Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru...

36
VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1 1 Cuprins: Anunţuri de intenţie Curtea Constituţională a Republicii Moldova............................................................................................. 4 Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice Licitaţii Nr. 13/01085 Cod CPV. 60400000-2 Servicii de transport aerian de pasageri (bilete avia) - Ministerul Finanţelor ........................................................................................................... 5 Anunturi de modificare/ anulare a Licitatiilor Publice Anunt de modificare - La Licitaţia publică nr. 13/01041 din 24.01.2014 cu privire la achiziţia biletelor de tratament sanatorial, cod CPV - 85000000-9, conform necesităţilor Casei Naţionae de Asigurări Sociale. ........................................................................................... 5 Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 13/00369 din 22.07.2013 cu privire la achiziţia serviciilor de transport aerian de pasageri pentru anul 2013 (bilete avia), cod CPV - 60400000-2, conform necesităţilor Ministerului Culturii........................... 6 Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 13/00949 din 30.12.2013 cu privire la achiziţia complexelor radiodiagnostice digitale fixe, cod CPV - 33111000-1, conform necesităţilor Agentiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. ........................ 6 Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 13/01062 din 13.01.2014 cu privire la achiziţia serviciilor de pază, intervenții(în caz de necesitate) și monitorizare a obiectivelor și valorilor materiale ale Curții de Apel Chișinău, cod CPV - 79000000- 4, conform necesităţilor Curtii de Apel Chisinau. ................................................................ 6 Concursuri prin cererea ofertelor de preturi Nr. 13/01079Cod CPV. 66514110-0 Servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) şi asigurare benevolă a autovehiculelor (CASCO) - Banca Nationala a Moldovei................. 6 Nr. 13/01081Cod CPV. 30192700-8 Papetărie - Banca Nationala a Moldovei.......................................... 6 Nr. 13/01086Cod CPV. 90910000-9 Servicii de curăţare-spălare a bunurilor material - Bancii Nationale a Moldovei .......................................................................................................... 7 Anunturi de modificare/ anulare a concursurilor prin cererea ofertelor de preturi Anunt de modificare - La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/01086 din 17.01.2014 cu privire la achiziţia serviciilor de curăţare-spălare a bunurilor materiale, cod CPV - 90910000-9, conform necesităţilor Bancii Nationale a Moldovei. ............................................................ 7 Licitaţii Nr. 1/14Cod CPV. 66516100-1 servicii de asigurare auto - Serviciul de protecţie şi Paza de Stat ........... 8 Nr. 2/14Cod CPV. 09000000-3 produse petroliere - Serviciul de protecţie şi Paza de Stat ...................... 8 Nr. 3/14Cod CPV. 09000000-3 Produse petroliere - Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Tighina ... 8 Nr. 4/14Cod CPV. 45214100-1 Lucrari de reconstructie a incaperilor blocului nr.2 a gimnaziului - Primaria Vînători Nisporeni................................................................................................. 9 Nr. 5/14Cod CPV. 79713000-5 servicii de paza si supraveghere video - IMSP AMT Botanica................. 9 Nr. 6/14Cod CPV. 50750000-7 Servicii de intretinere a ascensoarelor - IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti...... 10 Nr. 7/14Cod CPV. 24452000-7 insecticide - Agenţia Moldsilva ............................................................... 10 Nr. 8/14Cod CPV. 60420000-8 servicii de transport aerian - Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene ............................................................................................................11 Nr. 9/14Cod CPV. 63512000-1 servicii(bilete de avion) - Curtea de Conturi ............................................11 Nr. 10/14Cod CPV. 45453000-7 lucrari de eficientizare a consumului de energie in cladirile IMSP SR Rezina - IMSP SR Rezina .......................................................................................... 12

Transcript of Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru...

Page 1: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

1

Cuprins:Anunţuri de intenţie

Curtea Constituţională a Republicii Moldova ............................................................................................. 4

Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

LicitaţiiNr. 13/01085 Cod CPV. 60400000-2 Servicii de transport aerian de pasageri (bilete avia) -

Ministerul Finanţelor ........................................................................................................... 5

Anunturi de modificare/ anulare a Licitatiilor PubliceAnunt de modificare - La Licitaţia publică nr. 13/01041 din 24.01.2014 cu privire la achiziţia

biletelor de tratament sanatorial, cod CPV - 85000000-9, conform necesităţilor Casei Naţionae de Asigurări Sociale. ........................................................................................... 5

Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 13/00369 din 22.07.2013 cu privire la achiziţia serviciilor de transport aerian de pasageri pentru anul 2013 (bilete avia), cod CPV - 60400000-2, conform necesităţilor Ministerului Culturii. .......................... 6

Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 13/00949 din 30.12.2013 cu privire la achiziţia complexelor radiodiagnostice digitale fixe, cod CPV - 33111000-1, conform necesităţilor Agentiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. ........................ 6

Anunt de anulare - Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 13/01062 din 13.01.2014 cu privire la achiziţia serviciilor de pază, intervenții(în caz de necesitate) și monitorizare a obiectivelor și valorilor materiale ale Curții de Apel Chișinău, cod CPV - 79000000-4, conform necesităţilor Curtii de Apel Chisinau. ................................................................ 6

Concursuri prin cererea ofertelor de preturiNr. 13/01079Cod CPV. 66514110-0 Servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) şi

asigurare benevolă a autovehiculelor (CASCO) - Banca Nationala a Moldovei ................. 6Nr. 13/01081Cod CPV. 30192700-8 Papetărie - Banca Nationala a Moldovei .......................................... 6Nr. 13/01086Cod CPV. 90910000-9 Servicii de curăţare-spălare a bunurilor material - Bancii

Nationale a Moldovei .......................................................................................................... 7

Anunturi de modificare/ anulare a concursurilor prin cererea ofertelor de preturi

Anunt de modificare - La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/01086 din 17.01.2014 cu privire la achiziţia serviciilor de curăţare-spălare a bunurilor materiale, cod CPV - 90910000-9, conform necesităţilor Bancii Nationale a Moldovei. ............................................................ 7

Licitaţii

Nr. 1/14Cod CPV. 66516100-1 servicii de asigurare auto - Serviciul de protecţie şi Paza de Stat ........... 8Nr. 2/14Cod CPV. 09000000-3 produse petroliere - Serviciul de protecţie şi Paza de Stat ...................... 8Nr. 3/14Cod CPV. 09000000-3 Produse petroliere - Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Tighina ... 8Nr. 4/14Cod CPV. 45214100-1 Lucrari de reconstructie a incaperilor blocului nr.2 a gimnaziului -

Primaria Vînători Nisporeni ................................................................................................. 9Nr. 5/14Cod CPV. 79713000-5 servicii de paza si supraveghere video - IMSP AMT Botanica ................. 9Nr. 6/14Cod CPV. 50750000-7 Servicii de intretinere a ascensoarelor - IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti ......10Nr. 7/14Cod CPV. 24452000-7 insecticide - Agenţia Moldsilva ............................................................... 10Nr. 8/14Cod CPV. 60420000-8 servicii de transport aerian - Ministerul Afacerilor Externe si

Integrarii Europene ............................................................................................................11Nr. 9/14Cod CPV. 63512000-1 servicii(bilete de avion) - Curtea de Conturi ............................................11Nr. 10/14Cod CPV. 45453000-7 lucrari de eficientizare a consumului de energie in cladirile IMSP

SR Rezina - IMSP SR Rezina .......................................................................................... 12

Page 2: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

2

Nr. 11/14Cod CPV. 45450000-6 lucrari de eficientizare a consumului de energie in cladirile IMSP Institutul Oncologic - IMSP Institutul Oncologic ................................................................ 12

Anunturi de modificare/ anulare a Licitatiilor PubliceAnunt de modificare - La Licitația publică Nr. 2094/13 din 09.01.2014 cu privire la achiziționarea

utilajului stomatologic, Cod CPV: 33100000-1, conform necesităților Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu. .................................................................. 12

Concursuri prin cererea ofertelor de preturiNr. 1-op/14Cod CPV: 09132000-3 benzina - IMSP CMF Cantemir ......................................................... 13Nr. 2-op/14Cod CPV: 15800000-6 produse alimentare - Primaria Ghindeşti Floreşti ............................. 13Nr. 3-op/14Cod CPV: 71242000-6 servicii de elaborare a documentatiei standard pentru sistemul

de apeduct si canalizare - Primaria Sărătenii Vechi Teleneşti .......................................... 13Nr. 4-op/14Cod CPV: 15000000-8 produse alimentare - Primaria Talmaza Ştefan Vodă ....................... 14Nr. 5-op/14Cod CPV: 15000000-8 produse alimentare - Primaria Crihana Veche Cahul ....................... 14Nr. 6-op/14Cod CPV: 55510000-8 servicii de alimentatie a copiilor de la Centrul de zi”Acasa” -

Primaria Soroca Soroca ................................................................................................... 14Nr. 7-op/14Cod CPV: 72400000-4 servicii internet - Cancelaria de Stat ................................................. 15Nr. 8-op/14Cod CPV: 50421000-2 servicii de reparatie a utilajului medical - IMSP Centrul de

Sanatate Ialoveni .............................................................................................................. 15Nr. 9-op/14Cod CPV: 45233141-9 lucrari de intretinere a drumurilor publice locale din mun. Falesti,

