Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba...

of 34 /34
Q1 Pentru care dintre proiectele de programe școlare de mai jos doriți sa oferiți feedback? Answered: 16 Skipped: 0 Limba si literatura... Limbă modernă 1 Limbă modernă 2 Limba modernă 1/ Limba... Elemente de limbă latină... Matematică Fizică Chimie Biologie Educație socială Istorie Geografie Religie Educație plastică Educație muzicală Educație fizică și sport Educație tehnologică ... Informatică și TIC 1 / 35 Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Embed Size (px)

Transcript of Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba...

Page 1: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q1 Pentru care dintre proiectele deprograme școlare de mai jos doriți sa oferiți

feedback?Answered: 16 Skipped: 0

Limba siliteratura...

Limbă modernă 1

Limbă modernă 2

Limba modernă1/ Limba...

Elemente delimbă latină...

Matematică

Fizică

Chimie

Biologie

Educațiesocială

Istorie

Geografie

Religie

Educațieplastică

Educațiemuzicală

Educațiefizică și sport

Educațietehnologică ...

Informatică șiTIC

1 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 2: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

100.00% 16

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Consiliere șidezvoltare...

Limba siliteratura...

Istoria şitradiţiile...

Istoria şitradiţiile...

Istoria şitradiţiile...

Istoria şitradiţiile...

Istoria şitradiţiile...

Istoria şitradiţiile...

Istoria şitradiţiile...

Istoria şitradiţiile...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Limba si literatura română

Limbă modernă 1

Limbă modernă 2

Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japoneză

Elemente de limbă latină și de cultură romanică

Matematică

Fizică

Chimie

Biologie

Educație socială

Istorie

Geografie

Religie

Educație plastică

2 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 3: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Total 16

Educație muzicală

Educație fizică și sport

Educație tehnologică și aplicații practice

Informatică și TIC

Consiliere și dezvoltare personală

Limba si literatura română pentru școlile si sectiile cu predare în limba maghiară

Istoria şi tradiţiile minorităţii cehe

Istoria şi tradiţiile minorităţii croate

Istoria şi tradiţiile minorităţii sârbe

Istoria şi tradiţiile minorităţii germane

Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare

Istoria şi tradiţiile minorităţii rrome

Istoria şi tradiţiile minorităţii ucrainene

Istoria şi tradiţiile minorităţii turce

3 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 4: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

87.50% 14

12.50% 2

Q2 Ati avut ocazia sa parcurgeti cu atentietextul programei propuse spre dezbatere in

integralitatea acesteia?Answered: 16 Skipped: 0

Total 16

Da

Nu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Da

Nu

4 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 5: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

0.00% 0

0.00% 0

46.15% 6

23.08% 3

23.08% 3

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

7.69% 1

Q3 Care dintre categoriile de mai josreprezinta cel mai bine statutul dvs. actual?

Answered: 13 Skipped: 3

cadru didacticin invataman...

cadru didacticin invataman...

cadru didacticîn învățămân...

cadru didacticin invataman...

cadru didacticin invataman...

inspectorșcolar

consilierșcolar

specialist ineducatie...

specialist ineducatie...

altele

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

cadru didactic in invatamantul prescolar

cadru didactic in invatamantul primar

cadru didactic în învățământul gimnazial

cadru didactic in invatamantul liceal

cadru didactic in invatamantul superior

inspector școlar

consilier școlar

specialist in educatie apartinand unei organizații non-guvernamentale

specialist in educatie apartinand unei autoritati publice locale sau nationale

altele

5 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 6: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Total 13

6 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 7: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q4 Domeniul dumneavoastra despecializare:

Answered: 13 Skipped: 3

Administrareaafacerilor

Agronomie

Arhitectură

Arhitecturănavală

Arte vizuale

Asistenţăsocială

Biologie

Biotehnologii

Calculatoareşi tehnologi...

Chimie

Cibernetică,statistică ş...

Cinematografieşi media

Contabilitate

Drept

Economie

Economie şiafaceri...

Filosofie

Finanţe

Fizică

7 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 8: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Fizică

Geografie

Geologie

Horticultură

Informatică

Ingineriaautovehiculelor

Ingineriainstalaţiilor

Ingineriamaterialelor

Ingineriamediului

Ingineriaproduselor...

