Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza...

18
Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină 1 RETICULUL ENDOPLASMIC Organizarea cursului: 1. Definirea organitului; 2. Structura şi ultrastructura reticulului endoplasmic; etimologia denumirii; 3. Abordarea experimentală a organitului; 4. Funcțiile reticulului endoplasmic; a. Funcțiile reticulului endoplasmic neted; b. Funcțiile reticulului endoplasmic rugos; 5. Considerații asupra biogenezei membranelor. Definiția Reticulul endoplasmic (RE) este un organit delimitat de endomembrană, structurat sub forma unor cisterne şi/sau tubuli, cu numeroase anastomoze, a căror față citoplasmatică prezintă, sau nu, rugozități şi a cărui funcție de bază este aceea de a produce molecule şi macromolecule esențiale organizării şi funcționării celulelor. RE face parte din grupul organitelor implicate în biogeneza şi traficul intracelular al membranelor, alături de aparatul Golgi, lizozomi şi sistemul endozomal, sistem reprezentat de o multitudine de vezicule şi/sau vacuole care facilitează fie schimbul de substanță între organitele enumerate mai sus, fie între acestea şi membrana celulară pentru a asigura desfășurarea fenomenelor de exocitoză, respectiv endocitoza. RE este primul organit din seria celor implicate în traficul intracelular al membranelor, adică cel care inițiază procesele celulare ce se desfășoară în și între aceste organite. Reticulul endoplasmic reprezintă cea mai abundentă structură delimitată de endomembrane din celulă, conținând mai mult de jumătate din sistemul de membrane ale acesteia. Structura şi ultrastructura RE Prezența RE în celule a fost dovedită de către citologi, primii specialiști în biologie celulară, datorită bazofilei sale, primind la început denumiri diferite în funcție de tipul celular în care a fost descris, ca şi de numele celui care l-a evidențiat. De exemplu: (i) în neuroni, prin colorația Nissl, au fost descrise structuri granulare bazofile, care au fost denumite corpi Nissl; (ii) în hepatocite a fost descris ca o structură bazofilă cu aspect reticulo-granular care a primit denumirea de corpusculi Berg; (iii) în celulele acinare pancreatice, prezența RE se evidențiază în colorația hemalaun-eozină ca o zonă puternic bazofilă în treimea bazală a celulei, având uneori capacitatea de a estompa conturul nucleului. În celulele pancreasului endocrin, denumirea utilizată pentru structură a fost aceea de ergastoplasmă (plasmă lucrătoare). Timpul a dovedit că toate aceste structuri bazofile din citoplasmă reprezintă același organit: reticulul endoplasmic. Denumirea de reticul endoplasmic are la bază caracteristicile morfologice evidențiate de citologi: aspectul de rețea (reticul) şi localizarea preferențială în profunzimea citoplasmei (în endoplasmă) şi nu în ectoplasmă (adică nu peri-plasmalemal, nu către periferia celulelor). Detaliile structurale asupra organizării reticulului endoplasmic au fost însă cunoscute prin examinarea celulelor prin microscopie electronică. Preparatele standard de microscopie electronică de transmisie şi examinarea de secțiuni seriate au dezvăluit ultrastructura RE. Informațiile astfel obținute au fost confirmate şi pe preparate de înghețare/fracturare/sublimare. Organitul este organizat pe baza unor endomembrane sub formă de cisterne ce prezintă numeroase anastomoze şi/sau tubuli înreţelaţi. Spațiul din interiorul membranelor (echivalent exteriorului celular din punct de vedere topologic) este denumit lumen şi are o grosime/diametru de 30-60 nm, putând fi mai mare în stări de activitate crescută a organitului sau în situații nefiziologice. Lumenul RE este continuu între

Transcript of Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza...

Page 1: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

1

RETICULUL ENDOPLASMIC

Organizarea cursului:

1. Definirea organitului;

2. Structura şi ultrastructura reticulului endoplasmic; etimologia denumirii;

3. Abordarea experimentală a organitului;

4. Funcțiile reticulului endoplasmic;

a. Funcțiile reticulului endoplasmic neted;

b. Funcțiile reticulului endoplasmic rugos;

5. Considerații asupra biogenezei membranelor.

Definiția

Reticulul endoplasmic (RE) este un organit delimitat de endomembrană, structurat sub forma unor

cisterne şi/sau tubuli, cu numeroase anastomoze, a căror față citoplasmatică prezintă, sau nu,

rugozități şi a cărui funcție de bază este aceea de a produce molecule şi macromolecule esențiale

organizării şi funcționării celulelor. RE face parte din grupul organitelor implicate în biogeneza şi

traficul intracelular al membranelor, alături de aparatul Golgi, lizozomi şi sistemul endozomal, sistem

reprezentat de o multitudine de vezicule şi/sau vacuole care facilitează fie schimbul de substanță între

organitele enumerate mai sus, fie între acestea şi membrana celulară pentru a asigura desfășurarea

fenomenelor de exocitoză, respectiv endocitoza. RE este primul organit din seria celor implicate în

traficul intracelular al membranelor, adică cel care inițiază procesele celulare ce se desfășoară în și

între aceste organite. Reticulul endoplasmic reprezintă cea mai abundentă structură delimitată de

endomembrane din celulă, conținând mai mult de jumătate din sistemul de membrane ale acesteia.

Structura şi ultrastructura RE

Prezența RE în celule a fost dovedită de către citologi, primii specialiști în biologie celulară, datorită

bazofilei sale, primind la început denumiri diferite în funcție de tipul celular în care a fost descris, ca şi

de numele celui care l-a evidențiat. De exemplu: (i) în neuroni, prin colorația Nissl, au fost descrise

structuri granulare bazofile, care au fost denumite corpi Nissl; (ii) în hepatocite a fost descris ca o

structură bazofilă cu aspect reticulo-granular care a primit denumirea de corpusculi Berg; (iii) în

celulele acinare pancreatice, prezența RE se evidențiază în colorația hemalaun-eozină ca o zonă

puternic bazofilă în treimea bazală a celulei, având uneori capacitatea de a estompa conturul

nucleului. În celulele pancreasului endocrin, denumirea utilizată pentru structură a fost aceea de

ergastoplasmă (plasmă lucrătoare). Timpul a dovedit că toate aceste structuri bazofile din citoplasmă

reprezintă același organit: reticulul endoplasmic.

Denumirea de reticul endoplasmic are la bază caracteristicile morfologice evidențiate de citologi:

aspectul de rețea (reticul) şi localizarea preferențială în profunzimea citoplasmei (în endoplasmă) şi

nu în ectoplasmă (adică nu peri-plasmalemal, nu către periferia celulelor).

Detaliile structurale asupra organizării reticulului endoplasmic au fost însă cunoscute prin

examinarea celulelor prin microscopie electronică. Preparatele standard de microscopie electronică de

transmisie şi examinarea de secțiuni seriate au dezvăluit ultrastructura RE. Informațiile astfel

obținute au fost confirmate şi pe preparate de înghețare/fracturare/sublimare. Organitul este

organizat pe baza unor endomembrane sub formă de cisterne ce prezintă numeroase anastomoze

şi/sau tubuli înreţelaţi. Spațiul din interiorul membranelor (echivalent exteriorului celular din punct

de vedere topologic) este denumit lumen şi are o grosime/diametru de 30-60 nm, putând fi mai mare

în stări de activitate crescută a organitului sau în situații nefiziologice. Lumenul RE este continuu între

Page 2: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

2

cisterne şi tubuli, iar la nivelul cisternelor se realizează anastomoze şi cu anvelopa nucleară. Astfel,

există continuitate între lumenul RE şi lumenul anvelopei nucleare. De regulă zonele organitului

organizate sub formă de cisterne prezintă ribozomi atașați pe fața citosolică a membranei, care dau

aspectul rugos acestor arii; ele formează ceea ce a fost denumit reticul endoplasmic rugos (RER).

De notat că ribozomii sunt prezenți şi pe fața citosolică a membranei externe a anvelopei nucleare.

Zonele organizate sub formă de tubuli, care sunt ca niște prelungiri ale cisternelor RER, nu prezintă

rugozități şi au fost denumite reticul endoplasmic neted (REN). Facem specificarea că RER şi

REN nu reprezintă două organite independente ci sunt zone, organizate diferit la nivel ultrastructural,

ale aceluiași organit: reticulul endoplasmic. În ceea ce privește raportul RER/REN, acesta este diferit

la diverse tipuri celulare, corespunzând funcțiilor respectivelor celule (vezi mai jos la “Abundența şi

distribuția intracelulară a RE”).

Abordarea experimentală în studiul RE

În deceniul nouă al secolului XX (să fi fost prin 1983-1984), la una dintre conferințele ținute la

Institutul de Biologie şi Patologie Celulară din București, George Emil Palade şi-a început prelegerea

făcând următoarea afirmație: “Functions must be understood in terms of structures; structures must

be understood in terms of chemistry”. Aşa stând lucrurile, iar acest cerc voluptos al corespondențelor

biunivoce între (ultra)structuri, biochimie şi funcții operând la nivelul oricăror structuri biologice, este

de așteptat ca partea rugoasă a RE să aibă, cel puțin în parte, funcții diferite de partea sa netedă. Se

pune problema: cum putem separa, pentru abordarea studiului funcțiilor lor, cele două zone de reticul

endoplasmic?

Șansa (?!) face ca la omogenizarea celulară reticulul endoplasmic să se dezintegreze în

elemente veziculare (alături de membrana celulară, de complexul Golgi şi de elemente ale sistemului

endozomal), formând ceea ce este cunoscut sub numele de fracțiune microzomală. Aceasta poate fi

separată de celelalte fracțiuni celulare (nucleară, mitocondrial-lizozomală, citosolică) prin centrifugare

diferențială. Fracțiunea microzomală conține microzomi (vezicule) rugoși (cu ribozomi atașați), şi

microzomi netezi. Cele două tipuri de vezicule din fracțiunea microzomală pot fi, ulterior, separate

prin centrifugare în gradient de densitate, cu un bun randament al purității. Ținând cont de faptul că,

în funcție de tipul de reticul endoplasmic pe care dorim să-l studiem, putem alege celule bogate în una

dintre aceste forme (RER sau REN), rezultă că putem obține un preparat biologic consistent, de

puritate ridicată, astfel încât informațiile artefactuale să fie sub limitele de detecție ce caracterizează

metodele şi tehnicile biochimice de investigare a funcțiilor.

