DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR....

76
DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. PARTICULARITATI. 1) Notiunea Dreptului Afacerilor Putem defini Dreptul Afacerilor, in sens larg, ca fiind totalitatea activitatilor economice, bancare, financiare, etc., prin care se realizeaza, la nivel mondial, schimburile economice, cooperarea economica si tehnico-stiintifica. Stricto sensu, Dreptul Afacerilor este definit prin insasi gama de operatiuni de import/export, derulate de persoane fizice si/sau juridice dintr-un stat cu parteneri cu aceeasi vocatie dintr-un alt stat, avand ca obiect marfurile, capitalurile si serviciile. Din aceasta definitie reiese, cu claritate, ca Dreptul Afacerilor insumeaza acele norme juridice care reglementeaza relatiile comerciale ce depasesc cadrul intern sau international al unui stat si au aderente internationale, cu doua sau mai multe sisteme de drept nationale. 2) Obiectul Afacerilor Este constituit de catre raporturile juridice patrimoniale, care au un caracter volitional si patrimonial, precum si de de comercialitate si internationalitate. 3) Caracteristicile fundamentale ale obiectului Dreptului Afacerilor se deslusesc, cu limpezime, din definirea obiectului acestuia, si anume: a) caracterul volitional, care rezida din faptul ca participantii la activitatea de comert intern si international isi stabilesc, potrivit vointei lor proprii, drepturi si obligatii corelative in domeniul schimburilor, al cooperarii tehnico-stiintifice si economice. b) caracterul patrimonial este conferit de acele raporturi patrimoniale, evaluabile in bani, care iau nastere intre cei care iau parte la vehicularea marfurilor, valorilor si cunostintelor pe plan mondial si care urmaresc obtinerea unui profit. c) caracterul comercial este relevat de recurgerea la anumite criterii, in raport de definirea sa, in dreptul intern. Cel mai important criteriu se desprinde din

Transcript of DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR....

Page 1: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

DREPTUL AFACERILOR

I. NOTIUNEA AFACERILOR. PARTICULARITATI.

1) Notiunea Dreptului Afacerilor

Putem defini Dreptul Afacerilor, in sens larg, ca fiind totalitatea

activitatilor economice, bancare, financiare, etc., prin care se realizeaza, la nivel

mondial, schimburile economice, cooperarea economica si tehnico-stiintifica.

Stricto sensu, Dreptul Afacerilor este definit prin insasi gama de operatiuni

de import/export, derulate de persoane fizice si/sau juridice dintr-un stat cu

parteneri cu aceeasi vocatie dintr-un alt stat, avand ca obiect marfurile, capitalurile

si serviciile.

Din aceasta definitie reiese, cu claritate, ca Dreptul Afacerilor insumeaza

acele norme juridice „ care reglementeaza relatiile comerciale ce depasesc

cadrul intern sau international al unui stat si au aderente internationale, cu

doua sau

mai multe sisteme de drept nationale”.

2) Obiectul Afacerilor

Este constituit de catre raporturile juridice patrimoniale, care au un caracter

volitional si patrimonial, precum si de de comercialitate si internationalitate.

3) Caracteristicile fundamentale ale obiectului Dreptului Afacerilor se

deslusesc, cu limpezime, din definirea obiectului acestuia, si anume:

a) caracterul volitional, care rezida din faptul ca participantii la activitatea

de comert intern si international isi stabilesc, potrivit vointei lor proprii, drepturi si

obligatii corelative in domeniul schimburilor,

al cooperarii tehnico-stiintifice si economice.

b) caracterul patrimonial este conferit de acele raporturi patrimoniale,

evaluabile in bani, care iau nastere intre cei care iau parte la vehicularea marfurilor,

valorilor si cunostintelor pe plan mondial si care urmaresc obtinerea unui profit.

c) caracterul comercial este relevat de recurgerea la anumite criterii, in

raport de definirea sa, in dreptul intern. Cel mai important criteriu se desprinde din

Page 2: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

prevederile art. 3 alin. 2 din Codul Comercial Roman, care arata ca actele civile se

disting de actele comerciale prin cauza acestora din urma, ce consta in

interpunerea in procesul de circulatie a marfurilor si serviciilor cu intentia de a

realiza beneficii;

d) caracterul international implica in aceasta privinta, obligatoriu,

existenta unuia sau a mai multor elemente de extraneitate.

4) Metoda de reglementare

Prin metoda sa de reglementare a raporturilor juridice comerciale, Dreptul

Afacerilor recurge la norme de drept privat. De retinut un aspect foarte

important: in raporturile juridice comerciale, subiectele se afla pe pozitie de

egalitate juridica, unele fata de altele. Chiar si statul, in cadrul acelorasi raporturi,

se manifesta ca subiect de drept privat – de jure gestionis, cu alte cuvinte pozitia

sa

juridica este egala cu a celeilalte parti, indiferent daca aceasta este o persoana

fizica sau juridica, ce apartine unui alt stat.

5) Asemanari si deosebiri intre Dreptul Afacerilor si alte discipline

A. DREPTUL AFACERILOR SI DREPTUL COMERCIAL

a) ASEMANARI: a.1.) Ambele reglementeaza raporturi juridice cu caracter

patrimonial si comercial, iar subiectii acestor raporturi (fie ei persoane fizice ori

persoane juridice) au, in mod obligatoriu, calitatea de comerciant ; a.2.) Raporturile

juridice reglementate de ambele ramuri de drept sunt guvernate de Noul

Codul Civil , de celelalte legi comerciale si de subsidiarele acestora ; a.3.) Dreptul

Afacerilor si-a insusit unele caractere, norme de reglementare si dispozitii

normative de la dreptul comercial, devenind un drept special in raport de dreptul

comercial, care ramane dreptul comun

b) DEOSEBIRI SI DELIMITARI:

b.1.) In mod obligatoriu, raportul juridic de Dreptul Afacerilor contine un

element de extraneitate, care ii imprima un caracter specific de

internationalitate, pe cand raportul juridic comercial intern nu prezinta aceasta

caracteristica.

Page 3: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

b.2.) Din cauza acestui caracter specific, adica al elementului de

extraneitate, raportul juridic de Dreptul Afacerilor este susceptibil sa cada sub

incidenta a doua sau mai multe sisteme de drept (cel putin doua), aspect asupra

caruia vom reveni.

B. DREPTUL AFACERILOR SI DREPTUL CIVIL

a) ASEMANARI:

a.1.) Corelatia care exista intre Dreptul Afacerilor si dreptul civil rezulta

chiar din primul articol al Codului comercial roman, care stipuleaza ca „ in

contract se aplica legea de fata”si, mai departe, legiuitorul precizeaza ca „unde

ea nu dispune se aplica Codul civil”.

a.2.) Atat in raporturile de Dreptul Afacerilor, cat si in raporturile de Drept

civil, partile sunt, totdeauna, pe pozitie de egalitate, ceea ce atesta existenta unei

metode de reglementare comune.;

a.3.) In sfarsit, evidentiem ca, atat in Dreptul Afacerilor, cat si in Dreptul

civil, raporturile juridice sunt raporturi de drept privat, iar contractul este

principalul izvor de obligatii pentru ambele discipline.

b) DEOSEBIRI SI DELIMITARI:

b.1.) Subiectele de Dreptul Afacerilor au o capacitate speciala de a efectua

operatiuni de comert exterior, in timp ce subiectele Dreptului civil(persoanele

fizice si persoanele juridice) nu au o asemenea calitate ;

b.2.) Raporturile de Dreptul Afacerilor au, in principiu, character

patrimonial, in timp ce raporturile de Drept civil se clasifica in patrimoniale si

nepatrimoniale.

b.3.) Raporturile de Dreptul Afacerilor au caractere specifice de

comercialitate si internationalitate, spre deosebire de cele civile care nu prezinta

aceste caractere.

Dreptul Afacerilor mai are stranse legaturi cu dreptul procesual civil, cu

dreptul international privat, cu dreptul international public.

Page 4: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

II. PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI

AFACERILOR

a. Principiul libertatii comertului.

Acest principiu este consacrat in Constitutia Romaniei, prin art.134 alin.2,

care statueaza obligatia asigurarii libertatii comertului, protectia concurentei loiale,

crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de decizie.

In cadrul acestui principiu distingem urmatoarele subprincipii (ori linii de

actiune calauzitoare) si anume: -libertatea de a revinde pentru a obtine un profit -

consensul ca politica monopolista aduce atingere principiului libertatii comertului;

-controlul exercitat asupra subiectelor de Drept al Afacerilor prin mijloace

financiar-bancare de catre stat.

b. Principiul concurentei loiale

Dupa cum se cunoaste, concurenta, in orice domeniu al activitatii umane,

are un rol benefic, cu atat mai mult in schimburile de marfuri si servicii,

constituind, in aceasta privinta, un factor real de progress economic.

Si in ceea ce priveste acest principiu, deosebim, in cadrul sau, mai multi

factori de determinare si anume:

b.1. Concurenta presupune, in primul rand, o competitie de piata intre

subiecte de drept cu activitati comerciale asemanatoare, care se intrec nestingherite

pe piata libera;

b.2. Domeniul concurentei comerciale internationale amplifica rolul

concurentei de pe piata interna, ridicando, pe aceasta din urma, la nivel continental,

regional sau mondial, dupa cum se manifesta.

Acest principiu se regaseste in actele normative cu aplicare interna si cu

vocatie internationala, el fiind, de altfel, o forma de manifestare a principiului

libertatii comertului, acesta din urma reprezentand, pe de alta, parte, fundamentul

economic al exercitarii concurentei loiale in comertul international.

Dintre actele normative care asigura pe plan national desfasurarea

raporturilor juridice comerciale in conditii de concurenta loiala, evidentiem Legea

Page 5: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, care sanctioneaza persoanele

fizice si juridice ce efectueaza acte si fapte de comert cu incalcarea principiilor

libertatii comertului si a concurentei loiale.

Functiile concurentei loiale

Avand in vedere ca, din totdeauna, concurenta loiala este unul dintre

principiile fundamentale ale Dreptului Afacerilor, expresie a liberalismului

economic, ea are functii importante in evolutia relatiilor comerciale internationale,

dintre care exemplificam: -garantarea desfasurarii economiei de piata; -facilitarea

liberei circulatii a marfurilor, capitalurilor, serviciilor si persoanelor; -stimularea

initiativei in cadrul schimburilor comerciale internationale.

Acest principiu fundamental orienteaza reglementarile nationale si

internationale in vederea asigurarii • accesului liber pe piata;_libertatii cererii si

a ofertei; libertatii economice, in general;_prevenirii si reprimarii actelor

anticoncurentiale recuperarii prejudiciilor nascute din abuzul de libertate in

schimburile comerciale internationale.

Concurenta neloiala poate fi definita in mod succint ca fiind recurgerea, de

catre comercianti, la fapte si acte care contravin uzantelor oneste in activitatea de

comert international.

Concurenta neloiala este caracterizata, de regula, prin: -utilizarea unor

mijloace si metode reprobabile in activitatea comerciala; -comiterea unor acte

blamabile, prejudiciabile, in atragerea clientelei.

Conventia anticoncurentiala poate fi definita ca o manifestare a

principiului libertatii comertului, precum si a caracterului volitional al raportului

juridic de Dreptul Afacerilor, prin care partile pot prevede in contractul de comert

international o clauza cu caracter anticoncurential, in scopul apararii intereselor

reciproce. Aceasta conventie obliga partile sa nu efectueze acte si fapte de comert

international care pot adduce atingere premiselor raportului juridic stabilit intre ele.

c. Egalitatea juridica a partilor -Este un alt principiu fundamental al

Dreptului Afacerilor, care priveste direct raportul de comert international, potrivit

caruia fiecare parte contractanta are dreptul sa actioneze conform vointei sale, in

Page 6: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

ceea ce priveste desfasurarea tuturor operatiunilor de comert international, pe care

le doreste realizate, in scopul obtinerii unui profit, pentru sine.

d. Principiul libertatii conventiilor

Potrivit acestui principiu, partile raporturilor juridice de comert

international isi pot alege, in mod liber partenerii si sa trateze cu acestia clauzele

contractuale, astfel incat sa se concretizeze interesul lor.

De asemenea, subiectele raportului juridic pot sa stabileasca, prin acelasi

act de vointa, natura juridica, obiectul si continutul contractului de comert

international, sa hotarasca asupra modului de rezolutiune sau de reziliere a

acestuia, dar fara a incalca dispozitiile imperative in materie.

e. Contractele de comert international au putere de lege intre partile

contractante

Potrivit acestui principiu, libertatea contractuala le permite partilor sa

stabileasca, de comun acord, cu respectarea dispozitiilor legale, natura si conditiile

contractului, pe care apoi sunt obligate sa le respecte intocmai, cu consecintele de

rigoare ce decurg din respectarea ori nesocotirea clauzelor stipulate.

f. Principiul bunei-credinte actioneaza, in primul rand, in domeniul

incheierii si derularii contractelor de comert international si are o importanta

covarsitoare. Acest principiu pretinde ca orice conventie trebuie sa fie efectuata de

catre parti cu „bona fides”, iar partile contractante sa nu recurga la uzante

necinstite, dand dovada de concurenta neloiala. In raporturile comerciale interne si

internationale, buna-credinta se prezuma.

In cazul in care se constata, din partea unui contractant, reaua-credinta, el

va suporta rigorile legii, foarte aspre in acest sens.

III. IZVOARELE SI CODIFICAREA DREPTULUI AFACERILOR

a. Izvoarele interne

In aceastã categorie sunt incluse, in primul rand, dispozitiile

constitutionale. Astfel, in art. 10 din Constitutie se stipuleaza ca Romania intretine

Page 7: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

si dezvolta relatii pasnice cu celelalte state ale lumii, relatii bazate pe principiile si

normele generale admise in dreptul international.

Un act juridic important este Legea nr.105/1992 privind reglementarea

raporturilor de drept international privat. In cuprinsul ei se intalnesc norme

referitoare la determinarea legii aplicabile unui raport de drept international privat,

precum si norme de procedura incidente in litigii privind aceleasi raporturi (civile,

comerciale, de procedura civila si alte raporturi de drept privat cu elemente de

extraneitate).

De stricta actualitate sunt Legea nr.637/2002 privind normele pentru

determinarea legii aplicabile unui raport de drept international privat in materia

insolventei si Legea nr.187/2003 privind competenta de solutionare a litigiilor

nascute dintr-un raport de drept international privat in materie civila si comerciala,

precum si normele privind recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti

pronuntate in statele Uniunii Europene.

De asemenea, trebuie mentionata Legea nr.161 din 19.04.2003 privind

unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si

in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei,

care reglementeaza, intre altele, si o noua institutie juridica pentru

Romania, si anume Grupul de Interes Economic, precum si conditiile in care

Grupurile Europene de Interes Economic sunt recunoscute si pot functiona pe plan

national.

Cele mai importante izvoare interne, cu adevarat predominante, sunt legile

comerciale, din randul carora se reliefeaza Codul comercial roman din 1887, cu

modificarile ulterioare, dar si alte acte normative comerciale, toate fiind

importante izvoare interne de Drept al Afacerilor.

Normele de drept financiar cuprinse in legi speciale sunt si izvor intern al

Dreptului Afacerilor.

Acestea trebuie sa indeplineasca trei conditii pentru a fi aplicabile in

materie: legea in care este cuprinsa norma aplicabila sa nu fi fost aleasa de subiecti

o lex contractus; -un subiect sa fie cetatean al tarii careia apartine legea respectiva;

-aplicarea legii nationale se fie acceptata de subiectii raportului juridic.

Page 8: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Sa mai adaugam printre izvoarele la care facem referire legea civila,

obiceiul juridic si practica judecatoreasca, cu sublinierea expresa ca cea din

urma are o importanta sporita in sistemele de common-law, in raport cu sitemele

de civil-law.

b. Izvoare internationale

Apreciate in doctrina ca fiind elementul substantial al Dreptului Afacerilor,

izvoarele internationale au o importanta covarsitoare, in calitatea lor de creatoare

de norme cu caracter normativ.

Conventiile internationale, al caror continut este format din drepturile si

obligatiile participantilor la raporturile juridice de comert international, pot fi

bilaterale sau multilaterale.

Dintre conventiile bilaterale evidentiem:

Tratatul comercial, indiferent de denumirea sa (conventie, protocol,

acord, compromis, nota diplomatica etc), document de drept international public,

este o manifestare de vointa a doua sau mai multe state prin care ele inteleg sa

reglementeze, intr-un anumit mod, o sfera de relatii internationale bine delimitata,

constituind, in acest sens, noi norme de drept international sau modificand ori

abrogand pe cele existente, la un anumit moment dat.

Cutuma, in masura in care reglementeaza in domeniul afacerilor, ea

constituind o cristalizare a unei practici indelungate si cu caracter de repetabilitate,

devine izvor de Drept al Afacerilor, daca este recunoscuta legal.

2. Codificarea Dreptului

Este o activitate salutara si continua, desfasurata pe plan mondial, menita sa

concentreze si sa monitorizeze actele normative din toate statele si cutumele

operationale in materia comertului international in vederea uniformizarii si

modernizarii mijloacelor utilizate la incheierea si desfasurarea tranzactiilor

comerciale.

Aceastã importantã activitate practica s-a realizat, la nivel mondial, prin:

Page 9: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

- Reglementarile uniforme elaborate de Comisia Natiunilor Unite pentru

Dreptul Comertului International (UNCITRAL);

- Reglementari uniforme emise de catre Comisia Economica pentru

Europa a ONU (CEE – ONU); - Reglementari uniforme ale UEE privind

incheierea de conventii pentru realizarea de norme in domeniul dreptului

comertului international;

- Reglementarile uniforme ale Camerei de Comert International de la

Paris (CCIP).

Sub aceastã egida, in 1953 au aparut Regulile INCOTERMS, de unificare

si standardizare a uzantelor comerciale internationale, in materie de vanzare

comerciala internationala (ultima sa republicare a avut loc in anul 2000).

Practica judecatoreasca si arbitrala nu constituie izvor de drept, intrucat

legiuitorul roman nu admite acest lucru. Totusi, jurisprudenta are o importanta

deosebita in interpretarea si adaptarea normelor juridice, indeosebi in ipoteza in

care acestea nu au fost constituite pentru a reglementa, in mod direct raporturile

juridice de dreptul comertului international.

IV. RAPORTUL JURIDIC DE DREPTUL AFACERILOR

Raportul juridic de dreptul comertului international este definit, de regula,

de intreaga doctrina, ca fiind o relatie cu caracter patrimonial, care ia nastere in

schimburile comerciale internationale, reglementata de norme juridice si in cadrul

carora, partile, aflate pe pozitie de egalitate juridica, au drepturi si obligatii

corelative, a caror aducere la indeplinire poate fi obtinuta, prin forta coercitiva a

statului.

A. Premisele raportului juridic de comert international

Premisele se desprind, cu usurinta, din chiar definitia pe care am dat-o

raportului juridic de comert international.

