Demeter Rcz, un personaj din secolul 18 total necunoscut

download Demeter Rcz, un personaj din secolul 18 total necunoscut

of 12

 • date post

  07-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Demeter Rcz, un personaj din secolul 18 total necunoscut

 • IAnul XIII Nr. 645 Duminic[ 12 iulie 2015

  Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

  S`n`tate Frumuse]e&Colec\iile sezonului cald 2015 sunt dedicate b[rba\ilor curajo;i

  Pepenele verde con\ine ap[ cu propriet[\imiraculoase la fel ca apa de izvor

  PAGINA 7PAGINA 5

  ~n lucrarea cu titlul EconomicNationalizing in the Ethnic Bor-derlands of Hungary and Roma-nia, Inclusion, Exclusion and An-nihilation in Szatmar/ Satu Mare1867-1944 istoricul sus\ine c[maghiarizarea minoritilor nUngaria dualist, romnizareaeconomiei n perioada interbe-lic i remaghiarizarea econo-miei n timpul celui de al DoileaRzboi Mondial au dus la insta-bilitate politic[ ;i la sc[dereaeconomiei.

  Demeter Racz sau Dumitru Ra\, a fost descendentul unuinobil rom]n originar din Bihor. Familia Racz a f[cut avere dinnego\. Averea familiei Racz avea s[ se rotunjeasc[ dup[ ce DemeterRacz a devenit administratorul domeniului Karolyi. Legendelespun c[ ar fi ajuns la el o comoar[ ce ar fi apar\inut lui Petru celMare. Cert este c[ Demeter Racz a ctitorit o serie de bisericirom]ne;ti, la Carei, Vezendiu, Munkacevo. S-a c[s[torit cu soraso\iei grofului Ferenc Karolyi.

  Gest care l-a costat alungarea de pe domeniul Karolyi. Era elnobil, dar nu de rangul grofilor. Personajul devine ;i mai interesantdup[ ce `i moare so\ia. Este rechemat la Carei. De data aceastaapare o alt[ legend[. Devenind confidentul contesei Josefa Ha-runckern so\ia contelui Antal Karolyi, au `nceput s[ circule zvo-nuri despre o presupus[ idil[ `ntre cei doi. S-au p[strat scrisoridin cuprinsul c[rora reiese c[ au fost foarte apropia\i. A `nso\it-o pe contes[ n c[l[toriile ei la Budapesta ;i Viena. Faptul c[ timp

  de 10 ani dup[ c[s[toria cu Antal Karolyi nu a avut copii, a dusla specula\iile privind na;terea urm[torului grof Josef Karolyi. Afost acesta fiul lui Demeter Racz? Nu se va ;ti cu certitudine ni-ciodat[. Dac[ ar dori cineva s[ afle dac[ n arborele genealogic alfamiliei grof Karolyi curge ;i s]nge rom]nesc, dup[ presupusapoveste de dragoste dintre valahul Demeter Racz ;i contesa JosefaHaruckern are la `ndem]n[ ADN-urile celor doi. Demeter Raczeste `nmorm]ntat `n m[n[stirea Muncaci, iar contesa Josefa ;ifiul ei Josef, `n cripta familiei de la C[pleni. Istoria este plin[ demistere.

  Demeter Racz s-a ocupat ;i de prima tipografie din comitata con\ilor Karolyi. Prin prisma acestei preocup[ri, ca unul dintrectitorii unor biserici rom]ne;ti de rit greco-catalic, descoperim`n Demeter Racz unul dintre personajele cele mai interesante dinsecolul 18 care ;i-a pus amprenta pe istoria meleagurilor s[tm[re-ne.

  Demeter Rcz, un personaj dinsecolul 18 total necunoscut

  O copie a portretului lui Demeter Rcz se afl[ `n expozi\ia de la Castelul Karolyi din Carei Josef Krolyi

  PAGINA 8

  Dieta cu ap[ cald[ ;i beneficiile sale

  Anders Blomqvist,un suedez

  pasionat de istoria S[tmarului

  ~n ziarul Satu Mare, num[rul 61de duminic[ 30 iulie 1922 la pagina2 citim articolul semnat de AntonDavidescu cu titlul Dl Groza ;i dlOctavian Goga `n Satu Mare.Red[m mai jos c]teva fragmente