Deviz de Cheltuieli

34
Formularul №1 Investitor–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (Denumirea) Alimentare cu gaz Obiect:–––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––– (Denumirea obiectelor) Lista cu cantităţile de lucrări Deviz – Ofertă Lucrări de construcţie, montare a retelei de gaze. Nr Simbol, norme, cod, resurse Denumirea lucrărilur Cheltuelelor şi resurselor Unitate de măsură Cantitat ea 1 2 3 4 5 I.Lucrari de terasamente 1 TsE04A1 Nivelarea terenului natural cu buldozerul cu tractor pe senile 100 m2 156.49 TsC03A1 Săpătura mecanică cu excavatorul de 0.4 – 0.7 m 2 100m³ 37.62 3 TsAO2A Săpătura manuală de pamînt în spaţii limitate 17.11 4 TsD15B1 Strat de repartitie din 17.11

description

Deviz de cheltuieli la alimentarea cu gaz, caldura si ventilare

Transcript of Deviz de Cheltuieli

Page 1: Deviz de Cheltuieli

Formularul №1

Investitor––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Denumirea)

Alimentare cu gaz

Obiect:–––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––

(Denumirea obiectelor)

Lista cu cantităţile de lucrări

Deviz – Ofertă

Lucrări de construcţie, montare a retelei de gaze.

Nr

Simbol,

norme,

cod, resurse

Denumirea lucrărilur

Cheltuelelor şi resurselor

Unitate de

măsurăCantitatea

1 2 3 4 5

I.Lucrari de terasamente

1 TsE04A1Nivelarea terenului natural cu buldozerul

cu tractor pe senile100 m2 156.49

TsC03A1Săpătura mecanică cu excavatorul de 0.4 –

0.7 m2 100m³ 37.62

3 TsAO2ASăpătura manuală de pamînt în spaţii

limitatem³ 17.11

4 TsD15B1Strat de repartitie din nisip ( umputuri ) cu

granulatia de la 0– 7 mm m³ 17.11

5 TsD01B1Imprastierea cu lopata a pamintului in

straturi de 10-30cmm 3 1731.29

6 TsD02B1

Imprastierea pamintului afinat provenit din

teren categoria I-II ,executata cu buldozerul cu

tractor pa senile (umputuri)

100m3 59.40

II. Lucrari de montare.

Page 2: Deviz de Cheltuieli

1 GA03A1

Teava de otel cu grosimea pertelui de pina la 6

mm , montata in sant cu macaraua cu executie

mecanizata (montarea conductelor)

km 16.39

2 GB01D

Montarea armaturilor de inchidere :

-robinete – 6

-flanse – 2

-mufe - 3

-separatoare – 2

-teu – 3

- cot – 7

-robinet fonta si otel (dispozitiv de inchidere) –

1

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

6

2

3

2

3

7

1

III Lucrari de incercara

1 GC03D

Proba de rezistenta si regim executata cu aer

cu motocompresore , pentru controlul

etansietatii imbinarilor si armaturilor la

conductele de otel

km 16.36

IV Lucrari de izolatii

1 Iz02A

Izolatie anticoroziva executata manual pe

traseu la tevi de otel cu protectie

exterioara din impislitura din fibre de

sticla la conducte montate in pamint

manual

m2 1111.39

V. Lucrari de finisaj

1 CN23AVopsitorii de calitate superioara la

instalatiile functionale (radiatoare, etc.)m.l 21.32

Aprobat:

L.Ş L.Ş

Ofertant:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Învestitor:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Page 3: Deviz de Cheltuieli

(Funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Întocmit:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 4: Deviz de Cheltuieli

Formularul №2

Investitor :––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Denumirea obiectelor)

Alimentare cu gaz

Obiect:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Denumirea obiectelor)

Borderou de resurse

Alimentare cu gaz

Lucrări de montare , costructie , retele de gaze.

Nr.

