Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

download Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

of 56

Embed Size (px)

Transcript of Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  1/56

  UNIVERSITATEA CRETIN

  DIMITRIE CANTEMIR

  FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ICOMERCIAL

  Dezvoltarea i ro!ovarea t"ri#!"l"i i$

  %"&e "l Nea!

  Co$&"'(tor )Co$*+ U$iv+ Dr+ A$&reea ,(lt(re " A-#olve$t)

  Cli!e#'" Gea$i$a M(&(li$a

  .,"'"re#ti /012.

  CUPRINS

  INTRODUCERE.........................................................................................................4

  Capitolul 1. PREZENTAREA GENERAL A JUDE ULUI NEAM ......................................7

  1.1 Scurt istoric........................................................................................................7

  1. Dat! "!o"ra#ic!................................................................................................... 8

  1.$ C%i &! acc!s....................................................................................................... 9

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  2/56

  1.' Eco(o)i!.......................................................................................................... 9

  1.* Popula ia ......................................................................................................... 11

  Capitolul . PREZENTAREA POTEN IALULUI TURISTIC AL JUDE ULUI NEAM ............14

  .1 R!surs! turistic! (atural!..................................................................................... 14

  . Arii (atural! prot!+at!..........................................................................................15

  ..1 Parcul Na io(al C!a,l%u .................................................................................15

  .. R!-!ra ia Natural% C,!il! /u"%ului0Mu(tic!lu ....................................................16

  ..$ Parcul Natural 2(%tori N!a)........................................................................16

  .$ R!surs! turistic! a(tropic!....................................................................................18

  .' 3or)! &! turis) practicat!................................................................................... 22

  Capitolul $. 4AZA TE5NICO MATERIAL A JUDE6ULUI NEAM6 7N PERIOADA 889 : 811............................................................................................................................. 24

  3.1 Evoluia numrului de uniti de cazare turistic in perioada 26!211. 24

  $.1.1. Capacitat! turistic% &! ca-ar! !;ist!(t%.............................................................26

  3.1.2 "apacitatea turistic de cazare #n $unciune.........................................28

  3.2 %niti de alimentaie..................................................................................29

  3.3 &nstalaii si modaliti de a'rement.............................................................32

  3.4 (odaliti de tratament.............................................................................. 33

  CAPITOLUL '. ANALIZA CIRCULATIEI TURISTICE IN PERIOADA 8890811.................36

  4.1 )umrul turi*tilor cazai #n +udeul )eam..................................................36

  '. Nu)%rul &! E.................................................................................................................. 58

  4I4LIOGRA3IE.......................................................................................................6

  2

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  3/56

  INTRODUCERE

  Actiitat!a turistic% r!pr!-i(t% c%l%toria &! pl%c!r!? p!(tru r!cr!!r!. Ac!ast% (o@iu(! a#ost !;ti(s%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  4/56

  c%r@i? s0au

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  5/56

  U( t%r2) &! po!st!? u( spa@iu sacru al cr! ti(%t% ii i al )arilor ctitori al! istori!i?

  N!a)@ul r!pr!-i(t% u(a &i( -o(!l! cu u( Bo"at pot!(@ial turistic rural.

  Ju&! ul N!a)@ !st! str%+uit &! cr!st! alB! i Bra-i

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  6/56

  Caitol"l 1+ 3RE7ENTAREA GENERAL A %UDE ULUI NEAM

  Ac!ast% -o(%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  7/56

  i#tori' al ora"l"i+Datorit% po-i@i!i sal!? p! tras!ul u(or i)porta(t! rut! co)!rcial!? oraul a

  cu(oscut o &!-oltar! co(ti(u%.P! ac!st! )!l!a"uri au tr%it o part! a i!@ii lor i au cr!at? !ari er#o$alit( i ai '"lt"rii

  ro!=$etipr!cu) Al+ Vla6"4(? I+ Crea$>(: M+ E!i$e#'"? M+ Sa&ovea$"? Calistrat 5o"a?