2014 - CR Falesti .............................................................................................................. 16Nr. 10-op/14Cod CPV: 39831200-8 detergent lichid cu dozator - IMSP Institutul de

Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc ................................................................................. 16Nr. 11-op/14Cod CPV: 66516100-1 servicii de asigurare de raspundere civila auto - IMSP Statia

Zonala AMU Centru .......................................................................................................... 16Nr. 12-op/14Cod CPV: 09132000-3 produse petroliere - CR Glodeni ..................................................... 17

AnunturiAgenția Achiziții Publice anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante. .............................. 18

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice pentru anul 2013Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări încheiate de către

autorităţile contractante în rezultatul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică ............... 19

Page 3: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

3

În atenţia operatorilor economiciAgenţia Achiziţii Publice, aduce la cunoştinţă faptul că operatorii economici îşi pot plasa

avize publicitare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web www.tender.gov.md.Tarifele pentru plasarea avizelor publicitare (reclamei), potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 278

din 16.03.2006, cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Achiziţii Publice sunt următoarele:

Nr.d/o Denumirea serviciului Tarif, lei

1. Publicitatea plasată în Buletinul Achiziţiilor Publice, pentru 1 cm2 1 număr - 9,00

2-5 numere - 6,00

6 şi mai multe - 5,00

2. Publicitatea plasată pe pagina web, pentru 1 cm2 10,00

Page 4: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

4

Anunţuri de intenţie

ANUNŢ DE INTENŢIE Denumirea autorităţii contractante: Curtea Constituţională a Republicii Moldova

Adresa: mun. Chişinău, str. A. Lăpuşneanu

Persoana de contact: Bătrînu Oxana Tel: 0-22-25-37-43

Fax: 0-22-25-37-46 E-mail: [email protected]

LUCRĂRI

Nr. d/o

Expunerea obiectului de achiziţie cod CPV

Suma estimativă planificată fără TVA

Procedura de achiziţie

aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie

publică

11.

Reconstrucţia imobilului bloc „B” cu extindere în dimensiuni şi edificarea a două nivele suplimentare

45000000-7 6500000,00 Licitaţie publică Februarie 2014

SERVICII

Nr. d/o

Expunerea obiectului de achiziţie cod CPV

Suma estimativă planificată fără TVA

Procedura de achiziţie

aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie

publică

1. Servicii de transport la Conferinţă 60100000-9 208000,00 Licitaţie publică Iunie 2014

2. Servicii de cazare şi arenda încăperilor pentru Conferinţă

55000000-0 284000,00 Licitaţie publică Iunie 2014

3. Servicii de transport aerian 60400000-2 496000,00 Licitaţie publică Martie 2014

Page 5: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

5

Proceduri lansate in cadrul SIA Registrul de Stat al Achizitiilor Publice

Tip proceduri: Licitaţie publică Tip anunțuri: Invitație de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 13/01085Autoritatea contractantă Ministerul FinanţelorAdresa str. Cosmonauților, 7Telefon/fax 26-25-36Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie ANDRIEVSCHI ADRIANObiectul achiziţiei Servicii de transport aerian de pasageri (bilete avia)Cod CPV 60400000-2Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Ministerul Finanțelor, str. Cosmonauților, 7, bir. 108Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str. Cosmonauților, 7, etaj 4, sala micăLimba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De statPentru ridicarea documentelor de licitație pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00Rechizitele contului de achitare pentru documente:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101012201Rechizitele contului de garantare a ofertei:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 461300000012201Rechizitele contului de garantare a contractului:Cont de decontare 3359502Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de StatCont trezorerial 440115101012201Termenul de depunere a ofertelor 17.01.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.01.2014 10:00

Tip anunțuri: Anunț de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!La Licitaţia publică nr. 13/01041 din 24.01.2014 cu privire la achiziţia biletelor de tratament sana-torial, cod CPV - 85000000-9, conform necesităţilor Casei Naţionae de Asigurări Sociale, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 03.02.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 03.02.2014 10:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Page 6: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

6

Termenul de depunere a ofertelor 24.01.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.01.2014 10:00

Tip anunțuri: Anunț de anularea procedurii

În atenţia operatorilor economici!Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 13/00369 din 22.07.2013 cu privire la achiziţia serviciilor de transport aerian de pasageri pentru anul 2013 (bilete avia), cod CPV - 60400000-2, conform necesităţilor Ministerului Culturii.

În atenţia operatorilor economici!Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 13/00949 din 30.12.2013 cu privire la achiziţia complexelor radiodiagnostice digitale fixe, cod CPV - 33111000-1, conform necesităţilor Agentiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.

În atenţia operatorilor economici!Se anulează procedura de tip Licitaţie publică nr. 13/01062 din 13.01.2014 cu privire la achiziţia serviciilor de pază, intervenții(în caz de necesitate) și monitorizare a obiectivelor și valorilor materiale ale Curții de Apel Chișinău, cod CPV - 79000000-4, conform necesităţilor Curtii de Apel Chisinau.

Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri Tip anunțuri: Invitație de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 13/01079Autoritatea contractantă Banca Nationala a MoldoveiAdresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1Telefon/fax 022409259Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu AlexandruObiectul achiziţiei Servicii de asigurare de răspundere civilă auto (RCA) şi asigurare benevolă a autovehiculelor (CASCO)Cod CPV 66514110-0Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1, et.1, bir.143 (Expeditie)Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini RomânăTermenul de depunere a ofertelor 20.01.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 20.01.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 13/01081Autoritatea contractantă Banca Nationala a MoldoveiAdresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1

Page 7: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

7

Telefon/fax 022409259Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu AlexandruObiectul achiziţiei PapetărieCod CPV 30192700-8Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1, et.1 bir.143 (Expediţie)Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini RomânăTermenul de depunere a ofertelor 13.01.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.01.2014 10:00

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 13/01086Autoritatea contractantă Banca Nationala a MoldoveiAdresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1Telefon/fax 022409259Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu AlexandruObiectul achiziţiei Servicii de curăţare-spălare a bunurilor materialeCod CPV 90910000-9Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1, et.1, bir.143 (Expeditie)Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini RomânăTermenul de depunere a ofertelor 13.01.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.01.2014 10:00

Tip anunțuri: Anunț de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/01086 din 17.01.2014 cu privire la achiziţia serviciilor de curăţare-spălare a bunurilor materiale, cod CPV - 90910000-9, conform necesităţilor Bancii Na-tionale a Moldovei, sunt operate următoarele modificări:Termenul de depunere a ofertelor 13.01.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13.01.2014 10:00SE ÎNLOCUEŞTE CU:Termenul de depunere a ofertelor 17.01.2014 10:00Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.01.2014 10:00

Page 8: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

8

Licitaţii

Licitaţia publică 1/14Autoritate contractantă: Serviciul de protectie si Paza de StatAdresa: mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii, 26Telefon/fax: 022/251601; 022/232357Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Artur CucerObiectul achiziţiei: servicii de asigurare autoCod CPV: 66516100-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii, 26Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii, 26Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1006601001104Banca/cod bancar: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat / 3359502Cont de decontare: Cont trezorerial: TREZMD2X/ 440115101018301Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.01.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 2/14Autoritate contractantă: Serviciul de protectie si Paza de StatAdresa: mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii, 26Telefon/fax: 022/251601; 022/232357Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Artur CucerObiectul achiziţiei: produse petroliereCod CPV: 09000000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii, 26Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii, 26Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1006601001104Banca/cod bancar: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat / 3359502Cont de decontare: Cont trezorerial: TREZMD2X/ 440115101018301Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.01.2014, ora 13:00

Licitaţia publică 3/14Autoritate contractantă: Intreprinderea de Stat pentru Silvicultura TighinaAdresa: or. Bender, str. Chisinaului, 228, MD 3200

Page 9: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

9

Telefon/fax: 068200579Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cebotarenco IonObiectul achiziţiei: Produse petroliereCod CPV: 09000000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: or. Bender, str. Chisinaului, 228, MD 3200Locul desfăşurării licitaţiei: or. Bender, str. Chisinaului, 228, MD 3200Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1002608000795Banca/cod bancar: BC Energbank SA, fil. Anenii Noi / ENEGMD22505Cont de decontare: 222433634Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.01.2014, ora 11:00

Licitaţia publică 4/14Autoritate contractantă: Primaria Vinatori NisporeniAdresa: s. Vinatori, rl. NisporeniTelefon/fax: 0264/30236; 0264/30284Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Lazar EcaterinaObiectul achiziţiei: Lucrari de reconstructie a incaperilor blocului nr.2 a gimnaziuluiCod CPV: 45214100-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: Primaria s. Vinatori, rl. NisporeniLocul desfăşurării licitaţiei: Primaria s. Vinatori, rl. NisporeniLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601006759Banca/cod bancar: TREZMD2X / 226647Cont de decontare: 230100000006254Cont trezorerial: 430515101625501Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.01.2014, ora 11:00

Licitaţia publică 5/14Autoritate contractantă: IMSP AMT BotanicaAdresa: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Telefon/fax: 022/531633Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cecoi MarinaObiectul achiziţiei: servicii de paza si supraveghere videoCod CPV: 79713000-5Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404

