consiliere psihopedagogica alfabetic

of 42 /42
1 PEDAGOGIE-Consiliere psihopedagogica-An3 , Sem1 , 11/12 Abuzul este: Answer un comportament agresiv sau necorespunzãtor îndreptat asupra copilului sau a cuiva care se aflã evident într-o situatie inferioarã si fãrã apãrare si care are ca rezultat consecinte fizice si / sau emotionale negative. Abuzul poate fi de mai multe tipuri: 1. abuzul fizic 2. abuzul emotional 3. neglijarea 4. abuzul sexual ANS: toate Abuzul fizic inseamna: 1. lovirea, muscarea, arderea intentionatã a copilului, pedepsirea crudã a copilului (ex. încuierea afarã a copilului în timpul noptii sau pe vreme rea, deprivarea de somn); 2. stabilirea unor standarde nerealiste pentru copil (“Ar trebui sã iei numai note de 10!”), discriminãri (elevi slabi si elevi buni), folosirea unor amenintãri, pedepsirea, respingerea, izolarea, terorizarea copilului, impunerea unor modele negative; 3. contactul sexual, a-l expune sau a-l folosi pe copil pentru filme sau reviste pornografice, indiferent dacã este fortat sau nu si dacã se întâmplã cu voia lui sau nu, dacã îi place sau nu. ANS: 1 Abuzul emotional inseamna: 1. lovirea, muscarea, arderea intentionatã a copilului, pedepsirea crudã a copilului (ex. încuierea afarã a copilului în timpul noptii sau pe vreme rea, deprivarea de somn); 2. stabilirea unor standarde nerealiste pentru copil (“Ar trebui sã iei numai note de 10!”), discriminãri (elevi slabi si elevi buni), folosirea unor amenintãri, pedepsirea, respingerea, izolarea, terorizarea copilului, impunerea unor modele negative; 3. contactul sexual, a-l expune sau a-l folosi pe copil pentru filme sau reviste pornografice, indiferent dacã este fortat sau nu si dacã se întâmplã cu voia lui sau nu, dacã îi place sau nu. ANS: 2 Abuzul sexual inseamna: 1. lovirea, muscarea, arderea intentionatã a copilului, pedepsirea crudã a copilului (ex.

Embed Size (px)

description

psiho

Transcript of consiliere psihopedagogica alfabetic

Page 1: consiliere psihopedagogica alfabetic

1

PEDAGOGIE-Consiliere psihopedagogica-An3 , Sem1 , 11/12

Abuzul este:Answer un comportament agresiv sau necorespunzãtor îndreptat asupra copilului sau a cuiva care se aflã evident într-o situatie inferioarã si fãrã apãrare si care are ca rezultat consecinte fizice si / sau emotionale negative.

Abuzul poate fi de mai multe tipuri:1. abuzul fizic 2. abuzul emotional3. neglijarea4. abuzul sexualANS: toate

Abuzul fizic inseamna:1. lovirea, muscarea, arderea intentionatã a copilului, pedepsirea crudã a copilului (ex. încuierea afarã a copilului în timpul noptii sau pe vreme rea, deprivarea de somn);2. stabilirea unor standarde nerealiste pentru copil (“Ar trebui sã iei numai note de 10!”), discriminãri (elevi slabi si elevi buni), folosirea unor amenintãri, pedepsirea, respingerea, izolarea, terorizarea copilului, impunerea unor modele negative;3. contactul sexual, a-l expune sau a-l folosi pe copil pentru filme sau reviste pornografice, indiferent dacã este fortat sau nu si dacã se întâmplã cu voia lui sau nu, dacã îi place sau nu.ANS: 1

Abuzul emotional inseamna:1. lovirea, muscarea, arderea intentionatã a copilului, pedepsirea crudã a copilului (ex. încuierea afarã a copilului în timpul noptii sau pe vreme rea, deprivarea de somn);2. stabilirea unor standarde nerealiste pentru copil (“Ar trebui sã iei numai note de 10!”), discriminãri (elevi slabi si elevi buni), folosirea unor amenintãri, pedepsirea, respingerea, izolarea, terorizarea copilului, impunerea unor modele negative;3. contactul sexual, a-l expune sau a-l folosi pe copil pentru filme sau reviste pornografice, indiferent dacã este fortat sau nu si dacã se întâmplã cu voia lui sau nu, dacã îi place sau nu.ANS: 2

Abuzul sexual inseamna:1. lovirea, muscarea, arderea intentionatã a copilului, pedepsirea crudã a copilului (ex. încuierea afarã a copilului în timpul noptii sau pe vreme rea, deprivarea de somn);2. stabilirea unor standarde nerealiste pentru copil (“Ar trebui sã iei numai note de 10!”), discriminãri (elevi slabi si elevi buni), folosirea unor amenintãri, pedepsirea, respingerea, izolarea, terorizarea copilului, impunerea unor modele negative;3. contactul sexual, a-l expune sau a-l folosi pe copil pentru filme sau reviste pornografice, indiferent dacã este fortat sau nu si dacã se întâmplã cu voia lui sau nu, dacã îi place sau nu.ANS: 3

Acceptarea neconditionatã (indiferent de performante) si gândirea pozitivã (convingerea cã fiecare persoanã are ceva bun) sunt atitudini care nu favorizeazã dezvoltarea personalã.Afirmatia este:

1. adevarata2. falsaANS: 2Adriana Bãban mentioneazã cã în cadrul imaginii de sine identificam urmãtoarele componente: 1. Eul (sinele) interior2. Eul (sinele) actual sau real, 3. Eul (sinele) viitor 4. Eul (sinele) ideal. Answer 2+3+4

Page 2: consiliere psihopedagogica alfabetic

2

Asteptarea (intre sfârsitul unei interventii a clientului si o altã interventie a consilierului) prespupune o pauzã de:1. 6 pânã la 10 secunde 2. 2 pânã la 5 minute3. 2 pânã la 5 secunde Answer 3

Autobiografia desemneazã:1. o modalitate de autoinvestigatie transversalã în structura psihologicã a individului. Ea se înscrie în categoria metodelor care “favorizeazã conturarea unui portret cât mai aproape de realitate, din perspectiva clientului, util în managementul procesului de consiliere si care reprezintã viziunea personalã sau propria imagine a subiectului despre sine”. 2. relatãrile subiectilor despre ei însisi, relatãri ce sunt apoi analizate, interpretate, explorate dintr-o anumitã posturã teoretico-metodologicã. Practic, este o “investigatie retrospectiv-longitudinalã prin intermediul cãreia individul este încurajat sã-si exploreze experientele personale”. ANS: 2

Autocaracterizarea desemneazã:1. o modalitate de autoinvestigatie transversalã în structura psihologicã a individului. Ea se înscrie în categoria metodelor care “favorizeazã conturarea unui portret cât mai aproape de realitate, din perspectiva clientului, util în managementul procesului de consiliere si care reprezintã viziunea personalã sau propria imagine a subiectului despre sine”. 2. relatãrile subiectilor despre ei însisi, relatãri ce sunt apoi analizate, interpretate, explorate dintr-o anumitã posturã teoretico-metodologicã. Practic, este o “investigatie retrospectiv-longitudinalã prin intermediul cãreia individul este încurajat sã-si exploreze experientele personale”. ANS: 1

Avantaje ale autobiografiei:1. Calitatea rezultatelor obtinute în urma aplicãrii acestei metode depinde în mare mãsurã de capacitatea de exprimare oralã sau în scris a persoanei consiliate, de abilitatea acesteia de a auto-analizã retrospectivã, de sinceritatea sa si de disponibilitatea de a aduce în prezent experinete apuse, precum si capacitatea de a oferi acestor experinte interpretãri realiste în contextual propriei deveniri sociale.2. Metoda oferã o imagine asupra vietii persoanei consiliate, contribuind la întelegerea sistemului de reprezentãri ale acesteia, oferã informatii valoroase despre background-ul cultural, etnic si social. Totodatã se oferã clientului sansa unui insight pentru sine (posibilitatea de a-si interpreta propria poveste), putând descoperi noi întelesuri ale personalitãtii sale, atitudini fatã de sine si fatã de persoanele semnificative din viata sa.3. Depinde în mare mãsurã de capacitatea subiectului de autoanalizã si de disponibilitatea acestuia de a comunica informatii personale. De asemenea, relevanta informatiilor depinde de sinceritatea subiectului si de nivelul de încredere în relatia de consiliere. Aceastã metodã se bazeazã pe auto-cunoastere si presupune realism, intuitie, multã luciditate, utilizarea corectã a criteriilor de evaluare si nu în ultimul rând, responsabilitate. ANS: 2

Avantaje ale autocaracterizarii:1. Calitatea rezultatelor obtinute în urma aplicãrii acestei metode depinde în mare mãsurã de capacitatea de exprimare oralã sau în scris a persoanei consiliate, de abilitatea acesteia de a auto-analizã retrospectivã, de sinceritatea sa si de disponibilitatea de a aduce în prezent experinete apuse, precum si capacitatea de a oferi acestor experinte interpretãri realiste în contextual propriei deveniri sociale.2. Metoda constituie cadrul care permite consilierului sã obtinã rãspunsuri la întrebãri precum „Cum vede clientul lumea?", „Care este contextul in care trãieste?”, „Cine este acest individ?", „Care sunt caracteristicile sale cele mai importante?”, “Care este stilul de viatã al acestui client?", „Care sunt valorile sale?". Metoda oferã informatii despre dimensiunea psihicã a persoanei, despre imaginea de sine a clientului, inaccesibile altor mijloace de investigare.3. Depinde în mare mãsurã de capacitatea subiectului de autoanalizã si de disponibilitatea acestuia de a comunica informatii personale. De asemenea, relevanta informatiilor depinde de sinceritatea subiectului si de nivelul de încredere în relatia de consiliere. Aceastã metodã se bazeazã pe auto-cunoastere si presupune realism, intuitie, multã luciditate, utilizarea corectã a criteriilor de evaluare si nu în ultimul rând, responsabilitate. ANS: 2

Page 3: consiliere psihopedagogica alfabetic

3

Avand drept criteriu de analiza gradul de severitate al problemei clientului, consilierea:Answer ajutã indivizii normali pentru a depãsi obstacolele apãrute în calea dezvoltãrii personalitãtii lor Avand drept criteriu de analiza gradul de severitate al problemei clientului, psihoterapia:1. se ocupã de probleme mult mai grave, prezentate de subiecti care au nevoie de tratament urgent, de persoane a cãror dezvoltare emotionalã a fost grav afectatã si distorsionatã.2. ajutã indivizii normali pentru a depãsi obstacolele apãrute în calea dezvoltãrii personalitãtii lorANS: 1

Avand drept criteriu de analiza natura problemelor cu care se confruntã clientul, psihoterapia: 1. Se ocupã, în primul rând, de problemele orientate spre realitate, probleme ale mediului, de naturã situationalã si nu

intrapersonale sau de conflicte interne de personalitate; de decizii referitoare la alegeri scolare, profesionale sau alte tipuri de alegeri.2. Se ocupã de atitudinile, sentimentele si diversele stãri emotionale ale persoanei.ANS: 2

Avand drept criteriu de analiza natura problemelor cu care se confruntã clientul, consilierea:1. Se ocupã, în primul rând, de problemele orientate spre realitate, probleme ale mediului, de naturã situationalã si nu intrapersonale sau de conflicte interne de personalitate; de decizii referitoare la alegeri scolare, profesionale sau alte tipuri de alegeri.2. Se ocupã de atitudinile, sentimentele si diversele stãri emotionale ale persoanei.ANS: 1

Avand drept criteriu de analiza scopurile, consilierea:1. Este un proces al cãrei scop nu este o schimbare a persoanei, ci de a-l face pe individ sã utilizeze sansele pe care le are pentru a putea face fatã problemelor vietii.2. Este centratã spre o schimbare de personalitateANS: 1

Avand drept criteriu de analiza scopurile, psihoterapia: 1. Este un proces al cãrei scop nu este o schimbare a persoanei, ci de a-l face pe individ sã utilizeze sansele pe care le are

pentru a putea face fatã problemelor vietii.2. Este centratã spre o schimbare de personalitateANS: 2

Avand drept criteriu de analiza metodele si tehnicile utilizate, consilierea si psihoterapia:

1. folosesc metode si tehnici diferite2. apeleazã la metode si tehnici similare, elaborate de pe pozitiile diverselor conceptii si modalitãti teoretice de abordare.ANS: 2.Ce reprezintã consilierea in sens larg (dupa Tomsa)?

