DEVIZ GENERAL - CUI: RO 18253847, DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii MODERNIZARE STRAZI...

download DEVIZ GENERAL - CUI: RO 18253847, DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii MODERNIZARE STRAZI AUREL

of 37

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DEVIZ GENERAL - CUI: RO 18253847, DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii MODERNIZARE STRAZI...

 • J01/1398/2005, CUI: RO 18253847,

  DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

  MODERNIZARE STRAZI AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR MUNICIPIUL SEBEȘ, JUD. ALBA

  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare fara TVA 19,00% cu TVA

  lei lei lei 1 2 3 4 5

  CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

  1.3 8.760,00 1.664,40 10.424,40

  1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 6.000,00 1.140,00 7.140,00 RELOCARE RETEA GAZ 6.000,00 1.140,00 7.140,00 RELOCARE RETEA CANALIZARE MENAJERA 0,00 0,00 0,00 RELOCARE RETEA DE APA 0 0,00 0,00

  TOTAL CAPITOL 1 14.760,00 2.804,40 17.564,40 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2.1 alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,00 2.2 alimentare cu gaz 0,00 0,00 0,00 2.3 alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00 2.4 canalizare menajera 0,00 0,00 0,00

  TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1. Studii 1.670,00 317,30 1.987,30

  3.1.1 Studii de teren 1.670,00 317,30 1.987,30 3.1.2 Raportul privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

  3.2. 8.760,00 1.664,40 10.424,40

  3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00

  3.4. 0,00 0,00 0,00

  3.5. Proiectare max 3% 155.600,00 29.564,00 185.164,00 3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

  26.840,00 5.099,60 31.939,60

  4.380,00 832,20 5.212,20

  4.380,00 832,20 5.212,20

  3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 120.000,00 22.800,00 142.800,00 3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 3.7 Consultanta – 1%*4.1 70.386,16 13.373,37 83.759,53

  52.789,62 10.030,03 62.819,65 3.7.2. Auditul Financia 17.596,54 3.343,34 20.939,88

  PROIECTANT: SC THEISS CONSULT SRL

  SAT VURPAR, NR. 117A, COMUNA VINTU DE JOS, JUD. ALBA, TEL: 0765801328, e-mail: theissconsult@yahoo.com

  nr. crt.

  Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

  Documentatii – suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

  Certificarea performantei energetice si auditului energetic al cladirilor

  3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

  3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

 • 3.8 Asistenta tehnica (1,5% * 4.1.) 105.579,24 20.060,05 125.639,29 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 0,5%*4.1 35.193,08 6.686,68 41.879,76 3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 35.193,08 6.686,68 41.879,76

  0,00 0,00 0,00

  3.8.2 Dirigentie de santier- 1%*4.1 70.386,16 13.373,37 83.759,53 TOTAL CAPITOL 3 341.995,39 64.979,12 406.974,52 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1. Constucţii şi instalaţii 7.038.615,73 1.288.898,69 7.820.781,50

  663.664,07 77.657,87 486.383,50 4.1.1.1. Reabilitare retea apa strada Aurel Vlaicu; 301.451,77 57.275,84 358.727,61 4.1.1.2. Extindere retea apa strada Sticlarilor. 107.273,86 20.382,03 127.655,89 4.1.1.3. Extindere retea apa strada 8 Martie. 179.540,92 34.112,77 213.653,69 4.1.1.4. Extindere rețea de apă strada Fântâna de Aur 75.397,52 14.325,53 89.723,05 4.1.2. Obiectul 2: Extindere retele de canalizare menajera392.339,66 74.544,54 215.089,72 4.1.2.1. Extindere retea canalizare menajera strada Aurel Vlaicu; 39.555,92 7.515,62 47.071,54

  141.191,74 26.826,43 168.018,17 4.1.2.3. Extindere retea canalizare menajera strada 8 Martie 211.592,00 40.202,48 0,00 4.1.3 MODERNIZARE STRAZI 5.982.612,00 1.136.696,28 7.119.308,28 4.1.3.1. Modernizare strada Aurel Vlaicu 2.802.770,00 532.526,30 3.335.296,30 4.1.3.2. Modernizare strada 8 Martie 1.440.600,00 273.714,00 1.714.314,00 4.1.3.3. Modernizare strada Fantana de Aur 1.013.765,00 192.615,35 1.206.380,35 4.1.3.4. Modernizare strada Sticlarilor 725.477,00 137.840,63 863.317,63

  4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

  4.3. 0,00 0,00 0,00

  4.4. 0,00 0,00 0,00

  4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 4 7.038.615,73 1.288.898,69 7.820.781,50 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 5.1. Organizare de şantier 119.907,39 22.782,40 142.689,79

  105.800,64 20.102,12 125.902,76

  14.106,75 2.680,28 16.787,03

  5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 108.139,72 0,00 108.139,72

