Anexa 1 U.A.T. onsiliul Județean ălărași

of 9 /9
Anexa 1 U.A.T. Consiliul Județean Călărași Nr. 10736/05.07.2017 Nr. crt. Tip documentație 2 Zona studiată Titlul 3 Aprobat prin 6 Observații 4 1 2 3 4 5 6 1 U - P.U.Z. Intravilan municipiul Călărași, str. Belșugului, nr. 13A, UTR 3, nr. cadastral 21774 MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI SUBZONA LI DIN UTR3 – STRADA BELȘUGULUI nr. 13B -17 0 În curs de aprobare 2 U - P.U.Z. Intravilan municipiul Călărași, str. Vasile Culica, UTR 124, nr. cadastral 21348 respectiv 23659 LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN MAI MULT DE TREI PARCELE 0 În curs de aprobare 3 U - P.U.Z. Extravilan, T 75, P 4, nr. cadastral 312, comuna Lehliu, județul Călărași EXTINDERE UNITATE AGRICOLĂ DEPOZITARE CEREALE ȘI MATERIAL SEMINCER – EXISTENTĂ, CU SPAȚII DEPOZITARE CEREALE ȘI UTILAJE AGRICOLE 0 În curs de aprobare 4 U - P.U.Z. Intravilan, nr. cadastral 21364, comuna Dragoș Vodă, județul Călărași ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA DRAGOȘ VODĂ 0 În curs de aprobare 5 U - P.U.Z. Extravilan, T 14/1, P 3, nr. cadastral 469, comuna Valea Argovei, județul Călărași CONSTRUIRE UNITATE AGRICOLĂ 0 În curs de aprobare 6 U - P.U.Z. Intravilan, nr. cadastral 20365, comuna Mînăstirea, sat Mînăstirea, jud. Călărași CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL 0 În curs de aprobare 7 U - P.U.Z. Intravilan, cvartal 148, P 1, lot 2, nr. cadastral 24155, sat Ceacu, comuna Cuza Vodă, județul Călărași CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI DE PRODUCȚIE BRICHETE DIN RESTURI VEGETALE 0 În curs de aprobare LISTA DOCUMENTAȚIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM APROBATE Situație actualizată la data 01-30.06.2017

Transcript of Anexa 1 U.A.T. onsiliul Județean ălărași

Anexa 1

U.A.T. Consiliul Județean Călărași

Nr. 10736/05.07.2017

Nr. crt. Tip documentație2 Zona studiată Titlul

3Aprobat prin

6Observații

4

1 2 3 4 5 6

1 U - P.U.Z.

Intravilan municipiul Călărași, str.

Belșugului, nr. 13A, UTR 3, nr.

cadastral 21774

MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI

SUBZONA LI DIN UTR3 – STRADA

BELȘUGULUI nr. 13B -17

0În curs de

aprobare

2 U - P.U.Z.

Intravilan municipiul Călărași, str.

Vasile Culica, UTR 124, nr.

cadastral 21348 respectiv 23659

LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUCȚIA

DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN MAI MULT

DE TREI PARCELE

0În curs de

aprobare

3 U - P.U.Z.

Extravilan, T 75, P 4, nr. cadastral

312, comuna Lehliu, județul

Călărași

EXTINDERE UNITATE AGRICOLĂ

DEPOZITARE CEREALE ȘI MATERIAL

SEMINCER – EXISTENTĂ, CU SPAȚII

DEPOZITARE CEREALE ȘI UTILAJE

AGRICOLE

0În curs de

aprobare

4 U - P.U.Z.

Intravilan, nr. cadastral 21364,

comuna Dragoș Vodă, județul

Călărași

ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI

STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA

DRAGOȘ VODĂ

0În curs de

aprobare

5 U - P.U.Z.

Extravilan, T 14/1, P 3, nr.

cadastral 469, comuna Valea

Argovei, județul Călărași

CONSTRUIRE UNITATE AGRICOLĂ 0În curs de

aprobare

6 U - P.U.Z.

Intravilan, nr. cadastral 20365,

comuna Mînăstirea, sat

Mînăstirea, jud. Călărași

CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL 0În curs de

aprobare

7 U - P.U.Z.

Intravilan, cvartal 148, P 1, lot 2,

nr. cadastral 24155, sat Ceacu,

comuna Cuza Vodă, județul

Călărași

CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI DE

PRODUCȚIE BRICHETE DIN RESTURI

VEGETALE

0În curs de

aprobare

LISTA DOCUMENTAȚIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM APROBATE

Situație actualizată la data 01-30.06.2017

Conducătorul autorității Arhitectul-șef***

administrației publice emitente ing. Constantin MICU

ec. Vasile ILIUȚĂ

Anexa 2

U.A.T. Consiliul Județean Călărași

Nr. 10736/05.07.2017

LISTA ANUNȚURILOR DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

Situație actualizată la data 01-30.06.2017

Nr.

crt.