Rezolvată fiind problema obținerii eșantioanelor de material biologic în cantitate şi de puritate

corespunzătoare, se poate trece la studiul bagajului molecular al acestora, pentru a intui, respectiv

detecta şi apoi dovedi funcțiile structurilor celulare de interes, în speță funcțiile REN și RER, mai

bine-zis funcțiile părții netede, respectiv părții rugoase ale organitului celular denumit reticul

endoplasmic.

Funcțiile REN

În momentul de față sunt destul de bine descrise următoarele funcții pentru partea netedă a RE:

1. Metabolismul lipidelor, adică:

a. biosinteza lipidelor membranare

b. metabolismul hormonilor steroizi

c. sinteza lipoproteinelor

d. sinteza trigliceridelor

e. de-saturarea acizilor grași

Page 3: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

3

2. Implicare în metabolismul glucozei

3. Detoxificarea celulară;

4. Funcții speciale (depozit dinamic de ioni de calciu).

Biosinteza lipidelor membranare

RE participă practic la biosinteza tuturor lipidelor membranare fie direct în forma finală, fie prin

producerea de precursori ce sunt apoi prelucrați în aparatul Golgi.

Componenta lipidică membranară este formată în principal din glicerofosfatide (~70%). Vom

exemplifica biosinteza glicerofosfatidelor alegând producerea fosfatidilcolinelor (PC), caz care ne va

permite să punctăm diversitatea de fenomene legate de producerea bistratului lipidic cu

caracteristicile sale (vezi la “Organizarea moleculară a membranelor”).

Fosfatidilcolinele sunt biosintetizate la nivelul foiței citosolice (interne) a membranei RE (lucru valabil

şi pentru celelalte glicerofosfatide), plecându-se de la acil-CoA şi glicerol-3-fosfat, printr-o secvență de

3 reacții:

1. Primul pas îl constituie obținerea acidului fosfatidic, din precursorii amintiți, sub acțiunea

acil-tansferazelor. Acidul fosfatidic astfel format rămâne inserat în foița internă (cea

orientată către citosol) a bistratului.

2. Pasul al doilea îl constituie eliminarea fosfatului din acidul fosfatidic, sub acțiunea

fosfatidil-fosfatazei, cu formarea diacilglicerolului, la nivelul aceleiași foițe interne a

bistratului.

3. Ultimul pas îl reprezintă adăugarea fosfo-colinei la hidroxilul diacilglicerolului, prin

acţiunea colinfosfo-transferazei, ce folosește ca substrat citidil-difosfo-colina (un

compus macroergic care facilitează reacția enzimei).

Procesul descris mai sus ar trebui să ne stârnească cel puțin două întrebări: (i) de ce este nevoie de

scoaterea fosfatului de pe acidul fosfatidic, dacă tot apare, în final, în structura PC? şi (ii) de ce este

produsă fosfatidilcolina în foița internă a bistratului lipidic, atâta timp cât trebuie să ajungă acolo

unde se află preferențial, adică în foița externă? Altfel spus: dacă PC este produsă de novo în foița

citosolică a bistratului lipidic, cum ajunge ea eficient în foița externă, știut fiind că pentru aceasta

trebuie să sufere mișcare de “flip-flop”, a cărei frecvență este aproape nulă?

Răspunsul la prima întrebare implică aspecte concrete, dar ne permite să facem şi afirmații de

principiu referitor la semnificația și importanța complexității proceselor celulare.

În primul rând, întrucât unul din precursorii primei reacții din procesul de obținere a fosfatidilcolinei

este glicerol-3-fosfatul, este firesc să se obțină, ca produs de reacție, acidul fosfatidic. Cât privește

folosirea ca precursori a acil-CoA şi glicerinei fosforilate, aceasta este motivată atât de considerente

energetice (este favorizată reacția enzimatică, substraturile fiind activate, în comparație cu acizii grași

necuplați la coenzima A, sau glicerina nefosforilată), cât şi de aspecte legate de eficiența fenomenelor

anterioare etapelor descrise: atât acizii grași cât şi glicerina sunt molecule care în formă nativă pot

difuza prin membrană şi pot fi pierdute de celulă, iar celula nu-și permite risipa. Pentru a contracara

pierderea de resurse şi pentru a păstra moleculele eliberate din depozitele de trigliceride, sau produse

prin consum energetic în celulă, acestea trebuie să fie menținute în complexe moleculare care le

modifică proprietățile fizico-chimice. Atât CoA, cât şi fosfatul transformă moleculele în discuție în

compuși pentru care membrana celulară nu este permeabilă.

Pe de altă parte, trebuie menționat că o regulă de eficientizare a proceselor celulare este aceea că ele

cu cât sunt mai complicate (cu cât au mai multe etape biochimice), cu atât pot fi mai riguros

controlate. Mai mult, adesea un evantai de procese celulare au căi inițiale comune, astfel încât aceste

etape inițiale să se petreacă frecvent, iar celula să poată decide, pe parcurs, încotro le direcționează.

Page 4: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

4

Decizia ține de nevoile în permanentă schimbare ale celulei, ca răspuns la semnale interne sau

externe, semnale receptate, analizate şi prelucrate prin fenomene complicate, numite procese de

semnalizare celulară. În felul acesta, fenomene deja declanșate din anumite considerente, nu vor

rămâne suspendate sau anulate, ci conduse în direcțiile în care apar noi nevoi celulare. Astfel, celula

va evita risipa de energie şi mijloace.

Cât privește cel de-al doilea aspect, referitor la corecta distribuție a fosfatidilcolinei în membrana

plasmatică, redistribuirea ei se face prin complexe macromoleculare de translocare numite generic

flipaze (cele mai multe din categoria transportorilor ABC).

Există, în membrane, inclusiv cea a RE trei categorii de flipaze: (i) flopaze, care transferă

fosfolipidele din foița internă, în cea externă, (ii) flipaze, care translochează fosfolipidele din foița

externă, în cea internă şi (iii) scramblaze, care transferă lipidele membranare în ambele sensuri.

Astfel, pentru fosfolipide există, în membrana RE, o scramblază care le translochează din foița internă

a bistratului lipidic, unde sunt produse, în cea externă pe măsură ce diferitele tipuri se formează,

acumulându-se în foița de biosinteză, inclusiv pe cele care trebuie să se găsească în stratul extern al

bistratului lipidic membranar. Scramblazele, din câte cunoaștem până în prezent, sunt lipsite de

specificitate şi operează fără consum energetic. Ele măresc de ~100.000 de ori frecvența mișcării de

flip-flop la nivelul membranei RE, fiind cele care, mai întâi echilibrează fosfolipidele nou

biosintetizate între cele două foițe ale endomembranei.

Flipazele şi flopazele, acționează ulterior, fiind principalele responsabile de crearea şi asigurarea

menținerii eficiente a asimetriei de distribuție a lipidelor membranare la nivelul endomembranelor și

membranei plasmatice. Acestea se caracterizează prin specificitate pentru structura capului hidrofil al

fosfolipidelor şi acţionează cu consum de energie.

Cum este reglată activitatea acestei diversități de translocaze pentru lipidele membranare, translocaze

care se întâlnesc la nivelul tuturor membranelor, dar acţionează diferit de la o membrană la alta, este

o problemă încă neelucidată. Se cunosc mai multe lucruri legate de procesele în care translocazele

lipidelor membranare se activează. Spre exemplu, scramblazele de la nivelul membranei celulare sunt

cele care duc la fliparea fosfatidilserinelor (PS) şi apariția lor în foița externă a bistratului lipidic în

apoptoză, ca şi în plachetele sanguine activate. Acest fenomen este însoțit de sporirea adeziunii

celulare, a tendinței de agregare (inducerea proprietăților procoagulante la plachete), ca şi de

recunoașterea de către celulele fagocitare (fagocitarea corpilor apoptotici). Fliparea PS a fost

evidențiată şi în situații patologice cu risc crescut cardiovascular, cum ar fi în diabet.

Un aspect interesant, care merită punctat, este faptul că celula nu este nevoită să sintetizeze

întotdeauna fosfolipidele de novo, atunci când proporția dintre diferitele tipuri trebuie să se schimbe

la nivelul bistratului. Fosfolipidele pot suferi reacții de disproporţionare, adică acele reacții prin care

ele pot trece dintr-una în alta. Posibilitățile de disproporţionare nu sunt nici universale (adică oricare

dintre ele să poată trece în oricare dintre celelalte), nici întotdeauna bidirecţionale. Astfel sunt

cunoscute următoarele posibilități de disproporţionare:

a) La nivelul RE:

1. fosfatidiletanolamina poate trece în fosfatidilcolină (conversia implică reacții de

metilare pentru care există enzima adecvată: fosfatidiletanolamin-N-metil-

transferaza);

2. există posibilităţi de conversie în ambele sensuri între fosfatidilcolină, respectiv

fosfatidiletanolamină şi fosfatidilserină (prin reacții de schimb la nivelul capului

hidrofil: colina, sau etanolamina sunt schimbate cu serină, sub acţiunea unor PS

sintaze); de menționat că în celulele de mamifere, PS se produce numai prin acest

mecanism de schimb.

Page 5: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

5

b) La nivelul mitocondriei

1. fosfatidilserina poate trece în fosfatidiletanolamină (prin decarboxilare sub acţiunea

fosfatidilserin-decarboxilazei).