Answer o actiune complexa prin care se urmareste sugerarea modului de a proceda sau a modului de comportare ce trebuie sã fie adoptat intr-o situatie data sau, in general, in viata si activitatea cotidiana.

C. Andre si F. Lelord îi atribuie stimei de sine trei stãlpi importanti:

1. iubirea de sine2. imaginea de sine3. conceptia despre sine 4. increderea in sine

ANS: 1+3+4

Conceptia despre sine:

Page 4: consiliere psihopedagogica alfabetic

4

Answer nu este doar o cunoastere de sine, ci o convingere pe care o avem de a fi detinãtori ai calitãtilor si defectelor, ai potentialitãtilor si limitelor

Conceptul de autocunoastere se referã la:

1. procesul de engramare si reacutualizare selectiva a experientei anterioare2. procesul de identificare a 3. procesul de explorare si structurare a propriilor caracteristici

ANS: 3

Conceptul de orientare în carierã:1. reprezintã o interventie educationalã de dezvoltare a deprinderilor si abilitãtilor necesare tinerilor pentru dezvoltarea si managementul propriei cariere.2. este o forma de asistentã continuã acordatã individului în procesul complex de adaptare la mediul schimbãtor al muncii; aceasta ajutã individul sã-si descopere interesele sau preferintele pentru o profesie sau o familie de profesii, sã verifice dacã are aptitudinile necesare pentru practicarea cu succes a respectivei profesii si sã-si evalueze sansele de reusitã profesionalã.3. este termenul care acoperã gama cea mai largã de activitãti, de la informare si evaluare, la consiliere si educatie pentru carierã si devine astfel "conceptul umbrelã" pentru activitãtile din acest domeniu.

ANS: 3

Conform psihologiei umaniste dezvoltatã de Carl Rogers si Abraham Maslow, fiecare persoanã este:Answer valoroasa in sine

Consecintele abuzului asupra copiilor sunt: 1. imagine de sine crescuta2. probleme în dezvoltarea emotionalã3. probleme de relationare4. cosmaruri5. simptome somatice functionaleANS: 2+3+4+5

Consilierea carierei apare ca fiind:a. termenul care acoperã gama cea mai largã de activitãti, de la informare si evaluare, la

consiliere si educatie pentru carierã si devine astfel "conceptul umbrelã" pentru activitãtile din acest domeniu.

b. o forma de asistentã continuã acordatã individului în procesul complex de adaptare la mediul schimbãtor al muncii; aceasta ajutã individul sã-si descopere interesele sau preferintele pentru o profesie sau o familie de profesii, sã verifice dacã are aptitudinile necesare pentru practicarea cu succes a respectivei profesii si sã-si evalueze sansele de reusitã profesionalã.

c. o interventie educationalã de dezvoltare a deprinderilor si abilitãtilor necesare tinerilor pentru dezvoltarea si managementul propriei cariere.

ANS: B

Page 5: consiliere psihopedagogica alfabetic

5

Consilierea psihopedagogicã este un proces complex ce presupune parcurgerea mai multor faze printre care si urmatoarele:1. facilitarea activã a schimbãrii evolutive2. experimentarea si exersarea noilor comportamente3. functionarea adaptativã optimãAnswer 1+2+3

Consilierea vocationalã: Answer urmãreste dezvoltarea capacitãtii de planificare a carierei. Aceastã formã de consiliere este, de cele mai multe ori, asimilatã consilierii carierei, atunci când se acordã elevilor si absolventilor ciclurilor de învãtãmânt terminale.

Consilierea comportamentalã: Answer se bazeazã pe abordarea de tip behaviorist. Indivizii învatã si dezvoltã comportamente care le pot servi în carierã prin constientizarea acestora si recompensarea comportamentelor dezirabile - conditionare pozitivã (operantã)

Consilierea de criza:

1. se bazeazã pe abordarea de tip behaviorist. Indivizii învatã si dezvoltã comportamente care le pot servi în carierã prin constientizarea acestora si recompensarea comportamentelor dezirabile - conditionare pozitivã (operantã)2. asigurã asistarea psihologicã a persoanelor în dificultate. Aceasta implicã metode, tehnici si cunostinte de specialitate si se bazeazã pe interventia în stare de crizã, care se situeazã între consiliere si psihoterapie3. este un rezultat al dezvoltãrilor de tip umanist în psihologie (Rogers).Answer 2

Consilierea pentru dezvoltare personalã:

1. este o formã de consiliere psihologicã în care problemele psihice nu sunt vãzute în termeni de tulburare si deficientã, ci în parametrii nevoii de autocunoastere, de întãrire a eu-lui, de dezvoltare personalã si de adaptare; formeazã abilitãti si atitudini care permit o functionare personalã flexibilã si eficientã.2. asigurã asistarea psihologicã a persoanelor în dificultate. Aceasta implicã metode, tehnici si cunostinte de specialitate si se bazeazã pe interventia în stare de crizã, care se situeazã între consiliere si psihoterapie3. este un rezultat al dezvoltãrilor de tip umanist în psihologie (Rogers).Answer 1

Consilierea pastoralã: 1. este o formã de consiliere psihologicã în care problemele psihice nu sunt vãzute în termeni de tulburare si deficientã, ci

în parametrii nevoii de autocunoastere, de întãrire a eu-lui, de dezvoltare personalã si de adaptare; formeazã abilitãti si atitudini care permit o functionare personalã flexibilã si eficientã.2. este un tip de consiliere religioasã, un proces de asistare psihologicã realizat de cãtre preot în comunitatea sa religioasã, 3. este un rezultat al dezvoltãrilor de tip umanist în psihologie (Rogers).ANS: 2

Consilierea maritalã: 1. este o formã de consiliere psihologicã în care problemele psihice nu sunt vãzute în termeni de tulburare si deficientã, ci în parametrii nevoii de autocunoastere, de întãrire a eu-lui, de dezvoltare personalã si de adaptare; formeazã abilitãti si atitudini care permit o functionare personalã flexibilã si eficientã.2. este un tip de consiliere religioasã, un proces de asistare psihologicã realizat de cãtre preot în comunitatea sa religioasã, 3. este o formã de asistentã psihologicã acordatã familiei, care, spre deosebire de terapia maritalã, poate fi consideratã mai limitatã ca scop, deoarece pune în discutie numai un conflict particular, legat de problemele imediate ale familiei; aceasta poate fi orientatã cãtre o sarcinã specificã, de exemplu, cresterea unui copil. Multi autori considerã dihotomia terapie - consiliere maritalã ca fiind artificialã, deoarece sunt mai multe asemãnãri decât deosebiri, ambele forme punând accent pe ajutorarea partenerilor în a face fatã mai eficient problemelor de cuplu ANS: 3

Page 6: consiliere psihopedagogica alfabetic

6

Consilierea bazatã pe o terapie rationalã: 1. este o formã de consiliere psihologicã în care problemele psihice nu sunt vãzute în termeni de tulburare si deficientã, ci în parametrii nevoii de autocunoastere, de întãrire a eu-lui, de dezvoltare personalã si de adaptare; formeazã abilitãti si atitudini care permit o functionare personalã flexibilã si eficientã.2. asigurã asistarea psihologicã a persoanelor în dificultate. Aceasta implicã metode, tehnici si cunostinte de specialitate si se bazeazã pe interventia în stare de crizã, care se situeazã între consiliere si psihoterapie3. urmãreste (re)ancorarea individului, întelegerea evenimentelor sociale, culturale si cele care se petrec în jurul sãu, asumarea responsabilitãtii, cresterea încrederii în sine etc.; toate acestea pot fi “învãtate” si dezvoltate în actiuni favorabile individului care trãieste într-o lume concretã, pe care trebuie sã o accepte sub aspectele ei rationale, sã o schimbe acolo unde este nedreaptã sau sã se adapteze la exigentele acesteia ANS: 3

Consilierea informationala:1. este o formã de consiliere psihologicã în care problemele psihice nu sunt vãzute în termeni de tulburare si deficientã, ci în parametrii nevoii de autocunoastere, de întãrire a eu-lui, de dezvoltare personalã si de adaptare; formeazã abilitãti si atitudini care permit o functionare personalã flexibilã si eficientã.2. este un tip de interventie prin care se oferã informatii pe domenii / teme specifice; în cazul când aceste informatii, completate de metode si tehnici de specialitate, sunt furnizate cu ajutorul tehnologiei informatice, se poate vorbi de un nou tip de consiliere: consilierea on-line, computerizatã sau asistatã de calculator.3. urmãreste (re)ancorarea individului, întelegerea evenimentelor sociale, culturale si cele care se petrec în jurul sãu, asumarea responsabilitãtii, cresterea încrederii în sine etc.; toate acestea pot fi “învãtate” si dezvoltate în actiuni favorabile individului care trãieste într-o lume concretã, pe care trebuie sã o accepte sub aspectele ei rationale, sã o schimbe acolo unde este nedreaptã sau sã se adapteze la exigentele acesteia.ANS: 2

Consilierea psihologica:1. este o forma de consiliere psihologicã în care problemele psihice nu sunt vãzute în termeni de tulburare si deficientã, ci în parametrii nevoii de autocunoastere, de întãrire a eu-lui, de dezvoltare personalã si de adaptare; formeazã abilitãti si atitudini care permit o functionare personalã flexibilã si eficientã.2. în literatura actualã, este definita ca un demers organizat, structurat, dispunand de mijloace si tehnici specifice in cadrul cãruia un consilier atestat acordã asistentã si sprijin unor persoane normale psihic, dar aflate într-un moment de dificultate, de impas existential. 3. urmareste (re)ancorarea individului, întelegerea evenimentelor sociale, culturale si cele care se petrec în jurul sãu, asumarea responsabilitãtii, cresterea încrederii în sine etc.; toate acestea pot fi “învãtate” si dezvoltate în actiuni favorabile individului care trãieste într-o lume concretã, pe care trebuie sã o accepte sub aspectele ei rationale, sã o schimbe acolo unde este nedreaptã sau sã se adapteze la exigentele acesteia.Answer 2

Consilierea centrata pe client: 1. se bazeazã pe abordarea de tip behaviorist. Indivizii învatã si dezvoltã comportamente care le pot servi în carierã prin

constientizarea acestora si recompensarea comportamentelor dezirabile - conditionare pozitivã (operantã)2. urmãreste dezvoltarea capacitãtii de planificare a carierei. Aceastã formã de consiliere este, de cele mai multe ori, asimilatã consilierii carierei, atunci când se acordã elevilor si absolventilor ciclurilor de învãtãmânt terminale. 3. este un rezultat al dezvoltãrilor de tip umanist în psihologie (Rogers).ANS: 3

Consilierul scolar îndeplineste multiple roluri în unitatea în care lucreazã. El este: 1. educator, 2. consultant în probleme de economie,

3. mediator al conflictelor, 4. psiholog al elevilor, profesorilor si pãrintilor. ANS:1+3+4

Page 7: consiliere psihopedagogica alfabetic

7

Consilierea psihopedagogicã este un proces complex ce presupune parcurgerea mai multor faze printre care si urmatoarele:1.stabilirea relatiei – a unei legãturi specifice cu clientul si cu lumea sa2.invitatia adresatã acestuia de a vorbi si de „a-si spune povestea”3.ascultarea pasiva a clientului 4.definirea problemelorANS: 1+2+4

Consilierea psihopedagogicã este un proces complex ce presupune parcurgerea mai multor faze printre care si urmatoarele:1. scaderea gradului de constientizare de cãtre client a problemelor sale 2. confruntarea clientului cu propriile credinte si convingeri care reprezintã surse de rezistentã la schimbare3. analiza solutiilor alternative posibile si adoptarea unei deciziiANS: 2+3

Consilierea psihopedagogicã este un proces complex ce presupune parcurgerea mai multor faze printre care si urmatoarele:1. facilitarea activã a schimbãrii evolutive2. experimentarea si exersarea noilor comportamente3. functionarea adaptativã optimãANS: 1+2+3

Convingerile sãnãtoase sunt:1. inflexibile;2. personale si nu impuse din afarã;3. realiste, în conformitate cu posibilitãtile individuale;4. cresc calitatea vietii, mai degrabã decât o limiteazãAnswer 2+3+4

Convingeri caracteristice sentimentului de superioritate/ autosuficientã:

1. Tuturor le face plãcere sã mã asculte. 2. Am gusturi perfecte. 3. Colegii au multe de învãtat de la mine. 4. Pot sã fac pe oricine sã creadã ce vreau eu. 5. De obicei nu sunt în centrul atentiei unui grup.

