparate de diagnostic prin imagistică cu radiaţii X. Caracteristici ale grilelor antidifuzante pentru uz general şi pentru mamografie

187 11.040.50 EN 60627:2001/AC:2002

Aparate de diagnostic prin imagistică cu radiaţii X. Caracteristici ale grilelor antidifuzante pentru uz general şi pentru mamografie

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

188 11.040.50 EN 60601-1-3:2008/A1:2013/AC:2014

Aparate electromedicale. Partea 1- 3: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale. Standard colateral: Protecţia împotriva radiaţiei la aparatele de diagnostic cu radiaţii X

Trim. I INS

189 11.040.50 EN 60601-2-27:2014 Aparate electromedicale. Partea 2-27: Cerinţe particulare de securitate, incluzînd performanţele esenţiale, pentru aparate de monitorizare electrocardiografică Trim. I INS

SM EN 60601-2-27:2014 Aparate electromedicale. Partea 2-27: Cerinţe particulare de securitate, incluzînd performanţele esenţiale, pentru aparate de monitorizare electrocardiografică

190 11.040.50 EN 60601-2-43:2010/AC:2014

Aparate electromedicale. Partea 2-43: Cerinţe particulare de securitate de bază şi performanţe esenţiale pentru aparate cu radiații X pentru proceduri intervenţionale

Trim. I INS

Page 16: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 16 din 216

191 11.040.55 EN 60601-2-10:2000 Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate pentru stimulatoare de nervi şi muşchi Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-10:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate pentru stimulatoare de nervi şi muşchi

192 11.040.55 EN 60601-2-10:2000/A1:2001

Aparate electromedicale. Partea 2-10: Cerinţe particulare de securitate pentru stimulatoare de nervi şi muşchi

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

193 11.040.55 EN 60601-2-23:2000 Aparate electromedicale. Partea 2-23: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru aparate de monitorizare a presiunii parţiale transcutanate Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-23:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-23: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru aparate de monitorizare a presiunii parţiale transcutanate

194 11.040.55 EN 60601-2-34:2014 Aparate electromedicale. Partea 2-34: Cerinţe particulare de securitate, incluzînd performanţele esenţiale, pentru aparate de monitorizare invazivă a presiunii sangvine Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-34:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-34: Cerinţe particulare de securitate, incluzînd performanţele esenţiale, pentru aparate de monitorizare invazivă a presiunii sangvine

195 11.040.55 EN 60601-2-47:2001 Aparate electromedicale. Partea 2-47: Cerinţe particulare de securitate, inclusiv performanţe esenţiale, pentru sisteme de electrocardiografie ambulatorie

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN 60601-2-47:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-47: Cerinţe particulare de securitate, inclusiv performanţe esenţiale, pentru sisteme de electrocardiografie ambulatorie

196 11.040.55 EN 60601-2-49:2001 Aparate electromedicale. Partea 2-49: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de monitorizare multifuncţională a pacienţilor Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-49:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-49: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de monitorizare multifuncţională a pacienţilor

197 11.040.55 EN 60601-2-51:2003 Aparate electromedicale. Partea 2-51: Cerinţe particulare de securitate, inclusiv performanţe esenţiale, pentru electrocardiografe cu înregistrare şi analizare mono şi multicanal Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-51:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-51: Cerinţe particulare de securitate, inclusiv performanţe esenţiale, pentru electrocardiografe cu înregistrare şi analizare mono şi multicanal

198 11.040.60 EN 14931:2006 Recipiente sub presiune pentru uz uman. Camere hiperbare cu mai multe locuri, pentru utilizare terapeutică. Performanţe, cerinţe de securitate şi încercare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 14931:2010 Recipiente sub presiune pentru uz uman. Camere hiperbare cu mai multe locuri, pentru utilizare terapeutică. Performanţe, cerinţe de securitate şi încercare

Page 17: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 17 din 216

199 11.040.60 EN 60601-2-1:1998 Aparate electromedicale. Partea 2-1: Cerinţe particulare de securitate pentru acceleratoare de electroni în domeniul de la 1 MeV pînă la 50 MeV Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-1:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-1: Cerinţe particulare de securitate pentru acceleratoare de electroni în domeniul de la 1 MeV pînă la 50 MeV

200 11.040.60 EN 60601-2-1:1998/A1:2002

Aparate electromedicale. Partea 2-1: Cerinţe particulare de securitate pentru acceleratoare de electroni în domeniul de la 1 MeV pînă la 50 MeV Trim. I DirectivA

93/42/EEC

201 11.040.60 EN 60601-2-3:1993 Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu unde scurte Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-3:2010 Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu unde scurte

202 11.040.60 EN 60601-2-3:1993/A1:1998

Aparate electromedicale. Partea 2: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de terapie cu unde scurte

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

203 11.040.60 EN 60601-2-5:2000 Aparate electromedicale. Partea 2-5: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu ultrasunete pentru fizioterapie Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-5:2010 Aparate electromedicale. Partea 2-5: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate cu ultrasunete pentru fizioterapie

204 11.040.60 EN 60601-2-17:2004 Aparate electromedicale. Partea 2-17: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente cu proiecţie a sursei utilizate în brahiterapie, cu control automat

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN 60601-2-17:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-17: Cerinţe particulare de securitate pentru echipamente cu proiecţie a sursei utilizate în brahiterapie, cu control automat

205 11.040.60 EN 60601-2-36:1997 Aparate electromedicale. Partea 2-36: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de litotriţie extracorporală Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 60601-2-36:2010

Aparate electromedicale. Partea 2-36: Cerinţe particulare de securitate pentru aparate de litotriţie extracorporală

206 11.040.70 EN 16128:2011 Metodă de încercarec de referinţă pentru eliberarea nichelului din părţile de rame de ochelari sau ochelari de soare destinate să vină în contact direct şi prelungit cu pielea

Trim. IRegulamentul (CE) nr. 1907/2006

207 11.040.70 EN ISO 12870:2014 Optică oftalmică. Rame de ochelari. Cerinţe şi metode de încercare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SM SR EN ISO 12870:2012

Optică oftalmică. Rame de ochelari. Cerinţe şi metode de încercare

208 11.040.70 EN ISO 11979-8:2009 Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 8: Cerinţe fundamentale Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 11979-8:2010

Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 8: Cerinţe fundamentale

209 11.040.70 EN ISO 11979-8:2009/A1:2011

Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 8: Cerinţe fundamentale Trim. I DirectivA

93/42/EEC 210 11.040.70 EN ISO 10343:2014 Instrumente oftalmice. Oftalmometre Trim. I CMAC

Page 18: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 18 din 216

211 11.040.70 EN ISO 14889:2013 Optică oftalmică. Lentile de ochelari. Cerinţe fundamentale pentru lentilele finisate, nedebordate

Trim. I INS

SM SR EN ISO 14889:2012

Optică oftalmică. Lentile de ochelari. Cerinţe fundamentale pentru lentilele finisate, nedebordate

212 11.040.99 EN ISO 18777:2009 Sisteme de transport oxigen lichid pentru uz medical. Cerinţe particulare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 18777:2010 Sisteme de transport oxigen lichid pentru uz medical. Cerinţe particulare

213 11.040.99 EN ISO 19054:2006 Sisteme de şine pentru susţinerea echipamentelor medicale Trim. I DirectivA

93/42/EEC SMV EN ISO 19054:2010 Sisteme de şine pentru susţinerea

echipamentelor 214 11.060.10 EN ISO 27020:2010 Stomatologie. Bracheţi şi tuburi utilizaţi în ortodonţie Trim. I INS

215 11.060.20 EN ISO 3630-3:1996 Instrumente pentru canale radiculare utilizate în stomatologie. Partea 3: Condensoare, axial şi lateral Trim. I INS

216 11.060.20 EN ISO 6875:2011 Medicină dentară. Fotoliu stomatologic

Trim. I INS

GOST 28131-89 E Кресла стоматологические. Общие технические требования и методы испытаний

217 11.060.20 EN ISO 9687:1995 Echipament stomatologic. Simboluri graficeTrim. I INS

GOST 24261-80 Стоматологическая техника. Знаки. Форма и размеры. Технические требования

218 11.080.01 EN ISO 11135:2014 Sterilizarea produselor pentru îngrijirea sănătăţii. Oxid de etilenă. Partea 1: Cerinţe pentru elaborare, validare şi control de rutină pentru procesul de sterilizare a dispozitivelor medicale Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 11135-1:2010

Sterilizarea produselor pentru îngrijirea sănătăţii. Oxid de etilenă. Partea 1: Cerinţe pentru elaborare, validare şi control de rutină pentru procesul de sterilizare a dispozitivelor medicale

219 11.080.01 EN ISO 11140-1:2014 Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 1: Cerinţe generale

Trim. I INS

SM SR EN ISO 11140-1:2011

Sterilizarea produselor de îngrijire a sănătăţii. Indicatori chimici. Partea 1: Cerinţe generale

220 11.080.10 EN ISO 15883-1:2009 Conteinere de dezinfectat. Partea 1: Cerinţe generale, termeni, definiţii şi încercări Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 15883-1:2010

Conteinere de dezinfectat. Partea 1: Cerinţe generale, termeni, definiţii şi încercări

221 11.080.10 EN ISO 15883-1:2009/A1:2014

Conteinere de dezinfectat. Partea 1: Cerinţe generale, termeni, definiţii şi încercări Trim. I DirectivA

93/42/EEC 222 11.080.10 EN ISO 15883-2:2009 Conteinere de dezinfectat. Partea 2: Cerinţe şi

încercări pentru conteinere de dezinfectat destinate dezinfecţiei termice a instrumentelor chirurgicale, a echipamentelor anestezice, a recipientelor, a instrumentelor şi sticlăriei, etc Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 15883-2:2010

Conteinere de dezinfectat. Partea 2: Cerinţe şi încercări pentru conteinere de dezinfectat destinate dezinfecţiei termice a instrumentelor chirurgicale, a echipamentelor anestezice, a recipientelor, a instrumentelor şi sticlăriei, etc

Page 19: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 19 din 216

223 11.080.10 EN ISO 15883-3:2009 Conteinere de dezinfectat. Partea 3: Cerinţe şi încercări pentru conteinere de dezinfectat destinate dezinfecţiei termice a recipientelor cu dejecţii umane Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 15883-3:2010

Conteinere de dezinfectat. Partea 3: Cerinţe şi încercări pentru conteinere de dezinfectat destinate dezinfecţiei termice a recipientelor cu dejecţii umane

224 11.080.10 EN ISO 15883-4:2009 Conteinere de dezinfectat. Partea 4: Cerinţe şi încercări pentru conteinere de dezinfectat destinate dezinfecţiei chimice a endoscoapelor termolabile Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 15883-4:2010

Conteinere de dezinfectat. Partea 4: Cerinţe şi încercări pentru conteinere de dezinfectat destinate dezinfecţiei chimice a endoscoapelor termolabile

225 11.080.10 EN 14180:2014 Sterilizatoare pentru scopuri medicale. Sterilizatoare cu abur şi formaldehidă la temperatură joasă. Cerinţe şi încercări Trim. I INS

SM SR EN 14180+A2:2011

Sterilizatoare pentru scopuri medicale. Sterilizatoare cu abur şi formaldehidă la temperatură joasă. Cerinţe şi încercări

226 11.100 EN 13975:2003 Sampling procedures used for acceptance testing of in vitro diagnostic medical devices - Statistical aspects Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 13975:2010 Sampling procedures used for acceptance testing of in vitro diagnostic medical devices - Statistical aspects

227 11.100 EN 14136:2004 Utilizarea programelor de evaluare externă a calităţii pentru evaluarea performanţei procedurilor de diagnostic in vitro Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 14136:2010 Utilizarea programelor de evaluare externă a calităţii pentru evaluarea performanţei procedurilor de diagnostic in vitro

228 11.100 EN ISO 20776-1:2006 Încercări clinice de laborator şi sisteme de încercare pentru diagnostic în vitro. Încercarea susceptibilităţi agenţilor infecţioşi şi evaluarea performanţei dispozitivelor pentru încercarea susceptibilităţii antimicrobiene. Partea 1: Metoda de referinţă pentru încercarea activităţii în vitro a agenţilor antimicrobieni la dezvoltarea rapidă a bacteriilor aerobe implicate în boli infecţioase Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 20776-1:2010

Încercări clinice de laborator şi sisteme de încercare pentru diagnostic în vitro. Încercarea susceptibilităţi agenţilor infecţioşi şi evaluarea performanţei dispozitivelor pentru încercarea susceptibilităţii antimicrobiene. Partea 1: Metoda de referinţă pentru încercarea activităţii în vitro a agenţilor antimicrobieni la dezvoltarea rapidă a bacteriilor aerobe implicate în boli infecţioase

229 11.100.10 EN ISO 23640:2011 Dispozitive medicale de diagnosticare in vitro. Evaluarea stabilităţii reactivilor pentru diagnosticare in vitro

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN 13640:2010 Încercări de stabilitate a reactivilor pentru diagnostic în vitro

Page 20: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 20 din 216

230 11.100.10 EN ISO 15193:2009 Dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro. Măsurarea cantităţilor în probele de origine biologic. Cerinţe pentru conţinut şi prezentarea procedurilor de măsurare de referinţă Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 15193:2010 Dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro. Măsurarea cantităţilor în probele de origine biologic. Cerinţe pentru conţinut şi prezentarea procedurilor de măsurare de referinţă

231 11.100.10 EN ISO 15194:2009 Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Măsurarea cantităţilor în probele de origine biologic. Cerinţe pentru materiale de referinţă şi pentru conţinutul documentaţiei asociate Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 15194:2010 Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Măsurarea cantităţilor în probele de origine biologic. Cerinţe pentru materiale de referinţă şi pentru conţinutul documentaţiei asociate

232 11.100.20 EN ISO 10993-3:2014 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 3: Încercări pentru genotoxicitate, carcinogenitate şi toxicitate asupra funcţiei de reproducere Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10993-3:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 3: Încercări pentru genotoxicitate, carcinogenitate şi toxicitate asupra funcţiei de reproducere

233 11.100.20 EN ISO 10993-4:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 4: Selectarea încercărilor pentru interacţiunile cu sîngele Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10993-4:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 4: Selectarea încercărilor pentru interacţiunile cu sîngele

234 11.100.20 EN ISO 10993-5:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 5: Încercări pentru citotoxicitate in vitro

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN ISO 10993-5:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 5: Încercări pentru citotoxicitate in vitro

235 11.100.20 EN ISO 10993-6:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 6: Încercări pentru efecte locale după implantare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10993-6:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 6: Încercări pentru efecte locale după implantare

236 11.100.20 EN ISO 10993-7:2008 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 7: Reziduuri de sterilizare cu oxid de etilenă

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN ISO 10993-7:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 7: Reziduuri de sterilizare cu oxid de etilenă

237 11.100.20 EN ISO 10993-7:2008/AC:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 7: Reziduuri de sterilizare cu oxid de etilenă Trim. I DirectivA

93/42/EEC

238 11.100.20 EN ISO 10993-9:2009 Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 9: Cadru pentru identificarea şi cuantificarea produselor potenţiale de degradare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10993-9:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 9: Cadru pentru identificarea şi cuantificarea produselor potenţiale de degradare

Page 21: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 21 din 216

239 11.100.20 EN ISO 10993-11:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 11: Încercări de toxicitate sistemică

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN ISO 10993-11:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 11: Încercări de toxicitate sistemică

240 11.100.20 EN ISO 10993-14:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 14: Identificarea şi cuantificarea produselor de degradare din ceramică Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10993-14:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 14: Identificarea şi cuantificarea produselor de degradare din ceramică

241 11.100.20 EN ISO 10993-15:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 15: Identificarea şi cuantificarea produselor de degradare din metale şi aliaje Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10993-15:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 15: Identificarea şi cuantificarea produselor de degradare din metale şi aliaje

242 11.100.20 EN ISO 10993-16:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 16: Proiectarea studiilor toxicocinetice pentru produse de degradare şi substanţe extractibile

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN ISO 10993-16:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 16: Proiectarea studiilor toxicocinetice pentru produse de degradare şi substanţe extractibile

243 11.100.20 EN ISO 10993-17:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 17: Stabilirea limitelor admisibile pentru substanţe extractibile Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10993-17:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 17: Stabilirea limitelor admisibile pentru substanţe extractibile

244 11.100.20 EN ISO 10993-18:2009

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 18: Caracterizarea chimică a materialelor

Trim. I DirectivA 93/42/EEC

SMV EN ISO 10993-18:2010

Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale. Partea 18: Caracterizarea chimică a materialelor

245 11.100.20 EN ISO 22442-1:2007 Dispozitive medicale utilizînd ţesuturi animale şi derivatele lor. Partea 1: Aplicarea managementului de risc Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 22442-1:2010

Dispozitive medicale utilizînd ţesuturi animale şi derivatele lor. Partea 1: Aplicarea managementului de risc

246 11.100.20 EN ISO 22442-2:2007 Dispozitive medicale utilizînd ţesuturi animale şi derivatele lor. Partea 2: Controlul originii, colectării şi manipulării Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 22442-2:2010

Dispozitive medicale utilizînd ţesuturi animale şi derivatele lor. Partea 2: Controlul originii, colectării şi manipulării

247 11.100.20 EN ISO 22442-3:2007 Dispozitive medicale utilizînd ţesuturi animale şi derivatele lor. Partea 3: Validarea eliminării şi/sau inactivării viruşilor şi agenţilor encefalopatiei spongiforme transmisibile (TSE) Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 22442-3:2010

Dispozitive medicale utilizînd ţesuturi animale şi derivatele lor. Partea 3: Validarea eliminării şi/sau inactivării viruşilor şi agenţilor encefalopatiei spongiforme transmisibile (TSE)

Page 22: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 22 din 216

248 11.140 EN 14683:2014 Măşti faciale de uz medical. Cerinţe şi metode de încercare Trim. I INS SM SR EN 14683:2013 Măşti chirurgicale. Cerinţe şi

metode de încercare249 11.160 EN

1789:2007+A2:2014Vehicule medicale şi echipamentele lor. Ambulanţe rutiere Trim. I INS

SM SR EN 1789+A1:2011

Vehicule medicale şi echipamentele lor. Ambulanţe rutiere

250 11.180.10 EN ISO 10535:2006 Elevatoare pentru transferul persoanelor cu dezabilități. Cerinţe şi metode de încercare Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN ISO 10535:2010 Elevatoare pentru transferul persoanelor cu dizabilităţi. Cerinţe şi metode de încercare

251 11.200 ISO 29941:2010 Condoms -- Determination of nitrosamines migrating from natural rubber latex condoms Trim. I Ministerul

Sanatatii252 13.020.10 EN ISO 14006:2011 Sisteme de management de mediu. Linii directoare

pentru integrarea ecoproiectării Trim. I INS

253 13.020.20 EN 13439:2003 Ambalaje. Grad de valorificare energetică. Definiţie şi metodă de calcul Trim. I INS

254 13.020.40 EN ISO 14064-2:2012 aze cu efect de seră. Partea 2: Specificaţii şi ghid, la nivel de proiect, pentru cuantificarea, monitorizarea şi raportarea reducerilor de emisii sau a îmbunătăţirii gradului de îndepărtare a gazelor cu efect de seră

Trim. I INS

255 13.030.20 EN 14701-2:2013 Caracterizarea nămolurilor. Proprietăţi de filtrare. Partea 2: Determinarea rezistenţei specifice la filtrare Trim. I INS

SM SR EN 14701-2:2012 Caracterizarea nămolurilor. Proprietăţi de filtrare. Partea 2: Determinarea rezistenţei specifice la filtrare

256 13.030.50 EN 13437:2003 Ambalaje şi reciclarea materialelor. Criterii pentru metodele de reciclare. Descrierea proceselor de reciclare şi schema fluxului

Trim. I INS

257 13.030.50 EN 13440:2003 Ambalaje. Grad de reciclare. Definiţie şi metodă de calcul Trim. I INS

258 13.040.20 EN 12341:2014 Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracţiei masice de PM10 sau PM 2,5 a particulelor în suspensie

Trim. I INS

SM SR EN 12341:2012 Calitatea aerului. Determinarea fracţiei PM10 de materii sub formă de pulberi în suspensie. Metoda de referinţă şi proceduri de încercare în teren pentru demonstrarea echivalenţei cu metoda de măsurare de referinţă

25913.040.30 EN ISO 13137:2013

Atmosfera locului de muncă. Pompe pentru prelevarea individuală a agenţilor chimici şi biologici. Cerinţe şi metode de încercare

Trim. I INOGATE

260 13.040.40 EN 1822-4:2009 Filtre de aer de înaltă eficienţă (EPA; HEPA şi ULPA). Partea 4: Determinarea etanşeităţii elementului filtrant (metodă de explorare)

Trim. I INS

261 13.040.40 EN 1822-5:2009 Filtre de aer de înaltă eficienţă (EPA; HEPA şi ULPA). Partea 5: Determinarea eficienţei elementului filtrant

Trim. I INS

Page 23: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 23 din 216

262 13.060.20 EN 12873-1:2014 Influenţa materialelor asupra apei potabile. Influenţa datorată migraţiei. Partea 1: Metodă de testare pentru materialele fabricate industrial, cu excepţia materialelor metalice şi a celor pe bază de ciment Trim. I INS

SM SR EN 12873-1:2012

Influenţa materialelor asupra apei potabile. Influenţa datorată migraţiei. Partea 1: Metodă de testare pentru materialele fabricate industrial, cu excepţia materialelor metalice şi a celor pe bază de ciment

263 13.060.30 EN 12566-7:2013 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PT. Partea 7: Unităţi de tratare terţiară prefabricate Trim. I

Directivele 305/2011, 89/106/EEC

264 13.060.45 EN ISO 5667-3:2012 Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Conservarea şi manipularea probelor de apă Trim. I INS

SM SR EN ISO 5667-3:2011

Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Ghid pentru conservarea şi manipularea probelor de apă

265 13.060.50 ISO 17378-2:2014 Water quality -- Determination of arsenic and antimony -- Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) Trim. I Ministerul

Sanatatii

266 13.080.05 EN ISO 14688-2:2004 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare. Amendament 1

Trim. I INS

267 13.080.05 EN ISO 14688-2:2004/A1:2013

Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare. Amendament 1

Trim. I INS

268 13.080.10 EN ISO 11260:2011 Calitatea solului. Determinarea capacităţii efective de schimb cationic şi a gradului de saturaţie în baze, utilizând soluţie de clorură de bariu Trim. I INS

SM SR ISO 11260:2012 Calitatea solului. Determinarea capacităţii efective de schimb cationic şi a gradului de saturaţie în baze, utilizînd soluţie de clorură de bariu

269 13.080.30 ISO 14239:1997 Soil quality -- Laboratory incubation systems for measuring the mineralization of organic chemicals in soil under aerobic conditions

Trim. I Regulamentul nr. 440/2008

270 13.100 EN ISO 15011-4:2006 Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. Partea 4: Fişe cu date despre fumuri. Trim. I INS

271 13.100 EN ISO 15011-4:2006/A1:2008

Igienă şi securitate la sudare şi procedee conexe. Metodă de laborator pentru prelevarea fumului şi gazelor. Partea 4: Fişe cu date despre fumuri. Amendament 1

Trim. I INS

272 13.110 EN 61010-2-201:2013 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-201: Cerinţe particulare pentru echipamente de comandă Trim. I Directiva

2006/95/EC

Page 24: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 24 din 216

273 13.110 EN ISO 11161:2007 Securitatea maşinilor. Sisteme integrate de fabricaţie. Cerinţe de bază Trim. I Directiva

2006/42/EC

SMV EN ISO 11161:2011 Securitatea maşinilor. Sisteme integrate de fabricaţie. Cerinţe de bază

274 13.110 EN ISO 11161:2007/ A1:2010

Securitatea maşinilor. Sisteme integrate de fabricaţie. Cerinţe de bază Trim. I Directiva

2006/42/EC275 13.110 EN ISO 13849-2:2012 Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate

ale sistemelor de comandă. Partea 2: ValidareTrim. I Directiva

2006/42/EC

SM SR EN ISO 13849-2:2012

Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 2: Validare

276 13.110 EN ISO 14119:2013 Securitatea maşinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare şi alegere Trim. I Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 1088+A2:2011

Securitatea maşinilor. Dispozitive de interblocare asociate cu protectori. Principii de proiectare şi alegere

277 13.110 EN 61496-1:2013 Securitatea maşinilor. Echipamente de protecţie electrosensibile. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări Trim. I Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 61496-1:2011 Securitatea maşinilor. Echipamente de protecţie electrosensibile. Partea 1: Cerinţe generale şi încercări

278 13.110 EN 60825-1:2014 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 1: Clasificarea echipamentului şi prescripţii

Trim. I INS

SR EN 60825-1:2010 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 1: Clasificarea echipamentului şi prescripţiiSM

279 13.120 EN 60335-2-102:2006/A1:2010

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-102: Prescripţii particulare pentru aparate cu combustie de gaz, petrol şi combustibil solid care au conexiuni electrice

Trim. I INS

280 13.120 EN 60335-2-21:2003/A1:2005

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă cu stocare Trim. I INS

281 13.120 EN 60335-2-21:2003/A2:2008

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă cu stocare Trim. I INS

282 13.120 EN 60335-2-35:2002/A1:2007

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee Trim. I INS

283 13.120 EN 60335-2-35:2002/A2:2011

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee Trim. I INS

Page 25: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 25 din 216

284 13.120 EN 60335-2-6:2003/A1:2005

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare pentru utilizare casnică

Trim. I INS

285 13.120 EN 60335-2-6:2003/A11:2010

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate staţionare similare

Trim. I INS

286 13.120 EN 60335-2-6:2003/A11:2010/AC:2012

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate staţionare similare

Trim. I INS

287 13.120 EN 60335-2-6:2003/A12:2012

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare, staţionare

Trim. I INS

288 13.120 EN 60335-2-6:2003/A13:2013

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare, staţionare

Trim. I INS

289 13.120 EN 60335-2-6:2003/A2:2008

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare pentru utilizare casnică

Trim. I INS

290 13.120 EN 60335-2-17:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne, îmbrăcăminte şi aparate de încălzit flexibile similare Trim. I Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60335-2-17:2010

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru pături, perne, îmbrăcăminte şi aparate de încălzit flexibile similare

291 13.120 EN 60335-2-25:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-25: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde, inclusiv cuptoare cu microunde combinate Trim. I Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60335-2-25:2010

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-25: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde, inclusiv cuptoare cu microunde combinate

Page 26: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 26 din 216

292 13.120 EN 60335-2-27:2013 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-27: Prescripţii particulare pentru aparate de expunere a pielii la radiaţii ultraviolete şi infraroşii Trim. I Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60335-2-27:2012

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-27: Prescripţii particulare pentru aparate de expunere a pielii la radiaţii ultraviolete şi infraroşii

293 13.120 EN 60335-2-2:2010/A11:2012

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţat cu aspirare de apă

Trim. IDirectivele 2009/125/EC, 210/30EU

294 13.120 EN 60335-2-2:2010/A1:2013

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curăţat cu aspirare de apă

Trim. IDirectivele 2009/125/EC, 210/30EU

295 13.140 EN ISO 389-7:2005 Acustică. Zero de referinţă pentru calibrarea echipamentelor audiometrice. Partea 7: Prag de audibilitate de referinţă în condiţii de ascultare în câmp liber şi în câmp difuz

Trim. I INS

296 13.140 EN ISO 9612:2009 Acustică. Determinarea expunerii la zgomot în mediul de muncă. Metodă tehnică Trim. I INS

297 13.180 EN ISO 10551:2001 Ergonomia ambianţelor termice. Evaluarea influenţei ambianţelor termice cu ajutorul scărilor de apreciere subiectivă

Trim. I INS

298 13.180 ISO/TR 12296:2012 Ergonomics -- Manual handling of people in the healthcare sector Trim. I Ministerul

Sanatatii299 13.200 CEN/TR 1317-6:2012 Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint

system - Pedestrian parapets Trim. I INS

300 13.200 CEN/TS 1317-8:2012 Road restraint systems - Part 8: Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers Trim. I INS

301 13.220.10 EN 1866-2:2014 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 2: Cerinţe pentru construcţia, rezistenţa la presiune şi încercări mecanice pentru stingătoare, cu o presiune maximă admisibilă mai mică sau egală cu 30 bari, conforme cu cerinţele EN 1866-1

Trim. I Directiva 97/23/EC

302 13.220.10 EN 14043:2014 Mijloace de ridicat la înălţime pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mişcări combinate. Cerinţe de securitate şi de performanţă şi metode de încercare Trim. I Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 14043+A1:2011

Mijloace de ridicat la înălţime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mişcări combinate. Cerinţe de securitate şi de performanţe şi metode de încercare

Page 27: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 27 din 216

303 13.220.10 EN 14044:2014 Mijloace de ridicat la înălţime pentru servicii de salvare şi luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mişcări secvenţiale. Cerinţe de securitate şi de performanţă şi metode de încercare Trim. I Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 14044+A1:2011

Mijloace de ridicat la înălţime pentru luptă împotriva incendiului. Scări pivotante cu mişcări secvenţiale. Cerinţe de securitate şi de performanţe şi metode de încercare

304 13.220.10 EN 16327:2014 Stingerea incendiilor. Instalaţii cu dozator în supra presiune (PPPS) şi instalaţii de spumă cu aer comprimat (CAFS) Trim. I

Directiva 2006/42/EC; Min. Economiei

305 13.220.20 EN 50264-2-2:2008 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie şi de comandă pentru material rulant feroviar având performanţe particulare de comportare la foc. Partea 2-2: Cabluri cu izolaţie elastomerică reticulată. Cabluri multiconductoare

Trim. I INS

306 13.220.20 EN 54-13:2005 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 13: Evaluarea compatibilităţii componentelor sistemului

Trim. I INS

307 13.220.20 EN 54-3:2014 Sisteme de detectare şi de alamă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii Trim. I INS

SM SR EN 54-3:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmă la incendiu. Sonerii

308 13.220.40 EN 50382-1:2008 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie pentru material rulant feroviar având performanţe particulare de comportare la foc. Partea 1: Prescripţii generale Trim. I INS

309 13.220.40 EN 50382-1:2008/A1:2013

Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie pentru material rulant feroviar având performanţe particulare de comportare la foc. Partea 1: Prescripţii generale Trim. I INS

310 13.220.40 EN 50382-2:2008 Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie pentru material rulant feroviar având performanţe particulare de comportare la foc. Partea 2: Cabluri cu un singur conductor izolate cu cauciuc siliconic pentru 120 grade C sau 150 grade C

Trim. I INS

311 13.220.40 EN 50382-2:2008/A1:2013

Aplicaţii feroviare. Cabluri de energie pentru material rulant feroviar având performanţe particulare de comportare la foc. Partea 2: Cabluri cu un singur conductor izolate cu cauciuc siliconic pentru 120 grade C sau 150 grade C

Trim. I INS

312 13.220.40 EN ISO 8030:2014 Furtunuri de cauciuc şi de material plastic. Metodă de încercare a inflamabilităţii Trim. I INS

Page 28: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 28 din 216

313 13.220.40 EN 60695-2-10:2013 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-10: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Aparataj şi metodă comună de încercare Trim. I Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60695-2-10:2010

Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-10: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Aparataj şi metodă comună de încercare

314 13.220.40 EN 60695-11-10:2013 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-10: Flăcări de încercare. Metode de încercare orizontală şi verticală la flacără de 50 W Trim. I Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60695-11-10:2010

Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-10: Flăcări de încercare. Metode de încercare orizontală şi verticală la flacără de 50 W

315 13.220.40 EN 1021-1:2014 Mobilier. Evaluarea aprinzibilităţii mobilierului tapiţat. Partea 1: Sursă de aprindere: ţigară aprinsă

Trim. I INS

SM SR EN 1021-1:2012 Mobilier. Evaluarea aprinzibilităţii mobilierului tapiţat. Partea 1: Sursă de aprindere: ţigară aprinsă

316 13.220.40 EN 1021-2:2014 Mobilier. Evaluarea aprinzibilităţii mobilierului tapiţat. Partea 2: Sursă de aprindere: flacără echivalentă unui chibrit Trim. I INS

SM SR EN 1021-2:2012 Mobilier. Evaluarea aprinzibilităţii mobilierului tapiţat. Partea 2: Sursă de aprindere: flacără echivalentă unui chibrit

317 13.220.40 EN 12881-1:2014 Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. Partea 1: Încercări cu arzător cu propan Trim. I INS

SM SR EN 12881-1+A1:2011

Benzi transportoare. Încercări de simulare a inflamabilităţii. Partea 1: Încercări cu arzător cu propan

318 13.220.40 EN 60695-10-2:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 10-2: Căldură anormală. Metodă de încercare de presare cu bilă

Trim. I INSSM SR EN 60695-10-2:2010

Încercări privind riscurile de foc. Partea 10-2: Căldură anormală. Încercare cu bilă

319 13.220.40 EN 60695-11-2:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-2: Flacără de încercare. Flacără tip preamestec cu putere nominală de 1 kW. Aparatură, dispunere de încercare pentru verificare şi ghid Trim. I INS

SM SR EN 60695-11-2:2010

Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-2: Flacără de încercare. Flacără tip preamestec cu putere nominală de 1 kW. Aparatură, prevederi pentru încercarea de verificare şi ghid

320 13.220.40 EN 60695-2-11:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-11: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metoda de încercare a inflamabilităţii pentru produse finite Trim. I INS

SM SR EN 60695-2-11:2010

Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-11: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metoda de încercare a inflamabilităţii pentru produse finite

321 13.220.40 EN ISO 15791-1:2013 Materiale plastice. Dezvoltarea şi utilizarea încercărilor la foc, la scară intermediară, pentru produse de materiale plastice. Partea 1: Ghid general Trim. I INS

SM SR EN ISO 15791-1:2012

Materiale plastice. Desfăşurarea şi utilizarea încercărilor la foc, la scară intermediară, pentru produse de materiale plastice. Partea 1: Ghid general

Page 29: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 29 din 216

322 13.220.50 EN 1991-1-2:2002 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc

Trim. I INS

323 13.220.50 EN 1991-1-2:2002/AC:2013

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc

Trim. I INS

324 13.220.50 EN 1365-6:2004 Încercări de rezistenţă la foc pentru elementele de construcţii portante. Partea 6: Scări Trim. I INS

325 13.220.50 EN 1366-1:2014 Încercări de rezistenţă la foc pentru instalaţii tehnice. Partea 1: Conducte Trim. I INS

326 13.220.50 EN 1366-9:2008 Încercări de rezistenţă la foc ale instalaţiilor tehnice. Partea 9: Conducte de evacuare a fumului dintr-un singur compartiment

Trim. I INS

327 13.220.50 EN 1366-10:2011 Încercări de rezistenţă la foc ale instalaţiilor tehnice. Partea 10: Clapete pentru controlul fumului Trim. I INS

328 13.220.50 EN 1366-12:2014 Fire resistance tests for service installations - Part 12: Non-mechanical fire barrier for ventilation ductwork

Trim. I INS

329 13.220.50 EN 15254-4:2008+A1:2011

Extinderea domeniului de aplicare a încercărilor de rezistenţă la foc. Pereţi neportanţi. Partea 4: Construcţii cu pereţi din sticlă smălţuită Trim. I INS

330 13.220.50 EN 15254-6:2014 Extinderea domeniului de aplicare a încercărilor de rezistenţă la foc. Pereţi neportanţi. Partea 6: Pereţi cortină

Trim. I INS

331 13.220.50 EN 15254-7:2012 Extinderea domeniului de aplicare a încercărilor de rezistenţă la foc. Plafoane neportante. Partea 7: Panouri metalice tip sandviş pentru construcţii Trim. I INS

332 13.220.50 EN 15269-2:2012 Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor încercării pentru rezistenţa la foc şi/sau etanşeitatea la fum a ansamblurilor de uşi, obloane şi ferestre care se deschid, incluzând elementele lor de feronerie. Partea 2: Rezistenţa la foc a seturilor de uşi de oţel pe balamale şi pivoţi

Trim. I INS

333 13.220.50 EN 15269-3:2012 Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor încercării pentru rezistenţa la foc şi/sau etanşeitatea la fum a ansamblurilor de uşi, obloane şi ferestre care se deschid, incluzând elementele lor de feronerie. Partea 3: Rezistenţa la foc a seturilor de uşi de lemn pe balamale şi pivoţi şi a ferestrelor cu tocuri de lemn

Trim. I INS

Page 30: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 30 din 216

334 13.220.50 EN 15269-5:2014 Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 5: Fire resistance of hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows

Trim. I INS

335 13.220.50 EN 1364-3:2014 Încercări pentru rezistenţa la foc a elementelor neportante. Partea 3: Pereţi cortină - Configuraţie completă (ansamblu complet) EN 1364-3:2014 Trim. I INS

SM SR EN 1364-3:2012 Încercări de rezistenţă la foc a elementelor neportante. Partea 3: Pereţi cortină - Configuraţie completă (ansamblu complet)

336 13.220.50 EN 1364-4:2014 Încercări de rezistenţă la foc a elementelor neportante. Partea 4: Pereţi cortină. Detalii de configuraţie Trim. I INS

SM SR EN 1364-4:2012 Încercări de rezistenţă la foc a elementelor neportante. Partea 4: Pereţi cortină - Detalii de configuraţie

337 13.220.50 EN 1365-2:2014 Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 2: Planşee şi acoperişuri

Trim. I INS

SM EN 1365-2:2013 Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 2: Planşee şi acoperişuri

338 13.220.50 EN 1634-1:2014 Încercări de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum pentru uşi, obloane, ferestre şi elemente de feronerie. Partea 1: Încercări de rezistenţă la foc pentru uşi, obloane şi ferestre Trim. I INS

SM SR EN 1634-1:2012 Încercări de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum pentru uşi, obloane, ferestre şi elemente de feronerie. Partea 1: Încercări de rezistenţă la foc pentru uşi, obloane şi ferestre

339 13.230 EN 1127-2:2014 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit Trim. I INS

SM SR EN 1127-2+A1:2011

Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit

340 13.300 EN 15207:2006 Containere cisternă pentru transportul mărfurilor periculoase. Fişe de conectare şi caracteristici de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de serviciu din zonele de risc cu tensiune de alimentare nominală de 24 V

Trim. I INS

341 13.300 EN 12561-1:2011 Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 1: Plăcuţe de identificare pentru vagoanele cisternă destinate transportului de materiale periculoase Trim. I INS

342 13.300 EN 12561-2:2011 Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 2: Dispozitive de golire pe la partea inferioară a vagonului, pentru produse lichide, inclusiv de recuperare a vaporilor

Trim. I INS

343 13.300 EN 12561-3:2011 Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 3: Dispozitive de umplere şi golire pe la partea inferioară pentru gaze lichefiate sub presiune

Trim. I INS

Page 31: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 31 din 216

344 13.300 EN 12561-3:2011/AC:2014

Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 3: Dispozitive de umplere şi golire pe la partea inferioară pentru gaze lichefiate sub presiune

Trim. I INS

345 13.300 EN 12561-4:2011 Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 4: Dispozitive de umplere şi golire pe la partea inferioară pentru produse lichide

Trim. I INS

346 13.300 EN 12561-5:2011 Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 5: Dispozitive de recuperare a vaporilor pentru umplerea sau golirea produselor lichide

Trim. I INS

347 13.300 EN 12561-6:2011 Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 6: Guri de vizitare Trim. I INS

348 13.310 EN 1627:2011 Uşi pentru pietoni, ferestre, faţade cortină, grilaje şi obloane. Rezistenţă la efracţie. Cerinţe şi clasificare Trim. I INS

349 13.310 EN 1628:2011 Uşi pentru pietoni, ferestre, faţade cortină, grilaje şi obloane. Rezistenţă la efracţie. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la solicitare statică Trim. I INS

350 13.310 EN 1629:2011 Uşi pentru pietoni, ferestre, pereţi cortină, grilaje şi obloane. Rezistenţă la efracţie. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la solicitare dinamică

Trim. I INS

351 13.310 EN 1630:2011 Uşi pentru pietoni, ferestre, faţade cortină, grilaje şi obloane. Rezistenţă la efracţie. Metodă de încercare pentru pentru determinarea rezistenţei la tentative manuale de efracţie

Trim. I INS

352 13.310 CEN/TR 14383-2:2007 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 2: Urban planning Trim. I INS

353 13.310 CEN/TS 14383-3:2005 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 3: Dwellings Trim. I INS

354 13.310 CEN/TS 14383-4:2006 Prevention of crime - Urban planning and design - Part 4: Shops and offices Trim. I INS

355 13.310 CEN/TR 14383-5:2010 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations Trim. I INS

356 13.310 CEN/TR 14383-8:2009 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles

Trim. I INS

357 13.320 EN 50131-8:2009 Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie şi jaf armat. Partea 8: Echipamente/sisteme de securitate cu ceaţă

Trim. I INS

358 13.320 EN 50518-1:2013 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 1: Cerinţe privind amplasarea şi construcţia Trim. I INS

Page 32: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 32 din 216

359 13.320 EN 50518-2:2013 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 2: Cerinţe tehnice Trim. I INS

360 13.320 EN 50518-3:2013 Centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor. Partea 3: Proceduri şi cerinţe pentru funcţionare Trim. I INS

361 13.340.10 EN ISO 11612:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi a flăcărilor Trim. I Directiva

89/686/EEC

SMV EN ISO 11612:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi a flăcărilor

362 13.340.10 EN ISO 12127-2:2007 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi focului. Determinare transmisie termică de contact prin îmbrăcămintea de protecţie sau materialele sale constituente. Partea 2: Metoda de încercare care utilizează transmisia termică de contact produsă de mici cilindri picurători Trim. I Directiva

89/686/EEC

SMV EN ISO 12127-2:2010

Îmbrăcăminte de protecţie împotriva căldurii şi focului. Determinarea transmisiei termice de contact prin îmbrăcămintea de protecţie sau materialele sale constituente. Partea 2: Metode de încercare care utilizează transmisia termică de contact produsă de mici cilindri picurători

363 13.340.10 EN 13277-3:2013 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare suplimentare pentru protectori ai bustului Trim. I Directiva

89/686/EEC

SM SR EN 13277-3:2010 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare suplimentare pentru protectori ai bustului

364 13.340.10 EN ISO 17491-3:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 3: Determinarea rezistenţei la penetrare cu jet de lichid (încercare la jet)

Trim. I Directiva 89/686/EEC

SMV EN ISO 17491-3:2010

Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 3: Determinarea rezistenţei la penetrare cu jet de lichid (încercare la jet)

365 13.340.10 EN ISO 17491-4:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 4: Determinarea rezistenţei prin pulverizarea unui lichid (încercare la ceaţă)

Trim. I Directiva 89/686/EEC

SMV EN ISO 17491-4:2010

Îmbrăcăminte de protecţie. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Partea 4: Determinarea rezistenţei prin pulverizarea unui lichid (încercare la ceaţă)

366 13.340.10 EN 1621-2:2014 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva şocurilor mecanice, pentru motociclişti. Partea 2: Protectori ai spatelui. Cerinţe şi metode de încercare Trim. I INS

SM SR EN 1621-2:2010 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva şocurilor mecanice, pentru motociclişti. Partea 2: Protectori ai spatelui. Cerinţe şi metode de încercare

367 13.340.20 EN 1384:2012 Căşti de protecţie pentru sporturi hipice Trim. I Directiva 89/686/EEC

SM SR EN 1384:2010 Căşti de protecţie pentru sporturi hipice

Page 33: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 33 din 216

368 13.340.20 EN ISO 12311:2013 Echipament individual de protecţie. Metode de încercare pentru ochelari de soare şi articole asociate

Trim. I Directiva 89/686/EEC

369 13.340.20 EN ISO 12312-1:2013 Protecţia ochilor şi a feţei. Ochelari de soare şi articole asociate. Partea 1: Ochelari de soare pentru uz general

Trim. I Directiva 89/686/EEC

370 13.340.20 EN 12941:1998/A1:2003

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu cască sau cagulă. Cerinţe, încercări, marcare

Trim. I Directiva 89/686/EEC

371 13.340.30 EN 12941:2004/A2:2008

Aparate de protecţie respiratorie. Aparate filtrante cu ventilaţie asistată, cu cască sau cagulă. Cerinţe, încercări, marcare

Trim. I Directiva 89/686/EEC

372 13.340.30 EN 15333-2:2009 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 2: Aparate cu debit continuu Trim. I Directiva

89/686/EEC

SMV EN 15333-2:2011 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 2: Aparate cu debit continuu

373 13.340.40 EN 374-4:2013 Mănuşi de protecţie împotriva produselor chimice şi microorganismelor. Partea 4: Determinarea rezistenţei la degradare cu produse chimice Trim. I Directiva

89/686/EEC

374 13.340.40 EN 13277-7:2009 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 7: Cerinţe şi metode de încercare complementare pentru protectori de mână şi picior Trim. I Directiva

89/686/EEC

SMV EN 13277-7:2011 Echipament de protecţie pentru artele marţiale. Partea 7: Cerinţe şi metode de încercare complementare pentru protectori de mînă şi picior

375 13.340.50 EN 13061:2009 Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori de tibie pentru jucaăorii de fotbal. Cerinţe şi metode de încercare

Trim. I Directiva 89/686/EEC

SMV EN 13061:2010 Îmbrăcăminte de protecţie. Protectori de tibie pentru jucătorii de fotbal. Cerinţe şi metode de încercare

376 13.340.50 EN ISO 17249:2013/AC:2014

Încălţăminte de securitate rezistentă la tăiere cu ferăstrău cu lanţ Trim. I Directiva

89/686/EEC

377 13.340.60 EN 1263-1:2014 Plase de securitate. Partea 1: Cerinţe de securitate, metode de încercare Trim. I INS

378 13.340.60 EN 353-1:2014 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Partea 1: Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare rigid Trim. I INS

SM SR EN 353-1:2010 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Partea 1: Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare rigid

Page 34: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 34 din 216

379 13.340.70 EN 13138-1:2014 Echipament ajutător de plutire pentru învăţarea înotului. Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive ajutătoare la plutire purtate pe corp Trim. I INS

SM SR EN 13138-1:2012 Echipament ajutător de plutire pentru învăţarea înotului. Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru dispozitive ajutătoare la plutire purtate pe corp

380 17.040.20 EN 15302:2008+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Metodă pentru determinarea conicităţii echivalente Trim. I INS

381 17.040.20 EN 1071-1:2003 Ceramici tehnice avansate. Metode de încercare pentru acoperiri ceramice. Partea 1: Determinarea grosimii acoperirii ceramice cu profilometru de contact

Trim. I INS

382 17.040.20 EN 1071-2:2002 Ceramici tehnice avansate. Metode de încercare pentru acoperiri ceramice. Partea 2: Determinarea grosimii acoperirii prin metoda şlefuirii unei calote sferice

Trim. I INS

383 17.040.20 EN ISO 9013:2002 Tăiere termică. Clasificarea tăieturilor termice. Specificaţie geometrică de produs şi toleranţe referitoare la calitate

Trim. I INS

384 17.040.20 EN ISO 9013:2002/A1:2003

Tăiere termică. Clasificarea tăieturilor termice. Specificaţie geometrică de produs şi toleranţe referitoare la calitate

Trim. I INS

385 17.040.20 CEN/TS 13036-2:2010 Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 2: Assessment of the skid resistance of a road pavement surface by the use of dynamic measuring systems

Trim. I INS

386 17.060 ISO 387:1977 Hydrometers -- Principles of construction and adjustment Trim. I

387 17.140.20 EN ISO 17201-2:2006 Acustică. Zgomotul în poligoanele de tir. Partea 2: Estimarea prin calcul a sulfului la gura ţevii şi a zgomotului emis de proiectil

Trim. I INS

388 17.140.20 EN 15036-2:2006 Cazane de încălzit. Reguli de încercare a emisiilor de zgomot aerian a generatoarelor de căldură. Partea 2: Emisii de zgomot în coşul de fum la ieşirea din generator

Trim. I INS

389 17.140.20 EN 13023:2003+A1:2010

Metode de măsurare a zgomotului emis de maşinile de tipărire, de transformare, de producere şi de prelucrare a hârtiei. Clasele de exactitate 2 şi 3

Trim. I Directiva 2006/42/EC

SMV EN 13023+A1:2011 Metode de măsurare a zgomotului emis de maşinile de tipărire, de transformare, de producere şi de prelucrare a hîrtiei. Clasele de exactitate 2 şi 3

Page 35: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 35 din 216

390 17.140.20 EN 12102:2013 Aparate de condiţionat aerul, grupuri de răcire cu lichide, pompe de căldură şi dezumidificatoare cu compresor antrenate prin motor electric pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor. Măsurarea zgomo- tului aerian emis. Determinarea nivelului puterii acustice

Trim. IDirectivele 2009/125/EC, 210/30EU

391 17.140.30 EN 15610:2009 Aplicaţii feroviare. Emisie de zgomot. Măsurarea rugozităţii şinei relativ la generarea zgomotului de rulare

Trim. I INS

392 17.140.30 EN 15892:2011 Aplicaţii feroviare. Emisie de zgomot. Măsurarea zgomotului în interiorul cabinei de conducere Trim. I INS

393 17.200.20 EN 61152:1994 Dimensiuni ale elementelor de termometru cu teacă metalică Trim. I INS

394 17.200.20 EN 61515:1996 Termocupluri şi cabluri cu izolaţie minerală pentru termocuplu Trim. I INS

395 17.200.20 EN 62460:2008 Tabele temperatură - tensiune termoelectromotoare (t.t.e.m.) pentru combinaţii de elemente de termocuplu pure

Trim. I INS

396 17.200.20 EN 12470-2:2000+A1:2009

Termometre medicale. Partea 2: Termometre tip schimbător de fază (matrice în puncte) Trim. I DirectivA

93/42/EEC

SMV EN 12470-2+A1:2010

Termometre medicale. Partea 2: Termometre tip schimbător de fază (matrice în puncte)

397 17.220 EN 62058-31:2010 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a). Control de recepţie. Partea 31: Prescripţii particulare pentru contoare statice de energie activă (clase 0,2 S, 0,5 S, 1 şi 2 şi indici de clasă A, B şi C)

Trim. I Min. Economiei

398 17.220 EN 62059-32-1:2012 Echipamente de măsurare a energiei electrice. Siguranţă în funcţionare. Partea 32-1: Durabilitate. Control al stabilităţii caracteristicilor metrologice la aplicarea unei temperaturi ridicate

Trim. I Min. Economiei

399 17.220 EN 62056-3-1:2014 Schimb de date de măsurare a energiei electrice. Suită DLMS/COSEM. Partea 3-1: Utilizarea reţelelor locale pe perechi de conductoare torsadate cu semnal purtător

Trim. I INS

400 17.220 EN 62056-5-3:2014 Schimb de date de măsurare a energiei electrice. Suită DLMS/COSEM. Partea 5-3: Stratul aplicaţie DLMS/COSEM

Trim. I INS

401 17.220 EN 62056-7-6:2013 Echipamente de măsurare a energiei electrice. Suită DLMS/COSEM. Partea 7-6: Profil de comunicaţie cu 3 straturi, orientat pe conexiune şi bazat pe HDLC Trim. I INS

Page 36: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 36 din 216

402 17.220 EN 62056-8-3:2013 Echipamente de măsurare a energiei electrice. Suită DLMS/COSEM. Partea 8-3: Profil de comunicaţie pentru reţele de proximitate PLC S-FSK Trim. I INS

403 17.220 EN 62056-9-7:2013 Schimb de date de măsurare a energiei electrice. Partea 9-7: Profil de comunicare pentru reţele TCP-UDP/IP

Trim. I INS

404 17.220.20 EN 60688:2013 Traductoare de măsurare electrice care convertesc mărimile electrice alternative şi continue în semnale analogice sau numerice Trim. I Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60688:2013 Traductoare de măsurare electrice care convertesc mărimile electrice alternative în semnale analogice sau numerice

405 17.220.20 EN 61557-14:2013 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi 1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 14: Dispozitive de control al securităţii aparatelor electrice ale maşinilor

Trim. I Directiva 2006/95/EC

406 17.220.99 EN 61620:1999 Lichide electroizolante. Determinarea factorului de disipare dielectrică prin măsurarea conductanţei şi capacitanţei. Metode de încercare Trim. I INS

407 17.220.99 EN 61340-2-1:2002 Electrostatică. Partea 2-1: Metode de măsurare. Capabilitatea materialelor şi produselor de a disipa încărcările electrostatice Trim. I INS

408 17.220.99 EN 61340-2-3:2000 Electrostatică. Partea 2-3: Metode de încercare pentru determinarea rezistenţei şi rezistivităţii materialelor solide plane pentru evitarea acumulării sarcinilor electrostatice

Trim. I INS

409 17.220.99 EN 61340-3-1:2007 Electrostatică. Partea 3-1: Metode pentru simularea efectelor electrostatice. Forme de undă de încercare a descărcărilor electrostatice pentru modelul corpului uman (HBM)

Trim. I INS

410 17.220.99 EN 61340-4-3:2001 Electrostatică. Partea 4-3: Metode de încercare standardizate pentru aplicaţii specifice. Încălţăminte Trim. I INS

411 17.220.99 EN 61340-4-4:2012 Electrostatică. Partea 4-4: Metode de încercare standardizate pentru aplicaţii specifice. Clasificarea electrostatică a containerelor mari pentru materiale în vrac, flexibile

Trim. I INS

Page 37: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 37 din 216

412 17.220.99 EN 61340-4-5:2004 Electrostatică. Partea 4-5: Metode de încercare standardizate pentru aplicaţii specifice. Metode de caracterizare a protecţiei electrostatice a încălţămintei şi pardoselii în raport cu o persoană

Trim. I INS

413 17.220.99 EN 61340-5-1:2007 Electrostatică. Partea 5-1: Protecţia dispozitivelor electronice împotriva fenomenelor electrostatice. Prescripţii generale

Trim. I INS

414 17.220.99 EN 60243-2:2014 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de încercare. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru încercări la tensiune continuă

Trim. I INS

SM SR EN 60243-2:2013 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de încercare. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru încercările la tensiune continuă SM SR EN 60243-2:2013

415 17.220.99 EN 60243-3:2014 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de încercare. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru încercări la impuls 1,2/50 ľs

Trim. I INS

SM SR EN 60243-3:2013 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante.. Metode de încercare. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru încercări la impuls de 1,2/50 μs SM SR EN 60243-3:2013

416 17.220.99, EN 60243-1:2013 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de încercare. Partea 1: Încercări la frecvenţe industriale Trim. I INS

SM SR EN 60243-1:2012 Rigiditatea dielectrică a materialelor electroizolante. Metode de încercare. Partea 1: Încercări la frecvenţe industriale

417 17.240 ISO 4037-1:1996 X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy -- Part 1: Radiation characteristics and production methods

Trim. I INS

418 17.240 ISO 4037-2:1997 X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy -- Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy ranges from 8 keV to 1,3 MeV and 4 MeV to 9 MeV

Trim. I INS

419 17.240 ISO 4037-3:1999 X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy -- Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence

Trim. I INS

Page 38: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 38 din 216

420 17.240 ISO 4037-4:2004 X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy -- Part 4: Calibration of area and personal dosemeters in low energy X reference radiation fields

Trim. I INS

421 17.240 EN 50566:2013 Standard de produs pentru demonstrarea conformităţii câmpurilor de radiofrecvenţă produse de dispozitivele de comunicaţii fără fir ţinute în mână sau fixate pe lângă corp, utilizate de publicul larg (30 MHz - 6 GHz)

Trim. I Directiva 1999/5/EC

422 17.240 EN 50566:2013/AC:2014

Standard de produs pentru demonstrarea conformităţii câmpurilor de radiofrecvenţă produse de dispozitivele de comunicaţii fără fir ţinute în mână sau fixate pe lângă corp,

Trim. I Directivei 1999/5/EC

423 17.240 ISO 16641:2014 Measurement of radioactivity in the environment -- Air -- Radon 220: Integrated measurement methods for the determination of the average activity concentration using passive solid-state nuclear track detectors

Trim. I Ministerul Sanatatii

424 19.040 EN 60068-1:2014 Încercări de mediu. Partea 1: Generalităţi şi ghid Trim. I INS SM SR EN 60068-1:2013 Încercări de mediu. Partea 1: Generalităţi şi ghid

425 19.040 EN 60068-2-75:2014 Încercări de mediu. Partea 2: Încercări. Încercarea Eh: Încercări la impact, încercări cu ciocan

Trim. I INS

SM SR EN 60068-2-75:2013

Încercări de mediu. Partea 2: Încercări. Încercarea Eh: Încercări la impact, încercări cu ciocan

426 19.080 EN 61010-2-010:2014 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-010: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru încălzirea materialelor Trim. I INS

SM SR EN 61010-2-010:2010

Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2-010: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru încălzirea materialelor

427 19.100 EN 14127:2011 Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete Trim. I INS

428 19.100 CEN/TR 14748:2004 Examinări nedistructive. Metodologie pentru calificarea examinărilor nedistructive Trim. I INS

429 19.100 CEN/TR 15589:2014 Examinări nedistructive. Cod de bună practică pentru aprobarea personalului END de către organizaţii de terţă parte recunoscute prin aplicarea prevederilor directivei 97/23/CE

Trim. I INS

430 19.100 CEN/TS 15053:2005 Examinări nedistructive. Recomandări pentru tipurile de discontinuităţi din probele pentru examen Trim. I INS

Page 39: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 39 din 216

431 21.020 EN 60300-3-3:2004 Managementul siguranţei în funcţionare. Partea 3-3: Ghid de aplicare. Evaluarea costului ciclului de viaţă Trim. I INS

432 21.020 EN 62502:2010 Tehnici de analiză a siguranţei în funcţionare. Analiză pe baza arborelui de evenimente (ETA) Trim. I INS

433 21.040.30 EN ISO 1478:1999 Filetul şuruburilor pentru tablă Trim. I INS434 21.060.01 EN 14399-2:2014 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi

pretensionate pentru structuri metalice. Partea 2: Încercare de performanţă pentru pretensionare Trim. I INS

435 21.060.01 EN 14399-3:2014 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 3: Sistem HR. Ansambluri şurub cu cap hexagonal şi piuliţă

Trim. I INS

436 21.060.01 EN 14399-4:2014 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 4: Sistem HV. Asamblări cu şurub cu cap hexagonal şi piuliţă

Trim. I INS

437 21.060.01 EN 14399-7:2007 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 7: Sistem HR. Ansambluri şurub cu cap înecat şi piuliţă Trim. I INS

438 21.060.01 EN 14399-8:2007 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 8: Sistem HV Ansambluri şurub de păsuire cu cap hexagonal şi piuliţă

Trim. I INS

439 21.060.01 EN 14399-9:2009 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 9: Sistem HR sau HV. Şaibe indicatoare de tensiune pentru ansambluri şurub şi piuliţă

Trim. I INS

440 21.060.01 EN ISO 10684:2004 Elemente de asamblare. Acoperiri prin galvanizare la cald Trim. I INS

441 21.060.01 EN ISO 10684:2004/AC:2009

Elemente de asamblare. Acoperiri prin galvanizare la cald Trim. I INS

442 21.060.01 CEN/TS 1992-4-1:2009

Proiectarea elementelor de prindere pentru beton. Partea 4-1: Generalităţi Trim. I INS

443 21.060.01 CEN/TS 1992-4-3:2009

Proiectarea elementelor de prindere pentru beton. Partea 4-3: Ancoraje cu profil tip jgheab Trim. I INS

444 21.060.01 EN 12512:2001 Structuri din lemn. Metode de încercare. Încercări ciclice ale îmbinărilor realizate cu elemente mecanice

Trim. I INS

445 21.060.01 EN 12512:2001/A1:2005

Structuri din lemn. Metode de încercare. Încercări ciclice ale îmbinărilor realizate cu elemente mecanice

Trim. I INS

Page 40: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 40 din 216

446 21.060.10 EN 20898-7:1995 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare. Partea 7: Încercarea la torsiune şi momente minime de rupere ale şuruburilor cu diametrul nominal al filetului de la 1 mm până la 10 mm

Trim. I INS

447 21.060.10 EN 24015:1991 Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate. Grad B. Tija redusă (diametrul tijei = cu diametrul mediu al filetului)

Trim. I INS

448 21.060.10 EN 26157-1:1991 Elemente de asamblare. Defecte de suprafaţă. Partea 1: Şuruburi parţial filetate, şuruburi complet filetate şi prezoane de uz general

Trim. I INS

449 21.060.10 EN 26157-3:1991 Elemente de asamblare. Defecte de suprafaţă. Partea 3: Şuruburi parţial filetate, şuruburi complet filetate şi prezoane pentru utilizări speciale Trim. I INS

450 21.060.10 EN 27434:1992 Ştifturi filetate, crestate, cu vârf conic teşit

Trim. I INS

GOST 1476-93 (ISO 7434-83)

Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия

451 21.060.10 EN 27436:1992 Ştifturi filetate, crestate, cu con interior

Trim. I INS

GOST 1479-93 (ISO 7436-83)

Винты установочные с засверленным концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия

452 21.060.10 EN 28839:1991 Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare. Şuruburi parţial filetate, şuruburi complet filetate, prezoane şi piuliţe de metale neferoase Trim. I INS

453 21.060.10 EN ISO 10664:2014 Locaş hexalobular pentru şuruburi Trim. I INS454 21.060.10 CEN/TS 1992-4-

2:2009Proiectarea elementelor de prindere pentru beton. Partea 4-2: Ancoraje cu cap Trim. I INS

455 21.060.10 EN ISO 225:2010 Elemente de asamblare. Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate şi piuliţe. Simboluri şi denumirile dimensiunilor

Trim. I INS

456 21.060.10 EN ISO 4014:2011 Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate. Grade A şi B