Distribuirea lipidelor nou sintetizate către celelalte membrane din celulă este considerată a se face

prin difuzie laterală pentru anvelopa nucleară, sau constitutiv (adică de la sine) pentru organitele

implicate în traficul intracelular al membranelor (aparat Golgi, lizozomi, endozomi, membrană

celulară). Pentru organitele din afara acestui trafic, aşa-numitele organite (semi)autonome

(mitocondrie, peroxizomi) există părerea că distribuția se face prin transportori de schimb

fosfolipidic. Acești transportori ar avea specificitate pentru structura capului hidrofil şi ar extrage

fosfolipidele din membrana RE, le-ar transporta prin citosol, ascunzând coada hidrofobă a acestora,

cedându-le membranelor țintă. Obiecțiunile referitoare la acest model sunt legate de eficiență, deși

zonele de apropiere nanometrică între membranele RE și membrana externă a mitocondriilor sunt

numeroase, iar aici asemenea procese pot fi extrem de facile și rapide. În ceea ce privește peroxizomul,

studii recente, legate de biogeneza organitului, dovedesc elegant prezența unor structuri

microveziculare, care fac transport de la RE către acesta [transport de bistrat lipidic cu câteva (puține)

proteine, numite peroxine la peroxizom]. De menționat că cea mai mare parte a peroxinelor este

preluată de peroxizom din citosol, prin mecanisme de translocare dovedite, dar în curs de descifrare a

detaliilor.

Colesterolul este produs de RE în orice tip de celulă animală, printr-un proces biologic complex,

bine elaborat şi atent reglat. Anumite celule, cum ar fi hepatocitele, celulele intestinale, celulele

glandei suprarenale, ale ovarului sau ale testiculului, au o viteză mai ridicată de biosinteză a

colesterolului. Materia primă este acetil-CoA (CoA – coenzima A) rezultată în urma oxidării

mitocondriale a acizilor grași sau oxidarea citosolică a etanolului. În citosol, din acetil-CoA se

formează HMG-CoA (HMG – 3-hidroxi-3-metil-glutaril) care va fi preluat în lumenul RE unde, sub

acţiunea HMG-CoA reductazei, se formează intermediarul de bază – acidul mevalonic. Aceasta

este etapa limitantă de viteză a procesului de biosinteză a colesterolului, activitatea HMG-CoA

reductazei fiind reglată atât prin feedback negativ, de către nivelul de colesterol (accelerează „turn-

over-ul” enzimei), cât şi prin acţiunea anumitor hormoni (insulină/glucagon), care induc modificări

covalente prin fosforilare/defosforilare. În etapele următoare, prin intermediul farnezil-fosfatului se

produce scualenul, sub acţiunea scualen-sintazei, care apoi suferă, sub acţiunea scualen-

oxidociclazei, ciclizările ce duc la obținerea intermediarului conținând nucleul tetra-ciclic,

lanosterolul. Transformarea lanosterolului la colesterol implică multe faze mai puțin elucidate.

Enzimele menționate mai sus fac toate parte din bagajul molecular al RE.

Colesterolul rezultat în urma biosintezei endogene (precum şi cel care provine din alimentație) va fi

folosit în orice celulă pentru biogeneza unor noi suprafețe membranare, în anumite glande endocrine

pentru sinteza de hormoni steroizi şi, în cea mai mare proporție, pentru sinteza de acizi biliari în ficat.

Colesterolul poate fi depozitat în celulă sub formă de colesterol esterificat în incluziuni lipidice, sau

transportat prin sânge de către lipoproteine. Alături de colesterolul esterificat sunt depozitate,

respectiv transportate şi trigliceridele.

Reticulul endoplasmatic neted deține enzimele corespunzătoare sintezei trigliceridelor prin

esterificarea unei molecule de glicerol cu trei lanțuri de acizi grași. Tot la nivelul reticulului

endoplasmic se găsesc enzimele necesare hidrolizei trigliceridelor cu eliberarea acizilor grași şi a

glicerinei. Acest lucru se întâmplă atunci când celula are nevoie de produșii din compoziția

trigliceridelor, iar eliberarea se face sub forma unor compuși activați: gricerol-3-fosfat, respectiv acil-

coenzimă A, compuși amintiți mai sus la secțiunea „Biosinteza fosfolipidelor membranare”.

Prezența bagajelor enzimatice necesare metabolismului lipidic poate fi intuitiv sugerată şi prin

preparate de microscopie electronică pentru celule care prezintă incluziuni lipidice. De regulă, acestea

Page 6: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

6

ne arată că incluziunile lipidice sunt în strânsă corelație cu structuri ale REN, ceea ce sugerează rolul

organitului în producerea, respectiv hidroliza trigliceridelor.

Incluziunile lipidice se formează prin acumularea lipidelor neutre (trigliceride, colesterol esterificat)

între cele două foițe ale membranei reticulului endoplasmatic neted. Pe măsură ce volumul de lipide

neutre creste, acumularea se va desprinde de reticulul endoplasmatic pentru a deveni un organit

independent. Așadar, incluziunea lipidică va fi delimitată de monostrat de fosfolipide provenite din

membrana reticulului, asociate cu o serie de proteine implicate în stabilizarea acestora, dar și în

dinamica materialului lipidic inclus.

Lipoproteinele sunt complexe macromoleculare formate dintr-un miez ce conține trigliceride şi

colesterol esterificat şi un înveliș format dintr-o foiță de fosfolipide şi apoproteine (apoproteina B –

apo B, fiind cea mai importantă). Componenta proteică este biosintetizată în partea rugoasă a

reticulului endoplasmatic, dar celelalte componente biochimice sunt produse la nivelul porțiunii

netede. În lumenul reticulului endoplasmatic neted există și enzimele necesare asamblării

complexului trigliceride-apo B, însă maturarea particulelor lipoproteinelor se va definitiva în aparatul

Golgi.

În anumite glande endocrine, colesterolul depozitat în picăturile lipidice va fi utilizat pentru biosinteza

hormonilor steroizi (progesteron, androgeni, estrogen, glucocorticoizi, mineralocorticoizi).

Steroidogeneza este un proces care presupune cooperarea strânsă între reticulul endoplasmic neted şi

mitocondrie. Deși prima etapă în prelucrarea colesterolului se desfășoară în mitocondrie, reticulul

endoplasmic neted deține în bagajul său enzimatic majoritatea enzimelor implicate în acest proces,

precum şi pe cele implicate în degradarea hormonilor steroizi. Acesta este motivul pentru care în

celule specializate în producerea de hormoni steroidici componenta netedă a reticulului endoplasmic

este foarte bine reprezentată, ocupând cea mai mare parte din volumul citoplasmei.

Tot la nivelul RE sunt produse ceramidele, precursorii sfingomielinelor şi glicolipidelor. Ceramidele

se obțin prin amidarea sfinganinei, un aminodiol alifatic, precursor al sfingozinei, obținută din L-

serină şi palmitil-CoA. Dihidro-ceramidele astfel obținute sunt dehidrogenate. Transformarea

ceramidelor în sfingomieline, sau glicolipide (cerebrozide) se petrece la nivelul complexului Golgi.

Un alt proces care implică metabolismul lipidic, cu importanță în capacitatea celulelor de a modula

proprietățile fizico-chimice ale membranelor, este desaturarea acizilor grași. Aceasta se face prin

acţiunea unui complex enzimatic ce conține citocrom b5 (NADH-citocrom b5-reductază) şi acid

gras desaturaze. Procesul are loc adesea cu alungirea lanțului alifatic. Nu există dovezi că aceste

procese s-ar petrece direct pe fosfolipide, ci doar pe acizii grași esterificați, ca tioesteri, cu CoA.

Modularea cantității de acizi grași nesaturați în fosfolipidele membranare permite celulelor să-şi

regleze fluiditatea membranelor, în conformitate cu nevoile de moment. Faptul că desaturarea se face

pe acizi grași, în afara lipidelor membranare, ar însemna că modularea fluidității se face prin sinteza

de novo a fosfolipidelor. O problemă care se ridică este legată de eficiența răspunsurilor în modularea

fluidității pe această cale.

Implicarea în metabolismul glucozei

Glucoza este un glucid util celulei în multiple modalități. Este singurul glucid care, în condiții

fiziologice, circulă liber în umorile organismului, iar homeostazia sa este importantă pentru o serie de

fenomene biologice care necesită o bună coordonare a organismului. De aceea, metabolismul glucozei

este un aspect de biochimie și de biologie celulară de interes major, justificat pentru cercetătorii

domeniului, în general, ca și pentru medici, în particular. Glucoza este preluată din alimentație și,

fiziologic, creșterea concentrației ei în sânge este însoțită de preluarea de celulele care o folosesc

intens (celulele musculare sau hepatocitele, dar nu numai) și depozitarea sub formă de glicogen,

pentru a o elibera, atunci când este necesar fie pentru nevoile celulelor care o stochează, fie pentru

Page 7: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

7

nevoile generale ale organismului. RE (cu precădere cel din hepatocite), prin partea sa netedă,

intervine în metabolismul glucozei pentru controlul homeostaziei acestui compus în organism. Atunci

când este nevoie, glucoza din glicogenul acumulat în citosolul hepatocitelor este eliberată, prin

procesul denumit glicogenoliză, sub formă de glucozo-1-fosfat. Acest compus nu este un metabolit util

și de aceea este transformat, prin acțiunea unei fosfo-gluco-mutaze, în glucozo-6-fosfat care fie intră

în procesul de glicoliză, pentru nevoile energetice ale celulei, fie este translocat de un transportor

specific al membranei RE în lumenul organitului unde glucozo-6-fosfataza îl hidrolizează la glucoză și

fosfat, ambele produse ale reacției de hidroliză fiind apoi retrimise prin transportori adecvați în

citosol. De aici, glucoza este eliminată în spațiul extracelular pentru asigurarea concentrației optime a

compusului în umorile organismului, în principal echilibrând homeostazia sanguină a glucidului.

