Declaraţie CG CNATDCU

2
CNATDCU Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare Noi, membrii Consiliului General al CNATDCU (Consiliul National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor ~i Certificatelor Universitare), intrunit astazi, 29 iunie 2012, Luand nota de ordinul de ministru publicat in Monitorul Oficial, in timpul desfii~urarii ~edintei privind revocarea Consiliului General ~i abrogarea regulamentului CNATDCU, in scopul subordonarii activitatii acestui consiliu, precum ~ia comisiilor de specialitate organului executiv, Avand in vedere tentativa de blocare a activitatii CNATDCU cu privire la cazuri grave de incalcare a unor norme elementare de etica ~i integritate academica, cu referinta speciaUi la plagiat in teze de doctorat, Avand in vedere misiunea ~i obiectivele cu care a fost legal investit CNATDCU, in scopul cre~terii performantelor ~tiintifice ~i academice, Ne declaram indignarea ~i protestam vehement fata de modul arbitrar ~i nemotivat cu care am fost revocati, precizand ca aceasta s-a produs: in absenta unei evaluari, oricat de sumare, a activitatilor ~i responsabilitatilor cu care am fost legal investiti, in lipsa totaUi de responsabilitate fata de problemele efective ale invatamantului supenor ~l cercetarii din Romania in incercarea nedisimulata de a promova mediocritatea, prin macularea grava a criteriilor ~ipracticilor de evaluare profesionala, prin maniera nedemna in care ne-a fost incalcata demnitatea umana ~i profesionala cu 19norarea celor mai elementare principii ale libertatii academice. Dorim sa precizam ca membrii acestui consiliu nu fac politica, nu sunt remunerati pentru aceasta activitate, iar demersul nostru nu are conotatie politica. Ne exprimam insa ingrijorarea rata de acest stil autoritar ~i arbitrar de a conduce ~coala superioara ~i cercetarea romaneasca. Afirmam, de asemenea ca politica nu are ce cauta in evaluarea academica ~i dezavuam amestecul politicului. Invitam colegii din universitati ~i institute de cercetare sa se solidarizeze ~i sa actioneze in mod energic pentru a stavili abuzurile ~i practicile de restaurare a mediocritatii ~l a arbitrariului in ~coala ~i cercetarea romaneasca. Str. Schitu Mligureanu nr. I, sector 5, cod 050025 Bucure~ti Telefon: 0213071918, Fax: 0213071919, www.cnatdcu-uefiscdi.ro

description

Declaraţie-apel a membrilor Consiliului general al CNATDCU privind abuzurile şi practicile de restaurare a mediocrităţii şi a arbitrariului în şcoala şi cercetarea românească.

Transcript of Declaraţie CG CNATDCU

Page 1: Declaraţie CG CNATDCU

CNATDCU Consiliul National de Atestare a Titlurilor,Diplomelor si Certificatelor Universitare

Noi, membrii Consiliului General al CNATDCU (Consiliul National pentru Atestarea Titlurilor,

Diplomelor ~i Certificatelor Universitare), intrunit astazi, 29 iunie 2012,

Luand nota de ordinul de ministru publicat in Monitorul Oficial, in timpul desfii~urarii ~edintei

privind revocarea Consiliului General ~i abrogarea regulamentului CNATDCU, in scopul

subordonarii activitatii acestui consiliu, precum ~ia comisiilor de specialitate organului executiv,

Avand in vedere tentativa de blocare a activitatii CNATDCU cu privire la cazuri grave de

incalcare a unor norme elementare de etica ~i integritate academica, cu referinta speciaUi la plagiat

in teze de doctorat,

Avand in vedere misiunea ~i obiectivele cu care a fost legal investit CNATDCU, in scopul

cre~terii performantelor ~tiintifice ~i academice,

Ne declaram indignarea ~i protestam vehement fata de modul arbitrar ~i nemotivat cu care am fost

revocati, precizand ca aceasta s-a produs:

in absenta unei evaluari, oricat de sumare, a activitatilor ~i responsabilitatilor cu care am fost legal

investiti,

in lipsa totaUi de responsabilitate fata de problemele efective ale invatamantului supenor ~l

cercetarii din Romania in incercarea nedisimulata de a promova mediocritatea,

prin macularea grava a criteriilor ~ipracticilor de evaluare profesionala,

prin maniera nedemna in care ne-a fost incalcata demnitatea umana ~i profesionala cu 19norarea

celor mai elementare principii ale libertatii academice.

Dorim sa precizam ca membrii acestui consiliu nu fac politica, nu sunt remunerati pentru aceasta

activitate, iar demersul nostru nu are conotatie politica. Ne exprimam insa ingrijorarea rata de acest stil

autoritar ~i arbitrar de a conduce ~coala superioara ~i cercetarea romaneasca. Afirmam, de asemenea ca

politica nu are ce cauta in evaluarea academica ~i dezavuam amestecul politicului.

Invitam colegii din universitati ~i institute de cercetare sa se solidarizeze ~i sa actioneze in mod energic

pentru a stavili abuzurile ~i practicile de restaurare a mediocritatii ~l a arbitrariului in ~coala ~i

cercetarea romaneasca.

Str. Schitu Mligureanu nr. I, sector 5, cod 050025 Bucure~tiTelefon: 0213071918, Fax: 0213071919, www.cnatdcu-uefiscdi.ro

Page 2: Declaraţie CG CNATDCU

CNATDCU Consiliul National de Atestare a Titlurilor,,Diplomelor si Certificatelor Universitare

i>. IMINISTERUL:'::"~';)::" ED U C A TI E I'\I\i ICERCET.hll

~~ii~i~~~;~~~~~~:

$tiinta ~i cultura romaneasca au nevoie de exigenta ~i rigoare pentru a deveni competitive international

~i nu putem realiza acest scop decat prin afirmarea consecventa a principiilor academice ~i prin

eliminarea confuziei de valoare.

Consideram ca intreaga comunitate academica trebuie sa reactioneze ~i sa condarnne aceste abuzuri.

Altfel, riscam sa distrugem ~i bruma de valoare care a mai ramas in universitatea ~i cercetarea

romaneasca.

Nume si prenume InstitutiaMarius ANDRUH Academia Romana; Universitatea din Bucure~tiDorel BANABIC Academia Romana; Universitatea Tehnica din Cluj-NapocaLucian PINTILIE Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor -

INCDFM Bucure~tiLazar VLAsCEANU Universitatea din Bucure~tiViorel BARBU Academia Romana; Universitatea "AI. I. Cuza" din la~iDrago~ Mihael CIUPARU Universitatea "Petrol - Gaze" din Ploie~tiLiviu MARSA VINA Universitatea "Politehnica" din Timi~oaraSergiu NEDEVSCHI Universitatea Tehnica din Cluj-NapocaCristian OAM Universitatea "Politehnica" din Bucure~tiOctavian POPESCU Academia Romana, lnstitutul de Biologie Bucure~ti; Universitatea "Babe~-

Bolyai" din Cluj-NapocaMarian PREDA Universitatea din Bucure~tiCarmen SOCACIU Universitatea de Stiinte Agricole ~iMedicina Veterinara din Cluj-NapocaFlorin STAMATIAN UMF CLUJ - Membru al Academiei de studii medicale

Str. Schitu Magureanu nr. 1, sector 5, cod 050025 Bucure~tiTelefon: 0213071918, Fax: 0213071919, www.cnatdcu-uefiscdi.ro