ANS:1+2+3+4

Convingeri caracteristice sentimentului de superioritate/ autosuficientã:1. Cunosc în general oamenii ca pe o carte deschisã.2. Întotdeauna stiu ce am de fãcut.3. Pot de obicei sã vorbesc despre orice subiect.4. Nu pot sã fac orice îmi propun.5. Stiu cã sunt o persoanã deosebitã pentru cã lumea mi-o tot spune.ANS: 1+2+3+5

Copiii abuzati îsi formeazã:1. un sistem corect de perceptie a lor, a celorlalti si a lumii2. un sistem disfunctional de perceptie a lor, a celorlalti si a lumii, ce are efecte pozitive pe termen lung.3. un sistem disfunctional de perceptie a lor, a celorlalti si a lumii, ce are efecte negative pe termen lung.

ANS: 3

Page 8: consiliere psihopedagogica alfabetic

8

Cunoasterea de sine se dezvoltã odatã cu vârsta si cu experientele prin care trecem. Afirmatia este:Answer adevarata

Curriculum-ul de consiliere si orientare are o structurã coerentã, pe baza unor module tematice, care se regãsesc la nivelul fiecãrui an de studiu al ciclurilor primar, gimnazial, liceal:1. Autocunoastere si dezvoltare personalã2. Comunicare si abilitãti sociale3. Managementul firmei4. Planificarea carierei5. Calitatea stilului de viatã.ANS: 1+2+4+5

Dezavantaje ale autobiografiei:1. Calitatea rezultatelor obtinute în urma aplicãrii acestei metode depinde în mare mãsurã de capacitatea de exprimare oralã sau în scris a persoanei consiliate, de abilitatea acesteia de a auto-analizã retrospectivã, de sinceritatea sa si de disponibilitatea de a aduce în prezent experinete apuse, precum si capacitatea de a oferi acestor experinte interpretãri realiste în contextual propriei deveniri sociale.2. Metoda oferã o imagine asupra vietii persoanei consiliate, contribuind la întelegerea sistemului de reprezentãri ale acesteia, oferã informatii valoroase despre background-ul cultural, etnic si social. Totodatã se oferã clientului sansa unui insight pentru sine (posibilitatea de a-si interpreta propria poveste), putând descoperi noi întelesuri ale personalitãtii sale, atitudini fatã de sine si fatã de persoanele semnificative din viata sa.3. Depinde în mare mãsurã de capacitatea subiectului de autoanalizã si de disponibilitatea acestuia de a comunica informatii personale. De asemenea, relevanta informatiilor depinde de sinceritatea subiectului si de nivelul de încredere în relatia de consiliere. Aceastã metodã se bazeazã pe auto-cunoastere si presupune realism, intuitie, multã luciditate, utilizarea corectã a criteriilor de evaluare si nu în ultimul rând, responsabilitate. ANS: 1

Dezavantaje ale autocaracterizarii:1. Calitatea rezultatelor obtinute în urma aplicãrii acestei metode depinde în mare mãsurã de capacitatea de exprimare oralã sau în scris a persoanei consiliate, de abilitatea acesteia de a auto-analizã retrospectivã, de sinceritatea sa si de disponibilitatea de a aduce în prezent experinete apuse, precum si capacitatea de a oferi acestor experinte interpretãri realiste în contextual propriei deveniri sociale.2. Metoda constituie cadrul care permite consilierului sã obtinã rãspunsuri la întrebãri precum „Cum vede clientul lumea?", „Care este contextul in care trãieste?”, „Cine este acest individ?", „Care sunt caracteristicile sale cele mai importante?”, “Care este stilul de viatã al acestui client?", „Care sunt valorile sale?". Metoda oferã informatii despre dimensiunea psihicã a persoanei, despre imaginea de sine a clientului, inaccesibile altor mijloace de investigare.3. Depinde în mare mãsurã de capacitatea subiectului de autoanalizã si de disponibilitatea acestuia de a comunica informatii personale. De asemenea, relevanta informatiilor depinde de sinceritatea subiectului si de nivelul de încredere în relatia de consiliere. Aceastã metodã se bazeazã pe auto-cunoastere si presupune realism, intuitie, multã luciditate, utilizarea corectã a criteriilor de evaluare si nu în ultimul rând, responsabilitate. ANS: 3

Dezvoltarea unei stime de sine ridicate este favorizatã de izolarea persoanei fata de sursele de suport social, emotional, instrumental, informational. Answer fals

Deoarece se întalnesc frecvent confuzii între consiliere si psihoterapie se impune o analizã comparativã a acestora. Criteriile de analiza sunt:

1.Gradul de severitate al problemei clientului2. Natura problemelor cu care se confruntã clientul3. Scopurile 4. Metodele si tehnicile utilizate5. Varsta clientuluiAnswer 1+2+3+4

Page 9: consiliere psihopedagogica alfabetic

9

Dezavantaje ale autocaracterizarii:Answer Depinde în mare mãsurã de capacitatea subiectului de autoanalizã si de disponibilitatea acestuia de a comunica informatii personale. De asemenea, relevanta informatiilor depinde de sinceritatea subiectului si de nivelul de încredere în relatia de consiliere. Aceastã metodã se bazeazã pe auto-cunoastere si presupune realism, intuitie, multã luciditate, utilizarea corectã a criteriilor de evaluare si nu în ultimul rând, responsabilitate.

Dupã Tomsa, consilierea scolarã este:

1. un proces intensiv de acordare a asitentei psihiatrice elevilor, studentilor si celorlalte persoane în câmpul educational.2. un proces intensiv de acordare a asistentei psihopedagogice elevilor, studentilor si celorlalte persoane în câmpul educational.Answer 2

Dupã Ion Dumitru consilierea educationalã sau psihopedagogicã este un tip de consiliere care are, în acelasi timp, obiective de naturã:ANS pedagogicã

Decizia de carierã reprezintã:

1. comportamentul sistematic de colectare de informatii referitoare la oportunitãtile educationale si la ocupatii.2. procesul de selectie a unei alternative de carierã din multimea de variante disponibile la un moment dat3. o serie de etape care au pondere mai mare sau mai micã în economia deciziei de carierã, în functie de continutul si contextul deciziei. Answer 2

Definitia pentru consilierea carierei, utilizatã de OECD, Comisia Europeanã si Banca Mondialã este urmãtoarea:b. Consilierea carierei se referã la serviciile si activitãtile care intentioneazã sã asiste

individul, de orice vârstã si în orice moment al vietii sale, sã facã alegeri în planul educatiei, formãrii si ocupatiilor si sã-si dezvolte propria carierã. Aceste servicii oferã date cu privire la carierã în formã tipãritã, în format electronic sau altele, instrumente de evaluare si autoevaluare, interviuri pentru consiliere, programe de educatie pentru dezvoltarea carierei, pentru a-l ajuta pe individ sã aibã o bunã imagine de sine, sã fie constient de oportunitãtile de care poate beneficia si sã-si dezvolte deprinderile de management al carierei, programe de testare, programe de cãutare a unui loc de muncã si servicii de tranzitie.

ANS: B

Deoarece se întalnesc frecvent confuzii între consiliere si psihoterapie se impune o analizã comparativã a acestora. Criteriile de analiza sunt:

1.Gradul de severitate al problemei clientului2. Natura problemelor cu care se confruntã clientul3. Scopurile 4. Metodele si tehnicile utilizate5. Varsta clientuluiAnswer 1+2+3+4

Decizia de carierã reprezintã: 1. comportamentul sistematic de colectare de informatii referitoare la oportunitãtile educationale si la ocupatii.2. procesul de selectie a unei alternative de carierã din multimea de variante disponibile la un moment dat3. o serie de etape care au pondere mai mare sau mai micã în economia deciziei de carierã, în functie de continutul si contextul deciziei. ANS: 2

Definirea deciziei si identificarea alternativelor presupune:

Page 10: consiliere psihopedagogica alfabetic

10

1. constientizarea necesitãtii de a lua o decizie de carierã2. definirea continutului deciziei;3. identificarea alternativelor existente pentru decizia datã. ANS: toate

Demersul decizional propriu-zis cuprinde: 1. comportamentul sistematic de colectare de informatii referitoare la oportunitãtile educationale si la ocupatii.2. procesul de selectie a unei alternative de carierã din multimea de variante disponibile la un moment dat3. o serie de etape care au pondere mai mare sau mai micã în economia deciziei de carierã, în functie de continutul si contextul deciziei. ANS:

Dezvoltarea unei stime de sine ridicate este defavorizatã de dezvoltarea abilitãtilor de comunicare, negociere, rezolvare de probleme, abilitãtile de a face fatã situatiilor de crizã. Answerfals

Dezvoltarea unei stime de sine ridicate este favorizatã de izolarea persoanei fata de sursele de suport social, emotional, instrumental, informational. ANS:. fals

Dezvoltarea unei stime de sine ridicate este favorizatã de crearea unor situatii în care copilul si adolescentul sã aibã oportunitatea de a oferi ajutor altor persoane - activitãti de voluntariat, centre pentru copii cu nevoi speciale, cãmine de bãtrâni. ANS: adevarat

Dezvoltarea unei stime de sine ridicate este favorizatã de identificarea domeniilor de competentã ale copilul si adolescentului si crearea situatiilor în care acestea sã fie utilizate cu succes. ANS: adevarat

Dezvoltarea unei stime de sine ridicate este defavorizatã de dezvoltarea abilitãtilor de comunicare, negociere, rezolvare de probleme, abilitãtile de a face fatã situatiilor de crizã. ANS: fals

Dezvoltarea unei stime de sine ridicate este defavorizatã de dezvoltarea sentimentului de auto-eficacitateANS: fals

Educatia pentru carierã reprezintã: Answero interventie educationalã de dezvoltare a deprinderilor si abilitãtilor necesare tinerilor pentru dezvoltarea si managementul propriei cariere.