Detoxificarea celulară

Procesele care asigură această funcție, de eliminare a unor compuși toxici din celule și din organism,

sunt în sarcina REN. Fenomenele implică metabolizarea, pentru eliminarea din celulă, a compușilor

liposolubili (unele medicamente, insecticide, carcinogeni etc.), care s-ar putea acumula în bistratul

lipidic, afectându-i, într-un mod necontrolat de celulă, fluiditatea și prin aceasta funcționarea optimă

a membranelor. Disfuncționalitățile membranare, induse de acumularea unor asemenea produși în

bistratul lipidic, se datorează alterării interacţiunilor dintre lipide şi proteinele integrale, ce se exercită

în zona hidrofobă a membranei. Aceste interacţiuni controlează, de exemplu, conformația domeniilor

transmembranare şi prin aceasta funcționalitatea proteinelor imersate în bistrat. Afectarea lor de

către compuși care nu trebuie să se afle acolo înseamnă pierderea controlului celular asupra

funcționalității proteinelor integrale. Acești produși, pe care celula trebuie să-i elimine din bistratul

lipidic, pot fi fiziologici, patologici, sau farmacologici. La nivelul RE acești compuși hidrofobi sunt mai

întâi hidroxilaţi, prin acţiunea unui complex enzimatic bazat pe citocrom P450/NADPH-citocrom

P450-reductază. Compușii hidrofobi sunt astfel transformați în structuri hidrofile, ușor de eliminat

din celulă sau amfifile cu posibilități mai complexe de metabolizare. Dacă este cazul, aceste prime

modificări sunt urmate de grefarea, la grupările hidroxil astfel obținute, a unor structuri glucidice sau

grupări sulfat, care măresc hidrofilicitatea produșilor rezultați, fiind ușor eliminați din celulă.

Rolul în detoxificarea celulară este spectaculos sugerat şi de fenomenul de hiperplazie (creșterea

cantității, sau numărului de tubuli) a REN în hepatocitele animalelor de experiment tratate, pentru o

perioadă mai îndelungată, cu barbiturice. La scurt timp după începerea perioadei de tratament, crește

semnificativ cantitatea de REN în celulele ficatului. Hiperplazia este reversibilă, cantitatea de REN

revenind la normal, după încetarea medicației. De remarcat faptul că, în hepatocitele normale,

componentele netedă și rugoasă ale RE prezintă o proporție de echilibru (~1:1), astfel încât

modificările acestui raport sunt ușor de observat.

Reticulul endoplasmic – depozit dinamic de Ca2+

Această funcție se manifestă pregnant la celulele musculare striate. La aceste celule, la care reticulul

endoplasmic este denumit reticul sarcoplasmic (RS), funcția şi dinamica celulară sunt realizate prin

cooperarea mai multor componente moleculare. O primă componentă este calsechestrina, proteină

cu mare afinitate pentru ionii de calciu, aflată în cantitate mare în lumenul organitului. Prezența

calsechestrinei contribuie (conform constantei sale de afinitate) la controlul cantității de Ca2+ liber din

lumenul RS, în condițiile unei concentrații totale de Ca2+ crescute. La stimularea celulelor, se deschid

în membrana RS canale de calciu controlate chimic (prin inozitol tris-fosfat – IP3, vezi la

„Transportul membranar” şi la „Semnalizarea celulară”), prin care ionii de calciu, aflați liberi în

lumen, pătrund în citosol şi declanșează contracția. Trecerea Ca2+, din lumenul RS în citosol, are loc

atâta timp cât canalele sunt deschise, pe baza deplasării echilibrului din lumen dinspre calciul legat pe

Page 8: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

8

calsechestrină, spre calciul liber, determinând menținerea în permanență a unei concentrații de calciu

liber în RS mai ridicată decât în citosol. Ciclul se închide prin acţiunea unor pompe de calciu din

membrana RS, care reintroduc Ca2+ în lumenul RS, unde calsechestrina îl complexează, pentru a

păstra constantă concentrația de ioni liberi. Readucerea rapidă a concentrației de Ca2+ liber din citosol

se poate face și prin acțiunea unor pompe de calciu din sarcolemă, sau a unor canale de schimb ionic,

ambele eliminând Ca2+ în exteriorul celulei. Detalii asupra acestor fenomenele veți studia la cursul de

„Țesut muscular” de la disciplina „Histologie generală”.

Funcțiile RER

Funcțiile părții rugoase a RE au stârnit mai mare interes pentru comunitatea biologilor celulari, astfel

încât multe dintre ele sunt cunoscute în detaliu, chiar dacă nu pe deplin. Vom căuta, în cele ce

urmează, să le prezentăm în atâtea detalii, câte să ne ajute să le înțelegem corect şi să ne permită să ne

dăm seama de complexitatea lor şi de importanța acestei părți a organitului pentru organizarea şi

funcționarea celulei ca sistem integrativ. Iată despre ce vom discuta:

1. Biosinteza unor proteine: (i) proteine membranare, (ii) proteine destinate a funcționa în

RE, în aparatul Golgi, lizozomi, sau în sistemul endozomal (iii) proteine destinate

exportului. De notat că peste o treime din proteinele biosintetizate într-o celulă sunt

recrutate la nivelul RE.

2. Prelucrarea proteinelor sintetizate la nivelul RE.

3. Sortarea şi transportul componentelor biochimice către aparatul Golgi.

Biosinteza proteică al nivelul RE

Biosinteza tuturor proteinelor într-o celulă se inițiază în citosol. Excepție fac proteinele codificate de

ADN-ul mitocondrial (puține; nu mai mult de 10% dintre proteinele necesare funcționării

mitocondriei). Aşa stând lucrurile, se pune problema: cum știe RE care dintre complexele de

biosinteză proteică (poli-ribozomi) trebuie să fie preluate la nivelul membranei sale?

Ei bine, informația prin care se face selecția se află în însuși lanțul polipeptidic în formare. Ea

este o secvență compactă de 15-30 aminoacizi hidrofobi (sau preponderent hidrofobi) denumită

peptidă semnal, sau secvență semnal. De regulă, peptida semnal este localizată foarte aproape de

capătul amino-terminal al proteinelor în cauză, sau se identifică cu acesta. Prezența peptidei semnal

deși este necesară, nu este suficientă. Peptida semnal nu are un receptor corespunzător în membrana

RE. În procesul de recrutare a poli-ribozomilor, care au produs peptida semnal în proteina a cărei

biosinteză o desfășoară, intervine un alt complex macromolecular ribonucleoproteic, care a fost

denumit particulă de recunoaștere a semnalului (prescurtat SRP – de la “Signal Recognition

Particle”). Particula de recunoaștere a semnalului conține o moleculă mică de ARN (7S constantă de

sedimentare), complexată cu 6 subunități polipeptidice, adoptând forma unui bastonaș flexibil cu

lungimea de ~25nm şi grosimea de ~5nm. Acest complex structurează la un capăt un sit de

interacțiune cu peptida semnal din lanțul polipeptidic în curs de sinteză, iar la celălalt capăt un

domeniu de legare la situl A al ribozomului. Adiacent sitului de interacțiune cu peptida semnal, după

această interacțiune şi legarea pe ribozom, SRP expune un sit de legare la un receptor specific din

membrana RE, receptorul la SRP (SRPR). În această conjunctură poli-ribozomul (la nivelul căruia

alungirea lanțului este blocată, prin legarea domeniului specific al SRP la situl A) este recrutat de

membrana RE. După legarea complexului ribozom operațional + lanț polipeptidic în biosinteză +

particulă de recunoaștere a semnalului, receptorul predă întreaga mașinărie unui alt complex

macromolecular transmembranar, din membrana RE, constituit din mai multe proteine, care rezolvă

translocarea lanțului polipeptidic, pe măsura alungirii. Acest complex de translocare este denumit

Page 9: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

9

translocon. Transloconul este astfel organizat încât structurează pe de o parte un sit de acomodare a

peptidei semnal hidrofobe, iar pe de altă parte, un canal hidrofil (mai bine-zis un por hidrofil,

deoarece diametrul său în conformație deschisă, activă în translocare este de 4-6 nm; diametrul său în

stare neocupată este de 0,9-1,5 nm). Prin acest por hidrofil este translocat lanțul polipeptidic în

lumenul RE, pe măsura alungirii sale. Din momentul în care transloconul preia ribozomul, SRP este

eliberată în citosol, iar biosinteza proteinei poate continua, deoarece situl A devine disponibil şi poate

fi ocupat cu ARNt, corespunzător codonului ce urmează în ARNm care este tradus. Acestea sunt

fenomenele ce se petrec pentru selecția poli-ribozomilor corespunzători, la membrana RE şi inițierea

translocării prin aceasta. Pe scurt, etapele descrise ar fi:

1. inițierea sintezei proteice în citosol;

2. apariția peptidei semnal;

3. recunoașterea peptidei semnal de către SRP (aflat întotdeauna în exces în citosol),

interacțiunea dintre ele şi blocarea sintezei prin ocuparea sitului A;

4. legarea complexului macromolecular astfel format la SRPR din membrana RE;

5. interacțiunea dintre SRPR şi translocon urmată de transferul complexului, legarea

ribozomului şi deblocarea sintezei proteice prin eliberarea SRP în citosol;

6. translocarea lanțului polipeptidic, pe măsură ce se alungește, prin membrana RE,

intermediată și controlată de translocon.

Ceea ce se întâmplă mai departe depinde de tipul de proteină care este sintetizată. Proteinele destinate

exportului (proteinele de secreție), sau cele care trebuie să funcționeze ca proteine solubile în lumenul

RE, al cisternelor golgiene, al lizozomilor, sau al sistemului endozomal conțin adiacent peptidei

semnal (către capătul carboxi-terminal) o secvență consens recunoscută de o hidrolază, numită

semnal-peptidază, care elimină peptida semnal hidrofobă (ce ar ține altfel proteina inserată în

bistratul lipidic, ca proteină transmembranară unipas de tip II) şi eliberează proteina în lumenul RE.