  #ilo-o#ul asil! Co(ta? pictorii N+ Gri>ore#'"? N+ To$itza? Aur!l 4%!u i ictor 4rau(!r.

  A)i(tir!a ac!stor p!rso(alit%@i !st! !ocat%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  8/56

  4ica-H p! &ru)ul Europ!a( E* 4ucur!ti 0 Ro)a(0 Suc!aaH p! tras!ul DN pri( 4ac%u :

  Ro)a( : Pa ca(iH p! tras!ul DJ 1*D pri( Piatr% N!a) : Ro)a( : asluiH p! tras!ul DJ 14

  pri( Poia(a Lar"ului : atra Dor(!i.Acc!sul #!roiar s! #ac! &i(spr! 4ac%u sau Pa ca(iH tr!(uril! cu pl!car! &i(

  T2r"u N!a) su(t l!"at! la )a"istrala #!roiar% 4ucur! ti0Suc!aa? pri( i(t!r)!&iul li(i!i

  #!rat! T2r"u N!a) : Pa ca(i C!l! )ai apropiat! a!roporturi &! +u&! ul N!a) su(t A!roportul I(t!r(a@io(al

  4ac%uH A!roportul Salc!a : Suc!aa situat la 9* F) &! T2r"u N!a)@ .

  1+@ E'o$o!ie

  7( c!!a c! pri!t! &!-oltar!a !co(o)ic%? R!"iu(!a &! D!-oltar! Nor&0 Est pr!-i(t%&ou% situa@ii p! &! o part! su(t ora!l!?

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  9/56

  /00100 '19 *8 @: '? *?9

  /0000 $** '1* 2: $? $?

  /00

  //2 $* ''1 @:1 '?8 '?1/00

  11@0 99$ *8$ : 9? ?8/010

  1H/ 9*9 1 : 9? ?*Sursa: Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc

  Potriit &at!lor statistic! put!) oBs!ra #aptul c% "ra $r+ 1+/+ N"!(r"l o!erilor i#tra i

  Di( "ra#icul pr!-!(tat put!a) oBs!ra #aptul c%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  10/56

  ,nul 26 27 28 29 21

  -1-

  2-

  3-4-5-

  6-

  7-8-

  9-1-

  otal

  /emei

  0arati

  Fi>"ra $r+ 1+2+ Rata o!a8"l"i B Di( ac!st "ra#ic oBs!r%) #aptul c% rata o)a+ului

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  11/56

  26 27 28 29 21 211

  1

  2

  34

  5

  6

  opulatia urana opulatia rurala

  otal populatia +udetului

  Fi>"ra $r+ 1+@+ 3o"la ia 8"&e "l"i Nea!4 7( a(ul 811 popula ia +u&! ului N!a) a sc%-ut co)parati cu a(ul 889. 7( a(ul

  889 put!) oBs!ra o

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  12/56

  34.9

  65.1 opulatia urana

  opulatia rurala

  Fi>"ra $r+ 1+H+ 3o"la ia r"ral( #i "r-a$( i$ 8"&e "l Nea! i$ a$"l /011B

  7( c!!a c! pri!t! structura p! )!&ii? ac!asta (u a su#!rit )o&i#ic%ri s!)(i#icati!?po(&!r!a popula@i!i rural! r%)2(2(& sup!rioar% c!l!i a#!r!(t! popula@i!i urBa(!

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  13/56

  u(i!rsului local? #aori-at% #ii(& i &! Bo"%@ia (atural% a @i(utului? c!!a c! a &!t!r)i(at

  &!-oltar!a i!@ii !co(o)ic! i spiritual!

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  14/56

  i(titulat! co&rii &! ara)% i p%&ur!a &! ar"i(t

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  15/56

  pri(cipiului &!-olt%rii &uraBil! pr!cu) si i(#or)ar!a puBlicului i co)u(it%@ilor local!

  &!spr! aa(ta+!l! !co(o)ic!? cultural! i spiritual!.