Ingineriasistemelor

Ingineriatransporturilor

Inginerieaerospaţială

Ingineriechimică

Ingineriecivilă

Inginerie dearmament,...

Inginerieelectrică

Inginerieelectronică,...

Inginerieenergetică

Inginerieforestieră

Ingineriegenistică

Inginerie8 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 9: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Ingineriegeodezică

Ingineriegeologică

Inginerieindustrială

Ingineriemarină şi...

Ingineriemecanică

Inginerie şimanagement

Inginerie şimanagement î...

Istorie

Limbă şiliteratură

Limbi moderneaplicate

Management

Marketing

Matematică

Mecatronică şirobotică

Medicinăveterinară

Mine, petrolşi gaze

Muzică

Psihologie

Relaţiiinternaţiona...

Sănătate

Silvicultură

9 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 10: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Sociologie

Studiiculturale

Studiulpatrimoniulu...

Ştiinţamediului

Ştiinţeadministrative

Ştiinţe alecomunicării

Ştiinţe aleeducaţiei

Ştiinţeinginereşti...

Ştiinţemilitare,...

Ştiinţepolitice

Teatru şiartele...

Teologie

Urbanism

Zootehnie

Altele

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Administrarea afacerilor

Agronomie

Arhitectură

Arhitectură navală

Arte vizuale

Asistenţă socială

10 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 11: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

7.69% 1

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Biologie

Biotehnologii

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Chimie

Cibernetică, statistică şi informatică economică

Cinematografie şi media

Contabilitate

Drept

Economie

Economie şi afaceri internaţionale

Filosofie

Finanţe

Fizică

Geografie

Geologie

Horticultură

Informatică

Ingineria autovehiculelor

Ingineria instalaţiilor

Ingineria materialelor

Ingineria mediului

Ingineria produselor alimentare

Ingineria sistemelor

Ingineria transporturilor

Inginerie aerospaţială

Inginerie chimică

Inginerie civilă

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

Inginerie electrică

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Inginerie energetică

Inginerie forestieră

Inginerie genistică

Inginerie geodezică

Inginerie geologică

11 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 12: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

53.85% 7

38.46% 5

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Inginerie industrială

Inginerie marină şi navigaţie

Inginerie mecanică

Inginerie şi management

Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală

Istorie

Limbă şi literatură

Limbi moderne aplicate

Management

Marketing

Matematică

Mecatronică şi robotică

Medicină veterinară

Mine, petrol şi gaze

Muzică

Psihologie

Relaţii internaţionale şi studii europene

Sănătate

Silvicultură

Sociologie

Studii culturale

Studiul patrimoniului (Heritage Studies)

Ştiinţa mediului

Ştiinţe administrative

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe ale educaţiei

Ştiinţe inginereşti aplicate

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Ştiinţe politice

Teatru şi artele spectacolului

Teologie

Urbanism

Zootehnie

Altele

12 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 13: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Total 13

13 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 14: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q5 În cazul în care sunteți cadru didactic înînvățământul gimnazial, vă rugăm să

indicați disciplinele pe care le predați înacest an școlar:

Answered: 8 Skipped: 8

14 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 15: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

0.00% 0

37.50% 3

Limba șiliteratura...

Limba moderna 1

Limba moderna 2

Limba latină

Matematică

Fizică

Chimie

Biologie

Cultură civică

Istorie

Geografie

Religie

Educațieplastică

Educațiemuzicală

Educațiefizică și sport

Educațietehnologică

Consiliere șiorientare

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Limba și literatura română

Limba moderna 1

15 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 16: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

62.50% 5

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Total 8

Limba moderna 2

Limba latină

Matematică

Fizică

Chimie

Biologie

Cultură civică

Istorie

Geografie

Religie

Educație plastică

Educație muzicală

Educație fizică și sport

Educație tehnologică

Consiliere și orientare

16 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 17: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q6 Județul în care vă desfășurațiactivitatea:

Answered: 13 Skipped: 3

Alba

Arad

Argeș

Bacău

Bihor

Bistrița-Năsăud

Botoșani

Brașov

Brăila

MunicipiulBucurești

Buzău

Caraș-Severin

Călărași

Cluj

Constanța

Covasna

Dâmbovița

Dolj

Galați

17 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 18: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Galați