Efectele abuzului asupra copiilor pot fi: 1. din punct de vedere financiar si din punct de vedere social2. din punct de vedere fizic si din punct de vedere emotional.3. din punct de vedere familial si din punct de vedere social-istoricANS: 2

Efectele abuzului din punct de vedere fizic presupun: 1. abuzurile si neglijãrile pot determina rãni grave, probleme medicale serioase, handicapuri sau chiar moartea; 2. copiii îsi formeazã anumite atitudini negative despre lume, aceasta devenind pentru ei amenintãtoare si nesigurã. Copiii devin astfel anxiosi, labili emotional sau defensivi, cu dificultãti de exprimare si control emotional. Deficientele de dezvoltare emotionalã si lipsa de încredere pot face dificilã relationarea cu persoanele apropiate în timpul vietii de adult. ANS: 1

Page 11: consiliere psihopedagogica alfabetic

11

Efectele abuzului din punct de vedere emotional presupun: 1. abuzurile si neglijãrile pot determina rãni grave, probleme medicale serioase, handicapuri sau chiar moartea; 2. copiii îsi formeazã anumite atitudini negative despre lume, aceasta devenind pentru ei amenintãtoare si nesigurã. Copiii devin astfel anxiosi, labili emotional sau defensivi, cu dificultãti de exprimare si control emotional. Deficientele de dezvoltare emotionalã si lipsa de încredere pot face dificilã relationarea cu persoanele apropiate în timpul vietii de adult. ANS: 2

Elevii cu o stimã de sine scãzutã

1. interpreteazã situatiile noi ca fiind o provocare si nu o amenintare; 2. sunt nemultumiti de persoana lor în general ( “Nu sunt bun de nimic.”, “Nu sunt în stare sã fac asta.”, “Nu am nici o

calitate.”); 3. îsi asumã responsabilitãti (“Pot sã fac acest lucru.”); 4. sunt mândri de realizãrile lor (“Sunt mândru pentru cã …”, “Sunt important.”); 5. realizeazã fãrã probleme sarcini noi (“Sunt convins cã pot sã fac acest lucru.”).

ANS: 2

Elevii cu o stimã de sine pozitivã:1. interpreteazã situatiile noi ca fiind o provocare si nu o amenintare;2. îsi asumã responsabilitãti (“Pot sã fac acest lucru.”);3. se comportã dependent (“Nu mã descurc singur.”);4. sunt mândri de realizãrile lor (“Sunt mândru pentru cã …”, “Sunt important.”);5. realizeazã fãrã probleme sarcini noi (“Sunt convins cã pot sã fac acest lucru.”).

ANS: 1+2+4+5

Esecul pãrintilor în a diferentia între comportament si persoanã (etichetarea copilului dupã comportament) duce la:1. formarea unei imagini de sine oscilante2. formarea unui imagini de sine negative3. formarea unei imagini de sine pozitiveANS: 2

Etapele procesului decizional (dupã Lemeni si Negru) sunt:1. Definirea deciziei si identificarea alternativelor2. Explorarea si evaluarea alternativelor existente3. Planul de carierã4. Implementarea deciziei5. Reevaluarea decizieiANS: toate

Explorarea educationalã si profesionalã se referã la:1. comportamentul sistematic de colectare de informatii referitoare la oportunitãtile educationale si la ocupatii.2. procesul de selectie a unei alternative de carierã din multimea de variante disponibile la un moment dat3. o serie de etape care au pondere mai mare sau mai micã în economia decioziei de carierã, în functie de continutul si contextul deciziei. ANS: 1

Eul actual sau Eul real:1.vizeazã modul în care persoana îsi reprezintã mental ceea ce poate deveni în viitor, folosind resursele pe care le are în prezent. 2. este rezultatul experientelor noastre si reprezintã modul în care o persoanã îsi percepe propriile caracteristici fizice, cognitive, emotionale, sociale si sprituale la un moment dat 3. este ceea ce ne-am dori sã fim, dar în acelasi timp suntem constienti cã nu avem resurse reale sã ajungem.ANS: 2

Eul viitor:

Page 12: consiliere psihopedagogica alfabetic

12

1.vizeazã modul în care persoana îsi reprezintã mental ceea ce poate deveni în viitor, folosind resursele pe care le are în prezent. 2. este rezultatul experientelor noastre si reprezintã modul în care o persoanã îsi percepe propriile caracteristici fizice, cognitive, emotionale, sociale si sprituale la un moment dat 3. este ceea ce ne-am dori sã fim, dar în acelasi timp suntem constienti cã nu avem resurse reale sã ajungem.ANS: 1

Eul ideal:1.vizeazã modul în care persoana îsi reprezintã mental ceea ce poate deveni în viitor, folosind resursele pe care le are în prezent. 2. este rezultatul experientelor noastre si reprezintã modul în care o persoanã îsi percepe propriile caracteristici fizice, cognitive, emotionale, sociale si sprituale la un moment dat 3. este ceea ce ne-am dori sã fim, dar în acelasi timp suntem constienti cã nu avem resurse reale sã ajungem.ANS: 3

Exista o relatie de cauzalitate intre formarea stimei de sine la elevi si acceptarea neconditionatã ca atitudine a adultului în general. Afirmatia este:Answer adevarata

Experientele din copilãrie care dezvoltã o imagine de sine echilibratã:

1. încurajarea, lauda;2. copilul este ascultat de adult;3. este hiperprotejat;4. i se acordã atentie si este îmbrãtisat; 5. are performante bune în activitãtile extrascolare (sport, desen, picturã, teatru) sau scoalãANS: 1+2+4+5Experientele din copilãrie care dezvoltã o imagine de sine scazuta:1. încurajarea, lauda;2. copilul este ascultat de adult;3. este des criticat;4. i se acordã atentie si este îmbrãtisat;5. are performante bune în activitãtile extrascolare (sport, desen, picturã, teatru) sau scoalãAnswer 3

Explorarea educationalã si profesionalã se referã la:1. comportamentul sistematic de colectare de informatii referitoare la oportunitãtile educationale si la ocupatii.2. procesul de selectie a unei alternative de carierã din multimea de variante disponibile la un moment dat3. o serie de etape care au pondere mai mare sau mai micã în economia decioziei de carierã, în functie de continutul si contextul deciziei. Answer 1

Exista o relatie de cauzalitate intre formarea stimei de sine la elevi si acceptarea neconditionatã ca atitudine a adultului în general. Afirmatia este:Answer adevarata

Experientele din copilãrie care dezvoltã o imagine de sine echilibratã:1. încurajarea, lauda;2. copilul este ascultat de adult;3. este hiperprotejat;4. i se acordã atentie si este îmbrãtisat;5. are performante bune în activitãtile extrascolare (sport, desen, picturã, teatru) sau scoalãAnswer 1+2+4+5

Factorii implicati în consilierea si orientarea profesionalã pot fi grupati în douã categorii (dupã Erdei):

Page 13: consiliere psihopedagogica alfabetic

13

1. factori familiari si factori sociali2. factori psihosociali si factori individuali 3. factori ce tin de piata fortei de munca si factori educationaliANS: 2

Functia investigativã se realizeazã prin:1. ansamblul de activitãti sistematice realizate cu scopul de a obtine date cu privire la structurile de personalitate ale celor orientati si pentru a cunoaste cerintele diverselor profesii.2. realizarea unor actiuni care sã ducã la formularea unor optiuni profesionale adecvate si realiste.3. verificarea succesului activitãtii de consiliereANS: 1

Functia formativã/ educativã constã în:1. ansamblul de activitãti sistematice realizate cu scopul de a obtine date cu privire la structurile de personalitate ale celor orientati si pentru a cunoaste cerintele diverselor profesii. 2. realizarea unor actiuni care sã ducã la formularea unor optiuni profesionale adecvate si realiste. 3. verificarea succesului activitãtii de consiliereAnswer 2

Functia informativã se realizeazã de cãtre consilier (de obicei) si se referã la: 1. cerintele diverselor scoli / profesii; cerintele sociale, structura propriei personalitãti. 2. realizarea unor actiuni care sã ducã la formularea unor optiuni profesionale adecvate si realiste. 3. verificarea succesului activitãtii de consiliere Answer 1

Functia de integrare socio- profesionalã (socotitã de unii drept principiu):1. se realizeazã prin ansamblul de activitãti sistematice realizate cu scopul de a obtine date cu privire la structurile de personalitate ale celor orientati si pentru a cunoaste cerintele diverselor profesii.2. presupune realizarea unor actiuni care sã ducã la formularea unor optiuni profesionale adecvate si realiste.3. este ultima etapã a pregãtirii si totodatã o modalitate de verificare a succesului acestei pregãtiri.ANS: 3

Imaginea de sine se dezvoltã pe parcursul vietii din experientele pe care le are copilul si din actiunile pe care le realizeazã si la care participã. Experientele din timpul copilãriei au un rol esential în dezvoltarea imaginii de sine.

1. adevarat2. falsANS: 1

Implementarea deciziei presupune: Answer : aplicarea planului stabilit.

Informatiile relevate pentru evaluarea abuzului din caracteristicile socio-cognitive sunt:

1. pãrintii au atitudini rigide despre copii si relatia copil-pãrinte, au abilitãti scãzute de îngrijire si educare a copilului, utilizeazã pedeapsa ca metodã de educare, nu comunicã cu copilul, au abilitãti scãzute de rezolvare a situatiilor de crizã, inabilitatea de control al comportamentului impulsiv fatã de copil, lipsa deprinderilor sociale; 2.consum de alcool, droguri la cel putin unul dintre pãrinti, tulburãri neurologice sau psihopatologie gravã la cel putin unul dintre pãrinti. Cunoasterea acestor aspecte au un rol important pentru profesorul-consilier pentru identificarea cazurilor de abuz si preventia acestora prin cursurile oferite adultilor în cadrul “scolii pãrintilor”.3. antecedente de violentã sau acte delincvente la cel putin unul dintre pãrinti, cãsãtorii anterioare, divort, pãrinti vitregi, cel putin unul dintre pãrinti a fost maltratat sau abuzat în copilãrie, copilul este nelegitim, pãrintii au sub 20 de ani la nasterea copilului, valori disfunctionale în familie (violenta este modalitatea de rezolvare a situatiilor de conflict); Answer 1

Page 14: consiliere psihopedagogica alfabetic

14

Informatiile relevate pentru evaluarea abuzului sunt: 1. istoricul familiei2. caracteristici socio-cognitive3. starea de sãnãtateAnswer toate

Informatiile relevate pentru evaluarea abuzului din istoricul familiei sunt:1. pãrintii au atitudini rigide despre copii si relatia copil-pãrinte, au abilitãti scãzute de îngrijire si educare a copilului, utilizeazã pedeapsa ca metodã de educare, nu comunicã cu copilul, au abilitãti scãzute de rezolvare a situatiilor de crizã, inabilitatea de control al comportamentului impulsiv fatã de copil, lipsa deprinderilor sociale; 2.consum de alcool, droguri la cel putin unul dintre pãrinti, tulburãri neurologice sau psihopatologie gravã la cel putin unul dintre pãrinti. Cunoasterea acestor aspecte au un rol important pentru profesorul-consilier pentru identificarea cazurilor de abuz si preventia acestora prin cursurile oferite adultilor în cadrul “scolii pãrintilor”.3. antecedente de violentã sau acte delincvente la cel putin unul dintre pãrinti, cãsãtorii anterioare, divort, pãrinti vitregi, cel putin unul dintre pãrinti a fost maltratat sau abuzat în copilãrie, copilul este nelegitim, pãrintii au sub 20 de ani la nasterea copilului, valori disfunctionale în familie (violenta este modalitatea de rezolvare a situatiilor de conflict); ANS: 3

Informatiile relevate pentru evaluarea abuzului din caracteristicile socio-cognitive sunt:1. pãrintii au atitudini rigide despre copii si relatia copil-pãrinte, au abilitãti scãzute de îngrijire si educare a

copilului, utilizeazã pedeapsa ca metodã de educare, nu comunicã cu copilul, au abilitãti scãzute de rezolvare a situatiilor de crizã, inabilitatea de control al comportamentului impulsiv fatã de copil, lipsa deprinderilor sociale;

2.consum de alcool, droguri la cel putin unul dintre pãrinti, tulburãri neurologice sau psihopatologie gravã la cel putin unul dintre pãrinti. Cunoasterea acestor aspecte au un rol important pentru profesorul-consilier pentru identificarea cazurilor de abuz si preventia acestora prin cursurile oferite adultilor în cadrul “scolii pãrintilor”.