Page 10: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

10

Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. Dacia, 5/2, bir. 404Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600153360Banca/cod bancar: Victoriabank SA, fil. 30 / VICBMD2X500Cont de decontare: 2251030103Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.01.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 6/14Autoritate contractantă: IMSP Spitalul de Psihiatrie BaltiAdresa: mun. Balti, str. Decebal, 101Telefon/fax: 0231/33508; 0231/53633Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: V. BiliciObiectul achiziţiei: Servicii de intretinere a ascensoarelorCod CPV: 50750000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Balti, str. Decebal, 101, bl. Central, et. 1, serviciul achizitii publiceLocul desfăşurării licitaţiei: mun. Balti, str. Decebal, 10, bl. central, et. 1, sala de sedinteLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003602150732Banca/cod bancar: Banca de Economii, fil. 10 / BECOMD2X610Cont de decontare: 22244104980629Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.01.2014, ora 11:00

Licitaţia publică 7/14Autoritate contractantă: Agentia MoldsilvaAdresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 124Telefon/fax: 022/272306Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Mihaela BulgaruObiectul achiziţiei: insecticideCod CPV: 24452000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 124Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, 124Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1006601000255

Page 11: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

11

Banca/cod bancar: BC Banca Sociala SA, fil. Sciusev / BSOCMDD2X459Cont de decontare: 222445902070Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.01.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 8/14Autoritate contractantă: Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii EuropeneAdresa: mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 80Telefon/fax: 022/578295Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Vadim SobolObiectul achiziţiei: servicii de transport aerianCod CPV: 60420000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 80Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 80Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1006601000129Banca/cod bancar: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat / TREZMD2XCont de decontare: 3359502Cont trezorerial: 440115101013501Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.01.2014, ora 10:00

Licitaţia publică 9/14Autoritate contractantă: Curtea de ConturiAdresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 69Telefon/fax: 022/266090; 022/266006; 022/266077; 022/233020-faxMembru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Srgiu TergutaObiectul achiziţiei: servicii(bilete de avion)Cod CPV: 63512000-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 69Locul desfăşurării licitaţiei: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 69, bir. 417Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1007601001330Banca/cod bancar: 226301Cont de decontare: 210101030100103Cont trezorerial: TREZMD2XTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 20.01.2014, ora 10:00

Page 12: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

12

Licitaţia publică 10/14Autoritate contractantă: IMSP SR RezinaAdresa: or. Rezina, str. 24 August, 7Telefon/fax: Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Maria FloreaObiectul achiziţiei: lucrari de eficientizare a consumului de energie in cladirile IMSP SR RezinaCod CPV: 45453000-7Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: IMSP SR RezinaLocul desfăşurării licitaţiei: IMSP SR RezinaLimba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003606015558Banca/cod bancar: BECOMD2X637Cont de decontare: 2251337498116Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.01.2014, ora 11:00

Licitaţia publică 11/14Autoritate contractantă: IMSP Institutul OncologicAdresa: mun. Chisinau, str. N. Testemiteanu, 30Telefon/fax: 022/852441; 069978332Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ion RanguObiectul achiziţiei: lucrari de eficientizare a consumului de energie in cladirile IMSP Institutul OncologicCod CPV: 45450000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării documentelor: IMSP Institutul OncologicLocul desfăşurării licitaţiei: IMSP Institutul Oncologic, sala de esdinte, et. 4Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba românăTaxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 leiCod fiscal: 1003600151023Banca/cod bancar: BECOMD2X609Cont de decontare: 22515014982745Cont trezorerial: Termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.01.2014, ora 10:00

În atenția operatorilor economici!La Licitația publică Nr. 2094/13 din 09.01.2014 cu privire la achiziționarea utilajului stomatologic, Cod CPV: 33100000-1, conform necesităților Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu sunt operate următoarele modificări:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 09.01.2014se înlocuiește cu:Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 24.01.2013

Page 13: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

13

Concursuri prin cererea ofertelor de preţuri

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 01-op/14Autoritate contractantă: IMSP CMF CantemirAdresa: or. Cantemir, str. Testemiteanu, 1Tel/fax: 0273/92224; 0273/22703Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Baba AndreiObiectul achiziţiei: benzinaCod CPV: 09132000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: IMSP CMF Cantemir, bir. 324Locul desfăşurării procedurii: IMSP CMF CantemirLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.01.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 02-op/14Autoritate contractantă: Primaria Ghindesti FlorestiAdresa: or. Ghindesti, rl. Floresti, str. Fabricii, 3Tel/fax: 0250/71539; 0250/71535Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Nadejda TodirasObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15800000-6Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria or. Ghindesti, rl. Floresti, str. Fabricii, 3Locul desfăşurării procedurii: Primaria or. Ghindesti, rl. Floresti, str. Fabricii, 3Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.01.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 3-op/14Autoritate contractantă: Primaria Saratenii Vechi TelenestiAdresa: s. Saratenii Vechi, rl. TelenestiTel/fax: 0258/73238; 067444950Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Cudritchii IuriiObiectul achiziţiei: servicii de elaborare a documentatiei standard pentru sistemul de apeduct si canalizareCod CPV: 71242000-6

Page 14: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

14

Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria com. Saratenii VechiLocul desfăşurării procedurii: Primaria com. Saratenii VechiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.01.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 4-op/14Autoritate contractantă: Primaria Talmaza Stefan VodaAdresa: s. Talmaza, rl. Stefan VodaTel/fax: 0242/41236; 0242/41297Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ion UrsuObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria TalmazaLocul desfăşurării procedurii: sediul Primariei TalmazaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.01.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 5-op/14Autoritate contractantă: Primaria Crihana Veche CahulAdresa: s. Crihana Veche, rl. CahulTel/fax: 0299/72215; 0299/73935Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Chiriac VioricaObiectul achiziţiei: produse alimentareCod CPV: 15000000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Primaria s. Crihana VecheLocul desfăşurării procedurii: Primaria s. Crihana VecheLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.01.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 6-op/14Autoritate contractantă: Primaria Soroca SorocaAdresa: or. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5Tel/fax: 0230/23463; 0230/22800

Page 15: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

15

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: V. SencoObiectul achiziţiei: servicii de alimentatie a copiilor de la Centrul de zi”Acasa”Cod CPV: 55510000-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Soroca, incinta primariei, bir. 407Locul desfăşurării procedurii: or. Soroca, incinta primarieiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.01.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 7-op/14Autoritate contractantă: Cancelaria de StatAdresa: mun. Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale, 1Tel/fax: 022/250158Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Ludmila CujbaObiectul achiziţiei: servicii internetCod CPV: 72400000-4Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale, 1, et. 6, bir. 621Locul desfăşurării procedurii: bir. 627Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.01.2014, ora 10:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 8-op/14Autoritate contractantă: IMSP Centrul de Sanatate IaloveniAdresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7Tel/fax: 0268/21252; 0268/27394Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Leorda TatianaObiectul achiziţiei: servicii de reparatie a utilajului medicalCod CPV: 50421000-2Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7, et. III, bir. 31Locul desfăşurării procedurii: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 7, et. I, bir. 111Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.01.2014, ora 11:00

Page 16: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

16

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 9-op/14Autoritate contractantă: CR FalestiAdresa: or. Falesti, str. Stefan cel Mare, 50Tel/fax: 0259/22915; 0259/23514Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Secrieru VasileObiectul achiziţiei: lucrari de intretinere a drumurilor publice locale din mun. Falesti, 2014Cod CPV: 45233141-9Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: CR Falesti, bir. 213, or. Falesti, str. Stefan cel Mare, 50Locul desfăşurării procedurii: CR Falesti, bir. 213, or. Falesti, str. Stefan cel Mare, 50Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.01.2014, ora 11:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 10-op/14Autoritate contractantă: IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril DraganiucAdresa: mun. Chisinau, str. C. Virnav, 13Tel/fax: 022/572213; 022/572205Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Bouros GabrielaObiectul achiziţiei: detergent lichid cu dozatorCod CPV: 39831200-8Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: mun. Chisinau, str. C. Virnav, 13, bir. Serviciului juridicLocul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. C. Virnav, 13, sala de festivitatiLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 13.01.2014, ora 10:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 11-op/14Autoritate contractantă: IMSP Statia Zonala AMU CentruAdresa: mun. Chisinau, str. N. Testemiteanu, 20, et. 6Tel/fax: 022/727507; 022/727803Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Nina PestereanuObiectul achiziţiei: servicii de asigurare de raspundere civila autoCod CPV: 66516100-1Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: IMSP Statia Zonala AMU Centru

Page 17: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

17

Locul desfăşurării procedurii: mun. Chisinau, str. N. Testemiteanu, 20, et. 6Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.01.2014, ora 10:00

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 12-op/14Autoritate contractantă: CR GlodeniAdresa: or. Glodeni, str. Suveranitatii, 2Tel/fax: 0249/23288; 0249/22058Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Aliona CiubaraObiectul achiziţiei: produse petroliereCod CPV: 09132000-3Modalitatea de evaluare: Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: CR Glodeni, str. Suveranitatii, 2, sectia economie, bir. 31Locul desfăşurării procedurii: CR Glodeni, str. Suveranitatii, 2, sala micaLimba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba românăTermenul limită de depunere și deschidere a ofertelor: 08.01.2014, ora 11:00

Page 18: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

18

Anunțuri

Anunt!Agenția Achiziții Publice anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante:• specialist principal, Serviciu Achiziții Publice mun. Bălți.• Specialist superior, Secția achiziții lucrări și servicii, Direcția Metode de Achiziții• Data limită de depunere a documentelor – 14.01.2013.Documentele urmează a fi depuse la sediul Agenției, șos. Hîncești 53 etaj 2.Condițiile de desfășurare a concursului le puteți găsi pe pagina web a Agenției www.tender.gov.md.