Autorizație

construire

nr./dată

Lucrările autorizate Adresă imobil

Numele și

prenumele

solicitantului

Adresa de

domiciliu

Nr./data de

înregistrare a

comunicării la

începerea

lucrărilor

Valoarea

estimată

conform A.C.

Observații

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 39/27.06.2017CONSTRUIRE LOCUINȚĂ

PARTER

Comuna

Spanțov, sat

Spanțov, T 9, P

412, 413, 414,

județul Călărași

RADEA VIOREL

Comuna

Spanțov, sat

Spanțov, str.

Muncii, nr. 3A,

județul

Călărași

10397/30.06.2017 47.000,00 LEI

Începere

lucrări la data

de

15.07.2017

2 34/12.5.2017CONSTRUIRE LOCUINȚĂ

PARTER

Comuna Cuza

Vodă, sat

Călărașii Vechi,

Cv. 10, P 340,

județul Călărași

NEAGU GINA și

NEAGU ADRIAN

Municipiul

Călărași, str.

Dunărea, nr. 6,

bl. M14, sc. 1,

et. 4, ap. 112,

județul

Călărași

9493/14.06.2017 64,000.00 lei

Începere

lucrări la data

de

24.06.2017

Conducătorul autorității Arhitectul-șef***

administrației publice emitente ing. Constantin MICU

ec. Vasile ILIUȚĂ

Anexa 3

U.A.T. Consiliul Județean Călărași

Nr. 10736/05.07.2017

LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE SAU PRELUNGITE

Situație actualizată la data 01-30.06.2017

Nr.

crt.

C.U.

Nr./dataScopul pentru care s-a emis C.U.*) Adresa imobilului

Nr. cadastral și nr. carte

funciarăNumele și prenumele solicitanților Adresa solicitantului

Termenul de

valabilitate

C.U.

0 1 2 3 4 5 6 7

1 158/09.06.2017 ELABORARE PUZ - SECȚIE PRELUCRARE LEMN ȘI DEPOZITARE

Extravilanul comunei Valea Argovei,

sat Valea Argovei, T 26/1, P 5, 6, 7, 8,

lot 2, județul Călărași

22918/22918 SC Cul Mar SRL

Comuna Valea Argovei, sat Valea

Argovei, str. Principală, nr. 40, , județul

Călărași

24 luni

2 159/12.06.2017CONSTRUIRE FERMĂ ZOOTEHNICĂ PENTRU CREȘTEREA PUILOR DE

CARNE

Extravilanul comunei Vîlcelele, sat

Vîlcelele, T 66, județul Călărași20044/20044 SC Avivo Farm One SRL

Municipiul Călărași, str. Aleea Policlinicii,

bl. K14, sc. 1, et.3, ap. 65, camera 1,

județul Călărași

12 luni

3 160/13.06.2017 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER

Intravilan, comuna Cuza Vodă, sat

Cuza Vodă, Cv. 30, P 1261, 1262,

județul Călărași

21398/21398 Popia Nicolae AndreiMunicipiul Călărași, str. M.

Kogălniceanu, nr. 29, județul Călărași12 luni

4 161/13.06.2017 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ANEXE

Intravilan, comuna Cuza Vodă, sat

Călărașii Vechi, Cv. 14, P 464, 465,

județul Călărași

21013/21013 Radu Claudia Irina

Municipiul Călărași, str. Belșugului, nr.2,

bl. M18, sc. C, et. 1, ap. 5, județul

Călărași

12 luni

5 162/13.06.2017 DEZMEMBRARE IMOBIL ÎN DOUĂ LOTURI - OPERAȚIUNI NOTARIALE

Intravilan comuna Spanțov, sat

Cetatea Veche, cv. 42, P 637, 638,

639, str. Cerbului, nr. 2, județul

Călărași

21842/21842 Bălan Niculae și Bălan GheorghițăComuna Spanțov, sat Cetatea Veche,

str. Cerbului, nr. 2, județul Călărași6 luni

6 163/13.06.2017MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGAȚII

AFERENTE PLOTULUI SPA KM 64+200

Extravilanul comunei Borcea, județul

Călărași0 OUAI Agrozootehnica Pietroiu

Municipiul București, șos. Chitilei, nr.