Aceste premise sunt cele pe care le vom evidentia in cele ce urmeaza, in

mod distinct:

A) SUBIECTELE DE DREPT

Page 10: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Subiectele raportului juridic de comert international pot fi individuale, ca

persoane fizice sau colective, ca grupari organizate (persoane juridice). In cazul

Dreptului comertului international, subiectele participante la raporturile comerciale

internationale sunt acele persoane care au comertul ca profesiune obisnuita,

societatile comerciale, precum si alte forme organizatorice cu personalitate juridica

pe care le vom prezenta pe larg intr-o sectiune viitoare.

b) NORMA JURIDICA DE DREPTUL AFACERILOR

Cunoscand ca norma juridica este o regula de conduita, instituita ori

sanctionata de catre stat si a carei respectare este asigurata, la nevoie, prin forta

coercitiva a puterii publice, prin extrapolare, se poate conchide ca normele juridice

de comert international reglementeaza conduita posibila ori datorata a subiectelor

de drept participante la raporturile comerciale internationale

Caracteristicile raportului juridic de comert international

Avand in vedere specificitatea raportului juridic de comert international, se

impune sa reliefam si caracteristicile acestuia.

Unele dintre acestea prezinta un caracter comun celorlalte ramuri ale

dreptului, iar altele sunt specifice si apartin, pe deplin, Dreptului comertului

international.

a) CARACTERUL VOLITIONAL

Aducerea la indeplinire a raporturilor juridice de comert international se

realizeaza, de regula, prin contractele comerciale care au un caracter de

internationalitate si titlurile de valoare.

Si intr-un caz si in celalalt, ambele subiecte de drept isi manifesta, in mod

nemijlocit, vointa juridica, astfel incat este evident ca raportul juridic de comert

international are un caracter volitional.

De asemenea, prin aceeasi vointa juridica concordanta, subiectii de drept

determina ei insisi actiunile pe care le intreprind ori le pretind de la cealalta parte

pe durata existentei raportului juridic. Continutul raportului aflat in discutie, in

situatia de fata, la fel ca orice alt raport juridic poate fi modificat, completat,

Page 11: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

reziliat sau rezolutionat numai prin acelasi acord de vointa al participantilor care au

calitatea de comercianti.

Avand in vedere principiul libertatii comertului, in primul rand este mai

mult decat evident ca subiectii unui raport juridic de comert international au chiar

posibilitatea de a alege, dupa vointa, asupra jus loci, adica a legii care va guverna

fondul si efectele unui anumit control de comert international.

Aceeasi lexitate volitionala se afla la latitudinea participantilor la un

asemenea raport juridic si, in ceea ce priveste jurisdictia care va fi competenta sa

solutioneze un eventual conflict survenit intre parti, evidentiind, daca mai este

nevoie, acelasi caracter volitional al raportului juridic de comert international.

b) CARACTERUL PATRIMONIAL

La fel ca si in raportul juridic comercial, subiectii raportului juridic de

comert international au intentia normala, declarata si legala de a obtine un anumit

profit.

Este, de la sine inteles, ca obtinerea acestui profit, nu este la indemana

oricarui comerciant, indeosebi in conditiile unei economii de piata reale, care

impune o competitie acerba intre concureti, ceea ce nu stirbeste cu nimic

evidentierea faptului ca raportul juridic de comert international are o dimensiune,

in mod categoric, valorica, care urmareste, in mod indubitabil, dobandirea unor

avantaje economice.

c) ELEMENTUL DE EXTRANEITATE

Cea mai importanta caracteristica a raportului juridic de comert

international, care ii confera specificitatea sa aparte, este prezenta elementului de

extraneitate, alaturi de celelate trasaturi ale sale. In acest context, un contract

comercial dobandeste, de indata, caracter de internationalitate, ceea ce ii confera un

loc si un rol aparte, printre alte contracte comerciale, tocmai pentru ca sediul,

domiciliul sau fondul de comert reprezinta acel element sine qua non al raportului

juridic de comert international.

In lumea contemporana, atat de complexa si de grabita, stabilirea regimului

juridic sub care se naste, se modifica si se stinge un astfel de raport sau stabilirea

Page 12: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

cu certitudine a jurisdictiei careia i se va supune un eventual conflict ivit intre

comercianti, capata o importanta covarsitoare datorita consecintelor juridice care

pot surveni la un moment dat.

c) RAPORTURILE COMERCIALE INTERNATIONALE Raporturile

comerciale international sunt constituite din actele si faptele de comert

international, carora norma juridica le atribuie o anumita semnificatie, cu

consecintele juridice de rigoare. Cu alte cuvinte, putem vorbi de acele imprejurari

in raport cu care norma juridica determina nasterea, modificarea sau stingerea unui

raport juridic de comert international concret.

B. Partile raportului juridic de dreptul afacerilor

Sunt parti sau subiecte al raportului juridic de dreptul afacerilor toti

comerciantii, persoane fizice si juridice care participa, in mod activ la schimburi

comerciale, pentru a obtine un anumit profit.

Acestia pot fi clasificati, in functie de ordinea juridica careia ii apartin, in

doua categorii:

• Categoria subiectelor de drept care apartin ordinii juridice

nationale, participante la raporturile juridice de dreptul afacerilor

• Categoria subiectelor de drept care apartin ordinii juridice

internationale, participante la raporturile juridice de dreptul afacerilor

♦ Din prima categorie, cea a subiectelor de drept national, fac parte:

comerciantul-persoana fizica, societatile comerciale si grupurile de interes

economic.

1. Comerciantul – persoana fizica

Potrivit dispozitiilor art. 7 din Codul comercial roman, este comerciant

acela care savarseste fapte de comert, avand comertul ca profesiune obisnuita si

societatile comerciale.

Dupa cum se poate observa legiuitorul roman a inteles sa faca, in mod

expres, distinctie intre comerciantul individual-comerciantul persoana fizica si

societatea comerciala.

Page 13: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Din cuprinsul normei juridice amintite, rezulta ca, pentru a dobandi statutul

de comerciant, persoana fizica trebuie sa faca acte de comert, iar aceste fapte de

comert sa fi savarsite cu titlu profesional. De asemenea, cumulativ acestor

conditii impuse de chiar textul legii comerciale, persoana fizica trebuie sa aiba

capacitate deplina de exercitiu, sa desfasoare actele de comert in nume

propriu, independent si pe riscul sau si, nu in ultimul rand, sa nu existe o stare

de incompatibilitate, de decadere sau de interdictie cu privire la persoana

comerciantului.

Statutul juridic al comerciantului este alcatuit din drepturile si obligatiile

acestuia, dupa cum urmeaza:

Dintre drepturile cele mai importante, recunoscute si consacrate in

legislatiile nationale enuntam pe urmatoarele:

• dreptul persoanei de a-si alege singura si de a exercita profesiunea de

comerciant;

• dreptul comerciantului de a-si alege denumirea firmei sub care isi va

desfasura activitatea comerciala; aceasta firma trebuie inscrisa in Registrul

Comertului; dreptul la firma este un drept patrimonial, conferit comerciantului ca

un drept de folosinta exclusiva care precizeaza cum este comerciantul si ce fel de

comert desfasoara el.

• dreptul comerciantului la libera circulatie;

• libera circulatie a marfurilor, serviciilor si capitalurilor;

• dreptul comerciantului de a fi informat cu privire la orice schimbare

legislativa, in domeniul comertului.

Dintre principalele obligatii enuntam:

• inscrierea comerciantului in Registrul Comertului;

• tinerea de evidente privind afacerile;

• transparenta comerciantului in ceea ce priveste bilantul, falimentul si

lichidarea afacerii comerciale.

Page 14: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Statutul juridic al comerciantului strain

Comerciantii, persoane fizice straine, au dreptul de a indeplini acte si fapte

de comert international, cu respectarea dispozitiilor legale cuprinse in legea

nationala a statului respectiv. Caracteristic statutului juridic al comerciantului

strain este elementul de extraneitate, care in acest caz este domiciliul

comerciantului, fiind irelevanta cetatenia in determinarea capacitatii

comerciantului.

In cazul Romaniei, comerciantii care sunt persoane fizice straine, se bucura

de aceleasi drepturi ca si cetatenii romani.

2. Societatile comerciale

Regimul juridic al constituirii, modificarii, dizolvarii ori lichidarii

societatilor comerciale este supus dreptului comun, guvernat de actele normative

interne. In conformitate cu dispozitiile legale, toate societatile comerciale care isi

au sediul in Romania sunt persoane juridice romane.

Societatile comerciale romane, cu sau fara participare straina la capitalul

social, pot face acte de comert international, cu conditia ca aceste acte sa fie

prevazute in actul constitutiv al acestora ca obiect de activitate si sa fie permise de

legea romana.

Potrivit legii-cadru nr.31/1990 si a Codului comercial roman, societatile

comerciale cu participare straina pot dobandi oricare din formele legale de

existenta prevazute de legea romana, inclusiv asociatiile in participatiune, societati

in nume colectiv, in comandita simpla, pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu

raspundere limitata.

In conformitate cu prevederile Legii nr.35/1991 privind regimul

investitiilor straine, republicata, persoanele fizice si persoanele juridice cu

domiciliul ori, dupa caz cu sediul in strainatate pot efectuat investitii in Romania,

in una din modalitatile prevazute in cuprinsul acestei legi. Astfel, potrivit art.1 din

Legea nr.35/1991 republicata, sunt considerate ca investitii straine, printre altele si:

Page 15: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

a) constituirea de societati comerciale, filiale sau sucursale, cu capital

integral strain sau in asociere cu persoane fizice sau persoane juridice romane,

potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale;

b) participarea la majorarea capitalului social al unei societati existente sau

dobandirea de parti sociale ori actiuni la asemenea societati, precum si de

obligatiuni sau alte efecte de comert;

3. Grupurile de Interes Economic

Prin Grup de Interes Economic se desemneaza forma de asociere intre

doua sau mai multe personae fizice sau juridice, constituita pe o perioada

determinata, in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor

sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective.

Legea nr.161/2003 reglementeaza in Cartea I -Titlul V din cuprinsul sau

modurile de constituire, functionare, administrare, modificare si incetare a

grupurilor de interes economic asemanator celor prevazute de Legea nr.31/1990

privind societatile comerciale.

Caracterele juridice ale grupurilor de interes economice sunt similare cu

cele ale societatilor comerciale, in special a celor de prsoane. Astfel, grupurile de

interes economic sunt persoane juridice romane cu scop patrimonial, iar membrii

sai raspund solidar si nelimitat pentru obligatiile sociale ale grupului, cu exceptia

cazului in care in contractele incheiate cu tertii cocontractanti s-a prevazut

contrariul.

Grupurile de interes economic prezinta si unele carctere specifice si anume:

a) pot avea calitatea de comerciant sau necomerciant

b) se pot constitui cu sau fara capital social

c) numarul membrilor nu poate fi mai mare de 20 si nu poate avea mai

mult de 500 de angajati

d) activitatea grupului trebuie sa se raporteze la activitatea membrilor

sai (are caracter accesoriu)

4. Grupurile Europene de Interes Economic.

Page 16: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

In afara de reglementarea Grupurilor de Interes Economic, Legea

nr.161/2003 stabileste si conditiile in care Grupurile Europene de Interes

Economic (GEIE) sunt recunoscute si isi pot desfasura activitatea in Romania.

4. Reglementari specifice in dreptul european comunitar.

Perspectivele aderarii la Uniunea Europeana presupune adoptarea si a altor

norme de drept comunitar in legislatia nationala. Referitor la subiectele de drept,

participante la raporturile de drept comercial intern si international, Romania va

trebui sa transpuna integral in legislatia nationala cele 11 directive, aplicate in

spatiul economic european din 1994.

Aceste directive privesc domenii importante, cum ar fi constituirea,

obligatiile sociale, aporturile, modificarile de capital, fuziunile si divizarile,

structura organelor de conducere, etc.

♦ Din categoria subiectelor de drept care apartin ordinii juridice

internationale, participante la raporturile juridice de comert international fac

parte statele si organizatiile internationale de state cu character

interguvernamental.

1. Statele sunt subiecte originare de drept, care participa la raporturile

juridice international in doua ipostaze:

a) Ca titulare ale suveranitatii (de jure imperii), imprejurare in care

legifereaza statutul juridic al celorlalte subiecte de drept; raporturile juridice la care

statele participa ca titulare de suveranitate sunt raporturi de drept international

public.

b) Ca persoane juridice (de jure gestionis), titulare de drepturi si obligatii;

raporturile juridice la care statele participa ca persoane juridice sunt raporturi de

dreptul comertului international.

2. Organizatiile interguvernamentale sunt create prin acordul de vointa al

statelor interesate, accord concretizat intr-o conventie internationala multilaterala

la care participa mai multe state ca titulare de suveranitate.

Aceste organizatii sunt subiecte derivate de drept, care participa atat la

raporturi juridice de drept international public, cat si la raporturi juridice de drept

Page 17: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

international privat, potrivit scopului si finalitatii lor, prevazute expres in conventia

internationala de constituire.

Alaturi de aceste doua categorii de subiecte ale raportului juridic de comert

international, amintim societatile transnationale care, prin modul lor de

constituire, exced regimului juridic national al statelor, tendinta la nivel european

fiind reglementarea acestora prin norme juridice uniforme.

C. Continutul raportului juridic de dreptul afacerilor

Continutul raportului juridic de drept al afacerilor este format din totalitatea

drepturilor si obligatiilor corelative pe care le au, respectiv le incumba subiectelor

raportului juridic de comert international.

Asa cum am aratat raportul juridic de comert international se

caracterizeaza, printre altele, prin pozitia de egalitate pe care se situeaza

participantii in cadrul operatiunilor de comert international, astfel incat fiecare

dintre subiectele raportului juridic va avea, in acelasi timp, atat calitatea de

creditor(subiect activ), cat si calitatea de debitor(subiect pasiv) al obligatiei sau

prestatiei care formeaza obiectul raportului juridic.

D. Obiectul raportului juridic de dreptul afacerilor

Obiectul raportului juridic de dreptul afacerilor este prestatia la care este

obligat debitorul(subiectul pasiv) fata de creditor(subiectul activ), in vederea

satisfacerii intereselor sale legitime.

Prin prestatie intelegem conduita sau comportamentul la care debitorul

obligatiei de comert international trebuie sa o manifeste in cadrul unui raport

juridic de comert international concret. Aceasta conduita se concretizeaza intr-o

actiune, de a da sau de a face, are intotdeauna natura juridica patrimoniala si se

considera executata numai in momentul in care creditorul va obtine rezultatul

urmarit prin operatiunile de comert international.

RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE

DispoziŃiile privind răspunderea persoanelor juridice sunt prevăzute in art.

19 din Codul Penal unde se arată că: „ Persoanele juridice cu exceptia statului,

a autoritătilor publice si a institutiilor publice care desfăsoară o activitate ce nu

poate

Page 18: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

face obiectul domeniului privat răspund penal pentru infractiunile săvarsite in

activitatea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice

dacă fapta a fost săvarsită cu forma de vinovătie prevăzută de legea penală. Ca

pedeapsă principală ce se poate aplica persoanei juridice legea prevede amenda de

la 2500 la 2000000 lei.

Pedepsele complementare care se pot aplica persoanei juridice sunt:

a. dizolvarea persoanei juridice;

an;

b. suspendarea activitătii persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la un

c. suspendarea uneia dintre activităŃile sale in legătură cu care s-a săvarsit

infractiunea pe o durată de la 3 luni la 3 ani;

d. inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3

luni la 3 ani;

e. interzicerea de a participa la procedurile de achiziŃii publice pe o durată

de la 1 la 3 ani;

f. afisarea sau difuzarea hotărarii de condamnare

V. ACTELE SI FAPTELE DE COMERT INTERNATIONAL

1. Notiune si caracterizare

Sunt considerate acte si fapte de actele si faptele care contin elemente de

extraneitate si prin care se realizeaza o interpunere in vehicularea bunurilor,

cunostintelor tehnico-stiintiifice si serviciilor, in scopul realizarii unui beneficiu,

in mod direct ori indirect.

In vederea formularii unei definitii a faptelor de comert s-au formulat, de-a

lungul timpului, cateva teorii in vederea caracterizarii acestei notiuni.

a) Teoria speculatiei, potrivit careia actul de comert este unul eminamente

speculativ, realizat in scopul obtinerii de beneficii, pe baza ideei de cumparare a

marfurilor la un anumit pret si revanzare la unul mai mare, accentuandu-se

caracterul esential al actului in sine si anume realizarea de profit;

Page 19: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

b) Teoria circulatiei, conform careia actul de comert este considerat ca

fiind unul de circulatie, mai precis de interpunere in circulatia marfurilor intre

producator si consumatorul final.

c) Teoria intreprinderii, care considera ca actul de comert este cel

indeplinit printr-o intreprindere, privind o activitate metodic organizata, care

presupune o repetitie profesionala a actelor, conform unei organizari sistematice si

bazate pe anumite mijloace materiale.

d) Teoria mixta, care considera ca adoptarea unui unic criteriu in vederea

determinarii comercialitatii actelor juridice este greu de luat in seama si prefera

imbinarea mai multor criterii dintre cele deja evidentiate.

Prin prisma celor 4 teorii prezente putem defini faptele sau actele de comert

ca fiind acte juridice, fapte juridice si operatiuni economice prin care se

realizeaza producerea de marfuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii

sau o interpunere in circulatia marfurilor, cu scopul de a obtine profit.

Categoriile de fapte de comert:

In doctrină au fost luate in considerare: faptele de comerŃ obiective,

faptele de comert subiective si faptele de comerŃ unilaterale sau mixte.

a. Faptele obiective de comerŃ: art. 3 din Codul Comercial român

enumeră 20 de fapte de comert ce pot fi clasificate sau grupate astfel:

- fapte de comerŃ obiective considerate ca atare fără nicio condiŃie. Din

această categorie fac parte:

cec-ul)

• faptele juridice declarate de lege comerciale (cambia, biletul la oridn,

• orice raport ce rezultă din navigatie

• contractele de depozit, consignatie, report

- fapte declarate de lege comerciale, dar numai dacă îndeplinesc anumite

conditi:

• vânzarea cumpărarea cu scopul de a revinde;

Page 20: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

• întreprinderile comerciale

- fapte de comert desemnate ca atare datorită caracterului lor accesoriu:

• mijlocirea, intermedierea si reprezentarea

• depozitul pentru cauză comercială

• contractele de vânzare – cumpărare de acŃiuni sau de părŃi sociale;

• contul curent

• gajul pentru cauză comercială

• fidejusiunea pentru cauză comercială

Comercialitatea acestor fapte de comerŃ prevăzute in mod expres de

legiuitor derivă dinnatura lor si pentru motive de ordine publică

b. Faptele subiective de comert. În art. 4 din codul Comercial Român se

precizează: „se socotesc afară de acestea (afară de cele prevăzute în articolul 3

Cod Comercial) ca fapte de comert celelalte contracte si obligaŃiuni ale unui

comerciant dacă nu sunt de natură civilă sau dacă contrariul nu rezultă din

însusi actul”. Rezultă că faptele de comert subiective reprezintă toate actele

săvârsite de comerciant cu condiŃia ca acestea să fie săvârsite în nume propriu

si cu titlu profesional, obisnuit. Seinstituie astfel prezumtia de comercialitate

care consideră ca fapte de comert toate actele si obligatiile comerciantului

indiferent de izvorul lor cu exceptiile mentionate expres în art. 4 Cod Comercial.