  0,00 0,00 0,00

  35.795,88 0,00 35.795,88

  7.159,18 0,00 7.159,18

  35.795,88 0,00 35.795,88

  0,00 0,00 0,00

  5.3. 365.727,75 69.488,27 435.216,02

  5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 5 593.774,86 92.270,68 686.045,53

  3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

  4.1.1 Obiectul 1: Reabilitare rețele de alimentare cu apã

  4.1.2.2. Extindere retea canalizare menajera strada Sticlarilor.

  Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

  5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier [1,5%*(1.2+1.3+1.4+2+4.1)] 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului (1.2+1.3+1.4+2+4.1)]

  5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentruautorizarea lucrarilor de constructii 5.2.4 Cota aferenta Casei Spociale a Constructorilor – CSC 5.2.5 Taxa pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfintare Cheltuieli diverse şi neprevăzute [5%*(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)]

 • CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 6.2. 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 7.989.145,98 1.448.952,89 8.931.365,94 DIN CARE: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 7.159.176,37 1.311.805,21 7.964.248,65

  in preturi la data octombrie 2017 ; 1 euro = 4.5975 lei

  Data: 20.10.2017

  Beneficiar, Intocmit, MUNICIPIUL SEBES ing. Theiss Maria

  Primar inginer proiectant drumuri NISTOR DORIN

  Probe tehnologice şi teste [1% * 4.3]

 • Obiectul 1: Reabilitare reţele de alimentare cu apă

  privind cheltuielile necesare realizării investiţiei

  1.1 – Strada Aurel Vlaicu

  Denumire capitole şi subcapitole cheltuieli TVA (19%) Valoare (inclusiv TVA)

  Lei Lei Lei 1 2 3 4 5

  Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii s i instalatii 301.451,77 57.275,84 358.727,60

  4.1.1. 79.349,54 15.076,41 94.425,95

  4.1.2. Rezistenta 71.475,00 13.580,25 85.055,25 4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00 4.1.4. Instalaţii hidromecanice 150.627,23 28.619,17 179.246,40

  TOTAL I - subcapitolul 4.1 301.451,77 57.275,84 358.727,60 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

  TOTAL II - subcapitolul 4.2 0,00 0,00 0,00

  4.3. 0,00 0,00 0,00

  4.4. 0,00 0,00 0,00

  4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00 4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

  TOTAL III - subcapitolul 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00 TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I+Total II+Total III) 301.451,77 57.275,84 358.727,60

  Data: Întocmit octombrie. 2017 S.C. THEISS CONSULT S.R.L

  Beneficiar / Investitor, ing. Adrian Otel MUNICIPIUL SEBES

  Primar Dorin Nistor

  MODERNIZARE STRAZI: AUREL VLAICU, 8 MARTIE, FANTANA DE AUR, STICLARILOR, MUNICIPIUL SEBEŞ

  Nr. Crt.

  Valoare (fără TVA)

  Terasamente, sistematizare pe verticala s i amenajari exterioare

  Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

  Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport

 • Numar proiect:23/2011 Faza de proiectare: ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE

  EVALUARE ESTIMATIVA nivel de pret: august.2017

  ( lei, fara TVA )

  OBIECTUL NR 1.1: REABILITARE RETEA APA STR. AUREL VLAICU Categoria: Retea alimentare cu apa

  Nr. crt. Denumire U.M. Cant. PU Valoare I_TERASAMENTE

  1 Sapatura cu excavatorul 100mc 7,47 250 1.866 2 Sapatura manuala pamant mc 320 44 14.078 3 Sapatura manuala in gropi mc 11 65 723 4 Umplutura pamant mc 842 9 7.579 5 Compactare cu maiul mecanic 100mc 8,4 115 968 6 Strat de nisip pentru pozare conducte mc 213 55 11.732 7 Parapete de protectie ml 1.422 3 4.266 8 Transportul pamantului excedentar la 15 km to 404 20 8.079

  TOTAL 49.291 II_CONSTRUCTII

  1 Camine de vane, complet echipate buc 3 6.500 19.500 TOTAL 19.500

  III_HIDRAULICE 1 Teava PEHD PE 100 Pn 10 at. D=110 mm ml 255 47 11.985 2 Teava PEHD PE 100 Pn 10 at. D=250 mm ml 296 160 47.360 3 Teava PEHD PE 100 Pn 10 at. D=400 mm ml 160 400 64.000 4 Piese de legaturaPE 100 (10% val.tevilor) lei 12.335 5 Hidrant de incendiu suprateran Dn 80 mm buc 1 2.000 2.000 6 Lucrari nenominalizate 5% lei 6.884

  Total: 144.563 TOTAL ( I+II+III) 213.355

  Intocmit, ing. Adrian Otel