3. antecedente de violentã sau acte delincvente la cel putin unul dintre pãrinti, cãsãtorii anterioare, divort, pãrinti vitregi, cel putin unul dintre pãrinti a fost maltratat sau abuzat în copilãrie, copilul este nelegitim, pãrintii au sub 20 de ani la nasterea copilului, valori disfunctionale în familie (violenta este modalitatea de rezolvare a situatiilor de conflict); ANS: 1

Informatiile relevate pentru evaluarea abuzului din starea de sanatate sunt:1. pãrintii au atitudini rigide despre copii si relatia copil-pãrinte, au abilitãti scãzute de îngrijire si educare a

copilului, utilizeazã pedeapsa ca metodã de educare, nu comunicã cu copilul, au abilitãti scãzute de rezolvare a situatiilor de crizã, inabilitatea de control al comportamentului impulsiv fatã de copil, lipsa deprinderilor sociale;

2.consum de alcool, droguri la cel putin unul dintre pãrinti, tulburãri neurologice sau psihopatologie gravã la cel putin unul dintre pãrinti. Cunoasterea acestor aspecte au un rol important pentru profesorul-consilier pentru identificarea cazurilor de abuz si preventia acestora prin cursurile oferite adultilor în cadrul “scolii pãrintilor”.

3. antecedente de violentã sau acte delincvente la cel putin unul dintre pãrinti, cãsãtorii anterioare, divort, pãrinti vitregi, cel putin unul dintre pãrinti a fost maltratat sau abuzat în copilãrie, copilul este nelegitim, pãrintii au sub 20 de ani la nasterea copilului, valori disfunctionale în familie (violenta este modalitatea de rezolvare a situatiilor de conflict); ANS: 2

In orice situatie si pentru orice tip de abuz:1. exista o retetã viabilã de interventie a consilierului 2. nu existã o retetã valabilã de interventie a consilieruluiANS: 2

Initialele din tehnica SWOT inseamna:2. puncte tari, puncte slabe, oportunitãti, amenintãriAnswer 2

Page 15: consiliere psihopedagogica alfabetic

15

Interpretarea presupune:1. pastrarea contextului conceptual conceptual si/sau emotional al unei situatii sau al perspectivei din care ea este trãitã, plasând-o in acelasi cadru, care corespunde faptelor 2. schimbarea contextului conceptual si/sau emotional al unei situatii sau al perspectivei din care ea este trãitã, plasând-o într-un alt cadru, care corespunde la fel de bine sau chiar mai bine faptelor 3. explicarea si întelegerea semnificatiei ideilor, atitudinilor si comportamentelor clientuluiANS: 3

Iubirea de sine este:a. elementul cel mai important al stimei de sineb. elementul cel mai putin important al stimei de sinec. componenta cu care adesea se confundã stima de sine

ANS: 1

În analiza solutiilor alternative posibile si adoptarea unei decizii consilierul:1. îl spijinã pe client sã identifice mai multe cãi de solutionare, prin multiplicarea perspectivelor de abordare, urmatã de analiza comparativã si luarea deciziei.2. schimba contextul conceptual si/sau emotional al unei situatii sau al perspectivei din care ea este trãitã, plasând-o într-un alt cadru, care corespunde la fel de bine sau chiar mai bine faptelor Answer 1

Încrederea in sine este:1. elementul cel mai important al stimei de sine2. elementul cel mai putin important al stimei de sine3. componenta cu care adesea se confundã stima de sine

ANS: 3

Începând cu anul scolar 2006-2007 conform adresei MEdC nr. 27984/1.03.2006 Ministerul Educatiei si Cercetarii a aprobat programele scolare ale disciplinei:1. “Orientare Scolara si Profesionala - OSP”2. „Consiliere si Orientare” 3. “Consilierea copilului si adolescentului”ANS: 2

În consilierea de grup se folosesc:1.metoda solilocviu-lui2. metoda expunerii3. metodele interactive de tipul jocurilor de rol, a problematizãrilor, a dezbaterilor. ANS: 3

În consilierea individualã accentul cade pe:1.problemele societatii in care traieste individul2. problemele personale ale beneficiarului, pe dificultãtile sau esecurile acestuia în încercarea de a se adapta cerintelor familiei, scolii, societãtii în care trãieste.3. metodele interactive de tipul jocurilor de rol, a problematizãrilor, a dezbaterilor. Answer 2

In etapa Explorarea si evaluarea alternativelor existente se colecteazã informatii despre alternativele existente în

luarea unei anumite decizii de carierã. Pe baza unor criterii prestabilite, sunt evaluate alternativele, pentru a se identifica varianta optimã. Dintre criteriile cele mai importante amintim:

Page 16: consiliere psihopedagogica alfabetic

16

1. suprapunerea peste caracteristicile sociale (valori morale etc.); 2. concordanta cu asteptãrile persoanei (stilul de viatã dorit, mediul de activitate asteptat, nivelul eductional implicat etc);3. costurile si beneficiile implicate de alegerea variantei respective. ANS: 2+3

În general, durata eficientã a unei sedinte de consiliere este de:

1. 20-30 minute2. 45-50 de minute3. 1 ora si jumatate Answer 2

În deschidere consilierului recurge la urmãtoarele operatii si actiuni:1. încearcã sã reducã anxietatea initialã a clientului pânã la un nivel care sã-i permitã acestuia sã vorbeascã despre el însusi;2. consilierul trebuie sa vorbeasca cat mai mult cu putinta 3. consilierul trebuie sã asculte cu atentie la ceea ce spune clientul si sã încerce sã reconstruiascã o imagine a lumii acestuia asa cum o descrie el;ANS: 1+3

In facilitarea activã a schimbãrii evolutive consilierul:1. îl spijinã pe client sã identifice mai multe cãi de solutionare, prin multiplicarea perspectivelor de abordare, urmatã de analiza comparativã si luarea deciziei.2. schimba contextul conceptual si/sau emotional al unei situatii sau al perspectivei din care ea este trãitã, plasând-o într-un alt cadru, care corespunde la fel de bine sau chiar mai bine faptelor3. sustine, încurajeazã si orienteazã clientul pentru a întelege mai bine schimbarea ANS: 3

În încercarea lor de a defini scopurile comportamentale ale clientului în procesul de consiliere, consilierii trebuie sã depãseascã mai multe obstacole printre care:1. clientul priveste problema lui ca fiind comportamentul altcuiva2. clientul îsi exprimã problema doar ca pe un sentiment 3. problema clientului este absenta unui scopANS: toate

În încercarea lor de a defini scopurile comportamnetale ale clientului în procesul de consiliere, consilierii trebuie sã depãseascã mai multe obstacole printre care:1. comportamentul dorit de client este dezirabil2. clientul stie cã manifestarea lui comportamentalã este nepotrivitã3. problema clientului este un conflict de alegere4. problema clientului este interesul de a nu identifica nici o problemã. ANS: 3+4

În fereastra lui Johari, aria necunoscuta presupune urmatoarele:Answer însusiri pe care nu ni le cunoastem si pe care nici ceilalti nu le vãd, dar care pot "iesi la suprafatã" in situatii limita

Page 17: consiliere psihopedagogica alfabetic

17

În fereastra lui Johari, aria ascunsa presupune urmatoarele:

1. însusiri evidente atât pentru subiect cât si pentru ceilalti; 2. însusiri de care nu suntem constienti, dar care sunt evidente pentru ceilalti. 3. aspecte ale personalitãtii pe care omul nu le dezvãluie cu usurintã pentru cã le considerã ca tinând de intimitatea sa.4. însusiri pe care nu ni le cunoastem si pe care nici ceilalti nu le vãd, dar care pot "iesi la suprafatã" în situatii limitã.Answer 3

În fereastra lui Johari, aria deschisã presupune urmatoarele:1. însusiri evidente atât pentru subiect cât si pentru ceilalti; 2. însusiri de care nu suntem constienti, dar care sunt evidente pentru ceilalti. 3. aspecte ale personalitãtii pe care omul nu le dezvãluie cu usurintã pentru cã le considerã ca tinând de intimitatea sa.4. însusiri pe care nu ni le cunoastem si pe care nici ceilalti nu le vãd, dar care pot "iesi la suprafatã" în situatii limitã.ANS: 1

În fereastra lui Johari, aria oarba presupune urmatoarele:1. însusiri evidente atât pentru subiect cât si pentru ceilalti; 2. însusiri de care nu suntem constienti, dar care sunt evidente pentru ceilalti. 3. aspecte ale personalitãtii pe care omul nu le dezvãluie cu usurintã pentru cã le considerã ca tinând de intimitatea sa.4. însusiri pe care nu ni le cunoastem si pe care nici ceilalti nu le vãd, dar care pot "iesi la suprafatã" în situatii limitã.ANS: 2

În functie de continutul deciziei de carierã, planul se poate referi la:1. modul în care se vor dobândi cunostintele si deprinderile necesare pentru practicarea domeniului ales 2. modul în care se vor explora ofertele educationale sau ocupatiile 3. modul în care se va face promovarea personala (CV, scisoarea de intentie etc.)Answer 1+2

În functie de domeniu, existã mai multe tipuri de consiliere, care, de cele mai multe ori, se completeazã si suprapun în activitatea practicã:1. Consilierea vocationalã2. Consilierea eductionalã3. Consilierea comportamentalã4. Consilierea pentru dezvoltare personalãANS: Toate

În functie de domeniu, existã mai multe tipuri de consiliere, care, de cele mai multe ori, se completeazã si suprapun în activitatea practicã:1.Consilirea centratã pe client2. Consilierea bazatã pe o terapie rationalã:3. Consilierea de crizã4. Consilierea pastoralAnswer Toate

În functie de domeniu, existã mai multe tipuri de consiliere, care, de cele mai multe ori, se completeazã si suprapun în activitatea practicã: 1. Consilierea informationalã 2. Consilierea maritalã 3. Consilierea psihologicã 4. Medierea

ANS: Toate

În functie de continutul deciziei de carierã, planul se poate referi la:1. modul în care se vor dobândi cunostintele si deprinderile necesare pentru practicarea domeniului ales 2. modul în care se vor explora ofertele educationale sau ocupatiile

Page 18: consiliere psihopedagogica alfabetic

18

3. modul în care se va face pensionarea ANS: 1+2

In planul de cariera modul în care se vor dobândi cunostintele si deprinderile necesare pentru practicarea domeniului ales se refera la:1. consultarea materialelor scrise, vizite la scolile, facultãtile sau locurile de muncã vizate2. curriculum vitae, scrisoare de intentie, autoprezentarea la interviul de selectie3. traseul educational si formele de dezvoltare adiacenteANS: 3

In planul de cariera modul în care se vor explora ofertele educationale sau ocupatiile se refera la:1. consultarea materialelor scrise, vizite la scolile, facultãtile sau locurile de muncã vizate2. curriculum vitae, scrisoare de intentie, autoprezentarea la interviul de selectie3. traseul educational si formele de dezvoltare adiacenteANS: 1

In planul de cariera modul în care se va face promovarea personalã se refera la:1. consultarea materialelor scrise, vizite la scolile, facultãtile sau locurile de muncã vizate2. curriculum vitae, scrisoare de intentie, autoprezentarea la interviul de selectie3. traseul educational si formele de dezvoltare adiacenteANS:2

In definirea problemelor, consilierul ajutã clientul sã-si lãmureascã problema utilizând urmãtoarele tehnici:1. Reconstientizarea, Remunerarea, Integrarea 2. Reformularea, Resemnificarea, Interpretarea 3. Reiterarea, Retusarea, VerbalizareaAnswer 2

