Definirea obiectivelor de invatare

of 19 /19
Definirea Definirea obiectivelor obiectivelor “Ce ar trebui sa poata face participantul la sfârşitul pregătirii?”

Embed Size (px)

description

Definirea obiectivelor de invatare pentru cursurile de formare

Transcript of Definirea obiectivelor de invatare

Page 1: Definirea obiectivelor de invatare

Definirea Definirea obiectivelorobiectivelor

“Ce ar trebui sa poata face participantul la sfârşitul pregătirii?”

Page 2: Definirea obiectivelor de invatare

Operationalizarea obiectivelor procesului de invatamant se bazeaza pe urmatoarele actiuni:a) Deducerea obiectivelor concrete

din obiective cu grad mai mare de generalitate;

b) Adaptarea obiectivelor deduse la conditiile concrete de realizare a procesului de invatamant

Page 3: Definirea obiectivelor de invatare
Page 4: Definirea obiectivelor de invatare

Obiective de formare profesionala (terminale) - indică ceea ce participantul va fi capabil să facă în timpul activităţii dupa ce a urmat un stagiu de pregătire

Ex: participantul va putea repara o pană de motor de Dacia Logan în atelierul de reparaţii unde îşi desfăşoară activitatea

Page 5: Definirea obiectivelor de invatare

Obiective pedagogice propriu-zise

- indică detaliat aptitudini pe care participantul le va dobândi în timpul ciclului de formare profesională şi prezintă ceea ce acesta va fi capabil să facă în timpul pregătirii

Ex: participantul va putea…◦să numească diferite elemente ale

motorului;◦să enumere zece cauze pentru pană; ◦să demonteze şi să remonteze un motor…

Page 6: Definirea obiectivelor de invatare

3 familii de obiective3 familii de obiective

Page 7: Definirea obiectivelor de invatare

Obiective cognitiveObiective cognitive

Pun accent pe cunoştinţele participanţilor şi modul în care aceştia le utilizează

Cunoştinţele nu constau numai în a-si amintii informaţiici şi în:a înţelege şi a interpreta o

situaţie;a rezolva o problemă pusă

Page 8: Definirea obiectivelor de invatare

Obiective psihomotoriiObiective psihomotoriise referă la abilitatea fizică, la

dexteritatea în manipularea obiectelor

Exista o progresie:◦a imita un gest;◦a manipula elemente;◦a controla deprinderi cu precizie si a

le coordona;◦a dobandi automatisme

Page 9: Definirea obiectivelor de invatare

Obiective afectiveObiective afectivepun în joc atitudinile, sentimentele

participantului, valorile pe care acesta le ia în considerare

Ierarhie in comportamente:◦A fi receptiv si atent la un fenomen, la

o stimulare;◦A reactiona in mod activ si

corespunzator in fata unei situatii, a raspunde la o stimulare;

◦A dobandi o convingere, a interioriza valori care sa inspire modul de a actiona

Page 10: Definirea obiectivelor de invatare

Exemplu pentru “Stagiu de Exemplu pentru “Stagiu de formare in domeniul formare in domeniul protectiei muncii”protectiei muncii”

Instructorul formator sensibilizeaza cursantii in problema accidentelor de munca pentru ca acestia sa fie interesati de subiect si receptivi;

Instructorul formator antreneaza cursantii pentru ca acestia sa dobandeasca unele reflexe si sa aplice sistematic normativele in unele situatii

Instructorul formator incita cursantii sa adere la anumite principii pentru ca acestia sa aiba initiativa in domeniul prevenirii accidentelor

Page 11: Definirea obiectivelor de invatare

Formularea obiectivelorFormularea obiectivelorO formulare adecvata trebuie sa

cuprinda:o actiune care va fi realizata de

participant (prezentata in termeni de comportament);

conditiile in care trebuie sa se manifeste performanta;

criteriile de performanta pentru a aprecia rezultatele acceptabile.

“Fiind data macheta unui motor (conditie), participantul trebuie sa fie capabil sa identifice si sa numeasca (actiune) cel putin zece dintre elementele urmatoare… (criteriu)

Page 12: Definirea obiectivelor de invatare

1. Descrierea actiunii1. Descrierea actiuniiSe descrie comportamentul final, nu

procesul de pregatire (cursantii vor lucra in subgrupe si vor exersa pentru…)

Se descrie comportamentu cursantului, nu al formatorului (instructorul –formator va instrui cursantii pentru…)

Comportamentul trebuie indicat in mod precis, in termeni masurabili (cursantul va fi capabil sa-si aminteasca 5 prevederi de securitate - cursantul va fi capabil sa repete sau sa scrie….)

Page 13: Definirea obiectivelor de invatare

Verbe utilizate pentru a Verbe utilizate pentru a defini obiectivedefini obiective

Page 14: Definirea obiectivelor de invatare

2. Descrierea conditiilor2. Descrierea conditiilorEste necesar sa se indice care

sunt mijloacele, documentele care vor fi disponibile si cat timp va fi alocat pentru operatie

Avantaje:◦Cursantul va sti foarte clar ce trebuie

sa poata face la sfarsitul pregatirii◦Se pot identifica diferentele dintre

conditiile care exista intre situatia de pregatire si situatia concreta de la locul de munca

Page 15: Definirea obiectivelor de invatare

ExempluExemplu

Participantul va fi capabil sa calibreze un osciloscop dupa prescriptiile din manualul de utilizare. El va dispune de un generator de curent, sigurante fuzibile, de un aparat de masurat si de instrumente obisnuite

Page 16: Definirea obiectivelor de invatare

3. Criterii de performanta3. Criterii de performantaIn masura posibilului, obiectivele

trebuie sa cuprinda criterii de performanta care sa precizeze procentul erorilor acceptabile si tolerantele, astfel incat sa nu existe ambiguitati asupra nivelului rezultatului care trebuie atins.

Ex: Fiind data o lista cu 30 elemente chimice, participantul trebuie sa fie capabil sa scrie valentele pentru cel putin 25 dintre acestea

Page 17: Definirea obiectivelor de invatare

ExercitiiExercitiiIdentificati:

1. Descrierea comportamentului2. Conditiile in care se manifesta

performanta3. Criteriile de performanta acceptabile

a)Avand la indemana piesele detasate ale unui mixer electric, participantul va fi capabil sa-l remonteze pentru ca acesta sa functioneze;

b)Sa se numeasca, din memorie, totalitatea pieselor care alcatuiesc un manometru

Page 18: Definirea obiectivelor de invatare

ExercitiiExercitiiIndicati in obiectivele urmatoare

care sunt elementele care lipsesc sau sunt formulate nesatisfacator (comportamentul, conditiile de realizare, criteriul de performanta)

a)Cunoasterea principiului de functionare a motorului cu explozie;

b)Capacitatea de a schimba corect roata unei masini;

c)Capabilitatea de a rezolva o ecuatie de gradul 2.

Page 19: Definirea obiectivelor de invatare

Grila de control a Grila de control a obiectivelorobiectivelor

Grila de control a obiectivelor

Da Nu

Obiectivul este stabilit in termeni de performanta a stagiarului si nu in termeni de activitate a instructorului-formator?

Obiectivul propune numai un rezultat al pregatirii?

Obiectivul cuprinde un termen comportamental precis?

Obiectivul pedagogic cuprinde o conditie de realizare (explicita sau implicita)?

Obiectivul este usor masurabil?