Trim. I INS

GOST 10602-94 (ISO 4014-88)

Болты с шестигранной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия

457 21.060.10 EN ISO 4016:2011 Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate. Grad C Trim. I INS

458 21.060.10 EN ISO 4017:2014 Şuruburi cu cap hexagonal complet filetate. Grade A şi B Trim. I INS

459 21.060.10 EN ISO 4018:2011 Şuruburi cu cap hexagonal complet filetate. Grad C Trim. I INS

Page 41: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 41 din 216

460 21.060.10 EN ISO 4757:1994 Locaşuri cruciforme pentru şuruburiTrim. I INS

GOST 10753-86 Шлицы крестообразные для винтов и шурупов. Размеры и методы контроля

461 21.060.10 EN ISO 4759-1:2000 Toleranţe pentru elemente de asamblare. Partea 1: Şuruburi parţial şi complet filetate, prezoane şi piuliţe. Grade A, B şi C Trim. I INS

GOST 1759.1-82 Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей

462 21.060.10 EN ISO 7049:2011 Şuruburi pentru tablă cu cap cilindric bombat şi locaş cruciform Trim. I INS

463 21.060.10 EN ISO 7721-2:1994 Şuruburi pentru metale cu cap înecat. Partea 2: Adâncimea de pătrundere a locaşurilor cruciforme Trim. I INS

464 21.060.10 EN ISO 8676:2011 Şuruburi cu cap hexagonal complet filetate cu filet metric cu pas fin. Grade A şi B

Trim. I INS

GOST 10338-80 Винты с шестигранной головкой невыпадающие класса точности В. Конструкция и размеры

465 21.060.10 EN ISO 13918:2008 Sudare. Bolţuri şi inele ceramice pentru sudarea cu arc electric a bolţurilor Trim. I INS

466 21.060.10 EN ISO 1479:2011 Şuruburi pentru tablă cu cap hexagonal Trim. I INS467 21.060.20 EN ISO 10511:2012 Piuliţe hexagonale joase cu autoblocare (cu inel

nemetalic) Trim. I INS

468 21.060.20 EN ISO 10512:2012 Piuliţe hexagonale normale cu autoblocare (cu inel nemetalic) cu filet metric cu pas fin. Clase de calitate 6, 8, şi 10

Trim. I INS

469 21.060.20 EN ISO 10513:2012 Piuliţe hexagonale înalte cu autoblocare de metal cu filet metric cu pas fin. Clase de calitate 8, 10, şi 12 Trim. I INS

470 21.060.20 EN ISO 2320:2008 Piuliţe cu autoblocare, din oţel. Caracteristici mecanice şi de performanţă Trim. I INS

471 21.060.20 EN ISO 4032:2012 Piuliţe hexagonale normale (stil 1). Grade A şi B

Trim. I INS

GOST 10605-94 (ISO 4032-86)

Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В. Технические условия

472 21.060.20 EN ISO 4033:2012 Piuliţe hexagonale înalte (stil 2). Grade A şi B Trim. I INS473 21.060.20 EN ISO 4034:2012 Piuliţe hexagonale normale (stil 1). Grad C Trim. I INS474 21.060.20 EN ISO

4034:2012/AC:2013Piuliţe hexagonale normale (stil 1). Grad C Trim. I INS

475 21.060.20 EN ISO 4036:2012 Piuliţe hexagonale joase fără teşitură (stil 0). Grad B Trim. I INS

476 21.060.20 EN ISO 6157-2:2004 Elemente de asamblare. Defecte de suprafaţă. Partea 2: Piuliţe Trim. I INS GOST 1759.3-83 Гайки. Дефекты поверхности и

методы контроля477 21.060.20 EN ISO 7040:2012 Piuliţe hexagonale normale cu autoblocare (cu inel

nemetalic). Clase de calitate 5, 8 şi 10 Trim. I INS

Page 42: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 42 din 216

478 21.060.20 EN ISO 7042:2012 Piuliţe hexagonale înalte cu autoblocare, din metal. Clase de calitate 5, 8, 10 şi 12 Trim. I INS

479 21.060.20 EN ISO 7719:2012 Piuliţe hexagonale normale cu autoblocare, din metal. Clase de calitate 5, 8, şi 10 Trim. I INS

480 21.060.20 EN ISO 7719:2012/AC:2013

Piuliţe hexagonale normale cu autoblocare, din metal. Clase de calitate 5, 8, şi 10 Trim. I INS

481 21.060.20 EN ISO 8673:2012 Piuliţe hexagonale normale (stil 1), cu filet metric cu pas fin. Grade A şi B Trim. I INS

482 21.060.20 EN ISO 8674:2012 Piuliţe hexagonale înalte (stil 2), cu filet metric cu pas fin. Grade A şi B

Trim. I INS

GOST 15523-70 GOST 15524-70

Гайки шестигранные высокие класса точности В. Конструкция и размеры, Гайки шестигранные высокие класса точности А. Конструкция и размеры

483 21.060.20 EN ISO 8675:2012 Piuliţe hexagonale joase teşite (stil 0), cu filet metric cu pas fin. Grade A şi B Trim. I INS

484 21.060.30 EN 14399-5:2014 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 5: Şaibe plate

Trim. I INS

485 21.060.30 EN 14399-6:2014 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 6: Şaibe plate teşite

Trim. I INS

486 21.060.30 EN ISO 4759-3:2000 Toleranţe pentru elemente de asamblare. Partea 3: Şaibe plate pentru şuruburi parţial şi complet filetate şi piuliţe. Grade A şi C

Trim. I INS

487 21.060.30 EN ISO 7089:2000 Şaibe plate. Serie normală. Grad A Trim. I INS488 21.060.30 EN ISO 7090:2000 Şaibe plate, teşite. Serie normală. Grad A Trim. I INS489 21.060.30 EN ISO 7091:2000 Şaibe plate. Serie normală. Grad C Trim. I INS490 21.060.40 EN 2143:1992 Serie aerospaţială. Nituri obişnuite, cu cap bombat

aplatisat, de aluminiu 1050A, serie de bază în inch Trim. I INS

491 21.060.40 EN 2146:1992 Serie aerospaţială. Nituri obişnuite, cu cap bombat aplatisat, de aliaj de aluminiu 2017A, serie de bază în inch

Trim. I INS

492 21.060.40 EN 2148:1992 Serie aerospaţială. Nituri obişnuite, cu cap bombat aplatisat, de aliaj de aluminiu 5056A, serie de bază în inch

Trim. I INS

493 21.060.40 EN 2555:1992 Serie aerospaţială. Nituri obişnuite, cu cap normal înecat bombat, la 100 grade, de aliaj de aluminiu 5056A, serie de bază în inchi

Trim. I INS

494 21.060.40 EN 2553:1992 Serie aerospaţială. Nituri obişnuite, cu cap normal înecat bombat la 100 grade, de aliaj de aluminiu 2017 A, serie de bază în inchi

Trim. I INS

495 21.060.50 EN ISO 8746:1997 Cuie canelate cu cap rotund Trim. I INS496 21.060.50 EN ISO 8747:1997 Cuie canelate cu cap frezat Trim. I INS

Page 43: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 43 din 216

497 21.060.99 CEN/TS 1992-4-4:2009

Proiectarea elementelor de prindere pentru beton. Partea 4-4: Ancoraje post-instalate. Fixare mecanică Trim. I INS

498 21.060.99 CEN/TS 1992-4-5:2009

Proiectarea elementelor de prindere pentru beton. Partea 4-5: Ancoraje post-instalate. Fixare chimică Trim. I INS

499 21.100.20 EN 3053:1994 Seria aerospaţială. Rulmenţi pentru structura aeronavelor. Rulmenţi oscilanţi cu role pe un rând, de oţel. Dimensiuni şi sarcini

Trim. I INS

500 21.100.20 EN 3056:1994 Seria aerospaţială. Rulmenţi pentru structura aeronavelor. Rulmenţi de oţel, rigizi, cu bile pe două rânduri. Dimensiuni şi sarcini

Trim. I INS

501 21.100.20 EN 12080:2007+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Cutii de osii. RulmenţiTrim. I INS

502 21.140 EN 12756:2000 Etanşări mecanice. Dimensiuni principale, notare şi coduri de materiale Trim. I INS

503 21.160 EN 13298:2003 Aplicaţii feroviare. Elemente de suspensie. Arcuri elicoidale de oţel Trim. I INS

504 21.160 EN 13597:2003 Aplicaţii feroviare. Piese de suspensie din cauciuc. Membrane din cauciuc pentru arcuri de suspensie pneumatice

Trim. I INS

505 23.020.10 EN 13160-5:2004 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 5: Sisteme de detectare a scurgerilor prin intermediul indicatoarelor automate din rezervoare Trim. I INS

506 23.020.10 EN 13160-5:2004/AC:2007

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 5: Sisteme de detectare a scurgerilor prin intermediul indicatoarelor automate din rezervoare Trim. I INS

507 23.020.20 EN 14841:2013 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Proceduri de descărcare pentru vagoane cisternă pentru GPL Trim. I INS

508 23.020.30 EN 1439:2008 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Proceduri de verificare a buteliilor transportabile şi reîncărcabile pentru GPL înainte, în timpul şi după umplere Trim. I INS

509 23.020.30 EN 1442:2006+A1:2008

Echipamente şi accesorii pentru GPL. Butelii transportabile şi reîncărcabile, sudate, de oţel, pentru gaz petrolier lichefiat (GPL). Proiectare şi construcţie

Trim. I INS

Page 44: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 44 din 216

510 23.020.30 EN 14638-1:2006 Butelii de gaz transportabile. Recipiente sudate reîncărcabile de capacitate mai mică sau egală de 150 l. Partea 1: Butelii sudate din oţel inoxidabil austenitic proiectate prin metode experimentale

Trim. I INS

511 23.020.30 EN ISO 11114-3:2010 Butelii de gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 3: Încercare de auto-aprindere sub atmosferă de oxigen, pentru materiale nemetalice

Trim. I INS

512 23.020.30 EN ISO 11114-4:2005 Butelii transportabile pentru gaz. Compatibilitate între gazul conţinut şi materialul buteliilor şi robinetelor. Partea 4: Metode de încercare pentru alegerea materialelor metalice rezistente la fragilizare prin hidrogen

Trim. I INS

513 23.020.30 EN ISO 11623:2002 Butelii transportabile de gaz. Verificare periodică şi încercări pentru butelii de gaz din materiale compozite

Trim. I INS

514 23.020.30 EN ISO 13341:2010 Butelii de gaz. Montarea robinetelor la buteliile de gaz Trim. I INS

515 23.020.30 CEN/TR 13445-9:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 9: Conformitatea seriei EN 13445 cu ISO 16528 Trim. I INS

516 23.020.30 ISO 16528-1:2007 Boilers and pressure vessels -- Part 1: Performance requirements Trim. I INS

517 23.020.30 ISO 16528-2:2007 Boilers and pressure vessels -- Part 2: Procedures for fulfilling the requirements of ISO 16528-1 Trim. I INS

518 23.020.30 EN ISO 22435:2007 Butelii pentru gaz. Robinete de butelii cu reductoare de presiune integrate. Specificaţii şi încercări de tip Trim. I INS

519 23.020.30 EN ISO 22435:2007/A1:2012

Butelii pentru gaz. Robinete de butelii cu reductoare de presiune integrate. Specificaţii şi încercări de tip Trim. I INS

520 23.020.30 EN ISO 13769:2009 Butelii pentru gaz. Marcare prin poansonare Trim. I INS521 23.020.30 EN ISO 15996:2005 Butelii pentru gaz. Robinete cu presiune reziduală.

Cerinţe generale şi încercări de tip Trim. I INS

522 23.020.30 EN ISO 15996:2005/A1:2007

Butelii pentru gaz. Robinete cu presiune reziduală. Cerinţe generale şi încercări de tip. Amendamentul 1 Trim. I INS

523 23.020.30 EN ISO 16148:2006 Butelii de gaz. Butelii de gaz reîncărcabile de oţel, fără sudură. Încercare cu emisie acustică pentru verificare periodică

Trim. I INS

524 23.020.30 CEN/TR 764-6:2012 Pressure equipment - Part 6: Structure and content of operating instructions Trim. I INS

Page 45: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 45 din 216

525 23.020.30 EN 13445-1:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi Trim. I Directiva

97/23/EC

SM SR EN 13445-1:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi

526 23.020.30 EN 13445-1:2014/A1:2014

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 1: Generalităţi Trim. I Directiva

97/23/EC527 23.020.30 EN 13445-2:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea

2: Materiale Trim. I Directiva 97/23/EC

SM SR EN 13445-2:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale

528 23.020.30 EN 13445-3:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 3: Proiectare Trim. I Directiva

97/23/EC

SMV EN 13445-3:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 2: Materiale

529 23.020.30 EN 13445-4:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie Trim. I Directiva

97/23/EC

SM SR EN 13445-4:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 4: Execuţie

530 23.020.30 EN 13445-5:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare Trim. I Directiva

97/23/EC

SM SR EN 13445-5:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 5: Inspecţie şi examinare

531 23.020.30 EN 13445-6:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular Trim. I Directiva

97/23/EC

SM SR EN 13445-6:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 6: Cerinţe referitoare la proiectarea şi execuţia recipientelor sub presiune şi a părţilor sub presiune, turnate din fontă cu grafit nodular

532 23.020.30 EN 13445-8:2014 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru recipiente sub presiune executate din aluminiu şi aliaje de aluminiu

Trim. I Directiva 97/23/EC

SM SR EN 13445-8:2011 Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru recipiente sub presiune executate din aluminiu şi aliaje de aluminiu

533 23.020.30 EN 13445-8:2014/A1:2014

Recipiente sub presiune nesupuse la flacără. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru recipiente sub presiune executate din aluminiu şi aliaje de aluminiu Trim. I Directiva

97/23/EC

534 23.020.40 EN 1251-1:2000 Recipiente criogenice. Recipiente transportabile izolate sub vid, cu un volum mai mic de 1000 litri. Partea 1: Cerinţe fundamentale Trim. I INS

535 23.020.40 EN 1251-2:2000 Recipiente criogenice. Recipiente transportabile, izolate sub vid, cu un volum mai mic de 1000 l. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercare Trim. I INS

Page 46: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 46 din 216

536 23.020.40 EN 1251-2:2000/AC:2006

Recipiente criogenice. Recipiente transportabile, izolate sub vid, cu un volum mai mic de 1000 l. Partea 2: Proiectare, execuţie, inspecţie şi încercare Trim. I INS

537 23.020.40 EN 1251-3:2000 Recipiente criogenice. Recipiente transportabile izolate sub vid, cu un volum mai mic de 1000 litri. Partea 3: Cerinţe de funcţionare Trim. I INS

538 23.040.01 EN 1852-1:2009 Sisteme de canalizare de materiale plastice, pentru drenaj subteran şi canalizare fără presiune. Polipropilenă (PP). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, racorduri şi sistem

Trim. I INS

539 23.040.01 EN 12100:1997 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Robinete de polietilenă (PE). Metodă de încercare a rezistenţei la încovoiere între suporturi Trim. I INS

540 23.040.01 EN 12560-2:2013 Flanşe şi îmbinarea lor. Garnituri pentru flanşe desemnate prin Class. Partea 2: Garnituri spirale pentru utilizare cu flanşe de oţel

Trim. I INS

541 23.040.01 EN 12666-1:2005+A1:2011

Sisteme de canalizare de materiale plastice, pentru drenare subterană şi evacuare fără presiune. Polietilenă (PE). Partea 1: Specificaţii pentru ţevi, racorduri şi sistem

Trim. I INS

542 23.040.01 EN 1295-1:1997 Calculul de rezistenţă mecanică a reţelelor îngropate sub diverse condiţii de încărcare. Partea 1: Cerinţe generale

Trim. I INS

543 23.040.01 EN 13480-8:2012/A1:2014

Conducte industriale metalice. Partea 8: Cerinţe suplimentare pentru conductele de aluminiu şi aliaje de aluminiu

Trim. I Directiva 97/23/EC

544 23.040.01 CEN/TS 12201-7:2014 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity

Trim. I Ministerul Sanatatii

545 23.040.060 EN 1591-1:2013 Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. Partea 1: Metodă de calcul Trim. I Directiva

97/23/EC

SM SR EN 1591-1+A1 :2011

Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare. Partea 1: Metodă de calcul

54623.040.01 EN 1594:2013

Infrastructuri de gaze. Conducte de transport pentru presiune maximă de operare mai mare de 16 bar. Cerinţe funcţionale

Trim. I INOGATE

547 23.040.10 ISO 65:1981 Carbon steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1

Trim. I Regulamentul nr.2003/2003

Page 47: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 47 din 216

548 23.040.10 EN 640:1994 Tuburi de presiune de beton armat şi tuburi de presiune cu armatură difuză (fără inimă de tablă) inclusiv îmbinări şi piese speciale

Trim. I INS

549 23.040.10 EN 10240:1997 Acoperiri de protecţie interioare şi/sau exterioare pentru ţevi de oţel. Condiţii tehnice pentru acoperiri prin galvanizare la cald aplicate pe instalaţii automate

Trim. I INS

550 23.040.10 EN 10298:2005 Ţevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate. Acoperire interioară cu mortar de ciment Trim. I INS

551 23.040.10 EN 10216-1:2013 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatura ambiantă

Trim. I Directiva 97/23/EC

SM SR EN 10216-1:2011 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat, cu caracteristici precizate la temperatură ambiantă

552 23.040.10 EN 10216-2:2013 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat cu caracteristici specificate la temperatură ridicată Trim. I Directiva

97/23/EC

SM SR EN 10216-2:2011 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură ridicată

553 23.040.10 EN 10216-3:2013 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat cu granulaţie fină Trim. I Directiva

97/23/EC

SM SR EN 10216-3:2011 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi de oţel aliat, cu granulaţie fină

554 23.040.10 EN 10216-4:2013 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de oţel nealiat şi aliat cu caracteristici specificate la temperatură scăzută

Trim. I Directiva 97/23/EC

SM SR EN 10216-4:2011 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută

555 23.040.10 EN 10216-5:2013 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi de oţel inoxidabil

Trim. I Directiva 97/23/EC

SM SR EN 10216-5:2011 Ţevi de oţel fără sudură utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi de oţel inoxidabil

556 23.040.10 EN 10217-7:2014 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 7: Ţevi de oţel inoxidabil

Trim. I INS

SM SR EN 10217-7:2011 Ţevi de oţel sudate utilizate la presiune. Condiţii tehnice de livrare. Partea 7: Ţevi de oţel inoxidabil

557 23.040.15 EN 12450:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi de cupru capilare, rotunde, fără sudură Trim. I INS

558 23.040.15 EN 13349:2002 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi de cupru acoperite cu material plastic solid Trim. I INS

Page 48: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 48 din 216

559 23.040.20 EN 580:2003 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Metodă de încercare a rezistenţei la diclormetan, la o temperatură dată (DCMT)

Trim. I INS

560 23.040.20 EN 637:1994 Sisteme de canalizare din materiale plastice. Componente de materiale plastice armate cu sticlă. Determinarea conţinutului de constituenţi prin metoda gravimetrică

Trim. I INS

561 23.040.20 EN 637:1994/AC:1995 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Componente de materiale plastice armate cu sticlă. Determinarea conţinutului de constituenţi prin metoda gravimetrică

Trim. I INS

562 23.040.20 EN 705:1994 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Metode pentru analiza regresiei şi utilizările acestora

Trim. I INS

563 23.040.20 EN 705:1994/AC:1995 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi şi fitinguri de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS). Metode pentru analiza regresiei şi utilizările acestora

Trim. I INS

564 23.040.20 EN 761:1994 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi de materiale termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea coeficientului de fluaj în mediu uscat Trim. I INS

565 23.040.20 EN 761:1994/AC:1995

Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi de materiale termorigide armate cu sticlă (PAS). Determinarea coeficientului de fluaj în mediu uscat Trim. I INS

566 23.040.20 EN ISO 1167-1:2006 Ţevi, fitinguri şi ansambluri de materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Determinarea rezistenţei la presiune internă. Partea 1: Metodă generală

Trim. I INS

567 23.040.20 EN ISO 1167-2:2006 Ţevi, fitinguri şi ansambluri de materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Determinarea rezistenţei la presiune internă. Partea 2: Pregătirea epruvetelor de ţeavă

Trim. I INS

568 23.040.20 EN ISO 1167-3:2007 Ţevi, fitinguri şi ansambluri de materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Determinarea rezistenţei la presiune internă. Partea 3: Pregătirea componentelor

Trim. I INS

569 23.040.20 EN ISO 1167-4:2007 Ţevi, fitinguri şi ansambluri de materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Determinarea rezistenţei la presiune internă. Partea 4: Pregătirea ansamblurilor

Trim. I INS

Page 49: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 49 din 216

570 23.040.20 EN ISO 13229:2011 Sisteme de canalizare de materiale termoplastice, pentru aplicaţii fără presiune. Ţevi şi racorduri de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Determinarea indicelui de viscozitate şi a valorii K

Trim. I INS

571 23.040.20 EN ISO 13478:2007 Ţevi de materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Determinarea rezistenţei la propagarea rapidă a fisurilor (RCP). Încercare la scară naturală (FST)

Trim. I INS

572 23.040.20 EN ISO 13479:2009 Ţevi de poliolefine pentru transportul fluidelor. Determinarea rezistenţei la propagarea fisurii. Metodă de încercare a propagării lente a fisurii într-o ţeavă crestată (încercarea cu crestătură)

Trim. I INS

573 23.040.20 EN 1053:1995 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Sisteme de canalizare de materiale termoplastice pentru utilizări fără presiune. Metoda de încercare a etanşeităţii la apa

Trim. I INS

574 23.040.20 EN 1054:1995 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Sisteme de canalizare de materiale termoplastice pentru evacuarea lichidelor de la haznale şi a apelor uzate. Metoda de încercare a etanşeităţii îmbinărilor la aer

Trim. I INS

575 23.040.20 EN 12106:1997 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Ţevi de polietilenă (PE). Metodă de încercare a rezistenţei la presiune interioară după aplicarea comprimării Trim. I INS

576 23.040.20 EN ISO 6259-1:2001 Ţevi de materiale termoplastice. Determinarea caracteristicilor de tracţiune. Partea 1: Metodă generală de încercare

Trim. I INS

577 23.040.20 EN ISO 7686:2005 Ţevi şi fitinguri de materiale plastice. Determinarea opacităţii Trim. I INS

578 23.040.45 EN 1716:1997 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Racorduri în formă de T de polietilenă (PE). Metodă de încercare pentru rezistenţa la şoc a unui racord în formă de T, îmbinat

Trim. I INS

579 23.040.45 EN 802:1994 Sisteme de canalizare şi de tuburi de protecţie de materiale plastice. Fitinguri de materiale termoplastice formate prin injecţie pentru canalizări de presiune. Metoda de încercare la deformare maximă prin strivire

Trim. I INS

Page 50: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 50 din 216

580 23.040.45 EN 803:1994 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Fitinguri de materiale termoplastice formate prin injecţie, cu inele de etanşare, pentru canalizări de presiune. Metoda de încercare a etanşeităţii la presiune interioară de scurtă durată, fără solicitare axială

Trim. I INS

581 23.040.45 EN 804:1994 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Fitinguri formate prin injectie pentru îmbinări lipite pentru canalizări de presiune. Metoda de încercare a rezistenţei la presiune hidrostatică interioară de scurtă durată

Trim. I INS

582 23.040.45 EN ISO 580:2005 Sisteme de canalizare şi de tuburi de protecţie de materiale plastice. Fitinguri de materiale termoplastice formate prin injecţie. Metode de estimare vizuală a efectelor încălzirii

Trim. I INS

583 23.040.50 EN 639:1994 Condiţii comune pentru tuburile de presiune de beton inclusiv îmbinări şi piese speciale Trim. I INS

584 23.040.50 EN 641:1994 Tuburi de presiune de beton armat cu inima de tablă, inclusiv îmbinări şi piese speciale Trim. I INS

585 23.040.50 EN 642:1994 Tuburi de presiune de beton precomprimat cu sau fără inimă de tablă inclusiv îmbinări şi piese speciale şi condiţii specifice referitoare la sârmă de precomprimare pentru tuburi

Trim. I INS

586 23.040.60 EN 14772:2005 Flanşe şi îmbinările acestora. Controlul asigurării calităţii şi încercarea garniturilor conform seriilor de standarde EN 1514 şi EN 12560 Trim. I INS

587 23.040.60 EN 713:1993 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Îmbinări mecanice între fitinguri şi ţevi de poliolefină de presiune. Încercarea de etanşeitate sub presiune interioară a îmbinărilor supuse curbării

Trim. I INS

588 23.040.60 EN 714:1994 Sisteme de canalizare de materiale termoplastice. Îmbinări cu inel de etanşare de elastomeri fără solicitare axială, între ţevi de presiune şi fitinguri turnate. Metoda de încercare a etanşeităţii la presiune hidrostatică interioară, fără solicitare axială

Trim. I INS

589 23.040.60 EN 715:1994 Sisteme de canalizare de materiale termoplastice. Îmbinări cu presiune axială între ţevi de presiune de diametru mic şi fitinguri. Metoda de încercare a etanşeităţii la presiunea interioară a apei, cu solicitare axiala

Trim. I INS

590 23.040.60 EN 12760:1999 Robinetărie industrială. Capete de cuplare sudate pentru robinete de oţel Trim. I INS

Page 51: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 51 din 216

591 23.040.70 EN 1761:1999 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru livrarea carburanţilor cu cisternă. Specificaţie

Trim. I INS

592 23.040.70 EN 1765:2004 Furtunuri de cauciuc cu racorduri la capete, pentru încărcarea şi descărcarea produselor petroliere. Specificaţii pentru racorduri

Trim. I INS

593 23.040.70 EN 26801:1993 Furtunuri de cauciuc sau de material plastic. Determinarea dilatării volumice Trim. I INS

594 23.040.70 EN 26801:1993/A1:2011

Furtunuri de cauciuc sau materiale plastice. Determinarea dilatării volumice. Amendament 1: Eliminarea alcoolului ca lichid de presurizare

Trim. I INS

595 23.040.70 EN 560:2005 Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe

Trim. I INS

596 23.040.70 EN 560:2005/AC:2007 Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri pentru echipamente de sudare, tăiere şi procedee conexe

Trim. I INS

597 23.040.70 EN 1112:2008 Robinetărie sanitară. Duşuri pentru instalaţii sanitare pentru sisteme de alimentare cu apă de tip 1 şi tip 2. Specificaţii tehnice generale

Trim. I INS

598 23.040.70 EN 12115:2011 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi materiale termoplastice, pentru substanţe chimice lichide sau gazoase. Specificaţie Trim. I INS

599 23.040.70 EN ISO 3994:2014 Furtunuri de material plastic. Furtunuri de material termoplastic, ranforsate cu material termoplastic elicoidal, pentru aspiraţia şi refularea materialelor apoase. Specificaţie

Trim. I INS

600 23.040.70 EN ISO 4641:2011 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru aspiraţia şi refularea apei. Specificaţii

Trim. I INS

601 23.040.70 EN ISO 5774:2008 Furtunuri de materiale plastice. Tipuri de furtunuri cu inserţie textilă, pentru aplicaţii cu aer comprimat. Specificaţie

Trim. I INS

602 23.040.70 EN ISO 6802:2008 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi materiale plastice, armate cu fire metalice. Încercare la impulsuri hidraulice cu încovoieri

Trim. I INS

603 23.040.70 EN ISO 7233:2008 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi materiale plastice. Determinarea rezistenţei la vid

Trim. I INS

604 23.040.70 EN ISO 7326:2008 Furtunuri de cauciuc şi materiale plastice. Evaluarea rezistenţei la ozon în condiţii statice Trim. I INS

Page 52: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 52 din 216

605 23.040.70 EN ISO 8033:2006 Furtunuri de cauciuc şi de materiale plastice. Determinarea aderenţei între elementele constitutive Trim. I INS

606 23.040.70 EN ISO 8331:2014 Furtunuri şi furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc şi materiale plastice. Linii directoare pentru alegere, depozitare, utilizare şi întreţinere Trim. I INS

607 23.040.80 EN 1514-4:1997 Flanşe şi îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe desemnate prin PN. Partea 4: Garnituri metalice ondulate, plate sau zimţate şi garnituri metalo-plastice pentru flanşe de oţel

Trim. I INS

608 23.040.80 EN 1514-6:2003 Flanşe şi îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe desemnate prin PN. Partea 6: Garnituri metalice striate acoperite pentru flanşe de oţel Trim. I INS

609 23.040.80 EN 1514-7:2004 Flanşe şi îmbinarea lor. Garnituri pentru flanşe desemnate prin PN. Partea 7: Garnituri metalo-plastice acoperite pentru utilizare cu flanşe de oţel Trim. I INS

610 23.040.80 EN 1514-8:2004 Flanşe şi îmbinarea lor. Garnituri pentru flanşe desemnate prin PN. Partea 8: Garnituri de etanşare polimerice sub formă de inel O pentru flanşe cu canale

Trim. I INS

611 23.040.80 EN 12560-1:2001 Flanşe şi îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe desemnate prin Class. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fără inserţie Trim. I INS

612 23.040.80 EN 12560-3:2001 Flanşe şi îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe desemnate prin Class. Partea 3: Garnituri nemetalice cu înveliş PTFE Trim. I INS

613 23.040.80 EN 12560-4:2001 Flanşe şi îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe desemnate prin Class. Partea 4: Garnituri metalice ondulate, plate sau zimţate şi garnituri metalo-plastice pentru utilizare cu flanşe de oţel

Trim. I INS

614 23.040.80 EN 12560-5:2001 Flanşe şi îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe desemnate prin Class. Partea 5: Garnituri inelare metalice pentru utilizare cu flanşe de oţel

Trim. I INS

615 23.040.80 EN 12560-6:2003 Flanşe şi îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe desemnate prin Class. Partea 6: Garnituri metalice striate pentru utilizare cu flanşe de oţel

Trim. I INS

Page 53: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 53 din 216

616 23.040.80 EN 12560-7:2004 Flanşe şi îmbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanşe desemnate prin Class. Partea 7: Garnituri metalo-plastice acoperite pentru utilizare cu flanşe de oţel

Trim. I INS

617 23.040.99 EN 14291:2004 Soluţii spumante pentru detectarea scurgerilor la instalaţiile cu gaz Trim. I INS

618 23.040.99 EN 26553:1991 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Marcare Trim. I INS

619 23.040.99 EN 26554:1991 Separatoare automate pentru eliminat condensatul, cu flanşe. Lungimi de legătură faţă-la-faţă Trim. I INS

620 23.040.99 EN 26704:1991 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Clasificare Trim. I INS

621 23.040.99 EN 26948:1991 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Încercări de producţie şi încercări pentru determinarea caracteristicilor de funcţionare Trim. I INS

622 23.040.99 EN 27841:1991 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Determinarea pierderilor de vapori. Metode de încercare

Trim. I INS

623 23.040.99 EN 27842:1991 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Determinarea debitului. Metode de încercare Trim. I INS

624 23.040.99 EN 50443:2011 Efecte ale interferenţei electromagnetice asupra conductelor, cauzate de sistemele de tracţiune electrică în curent alternativ şi/sau reţelele electrice de înaltă tensiune în curent alternativ

Trim. I INS

625 23.040.99 EN 10300:2005 Ţevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate. Materiale de bitum pentru acoperiri exterioare aplicate la cald

Trim. I INS

626 23.040.99 EN 12502-1:2004 Protecţia materialelor metalice împotriva coroziunii. Recomandări pentru evaluarea riscului de coroziune în sistemele de distribuţie şi depozitare a apei. Partea 1: Generalităţi

Trim. I INS

627 23.040.99 EN 12502-2:2004 Protecţia materialelor metalice împotriva coroziunii. Recomandări pentru evaluarea riscului de coroziune în sistemele de distribuţie şi depozitare a apei. Partea 2: Factori de influenţă pentru cupru şi aliaje de cupru

Trim. I INS

Page 54: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 54 din 216

628 23.040.99 EN 12502-3:2004 Protecţia materialelor metalice împotriva coroziunii. Recomandări pentru evaluarea riscului de coroziune în sistemele de distribuţie şi depozitare a apei. Partea 3: Factori de influenţă pentru materiale feroase zincate termic

Trim. I INS

629 23.040.99 EN 12502-4:2004 Protecţia materialelor metalice împotriva coroziunii. Recomandări pentru evaluarea riscului de coroziune în sistemele de distribuţie şi depozitare a apei. Partea 4: Factori de influenţă pentru oţeluri inoxidabile

Trim. I INS

630 23.060 EN 1704:1997 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Robinete de materiale termoplastice. Metodă de încercare pentru verificarea unui robinet după cicluri termice sub flexiune

Trim. I INS

631 23.060.01 EN 1705:1996 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Robinete de materiale termoplastice. Metodă de încercare pentru verificarea unui robinet, după şoc extern

Trim. I INS

632 23.060.01 EN 28233:1990 Robinete de materiale termoplastice. Moment de torsiune. Metodă de încercare Trim. I INS

633 23.060.01 EN 28659:1990 Robinete de materiale termoplastice. Rezistentă la oboseală. Metodă de încercare Trim. I INS

634 23.060.01 EN ISO 10497:2010 Încercări ale aparatelor de robinetărie. Caracteristici ale încercării la foc Trim. I INS

635 23.060.01 EN 12119:1997 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Robinete de polietilenă (PE). Metodă de încercare a rezistenţei la cicluri termice

Trim. I INS

636 23.060.01 EN 12351:2010 Robinetărie industrială. Capace de protecţie pentru robinetele cu flanşe Trim. I INS

637 23.060.01 EN 12569:1999 Robinetărie industrială. Robinete pentru procesele din industria chimică şi petrochimică. Cerinţe şi încercări

Trim. I INS

638 23.060.01 EN 12569:1999/AC:2000

Robinetărie industrială. Robinete pentru procesele din industria chimică şi petrochimică. Cerinţe şi încercări

Trim. I INS

639 23.060.01 EN 12570:2000 Robinetărie industrială. Metodă de dimensionare a organelor de manevră Trim. I INS

640 23.060.01 EN 12982:2009 Robinetărie industrială. Dimensiuni cap-la-cap şi cap-la-axă ale robinetelor pentru sudare cap la cap Trim. I INS

641 23.060.01 EN ISO 5210:1996 Robinetărie industrială. Prinderea acţionărilor multitur la robinete Trim. I INS

642 23.060.01 EN ISO 5211:2001 Robinetărie industrială. Racordarea elementelor de acţionare cu fracţiuni de rotaţie Trim. I INS

Page 55: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 55 din 216

643 23.060.01 EN 12516-1:2014 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel Trim. I INS

SM SR EN 12516-1:2011 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 1: Metoda tabulară privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel

644 23.060.01 EN 12516-2:2014 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 2: Metoda de calcul privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel Trim. I INS

SM SR EN 12516-2:2011 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 2: Metoda de calcul privind carcasele aparatelor de robinetărie de oţel

645 23.060.01 EN 12516-4:2014 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 4: Metoda de calcul a carcaselor aparatelor de robinetărie din materiale metalice altele decît oţelul Trim. I INS

SM SR EN 12516-4:2012 Robinetărie industrială. Rezistenţa mecanică a carcaselor. Partea 4: Metoda de calcul a carcaselor aparatelor de robinetărie din materiale metalice altele decît oţelul

646 23.060.10 EN 13828:2003 Robinetărie pentru clădiri. Robinete cu bilă, din aliaj de cupru şi oţel inoxidabil, manevrate manual, pentru alimentarea cu apă în clădiri. Încercări şi caracteristici tehnice

Trim. I INS

647 23.060.10 EN 558:2008+A1:2011

Robinetărie industrială. Dimensiuni faţă-la-faţă şi faţă-la-axă ale robinetelor metalice utilizate în sistemele de conducte cu flanşe. Aparate de robinetărie desemnate prin PN şi Clasă

Trim. I INS

648 23.060.20 EN 1213:1999 Robinetărie pentru clădiri. Robinete de oprire cu supapă de aliaj de cupru pentru distribuţia apei potabile în clădire. Încercări şi prescripţii

Trim. I INS

649 23.060.20 EN 13547:2013 Industrial valves. Copper alloy ball valves Trim. I Directiva 97/23/EC

650 23.060.40 EN 14912:2005 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Verificare şi întreţinere pentru robinete de butelii pentru GPL în timpul verificării periodice a buteliilor Trim. I INS

651 23.060.40 EN 14129:2014 Supape de siguranţă pentru recipiente GPL Trim. I Directiva 97/23/EC

SM SR EN 14129:2011 Supape de siguranţă pentru recipiente GPL

652 23.060.99 EN 15081:2007 Robinetărie industrială. Seturi de montaj pentru racordarea dispozitivelor de acţionare cu fracţiuni de rotaţie

Trim. I INS

653 23.080 EN 14343:2005 Pompe volumice rotative. Încercări de funcţionare pentru recepţie Trim. I INS

654 23.080 EN 14343:2005/AC:2008

Pompe volumice rotative. Încercări de funcţionare pentru recepţie Trim. I INS

Page 56: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 56 din 216

655 23.080 EN 733:1995 Pompe centrifuge cu aspiraţie axială PN 10 cu suport lagăr. Punct nominal de funcţionare, dimensiuni principale, sistem de notare

Trim. I INS

656 23.080 EN 734:1995 Pompe cu canal lateral PN 40. Punct nominal de funcţionare, dimensiuni principale, sistem de notare Trim. I INS

657 23.080 EN 735:1995 Dimensiuni de gabarit ale pompelor rotodinamice. Toleranţe Trim. I INS

658 23.080 EN 12483:1999 Pompe pentru lichide. Agregate de pompare echipate cu variatoare de frecvenţă. Încercări de garanţie şi de compatibilitate

Trim. I INS

659 23.080 EN ISO 2858:2010 Pompe centrifuge cu aspiraţie axială (presiune nominală 16 bar). Notare, punct nominal de funcţionare şi dimensiuni

Trim. I INS

660 23.080 EN ISO 3661:2010 Pompe centrifuge cu aspiraţie axială. Dimensiuni referitoare la plăcile de bază şi la instalare Trim. I INS

661 23.080 EN ISO 9905:1997 Condiţii tehnice pentru pompe centrifuge. Clasa I Trim. I INS

662 23.080 EN ISO 9905:1997/A1:2011

Condiţii tehnice pentru pompe centrifuge. Clasa I Trim. I INS

663 23.080 EN ISO 9905:1997/AC:2006

Condiţii tehnice pentru pompe centrifuge. Clasa I Trim. I INS

664 23.080 EN ISO 9908:1997 Condiţii tehnice pentru pompe centrifuge. Clasa III Trim. I INS

665 23.080 EN ISO 9908:1997/A1:2011

Condiţii tehnice pentru pompe centrifuge. Clasa III Trim. I INS

666 23.080 EN ISO 14847:1999 Pompe volumice rotative. Condiţii tehnice Trim. I INS667 23.080 EN 60335-2-67:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri

similare. Securitate. Partea 2-67: Prescripţii particulare pentru maşini de tratat, pentru uz comercial Trim. I Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 60335-2-67:2011

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-67: Prescripţii particulare pentru maşini de tratat şi curăţat podele, de uz commercial

668 23.100.40 EN ISO 8434-1:2007 Racorduri de ţevi metalice pentru acţionări hidraulice şi pneumatice şi aplicaţii generale. Partea 1: Racorduri cu strângere la 24 grade

Trim. I INS

669 23.100.40 EN ISO 8434-1:2007/AC:2009

Racorduri de ţevi metalice pentru acţionări hidraulice şi pneumatice şi aplicaţii generale. Partea 1: Racorduri cu strângere la 24 grade

Trim. I INS

670 23.100.40 EN ISO 6149-1:2007 Racorduri pentru acţionări hidraulice şi aplicaţii generale. Orificii şi racorduri de capăt cu filet metric ISO 261 şi etanşare cu inel O. Partea 1: Orificii cu locaş tronconic pentru inel O

Trim. I INS

Page 57: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 57 din 216

671 23.120 EN 328:2014 Schimbătoare de căldură. Proceduri de încercare pentru determinarea performanţei răcitoarelor cu aer cu convecţie forţată

Trim. I INS

672 23.140 EN 12900:2013 Compresoare frigorifice. Condiţii pentru determinarea caracteristicilor, toleranţelor şi performanţelor furnizate de producător

Trim. IDirectivele 2009/125/EC, 210/30EU

673 25.020.30 EN 14570:2014 Echipamente şi accesorii GPL. Echipament pentru recipiente de GPL supraterane şi subterane

Trim. I Directiva 97/23/EC

SM SR EN 14570:2011 Echipamente şi accesorii GPL. Echipament pentru recipiente de GPL supraterane şi subterane

674 25.040.30 EN ISO 13482:2014 Roboţi şi dispozitive pentru robotică. Cerinţe de securitate pentru roboţi de utilitate şi asistenţă personală Trim. I

Directiva 2006/42/EC; Min. Economiei

675 25.080.60 EN 15027:2007+A1:2009

Maşini de tăiat mobile de perete şi cu cablu, pentru şantier. Securitate Trim. II Directiva

2006/42/EC

SMV EN 15027+A1:2011 Maşini de tăiat mobile de perete şi cu cablu, pentru şantier. Securitate

676 25.120.20 EN 201:2009 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de modelat prin injecţie. Cerinţe de securitate

Trim. II Directiva 2006/42/EC

SMV EN 201:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de modelat prin injecţie. Cerinţe de securitate

677 25.140.20 EN 61029-2-1:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare cu batiu Trim. II Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 61029-2-1:2011

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru ferăstraie circulare cu batiu

678 25.140.20 EN 61029-2-9:2012 Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie unghiulare Trim. II Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 61029-2-9:2011

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie unghiulare

679 25.140.20 EN 61029-2-9:2012/ A11:2013

Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru ferăstraie unghiulare

Trim. II Directiva 2006/42/EC

680 25.140.30 EN ISO 6789:2003 Scule de asamblare pentru şuruburi şi piuliţe. Scule dinamometrice manuale. Cerinţe şi metode de încercare pentru verificarea conformităţii proiectării, conformităţii calităţii şi procedura de reetalonare

Trim. II INS

681 25.160 EN ISO 13916:1996 Sudare. Ghid pentru măsurarea temperaturii de preîncălzire, a temperaturii între treceri şi a temperaturii de menţinere a preîncălzirii

Trim. II INS

682 25.160 EN 60974-2:2013 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 2: Sisteme de răcire cu lichid Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60974-2:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 2: Sisteme de răcire cu lichid

Page 58: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 58 din 216

683 25.160 EN 60974-5:2013 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 5: Dispozitive de avans al sârmei Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60974-5:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 5: Dispozitive de avans al sîrmei

684 25.160 EN 60974-7:2013 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 7: Capete pentru sudare Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60974-7:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 7: Capete pentru sudare

685 25.160 EN 60974-3:2014 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 3: Dispozitive de amorsare şi de stabilizare a arcului electric Trim. II INS

SM SR EN 60974-3:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 3: Dispozitive de amorsare şi de stabilizare a arcului electric

686 25.160 EN 60974-4:2011 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 4: Inspecţie şi încercări periodice Trim. II INS

SM SR EN 60974-4:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 4: Inspectare şi încercare în funcţionare

687 25.160.01 EN 14730-1:2006+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Sudarea şinelor aluminotermic. Partea 1: Aprobarea procedeelor de sudare Trim. II INS

688 25.160.01 EN 14730-2:2006 Aplicaţii feroviare. Sudare a şinelor aluminotermic. Partea 2: Calificarea sudorilor care sudează aluminotermic, aprobarea contractanţilor şi recepţia sudurilor

Trim. II INS

689 25.160.01 EN 287-6:2010 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 6: Fonte Trim. II INS

690 25.160.01 EN ISO 3834-5:2005/AC:2008

Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 5: Documente cu care este necesară conformarea pentru declararea conformităţii cu cerinţele de calitate ale ISO 3834-2, ISO 3834-3 sau ISO 3834-4

Trim. II INS

691 25.160.10 EN 14587-1:2007 Aplicaţii feroviare. Cale. Sudare şine prin topire intermediară. Partea 1: Şine noi de mărcile de oţel R220, R260, R260Mn şi R350HT într-o instalaţie fixă Trim. II INS

692 25.160.10 EN 14587-2:2009 Aplicaţii feroviare. Cale. Sudarea şinelor prin topire intermediară. Partea 2: Şine noi de mărcile de oţel R220, R260, R260Mn şi R350HT cu maşini mobile de sudat în alte locuri decât într-o instalaţie fixă

Trim. II INS

693 25.160.10 EN 15085-2:2007 Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare. Partea 2: Cerinţe de calitate şi certificare pentru constructori

Trim. II INS

694 25.160.10 EN 15085-3:2007 Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare. Partea 3: Cerinţe pentru proiectare

Trim. II INS

695 25.160.10 EN 15085-3:2007/AC:2009

Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare. Partea 3: Cerinţe pentru proiectare

Trim. II INS

Page 59: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 59 din 216

696 25.160.10 EN 15085-4:2007 Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare. Partea 4: Cerinţe pentru producţie

Trim. II INS

697 25.160.10 EN 15085-5:2007 Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare. Partea 5: Inspecţie, încercare şi documentaţie

Trim. II INS

698 25.160.10 EN 15594:2009 Aplicaţii feroviare. Cale. Repararea şinelor prin sudare cu arc electric Trim. II INS

699 25.160.10 EN 50504:2008 Validarea echipamentului pentru sudare cu arc electric Trim. II INS

700 25.160.10 EN ISO 11970:2007 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru sudura de producţie a oţelurilor turnate Trim. II INS

701 25.160.10 EN 1011-1:2009 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric Trim. II INS

SM STB EN 1011-1:2010 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric

702 25.160.10 EN 1011-2:2001 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 2: Sudarea cu arc electric a oţelurilor feritice

Trim. II INS

703 25.160.10 EN 1011-2:2001/A1:2003

Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 2: Sudarea cu arc electric a oţelurilor feritice

Trim. II INS

704 25.160.10 EN 1011-3:2000 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 3: Sudarea cu arc electric a oţelurilor inoxidabile

Trim. II INS

705 25.160.10 EN 1011-3:2000/A1:2003

Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 3: Sudarea cu arc electric a oţelurilor inoxidabile

Trim. II INS

706 25.160.10 EN 1011-4:2000 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 4: Sudarea cu arc electric a aluminiului şi aliajelor de aluminiu

Trim. II INS

707 25.160.10 EN 1011-4:2000/A1:2003

Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 4: Sudarea cu arc electric a aluminiului şi aliajelor de aluminiu

Trim. II INS

708 25.160.10 EN 1011-5:2003 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 5: Sudarea oţelurilor placate Trim. II INS

709 25.160.10 EN 1011-7:2004 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 7: Sudarea cu fascicul de electroni Trim. II INS

710 25.160.10 EN 1011-8:2004 Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 8: Sudarea fontelor Trim. II INS

Page 60: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 60 din 216

711 25.160.10 EN ISO 9692-2:1998 Sudare şi procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor

Trim. II INS

712 25.160.10 EN ISO 9692-2:1998/AC:1999

Sudare şi procedee conexe. Pregătirea îmbinării. Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor

Trim. II INS

713 25.160.10 EN ISO 9692-3:2001 Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinărilor. Partea 3: Sudarea MIG şi WIG a aluminiului şi aliajelor sale Trim. II INS

714 25.160.10 EN ISO 9692-3:2001/A1:2003

Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinărilor. Partea 3: Sudarea MIG şi WIG a aluminiului şi aliajelor sale Trim. II INS

715 25.160.10 EN ISO 14555:2014 Sudare. Sudarea cu arc electric a bolţurilor pe materiale metalice Trim. II INS

716 25.160.10 EN ISO 15614-3:2008 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 3: Sudarea prin topire a fontelor nealiate şi slab aliate

Trim. II INS

717 25.160.10 EN ISO 15614-10:2005

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 10: Sudare în cheson în mediu hiperbaric

Trim. II INS

718 25.160.10 EN ISO 15614-12:2014

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 12: Sudare electrică prin presiune în puncte, în linie şi în relief

Trim. II INS

719 25.160.10 EN ISO 15614-13:2012

Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 13: Sudarea electrică prin presiune cap la cap în stare solidă şi prin topire intermediară

Trim. II INS

720 25.160.10 EN ISO 18595:2007 Sudare electrică prin presiune. Sudarea în puncte a aluminiului şi a aliajelor de aluminiu. Sudabilitate, sudare şi încercări

Trim. II INS

721 25.160.30 EN 20865:1991 Canale în platourile maşinilor de sudat în relief Trim. II INS722 25.160.30 EN ISO 17662:2005 Sudare. Etalonarea, verificarea şi validarea

echipamentului pentru sudare, inclusiv pentru procedee conexe

Trim. II INS

Page 61: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 61 din 216

723 25.160.30 EN ISO 15012-1:2013 Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Echipament de captare şi de filtrare a fumului la sudare. Partea 1: Cerinţe pentru încercarea şi marcarea eficacităţii de separare Trim. II INS

SM SR EN ISO 15012-1:2012

Sănătate şi securitate la sudare şi procedee conexe. Condiţii de încercare şi de marcare a echipamentelor de filtrare a aerului. Partea 1: Încercarea eficacităţii de separare a fumului la sudare

724 25.160.40 EN 1708-2:2000 Sudare. Detalii de bază ale îmbinărilor sudate din oţel. Partea 2: Componente nesupuse la presiune internă

Trim. II INS

725 25.160.40 EN 1708-3:2012 Sudare. Detalii de bază ale îmbinărilor sudate din oţel. Partea 3: Componente supuse la presiune placate, încărcate cu strat tampon şi căptuşite cu metal

Trim. II INS

726 25.160.40 EN 2574:1990 Serie aerospaţială. Suduri. Informaţii pe desene Trim. II INS

727 25.160.40 CEN/TR 15135:2005 Sudare. Proiectarea şi examinările nedistructive ale îmbinărilor sudate Trim. II INS

728 25.160.40 CEN/TR 15235:2005 Sudare. Metode de evaluare a imperfecţiunilor din structurile metalice Trim. II INS

729 25.160.40 EN ISO 9015-1:2011 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric

Trim. II INS

730 25.160.40 EN ISO 9015-2:2011 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 2: Încercarea de microduritate a îmbinărilor sudate Trim. II INS

731 25.160.40 EN ISO 9692-4:2003 Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinărilor. Partea 4: Oţeluri placate Trim. II INS

732 25.160.40 EN ISO 6520-2:2013 Sudare şi procedee conexe. Clasificarea imperfecţiunilor geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 2: Sudare prin presiune

Trim. II INS

733 25.160.40 EN ISO 9018:2003 Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercarea la tracţiune a îmbinărilor în cruce şi prin suprapunere

Trim. II INS

Page 62: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 62 din 216

734 25.160.40 EN ISO 9692-1:2013 Sudare şi procedee conexe. Tipuri de pregătire a îmbinării. Partea 1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG şi sudare cu fascicule de energie a oţelurilor

Trim. II INS

SM SR EN ISO 9692-1:2012

Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinării. Partea 1: Sudare manuală cu arc electric cu electrod învelit, sudare cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector, sudare cu gaze, sudare WIG şi sudare cu radiaţii a oţelurilor

735 25.160.50 EN 14324:2004 Lipire tare. Ghid de aplicare a îmbinărilor realizate prin lipire tare Trim. II INS

736 25.160.50 EN ISO 10564:1997 Materiale de adaos pentru lipire moale şi tare. Metode de prelevare a probelor din materiale de adaos pentru lipire moale în vederea analizei Trim. II INS

737 25.180.01 EN 746-1:1997+A1:2009

Echipamente pentru procese termice ndustriale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate a echipamentelor pentru procese termice industriale Trim. II Directiva

2006/42/EC

SMV EN 746-1+A1:2011 Echipamente pentru procese termice industriale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate pentru echipamente pentru procese termice industriale

738 25.180.10 EN 62076:2006 Instalaţii electrotermice industriale. Metode de încercare a cuptoarelor de inducţie cu canal şi a cuptoarelor de inducţie cu creuzet Trim. II INS

GOST 27209.2-90 ( CEI 676-80

Оборудование электротермическое. Электропечи дуговые прямого нагрева. Методы испытаний

739 25.180.10 EN 60519-4:2013 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 4: Prescripţii particulare pentru instalaţiile cuptoarelor cu arc Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60519-4:2010 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 4: Prescripţii particulare pentru instalaţiile cuptoarelor cu arc

740 25.180.10 EN 60519-10:2013 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 10: Reguli particulare pentru sistemele de încălzire cu trasee rezistive, pentru aplicaţii industriale şi comerciale Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60519-10:2010

Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 10: Reguli particulare pentru sistemele de încălzire cu trasee rezistive, pentru aplicaţii industriale şi comerciale

741 25.180.10 EN 60519-12:2013 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 12: Reguli particulare pentru echipamentele de încălzire cu radiaţii infraroşii

Trim. II Directiva 2006/95/EC

742 25.180.10 EN 62395-1:2013 Sisteme de încălzire rezistivă a traseelor pentru aplicaţii industriale şi comerciale. Partea 1: Cerinţe generale şi de încercare Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 62395-1:2010 Sisteme de încălzire rezistivă a traseelor pentru aplicaţii industriale şi comerciale. Partea 1: Cerinţe generale şi de încercare

743 25.220.20 EN ISO 12690:2010 Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Coordonarea pulverizării termice. Sarcini şi responsabilităţi

Trim. II INS

Page 63: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 63 din 216

744 25.220.50 EN ISO 28722:2011 Emailuri vitrifiate. Caracteristicile straturilor de email aplicate pe panouri de oţel pentru arhitectură Trim. II INS

745 27.010 EN 16247-2:2014 Audituri energetice. Partea 2: Clădiri Trim. II INS746 27.040 EN 12952-13:2003 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea

13: Cerinţe referitoare la sistemul de tratare a fumului

Trim. II INS

747 27.040 EN 12952-15:2003 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 15: Încercări de recepţie Trim. II INS

748 27.040 EN 12952-4:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 4: Calculul duratei de viaţă previzibile a cazanelor în funcţionare

Trim. II INS

749 27.060.30 EN 12953-11:2003 Cazane cu ţevi de fum. Partea 11: Încercări de recepţie Trim. II INS

750 27.070 EN 62282-3-2:2006 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 3-2: Sisteme de generare a energiei, utilizând celule cu combustibil staţionare. Metode de încercare a performanţelor

Trim. II INS

751 27.070 EN 62282-2:2012 Tehnologii pentru celule cu combustibil. Partea 2: Module de celule cu combustibil Trim. II INS

752 27.070 EN 62282-3-200:2012 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 3-200: Sisteme de generare a energiei, utilizând celule cu combustibil staţionare. Metode de încercare a performanţelor

Trim. II INS

753 27.070 EN 62282-3-201:2013 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 3-201: Sisteme de generare a energiei, utilizând celule cu combustibil staţionare. Metode de încercare a performanţelor mini-celulelor cu combustibil

Trim. II INS

754 27.070 EN 62282-4-101:2014 Fuel cell technologies - Part 4-101: Fuel cell power systems for propulsion other than road vehicles and auxiliary power units (APU) - Safety of electrically powered industrial trucks

Trim. II INS

755 27.070 EN 62282-6-100:2010 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 6-100: Sisteme de generare a energiei, utilizând micro-celule cu combustibil. Securitate

Trim. II INS

756 27.070 EN 62282-6-100:2010/A1:2012

Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 6-100: Sisteme de generare a energiei, utilizând micro-celule cu combustibil. Securitate

Trim. II INS

Page 64: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 64 din 216

757 27.070 EN 62282-6-200:2012 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 3-200: Sisteme de generare a energiei, utilizând celule cu combustibil staţionare. Metode de încercare a performanţelor

Trim. II INS

758 27.070 EN 62282-6-300:2013 Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. Partea 6-300: Sisteme de generare a energiei, utilizând micro-celule cu combustibil. Interschimbabilitatea cartuşului de combustibil

Trim. II INS

759 27.080 EN 14511-2:2013 Aparate de condiţionat aerul, grupuri de răcire cu lichide şi pompe de căldură cu compresor antrenate prin motor electric pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor – Partea 2 Metode de încercare

Trim. IIDirectivele 2009/125/EC, 210/30EU

760 27.080 EN 14511-3:2013 Aparate de condiţionat aerul, grupuri de răcire cu lichide şi pompe de căldură cu compresor antrenate prin motor electric pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor – Partea 3 Metode de încercare

Trim. IIDirectivele 2009/125/EC, 210/30EU

761 27.080 EN 14825:2013 Aparate de condiţionat aerul, grupuri de răcire cu lichide şi pompe de căldură, cu compresor antrenate prin motor electric pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor – Testarea şi evaluarea în condiţii de încărcare parţială şi calcularea performanţei

Trim. IIDirectivele 2009/125/EC, 210/30EU

762 27.100 EN 45510-2-6:2000 Ghid pentru achiziţia echipamentelor destinate centralelor de producere a energiei electrice. Partea 2-6: Echipamente electrice-Alternatoare

Trim. II INS

763 27.140 EN 61362:2012 Ghid pentru specificaţia regulatoarelor turbinelor hidraulice Trim. II INS

764 27.160 EN 61701:2012 Încercarea de coroziune la ceaţă salină a modulelor fotovoltaice (PV) Trim. II INS

765 27.160 EN 60904-4:2009 Dispozitive fotovoltaice. Partea 4: Dispozitive solare de referinţă. Proceduri pentru stabilirea trasabilităţii etalonării

Trim. II INS

766 27.160 EN 60904-8:2014 Dispozitive fotovoltaice. Partea 8: Măsurarea răspunsului spectral al unui dispozitiv fotovoltaic (PV)

Trim. II INS

767 27.180 EN 61400-12-2:2013 Turbine eoliene. Partea 12-2: Performanţa de putere a turbinelor eolienelor pentru producerea de energie electrică bazată pe anemometre în nacelă Trim. II INS

768 27.180 EN 61400-22:2011 Turbine eoliene. Partea 22: Încercări de conformitate şi certificare Trim. II INS

Page 65: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 65 din 216

769 27.180 EN 61400-23:2014 Turbine eoliene. Partea 23: Încercări de rezistenţă ale palelor rotorice în mărime naturală Trim. II INS

770 27.180 EN 61400-24:2010 Turbine eoliene. Partea 24: Protecţia împotriva trăsnetului Trim. II INS

771 27.180 EN 61400-25-1:2007 Turbine eoliene. Partea 25-1: Comunicaţii pentru supravegherea şi comanda centralelor eoliene. Descriere generală a principiilor şi modelelor Trim. II INS

772 27.180 EN 61400-25-2:2007 Turbine eoliene. Partea 25-2: Comunicaţii pentru supravegherea şi comanda centralelor eoliene. Modele de informare

Trim. II INS

773 27.180 EN 61400-25-3:2007 Turbine eoliene. Partea 25-3: Comunicaţii pentru supravegherea şi comanda centralelor eoliene. Modele de schimb de informaţii

Trim. II INS

774 27.180 EN 61400-25-4:2008 Turbine eoliene. Partea 25-4: Comunicaţii pentru supravegherea şi comanda centralelor eoliene. Sisteme de profiluri de comunicaţii

Trim. II INS

775 27.180 EN 61400-25-5:2007 Turbine eoliene. Partea 25-5: Comunicaţii pentru supravegherea şi comanda centralelor eoliene. Încercări de conformitate

Trim. II INS

776 27.180 EN 61400-25-6:2011 Turbine eoliene. Partea 25-6: Comunicaţii pentru monitorizarea şi comanda centralelor eoliene. Clase de noduri logice şi clase de date pentru monitorizarea de stare

Trim. II INS

777 27.180 EN 61400-3:2009 Turbine eoliene. Partea 3: Cerinţe de proiectare pentru turbine eoliene pentru platforme continentale Trim. II INS

778 27.180 EN 61400-4:2013 Turbine eoliene. Partea 4: Cerinţe de proiectare pentru cutia de viteze Trim. II INS

779 27.180 EN 61400-2:2014 Turbine eoliene. Partea 2: Condiţii de proiectare pentru turbine eoliene mici Trim. II INS

SM SR EN 61400-2:2010 Turbine eoliene. Partea 2: Condiţii de proiectare pentru turbine eoliene mici

780 27.200 EN 13771-2:2007 Compresoare şi unităţi de condensare pentru răcire. Încercări de performanţă şi metode de încercare. Partea 2: Unităţi de condensare

Trim. II INS

781 27.200 EN 15218:2013 Aparate de condiţionat aerul şi grupuri de răcit lichide cu condensator răcit prin evaporare şi cu compresoare antrenate prin motor electric pentru răcirea spaţiilor. Termeni, definiţii, condiţii de încercare, metode de încercare şi cerinţe

Trim. IIDirectivele 2009/125/EC, 210/30EU

782 29.020 EN 50581:2012 Documentaţie tehnică pentru evaluarea produselor electrice şi electronice cu respectarea restricţiei substanţelor periculoase

Trim. II INS

Page 66: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 66 din 216

783 29.020 EN 61340-3-2:2007 Electrostatică. Partea 3-2: Metode pentru simularea efectelor electrostatice. Forme de undă de încercare ale descărcărilor electrostatice pentru model maşină (MM)

Trim. II INS

784 29.020 EN 61340-5-3:2010 Electrostatică. Partea 5-3: Protecţia dispozitivelor electronice împotriva fenomenelor electrostatice. Clasificări ale proprietăţilor şi cerinţelor referitoare la ambalaje destinate dispozitivelor sensibile la descărcări electrostatice