În încercarea lor de a defini scopurile comportamentale ale clientului în procesul de consiliere, consilierii trebuie sã depãseascã mai multe obstacole printre care:1. clientul priveste problema lui ca fiind comportamentul altcuiva2. clientul îsi exprimã problema doar ca pe un sentiment3. problema clientului este absenta unui scopAnswer toate

În planul de cariera modul în care se vor explora ofertele educationale sau ocupatiile se refera la:1. consultarea materialelor scrise, vizite la scolile, facultãtile sau locurile de muncã vizate2. curriculum vitae, scrisoare de intentie, autoprezentarea la interviul de selectie3. traseul educational si formele de dezvoltare adiacenteAnswer 1

In planul de cariera modul în care se vor dobândi cunostintele si deprinderile necesare pentru practicarea domeniului ales se refera la:1. consultarea materialelor scrise, vizite la scolile, facultãtile sau locurile de muncã vizate2. curriculum vitae, scrisoare de intentie, autoprezentarea la interviul de selectie3. traseul educational si formele de dezvoltare adiacenteAnswer 3

Întotdeauna, în deschiderea sedintei de consiliere, consilierul trebuie sã fie:1. cu 20 minute mai devreme2. cu 5 minute mai tarziu3. punctualANS: 3

Întelegem prin consilieri „peer”:1. specialisti in consiliere vocationala

Page 19: consiliere psihopedagogica alfabetic

19

2. specialisti in consiliere maritala3. persoane de vârstã apropiatã, fãrã pregãtire de specialitate – selectate dintre beneficiari – instruite si coordonate de specialistiANS: 3

În consilierea individualã accentul cade pe:1.problemele societatii in care traieste individul2. problemele personale ale beneficiarului, pe dificultãtile sau esecurile acestuia în încercarea de a se adapta cerintelor familiei, scolii, societãtii în care trãieste.3. metodele interactive de tipul jocurilor de rol, a problematizãrilor, a dezbaterilor. ANS: 2

Medierea:1. urmãreste dezvoltarea capacitãtii de planificare a carierei.2. desemneazã ansamblul activitãtilor de corelare a cererii si ofertei de fortã de muncã de pe piatã, în scopul angajãrii unei persoane pe un loc de muncã nou creat sau liber.3. urmãreste (re)ancorarea individului, întelegerea evenimentelor sociale, culturale si cele care se petrec în jurul sãu, asumarea responsabilitãtii, cresterea încrederii în sine etc.; toate acestea pot fi “învãtate” si dezvoltate în actiuni favorabile individului care trãieste într-o lume concretã, pe care trebuie sã o accepte sub aspectele ei rationale, sã o schimbe acolo unde este nedreaptã sau sã se adapteze la exigentele acesteia.ANS: 2

Miclea si Lemeni precizeazã faptul cã în prezent, în literatura de specialitate, se vehiculeazã trei termeni în legãturã cu interventiile de consiliere si orientare în carierã: 1. orientarea profesionala, consiliere psihologica, terapie ocupationala, 2. orientarea în carierã, consilierea în carierã si educatia pentru carierã.3. asistenta educationala, orientarea profesionala, consilierea educatiei. ANS: 2

Modificarea lui "trebuie" ca modalitate de prevenire a sentimentului de non-valoare presupune si examinarea limbajului utilizat - absolutismele din verbe si adverbe si transformarea lor în termeni nuantati - de exemplu: prefer, doresc, ar fi plãcut, câteodatã.1. fals2. adevaratANS: 2

Neglijarea presupune ca:1. pãrintele nu îi împlineste copilului nevoile emotionale de bazã (dragoste, atentie) sau fizice (mâncare, îmbrãcãminte, adãpost), nu îl supravegheazã (absente nemotivate de la scoalã, pânã la abandon); 2. lovirea, muscarea, arderea intentionatã a copilului, pedepsirea crudã a copilului (ex. încuierea afarã a copilului în timpul noptii sau pe vreme rea, deprivarea de somn);3. stabilirea unor standarde nerealiste pentru copil (“Ar trebui sã iei numai note de 10!”), discriminãri (elevi slabi si elevi buni), folosirea unor amenintãri, pedepsirea, respingerea, izolarea, terorizarea copilului, impunerea unor modele negative;ANS: 1

Neglijarea, izolarea, ignorarea sau blamarea copilului au drept consecinte:1. tulburãri emotionale si comportamentale usoare (performante scolare medii etc). 2. tulburãri emotionale si comportamentale grave (performante scolare scãzute, abandon scolar, depresie, prostitutie, suicid, delincventã). 3. nu au nici un fel de consecinte asupra comportamentului si vietii afective a copiluluiANS: 2

Page 20: consiliere psihopedagogica alfabetic

20

Noua programã de consiliere si orientare se axeazã pe un model care asociazã competentele si continuturile, contribuind la:1.dezvoltarea teoriei si practicii psihologiei2.dezvoltarea intrebarilor - cheie 3.dezvoltarea competentelor - cheie stabilite la nivel european

ANS: 3

Noua programã de consiliere si orientare se axeazã pe un model care asociazã competentele si continuturile, contribuind în special la dezvoltarea urmãtoarelor aspecte:1. Competente interpersonale, interculturale, sociale si civice2. „A învãta sã citesti - alfabetizarea”3. Culturã antreprenorialã4. Tehnologia informatiei si a comunicatiilor (TIC).ANS: 1+3+4

Obiectivele (in cadrul planului de carierã) sunt subsumate scopului general si definesc în mod specific ceea ce persoana doreste sã realizeze. Obiectivele eficiente:1. presupun implicare din partea persoanei - adicã, sunt formulate de persoana în cauzã si sunt legate de scopurile sale;2. sunt orientate spre actiune - adicã indicã o directie specificã, respectiv succesiunea actiunilor care trebuie întreprinse pentru atingerea scopului;3. sunt formulate specific, mãsurabil, realist, temporal. ANS: toate

O clasificare des citatã a functiilor orientãrii si consilierii profesionale este cea elaboratã de Salade si Drãgan, care disting patru functii:1. Functia exploratorie, functia psihosocialã, functia preventiva, functia diagnostica. 2. Functia socialã, functia moralã, functia economicã, functia evaluativã. 3. Functia investigativã, functia informativã, functia formativã/ educativã, functia de integrare socio- profesionalã Answer 3

O stimã de sine pozitivã si realistã dezvoltã capacitatea de a lua decizii responsabile si abilitatea de a face fatã presiunii grupului. 1. adevarat2. falsANS: 1

O strategie de încheiere a sedintei de consiliere constã în folosirea de cãtre consilier a unei fraze scurte si explicite, prin care se recunoaste faptul cã e timpul sã se încheie sedinta. Asemenea fraze sunt: „se pare cã timpul nostru s-a terminat pentru astãzi. Cred cã este timpul sã ne oprim aici.”ANS: adevarat

Pe ansamblu, în procesul de consiliere scolarã se încearcã provocarea unei schimbãri voluntare în atitudinile si comportamentul clientului (elev, pãrinte, profesor). Afirmatia este:

ANS: adevarata

Peer counselling-ul” este de fapt o formã de consiliere:1. „de la elev la adult”2. „de la adult la elev”3. “de la adult la copil”4. “de la varstnic la copil”5. „de la elev la elev”ANS: 5

Page 21: consiliere psihopedagogica alfabetic

21

„Peer counselling-ul” s-a dovedit viabil in:

1. Africa si Australia2. China3. S.U.A si Canada.4. Franta5. RomaniaANS: 3

Pentru copiii de varsta mai mica sursa cea mai importanta pentru formarea stimei de sine o constituie evaluãrile:Answer parintilor

Pentru ca elevii sã-si dezvolte stima de sine, adultii (pãrintii, profesorii, consilierii) nu trebuie: 1.Sã exprime expectante rezonabile fatã de vârsta copilului. 2. Sã planifice din timp activitãtile.3. Sã formuleze clar ceea ce asteaptã de la elevi. 4. Sã se focalizeze asupra aspectelor pozitive ale elevilor.

5. Sã nu ofere posibilitãti si optiuni elevilor de câte ori apare ocaziaANS: 5

Planul de cariera presupune:1. stabilirea unui plan de actiune pentru punerea în practicã a deciziei, pornind de la alternativa selectatã2. stabilirea unui plan de actiune pentru anularea deciziei, pornind de la alternativa selectatã3. stabilirea unui plan de inactiune pentru punerea în practicã a deciziei, pornind de la alternativa ignorataANS: 2

Planul de carierã poate fi considerat:a. piatra unghiulara a vietii psihiceb. kilometrul zeroc. o adevãratã hartã ce va ghida persoana spre atingerea cu succes a destinatiei propuse. ANS: C

Pornind de la detaliile activitãtii de consiliere, competenta consilierului se extinde pânã la:1. nivelul comunitãtii sociale în care trãieste.2. nivelul scolii in care exista cabinetul de consiliere3. nivelul cabinetului de asistenta prihopedagogicaAnswer 1

Printre consecintele abuzului asupra copiilor se numara si probleme în dezvoltarea emotionalã ceea ce inseamna ca: 1. o parte dintre cei care au fost abuzati tind sã devinã ei însisi abuzatori, cãutând relatii cu persoane pe care le pot domina; copiii abuzati învatã sã nu aibã încredere în adulti si dezvoltã în timp tulburãri de relationare;2. pe parcursul vietii, cel care a suferit un abuz simte cã este dificil sã îsi exprime emotiile (indiferent dacã acestea sunt pozitive sau negative) sau sã înteleagã sentimentele altora3. copiii cred cã adultii au întotdeauna dreptate. Ei pot rãmâne cu impresia cã au fost tratati astfel din cauzã cã au fost rãi si cã, de fapt, au meritat sã fie abuzat.ANS: 2

Printre consecintele abuzului asupra copiilor se numara si simptomele somatice functionale ceea ce inseamna ca: 1. o parte dintre cei care au fost abuzati tind sã devinã ei însisi abuzatori, cãutând relatii cu persoane pe care le pot domina; copiii abuzati învatã sã nu aibã încredere în adulti si dezvoltã în timp tulburãri de relationare;2. pot aparea la copil dureri de cap sau abdominale, vãrsãturi, starea de somnolentã sau de rãu; tahicardia, tulburãrile respiratorii pot fi consecintele stãrii de anxietate si depresie cauzate de abuz.3. copiii cred cã adultii au întotdeauna dreptate. Ei pot rãmâne cu impresia cã au fost tratati astfel din cauzã cã au fost rãi si cã, de fapt, au meritat sã fie abuzat.ANS: 2

Page 22: consiliere psihopedagogica alfabetic

22

Printre consecintele abuzului asupra copiilor se numara si cosmarurile ceea ce inseamna: 1. retrãirea traumei în timpul somnului - poate fi o caracteristicã frecventã la persoanele care au suferit diverse abuzuri;2. pot aparea la copil dureri de cap sau abdominale, vãrsãturi, starea de somnolentã sau de rãu, tahicardia, tulburãrile respiratorii pot fi consecintele stãrii de anxietate si depresie cauzate de abuz.3. copiii cred cã adultii au întotdeauna dreptate. Ei pot rãmâne cu impresia cã au fost tratati astfel din cauzã cã au fost rãi si cã, de fapt, au meritat sã fie abuzat.ANS: 1

Printre consecintele abuzului asupra copiilor se numara si problemele de relationare ceea ce inseamna ca: 1. o parte dintre cei care au fost abuzati tind sã devinã ei însisi abuzatori, cãutând relatii cu persoane pe care le pot domina; copiii abuzati învatã sã nu aibã încredere în adulti si dezvoltã în timp tulburãri de relationare;2. pe parcursul vietii, cel care a suferit un abuz simte cã este dificil sã îsi exprime emotiile (indiferent dacã acestea sunt pozitive sau negative) sau sã înteleagã sentimentele altora3. copiii cred cã adultii au întotdeauna dreptate. Ei pot rãmâne cu impresia cã au fost tratati astfel din cauzã cã au fost rãi si cã, de fapt, au meritat sã fie abuzat.ANS: 1