Giurgiu

Gorj Harghita

Hunedoara

Ialomița

Iași

Ilfov

Maramureș

Mehedinți

Mureș

Neamț

Olt

Prahova

Satu Mare

Sălaj

Sibiu

Suceava

Teleorman

Timiș

Tulcea

Vaslui

18 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 19: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

0.00% 0

0.00% 0

7.69% 1

7.69% 1

7.69% 1

0.00% 0

0.00% 0

7.69% 1

7.69% 1

23.08% 3

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

7.69% 1

15.38% 2

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

7.69% 1

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Vâlcea

Vrancea

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Alba

Arad

Argeș

Bacău

Bihor

Bistrița-Năsăud

Botoșani

Brașov

Brăila

Municipiul București

Buzău

Caraș-Severin

Călărași

Cluj

Constanța

Covasna

Dâmbovița

Dolj

Galați

Giurgiu

Gorj Harghita

Hunedoara

Ialomița

Iași

Ilfov

Maramureș

Mehedinți

Mureș

19 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 20: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

7.69% 1

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Total 13

Neamț

Olt

Prahova

Satu Mare

Sălaj

Sibiu

Suceava

Teleorman

Timiș

Tulcea

Vaslui

Vâlcea

Vrancea

20 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 21: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

15.38% 2

84.62% 11

Q7 Mediul de rezidență în care vădesfășurați activitatea:

Answered: 13 Skipped: 3

Total 13

Rural

Urban

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Rural

Urban

21 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 22: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

7.69% 1

7.69% 1

30.77% 4

38.46% 5

7.69% 1

7.69% 1

Q8 Experiența dvs. în învățământ:Answered: 13 Skipped: 3

Total 13

mai puțin de 2ani

3-5 ani

6-10 ani

11-20 ani

peste 20 ani

nu este cazul

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

mai puțin de 2 ani

3-5 ani

6-10 ani

11-20 ani

peste 20 ani

nu este cazul

22 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 23: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q9 Din punctul dvs. de vedere, în ce măsurăsunteti de acord cu afirmatille de mai jos cuprivire la COMPETENTELE GENERALE ale

propunerii de programa analizată? (Vărugăm să apreciați pe o scală de la 1 la 5,

unde 1 înseamnă în mică măsură, iar 5înseamnă în foarte mare măsură.)

Answered: 12 Skipped: 4

0.00%0

0.00%0

0.00%0

16.67%2

83.33%10

12

4.83

0.00%0

0.00%0

0.00%0

25.00%3

75.00%9

12

4.75

0.00%0

0.00%0

0.00%0

8.33%1

91.67%11

12

4.92

sunt relevantepentru ceea ...

sunt realiste(pot fi...

opereaza oselectie...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 in foartemicamasura

2 inmicamasura

3 insuficientamasura

4 inmaremasura

5 in foartemaremasura

Total WeightedAverage

sunt relevante pentru ceea ce se așteaptă de la un absolvent,in acord cu profilul de formare al absolventului de gimnaziu

sunt realiste (pot fi dobândite de către elev până la finalul cls. aVIII-a)

opereaza o selectie relevanta in raport cu specificul domeniului

23 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 24: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q10 Alte observații concrete cu privire lacompetențele generale.

Answered: 0 Skipped: 16

# Responses Date

There are no responses.

24 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 25: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q11 Din punctul dvs. de vedere, în cemăsură sunteti de acord cu urmatoareleafirmatii cu privire la COMPETENTELESPECIFICE ale propunerii de programa

analizata? (Vă rugăm să apreciați pe o scalăde la 1 la 5, unde 1 înseamnă în micămăsură, iar 5 înseamnă în foarte mare

măsură.)Answered: 11 Skipped: 5

0.00%0

0.00%0

0.00%0

9.09%1

90.91%10

11

4.91

0.00%0

0.00%0

0.00%0

9.09%1

90.91%10

11

4.91

0.00%0

0.00%0

0.00%0

18.18%2

81.82%9

11

4.82

0.00%0

0.00%0

0.00%0

0.00%0

100.00%11

11

5.00

sunt clarformulate

sunt corelatecu interesel...

sunt corelatecu specificu...

sunt realistein raport cu...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 in foartemica masura

2 in micamasura

3 insuficientamasura

4 in maremasura

5 in foartemare masura

Total WeightedAverage

sunt clar formulate

sunt corelate cu interesele si nevoile de invatare aleelevilor de gimnaziu

sunt corelate cu specificul de varsta al elevilor degimnaziu

sunt realiste in raport cu timpul de predare-invatare-evaluare alocat prin planul cadru

25 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 26: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q12 Alte observații concrete cu privire lacompetențele specifice:

Answered: 0 Skipped: 16

# Responses Date

There are no responses.

