CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice...

of 12 /12
1 CURRICULUM VITAE NUMELE ŞI PRENUMELE: Grădinaru Ioan-Alexandru DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 13 mai 1977, Vaslui ADRESĂ ELECTRONICĂ: [email protected] TELEFON: 0040-232-201281 FAX: 0040-232-201154 STUDII PREUNIVERSITARE 1984 –1992: Elev la Şcoala nr. 4 (devenită apoi Gimnaziul „Elena Cuza”), Vaslui. 1992 1996: Elev la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Vaslui. STUDII UNIVERSITARE 1996-2000 Student în cadrul Facultăţii de Filosofie, secţia Filosofie, ciclul de Licenţă fiind finalizat cu o lucrare de diplomă intitulată Experienţa hermeneutică la Ioan-Petru Culianu: de la ideea filtrului hermeneutic la interpretarea fractală (coordonator: prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei) STUDII POSTUNIVERSITARE Octombrie 2000 ‒ iunie 2002 : Stagiu de masterat, specializarea „Teorii şi practici ale interpretării”, cu o disertaţie intitulată Recuperarea lui Wittgenstein în filosofia americană (coordonator: lector univ. dr. Gerard Leonid Stan) Noiembrie 2000 iulie 2008: Stagiu de doctorat în Filosofie (specialitatea Logică şi retorică) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi 01 decembrie 2003 15 ianuarie 2004: specializare în Logică, Filosofia Limbajului şi Semiotică la Universitatea Neuchâtel (Elveţia) sub coordonarea prof.univ. D. Miéville.

Embed Size (px)

Transcript of CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice...

Page 1: CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II) – Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura

1

CURRICULUM VITAE

NUMELE ŞI PRENUMELE: Grădinaru Ioan-Alexandru

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 13 mai 1977, Vaslui

ADRESĂ ELECTRONICĂ: [email protected]

TELEFON: 0040-232-201281

FAX: 0040-232-201154

STUDII PREUNIVERSITARE

1984 –1992: Elev la Şcoala nr. 4 (devenită apoi Gimnaziul „Elena Cuza”), Vaslui.

1992 – 1996: Elev la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Vaslui.

STUDII UNIVERSITARE

1996-2000 – Student în cadrul Facultăţii de Filosofie, secţia Filosofie, ciclul de Licenţă

fiind finalizat cu o lucrare de diplomă intitulată Experienţa hermeneutică la Ioan-Petru

Culianu: de la ideea filtrului hermeneutic la interpretarea fractală (coordonator: prof.

univ. dr. Ștefan Afloroaei)

STUDII POSTUNIVERSITARE

Octombrie 2000 ‒ iunie 2002 : Stagiu de masterat, specializarea „Teorii şi practici ale

interpretării”, cu o disertaţie intitulată Recuperarea lui Wittgenstein în filosofia

americană (coordonator: lector univ. dr. Gerard Leonid Stan)

Noiembrie 2000 – iulie 2008: Stagiu de doctorat în Filosofie (specialitatea Logică şi

retorică) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

01 decembrie 2003 – 15 ianuarie 2004: specializare în Logică, Filosofia Limbajului şi

Semiotică la Universitatea Neuchâtel (Elveţia) sub coordonarea prof.univ. D. Miéville.

Page 2: CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II) – Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura

2

Iulie 2008: Doctor în Filosofie (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi), cu distincţia Magna

cum laude, cu o lucrare intitulată Limbaj și discursivitate în filosofia americană a

secolului XX (coordonator ştiinţific: prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru).

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

- Octombrie 2002 ‒ februarie 2003: cadru didactic asociat la Universitatea „Al. I.

Cuza” din Iaşi.

- Februarie 2003 ‒ mai 2006: preparator universitar în cadrul Catedrei de Logică şi

Filosofie Sistematică, Facultatea de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.