215, sector 124 luni

7 164/13.06.2017

MODERNIZARE ȘI RETEHNOLOGIZARE STAȚIE DE PUNERE SUB

PRESIUNE ȘI REȚEA INTERIOARĂ DE IRIGAȚII - PLOTUL SPP 1

BOIANU, DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII BOIANU - STICLEANU,

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI - ETAPA A - II - A

Intravilanul și extravilanul comunei

Ciocănești0 OUAI Bogata SPP 1 Boianu Comuna Grădiștea, județul Călărași 24 luni

8 165/14.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Tămădău Mare,

T 84/1, P1, județul Călărași21326/21326 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

9 166/14.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Ileana, T 104/3,

P9, județul Călărași20031/20031 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

10 167/14.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Ileana, T 100, P4,

județul Călărași22713/22713 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

11 168/15.06.2017

OPERAȚIUNI NOTARIALE PRIVIND CIRCULAȚIA MOBILIARĂ -

DEZMEMBRARE TEREN EXTRAVILAN ÎN 3 LOTURI - T 38/1, P 14, NR.

CADASTRAL 21501

Extravilanul comunei Ulmeni, T 38/1,

P14, județul Călărași21501/21501 Bâșu V. Gheorghe

Comuna Ulmeni, sat Ulmeni, str. Florilor,

nr. 13, județul Călărași 6 luni

12 169/15.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Gurbănești, T 67,

P6, județul Călărași20598/20598 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

13 170/15.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Gurbănești, T

12/1, P1, lot 3, județul Călărași20279/20279 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

14 171/15.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Gurbănești, T

12/1, P1, județul Călărași20290/20290 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

15 172/15.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Gurbănești, T

40/1, P18, județul Călărași20012/20012 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

16 173/15.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Gurbănești, T 67,

P7, județul Călărași20599/20599 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

17 174/15.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Gurbănești, T 62,

P8, județul Călărași39/20597 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

18 175/15.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Gurbănești, T

12/1, P1, lot 4, județul Călărași20291/20291 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

19 176/15.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Gurbănești, T 53,

P33, județul Călărași20600/20600 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

20 177/15.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Gurbănești, T

12/1, P1, lot 5, județul Călărași20285/20285 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

21 178/15.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Gurbănești, T

12/1, P1, județul Călărași20286/20286 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

22 179/15.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Gurbănești, T 49,

P6, județul Călărași20289/20289 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

23 180/15.06.2017 INFORMAREExtravilanul comunei Gurbănești, T

12/1, P1, lot 2, județul Călărași20288/20288 Piraeus Bank România SA

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 29-31, sector 112 luni

24 181/16.06.2017DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, LOCUINȚĂ C1 ȘI ANEXĂ C2 ȘI

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SP+P+1E CU SPAȚIU COMERCIAL

Intravilan, comuna Sohatu, sat

Progresu, T 6, P 16, județul Călărași21081/21081 Stoica Virgil și Marin Constantina

Comuna Brănești, sat Pasărea, str.

Brașov, nr. 17, județul Ilfov12 luni

25 182/16.06.2017 OPERAȚIUNI NOTARIALE - DEZMEMBRAREExtravilanul comunei Jegălia, sat

Iezeru, T 73/1, P 13, județul Călărași23536/23536 Stan Emilia

Comuna Jegălia, sat Iezeru, str. Parcului,

nr. 10, județul Călărași6 luni

26 183/19.06.2017ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE NAVIGAȚIE PE SECTORUL

ROMÂNO - BULGAR AL DUNĂRII

Extravilanul localităților Oltenița și

Chiselet0

Administrația Fluvială a Dunării de Jos

R.A. Galați - AFDJ Galați

Municipiul Galați, str. Portului, nr. 32,

județul Galați24 luni

27 184/19.06.2017EXTINDERE FERMĂ CREȘTERE PUI CARNE, SATUL DICHISENI,

COMUNA DICHISENI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Intravilanul și extravilanul comunei

Dichiseni, sat Dichiseni, județul

Călărași

21778/21778,

21780/21780,

21779/21779

SC Pilis SRL

Municipiul Călărași, str. Cornișei, nr. 48,

bl. D32, sc. 1, et. 4, ap. 8, județul

Călărași

24 luni

28 185/21.06.2017 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER

Intravilan, comuna Dichiseni, sat

Coslogeni, T 68/5, P 2, lot 13, zona A,

tronson 3, județul Călărași

21512/21512 Ghercea Mirela - Florentina

Comuna Dichiseni, sat Coslogeni, str.