Trim. II INS

785 29.035.01 EN 60893-3-1:2012 Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-1: Specificaţii pentru materiale individuale. Prescripţii pentru tipuri de stratificate industriale rigide sub formă de plăci

Trim. II INS

786 29.035.01 EN 60893-3-2:2004 Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-2: Specificaţii pentru materiale individuale. Prescripţii pentru stratificate rigide sub formă de plăci pe bază de răşină epoxidică

Trim. II INS

787 29.035.01 EN 60893-3-2:2004/A1:2011

Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-2: Specificaţii pentru materiale individuale. Prescripţii pentru stratificate rigide sub formă de plăci pe bază de răşină epoxidică

Trim. II INS

788 29.035.01 EN 60893-3-3:2004 Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-3: Specificaţii pentru materiale individuale. Prescripţii pentru stratificate rigide sub formă de plăci pe bază de răşină melaminică

Trim. II INS

789 29.035.01 EN 60893-3-3:2004/A1:2012

Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-3: Specificaţii pentru materiale individuale. Prescripţii pentru stratificate rigide sub formă de plăci pe bază de răşină melaminică

Trim. II INS

Page 67: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 67 din 216

790 29.035.01 EN 60893-3-4:2004 Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-4: Specificaţii pentru materiale individuale. Prescripţii pentru stratificate rigide sub formă de plăci pe bază de răşină fenolică

Trim. II INS

791 29.035.01 EN 60893-3-4:2004/A1:2012

Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-4: Specificaţii pentru materiale individuale. Prescripţii pentru stratificate rigide sub formă de plăci pe bază de răşină fenolică

Trim. II INS

792 29.035.01 EN 60893-3-5:2004 Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-5: Specificaţii pentru materiale individuale. Prescripţii pentru stratificate rigide sub formă de plăci pe bază de răşină poliesterică

Trim. II INS

793 29.035.01 EN 60893-3-5:2004/A1:2009

Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-5: Specificaţii pentru materiale individuale. Prescripţii pentru stratificate rigide sub formă de plăci pe bază de răşină poliesterică

Trim. II INS

794 29.035.01 EN 60893-3-6:2004 Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-6: Specificaţii pentru materiale individuale. Prescripţii pentru stratificate rigide sub formă de plăci pe bază de răşină siliconică

Trim. II INS

795 29.035.01 EN 60893-3-6:2004/A1:2009

Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-6: Specificaţii pentru materiale individuale. Prescripţii pentru stratificate rigide sub formă de plăci pe bază de răşină siliconică

Trim. II INS

796 29.035.01 EN 60893-3-7:2004 Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-7: Specificaţii pentru materiale individuale. Prescripţii pentru stratificate rigide sub formă de plăci pe bază de răşină poliimidică

Trim. II INS

Page 68: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 68 din 216

797 29.035.01 EN 60893-3-7:2004/A1:2009

Materiale electroizolante. Stratificate industriale rigide sub formă de plăci pe bază de răşini termoreactive pentru utilizări electrice. Partea 3-7: Specificaţii pentru materiale individuale. Prescripţii pentru stratificate rigide sub formă de plăci pe bază de răşină poliimidică

Trim. II INS

798 29.035.10 EN 60819-2:2001 Hârtii necelulozice pentru utilizări electrice. Partea 2: Metode de încercare Trim. II INS

799 29.035.20 EN 62011-1:2002 Materiale electroizolante. Tuburi şi bare industriale, rigide, turnate, stratificate, de secţiune transversală dreptunghiulară sau hexagonală, pe bază de răşini termoreactive, pentru utilizări electrice. Partea 1: Definiţii, simbolizări şi prescripţii generale

Trim. II INS

800 29.060.10 EN 60317-0-1:2014 Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 0-1: Prescripţii generale. Conductor rotund de cupru emailat Trim. II INS

SM SR EN 60317-0-1:2013

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 0-1: Prescripţii generale. Conductor rotund de cupru emailat

801 29.060.10 EN 60317-0-2:2014 Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 0-2: Prescripţii generale. Conductor rectangular de cupru emailat Trim. II INS

SM SR EN 60317-0-2:2013

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 0-2: Prescripţii generale. Conductor rectangular de cupru emailat

802 29.060.10 EN 60317-38:2014 Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 38: Conductor rotund de cupru emailat cu poliester sau poliesterimidă acoperit cu poliamidă-imidă, clasa 200, cu un strat aderent Trim. II INS

SM SR EN 60317-38+A1:2013

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 38: Conductor rotund de cupru emailat cu poliester sau poliesterimidă acoperit cu poliamidăimidă, clasa 200, cu strat aderent

803 29.060.10 EN 60317-51:2014 Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 51: Conductor rotund de cupru emailat cu poliuretan sudabil, clasa 180 Trim. II INS

SM SR EN 60317-51:2013

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 51: Conductor rotund de cupru emailat cu poliuretan sudabil, clasa 180

804 29.060.10 EN 61534-21:2014 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 21: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare prefabricate destinate montării pe pereţi şi pe tavane Trim. II INS

SM SR EN 61534-21:2010

Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 21: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare prefabricate destinate montării pe pereţi şi pe tavane

Page 69: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 69 din 216

805 29.060.10 EN 61534-22:2014 Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 22: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare prefabricate destinate montării pe podea sau sub podea Trim. II INS

SM SR EN 61534-22:2012

Sisteme de trasee conductoare prefabricate. Partea 22: Prescripţii particulare pentru sistemele de trasee conductoare prefabricate destinate montării pe podea sau sub podea

806 29.060.20 EN 62230:2007 Cabluri electrice. Metodă de încercare dielectrică în flux (spark-test) Trim. II INS

807 29.060.20 EN 62230:2007/A1:2014

Cabluri electrice. Metodă de încercare dielectrică în flux (spark-test) Trim. II INS

808 29.060.20 HD 603 S1:1994 Cabluri de distribuţie de tensiune nominală 0,6/1 kV Trim. II Directiva 2006/95/EC

809 29.060.20 HD 603 S1:1994/A1:1997

Cabluri de distribuţie de tensiune nominală 0,6/1 kV Trim. II Directiva 2006/95/EC

810 29.060.20 HD 603 S1:1994/A2:2003

Cabluri de distribuţie de tensiune nominală 0,6/1 kV Trim. II Directiva 2006/95/EC

811 29.060.20 HD 603 S1:1994/A3:2007

Cabluri de distribuţie de tensiune nominală 0,6/1 kV Trim. II Directiva 2006/95/EC

812 29.060.20 HD 604 S1:1994 Cabluri de energie 0,6/1 kV, şi 1,9/3,3 kV cu comportare particulară la foc, pentru utilizare în centralele electrice

Trim. II Directiva 2006/95/EC

813 29.060.20 HD 604 S1:1994/A1:1997

Cabluri de energie 0,6/1 kV, şi 1,9/3,3 kV cu comportare particulară la foc, pentru utilizare în centralele electrice

Trim. II Directiva 2006/95/EC

814 29.060.20 HD 604 S1:1994/A2:2002

Cabluri de energie 0,6/1 kV, şi 1,9/3,3 kV cu comportare particulară la foc, pentru utilizare în centralele electrice

Trim. II Directiva 2006/95/EC

815 29.060.20 HD 604 S1:1994/A3:2005

Cabluri de energie 0,6/1 kV, şi 1,9/3,3 kV cu comportare particulară la foc, pentru utilizare în centralele electrice

Trim. II Directiva 2006/95/EC

816 29.060.20 HD 626 S1:1996 Cabluri de distribuţie aeriene, de tensiune nominală Uo/U(Um): 0,6/1(1,2) kV Trim. II Directiva

2006/95/EC817 29.060.20 HD 626

S1:1996/A1:1997Cabluri de distribuţie aeriene, de tensiune nominală Uo/U(Um): 0,6/1(1,2) kV Trim. II Directiva

2006/95/EC818 29.060.20 HD 626

S1:1996/A2:2002Cabluri de distribuţie aeriene, de tensiune nominală Uo/U(Um): 0,6/1(1,2) kV Trim. II Directiva

2006/95/EC819 29.060.20 HD 627 S1:1996 Cabluri multiconductoare şi multiperechi pentru

instalare în aer şi în pămînt Trim. II Directiva 2006/95/EC

820 29.060.20 HD 627 S1:1996/A1:2000

Cabluri multiconductoare şi multiperechi pentru instalare în aer şi în pămînt Trim. II Directiva

2006/95/EC821 29.060.20 HD 627

S1:1996/A2:2005Cabluri multiconductoare şi multiperechi pentru instalare în aer şi în pămînt Trim. II Directiva

2006/95/EC

Page 70: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 70 din 216

822 29.080.10 EN 62231:2006 Izolatoare compozite suport cu soclu destinate posturilor de transformare de curent alternativ cu tensiuni de la 1 000 V până la 245 kV. Definiţii, metode de încercare şi criterii de acceptare

Trim. II INS

823 29.120.10 EN 62444:2013 Intrări de cablu pentru instalaţii electrice Trim. II Directiva 2006/95/EC

824 29.120.30 EN 50467:2011 Aplicaţii feroviare. Material rulant. Conectoare electrice, prescripţii şi metode de încercări Trim. II INS

825 29.120.40 EN 50152-1:2012 Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Prescripţii specifice pentru aparataj de comutaţie de curent alternativ. Partea 1: Întreruptoare automate cu tensiunea nominală mai mare de 1 kV

Trim. II INS

826 29.120.40 EN 50152-1:2012/A1:2013

Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Prescripţii specifice pentru aparataj de comutaţie de curent alternativ. Partea 1: Întreruptoare automate cu tensiunea nominală mai mare de 1 kV

Trim. II INS

827 29.120.40 EN 50152-2:2012 Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Prescripţii specifice pentru aparataj de comutaţie de curent alternativ. Partea 2: Separatoare, separatoare de legare la pământ şi separatoare de sarcină cu tensiunea nominală mai mare de 1 kV

Trim. II INS

828 29.120.50 EN 50122-3:2010 Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Securitate electrică, legare la pământ şi circuit de retur. Partea 3: Interacţiune mutuală între reţelele de tracţiune electrică în curent alternativ şi în curent continuu

Trim. II INS

829 29.120.50 EN 50526-1:2012 Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Descărcătoare şi limitatoare de tensiune pentru sisteme în curent continuu. Partea 1: Descărcătoare

Trim. II INS

830 29.120.50 EN 61008-2-1:1994/A11:1998

Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar (ID). Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la întreruptoarelor automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi, funcţional independente de tensiunea de alimentare

Trim. II INS

831 29.120.50 EN 60127-7:2013 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 7: Elemente de înlocuire miniatură pentru aplicaţii speciale Trim. II Directiva

2006/95/EC

Page 71: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 71 din 216

832 29.120.50 HD 60269-2:2013 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane autorizate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii industriale). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A până la J Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR HD 60269-2:2012 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane autorizate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii industriale). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A pînă la J

833 29.120.50 EN 60127-6:2014 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 6: Ansambluri-suport pentru elemente de înlocuire tubulare miniatură Trim. II INS

SM SR EN 60127-6:2010 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 6: Ansambluri-suport pentru elemente de înlocuire tubulare miniatura

834 29.120.70 EN 62246-1:2011 Contacte reed. Partea 1: Specificaţie generică Trim. II INS835 29.120.70 IEC 60255-24:2013 Measuring relays and protection equipment - Part

24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems Trim. II INS

SM SR EN 60255-24:2013

Relee electrice. Partea 24: Format comun pentru schimb de date tranzitorii (COMTRADE) în reţele electrice

836 29.120.70 EN 60255-27:2014 Relee de măsurare şi echipamente de protecţie. Partea 27: Prescripţii de securitate Trim. II INS

SM SR EN 60255-27:2010

Relee de măsură şi dispozitive de protecţie. Partea 27: Prescripţii de securitate

837 29.120.99 EN 60831-1:2014 Condensatoare şunt de putere autoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiune nominală până la 1000 V inclusiv. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi exploatare Trim. II INS

SM SR EN 60831-1:2010 Condensatoare şunt de putere autoregeneratoare destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiune nominală pînă la 1 kV inclusiv. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi exploatare

838 29.120.99 EN 60831-1:2014/AC:2014

Condensatoare şunt de putere autoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiune nominală până la 1000 V inclusiv. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi exploatare

Trim. II INS

Page 72: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 72 din 216

839 29.120.99 EN 60831-2:2014 Condensatoare şunt de putere autoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiune nominală până la 1000 V inclusiv. Partea 2: Încercare de îmbătrânire, încercare de autoregenerare şi încercare de distrugere Trim. II INS

SM SR EN 60831-2:2010 Condensatoare şunt de putere autoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţele de curent alternativ cu tensiune nominală pînă la 1 kV inclusiv. Partea 2: Încercare de îmbătrînire, încercare de autoregenerare de distrugere

840 29.130.10 IEC 62271-3:2006 High-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Digital interfaces based on IEC 61850 Trim. II INS

841 29.130.20 EN 50295:1999 Aparataj de joasă tensiune de distribuţie şi comandă. Sisteme de interfaţă aparat de comandă-aparate. Interfaţă senzor-acţionare (AS-i) Trim. II Directiva

2004/108/EC

SMV EN 50295:2010 Aparataj de joasă tensiune de distribuţie şi comandă. Sisteme de interfaţă aparat de comandă-aparate. Interfaţă senzor-acţionare (AS-i)

842 29.130.20 EN 60947-4-3:2014 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-3: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi contactoare cu semiconductoare pentru alte sarcini decât motoare, în curent alternativ Trim. II INS

SM SR EN 60947-4-3:2010

Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-3: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi contactoare cu semiconductoare pentru alte sarcini decât motoare, în curent alternativ

843 29.130.99 IEC 62271-4:2013 High-voltage switchgear and controlgear - Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures

Trim. II INS

844 29.140.20 EN 60064:1995 Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar. Prescripţii de performanţă

Trim. II INS

GOST 28711-90 ( IEC 64-87 )

Лампы накаливания для бытового и аналогичного общего освещения. Эксплуатационные требования

845 29.140.20 EN 60064:1995/A11:2007

Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar. Prescripţii de performanţă Trim. II INS

846 29.140.20 EN 60064:1995/A2:2003

Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar. Prescripţii de performanţă Trim. II INS

847 29.140.20 EN 60064:1995/A3:2006

Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar. Prescripţii de performanţă Trim. II INS

848 29.140.20 EN 60064:1995/A4:2007

Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar. Prescripţii de performanţă Trim. II INS

849 29.140.20 EN 60064:1995/A5:2009

Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar. Prescripţii de performanţă Trim. II INS

Page 73: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 73 din 216

850 29.140.20 EN 60357:2003 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu sunt pentru vehicule). Prescripţii de performanţă Trim. II INS

851 29.140.20 EN 60357:2003/A1:2008

Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu sunt pentru vehicule). Prescripţii de performanţă Trim. II INS

852 29.140.20 EN 60357:2003/A2:2008

Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu sunt pentru vehicule). Prescripţii de performanţă Trim. II INS

853 29.140.20 EN 60432-3:2013 Lămpi cu incandescenţă. Prescripţii de securitate. Partea 3: Lămpi cu filament de wolfram-halogen (cu excepţia vehiculelor) Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60432-3:2010 Lămpi cu incandescenţă. Prescripţii de securitate. Partea 3: Lămpi cu filament de wolfram-halogen (nu pentru vehicule)

854 29.140.40 EN 60598-2-8:2013 Corpuri de iluminat. Partea 2-8: Cerinţe particulare. Lămpi de mână Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60598-2-8:2010

Corpuri de iluminat. Partea 2-8: Condiţii speciale. Secţiunea 8: Lămpi de mînă

855 29.140.40 EN 60598-2-11:2013 Corpuri de iluminat. Partea 2-11: Cerinţe particulare. Corpuri de iluminat pentru acvarii Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60598-2-11:2010

Corpuri de iluminat. Partea 2-11: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru acvarii

856 29.140.40 EN 60598-2-12:2013 Corpuri de iluminat. Partea 2-12: Cerinţe particulare. Lămpi de veghe montate pe prize Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60598-2-12:2010

Corpuri de iluminat. Partea 2-12: Condiþii speciale. Lămpi de veghe montate pe prize

857 29.140.40 EN 60598-2-24:2013 Corpuri de iluminat. Partea 2-24: Cerinţe particulare. Corpuri de iluminat cu suprafeţe cu temperaturi limitate Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60598-2-24:2010

Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 24: Corpuri de iluminat cu suprafeţe cu temperaturi limitate

858 29.140.40 EN 60598-2-22:2014 Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă

Trim. II INS

SM SR EN 60598-2-22:2010

Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă

859 29.140.50 EN 61821:2011 Instalaţii electrice pentru iluminatul şi balizajul aerodromurilor. Întreţinerea circuitelor serie de curent constant pentru balizarea aeronautică de sol Trim. II INS

860 29.140.50 EN 62034:2012 Sistem automat de încercări pentru iluminat de siguranţă alimentat cu baterii Trim. II INS

861 29.140.99 EN 61347-2-9:2013 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru aparataj electromagnetic pentru lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente)

Trim. II Directiva 2006/95/EC

SM SR EN 61347-2-9:2010

Aparataj pentru lămpi. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru balasturi pentru lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente)

Page 74: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 74 din 216

862 29.140.99 EN 61347-2-13:2014 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru aparatajul electronic alimentat în curent continuu sau în curent alternativ pentru modulele LED Trim. II INS

SR EN 61347-2-13:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru aparatajul electronic alimentat în curent continuu sau în curent alternativ pentru modulele LEDSM

863 29.160 CLC/TS 60034-18-33:2011

Rotating electrical machines - Part 18-33: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings - Multifactor evaluation by endurance under simultaneous thermal and electrical stresses

Trim. II INS

864 29.160 EN 60034-2-1:2014 Maşini electrice rotative. Partea 2-1: Metode pentru determinarea prin încercări a pierderilor şi a randamentului maşinilor electrice rotative (cu excepţia maşinilor pentru tracţiune) Trim. II INS

SM SR EN 60034-2-1:2013

Maşini electrice rotative. Partea 2-1: Metode pentru determinarea prin încercări a pierderilor şi a randamentului maşinilor electrice rotative (cu excepţia maşinilor pentru tracţiune)

865 29.160.20 EN 50438:2013 Prescripţii pentru conectarea micro-generatoarelor în paralel cu reţelele electrice publice de distribuţie de joasă tensiune

Trim. II INS

866 29.180 EN 60076-1:2011 Transformatoare de putere. Partea 1: Generalităţi Trim. II INS

867 29.180 EN 60076-18:2012 Transformatoare de putere. Partea 18: Măsurarea răspunsului în frecvenţă Trim. II INS

868 29.180 IEC 60076-10-1:2005 Power transformers - Part 10-1: Determination of sound levels - Application guide Trim. II INS

869 29.180 EN 61558-2-26:2013 Securitatea transformatoarelor, bobinelor de reactanţă, blocurilor de alimentare şi combinaţii ale acestora. Partea 2-26: Prescripţii particulare şi încercări pentru transformatoare şi blocurilor de alimentare pentru economie de energie şi alte scopuri

Trim. II Directiva 2006/95/EC

870 29.180 EN 60076-3:2013 Transformatoare de putere. Partea 3: Niveluri de izolaţie, încercări dielectrice şi distanţe de izolare în aer Trim. II INS

SM SR EN 60076-3:2012 Transformatoare de putere. Partea 3: Niveluri de izolaţie, încercări dielectrice şi distanţe de izolare în aer

871 29.220 EN 61982-3:2001 Acumulatoare pentru propulsia vehiculelor rutiere electrice. Partea 3: Încercări de performanţă şi de durată de viaţă (vehicule pentru utilizări urbane, compatibile cu circulaţia)

Trim. II INS

872 29.220.10 EN 60086-1:2011 Baterii electrice. Partea 1: GeneralităţiTrim. II INS

GOST 24721-88 Элементы марганцево-цинковые цилиндрические. Общие технические условия

Page 75: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 75 din 216

873 29.220.10 EN 60086-3:2011 Baterii electrice. Partea 3: Baterii pentru ceas Trim. II INS874 29.220.10 EN 60086-5:2011 Baterii electrice. Partea 5: Securitatea baterilor cu

electrolit apos Trim. II INS

875 29.220.20 EN 50342-2:2007 Baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornire. Partea 2: Dimensiuni ale bateriilor şi marcarea bornelor

Trim. II INS

876 29.220.20 EN 50342-2:2007/A1:2014

Baterii de acumulatoare cu plumb pentru pornire. Partea 2: Dimensiuni ale bateriilor şi marcarea bornelor

Trim. II INS

877 29.240.20 EN 61854:1998 Linii electrice aeriene. Prescripţii şi încercări pentru distanţiere Trim. II INS

878 29.240.20 EN 61897:1998 Linii electrice aeriene. Prescripţii şi încercări pentru amortizoare de vibraţii eoliene tip Stockbridge Trim. II INS

879 29.240.20 EN 50341-1:2012 Linii electrice aeriene de tensiune alternativă mai mare de 1 kV. Partea 1: Reguli generale. Specificaţii comune Trim. II INS

SM SR EN 50341-1:2011 Linii electrice aeriene mai mari de 45 kV, tensiune alternativă. Partea 1: Prescripţii generale. Specificaţii comune

880 29.240.99 EN 60871-1:2014 Condensatoare şunt pentru reţele de curent alternativ cu tensiunea nominală peste 1 000 V. Partea 1: Generalităţi Trim. II INS

SM SR EN 60871-1:2012 Condensatoare şunt pentru reţele de curent alternativ cu tensiunea nominală peste 1 000 V. Partea 1: Generalităţi

881 29.240.99 EN 60871-4:2014 Condensatoare şunt pentru reţele de curent alternativ cu tensiunea nominală peste 1 000 V. Partea 4: Siguranţe fuzibile interne Trim. II INS

SM SR EN 60871-4:2012 Condensatoare şunt pentru reţele de curent alternativ cu tensiunea nominală peste 1 000 V. Partea 4: Siguranţe fuzibile interne

882 29.260.20 EN 62013-2:2006 Lămpi de cască pentru utilizare în mine grizutoase. Partea 2: Performanţe şi alte aspecte legate de securitate

Trim. II INS

883 29.260.20 IEC 60079-10-1:2008 Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres Trim. II INS

884 29.260.20 EN 60079-1:2014 Atmosfere explozive. Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante „d” Trim. II INS

SM SR EN 60079-1:2012 Atmosfere explozive. Partea 1: Protecţia echipamentului prin carcase antideflagrante „d”

885 29.260.20 EN 60079-31:2014 Atmosfere explozive. Partea 31: Protecţie a echipamentului împotriva aprinderii prafurilor prin carcasă „t” Trim. II INS

SM SR EN 60079-31:2011

Atmosfere explozive. Partea 31: Protecţie a echipamentului împotriva aprinderii prafurilor prin carcasă „t”

886 29.280 EN 50149:2012 Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Tracţiune electrică. Fire de contact renurate de cupru şi aliaje de cupru Trim. II INS

Page 76: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 76 din 216

887 29.280 EN 50317:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de captare a curentului. Prescripţii pentru măsurări şi validarea măsurărilor interacţiunii dinamice dintre pantograf şi linia aeriană de contact

Trim. II INS

888 29.280 EN 50317:2012/AC:2012

Aplicaţii feroviare. Sisteme de captare a curentului. Prescripţii pentru măsurări şi validarea măsurărilor interacţiunii dinamice dintre pantograf şi linia aeriană de contact

Trim. II INS

889 29.280 EN 50367:2012 Aplicaţii feroviare. Sisteme de captare a curentului. Criterii tehnice pentru interacţiunea dintre pantograf şi linia aeriană de contact (realizarea accesului liber) Trim. II INS

890 29.280 EN 50367:2012/AC:2013

Aplicaţii feroviare. Sisteme de captare a curentului. Criterii tehnice pentru interacţiunea dintre pantograf şi linia aeriană de contact (realizarea accesului liber) Trim. II INS

891 29.280 EN 50388:2012 Aplicaţii feroviare. Alimentare cu energie electrică şi material rulant. Criterii tehnice pentru coordonarea între alimentarea cu energie electrică (substaţie) şi materialul rulant pentru realizarea interoperabilităţii

Trim. II INS

892 29.280 EN 50388:2012/AC:2013

Aplicaţii feroviare. Alimentare cu energie electrică şi material rulant. Criterii tehnice pentru coordonarea între alimentarea cu energie electrică (substaţie) şi materialul rulant pentru realizarea interoperabilităţii

Trim. II INS

893 29.280 EN 50533:2011 Aplicaţii feroviare. Caracteristicile de tensiune ale conductei principale electrice trifazate Trim. II INS

894 31.020 EN 61709:2011 Componente electronice. Fiabilitate. Condiţii de referinţă pentru ratele de defectare şi modele de solicitări pentru conversie

Trim. II INS

895 31.060.70 EN 60143-2:2013 Condensatoare serie pentru reţele electrice Partea 2: Echipament de protecţie pentru baterii de condensatoare serie Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 60143-2:2010 Serie de condensatoare pentru reţele electrice. Partea 2: Echipament de protecţie pentru baterii de condensatoare serie

896 31.060.70 EN 60358-1:2012 Condensatoare de cuplaj şi divizoare capacitive. Partea 1: Reguli generale Trim. II Directiva

2006/95/EC

SMV CEI 60358-1:2012 Condensatoare de cuplaj şi divizoare capacitive. Partea 1: Reguli generale

897 31.080 EN 62374-1:2010 Dispozitive cu semiconductoare. Partea 1: Încercarea la străpungere dielectrică în funcţie de timp (TDDB) pentru straturi intermetalice

Trim. II INS

898 31.080 EN 62374-1:2010/AC:2011

Dispozitive cu semiconductoare. Partea 1: Încercarea la străpungere dielectrică în funcţie de timp (TDDB) pentru straturi intermetalice

Trim. II INS

Page 77: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 77 din 216

899 31.120 EN 61747-1:1999 Dispozitive de afişare cu cristale lichide şi semiconductoare. Partea 1: Specificaţie generică Trim. II INS

900 31.120 EN 61747-1:1999/A1:2003

Dispozitive de afişare cu cristale lichide şi semiconductoare. Partea 1: Specificaţie generică Trim. II INS

901 31.120 EN 61747-2:1999 Dispozitive de afişare cu cristale lichide şi semiconductoare. Partea 2: Module de afişare cu cristale lichide. Specificaţie intermediară

Trim. II INS

902 31.120 EN 61747-2-1:2013 Dispozitive de afişare cu cristale lichide. Partea 2-1: Module de afişare monocrome cu cristale lichide (LCD) cu matrice pasivă. Specificaţie particulară cadru

Trim. II INS

903 31.120 EN 61747-2-2:2004 Dispozitive de afişare cu cristale lichide. Partea 2-2: Module de matrice LCD în culori. Specificaţie particulară cadru

Trim. II INS

904 31.120 EN 61747-3:2006 Dispozitive de afişare cu cristale lichide. Partea 3: Celule de afişare cu cristale lichide (LCD). Specificaţie intermediară

Trim. II INS

905 31.120 EN 61747-3-1:2006 Dispozitive de afişare cu cristale lichide. Partea 3-1: Celule de afişare cu cristale lichide (LCD). Specificaţie particulară cadru

Trim. II INS

906 31.120 EN 61747-4:2012 Dispozitive de afişare cu cristale lichide. Partea 4: Module şi celule de afişare cu cristale lichide. Valori limită şi caracteristici principale

Trim. II INS

907 31.120 EN 61747-4-1:2004 Dispozitive de afişaj cu cristale lichide. Partea 4-1: Module de matrice color LCD Valori limită şi caracteristici principale

Trim. II INS

908 31.120 EN 61747-5-3:2010 Dispozitive de afişare cu cristale lichide. Partea 5-3: Metode de încercare de mediu, anduranţă şi mecanice Rezistenţa şi fiabilitatea sticlei

Trim. II INS

909 31.220.10 EN 60512-1-100:2012 Conectoare pentru echipamente electronice. Încercări şi măsurări. Partea 1-100: Generalităţi. Publicaţii aplicabile

Trim. II INS

910 31.220.10 EN 61076-2-001:2011 Conectoare pentru echipamente electronice. Prescripţii de produs. Partea 2-001: Conectoare circulare. Specificaţie particulară cadru Trim. II INS

911 31.220.10 EN 61076-2-101:2008 Conectoare pentru echipamente electronice. Prescripţii de produs. Partea 2-101: Conectoare circulare. Specificaţie particulară pentru conectoare M12 cu blocare prin şurub

Trim. II INS

Page 78: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 78 din 216

912 31.220.10 EN 61076-2-105:2008 Conectoare pentru echipamente electronice. Prescripţii de produs. Partea 2-105: Conectoare circulare. Specificaţie particulară pentru conectoare M5 cu blocare prin şurub

Trim. II INS

913 31.220.10 EN 61076-2:2011 Conectoare pentru echipamente electronice. Prescripţii de produs. Partea 2: Specificaţie intermediară pentru conectoare circulare

Trim. II INS

914 31.220.10 EN 61169-2:2007 Conectoare pentru radiofrecvenţe. Partea 2: Specificaţie intermediară. Conectoare coaxiale pentru radiofrecvenţe seria 9,52

Trim. II INS

915 31.240 EN 60297-3-103:2004 Structuri mecanice pentru echipament electronic. Dimensiuni ale structurilor mecanice din seria 482,6 mm (19 inch). Partea 3-103: Cheie de poziţionare şi pin de aliniere

Trim. II INS

916 31.240 EN 61587-1:2012 Structuri mecanice pentru echipament electronic. Încercări pentru standardele pe părţi CEI 60917 şi CEI 60297. Partea 1: Prescripţii de mediu, montaj de încercare şi aspecte de securitate pentru dulapuri, rackuri, subrackuri şi şasie în condiţii de interior

Trim. II INS

917 31.240 EN 61760-1:2006 Tehnologia montării pe suprafaţă. Partea 1: Metodă de standardizare a specificaţiei componentelor cu montare pe suprafaţă (SMD)

Trim. II INS

918 33.020 EN 300 296-2 V1.4.1 Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciu mobil terestru. Echipamente radio utilizând o antenă integrată şi destinate în primul rând vorbirii analogice. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

Trim. II Directivei 1999/5/EC

919 33.060.40 EN 50083-8:2013 Sisteme de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet şi multimedia interactiv. Partea 8: Compatibilitate electromagnetică pentru reţele Trim. II INS

920 33.060.40 EN 60728-5:2008 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 5: Echipamente pentru staţii de intrare

Trim. II INS

921 33.060.40 EN 60728-3:2011 Reţele de cablu pentru semnale de televiziune, semnale sonore şi servicii interactive. Partea 3: Echipamente active de bandă largă pentru reţele de cablu

Trim. II INS

Page 79: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 79 din 216

922 33.070.01 EN 50360:2003/A1:2012

Standard de produs pentru demonstrarea conformităţii telefoanelor mobile cu restricţiile de bază referitoare la expunerea umană la câmpuri electromagnetice (300 MHz - 3 GHz)

Trim. II Directivei 1999/5/EC

923 33.100 EN 12895:2000 Cărucioare de manipulare. Compatibilitate electromagnetică Trim. II Directiva

2004/108/EC

SMV EN 12895:2010 Cărucioare de manipulare. Compatibilitate electromagnetică

924 33.100 EN 61000-3-11:2000 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-11: Limite. Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi al pîlpîirii în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune. Echipamente de curent nominal ≤ 75A şi supuse unor conectări condiţionale

Trim. II Directiva 2004/108/EC

SMV EN 61000-3-11:2010

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-11: Limite. Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi al pîlpîirii în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune. Echipamente de curent nominal ≤ 75A şi supuse unor conectări condiţionale

925 33.100 EN 61326-2-6:2013 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-6: Cerinţe speciale. Echipamente medicale de diagnosticare in vitro (IVD) Trim. II INS

SM SR EN 61326-2-6:2010

Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-6: Cerinţe speciale. Echipamente medicale de diagnosticare in vitro (IVD)

926 33.100.20 EN 61000-4-6:2014 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-6: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la perturbaţii conduse, induse de câmpuri de radiofrecvenţă Trim. II INS

SM SR EN 61000-4-6:2013

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-6: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la perturbaţii conduse, induse de cîmpuri de radiofrecvenţă

927 33.100.20 EN 60118-13:2011 Electroacustică. Aparate de corecţie auditivă. Partea 13: Compatibilitate electromagnetică

Trim. II INS

SM SR EN 60118-13:2010

Electroacustică. Aparate de corecţie auditivă. Partea 13: Compatibilitate electromagnetică

928 33.120.10 EN 50290-4-2:2008 Cabluri de comunicaţii. Partea 4-2: Consideraţii generale privind utilizarea cablurilor. Ghid de utilizare

Trim. II INS

929 33.120.10 EN 50288-1:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 1: Specificaţie generică Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 50288-1:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 1: Specificaţie generică

Page 80: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 80 din 216

930 33.120.10 EN 50288-2-1:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 50288-2-1:2011

Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri

931 33.120.10 EN 50288-2-2:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 50288-2-2:2011

Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 2-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare

932 33.120.10 EN 50288-3-1:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 50288-3-1:2011

Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii pînă la 100 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri

933 33.120.10 EN 50288-3-2:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 50288-3-2:2011

Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 3-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii pînă la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare

934 33.120.10 EN 50288-4-1:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 600 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 50288-4-1:2011

Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 600 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri

Page 81: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 81 din 216

935 33.120.10 EN 50288-4-2:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 600 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 50288-4-2:2011

Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 4-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 600 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare

936 33.120.10 EN 50288-5-1:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 50288-5-1:2011

Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri

937 33.120.10 EN 50288-5-2:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 50288-5-2:2011

Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 5-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri ecranate pentru aplicaţii pînă la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare

938 33.120.10 EN 50288-6-1:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 50288-6-1:2011

Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-1: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii pînă la 250 MHz. Cabluri orizontale şi verticale în clădiri

939 33.120.10 EN 50288-6-2:2013 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii până la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 50288-6-2:2011

Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunicaţii şi comenzi analogice şi numerice. Partea 6-2: Specificaţie intermediară pentru cabluri neecranate pentru aplicaţii pînă la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru şi cabluri de conectare

Page 82: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 82 din 216

940 33.120.10 EN 50290-2-23:2013 Communication cables -- Part 2-23: Common design rules and construction - Polyethylene insulation for multi-pair cables used in access telecommunication networks: Outdoor cables

Trim. II Directiva 2006/95/EC

SM SR EN 50290-2-23:2011

Cabluri de comunicaţii. Partea 2-23: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polietilenă pentru izolaţii

941 33.120.10 EN 50290-2-25:2013 Cabluri de comunicaţii. Partea 2-25: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polipropilenă pentru izolaţii Trim. II Directiva

2006/95/EC

SM SR EN 50290-2-25:2011

Cabluri de comunicaţii. Partea 2-25: Reguli comune de concepţie şi construcţie. Polipropilenă pentru izolaţii

942 33.160.50 EN 60268-5:2003 Echipamente pentru sisteme electroacustice. Partea 5: Difuzoare Trim. II INS

943 33.160.50 EN 60268-5:2003/A1:2009

Echipamente pentru sisteme electroacustice. Partea 5: Difuzoare Trim. II INS

944 33.180.01 EN 61280-4-2:2014 Proceduri de încercare de bază pentru subsistem de comunicaţii cu fibre optice. Partea 4-2: Instalaţie de cabluri cu fibre optice. Atenuarea instalaţiei de cabluri cu fibre optice monomod Trim. II INS

SM SR EN 61280-4-2:2013

Proceduri de încercare de bază pentru subsistem de comunicaţii cu fibre optice. Partea 4-2: Instalaţie de cabluri cu fibre optice. Atenuarea instalaţiei de cabluri cu fibre optice monomod

945 33.180.30 EN 61290-3:2008 Amplificatoare pentru fibre optice. Metode de încercare. Partea 3-3: Parametrii factorului de ygomot. Raport putere semnal faţă de putere totală Trim. II INS

946 33.200 EN 13757-1:2014 Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 1: Schimb de date

Trim. II INS

SM SR EN 13757-1:2013

Sisteme de comunicaţie pentru contoare şi citirea la distanţă a contoarelor. Partea 1: Schimb de date

947 35.040 CWA 14171:2004 Ghid general pentru verificarea semnăturii electronice Trim. II INS

948 35.040 CWA 14172-8:2004 EESSI Conformity Assessment Guidance - Part 8: Time-stamping Authority services and processes Trim. II INS

949 35.040 ISO/IEC 10116:2006 Information technology -- Security techniques -- Modes of operation for an n-bit block cipher Trim. II INS

950 35.040 ISO/IEC 6523-1:1998 Information technology -- Structure for the identification of organizations and organization parts -- Part 1: Identification of organization identification schemes

Trim. II MTIC

951 35.040 ISO/IEC 6523-2:1998 Information technology -- Structure for the identification of organizations and organization parts -- Part 2: Registration of organization identification schemes

Trim. II MTIC

952 35.040 ISO/IEC 19794-3:2006 Information technology -- Biometric data interchange formats -- Part 3: Finger pattern spectral data Trim. II MTIC

Page 83: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 83 din 216

953 35.040 ISO/IEC 19794-7:2014 Information technology -- Biometric data interchange formats -- Part 7: Signature/sign time series data Trim. II MTIC

954 35.040 ISO/IEC 19794-11:2013

Information technology -- Biometric data interchange formats -- Part 11: Signature/sign processed dynamic data

Trim. II MTIC

955 35.040 ISO/IEC 19794-11:2013/Amd 1:2014

Conformance test assertionsTrim. II MTIC

956 35.040 ISO/IEC 19794-14:2013

Information technology -- Biometric data interchange formats -- Part 14: DNA data Trim. II MTIC

957 35.040 ISO/IEC TR 18001:2004

Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Application requirements profiles

Trim. II MTIC

958 35.040 ISO/IEC 19794-5:2011 Information technology -- Biometric data interchange formats -- Part 5: Face image data

Trim. II MTIC

SMV ISO/CEI 19794-5:2011

Tehnologia informaţiei. Formate de schimburi de date biometrice. Partea 5: Date referitoare la imaginea feţei

959 35.040 ISO/IEC 19794-5:2011/Amd 1:2014

Conformance testing methodology and clarification of defects Trim. II MTIC

960 35.040 EN ISO 6709:2009 Reprezentarea standardizată a localizării punctelor geografice prin coordonate Trim. II INS

961 35.080 ISO/IEC 14764:2006 Software Engineering -- Software Life Cycle Processes -- Maintenance Trim. II INS

962 35.080 ISO/IEC 15288:2008 Systems and software engineering -- System life cycle processes Trim. II INS

963 35.080 ISO/IEC TR 14471:2007

Information technology -- Software engineering -- Guidelines for the adoption of CASE tools Trim. II INS

964 35.080 ISO/IEC TR 90005:2008

Systems engineering -- Guidelines for the application of ISO 9001 to system life cycle processes

Trim. II INS

965 35.080 ISO/IEC 15026-1:2013 Systems and software engineering -- Systems and software assurance -- Part 1: Concepts and vocabulary

Trim. II MTIC

966 35.080 ISO/IEC 15026-2:2011 Systems and software engineering -- Systems and software assurance -- Part 2: Assurance case Trim. II MTIC

967 35.080 ISO/IEC 15026-3:2011 Systems and software engineering -- Systems and software assurance -- Part 3: System integrity levels Trim. II MTIC

968 35.080 ISO 5807:1985 Information processing -- Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts

Trim. II MTIC

Page 84: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 84 din 216

969 35.080 ISO/IEC 25020:2007 Software engineering -- Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Measurement reference model and guide Trim. II MTIC

970 35.080 ISO/IEC 25012:2008 Software engineering -- Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Data quality model

Trim. II MTIC

971 35.080 ISO/IEC 25045:2010 Systems and software engineering -- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Evaluation module for recoverability Trim. II MTIC

972 35.080 ISO/IEC 25051:2014 Software engineering -- Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Requirements for quality of Ready to Use Software Product (RUSP) and instructions for testing

Trim. II MTIC

973 35.080 ISO/IEC TR 25060:2010

Systems and software engineering -- Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Common Industry Format (CIF) for usability: General framework for usability-related information

Trim. II MTIC

974 35.080 ISO/IEC 25062:2006 Software engineering -- Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Common Industry Format (CIF) for usability test reports Trim. II MTIC

975 35.080 ISO/IEC 25063:2014 Systems and software engineering -- Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -- Common Industry Format (CIF) for usability: Context of use description

Trim. II MTIC

976 35.080. ISO/IEC 15026-4:2012 Systems and software engineering -- Systems and software assurance -- Part 4: Assurance in the life cycle

Trim. II MTIC

977 35.100.01 ISO/TR 9007:1987 Information processing systems -- Concepts and terminology for the conceptual schema and the information base

Trim. II MTIC

978 35.100.10 EN 62056-42:2002 Echipamente de măsurare a energiei electrice. Schimb de date pentru citirea contoarelor, controlul tarifului şi al sarcinii. Partea 42: Servicii şi proceduri ale stratului fizic pentru schimbul de date cu ajutorul conexiunilor asincrone

Trim. II INS

Page 85: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 85 din 216

979 35.100.20 EN 62056-46:2002 Echipamente de măsurare a energiei electrice. Schimb de date pentru citirea contoarelor, controlul tarifului şi al sarcinii. Partea 46: Stratul Data Link care utilizează protocolul HDLC

Trim. II INS

980 35.100.70 EN 62056-53:2007 Echipamente de măsurare a energiei electrice. Schimb de date pentru citirea contoarelor, controlul tarifului şi al sarcinii. Partea 53: Stratul aplicaţie COSEM

Trim. II INS

981 35.110 EN 62056-6-1:2013 Schimb de date de măsurare a energiei electrice. Partea 6-1: Sisteme de identificare Obiect (OBIS) Trim. II INS

982 35.110 EN 62056-6-2:2013 Schimb de date de măsurare a energiei electrice. Partea 6-2: Clase de interfeţă COSEM Trim. II INS

983 35.220.30 ISO 18927:2013 Imaging materials -- Recordable compact disc systems -- Method for estimating the life expectancy based on the effects of temperature and relative humidity

Trim. II MTIC

984 35.220.30 ISO 18938:2014 Imaging materials -- Optical discs -- Care and handling for extended storage Trim. II MTIC

985 35.220.30 ISO/IEC 10995:2011 Information technology -- Digitally recorded media for information interchange and storage -- Test method for the estimation of the archival lifetime of optical media

Trim. II MTIC

986 35.240.01 EN 1068:2005 Informatică medicală. Sisteme de înregistrare şi codificare Trim. II INS

987 35.240.15 EN 726-4:1994 Sisteme de cartele de identificare. Cartele cu circuit(e) integrat(e) şi terminale pentru telecomunicaţii. Partea 4: Cerinţe pentru partea de cartelă a terminalelor independente de aplicare

Trim. II INS

988 35.240.15 EN 419211-6:2014 Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 6: Extensie pentru dispozitiv cu import de cheie şi comunicaţie securizată cu aplicaţia de creare a semnăturii

Trim. II

Centrul de Telecomunicatii Speciale (CTS)

989 35.240.15 EN 419211-1:2014 Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 1: Vedere de ansamblu Trim. II CTS

990 35.240.15 CR 1750:1999 Sisteme cu cartele de identificare. Mesaje intersector între echipamente şi gazde. Mesaje de la acceptor către achizitor

Trim. II INS

991 35.240.15 CR 13909:2000 Identification card systems - Intersector thin flexible cards - Acceptance criteria Trim. II INS

992 35.240.15 CR 13875:2000 Identification card systems - Intersector thin flexible cards - Security features Trim. II INS

Page 86: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 86 din 216

993 35.240.15 CR 13644:2000 Machine readable cards - Healthcare applications - Logical organisation of data on healthcare professional cards

Trim. II INS

994 35.240.15 CR 13643:2000 Machine readable cards - Healthcare applications - Logical data structures and concepts for different card technologies for use by patients in health applications

Trim. II INS

995 35.240.15 CEN/TS 16634:2014 Personal identification - Recommendations for using biometrics in European Automated Border Control Trim. II INS

996 35.240.15 CEN/TS 16428:2012 Biometrics Interoperability profiles - Best Practices for slap tenprint captures Trim. II INS

997 35.240.15 CEN/TS 15291:2006 Identification card system - Guidance on design for accessible card-activated devices Trim. II INS

998 35.240.15 ISO/IEC 7811-8:2014 Identification cards -- Recording technique -- Part 8: Magnetic stripe -- Coercivity of 51,7 kA/m (650 Oe) Trim. II MTIC

999 35.240.15 ISO/IEC 7816-12:2005 Identification cards - Integrated circuit cards -- Part 12: Cards with contacts -- USB electrical interface and operating procedures

Trim. II MTIC

1000 35.240.15 ISO/IEC 7816-12:2005/Cor 1:2014

Identification cards - Integrated circuit cards -- Part 12: Cards with contacts -- USB electrical interface and operating procedures

Trim. II MTIC

1001 35.240.15 ISO/IEC 7816-13:2007 Identification cards -- Integrated circuit cards -- Part 13: Commands for application management in a multi-application environment Trim. II MTIC

1002 35.240.15 ISO/IEC 7816-15:2004 Identification cards -- Integrated circuit cards -- Part 15: Cryptographic information application Trim. II MTIC

1003 35.240.15 ISO/IEC 7816-15:2004/Amd 1:2007

Examples of the use of the cryptographic information application Trim. II MTIC

1004 35.240.15 ISO/IEC 10373-9:2011 Identification cards -- Test methods -- Part 9: Optical memory cards -- Holographic recording method Trim. II MTIC

1005 35.240.15 ISO/IEC 10373-8:2011 Identification cards -- Test methods -- Part 8: USB-ICC Trim. II MTIC

1006 35.240.15 ISO/IEC 7811-6:2014 Identification cards -- Recording technique -- Part 6: Magnetic stripe -- High coercivity Trim. II MTIC

SM GOST R ISO/CEI 7811-6:2012

Cartele de identificare. Tehnică de înregistrare. Partea 6: Bandă magnetică. Coercitivitate ridicată

1007 35.240.15 ISO/IEC 7811-9:2008 Identification cards -- Recording technique -- Part 9: Tactile identifier mark Trim. II MTIC

Page 87: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 87 din 216

1008 35.240.15 ISO/IEC 11694-1:2012 Identification cards -- Optical memory cards -- Linear recording method -- Part 1: Physical characteristics

Trim. II MTIC

SM GOST R ISO/CEI 11694-1:2012

Cartele de identificare. Cartele cu memorie optică. Metoda de înregistrare liniară a datelor. Partea 1: Caracteristici fizice

1009 35.240.15 ISO/IEC 11694-2:2012 Identification cards -- Optical memory cards -- Linear recording method -- Part 2: Dimensions and location of the accessible optical area Trim. II MTIC

SM GOST R ISO/CEI 11694-2:2012

Cartele de identificare. Cartele cu memorie optică. Metoda de înregistrare liniară a datelor. Partea 2: Dimensiuni şi amplasarea zonei optice

1010 35.240.15 ISO/IEC 11694-5:2014 Identification cards -- Optical memory cards -- Linear recording method -- Part 5: Data format for information interchange for applications using ISO/IEC 11694-4

Trim. II MTIC

1011 35.240.15 ISO/IEC 11694-6:2014 Identification cards -- Optical memory cards -- Linear recording method -- Part 6: Use of biometrics on an optical memory card

Trim. II MTIC

1012 35.240.15 ISO/IEC 18745-1:2014 Information technology -- Test methods for machine readable travel documents (MRTD) and associated devices -- Part 1: Physical test methods for passport books (durability)

Trim. II MTIC

1013 35.240.15 ISO/IEC TR 30117:2014

Information technology -- Guide to on-card biometric comparison standards and applications Trim. II MTIC

1014 35.240.30 ISO 15836:2009 Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set Trim. II MTIC

1015 35.240.60 EN 50128:2011 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, de telecomunicaţii şi de prelucrare de date. Software pentru sisteme feroviare de comandă şi de protecţie Trim. II INS

1016 35.240.60 EN 50128:2011/AC:2014

Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, de telecomunicaţii şi de prelucrare de date. Software pentru sisteme feroviare de comandă şi de protecţi Trim. II INS

1017 35.240.80 EN 1614:2006 Informatică medicală. Reprezentarea diferitelor tipuri de proprietăţi dedicate medicinii de laborator Trim. II INS

1018 35.240.80 EN ISO 1828:2012 Informatică medicală. Categorii structurale pentru clasificarea sistemelor de codare a intervenţiilor chirurgicale

Trim. II INS

1019 35.240.80 EN 12251:2004 Informatică medicală. Asigurarea identificării utilizatorului pentru îngrijirea sănătăţii. Managementul şi securitatea autentificării prin parole

Trim. II INS

1020 35.240.80 EN 12264:2005 Informatică medicală. Structuri de categorii pentru sisteme şi concepte Trim. II INS

Page 88: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 88 din 216

1021 35.240.80 EN 12381:2005 Informatică medicală. Reprezentarea timpilor în probleme specifice de sănătate Trim. II INS

1022 35.240.80 ISO 18812:2003 Informatică medicală. Interfeţe de analiză clinică la sistemele informatice de laborator. Profile utilizator Trim. II INS

1023 35.240.80 ISO/TR 18307:2001 Health informatics -- Interoperability and compatibility in messaging and communication standards -- Key characteristics

Trim. II INS

1024 35.240.80 ISO 18308:2011 Health informatics -- Requirements for an electronic health record architecture Trim. II INS

1025 35.240.99 EN 15943:2011 Format pentru curricula interoperabile (CEF). Modele de date Trim. II INS

1026 35.240.99 EN 15982:2011 Metadate pentru oportunităţi de învăţare (MLO). Publicitate Trim. II INS

1027 35.240.99 EN 14908-1:2014 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi managementul clădirilor. Protocol de control al reţelei. Partea 1: Niveluri de protocol Trim. II INS

SM SR EN 14908-1:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 1: Stivă de protocol

1028 35.240.99 EN 14908-2:2014 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi managementul clădirilor. Protocol de control al reţelei. Partea 2: Comunicaţii prin perechi torsadate Trim. II INS

SM SR EN 14908-2:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 2: Comunicaţii prin perechi torsadate

1029 35.240.99 EN 14908-3:2014 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi managementul clădirilor. Protocol de control al reţelei. Partea 3: Specificaţie pentru canalul de comunicaţie prin linia de alimentare cu energie electrică Trim. II INS

SM SR EN 14908-3:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 3: Specificaţie pentru canalul de comunicaţie pe linia de alimentare (cu energie electrică)

1030 35.240.99 EN 14908-4:2014 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi managementul clădirilor. Protocol de control al reţelei. Partea 4: Comunicaţie prin IP Trim. II INS

SM SR EN 14908-4:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de reţea de control. Partea 4: Comunicaţie IP

1031 35.240.99 EN ISO 16484-5:2014 Sisteme de automatizare şi control al clădirilor (BACS). Partea 5: Protocoale de comunicaţii de date

Trim. II INS

SMV EN ISO 16484-5:2011

Sisteme de automatizare şi gestionare tehnică a clădirii. Partea 5: Protocoale de comunicaţii de date

Page 89: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 89 din 216

1032 35.240.99 EN 13321-1:2012 Reţele deschise de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi managementul tehnic al clădirilor. Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri. Partea 1: Cerinţe pentru produse şi sisteme Trim. II INS

SM SR EN 13321-1:2011 Reţele deschise de comunicaţii de date pentru automatizarea, reglarea şi managementul tehnic al clădirilor. Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri. Partea 1: Specificaţii pentru produse şi sisteme

1033 35.240.99 CEN/TS 419241:2014 Security Requirements for Trustworthy Systems Supporting Server Signing Trim. II INS

1034 37.020 EN ISO 13696:2002 Optică şi aparate optice. Metode de încercare a radiaţiei difuzate de componentele optice Trim. II INS

1035 37.040.10 ISO 12231:2012 Photography -- Electronic still picture imaging -- Vocabulary Trim. II MTIC

1036 37.040.99 ISO 12234-1:2012 Electronic still-picture imaging -- Removable memory -- Part 1: Basic removable-memory model Trim. II MTIC

1037 37.040.99 ISO 15739:2013 Photography -- Electronic still-picture imaging -- Noise measurements Trim. II MTIC

1038 37.040.99 ISO 15740:2013 Photography -- Electronic still picture imaging -- Picture transfer protocol (PTP) for digital still photography devices

Trim. II MTIC

1039 37.040.99 ISO 18921:2008 Imaging materials -- Compact discs (CD-ROM) -- Method for estimating the life expectancy based on the effects of temperature and relative humidity Trim. II MTIC

1040 37.040.99 ISO 18925:2013 Imaging materials -- Optical disc media -- Storage practices Trim. II MTIC

1041 37.040.99 ISO 18926:2012 Imaging materials -- Information stored on magneto-optical (MO) discs -- Method for estimating the life expectancy based on the effects of temperature and relative humidity

Trim. II MTIC

1042 37.080 ISO 12653-1:2000 Electronic imaging -- Test target for the black-and-white scanning of office documents -- Part 1: Characteristics

Trim. II MTIC

1043 37.080 ISO 12651-1:2012 Electronic document management -- Vocabulary -- Part 1: Electronic document imaging Trim. II MTIC

1044 37.080 ISO 12651-2:2014 Electronic document management -- Vocabulary -- Part 2: Workflow management Trim. II MTIC

1045 37.100.10 EN 1010-1:2004+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune Trim. II Directiva

2006/42/EC

SMV EN 1010-1+A1:2011

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hîrtiei. Partea 1: Cerinţe comune

Page 90: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 90 din 216

1046 37.100.10 EN 1010-2:2006+A1:2010

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire Trim. II Directiva

2006/42/EC

SMV EN 1010-2+A1:2011

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hîrtiei. Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire

1047 39.060 EN 1811:2011 Metodă de încercare de referinţă pentru eliberarea nichelului din ansamblurile de tije care sînt introduce în părţile străpunse ale corpului uman şi produsele destinate să vină în contact direct şi prelungit cu pielea

Trim. IIRegulamentul (CE) nr. 1907/2006

1048 39.060 EN 1811:2011/AC:2012

Metodă de încercare de referinţă pentru eliberarea nichelului din ansamblurile de tije care sînt introduce în părţile străpunse ale corpului uman şi produsele destinate să vină în contact direct şi prelungit cu pielea

Trim. IIRegulamentul (CE) nr. 1907/2006

1049 39.060 EN 12472:2005+A1:2009

Metodă pentru simularea uzurii şi a coroziunii pentru determinarea nichelului eliberat din obiectele acoperite

Trim. IIRegulamentul (CE) nr. 1907/2006

1050 43.020 ISO 22628:2002 Road vehicles -- Recyclability and recoverability -- Calculation method Trim. II Directiva

2005/64/CE1051 43.040.10 ISO 1724:2003 Road vehicles -- Connectors for the electrical

connection of towing and towed vehicles -- 7-pole connector type 12 N (normal) for vehicles with 12 V nominal supply voltage

Trim. II Directiva 2009/61/CE

1052 43.040.10 ISO 1185:2003 Road vehicles -- Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles -- 7-pole connector type 24 N (normal) for vehicles with 24 V nominal supply voltage

Trim. II Directiva 2009/61/CE

1053 43.040.10 EN ISO 8092-1:1998 Vehicule rutiere. Conexiuni pentru cablaje electrice montate pe vehicul. Partea 1: Fişe plate masculine pentru conexiuni unipolare. Dimensiuni şi prescripţii specifice

Trim. II INS

1054 43.040.40 ISO 1728:2006 Road vehicles -- Pneumatic braking connections between motor vehicles and towed vehicles -- Interchangeability

Trim. II Directiva 89/173/CE

1055 43.040.80 EN ISO 14451-1:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice destinate vehiculelor. Partea 1: Terminologie Trim. II INS

1056 43.040.80 EN ISO 14451-10:2013

Articole pirotehnice. Articole pirotehnice destinate vehiculelor. Partea 10: Cerinţe şi clasificare pentru produse semifinite

Trim. II INS

1057 43.040.80 EN ISO 14451-2:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice destinate vehiculelor. Partea 2: Metode de încercare Trim. II INS

Page 91: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 91 din 216

1058 43.040.80 EN ISO 14451-3:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice destinate vehiculelor. Partea 3: Etichetare Trim. II INS

1059 43.040.80 EN ISO 14451-4:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice destinate vehiculelor. Partea 4: Cerinţe şi clasificare pentru microgeneratoare de gaz

Trim. II INS

1060 43.040.80 EN ISO 14451-5:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice destinate vehiculelor. Partea 5: Cerinţe şi clasificare pentru generatoare de gaz pentru airbag Trim. II INS

1061 43.040.80 EN ISO 14451-6:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice destinate vehiculelor. Partea 6: Cerinţe şi clasificare pentru module de airbag

Trim. II INS

1062 43.040.80 EN ISO 14451-7:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice destinate vehiculelor. Partea 7: Cerinţe şi clasificare pentru dispozitive de pretensionare a centurii de siguranţă Trim. II INS

1063 43.040.80 EN ISO 14451-8:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice destinate vehiculelor. Partea 8: Cerinţe şi clasificare pentru aprinzătoare

Trim. II INS

1064 43.040.80 EN ISO 14451-9:2013 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice destinate vehiculelor. Partea 9: Cerinţe şi clasificare pentru dispozitive de declanşare

Trim. II INS

1065 43.080.10 EN 12642:2006 Fixarea încărcăturilor la bordul vehiculelor rutiere. Structura caroseriei vehiculelor utilitare. Cerinţe minime

Trim. II INS

1066 43.150 ISO 6742-1:1987 Cycles -- Lighting and retro-reflective devices -- Photometric and physical requirements -- Part 1: Lighting equipment

Trim. II Directiva 2009/67/CE

1067 43.150 EN 14033-2:2008+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de construcţie şi întreţinere pentru cale. Partea 2: Cerinţe tehnice de lucru

Trim. II INS

1068 43.160 EN 1501-3:2008 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 3: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea frontală Trim. II Directiva

2006/42/EC

SMV EN 1501-3:2011 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Condiţii generale şi condiţii de securitate. Partea 3: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea frontală

1069 43.160 EN 13524:2003+A2:2014

Maşini pentru întreţinerea drumurilor. Cerinţe de securitate Trim. II Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 13524+A1:2011

Maşini pentru întreţinerea drumurilor. Cerinţe de securitate

1070 45.020 EN 15016-1:2004 Desene tehnice. Aplicaţii feroviare. Partea 1: Principii generale Trim. II INS

Page 92: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 92 din 216

1071 45.020 EN 15016-2:2004 Desene tehnice. Aplicaţii feroviare. Partea 2: Liste de piese componente Trim. II INS

1072 45.020 EN 15016-2:2004/AC:2007

Desene tehnice. Aplicaţii feroviare. Partea 2: Liste de piese componente Trim. II INS

1073 45.020 EN 15016-3:2004 Desene tehnice. Aplicaţii feroviare. Partea 3: Gestionarea modificărilor documentelor tehnice Trim. II INS

1074 45.020 EN 15016-4:2006 Desene tehnice. Aplicaţii feroviare. Partea 4: Schimb de date Trim. II INS

1075 45.040 EN 13749:2011 Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Metode pentru specificarea cerinţelor referitoare la rezistenţa structurilor cadrelor de boghiuri Trim. II INS

1076 45.040 EN 13802:2013 Aplicaţii feroviare. Elemente de suspensie. Amortizoare hidraulice Trim. II INS

1077 45.040 EN 13913:2003 Aplicaţii feroviare. Elemente de suspensie pe bază de cauciuc. Componente mecanice pe bază de elastomeri

Trim. II INS

1078 45.040 EN 13979-1:2003+A2:2011

Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Roţi monobloc. Procedură de omologare tehnică. Partea 1: Roţi forjate şi laminate

Trim. II INS

1079 45.040 EN 14200:2004 Aplicaţii feroviare. Elemente de suspensie. Arcuri parabolice de oţel Trim. II INS

1080 45.040 EN 14817:2006 Aplicaţii feroviare. Elemente de suspensie. Elemente de comandă cu resort pneumatic Trim. II INS

1081 45.040 EN 14865-1:2009+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Unsori lubrifiante pentru cutii de osii. Partea 1: Metodă de încercare a aptitudinii de lubrifiere

Trim. II INS

1082 45.040 EN 14865-2:2006+A2:2010

Aplicaţii feroviare. Unsori lubrifiante pentru cutii de osii. Partea 2: Metodă de încercare a stabilităţii mecanice pentru viteze ale vehiculelor până la 200 km/h

Trim. II INS

1083 45.040 EN 15313:2010 Aplicaţii feroviare. Utilizarea osiilor în exploatare. Întreţinerea osiilor în exploatare şi demontate Trim. II INS

1084 45.040 EN 15427:2008+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Controlul frecării roată/şină. Lubrifierea buzei roţii Trim. II INS

1085 45.040 EN 15806:2010 Aplicaţii feroviare. Frânare. Încercare statică de frânare Trim. II INS

1086 45.040 EN 15807:2011 Aplicaţii feroviare. Semiacuplări Trim. II INS1087 45.040 EN

12082:2007+A1:2010Aplicaţii feroviare. Cutii de osii. Încercări de performanţă Trim. II INS

Page 93: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 93 din 216

1088 45.040 EN 13260:2009+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Osii montate. Cerinţe pentru produs Trim. II INS

1089 45.040 EN 13261:2009+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Osii-axe. Cerinţe pentru produs Trim. II INS

1090 45.040 EN 13262:2004+A2:2011

Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Roţi. Prescripţii pentru produs Trim. II INS

1091 45.040 EN 13715:2006+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Osii montate şi boghiuri. Roţi. Profil de rulare Trim. II INS