Această prezumtie de comercialitate poate fi răsturnată prin proba

contrarie prin dovedirea caracterului civil al obligaŃiei sau caracterului

necomercial care ar rezulta din chiar actul săvârsit de comerciant.

c. Faptele de comerŃ unilaterale sau mixte sunt acelea care sunt fapte de

comerŃ numai pentru una dintre părŃi sau pentru cealaltă parte s-ar putea

considera că nu au caracter comercial.

2. Clasificarea actelor si faptelor de comert international

Ca si actele si faptele de comert intern, actele si faptele de comert

international se impart in: obiective, subiective si mixte. Aceasta categorisire se

Page 21: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

face in functie de scopul urmarit, obiectul si forma actului incheiat, precum si

calitatea persoanei care il aduce la indeplinire.

a) Acte si fapte de comert international obiective. Sunt considerate a fi

acte si fapte de comert international obiective acelea al caror caracter comercial se

desprinde din chiar forma, natura sau obiectul lor, ele fiind, cu alte cuvinte, astfel

considerate de lege, asa cum, de exemplu, sunt faptele de comert enumerate de

Codul comercial roman.

b) Acte si fapte de comert international subiective. In aceasta categorie

sunt incluse acte si fapte de comert international al caror caracter comercial le este

conferit de calitatea de comerciant a celui care le savarseste, daca nu sunt de natura

civila ori daca nu rezulta contrariul din insusi actul respectiv. Chiar daca, in

anumite cazuri, actele si faptele savarsite de un comerciant (persoana fizica sau

juridica) sunt de natura civila, ele dobandesc caracterul comercial tocmai pentru ca

sunt efectuate de un comerciant (exemplu, inchirierea unui spatiu, unde se vor

desface marfuri – inchirierea este un act civil, dar care dobandeste caracter de

comercialitate, prin savarsirea sa de catre un comerciant).

c) Actele si fapte de comert international mixte. Sunt incluse in aceasta

categorie actele si faptele mixte de comert intern si international, care prezinta

caracter comercial numai pentru una dintre parti, pentru cealalta parte pastrand

caracterul civil.

3. Actele si faptele de cooperare economica si tehnico-stiintifica

internationala

Asa cum s-a aratat anterior, alaturi de actele si faptele de comert

international propriuzise, intalnim si pe cele de cooperare economica si tehnico-

stiintifica internationale, care pot fi intalnite sub forma contractuala ori sub forma

constituirii de societati comerciale cu capital comun.

a) Acte si fapte de cooperare economica si tehnico-stiintifica

internationale sub forma contractuala. Sunt astfel categorisite, deoarece se

concretizeaza prin contracte de comert international incheiate intre parteneri din

state diferite.

Page 22: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Multiplicarea si diversificarea schimburilor economice si tehnico-stiintifice

in actuala conjuncture economica mondiala au condus la crearea unor contracte-

cadru, care apoi dau nastere, la randul lor, unor contracte-sectoriale, toate avand

drept specific promovarea cooperarii economice si tehnico-stiintifice.

b) Acte si fapte de cooperare economic si tehnico-stiintifica

internationale sub forma constituirii de societatii comerciale cu capital comun.

Actele si faptele de cooperare de aceasta factura le intalnim la crearea de

societati comerciale cu capital autohton si strain. In acest fel, in baza unui contract

de societate si, mai recent, numai in temeiul actului constitutiv al unei asemenea

societati comerciale, ia nastere o persoana juridica ce devine subiect de drept al

comertului international, cu implicatiile si rolul ce i-au fost conferite de vointa

partilor. Aceste acte si fapte de cooperare se materializeaza in acorduri bilaterale

de cooperare economica si tehnicostiintifica internationale, in toate domeniile si

sectoarele de activitate.

FONDUL DE COMERł

Este totalitatea bunurilor imobile si mobile care fac parte din patrimoniul

unui comerciant si care are ca principală destinaŃie exercitarea profesiunii in

scopul obŃinerii profitului scontat.

Elementele fondului de comert pot fi:

a. elemente corporale: se includ aici bunurile imobile, clădiri dar si

bunurile imobile prin destinatia

lor, precum si bunurile mobile corporale ca de exemplu mărfurile si

materiile prime.

b. elementele incorporale:

• denumirea comercială reprezintă numele sub care de desfăsoară

activitatea comercială si care figurează in Registrul ComerŃului. Este apărată prin

acŃiunile in contrafacere, in concurentă neloială ori in daune.

• sigla sau emblema este sensul sau denumirea care deosebeste un

comerciant de un altul de acelasi gen si al cărui drept de folosinŃă exclusivă se

Page 23: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

capătă prin inscrierea sa in Registrul ComerŃului. Este apărată prin acŃiuni in

revendincare sau in solicitare de daune materiale si morale precum si pe calea

dreptului penal

• clientela poate fi definită ca totalitatea celor care apelează in mod curent

in raport de necesitătile lor si de profilul fondului de comert

• vadul comercial este capacitatea fondului de comerŃ de a atrage clientela

VI. SOCIETATILE COMERCIALE

Aspecte terminologice

Societatea este un mecanism social, economic si juridic prin care partile

(actionarii, asociatii) acced la un anumit profit pentru obtinerea caruia au pus in

comun patrimoniul si au efectuat diligente.

Societatile comerciale sunt o veche achizitie sociala, nascute din nevoia

conlucrarii dintre personae fizice cu aceleasi preocupari ori din necesitatea reunirii

de capitaluri in scopul constituirii capitalului.

Societatea comerciala (trade company) mai este definita ca o forma

esentiala a economiei de piata, bazata pe proprietatea privata premisa care are drept

socop protejarea interesului personal uman, mobilul fundamental al cooperarii

economice si a progresului social.

Trasaturile juridice ale contractului de societate

Indiferent daca societatile sunt infiintate prin contract de societate, statut

ori act constitutiv, contractual de societate are urmatoarele trasaturi juridice:

-are un caracter solemn fiind necesara incheierea sa in forma autentica in

sens contrar, contractul este lovit de nulitate

-are un caracter multilateral intrucat in conceptia legala are caracter

sinalagmatic ceea ce impune participarea acel putin doi asociati iar pentru

societatile pe actiuni un numar de cel putin 5 actionari exceptie facand societatea

cu raspundere limitata care se poate constitui prin manifestarea vointei unei singure

persoane

Page 24: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

-caracterul oneros este dat de faptul ca fiecare asociat sau actionar doreste

sa obtina un profit

-caracterul comutativ rezulta din faptul ca partile contractante cunosc de la

inceput intinderea prestatiile la care se obliga

-caracterul comercial este cel care distinge un contract de societate

comerciala de un contract care sta la baza unei societati civile intrucat acesta

presupune o interpunere in vehicularea unor marfuri, capitaluri, servicii, etc. pentru

obtinerea unui profit.

Formele societatilor comerciale

In conformitate cu dispozitiile art. 2 din Legea nr. 31/1990 privind

societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

societatile comerciale sunt de 5 feluri si anume:

1. Societatea in nume colectiv – este o societate comerciala de persoane

care ia nastere prin vointa reciproca a partenerilor care aduc un raport patrimonial

si participa in mod personal la functionarea societatii.

Ei raspund solidar si nelimitat pentru obligatiile societatii, ei obligandu-se

in nume colectiv, dar au si o raspundere subsidiara, bucurandu-se de beneficiul de

discutie. Din principiul raspunderii solidare si nelimitate a sociatilor, decurg

urmatoarele aspecte:

-firma sociala este formata din numele tuturor asociatilor sau din firmele

lor comerciale ori numai a unora dintre ei, situatie in care se mentioneaza ca exista

si alti actionari decat cei trecuti pe firma sociala

-asociatii raspund numai pentru obligatiile asumate si sub firma sociala si

sub semnatura administratorilor autorizati ai societatii

2. Societatea in comandita simpla

Este o societate comerciala de persoane in care obligatiile sociale sunt

garantate atat prin capitalul social cat si prin responsabilitatea solidara si nelimitata

a unuia sau mai multor asociati numiti comanditati ceelalti asociati numiti

comanditari avand o raspundere limitata la aportul adus ori sa-l predea societatii.

Page 25: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Aceasta societate isi desfasoara activitatea sub o firma in care pot figura doar

numele comanditatilor. Acordul unui comanditar ca numele sau sa fie trecut pe

aceasta firma duce la pierderea beneficiului sau de a raspunde limitat.

3. Societatea pe actiuni

Este acea societate in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul

social iar actionariatul raspunde numai in limitele aportului sau.

4. Societatea in comandita pe actiuni

Este o societate comerciala de capitaluri formata din asociati comanditati

care administreaza societatea si care contribuie la activitatea acesteia numai prin

munca lor si din asociati comanditari care participa in principal cu capital, primind

actiuni in schimbul aportului adus la patrimoniul societatii.

Creditorii societatii sunt garantati cu patrimoniul si in subsidiar cu

responsabilitatea solidara si nelimitata a comanditatilor in timp ce actionarii au

numai responsabilitatea limitata la valoarea actiunilor lor.

5. Societatea cu raspundere limitata

Este societatea in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul

social iar asociatii raspund pana la limita aportului lor.

b)Criterii de clasificare a societatilor comerciale In raport de intinderea

raspunderii asociatilor vom intalni: -societati cu raspundere nelimitata -societati cu

raspundere limitata In raport de existenta sau inexistenta caracterului intuitu

personae al societatii vom intalni -societati de persoane (societati in nume

colectiv, societati in comandita simpla) -societati de capitaluri (societati pe actiuni)

-societate cu raspundere limitata (societate cu unic asociat) In raport de

nationalitatea, cetatenia participantilor la formarea patrimoniului, vom intalni: -

societati cu capital integral romanesc -societati cu capital integral strain

-societati cu capital mixt In raport de participarea sau nu a statului la

formarea capitalului social vom intalni: -societati cu capital integral de stat -

societati cu capital privat In raport de titlurile de valoare vom intalni: -societati

comerciale care emit titluri de valoare -societati comerciale care nu pot emite titluri

de valoare In raport de modul de reglementare vom intalni:

Page 26: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

- societati comerciale al caror regim juridic este stabilit de Legea nr.

31/1990 privind societatile comerciale, modificata si republicata -societati

comerciale reglementate de legi special

- societati bancare al carui statut juridic este reglementat de Legea nr.

58/1998 privind activitatea bancara -societatile de microfinantare reglementate de

Legea nr. 240 din 2005 privind societatile de microfinantare -societatile agrisole al

caror statut este stabilit prin Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte

forme de asociere in agricultura -societatile de asigurari reglementate de Legea nr.

32/2000 privind societatile de asigurare si supraveghere a asigurarilor -societati de

intermediere si investitii al caror statut juridic este reglementat de Legea nr.

297/2004 privind piata de capital

Functionarea societatilor comerciale

Din momentul dobandirii personalitatii juridice, vointa membrilor societatii

devine insasi vointa acestei entitati juridice in cadrul careia vom distinge patru

categorii de organe si anume:

-Un organ deliberativ care coordoneaza intreaga politica economica

(Adunarea Generala a Asociatilor si Adunarea Generala Extraordinara a

Asociatilor) -Organ administrativ si de conducere care transpune in practica

hotararile organului deliberativ -Organul executiv cel care aduce la indeplinire

activitatile necesare indeplinirii scopului societatii si obtine profiturile

-Organul de control al activitatii in randul carora intalnim cenzorii si

auditorii financiari care au rolul de a inform Adunarea Generala, statul si creditorii

asupra activitatii desfasurate de societate

Incetarea calitatii de comerciant

In conformitate cu dispozitiile legale dovada calitatii de comerciant se face

in mod diferentiat dupa cum acesta este persoana fizica sau persoana juridica.

In situatia persoanei fizice dovada calitatii de comerciant se face prin

mijloace de proba din care sa reiasa efectuarea de acte de comert cu caracter

profesional asa cum pretinde art. 7 din Codul comercial.

Page 27: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

De asemenea dovada calitatii de comerciant se mai face prin urmatoarele

prezumtii care trebuie coroborate cu alte mijloace de proba:

-autorizatia administrativa de exercitare a comertului;

-dovada inmatricularii la Registrul comertului;

-prezentarea titulaturii de comerciant intalnita in corespondenta acestuia.

In cazul unei persoane juridice, lucrurile sunt mai simple, dovada calitatii

de comerciant efectuanduse dupa cum urmeaza:

-o copie certificata de pe inregistrarea societatii in Registrul comertului

-o copie certificata de pe inregeistrarea in registrul comertului in cazul

regiilor autonome si organizatiilor cooperatiste Incetarea calitatii de comerciant se

realizeaza in mod diferit pentru persoanele fizice si persoanele juridice.

In mod obligatoriu, in ceea ce priveste incetarea calitatii de comerciant a

persoanei fizice impune renuntarea acesteia la efectuarea de fapte de comert insa

aceasta renuntare trebuie sa fie efectiva si nu temporara sens in care cel in cauuza

trebuie sa procedeze si la radierea inmatricularii sale din Registrul comertului ori

depunerea autorizatiei administrative.

Nu ne aflam inaintea unei pierderi a calitatii de comerciant a persoanei

juridice daca aceasta isi inceteaza activitatea. Pierderea calitatii de comerciant

poate avea loc numai pe calea dizolvarii societatii si prin lichidare.

a) Dizolvarea societatii comerciale

Potrivit dispozitiilor din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

incetarea calitatii de comerciant are loc prin dizolvare atunci cand:

-a expirat termenul stabilit prin actul constitutiv pentru durata societatii;

-imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii ori

indeplinirea acestuia;

-a fost declarata nulitatea societatii;

-adunarea generala a hotarat incetarea;

Page 28: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

-exista o hotararea judecatoreasca, obtinuta la cererea oricarui asociat, prin

care se constata impiedicarea desfasurarii activitatii societatii din cauza

neintelegerilor grave dintre asociati;

-declararea falimentului societatii;

-prin alte cauze prevazute in mod legal sau care se regasesc in cuprinsul

actului constitutiv al societatii.

Ne vedem obligati sa precizam, dat fiind multitudinea de forme juridice a

societatilor comerciale ca fiecare dintre acestea se dizolva in mod specific asa cum

prevad art. 227-237 din Legea 31/1990.

b) Fuziunea si divizarea societatilor comerciale

Putem defini fuziunea ca fiind un proces de absorbire a unei societati

comerciale de catre o alta societate, de aceeasi factura.

Fuziunea se mai poate realiza si prin contopirea a doua sau mai multe

societati comerciale pentru a da nastere unei noi societati. Procesul de fuziune

(Merger) a doua soicetati comerciale priveste crearea, in acest fel, a unei noi

societati comerciale, de obicei, pe actiuni. (Fuziunea dintre doua societati care au

domenii de activitate diferite este denumita prin sintagma „ fuziune de tip

conglomerat”-conglomerate merger).

In situatia in care se produce o fuziune prin absorbtie societatea care a

absorbit societatea dizolvata capata toate drepturile acesteia si isi asuma obligatiile

acesteia.

Cand fuziunea are loc prin contopire drepturile si obligatiile avute de

societatea care isi inceteaza activitatea prin aceasta modalitate trec, firesc, asupra

societatii nou infiintate.

Numim divizare impartirea patrimoniului unei societati comerciale, care isi

incheie existenta, intre doua ori mai multe societati care se nasc de aceasta maniera

sau care sunt deja existente.

Page 29: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Atat operatiunea de fuziune cat si cea de divizare trebuie sa fie hotarate de

adunarea generala a fiecarei societati in conditiile prevazute pentru aducerea de

modificari actelor constitutive ale societatilor respective.

Din momentul efectuarii fuziunii ori a divizarii se produce si dizolvarea

(fara lichidare) a societatii care isi inceteaza activitatea. In mod concomitent se

procedeaza la transmiterea universala a patrimoniului sau catre noua societate ori

cea existenta deja, in starea in care se gaseste la momentul fuziunii ori a divizarii.

Transmiterea universala a patrimoniului se face in schimbul atribuirii de

parti sociale sau actiuni ale societatilor comerciale nou infiintate ori deja existente

sau a unei sume de bani care nu poate depasi 10% din valoarea nominala a partilor

sociale ori a actiunilor care au fost atribuite.

Mentionam ca potrivit dispozitiilor legale, fuziunea ori divizarea au loc la

urmatoarele date: -in situatia in care a fost constituita una sau mai multe societati la

data la care noua ori noile societati au fost inmatriculate in Registrul comertului; -

in celelalte cazuri la data inscrierii in Registrul Comertului a mentiunilor privind

majorarea capitalului de catre societatea absorbanta.

c) Lichidarea societatilor comerciale ca mod de incetare a calitatii de

comerciant

O societate comerciala poate inceta calitatea de comerciant si prin

operatiunea de lichidare urmata de repartizarea patrimoniului sau.

Chiar daca in actul constitutiv al societatii respective este prevazuta

modalitatea efectuarii lichidarii dispozitiile legale in materie impun anumite reguli

de urmat si anume:

-pana la preluarea functiei de catre cei numiti in calitate de lichidatori

administratorii societatii comerciale in cauza isi continua modelul cu care au fost

investiti insa ei nu mai pot intreprunde noi operatiuni, in caz contrar ei raspund in

mod personal si solidar pentru efectuarea acestora (aceasta interdictie se plaica din

ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii ori de la data la care

dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala ori a fost declarata prin hotarare

judecatoreasca.

Page 30: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Daca societatea comerciala a fost dizolvata inainte de expirarea termenului

stabilit pentru durata sa dizolvarea ei are efect fata de terti numai dupa un interval

de 30 de zile de la publicarea acestui fapt in Monitorul Oficial.

Lichidarea unei societati comerciale trebuie incheiate in 3 ani de la data

dizolvarii insa tribunalul comercial poate prelungi acest termen pentru motive

temeinice, cu inca 2 ani.

De asemenea, la trecerea a 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii

insarcinati cu aceasta activitate va cere radierea societatii din registrul comertului

sub mentiunea unei amenzi judiciare in cuantum de 200 lei pentru fiecare zi de

intarziere.

Si o ultima precizare: lichidarea unei societati comerciale nu libereaza in

mod automat, pe asociati sau actionari de deschiderea falimentului in conformitate

cu procedura instituita de Legea nr. 85/2006.