Grogore Alexandrescu, nr. 10, județul

Călărași

24 luni

29 186/21.06.2017 DEZMEMBRARE TEREN ÎN 2 (DOUĂ) LOTURI - ACTE NOTARIALEExtravilanul comunei Dragalina, T

100/4, județul Călărași24526/24526 Comuna Dragalina Comuna Dragalina, județul Călărași 6 luni

30 187/19.06.2017 DEZMEMBRARE TEREN ÎN 2 (DOUĂ) LOTURI - ACTE NOTARIALEExtravilanul comunei Dragalina, T

92/12, județul Călărași24524/24524 Comuna Dragalina Comuna Dragalina, județul Călărași 6 luni

31 188/21.06.2017 DEZMEMBRARE TEREN ÎN 7 (ȘAPTE) LOTURI - ACTE NOTARIALEExtravilanul comunei Dragalina, T

92/11, județul Călărași24525/24525 Comuna Dragalina Comuna Dragalina, județul Călărași 6 luni

32 189/22.06.2017DEZMEMBRARE IMOBIL SITUAT ÎN EXTRAVILAN TARLA 118,

PARCELA 48 UAT PERIȘORU - ACTE NOTARIALE ȘI OCPI CĂLĂRAȘI

Extravilanul comunei Perișoru, T 118,

P 48, județul Călărași23736/23736 Ghiță M. Petre

Municipiul Călărași, str. Cornișei, nr. 56,

bl. E20, sc. B, et.3, ap. 12, județul

Călărași

6 luni

33 190/22.06.2017 EXTINDERE SPAȚIU COMERCIALIntravilan, comuna Cuza Vodă, sat

Ceacu, județul Călărași21537/21537 SC Mariandra SRL

Comuna Cuza Vodă, sat Ceacu, județul

Călărași12 luni

34 191/22.06.2017ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ SC SIRAS - AGRI SRL - RACORD

20 KV

Extravilanul comunei Frăsinet, județul

Călărași0

SC SIRAS - Agri SRL pentru E - Distribuție

Dobrogea

Comuna Valea Argovei, sat Vlădiceasca,

județul Călărași12 luni

35 192/22.06.2017 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER

Intravilan, comuna Dichiseni, sat

Coslogeni, T 68/5, P 2, lot 8, zona A,

tronson I, județul Călărași

20411/20411 Tănase Liviu - MariusComuna Dichiseni, sat Dichiseni, str.

Lichirești, nr. 68, județul Călărași 24 luni

36 193/23.06.2017

MODERNIZAREA REȚELEI DE CONDUCTĂ ÎNGROPATĂ ȘI A STAȚIEI DE

PUNERE SUB PRESIUNE SPP 3+4, DIN AMENAJAREA

HIDROAMELIORATIVĂ BOIANU - STICLEANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Extravilanul comunei Grădiștea,

județul Călărași0 OUAI Cunești SPP 3+4 Boianu

Comuna Grădiștea, sat Cunești, județul

Călărași12 luni

37 194/23.06.2017 ALIPIRE TEREN PENTRU ACTE NOTARIALE ȘI CADASTRU

Extravilanul comunei Frumușani, sat

Postăvari, T 6/4, P 24, 25, județul

Călărași

2350/24067, 3103/24068,

2601/24074Găzdaru Marinela

Municipiul București, bld. Timișoara, nr.

65, bl. D44, sc. C, et. P, ap. 33, sector 66 luni

38 195/26.06.2017MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA DICHISENI

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Intravilanul comunei Dichiseni, satele

Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni,

județul Călărași

Cărți Funciare: 21729,

21787, 21815, 21817,

21807, 21803, 21727,

21732, 21816, 21800,

21824, 21731, 21730,

21724, 21806, 21813,

21812, 21745, 21801,

21756, 21744, 21821,

21750, 21748, 21810,

21814, 21751, 21753,

21746, 21758, 21818,

21772, 21764, 21761,

21774, 21768, 21794,

21776, 21819, 21767,

21763, 21808, 21762,

21771, 21766, 21809,

21770, 21775,

21760,21769, 21791,

21773

Comuna DichiseniComuna Dichiseni, sat Dichiseni, str.

