· DECLARATIE DE AVERE Subsemnata ANTONESCU ALINA, având functia de director executiv la U.A.T -...

4

Transcript of  · DECLARATIE DE AVERE Subsemnata ANTONESCU ALINA, având functia de director executiv la U.A.T -...

Page 1:  · DECLARATIE DE AVERE Subsemnata ANTONESCU ALINA, având functia de director executiv la U.A.T - MUNICIPIUL TULCEA, CNI cunoscând prevederile art. 321
Page 2:  · DECLARATIE DE AVERE Subsemnata ANTONESCU ALINA, având functia de director executiv la U.A.T - MUNICIPIUL TULCEA, CNI cunoscând prevederile art. 321
Page 3:  · DECLARATIE DE AVERE Subsemnata ANTONESCU ALINA, având functia de director executiv la U.A.T - MUNICIPIUL TULCEA, CNI cunoscând prevederile art. 321
Page 4:  · DECLARATIE DE AVERE Subsemnata ANTONESCU ALINA, având functia de director executiv la U.A.T - MUNICIPIUL TULCEA, CNI cunoscând prevederile art. 321