Page 19: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

19

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice pentru anul 2013

Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări încheiate de către autorităţile contractante în

rezultatul desfăşurării procedurilor de licitaţie publică

Tip

Con

trac

t

Nr c

ontr

actu

lui

Dat

a co

ntra

ctul

ui

Aut

orita

tea

cont

ract

anta

Ope

rato

r ec

onom

ic

Sum

a

Nr P

roce

dura

Nr I

ntra

re d

are

de s

eam

a

Dat

a In

trar

e da

re d

e se

ama

Tip

proc

edur

a

Obi

ect d

e ac

hizi

tie

Cod

CPV

Contract de achiziţie

1628/12-1233 28.01.2013 IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico Practic de Medicină Urgentă

Vinamex 459342,83 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1234 28.01.2013 IMSP SR Şoldăneşti Vinamex 63723,48 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1235 28.01.2013 IMSP CMF Nisporeni Vinamex 6137,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1430 28.01.2013 IMSP SR Briceni Metatron 182809,44 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1429 28.01.2013 IMSP CMF Ungheni Metatron 49645,44 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1428 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Pelivan

Metatron 2966,76 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1427 28.01.2013 Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr

Lunga

Metatron 1892,16 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1426 28.01.2013 IMSP SR Edineţ Metatron 213390,72 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1425 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni

Metatron 2135,59 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1423 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi

Metatron 3121,2 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1422 28.01.2013 Serviciul de Informaţii şi Securitate

Metatron 27382,86 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1421 28.01.2013 Departamentul Instituţii Penitenciare

Rezolv Mo 31829,16 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1420 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni

Rezlov Mo 159,84 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1418 28.01.2013 IMSP CMF Donduşeni Rezlov Mo 1598,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1417 28.01.2013 IMSP SR Cantemir Rezlov Mo 6544,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1416 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Pelivan

Rezlov Mo 79,92 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1415 28.01.2013 Serviciul de Informaţii şi Securitate

Rezlov Mo 8821,7 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1414 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni

Rezlov Mo 79,92 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1413 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi

Rezlov Mo 79,92 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1118 28.01.2013 Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr

Lunga

Esculap Farm 766,08 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1117 28.01.2013 IMSP Staţia Zonală AMU UTAG

Esculap Farm 35156,7 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1114 28.01.2013 IMSP SR Şoldăneşti Esculap Farm 112294,17 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1113 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni

Esculap Farm 1154,25 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1112 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Căzăneşti

Esculap Farm 2698,71 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 20: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

20

Contract de achiziţie

1628/12-1111 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi

Esculap Farm 1323,37 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1110 28.01.2013 IMSP SR Basarabeasca R & P Bolgar Farm

5305,88 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1109 28.01.2013 IMSP SR Donduşeni R & P Bolgar Farm

6480 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1116 28.01.2013 IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi

Esculap Farm 376380,06 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1108 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Mîndreşti

R & P Bolgar Farm

527,69 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1107 28.01.2013 IMSP Maternitatea Municipală 2

R & P Bolgar Farm

1155,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1106 28.01.2013 IMSP Policlinica Stomatologică Republicană

R & P Bolgar Farm

662,04 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1105 28.01.2013 IMSP SR Anenii Noi R & P Bolgar Farm

4158,54 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1104 28.01.2013 IMSP Staţia Zonală AMU Sud

R & P Bolgar Farm

3518,1 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1103 28.01.2013 IMSP Spitalul Republican a Asociaţiei Curativ Sanatoriale şi de

Recuperare

R & P Bolgar Farm

30583,66 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1102 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Truşeni

R & P Bolgar Farm

17,66 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1101 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Biruinţa

R & P Bolgar Farm

302,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1435 28.01.2013 IMSP CMF Călăraşi Metatron 32892,26 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1434 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni

Metatron 2890,62 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1433 28.01.2013 IMSP Centrul Stomatologic Municipal

pentru Copii

Metatron 1297,08 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1432 28.01.2013 IMSP CMF Donduşeni Metatron 20778,12 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1431 28.01.2013 IMSP SR Căuşeni Metatron 182905,56 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-959 28.01.2013 Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr

Lunga

Tetis International Co

1068,37 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-958 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Brînzenii Noi

Tetis International Co

1208,42 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-957 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Corjeuți

Tetis International Co

2938,71 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-956 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni

Tetis International Co

821,17 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-954 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Căzăneşti

Tetis International Co

4463,99 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-953 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi

Tetis International Co

727,94 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-952 28.01.2013 IMSP AMT Botanica Farmaco 1315,43 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-951 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni

Farmaco 854,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-950 28.01.2013 IMSP SR Cantemir Farmaco 48268,98 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-949 28.01.2013 IMSP CMF Donduşeni Farmaco 14337 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-948 28.01.2013 Departamentul Instituţii Penitenciare

Farmaco 89079,46 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-947 28.01.2013 IMSP CMF Ungheni Farmaco 26653,32 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-946 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Pelivan

Farmaco 1280,83 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-945 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi

Farmaco 1229,28 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-944 28.01.2013 Serviciul de Informaţii şi Securitate

Farmaco 20982,37 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 21: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

21

Contract de achiziţie

1628/12-943 28.01.2013 Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr

Lunga

Farmaco 1715,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-942 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni

Farmaco 1704,69 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-940 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni

Distrimed SRL 2485,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-939 28.01.2013 IMSP CMF Orhei Distrimed SRL 21545,15 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-938 28.01.2013 IMSP AMT Botanica Distrimed SRL 34979,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-937 28.01.2013 IMSP CMF Călăraşi Distrimed SRL 18921,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-936 28.01.2013 IMSP CMF Donduşeni Distrimed SRL 19474,2 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-935 28.01.2013 IMSP SR Căuşeni Distrimed SRL 138471,25 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-934 28.01.2013 IMSP Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru

Copii Bălţi

Distrimed SRL 2131,95 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-933 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni

Distrimed SRL 1229,95 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-932 28.01.2013 IMSP CMF Rezina Distrimed SRL 4640,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-930 28.01.2013 IMSP CMF Ungheni Distrimed SRL 32691,2 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1146 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni

Distrimed SRL 733,7 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1145 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Copăceni

Distrimed SRL 1497,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1144 28.01.2013 IMSP SR Cantemir Distrimed SRL 65095,95 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1143 28.01.2013 IMSP SR Briceni Distrimed SRL 83882,7 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1142 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni

Distrimed SRL 1838,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-931 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Pelivan

Distrimed SRL 3218,31 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1141 28.01.2013 Centrul de Plasament a Copiilor de Vîrstă Fragedă Chişinău

Distrimed SRL 4437 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1140 28.01.2013 IMSP CMF Ştefan Vodă Distrimed SRL 18742,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1139 28.01.2013 IMSP SR Ştefan Vodă Distrimed SRL 115226,72 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1138 28.01.2013 IMSP CMF Călăraşi Esculap Farm 15186,42 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1137 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni

Esculap Farm 1082,97 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1136 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Briceni

Esculap Farm 4376,21 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1135 28.01.2013 IMSP CMF Ceadîr Lunga Esculap Farm 16819,38 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1133 28.01.2013 IMSP CMF Donduşeni Esculap Farm 13973,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1132 28.01.2013 IMSP CMF Orhei Esculap Farm 12580,68 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1131 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni

Esculap Farm 595,7 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1134 28.01.2013 IMSP AMT Botanica Esculap Farm 8857,08 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1130 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Pelinia

Esculap Farm 393,66 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1129 28.01.2013 IMSP SR Cantemir Esculap Farm 160278,33 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1128 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Pelivan

Esculap Farm 3005,27 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1127 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi

Esculap Farm 2347949,46 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 22: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

22

Contract de achiziţie

1628/12-1126 28.01.2013 Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale

Esculap Farm 1289,32 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1125 28.01.2013 IMSP CMF Rezina Esculap Farm 19882,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1124 28.01.2013 IMSP SR Cimişlia Esculap Farm 154045,66 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1123 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Lozova

Esculap Farm 952,61 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1122 28.01.2013 IMSP CMF Ungheni Esculap Farm 17062,32 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1120 28.01.2013 IMSP SR Edineţ Esculap Farm 158524,83 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1119 28.01.2013 Serviciul de Informaţii şi Securitate

Esculap Farm 68763,06 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-827 28.01.2013 IMSP SR Floreşti Sangalimed 68191,2 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-828 28.01.2013 IMSP SR Floreşti Becor 607,63 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-784 28.01.2013 IMSP SR Căuşeni Globalpharm Company

9016,35 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-783 28.01.2013 IMSP SR Nisporeni Globalpharm Company

2624,97 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-782 28.01.2013 IMSP SCM 1 Globalpharm Company

9795,19 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-781 28.01.2013 IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

Globalpharm Company

71960,01 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-779 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni

Globalpharm Company

690,96 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-778 28.01.2013 IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii

Comunicabile

Globalpharm Company

4991,26 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-777 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi

Globalpharm Company

227746,61 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-776 28.01.2013 IMSP SCM Sfînta Treime Globalpharm Company

149364,36 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-775 28.01.2013 IMSP SR Criuleni Globalpharm Company

65539,36 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-774 28.01.2013 IMSP Institutul de Cardiologie