Pentru proteinele transmembranare, procesele se nuanțează semnificativ. O serie de proteine

transmembranare unipas conțin peptide semnal dispuse mult mai profund în lungimea lanțului

polipeptidic, nu către capătul extrem amino-terminal. În această situație, deși etapele de inițiere a

translocării sunt aceleași, caracteristicile fizico-chimice ale lanțului polipeptidic, în zonele adiacente

peptidei semnal, influențează sensul în care are loc inserarea în translocon şi translocarea. Să

specificăm mai întâi că întotdeauna (din câte cunoaștem până în prezent) inserarea în translocon se

face cu sarcinile pozitive din lanțul polipeptidic către fața citoplasmatică a membranei RE. Asta

înseamnă că, atunci când porțiunea dinspre peptida semnal către capătul amino-terminal conține

aminoacizi cu sarcini pozitive (lizină, arginină), inserarea în translocon se face în sens direct, capătul

amino-terminal al proteinei rămâne în citosol (în endodomeniu), iar proteina rezultată va fi

transmembranară, unipas, tip II. Dacă însă porțiunea dinspre peptida semnal către capătul carboxi-

terminal al proteinei conține aminoacizi pozitivi, atunci inserarea în translocon se face în sens invers,

capătul amino-terminal deja format al lanțului polipeptidic va fi translocat în lumenul RE, iar sinteza

va continua cu eliberarea capătul carboxi-terminal în citosol. Proteina integrală rezultată va fi

transmembranară, unipas, de tip I (capătul amino-terminal în ectodomeniu).

Proteinele transmembranare multipas conțin mai multe secvențe cu aminoacizi hidrofobi (sau

preponderent hidrofobi) care vor rămâne inserate în bistratul lipidic străbătându-l. Selectarea şi

inițierea translocării urmează aceleași etape descrise mai sus. Pentru înțelegerea secvenței de etape ce

urmează în sinteza şi inserarea în membrană a proteinelor în aceste cazuri, vom defini noțiunile de

secvență start transfer, respectiv secvență stop transfer. Astfel, secvențele hidrofobe, care în

ordinea apariției în cursul sintezei proteinei au număr fără soț, vor opera ca secvențe start transfer.

Apariția acestora inițiază procesul de translocare a lanțului ce se formează către lumenul RE şi de

Page 10: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

10

aceea sunt denumite secvențe start transfer. Secvențele hidrofobe care au număr cu soț (în funcție de

ordinea în care apar în cursul biosintezei) acţionează ca secvențe stop transfer. Iată, într-o încercare

de sistematizare pe puncte, cum trebuie înțelese fenomenele în această situație, deși ele nu sunt

elucidate în toate detaliile:

1. Pe măsură ce secvențele stop transfer (hidrofobe) cu număr par se formează şi pătrund în

porul hidrofil al transloconului, este determinată închiderea acestuia (datorită tensiunilor de

acomodare care apar), lanțul polipeptidic se deplasează lateral, etanșeitatea interacțiunii ribozom-

translocon dispare, iar lanțul polipeptidic în curs de alungire iese în citosol. De menționat că a fost

evidențiat experimental faptul că închiderea şi deschiderea porului de translocare se face la capătul

lumenal al transloconului, iar interacțiunea ribozom-translocon asigură etanșeitatea canalului față de

citosol, în cursul translocării.

2. Următoarea secvență hidrofobă (număr impar, secvență start transfer) restabilește

etanșeitatea interacțiunii ribozom-translocon, redeschide porul, iar lanțul polipeptidic ce rezultă din

etapa de alungire a biosintezei este translocat din nou către lumenul RE.

Aceste fenomene se repetă de câte ori apare o nouă secvență hidrofobă, până proteina este sintetizată

în toată lungimea ei. Dintre cele ce nu se cunosc cu certitudine, în momentul de față, referitor la aceste

procese amintim: (i) cum este reglată închiderea şi deschiderea porului transloconului, (ii) cum are

loc migrarea laterală a secvențelor hidrofobe şi dacă ele părăsesc transloconul inserându-se chiar

atunci în bistratul lipidic, (iii) cum se modulează interacțiunea dintre ribozom şi translocon, sau dacă

ribozomul se desprinde de translocon sub acţiunea secvenței stop transfer, (iv) ce se întâmplă concret

la reluarea translocării.

Numărul de treceri prin planul membranei, care formează domeniul transmembranar al proteinelor

multipas astfel formate, depinde de numărul de secvențe hidrofobe codificate de ARNm, dar şi de

prezența sau absența, după prima secvență start transfer a secvenței consens hidrolizată de semnal-

peptidază. Dacă proteinele transmembranare multipas care rezultă vor fi de tip I, sau tip II depinde de

mai multe aspecte, printre care modul direct, sau invers de inserare a primei secvențe start transfer

(vezi mai sus importanța proprietăților electrice ale porțiunilor adiacente primei secvențe start

transfer), sau prezența, respectiv absența secvenței de clivare prin semnal-peptidază.

Prelucrarea proteinelor sintetizate în RE

Preocuparea RE pentru proteinele care fac interesul său nu se rezumă doar la biosinteza lanțului

polipeptidic şi eliberarea sa în lumen, sau inserarea în membrană. RE își asumă mai departe şi

prelucrarea lanțurilor polipeptidice, prelucrare care înseamnă pe de o parte modificarea chimică la

unele resturi ale aminoacizilor, iar pe de altă parte asistarea proteinelor pentru o împachetare

adecvată, adică pentru adoptarea unei conformații corecte, funcționale. La nivelul RE se petrec o serie

de transformări asupra proteinelor care au loc concomitent cu traducerea (modificări co-

traducere), sau după terminarea acesteia (modificări post-traducere). O modificare co-

traducere despre care am vorbit deja este acţiunea semnal-peptidazei şi clivarea peptidei semnal în

cazurile existenței secvenței consens specifice activității enzimei.

Modificările co-/post-traducere constituie etape ale fenomenului pe care îl numim

maturarea proteinelor. Rolul maturării proteinelor este atât acela de a le aduce în stare

funcțională, cât şi acela de a le asigura sortarea şi de a le direcționa către locurile din celulă cărora le

sunt destinate. Procesele de maturare, care încep la nivelul RE, vor fi continuate şi finalizate fie în

complexul golgian (cel mai adesea), fie pe drumul către destinația finală (uneori maturarea se termină

la ajungerea proteinelor la destinație. În cele ce urmează, vom prezenta o parte dintre modificările co-,

respectiv post-traducere, a căror semnificaţie este mai bine cunoscută. De menționat că repartizarea

proceselor în una sau alta dintre cele două categorii nu este pentru toate complet justificată, dovezile

Page 11: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

11

fiind uneori echivoce. Autorii acceptă riscul ca viitorul să impună revizuirea includerii unora dintre

procese într-una sau cealaltă dintre categorii. Mai mult, sunt unele procese (cum ar fi formarea

punților disulfurice corecte) care se pot petrece atât simultan cu traducerea, cât şi după terminarea

acesteia.

Modificări co-traducere ale lanțului polipeptidic

Modificările co-traducere sunt realizate, după cum este ușor de intuit, atâta timp cât lanțul

polipeptidic se află la nivelul transloconului (adică în timpul etapei de alungire a biosintezei), de

regulă prin proteine accesorii ale mașinăriei de translocare (transloconului). Rămâne de stabilit în ce

măsură aceste proteine sunt doar accesorii, sau participă la însăși organizarea transloconului.

Dintre modificările co-traducere prima detaliată în cele ce urmează este una dintre cele mai

frecvente, care presupune o pregătire laborioasă şi are efecte majore asupra proprietăților şi

comportamentului produsului final, proteina matură.

a) Inițierea glicozilării proteinelor. Am arătat când am vorbit de organizarea moleculară

a membranelor că glicoproteinele acesteia pot conține structuri glucidice N-glicozidice sau O-

glicozidice. În RE începe formarea structurilor N-glicozidice ale glicoproteinelor, adică acele structuri

glucidice purtate de azotul amidic al asparaginei. Această inițiere se petrece numai atunci când

asparagina se află într-o secvență consens, cu alcătuirea …–Asn–X–Ser(Thr)–… (considerată dinspre

capătul amino, către capătul carboxil al lanțului polipeptidic), unde X poate fi oricare dintre

aminoacizii uzuali, cu excepția prolinei. Glicozilarea este realizată de o enzimă numită oligozaharid-

transferază, care citește lanțul polipeptidic în curs de formare pe măsură ce acesta iese din porul

transloconului. Când află o asparagină în ambianța menționată, enzima îi grefează la azotul amidic un

oligozaharid (ce reprezintă o porțiune dintr-un substrat al ei), cu structura globală –

(GlcNAc)2Man9Glc3 şi cu o geometrie triantenară, două dintre antene fiind terminate cu manoze, cea

de a treia cu cele trei glucoze legate una de alta. Substratul de pe care enzima transferă acest

oligozaharid complex este dolicil-difosfo-oligozaharid (dol–P–P–oligozaharid), inserat prin

dolicil în bistratul lipidic. Dacă asparagina nu se află într-o secvență consens, oligozaharid-transferaza

rămâne indiferentă. Trebuie menționat că dol–P–P–oligozaharidul este sintetizat de celulă la nivelul

membranei RE, cu mare consum energetic, prin adăugarea pas cu pas a glucidelor (adică unul după

altul) începând cu GlcNAc. Acest lucru justifică afirmația făcută mai sus şi anume ca acest proces de

glicozilare este unul cu o pregătire laborioasă. Inițial, glucidele se adaugă la dolicil-difosfat pe fața

citoplasmatică a membranei RE, până la primele cinci manoze. Apoi, compusul intermediar este

flopat, iar sinteza continuă secvențial pe fața lumenală a membranei RE, unde are loc şi transferul

oligozaharidului la asparagină. Spun că trebuie menționat acest lucru deoarece, în ciuda efortului

depus în producerea structurii oligozaharidice, celula pare a se deda la risipă, începând să tundă parte

din glucide, după ce acestea ajung pe proteină, eliminându-se în RE cele trei glucoze şi o manoză.

Tunderea va continua ulterior în complexul Golgi, unde vor avea loc şi glicozilările finale ale

structurilor N-glicozidice, care se termină de regulă cu acizi sialici. Nu se cunoaște, în momentul de

față, cu certitudine câte dintre aceste procese de tundere reprezintă modificări co-traducere şi câte

post-traducere. Dar astăzi cunoaștem că această paradoxală risipă are o însemnătate funcțională (vezi

mai jos la secțiunea “Asistarea proteinelor pentru împachetarea corectă”).