- Mai 2006 ‒ aprilie 2008: asistent universitar în cadrul Facultăţii de Filosofie, mai

întâi în cadrul Catedrei de Logică, Filosofie Sistematică şi Ştiinţe ale Comunicării, iar din

2007 în cadrul Catedrei de Ştiinţe ale Comunicării.

- Mai 2008: lector universitar în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-

Politice, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării și Relații Publice, Universitatea „Al. I.

Cuza” din Iaşi.

- Martie 2011: Profesor invitat la International Communication Programme

MOCOMA, Artevelde University College in Ghent, Belgia.

- 2012-2016, 2016-2020: membru în Consiliul Facultăţii

- 2013 – în prezent: responsabil ALUMNI pe facultate

- 2016 – în prezent: Prodecan cu probleme studențești în cadrul Facultății de

Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.

- 2018 – în prezent: conferențiar universitar în cadrul Facultăţii de Filosofie şi

Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării și Relații Publice,

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.

CĂRŢI PUBLICATE

- Limbaj și discursivitate în filosofia americană a secolului XX, Editura Universitatii „Al.

I. Cuza” Iași, ISBN 978-973-703-707-7, 2011, 400 pagini. Lucrare distinsă cu Medalia

de bronz la EUROINVENT, Salonul Naţional de Carte, Iaşi, Sala Paşilor Pierduţi, 10-12

mai 2012.

CAPITOLE PUBLICATE ÎN VOLUME COLECTIVE

Page 3: CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II) – Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura

3

- „Abducţia: calea către o posibilă transgresare a limitelor semioticii?”, în Semiotics

Beyond Limits. Proceedings of the First ROASS Conference, Editura Alma Mater, Bacău,

ISBN 1842-6409, 2006, pp. 194-201.

- „Schiță pentru o teorie a semnificației”, în Probleme de logică, Editura Academiei Române,

București, vol. 13, 2010, pp. 24-41

- „Gânduri despre o călătorie incompletă. Efecte ale conceptului de descriere densă în

studiile religioase românești”, în Oana Fotache, Magda Răduță, Adrian Tudurachi

(editori), Dus-Întors. Rute ale teoriei literare în postmodernitate, Editura Humanitas,

București, 2016, ISBN: 978-973-50-5373-4 (epub), pp. 117-128.

STUDII, ARTICOLE ȘI RECENZII

Articole indexate ISI cu factor de impact

- “Public Affairs and Social Constructionism: An Explanatory Paradigm”, Review of

Research and Social Intervention, nr. 61, iunie 2018, pp. 243-255, factor de impact

0,380, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1583-

3410 (Social Sciences Citation Index, Sociology and Social Work Domains, ISI

databases), categoria A, CNCSIS, SCOPUS, Index Copernicus, Central and Eastern

European Online Library (CEEOL).

Articole indexate ISI fără factor de impact

- “Violence, Nurture and Survival Machines”, Meta: Research in Hermeneutics,

Phenomenology and Practical Philosophy, vol VIII, nr. 1, Iunie 2016, pp. 219-232,

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2067-3655

- ”Meaning, Discourse and Ideology. A Critical Examination of Van Dijk’s Contribution”, în

Iulian Boldea (coordinator), Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue

(section: Language and Discourse), Arhipelag XXI, Târgu-Mureş, 2013, pp. 153-158 (ISI

Proceedings, http://apps.webofknowledge.com.am.e-

nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID

=E4wyXvqF8E1yYWg8ZFe&page=1&doc=2).

Articole indexate BDI

Page 4: CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II) – Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura

4

- „Discursul filosofic ca reconstrucţie logico-lingvistică a ceea ce este: cazul Quine”,

revista Argumentum. Caietele Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi

Retorică, Editura Fundaţiei Academice Axis, Iaşi, septembrie, 2003, pp. 51-76.

- „Bariere în comunicarea organizaţională”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I.

Cuza din Iaşi (serie nouă). Ştiinţe ale Comunicării, Tom 1, 2008, pp. 107-114.

- „Instituţionalizarea comunicării şi iluzia participării: perspectiva critică a lui Stéphane

Olivesi”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi (serie nouă). Ştiinţe

ale Comunicării, Tom 2, 2009, pp. 57-67.

