Deviz general si deviz pe obiect

Click here to load reader

 • date post

  26-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  546
 • download

  12

Embed Size (px)

description

Template de realizare deviz general si devize pe obiect - HG28/2008

Transcript of Deviz general si deviz pe obiect

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZ GENERALprivind cheltuielile necesare realizarii "Obiectiv de investitie cu fonduri - adresa amplasamentului" in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012Nr. Crt. 1 1.1. 1.2. 1.3. Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajare pt. protectia mediului si aducerea la forma initiala TOTAL CAPITOL 1 Cap. 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor TOTAL CAPITOL 2 Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Studii teren (geotehnic si topografic) Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si inginerie Organizarea procedurilor de achizitie Consultanta Asistenta tehnica TOTAL CAPITOL 3 Cap. 4: Cheltuieli pentru investita de baza 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Constructii si instalatii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 Cap. 5: Alte cheltuieli 5.1. Organizare santier 91.047 41.047 50.000 53.895 29.020 4.146 20.729 0.000 0.000 503.847 648.789 20.056 9.042 11.014 11.872 6.393 0.913 4.566 0.000 0.000 110.989 142.918 21.851 9.851 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 120.923 142.775 112.898 50.898 62.000 53.895 29.020 4.146 20.729 0.000 0.000 624.770 791.564 24.870 11.212 13.658 11.872 6.393 0.913 4.566 0.000 0.000 137.627 174.369 3409.240 277.824 277.824 136.188 277.824 0.000 4378.898 751.000 61.200 61.200 30.000 61.200 0.000 964.600 818.218 66.678 66.678 32.685 66.678 0.000 1050.936 4227.457 344.501 344.501 168.873 344.501 0.000 5429.834 931.240 75.888 75.888 37.200 75.888 0.000 1196.104 1.050 43.408 131.648 0.000 45.396 20.428 241.930 0.231 9.536 29.000 0.000 10.000 4.500 53.267 0.252 10.418 31.596 0.000 10.895 4.903 58.063 1.302 53.825 163.244 0.000 56.291 25.331 299.993 0.287 11.857 35.960 0.000 12.400 5.580 66.084 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrari 2 Cap. 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 417.643 417.643 0.000 0.000 0.000 0.000 92.000 92.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.234 100.234 0.000 0.000 0.000 0.000 517.878 517.878 0.000 0.000 0.000 0.000 114.080 114.080 Valoare (fara TVA) Mii lei 3 Mii euro 4 TVA Mii lei 5 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei 6 Mii euro 7

5.1.1. Lucrari de constructii [procent 1% x (1.2. + 1.3. + 2 + 4.1. + 4.2.)] 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 5.2.1.1. [0.70% x (C+M)] Cota aferenta ISC pt controlul statului in amenajarea teritoriului, 5.2.1.2. urbanism si pt autor. lucrarilor de constructii [0.10% x (C+M)] 5.2.1.3. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor [0.50% x (C+M)] 5.2.2. Comision pentru obtinerea finantarii necesare 5.2.3. Costul creditului 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute [procent max. 10% x (1.2. + 1.3. + 2 + 3 + 4)] TOTAL CAPITOL 5 Cap. 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, tehnice si predarea la beneficiar 6.1. 6.2. Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C+M (C+M = 1.2 + 1.3 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

0.000 0.000 0.000 5687.261 4145.753

0.000 0.000 0.000 1252.785 913.242

0.000 0.000 0.000 1352.008 994.981

0.000 0.000 0.000 7039.268 5140.734

0.000 0.000 0.000 1550.636 1132.420

Intocmit, S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar, S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZ CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului alimentare apa si canalizare menajera, energie electrica si drumuri de accesin mii lei / mii euro la cursulNr. Crt. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Alimentare cu apa Canalizare Alimentare cu gaze naturale Alimentare cu agent termic Alimentare cu energie electrica Telecomunicatii (telefoni, radio-TV, etc.) Alte tipuri de retele exterioare Drumuri de acces si imprejmuiri, din care: 8.1. Drumuri, alei, parcari 8.2. Imprejmuire 9 10 Cai ferate industriale Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati TOTAL - CAPITOLUL 2 Specificatie 2