Printre semnele fizice prin care putem recunoaste un abuz se numara: 1. comportament de evitare si retragere, temeri exagerate fatã de unele persoane, de a merge acasã, tânjeste dupã atentia celorlalti, obosealã, lipsa capacitãtii de concentrare, plâns, stare de foame (cerseste mâncare, furã), absente si întârzieri frecvente la scoalã.2. contuzii, dungi de la curea sau oase rupte, tãieturi sau cicatrice, arsuri, pãr lipsã, traumatisme sau roseatã în jurul organelor genitale, rãni sau situatii de boalã care nu au fost tratate corespunzãtor. Copilul sau pãrintele poate explica aceste semne ca fiind “accidente”. De fapt, îi este greu sã spunã ce s-a întâmplat sau îi este teamã cã va fi pedepsit, afost amenintat cu moartea etc; ANS: 2

Printre comportamentele copilului prin care putem recunoaste un abuz se numara: 1. comportament de evitare si retragere, temeri exagerate fatã de unele persoane, de a merge acasã, tânjeste dupã atentia celorlalti, obosealã, lipsa capacitãtii de concentrare, plâns, stare de foame (cerseste mâncare, furã), absente si întârzieri frecvente la scoalã.2. contuzii, dungi de la curea sau oase rupte, tãieturi sau cicatrice, arsuri, pãr lipsã, traumatisme sau roseatã în jurul organelor genitale, rãni sau situatii de boalã care nu au fost tratate corespunzãtor. Copilul sau pãrintele poate explica aceste semne ca fiind “accidente”. De fapt, îi este greu sã spunã ce s-a întâmplat sau îi este teamã cã va fi pedepsit, afost amenintat cu moartea etc; ANS: 1

Printre cauzele abuzului se numara si:1. probleme financiare,2. ocupationale, 3. dificultãti de comunicare,4. izolare socialã,5. neacceptarea violentei domestice si a pedepselor corporale. ANS: 1+2+3+4

Principalele obiective ale consilierii individuale, realizatã în scopul orientãrii carierei sunt:1. centrarea pe problemele clientului, 2. modificarea comportamentelor cu privire la carierã3. stimularea capacitãtii de a actiona rational, si în consens cu realitatea si mediul ANS: 1+2+3

Page 23: consiliere psihopedagogica alfabetic

23

Printre etapele studiului de caz se numara si:1. Familiarizarea participantilor cu cazul 2. Formularea întrebãrilor fundamentale pentru studiul de caz 3. Indentificarea problemei /problemelor 4. Explorarea atitudinilor grupului/ indivizilor în timpul lucrului ANS: toate

Printre etapele studiului de caz se numara si:1. Identificarea alternativelor de solutionare 2. Amanarea deciziei 3. Dezvoltarea unui plan de acþiune 4. Evaluarea rezultatelor si conceptualizarea cazuluiANS: 1+3+4

Printre avantajele studiului de caz intalnim:1. familiarizarea cursantilor cu situatii ireale, imaginare2. favorizeazã lucrul în echipã stimulând colaborarea, competitia si conduce la cresterea coeziunii grupului de cursanti;3. ajutã la constientizarea si accentuarea importantei deciziei 4. sprijinã dobândirea de experientã în rezolvarea problemelor.ANS: 2+3+4

Printre avantajele studiului de caz intalnim:1. dezvoltã abilitãtile de comunicare 2. stimularea confruntãrii cu probleme autentice, care provoacã utilizarea abilitãtilor similare celor folosite în viata realã;3. cercetãrile au demonstrat cã metoda conduce la finalizarea în termen a sarcinilor. 4. dupã utilizarea metodei pentru rezolvarea mai multor cazuri, se poate constata cã acest demers este un mod interesant si recompensator de învãtare. ANS: 1+2+3+4

Printre dezavantajele studiului de caz intalnim:1. dezvoltã abilitãtile de comunicare 2. stimularea confruntãrii cu probleme autentice, care provoacã utilizarea abilitãtilor similare celor folosite în viata realã;3. cercetãrile au demonstrat cã metoda conduce la finalizarea în termen a sarcinilor. 4. este dificilã evaluarea contributiei fiecãrui membru al grupului la solutionarea cazului si a impactului resimtit de actori ANS: 4

Printre dezavantajele studiului de caz intalnim:1. dezvoltã abilitãtile de comunicare 2. metoda nu este eficientã pentru transmiterea unui continut informational de tip stiintific;3. cercetãrile au demonstrat cã metoda conduce la finalizarea în termen a sarcinilor. 4. este dificilã evaluarea contributiei fiecãrui membru al grupului la solutionarea cazului si a impactului resimtit de actori ANS: 2+4

Printre caracteristicile personale ale consilierului eficient, descrise în literatura de specialitate, mai semnificative sunt considerate urmãtoarele: 1.calmul si rãbdarea, 2. capacitatea de a asculta,3. viziunea negativa asupra oamenilor,4. deschiderea în relatiile cu semenii.ANS: 1+2+4

Page 24: consiliere psihopedagogica alfabetic

24

Printre caracteristicile personale ale consilierului eficient, descrise în literatura de specialitate, mai semnificative sunt considerate urmãtoarele: 1. capacitatea de comunicare interpersonalã,2. deschiderea la schimbare,3. incapacitatea de a tolera ambiguitatea,4. simtul umorului,5. onestitatea si sinceritatea.ANS: 1+2+4+5

Printre caracteristicile personale ale consilierului eficient, descrise în literatura de specialitate, mai semnificative sunt

considerate urmãtoarele: 1.capacitatea de a-si recunoaste propriile greseli,2.realismul,3.capacitatea empaticã,4.capacitatea de a accepta oamenii asa cum sunt ei în realitate.ANS: 1+2+3+4

Printre elementele externe care concurã la formarea imaginii de sine se numara si urmatoarele:1. valorizati aspectele pozitive ale copilului si adolescentului 2. sprijiniti copilul si adolescentul sã se descopere pe sine 4. ajutati tinerii sã îsi identifice structurile Eului 5. discutati cu elevii modul în care structurile Eului le influenteazã convingerile, emotiile si comportamenteleAnswer 1+2+4+5

Printre elementele interne care concurã la formarea imaginii de sine se numara si urmatoarele:1.Observarea propriilor gânduri, emotii, comportamente2. Informatii verbale si nonverbale primite de la alte persoane3. Analiza retrospectivã a traiectului de viatã4. Estimarea resurselor individuale si socialeANS: 1+2+3+4

Printre elementele interne care concurã la formarea imaginii de sine se numara si urmatoarele:

1. Identificarea intereselor 2. Identificarea prioritãtilor3. Analiza aspiratiilor si scopurilor4. Analiza valorilor social-istoriceANS 1+2+3

Printre dezavantajele studiului de caz intalnim:

1. dezvoltã abilitãtile de comunicare 2. stimularea confruntãrii cu probleme autentice, care provoacã utilizarea abilitãtilor similare celor folosite în viata realã;3. cercetãrile au demonstrat cã metoda conduce la finalizarea în termen a sarcinilor. 4. este dificilã evaluarea contributiei fiecãrui membru al grupului la solutionarea cazului si a impactului resimtit de actori Answer 4

Printre dezavantajele studiului de caz intalnim:

1. dezvoltã abilitãtile de comunicare 2. metoda nu este eficientã pentru transmiterea unui continut informational de tip stiintific;3. cercetãrile au demonstrat cã metoda conduce la finalizarea în termen a sarcinilor. 4. este dificilã evaluarea contributiei fiecãrui membru al grupului la solutionarea cazului si a impactului resimtit de actori Answer 2+4

Page 25: consiliere psihopedagogica alfabetic

25

Printre consecintele abuzului asupra copiilor se numara si probleme în dezvoltarea emotionalã ceea ce inseamna ca: 1. o parte dintre cei care au fost abuzati tind sã devinã ei însisi abuzatori, cãutând relatii cu persoane pe care le pot domina; copiii abuzati învatã sã nu aibã încredere în adulti si dezvoltã în timp tulburãri de relationare;2. pe parcursul vietii, cel care a suferit un abuz simte cã este dificil sã îsi exprime emotiile (indiferent dacã acestea sunt pozitive sau negative) sau sã înteleagã sentimentele altora3. copiii cred cã adultii au întotdeauna dreptate. Ei pot rãmâne cu impresia cã au fost tratati astfel din cauzã cã au fost rãi si cã, de fapt, au meritat sã fie abuzat.Answer 2

Printre factorii psihosociali implicati în consilierea si orientarea profesionalã regãsim: Answerfamilia (pãrinti, rude); grupul de prieteni; "moda profesiunilor" si prejudecãtile legate de unele profesiuni.

Printre factorii individuali implicati în consilierea si orientarea profesionalã regãsim:a. nivelul intelectualb. "moda profesiunilor" si prejudecãtile legate de unele profesiunic. familia (pãrinti, rude); grupul de prieteni.ANS: A

Printre etapele studiului de caz se numara si:1. Familiarizarea participantilor cu cazul2. Formularea întrebãrilor fundamentale pentru studiul de caz3. Indentificarea problemei /problemelor4. Explorarea atitudinilor grupului/ indivizilor în timpul lucrului Answer: toate

Printre consecintele abuzului asupra copiilor se numara si probleme în dezvoltarea emotionalã ceea ce inseamna ca:

1. o parte dintre cei care au fost abuzati tind sã devinã ei însisi abuzatori, cãutând relatii cu persoane pe care le pot domina; copiii abuzati învatã sã nu aibã încredere în adulti si dezvoltã în timp tulburãri de relationare;2. pe parcursul vietii, cel care a suferit un abuz simte cã este dificil sã îsi exprime emotiile (indiferent dacã acestea sunt pozitive sau negative) sau sã înteleagã sentimentele altora3. copiii cred cã adultii au întotdeauna dreptate. Ei pot rãmâne cu impresia cã au fost tratati astfel din cauzã cã au fost rãi si cã, de fapt, au meritat sã fie abuzat.Answer 2

Printre dezavantajele studiului de caz intalnim:1. dezvoltã abilitãtile de comunicare 2. metoda nu este eficientã pentru transmiterea unui continut informational de tip stiintific;3. cercetãrile au demonstrat cã metoda conduce la finalizarea în termen a sarcinilor. 4. este dificilã evaluarea contributiei fiecãrui membru al grupului la solutionarea cazului si a impactului resimtit de actori Answer 2+4

Printre consecintele abuzului asupra copiilor se numara si simptomele somatice functionale ceea ce inseamna ca:

1. o parte dintre cei care au fost abuzati tind sã devina ei însisi abuzatori, cãutând relatii cu persoane pe care le pot domina; copiii abuzati învatã sã nu aibã încredere în adulti si dezvoltã în timp tulburãri de relationare;2. pot aparea la copil dureri de cap sau abdominale, varsaturi, starea de somnolenta sau de rau; tahicardia, tulburarile respiratorii pot fi consecintele starii de anxietate si depresie cauzate de abuz.3. copiii cred ca adultii au întotdeauna dreptate. Ei pot rãmâne cu impresia cã au fost tratati astfel din cauzã cã au fost rãi si cã, de fapt, au meritat sã fie abuzat.Answer 2

Page 26: consiliere psihopedagogica alfabetic

26

Printre principiile consilierii abuzului se numara si urmatoarele: 1. ascultarea pasiva a copilului;2. perceperea copilului ca pe o persoanã valoroasã si specialã;3. oferire de sprijin în asumarea unor decizii personale.ANS: 2+3