VI I. FALIMENTUL INTERNATIONAL

• Competenta internationala

• Legea aplicabila in materie de faliment

• Regula aplicarii legii statului de deschidere

1. Competenta internationala Conventia de la Bruxelles, din 23

noiembrie 1995 privind procedurile de insolventa, inspirata din Conventia

Consiliului Europei, a consacrat existenta unei :

-proceduri principale pentru care este competent tribunalul locului unde

debitorul are centrul intereselor principale si a unei

-proceduri locale pentru care este competent tribunalul locului unde

debitorul detine un stabiliment.

Regulamentul realizeaza un compromis intre universalitatea procedurii (o

singura procedura pentru un singur patrimoniu) si teritorialitatea procedurii (atate

reguli procedurale distincte cate sedii sunt), care pare mult mai realist decat

sistemul unitar propus de Proiectul de Conventie Europeana din 1992.

Page 31: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Regulamentul are in vedere „ legatura naturala” intre competenta

jurisdictionala si cea legislativa, adoptand doua norme conflictuale determinante :

-competenta pentru deschiderea procedurii de faliment apartine instantei

statului pe al carui teritoriu este situat centrul principalelor interese ale debitorului,

iar

-legea aplicabila este legea statului membru in care s-a deschis procedura.

Regulile de competenta stabilite prin acest Regulament se limiteaza la

competenta internationala, desemnand statele membre ale caror jurisdictii pot

deschide o procedura de faliment. Competenta teritoriala in cadrul acelui stat

membru trebuie sa fie determinata de legea nationala a statului respectiv. Cu toate

ca Conventia de la Bruxelles nu a intrat in vigoare, solutiile sale in materie de

insolventa au fost retinute si preluate de Regulamentul 1346/2000 al Uniunii

Europene, intrat in vigoare la 31 mai 2000,in aparenta, dreptul comunitar pare sa se

fi indreptat catre teza teritorialitatii.

Regulamentul nu contine nici o regula cu privire la solutionarea conflictelor

pozitive de competenta.

Rezolvarea conflictelor pozitive de competenta privind deschiderea

procedurii principale trebuie sa se bazeze pe principiul increderii reciproce,

principiu care conduce la o regula a primei instante invesite („first in time rule”).

Decizia jurisdictiei care deschide prima procedura in temeiul criteriului

centrului principalelor interese ale debitorului va trebui sa fie recunoscuta in toate

celelalte state membre, fara ca aceste state sa o poata supune unui control. Aceasta

intrucat Regulamentul prevede recunoasterea imediata a deciziilor privind

deschiderea, desfasurarea si inchiderea unei proceduri de faliment si a celor in

directa legatura cu aceasta procedura, fara vreo alta procedura sau formalitate

(art.16). Este o aplicare unitara asupra falimentului.

Aceste reguli nu elimina insa orice conflict virtual de jurisdictie: doua

jurisdictii deferite se pot totusi considera deopotriva competente sa deschida o

procedura principala cu efecte universale. Este suficient ca una dintre ele sa retina

criteriul sediului social statuar, iar cealalta pe cel al sediului real. In aceasta

privinta, Regulamntul comunitar nu prevede nici un raspuns. Singura dispozitie

Page 32: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

existenta este cea prevazuta de art. 3 pct.3 : „atunci cand o procedura este

deschisa conform art.3 pct.1 (procedura principala), orice alta procedura

deschisa conform art.3 pct.2 este o procedura secundara.” Dar aceasta regula

nu este aplicabila decat daca jurisdictia ulterior sesizata accepta sa nu deschida

decat o procedura de lichidare si cu caracter teritorial.

2. Legea aplicabila falimentului

In Dreptul comertului international, competenta legislativa este adeseori

influentata de cea judiciara. Si in materie de faliment, competenta jurisdictionala

determina competenta legislativa. Determinarea legii falimentului depinde de

solutia pe care o adopta in conflictul de competenta jurisdictionala, deoarece

instant competenta, sesizata, va aplica propria lege de drept international privat

care ii va arata legea aplivabila fondului „ lex causae”.

Legea falimentului este legea forului (lex fori), ea avand vocatie generala

pentru solutionarea problemelor juridice ale unui faliment. Este solutia pe care o

consacra in unanimitate normele uniforme in materie de faliment :

-art. 19 al Conventiei Europene privind anumite aspect internationale

ale falimentului incheiate la Istanbul in 1990 intre statele membre ale Consiliului

Europei,

-art. 4 din Conventia de la Bruxelles din 23 noiembrie 1995 privind

procedurile de insolventa incheiate in cadrul Uniunii Europene,

-art. 4 din Regulamentul nr. 1346 din 29 mai 2000 al Consiliului

European privind procedurile de faliment.

Potrivit art. 4 din acest Regulament, principiul este acela ca, in absenta unei

dispozitii contrare, se va aplica legea statului membru in care s-a deschis procedura

(lex fori concursus), atat procedurii principale cat si procedurilor locale, atat in

privinta deschiderii procedurii cat si in privinta desfasurarii si inchiderii procedurii

falimentului. Este o norma conflictuala uniforma destinata sa inlocuiasca, in

aceasta materie, normele nationale de drept international privat.

Page 33: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Astfel spus, interdependenta dintre competenta judiciara si cea legislativa

este deplina, Solutia conflictului de legi fiind data de cea a conflictului de

jurisdictie.

1. Regula aplicarii legii statului de deschidere

Art. 4 din Regulament prevede domeniul legii falimentului, printr-o

enumerere cu character exemplificativ a aspectelor ce vor fi supuse legii statului de

deschidere. Potrivit acestui text, legea falimentului va prevedea conditiile in care

procedura trebuie deschisa, desfasurata si inchisa, in special :

a) debitorii care fac obiectul procedurii, in raport cu calitatea acestora ;

b) bunurile care alcatuiesc averea debitorului si regimul juridic al

bunurilor dobandite de debitor ulterior deschiderii procedurii ;

c) atributiile debitorului si ale sindicului ;

d) conditiile in care se poate face compensarea obligatiilor ;

e) efectele producerii in ceea ce priveste contractele la care debitorul este

parte, aflate in curs de desfasurare ;

f) efecetele producerii asupra actiunilor individuale, cu exceptia proceselor

aflate in curs de solutionare ;

g) creantele ce urmeaza sa fie inregistrate la pasivul debitorului si regimul

juridic al creantelor nascute dupa deschiderea procedurii ;

h) regulile vizand inregistrarea, verificarea si admiterea creantelor ;

i) regulile care stabilesc distributia sumelor rezultate din valorificarea

bunurilor, rangul creantelor si drepturile creditorilor care au fost partial

dezinteresati dupa deschiderea procedurii prin compensatiune sau ca urmare a

valorificarii unui drept real ;

j) conditiile si efectele inchiderii procedurii, in special in cazul unui

concordat sau plan de reorganizare ;

k) drepturile creditorilor ulterior inchiderii procedurii ;

Page 34: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

l) sarcina achitarii taxelor si a cheltuielilor de judecata ;

m) regulile referitoare la constatarea nulitatii, anularea sau constatarea

inopozabilitatii actelor juridice care prejudiciaza drepturile creditorilor din

adunarea creditorilor.

PROCEDURA INSOLVENłEI

Legiuitorul român procedând la reglementarea acestui important

mecanism judiciar a statuat două proceduri aparte:

a. procedura generală care se aplică următoarelor categorii de debitori

aflaŃi în stare de insolvenŃă sau de insolvenŃă iminentă cu excepŃia celor

prevăzuŃi la art. 1 al. 2 lit. C si d din legea insolvenŃei:

- societăŃile comerciale;

- societăŃile cooperatiste;

- societăŃile cooperative;

- societăŃile agricole;

- grupurile de interes economic;

- orice altă persoană juridică de drept privat care desfăsoară si

activităŃi

economice;

b. procedura simplificată care se aplică următoarelor categorii de

debitori aflaŃi în

stare de insolvenŃă:

- comercianŃi, persoane fizice acŃionând individual

- asociaŃii familiale;

- comercianŃi care fac parte din categoriile prevăzute la al. 1 din

Legea insolvenŃei dar care nu deŃin nici un bun în patrimoniol lor, actele

constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite, administratorul nu

Page 35: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

poate fi găsit, sediul nu mai corespunde, nu au prezentat documentele

prevăzute de lege în termenul prevăzut de lege

- debitori care si-au declarat prin cerere introductivă intenŃia de

intrare în faliment.

InsolvenŃa este acea stare a patrimoniului debitorului caracterizată

prin insuficienŃa fondurilor bănesti disponibile pentru plata datoriilor

exigibile. Averea debitorului reprezintă totalitatea bunurilor si drepturilor

sale patrimoniale ce pot face obiectul executării silite.

Legea insolvenŃei precizează semnificaŃiile unor termeni cum ar fi

creanŃele garantate, creanŃele salariale, creanŃele bugetare, valoare prag,

creditorii chirografari, tabel preliminar de creanŃe, tabel definitiv de

creanŃe, tabel suplimentar, tabel definitiv consolidat, reorganizare judiciară,

categorii de creanŃe defavorizate, program de plată a creanŃelor,

administratorul special, judiciar, lichidatori.

ParticipanŃii la procedura insolvenŃei:

1. instanŃele judecătoresti;

2. judecătorul sindic ales în mod aleatoriu si în sistem informatizat;

3. adunarea creditorilor si comitetul creditorilor

4. administratorul special ales de adunarea generală a

acŃionarilor/asociaŃilor debitorului pentru a reprezenta interesele societăŃii

si ale acestora si să participe la procedură pe seama debitorului

5. administratorul judiciar ales dintre practicienii în insolvenŃă ce au

depus la dosar o ofertă de preluare a acestei poziŃii;

6. lichidatorul care intervine în etapa falimentului si care provine tot

din rândul practicienilor în insolvenŃă fiind desemnat de către judeătorul

sindic. Judecătorul sindic poate desemna ca lichidator si pe administratorul

judiciar desemnat anterior.

Procedura si cererile introductive:

Page 36: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Procedura prevăzută de Legea insolvenŃei incepe pe baza unei cereri

introduse la Tribunal de către debitor sau de către creditor sau de orice alte

persoane sau instituŃii prevăzute de lege.

Cererea poate fi adminsă sau respinsă de căre judecătorul sindic. Prin

sentinŃa de deschidere a procedurii generale judecătorul sindic va desemna un

administrator judiciar iar in cazul deschiderii procedurii simplificate va desemna

un lichidator provizoriu. Administratorul judiciar va intocmi un raport prin care va

propune fie intrarea in procedură simplificată fie continuarea perioadei de

observaŃie din procedura generală.

Planul de reorganizare: va prevede fie restructurarea si continuarea

activităŃii debitorului fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia fie o

combinaŃie a celor două variante.

Reorganizarea priveste continuarea si conducerea activităŃii debitorului

sub supravegherea administratorului judiciar in conformitate cu planul confirmat

pană cand judecătorul sindic va dispune motivat fie incheierea procedurii

insolvenŃei fie reincetarea reorganizării si trecerea la faliment.

Măsuri premergătoare lichidării: o primă măsură va fi aceea de a fi puse

sub sigilii magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenŃa comercială,

arhiva, dispozitivele de stocare si prelucrare a informaŃiei, contractele, mărfurile

si orice alte bunuri mobile aparŃinand averii debitorului.

Nu vor fi puse sub sigilii obiectele care vor trebui valorificate de urgenŃă

pentru a se evita pierderea din valoare si deteriorarea lor, registrele de contabilitate,

cambiile si alte titluri de valoare scadente, numerarul pe care lichidatorul il va

depune in bancă in contul averii debitorului. Efectuarea lichidării va fi făcută de

lichidator sub controlul judecătorului sindic.

InfracŃiuni si pedepse:

1. Bancruta simplă care se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la un an

sau cu amendă, constand in neintroducerea sau introducerea tardivă de către

debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare

a cereri de deschidere a procedurii in termen, care depăseste cu mai mult de 6 luni

termenul legal;

Page 37: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

2. Bancruta frauduloasă se sancŃionează cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani,

fapta persoanei care:

- falsifică, sustrage sau distruge evidenŃele debitorului ori ascunde o parte

din activul averii acestuia;

- infăŃisează datorii inexistente sau prezintă in registrele debitorului

sumele datorate fiecare dintre acestea fiind săvarsite in frauda creditorilor;

- instrăinează in frauda creditorilor, in caz de insolvenŃă a creditorului o

parte din active;

3. Gestiunea frauduloasă, inchisoare de la 3 la 8 ani cand e săvarsită de

administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului precum si orice

reprezentant sau prepus al acestuia sau inchisoare de la 5 la 12 ani dacă fapta nu

constituie o infracŃiune mai gravă.

4. Delapidarea se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 15 ani si interzicerea

unor drepturi.

VIII. TEORIA CONTRACTELOR COMERCIALE SI

INTERNATIONALE

1. Notiune. In Dreptul Afacerilor, contractul este definit ca fiind un acord

de vointa prin care doua sau mai multe subiecte de drept, convin sa dea, sa faca ori

sa nu faca un anumit lucru. Prin contractul de comert international se intelege

acordul de vointa care a avut loc intre doua sau mai multe subiecte de drept

participante la comertul international, avand domiciliul ori sediul in state diferite,

avand ca finalitate nasterea, modificarea sau stingerea de raporturi juridice de

comert international. Intrucat actualmente ponderea contractelor de comert

international este mai insemnata ne referim in continuare la acestea.

2. Trasaturile caracteristice ale contractelor de comert international

• comercialitatea: un contract poate fi comercial ori civil, dupa

cum constituie sau nu un act de comert, dar poate fi comercial, doar pentru o

parte si civil pentru cealalta parte;

Page 38: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

• internationalitatea: este o alta caracteristica a contractului de comert

international, care decurge din faptul ca un asemenea contract contine elemente de

extraneitate (nationalitatea, sediul sau 2.1. Categorii de contracte de comert

international in raport de criteriile dreptului comun (dreptului civil)

a. In raport cu modul lor de formare contractele de comert international

sunt, de regula, consensuale, ele exprimand vointa manifestata de catre subiectii

raportului juridic de comert international. In principiu, aceste contracte se incheie

in forma scrisa.

b. De regula, ne aflam inaintea unor contracte cu titlu oneros, deoarece au

ca finalitate declarata obtinerea pentru parti a unui profit.

c. Contractele de comert international sunt sinalagmatice dupa scopul

lor, avand in vedere faptul ca dau nastere la drepturi si obligatii corelative pentru

parti.

d. Contractul de comert international are caracter comutativ pentru ca

atat existenta, cat si intinderea prestatiilor la care se obliga partile sunt certe si

determinate (ori determinabile), din chiar momentul incheierii actului juridic

respectiv.

e. Contractele de comert international sunt acte si fapte de comert

deoarece ele tind la obtinerea unui profit, pentru ambele parti.

2.2. Criterii nespecifice de categorisire a contractelor de comert

international a. In functie de efectele pe care le vor genera contractele de comert

international (ca de altfel toate tipurile de contracte), se impart in: constitutive,

translative si declarative de drepturi.

a.1. Contractele de comert international cu caracter constitutiv sunt cele

ce privesc, de obicei, crearea unor drepturi subiective, pe seama celor doua parti,

ori a unui tert. De regula, acestea sunt drepturi de creanta si vor fi intalnite in

contractele de mandat, de depozit, comision, transport, consultanta.

a.2. Sunt contracte de comert international translative de drepturi cele

care transmit unele drepturi reale, de la un titular de drepturi la altul.

Page 39: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

• Contractele declarative de drepturi sunt mult mai rar intalnite

in comertul international, iar prin ele se constata si se confirma pentru parti unele

drepturi.

• Dupa modul lor de executare contractele de comert international se

impart in contracte cu executare imediata, succesiva sau continua.

b.1. Contractele de comert international cu executare imediata sunt cele

care au ca obiect indeplinirea, de indata, a uneia sau mai multor prestatii.

b.2. Contractele de comert international cu executare succesiva sunt cel

mai adesea intalnite in practica de comert international.

• Contractele comerciale internationale cu executare continua cuprind

obligatii care pot fi indeplinite de catre debitor in mod neintrerupt.

• In raport de corelatia in care se afla, contractele de comert

international se impart in contracte principale si contracte accesorii.

c.1. Sunt denumite contracte principale acele acorduri de vointa ale

partilor care sunt de sine statatoare, iar existenta lor nu depinde de clauzele altui

contract.

• Contractele accesorii sunt cele care nu au o existenta de sine

statatoare, valoarea lor juridica este conditionata de existenta unui contract

principal.

• Dupa natura obligatiilor care intra in continutul lor

contractele internationale se divid in contracte care genereaza obligatia de a da, de

a face sau de a nu face.

d.1. Contractele care genereaza obligatia de a da (dare) sunt cele

translative de drepturi reale, carora li se adauga contractele care implica o

contraprestatie pecuniara, indiferent de natura acesteia: pret, comision, chirie,

navlu, prima de asigurare, etc.

d.2. Contractele care genereaza obligatia de a face (facere) sunt intalnite

in sfera executarii de lucrari si in aceasta privinta este clasic contractul de

Page 40: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

antrepriza, precum si cele de prestariservicii, cum sunt cele de consulting,

comision, mandat, etc.

• Contractele care genereaza obligatia de a nu face (non facere) sunt

mai rar intalnite in comertul international, iar exemplul cel mai elocvent este

obligatia concreta de a se abtine de la anumite actiuni, pe care si-o asuma una

dintre partile contractante ori chiar ambele.

• Dupa natura obligatiilor carora le da nastere contractele de comert

international, acestea se pot clasifica in contracte care genereaza obligatii de

rezultat si contracte care genereaza obligatii de mijloace.

e.1. Participantii la raporturile de comert international isi asuma obligatii de

rezulta, intrucat prin finalitatea urmarita acestea sunt de esenta comertului, in

general vorbind.

e.2. Contractele de comert international pot da nastere si la obligatii de

mijloace (de diligenta).

2.3. Criterii specifice de categorisire a contractelor de comert

international

a. In functie de participantii la raporturile juridice de comert

international vom intalni:

a.1. Contracte obisnuite, atunci cand contractele se incheie intre

participanti care apartin ordinii juridice nationale din state diferite, iar partenerii

contractuali se recunosc dupa calitatea si natura juridical asemanatoare:

comercianti-persoane fizice, societati comerciale, persoane juridice cu vocatie

comerciala.

• Contracte mixte (semiinternationale), incheiate intre subiecte de drept

care apartin ordinii juridice internationale din state diferite. Specificitatea acestor

contracte (numite in dreptul comercial englez state contracts) este conferita de

faptul ca una dintre parti este un stat, care in raporturile comerciale actioneaza

potrivit principiului de jure gestionis, iar cealalta parte este o persoana

fizica ori o persoana juridica ce apartine de ordinea juridica nationala a altui stat.