1092 45.060 EN 60077-2:2002 Aplicaţii feroviare. Echipament electric pentru material rulant. Partea 2: Componente electrotehnice. Reguli generale

Trim. II INS

1093 45.060 EN 60077-4:2003 Aplicaţii feroviare. Echipament electric pentru material rulant. Partea 4: Componente electrotehnice. Reguli pentru întreruptoare de curent alternativ

Trim. II INS

1094 45.060 EN 60077-5:2003 Aplicaţii feroviare. Echipament electric pentru material rulant. Partea 5: Componente electrotehnice. Reguli pentru siguranţe fuzibile de înaltă tensiune

Trim. II INS

1095 45.060 EN 60310:2004 Aplicaţii feroviare. Transformatoare de tracţiune şi bobine de reactanţă la bordul materialului rulant Trim. II INS

1096 45.060 EN 61287-1:2014 Aplicaţii feroviare. Convertoare electronice de putere instalate pe materialul rulant. Partea 1: Caracteristici şi metode de încercări

Trim. II INS

1097 45.060 EN 61375-3-1:2012 Echipamente electronice feroviare. Reţea de comunicaţii a trenului (TCN). Partea 3-1: Magistrală de vehicul multifuncţională (MVB)

Trim. II INS

1098 45.060 EN 61375-3-3:2012 Echipamente electronice feroviare. Reţea de comunicaţii a trenului (TCN). Partea 3-3: Reţea de ramă CANopen (CCN)

Trim. II INS

1099 45.060 EN 61377-1:2006 Aplicaţii feroviare. Material rulant. Partea 1: Încercări combinate ale motoarelor de curent alternativ alimentate prin invertor şi sistemul lor de comandă Trim. II INS

1100 45.060 SR EN 61377-1:2006/AC:2006

Aplicaţii feroviare. Material rulant. Partea 1: Încercări combinate ale motoarelor de curent alternativ alimentate prin invertor şi sistemul lor de comandă Trim. II INS

Page 94: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 94 din 216

1101 45.060 EN 61377-2:2002 Aplicaţii feroviare. Material rulant. Încercări combinate. Partea 2: Motoare de tracţiune de curent continuu alimentate prin chopper şi sistemul lor de comandă

Trim. II INS

1102 45.060 EN 61377-3:2002 Aplicaţii feroviare. Material rulant. Partea 3: Încercări combinate ale motoarelor de curent alternativ, alimentate prin convertor indirect şi sistemul lor de comandă

Trim. II INS

1103 45.060 EN 61881-1:2011 Aplicaţii feroviare. Echipament pentru material rulant. Condensatoare pentru electronică de putere. Partea 1: Condensatoare cu hârtie şi folie de material plastic

Trim. II INS

1104 45.060 EN 62267:2009 Aplicaţii feroviare. Transport urban ghidat automat (AUGT). Prescripţii de siguranţă Trim. II INS

1105 45.060 EN 62290-1:2014 Aplicaţii feroviare. Sisteme de comandă-control şi de gestionare a transportului urban ghidat. Partea 1: Principiile sistemului şi concepte fundamentale Trim. II INS

1106 45.060 EN 62290-2:2014 Aplicaţii feroviare. Sisteme de comandă-control şi de gestionare a transportului urban ghidat. Partea 2: Specificaţii funcţionale

Trim. II INS

1107 45.060 EN 62520:2011 Aplicaţii feroviare. Tracţiune electrică. Motoare asincrone lineare (LIM) de tip cu primar scurt alimentate de la convertizoare de putere

Trim. II INS

1108 45.060.01 EN 14067-3:2003 Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 3: Aerodinamica în tunel Trim. II INS

1109 45.060.01 EN 14067-4:2013 Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 4: Cerinţe şi proceduri de încercare pentru aerodinamica în câmp deschis

Trim. II INS

1110 45.060.01 EN 14067-5:2006+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 5: Cerinţe şi proceduri de încercare pentru aerodinamica în tunel

Trim. II INS

1111 45.060.01 EN 14067-6:2010 Aplicaţii feroviare. Aerodinamică. Partea 6: Cerinţe şi proceduri de încercare pentru evaluarea stabilităţii la vânt transversal

Trim. II INS

1112 45.060.01 EN 14198:2004 Aplicaţii feroviare. Frânare. Cerinţe referitoare la sistemul de frânare a trenurilor tractate de locomotivă

Trim. II INS

1113 45.060.01 EN 14363:2005 Aplicaţii feroviare. Încercări pentru omologarea caracteristicilor de comportare dinamică ale vehiculelor feroviare. Încercări statice şi în circulaţie Trim. II INS

Page 95: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 95 din 216

1114 45.060.01 EN 14531-1:2005 Aplicaţii feroviare. Metode de calcul al distanţelor de oprire şi de încetinire. Metode de calcul al frânării de imobilizare. Partea 1: Algoritmi generali Trim. II INS

1115 45.060.01 EN 14531-6:2009 Aplicaţii feroviare. Metode de calcul al distanţelor de oprire şi de încetinire. Metode de calcul al frânării de imobilizare. Partea 6: Calcule pas cu pas pentru compunerea trenurilor sau pentru vehicule izolate

Trim. II INS

1116 45.060.01 EN 14535-1:2005+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Discuri de frână pentru material rulant feroviar. Partea 1: Discuri de frână montate prin presare la cald sau la rece pe osie purtătoare sau motoare, dimensiuni şi cerinţe de calitate

Trim. II INS

1117 45.060.01 EN 14535-2:2011 Aplicaţii feroviare. Discuri de frână pentru material rulant feroviar. Partea 2: Discuri de frână montate pe roată, dimensiuni şi cerinţe de calitate Trim. II INS

1118 45.060.01 EN 14601:2005+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Robinete frontale drepte şi înclinate pentru conductele generale de frânare şi conductele principale

Trim. II INS

1119 45.060.01 EN 14750-1:2006 Aplicaţii feroviare. Aer condiţionat pentru material rulant urban şi suburban. Partea 1: Parametrii de confort

Trim. II INS

1120 45.060.01 EN 14750-2:2006 Aplicaţii feroviare. Aer condiţionat pentru material rulant urban şi suburban. Partea 2: Încercări tip Trim. II INS

1121 45.060.01 EN 14752:2005 Aplicaţii feroviare. Sisteme de acces lateral Trim. II INS1122 45.060.01 EN

15020:2006+A1:2010Aplicaţii feroviare. Cuplă pentru situaţii de urgenţă. Cerinţe de performanţă, geometria specifică interfeţei şi metode de încercare

Trim. II INS

1123 45.060.01 EN 15049:2007 Aplicaţii feroviare. Componente de suspensie. Bară de torsiune de oţel Trim. II INS

1124 45.060.01 EN 15220-1:2008+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Indicatoare de frână. Partea 1: Indicatoare de frână pneumatice Trim. II INS

1125 45.060.01 EN 15227:2008+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Cerinţe de siguranţă pasivă contra coliziunii pentru structurile cutiilor de vehicule feroviare

Trim. II INS

1126 45.060.01 EN 15355:2008+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Frânare. Distribuitoare şi robinete de izolare Trim. II INS

Page 96: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 96 din 216

1127 45.060.01 EN 15437-1:2009 Aplicaţii feroviare. Monitorizarea cutiilor de osii. Cerinţe pentru interfaţă şi proiectare. Partea 2: Cerinţe de performanţă şi proiectare pentru sistemele îmbarcate de monitorizare a temperaturii

Trim. II INS

1128 45.060.01 EN 15551:2009+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Material rulant feroviar. Tampoane Trim. II INS

1129 45.060.01 EN 15566:2009+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Material rulant feroviar. Aparate de tracţiune şi aparate de legare Trim. II INS

1130 45.060.01 EN 15595:2009+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Frânare. Protecţia roţilor împotriva patinării Trim. II INS

1131 45.060.01 EN 15611:2008+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Frânare. Ventil cântărireTrim. II INS

1132 45.060.01 EN 15612:2008+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Frânare. Accelerator de frânareTrim. II INS

1133 45.060.01 EN 15624:2008+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Frânare. Dispozitive de schimbare a regimului gol-încărcat Trim. II INS

1134 45.060.01 EN 15625:2008+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Frânare. Ventile de cântărireTrim. II INS

1135 45.060.01 EN 15686:2010 Încercări pentru omologarea caracteristicilor de comportare dinamică a vehiculelor feroviare cu sistem de compensare şi/sau a vehiculelor destinate să circule cu o insuficienţă de supraînălţare mai mare decât cea stabilită în anexa G din EN 14363:2005

Trim. II INS

1136 45.060.01 EN 15687:2010 Aplicaţii feroviare. Încercări pentru omologarea caracteristicilor de comportare dinamică a vagoanelor de marfă cu sarcina statică pe osie mai mare de 225 kN şi până la 250 kN

Trim. II INS

1137 45.060.01 EN 15734-1:2010 Aplicaţii feroviare. Sisteme de frânare pentru trenuri de mare viteză. Partea 1: Cerinţe şi definiţii Trim. II INS

1138 45.060.01 EN 15734-1:2010/AC:2013

Aplicaţii feroviare. Sisteme de frânare pentru trenuri de mare viteză. Partea 1: Cerinţe şi definiţii Trim. II INS

1139 45.060.01 EN 15734-2:2010 Aplicaţii feroviare. Sisteme de frânare pentru trenuri de mare viteză. Partea 2: Metode de încercare Trim. II INS

Page 97: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 97 din 216

1140 45.060.01 EN 15734-2:2010/AC:2012

Aplicaţii feroviare. Sisteme de frânare pentru trenuri de mare viteză. Partea 2: Metode de încercare Trim. II INS

1141 45.060.01 EN 50153:2014 Aplicaţii feroviare. Material rulant. Măsuri de protecţie referitoare la riscurile electrice Trim. II INS

1142 45.060.01 EN 50343:2014 Aplicaţii feroviare. Material rulant. Reguli pentru instalarea cablurilor Trim. II INS

1143 45.060.01 EN 13452-1:2003 Aplicaţii feroviare. Frânare. Sisteme de frânare în transporturi publice urbane şi suburbane. Partea 1: Cerinţe de performanţă

Trim. II INS

1144 45.060.01 EN 13452-2:2003 Aplicaţii feroviare. Frânare. Sisteme de frânare în transporturi publice urbane şi suburbane. Partea 2: Metode de încercare

Trim. II INS

1145 45.060.01 EN 13272:2012 Aplicaţii feroviare. Iluminatul electric pentru materialul rulant din sistemele de transport public Trim. II INS

1146 45.060.10 EN 14813-1:2006+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Aer condiţionat pentru cabine de conducere. Partea 1: Parametri de confort Trim. II INS

1147 45.060.10 EN 14813-2:2006+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Aer condiţionat pentru cabine de conducere. Partea 2: Încercări de tip Trim. II INS

1148 45.060.10 EN 15152:2007 Aplicaţii feroviare. Geamuri frontale pentru cabine de tren Trim. II INS

1149 45.060.10 EN 50463-1:2012 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 1: Generalităţi Trim. II INS

1150 45.060.10 EN 50463-2:2012 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 2: Măsurarea energiei Trim. II INS

1151 45.060.10 EN 50463-3:2012 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 3: Prelucrarea datelor Trim. II INS

1152 45.060.10 EN 50463-4:2012 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 4: Comunicaţii Trim. II INS

1153 45.060.10 EN 50463-5:2012 Aplicaţii feroviare. Măsurarea energiei electrice la bordul trenului. Partea 5: Evaluarea conformităţii Trim. II INS

1154 45.060.10 EN 50125-1:2014 Aplicaţii feroviare. Condiţii de mediu pentru echipamente. Partea 1: Echipament la bordul materialului rulant Trim. II INS

SM SR EN 50125-1:2013 Aplicaţii feroviare. Condiţii de mediu pentru echipamente. Partea 1: Echipament la bordul materialului rulant

1155 45.060.10 - EN 50155:2007 Aplicaţii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant Trim. II INS

1156 45.060.10 - EN 50155:2007/AC:2012

Aplicaţii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant Trim. II INS

1157 45.060.20 EN 13775-1:2003 Aplicaţii feroviare. Măsurarea vagoanelor de marfă la construcţia şi la modificarea acestora. Partea 1: Principii de măsurare

Trim. II INS

Page 98: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 98 din 216

1158 45.060.20 EN 13775-2:2003 Aplicaţii feroviare. Măsurarea vagoanelor de marfă la construcţia şi la modificarea acestora. Partea 2: Vagoane de marfă cu boghiuri

Trim. II INS

1159 45.060.20 EN 13775-3:2003 Aplicaţii feroviare. Măsurarea vagoanelor de marfă la construcţia şi la modificarea acestora. Partea 3: Vagoane de marfă pe două osii

Trim. II INS

1160 45.060.20 EN 13775-4:2004 Aplicaţii feroviare. Măsurarea vagoanelor de marfă la construcţia şi la modificarea acestora. Partea 4: Boghiuri pe două osii

Trim. II INS

1161 45.060.20 EN 13775-5:2004 Aplicaţii feroviare. Măsurarea vagoanelor de marfă la construcţia şi la modificarea acestora. Partea 5: Boghiuri pe trei osii

Trim. II INS

1162 45.060.20 EN 13775-6:2004 Aplicaţii feroviare. Măsurarea vagoanelor de marfă la construcţia şi la modificarea acestora. Partea 6: Vagoane de marfă multiple şi vagoane de marfă articulate

Trim. II INS

1163 45.060.20 EN 15179:2007 Aplicaţii feroviare. Frânare. Cerinţe pentru sistemul de frânare al vagoanelor de călători Trim. II INS

1164 45.060.20 EN 15723:2010 Aplicaţii feroviare. Dispozitive de închidere şi de zăvorâre pentru echipamente de protecţie a încărcării împotriva influenţelor mediului. Cerinţe de rezistenţă mecanică, funcţionare, marcare, întreţinere şi reciclare

Trim. II INS

1165 45.060.20 EN 12299:2009 Aplicaţii feroviare. Confortul de mers al călătorilor. Măsurare şi evaluare Trim. II INS

1166 45.060.20 EN 12561-7:2011 Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 7: Platforme şi scări Trim. II INS

1167 45.060.20 EN 12561-8:2011 Aplicaţii feroviare. Vagoane cisternă. Partea 8: Racorduri de încălzire Trim. II INS

1168 45.060.20 EN 12663-1:2010+A1:2014

Aplicaţii feroviare. Cerinţe de dimensionare a structurilor vehiculelor feroviare. Partea 1: Locomotive şi vagoane de călători (şi metodă alternativă pentru vagoane de marfă)

Trim. II INS

1169 45.060.20 EN 12663-2:2010 Aplicaţii feroviare. Cerinţe de dimensionare a structurilor vehiculelor feroviare. Partea 2: Vagoane de marfă

Trim. II INS

1170 45.060.20 EN 13129-1:2002 Aplicaţii feroviare. Aer condiţionat pentru material rulant de lung parcurs. Partea 1: Parametri de confort

Trim. II INS

1171 45.060.20 EN 13129-2:2004 Aplicaţii feroviare. Aer condiţionat pentru material rulant de lung parcurs. Partea 2: Încercări de tip Trim. II INS

1172 45.080 EN 14811:2006+A1:2009

Aplicaţii feroviare. Cale. Şine speciale. Şine cu canal şi profiluri de construcţie asociate Trim. II INS

Page 99: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 99 din 216

1173 47.020 EN ISO 9876:1998 Nave şi tehnologie maritimă. Receptoare navale pentru hărţi meteorologice Trim. II INS

1174 47.020 EN ISO 19019:2005 Nave de navigaţie pe mare şi tehnologie maritimă. Instrucţiuni pentru organizarea, efectuarea şi raportarea probelor de mare

Trim. II INS

1175 47.020.10 EN 1502:1995 Nave de navigaţie interioară. Scări de parapet Trim. II INS1176 47.020.10 EN 29519:1993 Construcţii navale şi structuri maritime. Trepte

pentru scări Trim. II INS

1177 47.020.10 EN 526:1993 Nave de navigaţie interioară. Pasarele de îmbarcare cu lungimea până la 8 m. Condiţii tehnice, tipuri Trim. II INS

1178 47.020.10 EN 711:1995 Nave de navigaţie interioară. Balustrade pentru punţi. Condiţii, tipuri Trim. II INS

1179 47.020.10 EN 790:2001 Nave de navigaţie interioară. Scări cu unghiul de înclinare cuprins între 45 grade şi 60 grade. Cerinţe, tipuri

Trim. II INS

1180 47.020.10 EN 13056:2000 Nave de navigaţie interioară. Scări cu unghiul de înclinare de la 30 grade până la < 45 grade. Cerinţe, tipuri

Trim. II INS

1181 47.020.10 EN ISO 3796:2001 Nave şi tehnologie maritimă. Decupări pentru uşi exterioare cu un singur canat Trim. II INS

1182 47.020.10 EN ISO 5778:2000 Nave şi tehnologie maritimă. Capace mici de oţel, etanşate împotriva intemperiilor Trim. II INS

1183 47.020.30 EN 12827:1999 Nave de navigaţie interioară. Racorduri pentru transferul combustibilului diesel Trim. II INS

1184 47.020.30 EN 1305:1996 Nave de navigaţie interioară. Racorduri de descărcare a amestecurilor de hidrocarburi Trim. II INS

1185 47.020.30 EN 1306:1996 Nave de navigaţie interioară. Racorduri pentru evacuarea apelor uzate Trim. II INS

1186 47.020.30 EN ISO 5620-1:1996 Construcţii navale şi structuri maritime. Racorduri de umplere a rezervoarelor de apă potabilă. Partea 1: Condiţii generale

Trim. II INS

1187 47.020.30 EN ISO 5620-2:1996 Construcţii navale şi structuri maritime. Racorduri de umplere a rezervoarelor de apă potabilă. Partea 2: Elemente componente

Trim. II INS

1188 47.020.30 EN ISO 15748-1:2002 Nave şi tehnologie maritimă. Alimentarea cu apă potabilă a navelor şi structurilor maritime. Partea 1: Planificare şi proiectare

Trim. II INS

1189 47.020.30 EN ISO 15748-2:2002 Nave şi tehnologie maritimă. Alimentarea cu apă potabilă a navelor şi structurilor maritime. Partea 2: Metode de calcul

Trim. II INS

1190 47.020.30 EN ISO 15749-1:2004 Nave şi tehnologie maritimă. Instalaţii de drenare pe nave şi structuri maritime. Partea 1: Proiectarea instalaţiilor de drenare sanitare

Trim. II INS

Page 100: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 100 din 216

1191 47.020.30 EN ISO 15749-2:2004 Nave şi tehnologie maritimă. Instalaţii de drenare pe nave şi structuri maritime. Partea 2: Drenare sanitară, tubulaturi de drenare pentru instalaţii gravitaţionale

Trim. II INS

1192 47.020.30 EN ISO 15749-3:2004 Nave şi tehnologie maritimă. Instalaţii de drenare pe nave şi structuri maritime. Partea 3: Drenare sanitară, tubulaturi de drenare pentru instalaţii depresionare

Trim. II INS

1193 47.020.30 EN ISO 15749-4:2004 Nave şi tehnologie maritimă. Instalaţii de drenare pe nave şi structuri maritime. Partea 4: Drenare sanitară, conducte de evacuare a apei utilizate Trim. II INS

1194 47.020.30 EN ISO 15749-5:2004 Nave şi tehnologie maritimă. Instalaţii de scurgere pe nave şi structuri maritime. Partea 5: Drenarea punţilor, calelor şi piscinelor

Trim. II INS

1195 47.020.40 EN ISO 6115:1996 Construcţii navale. Vinciuri de traul Trim. II INS1196 47.020.50 EN 14874:2005 Nave de navigaţie interioară. Lanţ de ancoră cu zale

fără punte. Barbotină Trim. II INS

1197 47.020.50 EN 14965:2005 Nave pentru navigaţie interioară. Babale plate Trim. II INS1198 47.020.50 EN 12339:1997 Nave de navigaţie interioară. Coşuri de parâmă Trim. II INS1199 47.020.50 EN 13574:2001 Nave de navigaţie interioară. Scări verticale fixate

permanent, cu lungimea mai mică de 5 m Trim. II INS

1200 47.020.50 EN 13711:2002 Nave de navigaţie interioară. Vinciuri pentru serviciu pe navă. Cerinţe de securitate Trim. II INS

1201 47.020.50 EN ISO 6218:2005 Nave de navigaţie interioară. Dispozitive de cuplare acţionate manual pentru convoaie împinse. Cerinţe de securitate şi dimensiuni principale Trim. II INS

1202 47.020.70 EN 14744:2005 Nave pentru navigaţie interioară şi nave pentru navigaţie pe mare. Lumina de navigaţie Trim. II INS

1203 47.020.70 EN 14744:2005/AC:2006

Nave pentru navigaţie interioară şi nave pentru navigaţie pe mare. Lumină de navigaţie Trim. II INS

1204 47.020.70 EN 61108-1:2003 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Sistem global de navigaţie prin satelit (GNSS). Partea 1: Sistem global de poziţionare (GPS). Echipament de recepţie. Standarde de funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse

Trim. II INS

Page 101: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 101 din 216

1205 47.020.70 EN 61108-2:1998 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Sistem global de navigaţie prin satelit (GNSS). Partea 2: Sistem global de navigaţie prin satelit (GLONASS). Echipament de recepţie. Standarde de funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse

Trim. II INS

1206 47.020.70 EN 61108-4:2004 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Sistem global de navigaţie prin satelit (GNSS). Partea 4: Echipament pentru receptor de radiobaliză maritimă DGLONASS şi DGPS pentru bordul navelor. Cerinţe de exploatare şi de funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse

Trim. II INS

1207 47.020.70 EN 61162-2:1998 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Interfeţe numerice. Partea 2: Emiţător unic şi receptoare multiple, transfer rapid de date

Trim. II INS

1208 47.020.70 EN 61162-400:2002 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Interfeţe numerice. Partea 400: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple. Interconectarea sistemelor pentru nave. Introducere şi principii generale

Trim. II INS

1209 47.020.70 EN 61162-401:2002 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Interfeţe numerice. Partea 401: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple. Interconectarea sistemelor pentru nave. Nivelul aplicaţie

Trim. II INS

1210 47.020.70 EN 61162-402:2005 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Interfeţe numerice. Partea 402: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple. Interconectarea sistemelor pentru nave. Documentaţie şi cerinţe de încercare

Trim. II INS

1211 47.020.70 EN 61162-410:2002 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Interfeţe numerice. Partea 410: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple. Interconectarea sistemelor pentru nave. Cerinţele nivelului transport şi nivelului transport de bază

Trim. II INS

Page 102: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 102 din 216

1212 47.020.70 EN 61162-420:2002 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Interfeţe numerice. Partea 420: Emiţătoare multiple şi receptoare multiple. Interconectarea sistemelor pentru nave. Cerinţe standardizate pentru nivelul utilizator şi standardele utilizatorilor de bază

Trim. II INS

1213 47.020.70 EN 61993-1:1999 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Partea 1: Instalarea sistemelor de transpondere automate la bordul navelor utilizând tehnici de apel selectiv numeric (ASN) în unde metrice. Reguli de exploatare şi de funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse

Trim. II INS

1214 47.020.70 EN 61993-2:2013 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Sisteme de identificare automată (AIS). Partea 2: Echipamente AIS de clasă A pentru bordul navelor. Reguli de exploatare şi funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse

Trim. II INS

1215 47.020.70 EN 62065:2014 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Sisteme de control al traseului. Cerinţe operaţionale şi de performanţă, metode de încercare şi rezultate impuse

Trim. II INS

1216 47.020.70 EN 62252:2004 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Radare pentru nave, care nu sunt conformitate cu capitolul V al IMO - SOLAS. Cerinţe de exploatare şi de funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse

Trim. II INS

1217 47.020.70 EN 62320-1:2007 Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Sisteme de identificare automată (AIS). Partea 1: Staţii de bază AIS. Cerinţe minime de exploatare şi funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse

Trim. II INS

1218 47.020.70 EN 62320-1:2007/A1:2009

Echipamente şi sisteme de navigaţie şi radiocomunicaţii maritime. Sisteme de identificare automată (AIS). Partea 1: Staţii de bază AIS. Cerinţe minime de exploatare şi funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse

Trim. II INS

1219 47.020.70 EN 929:1993 Nave de navigaţie interioară. Convoaie împinse. Suporturi de prindere pentru catarge de semnalizare amovibile

Trim. II INS

Page 103: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 103 din 216

1220 47.020.70 EN ISO 11606:2001 Nave şi tehnologie maritimă. Compas electromagnetic naval Trim. II INS

1221 47.020.70 EN ISO 11674:2001 Nave şi tehnologie maritimă. Sistem de control al direcţiei de deplasare Trim. II INS

1222 47.020.70 EN ISO 9875:2001 Nave şi tehnologie maritimă. Echipament naval cu sondă acustică Trim. II INS

1223 47.020.70 EN ISO 9875:2001/AC:2011

Nave şi tehnologie maritimă. Echipament naval cu sondă acustică Trim. II INS

1224 47.020.80 EN ISO 7547:2004 Nave şi tehnologie maritimă. Condiţionarea aerului şi ventilarea spaţiilor amenajate. Condiţii de proiectare şi baze de calcul

Trim. II INS

1225 47.020.80 EN ISO 7547:2004/AC:2009

Nave şi tehnologie maritimă. Condiţionarea aerului şi ventilarea spaţiilor amenajate. Condiţii de proiectare şi baze de calcul

Trim. II INS

1226 47.020.85 EN 14714:2005 Nave de navigaţie interioară. Racorduri pentru echipamente şi dispozitive la tancurile de marfă. Dimensiuni

Trim. II INS

1227 47.020.90 EN ISO 8861:1998 Construcţii navale. Ventilaţia compartimentului maşini al navelor cu motoare Diesel. Condiţii de proiectare şi baze de calcul

Trim. II INS

1228 47.020.90 EN ISO 8861:1998/AC:1998

Construcţii navale. Ventilaţia compartimentului maşini al navelor cu motoare Diesel. Condiţii de proiectare şi baze de calcul

Trim. II INS

1229 47.020.90 EN ISO 9785:2002 Nave şi tehnologie maritimă. Ventilarea spaţiilor de încărcare ale navelor în care funcţionează vehicule acţionate de motoare cu ardere internă. Calculul debitului total de aer teoretic necesar

Trim. II INS

1230 47.060 EN 14206:2003 Nave de navigaţie interioară. Pasarele de îmbarcare pentru navele de pasageri. Condiţii tehnice, încercări Trim. II INS

1231 47.060 EN 14329:2004 Nave de navigaţie interioară. Instalaţii pentru dane şi zone de încărcare Trim. II INS

1232 47.060 EN 14330:2003 Nave de navigaţie interioară. Lanţ de ancoră cu zale fără punte. Za de lanţ executată din oţel rotund Trim. II INS

1233 47.060 EN 14606:2004 Nave pentru navigaţie interioară. Lanţ de ancorare cu zale fără punte. Accesorii Trim. II INS

1234 47.060 EN 13281:2000 Nave de navigaţie interioară. Cerinţe de securitate pentru pasaje de trecere şi zone de lucru Trim. II INS

1235 47.060 EN ISO 8385:1999 Construcţii navale şi structuri maritime. Drăgi. Clasificare Trim. II INS

1236 47.080 EN 14144:2003 Colaci de salvare. Condiţii, încercări Trim. II INS1237 47.080 EN 14145:2003 Dispozitive de susţinere a colacilor de salvare Trim. II INS

Page 104: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 104 din 216

1238 47.080 EN ISO 4566:1995 Nave mici cu motoare fixe la bord. Capetele arborilor portelice şi butucii elicelor cu conicitatea de 1:10 Trim. II INS

1239 47.080 EN ISO 10862:2009 Nave mici. Sistem de deconectare rapidă pentru harnaşamente trapez Trim. II Directiva

89/686/EEC

SMV EN ISO 10862:2011 Nave mici. Sistem de eliberare rapidă pentru harnaşamente de trapeză

1240 47.080 EN ISO 6185-3:2014 Bărci gonflabile. Partea 3: Bărci cu puterea maximă a motorului egală sau mai mare de 15 kW Trim. II INS

SM SR EN ISO 6185-3:2011

Bărci gonflabile. Partea 3: Bărci cu puterea maximă a motorului egală sau mai mare de 15 kW

1241 49.025.01 EN 2032-2:1994 Serie aerospaţială. Materiale metalice. Partea 2: Codificarea stărilor metalurgice în starea de livrare Trim. II INS

1242 49.025.01 EN 4258:1998 Serie aerospaţială. Materiale metalice. Organizarea generală a standardizării. Conexiuni între tipurile de standarde EN şi utilizarea lor Trim. II INS

1243 49.025.05 EN 2032-001:2014 Serie aerospaţială. Materiale metalice. Partea 001: Simbolizare convenţională Trim. II INS

1244 49.025.05 EN 2078:2001 Serie aerospaţială. Materiale metalice. Fişă tehnologică, fişă de încercări, raport de inspecţie şi de încercări. Definiţie, principii generale, redactare şi aprobare

Trim. II INS

1245 49.025.05 EN 4000:2001 Serie aerospaţială. Materiale metalice. Reguli de redactare şi de prezentare a standardelor de dimensiuni pentru semifabricate metalice

Trim. II INS

1246 49.025.10 EN 2103-1:1991 Seria aerospaţială. Semifabricate pentru retopire şi piese turnate din oţel, aliaje de nichel şi de cobalt. Specificaţie tehnică. Partea 1: Condiţii generale Trim. II INS

1247 49.025.10 EN 2103-2:1991 Seria aerospaţială. Semifabricate pentru retopire şi piese turnate din oţel, aliaje de nichel şi de cobalt. Specificaţie tehnică. Partea 2: Semifabricate pentru retopire

Trim. II INS

1248 49.025.10 EN 2103-3:1991 Seria aerospaţială. Semifabricate pentru retopire şi piese turnate din oţel, aliaje de nichel şi de cobalt. Specificaţie tehnică. Partea 3: Piese turnate tip şi de serie

Trim. II INS

1249 49.025.10 EN 2157-1:1993 Seria aerospaţială. Oţel. Semifabricate pentru forjare. Piese forjate şi piese matriţate. Specificaţie tehnică. Partea 1: Condiţii generale

Trim. II INS

1250 49.025.10 EN 2157-2:1993 Seria aerospaţială. Oţel. Semifabricate pentru forjare. Piese forjate şi piese matriţate. Specificaţie tehnică. Partea 2: Semifabricate pentru forjare Trim. II INS

Page 105: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 105 din 216

1251 49.025.10 EN 2157-3:1993 Seria aerospaţială. Oţel. Semifabricate pentru forjare. Piese forjate şi piese matriţate. Specificaţie tehnică. Partea 3: Piese tip şi piese de serie Trim. II INS

1252 49.025.20 EN 2070-1:1989 Seria aerospaţială. Produse de aluminiu şi aliaje de aluminiu, obţinute prin deformare plastică. Specificaţie tehnică. Partea 1: Condiţii generale Trim. II INS

1253 49.025.20 EN 2070-1:1989/A1:1993

Seria aerospaţială. Produse de aluminiu şi aliaje de aluminiu, obţinute prin deformare plastică. Specificaţie tehnică. Partea 1: Condiţii generale Trim. II INS

1254 49.025.20 EN 2070-2:1989 Seria aerospaţială. Produse de aluminiu şi aliaje de aluminiu, obţinute prin deformare plastică. Specificaţie tehnică. Partea 2: Table, benzi, profile şi table groase

Trim. II INS

1255 49.025.20 EN 2070-3:1989 Seria aerospaţială. Produse de aluminiu şi aliaje de aluminiu obţinute prin deformare plastică. Specificaţie tehnică. Partea 3: Bare şi profile Trim. II INS

1256 49.025.20 EN 2070-4:1989 Seria aerospaţială. Produse de aluminiu şi aliaje de aluminiu, obţinute prin deformare plastică. Specificaţie tehnică. Partea 4: Ţevi pentru structuri Trim. II INS

1257 49.025.20 EN 2070-5:1989 Serie aerospaţială. Produse de aluminiu şi aliaje de aluminiu obţinute prin deformare plastică. Specificaţie tehnică. Partea 5: Ţevi pentru utilizări sub presiune

Trim. II INS

1258 49.025.20 EN 2070-6:1989 Seria aerospaţială. Produse de aluminiu şi aliaje de aluminiu, obţinute prin deformare plastică. Specificaţie tehnică. Partea 6: Sârmă pentru nituri Trim. II INS

1259 49.025.20 EN 2070-7:1989 Seria aerospaţială. Produse de aluminiu şi aliaje de aluminiu, obţinute prin deformare plastică. Specificaţie tehnică. Partea 7: Semifabricate deformate plastic pentru forjare

Trim. II INS

1260 49.025.20 EN 2004-1:1993 Seria aerospaţială. Metode de încercare pentru produse de aluminiu şi aliaje de aluminiu. Partea 1: Determinarea conductivităţii electrice a aliajelor de aluminiu deformabile

Trim. II INS

1261 49.025.20 EN 2004-5:1993 Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru produse de aluminiu şi aliaje de aluminiu. Partea 5: Determinarea grosimii stratului de placare şi a difuziei cuprului în stratul de placare al semifabricatelor

Trim. II INS

Page 106: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 106 din 216

1262 49.025.20 EN 2076-1:1989 Seria aerospaţială. Lingouri şi piese turnate din aliaje de aluminiu şi de magneziu. Specificaţie tehnică. Partea 1: Condiţii generale

Trim. II INS

1263 49.025.20 EN 2076-1:1989/A1:1993

Seria aerospaţială. Lingouri şi piese turnate din aliaje de aluminiu şi de magneziu. Specificaţie tehnică. Partea 1: Condiţii generale

Trim. II INS

1264 49.025.20 EN 2076-2:1989 Seria aerospaţială. Lingouri şi piese turnate din aliaje de aluminiu şi de magneziu. Specificaţie tehnică. Partea 2: Lingouri pentru retopire Trim. II INS

1265 49.025.20 EN 2076-3:1989 Seria aerospaţială. Lingouri şi piese turnate din aliaje de aluminiu şi de magneziu. Specificaţie tehnică. Partea 3: Piese turnate tip şi piese turnate de serie

Trim. II INS

1266 49.025.20 EN 2082-1:1989 Seria aerospaţială. Semifabricate pentru forjare şi produse forjate din aliaje de aluminiu. Specificaţie tehnică. Partea 1: Condiţii generale

Trim. II INS

1267 49.025.20 EN 2082-1:1989/A1:1993

Seria aerospaţială. Semifabricate pentru forjare şi produse forjate din aliaje de aluminiu. Specificaţie tehnică. Partea 1: Condiţii generale

Trim. II INS

1268 49.025.20 EN 2082-2:1989 Seria aerospaţială. Semifabricate pentru forjare şi produse forjate din aliaje de aluminiu. Specificaţie tehnică. Partea 2: Semifabricate pentru forjare Trim. II INS

1269 49.025.20 EN 2082-3:1989 Seria aerospaţială. Semifabricate pentru forjare şi produse forjate din aliaje de aluminiu. Specificaţie tehnică. Partea 3: Piese forjate tip şi piese forjate de serie

Trim. II INS

1270 49.025.20 EN 2094:1992 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P7009-T74. Piese matriţate, 3 mm < a < 150 mm Trim. II INS

1271 49.025.20 EN 2100:1992 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P2014A-T4511. Bare şi profile extrudate cu a sau D < 200 mm

Trim. II INS

1272 49.025.20 EN 2126:1992 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P7075-T651. Table groase cu 6 mm < a < 80 mm Trim. II INS

1273 49.025.20 EN 2127:1992 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P7075-T3511. Bare şi profile extrudate cu a sau D < 100 mm

Trim. II INS

1274 49.025.20 EN 2128:1992 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P7075-T7351. Bare trase cu 6 mm < a sau D < 75 mm Trim. II INS

1275 49.025.20 EN 2318:1992 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu Al-P2024-T3511. Bare şi profile extrudate cu 1,2 mm < a sau D < 150 mm

Trim. II INS

Page 107: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 107 din 216

1276 49.025.20 EN 2326:1992 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P6082-T6. Bare şi profile extrudate cu a sau D < 200 mm Trim. II INS

1277 49.025.20 EN 2384:1992 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu Al-P2014A-T6511. Bare şi profile extrudate cu a sau D < 150 mm

Trim. II INS

1278 49.025.20 EN 2385:1992 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P7009-T74511. Bare şi profile extrudate cu a sau D < 125 mm

Trim. II INS

1279 49.025.20 EN 2630:1993 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P7009-T74511. Bare şi profile extrudate cu a sau D < 125 mm, cu examinarea zonei periferice cu granulaţie mare

Trim. II INS

1280 49.025.20 EN 2633:1993 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu Al-P2024-T3511. Bare şi profile extrudate cu 1,2 mm < a sau D < 150 mm, cu examinarea zonei periferice cu granulaţie mare

Trim. II INS

1281 49.025.30 EN 2545-1:1995 Serie aerospaţială. Lingouri pentru retopire şi piese turnate din titan şi aliaje de titan. Specificaţie tehnică. Partea 1: Condiţii generale

Trim. II INS

1282 49.025.30 EN 2545-2:1995 Serie aerospaţială. Lingouri pentru retopire şi piese turnate din titan şi aliaje de titan. Specificaţie tehnică. Partea 2: Lingouri pentru retopire Trim. II INS

1283 49.025.30 EN 2545-3:1995 Serie aerospaţială. Lingouri pentru retopire şi piese turnate din titan şi aliaje de titan. Specificaţie tehnică. Partea 3: Piese turnate tip şi de serie Trim. II INS

1284 49.025.30 EN 2955:1993 Seria aerospaţială. Recircularea deşeurilor de titan şi aliaje de titan Trim. II INS

1285 49.025.30 EN 2955:1993/AC:1995

Serie aerospaţială. Recircularea deşeurilor de titan şi aliaje de titan Trim. II INS

1286 49.025.40 EN 2374:1991 Serie aerospaţială. Materiale stratificate armate cu fibre de sticlă şi materiale compozite sandwich. Pregătirea panourilor pentru încercare Trim. II INS

1287 49.025.40 EN 2375:1992 Serie aerospaţială. Materiale preimpregnate cu răşină. Eşantionarea loturilor de producţie Trim. II INS

1288 49.025.40 EN 2377:1989 Serie aerospaţială. Materiale plastice armate cu fibră de sticlă. Metodă de încercare. Determinarea rezistenţei la forfecare interlaminară aparentă Trim. II INS

1289 49.025.40 EN 2378:1995 Serie aerospaţială. Materiale plastice armate cu fibre. Determinarea absorbţiei de apă prin imersie Trim. II INS

Page 108: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 108 din 216

1290 49.025.40 EN 2381:1992 Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu AL-P7009-T7452. Piese forjate liber, 40 mm < a < 150 mm Trim. II INS

1291 49.025.40 EN 2489:1995 Serie aerospaţială. Materiale plastice armate cu fibre. Determinarea acţiunii fluidelor de încercare Trim. II INS

1292 49.025.40 EN 2557:1997 Serie aerospaţială. Materiale preimpregnate de fibre carbon. Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă

Trim. II INS

1293 49.025.40 EN 2559:1997 Serie aerospaţială. Materiale preimpregnate de fibre carbon. Determinarea conţinutului de răşină şi de fibre şi a masei fibrelor pe unitatea de suprafaţă Trim. II INS

1294 49.025.40 EN 2562:1997 Serie aerospaţială. Materiale plastice armate cu fibre carbon. Materiale stratificate unidirecţionale. Încercare la încovoiere pe o direcţie paralelă cu direcţia fibrelor

Trim. II INS

1295 49.025.40 EN 2564:1998 Serie aerospaţială. Materiale stratificate cu fibre carbon. Determinarea conţinutului de fibre şi de răşină şi a coeficientului de porozitate

Trim. II INS

1296 49.025.40 EN 2597:1998 Serie aerospaţială. Materiale plastice cu fibre carbon. Materiale stratificate unidirecţionale. Încercare la tracţiune perpendiculară pe direcţia fibrelor

Trim. II INS

1297 49.025.40 EN 2744:1992 Serie aerospaţială. Materiale nemetalice. Temperaturi preferenţiale de încercare Trim. II INS

1298 49.025.40 EN 2747:1998 Serie aerospaţială. Materiale plastice armate cu fibre de sticlă. Încercare la tracţiune Trim. II INS

1299 49.025.60 EN 2329:1993 Serie aerospaţială. Materiale preimpregnate cu fibre de sticlă. Metoda de încercare pentru determinarea masei unităţii de suprafaţă

Trim. II INS

1300 49.025.60 EN 2330:1993 Serie aerospaţială. Materiale preimpregnate cu fibre de sticlă. Metodă de încercare pentru determinarea conţinutului în materii volatile

Trim. II INS

1301 49.025.60 EN 2331:1993 Serie aerospaţială. Materiale preimpregnate cu fibre de sticlă. Metodă de încercare pentru determinarea conţinutului de răşină şi de fibre şi a masei fibrelor pe unitatea de suprafaţă

Trim. II INS

1302 49.025.60 EN 2332:1993 Serie aerospaţială. Materiale preimpregnate de fibre de sticlă. Metodă de încercare pentru determinarea curgerii răşinii

Trim. II INS

1303 49.025.60 EN 2558:1997 Serie aerospaţială. Materiale preimpregnate de fibre carbon. Determinarea conţinutului de materii volatile Trim. II INS

Page 109: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 109 din 216

1304 49.025.60 EN 4416:2006 Serie aerospaţială. Materiale nemetalice. Textile. Ţesături. Specificaţie tehnică Trim. II INS

1305 49.025.99 EN 3917:1998 Serie aerospaţială. Aliaj de nichel NI-B 41201 (NiCr14Si5B3C). Metal de adaos pentru lipire tare. Pulbere sau pastă

Trim. II INS

1306 49.025.99 EN 3918:1998 Serie aerospaţială. Aliaj de nichel Ni-B41201 (NiCr14Si5B3C). Metal de adaos pentru lipire tare. Bandă

Trim. II INS

1307 49.025.99 EN 3919:1998 Serie aerospaţială. Aliaj de nichel Ni-B41202 (NiCr14Si5B3). Metal de adaos pentru lipire tare. Bandă amorfă

Trim. II INS

1308 49.025.99 EN 3922:1998 Serie aerospaţială. Aliaj de nichel Ni-B41203 (NiCr7Si5B3). Metal de adaos pentru lipire tare. Folie borurată

Trim. II INS

1309 49.025.99 EN 3924:1998 Serie aerospaţială. Aliaj de nichel NI-B41203 (NiCr7Si5B3). Metal de adaos pentru lipire tare. Bandă

Trim. II INS

1310 49.030.20 EN 2884:1996 Serie aerospaţială. Şurub cu cap cilindric, cu amprentă cruciformă deviată, tijă normală cu toleranţe largi, filet scurt, de aliaj de titan, anodizat, lubrifiat cu MoS2 - Clasa: 1100 MPa (la temperatură ambiantă)/315 grade C

Trim. II INS

1311 49.030.20 EN 2885:1996 Serie aerospaţială. Şurub cu cap cilindric, cu amprentă cruciformă deviată, tijă normală cu toleranţe largi, filet scurt, de oţel aliat, cadmiat - clasa 900 MPa (la temperatură ambiantă)/235 grade C

Trim. II INS

1312 49.030.20 EN 2887:1995 Serie aerospaţială. Şuruburi cu cap hexagonal normal, filetate până sub cap, din oţel rezistent la coroziune, pasivizate, clasa: 600 MPa (la temperatură ambiantă)/425 grade C

Trim. II INS

1313 49.030.30 EN 2906:1994 Serie aerospaţială. Piuliţă bihexagonală cu autofrânare, din oţel rezistent la cald FE-PA92HT (A286) clasa 1100 MPa (la temperatură ambiantă)/650o

Trim. II INS

1314 49.030.30 EN 2907:1995 Serie aerospaţială. Piuliţe dublu hexagonale, cu frânare internă, din oţel rezistent la cald FE-PA92HT (A286), argintate. Clasa: 1100 MPa (la temperatură ambiantă)/650 grade C

Trim. II INS

1315 49.030.30 EN 2908:1994 Serie aerospaţială. Piuliţă bihexagonală cu autofrânare, cu degajare, din oţel rezistent la cald FE-PA92HT (A286) clasa 1100 MPa (la temperatură ambiantă)/650o

Trim. II INS

Page 110: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 110 din 216

1316 49.030.30 EN 2909:1995 Serie aerospaţială. Piuliţe dublu hexagonale, cu frânare internă, cu degajare, din oţel rezistent la cald FE-PA92HT (A286), argintate. Clasa: 1100 MPa (la temperatura ambiantă) / 650 grade C

Trim. II INS

1317 49.030.30 EN 2911:1995 Serie aerospaţială. Piuliţe pentru sertizare, cu frânare internă, din oţel rezistent la cald FE-PA92HT (A286), argintate. Clasa: 1100MPa (la temperatura ambiantă) / 650 grade C

Trim. II INS

1318 49.030.30 EN 3720:1995 Serie aerospaţială. Piuliţe dublu hexagonale, cu frânare internă, de oţel rezistent la cald FE-PA92HT (A286), acoperite cu MoS2 - Clasa: 1100 MPa (la temperatura ambiantă) / 425 grade C

Trim. II INS

1319 49.030.30 EN 3721:1995 Serie aerospaţială. Piuliţe dublu hexagonale, cu frânare internă, cu degajare, de oţel rezistent la cald FE-PA92HT (A286), acoperite cu MoS2 - Clasa: 1100 MPa (la temperatura ambiantă) / 425 grade C

Trim. II INS

1320 49.030.30 EN 3722:1995 Serie aerospaţială. Piuliţe pentru sertizare, cu frânare internă, de oţel rezistent la cald FE-PA92HT (A286), acoperite cu MoS2 - Clasa: 1100 MPa (la temperatura ambiantă) / 425 grade C

Trim. II INS

1321 49.030.30 EN 3723:1996 Serie aerospaţială. Piuliţe hexagonale, cu frânare internă, de oţel rezistent la cald FE-PA92HT (A286), acoperite cu MoS2 - Clasa: 1100 MPa (la temperatura ambiantă) / 425 grade C

Trim. II INS

1322 49.030.99 EN 2139:1989 Serie aerospaţială. Şaibe plate de oţel rezistent la cald Trim. II INS

1323 49.030.99 EN 2144:1994 Serie aerospaţială. Nituri uzuale, cu cap bombat aplatisat din aliaj de aluminiu 2117, serie de bază în inch

Trim. II INS

1324 49.030.99 EN 2145:1994 Serie aerospaţială. Nituri obişnuite, cu cap bombat aplatisat, de aliaj de aluminiu 2117, anodizate sau cromate, serie de bază în inch

Trim. II INS

1325 49.030.99 EN 2309:1989 Serie aerospaţială. Dimensiunile găurilor de trecere pentru nituri pline Trim. II INS

1326 49.030.99 EN 2365:1989 Serie aerospaţială. Bucşe de aliaj de aluminiu Trim. II INS1327 49.030.99 EN 2544:1987 Serie aerospaţială. Reprezentarea niturilor pe

desenele din domeniul aerospaţial Trim. II INS

Page 111: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 111 din 216

1328 49.030.99 EN 2556:1992 Serie aerospaţială. Nituri obişnuite, cu cap normal înecat bombat la 100 grade, de aliaj de aluminiu 5056A, anodizate sau cromate, serie de bază în inchi

Trim. II INS

1329 49.030.99 EN 2586:1991 Serie aerospaţială. Şaibe de asigurare pentru bielele comenzilor de zbor. Dimensiuni Trim. II INS

1330 49.035 EN 2009:1984 Serie aerospaţială. Rulmenţi pentru structura aeronavelor. Rulmenţi din oţel, rigizi, cu un rând de bile, seriile de diametre 8 şi 9. Dimensiuni şi sarcini Trim. II INS

1331 49.035 EN 2011:1984 Serie aerospaţială. Rulmenţi pentru structura aeronavelor. Rulmenţi din oţel rezistent la coroziune, rigizi, cu un rând de bile, seriile de diametre 8 şi 9. Dimensiuni şi sarcini

Trim. II INS

1332 49.035 EN 2012:1984 Rulmenţi pentru structura aeronavelor. Rulmenţi de oţel, rigizi cu bile pe un rând, seriile de diametre 0 şi 2. Dimensiuni şi sarcini. Seria aerospaţială Trim. II INS

1333 49.035 EN 2014:1984 Rulmenţi pentru structura aeronavelor. Rulmenţi de oţel rezistenţi la coroziune, rigizi, cu bile pe un rând, seriile de diametre 0 şi 2. Dimensiuni şi sarcini. Seria aerospaţială

Trim. II INS

1334 49.035 EN 2015:1984 Rulmenţi pentru structura aeronavelor. Rulmenţi oscilanţi cu bile pe două rânduri, de oţel, seria de diametre 2. Dimensiuni şi sarcini. Seria aerospaţială Trim. II INS

1335 49.035 EN 2017:1984 Rulmenţi pentru structura aeronavelor. Rulmenţi oscilanţi cu bile pe două rânduri, de oţel rezistent la coroziune, seria de diametre 2. Dimensiuni şi sarcini. Seria aerospaţială

Trim. II INS

1336 49.035 EN 2018:1984 Rulmenţi pentru structura aeronavelor. Rulmenţi oscilanţi cu role pe un rând, de oţel, seriile de diametre 3 şi 4. Dimensiuni şi sarcini. Seria aerospaţială

Trim. II INS

1337 49.035 EN 2020:1984 Rulmenţi pentru structura aeronavelor. Rulmenţi oscilanţi cu role pe un rând, de oţel rezistent la coroziune, seriile de diametre 3 şi 4. Dimensiuni şi sarcini. Seria aerospaţială

Trim. II INS

1338 49.035 EN 2022:1988 Serie aerospaţială. Articulaţie sferică de oţel inoxidabil, cu cale de rulare autolubrifiantă. Serie uşoară. Dimensiuni şi sarcini

Trim. II INS

1339 49.035 EN 2023:1988 Serie aerospaţială. Articulaţie sferică din oţel inoxidabil cu cale de rulare autolubrifiantă. Serie normală. Dimensiuni şi sarcini

Trim. II INS

Page 112: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 112 din 216

1340 49.035 EN 2063:1992 Serie aerospaţială. Rulmenţi pentru structura aeronavelor. Condiţii tehnice Trim. II INS

1341 49.035 EN 2064:1992 Serie aerospaţială. Rotule de oţel rezistent la coroziune cu garnitură autolubrifiantă. Specificaţie tehnică

Trim. II INS

1342 49.035 EN 2257:1997 Serie aerospaţială. Ţevi rotunde pentru structuri de aluminiu şi aliaje de aluminiu. Diametru 6 mm < D < 100 mm. Grosime 1 mm

Trim. II INS

1343 49.035 EN 2348:1988 Serie aerospaţială. Cabluri de comandă echipate. Condiţii tehnice Trim. II INS

1344 49.035 EN 2361:1988 Serie aerospaţială. Capete cu sferă centrală de oţel rezistent la coroziune pentru sertizare pe cablurile de comenzi. Dimensiuni şi sarcini

Trim. II INS

1345 49.035 EN 2641:1988 Serie aerospaţială. Cabluri de comandă echipate. Combinaţii şi dimensiuni Trim. II INS

1346 49.035 EN 3030:1994 Serie aerospaţială. Metodă de încercare pentru filme lubrifiante solide. Conţinut de extract uscat Trim. II INS

1347 49.035 EN 3032:1994 Serie aerospaţială. Metoda de încercare pentru filme lubrifiante solide. Măsurarea grosimii Trim. II INS

1348 49.040 EN 2101:1991 Seria aerospaţială. Anodizarea cronică a aluminiului şi aliajelor de aluminiu deformabile Trim. II INS

1349 49.040 EN 2334:1997 Serie aerospaţială. Decaparea sulfo-cromică a aluminiului şi aliajelor de aluminiu Trim. II INS

1350 49.040 EN 2497:1989 Serie aerospaţială. Sablarea uscată a titanului şi aliajelor de titan Trim. II INS

1351 49.040 EN 2536:1995 Serie aerospaţială. Anodizarea dură a aliajelor de aluminiu Trim. II INS

1352 49.040 EN 3769:1997 erie aerospaţială. Polizarea electrochimică a oţelurilor rezistente la coroziune şi a aliajelor rezistente la temperatură

Trim. II INS

1353 49.045 EN 2155-13:1993 Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale transparente pentru vitraje aeronautice. Partea 13: Determinarea temperaturii de încovoiere sub sarcină

Trim. II INS

1354 49.045 EN 2155-14:1993 Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale transparente pentru vitraje aeronautice. Partea 14: Determinarea punctului de înmuiere Vicat 1/10

Trim. III INS

1355 49.045 EN 2155-19:1996 Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale transparente pentru vitraje aeronautice. Partea 19: Determinarea rezistenţei la spargere Trim. III INS

Page 113: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 113 din 216

1356 49.045 EN 2155-2:1993 Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale transparente pentru vitraje aeronautice. Partea 2: Determinarea absorbţiei de apă Trim. III INS

1357 49.045 EN 2155-21:1989 Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale transparente pentru vitraje aeronautice. Partea 21: Determinarea rezistenţei la propagarea fisurilor (Factor K)

Trim. III INS

1358 49.045 EN 2155-3:1993 Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale transparente pentru vitraje aeronautice. Partea 3: Determinarea indicelui de refracţie Trim. III INS

1359 49.045 EN 2155-5:1989 Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale transparente pentru vitraje aeronautice. Partea 5: Măsurarea transmisiei în lumină vizibilă Trim. III INS

1360 49.045 EN 2155-7:1997 Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale transparente pentru vitraje aeronautice. Partea 7: Determinarea deviaţiei optice Trim. III INS

1361 49.045 EN 2155-8:1989 Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale transparente pentru vitraje aeronautice. Partea 8: Determinarea distorsiunii optice Trim. III INS

1362 49.045 EN 2155-9:1989 Serie aerospaţială. Metode de încercare pentru materiale transparente pentru vitraje aeronautice. Partea 9: Determinarea neclarităţii

Trim. III INS

1363 49.060 EN 2282:1992 Serie aerospaţială. Caracteristicile alimentării electrice a aeronavelor Trim. III INS

1364 49.060 EN 2350:1990 Serie aerospaţială. Disjunctoare. Specificaţie tehnică Trim. III INS

1365 49.060 EN 3567-001:2001 Serie aerospaţială. Cuploare de linie utilizate în sisteme multiplex pentru transmiterea datelor conform MIL-STD-1553B. Partea 001: Specificaţie tehnică

Trim. III INS

1366 49.060 EN 3567-003:2001 Serie aerospaţială. Cuploare de linie utilizate în sisteme multiplex pentru transmiterea datelor conform MIL-STD-1553B. Partea 003: Cuploare de linie simple. Standard de produs

Trim. III INS

1367 49.060 EN 3567-004:2001 Serie aerospaţială. Cuploare de linie utilizate în sisteme multiplex pentru transmiterea datelor, conform MIL-STD-1553B. Partea 004: Cuploare de linie duble. Standard de produs

Trim. III INS

Page 114: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 114 din 216

1368 49.080 EN 2258:1997 Serie aerospaţiale. Ţevi rotunde pentru fluide, de aluminiu şi aliaje de aluminiu. Diametru 3,2 mm < D < 100 mm. Grosime 0,6 mm < a < 2,5 mm. Dimensiuni

Trim. III INS

1369 49.080 EN 3026:1994 Serie aerospaţială. Metoda de încercare pentru filme lubrifiante solide. Încercare la coroziune pe epruvete de oţel

Trim. III INS

1370 49.100 EN 12312-11:2005 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 11: Remorci port-containere/port-palete şi pentru sarcini vrac Trim. III INS

1371 49.100 EN 12312-14:2014 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 14: Vehicul pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi Trim. III INS

1372 49.100 EN 12312-4:2014 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 4: Punţi de îmbarcare pentru pasageri Trim. III Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 12312-4+A1:2011

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 4: Punţi de îmbarcare pentru pasageri

1373 49.100 EN 12312-2:2014 Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 2: Vehicule de catering

Trim. III INS

SM SR EN 12312-2+A1:2011

Echipament pentru deservirea la sol a aeronavelor. Cerinţe specifice. Partea 2: Vehicul de catering

1374 49.140 EN 13292:1999 Standarde de inginerie spaţială. Politică şi principii Trim. III INS

1375 53.020.20 EN 13001-3-1:2012+A1: 2013

Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-1: Stări limită şi verificarea rezistenţei structurilor metalice Trim. III Directiva

2006/42/EC

SM SR CEN/TS 13001-3-1:2012

Instalaţii de ridicat. Proiectare generală. Partea 3-1: Stări limită şi verificarea securităţii structurilor metalice

1376 53.020.99 EN 280:2013 Platforme mobile pentru ridicarea persoanelor. Calcule de proiectare. Condiţii de stabilitate. Construcţie. Securitate. Examinări şi încercări

Trim. III Directiva 2006/42/EC

SM SR EN 280+A2:2011 Platforme mobile pentru ridicarea de persoane. Calcule de proiectare. Condiţii de stabilitate. Construcţie. Securitate. Examinări şi încercări

1377 53.040.20 EN 13827:2003 Benzi transportoare cu cabluri de oţel. Determinarea deplasărilor laterale şi verticale ale cablurilor de oţel Trim. III INS

1378 53.040.20 EN ISO 252:2007 Benzi transportoare. Aderenţă între elementele constitutive. Metode de încercare Trim. III INS

1379 53.040.20 EN ISO 703:2007 Benzi transportoare. Flexibilitate laterală (aptitudine de albiere). Metodă de încercare Trim. III INS

1380 53.040.20 EN ISO 7590:2009 Benzi transportoare cu cabluri de oţel. Metode pentru determinarea grosimii totale şi a grosimii învelişului

Trim. III INS

Page 115: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 115 din 216

1381 53.040.20 EN ISO 7623:1997 Benzi transportoare cu cabluri de oţel. Încercarea aderenţei inserţiei la materialul de acoperire. Încercări înainte şi după tratament termic Trim. III INS

1382 53.040.20 EN ISO 8094:2013 Benzi transportoare cu cabluri de oţel. Încercare de aderenţă între înveliş şi carcasa din cabluri Trim. III INS

1383 53.040.20 EN ISO 9856:2003 Benzi transportoare. Determinarea alungirii elastice şi alungirii permanente şi calculul modulului de elasticitate

Trim. III INS

1384 53.040.20 EN ISO 9856:2003/A1:2012

Benzi transportoare. Determinarea alungirii elastice şi alungirii permanente şi calculul modulului de elasticitate

Trim. III INS

1385 53.040.20 EN ISO 15147:2012 Benzi transportoare uşoare. Abateri limită la lăţimea şi lungimea benzilor transportoare uşoare cu margini tăiate

Trim. III INS

1386 53.040.20 EN ISO 15236-2:2004 Benzi transportoare cu cabluri de oţel. Partea 2: Benzi transportoare preferate Trim. III INS

1387 53.040.20 EN ISO 15236-4:2004 Benzi transportoare cu cabluri de oţel. Partea 4: Îmbinări vulcanizate ale benzilor transportoare Trim. III INS

1388 53.040.20 EN ISO 21183-2:2006 Benzi uşoare de transport. Partea 2. Lista termenilor echivalenţi Trim. III INS

1389 53.060 EN ISO 3691-5:2014 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 5: Cărucioare cu conductor însoţitor Trim. III Directiva

2006/42/EC

SM SR EN ISO 3691-5:2012

Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 5: Cărucioare cu conductor însoţitor

1390 53.060 EN ISO 3691-6:2013 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 6: Transportoare de sarcini şi persoane Trim. III

Directiva 2006/42/EC; Min. Economiei

1391 53.060 EN ISO 3691-6:2013/ AC:2014

Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 6: Transportoare de sarcini şi persoane

Trim. III Directiva 2006/42/EC

1392 53.060 EN ISO 3691-5:2014/AC:2014

Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 5: Cărucioare cu conductor însoţitor

Trim. III INS

1393 53.100 EN ISO 5353:1998 Maşini de terasament, tractoare, maşini agricole şi forestiere. Punct de reper al scaunului

Trim. III Directiva 86/298/CEE

GOST ISO 5353-2003 Машины землеройные, тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Контрольная точка сиденья

1394 53.100 EN ISO 3457:2008 Maşini de terasament. Protectori. Definiţii şi cerinţe Trim. III Directiva 2006/42/EC

SMV EN ISO 3457:2011 Maşini de terasament. Protectori. Definiţii şi cerinţe

Page 116: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 116 din 216

1395 53.100 EN ISO 3471:2008 Maşini de terasament. Structuri de protecţie la răsturnare. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN ISO 3471:2011 Maşini de terasament. Structuri de protecţie la răsturnare. Încercări de laborator şi cerinţe de performanţă

1396 53.100 EN ISO 6682:2008 Maşini de terasament. Zone de confort şi de accesibilitate la organele de comandă Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN ISO 6682:2011 Maşini de terasament. Zone de confort şi de accesibilitate la organele de comandă

1397 53.100 EN 12643:2014 Maşini de terasament. Maşini echipate cu pneuri. Cerinţe pentru sisteme de direcţie Trim. III Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 12643+A1:2011

Maşini de terasament. Maşini echipate cu pneuri. Cerinţe pentru sisteme de direcţie

1398 55.020 EN ISO 12048:2000 Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline. Încercare la compresiune şi la stivuire cu ajutorul unei maşini de încercare la compresiune Trim. III INS

GOST 18211-72 (ISO 12048-94)

Тара транспортная. Метод испытания на сжатие

1399 55.060 EN 16307-5:2013 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 5: Cerinţe suplimentare pentru cărucioare cu conductor însoţitor Trim. III

Directiva 2006/42/EC; Min. Economiei

1400 55.060 EN 16307-6:2014 Cărucioare de manipulare. Cerinţe de securitate şi verificare. Partea 6: Cerinţe suplimentare pentru cărucioarele pentru sarcini şi persoane Trim. III

Directiva 2006/42/EC; Min. Economiei

1401 55.200 EN 415-3:1999+A1:2009

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 3: Maşini de format, umplut şi închis Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 415-3+A1:2011 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 3: Maşini de format, umplut şi închis

1402 55.200 EN 415-5:2006+A1:2009

Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 5: Maşini de împachetat Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 415-5+A1:2011 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 5: Maşini de împachetat

1403 55.200 EN 415-8:200 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 8: Maşini de închis cu cleme Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 415-8:2011 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 8: Maşini de închis cu cleme

1404 55.200 EN 415-9:2009 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 9: Metode de măsurare a zgomotului pentru maşini de împachetat, linii de împachetat şi echipamente asociate. Categorie de exactitate 2 şi 3 Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 415-9:2011 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 9: Metode de măsurare a zgomotului pentru maşini de împachetat, linii de împachetat şi echipamente asociate, clasa de exactitate 2 şi 3

1405 55.200 EN 415-10:2014 Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 10: Cerinţe generale Trim. III Directiva

2006/42/EC1406 59.040 EN 13854:2003 Produse manufacturiere umplute cu pene şi puf.