- „Practicile democrației participative între experimentare și voința de redefinire”, în

Argumentum. Caietele Seminarului de Logică Discursivă, Teoria argumentării și

Retorică, vol. 8, 2010, pp. 69-88.

- “Donald Davidson’s Approach of Malapropisms – Understanding Communication from

the Standpoint of the Concept of Passing Theories”, in Argumentum. Journal of the

Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 9, issue 2,

2011, pp.109-120.

- „Organizarea evenimentelor și analiza filosofică ‒ repere preliminare ale unei relații

necesare”, The Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi

Communication Sciences 4(1), 2011, pp. 49-56.

- “The Paradox of Participation. The Power of Domination and the Power of Change”, in

Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and

Rhetoric, 2012.

- „The Ways of the Trickster. Meaning, Discourse and Cultural Blasphemy”, in

Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and

Rhetoric, volume 10, issue 2, 2012, pp. 85-97.

- „The possibilities of discursiveness and the contemporary debates”, in Argumentum.

Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 10,

issue 2, 2012, pp.183-186.

- „Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic”, în Les Cahiers de psychologie

politique, nr. 21, iulie 2012.

Page 5: CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II) – Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura

5

- „Communication, Knowledge and Discourse. Remarks on Teun Van Dijk's Sociocognitive

Interpretation of Context”, in Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic,

Argumentation Theory and Rhetoric, volume 11, issue 1, 2013, pp. 119-126.

- “Sign, Discourse and the Construction of Meaning: An Inquiry into Jean-Blaise Grize’s

Semiotic Analysis”, Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic,

Argumentation Theory and Rhetoric, volume 12, issue 2, 2014, pp. 117-135.

- „Credinţa în faţa unui nou examen al conştiinţei. Argumente pentru o spiritualitate post-

religioasă”, The Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi

Communication Sciences 7(1), 2014, pp. 131-136.

- “Re-visiting Cicero's Lessons: Eloquence, Persuasion and Contemporary Discursiveness”,

in Balkan Journal of Philosophy, volume 6, issue 1, 2014, pp. 69-71.

- “Emotive Words, Discursive Tools and Argumentation”, Argumentum. Journal of the

Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric, volume 13, issue 1, 2015,

pp.183-186.

- „Discourse, Meaning and Epistemic Burdens: The Sociocognitive Paradigm”, in

Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and

Rhetoric, volume 14, issue 1, 2016, pp. 121-129;

- “Yalom and His Lessons: Supportive Communication and Psychotherapy”, in

Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and

Rhetoric, volume 15, issue 2, 2017, pp. 52-62.

Articole neindexate

- „Filosofia şi (ca)...oglindă a naturii – Ce este dincolo de paradigma reprezentaţională?”,

revista Hermeneia, nr. 2-3, Iaşi, 2002, pp. 73-79.

- „W.V.O. Quine şi empirismul fără dogme”, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I.

Cuza”, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2002, pp. 97-101.

- „Ordinea pragmatică a discursului lui Michel Foucault”, Hermeneia, nr. 4, 2004, 133-

136.

CURSURI UNIVERSITARE PUBLICATE

- Direcţii în logica actuală (curs universitar, sub coordonarea prof. univ. dr.

Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II) – Manual

pentru Învăţământ la distanţă, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2006, pp. 125-178.

Page 6: CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II) – Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura

6

- Comunicare interpersonală (curs universitar), în Comunicare şi relaţii publice (anul III,

semestrul I), Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”,

Iaşi, 2008, pp. 423-480.

- Curs Comunicare și Relații Publice, IFR, Drept, 2012, 61 pagini (cu Ilie Fârte).

CURSURI UNIVERSITARE PREDATE

- Comunicare interpersonală

- Construcția realității sociale

- Direcții în logica actuală

- Comunicare și Relații Publice

- Scriitură în Relații Publice și Publicitate

- Negociere și mediere

- Organizarea evenimentelor

- Teoria comunicării

- Afaceri publice

CURSURI ȘI PRELEGERI SUSȚINUTE ÎN CALITATE DE INVITAT

- A predat modulul „Branding through events” în cadrul International Communication

Programme MOCOMA, Artevelde University College in Ghent (martie 2011).