Printre principiile consilierii abuzului se numara si urmatoarele: 1. evitarea etichetãrilor;2. evitarea criticilor adresate persoanei;3. evitarea laudãrii;ANS: 1+2

Printre principiile consilierii abuzului se numara si urmatoarele: 1. validarea emotionalã;2. dezvoltarea stimei de sine a elevului si a sentimentului de competentã;3. învãtarea modalitãtilor de a face fatã situatiilor de stres;4. sesizarea organelor de resort (directia de protectie a copilului)ANS: 1+2+3+4

Printre atributiile si respnsabilitãtile profesionale ale consilierului scolar, descrise de Asociatia Consilierilor Scolari din America (ASCA) se nunmara si:1. Responsabilitatea fundamentalã a consilierului este consilierea individuala si de grup. El ajutã elevii sa-si dezvolte constiinta de sine, abilitatea de exprimare, ideile, sentimentele, trebintele si valorile, consilierul scolar furnizeaza informatii pertinente si încearcã sã promoveze abilitatea elevilor în luarea deciziilor.2. Consilierul scolar asistã elevii si pãrintii în întelegerea oportunitãtilor educationale si profesionale. El raporteazã interesele elevilor, aptitudinile si abilitatile lor la o gama larga de proiecte si alegeri. Colecteazã si distribuie informatii educationale si ocupationale etc.3. Recunoscandu-si propriile limite, consilierul îsi asumã responsabilitatea pentru a face trimiteri, atunci când este cazul, la alti specialisti din cadrul comunitatii.Answer 1+2+3

Printre factorii individuali implicati în consilierea si orientarea profesionalã regãsim:Answer nivelul intelectual

Procesul consilierii în grup si buna ,,functionare” a acestuia presupune parcurgerea de cãtre consilier si beneficiari a mai multor “pasi”, printre care:1. identificarea problemelor comune ale grupului;2. ignorarea problemelor particulare ale membrilor grupului; 3. asigurarea unei comunicãri efective între membrii grupului si ale grupului cuexteriorul;4. conducerea internã a grupului (proceduri, structuri), stabilirea modului de alegerea liderilor, coordonatorilor de sub-proiecte;ANS: 1+3+4 Procesul consilierii în grup si buna ,,functionare” a acestuia presupune parcurgerea de cãtre consilier beneficiari a mai multor “pasi”, printre care:1. culegerea de informatii si experiente personale care s-ar putea dovedi utile si altora;2. exersarea luãrii deciziilor în mod rational si motivat, comunicãrii în diferite situatii, rezolvãrii problemelor;3. alternarea muncii în grup cu cea in grupuri mici si apoi cu cea independentã (care va deveni, în final, preponderentã);4. stagnarea treptatã in planul imaginarului si ipoteticului, si nu în cel al posibilului si realului Answer 1+2+3

Page 27: consiliere psihopedagogica alfabetic

27

Procesul consilierii în grup si buna ,,functionare” a acestuia presupune parcurgerea de cãtre consilier si beneficiari a mai multor “pasi”, printre care:1. anuntarea scopului constituirii grupului si stabilirea finalitãtilor asteptate;2. activitãtile grupului vor fi total spontane, neplanificate.3. stabilirea sarcinilor individuale si colective atribuirea /asumarea anumitor roluri de cãtre membrii grupului si precizarea asteptãrilor;4. identificarea modalitãtilor de a constitui, întãri si conserva spiritul de grup, sentimentul de apartenentã si solidaritate, construirea unei anumite dinamici si coeziuni ale grupului în vederea atingerii obiectivelor consilierii.ANS: 1+3+4

Procesul consilierii în grup si buna ,,functionare” a acestuia presupune parcurgerea de cãtre consilier si beneficiari a mai multor “pasi”, printre care:

1. alternarea activitãtilor teoretice cu cele practice, ale învãtãrii rationale cu cea emotionalã;2. simularea în cadrul grupului a diferitelor situatii de viatã;3. oferirea de solutii si rezolvarea situatiilor critice;4. exprimarea opiniilor negative (fãrã a suferi consecinte neplãcute sau afecta coeziunea grupului);ANS: 1+2+3+4

Reevaluarea deciziei presupune:a. aplicarea planului stabilit.b. implementarea planului stabilitc. reluarea traseului decizionald. revizuirea si optimizarea procesului de luare a unei decizii. ANS: D

Resemnificarea (recadrarea) presupune:1. pastrarea contextului conceptual conceptual si/sau emotional al unei situatii sau al perspectivei din care ea este trãitã, plasând-o in acelasi cadru, care corespunde faptelor 2. schimbarea contextului conceptual si/sau emotional al unei situatii sau al perspectivei din care ea este trãitã, plasând-o într-un alt cadru, care corespunde la fel de bine sau chiar mai bine faptelor 3. explicarea si întelegerea semnificatiei ideilor, atitudinilor si comportamentelor clientuluiANS: 2

Rolul consilierii este, cu precãdere, unul:1. diagnostic2. proactiv3. curativANS: 2

Rolul consilierii este, cu precãdere, unul proactiv, ceea ce înseamnã cã:1. ea rezolva situatiile de criza personala si educationala si, mai mult, se ocupã de probleme mult mai grave, prezentate de subiecti care au nevoie de tratament urgent, de persoane a cãror dezvoltare emotionalã a fost grav afectatã si distorsionatã.2. ea încearcã sa stabileasca un psihodiagnostic cat mai complet al clientului si, mai mult, urmareste instituirea unei scheme de tratament adecvata diagnosticului pus.3. ea încearcã prevenirea situatiiilor de crizã personalã si educationalã si, mai mult, urmãreste dezvoltarea personalã, educationalã si socialã a elevilor.ANS 3

Rolul principal al consilierului trebuie sã fie cel de:1. vorbitor2. investigator3. diagnostician4. ascultãtor Ans 4

Scopul pentru care se deruleazã consilierea în grup este acela de a:

Page 28: consiliere psihopedagogica alfabetic

28

1.oferi informatii asupra procedurilor legislative si economice necesare la demararea unei afaceri;2. instrui persoana pentru însusirea unor metode si tehnici de management3. facilita si întãri învãtarea, a practica si a exersa acele comportamente sociale dezirabile, favorabile dezvoltãrii personalitãtii, insertiei socio-profesionale reusite, planificãrii si punerii în practicã a unui proiect.ANS: 3

Stilurile decizionale au eficientã:1. egala indiferent de continutul deciziei. 2. diferitã în functie de continutul deciziei. 3. îndoielnica indiferent de continutul deciziei.ANS: 2

Stilul evitativ1. Utilizeazã o abordare logicã si organizatã în luarea de decizii; elaboreazã planuri minutioase pentru punerea în practicã a deciziei luate.2. Se bazeazã preponderant pe sfaturile, sprijinul si îndrumarea din partea altora în luarea de decizii; considerã cã ajutorul celor apropiati (prieteni, pãrinti etc.) este indispensabil atunci când cântãresc si aleg alternative.3. Amânã si/sau evitã luarea unei decizii.4. Se centreazã pe intuitii si impresii în luarea unei decizii; nu cautã dovezi pentru argumentarea unei decizii.Answer 3

Stilul dependent:1. Utilizeazã o abordare logicã si organizatã în luarea de decizii; elaboreazã planuri minutioase pentru punerea în practicã a deciziei luate.2. Se bazeazã preponderant pe sfaturile, sprijinul si îndrumarea din partea altora în luarea de decizii; considerã cã ajutorul celor apropiati (prieteni, pãrinti etc.) este indispensabil atunci când cântãresc si aleg alternative.3. Amânã si/sau evitã luarea unei decizii.4. Se centreazã pe intuitii si impresii în luarea unei decizii; nu cautã dovezi pentru argumentarea unei decizii.Answer 2

Stilul intuitiv:1. Utilizeazã o abordare logicã si organizatã în luarea de decizii; elaboreazã planuri minutioase pentru punerea în practicã a deciziei luate.2. Se bazeazã preponderant pe sfaturile, sprijinul si îndrumarea din partea altora în luarea de decizii; considerã cã ajutorul celor apropiati (prieteni, pãrinti etc.) este indispensabil atunci când cântãresc si aleg alternative.3. Amânã si/sau evitã luarea unei decizii.4. Se centreazã pe intuitii si impresii în luarea unei decizii; nu cautã dovezi pentru argumentarea unei decizii.Answer 4

Stilul rational: 1. Utilizeazã o abordare logicã si organizatã în luarea de decizii; elaboreazã planuri minutioase pentru punerea în practicã a deciziei luate.2. Se bazeazã preponderant pe sfaturile, sprijinul si îndrumarea din partea altora în luarea de decizii; considerã cã ajutorul celor apropiati (prieteni, pãrinti etc.) este indispensabil atunci când cântãresc si aleg alternative.3. Amânã si/sau evitã luarea unei decizii.4. Se centreazã pe intuitii si impresii în luarea unei decizii; nu cautã dovezi pentru argumentarea unei decizii.Answer 1

Stilul spontan:1. Utilizeazã o abordare logicã si organizatã în luarea de decizii; elaboreazã planuri minutioase pentru punerea în practicã a deciziei luate.2. Se bazeazã preponderant pe sfaturile, sprijinul si îndrumarea din partea altora în luarea de decizii; considerã cã ajutorul celor apropiati (prieteni, pãrinti etc.) este indispensabil atunci când cântãresc si aleg alternative.3. Iau decizii sub impulsul momentului rapid si fãrã prea multe deliberãri.4. Se centreazã pe intuitii si impresii în luarea unei decizii; nu cautã dovezi pentru argumentarea unei decizii.Answer 3

Page 29: consiliere psihopedagogica alfabetic

29

Structura programei scolare Consiliere si Orientare este urmãtoarea:1. Competente individuale2. Conditii de aplicare si evaluare3. Autocunoastere si dezvoltarea personala4. Sugestii metodologiceANS: 1+2+4

Tomsa (2003) aratã faptul cã înainte de toate, consilierul scolar trebuie:

Answer sa aibã anumite deprinderi sociale si pedagogice

Un alt mod de încheiere a sedintei de consiliere îl constituie folosirea rezumãrii. Rezumarea este un tip de rãspuns activ al consilierului, care oferã continuitate sedintei de consiliere.ANS: adevarat

Un binecunoscut model teoretic care explicã relatia autocunoastere – intercunoastere este cel numit:

1. “fereastra lui Piaget”2. ”fereastra lui Freud”3. “fereastra lui Johari”Answer 3

Un studiu de caz este:1. o investigatie empiricã prin care se investigheazã un fenomen contemporan în contextual sãu din viata realã, în special atunci când granitele între fenomen si context nu sunt foarte bine delimitate.2. o metodã de tip extensiv, care necesitã colectarea de informatii relativ simple.Answer 1

Un studiu de caz este:1. o investigatie empiricã prin care se investigheazã un fenomen contemporan în contextual sãu din viata realã, în special atunci când granitele între fenomen si context nu sunt foarte bine delimitate.2. o metodã de tip extensiv, care necesitã colectarea de informatii relativ simple.Answer 1

Una dintre consecintele abuzului asupra copiilor este imaginea de sine scãzutã ceea ce inseamna ca: 1. o parte dintre cei care au fost abuzati tind sã devinã ei însisi abuzatori, cãutând relatii cu persoane pe care le pot domina; copiii abuzati învatã sã nu aibã încredere în adulti si dezvoltã în timp tulburãri de relationare;2. pe parcursul vietii, cel care a suferit un abuz simte cã este dificil sã îsi exprime emotiile (indiferent dacã acestea sunt pozitive sau negative) sau sã înteleagã sentimentele altora3. copiii cred cã adultii au întotdeauna dreptate. Ei pot rãmâne cu impresia cã au fost tratati astfel din cauzã cã au fost rãi si cã, de fapt, au meritat sã fie abuzat.Answer 3