26 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 27: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q13 Din punctul dvs. de vedere, în cemăsură sunteti de acord cu afirmatiile de

mai jos cu privire la ACTIVITATILE DEINVATARE exemplificate în propunerea deprograma analizata? (Vă rugăm să apreciațipe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă înmică măsură, iar 5 înseamnă în foarte mare

măsură.)Answered: 11 Skipped: 5

0.00%0

0.00%0

0.00%0

27.27%3

72.73%8

11

4.73

0.00%0

0.00%0

0.00%0

18.18%2

81.82%9

11

4.82

0.00%0

0.00%0

0.00%0

9.09%1

90.91%10

11

4.91

0.00%0

0.00%0

0.00%0

0.00%0

100.00%11

11

5.00

0.00%0

0.00%0

0.00%0

27.27%3

72.73%8

11

4.73

ofera contextecare implica...

ofera repereutile pentru...

promoveazacreativitate...

pot fiadaptate cu...

ofera exempleinovative de...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 in foarte micamasura

2 in micamasura

3 in suficientamasura

4 in maremasura

in foarte maremasura

Total WeightedAverage

ofera contexte care implica elevii inpropria invatare

ofera repere utile pentru aplicarea laclasa

promoveaza creativitatea si autonomiaelevului

pot fi adaptate cu usurinta la categoriidiferite de elevi

ofera exemple inovative de invatare-predare-evaluare

27 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 28: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q14 Pornind de la experiența dvs. didactică,ce alte activități ați propune să fie introduse

în varianta finală de programă școlară?Prezentati in spatiul de mai jos propunerea

dvs., precizand competenta specifica vizata.Answered: 0 Skipped: 16

# Responses Date

There are no responses.

28 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 29: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q15 Din punctul dvs. de vedere, în cemăsură sunteti de acord cu urmatoarele

afirmatii cu privire la CONTINUTURILE dinpropunerea de programa analizata? (Vă

rugăm să apreciați pe o scală de la 1 la 5,unde 1 înseamnă în mică măsură, iar 5

înseamnă în foarte mare măsură.)Answered: 11 Skipped: 5

0.00%0

0.00%0

0.00%0

9.09%1

90.91%10

11

4.91

0.00%0

0.00%0

0.00%0

9.09%1

90.91%10

11

4.91

0.00%0

0.00%0

0.00%0

9.09%1

90.91%10

11

4.91

suntaccesibile...

suntdescongestio...

reflectacontributia...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 in foartemica masura

2 in micamasura

3 insuficientamasura

4 in maremasura

5 in foartemare masura

Total WeightedAverage

sunt accesibile elevilor de gimnaziu

sunt descongestionate in comparație cu programașcolară în vigoare

reflecta contributia disciplinei la dezvoltareacompetentelor specifice fiecărui an de studiu

29 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 30: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

100.00% 2

100.00% 2

Q16 Din experiența dumneavoastrădidactică, ce conținuturi ați elemina sau ați

adăuga din propunerea de programăanalizată? Va rugam sa specificați clasa

corespunzătoare ciclului gimnazial pentrucare faceți propunerea de

eliminare/adăugare.Answered: 2 Skipped: 14

# Conținuturi pe care le-aș elmina Date

1 varietatea e laudabila, nu as elimina nimic - pt gimnaziu e ok 2/10/2017 8:31 PM

2 - 2/9/2017 3:32 PM

# Conținutui pe care le-aș adăuga Date

1 - 2/10/2017 8:31 PM

2 - 2/9/2017 3:32 PM

Answer Choices Responses

Conținuturi pe care le-aș elmina

Conținutui pe care le-aș adăuga

30 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 31: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q17 Din punctul dvs. de vedere, în cemăsură sunteti de acord cu urmatoarele

afirmatii cu privire la SUGESTIILEMETODOLOGICE din propunerea de

programa? (Vă rugăm să apreciați pe oscală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă în mică

măsură, iar 5 înseamnă în foarte maremăsură.)