Condiţii pentru părţile de tapiţerie şi perne Trim. III INS

Page 117: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 117 din 216

1407 59.040 EN 13855-1:2003 Produse manufacturiere umplute cu pene şi puf. Măsurarea grosimii şi compresibilităţii pernelor. Partea 1: Metoda de încercare prin rotaţie Trim. III INS

1408 59.040 EN 13855-2:2003 Produse manufacturiere umplute cu pene şi puf. Măsurarea grosimii şi compresibilităţii pernelor. Partea 2: Metodă de încercare prin oscilaţie Trim. III INS

1409 59.060.01 EN ISO 1833-4:2010 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 4: Amestecuri de fibre proteinice specificate şi alte fibre specificate (metoda cu hipoclorit) Trim. III INS

1410 59.060.01 EN ISO 1833-13:2010 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 13: Amestecuri de clorofibre specificate, şi alte fibre specificate (metoda cu sulfură de carbon/acetonă) Trim. III INS

1411 59.060.01 EN ISO 1833-14:2010 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 14: Amestecuri de fibre de acetat şi clorofibre specificate (metoda cu acid acetic)

Trim. III INS

1412 59.060.01 EN ISO 1833-15:2010 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 15: Amestecuri de iută şi alte fibre animale specificate (metoda prin determinarea conţinutului de azot)

Trim. III INS

1413 59.060.01 EN ISO 1833-16:2010 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 16: Amestecuri de fibre de polipropilenă şi alte fibre specificate (metoda cu xilenă)

Trim. III INS

1414 59.060.01 EN ISO 1833-17:2010 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 17: Amestecuri de clorofibre (homopolimeri de clorură de vinil) şi alte fibre specificate (metoda cu acid sulfuric)

Trim. III INS

1415 59.060.01 EN ISO 1833-19:2010 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 19: Amestecuri de fibre de celuloză şi azbest (metoda prin încălzire)

Trim. III INS

1416 59.060.01 EN ISO 1833-20:2010 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 20: Amestecuri de elastan şi alte fibre specificate (metoda cu dimetilacetamidă)

Trim. III INS

1417 59.060.01 EN ISO 1833-21:2010 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 21: Amestecuri de clorofibre, fibre modacrilice specificate, fibre elastan specificate, fibre acetaţi specificate, fibre triacetaţi specificate şi alte fibre specificate (metoda cu ciclohexanonă)

Trim. III INS

Page 118: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 118 din 216

1418 59.060.01 EN ISO 1833-22:2013 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 22: Amestecuri de viscoză sau anumite tipuri de cupro, modale sau lyocell şi fibre de in (metodă care utilizează acid formic şi clorură de zinc)

Trim. III INS

1419 59.060.01 EN ISO 1833-24:2011 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 24: Amestecuri de poliester şi alte fibre specificate (metoda cu fenol şi tetracloretan)

Trim. III INS

1420 59.060.01 EN ISO 1833-25:2013 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 25: Amestecuri de poliester şi alte fibre specificate (metodă care utilizează acid tricloracetic şi cloroform)

Trim. III INS

1421 59.060.01 EN ISO 1833-26:2013 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 26: Amestecuri de fibre de melamină şi fibre de bumbac sau aramidice (metodă care utilizează acid formic cald)

Trim. III INS

1422 59.060.01 EN ISO 1833-7:2010 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 7: Amestecuri de poliamidă şi alte fibre specificate (metoda cu acid formic)

Trim. III INS

1423 59.060.01 EN ISO 1833-8:2010 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 8: Amestecuri de fibre de acetat şi triacetat (metoda cu acetonă)

Trim. III INS

1424 59.080.01 EN 14065:2002 Materiale textile. Produse textile procesate prin curăţare. Sistem de control al biocontaminării Trim. III INS

1425 59.080.01 EN 14362-3:2012 Materiale textile. Metode de determinare a anumitor amine aromatice derivate din coloranţii azoici. Partea 3: Detectarea utilizării anumitor coloranţi azoici care pot elibera 4-aminoazobenzen

Trim. III INS

1426 59.080.01 EN ISO 105-A06:1997 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea A06: Determinarea instrumentală a intensităţii coloristice standard 1/1

Trim. III INS

GOST ISO 105-A06-2002 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А06. Метод инструментального определения стандартной интенсивности окраски 1/1

1427 59.080.01 EN ISO 105-B05:1995 Textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea B05: Identificarea şi evaluarea fotocromismului Trim. III INS

1428 59.080.01 EN ISO 105-D02:1995 Textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea D02: Rezistenţa vopsirilor la frecare: Solvenţi organici Trim. III INS

GOST 9733.13-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям

1429 59.080.01 EN ISO 105-E05:2010 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea E05: Rezistenţa vopsirilor la acizi Trim. III INS

Page 119: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 119 din 216

1430 59.080.01 EN ISO 105-E07:2010 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea E07: Rezistenţa vopsirilor la picătura de apă Trim. III INS

GOST 9733.10-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к каплям воды

1431 59.080.01 EN ISO 105-E10:1996 Textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea E10: Rezistenţa vopsirilor de decatare Trim. III INS

GOST 9733.24-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к декатировке

1432 59.080.01 EN ISO 105-G02:1997/AC:2009

Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea G02: Rezistenţa vopsirilor la fumul de gaze arse

Trim. III INS

1433 59.080.01 EN ISO 105-X06:1997 Textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea X06: Rezistenţa vopsirilor la fierbere alcalină Trim. III INS

1434 59.080.01 EN ISO 105-Z04:1997 Textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea Z04: Dispersabilitatea coloranţilor de dispersie Trim. III INS

1435 59.080.01 EN ISO 105-A11:2012 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea A11: Determinarea gradelor de rezistenţă a vopsirilor prin tehnici de formare de imagini digitale Trim. III INS

1436 59.080.01 EN ISO 105-B07:2009 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea B07: Rezistenţa vopsirii la lumină a materialelor textile umezite cu transpiraţie artificială Trim. III INS

1437 59.080.01 EN ISO 105-B08:1999 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea B08: Controlul de calitate a materialelor de referinţă de la 1 până la 7 din lână vopsită în albastru

Trim. III INS

1438 59.080.01 EN ISO 105-B08:1999/A1:2009

Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea B08: Controlul de calitate a materialelor de referinţă de la 1 până la 7 din lână vopsită în albastru

Trim. III INS

1439 59.080.01 EN ISO 105-B10:2011 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea B10: Expunerea la intemperii artificiale Expunerea la radiaţia filtrată a unei lămpi cu arc cu xenon

Trim. III INS

1440 59.080.01 EN ISO 105-C07:2001 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea C07: Rezistenţa vopsirilor la periere umedă a materialelor textile vopsite sau imprimate cu pigmenţi

Trim. III INS

1441 59.080.01 EN ISO 105-E13:1996 Textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea E13: Rezistenţa vopsirilor la piuare acidă: Încercare severă

Trim. III INS

Page 120: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 120 din 216

1442 59.080.01 EN ISO 105-E16:2007 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea E16: Rezistenţa vopselurilor la pătarea cu apă pe ţesăturile/tricoturile pentru tapiţerii Trim. III INS

1443 59.080.01 EN ISO 105-G02:1997 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea G02: Rezistenţa vopsirilor la fumul de gaze arse

Trim. III INS

1444 59.080.01 EN ISO 105-J01:1999 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea J01: Principii generale de măsurare a culorii suprafeţei

Trim. III INS

1445 59.080.01 EN ISO 105-J02:1999 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea J02: Evaluarea instrumentală a albului relativ Trim. III INS

1446 59.080.01 EN ISO 105-J05:2007 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea J05: Metode de evaluare instrumentală a variaţiei de nuanţă a unei epruvete în funcţie de iluminat

Trim. III INS

1447 59.080.01 EN ISO 105-X02:1995 Textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea X02: Rezistenţa vopsirilor la carbonizare: Acid sulfuric

Trim. III INS

1448 59.080.01 EN ISO 105-X07:1997 Textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea X07: Rezistenţa vopsirilor la supravopsire: Lână Trim. III INS

1449 59.080.01 EN ISO 105-X16:2002 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea X16: Rezistenţa vopsirilor la frecare. Suprafeţe mici

Trim. III INS

1450 59.080.01 EN ISO 105-X18:2007 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea X18: Evaluarea potenţialului de îngălbenire fenolică a materialelor

Trim. III INS

1451 59.080.01 EN ISO 105-Z03:1998 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea Z03: Compatibilitatea coloranţilor bazici pentru fibre acrilice

Trim. III INS

1452 59.080.01 EN ISO 105-Z06:2000 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea Z06: Evaluarea migrării coloranţilor şi pigmenţilor

Trim. III INS

1453 59.080.01 EN ISO 105-Z10:1999 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea Z10: Determinarea intensităţii relative a culorii coloranţilor în soluţie

Trim. III INS

1454 59.080.01 EN ISO 105-Z11:2000 Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea Z11: Evaluarea uniformităţii dispersiilor de coloranţi

Trim. III INS

1455 59.080.20 EN 12562:1999 Materiale textile. Fire multifilamentare para - aramidice. Metode de încercare Trim. III INS

Page 121: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 121 din 216

1456 59.080.30 EN 13772:2011 Materiale textile şi produse textile. Comportarea la foc. Perdele şi draperii. Măsurarea propagării flăcării pe epruvete orientate vertical în cazul unei surse puternice de aprindere

Trim. III INS

1457 59.080.30 EN ISO 12947-3:1998 Materiale textile. Determinarea rezistenţei la abraziune a materialelor textile prin metoda Martindale. Partea 3: Determinarea pierderii de masă

Trim. III INS

1458 59.080.30 EN ISO 12947-3:1998/AC:2006

Materiale textile. Determinarea rezistenţei la abraziune a materialelor textile prin metoda Martindale. Partea 3: Determinarea pierderii de masă

Trim. III INS

1459 59.080.30 EN ISO 12947-4:1998/AC:2006

Materiale textile. Determinarea rezistenţei la abraziune a materialelor textile prin metoda Martindale. Partea 4: Evaluarea modificărilor de aspect

Trim. III INS

1460 59.080.30 EN ISO 12947-4:1998 Materiale textile. Determinarea rezistenţei la abraziune a materialelor textile prin metoda Martindale. Partea 4: Evaluarea modificărilor de aspect

Trim. III INS

1461 59.080.30 EN ISO 9073-2:1996 Materiale textile. Metode de încercare pentru neţesute. Partea 2: Determinarea grosimii Trim. III INS

GOST 15902.2-2003 (ISO 9073-2:1995)

Полотна нетканые. Методы определения структурных характеристик

1462 59.080.30 EN ISO 13934-2:2014 Materiale textile. Proprietăţi de tracţiune ale ţesăturilor. Partea 2: Determinarea forţei maxime prin metoda Grab

Trim. III INS

1463 59.080.30 EN ISO 9073-13:2007 Materiale textile. Metodă de încercare pentru neţesute. Partea 13: Timpi de trecere succesivă a lichidelor

Trim. III INS

1464 59.080.30 EN ISO 9073-14:2007 Materiale textile. Metodă de încercare pentru neţesute. Partea 14: Strat protector neumezit Trim. III INS

1465 59.080.30 EN ISO 9073-15:2008 Materiale textile. Metodă de încercare pentru neţesute. Partea 15: Determinarea permeabilităţii la aer

Trim. III INS

1466 59.080.30 EN ISO 9073-17:2008 Materiale textile. Metodă de încercare pentru neţesute. Partea 17: Determinarea penetrării apei (impact de aerosol)

Trim. III INS

1467 59.080.30 EN ISO 9073-18:2008 Materiale textile. Metodă de încercare pentru neţesute. Partea 18: Determinarea rezistenţei la rupere şi a alungirii materialelor neţesute prin încercarea de tracţiune la smulgere

Trim. III INS

1468 59.080.30 EN ISO 9073-4:1997 Materiale textile. Metode de încercare pentru neţesute. Partea 4: Determinarea rezistenţei la sfâşiere

Trim. III INS

Page 122: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 122 din 216

1469 59.080.30 EN ISO 13935-1:2014 Materiale textile. Proprietăţi privind rezistenţa la tracţiune a cusăturilor ţesăturilor şi articolelor textile confecţionate. Partea 1: Determinarea forţei maxime de rupere a cusăturilor prin metoda pe bandă

Trim. III INS

GOST EN ISO 13935-1-2002

Изделия швейные. Метод определения максимальной разрывной нагрузки шва при растяжении пробы полоской

1470 59.080.40 EN 1734:1996 Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Determinarea rezistenţei la penetrarea apei. Metoda la presiune scăzută

Trim. III INS

1471 59.080.40 EN 12280-2:2002 Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Încercări de îmbătrânire accelerată. Partea 2: Îmbătrânire fizică: efectul luminii sau al intemperiilor

Trim. III INS

1472 59.080.40 EN ISO 4674-1:2003 Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Determinarea rezistenţei la rupere. Partea 1: Metode cu viteză de rupere constantă Trim. III INS

1473 59.080.50 EN 1261:1995 Frânghii pentru uz general. Cânepă Trim. III INS1474 59.080.60 EN 1471:199 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice.

Amestecătoare cu două valţuri. Cerinţe de securitate Trim. III INS

1475 59.080.60 EN 1471:1996/A1:2003

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Amestecătoare cu două valţuri. Cerinţe de securitate Trim. III INS

1476 59.080.60 EN 985:2001 Acoperitoare textile pentru pardoseală. Încercare cu aparat cu rotile Trim. III INS

1477 59.080.60 EN ISO 1307:2008 Furtunuri de cauciuc şi materiale plastice. Mărimi de furtunuri, diametre interioare, minime şi maxime şi toleranţe pe lungimi tăiate de furtun Trim. III INS

1478 59.080.70 EN ISO 11058:2010 Geotextile şi produse înrudite. Determinarea caracteristicilor de permeabilitate la apă normal pe plan, fără încărcare

Trim. III INS

1479 59.080.70 EN 12224:2000 Geotextile şi produse înrudite. Determinarea rezistenţei la intemperii Trim. III INS

1480 59.120.01 EN ISO 11111-1:2009 Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 1: Cerinţe comune Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN ISO 11111-1:2011

Maşini pentru industria textilă. Cerinţe de securitate. Partea 1: Cerinţe comune

1481 59.140.30 EN ISO 23910:2007 Piei finite. Încercări fizice şi mecanice. Măsurarea rezistenţei la sfâşiere la cusătură Trim. III INS

1482 59.140.30 EN ISO 4098:2006 Piele. Încercări chimice. Determinarea substanţelor solubile în apă, a substanţelor anorganice solubile în apă şi a substanţelor organice solubile în apă Trim. III INS

1483 59.140.30 EN ISO 14268:2012 Piei finite. Încercări fizice şi mecanice. Determinarea permeabiIităţii la vaporii de apă Trim. III INS

Page 123: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 123 din 216

1484 59.140.30 EN ISO 17226-3:2011 Piei finite. Determinarea chimică a conţinutului de formaldehidă. Partea 3: Determinarea emisiilor de formaldehidă din piei finite

Trim. III INS

1485 59.140.30 EN ISO 3377-1:2011 Piei finite. Încercări fizice şi mecanice. Determinarea forţei de sfâşiere. Partea 1: Sfâşierea pe o singură margine

Trim. III INS

1486 59.140.30 EN ISO 5398-3:2007 Piele. Determinarea chimică a conţinutului de oxid de crom. Partea 3: Cuantificare prin spectrometrie de absorbţie atomică

Trim. III INS

1487 59.140.30 EN ISO 5398-4:2007 Piele. Determinarea chimică a conţinutului de oxid de crom. Partea 4: Cuantificare prin plasmă cu cuplaj inductiv - spectrometrie de emisie optică Trim. III INS

1488 61.020 EN 13402-3:2013 Desemnarea mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 3: Mărimi şi intervale Trim. III INS

SM SR EN 13402-3:2012 Desemnarea mărimilor pentru îmbrăcăminte. Partea 3: Mărimi şi intervale

1489 61.060 EN 12774:1999 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tălpi exterioare. Determinarea forţei la sfâşiere şi a rezistenţei la exfoliere

Trim. III INS

1490 61.060 EN 12782:1999 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tălpi exterioare, branţuri, căptuşeală şi acoperişuri de branţ. Conţinutul de substanţe solubile în apă Trim. III INS

1491 61.060 EN 12785:2000 Încălţăminte. Metode de încercare pentru încălţămintea întreagă. Fixarea tocului Trim. III INS

GOST 9136-72 Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки

1492 61.060 EN 12800:2000 Încălţăminte. Metode de încercare pentru branţuri. Stabilitate dimensională Trim. III INS

1493 61.060 EN 12801:2000 Încălţăminte. Metode de încercare pentru branţuri, acoperişuri de branţ şi căptuşeli. Rezistenţa la transpiraţie

Trim. III INS

1494 61.060 EN 12801:2000/A1:2001

Încălţăminte. Metode de încercare pentru branţuri, acoperişuri de branţ şi căptuşeli. Rezistenţa la transpiraţie

Trim. III INS

1495 61.060 EN 12803:2000 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tălpi exterioare. Rezistenţa şi alungirea la tracţiune Trim. III INS

1496 61.060 EN 12803:2000/AC:2002

Încălţăminte. Metode de încercare pentru tălpi exterioare. Rezistenţa şi alungirea la tracţiune Trim. III INS

1497 61.060 EN 12826:2000 Încălţăminte. Metode de încercare pentru căptuşeală şi acoperişuri de branţ. Frecare statică Trim. III INS

1498 61.060 EN 12826:2000/AC:2002

Încălţăminte. Metode de încercare pentru căptuşeală şi acoperişuri de branţ. Frecare statică Trim. III INS

Page 124: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 124 din 216

1499 61.060 EN 12958:2000 Íncălţăminte. Metode de încercare pentru glencuri. Rezistenţa la oboseală Trim. III INS

1500 61.060 EN 12958:2000/A1:2004

Íncălţăminte. Metode de încercare pentru glencuri. Rezistenţa la oboseală Trim. III INS

1501 61.060 EN 12959:2000 Încălţăminte. Metode de încercare pentru glencuri. Rigiditate longitudinală Trim. III INS

1502 61.060 EN 13518:2001 Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe. Rezistenţa la apă Trim. III INS

1503 61.060 EN 13518:2001/A1:2005

Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe. Rezistenţa la apă Trim. III INS

1504 61.060 EN 13520:2001 Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe, căptuşeală şi acoperişuri de branţ. Rezistenţa la abraziune

Trim. III INS

1505 61.060 EN 13520:2001/A1:2004

Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe, căptuşeli şi acoperişuri de branţ. Rezistenţă la abraziune

Trim. III INS

1506 61.060 EN 13073:2001 Încălţăminte. Metode de încercare pentru încălţămintea întreagă. Rezistenţa la apă Trim. III INS

GOST 26362-84 Обувь. Метод определения водостойкости в динамических условиях

1507 61.060 EN 13400:2001 Încălţăminte. Amplasarea eşantionului, pregătirea şi durata condiţionării eşantioanelor şi a epruvetelor Trim. III INS

1508 61.060 EN 13400:2001/AC:2003

Încălţăminte. Amplasarea eşantionului, pregătirea şi durata condiţionării eşantioanelor şi a epruvetelor Trim. III INS

1509 61.060 EN 13512:2001 Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe şi căptuşeli. Rezistenţa la flexiune Trim. III INS

1510 61.060 EN 13514:2001 Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe. Rezistenţa la delaminare Trim. III INS

1511 61.060 EN 13515:2001 Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe şi căptuşeli. Permeabilitatea la vapori de apă şi absorbţia vaporilor de apă

Trim. III INS

1512 61.060 EN 13519:2001 Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe de încălţăminte. Comportamentul la temperaturi înalte Trim. III INS

1513 61.060 EN 13521:2001 Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe, căptuşeli şi acoperişuri de branţ. Izolare termică Trim. III INS

1514 61.060 EN 13522:2001 Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe. Rezistenţa la rupere şi la alungire Trim. III INS

1515 61.060 EN 13571:2001 Íncălţăminte. Metode de încercare pentru feţe, căptuşeală şi acoperişuri de branţ. Rezistenţa la sfâşiere

Trim. III INS

Page 125: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 125 din 216

1516 61.060 EN 13571:2001/AC:2003

Íncălţăminte. Metode de încercare pentru feţe, căptuşeală şi acoperişuri de branţ. Rezistenţa la sfâşiere

Trim. III INS

1517 61.060 EN 13572:2001 Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe, căptuşeli şi acoperişuri de branţ. Rezistenţă la coasere

Trim. III INS

1518 61.060 EN ISO 20863:2004 Încălţăminte. Metode de încercare pentru ştaifuri şi bombeuri. Capacitatea de lipire Trim. III INS

1519 61.060 EN ISO 20864:2004 Încălţăminte. Metode de încercare pentru ştaifuri şi bombeuri. Caracteristici mecanice Trim. III INS

1520 61.060 EN ISO 20869:2010 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tălpi exterioare, branţuri, căptuşeală şi acoperişuri de branţ. Conţinutul de substanţe solubile în apă Trim. III INS

1521 61.060 EN ISO 22774:2004 Încălţăminte. Metode de încercare pentru accesorii: şireturi. Rezistenţa la abraziune Trim. III INS

1522 61.060 EN ISO 22775:2004 Încălţăminte. Metode de încercare pentru accesorii: accesorii metalice. Rezistenţa la coroziune Trim. III INS

1523 61.060 EN ISO 22776:2004 Încălţăminte. Metode de încercare pentru accesorii: Sisteme de închidere cu autofixare. Rezistenţa la tracţiune înainte şi după o utilizare repetată Trim. III INS

1524 61.060 EN ISO 22777:2004 Încălţăminte. Metode de încercare pentru accesorii: sisteme de închidere cu autofixare. Rezistenţa la desprindere înainte şi după o utilizare repetată Trim. III INS

1525 61.060 EN ISO 17693:2005 Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe. Rezistenţa la deformare la tragerea pe calapod Trim. III INS

1526 61.060 EN ISO 17700:2005 Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe, căptuşeală şi acoperişuri de branţ. Rezistenţa vopsirilor la frecare

Trim. III INS

1527 61.060 EN ISO 17707:2005 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tălpi exterioare. Rezistenţa la flexionare Trim. III INS

1528 61.060 EN ISO 17708:2003 Încălţăminte. Metode de încercare pentru încălţămintea întreagă. Aderenţa între faţă şi talpă Trim. III INS

1529 61.060 EN ISO 17695:2005 Încălţăminte. Metode de încercare pentru feţe. Deformabilitate Trim. III INS

1530 61.060 EN ISO 19953:2004 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tocuri. Rezistenţa la impact lateral Trim. III INS

1531 61.060 EN ISO 19954:2003 Încălţăminte. Metode de încercare pentru încălţămintea întreagă. Rezistenţa la spălare în maşina de spălat

Trim. III INS

Page 126: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 126 din 216

1532 61.060 EN ISO 19956:2004 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tocuri. Rezistenţa la oboseală Trim. III INS

1533 61.060 EN ISO 19957:2004 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tocuri. Rezistenţa la smulgere a cuiului din toc Trim. III INS

1534 61.060 EN ISO 19957:2004/AC:2006

Încălţăminte. Metode de încercare pentru tocuri. Rezistenţa la smulgere a cuiului din toc Trim. III INS

1535 61.060 EN ISO 19958:2004 Încălţăminte. Metode de încercare pentru tocuri şi capacele acestora. Rezistenţa la desprindere a capacului tocului

Trim. III INS

1536 61.060 EN 930:1997+A2:2009 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi imitaţie. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat. Cerinţe de securitate

Trim. III Directiva 2006/42/EC

SMV EN 930+A2:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Maşini de scămoşat, glăzuit, lustruit şi frezat. Cerinţe de securitate

1537 61.060 EN 931:1997+A2:2009 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de tras. Cerinţe de securitate Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 931+A2:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de tras. Cerinţe de securitate

1538 61.060 EN 1845:2007 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de injectat încălţăminte. Cerinţe de securitate

Trim. III Directiva 2006/42/EC

SMV EN 1845:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei. Maşini de injectat încălţăminte. Cerinţe de securitate

1539 61.060 EN 12044:2005+A1:2009

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor executate din piele şi materiale similare. Maşini de tăiat şi de poansonat. Cerinţe de securitate

Trim. III Directiva 2006/42/EC

SMV EN 12044+A1:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Maşini de tăiat şi de poansonat. Cerinţe de securitate

1540 61.060 EN 12203:2003+A1:2009

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Prese pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele. Cerinţe de securitate Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 12203+A1:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Prese pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele. Cerinţe de securitate

1541 61.060 EN 12387:2005+A1:2009

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori. Echipament modular pentru repararea încălţămintei. Cerinţe de securitate Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 12387+A1:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Echipament modular pentru repararea încălţămintei. Cerinţe de securitate

1542 61.060 EN 12653:1999+A2:2009

Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi înlocuitori de piele. Maşini de fixat în cuie. Cerinţe de securitate Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 12653+A2:2011 Maşini pentru confecţionarea încălţămintei şi a articolelor de piele şi materiale similare. Maşini de fixat în cuie. Cerinţe de securitate

Page 127: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 127 din 216

1543 65.060.10 EN 15694:2009 Tractoare agricole şi forestiere. Scaunul pasagerului. Cerinţe şi proceduri de încercare Trim. III Directiva

76/763/CEEGOST 20062-96 Сиденье тракторное. Общие

технические условия1544 65.060.10 EN

12525:2000+A2:2010 Maşini agricole. Încărcătoare frontale. Securitate

Trim. III Directiva 2006/42/EC

SMV EN 12525+A2:2011 Maşini agricole. Încărcătoare frontale. Securitate

1545 65.060.10 EN 15695-1:2009 Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 1: Clasificarea cabinelor, cerinţe şi metode de încercare Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 15695-1:2011 Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 1: Clasificarea cabinelor, cerinţe şi metode de încercare

1546 65.060.10 EN 15695-2:2009 Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 2: Filtre, cerinţe şi metode de încercare Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 15695-2:2011 Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 2: Filtre, cerinţe şi metode de încercare

1547 65.060.10 EN 15695-2:2009/AC:2011

Tractoare agricole şi pulverizatoare autopropulsate. Protecţia operatorului (conductorului) contra substanţelor periculoase. Partea 2: Filtre, cerinţe şi metode de încercare

Trim. III Directiva 2006/42/EC

1548 65.060.40 EN ISO 28139:2009 Maşini agricole şi forestiere. Pulverizatoare de ceaţă purtate pe spate cu motor cu ardere internă. Cerinţe de securitate Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN ISO 28139:2011 Maşini agricole şi forestiere. Pulverizatoare de ceaţă purtate pe spate cu motor cu ardere internă. Cerinţe de securitate

1549 65.060.50 EN ISO 4254-10:2009 Maşini agricole. Securitate. Partea 10: Maşini agricole de uscat fânul şi greble rotative Trim. III INS

SMV EN ISO 4254-10:2011

Maşini agricole. Securitate. Partea 10: Maşini de întors fînul şi greble rotative

1550 65.060.50 EN ISO 4254-7:2009 Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de recoltat şi tocat furaje şi maşini de recoltat bumbac Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN ISO 4254-7:2011

Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de recoltat şi tocat furaje şi maşini de recoltat bumbac

1551 65.060.50 EN ISO 4254-7:2009/ AC:2010

Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de recoltat şi tocat furaje şi maşini de recoltat bumbac

Trim. III Directiva 2006/42/EC

1552 65.060.50 EN ISO 4254-10:2009/ AC:2010

Maşini agricole. Securitate. Partea 10: Maşini agricole de uscat fânul şi greble rotative Trim. III Directiva

2006/42/EC1553 65.060.70 EN ISO 5395-1:2013 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru

cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 1: Terminologie şi încercări comune Trim. III

Directiva 2006/42/EC; Min. Economiei

SM SR EN 836+A4:2012 Maşini pentru grădinărit. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate

Page 128: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 128 din 216

1554 65.060.70 EN ISO 5395-2:2013 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 2: Cositori de gazon cu conducător pedestru

Trim. III

Directiva 2006/42/EC; Min. Economiei

SM SR EN 836+A4:2012 Maşini pentru grădinărit. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate

1555 65.060.70 EN ISO 5395-3:2013 Maşini pentru grădinărit. Cerinţe de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere internă. Partea 3: Cositori de gazon cu conducător aşezat

Trim. III

Directiva 2006/42/EC; Min. Economiei

SM SR EN 836+A4:2012 Maşini pentru grădinărit. Cositori de gazon echipate cu motor. Securitate

1556 65.060.70 EN 13684:2004+A3:2009

Maşini pentru grădinărit. Maşini pentru prăşit şi scarificatoare. Securitate Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 13684+A3:2011 Maşini pentru grădinărit. Maşini pentru prăşit şi scarificatoare cu conducător pedestru. Securitate

1557 65.060.70 EN 14910:2007+A1:2009

Maşini pentru grădinărit. Maşini de tăiat gazon, echipate cu motor şi cu conductor pedestru. Securitate Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 14910+A1:2011 Maşini pentru grădinărit. Maşini de tăiat gazon, echipate cu motor şi cu conductor pedestru. Securitate

1558 65.060.70 EN 50636-2-91:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-91: Prescripţii particulare pentru maşini de tuns gazonul şi maşini de bordurat gazonul portabile şi conduse din mers Trim. III INS

SM SR EN 60335-2-91:2010

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-91: Prescripţii particulare pentru maşini de tuns gazonul şi maşini de bordurat gazonul portabile şi conduse din mers

1559 65.060.70 EN 50636-2-92:2014 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-92: Prescripţii particulare pentru grape cu cuţite şi prăşitoare pentru gazon alimentate de la reţeaua electrică şi conduse din mers Trim. III INS

SM SR EN 60335-2-92:2010 SM SR EN 12336+A1:2011

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-92: Prescripţii particulare pentru grape cu cuţite şi prăşitoare pentru gazon alimentate de la reţea şi conduse de o persoană care merge pe jos

1560 65.060.80 EN 609-1:1999+A2:2009

Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 1: Despicătoare cu pană Trim. III

Directiva 2006/42/EC; Min. Economiei

SMV EN 609-1+A2:2011 Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 1: Despicătoare cu pană

1561 65.080 EN 13368-1:2014 Îngrăşăminte. Determinarea agenţilor de chelare din îngrăşăminte prin cromatografie. Partea 1: Determinarea EDTA, HEEDTA şi DTPA prin cromatografie ionică

Trim. III Regulamentul nr.2003/2003

1562 65.080 EN 1482-1:2007 Îngrăşăminte şi amendamente minerale bazice. Eşantionare şi prepararea eşantioanelor. Partea 1: Eşantionare

Trim. III INS

1563 65.080 EN 1482-2:2007 Îngrăşăminte şi amendamente minerale bazice. Eşantionare şi prepararea eşantioanelor. Partea 2: Prepararea eşantioanelor Trim. III INS

Page 129: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 129 din 216

1564 65.080 EN 15920:2011 Îngrăşăminte. Extracţia fosforului solubil în acid citric 2 % Trim. III INS

1565 65.080 EN 15925:2011 Îngrăşăminte. Extracţia sulfului total prezent în diferite forme Trim. III INS

1566 65.080 EN 15950:2010 Îngrăşăminte. Determinarea acidului N-(1,2-dicarboxietil)-D,L-aspartic (acid iminodisuccinic, IDHA) prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC)

Trim. III INS

1567 65.080 EN 15956:2011 Îngrăşăminte. Extracţia fosforului solubil în acizi minerali Trim. III INS

1568 65.080 EN 15958:2011 Îngrăşăminte - Extracţia fosforului solubil în apă Trim. III INS

1569 65.080 EN 15961:2011 Îngrăşăminte - Extracţia formelor solubile în apă ale calciului, magneziului, sodiului şi sulfului sub formă de sulfaţi

Trim. III INS

1570 65.080 EN 15959:2011 Îngrăşăminte. Determinarea fosforului extras Trim. III INS1571 65.080 EN 16024:2011 Îngrăşăminte. Determinarea 1H-1,2,4-triazol din uree

şi din îngrăşăminte care conţin uree - Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC)

Trim. III INS

1572 65.080 EN 16032:2011 Îngrăşăminte. Extracţia şi determinarea sulfului elementar Trim. III INS

1573 65.080 EN 16075:2011 Îngrăşăminte. Determinarea N-(2-nitrofenil) triamidei fosforice (2-NPT) în uree şi în îngrăşămintele care conţin uree. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC)

Trim. III INS

1574 65.080 EN 16109:2011 Îngrăşăminte. Determinarea ionilor de micronutrienţi complexaţi din îngrăşăminte. Identificarea lignosulfonaţilor

Trim. III INS

1575 65.080 EN 13368-2:2012 Îngrăşăminte. Determinarea agenţilor de chelare din îngrăşăminte prin cromatografie. Partea 2: Determinarea Fe chelat cu o,o-EDDHA, o,o- EDDHMA şi HBED prin cromatografie cu perechi de ioni

Trim. III INS

1576 65.080 EN 12945:2014 Amendamente minerale bazice. Determinarea valorii de neutralizare. Metode titrimetrice Trim. III INS

SM SR EN 12945:2012 Amendamente minerale bazice. Determinarea valorii de neutralizare. Metode titrimetrice

1577 65.120 EN ISO 17375:2006 Nutreţuri. Determinarea aflatoxinei B1 Trim. III INS1578 65.120 EN ISO

16140:2005/A1:2012Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Protocol pentru validarea metodelor alternative. Amendament 1

Trim. III INS

Page 130: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 130 din 216

1579 65.120 ISO 5984:2002 Animal feeding stuffs -- Determination of crude ash

Trim. III MAIA

GOST 26226-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырой золы

1580 65.120 ISO 5985:2002 Animal feeding stuffs -- Determination of ash insoluble in hydrochloric acid

Trim. III MAIA

GOST 13496.14-87 Комбикорма, комбикормовое сырье, корма. Метод определения золы, не растворимой в соляной кислоте

1581 65.120 ISO 6493:2000 Animal feeding stuffs -- Determination of starch content -- Polarimetric method Trim. III MAIA

1582 65.120 ISO 6495:1999 Animal feeding stuffs -- Determination of water-soluble chlorides content Trim. III MAIA

1583 65.120 ISO 6497:2002 Animal feeding stuffs -- Sampling Trim. III MAIA GOST 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб

1584 65.120 ISO 6651:2001 Animal feeding stuffs -- Semi-quantitative determination of aflatoxin B1 -- Thin-layer chromatographic methods

Trim. III MAIA

1585 65.120 ISO 6870:2002 Animal feeding stuffs -- Qualitative determination of zearalenone Trim. III MAIA

1586 67.050 EN 14573:2004 Produse alimentare. Determinarea 3-monoclorpropan-1,2-diol prin GC/MS Trim. III INS

1587 67.050 EN 14663:2005 Foodstuffs. Determination of vitamin B6 (including its glycosylated forms) by HPLC Trim. III INS

1588 67.050 EN 12823-1:2014 Produse alimentare. Determinarea vitaminei A prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă. Partea 1: Determinarea all-E-retinol şi 13-Z-retinol

Trim. III INS

SM SR EN 12823-1:2012 Produse alimentare. Determinarea vitaminei A prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă. Partea 1: Determinarea all-trans-retinol şi 13-cis-retinol

1589 67.050 EN 12393-1:2013 Alimente de origine vegetală. Metode multireziduu pentru determinarea reziduurilor de pesticide prin GC sau LC-MS/MS. Partea 1: Generalităţi Trim. III INS

SM SR EN 12393-1:2012 Alimente de origine vegetală. Metode multireziduu pentru determinarea gaz-cromatografică a reziduurilor de pesticide. Partea 1: Generalităţi

1590 67.050 EN 12393-2:2013 Alimente de origine vegetală. Metode multireziduu pentru determinarea reziduurilor de pesticide prin GC sau LC-MS/MS. Partea 2: Metode de extracţie şi purificare Trim. III INS

SM SR EN 12393-2:2012 Alimente de origine vegetală. Metode multireziduu pentru determinarea gaz-cromatografică a reziduurilor de pesticide. Partea 2: Metode de extracţie şi purificare

Page 131: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 131 din 216

1591 67.050 EN 12393-3:2013 Alimente de origine vegetală. Metode multireziduu pentru determinarea reziduurilor de pesticide prin GC sau LC-MS/MS. Partea 3: Determinare şi teste de confirmare Trim. III INS

SM SR EN 12393-3:2012 Alimente de origine vegetală. Metode multireziduu pentru determinarea gaz-cromatografică a reziduurilor de pesticide. Partea 3: Determinare şi teste de confirmare

1592 67.050 EN 15842:2010 Produse alimentare. Detectarea alergenilor alimentari. Consideraţii generale şi validarea metodelor Trim. III INS

SMV EN 15842:2010 Produse alimentare. Detectarea alergenilor alimentari. Consideraţii generale şi validarea metodelor

1593 67.050 EN 15835:2010 Produse alimentare. Determinarea ocratoxinei A în alimentele pe bază de cereale pentru bebeluşi şi copii mici. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detecţie fluorescentă Trim. III INS

SMV EN 15835:2010 Produse alimentare. Determinarea ocratoxinei A în alimentele pe bază de cereale pentru sugari şi copii mici. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detecţie fluorescentă

1594 67.050 EN 15829:2010 Produse alimentare. Determinarea ocratoxinei A în stafide de Corint, stafide uscate, stafide uscate de Smirna, amestecuri de fructe uscate şi smochine uscate. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detecţie fluorescentă Trim. III INS

SMV EN 15829:2010 Produse alimentare. Determinarea ocratoxinei A în stafide de Corint, stafide uscate, stafide uscate de Smirna, amestecuri de fructe uscate şi smochine uscate. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detecţie fluorescentă

1595 67.050 EN 15765:2009 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea conţinutului de staniu prin spectrometrie de masă indusă prin înaltă frecvenţă (ICP-MS) după digestie sub presiune Trim. III INS

SMV EN 15765:2010 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea conţinutului de staniu prin spectrometrie de masă indusă prin înaltă frecvenţă (ICP - MS) după digestie sub presiune

1596 67.050 EN 15764:2009 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea conţinutului de staniu prin spectrometrie de absorbţie atomică cu flacără şi cuptor de grafit (FAAS şi GFAAS) după digestie sub presiune Trim. III INS

SMV EN 15764:2010 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea conţinutului de staniu prin spectrometrie de absorbţie atomică cu flacără şi cuptor grafit (FAAS şi GFAAS) după digestie sub presiune

Page 132: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 132 din 216

1597 67.050 EN 15763:2009 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea conţinutului de arsen, cadmiu, mercur şi plumb în produse alimentare prin spectrometrie de emisie cu plasmă indusă prin înaltă frecvenţă şi spectrometrie de masă (ICP-MS) după digestie sub presiune Trim. III INS

SMV EN 15763:2010 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea conţinutului de arsen, cadmiu, mercur şi plumb în produse alimentare prin spectrometrie de emisie cu plasmă indusă prin înaltă frecvenţă şi spectrometrie de masă (ICP - MS) după digestie sub presiune

1598 67.050 EN 15662:2008 Alimente de origine vegetală. Determinarea reziduurilor de pesticide prin GC-MS şi/sau LC-MS/MS după extracţie/partiţie cu acetonitril şi purificare prin metoda dispersivă SPE-QuEChERS Trim. III INS

SMV EN 15662:2010 Produse alimentare de origine vegetală. Determinarea reziduurilor de pesticide utilizînd GC-MS şi/sau LC-MS/MS după extracţie/partiţie cu acetonitril şi purificare prin metoda dispersivă SPE-QuEChERS

1599 67.050 EN 15652:2009 Produse alimentare. Determinarea niacinei prin HPLC Trim. III INS

SMV EN 15652:2010 Produse alimentare. Determinarea niacinei prin HPLC

1600 67.050 EN 15637:2008 Alimente de origine vegetală. Determinarea reziduurilor de pesticide prin LC-MS/MS după extracţie cu metanol şi purificare cu pământ de diatomee (kiselgur) Trim. III INS

SMV EN 15637:2010 Alimente de origine vegetală. Determinarea reziduurilor de pesticide prin LC-MS/MS în urma extracţiei cu metanol şi purificare cu pămînt de diatomee

1601 67.050 EN 15633-1:2009 Produse alimentare. Detecţia alergenilor alimentari prin metode de analiză imunologică. Partea 1: Consideraţii generale Trim. III INS

SMV EN 15633-1:2010 Produse alimentare. Detecţia alergenilor alimentari prin metode de analiză imunologică. Partea 1: Principii generale

1602 67.050 EN 15607:2009 Produse alimentare. Determinarea d-biotinei prin HPLC Trim. III INS

SMV EN 15607:2010 Produse alimentare. Determinarea d-biotinei prin HPLC

1603 67.050 EN 15517:2008 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea arsenicului anorganic în algele marine prin spectrometrie de absorbţie atomică prin generarea hidrurilor (HGAAS) după extracţie acidă Trim. III INS

SMV EN 15517:2010 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinarea arsenicului anorganic în algele marine prin spectrometrie de absorbţie atomică prin generarea hidrurilor (HGAAS) după extracţie acidă

Page 133: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 133 din 216

1604 67.050 EN 15505:2008 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea sodiului şi magneziului prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (AAS) după digestie cu microunde

Trim. III INS

SMV EN 15505:2010 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinarea sodiului şi magneziului prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (AAS) după digestie cu microunde

1605 67.050 EN 15111:2007 Produse alimentare. Determinarea elementelor sub formă de urme. Determinarea iodului prin ICP-MS (spectrometrie de masă de emisie cu plasmă cuplată inductiv)

Trim. III INS

1606 67.050 EN 14164:2014 Produse alimentare. Determinarea vitaminei B6 prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă Trim. III INS

SMV EN 14164:2010 Produse alimentare. Determinarea vitaminei B6 prin HPLC

1607 67.050 EN 12821:2009 Produse alimentare. Dozarea vitaminei D prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă. Dozare colecalciferol (D3) şi ergocalciferol (D2)

Trim. III INS

1608 67.050 CEN/TS 16621:2014 Food analysis - Determination of benzo[a]pyrene, benz[a]anthracene, chrysene and benzo[b]fluoranthene in foodstuffs by high performance liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FD)

Trim. III INS

1609 67.050 CEN/TS 15606:2009 Foodstuffs - Determination of acesulfame-K, aspartame, neohesperidine-dihydrochalcone and saccharin - High performance liquid chromatographic method Trim. III INS

SMV CEN/TS 15606:2010

Produse alimentare. Determinarea acesulfam-K, aspartamului, neohesperidinei - dihzdrochalonei şi a zaharinei. Metoda prin cromatografie lichidă de înaltă performanţă

1610 67.050 CEN/TS 15568:2006 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Sampling strategies Trim. III INS

SMV CEN/TS 15568:2010

Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor genetic modificate şi a produselor derivate. Strategii de eşantionare

1611 67.050 CEN/TS 16699:2014 Foodstuffs - Determination of pesticide residues by GC-MS/MS - Tandem mass spectrometric parameters

Trim. III INS

1612 67.050 EN 12822:2014 Produse alimentare. Determinarea vitaminei E prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă. Dozare alfa, beta, gama şi delta tocoferoli Trim. III INS

SM SR EN 12822:2012 Produse alimentare. Determinarea vitaminei E prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă. Dozare α, ß, γ şi δ tocoferoli

1613 67.050 EN 14122:2014 Produse alimentare. Determinarea vitaminei B1 prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă Trim. III INS

SM SR EN 14122:2011 Produse alimentare. Determinarea vitaminei B1 prin HPLC

Page 134: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 134 din 216

1614 67.050 EN 14152:2014 Produse alimentare. Determinarea vitaminei B2 prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă Trim. III INS

SM SR EN 14152:2011 Produse alimentare. Determinarea vitaminei B2 prin HPLC

1615 67.060 EN 15054:2006 Produse alimentare negrase. Determinarea clormequat şi mepiquat. Metoda LC - MS Trim. III INS

1616 67.060 EN 15055:2006 Produse alimentare negrase. Determinarea clormequat şi mepiquat. Metoda LC - MS/MS Trim. III INS

1617 67.060 CEN/TS 15731:2008 Cereals and cereal products - Common wheat (Triticum aestivum L.) - Determination of alveograph properties of dough at adapted hydration from commercial or test flours and test milling methodology Trim. III INS

SMV CEN/TS 15731:2010

Cereale şi produse cerealiere. Grîu comun (Triticum aestivum L.). Determinarea proprietăţilor alveografice ale unui aluat cu umiditatea adaptată din făină industrială sau de încercare şi metodologia de măcinare experimentală

1618 67.060 CEN/TS 15465:2008 Cereals and cereal products - Durum wheat (T. durum Desf.) - General guidelines for instrumental methods measurement of semolina colour Trim. III INS

SMV CEN/TS 15465:2010

Cereale şi produse cerealiere. Grîu durum (T. durum Desf.). Principii generale pentru măsurarea culorii grişului prin metode instrumentale

1619 67.060 CEN/TR 16324:2012 Technical report of the interlaboratory study for the determination of Besatz in common wheat, rye and durum wheat

Trim. III INS

1620 67.060 EN 15851:2010 Produse alimentare. Determinarea conţinutului de aflatoxină B1 din alimentele pe bază de cereale pentru sugari şi copii mici. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detectare prin fluorescenţă

Trim. III INS

SMV EN 15851:2010 Produse alimentare. Determinarea aflatoxinei B1în produsele alimentare pe bază de cereale pentru sugari şi copii mici. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detecţie fluorescentă

1621 67.060 EN 15850:2010 Produse alimentare. Determinarea conţinutului de zearalenonă din alimentele pe bază făină de porumb, de orz, de grâu, din mămăligă şi produse pe bază de cereale pentru sugari şi copii mici. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detectare prin fluorescenţă

Trim. III INS

SMV EN 15850:2010 Produse alimentare. Determinarea zearalenonei în făină de orz, de porumb şi de grîu, polenta şi produse pentru alimentaţia sugarilor şi copiilor mici pe bază de cereale. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detecţie fluorescentă

1622 67.060 CEN/TS 16731:2014 Foodstuffs - Determination of hydride-reactive arsenic compounds in rice by atomic absorption spectrometry (Hydride-AAS) following acid extraction Trim. III INS

1623 67.060 ISO 2171:2007 Cereals, pulses and by-products -- Determination of ash yield by incineration Trim. III MAIA

Page 135: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 135 din 216

1624 67.080.01 ISO 751:1998 Fruit and vegetable products -- Determination of water-insoluble solids

Trim. III MAIA

GOST 29031-91 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения сухих веществ, не растворимых в воде

1625 67.080.01 ISO 1842:1991 Fruit and vegetable products -- Determination of pH Trim. III MAIA

1626 67.080.01 ISO 5519:2008 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of sorbic acid content

Trim. III MAIA

GOST 26181-84 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сорбиновой кислоты

1627 67.080.01 ISO 5518:2007 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of benzoic acid content -- Spectrophotometric method

Trim. III MAIAGOST 28467-90 Продукты переработки плодов и

овощей. Метод определения бензойной кислоты

1628 67.080.01 ISO 2173:2003 Fruit and vegetable products -- Determination of soluble solids -- Refractometric method Trim. III MAIA

1629 67.080.10 SM 84:2011 Struguri proaspeți destinați prelucrării industriale. Condiții tehnice. Trim. IV CT 9

1630 67.080.20 ISO 3634:1979 Vegetable products -- Determination of chloride content Trim. III MAIA

1631 67.100.01 EN ISO 21187:2005 Lapte. Determinarea cantitativă a calităţii bacteriologice. Ghid pentru stabilirea şi verificarea relaţiei de conversie între rezultatele metodei de rutină şi rezultatele metodei de referinţă

Trim. III INS

1632 67.100.10 EN ISO 14637:2006 Milk. Determination of urea content. Enzymatic method using difference in pH Trim. III INS

1633 67.100.10 EN ISO 22160:2007 Lapte şi băuturi pe bază de lapte. Determinarea activităţii fosfatazei alcaline. Metoda (EPAS) cu sistem de fotoactivare enzimatică Trim. III INS

SMV EN ISO 22160:2010 Lapte şi băuturi pe bază de lapte. Determinarea activităţii fosfatazei alcaline. Metoda (EPAS) cu sistem de fotoactivare enzimatică

1634 67.100.10 EN ISO 1737:2008 Lapte concentrat îndulcit şi neîndulcit. Determinarea conţinutului de grăsime. Metoda gravimetrică (Metoda de referinţă)

Trim. III INS

1635 67.100.10 EN ISO 16297:2014 Lapte. Enumerarea bacteriilor. Protocol pentru evaluarea metodelor alternative Trim. III INS

1636 67.100.10 EN ISO 1211:2010 Lapte. Determinarea conţinutului de grăsime. Metoda gravimetrică (Metodă de referinţă)

Trim. III INS

SM STB ISO 1211:2013 Lapte. Determinarea conţinutului de grăsime prin metoda gravimetrică (metoda de referinţă)

1637 67.100.40 EN ISO 7328:2008 Îngheţată şi amestecuri de îngheţată pe bază de lapte. Determinarea conţinutului de grăsime. Metoda gravimetrică. (Metoda de referinţă) Trim. III INS

SMV EN ISO 7328:2010 Îngheţată şi amestecuri de îngheţată pe bază de lapte. Determinarea conţinutului de grăsime. Metoda gravimetrică. (Metoda de referinţă)

Page 136: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 136 din 216

1638 67.100.99 EN ISO 17678:2010 Lapte şi produse lactate. Determinarea purităţii grăsimilor din lapte prin analiză cromatografică gazoasă a trigliceridelor (Metoda de referinţă)

Trim. III INS

SMV EN ISO 17678:2011 Lapte şi produse lactate. Determinarea purităţii grăsimilor din lapte prin analiză cromatografică gazoasă a trigliceridelor (Metoda de referinţă)

1639 67.140.20 ISO 20938:2008 Instant coffee -- Determination of moisture content -- Karl Fischer method (Reference method) Trim. III MAIA

1640 67.160.10 SM 192 Băuturi alcoolice aromatizate. Condiții tehnice generale Trim. IV CT 9

1641 67.160.10 SM Distilat de fructe și distilat de marc de fructe. Condiții tehnice generale. Trim. IV CT 9

1642 67.160.10 SM: Vinuri materie prima pentru vinuri spumante și vinuri spumante de calitate. Condiții tehnice generale. Trim. IV CT 9

1643 67.200.10 ISO 8294:1994 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of copper, iron and nickel contents -- Graphite furnace atomic absorption method Trim. III MAIA

1644 67.200.10 ISO 6883:2007 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of conventional mass per volume (litre weight in air) Trim. III MAIA

1645 67.200.10 ISO 12228-1:2014 Determination of individual and total sterols contents -- Gas chromatographic method -- Part 1: Animal and vegetable fats and oils

Trim. III MAIA

1646 67.200.10 ISO 9936:2006 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of tocopherol and tocotrienol contents by high-performance liquid chromatography Trim. III MAIA

1647 67.200.10 ISO 9936:2006/Amd 1:2011

Updating of reagents and confirmation of statistical data validity Trim. III MAIA

1648 67.200.10 ISO 12193:2004 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of lead by direct graphite furnace atomic absorption spectroscopy

Trim. III MAIA

1649 67.200.10 ISO 5508:1990 Animal and vegetable fats and oils -- Analysis by gas chromatography of methyl esters of fatty acids Trim. III MAIA

1650 67.230 EN ISO 8381:2008 Alimente pe bază de lapte pentru sugari. Determinarea conţinutului de grăsime. Metoda gravimetrică (Metoda de referinţă) Trim. III INS

SMV EN ISO 8381:2010 Alimente pe bază de lapte pentru sugari. Determinarea conţinutului de grăsime. Metoda gravimetrică (Metoda de referinţă)

Page 137: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 137 din 216

1651 67.250 EN ISO 8442-5:2004 Materiale şi obiecte în contact cu produsele alimentare. Obiecte pentru tăiat şi veselă pentru servirea mesei. Partea 5: Specificaţie pentru tăiş şi încercare de menţinere a tăişului

Trim. III INS

1652 67.250 EN 16453:2014 Celuloză, hârtie şi carton. Determinarea conţinutului de ftalaţi în extracte din hârtie şi carton Trim. III Ministerul

Sanatatii

1653 67.250 CEN/TS 16707:2014 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Polymerase chain reaction (PCR) based screening strategies

Trim. III INS

1654 67.260 EN 13288:2005+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de ridicat şi basculat cuve. Cerinţe de securitate şi igienă

Trim. III Directiva 2006/42/EC

SMV EN 13288+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de ridicat şi basculat cuve. Cerinţe de securitate şi igienă

1655 67.260 EN 13289:2001+A1:2013

Linii de procesare a pastelor. Uscătoare şi răcitoare. Cerinţe de securitate şi igienă Trim. III Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 13289:2012 Linii de procesare a pastelor. Uscătoare şi răcitoare. Cerinţe de securitate şi igienă

1656 67.260 EN 13378:2001+A1:2013

Linii de procesare a pastelor. Prese pentru paste. Cerinţe de securitate şi igienă Trim. III Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 13378:2012 Linii de procesare a pastelor. Prese pentru paste. Cerinţe de securitate şi igienă

1657 67.260 EN 13379:2001+A1:2013

Linii de procesare a pastelor. Maşini de aşezare a aluatului şi tunderea capetelor, maşini de descărcare şi tăiere, transportoare pentru returnarea bastoanelor, magazii de bastoane. Cerinţe de securitate şi igienă Trim. III Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 13379:2012 Linii de procesare a pastelor. Maşini de aşezare a aluatului şi tunderea capetelor, maşini de descărcare şi tăiere, transportoare pentru returnarea bastoanelor, magazii de bastoane. Cerinţe de securitate şi igienă

1658 67.260 EN 13389:2005+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare orizontale pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 13389+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare orizontale pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă

1659 67.260 EN 13390:2002+A1:2009

Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru formarea tartelor. Cerinţe de securitate şi igienă

Trim. III Directiva 2006/42/EC

SMV EN 13390+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru formarea tartelor. Cerinţe de securitate şi igienă

1660 67.260 EN 13886:2005+A1:2010

Maşini pentru industrie alimentară. Marmite cu agitator şi/sau mixer cu motor. Cerinţe de securitate şi igienă Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 13886+A1:2011 Maşini pentru industrie alimentară. Marmite cu agitator şi/sau mixer cu motor. Cerinţe de securitate şi igienă

1661 67.260 EN 13954:2005+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat pâine. Cerinţe de securitate şi igienă Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 13954+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat pine. Cerinţe de securitate şi igienă

Page 138: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 138 din 216

1662 67.260 EN 15166:2008 Maşini pentru industria alimentară. Maşini automate de despicat carcase de animale pentru măcelărie. Cerinţe de securitate şi igienă Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 15166:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini automate de despicat carcase de animale pentru măcelărie. Cerinţe de securitate şi igienă

1663 67.260 EN 453:2014 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă

Trim. III INS

SM SR EN 453+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Malaxoare pentru aluat. Cerinţe de securitate şi igienă

1664 67.260 EN 12042:2014 Maşini pentru industria alimentară. Divizoare automate. Cerinţe de securitate şi igienă Trim. III INS

SM SR EN 12042+A1:2012

Maşini pentru industria alimentară. Divizoare automate. Cerinţe de securitate şi igienă

1665 67.260 EN 12463:2014 Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru umplerea ambalajelor şi maşini auxiliare. Cerinţe de securitate şi igienă Trim. III INS

SM SR EN 12463+A1:2014

Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru umplerea ambalajelor şi maşini auxiliare. Cerinţe de securitate şi igienă

1666 71.040.10 EN 14727:2005 Mobilier de laborator. Elemente de depozitare pentru laboratoare. Cerinţe şi metode de încercare Trim. III INS

1667 71.100.10 ISO 901:1976 Aluminium oxide primarily used for the production of aluminium -- Determination of absolute density -- Pyknometer method

Trim. III Regulamentul nr. 440/2008

1668 71.100.30 EN 16256-2:2012 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice de scenă. Partea 2: Categorii de articole pirotehnice de scenă Trim. III INS

1669 71.100.30 EN 16256-3:2012 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice de scenă. Partea 3: Cerinţe de construcţie şi de performanţă Trim. III INS

1670 71.100.30 EN 16256-4:2012 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice de scenă. Partea 4: Cerinţe minime de etichetare şi instrucţiuni de utilizare

Trim. III INS

1671 71.100.30 EN 16256-5:2012 Articole pirotehnice. Articole pirotehnice de scenă. Partea 5: Metode de încercare Trim. III INS

1672 71.100.30 EN 16261-1:2012 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoria 4. Partea 1: Terminologie Trim. III INS

1673 71.100.30 EN 16261-2:2013 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoria 4. Partea 2: Cerinţe Trim. III INS

1674 71.100.30 EN 16261-3:2012 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoria 4. Partea 3: Metode de încercare Trim. III INS

1675 71.100.30 EN 16261-4:2012 Articole pirotehnice. Artificii de divertisment, categoria 4. Partea 1: Terminologie Trim. III INS

Page 139: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 139 din 216

1676 71.100.30 EN ISO 13938-2:1999 Explozivi pentru uz civil. Propulsanţi şi combustibili pentru rachete. Partea 2: Determinarea rezistenţei la energie electrostatică Trim. III INS

1677 71.100.35 EN 1656:2009 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul veterinar. Metodă de testare şi prescripţii (fază 2, etapă 1)

Trim. III INS

1678 71.100.35 EN 1656:2009/AC:2010

Antiseptice şi dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide a antisepticelor şi dezinfectantelor chimice utilizate în domeniul veterinar. Metodă de testare şi prescripţii (fază 2, etapă 1)

Trim. III INS

1679 71.100.35 EN 16437:2014 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suprafeţei pentru evaluarea activităţii bactericide a antisepticelor şi a dezinfectantelor chimice de uz veterinar pe suprafeţe poroase fără acţiune mecanică. Metodă de încercare şi cerinţe (faza 2, etapa 2)

Trim. III Ministerul Sanatatii

1680 71.100.40 ISO 304:1985 Surface active agents -- Determination of surface tension by drawing up liquid films Trim. III Regulamentul

nr. 440/2008

1681 71.100.80 EN 12907:2009 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Cărbune pirolizat Trim. III INS

1682 73.020 EN 12370:1999 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenţei la cristalizare a sării Trim. III INS

1683 73.060.10 ISO 2599:2003 Iron ores -- Determination of phosphorus content -- Titrimetric method Trim. III INS

1684 73.080 EN ISO 10058-1:2008 Analiza chimică a produselor refractare magnezitice şi dolomitice (metodă alternativă metodei prin fluorescenţă cu raze X). Partea 1: Aparatură, reactivi, dizolvare şi determinarea gravimetrică a conţinutului de silice

Trim. III INS

1685 73.080 EN ISO 10058-2:2008 Analiza chimică a produselor refractare magnezitice şi dolomitice (metodă alternativă metodei prin fluorescenţă cu raze X). Partea 2: Metode de analiză chimică pe cale umedă

Trim. III INS

Page 140: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 140 din 216

1686 73.080 EN ISO 10058-3:2008 Analiza chimică a produselor refractare magnezitice şi dolomitice (metodă alternativă metodei prin fluorescenţă cu raze X). Partea 3: Metode prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (FAAS) şi spectrometrie de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP- AES)

Trim. III INS

1687 73.100.30 EN 1552:2003 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Maşini mobile de abataj frontal. Cerinţe de securitate pentru haveze cu tambur şi pluguri

Trim. III INS

1688 73.120 EN 15162:2008 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Cerinţe de securitate pentru ferăstraie alternative Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 15162:2011 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Cerinţe de securitate pentru ferăstraie alternative

1689 73.120 EN 15163:2008 Utilaje şi instalaţii de extracţie şi procesarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru ferăstraie cu cablu diamantat Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 15163:2011 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru ferăstraie cu cablu diamantat

1690 73.120 EN 15164:2008 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru maşini de tăiat cu lanţ şi cu bandă Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 15164:2011 Maşini şi instalaţii pentru extracţia şi prelucrarea pietrei naturale. Securitate. Cerinţe pentru maşini de tăiat cu lanţ şi cu bandă

