cord comp 2015.ppt

92
  EXAMINAREA CT A CORDULUI Dr. SIMONA MANOLE 

Transcript of cord comp 2015.ppt

Page 1: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 1/92

 EXAMINAREA CT A

CORDULUI

Dr. SIMONA MANOLE 

Page 2: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 2/92

Explorarea CT cardiaca -TEHNICA

Revolutionarea explorarii cardiace

prin aparitia scanner ulti-slices!cupe achizitie simultana a mai multorsectiuni acoperirea unui volum mare intr-un

timp dat, mai scurtAl"orit de reconstructie aia"inilor sincroni#ate la E$% 

sincroni#are la inceput prospectiva,iar mai nou, retrospectiva ++

Re#olutie teporalade ordinul a &'()* + ,)* s

Page 3: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 3/92

Al"oritul de reconstructie

Sincronizare prospectiva

 Declansarea achizitiei la unmoment de timp de!nit, dupa!ecare unda " # ima$ini adiacente in timpul!ecarui ciclu

 Doza % pacient, numar desectiuni si timp de reconstructiereduse

Sincronizare retrospectiva

"econstructie helicoidalacardiaca multi slicesReconstructie la diferite pozitiisi in orice faza a cicluluicardiac , a imaginilor ,obtinute printr-o achizitie

helicoidala

Page 4: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 4/92

- 5 -

P

Q

S

T

R Peak 70% default

Phase Location is defined

with respect to the Center 

of recon window as a

 percentage distance

 between adjacent Rpeaks.

Reconstruction !indow"

& a#a . tipul raportat la unda R /0 - ,001 2

'aza se e#prima in procente (ata de intervalul de timp dintre )

unde "

'aza in (unctie de (ereastra de reconstructie

Page 5: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 5/92

scanner MD*

Evolutie te3nolo"ica

RE4OLUTIE spatiala teporalas

 MD* /-/,)0mm )01

 MD* / 1,20 mm /0-/33

 MD* 1, mm 20-/0 MD* )0%4)1 1,0- 1, mm /40-/20

 *O"ONA"O5"A'IE 1,)mm )1

Aportul 5CT 6& cupe

Page 6: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 6/92

D S

FOV

NB

RV

 A 6eun 7(ara ca(eina8 Evitarea oricarui efort cardiovascular 

 Abord venos Plasare electrozi de EKG

 Oxigen !"#in

 +%- nitro$licerina ) doze su9lin$ual inainte de *oro-* + *

 +%: 9eta-9locant

7re"atirea pacientului Li$htspeed 5E

DII , V4 et V5

Page 7: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 7/92

serie de repera8Ac3i#itie nativa

 ;olum cord 'O; adaptat )0 cm imp de rotatie a tu9ului minimum % 5atin$prospectiv

 colimare de ),0 mm pana la 4mm intercalare 01< 5atin$ prospectiv parametri = Lo? dose @  /)1 ;B /11mAs

  reperajul morfologic al cordului, pregurarea volumului

7rotocol 9 Li$htspeed 5E DM

toracic

Page 8: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 8/92

  # 1, mm 'O; adaptata )0 cm imp de rotatie a tu9ului min. ;olum in 6ur de /0 - )1 cm

 imp de apnee 0 - /1 sec

Sincroni#are $& ' gating retrospectiv

reconstructie fina(intercalare 0 - 50%

7rotocol9 Li$htspeed 5E

*O"O-*

Page 9: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 9/92

7rotocol de in8ectare9

In6ectare in 9olus :i;a#icCd* iodat /1ml % 1 mlSer !ziolo$ic 1 ml % 1 ml

<cop9 evitarea arte(actelor din ;*I ;*S, opaci!ere

selectiva a ;S

olus tri;a#ic Cd* iodat /11 ml cu -0 ml%sCdc iodat diluat 1ml diluat

Ser !z. 1 mlOpaci!care ma#imala a cavitatilor stan$i

moderata a cavitatilor drepte

De9it -0 ml%s

De9it -0 ml%s

*oncentratie in iod 401 mmol iod%ml minim11 mmol iod%ml +++

Page 10: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 10/92

<erie tardiva70 - /1 min dupa Ii;8de tip = lo? dose @

 /,)0 mm alaturate , camp mic de )0 cm imp de rotatie tu9 minim ;olum cord Carametri = Lo? dose @

 priza de contrast tardiva a miocardului in(arctizat B=in mozaic@ in miocardita, = in 9andaF in IM etcG.

