Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista...

of 14 /14
Forumul Romanesc al Apei - 2009 COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE PUBLICE DUNAREA BRAILA DUNAREA BRAILA Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din Judetul Braila Prezentator, Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.I.P. Operator Regional Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Embed Size (px)

Transcript of Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista...

Page 1: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

Reabilitarea si modernizarea

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare

din Judetul Braila

Prezentator,

Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.I.P.

Operator Regional

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Page 2: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

- Localizare - Partea de SE a Romaniei

- Nr. localitati urbane si rurale:

• 1 municipiu

• 3 orase

• 40 comune

• 140 sate

- Populatia totala si defalcata pe mediul

urban si rural:

• Total 366.811 – 239.030 urban

- 127.781 rural

Suprafata judetului: 4.766 kmSuprafata judetului: 4.766 km22

Relief proponderent: campie si luncaRelief proponderent: campie si lunca

Page 3: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

Proiecte de investitii derulate

sau in curs de derulare

MUDP II = 8.266.226 USDMUDP II = 8.266.226 USD

ISPA = 77.862.760 EUROISPA = 77.862.760 EURO

POS MEDIU = 83.362.991 EUROPOS MEDIU = 83.362.991 EURO

Page 4: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

Municipiul Braila a propus spre realizare sase obiective primare de investitii:

•Reabilitarea retelei si contorizarea surselor;

•Reabilitarea statiei de tratare Chiscani;

•Reabilitarea statiei de tratare Braila;

•Contorizarea abonatilor;

•Monitorizarea retelei de apa;

•Procurarea echipamentelor de laborator.

Cheltuielile totale pentru realizarea investitiei cuprinse in MUDP II sunt, pe surse

de finantare, urmatoarele:

•din credit extern: 5.267 mii USD;

•din surse bugetare: 2.723 mii USD (fara plati impozite si taxe);

•din surse proprii: 274 mii USD

MUDP II

Page 5: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

ISPA

SC TUNELE SABrasov/Romania

Receptionat1.344.022- colectorul general Rosiori = 104 m inel primar, 112 m inel secundar

2000/RO/16/P/PE/010-04 Contract de Urgenta pentru colectorul principal Rosiori

SISTEM YAPI/ PASSAVANT ROEDIGER

Turcia - Germania

2%49.999.542-Statii de pompare-Conducte de refulare-Statie de epurare

2000/RO/16/P/PE/010-03 Construirea statiei de epurare a apelor uzate [n municipiul Braila -Relicitat

ATHENA SAGrecia

98%22.424.678

-extinderea retelei de canalizare = 38 km;-finalizarea lucrarilor la colectorul general Rosiori = 240 m

2000/RO/16/P/PE/010-02 Extinderea retelei de canalizare si finalizarea lucrarilor la colectorul general Rosiori

HALCROWAnglia

100%4.094.518Asistenta tehnica

CONTRACTORRealizari fiziceValoare investitie(EURO)

Masuri din programul de etapizare

Denumirea Proiectului ISPA

Page 6: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

Investitii prioritare

Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizareIanca2

Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizareFaurei3

Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apaSistem regional

Gropeni, Traian, Movila Miresii, Ianca, Bordei Verde, Faurei

7

Modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizareTufesti6

Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizareViziru5

Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizareInsuratei4

Modernizarea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizareBraila, Baldovinesti, Varsatura, Lacu Sarat1

Denumire investitieDenumire aglomerareNr.

crt.

Page 7: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

Lista de investitiipana la data de 05.05.2009 (preturi constante)

Total

Sistem de canalizare

Sistem de alimentare cu apa

Investitie

32.110.179

22.033.881

10.076.298Braila, Varsatura, Lacu Sarat, Baldovinesti

1

Valoare (euro)Denumire aglomerareNr.

• Captare; Reabilitare statie de tratare; Reabilitare rezervoare 2 x 20.000 mc• Reabilitare 3 statii de pompare apa potabila;• Reabilitare retea distributie 11,5 km si extindere retea distributie 27,2 km• Contorizare apa - 6969 buc. contori• Reabilitare statie de clorare• Reabilitare retea canalizare - 32,2 km• Extindere retea canalizare - 55,2 km• Reabilitare 8 statii de pompare ape uzate• Conducte refulare ape uzate - 5,2 km• Statie pompare ape uzate - 1 buc.• Reabilitare Colector ape uzate Germany

Page 8: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

Lista de investitiipana la data de 05.05.2009 (preturi constante) - continuare

Total

Sistem de canalizare

Sistem de alimentare cu apa

Investitie

7.840.799

6.720.115

1.120.684Ianca2

Valoare (euro)Denumire aglomerareNr.