1691 75.040 EN ISO 3735:1999 Ţiţei şi păcură. Determinarea conţinutului de sediment. Metoda prin extracţie Trim. III INS

1692 75.040 EN ISO 3838:2004 Ţiţei şi produse petroliere lichide sau solide. Determinarea densităţii sau a densităţii relative. Metoda picnometrului cu dop capilar şi metoda picnometrului bicapilar gradat

Trim. III INS

1693 75.040 EN ISO 9029:1995 Ţiţei. Determinarea conţinutului de apă. Metoda distilării Trim. III INS

GOST 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды

1694 75.060 EN ISO 10101-1:1998 Gaz natural. Dozarea apei prin metoda Karl Fischer. Partea 1: Introducere Trim. III INS

1695 75.060 EN ISO 10101-2:1998 Gaz natural. Dozarea apei prin metoda Karl Fischer. Partea 2: Metoda prin titrare Trim. III INS

1696 75.060 EN ISO 10101-3:1998 Gaz natural. Dozarea apei prin metoda Karl Fischer. Partea 3: Metoda coulometrică Trim. III INS

1697 75.060 EN ISO 10715:2000 Gaz natural. Linii directoare pentru eşantionare Trim. III INS SM GOST 31370:2009 (ISO 10715:1997)

Gaz natural. Ghid de eşantionare

1698 75.060 EN ISO 3993:1995 Gaz petrolier lichefiat şi hidrocarburi uşoare. Determinarea densităţii sau a densităţii relative. Metoda cu densimetrul sub presiune

Trim. III INS

Page 141: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 141 din 216

1699 75.060 EN ISO 6326-1:2009 Gaz natural. Determinarea compuşilor cu sulf. Partea 1: Introducere generală Trim. III INS

1700 75.060 EN ISO 6326-3:1997 Gaz natural. Determinarea compuşilor cu sulf. Partea 3: Determinarea hidrogenului sulfurat, tiolilor şi sulfurii de carbonil prin potenţiometrie

Trim. III INS

1701 75.060 EN ISO 6326-5:1997 Gaz natural. Determinarea compuşilor cu sulf. Partea 5: Metoda de combustie Lingener Trim. III INS

1702 75.060 EN ISO 6570:2004 Gaz natural. Determinarea conţinutului potenţial de hidrocarburi lichide. Metode gravimetrice Trim. III INS

1703 75.060 EN ISO 13734:2013 Gaz natural. Compuşi organici utilizaţi ca odoranţi. Cerinţe şi metode de încercare Trim. III INS

1704 75.060 EN ISO 19739:2005 Gaz natural. Determinarea compuşilor cu sulf prin cromatografie Trim. III INS

1705 75.060 EN ISO 19739:2005/AC:2009

Gaz natural. Determinarea compuşilor cu sulf prin cromatografie în fază gazoasă Trim. III INS

1706 75.080 EN 13131:2000 Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de nichel şi vanadiu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică

Trim. III INS

1707 75.080 EN ISO 14597:1999 Produse petroliere. Determinarea concentraţiei vanadiului şi nichelului. Spectrometrie de fluorescenţă de raze X cu dispersie după lungimea de undă

Trim. III INS

1708 75.080 EN ISO 14935:1998 Produse petroliere şi înrudite. Determinarea persistenţei unei flăcări pe un fitil imersat într-un fluid rezistent la foc

Trim. III INS

1709 75.100 EN 15944:2010 Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de nichel şi vanadiu. Metodă spectrometrică de emisie optică în plasmă cuplată inductiv (ICP OES) Trim. III INS

1710 75.100 EN 12081:2007+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Cutii de osii. Unsori lubrifianteTrim. III INS

1711 75.100 EN ISO 4263-1:2004 Ţiţei şi produse înrudite. Determinarea comportării la îmbătrânire a fluidelor şi uleiurilor aditivate. Testul TOST. Partea 1: Metoda pentru uleiuri minerale Trim. III INS

1712 75.140 EN 1425:2012 Bitum şi lianţi bituminoşi. Caracterizarea proprietăţilor senzoriale Trim. III INS

1713 75.140 EN 1428:2012 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea conţinutului de apă din emulsiile bituminoase. Metoda distilării azeotrope

Trim. III INS

1714 75.140 EN 1430:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea polarităţii particulelor emulsiilor bituminoase Trim. III INS

Page 142: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 142 din 216

1715 75.140 EN 1431:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea prin distilare a liantului rezidual şi a distilatului uleios din emulsiile bituminoase

Trim. III INS

1716 75.140 EN 1108:1999 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperiş. Determinarea stabilităţii formei la variaţii ciclice de temperatură Trim. III INS

1717 75.140 EN 12606-1:2007 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea conţinutului de parafine. Partea 1: Metoda distilării Trim. III INS

GOST 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина

1718 75.140 EN 12606-2:1999 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea conţinutului de parafine. Partea 2: Metoda prin extracţie Trim. III INS

GOST 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина

1719 75.140 EN 12607-1:2014 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT Trim. III INS

SM STB EN 12607-1:2013

Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 1: Metoda RTFOT

1720 75.140 EN 12607-2:2014 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT Trim. III INS

SM EN 12607-2:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 2: Metoda TFOT

1721 75.140 EN 12607-3:2014 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 3: Metoda RFT Trim. III INS

SM EN 12607-3:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea rezistenţei la întărire sub efectul căldurii şi aerului. Partea 3: Metoda RFT

1722 75.140 EN 12592:2014 Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea solubilităţiiTrim. III INS

SM STB EN 12592:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Metoda de determinare a solubilităţii

1723 75.160 EN 15984:2011 Industrie petrolieră şi produse. Determinarea compoziţiei gazelor de rafinărie combustibile şi calculul conţinutului de carbon şi a puterii calorifice. Metoda cromatografică în fază gazoasă

Trim. III INS

1724 75.160.10 EN 1860-4:2004 Aparate, combustibili solizi şi aprinzătoare pentru grătare de frigere în aer liber. Partea 4: Grătare de frigere de unică întrebuinţare care utilizează combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare

Trim. III INS

1725 75.160.10 EN 14778:2011 Ventilarea în clădiri. Proiectarea şi dimensionarea instalaţiilor de ventilare rezidenţiale Trim. III INS

1726 75.160.20 EN 238:1996 Produse petroliere. Benzina. Determinarea conţinutului de benzen prin spectrometrie în infraroşu

Trim. III INS

Page 143: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 143 din 216

1727 75.160.20 EN 238:1996/A1:2003 Produse petroliere lichide. Benzină. Determinarea conţinutului de benzen prin spectrometrie în infraroşu

Trim. III INS

1728 75.160.20 EN 241:2000 Produse petroliere lichide. Determinarea conţinutului de sodiu. Metodă prin spectrometrie de absorbţie atomică

Trim. III INS

1729 75.160.20 CEN/TR 15139:2005 Produse petroliere şi alte lichide. Aplicabilitatea metodelor de încercare la determinarea sulfului din benzină şi carburant diesel

Trim. III INS

1730 75.160.20 EN 13016-2:2007 Produse petroliere lichide. Presiune de vapori. Partea 2: Determinarea presiunii de vapori absolute (PVA) între 40 grade C şi 100 grade C

Trim. III INS

1731 75.160.20 EN ISO 3830:1995 Produse petroliere. Determinarea conţinutului de plumb din benzine. Metoda cu monoclorură de iod Trim. III INS

1732 75.160.30 EN ISO 13758:1996 Gaze petroliere lichefiate. Evaluarea gradului de uscare a propanului. Metoda de givrare a robinetului Trim. III INS

1733 75.180.10 EN ISO 10417:2004 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de robinete de siguranţă de la fundul sondei. Proiectare, montare, funcţionare şi rectificare Trim. III INS

1734 75.180.10 EN ISO 10418:2003 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Instalaţii marine de producţie. Sisteme de securitate pentru operaţiile principale de la suprafaţă Trim. III INS

1735 75.180.10 EN ISO 10418:2003/AC:2009

Industriile petrolului şi gazelor naturale. Instalaţii marine de producţie. Analiza, proiectarea, montarea şi încercarea sistemelor de securitate pentru operaţiile principale de la suprafaţă

Trim. III INS

1736 75.180.10 EN ISO 10424-2:2007 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Echipamente de foraj rotativ. Partea 2: Filetare şi control cu calibre al îmbinărilor filetate cu umăr pentru garniturile de foraj

Trim. III INS

1737 75.180.10 EN ISO 13533:2001 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Echipament pentru foraj şi extracţie. Echipament prin care se efectuează forajul

Trim. III INS

1738 75.180.10 EN ISO 13533:2001/AC:2006

Industriile petrolului şi gazelor naturale. Echipament pentru foraj şi extracţie. Echipament prin care se efectuează forajul

Trim. III INS

1739 75.180.10 EN ISO 13628-1:2005 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Proiectarea şi exploatarea sistemelor de producţie submarină. Partea 1: Cerinţe generale şi recomandări Trim. III INS

Page 144: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 144 din 216

1740 75.180.10 EN ISO 13628-1:2005/A1:2010

Industriile petrolului şi gazelor naturale. Proiectarea şi exploatarea sistemelor de producţie submarină. Partea 1: Cerinţe generale şi recomandări Amendament 1: Revizuirea articolului 6

Trim. III INS

1741 75.180.10 EN ISO 13702:1999 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Prevenirea şi micşorarea efectelor incendiilor şi exploziilor pe instalaţii marine de producţie. Condiţii tehnice şi linii directoare

Trim. III INS

1742 75.180.10 EN ISO 16070:2005 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Echipament de la talpa sondei. Locatoare de tip R şi nipluri de fixare

Trim. III INS

1743 75.180.10 EN ISO 17776:2002 Industriile petrolului şi gazelor naturale . Instalaţii marine de producţie. Linii directoare referitoare la instrumentele şi tehnicile de identificare a pericolelor şi apreciere a riscurilor

Trim. III INS

1744 75.180.10 EN ISO 19900:2013 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Cerinţe generale pentru structuri marine Trim. III INS

1745 75.180.30 EN 13352:2012 Stabilirea performanţei dispozitivelor de măsurare automată a nivelului din rezervor Trim. III INS

1746 75.180.30 EN ISO 8222:2002 Sisteme de măsurare a produselor petroliere. Etalonare. Corecţii de temperatură la sisteme de referinţă volumetrice de măsurare

Trim. III INS

1747 75.200 EN 14163:2001 Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor Trim. III INS

1748 75.200 EN 14163:2001/AC:2006

Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Sudarea conductelor Trim. III INS

1749 75.200 EN 1918-4:1998 Sisteme de alimentare cu gaz. Depozitarea subterană a gazului. Partea 4: Recomandări funcţionale pentru depozitarea în mine

Trim. III INS

1750 77.040.10 EN 23878:1993 Metale dure. Încercarea de duritate VickersTrim. III INS

GOST 25172-82 (ISO 3878-83)

Сплавы твердые спеченные. Метод определения твердости по Виккерсу

1751 77.040.10 EN 23995:1993 Pulberi metalice. Determinarea rezistenţei comprimatelor rectangulare în stare crudă Trim. III INS

GOST 25282-93(ISO 3995-85)

Порошки металлические. Метод определения прочности прессовок

1752 77.040.10 EN 24489:1993 Aliaje dure sinterizate. Prelevare şi încercări

Trim. III INS

GOST 20559-75 (ISO 4489-78, ISO 4884-78)

Сплавы твердые, материалы керамические инструментальные. Правила приемки и методы отбора проб

Page 145: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 145 din 216

1753 77.040.10 EN 24506:1993 Aliaje dure şi sinterizate. Încercarea la compresiune

Trim. III INS

GOST 27034-86 (ISO 4506-79)

Сплавы твердые спеченные. Метод определения предела прочности и предела текучести при сжатии

1754 77.040.10 EN 24884:1993 Aliaje dure sinterizate. Prelevarea şi încercarea pulberilor pe epruvete sinterizate Trim. III INS

1755 77.040.10 EN 25754:1993 Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Epruvetă necrestată pentru încercarea la încovoiere prin şoc

Trim. III INS

1756 77.040.10 EN 10275:1999 Materiale metalice. Încercare la expansiune prin presiune hidraulică pe inel tubular Trim. III INS

1757 77.040.10 EN ISO 2566-1:1999 Oţel. Conversia valorilor de alungire. Partea 1: Oţeluri nealiate şi slab aliate Trim. III INS

1758 77.040.10 EN ISO 2566-2:1999 Oţel. Conversia valorilor de alungire. Partea 2: Oţeluri austenitice Trim. III INS

1759 77.040.10 EN ISO 2739:2012 Bucşe din pulberi metalice sinterizate. Determinarea rezistenţei la strivire radială Trim. III INS

1760 77.040.10 EN ISO 3738-1:2010 Aliaje dure sinterizate. Încercarea de duritate Rockwell (scara A). Partea 1: Metoda de încercare Trim. III INS

GOST 20017-74 Сплавы твердые спеченные. Метод определения твердости по Роквеллу

1761 77.040.10 EN ISO 3738-2:2006 Aliaje dure sinterizate. Încercarea de duritate Rockwell (scara A). Partea 2: Pregătirea şi etalonarea plăcutelor etalon

Trim. III INSGOST 20017-74 Сплавы твердые спеченные.

Метод определения твердости по Роквеллу

1762 77.040.10 EN ISO 3928:2006 Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Epruvete pentru încercarea la oboseală Trim. III INS

1763 77.040.10 EN ISO 4545-1:2005 Materiale metalice. Încercarea de duritate Knoop. Partea 1: Metoda de încercare Trim. III INS

1764 77.040.10 EN ISO 4545-2:2005 Materiale metalice. Încercarea de duritate Knoop. Partea 2: Verificarea şi etalonarea maşinilor de încercare

Trim. III INS

1765 77.040.10 EN ISO 4545-3:2005 Materiale metalice. Încercarea de duritate Knoop. Partea 3: Etalonarea mostrelor etalon Trim. III INS

1766 77.040.10 EN ISO 6506-2:2014 Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 2: Verificarea şi etalonarea aparatelor de încercarea Trim. III INS

GOST 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия

1767 77.040.10 EN ISO 6506-3:2014 Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 3: Etalonarea mostrelor etalon Trim. III INS

1768 77.040.10 EN ISO 6508-2:2005 Materiale metalice. Încercarea de duritate Rockwell. Partea 2: Verificarea şi etalonarea maşinilor de încercare (scările A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Trim. III INS

Page 146: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 146 din 216

1769 77.040.10 EN ISO 6508-3:2005 Materiale metalice. Încercarea de duritate Rockwell. Partea 3: Etalonarea mostrelor etalon (scările A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

Trim. III INS

1770 77.040.10 EN ISO 6507-2:2005 Materiale metalice. Încercarea de duritate Vickers. Partea 2: Verificarea şi etalonarea maşinilor de încercare

Trim. III INS

1771 77.040.10 EN ISO 6507-3:2005 Materiale metalice. Încercarea de duritate Vickers. Partea 3: Etalonarea mostrelor etalon Trim. III INS

1772 77.040.10 EN ISO 7799:2000 Materiale metalice. Table şi benzi cu grosime mai mică sau egală cu 3 mm. Încercarea la îndoire alternantă

Trim. III INSGOST 13813-68 (ISO 7799-85)

Металлы. Метод испытания на перегиб листов и лент толщиной менее 4 мм

1773 77.040.10 EN ISO 8491:2004 Materiale metalice. Ţevi. Încercarea la îndoire a tronsonului Trim. III INS

1774 77.040.10 EN ISO 8492:2013 Materiale metalice. Ţevi. Încercarea la aplatizare Trim. III INS

1775 77.040.10 EN ISO 8495:2013 Materiale metalice. Ţevi. Încercarea la lărgire a inelului Trim. III INS

1776 77.040.10 EN ISO 8496:2013 Materiale metalice. Ţevi. Încercarea la tracţiune pe inel Trim. III INS

1777 77.040.10 EN ISO 204:2009 Materiale metalice. Încercare la fluaj prin tracţiune monoaxială. Metodă de încercare Trim. III INS

1778 77.040.10 EN ISO 6506-4:2014 Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate Trim. III INS

SM EN ISO 6506-4:2013 Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate

1779 77.040.20 EN 12680-1:2003 Turnătorie. Examinarea cu ultrasunete. Partea 1: Piese turnate din oţel pentru utilizări generale Trim. III INS

1780 77.040.20 EN 12680-2:2003 Turnătorie. Examinarea cu ultrasunete. Partea 2: Piese turnate din oţel pentru componente foarte solicitate

Trim. III INS

1781 77.040.20 EN 12681:2003 Turnătorie. Examinare radiografică Trim. III INS1782 77.040.29 EN 12441-4:2003 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 4:

Determinarea conţinutului de fier din aliajele de zinc. Metodă spectrofotometrică

Trim. III INS

1783 77.040.30 EN 14242:2004 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţie chimică. Analiză prin spectrometrie de emisie optică în plasmă cuplată inductiv

Trim. III INS

1784 77.040.30 EN 14361:2004 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Analiză chimică. Prelevare din metal topit Trim. III INS

1785 77.040.30 EN 15915:2010 Cupru şi aliaje de cupru. Determinarea conţinutului de argint. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (SAAF) Trim. III INS

Page 147: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 147 din 216

1786 77.040.30 EN 27627-1:1993 Aliaje dure sinterizate. Analiza chimică prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără. Partea 1: Prescripţii generale

Trim. III INS

1787 77.040.30 EN 27627-2:1993 Aliaje dure sinterizate. Analiza chimică prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără. Partea 2: Determinarea conţinutului de calciu, potasiu, magneziu şi sodiu la valori cuprinse între 0,001% (m/m) şi 0,02% (m/m)

Trim. III INS

1788 77.040.30 EN 27627-3:1993 Aliaje dure sinterizate. Analiza chimică prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără. Partea 3: Determinarea conţinutului de cobalt, fier, mangan şi nichel la valori cuprinse între 0,01% şi 0,5% (m/m)

Trim. III INS

1789 77.040.30 EN 27627-4:1993 Aliaje dure sinterizate. Analiza chimică prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără. Partea 4: Determinarea conţinutului de molibden, titan şi vanadiu la valori cuprinse între 0,01% şi 0,5% (m/m)

Trim. III INS

1790 77.040.30 EN 27627-5:1993 Aliaje dure sinterizate. Analiza chimică prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără. Partea 5: Determinarea conţinutului de cobalt, fier, mangan, molibden, nichel, titan şi vanadiu pentru valori cuprinse între 0,5% (m/m) şi 2% (m/m)

Trim. III INS

1791 77.040.30 EN 27627-6:1993 Aliaje dure sinterizate. Analiza chimică prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără. Partea 6: Determinarea conţinutului de crom pentru valori cuprinse între 0,01% (m/m) şi 2% (m/m)

Trim. III INS

1792 77.040.30 EN 24505:1993 Aliaje dure sinterizate. Determinarea metalografică a porozităţii şi a carbonului liber Trim. III INS

1793 77.040.30 EN 24938:1990 Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de nichel. Metoda gravimetrică sau volumetrică Trim. III INS

GOST 22536.9-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля

1794 77.040.30 EN 24938:1990/AC:1991

Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de nichel. Metoda gravimetrică sau vizuală Trim. III INS

1795 77.040.30 EN 24943:1990 Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea conţinutului de cupru. Metoda spectrometrică de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INSGOST 22536.8-87 Сталь углеродистая и чугун

нелегированный. Методы определения меди

1796 77.040.30 EN 24943:1990/AC:1991

Analize chimice ale metalelor feroase. Determinarea conţinutului de cupru. Metoda spectrometrică de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

Page 148: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 148 din 216

1797 77.040.30 EN 573-2:1994 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastică. Partea 2: Sistem de simbolizare bazat pe simboluri chimice

Trim. III INS

GOST 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

1798 77.040.30 EN 573-5:2007 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastică. Partea 5: Codificarea produselor standardizate obţinute prin deformare plastică

Trim. III INS

1799 77.040.30 EN 10136:1989 Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea conţinutului de nichel din oţeluri şi fonte. Metoda spectrometrică de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

GOST 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля

1800 77.040.30 EN 10177:1989 Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea conţinutului de calciu din oţeluri. Metoda spectrometrică de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

1801 77.040.30 EN 10178:1989 Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea conţinutului de niobiu din oţeluri. Metoda spectrofotometrică

Trim. III INSGOST 12361-2002 Стали легированные и

высоколегированные. Методы определения ниобия

1802 77.040.30 EN 10179:1989 Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea conţinutului de azot (urme) din oţel. Metoda spectrofotometrică

Trim. III INS

1803 77.040.30 EN 10181:1989 Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea conţinutului de plumb din oţeluri. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

1804 77.040.30 EN 10184:2006 Analize chimice ale materialelor feroase Determinarea conţinutului de fosfor din oţeluri şi fonte nealiate. Metoda spectrofotometrică cu albastru de molibden

Trim. III INS

GOST 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора

1805 77.040.30 EN 10188:1989 Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea conţinutului de crom din fonte şi oţeluri. Metoda spectrometrică de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

GOST 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома

1806 77.040.30 EN 10211:2013 Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea conţinutului de titan din fonte şi oţeluri. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

GOST 12356-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана

1807 77.040.30 EN 12441-1:2001 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 1: Determinarea conţinutului de aluminiu din aliajele de zinc. Metoda titrimetrică

Trim. III INSGOST 25284.1-95 Сплавы цинковые. Методы

определения алюминия

1808 77.040.30 EN 12441-1:2001/A1:2004

Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 1: Determinarea conţinutului de aluminiu din aliajele de zinc. Metoda titrimetrică

Trim. III INS

Page 149: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 149 din 216

1809 77.040.30 EN 12441-2:2001 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 2: Determinarea conţinutului de magneziu din aliajele de zinc. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

1810 77.040.30 EN 12441-2:2001/A1:2003

Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 2: Determinarea conţinutului de magneziu din aliajele de zinc. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

1811 77.040.30 EN 12441-2:2001/A2:2004

Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 2: Determinarea conţinutului de magneziu din aliajele de zinc. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

1812 77.040.30 EN 12441-3:2001 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 3: Determinarea conţinutului de plumb, cadmiu şi cupru. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

1813 77.040.30 EN 12441-5:2003 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 5: Determinarea conţinutului de fier din zinc primar. Metodă spectrofotometrică

Trim. III INS

1814 77.040.30 EN 12441-6:2003 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 6: Determinarea conţinutului de aluminiu şi de fier. Metodă spectrometrică de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

1815 77.040.30 EN 12441-10:2004 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 10: Determinarea conţinutului de crom şi titan din aliajele de zinc. Metoda spectrofotometrică

Trim. III INS

1816 77.040.30 EN 12441-7:2004 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 7: Determinarea conţinutului de staniu. Metodă prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără după absorbţie

Trim. III INS

GOST 25284.7-95 Сплавы цинковые. Методы определения олова

1817 77.040.30 EN 12441-8:2004 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 8: Determinarea conţinutului de staniu din zinc secundar. Metodă prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

1818 77.040.30 EN 12441-9:2004 Zinc şi aliaje de zinc. Analiză chimică. Partea 9: Determinarea conţinutului de nichel din aliajele de zinc. Metodă prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

1819 77.040.31 EN 12441-11:2006 Zinc şi aliaje de zinc. Analiza chimică. Partea 11: Determinarea conţinutului de siliciu din aliajele de zinc. Metoda spectrofotometrică

Trim. III INS

1820 77.040.99 EN 10247:2007 Determinarea micrografică a conţinutului de incluziuni nemetalice din oţeluri cu ajutorul imaginilor etalon

Trim. III INS

Page 150: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 150 din 216

1821 77.040.99 EN ISO 642:1999 Oţel. Determinarea călibilităţii prin călire frontală (încercarea Jominy) Trim. III INS

1822 77.060 EN 14868:2005 Protecţia materialelor metalice împotriva coroziunii. Recomandări pentru evaluarea riscului de coroziune în sistemele închise de apă, cu recirculare Trim. III INS

1823 77.060 EN ISO 10062:2008 Încercări la coroziune în atmosferă artificială la concentraţii foarte scăzute ale gazului (gazelor) poluant(e)

Trim. III INS

1824 77.060 EN ISO 11130:2010 Coroziunea metalelor şi aliajelor. Încercare prin imersie alternantă în soluţie salină Trim. III INS

1825 77.060 EN ISO 11306:1998 Coroziunea metalelor şi aliajelor. Principii pentru expunerea şi evaluarea metalelor şi aliajelor la suprafaţa apei de mare

Trim. III INS

1826 77.060 EN ISO 11463:2008 Coroziunea metalelor şi aliajelor. Evaluarea coroziunii în puncte Trim. III INS

1827 77.060 EN ISO 11782-1:2008 Coroziunea metalelor şi aliajelor. Încercarea la oboseală în mediu coroziv. Partea 1: Încercare ciclică la rupere

Trim. III INS

1828 77.060 EN ISO 11782-2:2008 Coroziunea metalelor şi aliajelor. Încercare la oboseală în mediu coroziv. Partea 2: Încercare de propagare a fisurii pe epruvete prefisurate

Trim. III INS

1829 77.060 EN 10229:1998 Evaluarea rezistenţei produselor de oţel la fisurare indusă de hidrogen (HIC) Trim. III INS

1830 77.060 EN ISO 3651-1:1998 Determinarea rezistenţei la coroziune intergranulară a oţelurilor inoxidabile. Partea 1: Oţeluri inoxidabile austenitice şi austenito-feritice (duplex). Încercarea la coroziune în mediu de acid azotic prin măsurarea pierderii de masă (Încercarea Huey)

Trim. III INS

GOST 6032-2003 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998)

Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии

1831 77.060 EN ISO 3651-2:1998 Determinarea rezistenţei la coroziune intergranulară a oţelurilor inoxidabile. Partea 2: Oţeluri inoxidabile feritice, austenitice şi austenito-feritice (duplex). Încercarea la coroziune în mediu care conţine acid sulfuric

Trim. III INS

GOST 6032-2003 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998)

Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии

1832 77.060 EN ISO 6509-1:2014 Coroziunea metalelor şi aliajelor. Determinarea rezistenţei la dezincare a aliajelor cupru-zinc Trim. III INS

1833 77.060 EN ISO 7441:1995 Coroziunea metalelor şi aliajelor. Determinarea coroziunii bimetalice prin încercări la coroziune în mediu exterior

Trim. III INS

1834 77.060 EN ISO 7539-2:1995 Coroziunea metalelor şi aliajelor. Încercări la coroziune sub tensiune. Partea 2: Pregătirea şi utilizarea epruvetelor încovoiate

Trim. III INS

Page 151: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 151 din 216

1835 77.060 EN ISO 7539-3:1995 Coroziunea metalelor şi aliajelor. Încercări la coroziune sub tensiune. Partea 3: Pregătirea şi utilizarea epruvetelor îndoite în formă de U

Trim. III INS

1836 77.060 EN ISO 7539-4:1995 Coroziunea metalelor şi aliajelor. Încercări la coroziune sub tensiune. Partea 4: Pregătirea şi utilizarea epruvetelor solicitate la tracţiune uniaxială Trim. III INS

1837 77.060 EN ISO 7539-5:1995 Coroziunea metalelor şi aliajelor. Încercări la coroziune sub tensiune. Partea 5: Pregătirea şi utilizarea epruvetelor inel în formă de C

Trim. III INS

1838 77.060 EN ISO 9400:1995 Aliaje de nichel. Determinarea rezistenţei la coroziune intergranulară Trim. III INS

1839 77.080.01 EN 24829-1:1990 Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de siliciu total. Metoda spectrofotometrică cu molibdosilicat redus. Partea 1: Conţinuturi de siliciu cuprinse intre 0,05...1%

Trim. III INS

1840 77.080.01 EN 24829-1:1990/AC:1991

Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de siliciu total. Metoda spectrofotometrică cu molibdosilicat redus. Partea 1: Conţinuturi de siliciu cuprinse între 0,05% şi 1%

Trim. III INS

1841 77.080.01 EN 24829-2:1990 Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de siliciu total. Metoda spectrofotometrică cu molibdosilicat redus. Partea 2: Conţinuturi de siliciu cuprinse intre 0,01...0,05%

Trim. III INS

1842 77.080.01 EN 24829-2:1990/AC:1991

Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de siliciu total. Metoda spectrofotometrică cu molibdosilicat redus. Partea 2: Conţinuturi de siliciu cuprinse între 0,01% şi 0,05%

Trim. III INS

1843 77.080.01 EN 24935:1991 Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de sulf. Metodă prin absorbţie în infraroşu după combustie în cuptor cu inducţie

Trim. III INSGOST 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун

нелегированный. Методы определения серы

1844 77.080.01 EN 24937:1990 Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de crom. Metoda prin titrare potenţiometrică sau vizuală Trim. III INS

GOST 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома

1845 77.080.01 EN 24937:1990/AC:1991

Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de crom . Metoda prin titrare potenţiometrică sau vizuală Trim. III INS

1846 77.080.01 EN 24946:1990 Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de cupru. Metoda spectrofotometrică cu 2,2'-dichinolil Trim. III INS

GOST 22536.12-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди

1847 77.080.01 EN 24946:1990/AC:1991

Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de cupru. Metoda spectrofotometrică cu 2,2'-dichinolil Trim. III INS

Page 152: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 152 din 216

1848 77.080.01 EN 24947:1991 Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de vanadiu. Metoda prin titrare potentiometrică Trim. III INS

GOST 22536.12-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия

1849 77.080.01 EN ISO 10280:1995 Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de titan. Metoda spectrofotometrică cu diantipirilmetan Trim. III INS

GOST 22536.11-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана

1850 77.080.01 EN ISO 10700:1995 Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de mangan. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

1851 77.080.01 EN ISO 10720:2007 Fonte şi oţeluri. Determinarea conţinutului de azot. Metoda prin conductibilitate termică după topire în curent de gaz inert

Trim. III INS

1852 77.080.20 EN 29658:1991 Oţel. Determinarea conţinutului de aluminiu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără Trim. III INS

1853 77.080.20 EN 10027-1:2005 Sisteme de simbolizare a oţelurilor. Partea 1: Simbolizarea alfa numerică Trim. III INS

1854 77.080.20 EN 10027-2:1992 Sisteme de simbolizare pentru oţeluri. Partea 2: Sistemul numeric Trim. III INS

1855 77.100 EN 24159:1989 Feromangan şi ferosilicomangan. Determinarea conţinutului de mangan. Metoda potenţiometrică Trim. III INS

GOST 21876.1-76 Ферромарганец. Метод определения марганца

1856 77.100 EN 24159:1989/AC1:1989

Feromangan şi ferosilicomangan. Determinarea conţinutului de mangan. Metoda potenţiometrică Trim. III INS

1857 77.100 EN 26352:1991 Feronichel. Determinarea conţinutului de nichel. Metoda gravimetrică cu dimetilglioximă Trim. III INS

1858 77.100 EN 26501:1992 Feronichel. Specificaţii şi condiţii de livrare Trim. III INS1859 77.100 EN 27520:1991 Feronichel. Determinarea conţinutului de cobalt.

Metoda spectrometrică de absorbţie atomică în flacără

Trim. III INS

1860 77.100 EN 28049:1992 Feronichel în granule. Prelevare probe pentru analiză Trim. III INS

1861 77.100 EN 28050:1992 Feronichel în lingouri sau în bucăţi. Prelevarea probelor pentru analiză Trim. III INS

1862 77.100 EN 28343:1991 Feronichel. Determinarea conţinutului de siliciu. Metoda gravimetrică Trim. III INS

1863 77.120.01 EN 10302:2008 Oţeluri, aliaje de nichel şi de cobalt rezistente la fluaj Trim. III INS

1864 77.120.10 EN 13920-7:2003 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Materiale recirculabile. Partea 7: Material recirculabil provenit de la piese turnate

Trim. III INS

1865 77.120.10 EN 1669:1996 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Metode de încercare. Determinarea înălţimii de ondulare după ambutisarea tablelor şi benzilor

Trim. III INS

Page 153: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 153 din 216

1866 77.120.10 EN 573-3:2013 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastică. Partea 3: Compoziţia chimică şi forma produselor Trim. III INS

1867 77.120.10 EN 575:1995 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Prealiaje obţinute prin topire. Condiţii tehnice Trim. III INS

1868 77.120.20 EN 12421:1998 Magneziu şi aliaje de magneziu. Magneziu nealiat Trim. III INS

1869 77.120.20 EN 12438:1998 Magneziu şi aliaje de magneziu. Aliaje de magneziu pentru anozi turnaţi Trim. III INS

1870 77.120.30 EN 1412:1995 Cupru şi aliaje de cupru. Sistem european de simbolizare numerică Trim. III INS

1871 77.120.30 EN 14941:2006 Cupru şi aliaje de cupru. Determinarea conţinutului de cobalt. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (SAAF) Trim. III INS

1872 77.120.30 EN 14942-2:2006 Cupru şi aliaje de cupru. Determinarea conţinutului de arsen. Partea 2: Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (SAAF) Trim. III INS

1873 77.120.30 EN 15622:2010 Cupru şi aliaje de cupru. Determinarea conţinutului de plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (SAAF) Trim. III INS

1874 77.120.30 EN 1981:2003 Cupru şi aliaje de cupru. Prealiaje Trim. III INS1875 77.120.30 EN 12893:2000 Cupru şi aliaje de cupru. Determinarea indicelui de

alungire a spiralei Trim. III INS GOST 28515-97 Медь. Метод испытания проб на удлинение спирали

1876 77.120.40 EN 27526:1991 Nichel, feronichel şi aliaje de nichel. Determinarea conţinutului de sulf. Metoda prin absorbţie în infraroşu după combustie în cuptor cu inducţie Trim. III INS

1877 77.120.40 EN 27527:1991 Nichel, feronichel şi aliaje de nichel. Determinarea conţinutului de sulf. Metoda prin titrare iodometrică după combustie în cuptor cu inducţie Trim. III INS

1878 77.120.40 EN 10095:1999 Oţeluri şi aliaje de nichel refractare Trim. III INS1879 77.120.40 EN

10095:1999/AC:2001Oţeluri şi aliaje de nichel refractare

Trim. III INS

1880 77.120.60 EN 14290:2004 Zinc şi aliaje de zinc. Materii prime secundare Trim. III INS1881 77.120.60 EN 1774:1997 Zinc şi aliaje de zinc. Aliaje pentru turnătorie. Lingou

şi lichid Trim. III INS GOST 19424-74 Сплавы цинковые литейные в чушках. Технические условия

1882 77.120.60 EN 611-1:1995 Staniu şi aliaje de staniu. Aliaje staniu - plumb şi produse de aliaje staniu-plumb. Partea 1: Aliaje staniu-plumb

Trim. III INS

Page 154: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 154 din 216

1883 77.120.60 EN 1179:2003 Zinc şi aliaje de zinc. Zinc primar Trim. III INS GOST 3640-94 Цинк. Технические условия1884 77.120.60 EN 12060:1997 Zinc şi aliaje de zinc. Metodă de prelevare.

Specificaţii Trim. III INS

1885 77.120.60 EN 13283:2002 Zinc şi aliaje de zinc. Zinc secundar Trim. III INS1886 77.140 EN 10267:1998 Oţeluri de tip ferito-perlitic durificabile prin precipitare

peste temperatura de deformare la cald Trim. III INS

1887 77.140.01 ISO 630-1:2011 Structural steels -- Part 1: General technical delivery conditions for hot-rolled products Trim. III Directiva

86/298/CEE1888 77.140.01 ISO 630-2:2011 Structural steels -- Part 2: Technical delivery

conditions for structural steels for general purposes Trim. III Directiva 86/298/CEE

1889 77.140.01 ISO 630-3:2012 Structural steels -- Part 3: Technical delivery conditions for fine-grain structural steels Trim. III Directiva

86/298/CEE1890 77.140.01 ISO 630-4:2012 Structural steels -- Part 4: Technical delivery

conditions for high-yield-strength quenched and tempered structural steel plates

Trim. III Directiva 86/298/CEE

1891 77.140.01 EN 10021:2006 Condiţii tehnice generale de livrare pentru produse de oţel Trim. III INS

1892 77.140.10 EN 10025-2:2004 Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii nealiate

Trim. III INS

1893 77.140.10 EN 10025-2:2004/AC:2005

Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii nealiate

Trim. III INS

1894 77.140.10 EN 10025-3:2004 Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 3: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii sudabile cu granulaţie fină în stare normalizată/laminare normalizată

Trim. III INS

1895 77.140.10 EN 10025-4:2004 Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii sudabile cu granulaţie fină obţinute prin laminare termomecanică

Trim. III INS

1896 77.140.10 EN 10025-5:2004 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii cu rezistenţă îmbunătăţită la coroziunea atmosferică

Trim. III INS

1897 77.140.10 EN 10025-6:2004+A1:2009

Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 6: Condiţii tehnice de livrare pentru produse plate din oţel cu limită de curgere ridicată în stare călită şi revenită

Trim. III INS

1898 77.140.10 EN 10083-1:2006 Oţeluri pentru călire şi revenire. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare Trim. III INS

Page 155: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 155 din 216

1899 77.140.10 EN 10084:2008 Oţeluri de cementare. Condiţii tehnice de livrare Trim. III INS1900 77.140.10 EN 10085:2001 Oţeluri pentru nitrurare. Condiţii tehnice de livrare Trim. III INS

1901 77.140.10 EN 10225:2009 Oţeluri de construcţii sudabile destinate platformelor marine fixe. Condiţii tehnice de livrare Trim. III INS

1902 77.140.10 EN ISO 683-17:2014 Oţeluri pentru tratamente termice. Oţeluri aliate şi oţeluri pentru automate. Partea 17: Oţeluri pentru rulmenţi

Trim. III INS

1903 77.140.15 EN ISO 15630-1:2010 Oţel pentru armarea şi precomprimarea betonului. Metode de încercare. Partea 1: Bare, sârme laminate şi sârme pentru armarea betonului Trim. III INS

1904 77.140.15 EN ISO 15630-2:2010 Oţel pentru armarea şi precomprimarea betonului. Metode de încercare. Partea 2: Plase sudate Trim. III INS

1905 77.140.15 EN ISO 15630-3:2010 Oţel pentru armarea şi precomprimarea betonului. Metode de încercare. Partea 3: Oţel pentru precomprimare

Trim. III INS

1906 77.140.20 ISO 630-5:2014 Structural steels -- Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance

Trim. III Directiva 86/298/CEE

1907 77.140.20 EN 10088-1:2014 Oţeluri inoxidabile. Partea 1: Lista oţelurilor inoxidabile Trim. III INS

1908 77.140.20 EN 10088-2:2014 Oţeluri inoxidabile. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări generale

Trim. III INS

1909 77.140.20 EN 10088-3:2014 Oţeluri inoxidabile. Partea 3: Condiţii tehnice de livrare pentru semifabricate, bare, sârme laminate, sârme trase, profile şi produse formate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări generale

Trim. III INS

1910 77.140.20 EN 10250-1:1999 Piese forjate din oţel pentru uz general. Partea 1: Condiţii generale Trim. III INS

1911 77.140.20 EN 10250-2:1999 Piese forjate din oţel pentru uz general. Partea 2: Oţeluri nealiate de calitate şi oţeluri speciale Trim. III INS

1912 77.140.20 EN 10250-3:1999 Piese forjate din oţel pentru uz general. Partea 3: Oţeluri aliate speciale Trim. III INS

1913 77.140.20 EN 10250-4:1999 Piese forjate din oţel pentru uz general. Partea 4: Oţeluri inoxidabile Trim. III INS

1914 77.140.20 EN ISO 9445-1:2010 Oţel inoxidabil laminat la rece continuu. Toleranţe la dimensiuni şi la formă. Partea 1: Benzi înguste şi benzi înguste tăiate la lungime

Trim. III INS

Page 156: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 156 din 216

1915 77.140.20 EN ISO 9445-2:2010 Oţel inoxidabil laminat la rece continuu. Toleranţe la dimensiuni şi la formă. Partea 2: Benzi late şi table Trim. III INS

1916 77.140.25 EN 10092-1:2003 Oţel lat laminat la cald pentru arcuri. Partea 1: Oţel lat. Dimensiuni şi toleranţe la dimensiuni şi la formă Trim. III INS

1917 77.140.25 EN 10092-2:2003 Oţel lat laminat la cald pentru arcuri. Partea 2: Oţel lat canelat şi nervurat pentru foi de arcuri. Dimensiuni şi toleranţe la dimensiuni şi la formă Trim. III INS

1918 77.140.25 EN 10089:2002 Oţel laminat la cald pentru arcuri, călit şi revenit. Condiţii tehnice de livrare Trim. III INS

1919 77.140.25 EN 10151:2002 Benzi de oţel inoxidabil pentru arcuri. Condiţii tehnice de livrare Trim. III INS

1920 77.140.50 EN 10149-1:2013 Produse plate laminate la cald din oţeluri cu limită de curgere ridicată pentru deformare la rece. Partea 1: Condiţii generale tehnice de livrare Trim. III INS

1921 77.140.50 EN 10149-2:2013 Produse plate laminate la cald din oţeluri cu limită de curgere ridicată pentru deformare la rece. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri obţinute prin laminare termomecanică

Trim. III INS

1922 77.140.50 EN 10149-3:2013 Produse plate laminate la cald din oţeluri cu limită de curgere ridicată pentru deformare la rece. Partea 3: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri în stare normalizată sau laminate normalizant

Trim. III INS

1923 77.140.50 EN 10163-1:2004 Condiţii de livrare privind starea suprafeţei tablelor, platbenzilor şi profilelor de oţel laminate la cald. Partea 1: Condiţii generale

Trim. III INS

1924 77.140.50 EN 10163-1:2004/AC:2007

Condiţii de livrare privind starea suprafeţei tablelor, platbenzilor şi profilelor de oţel laminate la cald. Partea 1: Condiţii generale

Trim. III INS

1925 77.140.50 EN 10163-2:2004 Condiţii de livrare privind starea suprafeţei tablelor, platbenzilor şi profilelor de oţel laminate la cald. Partea 2: Table şi platbenzi

Trim. III INS

1926 77.140.50 EN 10029:2010 Table de oţel laminate la cald, cu grosimi mai mari sau egale cu 3 mm. Toleranţe la dimensiuni şi de formă

Trim. III INS

1927 77.140.50 EN 10048:1996 Bandă îngustă de oţel laminată la cald. Toleranţă la dimensiuni şi la formă Trim. III INS

1928 77.140.50 EN 10051:2010 Table, benzi late şi benzi late fâşiate laminate continuu la cald, din oţeluri aliate şi nealiate. Toleranţe la dimensiuni şi de formă

Trim. III INS

Page 157: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 157 din 216

1929 77.140.50 EN 10067:1996 Oţel lat cu bulb laminat la cald. Dimensiuni şi toleranţe la formă, la dimensiuni şi la masă Trim. III INS

1930 77.140.50 EN 10087:1998 Oţeluri pentru automate. Condiţii tehnice de livrare pentru semifabricate, bare şi sârme laminate la cald Trim. III INS

1931 77.140.50 EN 10106:2007 Table şi benzi magnetice din oţel cu grăunţi neorientaţi laminate la rece şi livrate în stare finită Trim. III INS

1932 77.140.50 EN 10107:2014 Table şi benzi din oţel magnetic cu grăunţi orientaţi livrate în stare finită Trim. III INS

1933 77.140.50 EN 10130:2006 Produse plate laminate la rece din oţel cu conţinut scăzut de carbon pentru formare la rece. Condiţii tehnice de livrare

Trim. III INS

1934 77.140.50 EN 10131:2006 Produse plate laminate la rece, neacoperite sau acoperite electrochimic cu zinc sau zinc-nichel, din oţel cu conţinut scăzut de carbon sau din oţel cu limită de curgere ridicată, pentru formare la rece. Toleranţe la dimensiuni şi de formă

Trim. III INS

1935 77.140.50 EN 10139:1997 Benzi înguste, laminate la rece din oţeluri cu conţinut scăzut de carbon pentru deformare la rece. Condiţii tehnice de livrare

Trim. III INS

1936 77.140.50 EN 10140:2006 Bandă îngustă laminată la rece. Toleranţe la dimensiuni şi la formă Trim. III INS

1937 77.140.50 EN 10143:2006 Table şi benzi de oţel acoperite termic continuu. Toleranţe la dimensiuni şi la formă Trim. III INS

1938 77.140.50 EN 10152:2009 Produse plate laminate la rece din oţel, acoperite electrochimic cu zinc, pentru formare la rece. Condiţii tehnice de livrare

Trim. III INS

1939 77.140.50 EN 10152:2009/AC:2011

Produse plate laminate la rece din oţel, acoperite electrochimic cu zinc, pentru formare la rece. Condiţii tehnice de livrare

Trim. III INS

1940 77.140.50 EN 10205:1991 Bandă neagră laminată la rece destinată fabricaţiei produselor plate stanate sau cromate special electrochimic

Trim. III INS

1941 77.140.50 EN 10268:2006+A1:2013

Produse de oţel. Documente de inspecţie. Listă şi descrierea informaţiilor Trim. III INS

1942 77.140.60 EN 10058:2003 Oţel lat laminat la cald pentru utilizări generale. Dimensiuni şi toleranţe la dimensiuni şi la formă Trim. III INS

1943 77.140.60 EN 10059:2003 Oţel pătrat laminat la cald pentru utilizări generale. Dimensiuni şi toleranţe la dimensiuni şi la formă Trim. III INS

Page 158: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 158 din 216

1944 77.140.60 EN 10060:2003 Oţel rotund laminat la cald pentru utilizări generale. Dimensiuni şi toleranţe la dimensiuni şi la formă Trim. III INS

1945 77.140.60 EN 10061:2003 Oţel hexagonal laminat la cald pentru utilizări generale. Dimensiuni şi toleranţe la dimensiuni şi la formă

Trim. III INS

1946 77.140.60 EN 10221:1995 Clase de calitate pentru suprafaţa barelor şi sârmelor semifabricat laminate la cald. Condiţii tehnice de livrare

Trim. III INS

1947 77.140.60 EN 10263-1:2001 Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la rece. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare a oţelurilor care nu sunt destinate unui tratament termic după prelucrarea la rece

Trim. III INS

1948 77.140.60 EN 10263-1:2001/AC:2002

Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la rece. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

Trim. III INS

1949 77.140.60 EN 10263-2:2001 Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la rece. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

Trim. III INS

1950 77.140.60 EN 10263-3:2001 Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la rece. Partea 3: Condiţii tehnice de livrare a oţelurilor destinate cementării

Trim. III INS

1951 77.140.60 EN 10263-4:2001 Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la rece. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare a oţelurilor pentru călire şi revenire

Trim. III INS

1952 77.140.60 EN 10263-4:2001/AC:2002

Bare, sârme laminate şi sârme de oţel pentru deformare la rece şi extrudare la rece. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare a oţelurilor pentru călire şi revenire

Trim. III INS

1953 77.140.60 EN 10278:1999 Dimensiuni şi toleranţe ale produselor de oţel deformate la rece Trim. III INS

1954 77.140.65 EN 10223-1:2012 Sârme de oţel şi produse de sârmă pentru împrejmuiri. Partea 1: Sârmă ghimpată de oţel acoperită cu zinc sau aliaje de zinc

Trim. III INS

1955 77.140.65 EN 10223-2:2012 Sârme de oţel şi produse de sârmă pentru împrejmuiri. Partea 2: Împletituri de sârmă de oţel cu ochiuri hexagonale pentru agricultură, izolaţie şi împrejmuiri

Trim. III INS

1956 77.140.65 EN 10223-4:2012 Sârme de oţel şi produse de sârmă pentru împrejmuiri. Partea 4: Plase sudate din sârmă de oţel

Trim. III INS

Page 159: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 159 din 216

1957 77.140.65 EN 10223-5:2012 Sârme de oţel şi produse de sârmă pentru împrejmuiri. Partea 5: Împletituri înnodate şi împletituri cu legături răsucite din sârmă de oţel Trim. III INS

1958 77.140.65 EN 10223-6:2012 Sârme de oţel şi produse de sârmă pentru împrejmuiri. Partea 6: Împletituri cu torsiune simplă de oţel

Trim. III INS

1959 77.140.65 EN 10223-7:2012 Sârme de oţel şi produse de sârmă pentru împrejmuiri. Partea 7: Panouri sudate din sârmă de oţel pentru împrejmuire

Trim. III INS

1960 77.140.65 EN 12385-6:2004 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 6: Cabluri cu toroane pentru exploatări miniere cu puţ Trim. III INS

1961 77.140.65 EN 12385-7:2002 Cabluri de oţel. Securitate. Partea 7: Cabluri închise pentru exploatări miniere cu puţ Trim. III INS

1962 77.140.70 ISO 630-6:2014 Structural steels -- Part 6: Technical delivery conditions for seismic-proof improved structural steels for building

Trim. III Directiva 86/298/CEE

1963 77.140.70 EN 10056-1:1998 Corniere cu aripi egale şi inegale din oţel pentru construcţii. Partea 1: Dimensiuni Trim. III INS

1964 77.140.70 EN 10056-2:1993 Corniere cu aripi egale şi cu aripi neegale de oţel pentru construcţii. Partea 2: Toleranţe de formă şi la dimensiuni

Trim. III INS

1965 77.140.70 EN 10163-3:2004 Condiţii de livrare privind starea suprafeţei tablelor, platbenzilor şi profilelor de oţel laminate la cald. Partea 3: Profile

Trim. III INS

1966 77.140.70 EN 10248-1:1995 Palplanşe laminate la cald din oţeluri nealiate. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare Trim. III INS

1967 77.140.70 EN 10248-2:1995 Palplanşe laminate la cald din oţeluri nealiate. Partea 2:Toleranţe de formă şi la dimensiuni Trim. III INS

1968 77.140.70 EN 10249-1:1995 Palplanşe formate la rece din oţeluri nealiate. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare Trim. III INS

1969 77.140.70 EN 10249-2:1995 Palplanşe formate la rece din oţeluri nealiate. Partea 2: Toleranţe de formă şi la dimensiuni Trim. III INS

1970 77.140.70 EN 10024:1995 Profile I cu aripi înclinate laminate la cald. Toleranţe la formă şi la dimensiuni Trim. III INS

1971 77.140.70 EN 10034:1993 Profile I şi H de oţel pentru construcţii. Toleranţe de formă şi la dimensiuni Trim. III INS

1972 77.140.70 EN 10055:1995 Profile T cu aripi egale şi cu muchii rotunjite laminate la cald din oţel. Dimensiuni şi toleranţe la formă şi la dimensiuni

Trim. III INS

1973 77.140.70 EN 10162:2003 Profile de oţel formate la rece. Condiţii tehnice de livrare. Toleranţe la secţiuni transversale şi la dimensiuni

Trim. III INS

Page 160: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 160 din 216

1974 77.140.75 EN 524-1:1997 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea formei şi dimensiunilor

Trim. III INS

1975 77.140.75 EN 524-2:1997 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea comportării la flexiune

Trim. III INS

1976 77.140.75 EN 524-3:1997 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Metode de încercare. Partea 3: Încercarea la flexibilitate în cele două sensuri

Trim. III INS

1977 77.140.75 EN 524-4:1997 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Metode de încercare. Partea 4: Determinarea rezistenţei la sarcini laterale

Trim. III INS

1978 77.140.75 EN 524-5:1997 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Metode de încercare. Partea 5: Determinarea rezistenţei la tracţiune

Trim. III INS

1979 77.140.75 EN 524-6:1997 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea etanşeităţii (determinarea pierderii de apă)

Trim. III INS

1980 77.140.75 EN 10294-1:2005 Bare găurite pentru prelucrare. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Oţeluri nealiate şi aliate Trim. III INS

1981 77.140.75 EN 10294-2:2012 Bare găurite pentru prelucrare. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Oţel inoxidabil cu proprietăţi de prelucrabilitate specificate

Trim. III INS

1982 77.140.75 EN 10296-1:2003 Ţevi de oţel circulare sudate pentru utilizare în construcţii mecanice generale şi în construcţia de maşini. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat şi aliat

Trim. III INS

1983 77.140.75 EN 10296-2:2005 Ţevi de oţel circulare sudate pentru utilizare în construcţii mecanice generale şi în construcţia de maşini. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel inoxidabil

Trim. III INS

1984 77.140.75 EN 10296-2:2005/AC:2007

Ţevi de oţel circulare sudate pentru utilizare în construcţii mecanice generale şi în construcţia de maşini. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel inoxidabil

Trim. III INS

1985 77.140.75 EN 10297-1:2003 Ţevi de oţel circulare fără sudură pentru utilizare în construcţii mecanice generale şi în construcţia de maşini. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi de oţel nealiat şi aliat

Trim. III INS

1986 77.140.75 EN 10297-2:2005 Ţevi de oţel fără sudură pentru utilizare în construcţii metalice generale şi în construcţia de maşini. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel inoxidabil

Trim. III INS

Page 161: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 161 din 216

1987 77.140.75 EN 10297-2:2005/AC:2007

Ţevi de oţel fără sudură pentru utilizare în construcţii metalice generale şi în construcţia de maşini. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi de oţel inoxidabil

Trim. III INS

1988 77.140.75 EN 10305-1:2010 Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi fără sudură trase la rece

Trim. III INS

1989 77.140.75 EN 10305-2:2010 Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi sudate trase la rece

Trim. III INS

1990 77.140.75 EN 10305-3:2010 Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 3: Ţevi sudate calibrate trase la rece

Trim. III INS

1991 77.140.75 EN 10305-5:2010 Ţevi de oţel pentru utilizări de precizie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Ţevi sudate şi calibrate la rece cu secţiune pătrată şi dreptunghiulară Trim. III INS

1992 77.140.80 EN 1559-2:2014 Turnătorie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Condiţii suplimentare pentru piesele turnate din oţel Trim. III INS

1993 77.140.80 EN 10293:2005 Oţeluri turnate pentru utilizări generale Trim. III INS1994 77.140.80 EN

10293:2005/AC:2008Oţeluri turnate pentru utilizări generale

Trim. III INS

1995 77.140.80 EN 10295:2002 Oţeluri turnate refractare Trim. III INS1996 77.140.80 EN 1371-2:1998 Turnătorie. Examinare cu lichide penetrante. Partea

2: Piese turnate cu modele fuzibile Trim. III INS

1997 77.140.85 EN 10243-1:1999 Piese de oţel forjate prin matriţare. Toleranţe la dimensiuni. Partea 1: Piese executate la cald pe ciocane matriţoare sau prese verticale

Trim. III INS

1998 77.140.85 EN 10243-1:1999/AC:2005

Piese de oţel forjate prin matriţare. Toleranţe la dimensiuni. Partea 1: Piese executate la cald pe ciocane matriţoare sau prese verticale

Trim. III INS

1999 77.140.85 EN 10243-2:1999 Piese de oţel forjate prin matriţare. Toleranţe la dimensiuni. Partea 2: Piese executate la cald pe maşini orizontale de forjat

Trim. III INS

2000 77.140.85 EN 10243-2:1999/AC:2005

Piese de oţel forjate prin matriţare. Toleranţe la dimensiuni. Partea 2: Piese executate la cald pe maşini orizontale de forjat

Trim. III INS

2001 77.140.85 EN 10031:2003 Semifabricate pentru forjare. Toleranţe la dimensiuni, formă şi masă Trim. III INS

2002 77.150.10 EN 1386:2007 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table striate. Condiţii generale Trim. III INS

Page 162: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 162 din 216

2003 77.150.10 EN 13981-2:2004 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse utilizate pentru construcţii feroviare. Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare. Partea 2: Table şi table groase

Trim. III INS

2004 77.150.10 EN 14287:2004 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Cerinţe specifice de compoziţie chimică pentru produsele destinate fabricării ambalajelor şi componentelor pentru ambalaje

Trim. III INS

2005 77.150.10 EN 1559-4:1999 Turnătorie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 4: Condiţii suplimentare pentru piesele turnate din aliaje de aluminiu

Trim. III INS

2006 77.150.10 EN 1592-1:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Ţevi sudate prin curenţi de înaltă frecvenţă (CIF). Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare

Trim. III INS

2007 77.150.10 EN 1592-2:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Ţevi sudate prin curenţi de înaltă frecvenţă (CIF). Partea 2: Caracteristici mecanice

Trim. III INS

2008 77.150.10 EN 1592-3:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Ţevi sudate prin curenţi de înaltă frecvenţă (CIF). Partea 3: Toleranţe la dimensiuni şi de formă pentru ţevi rotunde Trim. III INS

2009 77.150.10 EN 1592-4:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Ţevi sudate prin curenţi de înaltă frecvenţă (CIF). Partea 4: Toleranţe la dimensiuni şi de formă pentru ţevi pătrate, dreptunghiulare şi profilate

Trim. III INS

2010 77.150.10 EN 1676:2010 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Lingouri din aluminiu aliat pentru retopire. Specificaţii Trim. III INS

GOST 1131-76 Сплавы алюминиевые деформируемые в чушках. Технические условия

2011 77.150.10 EN 1706:2010 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compoziţie chimică şi caracteristici mecanice Trim. III INS

2012 77.150.10 EN 1780-1:2002 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Simbolizarea lingourilor de aluminiu aliat pentru retopire, a prealiajelor şi a pieselor turnate

Trim. III INS

2013 77.150.10 EN 1780-2:2002 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Simbolizarea lingourilor de aluminiu aliat pentru retopire, a prealiajelor şi a pieselor turnate. Partea 2: Sistem de simbolizare bazat pe simboluri chimice

Trim. III INS

2014 77.150.10 EN 1780-3:2002 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Simbolizarea lingourilor de aluminiu aliat pentru retopire, a prealiajelor şi a pieselor turnate. Partea 3: Reguli de scriere a compoziţiei chimice

Trim. III INS

Page 163: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 163 din 216

2015 77.150.10 EN 485-1:2008+A1:2009

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table, benzi şi table groase. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare

Trim. III INS

GOST 13726-97 GOST 17232-99 GOST 21631-76 E

Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

2016 77.150.10 EN 486:2009 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Lingouri pentru extruziune. Specificaţii Trim. III INS

2017 77.150.10 EN 487:2009 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Plăci pentru laminare. Specificaţi

Trim. III INS

GOST 9498-79 Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. Технические условия

2018 77.150.10 EN 546-1:2006 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Folii. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare Trim. III INS

2019 77.150.10 EN 546-2:2006 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Folii. Partea 2: Caracteristici mecanice Trim. III INS

2020 77.150.10 EN 546-3:2006 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Folii. Partea 3: Toleranţe la dimensiuni Trim. III INS

2021 77.150.10 EN 546-4:2006 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Folii. Partea 4: Caracteristici speciale Trim. III INS

2022 77.150.10 EN 586-1:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare Trim. III INS

2023 77.150.10 EN 586-2:1994 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 2: Caracteristici mecanice şi proprietăţi speciale Trim. III INS

2024 77.150.10 EN 586-3:2001 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 3: Toleranţe la dimensiuni şi de formă Trim. III INS

2025 77.150.10 EN 570:2007 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Rondele pentru extruziune prin impact, realizate din produse obţinute prin deformare plastică. Specificaţii

Trim. III INS

2026 77.150.10 EN 576:2003 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Lingouri de aluminiu nealiat pentru retopire. Condiţii tehnice Trim. III INS

2027 77.150.10 EN 577:1995 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Metal lichid. Condiţii tehnice Trim. III INS

2028 77.150.10 EN 603-1:1996 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Semifabricate obţinute prin deformare plastică destinate forjării. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare Trim. III INS

Page 164: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 164 din 216

2029 77.150.10 EN 603-2:1996 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Semifabricate obţinute prin deformare plastică destinate forjării. Partea 2: Caracteristici mecanice

Trim. III INS

2030 77.150.10 EN 603-3:2000 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Semifabricate obţinute prin deformare plastică destinate forjării. Partea 3: Toleranţe la dimensiuni şi de formă Trim. III INS

2031 77.150.10 EN 604-1:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Semifabricate turnate pentru forjare. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare

Trim. III INS

2032 77.150.10 EN 683-1:2006 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Benzi pentru schimbătoare de căldură. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare

Trim. III INS

2033 77.150.10 EN 683-2:2006 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Benzi pentru schimbătoare de căldură. Partea 2: Caracteristici mecanice

Trim. III INS

2034 77.150.10 EN 683-3:2006 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Benzi pentru schimbătoare de căldură. Partea 3: Toleranţe la dimensiuni şi de formă

Trim. III INS

2035 77.150.10 EN 851:2014 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Semifabricate pentru discuri şi discuri pentru aplicaţii culinare. Specificaţii tehnice

Trim. III INS

2036 77.150.10 EN 941:2014 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Semifabricate pentru discuri şi discuri pentru aplicaţii generale. Specificaţii tehnice

Trim. III INS

2037 77.150.10 EN 1090-3:2008 Execuţia structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinţe tehnice pentru structuri de oţel

Trim. III INS

2038 77.150.10 EN 12482-1:1998 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Semifabricate pentru relaminare destinate aplicaţiilor generale. Partea 1: Condiţii tehnice pentru semifabricate laminate la cald

Trim. III INS

2039 77.150.10 EN 12482-2:1998 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Semifabricate pentru relaminare destinate aplicaţiilor generale. Partea 2: Condiţii tehnice pentru semifabricate laminate la rece

Trim. III INS

2040 77.150.10 EN 1301-1:2008 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Sârmă trasă. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare

Trim. III INS

GOST 14838-78 E Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для холодной высадки. Технические условия

2041 77.150.10 EN 1301-2:2008 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Sârmă trasă. Partea 2: Caracteristici mecanice Trim. III INS

2042 77.150.10 EN 1301-3:2008 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Sârmă trasă. Partea 3: Toleranţe la dimensiuni Trim. III INS

Page 165: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 165 din 216

2043 77.150.20 EN 1559-5:1997 Turnătorie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 5: Cerinţe suplimentare pentru piesele turnate din aliaje de magneziu

Trim. III INS

2044 77.150.20 EN 1753:1997 Magneziu şi aliaje de magneziu. Lingouri şi piese turnate din aliaje de magneziu Trim. III INS GOST 804-93 Магний первичный в чушках.