Globalpharm Company

34154,18 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-773 28.01.2013 IMSP SR Cimişlia Globalpharm Company

3175,71 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-772 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma

Ciorbă

Globalpharm Company

17342,62 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-771 28.01.2013 IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril

Draganiuc

Globalpharm Company

21157,34 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-770 28.01.2013 IMSP SR Floreşti Globalpharm Company

7471,71 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-769 28.01.2013 IMSP SCM pentru Copii nr. 1

Globalpharm Company

98715 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-768 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Chetriș

Sangalimed 73,76 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-767 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Pelinia

Sangalimed 109,62 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-765 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Copăceni

Sangalimed 78,84 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-764 28.01.2013 IMSP AMT Buiucani Sangalimed 157,68 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-763 28.01.2013 IMSP SR Rezina Sangalimed 95580 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-762 28.01.2013 IMSP SR Căuşeni Sangalimed 187050,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-761 28.01.2013 IMSP Dispensarul Dermatovenerologic

Chişinău

Sangalimed 1053 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-760 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Cociulia

Sangalimed 2365,2 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-759 28.01.2013 IMSP CMF Rezina Sangalimed 315,36 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 23: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

23

Contract de achiziţie

1628/12-758 28.01.2013 IMSP CMF Cantemir Sangalimed 236,52 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-757 28.01.2013 IMSP SR Vulcăneşti Sangalimed 29289,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-756 28.01.2013 IMSP SR Criuleni Sangalimed 42703,2 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-755 28.01.2013 IMSP SR Cimişlia Sangalimed 36655,2 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-754 28.01.2013 IMSP Institutul de Cardiologie

Sangalimed 1130,76 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-713 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma

Ciorbă

Sangalimed 45068,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-752 28.01.2013 IMSP Staţia Zonală AMU Centru

Sangalimed 25201,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-751 28.01.2013 IMSP SCM pentru Copii nr. 1

Sangalimed 24758,46 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-750 28.01.2013 IMSP CMF Criuleni Sangalimed 630,72 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-749 28.01.2013 IMSP SR Nisporeni Sangalimed 43185,42 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-748 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Sărăteni

Sangalimed 118,26 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-747 28.01.2013 IMSP SCM 1 Sangalimed 97480,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-746 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Costeşti

Sangalimed 725,65 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-744 28.01.2013 IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii

Comunicabile

Sangalimed 20433,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-743 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi

Sangalimed 959364 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-742 28.01.2013 IMSP Clinica Universitară Stomatologică

Distrimed SRL 849,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1462 28.01.2013 IMSP CMF Leova Farmina 261,28 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1461 28.01.2013 IMSP SCM 4 Farmina 7346,1 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1460 28.01.2013 IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi

Farmina 20587,08 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-836 28.01.2013 IMSP SR Nisporeni Becor 5300,23 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-835 28.01.2013 IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii

Comunicabile

Becor 33789,96 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-834 28.01.2013 IMSP SCM Bălţi Becor 42687,99 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-833 28.01.2013 IMSP SCM Sfînta Treime Becor 61495,86 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-832 28.01.2013 IMSP SR Criuleni Becor 3506,31 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-831 28.01.2013 IMSP SR Cimişlia Becor 2669,27 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-830 28.01.2013 IMSP Institutul de Cardiologie

Becor 37825,3 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-829 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma

Ciorbă

Becor 6134,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-865 28.01.2013 IMSP SR Căuşeni Farmaco Social 2800 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-864 28.01.2013 IMSP SR Nisporeni Farmaco Social 1120 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-863 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfînta Treime

Farmaco Social 8400 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-862 28.01.2013 IMSP SR Criuleni Farmaco Social 2800 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-861 28.01.2013 IMSP SR Cimişlia Farmaco Social 28000 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-860 28.01.2013 IMSP Institutul de Cardiologie

Farmaco Social 1680 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 24: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

24

Contract de achiziţie

1628/12-859 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma

Ciorbă

Farmaco Social 1680 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-858 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Pelinia

Farmina 21,77 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-857 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Recea

Farmina 217,73 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-856 28.01.2013 IMSP AMT Buiucani Farmina 844,89 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-855 28.01.2013 IMSP CMF Orhei Farmina 805,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-854 28.01.2013 IMSP CMF Criuleni Farmina 870,92 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-853 28.01.2013 IMSP SR Vulcăneşti Farmina 3842,1 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-852 28.01.2013 IMSP SR Nisporeni Farmina 750,95 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-851 28.01.2013 IMSP AMT Ciocana Farmina 653,19 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-850 28.01.2013 IMSP SCM 1 Farmina 14773,66 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-849 28.01.2013 IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

Farmina 74282,9 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-848 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfînta Treime

Farmina 43160,97 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-847 28.01.2013 IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii

Comunicabile

Farmina 3425,98 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-846 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi

Farmina 58283,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-845 28.01.2013 IMSP Staţia Zonală AMU Centru

Farmina 7947,15 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-844 28.01.2013 IMSP SR Floreşti Farmina 4861,19 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-843 28.01.2013 IMSP SCM pentru Copii nr. 1

Farmina 8359,2 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-842 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie

Farmina 8691,9 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-841 28.01.2013 IMSP SR Soroca Farmina 14795,22 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-840 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Chetriș

Farmina 226,49 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-839 28.01.2013 IMSP SR Rezina Becor 9663,57 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-838 28.01.2013 IMSP SR Căuşeni Becor 8451,69 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-837 28.01.2013 IMSP SR Vulcăneşti Becor 2900,45 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-900 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Amofarm SRL 5543,75 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-899 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Farmaco 172980,59 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-898 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Tetis International Co

1770773,88 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-897 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Gantala 2623,36 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-896 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Metatron 450223,38 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-895 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Globalpharm Company

17494,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-894 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

R & P Bolgar Farm

21858,07 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-893 28.01.2013 IMSP SR Ialoveni Farmina 3424,59 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-892 28.01.2013 IMSP SR Ialoveni Globalpharm Company

4530,56 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-891 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinicl de Boli Contagioase

de Copii

Globalpharm Company

46292,28 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 25: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

25

Contract de achiziţie

1628/12-890 28.01.2013 IMSP CMF Cimişlia Globalpharm Company

149,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-889 28.01.2013 IMSP SR Ocniţa Globalpharm Company

5067,2 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-888 28.01.2013 IMSP SR Ungheni Globalpharm Company

12325,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-887 28.01.2013 IMSP SCMC Valentin Ignatenco

Globalpharm Company

102907,54 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-886 28.01.2013 IMSP Institutul de Cercetări Ştiinţifice

în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi

Copilului

Globalpharm Company

70282,67 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-885 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Republican

Globalpharm Company

75193,56 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-884 28.01.2013 IMSP SR Orhei Globalpharm Company

115661,77 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-883 28.01.2013 IMSP SR Taraclia Globalpharm Company

3388,88 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-882 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Recea

Rezlov Mo 79,92 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-881 28.01.2013 IMSP SR Căuşeni Rezlov Mo 1773,24 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-879 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Budeşti

Rezlov Mo 39,96 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-880 28.01.2013 IMSP SR Leova Rezlov Mo 2397,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-878 28.01.2013 IMSP SR Călăraşi Rezlov Mo 4795,2 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-877 28.01.2013 IMSP SR Vulcăneşti Rezlov Mo 1598,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-876 28.01.2013 IMSP SR Nisporeni Rezlov Mo 14342,66 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-875 28.01.2013 IMSP SCM 1 Rezlov Mo 5922,72 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-873 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfînta Treime

Rezlov Mo 21528,09 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-872 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi

Rezlov Mo 183690,19 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-871 28.01.2013 IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii

Comunicabile

Rezlov Mo 3196,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-870 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma

Ciorbă

Rezlov Mo 3049,38 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-869 28.01.2013 IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

Rezlov Mo 399,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-868 28.01.2013 IMSP SR Floreşti Rezlov Mo 12787,2 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-867 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Teleşeu

Rezlov Mo 79,92 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-866 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Costeşti

Rezlov Mo 15,98 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1989 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Chetriș

R & P Bolgar Farm

177,66 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1988 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma

Ciorbă

R & P Bolgar Farm

2546,96 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1987 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Brînzenii Noi

R & P Bolgar Farm

159,84 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1986 28.01.2013 IMSP SR Ialoveni R & P Bolgar Farm

11898,09 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1985 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Mărăndeni

R & P Bolgar Farm

112,32 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1984 28.01.2013 IMSP CMF Taraclia R & P Bolgar Farm

432 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1983 28.01.2013 IMSP CMF Sîngerei R & P Bolgar Farm

604,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1982 28.01.2013 IMSP CMF Anenii Noi R & P Bolgar Farm

1302,48 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 26: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

26

Contract de achiziţie

1628/12-1981 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Pelinia

R & P Bolgar Farm

294,84 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1980 28.01.2013 IMSP SR Străşeni R & P Bolgar Farm

15723,72 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1979 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Căzăneşti

R & P Bolgar Farm

474,66 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1013 28.01.2013 IMSP CMF Ştefan Vodă R & P Bolgar Farm

3223,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1419 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni

Rezlov Mo 23,97 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1402 28.01.2013 Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr

Lunga

Vinamex 1270,22 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1012 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi

Iseps Farma 133250 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-874 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Măcăreşti Costuleni