Modificări post-traducere ale proteinelor

a) Hidroxilări la nivelul lanțului polipeptidic. Asemenea modificări au fost

evidențiate, la unele proteine, constituindu-se ca hidroxilări în poziția 4 a unor proline, sau în poziția

5 a unor lizine. Enzima care realizează hidroxilarea prolinei, prolil-4-hidroxilaza, este un

Page 12: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

12

heterotetramer 22, în care subunitatea este identică protein-disulfură izomerazei (vezi mai

jos la secțiunea „Asistarea proteinelor pentru împachetarea corectă”). Hidroxilările prolinei şi lizinei

(prin enzima lizil-hidroxilază) se petrec în proteine ale matricei extracelulare (de exemplu în

colagen, sau elastină), aceste modificări asigurând asamblarea lor sub formă fibrilară şi în fascicule de

fibre pentru corecta organizare a țesuturilor conjunctive.

b) Carboxilarea acidului glutamic în poziția .Această modificare este operată de o

proteină transmembranară (carboxilază) al cărei sit de activitate este expus pe fața lumenală a

membranei RE. Modificarea a fost evidențiată la proteine ce participă la coagularea sângelui (de

exemplu la protrombină, factorii VII, IX şi X) şi, se pare, în unele proteine ale matricei osoase, ajutând

la mineralizare.

c) Glipiarea este procesul prin care unele ectoproteine sunt atașate mai ferm la bistratul

lipidic prin ceea ce se numește ancoră glicofosfatidilinozitolică. Procesul implică o clivare a

peptidei semnal din unele proteine a căror inserare în translocon a fost în sens invers, cu atașarea

concomitentă a capătului carboxil nou format la gruparea amino a unei etanolamine atașată glucidului

terminal din lanțul oligozaharidic al glicozil-fosfatidilinozitolului. Așadar, ancorarea se face printr-o

legătură amidică. A fost evidențiat un mare număr de proteine membranare (ectoproteine) modificate

astfel, dar şi faptul că distribuirea lor se face preferențial la nivelul plutelor lipidice. Unul din rolurile

acestei modificări este în direcționarea proteinelor astfel ancorate către domeniul apical al membranei

în celulele polarizate. Deși nu există dovezi în acest sens, se poate specula că ancorarea prin

glicofosfolipid ar putea permite eliberarea acestor proteine prin activarea de fosfolipaze, ca răspuns la

diverse semnale. De altfel, primele evidențieri ale acestor tipuri de modificări au fost făcute la proteine

cu rol în adeziunea celulară (NCAM, de la termenul englez „Neural Cell Adhesion Molecule”), care

apar la nivelul crestei neurale în dezvoltarea embrionară, ceea ce poate susține o asemenea ipoteză.

Eliberarea NCAM din legătura la ancoră ar putea permite celulelor să-şi schimbe partenerul de

contact (celulele cu care se asociază), ceea ce este de așteptat să se întâmple în dezvoltarea

embrionară.

Asistarea proteinelor pentru împachetarea corectă

Ca şi tunderea structurilor oligozaharidice (amintită mai sus şi descrisă detaliat mai jos), apartenența

acestor procese de asistare la prelucrările co-, sau post-traducere este în dezbatere, cel mai probabil

având loc şi concomitent cu, dar şi după terminarea traducerii. Asistarea este realizată de proteine

numite șaperone (chaperone). Așadar, şaperonele sunt proteine specializate în a asista lanțurile

polipeptidice nou sintetizate pentru adoptarea conformației corecte, acea conformație care asigură

funcționalitatea macromoleculelor. Deși mecanismele lor de acțiune sunt departe de a ne fi pe deplin

cunoscute, pentru unele modul de principiu al operării este cvasi-unanim recunoscut. O primă

şaperonă pe care o discutăm este calnexina. Calnexina este o proteină integrală, transmembranară,

unipas, tip I, din membrana RE, cu o masă moleculară de 90kD şi un endodomeniu mic (domeniul

carboxi-terminal al lanțului polipeptidic, expus pe fața citosolică a membranei), format din 90 de

aminoacizi. Ectodomeniul ei este mare (50kD) și are un domeniu ce leagă calciu şi care prezintă

activitate de tip lectinic, având glucoza ca determinant al specificității. Dovedirea activității ei

şaperonice ne-a făcut să înțelegem de ce tunderea parțială a glucidelor de pe structurile inserate pe

asparagină iese de sub spectrul risipei. Calnexina, prin activitatea ei de tip lectinic, leagă structurile N-

glicozidice rămase cu o singură glucoză, după tunderea efectuată de glucozidazele I şi II, aflate în

lumenul RE. Prin această interacțiune, calnexina menține precursorul de glicoproteină legat,

asistându-l în adoptarea unei conformații corecte pentru stadiul în care se află la nivelul RE.

Desprinderea din interacțiunea cu calnexina nu se face decât după realizarea plierii corecte, prin

acţiunea glucozidazei II din lumenul RE. Mai mult, în cazul în care, accidental, glucoza este clivată

Page 13: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

13

înainte de terminarea rolului calnexinei, glicoproteina asistată nu poate părăsi RE către complexul

Golgi, ci este reglucozilată de o glucozil-transferază (UDP-glucoză:glicoprotein glucozil-

transferază), care transferă glucoza de pe substratul uridil-difosfo-glucoză şi asigură reatașarea

glicoproteinei la calnexină pentru definitivarea procesului de asistare. De menționat că activitatea

calnexinei este dependentă atât de Ca2+, cât şi de ATP, adică este consumatoare de energie. Nu ne sunt

cunoscute, încă, mecanismele prin care celula (în speță RE) controlează calitatea împachetării, lucru

valabil şi pentru celelalte activități şaperonice evidențiate în lumenul RE.

Am menționat, când am descris ultrastructura RE, că lumenul organitului este echivalentul spațiului

extracelular. Asta înseamnă că în lumenul RE sunt condiții oxidante,1 ceea ce favorizează realizarea de

punți disulfurice. Întrucât în structura cuaternară a proteinelor punțile disulfurice nu se stabilesc

neapărat între două cisteine în succesiunea în care ele apar în secvența primară (uneori, dimpotrivă,

ele trebuie să se formeze între cisteine din zonele amino-terminale şi cisteine din zonele carboxi-

terminale), realizarea acestor legături trebuie bine controlată. Acest lucru se face prin asistarea printr-

o enzimă numită protein-disulfură izomerază. Această enzimă leagă tranzitoriu cisteinele din

proteina născândă, sau desface punțile incorecte din proteinele a căror traducere s-a terminat şi ajută

la realizarea punților –S–S– corecte.

Paradoxal este faptul că pentru şaperona cu cea mai largă sferă de acțiune nu cunoaștem detaliile

acțiunii sale (sau poate această situație se datorează tocmai sferei prea largi de acțiune). Este vorba de

şaperona numită proteină de legare (prescurtat BiP, abreviere care aparent ar proveni de la

termenul „Binding Protein”, dar care în realitate provine de la sintagma „Binding immunoglobulin

Protein”, numită astfel deoarece a fost identificată pentru prima dată în limfocite pre-B, adică în pre-

plasmocite, ca proteină ce interacționează în RE cu lanțul greu al imunoglobulinelor). Această

proteină, care se mai cunoaște și prin abrevierea GRP-78 (de la „Glucose-Regulated Protein” și masa

ei moleculară de 78), se pare că este responsabilă şi pentru controlul deschiderii şi închiderii porului

transloconului, pe fața lumenală a membranei RE. BiP, parte constitutivă a transloconului,

complexează noile proteinele translocate şi nu le eliberează decât atunci când împachetarea lor este

corect definitivată. Mai mult, dacă proteina eșuează în adoptarea conformației corecte, BiP o

“menține” la translocon, care, prin asocierea cu proteine accesorii diferite de cele de internalizare,

expulzează în citosol lanțul polipeptidic cu plierea “ratată”, unde este poliubiquitinat şi intră în

procesul de degradare proteolitică din proteazom, organit de degradare a proteinelor citosolice

nefuncționale sau devenite inutile. Această expulzare către citosol a proteinelor care eșuează în plierea

corectă este denumită retrotranslocare.

Deoarece procesele de asistare a împachetării corecte a proteinelor sunt esențiale pentru producerea

de macromolecule funcționale (cu structură terțiară și cuaternară corectă), celula şi-a creat

mecanismele de control necesare desfășurării eficiente a acestor fenomene.

Stresul reticulului endoplasmic

Eșuarea în plierea corectă a proteinelor, indiferent din ce motiv s-ar petrece, conduce la o tendință de

acumulare de proteine incorect împachetate, nefuncționale în lumenul reticulul endoplasmatic, ceea

ce ar perturba homeostazia organitului. Celula și-a dezvoltat mecanisme care supraveghează

permanent capacitatea RE de a face ce trebuie cu proteinele pe care le recrutează, mecanisme de

alertare și de contracarare a unor asemenea situații care induc un stres la nivelul organitului. În fața

unei astfel de situații de stres, RE reacționează printr-o cascadă de evenimente cunoscute sub

1 Trebuie menționat, în contextul acestei discuții, că citosolul reprezintă un mediu cu proprietăți reducătoare. Mai mult,

celula și-a dezvoltat mecanisme de a menține aceste proprietăți reducătoare ale citosolului, iar afectarea acestor mecanisme

poate induce numeroase patologii. În plus, proteinele citosolice au puțină cisteină în lanțul polipeptidic, probabil ca o

măsură suplimentară de a nu favoriza formarea de punți –S–S–, cu alterarea funcționalității lor.

Page 14: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

14

denumirea de ”răspuns la proteinele nepliate” (abreviat UPR, de la „Unfolding Protein Response”)

sau, mai sugestiv pentru o exprimare cu semantică proprie limbii române, „răspuns la proteinele

eronat împachetate”. Această reacție de răspuns încearcă să adapteze celula la noile condiții și să

restabilească homeostazia proteică intracelulară.