Технические условия2045 77.150.20 EN 1754:1997 Magneziu şi aliaje de magneziu. Anozi, lingouri şi

piese turnate de magneziu şi aliaje de magneziu. Sistem de simbolizare

Trim. III INSGOST 2856-79 Сплавы магниевые литейные.

Марки

2046 77.150.30 EN 14436:2004 Cupru şi aliaje de cupru. Benzi acoperite electrochimic cu staniu Trim. III INS

2047 77.150.30 EN 1652:1997 Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table, benzi şi discuri pentru aplicaţii generale Trim. III INS

2048 77.150.30 EN 1652:1997/AC:2003

Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table, benzi şi discuri pentru aplicaţii generale Trim. III INS

2049 77.150.30 EN 1654:1997 Cupru şi aliaje de cupru. Benzi pentru arcuri şi conectoare Trim. III INS

2050 77.150.30 EN 1654:1997/AC:2003

Cupru şi aliaje de cupru. Benzi pentru arcuri şi conectoare Trim. III INS

2051 77.150.30 EN 1758:1997 Cupru şi aliaje de cupru. Benzi pentru cablaje ştanţate Trim. III INS

2052 77.150.30 EN 1976:2012 Cupru şi aliaje de cupru. Produse brut turnate de cupru Trim. III INS

2053 77.150.30 EN 1978:1998 Cupru şi aliaje de cupru. Catozi de cupru Trim. III INS2054 77.150.30 EN 1982:2008 Cupru şi aliaje de cupru. Lingouri şi piese turnate Trim. III INS

2055 77.150.30 EN 723:2009 Cupru şi aliaje de cupru. Metoda de combustie pentru determinarea conţinutului de carbon pe suprafaţa interioară a ţevilor sau racordurilor de cupru

Trim. III INS

2056 77.150.30 EN 12861:1999 Cupru şi aliaje de cupru. Materiale recirculabile Trim. III INS2057 77.150.30 EN 13599:2014 Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi benzi de

cupru pentru aplicaţii electrice Trim. III INS

2058 77.150.30 EN 12420:2014 Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate Trim. III Directiva 97/23/EC

SM SR EN 12420:2011 Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate

2059 77.150.60 EN 1559-6:1998 Turnătorie. Condiţii tehnice de livrare. Partea 6: Condiţii suplimentare pentru piese turnate din aliaje de zinc

Trim. III INS

2060 77.150.60 EN 610:1995 Staniu şi aliaje de staniu. Lingou de staniu Trim. III INS2061 77.150.60 EN 611-2:1996 Staniu şi aliaje de staniu. Aliaje staniu-plumb şi

produse de aliaje staniu-plumb. Partea 2: Produse de aliaje staniu-plumb

Trim. III INS

2062 77.150.60 EN 988:1996 Zinc şi aliaje de zinc. Condiţii tehnice pentru produse plate laminate utilizate în construcţii Trim. III INS

2063 77.150.60 EN 12844:1998 Zinc şi aliaje de zinc. Piese turnate. Condiţii tehnice Trim. III INS

Page 166: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 166 din 216

2064 77.160 EN 23909:1993 Aliaje dure sinterizate. Determinarea conţinutului de cobalt. Metoda potenţiometrică Trim. III INS GOST 25599.4-83 Сплавы твердые спеченные.

Метод определения кобальта 2065 77.160 EN 24003:1993 Materiale metalice sinterizate permeabile.

Determinarea dimensiunii porilor. Metoda buloscopică

Trim. III INSGOST 26489-86(ISO 4003-77)

Mатериалы порощковые. Метод определения величины пор

2066 77.160 EN 24491-1:1993 Pulberi metalice. Determinarea conţinutului de oxigen prin metode de reducere. Partea 1: Prescripţii generale

Trim. III INS

2067 77.160 EN 24496:1993 Pulberi metalice. Determinarea conţinutului de elemente insolubile în acizi din pulberi de fier, cupru, staniu şi aliaje cupru-staniu Trim. III INS

GOST 30550-98 (ISO 4496-78)

Порошки металлические. Определение содержания нерастворимых в кислотах веществ в порошках железа, меди, олова и бронзы

2068 77.160 EN 24497:1993 Pulberi metalice. Determinarea granulaţiei prin cernere în stare uscată Trim. III INS

GOST 18318-94 Порошки металлические. Определение размера частиц сухим просеиванием

2069 77.160 EN 24501:1993 Aliaje dure sinterizate. Determinarea conţinutului de titan. Metoda fotometrică cu peroxid Trim. III INS

GOST 25599.3-83 Сплавы твердые спеченные. Методы определения титана

2070 77.160 EN 24503:1993 Aliaje dure sinterizate. Determinarea conţinutului de elemente metalice prin fluorescenţă de radiaţii X. Metoda prin topire

Trim. III INS

2071 77.160 EN 24883:1993 Aliaje dure sinterizate. Determinarea conţinutului de elemente metalice prin fluorescenţă de radiaţii X. Metoda în soluţie

Trim. III INSGOST 28817-90 (ISO 4503-78, ISO 4883-78)

Сплавы твердые спеченные. Рентгенофлуоресцентный метод определения металлов

2072 77.160 EN ISO 3907:2009 Aliaje dure sinterizate. Determinarea conţinutului de carbon total. Metoda gravimetrică Trim. III INS

GOST 25599.1-83 Сплавы твердые спеченные. Методы определения общего углерода

2073 77.160 EN ISO 3908:2009 Aliaje dure sinterizate. Determinarea conţinutului de carbon insolubil (liber). Metoda gravimetrică Trim. III INS

GOST 25599.2-83 Сплавы твердые спеченные. Методы определения свободного углерода

2074 77.180 EN 12883:2000 Turnătorie. Echipamente pentru fabricarea modelelor fuzibile pentru procedeul de turnare cu modele fuzibile

Trim. III INS

2075 77.180 EN 12890:2000 Turnătorie. Modele, plăci de model şi cutii de miezuri pentru executarea formelor şi miezurilor din amestec de formare

Trim. III INS

2076 77.180 EN 12892:2000 Turnătorie. Echipamente pentru fabricarea modelelor fuzibile pentru procedeul de turnare "lost foam"

Trim. III INS

2077 77.180 EN 14677:2008 Securitatea maşinilor. Metalurgie secundară. Maşini şi echipamente pentru tratarea oţelului lichid

Trim. III Directiva 2006/42/EC

SMV EN 14677:2011 Securitatea maşinilor. Metalurgie secundară. Maşini şi echipamente pentru tratarea oţelului lichid

Page 167: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 167 din 216

2078 77.180 EN 15061:2007+A1:2008

Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi utilaje de prelucrare a benzilor Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 15061+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru maşini şi utilaje de prelucrare a benzilor

2079 77.180 EN 15093:2008 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoare de ţevi la cald Trim. III Directiva

2006/42/EC

SMV EN 15093:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoare la cald

2080 79.040 EN 1309-1:1997 Lemn rotund şi cherestea. Metodă de măsurare a dimensiunilor. Partea 1: Cherestea Trim. IV INS

2081 79.040 EN 1309-2:2006 Lemn rotund şi cherestea. Metodă de măsurare a dimensiunilor. Partea 2: Lemn rotund. Cerinţe pentru măsurare şi regulile de calcul al volumului Trim. IV INS

2082 79.040 EN 15497:2014 Îmbinări cu dinţi multipli în lemn masiv de construcţie. Cerinţe de performanţă şi cerinţe minime de producţie

Trim. IVDirectivele 305/2011, 89/106/EEC

2083 79.060.10 EN 12369-2:2011 Plăci pe bază de lemn. Valori caracteristice pentru proiectarea structurilor. Partea 2: Placaj Trim. IV INS

2084 79.060.20 EN 320:2011 Plăci de aşchii de lemn şi plăci de fibre de lemn. Determinarea rezistenţei la smulgere axială a şuruburilor

Trim. IV INS

2085 79.060.99 EN 12369-3:2008 Plăci pe bază de lemn. Valori caracteristice pentru proiectarea structurilor. Partea 3: Panouri de lemn masiv

Trim. IV INS

2086 79.060.99 EN 13353:2008+A1:2011

Panouri de lemn masiv (SWP). CerinţeTrim. IV INS

2087 79.080 EN 1534:2010 Pardoseli de lemn. Determinarea rezistenţei la poansonare. Metodă de încercare Trim. IV INS

2088 79.120.10 EN 847-1:2013 Scule pentru prelucrarea lemnului. Cerinţe de securitate. Partea 1: Scule pentru frezare, pânze pentru ferăstraie circulare

Trim. IV INS

2089 79.120.10 EN 1218-4:2004+A2:2009

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 4: Maşini de placat muchiile acţionate cu lanţ(uri) Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN 1218-4+A2:2011

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de profilat. Partea 4: Maşini de placat muchiile acţionate cu lanţ(uri)

2090 79.120.10 EN 1870-19:2013 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 19: Ferăstraie circulare de tâmplărie cu masă (cu sau fără masă mobilă), şi ferăstraie pentru şantier

Trim. IV Directiva 2006/42/EC

2091 81.040.20 EN ISO 12543-4:2011 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam stratificat de securitate. Partea 4: Metode de încercare pentru durabilitate

Trim. IV INS

Page 168: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 168 din 216

2092 81.040.20 EN 1036-1:2007 Sticlă pentru construcţii. Oglinzi din geam float argintat pentru interior. Partea 1: Definiţii, condiţii şi metode de încercare

Trim. IV INS

2093 81.040.20 EN 12600:2002 Sticlă pentru construcţii. Încercare cu pendul. Metodă de încercare la impact şi clasificare a geamului plan

Trim. IV INS

2094 81.040.20 EN 12603:2002 Sticlă pentru construcţii. Proceduri de adecvare a repartiţiei şi intervale de încredere a datelor de rezistenţă a geamului cu ajutorul repartiţiei Weibull Trim. IV INS

2095 81.040.20 EN 12758:2011 Sticlă pentru construcţii. Vitraje şi izolare acustică. Descrierea produselor şi determinarea caracteristicilor

Trim. IV INS

2096 81.040.20 EN 1279-2:2002 Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolate. Partea 2: Metodă de încercare de lung durată şi condiţii pentru pătrunderea umidităţii

Trim. IV INS

2097 81.040.20 EN 1288-1:2000 Sticlă pentru construcţii. Determinarea rezistenţei la încovoiere a geamului. Partea 1: Principii de bază ale încercărilor pe geam

Trim. IV INS

2098 81.040.20 EN 1288-2:2000 Sticlă pentru construcţii. Determinarea rezistenţei la încovoiere a geamului. Partea 2: Încercare cu inele coaxiale duble pe epruvete plane cu suprafeţe mari de solicitare

Trim. IV INS

2099 81.040.20 EN 1288-4:2000 Sticlă pentru construcţii. Determinarea rezistenţei la încovoiere a geamului. Partea 4: Încercare pe profile de sticlă

Trim. IV INS

2100 81.040.20 EN 1288-5:2000 Sticlă pentru construcţii. Determinarea rezistenţei la încovoiere a geamului. Partea 5: Încercare cu inele coaxiale duble pe epruvete plane cu suprafeţe mici de solicitare

Trim. IV INS

2101 81.040.20 EN 13022-1:2014 Sticlă pentru construcţii. Vitraj structural lipit (SSG). Partea 1: Produse de sticlă pentru sisteme (SSG), pentru vitraje simple şi multiple cu şi fără susţinere

Trim. IV INS

SM SR EN 13022-1+A1:2011

Sticlă pentru construcţii. Vitraj structural lipit (SSG). Partea 1: Produse de sticlă pentru sisteme (SSG), pentru vitraje simple şi multiple cu şi fără susţinere

2102 81.040.20 EN 13022-2:2014 Sticlă pentru construcţii. Vitraj structural lipit (SSG). Partea 2: Reguli de asamblare Trim. IV INS

SM SR EN 13022-2+A1:2011

Sticlă pentru construcţii. Vitraj structural lipit (SSG). Partea 2: Reguli de asamblare

2103 81.040.30 EN 14072:2003 Sticlă în mobilier. Metode de încercare Trim. IV INS GOST 6799–2005 Стеклоизделия для мебели. Технические условия

2104 81.060 EN 623-1:2006 Ceramici tehnice avansate. Ceramici monolitice. Proprietăţi generale şi ale texturilor. Partea 1: Determinarea prezenţei defectelor cu ajutorul penetrării vopselei

Trim. IV INS

Page 169: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 169 din 216

2105 81.060.30 EN 1389:2003 Ceramici tehnice avansate. Compozite ceramice. Proprietăţi fizice. Determinarea densităţii şi porozităţii aparente

Trim. IV INS

2106 81.060.30 EN 623-2:1993 Ceramici textile avansate. Ceramici monolitice. Proprietăţi generale şi structurale. Partea 2: Determinarea densităţii şi a porozităţii

Trim. IV INS

2107 81.060.30 EN 623-3:2001 Ceramici tehnice avansate. Metode de încercare pentru ceramici monolitice. Caracteristici generale şi texturale. Partea 3: Determinarea granulaţiei şi distribuţiei granulometrice (caracterizate prin Metoda Intersecţiei Liniare)

Trim. IV INS

2108 81.060.30 EN 623-4:2004 Ceramici tehnice avansate. Ceramici monolitice. Proprietăţi generale şi structurale. Partea 4: Determinarea rugozităţii suprafeţei

Trim. IV INS

2109 81.060.30 EN 658-1:1998 Ceramici tehnice avansate. Proprietăţi mecanice ale ceramicilor compozite la temperatura ambiantă. Partea 1: Determinarea proprietăţilor la tracţiune Trim. IV INS

2110 81.060.30 EN 658-2:2002 Ceramici tehnice avansate. Proprietăţi mecanice ale compozitelor ceramice la temperatura ambiantă. Partea 2: Determinarea caracteristicilor la compresiune

Trim. IV INS

2111 81.060.30 EN 658-3:2002 Ceramici tehnice avansate. Proprietăţi mecanice ale ceramicilor compozite la temperatură ambiantă. Partea 3: Determinarea rezistenţei la încovoiere Trim. IV INS

2112 81.060.30 EN 820-1:2002 Ceramici tehnice avansate. Metode de încercare pentru ceramici monolitice. Proprietăţi termomecanice. Partea 1: Determinarea rezistenţei la încovoiere la temperaturi înalte

Trim. IV INS

2113 81.060.30 EN 1071-3:2005 Ceramici tehnice avansate. Metode de încercare pentru acoperiri ceramice. Partea 3: Determinarea aderenţei şi alte metode de rupere mecanică prin zgâriere

Trim. IV INS

2114 81.060.30 EN 1071-4:2006 Ceramici tehnice avansate. Metode de încercare pentru acoperiri ceramice. Partea 4: Determinarea compoziţiei chimice prin analiza cu microundă electronică (EPMA)

Trim. IV INS

2115 81.060.30 EN 1071-9:2009 Ceramici tehnice avansate. Metode de încercare pentru acoperiri ceramice. Partea 9: Determinarea deformării la rupere

Trim. IV INS

Page 170: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 170 din 216

2116 81.060.30 EN 1071-10:2009 Ceramici tehnice avansate. Metode de încercare pentru acoperiri ceramice. Partea 10: Determinarea grosimii acoperirii prin secţionare transversală Trim. IV INS

2117 81.060.30 EN 1071-12:2010 Ceramici tehnice avansate. Metode de încercare pentru acoperiri ceramice. Partea 12: Încercare de uzură cu mişcare alternativă (du-te-vino) Trim. IV INS

2118 81.060.30 EN 1071-13:2010 Ceramici tehnice avansate. Metode de încercare pentru acoperiri ceramice. Partea 13: Determinarea factorului de uzură prin metoda pin-on-disk Trim. IV INS

2119 81.060.30 EN 13234:2006 Ceramică tehnică avansată. Proprietăţi mecanice ale ceramicilor compozite la temperatura ambiantă. Evaluarea rezistenţei la propagarea fisurilor prin încercări la sensibilitatea faţă de crestături

Trim. IV INS

2120 81.060.30 EN 13235:2006 Ceramică tehnică avansată. Proprietăţi mecanice ale ceramicilor compozite la temperatură ambiantă sub atmosferă inertă. Determinarea comportării la fluaj

Trim. IV INS

2121 81.060.30 EN ISO 18753:2005 Ceramici tehnice avansate. Determinarea densităţii absolute a pulberilor ceramice cu ajutorul picnometrului

Trim. IV INS

2122 81.060.30 EN ISO 18757:2005 Ceramici tehnice avansate Determinarea suprafeţei specifice a pulberilor ceramice prin adsorbţia gazului cu ajutorul metodei BET

Trim. IV INS

2123 81.060.99 EN 821-1:1995 Ceramici tehnice avansate. Ceramici monolitice. Proprietăţi termofizice. Partea 1: Determinarea dilatării termice

Trim. IV INS

2124 81.060.99 EN 821-2:1997 Ceramici tehnice avansate. Ceramici monolitice. Proprietăţi termofizice. Partea 2: Determinarea difuzivităţii termice prin metoda fasciculului laser (sau impulsului de căldură)

Trim. IV INS

2125 81.060.99 EN 12788:2005 Ceramici tehnice avansate. Proprietăţi mecanice ale ceramicilor compozite la temperatura înaltă sub atmosferă inertă. Determinarea rezistenţei la încovoiere

Trim. IV INS

2126 81.060.99 EN 12923-1:2006 Ceramică tehnică avansată. Ceramică monolitică. Partea 1: Practică generală destinată încercărilor de coroziune

Trim. IV INS

2127 81.080 EN 993-1:1995 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 1: Determinarea densităţii aparente, porozităţii deschise şi porozităţii totale Trim. IV INS

Page 171: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 171 din 216

2128 81.080 EN 993-3:1997 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 3: Metode de încercare pentru refractare cu conţinut de carbon

Trim. IV INS

2129 81.080 EN 993-4:1995 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 4: Determinarea permeabilităţii la gaze

Trim. IV INS

2130 81.080 EN 993-5:1998 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 5: Determinarea rezistenţei la compresiune la temperatură ambiantă Trim. IV INS

2131 81.080 EN 993-6:1995 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 6: Determinarea modulului de rupere prin încovoiere la temperatura ambiantă Trim. IV INS

2132 81.080 EN 993-7:1998 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 7: Determinarea modulului de rupere la temperaturi ridicate

Trim. IV INS

2133 81.080 EN 993-9:1997 Metode de încercare pentru produse refractare dense. Partea 9: Determinarea fluajului la compresiune

Trim. IV INS

2134 81.080 EN 993-10:1997 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 10: Determinarea variaţiei permanente a dimensiunilor sub acţiunea căldurii Trim. IV INS

2135 81.080 EN 993-12:1997 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 12: Determinarea rezistenţei piroscopice (refractaritate)

Trim. IV INS

2136 81.080 EN 993-13:1995 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 13: Condiţii pentru conuri piroscopice de referinţă pentru utilizare în laborator Trim. IV INS

2137 81.080 EN 993-15:2005 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 15: Determinarea conductivităţii termice prin metoda firului cald (paralel)

Trim. IV INS

2138 81.080 EN 993-16:1995 Produse refractare fasonate dense. Metoda de încercare. Partea 16: Determinarea rezistenţei la acid sulfuric

Trim. IV INS

2139 81.080 EN 993-17:1998 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 17: Determinarea densităţii aparente a materialelor granulare prin metoda cu mercur sub vid

Trim. IV INS

Page 172: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 172 din 216

2140 81.080 EN 993-18:2002 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 18: Determinarea densităţii aparente a materialelor granulare prin metodă cu apă sub vid

Trim. IV INS

2141 81.080 EN ISO 10081-1:2005 Clasificare produse refractare fasonate dense. Partea 1: Silico - aluminoase Trim. IV INS

2142 81.080 EN ISO 10081-2:2005 Clasificare produse refractare fasonate dense. Partea 2: Produse bazice care conţin mai puţin de 7% carbon rezidual

Trim. IV INS

2143 81.080 EN ISO 10081-3:2005 Clasificare produse refractare fasonate dense. Partea 3: Produse bazice care conţin de la 7 % până la 50 % carbon rezidual

Trim. IV INS

2144 81.080 EN ISO 12676:2003 Produse refractare. Determinarea rezistenţei la monoxid de carbon Trim. IV INS

2145 81.080 EN ISO 12680-1:2007 Metode de încercare pentru produse refractare. Partea 1: Determinarea modulului Young dinamic (MOE) prin generarea impulsurilor de vibraţii Trim. IV INS

2146 81.080 EN 1094-2:1998 Produse refractare izolante. Partea 2: Clasificarea produselor fasonate Trim. IV INS

2147 81.080 EN 1094-4:1995 Produse refractare izolante. Metode de încercare. Partea 4: Determinarea densităţii aparente şi a porozităţii totale

Trim. IV INS

2148 81.080 EN 1094-6:1998 Produse refractare izolante. Partea 6: Determinarea variaţiei permanente a dimensiunilor produselor fasonate sub acţiunea căldurii Trim. IV INS

2149 81.080 EN ISO 21068-1:2008 Analiza chimică a materiilor prime şi ale produselor refractare care conţin carbură de siliciu. Partea 1: Informaţii generale şi pregătirea eşantioanelor Trim. IV INS

2150 81.080 EN ISO 21068-2:2008 Analiza chimică a materiilor prime şi ale produselor refractare care conţin carbură de siliciu. Partea 2: Determinarea pierderii la calcinare a carbonului total, a carbonului liber şi a carburii de siliciu, a silicei totale şi libere, şi a siliciului total şi liber

Trim. IV INS

2151 81.080 EN ISO 21068-3:2008 Analiza chimică a materiilor prime şi ale produselor refractare care conţin carbură de siliciu. Partea 3: Determinarea conţinutului de azot, oxigen, constituenţi metalici şi oxizi

Trim. IV INS

Page 173: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 173 din 216

2152 81.080 EN ISO 21587-1:2007 Analiza chimică a produselor refractare silico-aluminoase (metoda alternativă prin fluorescenţa razelor X). Partea 1: Aparatură, reactivi, dizolvare şi conţinut în silice gravimetrică

Trim. IV INS

2153 81.080 EN ISO 21587-2:2007 Analiza chimică a produselor refractare silico-aluminoase (metoda alternativă prin fluorescenţa razelor X). Partea 2: Analize chimice pe cale umedă Trim. IV INS

2154 81.080 EN ISO 21587-3:2007 Analiza chimică a produselor refractare silico-aluminoase (metoda alternativă prin fluorescenţa razelor X). Partea 3: Metode prin spectrometrie de absorbţie atomică (AAS) şi spectrometrie de emisie atomică cu plasma indusă prin înaltă frecvenţă (ICP-AES)

Trim. IV INS

2155 81.080 EN ISO 26845:2008 Analiza chimică a produselor refractare. Condiţii generale pentru metodele de analize chimice pe cale umedă prin spectrometrie de absorbţie atomică (AAS ) şi prin spectrometrie de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES)

Trim. IV INS

2156 81.080 EN ISO 16282:2008 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Determinarea rezistenţei la abraziune la temperatură ambiantă

Trim. IV INS

2157 81.080 EN ISO 20182:2008 Preparare epruvete din material refractar. Panouri refractare torcretate cu maşina pneumatică care realizează amestecul în pistolul de torcretare Trim. IV INS

2158 81.100 EN 13035-1:2008 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament pentru depozitare, manipulare şi transport în interiorul fabricii Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN 13035-1:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament pentru depozitare, manipulare şi transport în interiorul fabricii

2159 81.100 EN 13035-2:2008 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 2: Echipament pentru depozitare, manipulare şi transport în exteriorul fabricii Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN 13035-2:2011 Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei plane. Cerinţe de securitate. Partea 2: Echipament pentru depozitare, manipulare şi transport în exteriorul fabricii

Page 174: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 174 din 216

2160 81.100 EN 13042-1:2007+A1:2009

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 1: Mecanisme de alimentare prin picurare

Trim. IV Directiva 2006/42/EC

SMV EN 13042-1+A1:2011

Maşini şi instalaţii pentru fabricarea, tratarea şi prelucrarea sticlei cu goluri. Cerinţe de securitate. Partea 1: Mecanisme de alimentare prin picurare

2161 83.080.01 EN ISO 22088-3:2006 Materiale plastice. Determinarea rezistenţei la fisurare sub tensiune într-un mediu dat (ESC). Partea 3: Metoda epruvetei curbate

Trim. IV INS

2162 83.080.01 EN ISO 877-1:2010 Materiale plastice. Metode de expunere la radiaţii solare. Partea 1: Ghid general Trim. IV INS

SMV ISO 877-1:2010 Materiale plastice. Metode de expunere la radiaţie solară. Partea 1: Ghid general

2163 83.080.01 EN ISO 877-2:2010 Materiale plastice. Metode de expunere la radiaţii solare. Partea 2: Expunere directă la agenţii atmosferici şi expunere sub un geam de sticlă Trim. IV INS

SMV ISO 877-2:2010 Materiale plastice. Metode de expunere la radiaţie solară. Partea 2: Expunere directă şi expunere în spatele geamului din sticlă

2164 83.080.01 EN ISO 877-3:2010 Materiale plastice. Metode de expunere la radiaţii solare. Partea 3: Expunere intensificată la agenţii atmosferici, prin utilizarea radiaţiilor solare concentrate

Trim. IV INS

SMV ISO 877-3:2010 Materiale plastice. Metode de expunere la radiaţie solară. Partea 3: Expunere intensivă cu utilizarea radiaţiei solare concentrate

2165 83.080.01 EN ISO 17556:2012 Materiale plastice. Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale a materialelor plastice în sol prin măsurarea consumului de oxigen într-un respirometru sau a cantităţii de dioxid de carbon degajat

Trim. IV INS

2166 83.080.01 EN ISO 176:2005 Materiale plastice. Determinarea pierderilor de plastifianţi. Metoda cu carbon activ Trim. IV INS

2167 83.080.01 EN ISO 177:1999 Materiale plastice. Determinarea migrării plastifianţilor Trim. IV INS

GOST 14926-81 Пластмассы. Метод определения миграции пластификаторов

2168 83.080.20 EN ISO 7792-1:2012 Materiale plastice. Poliesteri termoplastici (TP) pentru injecţie şi extrudare. Partea 1: Sistem de codificare şi bază pentru specificaţii

Trim. IV INS

2169 83.080.20 EN ISO 7792-2:2012 Materiale plastice. Poliester termoplastici (TP) pentru injecţie şi extrudare. Partea 2: Pregătirea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor

Trim. IV INS

2170 83.080.20 EN ISO 1628-3:2010 Materiale plastice. Determinarea viscozităţii polimerilor în soluţii diluate, cu ajutorul vâscozimetrelor capilare. Partea 3: Polietilene şi polipropilene

Trim. IV INS

2171 83.140.10 EN ISO 11963:2012 Materiale plastice. Foi de policarbonat. Tipuri, dimensiuni şi caracteristici Trim. IV INS

2172 83.180 EN 542:2003 Adezivi. Determinarea densităţii Trim. IV INS

Page 175: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 175 din 216

2173 83.180 EN 543:2003 Adezivi. Determinarea densităţii aparente a adezivilor sub formă de pulbere şi de granule Trim. IV INS

2174 83.180 EN 12705:2011 Adezivi pentru piele şi materiale pentru încălţăminte. Determinarea schimbării nuanţei suprafeţelor de piele albă sau de culoare deschisă, prin migraţie Trim. IV INS

2175 83.180 EN 12808-1:2008 Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 1: Determinarea rezistenţei chimice a mortarelor pe bază de răşini reactive

Trim. IV INS

2176 83.180 EN 12808-3:2008 Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 3: Determinarea rezistenţei la întindere din încovoiere şi compresiune

Trim. IV INS

2177 83.180 EN 28510-1:2014 Adezivi. Încercarea la desprindere prin jupuire pentru un ansamblu lipit suport flexibil pe suport rigid. Partea 1: Jupuire la 90 grade C Trim. IV INS

SM SR EN 28510-1:2011 Adezivi. Încercarea la desprindere prin jupuire pentru un ansamblu lipit suport flexibil pe suport rigid. Partea 1: Jupuire la 90 grade

2178 83.180 EN 302-4:2013 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de încercare. Partea 4: Determinarea influenţei contracţiei lemnului asupra rezistenţei la forfecare Trim. IV INS

SM SR EN 302-4:2011 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de încercare. Partea 4: Determinarea influenţei contracţiei lemnului asupra rezistenţei la forfecare

2179 83.200 EN 12012-1:2007+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu lame Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN 12012-1+A1:2011

Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de mărunţire. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu lame

2180 83.200 EN 12012-3:2001+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 3: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu valţuri Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN 12012-3+A1:2011

Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de mărunţire. Partea 3: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de mărunţire cu valţuri

2181 83.200 EN 12012-4:2006+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de mărunţire. Partea 4: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de aglomerare Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN 12012-4+A1:2011

Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de mărunţire. Partea 4: Cerinţe de securitate referitoare la maşinile de aglomerare

2182 83.200 EN 12013:2000+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Amestecătoare interne. Cerinţe de securitate Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN 12013+A1:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Amestecătoare interne. Cerinţe de securitate

2183 83.200 EN 12301:2000+A1:2008

Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Calandre. Cerinţe de securitate Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN 12301+A1:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Calandre. Cerinţe de securitate

Page 176: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 176 din 216

2184 83.200 EN 14886:2008 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de tăiat cu cuţit-bandă pentru blocuri de materiale spongioase. Cerinţe de securitate Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN 14886:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de tăiat cu cuţit-bandă pentru blocuri de materiale spongioase Cerinţe de securitate

2185 83.200 EN 15067:2007 Maşini pentru cauciuc şi materiale plastice. Maşini de fabricat saci şi pungi din folie. Cerinţe de securitate Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN 15067:2011 Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de fabricat saci şi pungi din folie. Cerinţe de securitate

2186 85.040 EN 14719:2005 Hârtie, carton şi celuloze. Determinarea conţinutului de diizopropilnaftalină (DIPN) prin extracţie cu solvent

Trim. IV INS

2187 85.040 EN 27213:1993 Celuloze. Eşantionare pentru încercări Trim. IV INS GOST 7004-93 (ISO 7213-81)

Целлюлоза. Отбор проб для испытаний

2188 85.040 EN ISO 4119:1996 Celuloze. Determinarea consistenţei Trim. IV INS2189 85.040 EN ISO 5263-1:2004 Celuloze. Dezintegrare umedă de laborator. Partea

1: Dezintegrarea celulozei chimice Trim. IV INS

2190 85.040 EN ISO 5263-2:2004 Celuloze. Dezintegrare umedă de laborator. Partea 2: Dezintegrarea pastelor mecanice la 20 grade C Trim. IV INS

2191 85.040 EN ISO 5263-3:2004 Celuloze. Dezintegrare umedă de laborator. Partea 3: Dezintegrarea pastelor mecanice la >= 85 grade C

Trim. IV INS

2192 85.040 EN ISO 5267-1:2000 Celuloze. Determinarea capacităţii de deshidratare. Partea 1: Metoda Schopper-Riegler Trim. IV INS

2193 85.040 EN ISO 5267-1:2000/AC:2002

Celuloze. Determinarea capacităţii de deshidratare. Partea 1: Metoda Schopper-Riegler Trim. IV INS

2194 85.040 EN ISO 638:2008 Hârtii, carton şi celuloze. Determinarea conţinutului de substanţă uscată. Metoda prin uscare în etuvă Trim. IV INS

2195 85.040 EN ISO 801-1:1996 Celuloze. Determinarea masei de vânzare a loturilor. Partea 1: Baloturi de celuloză în coli

Trim. IV INS

ГОСТ 30068-93 Целлюлоза. Определение товарной массы партии. Часть 1. Листовая целлюлоза, упакованная в кипы

2196 85.040 EN ISO 801-3:1996 Celuloze. Determinarea masei de vânzare a loturilor. Partea 3: Unităţi de baloturi Trim. IV INS

2197 85.040 EN ISO 14453:2014 Celuloze. Determinarea substanţelor solubile în acetonă Trim. IV INS

2198 85.060 EN 14086:2003 Hârtii şi cartoane. Măsurare luciu. Luciu la 45 grade cu un fascicul paralel, metoda DIN Trim. IV INS

Page 177: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 177 din 216

2199 85.060 EN ISO 287:2009 Hârtie şi carton. Determinarea umidităţii unui lot. Metoda prin uscare în etuvă

Trim. IV INS

GOST 13525.19-91 (ISO 287-85)

Бумага и картон. Определение влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу

2200 85.060 EN ISO 8254-1:2009 Hârtie şi carton. Măsurare luciu. Partea 1: Luciu la 75 grade cu un fascicul convergent, metoda TAPPI Trim. IV INS

2201 85.060 EN ISO 8254-2:2003 Hârtie şi carton. Măsurare luciu. Partea 2: Luciu la 75 grade cu un fascicul paralel, metoda DIN Trim. IV INS

2202 85.060 EN ISO 15755:1999 Hârtie şi carton. Estimarea defectelor

Trim. IV INS

GOST 13525.5-68 GOST 19088-89

Бумага и картон. Метод определения внутрирулонных дефектов Бумага и картон. Термины и определения дефектов

2203 85.060 EN ISO 12625-7:2014 Hîrtie igienico-sanitară şi produse igienico-sanitare. Partea 7: Determinarea proprietăţilor optice. Măsurarea gradului de alb şi a culorii cu iluminantul D65/10 grade (lumină naturală la exterior)

Trim. IV INS

SM SR EN ISO 12625-7:2013

Hîrtie igienico-sanitară şi produse igienico-sanitare. Partea 7: Determinarea proprietăţilor optice

2204 85.080 EN ISO 12625-3:2014 Hârtie igienico-sanitară şi produse igienico-sanitare. Partea 3: Determinarea grosimii, grosimii medii a unei foi în pachet şi a greutăţii specifice aparente şi volumului specific

Trim. IV INS

2205 85.080 EN ISO 12625-5:2005 Hârtie igienico-sanitară şi produse igienico-sanitare. Partea 5: Determinarea rezistenţei de rupere la tracţiune în stare umedă

Trim. IV INS

2206 85.080 EN ISO 12625-6:2005 Hârtie igienico-sanitară şi produse igienico-sanitare. Partea 6: Determinarea gramajului Trim. IV INS

2207 85.080 EN 12281:2002 Hârtie pentru tipar şi pentru birou. Specificaţii pentru hârtia pentru fotocopiere prin procedeul de reproducere cu toner uscat

Trim. IV INS

2208 85.080 EN 12283:2002 Hârtie pentru tipar şi pentru birou. Determinarea adezivităţii tonerului Trim. IV INS

2209 85.080 EN 12858:1999 Hârtie. Hârtie pentru tipar şi pentru birou. Specificaţii pentru formulare continue Trim. IV INS

2210 85.080.30 EN ISO 3037:2013 Carton ondulat. Determinarea rezistenţei la compresiune pe cant (metoda fără aplicare de parafină)

Trim. IV INS

2211 85.100 EN 1010-5:2005 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 5: Maşini pentru fabricarea cartonului ondulat şi maşini pentru prelucrarea cartonului plat şi a cartonului ondulat

Trim. IV INS

Page 178: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 178 din 216

2212 87.020 EN ISO 12944-6:1998 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 6: Metode de încercare de laborator pentru evaluarea performanţei

Trim. IV INS

2213 87.020 EN ISO 12944-7:1998 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 7: Executarea şi supravegherea lucrărilor de vopsire Trim. IV INS

2214 87.040 EN 927-2:2014 Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 2: Criterii de performanţă Trim. IV INS

SM EN 927-2:2013 Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de vopsire pentru lemn în exterior. Partea 2: Criterii de performanţă

2215 87.060.10 EN 12878:2014 Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare Trim. IV INS

SM SR EN 12878:2010 Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare

2216 91.010.30 EN 1991-1-1:2002 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri

Trim. IV INS

2217 91.010.30 EN 1991-1-1:2002/AC:2009

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii Trim. IV INS

2218 91.010.30 EN 1337-1:2000 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 1: Reguli generale de proiectare Trim. IV INS

2219 91.010.30 EN 13584:2003 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea deformării la compresiune pentru produse de reparare

Trim. IV INS

2220 91.010.30 EN 1337-10:2003 Reazeme pentru structuri. Partea 10: Inspecţie şi întreţinere Trim. IV INS

2221 91.010.30 EN 1337-11:1997 Reazeme pentru structuri. Partea 11: Transport, depozitare şi montare Trim. IV INS

2222 91.010.30 EN 1337-9:1997 Reazeme pentru structuri. Partea 9: Protecţie Trim. IV INS2223 91.040.01 EN 380:1993 Structuri de lemn. Metode de încercare. Principii

generale de încercare prin încărcare statică Trim. IV INS

2224 91.040.01 EN ISO 16484-6:2014 Sisteme de automatizare şi control al clădirilor (BACS). Partea 6: Încercare de conformitate a comunicaţiei de date Trim. IV INS

SM EN ISO 16484-6:2013

Sisteme de automatizare şi gestionare tehnică a clădirii. Partea 6: Încercare de conformitate a comunicaţiei de date

2225 91.040.10 EN 13200-4:2006 Amenajări pentru spectatori. Partea 4: Scaune. Caracteristici ale produselor Trim. IV INS

Page 179: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 179 din 216

2226 91.040.10 EN 13200-5:2006 Amenajări pentru spectatori. Partea 5: Tribune telescopice Trim. IV INS

2227 91.040.99 EN 13814:2004 Echipamente şi structuri pentru târguri şi parcuri de distracţii. Securitate Trim. IV INS

2228 91.060.20 EN 508-1:2014 Produse pentru învelitori şi placări de acoperiş din foi metalice. Specificaţie pentru produse autoportante de tablă de oţel, aluminiu sau oţel inoxidabil. Partea 1: Oţel Trim. IV INS

SM SR EN 508-1:2011 Produse pentru învelitori de acoperiş din foi metalice. Specificaţie pentru produse autoportante de tablă de oţel, aluminiu sau oţel inoxidabil. Partea 1: Oţel

2229 91.060.30 EN 1195:1997 Structuri de lemn. Metode de încercare. Capacitatea portantă a planşeelor structurale Trim. IV INS

2230 91.060.30 EN 13964:2014 Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de încercare Trim. IV INS SM SR EN 13964:2010 Plafoane suspendate. Condiţii şi

metode de încercare2231 91.060.40 EN 14297:2004 Coşuri de fum. Metodă de încercare a rezistenţei la

îngheţ-dezgheţ a componentelor coşurilor de fum Trim. IV INS

2232 91.060.40 EN 13384-2:2003+A1:2009

Coşuri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 2: Coşuri care deservesc mai multe aparate de încălzire

Trim. IV INS

2233 91.060.50 EN 14608:2004 Ferestre. Determinarea rezistenţei la sarcină verticală (contravântuire) Trim. IV INS

2234 91.060.50 EN 16281:2013 Articole pentru protecţia copiilor. Dispozitive de blocare a ferestrelor şi a uşilor de balcon, rezistente la acţiunea copiilor, care se montează de utilizator. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

Trim. IV INS

2235 91.060.50 EN 948:1999 Uşi batante sau pivotante. Determinarea rezistenţei la încovoiere statică Trim. IV INS

2236 91.060.50 EN 949:1998 Ferestre şi obloane de faţadă, uşi, rulouri şi închizători. Determinarea rezistenţei uşilor la şoc cu corpuri moi şi grele

Trim. IV INS

2237 91.060.50 EN 950:1999 Foi de uşi. Determinarea rezistenţei la şoc cu un corp dur Trim. IV INS

2238 91.060.50 EN 952:1999 Foi de uşi. Planeitate generală şi locală. Metodă de măsurare Trim. IV INS

2239 91.060.50 EN 107:1980 Metode de încercare a ferestrelor. Încercări mecanice Trim. IV INS

2240 91.060.50 EN 12365-1:2003 Feronerie pentru clădiri. Profile de etanşare pentru vitraj şi garnituri de etanşare pentru uşi, ferestre, obloane şi pereţi cortină. Partea 1: Cerinţe de performanţă şi clasificare

Trim. IV INS

Page 180: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 180 din 216

2241 91.060.50 EN 12365-2:2003 Accesorii pentru construcţii. Profile de etanşare pentru vitraje şi garnituri de etanşare pentru uşi, ferestre, obloane şi pereţi cortină. Partea 2: Metode de încercare pentru determinarea reacţiei liniare la deformare

Trim. IV INS

2242 91.060.50 EN 12365-3:2003 Accesorii pentru construcţii. Profile de etanşare pentru vitraje şi garnituri de etanşare pentru uşi, ferestre, obloane şi pereţi cortină. Partea 3: Metodă de încercare pentru determinarea revenirii elastice

Trim. IV INS

2243 91.060.50 EN 12365-4:2003 Accesorii pentru construcţii. Profile de etanşare pentru vitraje şi garnituri de etanşare pentru uşi, ferestre, obloane şi pereţi cortină. Partea 4: Metodă de încercare pentru determinarea revenirii elastice după îmbătrânire accelerată

Trim. IV INS

2244 91.060.50 EN 130:1984 Metode de încercări ale uşilor. Încercări pentru determinarea modificărilor în rigiditate a foilor de uşă prin torsiuni repetate

Trim. IV INS

2245 91.060.50 EN 12046-2:2000 Forţe de manevrare. Metodă de încercare. Partea 2: Uşi Trim. IV INS

2246 91.060.50 EN 13120:2009+A1:2014

Jaluzele interioare. Condiţii de performanţă, inclusiv de securitate Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 13120:2011 Storuri interioare. Condiţii de performanţă, inclusiv de securitate

2247 91.060.50 EN ISO 10077-2:2012 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numerică pentru profilurile de tâmplărie Trim. IV INS

SM SR EN ISO 10077-2:2011

Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numerică pentru profile de tîmplărie

2248 91.060.50 EN ISO 10077-2:2012/AC:2012

Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numerică pentru profilurile de tâmplărie

Trim. IV INS

2249 91.080.10 EN 1090-2:2008+A1:2011

Execuţia structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 2: Cerinţe tehnice pentru structuri de oţel

Trim. IV INS

2250 91.080.20 EN 1380:2009 Structuri de lemn. Metode de încercare. Cuie pentru îmbinări de rezistenţă, şuruburi, buloane şi dornuri Trim. IV INS

2251 91.080.20 EN 1383:1999 Structuri de lemn. Metode de încercare. Rezistenţa la trecerea prin lemn a capului elementelor de fixare Trim. IV INS

Page 181: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 181 din 216

2252 91.080.20 EN 26891:1991 Structuri de lemn. Îmbinări cu elemente mecanice de fixare. Principii generale pentru determinarea caracteristicilor de rezistenţă şi deformare Trim. IV INS

2253 91.080.20 EN 595:1995 Structuri de lemn. Metode de încercare. Încercarea fermelor pentru determinarea rezistenţei şi a rigidităţii

Trim. IV INS

2254 91.080.20 EN 596:1995 Structuri de lemn. Metode de încercare. Încercarea rezistenţei unui perete cu cadru de lemn la impactul cu un corp moale

Trim. IV INS

2255 91.080.20 EN ISO 8970:2010 Structuri de lemn. Încercarea îmbinărilor realizate cu organe mecanice. Condiţii referitoare la densitatea lemnului

Trim. IV INS

2256 91.080.30 EN 846-7:2012 Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 7: Determinarea rezistenţei la forfecare şi caracteristicile deformării la încărcare pentru agrafe de forfecare şi agrafe de menţinere (încercare pentru agrafe prinse într-un rost de mortar, între două elemente de zidărie)

Trim. IV INS

2257 91.080.40 EN 13894-1:2003 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea oboselii sub sarcină dinamică. Partea 1: În timpul întăririi

Trim. IV INS

2258 91.080.40 EN 14068:2003 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea impermeabilităţii la apă a fisurilor injectate fără pătrundere în beton

Trim. IV INS

2259 91.080.40 EN 14497:2004 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea stabilităţii infiltrării Trim. IV INS

SMV EN 14497:2011 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea stabilităţii infiltrării

2260 91.080.40 EN 14497:2004/AC:2006

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea stabilităţii infiltrării

Trim. IV INS

2261 91.080.40 EN 15183:2006 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Încercarea de evaluare a protecţiei împotriva coroziunii

Trim. IV INS

2262 91.080.40 EN 15184:2006 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Încercarea de aderenţă la beton prin forfecare a armăturii protejate (încercarea prin smulgere)

Trim. IV INS

Page 182: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 182 din 216

2263 91.080.40 EN 1771:2004 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea injectabilităţii şi încercarea de despicare

Trim. IV INS

2264 91.080.40 EN 1771:2004/AC:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea injectabilităţii şi încercarea de despicare

Trim. IV INS

2265 91.080.40 EN 12618-1:2003 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Partea 1: Aderenţa şi capacitatea de alungire a produselor de injecţie cu ductilitate limitată

Trim. IV INS

2266 91.080.40 EN 12637-3:2003 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Compatibilitatea produselor de injecţie. Partea 3: Efectul produselor de injecţie asupra elastomerilor

Trim. IV INS

2267 91.080.40 EN 13062:2003 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea tixotropiei produselor de protecţie a armăturii

Trim. IV INS

2268 91.080.40 EN 13391:2004 Încercări mecanice privind procedeele de precomprimare cu armătură postîntinsă Trim. IV INS

2269 91.080.40 EN 13412:2006 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea modulului de elasticitate la compresiune

Trim. IV INS

2270 91.080.40 EN 13529:2003 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Rezistenţă la atac chimic puternic

Trim. IV INS

2271 91.080.40 EN 13578:2003 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Compatibilitate pe beton umed

Trim. IV INS

2272 91.080.40 EN 13579:2002 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Încercarea de uscare pentru impregnare hidrofobă Trim. IV INS

2273 91.080.40 EN 13580:2002 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Absorbţia apei şi rezistenţa la alcalii pentru impregnarea hidrofobă

Trim. IV INS

Page 183: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 183 din 216

2274 91.080.40 EN 12269-2:2010 Determinarea comportării la aderenţă între armătura de oţel şi betonul celular autoclavizat prin metoda încercării de grindă. Partea 2: Încercare la termen lung

Trim. IV INS

2275 91.080.40 EN ISO 13935-2:2014 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea lucrabilităţii. Partea 2: Încercare pentru curgerea pastei sau mortarului

Trim. IV INS

GOST EN ISO 13935-2-2002

Изделия швейные. Метод определения максимальной разрывной нагрузки шва захватом пробы при растяжении

2276 91.100.01 CEN/TR 14613:2003 Performanţa termică a materialelor de construcţie. Principii de determinare a proprietăţilor termice a materialelor umede şi a componentelor Trim. IV INS

2277 91.100.10 EN 13892-1:2002 Metode de încercare a materialelor pentru şape. Partea 1: Eşantionare, confecţionare şi păstrare epruvete pentru încercat

Trim. IV INS

2278 91.100.10 EN 13892-2:2002 Metode de încercare a materialelor pentru şape. Partea 2: Determinarea rezistenţei la încovoiere şi la compresiune

Trim. IV INS

2279 91.100.10 EN 13892-3:2004 Metode de încercare a materialelor pentru şape. Partea 3: Determinarea rezistenţei la uzură-Bohme Trim. IV INS

2280 91.100.10 EN 13892-4:2002 Metode de încercare a materialelor pentru şape. Partea 4: Determinarea rezistenţei la uzură BCA Trim. IV INS

2281 91.100.10 EN 13892-6:2002 Metode de încercare a materialelor pentru şape. Partea 6: Determinarea durităţii superficiale Trim. IV INS

2282 91.100.10 EN 13892-8:2002 Metode de încercare a materialelor pentru şape. Partea 8: Determinarea aderenţei Trim. IV INS

2283 91.100.10 EN 12003:2008 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea rezistenţei la forfecare a adezivilor pe bază de răşini reactive

Trim. IV INS

2284 91.100.10 EN 12003:2008/AC:2009

Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea rezistenţei la forfecare a adezivilor pe bază de răşini reactive

Trim. IV INS

2285 91.100.10 EN 12808-2:2008 Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 2: Determinarea rezistenţei la abraziune Trim. IV INS

2286 91.100.10 EN 12808-5:2008 Mortare de rosturi pentru plăci. Partea 5: Determinarea absorbţiei de apă Trim. IV INS

2287 91.100.10 EN 459-3:2011 Var pentru construcţii. Partea 3: Evaluarea conformităţii Trim. IV INS

Page 184: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 184 din 216

2288 91.100.10 EN 480-13:2009+A1:2011

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 13: Mortar de zidărie de referinţă pentru încercări asupra aditivilor de mortar Trim. IV INS

2289 91.100.10 EN 13279-2:2014 Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 2: Metode de încercare Trim. IV INS

SM SR EN 13279-2:2013 Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 2: Metode de încercare

2290 91.100.10 EN 13950:2014 Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări Trim. IV INS

SM SR EN 13950:2010 Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

2291 91.100.10 EN 13963:2014 Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

Trim. IV INS

SM SR EN 13963:2010 Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

2292 91.100.15 EN 1097-2:2010 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare Trim. IV INS

2293 91.100.15 EN 1097-5:2008 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea conţinutului de apă prin uscare în etuvă ventilată

Trim. IV INS

2294 91.100.15 EN 13383-2:2002 Anrocamente. Partea 2: Metode de încercare Trim. IV INS2295 91.100.15 EN 772-20:2000 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie.

Partea 20: Determinarea planităţii elementelor pentru zidărie de beton cu agregate, piatră naturală şi artificială Trim. IV INS

SMV EN 772-20+A1:2011

Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 20: Determinarea planităţii elementelor pentru zidărie de beton cu agregate, piatră naturală şi artificială

2296 91.100.15 EN 772-20:2000/A1:2005

Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 20: Determinarea planităţii elementelor pentru zidărie

Trim. IV INS

2297 91.100.15 EN 1097-10:2014 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 10: Înălţimea de sucţiune a apei Trim. IV INS

SM EN 1097-10:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 10: Înălţimea de sucţiune a apei

2298 91.100.15 EN 1097-9:2014 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 9: Metodă pentru determinarea rezistenţei la uzură prin abraziune provocata de pneuri cu crampoane. Încercarea scandinavă Trim. IV INS

SM SR EN 1097-9:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 9: Metodă pentru determinarea rezistenţei la uzură prin abraziune provocată de pneuri cu crampoane. Încercarea scandinavă

Page 185: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 185 din 216

2299 91.100.15 EN 12326-1:2014 Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţii pentru produse de ardezie şi de ardezie carbonatată Trim. IV INS

SM SR EN 12326-1:2010 Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs

2300 91.100.15 EN 14617-10:2012 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 10: Determinarea rezistenţei chimice

Trim. IV INS

SM SR EN 14617-10:2011

Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 10: Determinarea rezistenţei chimice

2301 91.100.15 EN 14617-12:2012 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 12: Determinarea stabilităţii dimensionale

Trim. IV INS

SM SR EN 14617-12:2011

Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 12: Determinarea stabilităţii dimensionale

2302 91.100.15 EN 14617-4:2012 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 4: Determinarea rezistenţei la abraziune

Trim. IV INS

SM SR EN 14617-4:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 4: Determinarea rezistenţei la abraziune

2303 91.100.15 EN 14617-5:2012 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 5: Determinarea rezistenţei la îngheţ şi dezgheţ

Trim. IV INS

SM SR EN 14617-5:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 5: Determinarea rezistenţei la îngheţ şi dezgheţ

2304 91.100.15 EN 14617-6:2012 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea rezistenţei la şoc termic

Trim. IV INS

SM SR EN 14617-6:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea rezistenţei la şoc termic

2305 91.100.15 EN 933-8:2012 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip Trim. IV INS

SM SR EN 933-8:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip

2306 91.100.15 EN 15286:2013 Pietre aglomerate. Dale şi plăci pentru finisări de pereţi (interioare şi exterioare) Trim. IV

Directivele 305/2011, 89/106/EEC

2307 91.100.23 EN ISO 10545-1:2014 Plăci şi dale ceramice. Partea 1: Luarea probelor şi condiţii de recepţie Trim. IV INS

SM STB EN ISO 10545-1:2010

Plăci şi dale ceramice. Partea 1: Luarea probelor şi condiţii de recepţie

2308 91.100.23 EN ISO 10545-8:2014 Plăci şi dale ceramice. Partea 8: Determinarea dilatării termice liniare Trim. IV INS

SM STB EN ISO 10545-8:2010

Plăci şi dale ceramice. Partea 8: Determinarea dilatării termice liniare

2309 91.100.25 EN 772-16:2011 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 16: Determinare dimensiuni

Trim. IV INS

SMV EN 772-16:2011 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 16: Determinare dimensiuni

Page 186: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 186 din 216

2310 91.100.30 EN 14649:2005 Produse prefabricate de beton. Metode de încercare pentru conservarea rezistenţei fibrelor de sticlă în contact cu cimentul sau betonul (SIC-TEST) Trim. IV INS

2311 91.100.30 EN 15191:2009 Produse prefabricate din beton. Clasificarea betonului armat cu fibre de sticlă Trim. IV INS

2312 91.100.30 EN 1544:2006 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea fluajului produselor din răşină sintetică (PC) utilizate la ancorarea barelor de armare sub acţiunea unei forţe de întindere aplicată continuu

Trim. IV INS

2313 91.100.30 EN 1739:2007 Determinarea rezistenţei la forfecare a îmbinărilor între elementele prefabricate realizate din beton celular autoclavizat sau din beton cu agregate uşoare cu structură poroasă, sub efectul forţelor din planul elementelor

Trim. IV INS

2314 91.100.30 EN 1881:2006 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Încercarea produselor pentru ancorare prin metoda smulgeri

Trim. IV INS

2315 91.100.30 EN 491:2011 Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Metode de încercare Trim. IV INS

2316 91.100.30 EN 989:1995 Determinarea comportării aderenţei dintre armături şi betonul celular autoclavizat printr-o încercare a aderenţei prin împingere

Trim. IV INS

2317 91.100.30 EN 991:1995 Determinarea dimensiunilor elementelor armate de beton celular autoclavizat sau de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă Trim. IV INS

2318 91.100.30 EN 992:1995 Determinarea masei volumice în stare uscată a betonului cu agregate uşoare cu structura deschisă Trim. IV INS

2319 91.100.30 EN 12504-3:2005 Încercări pe beton în structuri. Partea 3: Determinarea forţei de smulgere Trim. IV INS

2320 91.100.30 EN 12504-4:2004 Încercare pe beton. Partea 4: Determinarea vitezei de propagare a ultrasunetelor Trim. IV INS

2321 91.100.30 EN 12636:1999 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercare. Determinarea aderenţei beton pe beton Trim. IV INS

2322 91.100.30 EN 13230-1:2009 Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 1: Cerinţe generale Trim. IV INS

Page 187: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 187 din 216

2323 91.100.30 EN 13230-4:2009 Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 4: Suporturi de beton precomprimat pentru aparate de cale

Trim. IV INS

2324 91.100.30 EN 13230-5:2009 Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 5: Elemente speciale Trim. IV INS

2325 91.100.30 EN 13198:2003 Produse prefabricate de beton. Mobilier pentru stradă şi grădină Trim. IV INS

2326 91.100.30 EN 1353:1996 Determinarea conţinutului de umiditate a betonului celular autoclavizat Trim. IV INS

2327 91.100.30 EN 1355:1996 Determinarea deformaţiilor la compresiune ale betonului celular autoclavizat sau ale betonului cu agregate uşoare cu structură deschisă

Trim. IV INS

2328 91.100.30 EN 1356:1996 Încercarea la funcţionare sub sarcină transversală a elementelor prefabricate armate de beton celular autoclavizat sau de beton cu agregate uşoare cu structura deschisă

Trim. IV INS

2329 91.100.30 CEN/TS 12390-10:2007

Testing hardened concrete - Part 10: Determination of the relative carbonation resistance of concrete Trim. IV INS

2330 91.100.30 CEN/TS 12390-11:2010

Testing hardened concrete - Part 11: Determination of the chloride resistance of concrete, unidirectional diffusion

Trim. IV INS

2331 91.100.30 EN 12390-13:2013 Încercare pe beton întărit. Partea 13: Determinarea modulului secant de elasticitate în compresiune Trim. IV INS

2332 91.100.30 CEN/TS 12390-9:2006 Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance - Scaling Trim. IV INS

2333 91.100.30 EN 15037-5:2013 Produse prefabricate din beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 5: Blocuri uşoare pentru cofraje simple

Trim. IV INS

2334 91.100.30 EN 451-2:1994 Metoda de încercare a cenuşii zburătoare. Partea 2: Determinarea fineţii prin cernere umedă Trim. IV INS

2335 91.100.30 EN 480-15:2013 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 15: Beton de referinţă şi metodă de încercare a aditivilor modificatori de viscozitate Trim. IV INS

2336 91.100.30 EN 480-8:2012 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea conţinutului de material convenţional uscat

Trim. IV INS

2337 91.100.30 EN 12390-1:2012 Încercare pe beton întărit. Partea 1: Formă, dimensiuni şi alte condiţii pentru epruvete şi tipare Trim. IV INS

SM SR EN 12390-1:2011 Încercare pe beton întărit. Partea 1: Formă, dimensiuni şi alte condiţii pentru epruvete şi tipare

Page 188: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 188 din 216

2338 91.100.50 EN 1110:2010 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperiş. Determinarea rezistenţei la fluaj la temperatură ridicată

Trim. IV INS

2339 91.100.50 EN 12317-1:1999 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea rezistenţei la forfecare a îmbinărilor. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea acoperişului Trim. IV INS

2340 91.100.50 EN 12317-2:2010 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la forfecare a îmbinărilor. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş Trim. IV INS

2341 91.100.50 EN 12311-1:1999 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea proprietăţilor la tracţiune. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea acoperişului

Trim. IV INS

2342 91.100.50 EN 12311-2:2013 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea proprietăţilor la tracţiune. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş Trim. IV INS

2343 91.100.50 EN 12970:2000 Mastic asfaltic pentru hidroizolare. Definiţii, condiţii şi metode de încercare Trim. IV INS

2344 91.100.50 EN 13111:2010 Foi flexibile hidroizolante. Substraturi de protecţie la ploaie pentru acoperişuri discontinue şi pentru pereţi. Determinarea rezistenţei la pătrunderea apei Trim. IV INS

2345 91.100.50 EN ISO 8394-2:2010 Construcţii imobiliare. Produse pentru etanşare. Partea 2: Determinarea extrudabilităţii chiturilor utilizând un aparat standardizat Trim. IV INS

2346 91.100.50 EN ISO 8394-2:2010/AC:2011

Construcţii imobiliare. Produse pentru etanşare. Partea 2: Determinarea extrudabilităţii chiturilor utilizând un aparat standardizat Trim. IV INS

2347 91.100.50 EN ISO 9047:2003 Construcţii imobiliare. Produse pentru îmbinări. Determinarea proprietăţilor de aderenţă/coeziune ale chiturilor la temperaturi variabile Trim. IV INS

2348 91.100.50 EN ISO 9047:2003/AC:2009

Construcţii imobiliare. Produse pentru îmbinări. Determinarea proprietăţilor de aderenţă/coeziune ale chiturilor la temperaturi variabile Trim. IV INS

2349 91.100.50 EN 12310-1:1999 Foi flexibile hidroizolante. Partea 1:Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperiş. Determinarea rezistenţei la sfâşiere (cu cuiul)

Trim. IV INS

Page 189: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 189 din 216

2350 91.100.50 EN 12316-1:1999 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea rezistenţei la desprindere a îmbinărilor. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea acoperişului Trim. IV INS

2351 91.100.50 EN 1850-1:1999 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea defectelor vizibile. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea acoperişului Trim. IV INS

SM GOST R EN 1850-1:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Determinarea defectelor vizibile. Partea 1: Foi bituminoase pentru hidroizolarea acoperişului

2352 91.100.50 EN 13859-1:2014 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue Trim. IV INS

SM SR EN 13859-1:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue

2353 91.100.50 EN 13859-2:2014 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi Trim. IV INS

SM SR EN 13859-2:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi

2354 91.100.60 EN 16012:2012 Izolaţie termică a clădirilor. Produse de izolaţie reflectorizante. Determinarea performanţei termice declarate

Trim. IV INS

2355 91.100.60 CEN/TR 15131:2006 Performanţa termică a materialelor de construcţie. Utilizarea ecuaţiilor de interpolare în cadrul măsurărilor termice pe epruvete groase. Placa caldă gardată şi fluxmetru

Trim. IV INS

2356 91.100.60 CEN/TS 15548-1:2014

Produse termice izolante pentru echipamentele clădirilor şi instalaţii industriale. Determinarea rezistenţei termice prin metoda cu placă caldă gardată. Partea 1: Măsurări la temperaturi ridicate de la 100 grade C până la 850 grade C

Trim. IV INS

2357 91.100.60 EN 13472:2012 Produse termoizolante pentru echipamente de clădiri şi instalaţii industriale. Determinarea absorbţiei de apă de scurtă durată prin imersie parţială a cochiliilor izolante preformate

Trim. IV INS

2358 91.100.60 EN 14063-2:2013 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată. Partea 2: Specificaţie pentru produsele instalate

Trim. IV INS

2359 91.100.60 EN 14316-2:2007 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 2: Specificaţie pentru produsele instalate