4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012Valoare (fara TVA) Mii lei 3 45.396 45.396 22.698 45.396 22.698 13.619 9.079 204.282 181.584 22.698 0.000 9.079 417.643 Mii euro 4 10.000 10.000 5.000 10.000 5.000 3.000 2.000 45.000 40.000 5.000 0.000 2.000 92.000 TVA Mii lei 5 10.895 10.895 5.448 10.895 5.448 3.269 2.179 49.028 43.580 5.448 0.000 2.179 100.234 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei 6 56.291 56.291 28.146 56.291 28.146 16.887 11.258 253.310 225.164 28.146 0.000 11.258 517.878 Mii euro 7 12.400 12.400 6.200 12.400 6.200 3.720 2.480 55.800 49.600 6.200 0.000 2.480 114.080

Intocmit, S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar, S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZ FINANCIAR - CAPITOLUL 3privind cheltuielile necesare realizarii "Obiectiv de investitie cu fonduri - adresa amplasamentului" in mii lei / mii euro la cursul 4.5396 lei / euro din data de 10.08.2012Nr. Crt. 1 3.1. 3.2. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrari 2 Cap. 3: Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica: Studii teren (geotehnic si topografic) Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.2.1. Obtinerea / prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 3.2.2. Obtinerea / prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol [1.00% x Lucrari C.M. prevazute] 3.2.3. Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc. 3.2.4. Obtinere aviz sanitar, sanitar veterinar si fitosanitar 3.2.5. Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 3.2.6. Intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara 3.2.7. Obtinerea avizului PSI 3.2.8. Obtinerea acordului de mediu 3.2.9. Alte avize 3.3. Proiectare si inginerie 3.3.1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care: 3.3.1.a. Studiu de prefezabilitate 3.3.1.b. Studiu de fezabilitate 3.3.1.c. Elaborarea proiectului tehnic 3.3.1.d. Elaborarea detaliilor de executie 3.3.1.e. Verificarea de specialitate a proiectului 3.3.1.f. Elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 3.3.2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectului de investitii 3.3.3. Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.) 3.3.4. Cheltuieli pentru efectuarea auditului energetic 3.4. 3.5. Organizarea procedurilor de achizitie Cheltuieli pentru consultanta - total, din care 3.5.1. Plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare 3.5.2. Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie 3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 3.6.1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii 3.6.2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii TOTAL CAPITOL 3 1.050 43.408 0.100 41.458 0.231 9.536 0.022 9.132 0.252 10.418 0.024 9.950 1.302 53.825 0.124 51.407 0.287 11.857 0.027 11.324 Valoare (fara TVA) Mii lei 3 Mii euro 4 TVA Mii lei 5 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei 6 Mii euro 7

0.100 0.250 0.000 0.000 0.000 0.500 1.000 131.648 118.030 13.619 31.777 45.396 22.698 4.540 0.000 9.079

0.022 0.029 0.000 0.000 0.000 0.110 0.220 29.000 26.000 3.000 7.000 10.000 5.000 1.000 0.000 2.000

0.024 0.060 0.000 0.000 0.000 0.120 0.240 31.596 28.327 3.269 7.627 10.895 5.448 1.090 0.000 2.179

0.124 0.310 0.000 0.000 0.000 0.620 1.240 163.244 146.357 16.887 39.404 56.291 28.146 5.629 0.000 11.258

0.027 0.068 0.000 0.000 0.000 0.137 0.273 35.960 32.240 3.720 8.680 12.400 6.200 1.240 0.000 2.480

4.540 0.000 0.000 45.396 31.777

1.000 0.000 0.000 10.000 7.000

1.090 0.000 0.000 10.895 7.627

5.629 0.000 0.000 56.291 39.404

1.240 0.000 0.000 12.400 8.680

13.619 20.428 6.809

3.000 4.500 1.500

3.269 4.903 1.634

16.887 25.331 8.444

3.720 5.580 1.860

13.619

3.000

3.269

16.887

3.720

241.930

53.267

58.063

299.993

66.084

Intocmit, S.C. SABIMO PROIECT S.R.L.

Beneficiar, S.C. FIRMA BENEFICIAR S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. MK3, et. 1, ap. 4,Constanta Fax.0241657545; Tel.0241619712; 0744624444; 0728157867; [email protected] J13/972/2005 RO 17414414

DEVIZUL OBIECTULUI DENUMIRE OBIECT DE INVESTITIE 1in mii lei / mii euro la cursulNr. Crt. 1 I. 1 2 3 4 5 6 7 8 II. 1 III. 1 2 3 LUCRARI DE CONSTRUCTII Terasamente si infrastructura Constructii - rezistenta si arhitectura Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare, PSI, radio-TV, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL CAPITOL I MONTAJ Mont