Există evidențiate trei căi de răspuns care acționează concertat și sunt toate dependente de funcția

complexă a BiP. Pe de o parte, sunt activate mecanisme de inhibare a traducerii ARNm pentru

proteine recrutate la nivelul RE. Mecanismul implică eliberarea din interacțiunea cu BiP a unor

proteine transmembranare ale RE, denumite kinaze ale RE pancreatic, abreviat PERK, de la

„Pancreatic Endoplasmic Reticulum Kinase”. Odată eliberată din interacțiunea cu BiP, PERK di-

/oligo-merizează și se trans-autofosforilează, activând domenii kinazice cu specificitate pentru eIF2,

factor care controlează inițierea traducerii. Fosforilarea factorului de inițiere a traducerii îl

inactivează, conducând la blocări ale sintezei proteice. Aceasta este una din căile de răspuns.

Pe de altă parte, sunt activate căi de semnalizare care conduc la creșterea producției de șaperone care

acționează în lumenul reticulului endoplasmic. Mecanismul de răspuns prin această cale implică tot

proteine transmembranare ale RE, care sunt și ele complexate de BiP în condiții normale. Acumularea

de proteine nepliate și de agregate ale acestora în lumenul RE induce și pentru aceste proteine

dependente de fosfoinozitide (IRE1, abreviere de la „Inositol REquirng”) eliberarea și di-/oligo-

merizarea urmată de trans-autofosforilare. Forma fosforilată a IRE1 capătă funcție endonucleazică

prelucrând, prin eliminarea unui intron, o proformă de ARNm care conduce la formarea în citosol a

unei proteine cu rol de factor de transcriere care, apoi, migrează în nucleu și activează transcrierea

unor gene pentru proteine implicate, în asistarea plierii proteinelor (șaperone), dar și în

retrotranslocarea proteinelor eronat împachetate și diminuarea stresului în RE. Prin retrotranslocare,

proteinele incorect împachetate sunt supuse unui proces de expulzare în citosol, unde sunt

poliubiquitinate și direcționate către proteazomi pentru degradare. Acest proces complex de reducere

a stresului din RE, prin trimiterea în citosol a proteinelor incorect pliate, este cunoscut în literatură

sub prescurtarea ERAD, de la „Endoplasmic Reticulum-Associated Degradation”.

În sfârșit, a treia cale implică transportul către aparatul Golgi a unei proteine transmembranare

(ATF6, de la „Activating Transcription Factor 6”) care în condiții normale este menținută în RE

prin interacțiunea cu aceeași proteină de legare, BiP. Odată ATF6 ajunsă în complexul golgian,

domeniul citosolic al proteinei este clivat prin acțiunea unei proteaze rezidente a complexului Golgi

care, odată eliberat în citosol, migrează în nucleu activând transcrierea de gene din calea de producere

a șaperonelor pentru lumenul RE (de exemplu BiP și PDI). Noile șaperone, astfel biosintetizate,

asigură nevoia crescută de molecule de asistare a împachetării proteinelor în lumenul RE,

eficientizând procesele. Însă, în situația în care RE este supus unui stres cronic, sunt activate

mecanismele de alarmă şi, în final, de moarte celulară programată (apoptoză), orchestrate de aceiași

senzori de stres care pot activa și factori proapoptotici, când situația o impune. Mecanismele prin care

senzorii de stres al RE virează către inducerea căilor de moarte celulară programată sunt în curs de

descifrare fiind recent sugerate de unele rezultate experimentale.

Stresul reticulului endoplasmic a fost intens studiat întrucât se pare că, atunci când celula nu

reacționează eficient, el poate contribui, cel puțin parțial, la dezvoltarea unor boli grave cum sunt

bolile neurodegenerative (boala Alzheimer), diabetul zaharat de tip II, boli cardiovasculare sau diferite

forme de cancer. Studii recente au demonstrat ca stresul reticulului endoplasmic poate conduce şi la

alterarea metabolismului lipidic şi la inducerea steatozei hepatice întrucât anumite componente ale

sistemului de semnalizare prin UPR intervin şi în reglarea metabolismului lipidic prin creșterea

biosintezei anumitor enzime implicate în lipogeneză. Datele obținute până în prezent sugerează

existența unei asocieri strânse între stresul RE şi dislipidemii sau obezitate.

Page 15: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

15

Așadar, atenuarea stresului RE reprezintă la ora actuală una dintre potențialele ținte terapeutice

pentru o serie de boli pentru care, până în momentul de față, nu au fost identificate posibilităţi

terapeutice eficiente.

Sortarea şi transportul de biomolecule către aparatul Golgi

Aşa cum am menționat mai sus, procesele prin care proteinele nou formate sunt prelucrate fac parte

din fenomenul denumit maturare. Maturarea începe la nivelul RE, dar este continuată şi, de regulă,

definitivată la nivelul complexului Golgi. Spun de regulă, deoarece în unele cazuri, pentru anumite

proteine de secreție, de exemplu, completa maturare se realizează în momentul exocitozei, sau chiar

după aceea, în spațiul extracelular, adesea prin clivări proteolitice. Procese de maturare se petrec şi

pentru sfingolipide; transformarea ceramidelor în sfingomielină, sau în glicolipide are loc tot în

aparatul Golgi.

Pentru realizarea acestor procese, este necesar un trafic de (macro)molecule între RE şi complexul

golgian. Traficul nu se face pentru macro(molecule) individuale ci pentru porțiuni membranare care

aglomerează componentele ce trebuie tranzitate. Traficul biomoleculelor ce trebuie să ajungă în

complexul Golgi se face prin intermediul veziculelor. Intermedierea implică existența unor

ultrastructuri veziculo-tubulare (prescurtat VTC, de la “Vesicular Tubular Clusters”), cunoscute

şi sub numele ERGIC (de la “Endoplasmic Reticulum-Golgi Intermediate Compartment”). Prezența

acestor ultrastructuri a fost evidențiată în preparatele de microscopie electronică. În acest paragraf

vom descrie ceea ce se cunoaște referitor la acest proces de transport dintre RE și aparatul Golgi.

Transportul între RE şi Golgi respectă un mecanism tip suveică. Prin acest mecanism se rezolvă pe de

o parte exportul de substanță destinată a ajunge în alte locuri din celulă (calea anterogradă), iar pe de

altă parte reciclarea componentelor necesare reluării procesului, ca şi returnarea componentelor

rezidente în RE (calea retrogradă), adică a acelor componente care scapă accidental în microveziculele

de transport în timpul selectării şi segregării materialului exportat, respectiv în timpul înmuguririi şi

desprinderii din membrana RE a ultrastructurilor de transport. Mecanismul de tip suveică a fost

elegant evidențiat prin tratamentul celulelor cu metabolitul fungic brefeldină A. Brefeldina A are ca

efect disiparea aparatului Golgi în celulă. Explicația constă în capacitatea acestei substanțe de a inhiba

specific transportul anterograd dintre RE şi Golgi, în timp ce transportul retrograd este neafectat.

Acest lucru conduce la “vărsarea” cisternelor golgiene în RE, ceea ce nu s-ar putea întâmpla, dacă nu

ar exista transportul retrograd dinspre Golgi, înspre RE.

Selectarea şi segregarea materialului destinat exportului către aparatul Golgi se face la nivelul unor

cisterne ale RE cu o organizare specifică. Aceste cisterne sunt denumite elemente de tranziție, sau

reticul endoplasmic tranzițional şi se caracterizează prin faptul că, de regulă, cisterne ale RE au

pe o parte ribozomi atașați, iar pe cealaltă parte (orientată către Golgi) vezicule ce înmuguresc. Acești

muguri veziculari prezintă pe fața citoplasmatică a membranelor lor un înveliș proteic format din

proteine de înveliș II, sau coatomeri II (prescurtare COP II, COP de la “COat Proteins”; II de la

faptul că au fost identificate după COP I, alte specii proteice ce organizează învelișuri pe fața citosolică

a unor endomembrane, despre care vom vorbi puțin mai jos). COP II operează atât în selecția şi

segregarea componentelor de transportat în zonele supuse înmuguririi, cât şi în procesele de

desprindere a veziculelor de transport. Procesele de transport anterograd, facilitate de COP II, sunt

reglate de Sar1 (prescurtare de la „Secretion-associated RAS-related protein 1”) macromoleculă cu

rol de comutator molecular din clasa proteinelor G mici, denumite şi proteine G monomerice (vezi

la capitolul “Semnalizare celulară”). Proteinele G mici sunt cele care controlează şi țintirea corectă a

membranelor la destinație, de către veziculele de transport. Veziculele odată desprinse își pierd

învelișul şi fuzionează unele cu altele, sau cu VTC (sistemul veziculo-tubular) adiacent. Fuzionarea

este mediată de proteine numite SNARE (de la “Soluble N-ethylmaleimide-sensitive Attachment

Page 16: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

16

protein REceptor”): v-SNARE (v de la “vesicle”) din membrana veziculelor, respectiv partenerul de

interacțiune din membrana de destinație t-SNARE (t de la “target” = țintă). Aceste două forme de

proteină SNARE sunt esențiale în asamblarea aparatului de fuziune a microveziculelor cu membranele

țintă.

Procesele de selecție şi segregare sunt continuate în VTC unde se formează şi mugurii înveliți în COP I,

care prin desprindere dau naștere veziculelor de transport retrograd. Acest transport este reglat de

Arf1 (prescurtare de la „ADP-ribosylation factor 1”), altă proteină G monomerică. Tehnicile de

imunocitochimie ultrastructurală au evidențiat că în mugurii înveliți în COP I sunt selectate proteinele

care trebuie reciclate la RE, în timp ce proteinele solubile ce trebuie direcționate către Golgi sunt

absente. Mecanismele prin care se face sortarea în VTC nu ne sunt deocamdată cunoscute. Cât

privește selecția proteinelor ce trebuie returnate la RE, aceasta are la bază secvențe/motive de

aminoacizi cu rol de semnal. Au fost, până în momentul de față, descoperite secvențe/motive semnal

de reținere, sau returnare în RE cum ar fi:

(i) secvența KDEL, abreviere rezultată din folosirea simbolurilor aminoacizilor din înșiruirea

...–Lys–Asp–Glu–Leu–COO- (evident aflată în capătul carboxi-terminal, după cum rezultă

din descriere), pentru proteinele solubile în lumenul organitului;

(ii) motivul di-lizină (KK) pentru proteinele transmembranare tip I (aflat în endodomeniul

carboxi-terminal);

(iii) motivul di-arginină (RR) pentru proteinele transmembranare tip II (aflat în endodomeniul

amino-terminal).