• Reabilitare statie de tratare clorare• Reabilitare rezervoare - 1 x 2500 mc, 1 x 800 mc• Reabilitare statie de pompare apa potabila• Rebilitare retea distributie 11,34 km si extindere retea distributie 0,9 km• Contorizare apa - 1220 buc. contori• Reabilitare retele canalizare - 5,9 km• Extindere retele canalizare - 10,7 km• Conducta transport ape uzate - 24,6 km• Statie pompare ape uzate - 1 buc.

Page 9: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

Lista de investitiipana la data de 05.05.2009 (preturi constante) - continuare

Total

Sistem de canalizare

Sistem de alimentare cu apa

Investitie

5.822.467

5.318.182

504.285Faurei3

Valoare (euro)Denumire aglomerareNr.

• Reabilitare rezervor apa - 2500 mc• Reabilitare statie clorare• Reabilitare statie de pompare apa potabila• Extindere retele distributie apa potabila - 8,27 km• Contorizare apa - 142 buc. contori• Extindere retele canalizare - 18,46 km• Reabilitare retele canalizare - 2,47 km• Reabilitare statie epurare• Reabilitare statii pompare ape uzate - 2 buc.

Page 10: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

Lista de investitiipana la data de 05.05.2009 (preturi constante) - continuare

Total

Sistem de canalizare

Sistem de alimentare cu apa

Investitie

8.766.974

7.536.905

1.230.068Insuratei4

Valoare (euro)Denumire aglomerareNr.

• Reabilitare puturi forate – 5 buc.• Reabilitare rezervoare apa 1 x 500 mc, 1 x 2500 mc• Reabilitare statie de pompare apa potabila• Reabilitare conduce distributie – 6,75 km• Extindere conducte distributie – 2,34 km• Conducta aductiune – 1,45 km• Contorizare apa - 906 buc. contori• Extindere retele canalizare - 37,24 km• Reabilitare retele canalizare - 5,05 km• Reabilitare statie epurare; Reabilitare statie pompare ape uzate - 1 buc.

Page 11: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

Lista de investitiipana la data de 05.05.2009 (preturi constante) - continuare

Total

Sistem de canalizare

Sistem de alimentare cu apa

Investitie

6.367.906

4.573.203

1.794.702Viziru5

Valoare (euro)Denumire aglomerareNr.

• Reabilitare rezervor 1 x 300 mc• Extindere retea distributie apa – 19,7 km• Contorizare apa – 1900 buc. contori• Extindere retea canalizare – 21,31 km• Statie pompare ape uzate• Conducta refulare ape uzate – 10,24 km

Page 12: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

Lista de investitiipana la data de 05.05.2009 (preturi constante) - continuare

Total

Sistem de canalizare

Sistem de alimentare cu apa

Investitie

5.715.023

5.715.023

0Tufesti6

Valoare (euro)Denumire aglomerareNr.

• Retea canalizare – 27,95 km• Conducta refulare ape uzate – 14,1 km• Statie pompare ape uzate

Page 13: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

Lista de investitiipana la data de 05.05.2009 (preturi constante) - continuare

Total

Sistem de canalizare

Sistem de alimentare cu apa

Investitie

16.739.643

0

16.739.643Sistem regional Gropeni, Traian, Movila Miresii, Ianca,

Bordei Verde, Faurei

(Consiliul Judetean)

7

Valoare (euro)Denumire aglomerareNr.

• Captare apa Gropeni• Statie de tratare apa potabila• Statii de pompare apa potabila – 3 buc.• Retea distributie apa potabila – 76,15 km

Page 14: Dr.ing. Eugen RADULESCU – Process Engineer U.ICOMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA Lista de investitii pana la data de 05.05.2009 (preturi constante) -continuare Total Sistem

Forumul Romanesc al Apei - 2009

COMPANIA DE UTILITATI COMPANIA DE UTILITATI

PUBLICEPUBLICE

DUNAREA BRAILADUNAREA BRAILA

Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati

Standul Comitetului Teritorial SUD

sau sa contactati:

Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila

Str.Piata Uzinei nr.1, Braila, cod 810140

Persoana de contact: Mihail CHIRITA – Director General

tel. 0239 692900, fax 0239 693209,

web: www.apabraila.ro; e-mail: [email protected]

Va multumim pentru atentie!