Rezlov Mo 39,96 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1697 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni

Metatron 1701,54 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1557 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni

RihPanGalFarma 30 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1558 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Lozova

RihPanGalFarma 181,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1583 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Lozova

R & P Bolgar Farm

604,42 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1586 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni

R & P Bolgar Farm

78,3 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1595 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Vadul Rașcov

Amofarm SRL 75,18 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1538 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Borogani

Rezlov Mo 79,92 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1545 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Mateuți

Rezlov Mo 23,98 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1148 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Borogani

Distrimed SRL 974,9 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1157 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Mateuți

Distrimed SRL 454,9 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1172 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Cociulia

Distrimed SRL 7633,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1171 28.01.2013 IMSP SCM 4 Distrimed SRL 75053,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1170 28.01.2013 IMSP CMF Ceadîr Lunga Distrimed SRL 7624,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1629 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Mărăndeni

Rezlov Mo 119,88 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1631 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Brînzenii Noi

Rezlov Mo 15,98 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1511 28.01.2013 Spitalul Clinic Central staţia Chişinău filiala

Calea Ferată din Moldova Îs

Dita Est Farm 573633,45 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1190 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Brînzenii Noi

Amofarm SRL 93,97 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1181 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni

Amofarm SRL 93,97 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1188 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Mărăndeni

Amofarm SRL 139,14 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1634 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ciolacu Nou

Rezlov Mo 39,96 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1915 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Mateuți

Dita Est Farm 540,53 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1902 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Borogani

Dita Est Farm 819,65 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1943 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Mateuți

Metatron 361,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1871 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Măcăreşti Costuleni

Sanfarm Prim 81,74 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2362 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Lozova

Metatron 4162,75 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 27: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

27

Contract de achiziţie

1628/12-1990 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ciolacu Nou

R & P Bolgar Farm

90,99 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-941 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ciuciuleni

Farmaco 2212,52 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-955 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ciuciuleni

Tetis International Co

4403,52 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1424 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ciuciuleni

Metatron 5090,36 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2339 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Măcăreşti Costuleni

Farmaco 271,51 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1573 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ciuciuleni

R & P Bolgar Farm

558,79 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1966 28.01.2013 Şcoala Internat Sanatorială Ivancea

Orhei

Amofarm SRL 122,68 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1787 28.01.2013 Şcoala Internat Sanatorială Ivancea

Orhei

Sanfarm Prim 2895,26 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1951 28.01.2013 Şcoala Internat Sanatorială Ivancea

Orhei

Farmaco 1659,39 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2060 28.01.2013 Şcoala Internat Sanatorială Ivancea

Orhei

Tetis International Co

1478,23 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2082 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Tîrgul Vertiujeni

Tetis International Co

260,95 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2347 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Tîrgul Vertiujeni

Metatron 660,42 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-705 28.01.2013 Şcoala Internat Sanatorială Ivancea

Orhei

RihPanGalFarma 318,3 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2057 28.01.2013 Şcoala Internat Sanatorială Ivancea

Orhei

Gantala 200 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2020 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Mateuți

Tetis International Co

695,88 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1009 28.01.2013 IMSP SR Glodeni Dita Est Farm 381001,79 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1003 28.01.2013 IMSP SR Hînceşti RihPanGalFarma 126719,63 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1002 28.01.2013 IMSP SR Sîngerei RihPanGalFarma 24101,86 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1001 28.01.2013 IMSP SR Leova RihPanGalFarma 48391,79 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-741 28.01.2013 IMSP SR Ceadîr Lunga Distrimed SRL 131397,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-740 28.01.2013 IMSP Centrul Stomatologic Municipal

Chişinău

Distrimed SRL 5903,91 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-739 28.01.2013 IMSP Policlinica Stomatologică Republicană

Distrimed SRL 2630,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-738 28.01.2013 IMSP CMF Floreşti Distrimed SRL 7000 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-737 28.01.2013 IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail

Distrimed SRL 187919,7 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-736 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Javgur

Distrimed SRL 75 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-735 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ciorescu

Distrimed SRL 3446,31 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-734 28.01.2013 Şcoala Internat Sanatorială Ivancea

Orhei

Distrimed SRL 1011,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-733 28.01.2013 Centrul de Medicină Legală

Distrimed SRL 19791 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-732 28.01.2013 IMSP CMF Drochia Distrimed SRL 23452 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-731 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ochiul Alb

Distrimed SRL 499,9 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-730 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Olişcani

Distrimed SRL 942,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 28: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

28

Contract de achiziţie

1628/12-729 28.01.2013 IMSP CMF Căuşeni Distrimed SRL 30598 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-728 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Tvardiţa

Distrimed SRL 809,75 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-727 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Măcăreşti Costuleni

Distrimed SRL 2905 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-726 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari

Distrimed SRL 1378,46 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1035 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Republican pentru Copii

Em. Coţaga

R & P Bolgar Farm

8343 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1034 28.01.2013 IMSP CMF Cantemir R & P Bolgar Farm

13278,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1033 28.01.2013 IMSP SR Vulcăneşti R & P Bolgar Farm

16252,92 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1032 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Iargara

R & P Bolgar Farm

738,18 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1031 28.01.2013 IMSP CMF Dubăsari R & P Bolgar Farm

775,44 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1030 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Recea

R & P Bolgar Farm

333,18 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1029 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Sărăteni

R & P Bolgar Farm

104,76 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1028 28.01.2013 IMSP CMF Comrat R & P Bolgar Farm

1703,16 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1027 28.01.2013 IMSP Dispensarul Republican de Narcologie

R & P Bolgar Farm

9460,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1026 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ciutulești

R & P Bolgar Farm

99,9 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1025 28.01.2013 IMSP SCM Bălţi R & P Bolgar Farm

100374,71 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1024 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Teleşeu

R & P Bolgar Farm

476,28 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1023 28.01.2013 IMSP Staţia Zonală AMU Centru

R & P Bolgar Farm

21482,82 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1022 28.01.2013 IMSP SR Călăraşi R & P Bolgar Farm

11633,22 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1236 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfinta Treime

Vinamex 728284,3 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1237 28.01.2013 IMSP SR Cărpineni Vinamex 37755,61 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1238 28.01.2013 IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi

Vinamex 226835,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1239 28.01.2013 IMSP Staţia Zonală AMU Nord

Vinamex 2500 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1240 28.01.2013 IMSP Spitalul Republican a Asociaţiei Curativ Sanatoriale şi de

Recuperare

Vinamex 165618,94 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1241 28.01.2013 IMSP SR Edineţ Vinamex 144095,58 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1242 28.01.2013 IMSP SCM 4 Vinamex 50663,18 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1243 28.01.2013 IMSP CMF Ştefan Vodă RihPanGalFarma 11895 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1244 28.01.2013 IMSP SR Ştefan Vodă RihPanGalFarma 74987,83 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1245 28.01.2013 IMSP SR Briceni RihPanGalFarma 99055,17 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1246 28.01.2013 Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii

de Virsta Frageda

RihPanGalFarma 1304,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1247 28.01.2013 IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei

RihPanGalFarma 1775,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1248 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Borogani

RihPanGalFarma 360,84 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1249 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni

RihPanGalFarma 68 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1250 28.01.2013 IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico Practic de Medicină Urgentă

RihPanGalFarma 222477,09 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 29: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

29

Contract de achiziţie

1628/12-1251 28.01.2013 IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail

RihPanGalFarma 49496,58 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1252 28.01.2013 IMSP CMF Nisporeni RihPanGalFarma 13467 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1253 28.01.2013 IMSP SR Şoldăneşti RihPanGalFarma 30142,52 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1254 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Cărpineni

RihPanGalFarma 16135,72 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1255 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Filipeni

RihPanGalFarma 394,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1256 28.01.2013 IMSP SR Cimişlia RihPanGalFarma 60944,17 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1257 28.01.2013 IMSP Staţia Zonală AMU Nord

RihPanGalFarma 11900,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1258 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ghindești

RihPanGalFarma 30 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1259 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Crocmaz

RihPanGalFarma 1115,9 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1260 28.01.2013 IMSP CMF Leova RihPanGalFarma 1123,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1261 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Sărăteni

RihPanGalFarma 150 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1262 28.01.2013 IMSP SR Drochia RihPanGalFarma 214637,51 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1262 28.01.2013 IMSP SR Drochia RihPanGalFarma 214637,51 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1263 28.01.2013 IMSP CMF Ceadîr Lunga RihPanGalFarma 12150 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1264 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Cociulia

RihPanGalFarma 1048,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1265 28.01.2013 IMSP SCM 4 RihPanGalFarma 25518,72 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1289 28.01.2013 IMSP Dispensarul Dermatovenerologic

Republican

Esculap Farm 145,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1290 28.01.2013 IMSP SR Călăraşi Esculap Farm 185270,99 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1291 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Costeşti

Esculap Farm 1754,35 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1292 28.01.2013 IMSP SR Rezina Esculap Farm 225722,56 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1293 28.01.2013 IMSP AMT Buiucani Esculap Farm 19938,26 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1325 28.01.2013 IMSP Clinica Universitară Stomatologică

R & P Bolgar Farm

300,78 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1324 28.01.2013 IMSP SR Ceadîr Lunga R & P Bolgar Farm

39373,56 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1323 28.01.2013 IMSP SR Cahul R & P Bolgar Farm

62677,21 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1322 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Javgur

R & P Bolgar Farm

25,38 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1321 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ciorescu

R & P Bolgar Farm

560,3 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1320 28.01.2013 Şcoala Internat Sanatorială Ivancea

Orhei

R & P Bolgar Farm

1085,29 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1319 28.01.2013 IMSP CMF Drochia R & P Bolgar Farm

2133 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1318 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ochiul Alb

R & P Bolgar Farm

114,21 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1317 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Răspopeni

R & P Bolgar Farm

392,04 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1316 28.01.2013 IMSP CMF Căuşeni R & P Bolgar Farm

3015,36 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-902 28.01.2013 IMSP SR Donduşeni Gantala 725 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-901 28.01.2013 Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale

Gantala 23332,85 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-826 28.01.2013 IMSP SCM pentru Copii nr. 1

Becor 21470,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 30: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

30

Contract de achiziţie

1628/12-824 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Javgur

Tetis International Co

522,14 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-823 28.01.2013 IMSP Clinica Universitară Stomatologică

Tetis International Co

1652,36 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-822 28.01.2013 IMSP Centrul Stomatologic Municipal

Chişinău

Tetis International Co

5370,01 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-821 28.01.2013 Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale

Tetis International Co

14319,45 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-820 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ochiul Alb

Tetis International Co

200,18 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-819 28.01.2013 IMSP CMF Floreşti Tetis International Co

480,44 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-818 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Răspopeni

Tetis International Co

1215,87 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-817 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Olişcani

Tetis International Co

1179,13 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-816 28.01.2013 IMSP CMF Căuşeni Tetis International Co

18391,92 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-815 28.01.2013 IMSP CMF Teleneşti Tetis International Co

802,18 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-814 28.01.2013 Spitalul Clinic Militar Central

Tetis International Co

323429,83 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-813 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Măcăreşti Costuleni

Tetis International Co

1249,82 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-812 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Rudi

Tetis International Co

33,71 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-811 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Vîsoca

Tetis International Co

24,08 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-810 28.01.2013 Baza Specială de Aprovizionare Medicală

Tetis International Co

5735,7 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-809 28.01.2013 IMSP CMF Străşeni Tetis International Co

7891,06 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-808 28.01.2013 IMSP SR Ocniţa Tetis International Co

231817,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-807 28.01.2013 IMSP SR Basarabeasca Tetis International Co

110702,88 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-806 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Vălcineţ

Tetis International Co

367,75 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-805 28.01.2013 IMSP Maternitatea Municipală 2

Tetis International Co

20547,96 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-804 28.01.2013 IMSP SR Donduşeni Tetis International Co

191420,19 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-803 28.01.2013 IMSP Policlinica Stomatologică Republicană

Tetis International Co

5016,74 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-802 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Truşeni

Tetis International Co

1029,88 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-801 28.01.2013 IMSP Staţia Zonală AMU Sud

Tetis International Co

115085,37 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1202 28.01.2013 Serviciul de Informaţii şi Securitate

Gantala 5630,05 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1201 28.01.2013 IMSP SR Cantemir Gantala 3720,32 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1203 28.01.2013 IMSP SCMC 1 Gantala 160 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1204 28.01.2013 IMSP Centrul Stomatologic Municipal

pentru Copii

Gantala 40 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1205 28.01.2013 IMSP AMT Botanica Gantala 19,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1206 28.01.2013 IMSP Centrul Republican de Diagnosticare

Medicală

Gantala 37,3 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1207 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Căzăneşti

Farmina 627,16 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1208 28.01.2013 IMSP Clinica Universitară de Asistenţă Medicală

Primară a USMF N Testemiţanu

Farmina 87,09 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 31: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

31

Contract de achiziţie

1628/12-1209 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni

Farmina 217,73 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1210 28.01.2013 IMSP SR Şoldăneşti Farmina 4692,19 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-211 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Brînzenii Noi

Farmina 108,87 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1212 28.01.2013 IMSP SR Briceni Farmina 1952,86 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1213 28.01.2013 Serviciul de Informaţii şi Securitate

Farmina 4034,21 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1214 28.01.2013 IMSP SR Edineţ Farmina 14877,93 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1215 28.01.2013 Centrul de Recuperare pentru Copii Ceadîr

Lunga

Farmina 139,32 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1216 28.01.2013 IMSP CMF Ungheni Farmina 3327,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1217 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Farmina 51535,11 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1218 28.01.2013 IMSP SR Cimişlia Farmina 5462,32 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1219 28.01.2013 IMSP SR Rîşcani Farmina 11631,28 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1220 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Lozova

Farmina 134,14 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1222 28.01.2013 IMSP Centrul Stomatologic Municipal

pentru Copii

Farmina 170,64 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1223 28.01.2013 IMSP Spitalul Cărpineni Farmina 5327,43 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1224 28.01.2013 Departamentul Instituţii Penitenciare

Farmina 4482,1 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1221 28.01.2013 Şcoala Internat Sanatorială Ivancea

Orhei

Farmina 191,7 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1225 28.01.2013 IMSP CMF Donduşeni Farmina 2177,3 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1226 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni

Farmina 65,32 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1227 28.01.2013 IMSP SR Criuleni Farmina 2388,64 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-916 28.01.2013 IMSP Policlinica Stomatologică Republicană

Farmaco 291,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-915 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Rudi

Farmaco 188,02 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-914 28.01.2013 IMSP Maternitatea Municipală 2

Farmaco 3141,72 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-913 28.01.2013 IMSP SR Donduşeni Farmaco 48794,42 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-912 28.01.2013 IMSP CMF Străşeni Farmaco 5491,23 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-911 28.01.2013 IMSP Staţia Zonală AMU Sud

Farmaco 23383,9 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-910 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Truşeni

Farmaco 224,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-909 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase

de Copii

Gantala 30 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-908 28.01.2013 IMSP Centrul Stomatologic Municipal

Chişinău

Gantala 80 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-907 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Militar Central al

Ministerului Apărării

Gantala 22845,23 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-906 28.01.2013 IMSP SR Cahul Gantala 79694,94 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-905 28.01.2013 IMSP AMT Buiucani Gantala 100 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-904 28.01.2013 IMSP SR Făleşti Gantala 85617,9 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 32: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

32

Contract de achiziţie

1628/12-903 28.01.2013 IMSP CMF Străşeni Gantala 200 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1315 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari

R & P Bolgar Farm

165,24 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1314 28.01.2013 IMSP CMF Şoldăneşti R & P Bolgar Farm

1085,94 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1038 28.01.2013 IMSP SR Drochia Becor 4559,63 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1313 28.01.2013 Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui Bălţi

R & P Bolgar Farm

71,28 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1312 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Măcăreşti Costuleni

R & P Bolgar Farm

490,32 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1311 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Rudi

R & P Bolgar Farm

126,36 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1310 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Cricova

R & P Bolgar Farm

181,98 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1309 28.01.2013 IMSP CMF Străşeni R & P Bolgar Farm

3696,73 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1308 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni

R & P Bolgar Farm

204,39 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1307 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si

Ortopedie

R & P Bolgar Farm

1300,86 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1306 28.01.2013 IMSP SR Făleşti R & P Bolgar Farm

42886,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1305 28.01.2013 IMSP CMF Rîşcani R & P Bolgar Farm

3990,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1304 28.01.2013 IMSP SR Leova R & P Bolgar Farm

20480,58 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1303 28.01.2013 IMSP AMT Ciocana R & P Bolgar Farm

2354,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1302 28.01.2013 IMSP Clinica Stomatologică Orhei

R & P Bolgar Farm

25,38 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1301 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Vălcineţ

R & P Bolgar Farm

98,28 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1050 28.01.2013 IMSP SR Stefan Voda Becor 5775,05 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1049 28.01.2013 IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei

Becor 253,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1048 28.01.2013 Centrul de Plasament a Copiilor de Vîrstă Fragedă Chişinău

Becor 1533,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1047 28.01.2013 IMSP SR Briceni Becor 9877,45 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1045 28.01.2013 IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico Practic de Medicină Urgentă

Becor 10772,99 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1044 28.01.2013 IMSP CMF Nisporeni Becor 101,52 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1043 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Militar Central al

Ministerului Apărării

Becor 6818,06 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1042a

28.01.2013 IMSP Spitalul Cărpineni Becor 976,99 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1041 28.01.2013 IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi

Becor 375,62 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1039 28.01.2013 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

Becor 5601,46 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1849 28.01.2013 IMSP SR Orhei Farmaco 614604,52 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1848 28.01.2013 IMSP SR Taraclia Farmaco 81602,54 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1847 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Republican

Farmaco 172897,32 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1846 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Pelinia

Farmaco 1001,49 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1850 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Mîndreşti

Farmaco 2089,69 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1792 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Bulboaca

Metatron 184,68 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 33: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

33

Contract de achiziţie

1628/12-1793 28.01.2013 IMSP CMF Comrat Metatron 17218,44 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1794 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Costeşti

Metatron 3427,92 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1795 28.01.2013 Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare

pentru copii din mun.Bălţi

Metatron 1591,92 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1796 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Filipeni

Metatron 598 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1797 28.01.2013 IMSP Spitalul Cărpineni Metatron 98372,88 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1798 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni

Metatron 4797,36 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1799 28.01.2013 IMSP Clinica Stomatologică Orhei

Metatron 379,08 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1800 28.01.2013 IMSP SR Cimişlia Metatron 112185 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1470 28.01.2013 IMSP CMF Sîngerei Farmina 435,46 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1395 28.01.2013 IMSP SR Leova Farmaco 64635,93 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

162/12-2266 28.01.2013 IMSP SR Nisporeni Farmaco 46209,89 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2265 28.01.2013 IMSP AMT Rîşcani Amofarm SRL 939,7 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2139 28.01.2013 IMSP SR Floreşti Metatron 123968,88 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2134 28.01.2013 IMSP SR Soroca Metatron 242661,64 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2038 28.01.2013 IMSP CMF Rezina RihPanGalFarma 1500 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2264 28.01.2013 IMSP CMF Edineț Amofarm SRL 751,76 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1037 28.01.2013 IMSP SCM 4 Becor 410,05 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1327 28.01.2013 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

Iseps Farma 213200 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1326 28.01.2013 IMSP Centrul Naţional Ştiinţifico Practic de Medicină Urgentă

Iseps Farma 399750 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1005 28.01.2013 IMSP SR Glodeni Dita Est Farm 381001,79 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1328 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Budeşti

R & P Bolgar Farm

664,2 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1336 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Bulboaca

R & P Bolgar Farm

25,38 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1335 28.01.2013 IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei

R & P Bolgar Farm

7036,74 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1334 28.01.2013 IMSP SR Stefan Voda R & P Bolgar Farm

14506,56 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1333 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni

R & P Bolgar Farm

81 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1332 28.01.2013 IMSP SR Orhei R & P Bolgar Farm

37676,34 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1331 28.01.2013 IMSP SR Briceni R & P Bolgar Farm

1972,08 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1330 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Chișcăreni

R & P Bolgar Farm

83,16 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1329 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Copăceni

R & P Bolgar Farm

129,06 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1348 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Dita Est Farm 23236986,75 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1347 28.01.2013 IMSP CMF Ceadîr Lunga R & P Bolgar Farm

7671,78 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1346 28.01.2013 IMSP Centrul de Plasament Temporar şi Reabilitare pentru

Copii Bălţi

R & P Bolgar Farm

741,96 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1345 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Cociulia

R & P Bolgar Farm

1865,16 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 34: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

34

Contract de achiziţie

1628/12-1344 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Filipeni

R & P Bolgar Farm

180,9 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1343 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii

R & P Bolgar Farm

5040,9 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1342 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Crocmaz

R & P Bolgar Farm

210,6 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1341 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ghindești

R & P Bolgar Farm

119,34 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1340 28.01.2013 IMSP SR Şoldăneşti R & P Bolgar Farm

10131,05 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1339 28.01.2013 IMSP SR Cantemir R & P Bolgar Farm

26321,22 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1338 28.01.2013 IMSP AMT Centru R & P Bolgar Farm

1312,2 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1337 28.01.2013 IMSP CMF Nisporeni R & P Bolgar Farm

1612,98 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1359 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Vinamex 63609,65 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1358 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Sanfarm Prim 199096,99 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1357 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Eurofarmaco SA 412,56 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1356 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Distrimed SRL 3473878,41 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1355 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Med care 797040 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1354 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

RihPanGalFarma 664976,73 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1353 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Rezlov Mo 4836,41 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1352 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Sangalimed 574236 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1351 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Esculap Farm 1491299,75 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1350 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Farmaco Social 56000 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1349 28.01.2013 IMSP Institutul Oncolologic

Becor 2440995,48 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1366 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Republican pentru Copii

Em. Coţaga

Rezlov Mo 2047,68 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1365 28.01.2013 IMSP CMF Rîşcani Rezlov Mo 239,76 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1364 28.01.2013 IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi

R & P Bolgar Farm

17809,85 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1363 28.01.2013 IMSP SR Drochia R & P Bolgar Farm

25798,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1362 28.01.2013 IMSP Staţia Zonală AMU Nord

R & P Bolgar Farm

6861,78 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1361 28.01.2013 IMSP Centrul Stomatologic Bălţi

R & P Bolgar Farm

779,22 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1360 28.01.2013 IMSP SR Criuleni R & P Bolgar Farm

22154,04 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1380 28.01.2013 IMSP SR Stefan Voda Globalpharm Company

20461,59 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1379 28.01.2013 IMSP SR Şoldăneşti Globalpharm Company

11499,35 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1378 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Republican pentru Copii

Em. Coţaga

Globalpharm Company

44784,88 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1377 28.01.2013 Şcoala Internat Sanatorială Ivancea

Orhei

Globalpharm Company

174,3 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1376 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Republican pentru Copii

Em. Coţaga

Distrimed SRL 27921,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1375 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii

Distrimed SRL 311838,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1374 28.01.2013 IMSP AMT Centru Distrimed SRL 12447,5 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Page 35: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014 BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

35

Contract de achiziţie

1628/12-1373 28.01.2013 IMSP CMF Sîngerei Metatron 15807,96 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1372 28.01.2013 IMSP SR Căuşeni RihPanGalFarma 119841,4 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1371 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Republican pentru Copii

Em. Coţaga

Iseps Farma 666250 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1370 28.01.2013 IMSP SR Leova Rezlov Mo 8332,93 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1369 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfîntul Arhanghel Mihail

Rezlov Mo 11410,52 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1368 28.01.2013 IMSP SR Stefan Voda Rezlov Mo 7206,56 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1367 28.01.2013 IMSP SR Şoldăneşti Rezlov Mo 8178,84 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1393 28.01.2013 IMSP SR Căuşeni Farmaco 86635,24 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1392 28.01.2013 IMSP AMT Buiucani Farmaco 5080,32 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1391 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Recea

Farmaco 1704,69 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1390 28.01.2013 IMSP SR Străşeni Gantala 3451,92 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1389 28.01.2013 IMSP CMF Edineț Gantala 200 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1388 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie

Gantala 898,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1387 28.01.2013 Spitalul Clinic Central staţia Chişinău filiala

Calea Ferată din Moldova Îs

Gantala 46873,28 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1386 28.01.2013 IMSP AMT Centru Globalpharm Company

2490 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1385 28.01.2013 IMSP SCM Sfantul Arhanghel Mihail

Globalpharm Company

7303,46 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1384 28.01.2013 IMSP SR Anenii Noi Globalpharm Company

56996,1 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1383 28.01.2013 IMSP Spitalul Republican a Asociaţiei Curativ Sanatoriale şi de

Recuperare

Globalpharm Company

129940,65 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1382 28.01.2013 IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii

Globalpharm Company

79933,57 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1381 28.01.2013 IMSP SR Soroca Globalpharm Company

12776,87 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-963 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Pelivan

Tetis International Co

8049,69 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-962 28.01.2013 IMSP CMF Edineț Tetis International Co

8708,76 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-961 28.01.2013 IMSP SR Edineţ Tetis International Co

372178,39 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-960 28.01.2013 Serviciul de Informaţii şi Securitate

Tetis International Co

106863,67 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2263 28.01.2013 IMSP CMF Călăraşi Amofarm SRL 1409,55 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2262 28.01.2013 IMSP CMF Cahul Amofarm SRL 3758,8 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-1398 28.01.2013 IMSP SR Criuleni Farmaco 83675,81 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2280 28.01.2013 IMSP SR Soroca Farmaco 8400 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2279 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Crocmaz

Amofarm SRL 93,97 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Contract de achiziţie

1628/12-2278 28.01.2013 IMSP Centrul de Sănătate Ghindești

Amofarm SRL 37,59 1628/12 201226748 14.12.2012 LP medicamente 33690000-3

Va urma

Page 36: Cuprins - tender.gov.md · Adresa mun. Chisinau, bd. Grigore Vieru 1 Telefon/fax 022409259 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie Stancu Alexandru Obiectul

VINERI, 3 IANUARIE 2014BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 1

36

Certificat de înregistrare: nr. 2268

Consiliul redacţional:Director al Agenţiei

Achiziţii PubliceBOTNARI Simion

Director adjunct al Agenţiei Achiziţii Publice

GRIB Ghenadie

Şef Direcţie Statistică și Achiziții Electronice

POSTOLACHE Natalia

Şef Direcţie Finanţe RABOVILĂ Tatiana

Şef Direcţie Reglementare şi Control a Agenţiei Achiziţii Publice

MELNICIUC Aliona

Abonarea la Buletinul Achiziţiilor Publice se face:

- în mun. Chişinău – SA Moldpresa:str. 31 august nr. 85tel.: 22-22-21, 22-63-23

- în raioanele Republicii Moldova –“Poşta Moldovei”tel.: 22-60-46, 22-01-02,INDEX - 31370

- SRL Agenţia “Ediţii Periodice”: mun. Chişinău,str. Puşkin, 22, “Casa Presei”, of. 424tel: 23-37-40, tel/fax: 23-80-73

- SRL “Max-Expres”: mun. Chişinău,str. Pajurei, 15; tel: 43-06-64

- Î.I “Cuzencov-Eva”: mun. Chişinău,str. Alexandru cel Bun, 91/10tel/fax: 27-55-68

- SRL “Biznes-Ălita”: mun. Chişinău,str. Bulgară, 24a;tel: 23-46-40, 23-45-28

Tiparul executat la Combinatul PoligraficComanda nr. 40006-1