Aceste motive operează pe de o parte în menținerea în RE a proteinelor rezidente, neimplicate în

transportul către Golgi, dar şi, pe de altă parte, în returnarea proteinelor ce asigură selecția,

segregarea şi transportul în cauză, sau a celor care pot scăpa accidental în microveziculele de

transport.

Mai departe, modul în care se face transportul între VTC şi rețeaua cis-golgiană nu este elucidat. Dacă

acesta se face prin vezicule ce se desprind din VTC, sau dacă acest sistem însuși se transformă în

rețeaua cis-golgiană şi, apoi în prima cisternă a feței cis-Golgi, rămâne o problemă în studiu.

La nivelul cisternelor Golgi au fost evidențiate ultrastructuri învelite în COP I a căror mișcare este

reglată de Rab6, o altă proteină G monomerică. Aceste ultrastructuri pot fi o a doua cale de transport

retrograd Golgi-RE, sau o cale de transport între cisternele acestui organit. Aceasta este însă o

problemă ce trebuie abordată la discuția de acolo.

Considerații asupra biogenezei membranelor

Am afirmat, când am definit RE, că principala lui menire este aceea de a biosintetiza molecule şi

macromolecule esențiale pentru organizarea şi funcționarea celulei. Este acum momentul să

justificăm, în mai mare cunoștință de cauză, această afirmație.

Am văzut că RE biosintetizează lipide membranare şi are mecanismele de a le asambla într-un bistrat

asimetric şi eterogen. Am văzut, de asemenea, că RE produce, între alte proteine, pe cele

transmembranare, în toată diversitatea lor (vezi la „Organizarea moleculară a membranelor”). Asta

înseamnă, de fapt, că la nivelul RE se pun bazele organizării unor noi suprafețe de membrană. Din

parcurgerea aspectelor pe care le cunoaștem despre RE, am remarcat că nu la toate componentele

noilor membrane, a căror biogeneză este astfel inițiată, componentele sunt definitivate (integral

maturate) la nivelul RE. Maturarea continuă în aparatul Golgi (definitivarea glicozilării structurilor N-

glicozidice, formarea structurilor O-glicozidice, transformarea ceramidelor în sfingomieline, sau

glicolipide, producerea glicozaminoglicanilor din structura proteoglicanilor membranari – adică

definitivarea elementelor care organizează glicocalixul – şi altele), astfel încât traficul dintre RE şi

complexul Golgi este parte componentă din procesul de biogeneză a membranelor. Însă noile

Page 17: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

17

suprafețe de membrană trebuie să ajungă acolo unde sunt menite să funcționeze (adică la diversele

organite, sau în membrana celulară. Ei bine, pentru aceasta este nevoie de continuarea “aventurii

turistice” a noilor membrane într-un mod direcționat şi riguros controlat de celulă, ceea ce se şi

întâmplă. Numai după ce membranele produse de novo ajung la destinație (direcționarea lor este

menirea aparatului Golgi), procesul biogenezei membranelor se poate considera încheiat, începând un

altul, acela de reciclare.

Așadar, prin biogeneza membranelor trebuie să înțelegem totalitatea proceselor de biosinteză

şi maturare a componentelor acestora, de asamblare corectă a lor în noua structură şi de transportare

a lor în locurile corespunzătoare din celulă. Aceste procese nu se petrec neapărat secvențial ci

amalgamat, astfel încât ultimele “retușuri” se pot petrece chiar în momentele, sau după ajungerea

noilor structuri la destinație. Vom reveni asupra biogenezei membranelor la prezentarea unui alt

organit esențial în realizarea acestui fenomen complex, aparatul Golgi.

Abundența şi distribuția intracelulară a RE

Reticulul endoplasmic este un organit ubicuitar. Rolul său în biogeneza membranelor îl face

indispensabil organizării şi funcționării celulelor. Chiar şi în cazul eritrocitului (lipsit de organite),

reticulul endoplasmic a fost prezent şi a funcționat în timpul diferențierii precursorilor, până în

momentul maturării elementului circulant. Dacă, de regulă, RE conține cel puțin jumătate din

membranele dintr-o celulă, raportul dintre componenta rugoasă şi cea netedă variază în funcție de

tipul de celulă. Există celule în care RER este preponderent (celule specializate în biosinteza şi secreția

de proteine; exemplul tipic îl formează celulele acinare pancreatice), sau celule în care REN este

preponderant (celule specializate în sinteza şi secreția de hormoni steroidici; de exemplu celulele

zonei corticale a glandei suprarenale, sau celulele Leydig din testicul). Un alt caz (reprezentat prin

hepatocite de exemplu) este acela al celulelor în care raportul RER/REN este aproximativ unitar. Cât

privește distribuția intracelulară a RE aceasta poate fi difuză, cum ar fi în hepatocite, eteroclite, sau

polarizată, cum este în cazul celulelor acinare pancreatice, unde RER este localizat în jumătatea bazală

a celulelor, polul apical al acestora fiind ocupat de vacuolele de secreție.

Rezumat

Reticulul endoplasmic este un organit delimitat de endomembrane cu o dublă structurare de reticul

endoplasmic rugos, respectiv reticul endoplasmic neted. El este implicat în biosinteza propriilor

componente, a componentelor membranare (lipide, proteine, componentă glucidică), dar şi a

componentelor celorlalte organite neautonome (aparat Golgi, lizozomi, sistem endozomal) şi a

componentelor destinate exportului din celulă. În îndeplinirea funcțiilor sale cooperează cu ribozomul

(în amonte) şi complexul Golgi (în aval) într-un mod eficient, prin mecanisme bine elaborate şi

controlate. În colaborarea din aval este necesar un permanent schimb de substanță, ce se face printr-

un transport vezicular despre care multe detalii așteaptă să fie elucidate. De altfel, în fiecare din

procesele în care reticulul endoplasmic este implicat mai există şi pete albe, care așteaptă să fie

eboșate, sau crochiuri care așteaptă să fie finalizate (mecanismul de integrare a proteinelor

transmembranare în bistratul lipidic la nivelul transloconului, mecanismele de selectare şi segregare a

componentelor de transportat către Golgi, pentru a le denumi doar pe cele mai actuale sub aspectul

interesului comunității științifice).

Bibliografie specifică, selectivă

Basseri S, Austin RC (2011) Endoplasmic Reticulum Stress and Lipid Metabolism: Mechanisms

and Therapeutic Potential. Biochem Res Int. 2012. 2012: 841362. doi: 10.1155/2012/841362.

Page 18: Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan · Metabolismul lipidelor, adică: a. biosinteza lipidelor membranare b. metabolismul hormonilor steroizi c. sinteza lipoproteinelor

Dr. Mircea Leabu, Dr. Laura Cristina Ceafalan – Reticulul endoplasmic, curs pentru studenţii la medicină

18

Daleke DL. (2003) Regulation of transbilayer plasma membrane phospholipid asymmetry. J lipid

Res. 44: 233-242.

Eizirik DL, Cardozo AK, Cnop M (2008) The Role for Endoplasmic Reticulum Stress in Diabetes

Mellitus Endocrine Reviews 29(1): 42–61

Fagone P, Jackowski S. (2009) Membrane phospholipid synthesis and endoplasmic reticulum

function. J Lipid Res. 50 Suppl.: S311-S316. doi: 10.1194/jlr.R800049-JLR200.

Haas IG, Wabl M. (1983) Immunoglobulin heavy chain binding protein. Nature. 306(5941): 387-

389.

Hammond C, Braakman I, Helenius A. (1994) Role of N-linked oligosaccharide recognition,

glucose trimming, and calnexin in glycoprotein folding and quality control. Proc Natl Acad Sci USA.

91: 913-917.

Johnson AE, van Waes MA. (1999) The translocon: a dynamic gateway at the ER membrane. Annu

Rev Cell Dev Biol 15: 799-842.

Leabu M. (2006) Membrane fusion in cells: Molecular machinery and mechanisms. J Cell Mol Med.

10: 423-427.

Lippincott-Schwartz J, Yuan LC, Bonifacino JS, Klausner RD. (1989) Rapid redistribution of

Golgi proteins into the ER in cells treated with brefeldin A: evidence for membrane cycling from Golgi

to ER. Cell. 56: 801-813.

Martin S, Parton RG. (2006) Lipid droplets: a unified view of a dynamic organelle. Nat Rev Mol

Cell Biol. 7: 373-378.

Nikonov AV, Kreibich G. (2003) Organization of translocon complexes in ER membranes.

Biochem Soc Trans 31: 1253-1256.

Oakes SA, Papa FR. (2015) The role of endoplasmic reticulum stress in human pathology. Annu

Rev Pathol. 10: 173-194. doi: 10.1146/annurev-pathol-012513-104649.

Pluquet O, Pourtier A, Abbadie C. (2015) The unfolded protein response and cellular senescence.

A review in the theme: cellular mechanisms of endoplasmic reticulum stress signaling in health and

disease. Am J Physiol Cell Physiol. 308(6):C415-25. doi: 10.1152/ajpcell.00334.2014.

Vance JE, Vance DE. (2004) Phospholipid biosynthesis in mammalian cells. Biochem Cell Biol 82,

113-128.

Xu C, Bailly-Maitre B, Reed JC. (2005) Endoplasmic reticulum stress: cell life and death

decisions J Clin Invest. 115(10):2656–2664.

Bibliografie generală

Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New

York: Garland Science; 2002.

Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular Biology of the Cell. 5th edition. New

York: Garland Science; 2008.