Lichirești, nr. 96, județul Călărași24 luni

39 196/27.06.2017 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER

Intravilan, comuna Spanțov, sat

Stancea, T 33, P 500, 500/1, județul

Călărași

21635/21635 Vasile Cristian și Bucur Marioara VioletaComuna Spanțov, sat Stancea, județul

Călărași24 luni

40 197/28.06.2017CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD CU STAȚIE

DE BIOGAZ

Extravilanul comunei Dragalina,

județul Călărași

24349/24349,

24350/24350Comuna Dragalina Comuna Dragalina, județul Călărași 24 luni

41 198/28.06.2017ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE

EPURARE ÎN COMUNA DICHISENI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Intravilanul comunei Dichiseni, satele

Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni,

județul Călărași

21465/21465 Comuna DichiseniComuna Dichiseni, sat Dichiseni, str.

Lichirești, nr. 96, județul Călărași24 luni

42 199/28.06.2017

MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SRPP III

APARȚINÂND OUAI IVĂNEȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRALȘI DIN

AMENAJAREA DE IRIGAȚII GĂLĂȚUI - CĂLĂRAȘI

Extravilanul comunei Dragoș Vodă,

județul Călărași0 OUAI Ivănești

Comuna Dragoș Vodă, sat Dragoș Vodă,

județul Călărași24 luni

43 200/28.06.2017 DEZMEMBRARE IMOBIL ÎN TREI LOTURI - OPERAȚIUNI NOTARIALEExtravilanul comunei Vîlcelele, sat

Vîlcelele, T 78/2, P 8, județul Călărași22382/22382

Radu Ion, Dumitrache Floarea Radu

Bogdan Nicolae, Radu Aurelian

Gheorghe

Municipiul București, șos. Nicolae

Titulescu, nr. 89-91, bl. 9, sc. B, et. 8, ap.

75, sector 1

6 luni

44 201/30.06.2017 DEZMEMBRARE TEREN ÎN 5 (CINCI) LOTURI, ACTE NOTARIALEExtravilanul comunei Dragalina, T

92/10, județul Călărași24553/24553 Comuna Dragalina Comuna Dragalina, județul Călărași 6 luni

45 202/30.06.2017ELABORARE PUZ - STAȚIE ÎNTREȚINERE AUTO ȘI BENZINĂRIE CU

RESTAURANT

Extravilanul comunei Dragalina, sat

Dragalina, T 163/3, P2, lot 3, județul

Călărași

966/20898 Bica LianaMunicipiul București, str. Ofrandei, nr.

35, sector 524 luni

46 203/30.06.2017CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII

ELECTRONICE

Extravilanul comunei Chirnogi, T 52,

P1, lot 2, județul Călărași0 SC RCS & RDS SA

Municipiul București, str. Grigore

Ipătescu, nr. 12, sector 224 luni

47 204/30.06.2017 CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER

Intravilan, comuna Dragoș Vodă, sat

Dragoș Vodă, T 77, P 5 și 6, județul

Călărași

21590/21590 Bâti Eugen DanielComuna Dragoș Vodă, sat Dragoș Vodă,

str. Măceșului, nr. 34, județul Călărași24 luni

Conducătorul autorității Arhitectul-șef***

administrației publice emitente ing. Constantin MICUec. Vasile ILIUȚĂ

Anexa 4

U.A.T. Consiliul Județean Călărași

Nr. 10736/05.07.2017

LISTA AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE EMISE SAU PRELUNGITE

Situație actualizată la data 01-30.06.2017

Nr.

crt.

Autorizație de

construire

nr./dată

Nume solicitant Adresă solicitant Lucrări autorizate Adresă lucrări Nr. Cad. Nr. C.F.

Valabilit

ate

autoriza

ție de

Durată

de

execuție

Valoare lucrări

autorizateObservații *)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 37/19.06.2017 COMUNA CĂSCIOARELE Comuna Căscioarele, județul Călărași

REPARAȚII, REABILITĂRI ȘI MODERNIZĂRI STRĂZI -

REALIZARE RIGOLE BETONATE - COMUNA

CĂSCIOARELE

Comuna

Căscioarele,

județul Călărași

20295,

20333,

20299,

20335

20295,

20333,

20299,

20335

12 luni 12 luni 100,000.00 lei

2 38/22.06.2017 BUNEA ION și BUNEA MARIELA-AURORAMunicipiul Călărași, B-dul Gării, nr. 8

Bis, județul Călărași

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ANEXĂ

GOSPODĂREASCĂ

Comuna Cuza

Vodă, sat Ceacu,

județul Călărași

23879 23879 12 luni 36 luni 136,500.00

3 39/27.06.2017 RADEA VIORELComuna Spanțov, sat Spanțov, str.