7rotocol  DM toracic

Page 11: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 11/92

 examen diagnostic al tuturor structurilor toracice :

- Pleura- Plaman

- Artere pulmonaire- Aorta- Artere coronare- iocard

Page 12: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 12/92

ECG Trace

-/ 0 1 1 1

-/ 1 1 1 1

-0 1 1 1

1

0 1 1 1

/ 1 1 1 1

/ 0 1 1 1

) 1 1 1 1

) 0 1 1 1

4 1 1 1 1

4 0 1 1 1

Time (ms)

       A

      m

      p       l       i       t

E * 5

C e a A

"itm cardiac 20-31 9pm

Mod de reconstructie

Page 13: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 13/92

'azele de retro-reconstructie

$%% &R R 

' Posibilitate de retro reconstructie a i#aginilor in orice #o#ent al

ciclului cardiac (faza) o data ce a fost realizata ac*izitia

' Per#ite ca+tura #o#entelor sau fazei, de i#obilitate a cordului

in intregi#e sau in +arte

' fazele in diastola --- ( ./ ' 0/& din / in /& sau $%"$%)

Exe#+lu/ &

~ Sistla

1% &

~ Diastla

Page 14: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 14/92

2alitatea i#aginii 3 valva cardiaca (burst -)

  )0%7*%   )*%

0% &1% &

Page 15: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 15/92

 "ezolutie temporalainadecvata Miscari non cardiace7respiratie8

'luu cinetic al

arterelorcoronare

Arte(acte (recvente

 "ezolutie temporalainadecvata 7structuri inmiscare

= 9lac circulararti(act @

Page 16: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 16/92

  decala6 de (aza in MC"

si 4D prin de(ect alal$oritmului dereconstructie 7aritmie, ES;etcG8

= phasemisre$istration @

A*'A

A*'A

 ahicardie la !nalul achizitiei

al$oritm inadaptat

Page 17: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 17/92

  Cd* neuni(orma  arte(acte in 9anda

datorate opaci!erii ;*S saua unei structuri metalice7Cace Maer8 z$omote de (ond

Hetero$enitate =in9anda @

Streain$

Diluarea pro$resiva a prod. decontrast in cavitatile drepte

Page 18: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 18/92

'actori limitatori

 arte(acte de miscare cardiaca sau nu 7respiratie8 ciclu cardiac nere$ulat, tul9urare de ritm

 rezolutie in contrast 7mor(otipul pacientului, iradiere..8 arte(act de duritate a (asciculului metal 7CM, clipuri8, calci!cari

 rezolutie spatiala e#celenta 7G.. dar coronarele distale milimetric

Re#olutie teporala

Re#olutie spatiala

Re#olutie in contrast

Page 19: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 19/92

 Achizitiesincroni#are E$%

Recon

 trans;er autoatic

Post procesare

Re;orat ulti ;a#e

Anali#avase

Ar:orescenta 'D 5R 'D

Re;orat

Re#ultat pacient

Page 20: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 20/92

!st !rcessi"#

$ati%e a&ial ima#es "eed t

'e prcessed t #et (ull

ad%a"ta#e ( ac)uired data

4ransfer data to

4*e 5or6 Station

GE Advantage 5indo7s

4D MIC

"e(ormat

"e(ormata# lun$ si scurt

Analiza (unctionala

Analiza vase ;olume "enderin$

7O<T7ROCE<ARE IMA%INI

Page 21: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 21/92

- Ster$erea automata a structurilorcardiace si a miocardului- *oronare in MIC 4D

- reconstruirea structurilor deintensitate ma#imala- aspect pseudo an$io$ra!c

- limite structuri de inaltadensitate 7calci!cari8

'D MI7

+/-

Page 22: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 22/92

"econstructie 4D astructurilor cardiace, sau deinteres si a coronarelor

- Atri9uirea culorii in (unctiede densitatea tesuturilor- Atri9uirea unei

transparente !ecarei(erestre de densitate- Ale$erea pra$ului 7aparitia% disparitia de vo#el8

5olu Renderin"

++

Page 23: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 23/92

- "e(ormat multiplanarMC" % MC;"*ur9iliniuO9lic % Sa$ital % *oronal

- )D sectiuni +%- $roase- MIC % minIp % ;"- 9aza analizei pt dia$nostic

- mod multi(azic ++++

Re;orat M7R

++++

Page 24: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 24/92

 Coronary Vessel Analysis

- protocoale dedicate  - "3ida8

anatoic- reconstructie cur:ilinieautoata- cuanti=carea luenuluivaselor /steno#e( anevris2- anali#a placilor ateroatoase