Trim. IV INS

Page 190: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 190 din 216

2360 91.100.60 EN 14317-2:2007 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in-situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 2: Specificaţie pentru produsele instalate

Trim. IV INS

2361 91.100.60 EN 15599-2:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică in-situ formată din produse de perlit expandat (EP). Partea 2: Specificaţie pentru produse instalate

Trim. IV INS

2362 91.100.60 EN 15600-2:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică in-situ formată din produse de vermiculit exfoliat (EV). Partea 2: Specificaţie pentru produse instalate

Trim. IV INS

2363 91.100.60 EN 15501:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate din perlit expandat (EP) şi din vermiculit exfoliat (EV). Specificaţie

Trim. IVDirectivele 305/2011, 89/106/EEC

2364 91.100.60 EN 12085:2013 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea dimensiunilor liniare ale epruvetelor de încercat Trim. IV INS

SM GOST R EN 12085:2010

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea dimensiunilor liniare ale epruvetelor de încercat

2365 91.100.99 EN 12429:1998 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Condiţionarea până la echilibrul de umiditate în condiţii specificate de temperatură şi umiditate Trim. IV INS

2366 91.100.99 EN 12706:1999 Adezivi. Metode de încercare a mortarelor de finisare şi/sau de nivelare cu priză hidraulică. Determinarea caracteristicilor de curgere

Trim. IV INS

2367 91.100.99 EN 13408:2002 Metode de încercare a mortarelor de finisare şi/sau de nivelare cu priză hidraulică. Determinarea rezistenţei lipirii

Trim. IV INS

2368 91.100.99 EN 13409:2002 Metode de încercare a mortarelor de finisare şi/sau de nivelare cu priză hidraulică. Determinarea timpului de priză

Trim. IV INS

2369 91.120.10 CEN/TR 15601:2012 Performanţă higrotermică a clădirilor. Rezistenţă la ploaie în rafală a acoperişurilor realizate din elemente mici amplasate discontinuu. Metode de încercare

Trim. IV INS

2370 91.120.10 EN 13187:1998 Performanţa termică a clădirilor. Detecţia calitativă a neregularităţilor termice în anvelopa clădirilor Trim. IV INS

Page 191: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 191 din 216

2371 91.120.10 EN ISO 15758:2014 Performanţa higrotermică a echipamentelor pentru construcţii şi a instalaţiilor industriale. Calculul difuziei vaporilor de apă. Sisteme de izolare a conductelor reci Trim. IV INS

SM SR EN 14114:2013 Performanţa higrotermică a echipamentelor pentru construcţii şi instalaţii industriale. Calculul difuziei vaporilor de apă. Sisteme de izolare a conductelor reci

2372 91.120.20 EN ISO 10848-1:2006 Acustică. Măsurarea în laborator a transmisiilor pe căi colaterale ale zgomotului aerian şi ale zgomotului de impact între încăperi adiacente. Partea 1: Document de referinţă

Trim. IV INS

2373 91.120.20 EN ISO 10848-4:2010 Acustică. Măsurarea în laborator a transmisiilor pe căi colaterale ale zgomotului aerian şi ale zgomotului de impact între încăperi adiacente. Partea 4: Aplicaţie la îmbinări cu cel puţin un element greu

Trim. IV INS

2374 91.120.20 EN 12354-2:2000 Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor plecând de la performanţa elementelor. Partea 2: Izolarea acustică la zgomot de impact între încăperi

Trim. IV INS

2375 91.120.20 EN 12354-4:2000 Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor plecând de la performanţa elementelor. Partea 4: Transmiterea zgomotului interior către exterior

Trim. IV INS

2376 91.120.20 EN ISO 3382-2:2008 Acustică. Măsurarea parametrilor acustici ai încăperilor. Partea 2: Durata de reverberaţie a încăperilor obişnuite

Trim. IV INSGOST 24146-89 Зрительные залы. Метод

измерения времени реверберации

2377 91.120.20 EN ISO 3382-2:2008/AC:2009

Acustică. Măsurarea parametrilor acustici ai încăperilor. Partea 2: Durata de reverberaţie a încăperilor obişnuite

Trim. IV INS

2378 91.120.20 EN ISO 15186-1:2003 Măsurarea izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii folosind intensitatea acustică. Partea 1: Măsurări în laborator

Trim. IV INS

2379 91.120.20 EN ISO 18233:2006 Acustică. Aplicarea noilor metode de măsurare în acustica clădirilor şi a încăperilor Trim. IV INS

2380 91.120.20 EN ISO 10848-3:2006 Acustică. Măsurarea în laborator a transmisiilor pe căi colaterale ale zgomotului aerian şi ale zgomotului de impact între încăperi adiacente. Partea 3: Aplicaţii la elemente uşoare în cazul în care îmbinarea are o influenţă semnificativă

Trim. IV INS

2381 91.120.20 EN 12354-5:2009 Acustica construcţiilor. Calculul performanţei acustice a clădirilor pornind de la performanţa elementelor. Partea 5: Nivele sonore datorate echipamentelor de serviciu

Trim. IV INS

Page 192: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 192 din 216

2382 91.120.20 EN 12354-6:2003 Acustica construcţiilor. Calculul performanţei acustice a clădirilor pornind de la performanţa elementelor. Partea 6: Absorbţia acustică în spaţii închise

Trim. IV INS

2383 91.120.40 EN 50164-1:2008 Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 1: Prescripţii pentru componente de conectare

Trim. IV INS

2384 91.120.40 EN 50164-2:2008 Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 2: Prescripţii pentru conductoare şi electrozi de pământ

Trim. IV INS

2385 91.120.40 EN 50164-3:2006 Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 3: Prescripţii pentru eclatoare de separare

Trim. IV INS

2386 91.120.40 EN 50164-3:2006/A1:2009

Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 3: Prescripţii pentru eclatoare de separare

Trim. IV INS

2387 91.120.40 EN 50164-7:2008 Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 7: Prescripţii pentru materiale care îmbunătăţesc legarea la pământ

Trim. IV INS

2388 91.120.40 EN 62305-2:2012 Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 2: Evaluarea riscului Trim. IV INS

2389 91.140.01 EN 15221-3:2011 Managementul facilităţilor. Partea 3: Ghid referitor la calitate în managementul facilităţilor Trim. IV INS

2390 91.140.01 EN 15221-4:2011 Managementul facilităţilor. Partea 4: Taxonomie, clasificare şi structuri în managementul facilităţilor Trim. IV INS

2391 91.140.01 EN 15221-5:2011 Managementul facilităţilor. Partea 5: Ghid referitor la procesele din managementul facilităţilor Trim. IV INS

2392 91.140.01 EN 15221-6:2011 Managementul facilităţilor. Partea 6: Măsurarea suprafeţelor şi spaţiului în managementul facilităţilor Trim. IV INS

2393 91.140.01 EN 15221-7:2012 Managementul facilităţilor. Partea 7: Recomandări pentru analiza comparativă a performanţei Trim. IV INS

2394 91.140.10 EN 215:2004 Robinete cu termostat pentru radiatoare. Condiţii şi metode de încercare Trim. IV INS

2395 91.140.10 EN 215:2004/A1:2006 Robinete cu termostat pentru radiatoare. Condiţii şi metode de încercare Trim. IV INS

2396 91.140.10 EN 303-6:2000 Cazane de încălzit. Partea 6: Cazane de încălzit echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Cerinţe specifice pentru furnizarea apei calde menajere a cazanelor cu funcţionare dublă care utilizează combustibili lichizi, cu o putere nominală mai mică sau egală cu 70 kW

Trim. IV INS

Page 193: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 193 din 216

2397 91.140.30 EN 779:2012 Filtre de aer de particule pentru ventilaţie generală. Determinarea performanţelor de filtrare Trim. IV INS

2398 91.140.30 EN 13141-8:2014 Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor /produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 8: Încercări ale performanţelor gurilor de aspiraţie şi de evacuare (inclusiv recuperarea căldurii) pentru instalaţiile de ventilare mecanică destinate unei singure încăperi Trim. IV INS

SM SR EN 13141-8:2011 Ventilarea clădirilor. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 8: Încercări ale performanţelor gurilor de aspiraţie şi de evacuare (inclusiv recuperarea căldurii) pentru instalaţiile de ventilare mecanică destinate unei singure încăperi

2399 91.140.50 EN 62056-47:2007 Echipamente de măsurare a energiei electrice. Schimb de date pentru citirea contoarelor, controlul tarifului şi al sarcinii. Partea 47: Stratul de transport COSEM pentru reţele electrice IPv4

Trim. IV INS

2400 91.140.50 EN 62056-61:2007 Echipamente de măsurare a energiei electrice. Schimb de date pentru citirea contoarelor, controlul tarifului şi al sarcinii. Partea 61: Sisteme de Identificare Obiect (OBIS)

Trim. IV INS

2401 91.140.50 EN 62056-62:2007 Echipamente de măsurare a energiei electrice. Schimb de date pentru citirea contoarelor, controlul tarifului şi al sarcinii. Partea 62: Clase de interfaţă Trim. IV INS

2402 91.140.50 EN 62052-21:2004 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Cerinţe generale, încercări şi condiţii de încercare. Partea 21: Echipament pentru tarifare şi controlul sarcinii Trim. IV Directiva

2004/108/EC

SMV EN 62052-21:2010 Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Cerinţe generale, încercări şi condiţii de încercare. Partea 21: Echipament pentru tarifare şi controlul sarcinii

2403 91.140.50 EN 62054-11:2004 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Tarifare şi controlul sarcinii. Partea 11: Prescripţii particulare pentru receptoare electronice de telecomandă centralizată Trim. IV Directiva

2004/108/EC

SMV EN 62054-11:2010 Echipament de măsurare energiei electrice (c.a). Tarifare şi controlul sarcinii. Partea 11: Cerinţe particulare pentru receptoare electronice de control a pulsaţiei

2404 91.140.50 EN 62054-21:2004 Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.). Tarifare şi controlul sarcinii. Partea 21: Prescripţii particulare pentru programatoare Trim. IV Directiva

2004/108/EC

SMV EN 62054-21:2010 Echipament de măsurare a energiei electrice (c.a). Tarifare şi controlul sarcinii. Partea 21: Cerinţe particulare pentru programatoare

Page 194: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 194 din 216

2405 91.140.60 EN 806-2:2005 Specificaţii tehnice referitoare la instalaţii de distribuţie a apei destinată consumului uman în interiorul clădirilor. Partea 2: Proiectare

Trim. IV INS

2406 91.140.60 EN 806-3:2006 Specificaţii tehnice referitoare la instalaţii de distribuţie a apei destinată consumului uman în interiorul clădirilor. Partea 3: Calcularea diametrelor interioare. Metodă simplificată

Trim. IV INS

2407 91.140.60 EN 806-4:2010 Specificaţii tehnice referitoare la instalaţii de distribuţie a apei destinată consumului uman în interiorul clădirilor. Partea 4: Instalare

Trim. IV INS

2408 91.140.60 EN 806-5:2012 Specificaţii tehnice referitoare la instalaţii de distribuţie a apei destinată consumului uman în interiorul clădirilor. Partea 5: Exploatare şi întreţinere Trim. IV INS

2409 91.140.60 EN ISO 4064-1:2014 Contoare de apa pentru apa potabilă rece și apă caldă Partea 1: Cerințe tehnice și metrologice

Trim. IV Directiva 2004/22/EC

SM SR EN 14154-1 +A1:2010 GOST 6019-83 GOST 14167-83

Contoare de apă. Partea 1: Condiţii generale Счетчики холодной воды крыльчатые. Общие технические условия Счетчики холодной воды турбинные. Технические условия

2410 91.140.60 EN ISO 4064-2:2014 Contoare de apa pentru apa potabilă rece și apă caldă. Partea 2: Metode de încercare

Trim. IV Directiva 2004/22/EC

SM SR EN 14154-3 +A1:2010 GOST 8.156-83

Contoare de apă. Partea 3: Metode şi echipamente de încercare Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки

2411 91.140.60 EN ISO 4064-4:2014 Contoare de apa pentru apa potabilă rece și apă caldă. Partea 4: Cerințe Non-metrologice care nu sunt incluse în ISO 4064-1

Trim. IV Directiva 2004/22/EC

2412 91.140.60 EN ISO 4064-5:2014 Contoare de apa pentru apa potabilă rece și apă caldă. Partea 5: Cerințe de instalare Trim. IV Directiva

2004/22/EC SM SR EN 14154-2+A1:2010

Contoare de apă. Partea 2: Instalare şi condiţii de utilizare

2413 91.140.65 EN 13203-1:2006 Aparate de uz casnic care produc apă caldă menajeră care utilizează combustibili gazoşi. Aparate care au debitul caloric mai mic sau egal cu 70 kW şi capacitatea de stocare mai mică sau egală cu 300 litri. Partea 1: Evaluarea la livrarea apei calde

Trim. IV INS

Page 195: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 195 din 216

2414 91.140.65 EN 13203-3:2010 Aparate de uz casnic care produc apă caldă menajeră care utilizează combustibili gazoşi cuplate la un captator solar. Aparate care au debitul caloric mai mic sau egal cu 70 kW şi capacitatea de stocare mai mică sau egală cu 500 litri. Partea 3: Evaluarea consumului energetic

Trim. IV INS

2415 91.140.70 EN 232:2012 Căzi de baie. Cote de racordare Trim. IV INS2416 91.140.70 EN 251:2012 Căzi de duş. Cote de racordare Trim. IV INS2417 91.140.70 EN 35:2014 Bideuri cu picior şi bideuri suspendate cu alimentare

superioară. Cote de racordare Trim. IV INS

2418 91.140.90 CEN/TR 81-10:2008 Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretrations - Part 10: System of the EN 81 series of standards

Trim. IV INS

2419 91.140.90 CEN/TS 81-11:2011 Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 11: Interpretations related to EN 81 family of standards Trim. IV INS

2420 91.140.90 CEN/TR 81-12:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 12: Use of EN 81-20 and EN 81-50 in specific markets Trim. IV INS

2421 91.140.90 EN 81-20:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts Trim. IV INS

2422 91.140.90 EN 81-22:2014 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare pentru transportul persoanelor şi materialelor. Partea 22: Ascensoare electrice cu cale înclinată

Trim. IV INS

2423 91.140.90 EN 81-50:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components

Trim. IV INS

2424 91.140.90 CEN/TS 81-76:2011 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passengers and goods passenger lifts - Part 76: Evacuation of disabled persons using lifts

Trim. IV INS

2425 91.140.90 EN 81-80:2003 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare existente. Partea 80: Reguli pentru îmbunătăţirea securităţii ascensoarelor de persoane şi ascensoarelor de materiale şi persoane existente

Trim. IV INS

Page 196: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 196 din 216

2426 91.140.90 EN 81-82:2013 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare existente. Partea 82: Reguli pentru îmbunătăţirea accesibilităţii în ascensoarele existente pentru persoane, inclusiv persoane cu handicap

Trim. IV INS

2427 91.140.90 CEN/TS 81-83:2009 Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 83: Rules for the improvement of the resistance against vandalism Trim. IV INS

2428 91.160.20 EN 12464-2:2014 Lumină şi iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 2: Locuri de muncă exterioare Trim. IV INS

SM SR EN 12464-2:2011 Iluminatul locurilor de muncă. Partea 2: Locuri de muncă exterioare

2429 91.190 EN 1527:2013 Feronerie pentru clădiri. Feronerie pentru uşi glisante şi uşi pliante. Cerinţe şi metode de încercare

Trim. IV INS

2430 91.190 EN 12051:1999 Feronerie pentru construcţii. Zăvoare pentru uşi şi ferestre. Cerinţe şi metode de încercare Trim. IV INS

2431 91.190 EN 13126-10:2008 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 10: Foarfeci cu braţe în arce de cerc articulate

Trim. IV INS

2432 91.190 EN 13126-11:2008 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 11: Balamale articulate reversibile cu ax orizontal superior

Trim. IV INS

2433 91.190 EN 13126-12:2008 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 12: Balamale articulate reversibile cu ax lateral

Trim. IV INS

2434 91.190 EN 13126-13:2012 Feronerie pentru clădiri. Feronerie de ferestre şi uşi pentru balcon. Cerinţe şi metode de încercare. Partea 13: Contragreutăţi pentru mecanisme cu ghilotină

Trim. IV INS

2435 91.190 EN 13126-14:2012 Feronerie pentru clădiri. Feronerie de ferestre şi uşi pentru balcon. Cerinţe şi metode de încercare. Partea 14: Sisteme de blocare cu came Trim. IV INS

2436 91.190 EN 13126-19:2011 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 19: Dispozitive de închidere pentru tâmplării culisante

Trim. IV INS

Page 197: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 197 din 216

2437 91.190 EN 13126-2:2011 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 2: Mânere de blocare pentru ferestre Trim. IV INS

2438 91.190 EN 13126-3:2011 Feronerie pentru clădiri. Feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Cerinţe şi metode de încercare. Partea 3: Mânere, feronerii pentru deschidere oscilo-basculantă, basculant-oscilantă şi pivotantă

Trim. IV INS

2439 91.190 EN 13126-4:2008 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 4: Închizătoare cu bare (espaniolete) Trim. IV INS

2440 91.190 EN 13126-5:2011+A1:2014

Feronerie pentru clădiri. Feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Cerinţe şi metode de încercare. Partea 5: Dispozitive de limitare a deschiderii ferestrelor şi uşilor pentru balcon

Trim. IV INS

2441 91.190 EN 13126-6:2008 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 6: Balamale tip "foarfecă" cu geometrie variabilă cu sau fără sistem de fricţiune

Trim. IV INS

2442 91.190 EN 13126-9:2013 Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru ferestre şi uşi pentru balcon. Partea 9: Feronerie pentru ferestre basculante şi pivotante Trim. IV INS

2443 91.190 EN 15570:2008 Accesorii pentru mobilier. Rezistenţa mecanică şi anduranţa balamalelor şi a componentelor acestora. Balamale pivotante pe un ax vertical Trim. IV INS

GOST 19195–89 Мебель. Методы испытаний крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения

2444 91.220 EN 536:1999 Maşini pentru construcţia drumurilor. Centrale pentru prepararea mixturilor asfaltice. Cerinţe de securitate Trim. IV INS

2445 91.220 EN 12811-2:2004 Echipamente pentru lucrări temporare. Partea 2: Informaţii referitoare la materiale Trim. IV INS

2446 91.220 EN 12812:2008 Schele. Cerinţe de performanţă şi proiectare generală Trim. IV INS

2447 91.220 EN 12813:2004 Echipamente pentru lucrări temporare. Turnuri portante din componente prefabricate. Metode specifice pentru calculul de rezistenţă

Trim. IV INS

2448 91.220 EN 12649:2008+A1:2011

Maşini pentru compactarea şi netezirea betonului. Securitate Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN 12649+A1:2011 Maşini pentru compactarea şi netezirea betonului. Securitate

Page 198: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 198 din 216

2449 91.220 EN 16191:2014 Maşini pentru executat tuneluri. Cerinţe de securitate

Trim. IV INS

SM SR EN 815+A2:2011 Securitatea maşinilor fără scut pentru executat tuneluri şi maşinilor de forat fără prăjină de tracţiune, pentru rocă. Prescripţii de securitate Maşini pentru executat tuneluri. Scuturi, echipamente pentru împingere, echipamente pentru forat-săpat, echipamente pentru montarea îmbrăcămintei tunelurilor. Cerinţe de securitate

2450 91.220 EN 12110:2014 Maşini pentru executat tuneluri. Sasuri pneumatice. Cerinţe de securitate Trim. IV INS

SM SR EN 12110+A1:2011

Maşini pentru executat tuneluri. Sasuri pneumatice. Cerinţe de securitate

2451 91.220 EN 12111:2014 Maşini pentru executat tuneluri. Maşini cu cap frontal pentru forat şi echipamente miniere cu acţiune continuă. Cerinţe de securitate

Trim. IV INS

SM SR EN 12111+A1:2011

Maşini pentru executat tuneluri. Maşini cu cap frontal pentru forat, echipamente miniere cu acţiune continuă, ciocane perforatoare cu impact (de abataj). Cerinţe de securitate

2452 93.020 EN 14490:2010 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pământ ranforsat cu ţinte Trim. IV INS

2453 93.020 EN 15237:2007 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Drenaj vertical Trim. IV INS

2454 93.020 EN 1538:2010 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pereţi mulaţi Trim. IV INS

2455 93.020 EN 12063:1999 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pereţi din palplanşe Trim. IV INS

2456 93.020 EN 12715:2000 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Injectarea terenurilor Trim. IV INS

2457 93.020 EN 12716:2001 Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Injectarea cu presiune înaltă a terenurilor (jet grouting) Trim. IV INS

2458 93.020 EN ISO 22476-1:2012 Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări de teren. Partea 1: Încercare de penetrare cu con electric şi cu piezocon

Trim. IV INS

2459 93.020 CEN ISO/TS 22476-10:2005

Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 10: Weight sounding test (ISO/TS 22476-10:2005)

Trim. IV INS

2460 93.020 CEN ISO/TS 22476-11:2005

Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 11: Flat dilatometer test (ISO 22476-11:2005) Trim. IV INS

2461 93.020 EN ISO 22476-4:2012 Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 4: Încercare cu presiometru Ménard Trim. IV INS

Page 199: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 199 din 216

2462 93.020 EN ISO 22476-7:2012 Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 7: Încercare cu dilatometru rigid diametral Trim. IV INS

2463 93.020 EN 16228-1:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea 1: Cerinţe comune Trim. IV INS SM SR EN 996+A3:2011 Maşini pentru înfigerea piloţilor.

Cerinţe de securitate2464 93.020 EN 16228-2:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea

2: Maşini mobile de forat pentru geniu civil, geotehnică, forje de apă, explorarea solului, energie geotermică, minerit şi cariere

Trim. IV INS

SM SR EN 996+A3:2011 Maşini pentru înfigerea piloţilor. Cerinţe de securitate

2465 93.020 EN 16228-3:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea 3: Echipamente pentru forat direcţionate orizontal (HDD)

Trim. IV INSSM SR EN 996+A3:2011 Maşini pentru înfigerea piloţilor.

Cerinţe de securitate

2466 93.020 EN 16228-4:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea 4: Maşini pentru fundaţii Trim. IV INS SM SR EN 791+A1:2011 Maşini de forat. Securitate

2467 93.020 EN 16228-5:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea 5: Maşini pentru pereţi mulaţi Trim. IV INS SM SR EN 791+A1:2011 Maşini de forat. Securitate

2468 93.020 EN 16228-6:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea 6: Maşini pentru tratamentul solurilor prin injecţie şi maşini pentru injectarea solurilor cu jet Trim. IV INS

SM SR EN 791+A1:2011 Maşini de forat. Securitate

2469 93.020 EN 16228-7:2014 Maşini de forat şi pentru fundaţii. Securitate. Partea 7: Echipamente auxiliare interschimbabile Trim. IV INS

SM SR EN 791+A1:2011 Maşini de forat. Securitate

2470 93.021 EN ISO 22476-12:2009

Investigare şi încercări geotehnice. Încercări de teren. Partea 12: Încercare mecanică de penetrare statică cu con (CPTM)

Trim. IV INS

2471 93.022 EN ISO 22476-5:2012 Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 5: Încercare cu dilatometru flexibil Trim. IV INS

2472 93.030 EN 14457:2004 Cerinţe generale pentru componentele utilizate la execuţia fără tranşee a reţelelor de canalizare Trim. IV INS

2473 93.030 EN 12889:2000 Execuţia fără tranşee şi încercarea racordurilor şi reţelelor de canalizare Trim. IV INS

2474 93.030 EN 14654-2:2013 Managementul şi controlul operaţiunilor de curăţare în reţelele de canalizare. Partea 2: Reabilitare Trim. IV INS

2475 93.030 EN 14654-1:2014 Managementul şi controlul operaţiunilor de curăţare în reţelele de canalizare. Partea 1: Curăţarea reţelelor Trim. IV INS

SM SR EN 14654-1:2011 Managementul şi controlul operaţiunilor de curăţare în reţelele de canalizare. Partea 1: Curăţarea reţelelor

2476 93.030 EN 295-6:2013 Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Cerinţe pentru componentele căminelor de vizitare şi inspecţie sau de racord

Trim. IV INS

SM SR EN 295-6:2012 Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Condiţii pentru căminele de vizitare de gresie

Page 200: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 200 din 216

2477 93.080.10 EN 13036-4:2011 Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 4: Metode de măsurare a aderenţei unei suprafeţe. Încercarea cu pendul

Trim. IV INS

2478 93.080.20 EN 13863-1:2003 Îmbrăcăminţi de beton. Partea 1: Metoda de încercare nedistructivă pentru determinarea grosimii dalei de beton

Trim. IV INS

2479 93.080.20 EN 13863-2:2003 Îmbrăcăminţi de beton. Partea 2: Metoda de încercare pentru determinarea aderenţei între două straturi

Trim. IV INS

2480 93.080.20 EN 13863-3:2004 Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Metode de încercare pentru determinarea grosimii îmbrăcămintei rutiere de beton pe carote

Trim. IV INS

2481 93.080.20 EN 13880-5:2004 Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 5: Metodă de încercare pentru determinarea indicelui de curgere

Trim. IV INS

2482 93.080.20 EN 14188-4:2009 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 4: Specificaţii pentru amorse utilizate cu produsele de colmatare a rosturilor

Trim. IV INS

2483 93.080.20 EN 15466-1:2009 Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 1: Determinarea omogenităţii

Trim. IV INS

2484 93.080.20 EN 15466-2:2009 Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 2: Determinarea rezistenţei la produse alcaline

Trim. IV INS

2485 93.080.20 EN 15466-3:2009 Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 3: Determinarea conţinutului de materii solide şi a comportării la evaporare a substanţelor volatile

Trim. IV INS

2486 93.080.20 EN 1871:2000 Produse pentru marcare rutieră. Proprietăţi fizice Trim. IV INS

2487 93.080.20 EN 13108-21:2006/AC:2008

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: Controlul producţiei în fabrică Trim. IV INS

2488 93.080.20 EN 13197:2011+A1:2014

Produse pentru marcare rutieră. Simulator de uzură masă rotativă Trim. IV INS

2489 93.080.20 EN 13285:2010 Amestecuri de agregate nelegate. Specificaţii Trim. IV INS2490 93.080.20 EN 12697-

17:2004+A1:2007Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtură asfaltică drenantă Trim. IV INS

2491 93.080.20 EN 12697-2:2002+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea granulozităţii

Trim. IV INS

Page 201: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 201 din 216

2492 93.080.20 EN 12697-22:2003+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 22: Încercare de ornieraj

Trim. IV INS

2493 93.080.20 EN 12697-32:2003+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 32: Compactarea mixturilor asfaltice în laborator cu compactorul vibrator

Trim. IV INS

2494 93.080.20 EN 12697-33:2003+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu placă Trim. IV INS

2495 93.080.20 EN 12697-35:2004+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 35: Malaxare în laborator

Trim. IV INS

2496 93.080.20 EN 12697-49:2014 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 49: Determinarea coeficientului de frecare după netezire Trim. IV INS

2497 93.080.20 EN 13036-3:2002 Caracteristici ale suprafeţelor drumurilor şi pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 3: Metode de încercare pentru măsurarea drenabilităţii superficiale a unei îmbrăcăminţi rutiere

Trim. IV INS

2498 93.080.20 EN 13108-21:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: Controlul producţiei în fabrică Trim. IV INS

2499 93.080.20 EN 13286-47:2012 Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici. Partea 47: Metode de determinare a indicelui de capacitate portantă californian (CBR), a indicelui de portanţă iniţială (IPI) şi a indicelui de umflare liniară

Trim. IV INS

2500 93.080.20 CEN/TS 13286-54:2014

Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 54: Test method for the determination of frost susceptibility - Resistance to freezing and thawing of hydraulically bound mixtures

Trim. IV INS

2501 93.080.20 EN 14187-1:2003 Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 1: Metodă de încercare pentru determinarea gradului de polimerizare

Trim. IV INS

2502 93.080.20 EN 14187-2:2003 Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 2: Metoda de încercare pentru determinarea timpului de întărire

Trim. IV INS

2503 93.080.20 EN 14187-3:2003 Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 3: Metodă de încercare pentru determinarea caracteristicilor de auto-nivelare

Trim. IV INS

Page 202: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 202 din 216

2504 93.080.20 EN 14187-4:2003 Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 4: Metodă de încercare pentru determinarea variaţiei de masă şi de volum după scufundarea în carburant pentru încercare

Trim. IV INS

2505 93.080.20 EN 14187-5:2003 Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 5: Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la acţiunea combinată a umidităţii şi a temperaturii ridicate

Trim. IV INS

2506 93.080.20 EN 14187-6:2003 Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 6: Metodă de încercare pentru determinarea caracteristicilor de adezivitate/coeziune după imersare în substanţe chimice lichide

Trim. IV INS

2507 93.080.20 EN 14187-7:2003 Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 7: Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei la flacără

Trim. IV INS

2508 93.080.20 EN 14187-8:2003 Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 8: Metodă de încercare pentru determinarea cu radiaţii UV a îmbătrânirii artificiale Trim. IV INS

2509 93.080.20 EN 14227-1:2013 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 1: Amestecuri granulare tratate cu ciment Trim. IV INS

2510 93.080.20 EN 14227-2:2013 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 2: Amestecuri granulare tratate cu zgură Trim. IV INS

2511 93.080.20 EN 14227-3:2013 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 3: Amestecuri granulare tratate cu cenuşă volantă

Trim. IV INS

2512 93.080.20 EN 14227-4:2013 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 4: Cenuşă pentru amestecuri tratate cu lianţi hidraulici

Trim. IV INS

2513 93.080.20 EN 14227-5:2013 Amestecuri tratate cu lianţi hidraulici. Specificaţii. Partea 5: Amestecuri granulare tratate cu liant hidraulic pentru drumuri

Trim. IV INS

2514 93.080.20 EN 12697-43:2014 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 43: Rezistenţă la carburanţi Trim. IV INS

SM SR EN 12697-43:2013

Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 43: Rezistenţă la carburanţi

Page 203: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 203 din 216

2515 93.080.20 EN 12697-7:2014 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 7: Determinarea masei volumetrice aparente a epruvetelor bituminoase cu ajutorul razelor gamma Trim. IV INS

SM SR EN 12697-7:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 7: Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase cu ajutorul razelor gamma

2516 93.080.30 EN 14389-1:2007 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metode de evaluare a performanţelor pe termen lung. Partea 1: Caracteristici acustice Trim. IV INS

2517 93.080.30 EN 14389-2:2004 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Metode de evaluare a performanţelor pe termen lung. Partea 2: Caracteristici neacustice Trim. IV INS

2518 93.080.30 EN 1794-1:2011 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Performanţe neacustice. Partea 1: Performanţe mecanice şi cerinţe de stabilitate

Trim. IV INS

2519 93.080.30 EN 1794-2:2011 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Performanţe neacustice. Partea 2: Cerinţe generale de securitate şi mediu

Trim. IV INS

2520 93.080.30 EN 12676-2:2000 Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 2: Metode de încercare Trim. IV INS

2521 93.080.30 EN 12767:2007 Siguranţa pasivă a sistemelor de susţinere a echipamentelor rutiere. Cerinţe, clasificare şi metode de încercare

Trim. IV INS

2522 93.080.30 EN 12899-4:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 4: Controlul producţiei în fabrică Trim. IV INS

2523 93.080.30 EN 12966-2:2005 Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 2: Încercare iniţială de tip Trim. IV INS

2524 93.080.30 EN 12966-3:2005 Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 3: Controlul producţiei în fabrică

Trim. IV INS

2525 93.100 EN 13803-1:2010 Aplicaţii feroviare. Cale. Parametrii de proiectare a traseului căii. Ecartament 1435 mm şi mai mare. Partea 1: Linie curentă

Trim. IV INS

2526 93.100 EN 13803-2:2006+A1:2009

Aplicaţii feroviare. Cale. Parametri de proiectare a traseului căii. Ecartament 1435 mm şi mai mare. Partea 2: Aparate de cale şi situaţii comparabile de proiectare a traseului cu schimbari bruşte de curbură

Trim. IV INS

2527 93.100 EN 13848-1:2003+A1:2008

Aplicaţii feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 1: Caracterizarea geometriei căii Trim. IV INS

Page 204: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 204 din 216

2528 93.100 EN 13848-2:2006 Aplicaţii feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 2: Sisteme de măsurare. Vehicule de măsurat calea

Trim. IV INS

2529 93.100 EN 13848-3:2009 Aplicaţii feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 3: Sisteme de măsurare. Maşini pentru construcţia şi întreţinerea căii

Trim. IV INS

2530 93.100 EN 13848-4:2011 Aplicaţii feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 4: Sisteme de măsurare. Dispozitive manuale şi de greutate redusă

Trim. IV INS

2531 93.100 EN 13848-5:2008+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 5: Niveluri de calitate ale geometriei căii. Linie curentă

Trim. IV INS

2532 93.100 EN 14033-1:2011 Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de construcţie si întreţinere pentru cale. Partea 1: Prescripţii tehnice pentru circulaţie

Trim. IV INS

2533 93.100 EN 15461:2008+A1:2010

Aplicaţii feroviare.Emisie de zgomot. Caracterizarea proprietăţilor dinamice ale sectoarelor de cale pentru măsurarea zgomotului la treceri la nivel Trim. IV INS

2534 93.100 EN 15689:2009 Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Inimi sau componente ale inimilor de încrucişare turnate din oţel manganos turnat

Trim. IV INS

2535 93.100 EN 15746-1:2010+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de cale ferată-şosea şi echipamente asociate. Partea 1: Prescripţii tehnice pentru circulaţie şi lucru

Trim. IV INS

2536 93.100 EN 50129:2003 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, telecomunicaţii şi de prelucrare de date. Sisteme electronice de siguranţă pentru semnalizare Trim. IV INS

2537 93.100 EN 50129:2003/AC:2010

Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, telecomunicaţii şi de prelucrare de date. Sisteme electronice de siguranţă pentru semnalizare Trim. IV INS

2538 93.100 EN 13232-2:2003+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 2: Cerinţe pentru proiectarea geometriei Trim. IV INS

2539 93.100 EN 13232-3:2003+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 3: Cerinţe pentru interacţiunea roată/şină Trim. IV INS

2540 93.100 EN 13232-4:2005+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 4: Manevrare, blocare şi control Trim. IV INS

2541 93.100 EN 13232-5:2005+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 5: Macazuri Trim. IV INS

2542 93.100 EN 13232-6:2005+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 6: Inimi de încrucişare şi de traversare cu vârfuri fixe Trim. IV INS

Page 205: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 205 din 216

2543 93.100 EN 13232-7:2006+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 7: Inimi cu părţi mobile Trim. IV INS

2544 93.100 EN 13232-8:2007+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 8: Aparate de compensare Trim. IV INS

2545 93.100 EN 13232-9:2006+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 9: Ansamblu aparat de cale Trim. IV INS

2546 93.100 EN 13146-9:2009+A1:2011

Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sistemele de prindere. Partea 9: Determinarea rigidităţii

Trim. IV INS

2547 93.100 EN 13674-1:2011 Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 1: Şine Vignole cu masa mai mare sau egală cu 46 kg/m Trim. IV INS

2548 93.100 EN 13674-2:2006+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 2: Şine pentru aparate de cale utilizate în asociere cu şine Vignole cu masa mai mare sau egală cu 46 kg/m Trim. IV INS

2549 93.100 EN 13674-3:2006+A1:2010

Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 3: Contraşine Trim. IV INS

2550 93.100 EN 13674-4:2006+A1:2009

Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 4: Şine Vignole cu masa cuprinsă între 27 kg/m şi 46 kg/m, exclusiv 46 kg/m

Trim. IV INS

2551 93.100 EN 13481-2:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 2: Sisteme de prindere pentru traverse de beton

Trim. IV INS

2552 93.100 EN 13481-3:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 3: Sisteme de prindere pentru traverse de lemn

Trim. IV INS

2553 93.100 EN 13481-4:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 4: Sisteme de prindere pentru traverse de oţel

Trim. IV INS

2554 93.100 EN 13481-5:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 5: Sisteme de prindere pentru calea pe dală cu şina la suprafaţă sau înglobată

Trim. IV INS

2555 93.100 EN 13481-7:2012 Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 7: Sisteme de prindere speciale pentru aparate de cale şi contraşine

Trim. IV INS

2556 93.140 EN 14503:2003 Nave de navigaţie interioară. Porturi pentru navigaţia interioară Trim. IV INS

2557 95.020 EN 16341:2012 Selectarea standardelor şi documentelor normative pentru produse şi servicii din domeniul apărării. Ordine de preferinţă

Trim. IV INS

Page 206: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 206 din 216

2558 97.020 EN 60335-2-68:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-68: Prescripţii particulare pentru maşini de curăţat prin pulverizare şi aspirare, pentru uz comercial Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 60335-2-68:2011

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-68: Prescripţii particulare pentru maşini de curăţat prin pulverizare şi aspirare, de uz commercial

2559 97.030 EN 62552:2013 Aparate frigorifice de uz casnic. Caracteristici și metode de încercare Trim. IV

Directivele 2009/125/EC, 210/30EU

2560 97.040.20 EN 203-1:2014 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1: Reguli generale de securitate Trim. IV INS

SM SR EN 203-1+A1:2011

Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1: Reguli generale de securitate

2561 97.040.20 EN 203-2-7:2014 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-7: Cerinţe particulare. Salamandre şi rotisoare Trim. IV INS

SM SR EN 203-2-7:2011 Aparate de gătit profesionale care utilizează combustibili gazoşi. Partea 2-7: Cerinţe specifice. Salamandre şi rotisoare

2562 97.040.30 EN 60335-2-24:2003/A1:2005

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-24: Prescripţii particulare pentru aparate frigorifice, aparate de preparat îngheţată şi aparate de fabricat gheaţă

Trim. IV INS

2563 97.040.30 EN 60335-2-24:2003/A2:2007

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-24: Prescripţii particulare pentru aparate frigorifice, aparate de preparat îngheţată şi aparate de fabricat gheaţă

Trim. IV INS

2564 97.040.40 EN 14957:2006+A1:2010

Maşini pentru industria alimentară. Maşini de spălat cu transportor. Cerinţe de securitate şi igienă

Trim. IV Directiva 2006/42/EC

SMV EN 14957+A1:2011 Maşini pentru industria alimentară. Maşini de spălat cu transportor. Cerinţe de securitate şi igienă

2565 97.060 EN ISO 8230-1:2008 Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 1: Cerinţe generale de securitate

Trim. IV Directiva 2006/42/EC

SMV EN ISO 8230-1:2011

Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 1: Cerinţe generale de securitate

2566 97.060 EN ISO 8230-2:2008 Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 2: Maşini utilizând percloretilenă

Trim. IV Directiva 2006/42/EC

SMV EN ISO 8230-2:2011

Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 2: Maşini utilizînd percloretilenă

2567 97.060 EN ISO 8230-3:2008 Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 3: Maşini utilizând solvenţi combustibili Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN ISO 8230-3:2011

Cerinţe de securitate pentru maşinile de curăţat chimic. Partea 3: Maşini utilizînd solvenţi combustibili

Page 207: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 207 din 216

2568 97.060 EN 61121:2013 Uscătoare cu tambur pentru uz casnic. Metode de măsurare a aptitudinii de funcţionare Trim. IV

Directivele 2009/125/EC, 210/30EU

SM SR EN 61121:2012 Uscătoare cu tambur pentru uz casnic. Metode de măsurare a aptitudinii de funcţionare

2569 97.080 EN 1829-1:2010 Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN 1829-1:2011 Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 1: Maşini

2570 97.080 EN 1829-2:2008 Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 2: Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile şi elemente de racordare Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SMV EN 1829-2:2011 Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 2: Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile şi elemente de racordare

2571 97.080 EN 1829-2:2008/AC:2011

Maşini cu jet de apă de înaltă presiune. Cerinţe de securitate. Partea 2: Tuburi flexibile, linii de tuburi flexibile şi elemente de racordare

Trim. IV Directiva 2006/42/EC

2572 97.080 EN 60335-2-69:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-69: Prescripţii particulare pentru aspiratoare care funcţionează în prezenţa apei sau uscat, inclusiv perii cu motor, pentru uz comercial Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 60335-2-69:2011

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-69: Prescripţii particulare pentru aspiratoare care funcţionează în prezenţa apei sau uscat, inclusiv perii cu motor, pentru uz comercial

2573 97.080 EN 60335-2-72:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-72: Prescripţii particulare pentru maşini de prelucrare a podelei cu sau fără comandă a dispozitivului de tracţiune, pentru uz comercial

Trim. IV Directiva 2006/42/EC

SM SR EN 60335-2-72:2011

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-72: Prescripţii particulare pentru maşini automate de prelucrare a podelei, pentru uz comercial

2574 97.080 EN 60335-2-79:2012 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat la înaltă presiune şi aparate de curăţat cu abur Trim. IV Directiva

2006/42/EC

SM SR EN 60335-2-79:2011

Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat la înaltă presiune şi aparate de curăţat cu abur

2575 97.080 EN 60312-1:2013 Aspiratoare de praf pentru uz casnic. Partea 1: Aspiratoare de praf cu aspirare uscată. Metode de măsurare a performanţelor

Trim. IVDirectivele 2009/125/EC, 210/30EU

SM SR EN 60312:2012 Aspiratoare de praf pentru uz casnic. Metode de măsurare a performanţelor

2576 97.100.10, EN 12098-3:2013 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 3: Echipamente de reglare pentru sisteme de încălzire electrică Trim. IV INS

SM SR EN 12098-3:2011 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 3: Echipamente de reglare în funcţie de temperatura exterioară pentru sistemele de încălzire electrică

Page 208: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 208 din 216

2577 97.100.30 EN 990:2002 Metode de încercare pentru verificarea protecţiei împotriva coroziunii armăturilor din betonul celular autoclavizat şi betonul cu agregate uşoare cu structura deschisă

Trim. IV INS

2578 97.140 EN 1729-2:2012 Mobilier. Scaune şi mese pentru instituţiile de învăţământ. Partea 2: Cerinţe de securitate şi metode de încercare Trim. IV INS

GOST 23380-83 GOST 23381-89

Столы ученические и для учителя. Методы испытаний Стулья ученические и детские. Метод испытаний

2579 97.140 EN 716-1:2008+A1:2013

Mobilier. Paturi fixe şi paturi pliante de uz casnic, pentru copii. Partea 1: Cerinţe de securitate Trim. IV INS

2580 97.140 EN 716-2:2008+A1:2013

Mobilier. Paturi fixe şi paturi pliante de uz casnic, pentru copii. Partea 2: Metode de încercare Trim. IV INS

2581 97.140 EN 747-1:2012 Mobilier. Paturi suprapuse şi paturi supraînălţate. Partea 1: Cerinţe de securitate, rezistenţă şi durabilitate

Trim. IV INS

2582 97.140 EN 747-2:2012 Mobilier. Paturi suprapuse şi paturi supraînălţate. Partea 2: Metode de încercare Trim. IV INS

2583 97.140 EN 1334:1996 Mobilier de uz casnic. Paturi şi saltele. Metode de măsurare şi toleranţe recomandate Trim. IV INS

2584 97.140 EN 527-1:2011 Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor de tracţiune. Partea 1: Principii generale Trim. IV INS

2585 97.140 EN 527-3:2003 Materiale plastice. Determinarea proprietăţilor la tracţiune. Partea 3: Condiţii de încercare pentru filme şi folii

Trim. IV INS

2586 97.140 CEN/TR 581-4:2005 Mobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv şi de camping. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercări a durabilității sub influența condiţiilor climatice

Trim. IV INS

2587 97.140 EN 1022:2005 Mobilier de uz casnic. Scaune. Determinare a stabilităţii Trim. IV INS

2588 97.140 EN 1023-1:1996 Mobilier de birou. Perete despărţitor. Partea 1: Dimensiuni Trim. IV INS

2589 97.140 EN 1272:1998 Articole de puericultura. Scaune montate la mese. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Trim. IV INS

2590 97.140 EN 1335-1:2000 Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou. Partea 1: Dimensiuni. Determinarea dimensiunilor Trim. IV INS

2591 97.140 EN 1335-1:2000/AC:2002

Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou. Partea 1: Dimensiuni. Determinarea dimensiunilor Trim. IV INS

2592 97.140 EN 1335-2:2009 Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou. Partea 2: Cerinţe de securitate Trim. IV INS

Page 209: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 209 din 216

2593 97.140 EN 1335-3:2009 Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou. Partea 3: Metode de încercare Trim. IV INS

2594 97.140 EN 1335-3:2009/AC:2009

Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou. Partea 3: Metode de încercare Trim. IV INS

2595 97.140 CEN/TR 1335-4:2009 Mobilier de birou. Scaune de lucru pentru birou. Partea 4: Explicarea EN 1335-1:2000 (Dimensiuni) Trim. IV INS

2596 97.140 EN 1725:1998 Mobilier de uz casnic. Paturi şi saltele. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

Trim. IV INS

GOST 19120-93 Мебель для сидения и лежания. Диваны-кровати, диваны, кресла-кровати, кресла для отдыха, кушетки, тахты, скамьи, банкетки. Методы испытаний

2597 97.140 EN 1728:2012 Mobilier. Scaune. Metode de încercare pentru determinarea rezistenţei şi durabilităţii Trim. IV INS

2598 97.140 EN 1728:2012/AC:2013

Mobilier. Scaune. Metode de încercare pentru determinarea rezistenţei şi durabilităţii Trim. IV INS

2599 97.140 EN 12720:2009+A1:2013

Mobilier. Evaluarea rezistenţei suprafeţei la lichide reci Trim. IV INS

2600 97.140 EN 12721:2009+A1:2013

Mobilier. Evaluarea rezistenţei suprafeţei la căldură umedă Trim. IV INS

2601 97.140 EN 12722:2009+A1:2013

Mobilier. Evaluarea rezistenţei suprafeţei la căldură uscată Trim. IV INS

2602 97.140 EN 12727:2000 Mobilier. Scaune dispuse în rânduri. Metode de încercare şi condiţii pentru rezistenţă şi durabilitate Trim. IV INS

2603 97.140 EN 13759:2012 Mobilier. Mecanisme de acţionare pentru scaune şi canapele. Metode de încercare Trim. IV INS

2604 97.140 EN 14703:2007 Mobilier. Asamblări pentru scaune cu alte utilizări decât cele casnice dispuse pe un rând. Cerinţe de rezistenţă şi metode de încercare

Trim. IV INS

2605 97.140 EN 14988-1:2006+A1:2012

Scaune înalte pentru copii. Partea 1: Cerinţe de securitate Trim. IV INS

2606 97.140 EN 14988-2:2006+A1:2012

Scaune înalte pentru copii. Partea 2: Metode de încercare Trim. IV INS

2607 97.140 EN 15185:2011 Mobilă. Evaluarea rezistenţei suprafeţei la abraziune Trim. IV INS

2608 97.140 EN 15186:2012 Mobilier. Evaluarea rezistenţei suprafeţei la zgâriere Trim. IV INS

2609 97.140 EN 15187:2006 Mobilier. Evaluarea efectului expunerii la lumină Trim. IV INS

Page 210: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 210 din 216

2610 97.140 EN 15338:2007+A1:2010

Accesorii metalice pentru mobilier. Rezistenţă mecanică şi durabilitate a elementelor extensibile şi componentelor acestora

Trim. IV INS

2611 97.140 EN 15372:2008 Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate. Cerinţe pentru mese cu alte utilizări decât cele casnice

Trim. IV INS

2612 97.140 CEN/TR 15709:2008 Accesorii pentru mobilier. Termeni referitoare la accesorii pentru uşi glisante şi de tip revolving Trim. IV INS

2613 97.140 EN 15706:2009 Accesorii metalice pentru mobilier. Rezistenţa mecanică şi durabilitatea elementelor de culisare pentru uşi culisante şi jaluzele culisante Trim. IV INS

GOST 30209-94 Мебель корпусная. Двери раздвижные. Методы испытаний

2614 97.140 EN 15828:2010 Accesorii pentru mobilier. Rezistenţa mecanică şi durabilitatea balamalelor şi a componentelor acestora. Trim. IV INS

GOST 19195–89 Мебель. Методы испытаний крепления дверей с вертикальной и горизонтальной осью вращения

2615 97.140 EN 15939:2011+A1:2014

Limitatoare pentru uşă şi balamale pivotante pe un ax orizontal Trim. IV INS

2616 97.140 EN 16014:2011 Accesorii metalice pentru mobilier. Rezistenţa mecanică şi durabilitatea mecanismelor de blocare Trim. IV INS

2617 97.140 EN 16121:2013 Mobilier pentru depozitare, de uz colectiv. Cerinţe de securitate, rezistenţă, durabilitate şi stabilitate Trim. IV INS

2618 97.140 EN 16122:2012 Mobilier pentru depozitare, de uz casnic şi colectiv. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenţei, durabilităţii şi stabilităţii Trim. IV INS

2619 97.140 EN 16139:2013 Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate. Cerinţe pentru scaune cu alte utilizări decât cele casnice

Trim. IV INS

2620 97.140 EN 16139:2013/AC:2013

Mobilier. Rezistenţă, durabilitate şi securitate. Cerinţe pentru scaune cu alte utilizări decât cele casnice

Trim. IV INS

2621 97.140 CEN/TS 16209:2011 Mobilier. Clasificarea conform proprietăţilor de suprafață a mobilierului Trim. IV INS

2622 97.140 EN 16337:2013 Accesorii metalice pentru mobilier. Rezistenţă mecanică şi capacitate de încărcare a suporturilor pentru etajere

Trim. IV INS

2623 97.140 CEN/TS 16611:2014 Mobilier. Evaluarea rezistenţei suprafeţei la microzgîrîituri Trim. IV INS

Page 211: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 211 din 216

2624 97.190 EN 12868:1999 Articole de puericultura. Metode pentru determinarea eliberării de N-nitrozabile din tetine şi suzete de elastomeri sau de cauciuc

Trim. IV Ministerul Sanatatii

2625 97.190 EN 12868:1999/AC:2002

Articole de puericultura. Metode pentru determinarea eliberării de N-nitrozamine şi de substanţe N-nitrozabile din tetinele şi suzetele de elastomeri sau de cauciuc

Trim. IV Ministerul Sanatatii

2626 97.190 EN 12227:2010 Ţarcuri de uz casnic pentru copii. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Trim. IV INS

2627 97.195 EN 15757:2010 Conservarea bunurilor culturale. Specificaţii pentru temperatură şi umiditate relativă pentru limitarea deteriorării mecanice induse de climat asupra materialelor organice higroscopice

Trim. IV INS

2628 97.195 EN 15758:2010 Conservarea patrimoniului cultural. Proceduri şi instrumente pentru măsurarea temperaturii aerului şi a suprafeţei obiectelor

Trim. IV INS

2629 97.195 EN 15886:2010 Conservarea patrimoniului cultural. Metode de încercare. Măsurarea culorii suprafeţelor Trim. IV INS

2630 97.200.40 EN 1176-4:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu

Trim. IV INS

2631 97.200.40 EN 1176-5:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 5: Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru carusele

Trim. IV INS

2632 97.200.40 EN 1176-7:2008 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întreţinere şi de utilizare Trim. IV INS

2633 97.200.40 EN 1176-11:2014 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 11: Cerinţe complementare de securitate şi metode de încercare pentru reţele tridimensionale Trim. IV INS

SM SR EN 1176-11:2012 Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 11: Cerinţe complementare de securitate şi metode de încercare pentru reţele tridimensionale

2634 97.220.20 EN 15059:2009 Echipamente pentru întreţinerea zăpezii. Cerinţe de securitate Trim. IV Directiva

2006/42/ECSMV EN 15059:2011 Echipamente pentru întreţinerea

zăpezii. Cerinţe de securitate 2635 97.220.30 EN 914:2008 Echipamente de gimnastică. Bare paralele şi bare

paralele/asimetrice combinate. Cerinţe şi metode de încercare, inclusiv pentru securitate

Trim. IV INS

Page 212: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 212 din 216

2636 97.220.30 EN 915:2008 Echipamente de gimnastică. Bare asimetrice. Cerinţe şi metode de încercare, inclusiv pentru securitate

Trim. IV INS

2637 97.220.40 EN 569:2007 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Pitoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

Trim. IV Directiva 89/686/EEC

SMV EN 569:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Pitoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

2638 97.220.40 EN 12276:2013 Echipament de alpinism şi escaladă. Ancore mecanice. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Trim. IV Directiva

89/686/EEC

SM SR EN 12276:2010 Echipament de alpinism şi escaladă. Ancore mecanice. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

2639 - EN ISO 5359:2014 Racorduri flexibile la presiune scăzută pentru utilizare cu gaze medicale Trim. IV INS

SM EN ISO 5359:2014 Racorduri flexibile de presiune scăzută pentru utilizare cu gaze medicale

2640 - ETSI EN 300 135-1 V1.2.1 (2008-02)

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Serviciul mobil terestru. Echipamente radio cu modulaţie unghiulară în banda de utilizare comună (Citizen Band-CB) (PR 27 echipamente radio). Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de măsurare

Trim. IV INS

2641 - ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive pentru distanţă mică (SRD). Echipamente radio destinate a fi utilizate în banda de frecvenţe de la 25 MHz până la 1000 MHz cu un nivel de putere până la 500 mW. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de încercare

Trim. IV INS

2642 - ETSI EN 300 279 V1.2.1 (1999-02)

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Standard de compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamentele radio private (PMR) din serviciul mobil terestru şi echipamentele auxiliare (vocale şi/sau nonvocale)

Trim. IV INS

2643 - ETSI EN 300 339 V1.1.1 (1998-06)

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Compatibilitate electromagnetică în general (CEM), pentru echipamente de radiocomunicaţii

Trim. IV INS

2644 - ETSI EN 300 422-1 V1.4.2 (2011-08)

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Microfoane fără fir în domeniul de frecvenţe de la 25 MHz până la 3 GHz. Partea 1: Caracteristici tehnice şi metode de încercare

Trim. IV INS

Page 213: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 213 din 216

2645 - ETSI EN 300 462-5-1 V1.1.2 (1998-05)

Transmisie şi multiplexare (TM). Cerinţe generale pentru reţelele de sincronizare. Partea 5-1: Caracteristici de temporizare ale ceasurilor de tip sclav adecvate pentru a sincroniza echipamente destinate Ierarhiei Digitale Sincrone (SDH)

Trim. IV INS

2646 - ETSI EN 300 462-3-1 V1.1.1 (1998-05)

Transmisie şi multiplexare (TM). Cerinţe generice pentru reţele de sincronizare. Partea 3-1: Control de jitter şi wander în reţelele de sincronizare Trim. IV INS

2647 - ETSI EN 300 462-6-1 V1.1.1 (1998-05)

Transmisie şi multiplexare (TM). Cerinţe generale pentru reţelele de sincronizare. Partea 6-1: Caracteristicile de temporizare ale ceasurilor de referinţă primare

Trim. IV INS

2648 - ETSI EN 300 481 V1.2.2 (1997-12)

Echipament terminal (TE). Reţea digitală cu servicii integrate (ISDN). Unitate de agregare canal B (CAU). Proceduri şi cerinţe ale terminalelor Trim. IV INS

2649 - EN 12502-5:2004 Protecţia materialelor metalice împotriva coroziunii. Recomandări pentru evaluarea riscului de coroziune în sistemele de distribuţie şi depozitare a apei. Partea 5: Factori de influenţă pentru fontă, oţeluri nealiate şi slab aliate

Trim. IV INS

2650 - IEC 60076-20:2013 Power transformers - Part 20: Energy efficiency Trim. IV INS2651 - ETSI ES 201 980

V4.1.1 (2014-01)Digital Radio Mondiale (DRM); System Specification Trim. IV INS

2652 - EN ISO 1833-10:2010 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 10: Amestecuri de triacetat sau de poliactidă şi cu alte fibre specificate (metoda cu diclormetan) Trim. IV INS

2653 - EN ISO 1833-12:2010 Materiale textile. Analiză chimică cantitativă. Partea 12: Amestecuri de fibre acrilice, modacrilice specificate, clorofibre specificate, elastani specificaţi şi alte fibre specificate (metoda cu dimetilformamidă)

Trim. IV INS

2654 - ETSI TS 101 733 V2.2.1 (2013-04)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) Trim. IV CTS

2655 - ETSI TR 101 734 V1.1.1 (1999-09)

Internet Protocol (IP) based networks; Parameters and mechanisms for charging Trim. IV CTS

2656 - ETSI TR 101 904 V1.1.1 (2001-03)

Transmission and Multiplexing (TM); Time Division Duplex (TDD) in Point-to-Multipoint (P-MP) Fixed Wireless Access (FWA) systems; Characteristics and network applications

Trim. IV CTS

Page 214: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 214 din 216

2657 - ETSI TS 102 778-2 V1.2.1 (2009-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 2: PAdES Basic - Profile based on ISO 32000-1 Trim. IV CTS

2658 - ETSI TS 102 778-3 V1.2.1 (2010-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 3: PAdES Enhanced - PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles

Trim. IV CTS

2659 - ETSI TS 102 778-4 V1.1.2 (2009-12)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 4: PAdES Long Term - PAdES LTV Profile

Trim. IV CTS

2660 - ETSI TS 102 778-5 V1.1.2 (2009-12)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature Profiles; Part 5: PAdES for XML Content - Profiles for XAdES signatures

Trim. IV CTS

2661 - ETSI TR 102 047 V1.2.1 (2005-03)

International Harmonization of Electronic Signature Formats Trim. IV CTS

2662 - ETSI TR 102 438 V1.1.1 (2006-03)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Application of Electronic Signature Standards in Europe

Trim. IV CTS

2663 - ETSI TR 102 605 V1.1.1 (2007-09)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered E-Mail Trim. IV CTS

2664 - ETSI TS 102 640-1 V2.2.1 (2011-09)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM); Architecture, Formats and Policies; Part 1: Architecture

Trim. IV CTS

2665 - ETSI TS 102 640-2 V2.2.1 (2011-09)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM); Part 2: Data requirements, Formats and Signatures for REM

Trim. IV CTS

2666 - ETSI TS 102 640-3 V2.1.2 (2011-09)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM); Part 3: Information Security Policy Requirements for REM Management Domains

Trim. IV CTS

2667 - ETSI TS 102 231 V3.1.2 (2009-12)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Provision of harmonized Trust-service status information

Trim. IV CTS

2668 - ETSI TR 102 272 V1.1.1 (2003-12)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); ASN.1 format for signature policies Trim. IV CTS

2669 - ETSI TS 102 280 V1.1.1 (2004-03)

X.509 V.3 Certificate Profile for Certificates Issued to Natural Persons Trim. IV CTS

2670 - ETSI TR 102 437 V1.1.1 (2006-10)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Guidance on TS 101 456 (Policy Requirements for certification authorities issuing qualified certificates) Trim. IV CTS

Page 215: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 215 din 216

2671 - ETSI TR 102 458 V1.1.1 (2006-04)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Mapping Comparison Matrix between the US Federal Bridge CA Certificate Policy and the European Qualified Certificate Policy (TS 101 456)

Trim. IV CTS

2672 - ETSI TR 102 040 V1.3.1 (2005-03)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); International Harmonization of Policy Requirements for CAs issuing Certificates

Trim. IV CTS

2673 - ETSI TS 102 042 V2.4.1 (2013-02)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates

Trim. IV CTS

2674 - ETSI TS 102 158 V1.1.1 (2003-10)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for Certification Service Providers issuing attribute certificates usable with Qualified certificates

Trim. IV CTS

2675 - ETSI TR 102 572 V1.1.1 (2007-07)

Best Practices for handling electronic signatures and signed data for digital accounting Trim. IV CTS

2676 - ETSI TS 102 573 V2.1.1 (2012-04)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for trust service providers signing and/or storing data objects

Trim. IV CTS

2677 - ETSI TS 102 176-1 V2.1.1 (2011-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms

Trim. IV CTS

2678 - ETSI TS 102 176-2 V1.2.1 (2005-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 2: Secure channel protocols and algorithms for signature creation devices

Trim. IV CTS

2679 - ETSI TS 103 174 V2.2.1 (2013-06)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); ASiC Baseline Profile Trim. IV CTS

2680 - ETSI TS 102 918 V1.3.1 (2013-06)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV CTS

2681 - ETSI EG 202 048 V1.1.1 (2002-08)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2682 - ETSI EG 202 116 V1.2.2 (2009-03)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2683 - ETSI TR 101 806 V1.1.1 (2000-06)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2684 - ISO/IEC 13236:1998 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2685 - ETSI TR 102 180 V1.4.1 (2014-03)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

Page 216: EN 303-5:2012 SM SR EN 303-5:2012SM SR EN 303-5:2012 Cazane de încălzit. Partea 5: Cazane speciale care utilizează combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată, cu

Pagina 216 din 216

2686 - ETSI TS 102 164 V1.3.1 (2006-09)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2687 - ETSI EN 300 418 V1.2.1 (2001-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2688 - ETSI EN 300 419 V1.2.1 (2001-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2689 - ETSI EN 300 448 V1.2.1 (2001-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2690 - ETSI EN 300 449 V1.2.1 (2001-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2691 - ETSI EN 300 451 V1.2.1 (2001-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2692 - ETSI EN 300 452 V1.2.1 (2001-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2693 - ETSI EN 300 289 V1.2.1 (2001-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2694 - ETSI ES 202 057-1 V2.1.1 (2013-01)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2695 - ETSI EG 202 057-2 V1.3.2 (2011-04)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2696 - ETSI EG 202 057-3 V1.1.1 (2005-04)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC

2697 - ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC) Trim. IV MTIC