Answered: 11 Skipped: 5

0.00%0

0.00%0

18.18%2

27.27%3

54.55%6

11

4.36

0.00%0

0.00%0

9.09%1

18.18%2

72.73%8

11

4.64

0.00%0

0.00%0

18.18%2

0.00%0

81.82%9

11

4.64

0.00%0

9.09%1

9.09%1

36.36%4

45.45%5

11

4.18

0.00%0

0.00%0

18.18%2

0.00%0

81.82%9

11

4.64

oferă exemplevariate pent...

oferăsuficiente...

ofera reperesuficient de...

oferăsuficiente...

oferaclarificari...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 in foartemica masura

2 in micamasura

3 insuficientamasura

4 in maremasura

in foartemaremasura

Total WeightedAverage

oferă exemple variate pentru o proiectare a demersuluididactic adaptata nevoilor de invatare ale elevilor

oferă suficiente elemente de flexibilitate pentru activitateacu diferite categorii de elevi

ofera repere suficient de clare pentru o invatare centrata in mod real pe elev

oferă suficiente elemente de orientare privind evaluareaînvățării.

ofera clarificari privind elementele de noutate aduse deprograma

31 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 32: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q18 Va rugam sa oferiti mai josrecomandarile dvs. de imbunatatire asectiunii "sugestii metodologice" din

proiectul de programa scolara analizata:Answered: 2 Skipped: 14

# Responses Date

1 Sugestiile sunt foarte bune, probabil ca printr-o simpla cautare pe google se mai pot gasi si alte sugestii de cum safaci o ora buna din punct de vedere metodic si didactic. Eu as mai fi asteptat o lista mai lunga de linkuri utile, in functiede temele date, nu mereu aceleasi linkuri. Dar cum spuneam Google isi face treaba bine si cine caută, gaseste.Concluzia este ca Imi place foarte mult noua programa- este flexibila, deschisa spre nou, spre medii digitale, si dalibertate profesorului. Acum astept cu mare interes si noile manuale aprobate. Bravo!!!

2/10/2017 8:41 PM

2 mi se pare superficiala abordarea. Totul este prezentat "in general", ceea ce pe de o parte ofera flexibilitate maximacadrului didactic si este consider eu foarte bine- e foarte bine atunci cand esti de ceva ani buni profesor si ai strans ominima experienta. Dar ce te faci daca esti profesor debutant? "sugestiile metodologice" sunt si mai vagi. Cum sa daidoar 5 linkuri ca situri utile ? printre care nu se gaseste de exemplu goethe.de ca referinta si toate resursele pe care leofera Goethe-Institut (de ex. deutschfürdich https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm ) sau www.pasch-net.de ? si edoar un exemplu banal.

2/9/2017 3:46 PM

32 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 33: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

90.91% 10

0.00% 0

9.09% 1

0.00% 0

Q19 In concluzie, din perspectiva nevoilorde invatare ale elevilor de gimnaziu,

programa scolara analizata este pentrudvs....

Answered: 11 Skipped: 5

Total 11

o ofertacurriculara...

o ofertacurriculara...

o ofertacurriculara...

nu stiu/nu potaprecia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

o oferta curriculara echilibrata

o oferta curriculara prea incarcata

o oferta curriculara insuficient dezvoltata

nu stiu/nu pot aprecia

33 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a

Page 34: Consultare privind propunerile de programe scolare … · Limba modernă 1/ Limba modernă 2/Limba modernă 1 – intensiv - germană, rusă, japonez ...

Q20 Va rugam sa formulati in spatiul de maijos orice alte observatii, propuneri sau

recomandari cu privire la programaanalizata, in ansamblu:

Answered: 3 Skipped: 13

# Responses Date

1 Concluziile le-am scris deja la punctul 18 cred. 2/10/2017 8:42 PM

2 Este o programa gandita pentru limba 2. Astept o programa gandita si pentru limba 1. Exista inca in Romania si clasecu studiu bilingv, unde se studiaza incepand cu nivel B1 ajungandu-se in final la C1, ori aceasta programa se oprestela B1.2.

2/9/2017 4:00 PM

3 Programa este bine corelata cu nivelurile europene pentru studiul limbilor straine 2/6/2017 7:43 PM

34 / 35

Consultare privind propunerile de programe scolare pentru clasele a V-a - a VIII-a