  /+/+/ Rezerva ia Nat"ral( C6eile ">("l"i.M"$ti'el"

  A&!%rat Q)u-!u

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  16/56

  N!a)@H &i(spr! 4ucur!ti p! E * 4ucur!ti : Ro)a( 0 Crist!ti i apoi p! DN 1* 4 p2(% la

  T2r"u N!a)@. A$e5a /P! t!ritoriul Parcului Natural 2(%tori N!a)@ !;ist% ' arii prot!+at! P%&ur!a &!

  Ar"i(t? Co&rii &! Ara)%? R!-!ra@ia &! st!+ar Du)Braa i R!-!ra@ia &! -i)Bri i #au(%

  carpati(% Dra"o o&%.3(&"rea &e Ar>i$t0 situat%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  17/56

  scriitori c!l!Bri Io( Cr!a("%? Calistrat 5o"a sau Mi,ail Sa&o!a(u pot satis#ac! i c!l )ai

  pr!t!(@ios pasio(at &! cultur%.M"ze"l Me!orial Cali#trat o>a 3iatra.Nea!4? u(icul )u-!u &!&icat clasicului

  lit!raturii ro)2(! Calistrat 5o"a? #u(c@io(!a-% c,iar

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  18/56

  M"ze"l &e tii$4e ale $at"rii 3iatra Nea!4a luat #ii(@% l0 l!a i )o(!&! &! ar"i(t &! la P!tru I. Co(struc@ia c!t%@ii s0a !#!ctuat

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  19/56

  S'6it"l ?Vovi&e$ia? #'6it &e '(l">(riBBis!rica ar! ,ra)ul I(trar!a (riB a!-at% la 18 ) &! M%(%stir!a N!a)@? p!

  o al! si("uratic% c! t!

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  20/56

  &!-oltar!a )%(%stirii? car! a aut )ult &! su#!rit II. Pictura poarta s!)(%tura lui Nicola! To(it-a

  &up% o t!,(ica sp!ciala &! topir! a culorilor i( c!ar%. Sc,itul s! a#la i( sta@iu(!a Durau la

  poal!l! C!a,l%ului. A$e5a M($(#tirea Tazl(" !st! ctitoria lui /t!#a( c!l Mar! car! a ri&icat0o

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  21/56

  T"ri#!"l '"lt"ral . e'"!e$i' s! pr!-i(t% #oart! Bi(! "ra@i! )%(%stirilor A"apia?

  %rat!c? Si,%stria sau 4istri@a cu(oscut! i p! pla( i(t!r(a@io(al. Aici s! a&%u"% i C!tat!a

  N!a)@ului? cas!l! )!)orial!? c2t i (u)!roas!l! )u-!!.T"ri#!"l r"ralocup% o po(&!r! &!stul &! )ic%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  22/56

  Caitol"l 2+ ,A7A TENICO MATERIAL A %UDEULUI NEAM ;N3ERIOADA /00 /011

  4a-a t!,(ico0)at!rial% turistic% !st! (u)it% suB #or)ula structuri &! pri)ir! turistic%

  sau structuri &! pri)ir! cu &i#!rit! #u(c@iu(i cupri(-2(& totalitat!a )i+loac!lor )at!rial! &!

  car! s! #olos!t! turis)ul p!(tru r!ali-ar!a #u(c@iilor sal! !co(o)ic! i social!. 7( ac!st

  co(t!;t? s! au

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  23/56

  o#tel"ri #i 6otel"ri

  e$tr" ti$eret ' '

  Motel"ri' ' ' * * 0

  Vile t"ri#ti'e$ $ $ ' ' *

  Ca-a$e t"ri#ti'e* * * *

  Ca!i$>"ri1 1 1 1 1

  Ta-ere &e elevi i

  re'olari$ $ $ $ $ $

  3oa#"ri t"ri#ti'e' ' ' ' ' '

  3e$#i"$i t"ri#ti'e1$ 19 1 '

  3e$#i"$i

  a>rot"ri#ti'e *' 9$ 9 11*181

  C(#" e t"ri#ti'e1 1 1 1

  ,"$>alo"ri ' $ ' '