Page 41: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

• In raport de obiectul lor, contractele de comert international se

clasifica in cinci categorii:

b.1. Contracte translative de drepturi, care au ca obiect transmiterea

drepturilor reale ori a celor de creanta intre parti.

b.2. Contracte de prestari de servicii, care au ca obiect o prestare de

servicii la care una dintre parti se oblige in favoarea celelilalte parti.

b.3. Contracte de executare de lucrari, al caror obiect este realizarea de

lucrari de constructii sau a unor lucrari de montaj.

b.4. Contracte de cooperare economica internationala si tehnico-

stiintifica, prin intermediul carora au loc derularea raporturilor juridice privind

productia si comercializarea de bunuri, executarea de lucrari, transferal de

tehnologie avansata, etc.

• Contracte de aport valutar, care au ca obiect sporirea rezervelor

valutare ale participantilor la operatiunile de comert international. Aceste

contracte se concretizeaza prin cumpararea si reexportarea de produse, efectuarea

de operatiuni speculative cu devize si altele asemenea.

• In raport cu complexitatea lor, contractele de comert international se

clasifica in:

c.1. Contracte comerciale internationale unitare, care au la baza un singur

acord de vointa intre parti. Din aceasta categorie enumeram contractul de vanzare

comerciala, comisionul comercial international, mandatul comercial international,

depozitul international.

c.2. Contracte comerciale internationale mixte, in cadrul carora acordul de

vointa al partilor contractante genereaza drepturi si obligatii caracteristice pentru

cel putin doua contracte unitare (de tip monolit).

• Contracte comerciale internationale complexe care desemneaza o

pluralitate de contracte comerciale internationale distincte, interdependente, care

impreuna constituie un ansamblu contractual creat prin vointa juridica a partilor,

care are drept scop o anumita finalitate, de asemenea agreata de parti.

Page 42: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

• In functie de durata pentru care se incheie, contractele comerciale

internationale se vor clasifica dupa cum urmeaza:

d.1. Contracte de scurta durata, incheiate pentru operatiuni ocazionale si a

caror durata nu depaseste 1 an.

d.2. Contracte cu durata medie, incheiate pe o perioada de timp de pana la

5 ani, acestea fiind regula in sfera comertului international.

d.3. Contracte de lunga durata, incheiate de parti pe o perioada de timp

care excede duratei de 5 ani.

IX. FORMAREA CONTRACTULUI COMERCIAL

Incheierea contractului comercial se face, de regula, in doua etape:

I. Etapa precontractuala

II. Etapa incheierii propriu-zise a contractului comercial

I. ETAPA PRECONTRACTUALA este reprezentata de anumite

demersuri pe care partile interesate le efectueaza in scopul informarii pietei

internationale cu privire la intentiile lor sau in scopul de a se informa asupra

tendintelor si oportunitatilor de pe piata internationala.

Rolul acestor demersuri este acela de a prospecta si investiga piata, iar in

urma obtinerii de date concrete cei interesati sa isi exercite optiunea referitor la

operatiunea de comert international pe care doreste sa o efectueze. Prin exploatarea

informatiilor culese, subiectii de dreptul comertului international pot renunta la

efectuarea unei operatii comerciale fara potential profitabil sau se pot transforma in

initiatorii dialogului contractual.

Dialogul contractual este supus regulilor si strategiilor de negociere.

Negocierea unui contract de comert international are ca scop stabilirea unui sistem

de reguli, de drepturi si de obligatii corelative care vor guverna viitorul contract.

Pe durata negocierilor contractului, partile pot opta pentru schimbul de

scrisori de intentie sau pentru incheierea unor acorduri de negociere.

Page 43: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Documentele internationale nu dau o reglementare juridica acestor

instrumente si tehnici de negociere. In practica comerciala internationala sunt insa

intalnite si produc efecte juridice, corespunzator sistemului de drept in care

opereaza.

Astfel, scrisoarea de intentie a fost admisa ca tehnica de negociere si natura

sa juridica poate fi determinata din clasificarea pe care a dat-o doctrina.

Domeniul caracteristic al scrisorii de intentie este acela de a trasa etapele

negocierii. In afara acestei clasificari, care este predominanta, mai sunt intalnite

inca trei categorii de scrisori de intentie, si anume: scrisori de intentie care nu

produs efecte juridice si care nu contin nici un angajament al partilor scrisori de

intentie care contin angajamente ferme cu privire la anumite aspecte ale

demersurilor precontractuale; scrisori de intentie care exprima categorii juridice

traditionale, cum sunt oferta de a contracta sau acceptarea ofertei.

In ceea ce priveste acordul de negociere, acesta este admis in sistemele de

inspiratie romanogermanica, iar in sistemele de common-law este considerat nul,

din cauza incertitudinii care exista cu privire la termenii contractului care urmeaza

a fi negociat.

In dreptul roman, partile au posibilitatea sa incheie un acord de negociere,

definit in practica arbitrala ca fiind chiar un contract, prin care partile se obliga sa

faca o oferta care sa permita continuarea negocierilor, in scopul incheierii unui

contract al carui obiect nu a fost decat partial determinat si intr-un mod insufficient

pentru ca acel contract sa fie considerat ca fiind format.

Negocierea, indiferent de forma pe care o imbraca, implica respectarea

unor reguli, cum sunt:

a. informarea corecta si completa a eventualului partener asupra

elementelor de evaluare al viitorului contract

b. colaborarea partilor pentru ca negocierea sa nu depaseasca, in timp, o

durata strict necesara informarii si clarificarii cadrului contractual

c. pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor primite, daca aceste

informatii nu au un caracter public evident

Page 44: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

d. evitarea repunerii in discutie a clauzelor contractuale asupra carora s-a

cazut deja de acord

e. anuntarea imediata a celeilalte parti a hotararii de a intrerupe negocierile,

temporar sau definitiv

f. evitarea negocierilor paralele, afara numai daca partea interesata si-a

declarat expres intentia ori si-a rezervat dreptul de a intra in contact si de a negocia

si cu alti potentiali parteneri respectarea termenelor prevazute de parti pentru

incheierea diferitelor faze ale negocierii

II. ETAPA INCHEIERII PROPRIU-ZISE A CONTRACTULUI

Contractul se considera a fi incheiat in momentul in care s-a realizat

acordul de vointa dintre partile contractante, in conditiile legii aplicabile

contractului.

In dreptul roman se considera ca momentul incheierii contractului este cel

in care acceptarea ofertei a ajuns la ofertant si acesta a luat cunostinta de continutul

acesteia.

In dreptul uniform, care are la baza Conventia de la Haga, din 1964, se

apreciaza ca un contract este format atunci cand acceptarea este receptionata la

adresa persoanei ofertantului.

Legea aplicabila contractului comercial

Determinarea legii aplicabile contractului comercial se face, de regula prin

acordul partilor. In dreptul comertului international se admite ca partile sa

desemneze legea care va guverna formarea, efectele, executarea si stingerea

obligatiilor contractuale reciproce. Vointa partilor preintampina un eventual

conflict de legi, datorat caracterului de internationalitate al contractului. Partile au

posibilitatea de a schimba legea aplicabila contractului oricand, pe toata durata

executarii contractului, cu conditia de a nu aduce atingere validitatii formei

contractului sau drepturilor dobandite de terti.

Actul normativ care reglementeaza posibilitatea alegerii legii aplicabile

contractului – care este Legea nr.105/1992 privind raporturile de drept

international privat – da posibilitatea partilor sa aleaga potrivit vointei lor

comune

Page 45: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

legea aplicabila contractului, in integralitatea sa ori numai unei anumite parti a

contractului. Exista astfel posibilitatea legala de a supune un singur contract mai

multor sisteme de drept.

In situatia in care partile nu convin asupra leii aplicabile contractului,

aceasta va fi stabilita de catre organul de jurisdictie, potrivit normelor generale.

Astfel, in prezent legea aplicabila contractului este data de legea statului in care

debitorul obligatiei contractuale sau al prestatiei caracteristice isi are, la dat

incheierii contractului, domiciliul, resedinta, sediul social ori fondul de comert.

Norma aplicabila, stabilita tot de Legea nr.105/1992, reprezinta o concretizare a

principiului potrivit caruia daca partile nu au ales legea aplicabila contractului, va

fi luata in considerare legea statului cu care contractul are cele mai stranse legaturi.

In afara de aceasta posibilitate de determinare a legii aplicabile contractului de

comert international, in subsidiar, Legea nr.105/1992 retine pentru anumite

categorii de contracte – cum sunt contractul de schimb sau contractul

international

de vanzare-cumparare -si alte solutii de supunere a contractului unui anumit sistem

de drept. Asupra acestui aspect vom reveni atunci cand vom trata pe larg aceste

contracte.

Clauzele contractului comercial international

Pe langa identificarea partilor – nume sau denumire, domiciliu sau sediu -

, a obiectului si cauzei contractului, precum si prevederea duratei lui, partile vor

conveni asupra termenelor si locului de executare a obligatiilor, asupra modului de

garantare a obligatiilor, a platii, etc.

Un contract comercial international va cuprinde obligatoriu si in functie de

obiectul sau clauze legate de calitatea si cantitatea marfurilor, precum si clauze

referitoare la rãspunderea contractualã.

De asemenea, se vor prevedea si clauze asiguratorii, ca mijloc de aparare

contra fluctuatiilor preturilor.

Clauze contractuale tipice: de continuitate si mentinere a raporturilor

comerciale traditionale intre parteneri; de forta majora; de exclusivitate; de

confidentialitate; privind modalitatile de plata; privind raspunderea partilor; de

solutionare a litigiilor.

Page 46: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Aceste clauze poarta denumiri specifice, pe care le vom aminti, succint, in

cele ce urmeaza :

A. CLAUZA COMPROMISORIE – aceasta clauza reprezinta acordul

partilor, exprimat in cuprinsul contractului sau intr-un inscris separat, de a supune

litigiile ce s-ar putea naste in legatura cu contractual pe care l-au incheiat

arbitrajului institutional sau ocazional (ad-hoc), renuntand la dreptul de a se adresa

pentru aceasta organelor jurisdictionale ale statelor.

B. CLAUZA DE MENTINERE A VALORII, CLAUZA DE

CONSOLIDARE VALUTARA si CLAUZA

MULTIVALUTARA– aceste clauze reprezinta prevederi contractuale

menite sa repartizeze riscul monetary intre partile contractante si sa previna

cresterea pretului marfurilor sau serviciilor prin deprecierea unitatii monetare de

plata.

C. CLAUZA OFERTEI CONCURENTE – aceasta clauza permite

uneia dintre partile contractante sa se prevaleze fata de cocontractantul sau de

oferta mai favorabila avansata de catre un tert concurent, pentru o operatiune

similara.

D. CLAUZA CLIENTULUI CEL MAI FAVORIZAT – prin aceasta

clauza, promitentul se obliga fata de cocontractantul sau sa ii acorde conditiile cele

mai avantajoase pe care lear consimti, pe parcursul executarii contractului, in

favoarea unui tert cu care ar incheia o operatiune comerciala similara.

E. CLAUZA DE HARDSHIP – in temeiul acestei clauze, oricare dintre

parti este indreptatita sa solicite adaptarea contractului incheiat, daca s-au

modificat circumstantele in considerarea carora partile s-au angajat initial, iar

aceasta modificare a determinat agravarea considerabila a prestatiei uneia din ele.

F. CLAUZA PENALA – prin aceasta clauza, partile pot sa prevada in

cuprinsul contractului ca debitorul sa plateasca, cu titlu de despagubire, o suma de

bani ori sa indeplineasca o alta prestatie, daca nu executa sau executa

necorespunzator ori cu intarziere obligatia asumata.

Page 47: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

G. CLAUZE LIMITATIVE DE RASPUNDERE – aceste clauze pot fi

incluse in contract, dar cu conditia mentinerii pozitiei de egalitate a partilor. Prin

aceste clauze debitorul poate fi degrevat, dar numai partial de raspunderea pentru

neexecutarea culpabila a obligatiilor asumate.

H. CLAUZA DE FORTA MAJORA – prin aceasta clauza cocontractantii

pot conveni ca partea care a fost impiedicata de o imprejurare de forta majora,

externa, imprevizibila si invincibila sa isi execute partea sa de obligatie sa fie

exonerata de raspunderea contractuala.

I. CLAUZE DE INTERPRETARE – aceste clauze sunt incluse, de

regula, in preambulul contractelor si sunt contin referiri la obiectivele contractelor,

competentele partilor, interesul economic si social al contractului, natura juridica a

demersurilor precontractuale, definirea unor termeni cheie si la stabilirea criteriilor

de determinare a vointei reale a partilor.

J. PACTUL DE PREFERINTA – prin pactul de preferinta, una dintre

parti (promitent) se angajeaza fata de cealalta parte (beneficiar) sa-i propuna in

viitor sa incheie o anumita operatiune comerciala al carei continut nu a fost inca

determinat, inainte de a contracta cu un tert. In domeniul industrial, pactul de

preferinta este intalnit sub denumirea de clauza primului refuz prin care una

dintre parti se obliga sa transmita cu prioritate ofertele sale viitoare

cocontractantului sau si numai in cazul in care acesta refuza ofertele sa contracteze

cu tertii.

K. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE -aceasta clauza este

prevazuta de parti pentru asigurarea protectiei unor informatii transmise in special

in contractele de engineering, asistenta tehnica, vanzare, publicitate.

L. CLAUZA DE EXCLUSIVITATE – este inclusa in special in

contractele de agent, de concesiune exclusiva si de franchising. Prin aceasta clauza

una dintre partile contractante are beneficiul exclusivitatii reprezentarii celeilalte

parti sau desfacerii produselor acestuia pentru o anumita perioada, intr-un anumit

sector de activitate si pe un anumit teritoriu.

Page 48: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

M. CLAUZA DE NECONCURENTA – aceasta clauza defineste

obligatia contractuala pe care una dintreparti si-o asuma de a nu indeplini o

activitate profesionala determinata, in detrimentul celeilalte parti.

Interpretarea si executarea contractelor de comert international

1. Interpretarea contractelor de comert international

In procesul derulãrii obligatiilor asumate prin contracte, in general vorbind,

si a celor cu character international, in particular vorbind, pot surveni interpretãri

contradictorii ale acelorasi clauze, date de cãtre pãrtile contractante.

Literatura juridicã se preocupã indeaproape, in mod conceptional, cu

privire la scopurile si finalitãtile interpretãrii contractelor comerciale

internationale, cu specificarea faptului cã nu toate activitãtile de comert exterior au

loc prin intermediul unui contract.

Activitatea complexã a contractelor, la care facem referintã, are la bazã

necesitatea stabilirii sensului exact si complet al acestui instrument juridic.

Prin aceastã operatiune se va ajunge la eliminarea oricãrei confuzii ori

ambiguitãti, pentru ca oricare cauzã stipulatã in contract sã fie remarcatã in mod

clar, indubitabil.

Cu toate cã interpretarea contractelor este preferabil sã aibã loc in baza

bunei-credintea partenerilor, incã din faza precontencioasã, totusi ea se poate

manifesta si in faza contencioasã, prin deciziile pronuntate de instantele

judecãtoresti sau arbitrare.

2. Definitia activitãtii de interpretare a contractelor de comert international

Interpretarea contractelor de comert international este operatiunea juridicã

de clarificare logicorationalã si sistematicã de determinare a intelesului exact si

complet al clauzelor contractuale.

3. Principiile care trebuie sa guverneze interpretarea contractelor de

comert international

a) Bunacredinta, principiul fundamental al dreptului comertului

international, trebuie sã se regãseascãsisã se aplice cu deplinãtate in aceastã

Page 49: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

importantãsi laborioasã activitate, astfel incat executarea contractului sã se

efectueze dupã reala vointã apãrtilor. b) Loialitatea solicitã, in mod principial, ca

interpretarea sã denote respectul cuvenit celeilalte pãrti contractante, prin

strãduinta decelãrii sensurilor reale ale clauzelor stipulate si pe care partenerii le-au

conceput. Asa cum de s-a si statuat in doctrina juridicã de specialitate cu referire la

acest principiu, nu este vorba despre loialitatea care trebuie sã guverneze, conform

regulilor, uzantelor si cutumelor raporturilor comerciale internationale, ci

indeosebi aceea care trebuie sã existe.

c) Colaborarea intre parti este principiul care presupune ca fiecare parte

contractantã sã depunã diligentele necesare la determinarea continutului

contractului, punand la dispozitie, dacã acest lucru este necesar, toate datele pe

care le are pentru a se ajunge la clarificãrile dorite de pãrti. Acest principiu trebuie

sã actioneze in mod prioritar in sfera rãspunderii contractuale, astfel incat sã ducã

la limitarea pierderilor si a castigului nerealizat de cãtre partea care a ridicat

problema nerespectãrii clauzelor contractuale. Dacã colaborarea intre pãrti nu

vizeazã finalizarea multumitoare a prevederilor contractuale, partea care se

considerã nedreptãtitã poate solicita o reducere a daunelor-interese, in raport cu

mãrimea daunelor care nu s-ar fi produs in situatia in care partenerul sãu ar fi luat,

in spiritul colaborãrii contractuale, mãsurile necesare.

4. Regulile de interpretare contractuala in comertul international a)

Clauzele contractuale se interpreteazã dupã intentia comunã apãrtilor care au

incheiat contractul, ci nu dupã sensul literal al termenilor utilizati, asa cum pretinde

art. 977 din Codul civil roman. b) In situatia in care o clauzã este interpretabilã din

cauzã redactãrii sale ori dintr-un alt considerent, se aplicã regula de drept potrivit

cãreia aceasta va produce efecte, ci nu in sensul neproducerii de efecte, pentru cã

sterilitatea din punct de vedere contractual (adicã nederularea contractului si

neobtinerea de beneficii) nu a fost intentia pãrtilor la incheierea contractului. c) In

situatia in care o clauzã este susceptibilã de douã interpretãri, se aplicã regula

conform cãreia se interpreteazã in sensul care este cel mai potrivit pentru natura

contractului respectiv. Aceastã regulã nu este contradictorie, ci complementarã cu

regula generalã a interpretãrii contractelor dupã intentia comunã a contractantilor.

d) In situatia in care existã o indoialã, conform art. 983 din Codul civil roman,

contractul se interpreteazã in favoarea celui care se obligã (in dubio pro reo).

Page 50: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Ca exceptie de la aceastã regulã, potrivit dispozitiilor art. 1312 alin. 2 din

Codul civil roman, orice clauzã obscurã sau insidioasã se interpreteazã in contra

vanzãtorului. e) Clauzele contractuale se interpreteazã unele prin altele, dandu-se

fiecãreia intelesul ce rezultã din actul intreg, este o altã regulã interpretative

statuatã de art. 982 din Codul civil roman. Cu alte cuvinte, operatiunea de

confruntare si comparare trebuie sã aibã caracter sistematic, clarificand sensul dorit

de pãrti avand insã nestirbit in vedere scopul general al contractului, locul si rolul

fiecãrei clauze in configuratia contractului.

5. Reguli de interpretare a contractelor de comert international cu

clauze prestabilite Impetuoasa dezvoltare a comertului international modern, cu o

multiplicare deosebitã a raporturilor comerciale, a impus, la incheierea

contractelor, utilizarea unor clauze prestabilite. Ele se regãsesc in contracte-tip,

clauze repetabile. Aceste contracte-cadru cu clauze cu caracter general si

adaptabile raporturilor juridice de un anumit tip dintr-un sector ori ramurã

comercialã, devin obligatorii pentru pãrti, doar dacã acestea le acceptã in mod

expres ori tacit (implicit).

Pãrtile contractante, conform principiului libertãtii conventiilor, pot insã,

dacã au acest interes, sã elimine aceste clauze, sã le modifice sau sã le completeze.

In ipoteza in care va exista o neconcordantã intre o clauzã prestabilitãsi o clauzã

specialã prevãzutã de pãrti in contract, va prevala aceasta din urmã.

a) Prima regulã interpretativã a clauzelor prestabilite statueazã cã acestea

se considerã incorporate in contract, doar in situatia in care o parte le-a propus, iar

cealaltã parte le-a acceptat in mod expres.

b) Chiar dacã nu au fost propuse si respectiv acceptate in mod expres de

cãtre pãrtile contractante, clauzele prestabilite se considerã a fi introduse in

contract, dacã partenerii, ambii comercianti, le-au acceptat expres in afacerile

proprii anterioare.

c) In cazul ambiguitãtii clauzelor prestabilite, propuse de una dintre pãrtile

contractante, sunt interpretate in favoarea celeilalte pãrti. Astfel, oricine invocã o

stipulatie in favoarea sa, trebuie sã o dovedeascã atunci cand cealaltã parte o

contestã (art. 1169 Codul civil roman).

Page 51: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

d) In ipoteza in care ambele pãrti contractante propun drept conditii

generale clauze prestabilite, intre care existã neconcordantã, interpretarea va tine

seama cu precãdere de cele care au fost propuse de cumpãrãtor, a cãrui propunere

este ulterioarã celei fãcute de vanzãtor si care este consideratã a fi acceptatãsi, in

consecintã, opozabilã ambelor pãrti.

6. Alte reguli de interpretare a continutului contractelor de comert

international

Tinand cont de complexitatea interpretãrii unor asemenea contracte, pe

langã criteriile mentionate se recurge si la alte reguli de interpretare.

a) Astfel, in ceea ce priveste uzantele comerciale, dacã se iveste un conflict

intre acestea sio clauzã contractualã care a fost stipulatã expres, va prevala aceasta

din urmã. In situatia in care se recurge la uzante care au fost codificate pe plan

international, ele au precãdere asupra uzantelor locale, interpretarea efectuandu-se

dupã aceastã regulã.

b) In functie de limba in care a fost redactat contractul de comert

international, trebuie relevatã obligativitatea interpretãrii dupã sensul conferit

termenilor, expresiilor si formulãrilor din contract in limba de redactare a acestora,

chiar dacã sensul acordat este, uneori, diferit de sensul dat de legea aplicabilã

contractului.

c) Interpretarea contractelor de comert international prin prisma textelor

legale uniforme impune si ea cateva reguli de bazã. Astfel, interpretarea va lua in

atentie, cu precãdere, intelesul literal al prevederilor, iar dacã apar unele

ambiguitãti ori texte excesiv de vagi, cu multiple intelesuri, se va recurge la

lucrãrile pregãtitoare ale Congresului Natiunilor Unite pentru Dreptul Comercial

International.

d) Interpretarea contractelor de comert international poate fi efectuatãsi

prin recurgerea la jurisprudentã si la doctrina care sistematizeazã solutiile

pronuntate si pertinente.

7. Efectele contractelor de comert international

Page 52: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Dupã cum s-a retinut, contractul de comert international este manifestarea

acordului de vointã intre partenerii participanti la comertul international in scopul

obtinerii, in egalã mãsurã, a unui beneficiu. Prin esenta lor, aceste contracte sunt

comutative, intrucat pãrtile isi asumã obligatii certe, determinate sau determinabile.

Acest segment al executãrii obligatiilor asumate este momentul esential si

ca atare el trebuie garantat.

a) Odatã incheiate contractele de comert international, ca de altfel orice

contract legal dobandesc pentru pãrti putere de lege, cu drepturi si obligatii

corelative pentru pãrtile contractante. In acest context actioneazã principiul

obligativitãtii, care interzice uneia dintre pãrtisã revoce unilateral contractul si ca

atare cealaltã parte va depune orice strãduintã admisã de lege pentru a obliga partea

care si-a manifestat vointa sa unilateralã in detrimentul scopului contractului sã-si

indeplineascã obligatia.

b) De asemenea, acelasi principiu al obligativitãtii tine orice parte si de la

modificarea unilateralã a conventiei. O astfel de adoptare a clauzelor contractuale

se poate face numai cu acordul de vointã apãrtilor.

c) In situatia manifestãrii fortei majore ori a decesului persoanei fizice ori

a incetãrii activitãtii persoanei juridice, in cadrul contractelor incheiate intuitu

personae, putem vorbi de exceptii de la principiul obligativitãtii contractului in

raporturile dintre pãrti.

d) Potrivit dispozitiilor art. 973 din Codul civil roman, conventiile nu isi

produc efectele decat intre pãrti, insã in domeniul comertului international este

admisã stipulatia pentru altul.

8. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice de comert

international

a) Creditorul poate sã nu aducã la indeplinire prestatia sa, in situatia in care

debitorul nu si-o indeplineste pe a sa, avand in vedere cã drepturile si obligatiile

din contractele de comert international sunt corelative.

b) Creditorul care nu si-a indeplinit integral prestatia sa, are dreptul sã

cearãsisã obtinã rezilierea sau rezolutiunea contractului de comert international. c)

Page 53: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

In cazul neexecutãrii fortuite a obligatiilor care au fost asumate in mod reciproc de

cãtre pãrti, sarcina riscului se distribuie intre creditor si debitor.

Contractul de comert international poate fi reziliat sau rezolutionat in

conditiile legii si cu efecte specifice fiecãreia dintre aceste institutii de drept

(desfiintarea contractului, repunerea pãrtilor in situatia anterioarã, solicitarea de

despãgubiri).

9. Executarea contractelor de comert international

Aducerea la indeplinire a obligatiilor care au fost asumate de pãrti prin

incheierea contractului de comert international, se executã in mod unitar, prin platã

sau pe cale silitã, in naturã ori prin echivalent.

a) Executarea voluntara

Modalitãtile de platã

Plata este fãcutã, de regulã, de cãtre debitor ori de cãtre o altã persoanã, in

numele debitorului.

Plata este primitã de cãtre creditor sau de cãtre mandatarul acesteia ori de o

persoanã autorizatã de lege ori de o instantã de judecatã.

Locul executãrii obligatiei

Pãrtile isi aleg locul executãrii obligatiei de platã, prin stipularea acesteia in

contract sau in locul care ar rezulta din natura operatiunii ori din intentia pãrtilor,

asa cum aratã art. 59 alin.1 din Codul commercial roman.

Executarea obligatiei contractuale are loc, in absenta unei stipulatii exprese

a locului in contract, in locul unde cel ce s-a obligat isi avea stabilimentul sau, cel

putin, domiciliul ori resedinta, la formarea contractului.

Data executãrii obligatiei

Plata trebuie fãcutã: -imediat, la data facturãrii mãrfii; -la expirarea

termenului suspensiv, in situatia in care obligatia este astfel afectatã (termenul

uzual este regula, iar exceptia termenul esential); -in cazul decontãrilor bancare

prin incasso documentar, termenul de platã curge de la data cand factura si

Page 54: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

documentele insotitoare ale mãrfii au ajuns la cumpãrãtor; -in situatia in care plata

se face prin acreditiv documentar, termenul este data inscrisã pe el de data

emitentã.

b) Executarea silita, in naturã a contractelor de comert international

Se recurge de cãtre creditor la executarea silitã a obligatiilor asumate, dacã

acestea nu sunt executate in mod voluntar.

Executarea silitã, specificã obiectului fiecãrui contract, este dispusã de

cãtre o instantã de judecatã, creditorul primind astfel prestatia datoratã ori, dacã

preferã, despãgubiri.

In situatia in care obiectul obligatiei este o sumã de bani, ea va fi executatã

in naturã.

Creditorul este indreptãtit sã cearã executarea silitã in naturã a obligatiei,

dacã obiectul acesteia constã in a da bunuri de gen, pe care debitorul de detine, dar

refuzã sã le individualizeze sisã le predea.

c) Executarea prin echivalent a obligatiilor din contractele de comert

international Intrucat in cazul in care ne gãsim in fata neexecutãrii voluntare a

obligatiilor stipulate, in contractile de comert international se recurge la executarea

prin echivalent. In aceastã situatie sunt aplicabile regulile rãspunderii contractuale,

dacã sunt intrunite conditiile acesteia, anume: existenta faptului ilicit, producerea

prejudiciului, raport de cauzalitate intre faptul ilicit si prejudiciul cauzat si

existenta vinovãtiei debitorului.

Fapta ilicita, in cazul contractelor de comert international, constã

in:neexecutarea de cãtre debitor a obligatiilor contractuale asumate; executarea

obligatilor asumate nu s-a fãcut in mod corespunzãtor; obligatiile contractuale au

fost executate cu intarziere.

Prejudiciul poate fi material sau moral, iar daunele-interese sunt

consecinta directãsi necesarã a neexecutãrii obligatiei.

Raspunderea debitorului este conditionatã de existenta unui raport de

cauzalitate intre fapta pãgubitoare si prejudiciul suferit de creditor.

Page 55: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

d) Conventiile privind raspunderea in contractele de comert

international

Partile pot incheia, inaintea producerii prejudiciului, conventii al caror

obiect este modificarea clauzelor privind raspunderea contractuala, micsorand ori

marind raspunderea debitorului.

Astfel, partile pot prevedea in contractele incheiate, clauze privind:

• decadereacreditoruluidin dreptul sau deaformulareclamatiidupa

expirarea timpului; limitarea daunelor pentru care se raspunde; stabilirea

unuiplafon maxim privind despagubirile ce urmeaza sa fie suportatede debitor;

reducerea nivelului raspunderii; suprimarea clauzei solidaritatii pasive.

e) Repararea prejudiciului

Creditorul are dreptul de a solicita repararea prejudiciului care i s-a produs

prin neexecutarea obligatilor asumate de catre debitor sau a executari acestora cu

intarziere.

Evaluarea daunelor pentru care i se acorda debitorului repararea

prejudiciului poate fi legala, judiciara sau conventionala.

f) Interventia fortei majore in contractele de comert international

Potrivit acceptiuni doctrinare,dar si reglementarilor existente pe plan

international si national,forta majora este manifestarea unor evenimente

imprevizibile si de nedepasit,independente de culpa celor care le invoca.Aceste

evenimente trebuie sa fie ulterioare momentului incheieri contractului si sa faca,cu

adevarat,imposibila executarea obligatilor asumate.

Prin includerea in contract a clauzei de forta majora,partile fac precizari

indeosebi cu privire la regimul juridic al acesteia,adaptand-o conditilor specifice

contractului respectiv.

Proba fortei majore trebuie facuta de partea care o invoca,iar probatiunea se

va face prin: certificate de forta majora eliberate de Camera de Comert si Industrie

a Romaniei,pe cale de expertiza,ca si prin oricare alt mijloc de proba,in

Page 56: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

concordanta cu mijloacele de proba admise de legea locului unde s-a produs

evenimentul imprevizibil si de neocolit.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR CARE DECURG DIN

ACTIVITATEA DE COMERT EXTERIOR SI COOPERARE

ECONOMICA SI TEHNICO-STIINTIFICA INTERNATIONALA

Instantele judecãtoresti din Romania au competentã generalã, conform

legii, in vederea solutionãrii litigiilor care survin in comertul international.

Sediul materiei se aflã in Capitolul XIV, Cartea a VI a din C. proc. civilã,

la care se recurge in cazul in care nu existã o conventie arbitralã.

Problema care se pune, in primul rand, este de a afla instanta

judecãtoreascã competentã in solutionare, precum si determinarea raportului de

comert international cu element de extraneitete. In general, toate legislatiile

nationale cuprind norme care contribuie lastabilirea competentei instantelor din

statele respective.

In conformitate cu dispozitiile procesual civile din tara noastrã, competenta

in solutionarea unui litigiu cu element de extraneitate este instanta de la domiciliul

paratului (sediul societãtii comerciale parate).

In cazul litigiilor privind imobilele, competenta revine instantei locului

unde sunt situate acestea. In cazul anulãrii, rezolutiunii sau a rezilierii unui

contract, este competentãsi instanta locului executãrii obligatiei.

Procedura de solutionare a litigiilor de comert exterior in fata instantei de

judecatã este stabilitã de legea forului (Lex fori); in procedura executãrii silite a

hotãrarilor judecãtoresti este stabilitã de legea tãrii de executare a acestor hotãrari.

1. ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL

Arbitrajul comercial international este considerat a fi o formã de jurisdictie

derogatorie de la dreptul comun. Institutia poate fi definitã ca acea metodã

(procedurã) de solutionare a litigiilor de comert international, consacratã de

practica raporturilor contractuale din domeniu. Aceastã procedurã este mai

simplãsi se adapteazã.ca atare la cerintele practicii comertului international.

Page 57: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Pãrtile inteleg sã se supunã regulilor de arbitraj, fiindcã acestea le sunt

cunoscute si accesibile, conformandu-se relatiilor comerciale internationale. Se

evitã, totodatã, riscurile unor decãderi sau nulitãti de ordin formal, care opereazã in

dreptul comun.

2.CARACTERELE ARBITRAJULUI COMERCIAL

INTERNATIONAL

Doctrina juridicã opineazã cã arbitrajul este un concept complex, in care se

intalnesc aspectul formal (instanta competentãsi procedura aplicabilã in fata

acesteia) si fondul litigiului, adicã diferendul pe care pãrtile doresc sã il

solutioneze.

-caracterul arbitral: acesta depinde de caracterele litigiului care constituie

obiectul arbitrajului, cu care insã nu se confundã.

Arbitrii au capacitatea de a statua, adicã de a „ judeca”, a solutiona

litigiul, cu alte cuvinte, a verifica ori a constata o situatie juridicã preexistentã,

asupra cãreia pãrtile sunt in dezacord;

-caracterul comercial:rezultã cã litigiile supuse arbitrajului sunt nãscute

ori se vor naste din derularea operatiunilor de comert international;

-caracterul international rezultã din existenta unor elemente de

extraneitate in litigiile supuse arbitrajului

3. ARBITRAJUL INSTITUTIONAL SI AD-HOC

Arbitrajul institutional este efectuat de institutii permanente de arbitraj,

care functioneazã pe langã Camerele de Comertsi Industrie judetene ori pe langã

asociatii corporative sau profesionale, ca institutii de sine-stãtãtoare si specializate.

Activitatea lor este reglementatã de un act normativ special si este desfãsuratã de

un numãr prestabilit de arbitrii.

Arbitrajul ad-hoc (ocazional) functioneazã numai in vederea solutionãrii

unui litigiu determinat.

In unele state, in scopul constituirii unei asemenea instante arbitrale, ca si

pentru derularea corespunzãtoare a procedurii contencioase, existã o autoritate

Page 58: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

competentã, care desemneazã, la momentul solicitãrii, arbitrii si solutioneazã

cererile de recuzare a acestora.

Pe baza autonomiei de vointã apãrtilor este stabilitã insãsi procedura de

arbitraj, prin conventia pãrtilor (conventie arbitralã).

Arbitrajul fortat existã atunci cand legea prevede, in mod expres, cã orice

contencios trebuie solutionat numai pe cale de arbitraj si numai dupã o anumitã

procedurã.

4.REGIMUL ARBITRAJULUI COMERCIAL INTERNATIONALIN

ROMANIA

In baza Decretului-lege nr.139/1990, in Romania functioneazã ca arbitraj

institutional Curtea de Arbitraj Comercial International, care fiinteazã pe langã

Camera de Comertsi Industrie a Romaniei.

Ea functioneazã ca organism permanent de arbitraj, neguvernamental, lipsit

de personalitate juridicã, independent in exercitarea atributiilor jurisdictionale ce ii

revin conform competentelor atribuite.

Competentele si modalitatea desfãsurãrii activitãtii Curtii de Arbitraj sunt

statuate de cãtre Colegiul acesteia.

Curtea de Arbitraj este alcãtuitã din 35 – 40 arbitrii, numiti de

Comitetul executiv al Camerei de Comertsi Industrie a Romaniei, la propunerea

Presedintelui in functiune al Curtii de Arbitraj, pe o duratã de 3 ani, dintre

specialistii cu experientã in domeniul dreptului comercial si a relatiilor economice

internationale.

Curtea de Arbitraj isi indeplineste atributiile prin complete de arbitraj,

alcãtuite din 3 arbitrii sau printr-un arbitru unic sau desemnati conform

regulamentelor de procedurã arbitralã.

5. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ARBITRAJULUI AD-

HOC IN ROMANIA

Acelasi act normativ, Decret-lege nr.139/1990, organizeazãsi aceastã formã

de arbitraj, pentru solutionarea litigiilor comerciale internationale.

Page 59: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Camera de Comertsi Industrie poate organiza arbitrajul ad-hoc, doar dacã

intre pãrti existã o conventie arbitralã scrisã ori la cererea comunã a ambelor pãrti

sau numai a uneia dintre ele, in cazul in care cealaltã parte acceptã cererea

respectivã.

XI. REGIMUL JURIDIC AL INTERMEDIERII IN DREPTUL

AFACERILOR

Un capitol insemnat, de o deosebitã actualitate in domeniul comertului

international, il reprezintã activitãtile de intermediere. In dreptul roman, ele sunt

reglementate de Legea nr. 102/1994 privind contractile de intermediere, de art.

374-412 din C. com. roman si de art.15351539 din C. civ., dar numai dacã acele

texte legale sunt compatibile cu specificul operatiunilor de comert international.

In relatiile internationale, intermedierea are la bazã Conventia asupra

reprezentãrii in domeniul vanzãrii internationale, adoptatã la Geneva in 1983 si

Conventia asupra legii contractelor de intermediere si reprezentare, adoptatã la

Haga in 1977.