Simbol,norme,

cod,

resurse

Denumirea lucrărilur

Cheltuelelor şi

resurselor

u.m

Cantitatea

Pe u/m

Comform

datelor

din proiect

1 2 3 4 5 6

I Lucrari de terasament

1TsE04A1

-Nivelarea terenului

natural cu buldozerul

cu tractor pe senile

-Buldozer pe senile

100 m2

ore0.125

156.49

19.56

2 TsC03A1

-Sapatura mecanica cu

excavatorul de 0.4-

0.7m3

-Excavatorul pe senile

cu motor termic de 0.4-

0.7m3 cu o cupa

100m3

ore 1.75

37.62

65.84

Page 5: Deviz de Cheltuieli

3 TsA02A

-Săpătură manuală de

pămint in spatii

limitate

-Muncitorii necalificati

(f/c)

m3

ore 0.75

17.11

12.83

4 TsD15B1

-Strat de repartitie din

nisip cu granulatie de

0-7mm

-Apa industriala in

cisterne pentru lucrari

de terasament

-Nisip sortat nespalat

de riu, lacuri 0.0-0.7

mm

-Muncitor

necalificat(f/c)

-Pavator( cat.I )

-Placa vibratoare cu

greutatea de 0.7tf. , cu

motor cu ardere interna

mai mic de 10cp.

m3

m3

m3

ore

ore

ore

0.1

1.2

0.18

1.04

0.05

17.11

1.71

20.53

3.08

17.79

0.86

5 TSD01B1

-Imprastierea cu lopata

a pamintului afinat in

straturi de 10-30 cm

-Muncitorul

necalificat(f/c)

m3

ore 0.31

1731.29

536.70

6 TsD02B1

-Imprastierea

pamintului afinat cu

buldozerul pe senile

-Buldozer pe senile 61-

80 cp.

10m3

ore 0.84

59.40

49.90

II Lucrari de montare

1 GA03A1 -Teava de otel cu

grosimea peretelui de 6

km 16.39

Page 6: Deviz de Cheltuieli

mm, montata in spatiu cu

macaraua

-Teava de otel cu

dimensiunile de 6 mm

-Sudor ( cat. III )

-Topitor de bitum

km

ore

ore

1.003

0.25

1.2

16.44

4.10

19.70

2 GB01D

-Montarea armaturilor de

inchidere:

-robinete

-flanse

-mufe

-separatoare

-teu

-cot

-robinet fonta otel

( dispozitiv de inchidere )

-lacatus mantator

agregate electrice ( cat .IV

)

buc

buc

buc

buc

buc

buc

ore

6

2

3

2

3

7

1

2.55

24

61.20

III. Lucrari de incercare

1 GC03D

-Proba de rezistenta la

conductele de otel

-Lcatus montator

agregate (cat. IV )

-Motocompresor

mobil de inalta pesiune

8-15 m3/min

km

ore

ore

0.64

0.052

16.36

10.47

0.85

IV. Lucrari de izolatie

-Izolatia anticoroziva la

conductele executate manual m2 1111.39

Page 7: Deviz de Cheltuieli

1 Iz02A -Bitum pentru protectia

conductei metalice ingropate in

strat suport de pamint la

adincimea de 70 cm

-Topitor de bitum tractat 500-

1000l

kg

ore

0.104

0.15

115.58

166.71

V. Lucrari de finisare

1 CN23A -Vopsitorii de calitate

superioara pe coducte ,

radiatoare

-Vopsea pe baza de ulei

-Zugrav , vopsitor (cat. IV )

m.l

kg

ore

0.017

0.13

21.32

0.36

2.77

Întocmit:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 8: Deviz de Cheltuieli

Formularul №4

Lista de preţuri pentru resursele materiale de muncă

a) Manopera

Nr.