Anali#a vasculara

+++

Page 25: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 25/92

Reconstructia M7R dupaaxele de re;einta

- reconstructie automataAM%AM;%AMO

7a# mic%a# mare vertical% a# mareorizontal%*8 - necesara pt. analiza(unctionala

- standardizare

Page 26: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 26/92

Anali#a unctiei Cardiace /Optional2

& Anal>se des ventricules "auc3e et droit /5% et 5D2

5olue =n de s>stole 5% ? 5D( volue en s>stole

tardive raction d@8ection du 5% avec taux d@8ection( taux de

replissa"e

Mo:ilit de la paroi du >ocarde( paisseur et asse>ocardiBue

& Dtection autoatiBue des contours

& ore Intuitive 'D des ventricules

& D>naiBue cin du petit axe

& Rapport cliniBue

Page 27: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 27/92

Page 28: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 28/92

7atolo"ie

Page 29: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 29/92

Anoalii anatoice

con"enitale a arterelorcoronare 

CT coronarian

Page 30: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 30/92

Reteaua coronariana 9

Coroana anterioara 9 

in santul inter-ventricularconstituita din ramuri ale *S si *D

- C<  trunchi comun %inter-ventricularaanterioara, terminindu-se in recurentaape#ului, intalneste pe (ata dia(ra$maticaa inimii inter-ventriculara posterioararamura a 9i(urcatiei terminale a CD

Coroana posterioara 9 

in santul A-; - CD si ramura sa terminala retro-ventriculara

- C<  trunchi comun % circume#apropriu zisa % circume#a terminala

!" # din cazuri : %& dominanta 

Page 31: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 31/92

Page 32: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 32/92

Anoalii de eer"enta din aorta9 emer$enta separata a I;A si circume#ei

 variatiuni multiple

caracter pato"en depinde de traiect 9- posterior de aorta sau anterior de AC (ara consecinta clinica

ma6ora- raiect intre radacina Ao si AC   complicatii de tip ischemiemiocardica prin compresiune a arterei intre M; 7fenomene de

forfecare' compresiune la efort prin  (uxului sanguin ) sau tul9uraride ritm chiar letale 7moarte su9ita8

Page 33: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 33/92

 *S din sinus anterior dr cu traiect interarterial

Page 34: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 34/92

CD

CD

C<

C<

A7Ao

CD

A7A7

AoAo

CD

Page 35: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 35/92

- sdr land-Jhite-5arland8, rar *D sau I;A.

 viata (etala oK 

la nastere IM 7 dim pres AC8

C/<2 din A7

Page 36: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 36/92

7unte iocardica - m*ocardiobridge

Page 37: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 37/92

cmu"icare a"rmala i"tre arterele cr"are si ca%itatile

cardiace8 (VD 9 AD 9 S2 9 AP)

Dilatatie coronariana traiect sinuos, -"' furt coronarian si isc*e#ie

istule coronariene

+%- shunt S-D si drena6 in cavitatile drepte

Page 38: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 38/92

Ateroato#a 

CORONARO CT

D ! i= l i= il i

Page 39: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 39/92

Detectarea ! cuanti=carea calci=carilor coronariene

Calciu score 7*S8E* score A$atston

 mi6loc de predictie a riscului cardiovascular

 detectarea pacientilor asimptomatici dar cu incarcareateromatoasa crescuta

'actori de risc conventionali 7'ramin$ham8 - istoric (amilial- dia9et

- LDL colesterol crescut- HDL colesterol scazut- ta9a$ism- HA- o9ezitate % inactivitate !zica

Page 40: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 40/92

incarcare calcica +++I;A

 calciu coron 1*alci!cari I;A si *#

Spot calcic *D

Page 41: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 41/92

C<

Page 42: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 42/92

C<

 C< si steno#a coronariana Corelatie edie intre C< crescut si steno#a an"io"ra=ca

 C< si dia"nostic di; de durere toracica  :a#at pe o inalta 57N a C< eliina o :oala ateroatoasa

coronariana in a:senta calci=carilordar un C< 0 nu este sinoni cu a:senta steno#ei

C< si depista8ul :olii ateroatoase

rata evenientelor anuale/Decesul si IM2

0,1 pt un C< de 0F,1 pt C< de ,-GG

&,1 pt un C< de ,00-&00&1 pt un C< de  &00

1< din evenimente se produc la pacienti cu scor inalt 7)0< din popula

CORO <CANNER

Page 43: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 43/92

CORO-<CANNERsensi9ilitate 22 - 0< si speci!citate 2 - 3<

;CN crescuta;CC - se$mente nonanaliza9ile 7= 9loomin$ @ in

caz de calci!cari, decala6 de (aza8

Page 44: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 44/92

Inalta ;CN scannercardiac

Page 45: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 45/92

<tudiul le#iunilor ateroatoase coronariene

- nr. arterelor atinse 7uni, 9i, - tri tronculare8- severitatea leziunilor 7stenoza, ocluzie +++8