1. CONTRACTUL INTERNATIONAL DE MANDATCOMERCIAL

Este acel contract prin care o persoanã numitã mandatar se obligã, in baza

indicatiilor primite de la o altã persoanã, numitã mandant,sã trateze in numele

acesteia, acte comerciale.

a) Obiectul specific al acestui contract constã, cu alte cuvinte, in tratarea

de afaceri pe seama mandantului. Actele incheiate trebuie sã fie de naturã

comercialã atat pentru terti, cat si pentru mandant.

b) Elementele specifice ale contractului de mandat comercial sunt: -

mandatul comercial poate decurge din acordul de vointã al pãrtilor; -reprezentarea

este de natura contractului, si nu de esenta lui, intrucat mandatarul poate actiona in

numele sãu propriu, dar pe seama mandantului; -mandatul comercial este

intotdeauna un contract cu titlu oneros-mandatarul este imputernicit sã intocmeascã

toate actele necesare operatiunii cu care a fost investit, chiar dacã unele dintre ele

nu au fost prevãzute in mod expres; - independenta de actiune a mandatarului

permite angajarea mandantului si in cazul unei aparente de reprezentare; -mandatul

comercial se revocã numai pentru motive temeinice.

Page 60: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Spre deosebire de dreptul civil, in materia comertului se aplicã teoria

mandatului de interes comun.

Partea lezatã ca urmare a revocãrii mandatului, poate cere despãgubiri.

Revocarea fiind unilateralã, partea care este lezatã nu este obligatã sã dovedeascã

abuzul sau reaua-credintã apãrtii care revocã mandatul.

c) Mandatarul poate fi agent, reprezentant sau curtier: -agentul este un

intermediar imputernicit sã mijloceascã in tarã in strãinãtate tranzactii comerciale.

Activitatea agentului are caracter profesional si este independentãsi de duratã; -

reprezentantul este un agent comercial cãruia o firmã producãtoare sau

comercialã din tarã sau strãinãtate ii incredinteazã desfacerea mãrfii; -curtierul

este un intermediar care se ocupã cu mijlocirea incheierii contractelor comerciale,

prin punerea in contact a celor doi parteneri interesati.

El nu are activitate de curtaj permanentã, aceasta desfãsuranduse pe baza

unor ordine izolate. Curtierul nu incheie el insusi contractul, ci numai constatã

incheierea lui pe baza consimtãmantului pãrtilor, iar dovada incheierii contractului

se face prin inregistrarea lui la intermediar.

2. CONTRACTUL INTERNATIONAL DE COMISION

Este un contract prin care o persoanã numitã comisionar se obligã sã

trateze acte de comert in nume propriu, dar pe seama altei persoane, numitã

comitent, in schimbul unei remuneratii. Contractul de commission are douã forme:

− comisionarul lucreazã in nume propriu, dar in contul comitentului;

− comisionarul

actioneazã in numele comitentului.

Caracterele contractului de comision sunt:

• in raporturile dintre comisionar si comitent existã relatii de

mandat; comisionarul are calitatea de parte in raportul perfectat cu tertul,

garantand executarea contractului; privilegiul comisionarului asupra bunurilor

incredintate, ca o garantie a creantelor impotriva comitentului.

3. INTERMEDIEREA IN DREPTUL ANGLO-SAXON

Deoarece acest sistem de drept nu cunoaste contractele de mandat si

comision, intermedierea se desfãsoarã prin institutia juridicã numitã agency.

Page 61: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Prin „ agency” se intelege asadar raportul ce se stabileste, in

temeiul imputernicirii date de o persoanã, numitã principal (patron) unei alte

persoane, agent, care acceptã sã actioneze in numele sãu.

Raporturile juridice de agency se pot stabili printr-o intelegere

simplã,„ agreement”. Prin contractual de agency o persoanã numitã agent

se obligã sã actioneze in numele altei persoane, numitã principal sau patron.

Acest contract se incheie prin acordul pãrtilor, iar agentul trebuie sã aibã o

imputernicire realã sau acest acord poate rezulta dintr-o prezumtie legalã, care se

deduce din

insãsi conduita pãrtilor. Imputernicirea agentului este aparentã, fiind creatã de

conduita principalului fatã de un tert. Institutia juridicã agency este utilizatã

indeosebi in domeniul comertului international, agentul indeplinind acte juridice

sau prestatii materiale sub controlul principalului, actionand pe seama sau in

interesul patronului, pe baza unei imputerniciri numitã authority, care poate fi

realã sau aparentã, cea realã poate fi expresã sau tacitã.

a) In raport de gradul de control executat de principal (patron), agentul

poate fi agent-servant (sau independent) si agent-contractor.

b) Dupã felul prestatiei poate fi: agent-general si agent-special.

De retinut cã un contract de agency indeplineste atat functiile contractului

de mandat, cat si functiile contractului de comision.

Pãrtile contractante ale unui asemenea contract au urmãtoarele obligatii:

• agentul are obligatia sã actioneze conform promisiunii fãcute; el

trebuie sã lucreze doar in folosul principalului (patronului) sisã respecte

instructiunile primite; dacã este retribuit, el are obligatia sã depunã o

anumitã diligentã; principalul (patronul) este obligat sã transmitã agentului toate

informatiile necesare sisã plãteascã suma stabilitã pentru serviciile prestate; pentru

pierderile si spezele suportate de agent, principalul este obligat sã acorde o

indemnizatie; pentru serviciile efectuate de agent, principalul (patronul) are, in

limitele imputernicirii pe care a dat-o, atat o rãspundere contractualã, cat

siorãspundere delictualã; in ceea ce priveste delictele civile, principalul rãspunde

numai pentru actele ilicite sãvarsite de cãtre agentul-servant.

Page 62: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

c) Brokerul este un agent comercial care este reprezentantul principalului,

avand dreptul sã incheie tranzactii comerciale, fãrã a avea insã posesia si controlul

bunurilor negociate. Firmele de brokeri asigurã desfacerea mãrfurilor, garanteazã

executarea dispozitiilor primite, rãspunde de calitatea mãrfurilor si de finantarea

tranzactiilor realizate.

d) Factorul este acel intermediar care lucreazã in nume propriu, vanzand

mãrfurile pe care i le incredinteazã principalul, avand drept de posesie si de control

asupra lor, vanzarea lor producand efecte asupra tertilor de bunãcredintã.

4. DREPTUL APLICABIL INTERMEDIERII DE COMERT

INTERNATIONAL

In acest domeniu se aplicã principiul Lex voluntatis (art. 73 si 74 din Legea

105/1992). Pãrtile pot allege legea care sã le carmuiascã raportul juridic, iar dacã

nu au stabilit legea aplicabilã, se vor aplica normele conflictuale subsidiare. Dacã

pãrtile nu au convenit altfel, raporturile dintre reprezentant si mandatar, conform

art. 93 al. 1 din Legea 105/1992, vor fi carmuite de legea statului in care

intermediarul exercitã imputernicirea. Acelasi text legal aratã cã, in cazul in care

activitatea de intermediere este exercitatã cu titlu profesional, raporturile dintre

reprezentat si intermediar sunt carmuite de legea sediului sãu profesional. Dacã

intermediarul are mai multe sedii profesionale in state diferite, se va tine seama de

sediul care are legãtura cea mai stransã cu actele indeplinite de mandatar sau

comisionar. Dacã reprezentarea are ca obiect un act de administrare sau de

dispozitie referitoare la un imobil, ea este carmuitã de legea situãrii bunului (Lex

rei sitae). Legea identificatã conform art. 93 din Legea 105/1992, trebuie sã

cuprindã existenta, intinderea, modificarea si incetarea puterilor intermediarilor,

consecintele depãsirii acestor puteri sau folosirii lor abuzive, facultãtile

intermediarului de a delega puterile si de a desemna un intermediar aditional sau

substituit, clauza de neconcurentã, cazurile de prejudicii care urmeazã sã fie

reparate. Prin exceptie de la dispozitiile art. 94 din Legea 105/1992, modul de

executare a imputernicirii se va face conform conditiilor impuse de legea statului

unde are loc executarea (Lex loci executionis). Aceastã lege va coincide cu Lex

contractus, numai dacã imputernicirea se va pune in aplicare in tara de sediu a

intermediarilor.

Page 63: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

XII. CONTRACTUL INTERNATIONAL DE VANZARE DE

MARFURI

a) Notiuni si caracteristiciContractul de vanzare-cumpãrare in comertul

international este actul juridic prin care pãrtile contractante (vanzator si

cumparator), din state diferite, se obligã, in mod reciproc, sã transfere un bun in

schimbul plãtii unui pret asupra cãruia s-a convenit.

b) Caracteristici:-este un contract bilateral, sinalagmatic (dã nastere la

obligatii simultane); -este un contract cu titlu oneros (fiecare parte primeste un

echivalent patrimonial pentru prestatia la care se obligã); - este un contract

comutativ (pãrtile cunosc incã de la inceput existenta si intinderea obligatiilor

reciproce); - este un contract consensual (se naste prin simplul acord de vointã

apãrtilor); -este un contract translativ de proprietate (transmite dreptul de

proprietate asupra bunului vandut); c) Intrucat prezintã elemente de extraneitate are

si unele caractere juridice specifice: -caracter exclusiv comercial; -caracter

international.

6.FORMAREA SI OBIECTUL CONTRACTULUI

INTERNATIONAL DE VANZARE

Formarea lui ridicã, in primul rand, problema formei acestuia. Legea

romanã cere ca el sã fie incheiat in formã scrisã (sub forma unui inscris unic, fie

pentru ambele pãrti, fie sub forma unei oferte scrise, confirmate in scris). Pãrtile

sunt vanzãtorul si cumpãrãtorul.

a) Obiectul contractului de vanzare-cumpãrare il formeazã marfa vandutã,

in schimbul cãreia vanzãtorul primeste pretul plãtit de cumpãrãtor. Dupã natura

mãrfurilor, se poate vorbi de bunuri fungibile (al cãror obiect se stabileste prin

parametri calitativi si cantitativi indicati de cãtre cumpãrãtor prin comenzile

fãcute) si bunuri nefungibile (al cãror obiect se determinã prin elemente precise si

amãnuntite).

b) Obligatiile partilor si raspunderea pentru neexecutarea ori executarea

necorespunzãtoare a obligatiilor

Cum am mai arãtat, acest tip de contract are ca principal efect crearea unor

obligatii corelative pentru pãrti. Astfel, vanzãtorul trebuie sã predea marfa

Page 64: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

vandutãsisã garanteze impotriva viciilor acesteia si contra evictiunii .

Cumpãrãtorul are obligatia de a plãti pretul mãrfii si a prelua marfa vandutã. Prin

contract, pãrtile pot prevedea si alte obligatii, cum sunt: -predarea unor documente

contra cãrora sã se facã plata pretului ;-folosirea unui anumit tip de ambalaj; -

executarea unor anumite marcãri; -comunicarea momentului plecãrii mãrfii;

asigurarea mijloacelor de transport; -punerea la dispozitie a documentatiei tehnice;

-modul de constatare si comunicare a reclamatiilor de cantitate sicalitate; -modul

de remediere a diferitelor aspecte; - asigurarea pieselor de schimb, a serviciilor etc.

c) Operatiunea de predare a marfii

Este operatiunea cea mai importantã,cãreia ii dã nastere contractul de

vanzarecumpãrare, cu referire directã asupra transmiterii dreptului de proprietate si

a riscurilor. Ea constã in remiterea mãrfii si a documentelor acesteia

cumpãrãtorului. De regulã, in comertul international predarea mãrfii nu se face

direct cãtre cumpãrãtor, ci unei societãti de transport, dupã cum se convine (loc si

destinatie). Marfa circulã pe riscurile vanzãtorului sau ale cumpãrãtorului, dupã

intelegere. Dacã expedierea nu se poate face, predarea rezultãsi dintr-un act care

atestã, in mod indubitabil, intentia vanzãtorului de a pune marfa la dispozitia

cumpãrãtorului. Un rol foarte important in aceastã materie il joacã uzantele

comerciale.

d) Garantarea contra evictiunii

Evictiunea este pierderea dreptului de proprietate asupra mãrfii, in totalitate

sau in parte ori tulburarea cumpãrãtorului in exercitarea dreptului de proprietate,

prin valorificarea de cãtre tert a unui drept, intemeiat inclusiv pe dreptul de

proprietate industrialã, care exclude, in totalitate sau in parte, dreptul

cumpãrãtorului asupra mãrfii ce i s-a predat.

Vanzãtorul garanteazã numai contra tulburãrilor de drept provocate de

exercitarea de cãtre tert a unui drept asupra mãrfii predate, nu si impotriva

tulburãrilor de fapt, de care cumpãrãtorul se poate apãra singur, prin mijloace

legale.

Page 65: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

e) Garantarea contra viciilor bunului

In momentul predãrii, marfa trebuie sã fie concordantã cu cea contractatã,

respectiv sã fie de tipul si cu calitãtile convenite. Conformitatea mãrfii se

determinã in momentul transmiterii riscurilor contractuale, in care scop se face

verificarea calitãtii si a cantitãtii ei. Vanzãtorul rãspunde pentru viciile ascunse,

impotriva cãrora il garanteazã pe cumpãrãtor.

In practicã, de regulã, calitatea mãrfii este stabilitã de pãrti prin contract,

standarde, caiete de sarcini etc.

Dacã marfa are vicii, cumpãrãtorul are posibilitatea sã cearã rezolutiunea

contractului sau reducerea pretului.

f) Plata pretului -Se face in ziua (perioada) si in locul convenite prin

contract. In lipsa unei alte intelegeri a pãrtilor, plata trebuie fãcutã in locul si la

data predãrii mãrfii. In comertul international, care practic nu cunoaste plata in

numerar, problema plãtii se rezolvã prin contract, pãrtile convenind asupra

modalitãtilor de platã: acreditiv documentar, incasso, documentele in schimbul

cãrora se face plata (facturã, scrisoare de transport, certificat de calitate etc), cat si

asupra locului plãtii (banca respectivã).

g) Dreptul aplicabil ca Lex venditionis -In aceastã privintã trebuie sã

procedãm la identificarea normelor conflictuale, care determinã sistemul de drept

potrivit cãruia problema respectivã isi va gãsi solutionarea (legea aplicabilã

contractului de vanzare-cumpãrare), deoarece orice contract va produce efecte

numai in mãsura in care va fi recunoscut de lege.

Conform dreptului international privat roman, cea mai importantã normã

conflictualã este principiul autonomiei de vointã apãrtilor (Lex voluntatis), in

baza cãruia conditiile de valabilitate si efectele contractului de vanzarecumpãrare

vor fi carmuite de legea aleasã de cãtre pãrti (art. 73 si 74 din Legea 105/1992).

Legea care carmuieste contractul poate fi aleasã atat direct, expres, cat si

tacit, dar neindoielnic, fie in momentul incheierii contractului, fie ulterior, panã la

inceperea dezbaterilor asupra unui litigiu nãscut din contract.

Page 66: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Dacã pãrtile nu au ales legea carmuitoare a contractului, se va aplica legea

care are cea mai stransã legãturã cu contractul (art. 77 din Legea 105/1992),

respectiv legea debitorului prestatiei caracteristice (in cazul contractului de

vanzare-cumpãrare prestatia caracteristicã apartine vanzãtorului).

Art. 88 din Legea 105/1992 dispune cã la vanzarea de bunuri mobile

corporale, contractul este supus legii statului in care vanzãtorul, la data incheierii

contractului, dupã caz, avea domiciliul sau, in lipsã, resedinta ori fondul de comert

sau sediul social.

Ca exceptie de la art. 88 din Legea 105/1992, contractul de vanzare-

cumpãrare comercialã este supus legii statului in care cumpãrãtorul are fondul de

comert sau sediul social, dacã negocierile au fost purtate si contractul a fost

incheiat de pãrti prezente in acel stat sau dacã contractul prevede in mod expres cã

vanzãtorul trebuie sã execute obligatia de predare a mãrfii in acel stat (art. 89 din

Legea 105/1992). Legea 105/1992, prin art. 91, acoperã in principal: interpretarea

contractului; drepturile si obligatiile pãrtilor; executarea obligatiilor izvorate din

contract; momentul de la care cumpãrãtorul are dreptul la productele si fructele

bunului sau mãrfii predate; momentul de cand cumpãrãtorul suportã riscurile

privind marfa transmisã; validitatea si efectele intre pãrtia clauzei de rezervã a

proprietãtii; consecintele neexecutãrii contractului, inclusiv obtinerea de reparatii

pentru prejudicii, cu exceptia chersiunilor ce sunt supuse legii procedurale a

forului; modul de stingere a obligatiilor izvorate din contract; decãderea intemeiatã

pe expirarea unui termen; consecintele nulitãtii contractului.

De retinut cã unele situatii juridice nu intrã in sfera acestei Lex contractus

(Legea 105/1992): − efectele reale ale contractului (transferul dreptului de

proprietate) sunt supuse lui Lex rei sitae (art. 49 si 52 din Legea 105/1992) intrã

deci sub incidenta lui Lex rei sitae clasificarea bunurilor si drepturilor reale,

regimul de proprietate, garantiile reale, modul de dobandire a drepturilor sia

cauzelor de stingere a dreptului; − termenele si procedura de verificare a mãrfii

predate, precum simãsurile ce pot fi luate dacã marfa este refuzatã sau sunt supuse

legii statului in care este efectuatã receptia, in afarã de cazurile in care pãrtile nu au

conven

it altfel (art. 92 din Legea 105/1992).

Page 67: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

7. FORME SPECIALE DE VANZARE

a. Vanzarea prin burse

Bursa este o institutie a economiei de piatã, care indicã situatia economicãsi

influenteazã preturile pe plan mondial.

Dupã obiectul lor de activitate, bursele se divid in: burse de mãrfuri, burse

de valori si burse pentru operatiuni ajutãtoare. Bursele de marfuri au ca obiect

tranzactionarea produselor fungibile vandute calitativ, substituibile si conservabile.

Bursele de valori au ca obiect hartiile de valoare (actiuni si titluri de credit, de

toate categoriile). Ele atrag disponibilitãtile economice existente pe piatã de pa

persoane si le utilizeazã in sectoarele economice. Bursele pentru operatiuni

ajutatoare comertului international pot fi: de asigurãri (Loyd’s, Londra) si de

navlosire (Piure, New York etc).

Dupã forma de organizare vom intalni: burse private (infiintate si

organizate de particulari) si burse infiintate si organizate de stat.

Toate operatiunile de vanzare-cumpãrare la bursã se perfecteazã de cãtre

membrii bursei, care au rol de intermediari profesionisti. Acestia se impart indouã

categorii: • brokerii sunt intermediari care primesc ordine de le persoane din

afara bursei si sunt plãtiti din comisioanele pe care le incaseazã ca urmare a

tranzactiilor incheiate;

• dealerii sau jobberii incheie acelasi fel de operatiuni, insã pe

cont propriu. La bursã preturile se numesc cotatii sau cursuri, iar nivelul lor

este stabilit zilnic. Cotatiile se afiseazã zilnic in holul bursei si se publicã in presã.

La bursele de mãrfuri, pentru a facilita incheierea operatiunilor, se

utilizeazã conditii uniforme izvorate din uzantele comerciale (sunt uniformizate

calitatea mãrfii, mãrimea tranzactiei, termenul de livrare si de platã etc).