Muncii, nr. 3A, județul CălărașiCONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER

Comuna Spanțov,

sat Spanțov, T 9, P

412, 413, 414,

județul Călărași

21892 21892 12 luni 12 luni 47,000.00 lei

4 40/27.06.2017 IORGA MARIA-FLORENȚAMunicipiul București, str. Alexandria,

nr.96, bl. PC, sc. 1, et. 1, ap. 2, sector 5CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE IMOBIL

Comuna Cuza

Vodă, sat Cuza

Vodă, cv. 17, P

761, 762, județul

Călărași

23353 23353 12 luni 24 luni 3,900.00 lei

5 41/28.06.2017 COMUNA LUPȘANUComuna Lupșanu, sat Lupșanu, str.

Principală, nr. 27, județul Călărași

ÎNFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE

CU APĂ POTABILĂ ÎN SATUL RADU VODĂ, COMUNA

LUPȘANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Comuna Lupșanu,

sat Radu Vodă,

județul Călărași

22190,

22144,

22151,

22171,

22153,

22188,

22163,

22191,

22154,

22166,

22147,

22146,

22197,

22184,

22155,

22161,

22160,

22156,

22158,

22173,

22268,

22164

22168,

22123,

22177,

22239,

22172,

22122,

22125,

22189,

22167,

22179,

22180,

22157,

22192,

22149,

22152,

22174,

22162,

22165,

22193,

22187,

22178,

22145,

22208,

22150,

22181,

12 luni 24 luni 1,373,080.78 lei

6 18/27.06.2014 COMUNA PLĂTĂREȘTIComuna Plătărești, sat Plătărești,

județul Călărași

SISTEM CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE A

APELOR UZATE ȘI MENAJERE ÎN COMUNA

PLĂTĂREȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI - ETAPA I

INTRAVILAN

Comuna

Plătărești, satele

Plătărești, Podul

Pitarului, Cucuieți,

județul Călărași

0 0 12 luni 36 luni 6,856649 mii lei

Prelungită la

28.06.2017,

Valabilitate

26.07.2018

7 17/27.06.2014 COMUNA PLĂTĂREȘTIComuna Plătărești, sat Plătărești,

județul Călărași

AMENAJARE ȘI EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU

APĂ ÎN COMUNA PLĂTĂREȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI -

ETAPA I INTRAVILAN

Comuna

Plătărești, satele

Plătărești,

Dorobanțu, Podul

Pitarului, Cucuieți,

județul Călărași

0 0 12 luni 36 luni 4,661987 mii lei

Prelungită la

28.06.2017,

Valabilitate

18.07.2018

8 22/30.06.2016 SC ALCEDO SRLMunicipiul București, str. Știrbei Vodă,

nr.58, sector 1CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE CEREALE

Comuna Fundeni,

județul Călărași21598 21598 12 luni 12 luni 445,000.00 lei

Prelungită la

26.06.2017,

Valabilitate

30.06.2018

Conducătorul autorității Arhitectul-șef***

administrației publice emitente ing. Constantin MICU

ec. Vasile ILIUȚĂ

Anexa 5

U.A.T. Consiliul Județean Călărași

Nr. 10736/05.07.2017

LISTA PROCESELOR-VERBALE DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Situație actualizată la data1 01-30.06.2017

Nr.

crt.

Nr./data

A.C.

Adresa

imobiluluiLucrările autorizate

Numele și

prenumele

solicitanților

Nr./data de

înregistrare a

comunicării la

începerea

lucrărilor

Valoarea

estimată

conform A.C.

Nr./data de

înregistrare a

recepției la

terminarea

lucrărilor

Valoarea finală cf.

art. 76/839

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 22/29.03.2017

Comuna

Spanțov , sat

Stancea, T 31/1,

P 12, județul

Călărași

CONSTRUIRE

LOCUINȚĂ

UNIFAMILIALĂ TIP P

Trancă Ginel 5270/04.04.2017 52,497.00 lei

Comunicare

încheiere lucrări

înregistrată sub nr.

10350/29.06.2017

52.497,00 lei

conform Declarației

privind valoarea

reală a lucrărilor

înregistrată sub nr.

10350/29.06.2017

Conducătorul autorității Arhitectul-șef***

administrației publice emitente ing. Constantin MICU

ec. Vasile ILIUȚĂ