- tipul si lun$imea leziunilor, diametrul de artereilezate

- colaterale- pat vascular in aval

Page 46: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 46/92

Page 47: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 47/92

Jlooin" KKK

Page 48: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 48/92

 rom9oza a se$mII coronara

dreapta

Page 49: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 49/92

Page 50: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 50/92

 rom9oza *#pro#

7laca de atero

Page 51: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 51/92

 7laca de atero

Copo#itie 9- lipidica + .'- /0 12) 

- trom9%moale 9  *0-60 UH- intermediara sau !9roasa *0 -,F0 UH- calci!cata  ,F0 UH

*az clinic

Page 52: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 52/92

03 ani

- *AD % 9. coronariana AS

- An$ioplastie 9i tronculara  

*az clinic

Page 53: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 53/92

Page 54: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 54/92

Page 55: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 55/92

Page 56: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 56/92

St semni!cativa aI;A pro#

 Claca mi#ta

Page 57: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 57/92

Page 58: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 58/92

Page 59: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 59/92

Page 60: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 60/92

* li tii IM

Page 61: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 61/92

- "uptura septala 7*I;8 septo-apical 

- "uptura ;S 7perete li9er8  hemopericard, (alsanevrism

- Anevrism ventricular S

- rom9 intra-ventricular S

- Insu( Mi acuta prin ruptura de pilier 

*omplicatii IM

Page 62: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 62/92

Page 63: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 63/92

- AS

Page 64: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 64/92

Page 65: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 65/92

Anevrisme *D si *# (araateromatoza

Page 66: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 66/92

 Mar(an. A*D chir entall cu

Page 67: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 67/92

reimplantare de coronare siinlocuire valvulara aortica

CT di

Page 68: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 68/92

 ponta8e ! stenturi

CT cardiac

C3irur"ie de revasculari#are coronara

Page 69: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 69/92

7er;orante scanner cardiac

Page 70: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 70/92

7er;orante scanner cardiac

Page 71: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 71/92

Page 72: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 72/92

stent coronare 

Page 73: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 73/92

Stent

Page 74: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 74/92

trom9oza "e-stenoza

Normal = loomin$

@

CT cardiac

Page 75: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 75/92

cavitati cardiace( pericard

valve

CT cardiac

DA5D

Page 76: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 76/92

DA5D

Page 77: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 77/92

CT CARDIAC - 7roceduri

Page 78: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 78/92

CT CARDIAC 7rocedurielectro=#iolo"ice

Page 79: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 79/92

D

S

Page 80: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 80/92

Cericarditaconstrictiva post

 

*alci( pericardice post-

Page 81: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 81/92

C *

ilant pre ponta6 coronarian

 u cardiace

Page 82: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 82/92

Page 83: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 83/92

Page 84: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 84/92

T&:T&:

Page 85: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 85/92

T&:T&:

Page 86: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 86/92

7*H*8

valve cardiace

Page 87: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 87/92

".A.*.d 4

Page 88: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 88/92

$rad 4

Aorta ascendenta

Page 89: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 89/92

Aorta

Page 90: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 90/92

Conclu#ie

Page 91: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 91/92

 tehnica promitatoare in curs de dezvoltare

 inovatii ++ optimizare ++

 indicatii tot mai lar$i+++

Avanta6e    ;olume 4D Ima$istica intra et e#tra-lumenala non invaziva "eprsentations multiples

TDM coronarian

Page 92: cord comp 2015.ppt

7/21/2019 cord comp 2015.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/cord-comp-2015ppt 92/92

Indicatii scanner cardiac

 In completarea unei coronaro$ra!i di!cile +3% ' segment

 proximal 45A ' %& ' %x, disectie post-coro, anomalii de implantare,stenoze, caracterizare a placii, 4 coronare sanatoase ;ariante anatomice %mal(ormatii cardiace

 Cericardita *ontrol postop Detectarea stenoze, placi AS 7*A%*S8 sau e#cluderea 9oliicoronariene  ilant inainte de tt. electro!ziolo$ic

 ilant anatomic inainte de pacemaer 4c ilant e#tensie loco-re$ionala si $enerala a unei tu cardiace