- „Rolul formelor profesioniste de comunicare în construirea solidarității sociale”, curs

predat în cadrul Universității de vară pentru elevi SummerIS, 21 iulie 2015.

ARTICOLE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

- „Ontologia densă a arhivei”, Timpul, 11 martie 2016, http://www.revistatimpul.ro/view-

article/3024.

- „Cultura minciunii”, Cronica Veche, An III, nr. 6-7/29-30, iunie-iulie 2013, p. 15,

https://cronicaveche.files.wordpress.com/2013/07/cronica-veche-nr-6-7-29-301.pdf.

- „Vacanță imposibilă”, Cronica Veche, An III, nr. 8(31), august 2013, p. 3,

https://cronicaveche.files.wordpress.com/2013/08/cronica-veche-nr-8-31.pdf.

Page 7: CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II) – Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura

7

- „Nebunia și misterele sale”, Cronica Veche, An III, nr. 9(32), septembrie 2013, pp. 20-

21, https://cronicaveche.files.wordpress.com/2013/10/cronica-veche-nr-9-32.pdf.

- „Duhul rebeliunii”, Cronica Veche, An III, nr. 10(33), octombrie 2013, p. 19,

https://cronicaveche.files.wordpress.com/2013/10/cronica-veche-nr-1033-octombrie-

2013.pdf.

- „Absurdul ca simptom”, recenzie la Ștefan Afloroaei, Privind altfel lumea celor

absurde (Humanitas, 2013), Cronica Veche, An III, nr. 11(34), noiembrie 2013, p. 12,

https://cronicaveche.files.wordpress.com/2013/11/cronica-veche-nr-1134.pdf.

- „Sărbătorile salvatoare”, Cronica Veche, An III, nr. 12(35), decembrie 2013, p. 12,

https://cronicaveche.files.wordpress.com/2013/12/cronica-veche-nr-12-35-decembrie-

2013.pdf.

PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE INTERNAȚIONALE

În calitate de profesor invitat

- Profesor invitat la conferința internațională „International Marketing and PR Days”, 4th

edition, Arteveldehogeschool Gent și Plantijn University College, Gent and Antwerp,

Belgia, aprilie 2010, cu comunicarea „Making it happen: Brands through Events” (I).

- Profesor invitat la conferința internațională „International Marketing and PR Days”, 4th

edition, Arteveldehogeschool Gent și Plantijn University College, Gent and Antwerp,

Belgium, 21-25 martie 2011, cu comunicarea „Making it happen: Brands through

Events” (II).

- Profesor invitat la conferinţa internaţională organizată de Arteveldehogeschool Gent,

Belgia, 14-16 martie 2012, cu comunicarea „Lessons from failure: the dark side of branding

through events”.

- Profesor invitat la la conferinţa internaţională „5th International Marketing and PR Days”,

Antwerp and Brussels, 23-26 aprilie 2012, cu comunicarea „The good side of bad events.

Strategic and creative issues”.

În urma unui proces de selecție

Page 8: CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II) – Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura

8

- „Abducţia: calea către o posibilă transgresare a limitelor semioticii?”, First ROASS

Conference, 2006, Bacău.

- „The new game with signs: an anthroposemiotic perspective on virtual communities”,

AROSS, noiembrie 2010.

- „The Will of Political Participation and the Limits of Knowledge. A Critical Approach”,

Conferința Internațională Rethinking Politics for the Knowledge Society, Iasi, 30 noiembrie-4

decembrie 2011.

- „Discourse, Meaning and Epistemic Burdens: The Sociocognitive Paradigm”, Fifth

International Symposion Communalis „Discourse, representations, argumentation”,

Contemporary Public Discourse. Semiological, Argumentative and Rhetorical New

Models, “Al. I.Cuza” University, Iasi, Romania, October 22-23, 2015.