  Satii &e 'azare e

  $ave1 1 1 1 1 1

  Sursa: Anuarul statistic al jude ului Neam 2010, Anuarul statistic al Romniei 2011, -uletin statistic nr)12.2010

  al jude ului Neam

  Potriit &at!lor statistic! put!) oBs!ra #aptul c%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  24/56

  2

  4

  6

  81

  12

  14

  16

  18

  2

  26 27 28 29 21 211

  Fi>"ra $r+ 2+1+ Evol" ia $"!(r"l"i &e "$it( i &e 'azare

  Potriit "ra#icului oBs!r%) c%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  25/56

  ' ' ' 181 18*

  Ca-a$e t"ri#ti'e8 $ $ $$ $* $9

  Ca!i$>"ri8 8 8 98 98 118

  Ta-ere &e elevi i

  re'olari'9 ' ' ' '

  '3oa#"ri t"ri#ti'e

  18' 11 11 11 11 113e$#i"$i t"ri#ti'e

  ** $1 $9'9*

  *'3e$#i"$i

  a>rot"ri#ti'e 99 8 1.88* 1.81.9$

  1*'C(#" e t"ri#ti'e

  $9 8 8 '9 '9 9,"$>alo"ri$* * '9 8 '

  Satii &e 'azare e

  $ave' ' 9 9 ' $1

  Sursa: Anuarul statistic al jude ului Neam 2010, Anuarul statistic al Romniei 2011

  Di( &at!l! statistic! &! )ai sus put!) oBs!ra #aptul c% a(ul 88 a

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  26/56

  Di( "ra#ic s! r!)arc% #aptul c% c!a )ai )ar! po(&!r! a (u)%rului &! locuri !;ist!(t! "ri$.8 1.9$ .'' .' $.8 18.8

  Ta-ere &e elevi i

  re'olari1$*.*$8 1$9.118 1'*.98 1*'.18 1*1.188

  1.83oa#"ri t"ri#ti'e

  1.'' 11.*9 1'.' .9 11. 1$.993e$#i"$i t"ri#ti'e

  .19 .*1 $.8$* 18.9' 1$$.91$.'

  26

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  27/56

  3e$#i"$i

  a>rot"ri#ti'e1'.11$ *8.$*1 $$8.* '8.* '91.$

  '$.9C(#" e t"ri#ti'e

  $.8 1.'8 1.'8 *.1 *.$ $.9,"$>alo"ri18.*' .'1$ 18.$ .'8 '.9 $.*$8

  Satii &e 'azare e

  $ave1*.*8 1.$' 1.119 1.8 9.*9

  *.'*1 Sursa: Anuarul statistic al jude ului Neam 2010, Anuarul statistic al Romniei 2011

  7( a(ul 88 capacitat!a &! ca-ar!

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  28/56

  tra&i@iil! !c,i car! s0au &o!&it iaBil!? su(t i(clus! oBic!iuril! i ritualuril!? car! au r%&%ci(i

  a&2(ci 0l!a &! c%tr! Di)itri!

  G,!or",ia&i? pa,ar(icul? p! )alul ipot!lor? )o(u)!(tul a #ost &!sti(at

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  29/56

  P!r#!c iu(!a &!taliilor

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  30/56

  Pro&us!l! &! patis!ri! t! isco&!sc i t! i(it% la o &!"ustar!. Ru)!(it!? pli(! &! ,a- i

  saoar!? (! r!a)i(t!sc &! )o)!(t!l! u(ic! al! copil%ri!i i &! !)o@ia s%rB%torilor p!tr!cut! re!e$t

  Mi+loac!l! &! a"r!)!(t au ca oBi!cti cr!ar!a co(&i@iilor p!(tru &istrac@i! i r!cr!!r!?

  p!(tru p!tr!c!r!a pl%cut% a ti)pului liB!r.,aza 6ii'( ?Vir>il ,(r-"'ea$"?? a)plasat%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  31/56

  Co)pl!;ul Turistic &! A"r!)!(t? situat l2("% 4a-a ,ipic% ir"il 4%rBuc!a(u la

  poal!l! )u(t!lui C!r(!"ura? la *8 )

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  32/56

  I(&ica@ii t!rap!utic! r!u)atis)? a#!c@iu(i al! aparatului loco)otor? a#!c@iu(i

  (!urolo"ic! p!ri#!ric!? "i(!colo"ic!? a#!c@iu(i cro(ic! al! aparatului r!spirator? Boli ascular!