In cadrul bursei existã douã feluri de operatiuni: -pe bani (cash), cand

livrarea mãrfii este imediatã sau la disponibil; -operatiuni la termen, cand livrarea

mãrfii are loc la o datã ulterioarã.

b. Licitatiile

Page 68: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Licitatiile internationale reprezintã o piatã specialã, care concerteazã oferta

sau cererea unor mãrfuri si servicii.

Atat licitatiile interne, cat si cele internationale valorifica marfuri care

nu sunt tranzactionate prin intermediul bursei.

In functie de pozitia sau calitatea organizatorilor, licitatiile sunt de import

sau de export.

Licitatiile de export sunt instituite de producãtori, vanzãtori sau de cãtre

persoane specializate. De regulã, ele sunt organizate de agenti specializati(auction

brokers), societãti comerciale sibãnci. In unele tãri, licitatiile sunt supravegheate

de oficiali, numiti commissaires priseurs in Franta, deurwearder in Olanda si

huissier in Belgia.

Procedura licitatiei are douã tehnici de stabilire a pretului: -tehnica pretului

crescãtor; -tehnica pretului descrescãtor.

Licitatia se finalizeazã cu o notã de vanzare-cumpãrare, care tine loc de

contract scris. In baza acestei note se elibereazã, dupã achitarea pretului de cãtre

cumpãrãtor, ordinul de livrare a mãrfii. Licitatiile de import se organizeazã pentru

cumpãrarea de produse, instalatii si atribuirea lucrãrilor de constructii. Acest tip de

licitatii prezintã urmãtoarele avantaje: numãr mare de oferte, decizii obiective si

rentabile, cunoasterea pietei exterioare etc. Aceste licitatii se deruleazã prin douã

metode: -licitatii obisnuite, la care comanda se atribuie in ziua organizãrii; -

supralicitatiile, cand atribuirea comenzii este conditionatã de imprejurarea cã intr-

un anumit interval de timp de la tinerea licitatiei sã nu intervinã o altã licitatie mai

avantajoasã.

Adjudecarea licitatiei se face printr-un proces verbal prin care comisia

anuntã participantilor hotãrarea luatã. Totodatã, comisia comunicã in scris firmei

care a obtinut comanda, data panã la care va putea incheia contractul de import.

XIII. CONTRACTELE MODERNE DE COMERT

INTERNATIONAL

Page 69: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

In aceasta sectiune finala, prezentam in mod sintetic cele mai actuale

contracte de comert international, mai des intalnite. a) Contractul de concesiune

exclusive

Prin definitie, ne aflãm inaintea unei operatiuni comerciale, prin care o

persoanã (concedent) vinde mãrfuri unei alte persoane (concesionar), care, la

randul sãu, le revinde clientilor sãi.

Concedentul se obligã, prin semnarea acestui contract, sã asigure

concesionarului aprovizionarea, le termenele si in conditiile prestabilite, cu

mãrfurile de care cel din urmã are nevoie. La randul sãu, concesionarul se obligã sã

revandã mãrfurile cumpãrate de la concedent, fãrã a-l concura, intr-un ritm potrivit.

b) Contractul de franchising

Prin acest contract, franchisorul (concedentul) acordã unei alte persoane,

numitã franchisee (concesionar), concesionarea unei mãrci, impreunã cu

mijloacele necesare comercializãrii mãrfurilor si serviciilor respective.

Franchisorul se obligã sã asigure pentru franchisee rentabilitatea

investitiilor sisã supravegheze activitatea comercialã a concesionarului, in corelatie

cu concesionarea mãrcii sale de fabricã ori a celei de serviciu.

In cazul acestui contract, dacã o parte nu aduce la indeplinire obligatiile

stipulate, opereazã rezilierea de plin drept.

c) Contractul de licenta

Constã in acordul intervenit intre titularul unui brevet (licentiator) si un

beneficiar (licentiat), in temeiul cãruia se transmite cãtre cel de al doilea dreptul

de folosintã a unei inventii sau inovatii.

In functie de drepturile pe care licentiatorul le acordã, in mod contractual,

licentiatului, putem vorbi despre: contract de licentã exclusivã, atunci cand

licentiatorul isi cedeazã dreptul de a mai acorda alte licente-nelimitate sau depline

ori limitate(perioadã, mod de aplicare a licentei, obiectul contractului); licentã

neexclusivã (licentã simplã), cand dreptul licentiatului rezidã in utilizarea inventiei

conform termenelor si conditiilor convenite de pãrti.

Page 70: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

La randul lor, licentele depline pot fi si ele depline sau limitate, cu

precizarea necesarã cã licentele neexclusive limitate au stipulãri referitoare la:

intinderea in spatiu, preturi de vanzare, cantitatea obiectelor produse, precum si

orice alte termene si conditii convenite de cãtre pãrti.

d) Contractul de know-how

Este operatiunea comercialã de transmitere de la furnizor la beneficiar a

unor cunostinte tehnice, informatii, documentatii, procedee si tehnologii complexe,

in termenele si conditiile asupra cãrora pãrtile au convenit.

Contractele de acest tip se clasificã dupã complexitatea operatiunii care

face obiectul contractului si dupã interferarea cu alte operatiuni.

Dupã complexitatea operatiunii de efectuat: − contracte de transferare

a tehnologiei ori a unui procedeu tehnic determinat prin acte simple; − contracte

de transferare a tehnologiei ori a unui procedeu tehnic determinat prin acte

complexe si stabilite in mai multe faze.

Dupã gradul de interferare cu alte operatiuni, vom intalni: contracte de

know-how pur, cand nu ne aflãm in prezenta unui transfer conditionat de o altã

operatiune; contracte de know-how combinat, cand transferul este ori o consecintã

a altor operatiuni sau un accesoriu; contracte de know-how complementar, cand

conditiile de transfer necesare unor conventii distincte se stabilesc in mod separat.

Furnizorul este obligat sã transmitã beneficiarului, pe langã cunostintele

tehnice, si asistenta tehnicã, dreptul de a utiliza marca sa de fabricã, dreptul de

folosire exclusivã a procedeului tehnic respectiv, precum si garantia cã vor rezulta

beneficiile scontate din aplicarea procedeului ori a cunostintelor transferate. La

randul sãu, beneficiarul are obligatia sã plãteascã pretul convenit, sã asigure

confidentialitatea si calitatea produselor ori a rezultatelor obtinute.

Dupã expirarea termenului care a fost stipulat in contract, obiectul acestuia

intrã in domeniul public, fiecare parte avand dreptul sã utilizeze liber si gratuit

toate cunostintele, informatiile si documentatiile transmise prin contractul de

know-how.

e) Contractul de consulting-engineering

Page 71: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

Este acordul prin care o parte, numitã furnizor, de obicei o societate

comercialã specializatã, presteazã o gamã largã de operatiuni de

consultingengineering celeilalte pãrti, numitã beneficiar, la comanda si in folosul

acesteia. Consultingul constã in studierea si cercetarea in favoarea beneficiarului a

posibilitãtilor tehnice si comerciale, in baza rezultatelor stiintifice si a experientei.

La randul sãu, engineeringul cuprinde totalitatea studiilor in baza cãrora se

realizeazã un proiect, precum si preparativele aducerii la indeplinire a unui anumit

obiectiv ingineresc.

Dacã consulting-engineering-ul il constituie prestatii ingineresti

pregãtitoare, care fac obiectul unor contracte speciale (distincte sau accesorii), in

practicã sunt deseori intalnite si contractele de commercial engineering. Ele includ

prestãri de servicii, operatiuni realizate prin mijloace juridice (achizitionãri), studii

ingineresti pentru finalizarea unor masini si utilaje performante.

Desi contractul de consulting-engineering cuprinde obligatii de mijloace,

iar contractul commercialengineering obligatii de rezultat, o diferentiere netã intre

aceste obligatii este dificil de operat.

Formele contractului de consulting-engineering

a. in regie: numim astfel acel contract in care cheltuielile societãtii de

consulting-engineering se gãsesc se gãsesc sub controlul beneficiarului, retributia

efectuandu-se dupã sistemul cost plus onorariu;

b. la cheie: este contractul prin care furnizorul livreazã beneficiarului

intreaga instalatie contractatã in stare de functionare, retributia fiind efectuatã de

beneficiar printr-o sumã forfetarã. Desi este unitar, prin obiectul si scopul sãu,

contractul de consulting-engineering la cheie cuprinde mai multe contracte care

concureazã , impreunã, la aducerea la indeplinire a obiectivului general. Astfel,

sunt incheiate contracte de: vanzare cumpãrare, licentã, de locatie de servicii, de

imprumut pentru creditul acordat de vanzãtor, de asigurare, de muncã etc;

c. pentru servicii: acesta se incheie pentru fiecare operatiune in

parte(antreprizã, executie, furnizare etc), retribuirea efectuandu-se printr-o sumã

fixã, raportatã la costul obiectivului;

Page 72: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

d. mixte sau combinate: sunt acele contracte prin care un furnizor general

isi asumã rãspunderea realizãrii instalatiei, mai putin constructiile civile, acestea

cãzand in sarcina beneficiarului.

Responsabilitati si sanctiuni

In cuprinsul unui contract de consulting-engineering sunt incluse, in scopul

garantãrii executãrii la timp si in conditii de calitate a lucrãrilor, anumite sanctiuni,

care pot consta in daune-interese ori chiar desfiintarea in intregime a contractului.

Rãspunderea societãtii de consulting-engineering priveste:

• reparatia prejudiciului cauzat(numai consecintele directe); in cazul in

care din culpã s-a produs o pagubã, societatea este rãspunzãtoare doar dacã

asãvarsit o gresealã profesionalã; despãgubirile sunt proportionale cu onorariul,

fãrã a depãsi, prin sanctiuni exagerate, cuantumul acestuia. Rãspunderea

societãtii comerciale beneficiare priveste:

• nerespectarea dreptului de proprietate intelectualãsi industrialã;

incorectitudinea si inexactitatea datelor si informatiilor puse ladispozitia societãtii

de consulting-engineering; in situatia in care lucrarea este intreruptã sau

anulatã,fãrã ca furnizorul sã fie in culpã, beneficiarul va plãti lucrãrile executate si

va restitui societãtii cheltuielile efectuate. Clientul (beneficiarul) are obligatia de a

plãti si o indemnizatie de despãgubire, calculatã la 20% din sumele care ar fi fost

incasate de cãtre societatea de consultingengineering.

XIV.CONTRACTELE DE TRANSPORT INTALNITE IN

COMERTUL INTERNATIONAL

1. Elementele specifice ale contractelor de transport international

Acest tip de contract se incheie intre expeditor, persoanã fizicã ori juridicã,

care insãrcineazã pentru transportul unui bun si un intreprinzator, care se obligã a

efectua transportul in numele sãu propriu si pe socoteala lui ori intre unul dintre

acestia si carausul, care se insãrcineazã a-l face.

Drepturile si obligatiile expeditorului sunt corelate cu cele ale cãrãusului,

ambii gãsindu-se intr-un raport comercial de cooperare.

Page 73: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

a) Drepturile, obligatiile si raspunderea expeditorului.

Acesta are obligatia sã inmaneze cãrãusului, concomitent cu bunurile ce

vor fi transportate, si scrisoarea de trasura (care poate fi la ordin sau la purtãtor).

Odatã cu scrisoarea de trãsurã, expeditorul va incredintacãrãusului actele vamale

ori celelalte acte necesare, de ale cãror cuprins si legalitate este rãspunzãtor.

Expeditorul are dreptul sã cearã suspendarea transportului si restituirea

bunurilor transportate sau sã pretindã predarea lor altor persoane decat celei

indicate in scrisoarea de trãsurã, insã plãtind cãrãusului cheltuielile efectuate de

acesta si pagubele directe si imediate suferite.

b) Scrisoarea de trasura (scrisoarea de carat) ori conosamentul.

Scrisoarea de trãsurã pentru bunurile transportate pe calea feratã ori

conosamentul, in cazul transportului pe mare, trebuie sã cuprindã, in mod

obligatoriu, referiri la natura, greutatea, mãsura ori numãrul bunurilor ce vor fi

transportate, calitatea, sigiliile simãrcile aplicate alãturi de numele si adresa

expeditorului, precum si numele si adresa cãrãusului.

Pe de altã parte, aceste documente vor cuprinde locul de destinatie a

mãrfurilor, persoana destinatarului, pretul transportului si sumele datorate

cãrãusului pentru prestatia sa

. c) Drepturile, obligatiile si raspunderea carausului.

Acesta are obligatia de a expedia lucrurile in bunãsi cuvenitã formã, dupã

ordinea in care le-a primit.

In cazul in care forta majorã ori cazul fortuit il impiedicã pe cãrãus ori il

fac sã intarzie, el are obligatia de al incunostinta de indatã pe expeditor. Acesta din

urmã poate rezilia contractul de transport, plãtind numai cheltuielile fãcute de cãtre

cãrãus, iar dacã impiedicarea are loc in timpul transportului, cãrãusul are dreptul si

la platã in raport cu drumul fãcut.

Cãrãusul rãspunde de pierderea sau deteriorarea bunurilor transportate si tot

el va rãspunde pentru intarziere, putand chiar pierde intregul pres al transportului,

dacã intarzierea sa a dublat timpul stabilit pentru transport.

Page 74: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

d) Drepturile, obligatiile si responsabilitatea destinatarului.

In momentul in care cãrãusul predã bunurile, el are dreptul sã verifice

starea lor, si obligatia sã plãteascã contravaloarea transportului, conform scrisorii

de trãsurã, alãturi de toate celelalte cheltuieli.

Drepturile si obligatiile expeditorului, cãrãusului si ale destinatarului

bunurilor transportate nu fac numai obiectul clauzelor stipulate de pãrti in

contractele incheiate, ci si a normelor elaborate la nivel national si international

privind elementele esentiale ale contractelor de transport din fiecare ramurã in

parte (rutier, feroviar, maritim, aerian sau combinat), care reglementeazã

termenele, conditiile si modalitãtile in care se efectueazã transportul respectiv.

2. Solutionarea litigiilor privind derularea contractelor de transport

international

a) Contractul de transport rutier international de mãrfuri pe sosele,

efectuat cu titlu oneros, cu vehicule, cu precizarea cã locul primirii bunurilor de la

expeditor si locul predãrii acestora destinatarului se aflã in tãri diferite, dintre care

cel putin una este tarã contractantã.

Se prezumã cã mãrfurile au fost predate in conformitate cu cele consemnate

in scrisoarea de trãsurã, dacã destinatarul nu a constatat starea lor in momentul

predãrii ori in cel mult 7 zile, cand pierderile sau avariile nu sunt aparente.

Solutionarea litigiilor este de competenta organului de jurisdictie:-dintr-o tarã

contractantã asupra cãreia pãrtile contractante au cãzut de comun acord; -organului

de jurisdictie de la resedinta sau sediul paratului (sucursalei, agentiei); -organului

de jurisdictie de la locul preluãrii mãrfurilor sau de la locul prevãzut pentru

predarea mãrfurilor.

Actiunile care decurg din raporturile contractuale se prescriu in termen de

un an, iar in cazul dolului sau a unei culpe grave, in trei ani.

b) Contractele de transport feroviar de marfuri.

Regimul reclamatiilor administrative care pot fi adresate cãii ferate, ca si

modalitãtile prin care se pot intenta actiuni judecãtoresti impotriva acesteia, sunt

stipulate in mod amãnuntit in „ Regulile Uniforme privind contractul de

transport

Page 75: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

feroviar international al mãrfurilor” (CIM). Primirea mãrfurilor de cãtre

destinatar stinge orice actiune care poate fin indreptatã impotriva cãii ferate in baza

CIM care reglementeazã cã termenul de prescriptie este de un an. Termenele,

conditiile si modalitãtile menite sã garanteze transportul feroviar sunt stipulate in

reglementãri regionale, care trebuie obligatoriu consultate.

c) Contractele de transport fluvial international.

Destinatarul are dreptul, la data predãrii mãrfii, sã reclame transportatorului

pierderile si avarierea aparentã amãrfurilor. In situatia pierderilor si avarierilor

neaparente, destinatarul trebuie sã le reclame transportatorului in 48 ore de la

primirea mãrfii, sub sanctiunea decãderii.

Transportul este obligat sã examineze reclamatiile si pretentiile

reclamantului in termen de 3 luni de la data primirii lor.

In cazul actiunii arbitrare, termenul de prescriptie este de un an, iar

competenta revine organului de arbitraj de la sediul paratului, dacã pãrtile nu au

convenit altfel.

In situatia avariei comune, pagubele se supun repartizãrii intre navã, navlu

si marfã, proportional cu valoarea pagubelor, in baza legii din tara

transportatorului.

d) Contractele de transport international pe mare.

Dacã cel mai tarziu in ziua urmãtoare zilei in care mãrfurile i-au fost

predate, destinatarul nu transmite cãrãusului o notificare privind pierderile sau

avarierile, se prezumã cã mãrfurile au fost predate asa cum se specificã in

documentul de transport. Aceastã prezumtie opereazã panã la proba contrarã. In

cazul in care pierderea sau avarierea nu sunt aparente, notificarea de cãtre

destinatar trebuie fãcutã cãrãusului in 15 zile consecutive, incepand cu ziua

urmãtoare celei in care mãrfurile au fost predate destinatarului. Dacã in 60 zile din

ziua lucrãtoare urmãtoare celei in care au fost predate mãrfurile destinatarului nu a

fost notificat in scris cãrãusul, nu va fi datoratã nici o despãgubire pentru

prejudiciul rezultat din intarzierea in livrare. Dacã in termen de 90 zile consecutive

de la imprejurarea care a provocat o pierdere sau avariere cãrãusul sau cãrãusul

efectiv nu a notificat incãrcãtorului acest lucru, se considerã cã nu s-a suportat de

Page 76: DREPTUL AFACERILOR I. NOTIUNEA AFACERILOR. …sjea-dj.spiruharet.ro/.../DREPTUL_AFACERILOR_CURS_2015_sinteza.pdf · obligatii corelative in domeniul schimburilor, ... Atat in raporturile

cãtre cãrãus ori de cãrãusul efectiv nici o pierdere sau avariere din culpa sau

neglijenta incãrcãtorului, a prepusilor sau a mandatarilor sãi.

Orice actiune care priveste transportul mãrfurilor pe cale maritimã se

prescrie in cazul in care in termen de 2 ani nu a fost introdusã nici o procedurã

judiciarã sau arbitrarã. O actiune in despãgubire poate fi exercitatã chiar si dupã

expirarea termenului de prescriptie, dacã este exercitatã in termenul fixat de legea

statului unde a fost inceputã procedura.

e) Contractul de transport international aerian.

In conformitate cu prevederile conventiilor international in materie, orice

actiune intentatã privind transportul efectuat de cãtre transportatorul de fapt poate

fi exercitatã impotriva acestuia sau impotriva transportatorului contractual ori

impotriva ambilor. In cazul in care actiunea a fost indreptatã numai impotriva

unuia din cei doi transportatori, acesta are dreptul sã introducã in cauzã pe celãlalt

transportator.