- “Searching for the real “we”: a brief inquiry into the practices of participatory democracy”,

Comparing “We’s”: Community, Cosmopolitanism and Emancipation in a Global Context,

Centre for Comparative Studies, University of Lisbon, Lisbon, October 8-9, 2015.

- ”The Import of Thick Description in Romanian Religious Studies”, International

Conference Localizing Theory. Schools of Thought and Policies of Knowledge in

Contemporary Literary Studies, University of Bucharest, Tudor Vianu Research Centre,

3-4 April 2015.

PARTICIPĂRI LA CONFERINȚE NAȚIONALE

- „Disciplinarea comunicării universitare – două studii de caz”, Iaşi, Zilele Universităţii

„Al. I. Cuza”, 23.10.2009.

- „Multiplicarea formelor de participare în procesul democratizării”, Iași, 22 octombrie 2011,

în cadrul Zilelor Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

- „Despre dificultatea unui scenariu al interpretării. I. P. Culianu şi conceptul de contra-

cultură”, Colocviul Național „Imagine si text”, Iași, 27-28 octombrie 2011.

- „Testul Wason și problema reprezentării implicației”, Colocviul „Pot fi reprezentate

conceptele?”, „Zilele Universităţii”, Departamentul de Filosofie și Centrul de

Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică, Facultatea de Filosofie și Științe

Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, 31 octombrie 2013.

Page 9: CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II) – Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura

9

- „Efectul Dunning-Kruger și problema standardelor profesionale în mass-media”,

Patologii şi dificultăţi în comunicarea de masă, „Zilele Universităţii”, Departamentul de

Științe ale Comunicării și Relații Publice, Facultatea de Filosofie și Științe Social-

Politice, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, 25 octombrie 2013, Iași.

- „Comunicarea interpersonală și psihoterapia”, Conferinţa Arta discursului public şi

discursul public al artei, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, 31 octombrie 2014.

- „Un dinozaur paleotelevizual”, Sesiunea de Comunicări științifice Evoluții ale

comunicării de masă în România posdecembristă, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, 30

octombrie 2015.

- „Dincolo de spirala cinismului: participarea politică inteligentă și spiritul inovativ”,

Citizen Forum, FIE, 27 mai 2015.

- „Sahiștii intră pe partea cealaltă. Scurtă incursiune într-o comunitate online”,

Provocările comunicării în epoca Internetului, organizatori: Catedra de Jurnalism și

Științe ale Comunicării, Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice și

Centrul de Studii în Comunicare, 28 octombrie 2016.

- „Literatura ca spațiu al libertății”, Sesiunea de Comunicări Științifice Discursivitatea:

modele, tehnici, bune practici și patologii, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, 27

octombrie 2017.

PREMII

- Medalia de bronz la EUROINVENT, Salonul Naţional de Carte, Iaşi, Sala Paşilor

Pierduţi, 10-12 mai 2012 pentru lucrarea Limbaj si discursivitate in filosofia americana a

secolului XX, Editura Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, ISBN 978-973-703-707-7

- „Certificate of Excellence” for organizing „Recent Trends in Social Sciences.

Innovative Practices in Long-Term Care”, Iași, 16-16 mai 2018.

AFILIERI

Membru al Communalis – Société Internationale de Communication et Logique

naturelle, Montréal, Canada.

Page 10: CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II) – Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura

10

Membru al Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică din

cadrul Facultăţii de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza” din

Iaşi.

Membru al colegiului redacţional al revistei Argumentum. Journal of the Seminar

of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric.

Redactor șef al revistei Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan

Cuza” Iaşi – Ştiinţe ale Comunicării (serie nouă).

Membru AROSS (Asociația Română de Studii Semiotice).

Expert în Branding cultural al CODFREURCOR (Collège doctoral francophone

d’Europe centrale et orientale en Sciences humaines), din cadrul Agence Universitaire de

la Francophonie (AUF).