  !tc. PosiBilit%@i &! p!tr!c!r! a ti)pului liB!r sta@iu(!a &ispu(! &! u( cluB cu sal% &!

  sp!ctacol!? ci(!)ato"ra#? BiBliot!c%? s%li &! +ocuri &istracti!. Di( sta@iu(! s! pot #ac! !;cursii

  "leti situat%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  33/56

  )ai #r!c!(t% Ba-% &! pl!car! p!(tru &ru)!@iil!

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  34/56

  CA3ITOLUL @+ ANALI7A CIRCULATIEI TURISTICE IN 3ERIOADA/00./011

  A(ali-a circula@i!i turistic! s! #ac! p! Ba-a (u)%rul turitilor ca-a@i

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  35/56

  Sursa: (NSS

  Di( taB!lul r!ali-at oBs!r%) #aptul c% !olu@ia sosirilor &! turiti ro)a(i p! parcursul

  a(ilor 889? 88? 88 a ur)at o t!(&i(@% asc!(&!(t% spr! &!os!Bir! &! a(ul 88 u(&!

  (u)%rul turitilor sosi@i a sc%-ut 1$81. 7( a(ul 811 (u)%rul ac!stora a a+u(s la 11$8

  )ai )ic co)parati cu a(ul 818 u(&! au #ost 11'1 turiti ro)a(i sosi@i.

  26 27 28 29 21 211

  2

  4

  6

  8

  1

  12

  14

  C$art %itle

  Fi>"ra $r+@+1+ So#iri ale t"ri tilor ro!a$i

  Di( "ra#icul r!ali-at oBs!r%) sc%&!r!a co(si&!raBil% a turitilor ro)a(i sosi@i &i( a(ul

  88 p2(%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  36/56

  Ca!i$>"ri0 0 0 0 0 0

  Ta-ere &e elevi ire 'olari 0 0 0 0 0 0

  3oa#"ri t"ri#ti'e

  1 1 '$ * 3e$#i"$i t"ri#ti'e

  1* 1 ' 1$8 93e$#i"$i

  a>rot"ri#ti'e$9 18 11$8 1888 18$ 1''

  C(#" e t"ri#ti'e1* 0 0 0 0 0

  ,"$>alo"ri1* '' ** *

  Satii &e 'azare e

  $ave 1'8 1' *' 189 $* 8

  Sursa: (NSS

  Eolu@ia (u)%rului turitilor str%i(i sosi@i a #ost

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  37/56

  @+/ N"!(r"l &e

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  38/56

  26

  27

  28

  29

  21

  211

  5 115225335

  C$art %itle

  Fi>"ra $r+@+/+ ;$$ot(ri ale t"ri tilor ro!a$i

  Di(ac!st "ra#ic put!) oBs!ra #aptul c% a(ul 88 a pr!-!(tat c!a )ai )ar! cr!t!r!

  p!(tru (u)%rul &!

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  39/56

  3e$#i"$i

  a>rot"ri#ti'e11$ 8$' $91 '8 1* 91

  C(#" e t"ri#ti'e 0 0 0 0 0

  ,"$>alo"ri1* *1 98 9

  Satii &e 'azare e

  $ave$1 $$* 9$ 18 $* *8

  Sursa: (NSS

  OBs!r%) c%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  40/56

  Sursa: date re/ultate din prelucrarea in%orma iilor

  26 27 28 29 21 211

  5

  1

  15

  2

  traini

  omani

  otal

  Fi>"ra @+@+ So#iri ale t"ri tilor ro!a$i #i #tr(i$iDi( "ra#icul r!ali-at oBs!r%) #aptul c% )a+oritat!a turitilor sosi@i

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  41/56

  @+2 D"rata !e&ie a #e8"r"l"iDurata )!&i! a s!+urului s! calcul!a-% ca raportul &i(tr! (u)%r

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  42/56

  Gra&ul &! utili-ar! a capacita ii &! ca-ar! r!pr!-i(t% r!la@ia !;ist!(t%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  43/56

  PW (u)%rul popula@i!i

  Ta-el @+H+Cal'"l"l &e$#itQ4ii 'ir'"la iei t"ri#ti'e

  /00 /00 /00 /00 /010 /011

  T"ri ti #o#i i 1'8.91 1*9.99* 198.8' 1'.'8 1$8.1 1$8.$

  3o"la ie *9.8 *99.8* *9'.1 *9.' *9.1 '*.88

  Dturistlocuitor

  8.* 8. 8. 8.9 8.$ 8.

  Sursa: date re/ultate din prelucrare

  S! oBs!rX popula@ia sc%-ut%

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  44/56

  . Apropi!r!a &! C!a,l%u? C,!il! 4ica-ului? )%(%stiri? lacuril! Rou?I-orul Mu(t!luiH

  . E;ist!(@a &! -o(! prot!+at! i &! i-oar! )i(!ral! c! pot #i alori#icat! &uraBilH

  . Patri)o(iu cultural &! )ar! &i!rsitat! situri ar,!olo"ic!?)o(u)!(t! istoric! i &!ar,it!ctur%? )u-!!? cas! )!)orial!? l%ca! &! cultH

  . Plasar! p! o rut% 0E &! i(t!r!s turisticH. Co(&i@ii #aoraBil! p!(tru &!-oltar!a !coturis)uluista"(ar!a p%s%rilor p! lacuril!a(tropic! &! p! raul 4istri@aH

  . Cli)a i )!&iul

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  45/56

  0 Pr!-!(@a

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  46/56

  stilului ar,it!cto(ic al cl%&irilorcas!lorp!(siu(ilorH culturilor? #!r)!lor? a(u)itor proc!s!?

  proc!&!! sp!ci#ic! loculuiH stilului &! ospitalitat! sp!ci#ic -o(!isatuluip!(siu(iiH O#!rir!a

  u(ui )!(iu co)pus &i( pro&us! ali)!(tar! (atural! i sp!ci#ic!H Pr!-!(tar!a u(!i o#!rt! &!

  actiit%@i !;t!r(! c! s! poat! i-ita? !&!a? cu)p%ra i atrac@iil! &i( +urul u(it%@ii turistic!.Y Rea-ilitarea #ta4i"$ilor t"ri#ti'e R!aBilitar!a sta@iu(ilor Bal(!ar! pri( r!(oar!a spa@iilor

  &! ca-ar! c!l pu@i( &! (i!lul sta(&ar&!lor &! $ sau ' st!l!? i(stalar!a u(or #acilitat! )o&!r(

  &! trata)!(t? i(stalar!a u(or #acilitat! supli)!(tar! )o&!r( &! !ll(!ss?

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  47/56

  ,%r@i? i(&icatoar! p! &ru)uril! (a@io(al! i +u&!@!(!?

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  48/56

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  49/56

  &! i(t!r!s (a@io(alH r!ali-ar!a u(or #il)! &ocu)!(tar! pr!cu) i a u(or spoturi puBlicitar!

  &i#u-at! p! posturil! (a@io(al! &! t!l!i-iu(!? cr!ar!a u(or alBu)!? plia(t!? ,%r@i iilor i#tori'e &i$ i$"t"l Nea! "l"i+ Prin promovareapotenialului cultural reprezentat de muzeele i vestigiile istorice din acest loc ar a+uta la

  transformarea judeului Neam ntr-o destinaie turistic de calitate. Aceast promovare s-ar

  putea face prin realizarea materialelor de promovare a produsului turistic: albume pliante

  !ri casete film spot "# i $#$-uri distribuirea materialelor de promovare la dou t%rguri

  naionale de turism precum i la organisme ce activeaz n domeniul turismului &N'-uri AP(-

  uri ambasade i obiective culturale promovarea produsului turistic n mass-media prin

  difuzarea unui spot de prezentare pe un post de televiziune i publicarea unui material de

  prezentare ntr-un cotidian cu acoperire naional promovare prin intermediul )nternetuluiconst%nd n realizarea unei pagini *eb de prezentare a produsului turistic care va facilita

  accesul rapid la informaiile privind patrimoniul cultural al judeului Neam.Y Re#ta"rarea i 'o$#oli&area 'l(&irii ?Vila o>a? &i( oraul Ro)a(?

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  50/56

  D!oar!c! +u&!@ul N!a)@ &ispu(! &! u( pot!(@ial turistic #oart! )ar! pri( oBi!cti!l!

  sal! cultural!? r!li"ioas!? r!-!ra@iil! (atural!? o s!ri! &! i(!sti@ii ar #ac! ca ac!st +u&!@ s%

  &!i(% u(ul &i(tr! c!l! )ai i)porta(t! atrac@ii turistic! &i( @ar%. Est! (!c!sar% !;plorar!a

  posiBilit%@ii &! a

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  51/56

  i

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  52/56

  CONCLU7II

  7(-!strat cu u( pot!(@ial turistic &!os!Bit &! ariat? &i!rsi#icat i co(c!(trat pri(!;ist!(@a u(or #or)! &! r!li!#

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  53/56

  /t!#a( c!l Mar! car! a ri&icat0o

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  54/56

  A$e5a 2+R!-!ra ia Natural% C,!il!

  A$e5a @+Mu-!ul M!)orial QIo( Cr!a("% /u"%ului0Mu(tic!lu 5u)ul!ti

  A$e5a H+Sc,itul Dur%u A$e5a +I)a"i(i proprii

  54

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  55/56

  A$e5a +I)a"i(i proprii

  A$e5a

  +I)a"i(i proprii

  ,I,LIOGRAFIE

  1.

  1.

  Acr2 )%ri !i N.? 4

 • 7/26/2019 Dezvoltarea si promovarea turismului in judetul Neamt.docx

  56/56

  9. C2(&!a M. Er&!li G. P!pt!(atu D. /i)o( T. : 6oten ialul turistic al

  Romniei si amenajarea turistica a spa iului ? E&itura U(i!rsitara?

  4ucur! ti? 88$

  . Di(u M.03eogra%ia turismului? E&itura Di&actic% i P!&a"o"ic%?4ucur!ti? 88$

  . Gl%a( . 0 3eogra%ia turismului 5n Romnia? E&itura I(stitutului &!

  Ma(a"!)!(t : Turis) EDEN? 4ucur!ti? 19. Iaco)i G,. 0 #ea!lul 3!id turistic? E&itura Mitropoli!i Mol&o!i i

  4ucoi(!i? Iai ? 88818. Mi(ciu R. :"conomia turismului? E&itura Ura(us? 4ucur! ti? 88811. \\\ 0Anuarul statistic al Romniei? 81

  1. \\\ .i-it!a-a(!a)t.ro1$. \\\ .(!a)t0turis).ro1'. \\\ .(!a)t.ro1*. \\\ .(!a)t.i(ss!.ro19. \\\ statistici .i(ss!.ro17.\\\ +urismul 7udeului Neam? 4r!iar statistic? E&i@ia 81.

  http://www.viziteazaneamt.ro/http://www.neamt-turism.ro/http://www.neamt.ro/http://www.neamt.insse.ro/http://www.google.com/url?sa=D&q=http://statistici.insse.ro/&usg=AFQjCNHHSLkfGJ6YpHQ65XZ7Wj40gbllxQhttp://www.google.com/url?sa=D&q=http://statistici.insse.ro/&usg=AFQjCNHHSLkfGJ6YpHQ65XZ7Wj40gbllxQhttp://www.viziteazaneamt.ro/http://www.neamt-turism.ro/http://www.neamt.ro/http://www.neamt.insse.ro/http://www.google.com/url?sa=D&q=http://statistici.insse.ro/&usg=AFQjCNHHSLkfGJ6YpHQ65XZ7Wj40gbllxQ