crit

Denumirea profesiei Unitate de

măsură

Salariul mediu

orar lei/h-om

Informaţie preţuri

1 2 3 4 5

1 Muncitor necalificat ore 23.82 S.A. Monolit

2 Muncitor necalificat ore 23.82 S.A. Monolit

3 Pavator (cat. I ) ore 23.82 S.A. Monolit

4 Muncitor necalificat ore 23.82 S.A. Monolit

5 Sudor ( cat. III ) ore 23.82 S.A. Monolit

6 Lacatus montator agregate energetice ( cat. IV )

ore 23.82 S.A. Monolit

7 Lacatus montator agregate energetice (cat. IV )

ore 23.82 S.A. Monolit

8 Zugrav vopsitor (cat. IV ) ore 23.82 S.A. Monolit

b) Funcţionarea utilajului de construcţii

Nr.Crit

Denumirea utilajului Unitate de măsură

Salariul mediu orar lei/h-om

Informaţie preţuri

1 2 3 4 5

Page 9: Deviz de Cheltuieli

1 Buldozer pe şenile ore 450 S.A. Monolit2 Excavator pe şenile cu motor

termic de 0,4-0,7ore 500 S.A. Monolit

3 Placa vibratoare cu greutatea de 0.7 t.f

ore 20 S.A. Monolit

4 Topitor de bitum ore 220.53 S.A. Monolit5 Motocopresor mobil de inalta

presiune 8-15 m3/minore 250 S.A. Monolit

6 Macara lansator de conducte ore 350 S.A. Monolit7 Grup termic de sudura ore 155.87 S.A. Monolit

c) Materiale de constructii

Nr

Denumirea materialului u/m

Preţ de

achiziţii

fără

(TVA)

Cheltue-

li de

transpor

t

Cheltueli

de

achiziţii

de

depozitare

Valoarea

de deviz

Informa

ţie de

preţuri

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Apa industriala m3 23.63 23.63 Apa Canal

2 Nisip sortat m3 187.00 18.7 4.11 209.81 S.A. Monolit

3 Teava de otel cu

grosimea de 6 mm

m 32.00 3.2 0.70 35.9 S.A. Monolit

4 Armaturi de inchidere:

-robinet – 6

-flanse – 6

-mufe – 12

-cot – 5

-separatoare – 1

-teu – 4

-robinet fonta de otel 1

-dispozitiv de inchidere

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

252

55

12

27

30

45

38

57

25.2

5.5

1.2

2.7

3.0

4.5

3.8

5.7

5.55

1.21

0.26

0.59

0.66

0.99

0.83

1.25

282.75

61.71

13.46

30.29333.66

50.49

42.63

63.95

S.A.

Monolit

Page 10: Deviz de Cheltuieli

5Bitum b-30

m3 1395.65 139.5 30.70 1565.8 S.A.

Monolit

6Vopsea

kg 75 7.5 1.65 84.15 S.A.

Monolit

Întocmit:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 11: Deviz de Cheltuieli

Formularul №3

Deviz local

Investitor––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Denumirea)

Alimentare cu gaz

Obiect:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Denumirea obiectelor)

Lucrări de construcţie-montare a retelei de gaze

(Denumirea lucrărilor)

Valoarea de deviz:––––––––––––––––––––––––––––––––– (lei)

Nr.

Simbol,

norme,

cod,

resurse

Denumirea lucrărilor Cheltuielelor

şi resurseloru.m

Cantitatea

conform

datelor din

proiect.

Valoarea de deviz (lei)

Pe u/m Total

1 2 3 4 5 6 7

Lucrari de terasamente

TsE04A1

Nivelarea terenului natural cu

buldozerul pe tractor pe senile

Buldozer pe senile

100m2

ore

156.49

19.56 450.00 8802

2 TsC03A1 Săpătura mecanică cu 100m3 37.62

Page 12: Deviz de Cheltuieli

excavatorul 0.4-0.7m3

Excavator pe senile cu motor

cu termic 0.4-0.7 m3 cu o cupaore 65.84 500.00 32920

3TsA02A

Săpătură manuală in spatii

limitate

Muncitor necalificat

( cat. II )

m3

ore

17.11

12.83 23.82 305.61

4TsD15B1

Strat de repartitie de nisip

Apa industriala pentru lucrari

de terasament

Nisip sortat nespalat de riu,

lacuri

Muncitor necalificat

( cat II )

Pavator (cat III )

Placa vibratoare cu greutatea

de 0.7 t.f. cu motor cu ardere

interna mai mica de 10 cp.

m3

m3

m3

ore

ore

ore

17.11

1.71

20.53

3.08

17.79

0.86

23.63

187

23.82

23.82

20

40.41

3839.11

73.37

432.76

17.2

5 TSD01B1

Imprastierea cu lopata a

pamintului afinat in strat de 10-

30 cm

Muncitor necalificat

m3

ore

1731.29

536.70 23.82 12784.19

6 TsD02B1

Imprastierea pamintului … cu

bulldozer pe senile

Bulldozer pe senile 61-80 cp

100m

ore

59.40

49.90 450 22455

II. Lucrari de montare

1 GA03A1 Teva de otel cu grosimea

peretelui de 6 mm montata in

spatiu cu macaraua

Teva de otel

Sudor de categoria III.

m

m

ore

16.39

16.44

4.10

32

23.82

526.08

97.66

Page 13: Deviz de Cheltuieli

Topitor de nitum ore 19.70 23.82 469.25

2 GB01D

Montarea armaturilor de inchidere

-robinete

-flanse

-mufe

-cot

-separatoare

-teu

-robinet fonta si otel (dispozitiv de

inchidere)

-lacatus montator agregate

energetice ( cat IV.)

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

ore

24

4

3

3

1

2

5

1

61.20

36

27.5

4

6.75

30

22.5

38

23.82

144

82.50

12

6.75

60

112.5

38

1457.78

III. Lucrari de incercare

1 GC03D

Proba de rezistenta la

conductele de otel

Lacatus montator de agregate

energetice (cat.IV)

Motocompresor mobil de

inalta presiune de 8- 15m

km

ore

ore

16.36

10.47

0.85

23.82

250

249.39

212.50

IV. Lucrari de izolatii

1 IzL02A

Izolatie anticoroziva la

conducte montate in pamint

manual

Bitum pentru protejarea

conductei metalice in strat la

adincimea de 70 cm

Topitor de bitum tractat 5000-

1000 l

m2

kg

ore

1111.39

115.58

166.71

139.5

220.53

16123.41

36764.56

V. Lucrari de finisare

1 CN23A Vopsitorii de calitate m.l 21.32

Page 14: Deviz de Cheltuieli

243022610003

7141020013340

superioara pe conducte

Vopsea pe baza de ulei

Zugrav vopsitor de (cat.IV )

kg

ore

0.36

2.77

75

23.82

27

65.98

Întocmit:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Page 15: Deviz de Cheltuieli

Formularul №5

Investitor––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Denumirea)

Alimentare cu căldură

Obiect:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Denumirea obiectelor)

Catalog de preţuri unitare pentru obiect:

Alimentarea cu gaz

Nr.

Simbol,

norme,

cod,

resurse

Denumirea lucrărilur

Cheltuielelor şi

resurselor

u.m

Cantitatea

conform

datelor din

proiect

Valoarea de deviz (lei)

Pe u/m Total

1 2 3 4 5 6 7

I.Lucrari de terasamente

1 TsE04A1

Nivalarea terenului

natural cu

buldozerul pe

tractor pe senile

Buldozer pe senile

100m2

ore 0.125

450.00

56 . 25(−)

56.25

2

TsC03A1

Săpătura mecanică

cu excavatorul 0.4-

0.7m3

100 m3875(−)

Excavator pe senile

cu motor termic

ore 1,75 500.00 875

Page 16: Deviz de Cheltuieli

0.4-0.7m3 cu o cupa

3TsA02A

Săpătură manuală

de pămint în spaţii

limitate

m3 0.75 23.8217 . 86(17 . 86)

Muncitor

necalificat (cat.III)ore 0,75 23.82 17.86

4TsD15B1

Strat de repartitie

de nisip

Apa industriala in

cisterne pentru

lucrari de

terasament

Nisip sortat,

nespalat de riu, lac

Placa vibratoare

cu greutatea 0.7 t.f

cu motor intern mai

mic de 10 c.p.

m3

m3

m3

ore

0.1

1.2

0.05

23.63

187

20

256 . 85(29 . 09)

2.36

224.4

1

Muncitor

necalificat(cat II)

Pavator ( cat III )

ore

ore

0,18

1.04

23.82

23.82

4.28

24.81

5 TsD01B

Imprastierea cu

lopata a pamintului

afinat in strat 10-30

cm

Muncitor

necalificat

m3

ore 0.31 23.82

7 . 38(7 . 38)

7.38

6 TsD02B1 Imprastierea

pamintului afinat 100m3

378(−)

Page 17: Deviz de Cheltuieli

… cu bulldozer pe

senile

Bulldozer pe senile

61-80 cp.

ore0.84 450.00

378

II.Lucrari de montare

1 GB01D

Montare

armaturilor de

inchidere:

-robinet

-flanse

-mufe

-coturi

-separator

-teu

-robinet fonta si

otel (dispozitiv de

inchidere)

-lacatus montator

de agregate

energetice(cat.IV)

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

ore

7

2

3

4

1

2

1

2.55

36

27.5

4.00

6.75

30

22.15

38

23.82

252.00

55

12

10.75

30

44.3

38

60.74

2 GA03A1

Teva de otel cu

grosimea peretelui 6

mm montata cu

macaraua

Teava de otel

Sudor (cat.III )

Topitor de bitum

m

m

ore

ore

1.003

0.5

1.2

32.00

23.82

23.82

72 .58(11. 91)

32.09

11.91

28.58

III. Lucrari de incercare

1 GC03D Proba de rezistenta la

conductele de otel

Lacatus mntator

aggregate enrgetice

m

28 . 24(15 .24 )

Page 18: Deviz de Cheltuieli

(cat. IV)

Motocompresor

mobil de inalta

presiune 8-15

m3/min.

ore

ore

0.64

0.052

23.82

250.00

15.24

13.00

IV. Lucrari de izolatii

1 GC03D

Izolatie anticoroziva

la conductele montate

in pamint manual

Bitum pentru

protejarea conductei

metalice ingropata in

strat support in

pamint 70 cm

Topitor de bitum

tractat 500-1000 l

m2

kg

ore

0.104

0.15

139.5

220.53

47 . 57(−)

14.50

33.07

V.Lucrari de finisare

1

CN23A

243022610003

7141020013340

Vopsitorii de

calitate superioara

pe conducte

Vopsea pe baza de

ulei

Zugrav vopsitor

(cat.IV)

m.l

kg

ore

0.017

0.130

75

23.82

1.27

3.09

Aprobat:

L.Ş L.Ş

Page 19: Deviz de Cheltuieli

Ofertant:(Functia, semnatura, numele, prenumele ) Investitor:

(Functia, semnatura, numele, prenumele )

Întocmit:(Functia, semnatura, numele, prenumele ) Verificat:

(Functia, semnatura, numele, prenumele )

Formularul №6

Investitor––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Denumirea)

Alimentare cu gaz

Obiect:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Denumirea obiectelor)

Catalog de preţuri unitare pentru obiect:

Alimentarea cu gaz

Nr Simbol, norme,

cod, resurse

Denumirea lucrărilur

Cheltuielelor şi resurselor

u.m Valoarea, lei

pe u/m

(inclusiv

salariu)

1 2 3 4 5

I.Lucrari de terasament

1 TsE04A1 Nivelarea terenului natural cu buldozerul pe 100m2

Page 20: Deviz de Cheltuieli

senile pe tractor pe senile

2

TsC03A1

Sapatura mecanica cu excavatorul 0.4-0.7m3

100m³ 875(−)

3

TsA02A1

Săpătura manuala in spatii de pamint

limitate m³ 17 . 86(17 . 86)

4

TsD15B1 Strat de repartitie de nisip m³

256 . 85(29 . 09)

5 TsD01B1 Imprastierea cu lopata a pamintului afinat in

strat de 10-30 cm

m 3 7 . 38(7 . 38)

6 TsD02B1 Imprastierea pamintului afinat … cu buldozerul

pe senile de 61-80 c.p.

100 m3 378(−)

II.Lucrari de montare

1

GA03A1

Teava de otel cu grosimea peretelui 6 mm montat

in spatiu cu macaraua

m

72 .58(11. 91)

2 B01D

Montarea armaturilor de inchidere

buc 502 .7(60 .74 )

III.Lucrari de incercare

1 GC03D Proba de rezistenta la conductele de

otel

m

IV.Lucrari de izolatie

1 IzL02A Izolatie anticoraziva la conductale

montate in pamint manual

m2 47 . 57(−)

V.Lucrari de finisare

1 CN23A Vopsitorii de calitate superioara pe

conducte

m.l

Aprobat:

L.Ş L.Ş

Page 21: Deviz de Cheltuieli

Ofertant:(Functia, semnatura, numele, prenumele ) Investitor:

(Functia, semnatura, numele, prenumele )

Întocmit:(Functia, semnatura, numele, prenumele ) Verificat:

(Functia, semnatura, numele, prenumele )

Page 22: Deviz de Cheltuieli

Formularul №7

Investitor––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Denumirea)

Alimentare cu gaz

Obiect:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Denumirea obiectelor)

Deviz local

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(denumirea obiectului)

Întocmit în preţuri curente trimestru II 2012

Nr.

Simbol,

norme,

cod,

resurse

Denumirea lucrărilor

Cheltuielelor şi resurselor

u.m

Cantit-atea

conform

datelor din

proiect

Valoarea de deviz (lei)

Pe u/m

(inclusiv

salariu)

Total

(inclusiv

salariu)

1 2 3 4 5 6 7

I.Lucrari de terasament

1TsE04A1

Nivalarea terenului natural cu

buldozerul pe tractor pe

senile100m²

132.6 56 . 25(−)

7458 .75(−)

2 TsC03A1

Săpătura mecanică cu

excavatorul cu 0.4-0.7 m3 100m³37.9 875

(−)33162 .5

(−)

3 TsAO2A

Săpătura manuală de pamînt

în spatii limitate m³ 4.32 17 . 86(17 . 86)

77 . 15(77 .15 )

Page 23: Deviz de Cheltuieli

4 TsD15B1 Strat de repartitie de nisip m³ 4.32 256 . 85(29 . 09)

1109. 59(125 .66 )

5

TsD01B1 Imprastierea cu lopata a

pamintului in strat de 11 – 30

cmm 3

1190.30 7 . 38(7 . 38)

8784 .41(8784 . 41 )

6 TsD02B1 Imprastierea pamintului afinat

… cu buldozerul pe senile de 61

– 80 c.p.

100m3 39.4 378(−)

14893 .2(−)

II. Lucrari de montare

1 GA03A1

Teava de otel cu grosimea

peretelui de 6 mm motat in

spatiu cu macaraua

m 7360

72 .58(11. 91)

534188 . 8(87657 . 6 )

2 B01D

Montarea armaturilor de

inchidere buc. 20 502 .7(60 .74 )

10054(1214 . 8 )

III.Lucrari de incercare

1 GC03D Proba de rezistenta la conductele

din otel m 7360 28 . 24(15 .24 )

207846 . 4(112166. 4 )

IV.Lucrari de izolatie

1 IzL02A Izolatie anticoroziva la

conductele in pamint manual

m2 1120 47 . 57(−)

53278 . 4(−)

V.Lucrari de finisaj

1 CN23A Vopsitorii de calitate

superioara pe conducta m.l 32

Total lei 1081117.62

Inclusiv salariu lei 210124.9

Contribuţia la Asigurarea Socială de Stat+ Asistenţa medicală

(23%+3,5%)

lei 55683.09

Total lei 1346925.61

Page 24: Deviz de Cheltuieli

Cheltuieli de regie (14,5%) lei 195304.21

Total cu cheltuieli de regie lei 1542229.82

Benificiu de deviz (6%) lei 92533.78

Total cu benificiu de deviz lei 1634763.6

T.V.A. (20%) lei 326952.72

Total deviz lei 1961716.42

Aprobat:

L.Ş L.Ş

Întocmit:(Functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat:(Functia, semnatura, numele, prenumele )

Nr. crit. Denumirea indicilor U/m Marimea indicilor

1 Lungimea conductei m.l 7360

2 Costul de deviz lei 1961716.42

3 Costul unui metru liniar de

conducta lei/m.l

266.53

4 Manopera ( in cit timp se executa

lucrarile) ore

142.92

5 Productivitetea muncii lei/H-om 51.49

6 Termenul de dare in exploatare

zile

57