EXPERIENȚĂ ORGANIZATORICĂ

- Moderator al panelului “Rethinking conceptual frames: language, imaginary, and

philosophy, 1st International Conference Perspectives in the humanities and social

sciences: hinting at interdisciplinarity, Iaşi, România, 23 mai 2014, Sala „Ferdinand”,

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi.

- Moderator al panelului “Peddler words: ads, brands and events”, International

Conference Perspectives in the humanities and social sciences: hinting at

interdisciplinarity, Second Edition: From Manuscript to E-book, 30 mai 2015, P 9 Room,

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi.

- Membru Comitet științific al Conferinței Internaționale Fifth International Symposion

Communalis „Discourse, representations, argumentation”, Contemporary Public

Discourse. Semiological, Argumentative and Rhetorical New Models, “Al.I.Cuza”

University, Iasi, Romania, October 22-23, 2015.

- Moderator al panelului “Migrating ideas and beliefs”, International Conference

Perspectives in the humanities and social sciences: hinting at interdisciplinarity, Third

edition: Figures of Migration, 20 mai 2016, The Old Water Tower of “Alexandru Ioan

Cuza” University of Iasi.

- Moderator Section 12, International Conference Perspectives in the humanities and

social sciences: hinting at interdisciplinarity, Fourth edition: Revolutions, the Archeology

of Change, 27 May 2017, S5 Room, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași.

- Membru Comitet științific al Conferinței Internaționale „Discourse, representations,

Page 11: CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II) – Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura

11

argumentation: interdiciplinarity”, Rio de Janeiro, 2017.

- Președinte comitet organizare Sesiunea de Comunicări Științifice Discursivitatea:

modele, tehnici, bune practici și patologii, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, 27

octombrie 2017.

- Președinte comitet organizare Congresul Național al Studenților de la Științe Umaniste

și Social-Politice Iași, 19-22 aprilie 2018

- Membru comitet organizare Conferința Internațională „Recent Trends in Social

Sciences. Innovative Practices in Long-Term Care”, Iași, 16-16 mai 2018.

- Membru Comitet științific al Conferinței Internaționale „Cărțile care ne-au făcut

oameni”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 26 mai 2018.

BURSE ȘI MOBILITĂȚI

1 decembrie 2003 – 15 ianuarie 2004, Centre de Recherches Sémiologiques,

Université de Neuchâtel, Elveţia.

1 – 7 noiembrie 2010, Université de Caen, France.

Aprilie 2010: Arteveldehogeschool Gent și Plantijn University College, Gent and

Antwerp, Belgia

Martie 2011: Arteveldehogeschool Gent și Plantijn University College, Gent and

Antwerp, Belgia

Martie 2012: Arteveldehogeschool Gent, Belgia

Aprilie 2012: Plantijn University College, Antwerp and Erasmus Hogeschool,

Brussels

MEMBRU ÎN PROIECTE DE CERCETARE

Discurs şi putere: strategii discursive utilizate în discursul politic românesc

contemporan (2005-2007), Grant tip A CNCSIS, cod CNCSIS 1414 (director de proiect:

prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru).

Limbajul democraţiei participative. O cercetare a comportamentului verbal in

relaţia putere-cetaţeni la nivel local. Proiect IDEI, PN II, cod CNCSIS 80, contract nr.

939/2009, 2009-2011, Manager de proiect: Constantin Sălăvăstru.

Universitate pentru viitor în societatea comunicării, Proiecte din fonduri

structurale: strategice şi tip grant, POSDRU, Axa 1, DMI 1.2, ID64075, 2011-2013.

Page 12: CURRICULUM VITAE - fssp.uaic.ro · Constantin Sălăvăstru), în Filosofie şi ştiinţe politice (anul V, semestrul II) – Manual pentru Învăţământ la distanţă, Editura

12

LIMBI STRĂINE

ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la

conversaţie Discurs oral

Limba engleză C2 C1 C1 C1 C2

Limba franceză C1 C2 B2 B2 C1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent -

C1/2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine