Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei

60

Transcript of Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei

Page 1: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 2: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 3: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 4: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei

C R I N A N T O N E S C b

Traim un moment istoric dificildificil. Criza economic4 ne spulbera iluzia c4 ne mai putem "descurca" in contmitafi de m~sura. Ea scoate la iveala, in intregime, toate crizele noastre ca societate: criza politic$ criza moralii, criza de autoritate, criza de idei. Scadenfa datoriilor acumulate in ani de minciuni, simulari, amdngri a sosit. Trgim ca pe un moment a1 adevarului drama tensiunii intre un stat arogant, ineficient, incapabil s3-gi justifice costurile imense gi un cet5fean care nu mai are deloc incredere in institufiile statului gi in proprii sai reprezentanfi. Nu avem instanfe, nu avem modele, nu avem autoritgfi. Deruta gi disfuncfiile societafii romdnegti se amplifica pe zi ce trece gi rezerva de speranfd publica tinde spre zero.

Acesta este momentul istoric in care vom alege un nou Pregedinte. Nu cred in oameni providenfiali sau, in orice caz, nu ma consider un om providenfial. Sunt doar un romdn care face politica de aproape 20 de ani, intr-un fel diferit, care mi-a dat gansa de a ajunge in vdrful sistemului politic far3 a-mi pierde libertatea gi far3 a-mi vinde principiile.

Candidez la Pregedinfia Rominiei pentru ca sunt solidar cu compatriofii mei gi pentru ca nu mi-am pierdut speranfa ca Romdnia tdcut4, Romdnia profuncia, are resursele de a invinge '?aul romdnesc" din viafa publics. Candidez la Pregedinfie nu pentru ca ag define toate solufiile la marile probleme ale fsrii in care trdiesc, ci pentru c8 am certitudinea cii ceea ce

I voi putea face, ca Pregedinte, este decisiv pentru a reda increderea gi speranfa romdniloc

Page 5: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 6: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 7: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 8: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 9: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 10: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 11: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 12: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 13: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 14: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 15: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 16: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 17: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 18: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 19: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 20: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 21: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 22: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 23: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 24: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 25: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 26: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 27: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 28: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 29: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 30: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 31: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 32: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 33: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 34: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 35: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 36: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 37: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 38: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 39: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 40: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 41: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 42: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 43: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 44: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 45: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 46: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 47: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 48: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 49: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 50: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 51: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 52: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 53: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 54: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 55: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 56: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 57: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 58: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 59: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei
Page 60: Crin Antonescu - Programul politic al Presedintelui Romaniei